Sunteți pe pagina 1din 5

ARTA BINECUVNT?

RII
Revela?iile fundamentale realizate de Sri Yuktesvar ?i dezv?luite lui Yogananda
prezentate n Autobiografia unui yoghin despre Dumnezeire, lumea de dincolo, lumea f
izic?, astral?, cauzal?, sunt fundamentale pentru a n?elege Legile Divine aflate
la baza Artei Binecuvnt?rii.
Energia Binecuvnt?rii provine din Energia Divin? Suprem?,. Cea care se revars? as
upra noastr? este Gra?ia Suprem?. Spiritul Divin Suprem exist? dincolo de cele t
reieste
Ce
Legile
Corelarea
Cheia
Efectele
Tehnica
Pozi?ia
Formulele
Revela?ii
Observa?ii
lumi
fundamental?
divine
arta
de
indicat?
(fizic?,
binecuvnt?rii
Legii
utilizate
divine
execu?ie
binecuvnt?rii
pesincronicit??ii
care
pentru
esen?iale
astral?,
anartei
seArta
realizarea
bazeaz?
cauzal?).
binecuvnt?rii
despre
Binecuvnt?rii
cuArta
arta
ArtaBinecuvnt?rii
Binecuvnt?rii
binecuvnt?rii
Binecuvnt?rii
Ce este arta binecuvnt?rii
Arta binecuvnt?rii
* este o practic? ce necesit? un efort l?untric ce le dep??e?te pe celelalte; es
te mai eficient?;
* ne face s?-i iubim ?i s?-i ajut?m pe cei neferici?i prin acte dezinteresate, p
entru c? prin to?i ceilal?i l iubim pe Dumnezeu;
* prin iubirea necondi?ionat? fa?? de toate formele lui Dumnezeu, va distruge eg
oul, prezen?a lui Dumnezeu devenind din ce n ce mai luminoas? n noi, sc?znd corespu
nz?tor influen?ele malefice;
* duce la maturizare spiritual?, ceea ce face s? apar? momentul n care ne ntlnim ma
estrul spiritual. Aceast? ntlnire are loc prin jocul divin al necesit??ii proprii.
nv???tura lui se va adecva necesit??ilor noastre iar noi l vom urma necondi?ionat
.
* va declan?a ct mai des momente de sincronicitate;
* este o cale direct?, total?, lipsit? de artificii, care face s? dispar? orice
urm? de team? ?i ndoial?;
* ne va ghida prin ea ns??i indicndu-ne calea de urmat: s? ne d?ruim umanit??ii, s
? evolu?m n simbioz? cu umanitatea.
Att fiin?ele vii ct ?i cele dragi decedate (aflate n alte planuri de existen??) pot
fi binecuvntate (este ntocmai ca ?i rug?ciunea, jertfa de lumin?, parastasul ?.a.
f?cute pentru ele).
Lumea exist? pentru a ne trezi credin?a n Dumnezeu. Arta Binecuvnt?rii este primul
pas esen?ial, ea ne treze?te credin?a n Dumnezeu, prin ea ne putem topi n Dumneze
u. Este suficient ini?ial s? credem c? exist? Dumnezeu, pentru ca acest gr?unte
s? reveleze prin Arta Binecuvnt?rii, atunci cnd va ncol?i, o splendoare cople?itoar
e. Nu vom mai vedea nimic dect pe Dumnezeu, vom uita ?i de noi, pentru c? Dumneze
u e totul. Arta Binecuvnt?rii ne face s? n?elegem c? momentele de Gra?ie Divin? sa
u inspira?ie nu sunt ntmpl?toare (ele sunt expresia necesit??ii) ?i pot fi declan?
ate exact cnd dorim ca o consecin?? a Artei Binecuvnt?rii.
Legile divine pe care se bazeaz? Arta Binecuvnt?rii

