Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea de laborator nr.

4 (2 ore)

Tema I. Informatica economică. MS Excel – mediu universal de procesare a datelor


(lecția a V-a)

Obiective generale:
a) Utilizarea noțiunilor însușite legate de aplicația MS Excel (mecanisme de lucru cu celulele,
referințele, foile și registrele de calcul);
b) Cunoașterea tipurilor de date în Excel și aplicarea metodele de gestiune a lor;
c) Definirea corectă a conceptului de formule/funcții în MS Excel și aplicarea în rezolvarea
problemelor economice;
d) Procesarea datelor dintr-un tabel electronic, utilizând funcțiile Database.

Obiective operaţionale:
a) Să utilizeze noțiunilor însușite legate de aplicația MS Excel (mecanisme de lucru cu celulele,
referințele, foile și registrele de calcul);
b) Cunoașterea tipurilor de date în Excel și aplicarea metodele de gestiune a lor;
c) Să definească corect conceptul de formule/funcții în MS Excel și să-l aplice în rezolvarea
problemelor economice;
d) Să proceseze datele dintr-un tabel electronic, utilizând funcțiile Database.

Sarcini:

I. Întrebări şi exerciţii
1. Ce este un registru de calcul MS Excel? Cum definiți o celulă?
2. Care sunt mecanismele de lucru cu foile, registrele de calcul?
3. Care sunt metodele de inserare a datelor în registru de calcul?
4. Utilizând opțiunea Format cells (diferite metode de apelare) ce posibilități de formatare a
celulelor realizați?
5. Numiți tipurile de referințe ale celulelor și explicați deosebirea dintre ele.
Dați exemple.
6. Definiți noțiunea de formulă în Excel. Cum afișați simultan toate formulele
din foaia de calcul?
7. Care sunt tipurile de operatori utilizați în elaborarea formulelor?
8. Care sunt operanzii într-o formulă?
9. Enumerați tipurile de date utilizate în MS Excel.
10. Definiți noțiunea de funcție predefinită și enumerați modalitățile de inserare a lor.
11. Care sunt categoriile de funcții în MS Excel?
12. Numiți funcțiile utilizate la lecțiile precedente și enumerați modalitățile de utilizare a lor.
(Ex.: funcțiile statistice – calcule utilizând serii de valori).
13. Descrieți algoritmul ce trebuie efectuat pentru a utiliza funcția de căutare pe verticală
VLOOKUP.
14. Enumerați funcțiile din categoria Database. Care este sintaxa unei funcții bază de date?
15. Ce este validarea datelor în MS Excel?
16. Comparați funcțiile SUM, SUMIF, COUNT, COUNTIF.

II. Aplicații
1. Lansaţi programul MS Excel.
2. Creaţi un registru vid de calcul cu numele “Laborator_nr.4.
3. Activaţi foaia de calcul Sheet1și modificați numele ei - Electrocasnice;

1
4. Copiați tabelul din figura 3, lucrarea de laborator nr.1, modificați structura tabelului ca în
figura de mai jos (figura 1) și adăugați nomenclatorul de prețuri.

Figura1. Tabelul cu date și nomenclatorul de prețuri

5. Inseraţi un rând nou înainte de linia 1 și scrieţi în domeniul de celule A1:G1 denumirea
tabelului „Mărfuri electrocasnice”;
6. Calculați valorile câmpului Preț inițial (VLOOKUP);

Nota: Denumirea mărfii (B3-după inserarea denumirii tabelului)) este căutată pe prima
coloană a nomenclatorului, iar preţul inițial este extras din coloana a doua.

7. Calculați preţul final conform algoritmului: Dacă achitarea se va face prin transfer sau
cheş (în numerar) atunci preţul final va fi egal cu preţul iniţial, iar dacă achitarea se va
face prin rate – preţul final va fi cu 10 % mai scump decât cel iniţial (IF, OR);
8. Să se calculeze numărul de zile de la data procurării până la ziua de astăzi (TODAY(),
DAYS360) în coloana H;
9. Să se calculeze valoarea mărfii în coloana I, (formulă simplă);
10. Calculați suma încasată în rezultatul vânzărilor tuturor mărfurilor (SUM);
11. Care este suma încasată de la achitarea prin transfer? (SUMIF);

Funcții Database -manual, pag. 61.


12. Să se afle câte aragaze au fost vândute în data de astăzi (DSUM).
13. Validaţi datele din coloana „Numele clientului” într-o listă aparte sub tabelul cu date.
14. Extrageţi dintr-o listă aparte, pentru fiecare client „Numele clientului” și suma ce trebuie
achitată (prețul final), (DGET).
15. Aplicaţi formatul Lei coloanei G (Preț final);

16. Se propune un joc de cuvinte ”Rebus” REBUS_Validarea_datelor-MS Excel.docx care


conţin termeni din orele precedente de laborator.
La rezolvarea jocului se obţine noţiunea „VALIDAREA DATELOR” ce se va utiliza la
rezolvarea aplicaţiilor din tema nouă (Funcții Database).

III. Fișe electronice: Suplimentar - pentru studenții capabili de performanță se propune


problema (2 aplicații) pe care o pot realiza în laborator și constituind tema pentru acasă
pentru ceilalți.

Aplicaţie:
Fișa 1
Fie dat tabelul (lista de date):

2
1. Inseraţi celulei „Denumirea produsului” un comentariu, conţinutul căruia să fie „Produs veritabil”;
2. Calculaţi valoarea maximală în E7;
3. Câte produse au fost vândute în data de 28 decembrie 2015? (Calculaţi în coloana F –f. Countif);
4. Calculaţi numărul de zile de la data vânzării până la data de astăzi pentru fiecare marfă în coloana G
(Today(), Days360);
5. La câte produse prețul unitar este mai mare de 800 lei? (DCOUNT)
6. Validaţi datele din coloana „Denumire produs” şi extrageţi dintr-o listă aparte „Denumire produs” , pentru
fiecare produs suma (valoarea) ce a fost achitată (funcţia Dget).

Fișa 2
O persoană a făcut un împrumut la banca "X" în valoare de 60 milioane lei pe o perioada de 2 ani.
Care este rata lunară a dobânzii practicată de banca "X" ştiind că persoană respectivă plăteşte lunar
suma de 3.000.000 lei.
Calculați și rata anuală a dobânzii.

IV. Se propune un Test docimologic on-line sumativ (10 min).

V. Tema pentru acasă:


1. De studiat tema 2 - Liste de date în mediul MS Excel Prelegerea_2_2017_STUDENT.docx
2. De lucrat în fișierul pentru studiul individual STUDIU INDIVIDUAL_2016-
2017_Portofoliu.docx :
 punctul A (tot);
 punctul B (3);
 de prezentat profesorului.
3. De învățat tema din manual și de exersat la calculator aplicațiile rezolvate pentru
a aplica cunoștințele dobândite (și cele de la prelegeri) la ora de laborator și
studiul individual.

Bibliografie suplimentară: M. Boldea ș.a. Excel 2007_Teorie si aplicatii.pdf