Sunteți pe pagina 1din 41

Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26


Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

MANUALUL
SISTEMULUUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
CALITATE - MEDIU
COD MCM- 01
STANDARD DE REFERINTA SR EN ISO 9001:2001
SR EN ISO 14001:2005
Editia :3
Revizia : 0
Data : 20.08.2007
Exemplar difuzat in regim : controlat cu nr:
informativ
Exemplar nr:
Destinatar :.

APROBAT
Director General
Ing. Daniel Moisa
Data : 20.08.2007

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 2 din 40
Exemplar nr.:

Pag 1 din 40
Avertisment : Documentul de fata este proprietatea COMRACE COMPUTERS.
Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul societatii.
Copiile sunt numerotate si tinute sub control .

INDICATORUL REVIZIILOR
Nr.
crt.

Ed./Rev.

Data

2/0

2.

3/0

03.11.2003 Elaborare
ed.2,
rev.0
a RMCM
Manualului calitatii
20.08.2007 Elaborare ed. 3, rev.0, prin RMCM
integrarea cu cerintele sistemului
de management de mediu
conform SR EN ISO 14001:2005

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

CONTINUTUL
MODIFICARII

ELABORAT APROBAT
MDG
MDG

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 3 din 40
Exemplar nr.:

DECLARATIE
In piata tehnologiei informatiei din Romania, misiunea Comrace Computers este de a fi un
lider in proiectarea, productia si vanzarea de calculatoare si retele de calculatoare, in
distributia de componente calculator si dispozitive periferice si in asigurarea service-ului si
suportului dupa vanzare pentru produsele livrate.
Pentru a ne consolida pozitia in aceasta piata, a carei principala caracteristica este
dinamismul, in care asteptarile clientilor cresc de la o luna la alta, vom continua sa ne
perfectionam pe noi insine pentru a forma o echipa ce actioneaza in aceeasi directie:
satisfacerea cerintelor clientilor nostrii.
Ne vom concentra toate eforturile spre ceea ce reprezinta esenta activitatii noastre, urmarind
cresterea eficientei operatiunilor si optimizarea modelului operational astfel sa imbunatatim
permanent calitatea si competitivitatea produselor si serviciilor nostre.
Clientii si furnizarii ne vor fi parteneri in acest proces in urma caruia vom oferi valoare
superioara fata de concurenta, asigurand astfel cresterea performantelor si profiturile firmei.
Sistemului de asigurarea calitatii implementat si certificate in 1998 de catre SOCIETATEA
ROMANA PENTRU ASIGURAREA CALITATII, a fost suportul pe care am implementat
sistemul de managementul calitatii conform standardului ISO 9001:2000 si l-am integrat cu
sistemul de management de mediu conform standardului ISO 14001:2004 pentru
PROIECTARE, DEZVOLTARE, PRODUCTIE SI SERVICE DE CALCULATOARE SI
RETELE DE CALCULATOARE, DISTRIBUTIE DE COMPONENTE DE CALCULATOR,
DISPOZITIVE PERIFERICE SI ELEMENTE DE RETEA
Se integreaza perfect cu misiunea si strategia firmei, creand un cadru si mai bine organizat,
documentat si procedurat pentru a controla procesele de asigurarea calitatii si protectia
mediului.
Aplicand standardele ISO 9001:2000 de Managementul calitatii si ISO 14001:2004 de
Management de mediu conducerea societatii a stabilit o politica, obiective si performante de
calitate si mediu care sa-i permita sa imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului aplicat,
satisfactia clientilor si performantele de mediu.
Intreg personalul Comrace Computers cunoste si respecta prevederile prezentului document
si se implica in mentinerea sistemului calitatii pe care acest document il descrie.

Data:20.08.2007
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

Director General
\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 4 din 40
Exemplar nr.:

Ing. Moisa Daniel

CUPRINS
SECTIUNEA I
Capitolul 1.
CONDITII GENERALE
1.1. Scop si domeniul de utilizare
1.2. Documente de referinta
1.3. Termeni, definitii si abrevieri
1.3.1. Abrevieri
1.3.2. Termeni si definitii
Capitolul 2
PREZENTAREA SOCIETATII
2.1. Elemente de identificare
2.2. Domeniul de activitate
Capitolul 3
PREZENTAREA MANUALULUI
3.1. Structura Manualului Sistemului Integrat Calitate-Mediu
- Sectiunea I
- Sectiunea II
- Sectiunea III
3.2. Procedura de elaborare, aprobare si tinere sub control a Manualului
Sistemului Calitate Mediu
SECTIUNEA II
Capitolul 4.
SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU
4.0. Politica
4.1. Definirea proceselor
4.2. Documentele SMCM
4.2.1. Structura documentatiei SMCM
4.2.2.Manualul calitate mediu
4.2.3. Controlul documentelor
4.2.4. Controlul inregistrarilor
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1.Angajamentul managementului
5.2. Orientare catre client
5.3. Politica referitoare la calitate
5.4. Planificare
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 5 din 40
Exemplar nr.:

5.4.1. Obiectivele calitatii si mediului


5.4.2. Planificarea SMCM
5.5. Responsabilitate, autoritate si planificare
5.5.1. Responsabilitate si autoritate
5.5.2. Reprezentantul managementului
5.5.3. Comunicare interna
5.6. Analiza efectuata de management
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. Politica de asigurare a resurselor
6.2. Resurse umane
6.2.1.Politica de resurse umane
6.2.2. Competenta, constientizare si instruire
6.3. Infrastructura
6.4. Mediu de lucru
7. REALIZAREA PRODUSELOR
7.1. Planificarea realizarii serviciului
7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs
7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs
7.2.3. Comunicarea cu clientul
7.3. Proiectarea si dezvoltarea
7.3.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.2. Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii
7.3.3. Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii
7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii
7.3.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.6. Validarea proiectarii
7.3.7. Controlul modificarilor proiectarii
7.4. Aprovizionarea
7.4.1. Procesul de aprovizionare
7.4.2. Informatii referitoare la aprovizionare
7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
7.5. Productia de calculatoare
7.5.1. Controlul productiei
7.5.2. Validarea proceselor de productie
7.5.3. Identificare si trasabilitate
7.5.4. Proprietatea clientului
7.5.5. Pastrarea produsului
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 6 din 40
Exemplar nr.:

7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE


8.1. Politica
8.2. Masurare si monitorizare
8.2.1. Satisfactia clientului
8.2.2. Auditul intern
8.2.3..Monitorizarea si masurarea proceselor
8.2.4. Monitorizarea si masurarea produselor
8.3. Controlul produsului neconform
8.4. Analize ale datelor
8.5. Imbunatatire
8.5.1. Imbunatatire continua
8.5.2. Actiuni corective
8.5.3. Actiuni preventive
SECTIUNEA III
Anexe
Anexa 1: Lista proceselor SMCM
Anexa 2:Structura si succesiunea proceselor SMCM
Anexa 3: Structura documentatiei SMCM
Anexa 4: Lista obiective calitate mediu
Anexa 5: Organigrama societatii
Anexa 6: Fisa de evaluare a satisfactiei clientului
Anexa 7: Fisa de analiza date

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 7 din 40
Exemplar nr.:

SECTIUNEA I
CAPITOLUL 1.
1.1. Scop si domeniul de utilizare
Manualul Sistemului Integrat Calitate Mediu enunta politica si obiectivele
referitoare la calitate si mediu descrie SMCM aplicat la S.C. COMRACE
COMPUTERS SRL Craiova, prezinta cadrul organizatoric, responsabilitatile,
autoritatea, resursele implicate si modul de realizare a obiectivelor politicii
calitatii si mediului.
Manualul calitate-mediu este utilizat de catre personalul de executie,
verificare si conducere a activitatilor ce afecteaza calitatea in procesul de
implementare si mentinere a SMCM.
Sistemul Calitate-Mediu prezentat in Manual si implementat de S.C. Comrace
Computers este aplicabil pentru cerintele din standardele ISO 9001:2000 si ISO
14001:2004. Nu sunt excluderi.
Manualul mai poate fi transmis clientilor, organismului de certificare a
SMC sau unor autoritati indreptatite sa-l solicite.
1.2. Documente de referinta
- SR EN ISO 9001:2001: Sisteme de management al calitatii. Cerinte
- SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii
fundamentale si vocabular
- SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu.
Specificaii i ghid de utilizare
- SR EN ISO 9000: 2001- Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular
- SR EN ISO 14050: 1999 Management de mediu.Vocabular
- ISO 10013/1994 Ghid pentru elaborarea Manualelor calitatii
- ISO 19011 : Ghid pentru auditarea sistemului de management al calitatii
si de management de mediu
1.3. Termeni, definitii si abrevieri
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 8 din 40
Exemplar nr.:

1.3.1. Termeni si definitii


Termenii utilizai n textul manualului au definiiile conform standardelor
ISO 9000: 2001, ISO 14050: 1999.