Legea
analogiei
vibra?iei
cauzei
sincronicit??ii
?i a efectului
Legea analogiei
Legea analogiei mai este cunoscut? ?i ca legea coresponden?ei dintre microcosmos
ul fiin?ei ?i macrocosmos, dintre spiritul individual Atman ?i Spiritul Universa
l Paramatman.
Tot ceea ce exist? n Dumnezeu Tat?l exist?, ?i n noi. Prin intermediul Binecuvnt?ri
i avem acces la Energia Suprem? a lui Dumnezeu.
Legea vibra?iei
Nimic nu e nemi?cat. Totul este vibra?ie care se manifest? n game diferite. Astfe
l se explic? diferen?ierile dintre diferitele manifest?ri ale materiei, sentimen
te, gnduri, etc. Scara evolutiv? este alc?tuit? din grad?ri ale frecven?elor de l
a dens spre subtil, ajungnd pn? la Spiritul Nemuritor al lui Dumnezeu. Cu ct vibra?
ia e mai nalt? cu att manifestarea e mai elevat?. n realitate materia e alc?tuit? d
in particule energetice aflate ntr-o constant? mi?care cu un anumit ritm. Pitagor

a spunea c? mi?carea este caracteristic? oric?rui lucru sau fiin?e. ?i ceea ce p


are inert posed? o anumit? frecven?? de vibra?ie. Tot ceea ce exist? n univers a
fost creat de Energia Divin?. Un obiect care este supus vibra?iei poate s? par?
perfect imobil (de exemplu spi?ele unei ro?i n mi?care par s? formeze un obiect c
ompact, fix). De aceea nu trebuie s? ne l?s?m n?ela?i de aparen?e ci s? p?trundem
n profunzime pentru a ne putea apropia de realitate, putnd vedea dac? un obiect e
grosier sau nu. Vom descoperi c? lumina, c?ldura, magnetismul, electricitatea n
u sunt dect fenomene vibratorii. Aceasta este valabil ?i pentru gnduri, emo?ii, st
?ri suflete?ti, voin??
toate sunt st?ri vibratorii emise spre exterior avnd o inc
iden?? mai mare sau mai mic? asupra mediului nconjur?tor.
Legea vibra?iei exprim? capacitatea de a interveni la nivele inferioare de manif
estare pentru a produce transform?rile pe care le dorim.
Conform legii vibra?iei, Energia Vibra?iei Supreme, atrase n fiin?a noastr? prin
tehnica Binecuvnt?rii provine de la Dumnezeu Tat?l ?i este Energia Suprem? Ultim?
care izvor??te din Spiritul Ultim al lui Dumnezeu. Prin atragerea ei realiz?m p
rimii pa?i pe calea Iubirii Divine. Aceast? Energie este pentru fiecare r?spunsu
l direct ?i nemijlocit pe care Dumnezeu Tat?l ni-l ofer? prin intermediul nostru
. Cere ?i ?i se va da. Bate ?i ?i se va deschide
acesta este leg?mntul fundamental
realizat de Creator c?tre creatur? ?i respectat ntotdeauna. Ca r?spuns la cererea
noastr? Dumnezeu Tat?l revars? fulger?tor asupra noastr? Energiile Divine Supre
me ale Spiritului S?u.
Arta Binecuvnt?rii ne permite s? primim darurile spirituale cele mai valoroase. E
nergiile pe care le prime?te spiritul individual Atman de la Dumnezeu au o frecv
en?? de vibra?ie foarte mare, ele f?cnd cu putin?? totul n ntreaga manifestare spir

