Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
DEPARTAMENTUL DE GEOMORFOLOGIE- PEDOLOGIE- GEOMATIC

PROGRAMA
Pentru examenul de admitere la studii universitare de master

SISTEME INFORMATIONALE GEOGRAFICE


An universitar 2015 -2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sisteme informaionale geografice (SIG). Definiie, componente, subsisteme.


Surse de date geografice; metode de culegere a datelor geografice.
Teledetecie. Definiii i metode cantitative de analiz a imaginilor.
Analiza imaginilor de teledetecie. Etape i operaiuni.
Analiza reliefului pe imagini de teledetecie.
Relieful fluviatil (lunci, terase, tipuri de vi, captri, piemonturi).

BIBLIOGRAFIE
Donis, V. (2004), Procesarea numeric a imaginilor, Ed. Azimuth, Iai;
Donis, V., Donis, I. (1998), Dicionar explicativ de teledetecie i Sisteme Informaionale
Geografice, Ed. Junimea, Iai;
Jo Wood (1996), The Geomorphological Characterisation of Digital Elevation Models,
http://www.soi.city.ac.uk/~jwo/phd/;
Ielenicz M., (2007), Geomorfologie general, Ed. Universitar Bucureti;
Ielenicz M, Nedelea A., Comnescu Laura, (2013), Lexicon de geomorfologie, Edit. Universitar,
Bucureti;
Mihai, B. (2007), Teledetecie. Vol 1. Procesarea digital a imaginilor, Ed. Universitii din
Bucureti;
Mihai, B. (2009), Teledetecie. Vol. II, Noiuni i principii fundamentale, Editura Universitii
din Bucureti;
Niu C, Niu C. D., Tudose C., Vian M. C. (2001), Sisteme informaionale geografice i cartografie
computerizat, Editura Universitii din Bucureti;
Short, N. (coord.) (2006), The Remote Sensing Tutorial, rst.gsfc.nasa.gov, site administrat de
NASA;
Tudose C., Ovejanu I. (2011), Elemente de sisteme informaionale geografice, Editura
Universitar, Bucureti;
Zvoianu, F. (1999), Fotogrammetria, Ed.Tehnic, Bucureti;
http://geo-spatial.org
http://opengis.unibuc.ro