Sunteți pe pagina 1din 4
Mote Esa carat Son Cont onl Es gor ‘CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DEGLARATE ‘VACANTEIREZERVATE IN UNITATILE DE INVATAANT PREUNIVERSITAR "8 lle 2018 Proba sera Tetons MoDeL + Toate subiectle sunt obligatorl. Se acordé 10 puncte din ofc. ‘+ Timpul do ueruefetiv ete de 40 ScTULL 20. AG, cu ion “Pesca fvoriea, pe do até pao, devetarea agouti gi a actor Indust gi comercial, caea ce sds lao putrricdcroiere a such maorale case da milo, 4 practe, ‘ssemenea orcul bun ropezentart al rena cutarea uns coneane largo goed extern Sarton edging ane! crl Sari 9 raul ate Deon ck oer Reagan ‘obnior spe jrrurle storie care permit acces Ie Pont Eun (Marea ‘rg, a Teprins mari lure rrursoare go uttats pubes (Lome, apoduco ete), care ‘5 furnzatsteniendor mute Iocur de munca, dar gl Un prosigy rar nan lure roach, resi moreu tn costo catorst organi do. man eirbator relgoase.$patice - Paratoneto 1 Wario Dons - ca ocaa caora aveat loc anfeti Hera, care conto ‘urn a trarstormarea Aton! n capita inalctiala 9 Gril” (5. Berton P. Niza, Ira Europe) Pornind de a sus dat, spun urmatcorlor cor! 4. Scr o rela istrea do ceuzltato ssbita ine cou formal selectale din surse det, preciand rol focarea entre acest norma. fpunct 2, Menon o cau a instaurai ogimull lz Pelstrae gi dou consecine ae ture acest regi pentru evolu Aton in sacl al Vilea tHe S puncte ‘3. Prezora comoarat cit un fats dtp heron eae in ence al Vea Vea |, respec nea romana an socal THF, ating o asnar plo deosebre dite actos. ‘puncte B.Elaborajln 1.2 pagin, 0 sintezroortcaa ls stuata Romine n content creat de allen rbot Mondlavand th vedere proczaréa a dous cauze ae parent Roménil aa Dea Razboi Mondial Imesfonarea unel acfiun mitre sa nel actin poms deetgurate do Roméria fn Poroada partpart is al Doloa Rézbo! Honda Prezertaea a. doud Topo isterice, dn prada 1945-1949, destiquate in Roméria Dostbalea sl explearea a dous aver ine aeste, Nota: Se punctasa 9. endenfera rela eaurd-efect pin ilzarea conctoror cvespuncsto, ‘especare suecestunleronologics logleelptlr store, zara mba Iso sdacyat ‘respectarea tte ce spa ‘8 puncte ‘SUBIECTUL atities ts0co ounciad Chi afimaja umes Deva lungul Treg sale damn rl ca puncipe # apd, dupa 1881, ca rege}. Cara @ fost gira pot coca ar” (& Hehing, Romina, 1860-1847) RSspundo) urnstoarlr core: ‘1 Bxprimayva pina a co sfrmayalK, Hhin. 2 puncte 2. Argument 1-2 pain, opinia expr, aver in vor: ‘rezeniarea a ‘doud fapte latoice (procasrea faptaul gl manjonarea a tei ‘arate ale acesua] olavanto cert sustores opin fevcenjerea flail cauzdefoct pin uillarea conecorior corepinztion, utarce lImbajutul tore adecvet, especuarea succestunl cronologles! loge 2 faisor \sores;structurarea arguments cabs prespectrea Ite’ e spa, 18 puncte ‘Febeta eeae— eo Pagia an2 nina Eon 9 Cue Sn Gant ej Sle Pane ©. Ci trio ematoare: “in timo co, In Oceient, mperid dispare, et 2¢ menyine fp Oxon, contrat In jar Beanpivt (6. Borstan, Piva, storia Eumpaf ‘Réspundef umtoarelor cori: {1 Expr opna fade fmaia de ma sus, 2 puncte 2. Argument n +2 pag, opinis expat, avind tn vedere: SNorecortarea a ‘dod fapte tatorice'(peczao. Tapia! i menfonarea a tral arctatcl ale acostul) elevate pentru susiorea opi = Sidenorea flaielcauzd-afect prin uzaren conectoror corespunzitr, usieaea TimoajululIstore adoovat,respecarea succestunleronologie! logic’ plot ‘stercetructurarea arguments aaboras i reepectaren bm de aps, ‘sruncte SUBIECTUL at 0 de pun Urmaioareasocvena Tato pao Gh programa Geaar pony Spiraea lao Xi ‘Domenl de confit Conmatar! ——] Ti. Consrurea ~uner expla qi] OAMENI!, SOCIETATEA $1 LUMEA [DEIOR aigumonte irre si mutileclnare ca Die a erenimentagprocese stoce | « Secoll XX Inte democrats 44 Reaizarea de corexun! Tre” Ideooal sl pact plice Im Reman #n Invomaite ctonts de sureca istrice 3!) Ewope, Conte vel cations + Const dn Roménia, Pra SEES Baa 8K, VET OT PC) Prozortat donersul didactic desturt la dsciplna itor, perry formarealdezvotares i ‘lures competent: specie Gn seoverta dl, avand vr explcareaimportanel componente! Valo gata an rogrema gclaré peneu pega ‘domersulldlacte detepurl locos byecizareaa doud melode de predare-invar sl ergumertarea opi pent fecare msto,

S-ar putea să vă placă și