Sunteți pe pagina 1din 1

Catre :

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti


Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii

Urmare a Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor


datorate debitorului de catre terti nr. 928913/12.06.2015 de debitorul SC POLAR
FRIGO CARN SRL CIF 27854382 de catre terti (SC DANALI COM SRL) nr.
928913 inregistrata la societatea noastra sub nr. 29/22.06.2015 ora : 11.00, in Decizia
de instituire a masurilor asiguratorii nr 47343/10.06.2015, va comunicam
urmatoarele :
SC DANALI COM SRL nu are de plata catre SC POLAR FRIGO CARN
SRL nici o suma de bani, asa cum reiese din Situatie furnizori-facturi +plati si Extras
de cont atasate acestei adrese
In vederea celor mentionate mai sus, atasam in copie facturile emise de catre
SC POLAR FRIGO CARN SRL catre SC DANALI COM SRL, precum si copie
dupa documentele care atesta plata efectuata de catre SC DANALI COM SRL catre
SC POLAR FRIGO CARN SRL.
In conformitate cu prevederile art. 150, din Codul de Procedura Fiscala, va
comunicam prin prezenta ca SC DANALI COM SRL nu datoreaza nici o suma de
bani debitorului SC POLAR FRIGO CARN SRL, drept pentru care va solicitam
desfiintarea popririi instituite prin adresa de infiintare a popririi
nr.928913/12.06.2015 emisa in Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr
47343/10.06.2015 privind debitorul SC POLAR FRIGO CARN SRL.
Prezentul dosar contine un numar de ..... file

Bucuresti,
23.06.2015

Administrator
Ignat Liliana

S-ar putea să vă placă și