itual?.
Legea cauzei ?i a efectului
Orice cauz? eficient? care nu a fost anulat? ?i are efectul s?u ?i orice efect ca
re apare ?i are propria sa cauz? care l determin?. Totul se desf??oar? n conformita
te cu existen?a legilor universale stabilite de Dumnezeu. Norocul, ntmplarea sunt
doar ni?te nume pe care ignoran?a le atribuie legii necesit??ii. Nimeni nu se po
ate sustrage legilor divine create de Dumnezeu.
Avem tendin?a de a aborda legea cauzei ?i a efectului n formele sale cele mai rel
e ?i mai negativiste, nefaste, pesimiste aceast? atitudine ne pare aproape obi?n
uit?. Superficialitatea, mediocritatea ne fac s? n?elegem gre?it acest principiu
care mai este numit ?i legea karmei ?i s? lu?m aparen?ele drept realitate. Nimic
nu e ntmpl?tor, exist? un raport strns ntre evenimente ?i ceea ce urmeaz? dup? ele.
Toate gndurile apar din minte, toate ac?iunile sunt consecin?a gndurilor noastre,
toate sunt ochiuri ale lan?ului cauzei ?i efectului. Secretul con?inut n legile
universale divine este necesitatea structur?rii gndirii n vederea realiz?rii feric
irii care este reprezentarea emo?ional? a evolu?iei spirituale. Cei mai mul?i ?i
interzic accesul la ea compl?cndu-se n st?ri negative. Ei se abandoneaz? pasiv voi
n?ei altora, a mass-mediei, etc, pierznd exerci?iul propriei voin?e, devenind ni?
te pioni manipula?i. Omul ini?iat ?i n?elept poate utiliza inteligent legile divi
ne mpotriva legilor f?cute de oameni. Superiorul prevaleaz? inferiorul. Frica est
e un sentiment chinuitor care blocheaz? cunoa?terea ?i opre?te evolu?ia. Pentru
aceasta trebuie s? ne asum?m gre?elile trecute, ajungnd la un plus pe care s? ne
putem stabili apoi. Gre?elile noastre au repercursiuni doar asupra noastr?, ceil
al?i ne arat? nivelul nostru. Dac? cineva gre?e?te fa?? de noi, el acumuleaz? ka
rm?, f?r? ca aceasta s? ne afecteze ?i pe noi, noi putem doar con?tientiza faptu
l c? am atras acea ac?iune asupra noastr? f?r? s? trebuiasc? s? ne r?zbun?m . Legea
dinte pentru dinte, ochi pentru ochi este astfel anihilat?.
Trebuie s? consider?m toate experien?ele ca pe ni?te probe care ne pun fa?? n fa?
? cu gre?elile noastre ?i din care putem nv??a. Dac? nu reu?im, ne decal?m fa?? d
e cei avansa?i care ne nconjoar?. De exemplu, un om care ucide va fi ucis n existe