1.3.2. Abrevieri
Abrevierile utilizate in Manual:
MCM Manualul Calitate Mediu
SMICM Sistemul de Management Integrat de Calitate Mediu
MDG Manager Director General
RMCM Reprezentant al Managementului pentru Calitate Mediu
Capitolul 2
PREZENTAREA SOCIETATII

2.1. Elemente de identificare


S.C. COMRACE COMPUTERS SRL este o societate cu capital integral privat
infiintata in anul 1994, inregistrata la Registrul Comertului Dolj sub nr.
J16/3465/1994, cu sediul social si commercial in Craiova, str. Prelungirea
Severinului nr. 170, avand deschise punctele de lucru in Bucuresti si in
Timisoara si urmatoarele numere de telefon:
Craiova, sediul commercial central, str. Prelungirea Severinului, nr. 170:
- telefon: 0251/433400(16 linii de telefon cu iesire in international)
- fax:
0251/433413
Bucuresti, b-dul Unirii nr.11 bloc 2B, sc. B, ap.26:
- telefon: 021/336 13 18(6 linii de telefon)
- fax:
021/3362988
Timisoara, str. Orsova, nr.3, sc.A, ap.2:
- telefon: 0256/124651(4 linii de telefon)
- fax:
0256/126075
S.C. COMRACE COMPUTERS SRL este condusa de 4 asociati de profesie
ingineri cu pregatire superioara in domeniul tehnicii de calcul:
- ing. Daniel Moisa, Director General, tel: 0251/433400
- ing. Octavian Suciu, Director Vanzari, tel. 0251/433400
- ing. Cristian Floriganta, Director Proiect Asigurarea Calitatii, tel.
0251/433400
- ing. Cristinel Gheorghe, Director punct de lucru Bucuresti, tel. 3361318
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 9 din 40
Exemplar nr.:

Impreuna cu cei 4 asociati, activitatea societatii este condusa si de directorii


urmatoarelor departamente:
- ing. Mogildici Adrian, Director de productie, tel. 0251/433400
- ing. Tuculanu Iulian, Director Service, tel. 0251/433400
2.2. Domeniul de activitate scurta prezentare
S.C. COMRACE COMPUTERS a fost infiintata in decembrie 1994 avand ca
obiect de activitate: productia si vanzarea de calculatoare, distributia de
componente calculator si dispozitive periferice si asigurarea service-ului si
suportului dupa vanzarea pentru produsele livrate.
Pe parcursul activitatii veniturile firmei au crescut constant, fiind de 23 miliarde
lei in 1996 si de 60 miliarde lei in 1997. In Topul National al Firmelor pentru
1996 si 1997 realizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, S.C.
CORACE COMPUTERS ocupa loul I, la domeniul de activitateconstructii de
masini, utilaje, echipamente si mobilier, categoria intreprinderi mici(10-49
angajati). Topul este realizat in functie de performantele economico-financiare
conform criteriilor EUROSTAT cu 6.570 calculatoare livrate in 1997, COMRACE
COMPUTERS ocupa locul 1 in Romania, cu un segment de piata de
aproximativ 12%, dupa cum demonstreaza studiile de piata efectuate de cele
mai prestigioase companii internationale, specializate in cercetarea si analiza
pietelor IT(Dataquest Gartner Group).
Prin aliante strategice cu lideri mondiali ca ADI, Intel, Microsoft, Western Digital,
calculatoarele Comrace inglobeaza tehnologii de ultima ora in configuratii
optimizate atat pentru birou cat si pentru acasa, sunt recunoscute pentru
standardele inalte de calitate, performanta, fiabilitate si au o garantie integrala
de 3 ani.
Calculatoarele Comrace sunt disponibile in intreaga tara prontr-o retea de 34
distribuitori autorizati, prin magazinele METRO si direct la reprezentantele
Comrace din Bucuresti, Craiova si Timisoara.

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 10 din 40
Exemplar nr.:

Capitolul 3
PREZENTAREA MANUALULUI
3.1. Structura Manualului
Manualul Sistemului Integrat Calitate Mediu a fost conceput ca un
document unitar care contine Politica si Obiectivele Calitatii si Mediului,
structura organizatorica si responsabilitatile referitoare la calitate si mediu,
descrierea succinta a satisfaceriii cerintelor din ISO 9001si ISO 14001, precum
si anexe explicative la textul manualului.
Manualul este organizat pe trei sectiuni:
- Sectiunea I: Elemente generale: prezinta declaratia MDG,
referentialele sistemului, prezinta S.C. Comrace Computers SRL si
manualul calitate- mediu
- Sectiunea II: Descrie in linii generale modul de realizare a cerintelor
SMC, respective punctele 4, 5, 6, 7, 8 din SR EN ISO 9001:2001
- Sectiunea III: Cuprinde anexe
3.2. Procedura de elaborare, aprobare si tinere sub control a Manualului
Sistemului Integrat Calitate Mediu
Elaborarea Manualului Calitate Mediu si a modificarilor acestuia este facuta de
RMCM.
Aprobarea Manualului Calitate Mediu si a modificarilor acestuia este facuta de
Directorul General MDG.
Gestionarea originalului Manualului Calitate- Mediu este facuta de RMCM.
Multiplicarea si difuzarea Manualului Calitate-Mediu si a modificarilor acestuia
este facuta de RMCM.
Continutul sumar al modificarilor este consemnat in pagina Indicatorul
modificarilor situata dupa foaia de coperta.
Gestionarea si utilizarea exemplarelor de Manual difuzate in regim controlat se
face de catre compartimentele destinatare mentionate in lista de difuzare cod F01-02 si inscrisi pe prima pagina a exemplarului de manual la rubrica destinatar.
Manualul este difuzat deasemenea in sistemul Informatic(Intranet) al S.C.
Comrace computers pentru accesul tuturor ompartimentelor(read only).
Exemplarele difuzate in regim informative clientilor nu sunt tinute sub control.

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 11 din 40
Exemplar nr.:

Detaliile de procedura privind aprobarea, actualizarea si difuzarea manualului si


modificarilor acestuia se regasesc in procedura de sistem PS-01, Controlul
documentelor
SECTIUNEA II
CAPITOLUL 4. SISTEMUL INTEGRAT DE MANGEMENTUL CALITATII SI MEDIULUI

4.0 Politica
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. a stabilit, a documentat, a implementat
si mentine un sistem de managementul calitatii conform cerintelor
SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005 si imbunatateste continuu
eficacitatea acestuia.
Sistemul de managementul calitatii si mediului trebuie sa aduca valoare
adaugata afacerilor societatii.
4.1. Definirea proceselor
a) Societatea a identificat procesele necesare SMCM si aplicarea acestora in
intreaga organizatie. Sistemul realizeaza toate cerintele ISO 9001si ISO 14001
pentru activitatea de Proiectare-dezvoltare, productie si service de calculatoare
si retele de calculatoare, distributie de calculatoare si componente de calculator,
de dispozitive periferice si elemente de retea.
In Anexa 1 la MCM se prezinta lista proceselor SMCM.
b) S-a determinat succesiunea proceselor de baza care adauga valoare afacerii
si interactiunea dintre acestea si restul proceselor SMCM atat pentru realizarea
unui management efectiv cat si pentru cresterea eficacitatii si imbunatatirea
continua a acestuia.
In Anexa 2 la MCM se prezinta o schema a proceselor SMCM aplicate in cadrul
societatii. Interactiunile dintre procese in relatia directa client-furnizor si in relatia
de suport a desfasurarii proceselor de baza, reiese din aceasta schema si sunt
prezentate in procedurile SMCM si in schemele de proces.
c) Criteriile si metodele pentru asigurarea operarii si controlului eficace a
proceselor SMCM sunt cuprinse in Procedurile de sistem si operationale, in
instructiunile de lucru si manualele de operare.
d) Societatea a asigurat resursele necesare si informatiile necesare pentru a
sustine operarea si monitorizarea acestor procese:
- personal competent si specializat pentru conducere, operare si control;
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 12 din 40
Exemplar nr.:

- infrastructura pentru operare, control, distributie si service cladiri,


echipamente, softuri specializate;
- specificatiile, manualele de operare si planificare pentru desfasurarea
activitatilor;
e) se asigura monitorizarea si masurarea activitatilor in procese prin actiunea
personalului de management, supervizare si control utilizand softuri specializate
si echipamente adecvate.
f) Rezultatele monitorizarii si masurarii (teste, verificari, audit intern, etc.) sunt
analizate periodic si atunci cand este cazul se implementeaza actiuni corective
sau preventive pentru realizarea rezultatelor planificate si imbunatatirea
continua a acestor procese.
In administrarea proceselor SMCM sunt realizate cerintele standardului ISO
9001 si ISO 14001 privind planificarea, operarea, monitorizarea-masurarea,
analiza si imbunatatirea in cadrul fiecarui proces. Aceasta abordare pentru
procese permite realizarea abordarii proceselor SMCM respective:planificare,
functionare, masurare, analiza si imbunatatire.
Societatea utilizeaza procese externe care pot afecta calitatea produselor si
serviciilor sale respective:
- servicii de incercare de tip(electrosecuritate cerute de lege-executate in
laboratoare acreditate si desemnate pentru aceste servicii - ICPE
Bucuresti).
- servicii de verificare metrologica executate de laboratoarele autorizate
BRML
- servicii de reparatii pentru infrastructura sau echipamente executate
pe baza de contract cu firme specializate;
- servicii de instruire perfectionare personal, efectuate cu firme de
specialitate, autorizate pentru aceste servicii;
- servicii de distributie si service ale produselor proprii efectuate de
firme distribuitor in baza de contract de distributie.
4.2. Documentele SMCM
4.2.1. Structura documentatiei
Documentatia SMCM cuprinde:
a) Declaratia de politica si obiectivele calitatii si mediului;
b) Manualul Calitate Mediu
c) Proceduri documentate cerute de ISO 9001si ISO 14001

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 13 din 40
Exemplar nr.:

d) Proceduri operationale, instructiuni, planuri ale calitatii, fise si scheme


de proces, manuale de operare, fise de productie si control necesare asigurarii
planificarii, operarii si controlului eficient al proceselor SMCM.
e) Inregistrari cerute de standardele ISO 9001 si ISO14001 si de
procedurile SMCM
Documentatia SMCM este elaborata si aprobata pe suport de hartie si introdusa
pe suport electronic in sistemul informatic al societatii(intranet) pentru utilizare.
4.2.2. Manualul calitate- mediu
a) Manualul Calitate - Mediu cod MCM-01 (ed.3, rev.0) prezinta Politica si
obiectivele generale ale calitatii si mediului si descrie domeniul de aplicare al
SMCM fata de cerintele ISO 9001si ISO 14001.
b) Prezinta modul de realizare a procedurilor cerute de ISO 9001 si ISO 14001
si face referire pentru detalii la procedurile documentate.
c) Prezinta structura de procese ale SMCM si interactiunile dintre acestea.
4.2.3. Controlul documentelor
Activitatea desfasurata pentru tinerea sub control a documentelor cerute de
SMCM este prezentata in procedura PS-CM-01Controlul documentelor .
Procedura defineste activitatile necesare pentru :
a) aprobarea documentelor inainte de emitere, in ceea ce priveste
adecvarea acestora
b) analiza, actualizarea daca este cazul si reaprobarea documentelor;
c) asigurarea ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente
ale documentelor;
d) asigurarea ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt
disponibile la punctele de utilizare;
e) asigurarea ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;
f) asigurarea ca documentele de provenienta externa sunt identificate si
distributia lor este controlata;
g) prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate
4.2.4. Controlul inregistrarilor
Activitatea desfasurata pentru tinerea sub control a inregistrarilor cerute de
SMCM este prezentata in procedura PS-CM-02 Controlul inregistrarilor.
Procedura PS-CM- 02 defineste activitatile necesare pentru :
a) identificarea si elaborarea inregistrarilor;
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 14 din 40
Exemplar nr.:

b) depozitarea, pastrarea si protejarea;


c) durata de pastrare si modul de regasire a acestora
d) eliminarea dupa expirarea duratei de pastrare

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului
Conducerea la cel mai inalt nivel a societatii este angajata in dezvoltarea si
mentinerea SMCM precum si in imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia.
a) Conducerea a stabilit in cadrul societatii un climat de focalizare a
preocuparilor si activitatilor pe satisfacerea cerintelor clientilor, cresterea
performantei de mediu, si pe respectarea reglementarilor si legislatiei aplicabile
la domeniul de activitate.
b) Este stabilita politica referitoare la calitate si mediu.
c) Sunt stabilite, analizate si actualizate obiectivele calitatii si mediului;
d) Sunt asigurate resursele necesare proceselor SMCM
e) Sunt desfasurate analize anuale ale SMCM de catre conducerea la
varf;
5.2. Orintarea catre client
Conducerea societatii asigura ca cerintele clientilor referitoare la produse,
cerintele legale si reglementare inclusiv cele referitoare la livrare si service sunt
cunoscute si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei clientului. Satisfactia
clientului este monitorizata(pct. 8.2.1. din MCM) ca o masura a performantei
SMCM.

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 15 din 40
Exemplar nr.:

5.3 DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI


S.C. COMRACE COMPUTERS promoveaza o politica orientata spre
satisfacerea permanenta a cerintelor si asteptarilor clientului fata de serviciile
oferite, de reducere a impacturilor negative ale activitatilor sale asupra mediului,
fara ca prin aceasta sa afecteze calitatea serviciilor sale, asa cum este ceruta
de client.
Aceasta politica este adecvata scopului de baza al societatii, acela de a
mentine si largi piata serviciilor sale si de a creste performanta si profitul
societatii.
Aceasta politica este sustinuta si realizata de catre managementul la varf
prin urmatoarele directii de strategie :
- analiza si continua adecvare a activitatilor de baza la cerintele pietii,
cerintele si asteptarile clientilor
- implementarea unui sistem de managementul calitate-mediu ca un
cadru pentru stabilirea si implementarea politicii si analiza continua a
adecvarii acesteia
- angajarea conducerii la varf in satisfacerea cerintelor si intreprinderea
de actiuni pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de
management integrat calitate-mediu
- conformarea cu legislatia actuala privind protectia mediului si cu alte
cerinte aplicabile, referitoare la aspectele sale de mediu
- imbunatatirea continua a performantelor sale de mediu si previnirea
poluarii in activitatile sale
- alocarea resurselor materiale si umane adecvate pentru functionarea
si cresterea eficacitatii sistemului de management integrat calitatemediu
- evaluarea continua a satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale
si reglementare si preocuparea pentru indeplinirea acestora
- instruirea si constientizarea permanenta a personalului privind calitatea
si problemele de protectia mediului
- integrarea cerintelelor de management de mediu intr-un sistem unitar
de management unitar
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 16 din 40
Exemplar nr.:

Periodic, conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS isi analizeaza politica


in domeniul calitatii si mediului pentru a o adecva in mod continuu.
Aceasta politica este comunicata si inteleasa de intreg personalul si este
disponibila pentru public.
Director General
Ing. Daniel Moisa
5.4. Planificare
5.4.1. Obiectivele calitatii
Politica referitoare la calitate vizeaza si este implementata prin:
- preocuparea continua pentru cunosterea si satisfacerea cerintelor
clientilor si a cerintelor legale si de reglementare;
- asigurarea unui cadru organizatoric, responsabilitatilor si autoritatilor
necesare unui management performant;
- alocarea resurselor adecvate umane, materiale si financiare pentru
functionarea SMCM si satisfacerii cerintelor pentru produsele livrate;
- conducerea si monitorizarea activitatilor astfel incat sa se realizeze
eficacitate si performanta in toate procesele si in special in calitatea
productiei.
- Comunicarea continua cu clientii si preocuparea pentru mentinerea
increderii si cresterii satisfactiei acestora.
- Analiza datelor si rezultatelor proceselor SMCM in scopul stabilirii de
masuri de imbunatatire a eficacitatii SMCM;
Aceste obiective generale se transpun in obiective specifice la nivelele si
functiile relevante ale societatii respective:
- Conceptie tehnica si sistem informatic
- Aprovizionare
- Productie
- Livrare
- Service
- Dezvoltare resurse umane
- Analiza si imbunatatire SMCM
Obiectivele calitatii sunt masurabile (indicatori masurabili) si in concordanta cu
politica referitoare la calitate.
Obiectivele calitatii se evalueaza la auditurile interne si se analizeaza cu ocazia
Analizei efectuate de management.
Obiectivele se planifica si actualizeaza anual dupa analiza efectuata de
management.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 17 din 40
Exemplar nr.:

In Anexa 4 la MCM se prezinta Lista obiectivelor calitatii si mediului si indicatorii


masurabili ai acestora.
5.4.2. Obiectivele de mediu
Obiectivele generale si specifice de mediu au fost stabilite, documentate si
mentinute la fiecare nivel si functie relevanta din cadrul societatii.
In stabilirea si analizarea obiectivelor de mediu societatea a luat in
consideratie legislatia de mediu, aspectele de mediu semnificative, cerintele
partilor interesate si optiunile sale tehnologice, operationale si financiare.
Pentru realizarea obiectivelor generale si specifice societatea a stabilit si
mentine un program de management de mediu.
In Anexa 4 la MCM se prezinta Lista obiectivelor calitatii si mediului si
indicatorii masurabili ai acestora.
5.4.3 Aspecte de mediu
Societatea a stabilit i menine o procedur de identificare a aspectelor de
mediu n procesele desfurate, cod PS-M-06 Aspecte de mediu, n scopul
controlrii acestora.
Procedura permite analiza aspectelor de mediu i determinarea celor care
au un impact semnificativ asupra mediului, acestea din urm fiind luate n
consideraie la stabilirea obiectivelor de mediu. In Anexa 8 este prezentata Lista
aspectelor de mediu semnificative.
Aspectele de mediu sunt identificate n condiii normale, anormale i
accidentale de lucru.
5.4.4. Prevederi legale i alte cerine
Societatea a stabilit i menine o procedur de identificare i accesul
salariailor la prevederile legale i alte cerine adoptate, aplicabile aspectelor de
mediu identificate din activitile i produsele sale, cod PS-M-08 Prevederi
legale i alte cerine.
Se ntocmete, aprob i actualizeaz Lista prevederilor legale i altor cerine
aplicabile.
5.4.5. Planificarea SMCM
Managementul la cel mai nalt nivel al societii s-a asigurat c
planificarea SMCM s-a efectuat n scopul ndeplinirii cerinelor pentru
funcionarea proceselor i realizarea obiectivelor calitii si de mediu.
Planificarea se realizeaza prin :
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 18 din 40
Exemplar nr.:

a)
b)
c)
d)

identificarea proceselor, a aspectelor semnificative de mediu;


stabilirea obiectivelor generale si specifice ;
stabilirea cerintelor legale si reglementare aplicabile pe mediu ;
stabilirea de programe de management calitate- mediu .
Planificarea SMCM s-a fcut asigurndu-se meninerea integritii
acestuia, atunci cnd schimbrile n sistem sunt planificate i
implementate.
5.4.6. Program de managementul calitii
Pentru monitorizarea realizrii obiectivelor calitii au fost stabilii indicatori
de performan pentru calitate.
Pentru atingerea obiectivelor generale i specifice ale calitii a fost stabilit
i meninut un Program de management al calitii
care stabilete
responsabilitile la fiecare funcie i nivel relevant din cadrul S.C. COMRACE
COMPUTERS pentru atingerea obiectivelor, asigurarea mijloacelor/ resurselor
necesare i termenele de realizare.
Programul este analizat periodic si actualizat functie de rezultate sau
eventualele schimbari in politica, obiectivele SMCM.
5.4.7. Program de management de mediu
Pentru atingerea obiectivelor generale i specifice de mediu a fost stabilit
Programul de management de mediu, (formular cod F-06-04) cuprinznd
activiti, responsabiliti, termene, resurse de realizare.
Programul este analizat periodic si actualizat functie de evolutia realizarii
obiectivelor sau eventualelor schimbari ale acestora.
5.5. Responsabilitate, autoritate, planificare
5.5.1. Responsabilitate si autoritate
Conducerea la cel mai inalt nivel a asigurat ca responsabilitatile si autoritatile
sunt definite si comunicate prin:
- organigrama societatii ANEXA 5 la MCM
- deciziile de numire pe post
- fisele posturilor
- manualul si procedurile SMCM
- comunicarea interna

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 19 din 40
Exemplar nr.:

Stabilirea proceselor SMCM si responsabilitatilor in aceste procese permit


aplicarea si urmarirea la obiect a responsabilitatilor si autoritatilor definite
pentru:
- planificare si alocare de resurse
- conducerea, executia si controlul activitatilor
- evaluarea, analiza si stabilirea de masuri de imbunatatire in SMCM
- inclusiv pentru procese si produse
Responsabilitatile concrete sunt stabilite prin documente SMCM.
Se prezinta in continuare responsabilitatile generale la nivelul SMCM pentru:
Directorul General MDG are responsabilitate si autoritate pentru:
- Stabileste politica si obiectivele in domeniul calitatii si mediului
- Stabileste structura organizatorica
- Asigura toate resursele necesare functionarii proceselor SMCM
- Analizeaza periodic SMCM
- Aproba documentele generale ale SMCM
- Decide asupra loturilor de materiale, componenete, subansamble sau
produse finite neconforme
- Tine legatura cu principalii furnizori si clienti.
Directorul de produs , Reprezentantul managementului calitate
mediu RMCM are responsabilitate si autoritate pentru:
- Elaborarea documentelor generale ale SMCM
- Asigurarea functionarii SMCM si constientizarea privind cerintele
clientilor;
- Prezentarea Directorului General, periodic, de rapoarte despre
functionarea SMCM
- Asigurarea relatiilor cu organizatii externe in probleme legate de
functionarea SMCM
Directorul de Productie
- Urmareste aplicarea tuturor procedurilor si instructiunilor operative ale
SMCM
- Raspunde de desfasurarea proceselor de productie si conformitatea
produselor
- Raspunde de cunosterea de catre personalul executant a procedurilor
si instructiunilor operative ale SMCM
- Asigura instruirea tehnica si testarea personalului executant
- Pastreaza documentele SMCM si inregistrarile din compartimentul de
productie
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 20 din 40
Exemplar nr.:

- Raspunde de aplicarea actiunilor corective si preventive stabilite in


Rapoartele de actiuni corective.
Directorul de Service
- Coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de service;
- Intocmeste rapoartele lunare de service;
- Urmareste aplicarea tuturor procedurilor si instructiunilor operative ale
SMCM, inclusiv a actiunilor corective-preventive in activitatea de
Service.
- Intocmeste documentele de inregistrarea calitatii in activitatea de
service;
Director de vanzari
- Coordoneaza activitatea de vanzari si cumparari;
- Coordoneaza activitatea distribuitorilor;
- Urmareste aplicarea cerintelor SMCM in Sectorul Vanzari inclusiv
aplicarea, implementarea de actiuni corective preventive in
activitatea de vanzari.
5.5.2. Reprezentantul Managementului(RMCM)
Conducerea societatii a numit pe Directorul de produs in functia de
Reprezentant al Managementului Calitate Mediu.
In afara responsabilitatilor pentru functia de baza RMCM are responsabilitate si
autoritate pentru:
a) A se asigura ca procesele necesare SMCM sunt stabilite, implementate
si mentinute;
b)Raporteaza MDG despre functionarea SMCM si orice necesitate de
imbunatatire;
c) A se asigura ca este promovata in societate constientizarea asupra
cerintelor clientului
d) A tine legatura cu parti externe in aspecte referitoare la SMCM.
5.5.3. Comunicarea interna si externa
Societatea a stabilit o procedura referitoare la comunicare pe mediu PS-M-11
Procedura de comunicare stabileste:
- comunicarea intre functiile si nivelele de autoritate din cadrul societatii
privind functionarea si eficacitatea SMCM.
- comunicarea externa cu autoritatile privind cerintele si aplicarea
legislatiei de mediu.
Conducerea societatii a asigurat un sistem de comunicare interna bazat pe o
componenta administrativa si o componenta informatica.
- Sistemul de comunicare administrativa are loc pe linia de autoritate din
organigrama prin secretariatul MDG si sefii de compartimente si de
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 21 din 40
Exemplar nr.:

