Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea de laborator nr.

3 (2 ore)

Tema: Tehnoredactarea computerizată a tabelelor.


Inserarea obiectelor în documentele juridice

Obiective - cadru:

a) Familiarizarea cu noţiunile de bază a operaţiilor cu fişiere document, formatarea


documentelor, editarea documentelor, inserarea simbolurilor speciale, verificarea
multilingvistică şi ortografică, utilizarea documentelor juridice standardizate.
b) Cunoașterea procedeelor de Creare şi gestionare a tabelelor: inserarea şi eliminarea unui
tabel; atribuirea unui format predefinit; reorganizarea tabelelor; conversia unui text în tabel
şi a unui tabel în text; selectarea, deplasarea şi formatarea în tabel; formatarea tabelului,
îmbinarea şi scindarea celulelor, redimensionarea tabelului, eliminare/adăugare de
linii/coloane/celule); Inserarea imaginilor grafice, diagrame, obiecte desenate. Poziţionarea
textului în raport cu imagini, tabele, obiecte.
Obiective operaţionale:

a) Să cunoască metodele de creare a documentelor, să editeze, să formateze, să insereze


simboluri speciale, să poată insera antet şi subsol în document; Să cunoască inserarea
imaginilor grafice, diagrame, obiecte desenate, poziţionarea textului în raport cu imagini,
tabele, obiecte.
b) Să cunoască elementele de bază ale tabelelor inserate în MS Word;
c) Să cunoască şi să aplice procedeele de Creare şi gestionare a tabelelor.

DESFĂȘURAREA ACTVITĂȚII

Noțiuni teoretice:

Inserarea unui tabel


Activaţi fila Insert (Inserare), grupul Tables (Tabele), butonul Table (Tabel) după care selectaţi un
număr de rânduri şi coloane pentru a indica dimensiunea tabelului.

Inserarea unui obiect (o poză, imagine) într-o anumită locație în document:


Pentru a insera imagini se parcurg următorii paşi:
Se poziţionează punctul de inserare în locul în care se doreşte apariţia imaginii;
Se alege ClipArt...al submeniului Picture, din meniul Insert;
Se execută un clic pe eticheta ClipArt, în caseta Microsoft Clip Gallery;
Se selectează imaginea care se doreşte a fi introdusă;
Se execută clic pe butonul Insert şi imaginea va apărea în poziţia dorită;

Întrebări:
Care sunt metodele de inserare a tabelelor în MS Word?
Cum vă deplasați în tabel?
Cum selectați coloanele, rândurile sau tot tabelul?
Cum adăugați coloane si rânduri unui tabel?
Cum ștergeți coloane sau rânduri dintr-un tabel?
Cum îmbinați celulele unui tabel?
Cum se face divizarea celulelor unui tabel sau combinarea lor în tabel?
Cum se procedează pentru ca rândul de titlu sa se repete în cazul în care tabelul dvs. este mai mare de
o pagina?
Cum eliminați bordurile unui tabel și cum schimbați culoarea acestora?
Cum redimensionați un tabel?
Cum se realizează conversia unui tabel în text şi invers?
Cum schimbați orientarea textului in celule?
Cum inserați imagini din ClipArt sau din fișiere?
Cum se procedează pentru a redimensiona imaginile inserate?
Cum adăugați sau realiza desene simple în Word cu ajutorul Formelor Automate?
Cum formatați desenele realizate cu ajutorul formelor automate?
Cum se procedează pentru a muta imaginile în document?
Cum se face gruparea şi regruparea obiectelor desenate în Word?
Cum se inserează cuprinsul automat?
Ce este un filigran? Cum se aplică un filigran unui document?

Sarcini propuse:
1. Creaţi un document Word „Curtea Supremă de Justiţie_ Raport Anual” cu conţinutul:

Prezentare generală indicatorilor statistici relevanți

În anul 2016, pe rolul Curţii Supreme de Justiţie, din totalitatea dosarelor înregistrate – de
13 096 de cauze, au fost soluţionate 12097 de cauze, ceea ce reprezintă un procent de soluţionare
de 92%, iar cele 999 de cauze pendinte reprezintă restanţa, la data de 31 decembrie 2016, care se
va reporta pentru anul 2017. În tabelul de mai jos, figura 1, se evidenţiază menţinerea valorii
indicatorilor, pe parcursul anului 2016.

