Sunteți pe pagina 1din 2
SP.CEP, AvizarT $EFUL SERVICIULUI, Municipiuoragul/comuna ANEXA nr. 19 CERERE pentru INSCRIEREA in ACTUL DE IDENTITATE a MENTIUNII privind STABILIREA RESEDINTE! (datele se completeaza de solicitant cu majuscule) Subsemnatul |Nume_ | _ Mame IMun Jorasisectorloom/sat imesere,functio) nevis set Daa rape [al alalstomelitelalel tus orsiecorcom sa oomicist ——_svadalest ie la. Se ei. | ‘et LL 0 Mun/ors/eclodcom lea acresalacare —lSuadaset sot reseanta |. [Tor Se ey mo Judey [ Necassionisy T [ casatonuay [von