n?a viitoare. Prin fapta lui el acumuleaz? o datorie fa?? de el n?u?i. Dac? nu n?e
legem aceasta continu?m via?? de via?? s? ucidem ?i s? fim uci?i. Important este
s? devenim con?tien?i de toate acestea ?i n consecin?? s? fim cinsti?i fa?? de n
oi, s? aspir?m fa?? de Dumnezeu, s? urm?m o traiectorie ascendent?,clar?, cu roa
de paradisiace, divine. Toate evenimentele se petrec din cauze pe care le cunoa?
tem pu?in dar cnd le p?trundem misterul devin fire?ti.
Legea sincronicit??ii
Totul este unul ?i acesta este Dumnezeu Tat?l. Aceasta include tot: eu, el, ea,
fiin?ele, elementele tattvice, etc. Starea de armonie, imposibil de ob?inut ca u
rmare a n?elegerii mecanice, poate fi ob?inut? de o con?tiin?? supramental?. Cine
crede c? e separat de ceilal?i ac?ioneaz? mpotriva lui ?i a celorlal?i. Ac?iunil
e pline de egoism arat? judecarea gre?it? a perspectivelor ?i a circumstan?elor.
n lume lucrurile par diferite. Pentru a le putea vedea a?a cum sunt ele n realita
te trebuie s? ajungem la cunoa?terea divin?.
Prin Arta Binecuvnt?rii se treze?te n noi Con?tiin?a Divin?. Fiin?a devine dreapt?
, nu face r?u niciodat?, nim?nui. Con?tiin?a Divin? confer? pace mental? netulbu
rat? de nimic, este calea cea mai rapid? de ob?inere a binelui suveran. Iubirea
unui n?elept dep??e?te iubirea unei mame pentru c? aceasta se simte separat? de c
opilul s?u pe cnd n?eleptul este una cu Dumnezeu
Este necesar s? practic?m perseverent Arta Binecuvnt?rii, pentru c? astfel accede
m la Realitatea Divin? Suprem?. Dumnezeu este Cel ce transcende tot ceea ce perc
epem noi.
Cauza poate fi anulat? prin cunoa?tere. Cunoa?terea este esen?ial?. ncarnarea are
drept cauz? ignoran?a. Anulnd dorin?ele de orice fel nu ne mai ncarn?m.
Crea?ia este un spectru infinit de ipostaze ale fiin?elor, lucrurilor, fenomenel
or, fiin?ele con?tiente fiind superioare. Cel care Le-a creat se afl? dincolo de
toate categoriile. El este transcendent deoarece dep??e?te toate posibilit??ile
noastre de cunoa?tere ra?ional?. Prin Arta Binecuvnt?rii sau alte metode eficien
te de revelare a sinelui raportndu-ne la Con?tiin?a Suprem?, El se las? cunoscut,
eliminnd orice suferin??, conform aspira?iei noastre. O pic?tur? din harul divin
vindec? orice gre?eal?. Starea n care suntem elibera?i de dorin?e ne confer? o p
ace des?vr?it?, o stare de mul?umire interioar? deplin?, mp?care de sine. Prin Art
a Binecuvnt?rii atingem starea de comuniune cu Dumnezeu, L cunoa?tem ca Sat, Cit,
Ananda. Ea ne ofer? calea direct? ?i mijloacele de a atinge o asemenea realizare
suprem?. Gra?ia lui Dumnezeu nu se ob?ine ns? f?r? efort. Arta Binecuvnt?rii este
o cale direct? pe care Dumnezeu ne-o ofer? pentru a ajunge la El. Dumnezeu nu p
oate fi cunoscut dect prin efort individual sus?inut.
Corelarea Legii sincronicit??ii cu Arta Binecuvnt?rii
n anumite momente suntem inspira?i (zone de sincronicitate
armonie, coinciden?e s
emnificative) alteori nu (zone de turbulen??). n momentele de sincronicitate totu
l este fluid, persoanele, gesturile, obiectele apar la momentul ?i locul potrivi
t. Aceast? armonie ce pare venit? de dincolo poate da aparen?a unor minuni. ?i a
ceasta n lucrurile cele mai m?runte:
* ntlniri, telepatii a?a zisele coinciden?e simple ;
* coinciden?e n cascad? (coinciden?e la un nivel superior) de exemplu: o persoan?
trecea prin dreptul unei cabine telefonice, a sunat telefonul, persoana a ridic
at receptorul, apelul era pentru ea, persoana care a sunat gre?ise num?rul de ac
as?.
Pentru mul?i acestea sunt doar extraordinare favoruri ale sor?ii pe care le nume
sc coinciden?e, miracole, etc. n realitate ele arat? rezonan?a profund? cu for?el
e tainice ale lui Dumnezeu. Doar egoul ne mpiedic? s? ne afl?m n permanen?? n stare
de sincronicitate.
Sincronicitatea reprezint? coinciden?e semnificative care nu sunt corelate ntre e
le printr-o cauz? evident?. Un eveniment este sincron cu altul atunci cnd o exper
ien?? interioar? (de exemplu un vis) ne preg?te?te pentru un eveniment care se p