raportare tot pe linie ierarhica. Periodic MDG are intalniri operative cu


directorii de departamente in probleme de productie.
- Sistemul de comunicare informatic cuprinde Reteaua intranet a
societatii si softurile de comunicare sau acces curent(e-mail, Fisiere
- specializate si pe compartimente). Atat pe sistemul administrativ cat si
pe cel informatic sunt transmise si informatiile privind functionarea si
eficacitatea SMCM respectiv:
- Politica si obiectivele calitatii
- Documentele SMCM
- Planificarile auditurilor si analizele SMCM
- Rapoartele de audit , de actiuni corective si preventive
- Planurile de actiuni, urmare a sedintelor de analiza
Principala veriga de legatura a MDG cu Sistemul in aceasta
comunicare este RMCM.
5.6. Analiza efectuata de management
Conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS SRL efectueaza anual
analiza Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu implementat pentru
a se asigura de continua adecvare si eficacitate a acestuia in satisfacerea
standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001 precum si a politicii si
obiectivelor in domeniul calitatii si mediului declarate.
Analiza se desfasoara de regula conform planificarii, o data pe an, dar
poate fi organizata ori de cate ori este necesar pentru analiza unor probleme
noi, aparute in functionarea sistemului (neconformitati, reclamatii multiple,
repetate, etc.)
Constatarile ,dispozitiile si actiunile ce urmeaza a fi intreprinse stabilite cu
ocazia analizei sistemului sunt documentate,comunicate celor implicati si
urmarite de Reprezentantul Managementului urmand a fi raportate Directorului
General.
Activitatile concrete , responsabilitatile si inregistrarile privind analiza sistemului
de catre conducere sunt prezentate in Procedura PO- 5.6 Analiza sistemului
calitate- mediu efctuata de management.
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
Conducerea S.C COMRACE COMPUTERS SRL a stabilit i a asigurat
resursele necesare realizrii obiectivelor calitii si mediului i desfurrii
proceselor sistemului de management integrat.
Aceste resurse cuprind:
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 22 din 40
Exemplar nr.:

- personal calificat i autorizat pentru conducerea, controlul i execuia


activitilor n cadrul proceselor;
- infrastructura i echipamentele necesare desfurarii proceselor i
respectrii condiiilor de mediu;
- mediul de munc adecvat pentru natura activitilor desfurate
Resursele alocate permit implementarea, meninerea i mbuntirea
continu a eficacitii SMCM, creterea satisfaciei clienilor prin ndeplinirea
cerinelor sale, reducerea polurii mediului .
6.2 Resurse umane
6.2.1. Societatea dispune de personal competent, cu experienta si perfectionare
specifica in domeniu conform organigramei si fiselor de post.
6.2.2 Competenta , constientizare si instruire
a) Societatea a stabilit prin fisele de post competenta necesara pentru
personalul care desfasoara activitati de conducere, executie si control in
procesele SMCM si care desfasoara activitati care influenteaza calitatea
produsului.
b) Exista un program anual de instruire , se desfasoara instruirile planificate
(interne si externe, in domeniile: profesional, calitate, protecia mediului,
sanatate si securitate in munca, situatii de urgenta) si se pastreaza inregistrari
ale rezultatelor acestora.
c) Se evalueaza periodic si se urmareste in desfasurarea activitatii eficacitatea
actiunilor de instruire intreprinse.
d)In cadrul instruirilor si in monitorizarea curenta a activitatii se urmareste
constientizarea personalului privind relevanta si importanta activitatilor
desfasurate si de modul in care contribuie la realizarea obiectivelor calitatii.
e) Se pastreaza inregistrari ale instruirilor efectuate, diplome , certificate,
rapoarte de instruire si altor forme de perfectionare.
Detalii privind desfasurarea activitatii de instruire , responsabilitatile si
inregistrarile pastrate se prezinta in procedura PO-6.2. Instruire
6.3. Infrastructura
Societatea si-a stabilit si modernizat infrastructura necesara realizarii
produselor si activitatilor aferente respectiv:
a) cladirea societatii, birourile, atelierele de productie si testare, depozitele
de materiale si produse finite;
b) echipamentul necesar pentru productie, verificare si service produse
inclusiv softurile specializate;
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 23 din 40
Exemplar nr.:

c) serviciile suport de comunicatie(telefon, fax, e-mail, internet) sistem


informatic, Intranet, transport.
Mentenanta infrastructurii si echipamentelor aferente se asigura prin firme
specializate sau de personalul propriu pentru partea de IT.
6.4. Mediul de lucru
Activitatea se desfasoara in incinte incalzite, cu iluminat si aerisire adecvata. In
toate activitatile sunt respectate conditiile specifice SSM si SU (atat in birouri
cat si in sectiile de productie si depozite).
Nu exista aspecte de mediu care ar putea influenta conformitatea cu cerintele
produsului.
7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1. Planificarea realizarii produsului
Planificarea realizarii produsului este definita si documentata in doua situatii:
a) Realizarea de produse sau configuratii noi.
In aceasta situatie Planul Calitatii elaborat trece in revista modul in care
SMCM implementat satisface cerintele nou aparute si identifica documentele
care pot fi utilizate ca fiind existente si documentele noi care trebuie elaborate,
aprobate si difuzate executantilor.
Planul Calitatii mai poate identifica si necesarul de noi resurse materiale,
de inspectii si incercari sau de resurse umane oficializate. Planul Calitatii se
elaboreaza si la cererea beneficiarilor sau pentru licitatii.
La planificarea proceselor de realizare a produsului/serviciului se
identifica si planifica deasemenea acele operatii si activitati care sunt asociate
aspectelor de mediu pentru care trebuie sa se aplice masuri de control.
b) Realizarea fabricatiei curente.
Planificarea fabricatiei curente vizeaza atat incadrarea in capacitatea de
fabricatie si termenele de livrare la contractele si comenzile perfectate si
acceptate, cat si planificarea resurselor si termenele pentru comenzi noi.
Si in acest caz pot aparea elemente sau aspecte noi de asigurarea calitatii sau
aspecte noi de mediu ce trebuie luate in consideratie .
Aceasta planificare are deasemenea in vedere :
- obiectivele calitatii si mediului pentru procesele de productie
- configuratiile, manualele de operare si testele care se realizeaza cu
softurile asociate pentru verificarea produsului, a performantei de
mediu, criteriile de acceptare a produsului.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 24 din 40
Exemplar nr.:

- stabilirea resurselor necesar a fi alocate pentru realizarea


produsului/serviciului si tinerea sub control a aspectelor semnificative
de mediu din aceste procese precum si criteriile de acceptare
- inregistrarile pastrate pentru a demonstra conformitatea produsului si
performantelor de mediu.
7.2. Procese referitoare la relatia cu clientii

7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs


a) Societatea a determinat cerintele referitoare la tipurile si configuratiile uzuale de
calculator la nivelul componentelor si tehnicii mondiale actuale.
b) La primirea comenzilor sau incheierea contractelor se pot analiza si alte
cerinte specificate de client inclusiv cele de livrare si post livrare(garantie,
service)
c) Societatea a stabilit cerintele legale de mediu si cerintele legale pentru
produsele sale impuse de Hotararea de Guvern privind Utilizarea in
conditii de securitate a echipamentelor de joasa tensiune si face testarile
necesare.