2. Redenumiţi documentul - Raport-CSJ-2016.

3. Elaborați tabelul Raport-CSJ-2016, figura 1.


4. Introduceți textul în celulele tabelului și formatați tabelul.

Figura 1. Raport-CSJ-2016
5. Inseraţi o coloană în ștanga tabelului, numerotaţi liniile de la 1-9, ştergeţi datele din celulele: B9,
C9. Calculaţi totalurile (suma) în aceste celule (rezultatul va fi cel afişat în tabelul din figura 1),
aplicând opţiunea Formula, grupul Data, figura 2.
Ștergeţi datele din celulele D9, E9 și calculați media în coloanele respective.

2
Figura 2. Grupul Data, Formula Figura 3

6. Inserați în documentul - Raport-CSJ-2016, figura 3 (sau o figură, poză din internet).


7. Poziţionaţi figura în mai multe moduri posibile (Selectaţi imaginea, fila Format, grupul Arrange,
butonul Text Wrapping).
8. Să se introducă următoarele secvențe de text generând o listă automată și folosind efectele
descrise (fila Pornire (Home) – grup Font – Efecte text (Text Effects)):
a) AINDICE
b) BEXPONENT
c) y=ax2 +c4 (neutilizând Inserare simboluri)
8. Inseraţi ecuaţii utilizând Insert, Equation, grupul Symbols - opţional (ex.: y ∫ )
9. Inserați antet şi subsol în document.

Activitatea în echipă (câte 2-3 studenți):


1. Deschideți un document nou – Liste marcate - şi creați în el următoarele liste marcate, plasându-
le una sub alta:
 Masă
 Scaun
• Ghiocel
• Trandafir
• Lalea
• Bujor
 Riglă
 Caiet
 Carte
1. Avram Ina
2. Guțu Ilinca
3. Cozniuc Elena
a. Rusu A.
b. Fusu A.
c. Hanu O.
I. Informatica juridică
II. Matematica economică
IV. Geografia

2. Creați următoarea listă numerotată cu 4 niveluri în documentul nou - Liste cu nivele.


1.1. Judeţ
1.1.1. Municipiu
1.1.1.1. Comună

2. Universitate
2.1. Facultate
2.1.1. Catedră
2.1.1.1. Secţiune
3
3. Salvați documentul sub numele Liste cu nivele.

4. Inserați la sfârșitul documentului Copiere text următoarele simboluri:

§ 

5. Ștergeți primele cinci simboluri din listă, apoi restabiliți-le.


6. Mutați cu locurile primul cu ultimul simbol prin tragere.
7. Transformaţi următorul tabel în text:

Nume Data nașterii Orașul Ţara Funcţia


Andrew Jones 13 apr 1976 London U.K Procuror
John Popescu 21 dec 1975 Chișinău R. Moldova Secretar

9. De inserat într-un document nou sub numele Schema unui proces, datele din figura 4.

Figura 4. Schema unui proces

10. Aplicați un filigran documentului „Raport-CSJ-2016”.


11. Creați un document nou sub numele ”Consumatori_Furnizori” și inserați tabelul (figura 5).

Figura 4. Consumatori_Furnizori

Studiul individual:
1. În baza sarcinilor din lucrarea de laborator procesați similar informațiile pentru studiu
individual (tabelul să conţină divizarea celulelor şi combinarea lor).
2. Formulați lista de întrebări aplicate la procesarea informațiilor.
3. Prezentați structura documentului cu informațiile ce vor fi procesate conform listei de
sarcini profesorului (Sursa: tabele cu informații din alte discipline, rețeaua internet).
4
Tema pentru acasă:
1. De repetat temele ”Informatica Juridică în cadrul societăţii informaţionale”.
Procesarea documentelor juridice (MS Word)” şi ”Tehnoredactarea computerizată a tabelelor.
Inserarea obiectelor în documentele juridice”.
2. De studiat tema ” Procesoare tabelare – instrument de prelucrare a informaţiei juridice
(MS EXCEL)
3. De elaborat câte 10 itemi cu răspuns în scris ce reflectă conținutul temei a 3-a.
4. Exemplu, de exersat, conversia unui text în tabel și invers.