Sunteți pe pagina 1din 4

Informatic Economic

Octavian Dospinescu

UAIC-FEAA

(cateva)Probleme pentru studiul individual Programare I anul II Informatic


Economic
Problema nr. 1
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Preluai de la utilizator 2 valori: a i b.
Calculai media valorilor din vector cuprinse ntre valorile a i b.
Problema nr. 2
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Preluai de la utilizator valoarea a.
Afiai numrul de valori din vector mai mici dect a i apoi afiai respectivele valori.
Problema nr. 3
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Preluai de la utilizator 2 valori: a i b.
Generai un alt vector care s conin valorile care nu sunt ntre a i b. Afiai apoi
numrul acestor valori. Nu avei voie s folosii structura for.
Problema nr. 4
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Modificai vectorul astfel nct s intercalai ntre oricare dou elemente consecutive
suma lor.
Problema nr. 5
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Verificai dac valorile din vector sunt cresctoare de la dreapta la stnga. Nu avei voie
s folosii structura for.
Problema nr. 6
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Verificai dac toate numerele sunt pare.
1

Informatic Economic

Octavian Dospinescu

UAIC-FEAA

Problema nr. 7
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Afiai numrul de valori pare i numrul de valori impare din vector.
Problema nr. 8
Se dau 2 vectori cu dimensiuni diferite.
S se afieze valorile comune din cei 2 vectori, precum i numrul acestor valori. Nu
avei voie s folosii structura for.
Problema nr. 9
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Afiati media valorilor pare i media valorilor impare din vector. Nu avei voie s folosii
structura for.
Problema nr. 10
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Determinai media aritmetic a elementelor pozitive din vector.
Problema nr. 11
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Preluai o valoare a.
Determinai suma elementelor din vector care sunt divizibile cu a. Nu folosii structura
for.

Problema nr. 12
Preluai de la utilizator un numr n.
Preluai apoi n valori numerice ntr-un vector.
Scriei o secven care s genereze inversarea ordinii valorilor ntr-un nou vector.
Problema nr. 13
Preluai de la utilizator un numr n.
Generai un vector care s conin cifrele numrului n n ordine invers.
2

Informatic Economic

Octavian Dospinescu

UAIC-FEAA

Problema nr. 14
Preluai de la utilizator un numr n.
S se obin suma cifrelor sale.

Problema nr. 15
Se preiau de la utilizator datele privind valoarea lunara a vanzarilor unei companii, in
ordinea calendaristica a lunilor (datele vor fi stocate intr-un vector cu dimensiunea 12.
Se cere sa se afle urmatoarele informatii: valoarea anuala a vanzarilor, valoarea medie
lunara a vanzarilor, valoarea totala trimestriala a vanzarilor (1 trimestru = 3 luni), aflarea
lunii cu vanzarile maxime, respectiv minime, aflarea lunilor in care valoarea vanzarilor
este peste media anuala, ordonarea vanzarilor in ordine descrescatoare si afisarea lor,
inclusiv luna aferenta.

Problema nr. 16
Se preiau de la utilizator urmatoarele date privind amortizarea imobilizarilor corporale
(6-7 imobilizari): numarul de inventar (numar intreg format din 6 cifre), valoarea de
inventar a imobilizarii, valoarea amortizata si valoarea amortizarii lunare (se va folosi un
tablou bidimensional).
Date de test (intrare):
Numar de inventar
102556
102557
102595
103655
152152
188102
Valoare de inventar
75000
26000
18500
152000
21000
12500
Valoare amortizata
36000
26000
5400
152000
20500
8600
Amortizare lunara
1000
750
600
1250
850
300
Se cere dezvoltarea unei aplicatii care sa acopere urmatoarele functionalitati (cate un
buton pentru fiecare):
1. Inregistrarea amortizarii lunare, efectuata la sfarsitul fiecarei luni (care presupune
incrementarea valorii amortizate cu valoarea amortizarii lunare). Atentie!!! Valoarea
amortizata nu trebuie sa depaseasca valoarea de inventar. Vom avea urmatoarele
cazuri: a) Valoarea de inventar = valoarea amortizata, caz in care nu se mai
inregistreaza amortizarea, afisandu-se doar un mesajul Imobilizarea cu numarul de
inventarX este deja amortizata integral; b) Valoarea de inventar - valoarea
amortizata > amortizarea lunara, caz in care se incrementeaza valoarea amortizata
cu valoarea amortizarii lunare, dupa care se afiseaza numarul de inventar, valoarea
de inventar si noua valoare amortizata; c) Valoarea de inventar - valoarea amortizata
3

Informatic Economic

Octavian Dospinescu

UAIC-FEAA

< amortizarea lunara (valoarea neamortizata este mai mica decat valoarea
amortizarii lunare), situatie in cate valoarea amortizata va deveni egala cu valoarea
de inventar si se va afisa mesajul Imobilizarea cu numarul de inventar X s-a
amortizat integral.
2. Sa se afiseze numerele de inventar ale tuturor imobilizarilor amortizate integral.
3. Sa se afiseze imobilizarile cu valoarea de inventar maxima, respectiv minima.
4. Sa se caute si afiseze valoarea de inventar, valoarea amortizata si valoarea
amortizarii lunare pentru o imobilizare cu numarul de inventar dat.
Nota! Un buton distinct va fi creat pentru preluarea datelor de la utilizator.
Problema nr. 17
Se preiau de la utilizator datele privind stocurile de materiale, sub forma: cod material
(format din 6 cifre), stoc si pret unitar; acelasi material poate avea mai multe stocuri
deoarece se doreste evidenta pe fiecare intrare in stoc. Se considera ca datele sunt
preluate in ordinea aparitiei intrarilor in stoc. Datele sunt stocate intr-un tablou
bidimensional.
Date de intrare:
Cod material
100252
100260
100252
100268
100260
100252
Stoc
15
20
150
5
50
400
Pret unitar
12.50
115
13.25
165
119
13.13
Se cere:
1. Sa se aplice metodele de evaluare a stocurilor la iesire FIFO (prima intrata prima
iesita) si LIFO (ultima intrata prima iesita) pentru a determina valoarea consumului
pentru materialul cu cod si cantitatea data in consum preluate de la utilizator. In
cazul in care stocurile sunt suficiente (mai mari decat cantitatea data in consum) se
vor afisa cantitatile si preturile aferente, precum si valoarea totala a consumului.
Daca stocul este insuficient se va afisa un mesaj de avertizare a utilizatorului in acest
sens.
Date de test 1: cod material este 100252, iar cantitatea data in consum este 175 buc.
Date de test 2: cod material este 100260, iar cantitatea data in consum este 75 buc.
2. Sa se afiseze valoarea totala a stocurilor.
Nota! Se vor crea cate un buton pentru: preluarea stocurilor; metoda FIFO; metoda LIFO;
Obtinerea si afisarea valorii totale a stocurilor.

Evaluare