7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs


Societatea realizeaza cerintele referitoare la produs cuprinse in comenzi, in
cererile de oferta si la incheierea de contracte sau la modificari ale acestora
pentru a se asigura ca:
a) sunt complet definite caracteristicile produsului si alte conditii
aplicabile(conf. 7.2.1.)
b) Daca cerintele din contract sau comanda definitive corespund cu cele
din oferta initiala
c) daca societatea poate livra sau executa si apoi livra produsele
solicitate.
Rezultatul analizei se concretizeaza intr-un accept de comanda, o dispozitie de
fabricatie sau o anexa specifica la contract inclusiv in oferta transmisa.
Procesul desfasurat depinde de situatia concreta a livrarii, respective:
- se intocmeste o oferta;
- se primeste o comanda pentru produse existente pe stoc
- se primeste o comanda sau se incheie un contract pentru produse noi.
Detaliile activitatii, responsabilitatile si inregistrarile sunt prezentate in procedura
PO-7.2. Analiza cerintelor referitoare la produs
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 25 din 40
Exemplar nr.:

7.2.3. Comunicarea cu clientul


Organizatia comunica cu clientul in toate etapele afacerii:
a) sunt furnizate informatii despre produse;
b) se analizeaza cerintele cuprinse in comenzi, cereri de oferta, contracte
sau modificari ale acestora;
c) la activitatile de service
d) la analiza reclamatiilor sau altor informatii de feedback
Monitorizarea satisfactiei clientului(conform Cap. 8.2.1. al MCM) furnizeaza o
masura a eficacitatii sistemului calitatii.
7.3. Proiectare si dezvoltare

7.3.1. Planificarea proiectarii si dezvoltarii


Societatea desfasoara activitati de conceptie si dezvoltare de noi configuratii de
calculator sisteme de calcul sau retele, functie de cerintele clientilor sau din
decizie proprie, functie de evolutia tehnicii in domeniul IT.
Planificarea consta de regula in stabilirea temei, responsabilului si a resurselor
materiale, de soft si testarile necesare.
Planificarea se concretizeaza intr-un plan al calitatii, in special cand este
solicitat de client(la cereri de oferte) sau in tema de proiectare.

7.3.2. Elemente de intrare ale proiectarii


Elementele de intrare(pct.7.3.1.) pot fi cerinte ale clientilor sau date si informatii
despre sistemul IT nou aparute.
Aspectele de mediu asociate si cerintele legale de mediu aplicabile.
Intotdeauna se face legatura cu tipurile si configuratiile de productia curenta a
societatii.

7.3.3. Elemente de iesire ale proiectarii


Elementele de iesire ale proiectarii sunt configuratii noi de produs sau
sistem/retea cuprinzand componentele necesare, testarile si criteriile de
acceptare si caracteristicile de performanta fata de cerintele clientilor sau tema
stabilita.

7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii


Analiza desfasurarii proiectarii se face la etapele stabilite prin tema sau daca
aceasta este de scurta durata la elaborarea primei variante de produs cand se
urmareste:
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 26 din 40
Exemplar nr.:

- nivelul de performanta al solutiei;


- eventuale probleme privind finalizarea sau realizarea
Rezultatele analizei se inregistreaza.

7.3.5. Verificarea proiectarii si dezvoltarii


Verificarea se face la etapele planificate si vizeaza controlul functionalitatii si
parametrilor solutiilor stabilite si realizate.

7.3.6. Validarea proiectarii


Validarea proiectarii se realizeaza prin testarea configuratiei realizate si
stabilirea solutiilor tehnologice specifice pentru realizarea cerintelor de utilizare
ale produsului.

7.3.7. Controlul modificarilor proiectarii


Modificari in proiectare apar la analiza, verificarea sau testarea solutiilor
stabilite. Daca modificarile apar ulterior livrarii produselor acestea pot conduce
la stabilirea unei noi variante de produs.
Modificarile se concretizeaza in modificari ale schemelor, configuratiilor sau
componentelor utilizate si sunt inregistrate in mod corespunzator
Detalii privind activitatile de proiectare si dezvoltare sunt cuprinse in procedura
PO-7.3. Proiectare si dezvoltare.
7.4. Aprovizionarea

7.4.1. Procesul de aprovizionare


Societatea asigura aprovizionarea cu materiale si componente pentru realizarea
conformitatii produsului cu solutiile stabilite si cu cerintele specificate.
Furnizorii sunt selectionati pe baza de evaluare sau de testare a componentelor
furnizate inainte de selectare. De regula se folosesc furnizorii consacrati in
domeniul IT.
Se pastreaza si actualizeaza lista furnizorilor acceptati.
7.4.2. Informatii pentru aprovizionare
Informatiile pentru aprovizionare identifica prcis produsele aprovizionate,
aspectele de mediu asociate si eventualele cerinte de asigurarea calitatii sau
certificarea acestora. Cerintele sunt specificate in contract sau comanda.
7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 27 din 40
Exemplar nr.:

Produsele aprovizionate sunt inspectate la primire pentru a se asigura ca sunt


conforme cu comanda sau specificatia si sub aspectul protectiei mediului.
Eventuale neconformitati se inregistreaza in nota de receptie.
Acceptarea lotului aprovizionat se face pe baza de nota de receptie interna.
Eventuale neconformitati se trateaza conform procedurii PS-04, Tratarea
produsului neconform. Detaliile activitatii si responsabilitatile pentru
aprovizionare sunt cuprinse in procedura
PO-7.4. Aprovizionarea.
7.5. Productia de calculatoare

7.5.1. Controlul productiei


Planificarea si realizarea productiei se realizeaza in conditii controlate prin:
a) Configuratiile de produs si caracteristicile acestora;
b) Disponibilitatea procedurilor, instructiunilor si manualelor de operare;
c) Aplicarea de teste de control in realizarea montajului componentelor;
d) Inlocuirea componentelor necorespunzatoare la teste si retestarea
onfiguratiei realizate;
e) Testarea finala, ambalarea si livrarea;
f) Activitati de service;

7.5.2. Validarea proceselor de productie


Validarea procesului de realizare a configuratiilor noi se realizeaza prin
parcurgerea testelor speciale de performanta si incadrarea configuratiei in
parametrii de performanta stabiliti.
Configuratia validate cuprinde tipurile (si variantele) de componente care
realizeaza performanta stabilita.
Componentele de baza ale calculatorului sunt validate de catre firmele
producatoare. Atunci cand se efectueaza modificari ale unor elemente de baza
ale configuratiei validate se refac testele de validare si se incadreaza
configuratia modificata in parametrii de performanta.

7.5.3. Identificare si trasabilitate


a) Identificarea produselor
Fiecare produs este identificat printr-o serie numerica unica generate in
momentul lansarii comenzii in fabricatie.
In fisa de produs sunt notate seriile componentelor de baza impreuna cu seria
calculatorului. Fisa de produs insoteste produsul pana la predarea in magazie
unde se pastreaza de catre Gestionar.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 28 din 40
Exemplar nr.:

Certificatul de calitate si Certificatul de garantie care insotesc produsul la client


contin seria calculatorului si seriile principalelor componente si subansamble din
calculatorul respective.
Conform procedurii de service operatorul identifica si raporteaza seria
calculatorului si seriile componentelor sau subansamblelor defectate si se poate
astfel urmari traseul produsului din magazia de livrare pana la receptia
componentelor inscrise in Fisa de produs.
Trasabilitatea se realizeaza prin inregistrarea seriei in inregistrarile mentionate.
b) Identificarea stadiului de masurare si monitorizare
Stadiul inspectiilor si incercarilor se pote identifica dupa raportul de inspectii si
incercari completat odata cu stabilirea seriei calculatorului si F-12-01 sau fisa
produsului(FP), pe tot parcursul montajului pana la livrare.
Raportul de inspectii si incercari circula impreuna cu produsul fabricat si poarta
aceeasi serie ca si acesta. La capitolul concluzii, in acest raport, se
consemneaza: Corespunde.
Nu exista calculator care sa ajunga in faza de montaj final care sa nu
corespunda tuturor testelor si verificarilor impuse deoarece toate
neconformitatile sunt rezolvate inainte de testele finale.
Detalii ale activitatilor se responsabilitatile pentru identificare si trasabilitate sunt
cuprinse in procedura PO-7.5.3.

