Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare la modulul ” Bioritmurile” Cl IX Numele ________________

1. Realizează un scurt comentariu al poeziei lui V. Alecsandri, „Sfârşit de toamnă”. Fă referire


atât la elementele de biotop cât şi la cele de biocenoză, Tipurile de bioritmuri, criteriile
,caracteristice ,exemple , astfel încât să rezulte unitatea dintre cele două. Prezintă aspectul
naturii în momentul surprins de poezie.(se poate de utilizat diferite tehnici) 20p
 
Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele;
Cârdurile de cucoare, înşirându-se-n lung zbor,
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor.
 
Vesela verde câmpie acu-i tristă, veştezită;
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc.
 
Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,
Ca balauri din poveste, nouri negri plini de geruri.
Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.
 
Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Vântul şuieră prin hornuri răspândind înfiorare.
Boii rag, caii rănchează, câinii latră la un loc,
Omul trist cade pe gânduri şi s-apropie de foc.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
2Completează cu noțiunile potrivite. 10p
a.În țara noastră ,din punct de vedere ecologic se succed 6 sezoane : prevernal , .....................
,estival,........,autumnal si ...................
b.Variațiile produse de alternanța zi –noapte se numesc.............................,iar cele produse de
alternanța .........................se numesc bioritmuri................................
3.Folosind imaginea de mai jos motivați influen ța temperaturii asupra efectivului unei popula ții de insecte
din ordinul Coleopterelor. 6p

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.JOC DE CUVINTE- bioritmiri (20 noțiuni) 10p

L P L M A P A B C I
A I G I H C Z L ? Z
N T R E N O B U E P
Z A V I A C M I H U
A P N R D T C U C S
H I B E I A L I T N
R E N R U T A R E I
A N O Z L C I T P M
L I S E Z O L E S E
B M A L S N I O R S