Sunteți pe pagina 1din 3

Anul școlar 2011-2012

Nume Prenume Clasa
Nume
Prenume
Clasa

Folosind informațiile din manualele școlare de geogra e, din atlase și din revista TERRA MAGAZIN, rezolvă următorul test:

CLASA a X-a

TEST DE EVALUARE SECVENŢIALĂ • Geogra e

Unităţi de învăţare: Resurse naturale, Agricultură

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din o ciu se acordă 10 puncte. • Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)

În harta de mai jos sunt reprezentate statele lumii.

Sursa: autorul
Sursa: autorul

A. Pe baza acestei hărţi, precizaţi pe foaia de test:

1. numărul cu care este reprezentat, pe hartă, statul cu cele mai mari rezerve de cărbune;

2. numărul cu care este reprezentat, pe hartă, statul care obţine energie electrică din centrale mareomotrice;

3. numărul cu care este reprezentat, pe hartă, statul cu cea mai mare producţie de cafea;

4. numărul cu care este reprezentat, pe hartă, statul european cu cea mai mare producţie de petrol;

statul european cu cea mai mare producţie de petrol; Intră pe www.terramagazin.ro și a ă dacă

Intră pe www.terramagazin.ro și a ă dacă ai răspuns corect!

european cu cea mai mare producţie de petrol; Intră pe www.terramagazin.ro și a ă dacă ai
Nume Prenume Clasa 5. numărul cu care este reprezentat, pe hartă, statul cu cea mai
Nume
Prenume
Clasa
5.
numărul cu care este reprezentat, pe hartă, statul cu cea mai mare producţie de orez la nivel
mondial.
10
puncte
Anul școlar 2011-2012

B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru ecare dintre

a rmaţiile de mai jos:

1. După puterea calorică, cel mai valoros cărbune este:

a.

antracitul

b. huila

c. lignitul

d. turba

5 puncte

2. Continentul cu cele mai mari rezerve de petrol este:

 

a.

America de Nord

b. America de Sud

c. Asia

d. Europa

5 puncte

3. Dintre substanţele minerale conţinute de apa oceanelor, cea mai mare cantitate este reprezentată de:

a.

aluminiu

b. er

c. mangan

d. sare

5 puncte

4. Cele mai întinse suprafeţe forestiere sunt pe continentul numit:

a.

Africa

b. America de Sud

c. Asia

d. Australia

5 puncte

5. Cele mai fertile soluri sunt caracteristice treptei de relief numită:

a.

câmpie

b. deal

c. munte

d. podiş

5 puncte

6. Bananierul este un arbore speci c regiunii agricole:

 
 

a.

mediteraneene

b. tropical umede permanente

 

c.

temperate

d. subpolare

5 puncte

7. Sericicultura reprezintă creşterea:

 
 

a.

albinelor

b. bovinelor

c. păsărilor de curte

d. viermilor de mătase

5 puncte

PARTEA a II-a (45 de puncte)

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la producţia de grâu în câteva state europene din anul 2005. 1. Pe baza reprezentării grafice alăturate, precizaţi:

Sursa: autor
Sursa: autor

a. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare;

b. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare;

c. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania;

d. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România.

diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România. 10 puncte Intră pe www.terramagazin.ro și a ă

10 puncte

Intră pe www.terramagazin.ro și a ă dacă ai răspuns corect!

de grâu dintre Franţa şi România. 10 puncte Intră pe www.terramagazin.ro și a ă dacă ai

Anul școlar 2011-2012

Nume Prenume Clasa
Nume
Prenume
Clasa

2. Se dă următorul text:

„Explozia populaţiei – al cărei ritm de creştere numerică se accelerează, numărul populaţiei planetei dublându-se la intervale tot mai reduse de timp – impune sporirea cantităţii de produse alimentare. Cu toate succesele tehnico-ştiinţifice din ultimele decenii, se apreciază că în multe regiuni ale globului, hrana este insu cientă (pentru un sfert dintre locuitorii planetei) mai ales pe teritorii din Asia, Africa şi America de Sud.” (V. Niţescu, I. Teiuşanu – Geogra e, manual pentru clasa a X-a)

Pe baza acestui text răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Ce reprezintă fenomenul de „explozie a populaţiei”;

b. Menţionaţi două state africane ce se confruntă, în prezent, cu fenomenul foametei;

c. Menţionaţi două metode posibile pentru reducerea acestui fenomen social mondial (fenomenul foametei).

12 puncte

3. a. În coloana A sunt numerotate state (ţări), iar în coloana B sunt numerotate tipuri de peisaje agrare. Scrieţi, pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

Notă: ecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A

B

1.

Brazilia

a. arid

2. Franţa

b. american

3. Grecia

c. câmpuri cultivate dechise

4. India

d. câmpuri cultivate închise

5. Ucraina

e. mediteraneean f. musonic

10 puncte

b. 1. Menţionaţi trei caracteristici ale regiunii agricole intertropicale aride.

2. Explicaţi, prezentând două argumente, faptul că fondul forestier prezintă o importanţă deosebită pentru mediul terestru.

prezintă o importanţă deosebită pentru mediul terestru. 13 puncte Intră pe www.terramagazin.ro și a ă dacă

13 puncte

Intră pe www.terramagazin.ro și a ă dacă ai răspuns corect!

deosebită pentru mediul terestru. 13 puncte Intră pe www.terramagazin.ro și a ă dacă ai răspuns corect!