7.5.4. Proprietatea clientului


Cerinta ISO 9001 referitoare la Proprietatea clientului se aplica atunci cand
produsele necesitand activitati de service sau prezentate la sediul societatii sau
sucursalei si sunt retinute pentru aceasta.
Responsabilul de service inregistreaza produsele primite in Bonul de garantie si
il restituie clientului pe baza de semnatura. Pe toata perioada pastrarii
produselor in service Societatea raspunde de integritatea lor.
7.5.5. Pstrarea produsului manipulare, ambalare, depozitare i livrare
Societatea pastreaza conformitatea produsului/serviciului cu cerintele
contractuale, legale si reglementare inclusiv de protectia mediului pe tot
parcursul furnizarii acestuia, astfel:
- echipamentul si personalul sunt adecvate lucrarii executate;
- operatiile sunt conform procedurilor si instructiunilor aplicabile;
- manipularea, depozitarea si transportul produselor utilizate (materiale) in
procesul de productie si produsele realizate se fac cu mijloace specifice de
catre personal instruit;
- depozitarea deseurilor se face conform legislatiei.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 29 din 40
Exemplar nr.:

7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare


Masurarile si monitorizarile in procesul de productie al calculatoarelor urmaresc
realizarea performantelor configuratiei stabilite.
Aceste operatii se efectueaza cu ajutorul softurilor specializate de testare.
Programele test sunt validate de firmele producatoare, firme de prestigiu
international si sunt achizitionate de Societate sub licenta producatorului si se
pastreaza pe CD-original.
Periodic la actualizarea softurilor de test societatea procura deasemenea pe
licenta noile programe pe CD-original.
Detalii privind activitatile si responsabilitatile sunt cuprinse in procedura PO-7.6.
Controlul DMM
8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1. Politica
Societatea planifica si implementeaza activitati si procese de monitorizare,
masurare, analiza si imbunatatire pentru:
a) demonstrarea conformitatii produsului;
b) asigurarea conformitatii SMC;
c) asigurarea de satisfactia clientilor;
d) imbunatatirea continua a eficacitatii SMC;
8.2. Monitorizare si masurare

8.2.1. Satisfactia clientului


Societatea monitorizeaza informatiile referitoare la satisfactia clientilor prin:
- intalniri periodice cu distribuitorii
- interviuri la expozitiile de profil
- chestionare de evaluare a satisfactiei clientilor
Periodic(lunar, trimestrial) sunt completate Fise de evaluare a satisfactiei
clientilor(Anexa nr. 6)

8.2.2. Audit intern

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 30 din 40
Exemplar nr.:

Societatea efectueaza anual audituri interne pentru a se determina daca SMC


este conform cu cerintele stabilite prin documentele de sistem si daca sistemul
este eficace si conduce la imbunatatire continua.
Programul de audit ia in consideratie importanta activitatilor auditate si
rezultatele celorlalte audituri interne sau externe.
Auditul este efectuat de personal instruit in acest scop. Auditorii nu isi auditeaza
propria activitate pentru a asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de
audit.
Sefii compartimentelor auditate asigura implementarea de actiuni corrective si
preventive in mod operativ pentru eliminarea neconformitatilor si cauzelor
acestora.
Detaliile activitatii si responsabilitatile pentru planificarea, efectuarea si
raportarea auditurilor se prezinta in procedura de sistem PS-03 Audit intern.

8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor


Monitorizarea si masurarea proceselor de montaj calculatoare se face prin teste
specifice si au drept scop demonstrarea capabilitatii procesului de montaj de a
realize produse conforme.
Monitorizarea si masurarea celorlalte procese ale SMC de management sau
suport pentru procesele de productie se realizeaza prin control, verificare, audit
intern si se urmareste demonstrarea capabilitatii proceselor de a atinge
rezultatele planificate.
Atuni cand nu sunt aotinute rezultatele planificate se intreprind actiuni corective
pentru a se asigura conformitatea produsului.

8.2.4. Monitorizarea si masurarea produselor


Caracteristicile produsului sunt monitorizate si masurate in procesul de montare
prin teste specifice componentelor de baza si prin teste finale de performanta.
Pentru aceste monitorizari si masurari se utilizeaza programe soft specifice.
Rezultatele testelor demonstreaza conformitatea sau neconformitatea
produsului.
Situatii de neconformitate sunt datorate de regula unor componente
neconforme. Inlocuirea acestor componente permit retestarea si realizarea
finala a produsului.
Produsul se elibereaza pentru livrare numai daca au fost finalizate cu rezultate
corespunzatoare toate testele.
Nu se livreaza cu derogare produse neconforme. Produsele se livreaza pe baza
de certificate de conformitate si garantie. Detaliile de activitate si
responsabilitatile pentru monitorizarile si masurarile efectuate sunt prezentate in
Procedura PO-8.2.4. Inspectii si incercari si in Instructiunile operationale
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 31 din 40
Exemplar nr.:

IO-10/1 01 -14 si IO -10/2


8.2.5. Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu
Societatea a stabilit si mentine o procedura pentru monitorizarea si masurarea
in mod regulat a caracteristicilor principale ale activitatilor sale care pot avea un
impact semnificativ asupra mediului
Procedura cuprinde:
a) monitorizarile si masurarile cantitative si calitative;
b) documentarea informatiilor care permit evaluarea performantelor si gradului
in care sunt realizate obiectivele de mediu;
c) controlul operational al conformitatii cu obiectivele de mediu ale societatii;
d) masurari proactive ale performantei care monitorizeaza confornitatea cu
Programele de management, cu criteriile de operare si cu legislatia si
reglementarile aplicabile;
e) masuri reactive ale performantei pentru monitorizarea accidentelor pe
mediu.
e) Folosirea atunci cand este cazul de servicii de masurare (echipamente
etalonate) componente-subcontractate.
f) Inregistrarile acestor monitorizari si masurari se pastreaza la analiza
programelor de management, la audituri interne, analize de date sau
PV si buletine, la masurari specifice necesare sau impuse de autoritati.
Activitatea este descrisa in procedura Masurare si monitorizare cod PS-M-10.
8.2.6. Evaluarea conformarii cu cerintele legale
Societatea a stabilit si mentine o procedura de evaluare periodica, in cadrul
auditurilor interne, a conformarii cu cerintele legislatiei si reglementarilor de
mediu : PS-M-09 Evaluarea conformitatii cu cerintele legale.
Rezultatele acestor evaluari si gradul de conformare sunt evidentiate in
inregistrarile auditului..
8.3. Controlul produsului neconform
8.3.1 Tratarea produselor/serviciilor neconforme
Produsele neconforme sunt identificate la testele din cursul montajului la
receptia produselor aaprovizionate si de la solicitarile de service in garantie.
Produsele neconforme sunt inscrise in Fisa produsului neconform. Seful de
productie si Seful de Service avizeaza Fisa si dispune modul de
tratare(remediere sau inlocuire) a produsului neconform.
Produsele neconforme sunt etichetate si depozitate separate.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 32 din 40
Exemplar nr.:

Produsul remediat sau componenta inlocuita sunt reverificate in montaj pentru


demonstrarea conformitatii.
Detalii ale activitatilor desfasurate si responsabilitatile pentru tratarea produsului
neconform se prezinta in procedura PS-C-04 Controlul produsului neconform.
8.3.2. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns
S.C COMRACE COMPUTERS SRL aplic o procedur, cod PS-M-07
Identificarea situatiilor de urgenta si pregtirea pentru situaii de urgen i
capacitate de rspuns pentru identificarea posibilelor accidente i situaii de
urgen i a rspunde acestor situaii, astfel nct s se previn i s se reduc
impactul asupra mediului.
Societatea a stabilit Lista punctelor critice unde pot aprea situaii de
urgen.
Pentru punctele critice identificate n condiii de funcionare anormal, se
stabilesc msuri de inere sub control conform PS-M-07- Identificarea situatiilor
de urgenta si pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns.
Aceste documente vor fi revizuite i actualizate periodic i, n mod special,
dup apariia de astfel de situaii de urgen sau de accidente.
Pentru acele activiti pentru care nu sunt ntocmite proceduri/ instruciuni
de lucru se ntocmesc planuri de urgen i capacitate de rspuns.
Detalii privind responsabilitile i nregistrrile se regsesc n procedura
cod PS-M-07.

8.4. Analiza datelor


Societatea determina, colecteaza si analizeaza datele din activitatile de
monitorizare si masurare pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si
a intreprinde actiuni de imbunatatire continua.
Analiza datelor se realizeaza pentru:
a) satisfactia clientilor
b
b) conformitatea produselor
c) monitorizarea aspectelor semnificative de mediu i performanei de
mediu
d) performanta proceselor
e) calitatea furnizorilor
f) oportunitatea pentru actiuni corrective si imbunatatire continua.
Analiza datelor se realizeaza pe formularul Fisa de analiza date din Anexa nr.7
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 33 din 40
Exemplar nr.:

8.5. Imbunatatire

8.5.1. Imbunatatire continua


Utilizarea politicii si obiectivelor calitatii si mediului, a rezultatelor auditurilor, a
analizei datelor, a actiunilor corrective si preventive si a analizei efectuate de
management permit imbunatatirea continua a SMCM aplicat in societate.

