Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea de laborator nr.

2 (2 ore)

Tema: MS Word. Informatica Juridică în cadrul societăţii informaţionale. Procesarea


documentelor juridice

Obiective generale:
Familiarizarea cu noţiunile de bază a operaţiilor cu fişiere document, formatarea documentelor,
editarea documentelor,utilizarea documentelor juridice standardizate.

Obiective operaţionale:
Să cunoască metodele de creare a documentelor, editare, formatare și să utilizeze instrumentul
Mail Merge pentru fuziunea documentelor juridice.

DESFĂȘURAREA ACTVITĂȚII

Noțiuni teoretice:
Instrumentului Mail Merge se utilizează pentru îmbinarea (fuziunea) corespondenţei atunci
când doriţi să creaţi un set de documente, cum ar fi o scrisoare formular sau plicuri, pe care apoi
să le trimiteţi mai multor clienţi.

De exemplu, în scrisorile adresate clienţilor, fiecare scrisoare poate fi personalizată pentru a se


adresa pe numele fiecărui client.
Informaţiile unice în fiecare scrisoare sau listă provin din intrări într-o sursă de date.

Pentru a crea o fuziune de documente este necesar să avem o bază de date (Excel, Access) şi o
sursă de date Word.

De exemplu, creăm o listă de date (bază de date) Excel, figura 1, ce va conţine datele despre
persoanele cărora le este adresată scrisoarea și sursa de date Word - elementele pe care dorim să
le afişăm în scrisori (conținutul scrisorii).

Sarcini propuse:
I. Utilizaţi instrumentul Mail Merge pentru fuziunea documentelor.
Pentru a crea o fuziune de documente este necesar să elaborați:
 O bază de date (Excel, Access)
 O sursă de date Word.
1. Creați o bază de date Excel, figura 1.

Figura 1. Tabel Excel cu date


2. Creați sursa de date Word, care va conține textul de mai jos:
D-le/D-na … născut(ă) în localitatea … la data de … cu salariul de … , vă anunţăm
că salariul dvs. a fost mărit cu 30%.

Algoritmul de creare a fuziunii documentelor:


1. Deschideţi sursa de date (documentul Word);
2. Apăsaţi butonul Select Recipients din fila Mailings, figura 2;

1
Figura 2. Select Recipients, fila Mailings
Aveţi 3 posibilităţi:
- Type New List… - să creaţi o listă nouă;
- Use Existing List… - să folosiţí o listă existentă;
sau
- Select from Outlook Contacts - să alegeţi informaţiile din cadrul contactelor din
Outlook;
3. Selectaţi opţiunea Use Existing List;
4. Executaţi dublu click pe numele registrului de calcul creat;
În acest moment se deschide o casetă de dialog din care va trebui să alegem locaţia
informaţiilor din baza de date;
Apasati butonul Ok ;
5. Inseraţi datele din baza de date în cadrul documentului:
Executaţi un click în zona punctată;
 Apasaţi butonul Insert Merge Field, figura 3;

Figura 3. Insert Merge Field


Selectaţi câmpul Nume;
Executaţi un click în zona punctată;
Acționaţi butonul Insert Merge Field;
Selectaţi câmpul Prenume;
Executaţi un click în zona punctată;
Apăsati butonul Insert Merge Field;
Selectaţi câmpul Oraşul;
Executaţi un click în zona punctată;
Apăsaţi butonul Insert Merge Field;
Selectaţi câmpul Data Naşterii;
Executaţi un click în zona punctată;
Acționaţi butonul Insert Merge Field;
Selectaţi câmpul Salariul.

După ce ați completat toate câmpurile, următorul pas - alegeți să vizualizați documentele create.
6. Acționaţi butonul Finish & Merge;

Pentru a previzualiza documentele:


7. Selectaţi opţiunea Edit Individual Documents;
În acest meniu alegeți una din opțiunile propuse: vizualizați pe toate documentele sau doar o
parte din ele.

8. Acționaţi pe butonul Ok;


9. Apăsaţi pe tab-ul View;
2
10. Bifaţi opţiunea Navigation Pane.

După cum se observă, s-au creat atâtea documente câte câmpuri sunt în baza de date.
Pe fiecare document apar persoane diferite cu date personale diferite.

II. Activitatea în echipă (câte 2 studenți):

Nr.
Data Domeniul de Ore Onorariu Cauze
Nume avocat Clienți
angajării expertiză lucrate pe oră câștigate
(cauze)
Zimț Nicolae 26.02.2003 fiscal si administrativ 4 20 € 16,00 2
Popescu
Marin 27.02.2006 penal 3 24 € 30,00 3
Borsacru
Andrei 28.02.2010 civil 9 40 € 27,00 7
Mihalache
Vlad 01.08.2001 penal 8 35 € 33,00 5
Moraru
Vasile 02.08.2009 civil 5 26 € 25,00 1
Gutin
Alexandru 03.03.1916 fiscal si administrativ 7 50 € 20,00 3
Figura 4. Tabel Word cu date

1. Elaborați un tabel sursă (figura 4) și un document juridic standardizat (model - accesați


orice sursă din internet) și creați o fuziune a documentelor date (opțional).
2. Convertiți textul de mai jos in tabel:
N/O;NP;Exam1;Exam2;Exam3;Exam4;1;Popescu;7;8;7;7;2;Frunze;9;6;7;8;3;Grigoroi;10;10;9;10
3. Adăugaţi antet și subsol (textul din antet/subsol-opțional).
4. Pregătiţi documentul pentru imprimare:
orientarea paginii este pe verticală; distanţa pentru antet este 1,5cm; de sus – 2,5cm,
stânga – 3 cm; dreapta – 1,5cm; subsol – 1,5cm; de jos – 2,5cm; pentru canal – 1cm.
5. Prezentați profesorului pentru evaluare.

Studiul individual:
 În baza scrisorii adresate unui partener de afaceri/prieten/prietenă sau model de
scrisoare de recomandare (laborator nr. 1) procesați informațiile similar sarcinilor din
lucrarea de laborator nr. 2 (utilizați datele din tabelul Excel (figura 1 sau figura 2) sau
proiectaţi alt tabel-opţional).
 Formulați lista de întrebări aplicate la procesarea informațiilor.
 Prezentați structura documentului cu informațiile ce vor fi procesate conform listei de
sarcini profesorului. (Sursa: tabele cu informații din alte discipline, rețeaua internet).

Tema pentru acasă:


1. De repetat tema ”Informatica Juridică în cadrul societăţii informaţionale.
Procesarea documentelor juridice (MS Word)”.
2. De studiat tema ”Tehnoredactarea computerizată a tabelelor. Inserarea obiectelor în
documentele juridice”.
3. De elaborat câte 20 itemi, cu răspuns, în scris, ce reflectă conținutul temei a 2-a.
Notă: Răspuns la p. II.2
N/O NP Exam1 Exam2 Exam3 Exam4
1 Popescu 7 8 7 7
2 Frunze 9 6 7 8
3 Grigoroi 10 10 9 10