roduce ulterior n exterior. Dorind cu ardoare, noi creem n alt plan ceea ce dorim
(uneori chiar n mod incon?tient) ob?innd efecte uluitoare. De exemplu, intelectul
survine foarte pu?in n cazul unor descoperiri geniale; apar intui?ia ?i solu?ia v
ine f?r? s? ?tim cum, dup? cum m?rturisea Albert Einstein. Termenul de sincronic
itate (sin = cu, cronos = timp) a fost ales de Jung pentru a desemna apari?ia si
multan? a leg?turii dintre elemente, prin sens dar f?r? cauz? unic?. ?tiin?a nu
prea n?elege aceste fenomene iar mintea ra?ional? le neag?. Ceea ce leag? nu se p
oate ordona dect n snul unui misterios univers cauzal, atemporal, care aduce ilumin
area spontan.
Tehnicile de predic?ie se bazeaz? pe sincronicitate
aparent nu exist? nici o leg
?tur? ntre semne ?i ceea ce semnific? ele. Divina?ia este o form? a sincronicit??
ii. Legea sincronicit??ii ?i legea cauzei ?i efectului sunt complementare: legea
karmei este legea conexiunilor, legea sincronicit??ii este legea miracolelor. n?
elegerea acestor legi duce la salturi spirituale. Sincronicitatea une?te lumea m
aterial? de lumea psihic? printr-un simbol care nu este ntotdeauna n?eles ?i care
apare din subcon?tientul colectiv.
Cnd o fiin?? este evoluat?, beneficiaz? de grade de libertate suplimentare, ea nu
mai e condi?ionat? s?-?i duc? existen?a dup? acelea?i ?abloane. Legea sincronic
it??ii i ofer? puterea, iar gra?ie creativit??ii sale orice i este posibil (dar nu
orice i este permis). Libertatea unui n?elept se manifest? n diverse moduri, de ex
emplu n preajma unui maestru, discipolul preg?tit se confrunt? cu sincronicit??i
inexplicabile.
Se pot binecuvnta case, locuri, obiecte, alimente, situa?ii. C?tre orice poate fi
dirijat? Energia Spiritului lui Dumnezeu, n toate poate ap?rea ndumnezeirea.
Binecuvntarea nu e necesar s? fie precedat? de consacrare, deoarece este vorba de
spiritul lui Dumnezeu care este ?i n manifestare ?i n afara ei. Prin Arta Binecuvn
t?rii activ?m focarele invizibile ?i ne conect?m la cmpul sincronicit??ii.
Cheia fundamental? a artei binecuvnt?rii
Arta Binecuvnt?rii face s? se reverse n fiin?a uman? chiar din sfera atotputernic?
a Spiritului Infinit Etern al lui DumnezeuTat?l, Energia Divin? Suprem? care se
afl? dincolo de existen?? ?i nonexisten??. Nu exist? nimic n macrocosmos care s?
fie egal? cu ea sau mai nalt? dect ea. Este atotputernic?, omniprezent?, etern? ?
i ei i se subordoneaz? totul n cele trei lumi. Fiin?a care o descoper? plenar n?el
ege c? nu exist? nimic n afara lui Dumnezeu Tat?l. Aceast? Energie ne conduce la
Unica Realitate Etern?, ne reveleaz? adev?rul ultim n leg?tur? cu manifestarea ul
tim? a Spiritului Etern a lui Dumnezeu. Fluxul Energiei Divine, chiar anemic la n
ceput, ne ajut? s? transcendem gradat Maya (r?d?cina tuturor pl?cerilor ?i sufer
in?elor), s? avem o via?? pur?, benefic?. Energia Divin? Suprem? ne ajut? s? ne
deta??m de tot ceea ce ne nl?n?uie, ne face s? descoperim n?elepciunea divin? neaf
ecta?i de vrtejul vie?ii, ducndu-ne pn? la eliberarea final?. Ne nva?? c? fiecare fi
in?? este o manifestare divin? ceea ce face s? creasc? n noi ?i s? fie mai mereu
prezente n via?a noastr? iubirea, compasiunea, iertarea, nonviolen?a, dorin?a de
a-i ajuta pe ceilal?i. Ne impulsioneaz? ?i sus?ine s? ne eliber?m definitiv de c
iclul ncarn?rilor, ne ajut? s? descoperim natura lui Atman. Face s? se trezeasc? n
fiin?a noastr? iubirea nesfr?it?, necondi?ionat?, conferindu-ne o putere l?untri
c? extraordinar?.
Condi?iile principale ale reu?itei n practica Artei Binecuvnt?rii :
* credin?? ct mai mare n Dumnezeu ;
* dragoste de Dumnezeu ;
* n?elegerea ct mai clar? ?i profund? a proceselor divine declan?ate ;
* stare real? de umilin?? ?i d?ruire ;
* trezirea ?i aprofundarea st?rii de copil ;
* s? urm?rim s? cre?tem n noi altruismul ?i s? ne diminu?m egoul ;
* n?elegerea ct mai profund? c? realitatea lui Dumnezeu Tat?l este un Mister total
?i cople?itor ;