8.5.2. Actiuni corective si preventive -CALITATE


Societatea actioneaza pentru eliminarea neconformitatilor constatate si
prevenirea reaparitiei acestora.
Actiunile corective intreprinse sunt functie de valoare si efectele
neconformitatilor constatate.
In acest scop este implementata procedura documentata PS-C-05
Neconformitate, actiuni corective si preventive care defineste activitatile
pentru:
- analiza neconformitatilor si stabilirea cauzelor acestora
- evaluarea actiunilor corective necesare si implementarea acestora
-inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse si analiza eficacitatii
acestora
Societatea intreprinde actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor
potentiale pentru prevenirea aparitiei acesteia.
Actiunile preventive intreprinse sunt functie de natura si efectele problemelor
potentiale.
In acest scop este implementata procedura documentata PS-C-05 Actiuni
corective si preventive care defineste activitatile desfasurate pentru:
- determinarea neconformitatilor potentiale si stabilirea cauzelor
acestora;
- evaluarea si implementarea actiunilor pentru prevenirea acestora
- inregistrarea rezultatelor actiunii si analiza eficacitatii actiunilor
intreprinse.
8.5.3. Neconformitate, actiune corectiva si preventiva - MEDIU
S.C COMRACE COMPUTERS SRL intreprinde actiuni pentru:
a) identificarea si corectarea neconformitatii si initierea de actiuni pentru
reducerea impacturilor asupra mediului;
b) evaluarea necesitatilor de actiuni preventive pentru prevenirea
neconformitatilor si initierea de actiuni pentru evitarea aparitiei lor;
c) finalizarea actiunilor si inregistrarea rezultatelor
d) analizarea eficacitatii actiunilor intreprinse.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 34 din 40
Exemplar nr.:

Actiunile corective/preventive intreprinse sunt corespunzatoare importantei


problemelor si impacturilor de mediu.
Activitatea este descrisa in procedura PS-CM-05 Neconformitate,
actiune corectiva si preventiva.

SECTIUNEA III
ANEXE
A1- Lista proceselor SMC
A2 -Structura si succesiunea proceselor de baza
A3- Lista documentelor SMCM
A4 - Lista obiective calitate si mediu
A5 -Organigrama societatii
A6 -Fisa de evaluare a satisfactiei clientului
A7 -Fisa de analiza date
A8 - Lista aspectelor semnificative de mediu

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 35 din 40
Exemplar nr.:

S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

MCM-01
ANEXA Nr. 1

LISTA PROCESELOR
1. Stabilirea politicii si obiectivelor calitatii
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
3. Stabilirea structurii organizatorice
4. Planificarea investitiilor si achizitiilor
5. Angajarea si mentinerea competentei personalului
6. Investitii si achizitii
7. Mentenanta si reparatii infrastructura si echipamente
8. Ofertare, contractare
9. Proiectare
10. Aprovizionare
11. Productie
12. Inspectii si incercari
13. Tratarea produsului neconform
14. Livrare
15. Service
16. Monitorizare, masurare procese
17. Evaluarea satisfactiei clientilor
18. Audit intern
19. Analiza date
20. Actiuni corective si preventive
21. Imbunatatire continua
22. Analiza efectuata de management
23. Controlul documentelor
24. Controlul inregistrarilor

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 36 din 40
Exemplar nr.:

Anexa nr. 3

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 37 din 40
Exemplar nr.:

Cod F- 01 - 01
LISTA DOCUMENTELOR SMCM INUTE SUB CONTROL
NR.
CRT.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CODUL

DENUMIREA DOCUMENTULUI

MCM-01 Manualul sistemului de management


integrat calitate-mediu
PROCEDURI DE SISTEM
PS-CM-01 Controlul documentelor
PS-CM-02 Controlul inregistrarilor
PS-CM-03 Audit intern
PS-C- 04 Controlul produsului neconform
PS-CM-05 Neconformitate, actiuni corective si
preventive
PS-M-06 Aspecte de mediu
PS-M-07 Identificarea situatiilor de urgenta si
pregatirea pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns
PS-M-08 Prevederi legale si alte cerinte
PS-M-09 Evaluarea conformarii cu cerintele
legale
PS-M-10 Monitorizare si masurare
PS-M-11 Comunicare
PS-M-12 Metodologia de stabilire a impactului
asupra mediului

1.

PO-5.6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PO-6.2
PO- 7.2
PO-7.3
PO-7.4
PO-7.5
PO-7.5.3
PO-7.5.5
PO-7.6
PO-8.2.4

PROCEDURI OPERATIONALE
Analiza SMCM efectuata de
management
Instruire
Analiza contractului
Proiectare si dezvoltare
Aprovizionare
Activitatea de service
Identificare si trasabilitate
Pastrarea produsului
Controlul DMM
Monitorizarea si masurarea produsului

ED / REV.

OBSERVAII

3/0

3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

2/0
1/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0

INSTRUCTIUNI OPERATIONALE

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 38 din 40
Exemplar nr.:

ANEXA 4

LISTA OBIECTIVELOR CALITATE MEDIU


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.

OBIECTIVE GENERALE
Conformarea cu legislatia actuala privind protectia
mediului si cu alte cerinte aplicabile, referitoare la
aspectele sale de mediu
Imbunatatirea continua a performantelor de mediu

OBIECTIVE SPECIFICE
Respectarea cerintelor legale
si reglementare aplicabile

Reducerea consumurilor de
utilitati pentru conservarea
resurselor naturale
Prevenirea poluarii in activitatile curente
Realizarea planului de
prevenire a poluarilor
accidentale
Instruirea si constientizarea intregului personal privind Instruirea i testarea
problemele de protectia mediului
profesional a personalului
implicat n activiti cu impact
asupra mediului
Integrarea cerintelelor de management de mediu intr- Controlul implementarii
un sistem de management unitar
cerintelor de mediu
specificate

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

Ediia 3

MCM - 01

Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 39 din 40
Exemplar nr.:

ANEXA 6
FISA DE MONITORIZAREA SATISFACTIEI CLIENTULUI
1. Clientul :
2. Proiectul realizat
3. Respectarea conditiilor contractuale
4. Observatii la receptie
5. Reclamatii
6. Dovezi ale perceptiei clientului privind satisfacerea cerintelor sale :
-

multumiri

scrisori de recomandare

chestionare cu raspuns

recomandari la alti clienti

declaratii in mass media

7. Aprecierea nivelului de satisfactie perceput :

FB
B
S

8. Apreciere globala asupra satisfacerii cerintelor clientului

FB
B
S

10.Propuneri de cresterea satisfactiei clientului


Intocmit :
Data :

ANEXA 7
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

MCM - 01

Ediia 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 40 din 40
Exemplar nr.:

FISA DE ANALIZA DATE


1. Scopul / ocazia analizei
2. Datele analizate
3. Inregistrari si documente suport de date analizate

4. Metoda de analiza sau statistica aplicata

5. Constatarile analizei fata de scopul acestuia


6. Masuri de imbunatatire

7. Verificat masurile

Responsabili

Functia

Termene

semnatura

data
8. Urmeaza sa fie supus la analiza efectuata de management :

DA
NU

Intocmit

Data :

RMCM

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


CALITATE - MEDIU

Ediia 3

MCM - 01

Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 41 din 40
Exemplar nr.:

ANEXA 8

Aprobat,
MDG
................................

LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU

Nr.
Crt.

Denumire proces/
serviciu/ activitate

Aspect de
mediu

Impact asupra
mediului

Evaluarea
impactului

In urma evaluarii aspectelor de mediu in data de 20.08.2007, nu au fost identificate


impacturi semnificative asupra mediului.

ELABORAT,
RMCM
..............................

F0603/ Ed.1, Rev.0/20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL


Proiect:ISO 9001, ISO 14001

\\FSER\Proiecte\ISO9000\INREGISTRARI ISO 9000-ANUL 2003\MC-01ed.2\rev.0 MCM-01 ED 3.doc.

S-ar putea să vă placă și