Sunteți pe pagina 1din 2

Determinarea punctului de inflamabilitate cu aparatul PENSKY-MARTENS

1. Generalit i
Punctul de aprindere msoar tendina probei de analizat de a forma un amestec inflamabil in contact cu aerul, in condiii sigure de laborator. Aceasta este doar una dintr-o serie de proprietati care trebuie luata in considerare n evaluarea general a pericolului de inflamabilitate a materialului. Punctul de aprindere este folosit in reglementarile de transport si siguranta pentru a determina materialele inflamabile si combustibile. Punctul de inflamabilitate reprezinta temperatura cea mai joasa la care, in conditii determinate si presiune atmosferica normala (760 mm col Hg), vaporii degajati de produs in amestec cu aerul de deasupra se aprind pentru prima oara in contact cu o flacara directa. Punctul de aprindere poate indica prezenta materialelor foarte volatile si inflamabile in cadrul unui material non-volatil sau neinflamabil. De exemplu, un punct de inflamabilitate anormal de mic intr-o proba de kerosen poate indica contaminarea cu benzina. n alt exemplu, este cazul biodieselului, o valoare scazuta a acestei proprietati indica faptul ca biodieselul este contaminat cu metanol. !etoda, conform standardului A"#! D$%, de determinare a punctului de aprindere &inflamabilitate' prin testul cu cupa inc(isa Pensk) - !artens se aplica produselor cu puncte de inflamabilitate cuprinse intre *+,- %-+,. &motorina, biodiesel, ulei lubrifiant, combustibili grei-pcura'. Principiul determinarii consta in incalzirea probei intr-o cupa inchisa, cu o viteza constanta sub agitare continua. O flacara mica este directionata in cup la intervale regulate de timp cu intreruperea simultana a sistemului de agitare. Punctul de aprindere este cea mai mica temperatura la care aplicarea flcrii de testare, va face ca vaporii s se aprind.

!. De"crierea aparatului Pen"#$ %Marten"


Aparatul de tip Penski-!artens existent in laborator, &figura /' este construit de firma "cavini 0talia si destinat determinrii manuale a punctului de inflamabilitate 1 conform standardului A"#! D$%. Partile componente ale acestui aparat sunt prezentate in figura *. Acest aparat const dintr-o cutie de otel emailat benc(top. "uprafata plata de aluminiu spri2ina mantaua de inclzire, realizat in forma sa caracteristic asa cum este indicata in A"#! D$%. !antaua contine cupa si capacul realizate conform standardului. #emperatura este inregistrata cu a2utorul unui termocuplu Pt/++3#D si afisata pe un panou de control. Aparatul este prevazut cu posibilitatea de a monta in locul termocuplului un termometru cu rezervor pentru produs. Aparatul fiind dotat cu doua termometre pe urmatoarele domenii4 - - //+5. si $+-%-+5. n ventilator este plasat direct sub mantaua de incalzire pentru a permite rcirea probei la sf6r7itul determinrii. 0n partea din spate a aparatului se afla un agitator electric. n panou de control gazduieste intrerupatorul principal, selectorul de incalzire-racire si sistemul de reglare a incalzirii.

&. M'd de lucru


Pentru a incepe determinarea se procedeaza astfel4

Produsul se usuca prin agitare cu sulfat de sodiu an(idru, se lasa in repaus /8 min si se filtreaza9 0ntroduceti cupa in manta cu m6nerul de pe dreapta. #urnati proba in cupa p6n la atingerea liniei gravate, astfel incat sa nu spumege si sa nu se umezeasca peretii creuzetului deasupra reperului. :ventualele bule se sparg cu o bag(eta incinsa sau cu un bat de c(ibrit stins care se apropie de produs fara sa-l atinga9 "e aseaza capacul pe cup prin rotirea m6nerului in sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca9 0ntroduceti gazul inflamabil si flacara pilot in cele doua suporturi de pe capac9 0ntroduceti termocuplul in mantaua sa pe suport9 .onectati axul flexibil al agitatorului la capac9 .onectati aparatul la o linie de alimentare de **+;<8+=z9 ;erificati daca selectorii se afla in pozitia >??, reglatorul de incalzire este in pozitie @:3> si porniti intrerupatorul principal Desc(ideti alimentarea cu gaz, aprindeti aprinzatorul si flacara pilot, apoi a2ustati flacara la dimensiunile corecte9 comutati selectorul in pozitie 0A.AB@03:9 Porniti agitatorul9 setati sistemul de incalzire la nivelul maxim timp de /-* minute, apoi setati-l la o valoare de aproximativ 89 in acest fel mantaua inclze7te proba la o viteza de 8-C +.<min asa cum este prevazut in standard9 .ind temperatura a2unge la o valoare cu cca *+ grade sub valoarea de referinta, se opreste sistemul de agitare si se roteste m6nerul cupei pentru a aplica sursa de aprindere - mentinerea ei timp de o secunda si revenirea la pozitia initiala. 0n apropierea punctului de inflamabilitate, flacara devine sensibil mai mare9 "e repeta aplicarea sursei de foc la fiecare crestere de / + . sub temperatura de //+ +. si la fiecare * +. peste temperatura de //+ +. p6n c6nd punctul de aprindere este obinut - se noteaza ca punct de inflamabilitate temperatura la care deasupra intregului produs apare o flacara albastra. Acesta este punctul de inflamabilitate necorectat. Dupa ce rezultatul este obtinut comutati selectorul in pozitia 3A.03:. ;entilatorul va porni pentru a raci aparatul. .6nd proba este rcit scoateti cupa si capacul.

(. E)primarea re*ultatel'r
Punctul de inflamabilitate necorectat se aduce la presiune normala &-C+ mm col =g' cu formula4 t-C+Dtp-&p--C+'<%+ in care4 t-C+ 1 punctul de inflamabilitate corectat &la presiunea de -C+ mm col =g', in grade .9 tp 1 punctul de inflamabilitate necorectat &la presiunea la care s-a facut determinarea in grade .'9 p 1 presiunea la care s-a facut determinarea in mm col =g.

S-ar putea să vă placă și