Sunteți pe pagina 1din 1

Codul de procedura penala a RM (CPP RM)11:43

Articolul 252. Obiectul şi scopul urmăririi penale Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor
necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este
sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condiţiile legii şi pentru a se stabili răspunderea
acestuia.11:43

Articolul 253. Organele de urmărire penală (1) Urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de
către organele constituite conform legii în cadrul: 1) Ministerului Afacerilor Interne; 2) Serviciului Vamal;
3) Centrului Naţional Anticorupţie. (2) Organele de urmărire penală sînt organizate în structuri centrale
și structuri teritoriale și sînt reprezentate de ofiţeri de urmărire penală anume desemnaţi în cadrul
instituţiilor menţionate în alin.(1) şi subordonaţi organizaţional conducătorului instituţiei respective. (3)
Ofiţerii de urmărire penală sînt independenţi, se supun legii şi indicaţiilor scrise ale procurorului. (4)
Statutul ofiţerului de urmărire penală este stabilit prin lege.11:44

Articolul 253. Organele de urmărire penală (1) Urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de
către organele constituite conform legii în cadrul: 1) Ministerului Afacerilor Interne; 2) Serviciului Vamal;
3) Centrului Naţional Anticorupţie. (2) Organele de urmărire penală sînt organizate în structuri centrale
și structuri teritoriale și sînt reprezentate de ofiţeri de urmărire penală anume desemnaţi în cadrul
instituţiilor menţionate în alin.(1) şi subordonaţi organizaţional conducătorului instituţiei respective. (3)
Ofiţerii de urmărire penală sînt independenţi, se supun legii şi indicaţiilor scrise ale procurorului. (4)
Statutul ofiţerului de urmărire penală este stabilit prin lege.11:44

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110641&lang=ro11:47

Articolul 57. Ofiţerul de urmărire penală şi atribuţiile lui (1) Ofiţerul de urmărire penală este persoana
care, în numele statului, în limitele competenţei sale, efectuează urmărirea penală în cauze penale şi
exercită alte acţiuni prevăzute expres de lege. (2) Ofiţerul de urmărire penală are următoarele atribuţii:
1) asigură înregistrarea, în modul stabilit, a sesizării privind pregătirea sau săvîrşirea unei infracţiuni în
cazul în care sesizarea nu a fost înregistrată de conducătorul organului de urmărire penală, începe
urmărirea penală în cazul în care din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare rezultă
bănuiala rezonabilă că a fost săvîrşită o infracţiune, propune procurorului încetarea urmăririi penale,
clasarea cauzei penale sau refuzul de a începe urmărirea penală;11:56

suale penale, a măsurilor speciale de investigaţii sau a autorizaţiei de aplicare a măsurilor procesuale de
constrîngere, care se efectuează doar cu autorizarea judecătorului de instrucţie; 5) citează şi audiază
persoane în calitate de bănuit, parte vătămată, martori; 6) cercetează şi fixează, în modul stabilit, locul
săvîrşirii infracţiunii, efectuează percheziţii, ridică obiecte şi documente, realizează, conform legii, alte
acţiuni procesuale; 7) cere documente şi materiale care conţin date relevante pentru cauza penală; 8)
dispune efectuarea reviziei documentare, inventarierii, expertizei judiciare şi altor acţiuni; 9) conduce,
din momentul înregistrării faptei social periculoase, măsurile speciale de investigaţii pentru descoperirea
infracţiunii, căutarea persoanelor dispărute fără urmă, precum şi a bunurilor care s-au pierdut în urma
săvîrşirii infracţiunii; 10) dispune, prin comisie rogatorie, altor organe de urmărire penală efectuarea
acţiunilor de urmărire penală;