* acceptarea faptului c? Dumnezeu Tat?l este permanent prezent n noi prin Atman ;
*
i
a
*

convingerea ct mai ferm? c? dac?, fiind ca un copil, plin de umilin??, i ceri Lu


Dumnezeu ceva care este n concordan?? cu legile divine, Dumnezeu ?i va d?rui cee
ce i ceri;
s? aspir?m sincer s? ne dep??im egoul prin umilin?? ?i aspira?ie sincer? c?tre
Dumnezeu Tat?l, deoarece sc?derea egoului este direct propor?ional? cu comuniun
ea cu Energia Suprem? care este rev?rsat? asupra noastr? din Spiritul Atotputern
ic a lui Dumnezeu;
* trebuie s? cultiv?m bun?tatea adev?rat?, puterea de a ierta total;
* s? ne purific?m l?untric pentru a ne putea transforma rapid.
Liberul arbitru este un dar divin pe care ns? trebuie s? ?tim s?-l folosim. Prin
el suntem liberi s? facem tot ce vrem, dar nu tot ne este permis. Prin Arta Bine
cuvnt?rii, omul care-l implor? pe Dumnezeu este cel care propune, ?i la scurt tim
p Dumnezeu este cel care dispune. Cu ct egoul este mai mic, cu att intensitatea En
ergiei pe care o primim prin sahasrara n timpul binecuvnt?rii este mai mare. R?spu
nsul este o modalitate de testare a st?rii de egoism care ne caracterizeaz?. Foa
rte important este s? nu ne min?im.
Obstacole l?untrice:
* absen?a credin?ei n Dumnezeu, orgoliul, mndria, trufia, ngmfarea;
* lipsa iubirii, ura;
* desfrul, viciul, curvia, moliciunea, fascina?ia traiului luxos;
* l?comia;
* egoismul;
* zgrcenia , avari?ia;
* r?utatea, sadismul;
* mnia, furia, violen?a, crima;
* scepticismul batjocoritor;
* pasiunile: - invidia, - gelozia, - brfa, - vorbirea de r?u, - clevetirea;
* lenea, apatia, trnd?via, indolen?a.
Efectele binecuvnt?rii
Arta binecuvnt?rii conduce la
* manifestarea prin noi a Energiei Divine, ceea ce ne pune n contact cu eternitat
ea, atotputernicia, sacrul, extazul divin, libertatea spiritual?, mp?r??ia Tat?lu
i Ceresc, misterele jocului divin, iubirea pur? ?i cople?itoare, intui?ia spirit
ual? a existen?ei lui Dumnezeu;
* deschiderea fiin?ei c?tre starea de sfin?enie;
* conferirea credin?ei n miracole;
* n?elegerea misterelor ultime ale existen?ei, esen?ei vii, a celei mai nalte reli
gii: Dumnezeismul. Binecuvntarea este o manifestare a dialogului cu Dumnezeu ?i a
nevoii de Dumnezeu, nevoia frenetic? de El este foarte pl?cut? lui Dumnezeu ?i
constituie primul pas c?tre religia total?, complet?, f?r? intermediari.
* deschiderea c?tre o via?? plenar spiritual?;
* n?elepciunea divin?;
*

S-ar putea să vă placă și