Sunteți pe pagina 1din 13

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30

Data revizuirii: 24 Nov. 2014


Pagina 1 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

FI TEHNIC DE SECURITATE
SECIUNEA 1

IDENTIFICAREA SUBSTANEI/AMESTECULUI I A
COMPANIEI/ANTEPRIZEI

La data revizuirii de mai sus, aceasta Fisa Tehnica de Securitate este conforma cu legislatia din Romnia.
1.1. IDENTIFICATOR PRODUS
Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30
Descrierea produsului:
Uleiuri de baz sintetice i aditivi
Cod produs:
2015101010K0, 482497-60

1.2. UTILIZRI IDENTIFICATE RELEVANTE ALE SUBSTANEI SAU AMESTECULUI I UTILIZRI


NERECOMANDATE
Utilizare specific:
Ulei de motor
Utilizari nerecomandate: Niciuna, dect dac se specific altundeva n aceast FTS.
1.3. DETALIILE FURNIZORULUI FIEI TEHNICE DE SECURITATE
Furnizor:
ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA
POLDERDIJKWEG
B-2030 ANTWERP
Belgia

Informaii tehnice despre produs:


MSDS- Adres de internet:
E-mail:
Furnizor / Solicitant:

0040-21-3147903
www.msds.exxonmobil.com
SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
(BE) 32 35433111

1.4. NUMR DE TELEFON PENTRU URGENE


Urgene medicale 24 ore:

SECIUNEA 2

+021 318 36 06 (disponibil ntre 08:00 - 16:00)

IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. CLASIFICAREA SUBSTANEI SAU AMESTECULUI


Clasificarea n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008
Nu este clasificat

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 2 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

Clasificare conform Directivei UE 67/548/CEE/ 1999/45 CE


Nu este clasificat
2.2. ELEMENTE DE ETICHETARE
Fr elemente de etichetare conform Regulamentului (CE) nr.1272/2008
2.3. ALTE PERICOLE
Pericole Fizice/Chimice:
Nu sunt pericole semnificative.
Pericole pentru sntate:
Injectarea accidentala subcutanata a produsului sub presiune este periculoasa pentru sanatate. Expunerea
excesiva poate provoca iritatii ale ochilor, pielii sau cailor respiratorii.
Riscuri pentru mediul nconjurtor:
Nu sunt pericole semnificative. Materialul nu ntrunete criteriile de a fi un PBT sau un vPvB, conform Anexei
XIII a REACH.

SECIUNEA 3

COMPOZIIE / INFORMAII DESPRE INGREDIENI

3.1. SUBSTANE Nu este cazul. Acest material este reglementat ca amestec.


3.2. AMESTECURI
Acest material este definit ca un amestec.
Substan(e) periculoas(e) raportabil(e) conform(e) cu criteriile de clasificare i/sau cu limit de expunere
(OEL)
Denumire

CAS#

POLIOLEFIN POLIAMIN SUCCINIMID

147880-09-9

Nr. CE

nregistrare#

Concentraie*

clasificare GHS/CLP

NE

1 - < 5%

Aquatic Chronic 4 H413

Not orice clasificare redat ntre paranteze este un bloc GHS care nu a fost adoptat de ctre UE n reglementarea CLP (nr.
1272/2008) i, prin urmare, nu este aplicabil n rile UE sau non-UE care au implementat reglementarea CLP, fiind dat cu scop
pur informativ.
Denumire
POLIOLEFIN POLIAMIN SUCCINIMID

CAS#
147880-09-9

Nr. CE

nregistrare#

Concentraie*

Simboluri DSD/Fraze
de risc

NE

1 - < 5%

R53

* Toate concentratiile sunt exprimate n procente de greutate, n afara de cazurile n care produsul este un gaz.
Concentratiile gazelor sunt exprimate n procente de volum.

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 3 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

Not: Consultai seciunea 16 a FTS pentru textul integral al razelor R. Vezi FTS(M) Seciunea 16 pentru textul
complet al frazelor de pericol.

SECIUNEA 4

MSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. DESCRIEREA MSURILOR DE PRIM AJUTOR


INHALARE
ndepartati persoana din zona de expunere. Persoanele care acorda primul ajutor trebuie sa evite expunerea.
Se va utiliza protectie respiratorie corespunzatoare. n cazul n care apar iritatii ale cailor respiratorii, ameteli,
greata sau n caz de pierderea cunostintei, solicitati imediat asistenta medicala. n cazul stopului respirator,
asigurati ventilatia cu ajutorul dispozitivelor medicale mecanice sau utilizati metoda de resuscitare gura la gura.
CONTACT CU PIELEA
Spalati cu apa si sapun zonele care au intrat n contact cu produsul. n cazul n care produsul este injectat n
piele, sub piele sau, n orice parte a corpului, persoana trebuie examinata imediat de doctor ca urgenta
chirurgicala, indiferent de aspectul sau dimensiunea leziunii. Chiar daca simptomele initiale determinate de
injectarea sub presiune mare pot fi minime sau absente, tratamentul chirurgical n primele cteva ore poate
reduce semnificativ gravitatea leziunii.
CONTACTUL CU OCHII
Clatiti abundent cu apa. n cazul cnd apar iritatii, solicitati asistenta medicala.
NGHITIRE
n mod normal, nu sunt necesare masuri de prim ajutor. Consultati medicul n cazul aparitiei unei stari de
disconfort.
4.2. CELE MAI IMPORTANTE SIMPTOME I EFECTE, ATT ACUTE CT I TARDIVE
Necroz local evideniat prin instalarea tardiv a durerii i deteriorri tisulare la cteva ore dup injectare.
4.3. INDICAIE PENTRU SOLICITARE DE ASISTEN MEDICAL IMEDIAT I TRATAMENT SPECIAL
Nu este de ateptat s existe necesitatea de avea disponibile la locul de munc mijloace speciale de acordare
a unui tratament medical specific i imediat.

SECIUNEA 5

MSURI DE COMBATERE A INCENDIULUI

5.1. MEDII DE STINGERE A INCENDIILOR


Mediu de stingere adecvat: Folositi apa pulverizata, spuma, pudra chimica sau dioxid de carbon (CO2)
pentru a stinge incendiul.
Mediu de stingere nepotrivit: Jet direct de apa.
5.2. PREICOLE SPECIALE CARE DECURG DIN SUBSTAN SAU AMESTEC
Produse periculoase rezultate din combustie: Aldehide, Oxizi de carbon, Fum, vapori, Produse de
combustie incomplet
5.3. RECOMANDRI PENTRU POMPIERI

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 4 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

Instruciuni de stingere a incendiilor: Evacuati zona. Luati masuri de prevenire ca scurgerea reziduurilor
rezultate din stingerea incendiului sa nu patrunda n cursuri de apa, n reteaua de canalizare, sau n reteaua
de alimentare cu apa potabila. Pompierii trebuie sa foloseasca echipamente de protectie standard, iar pentru
incendii n spatii nchise, aparate de respiratie autonome. Folositi apa pulverizata pentru racirea containerelor
expuse incendiului si pentru protejarea personalului.
PROPRIETAI DE INFLAMABILITATE
Punct de inflamabilitate [Metoda]: >200C (392F) [ASTM D-92]
Limite superioar/inferioar de inflamabilitate (Exprimate n % de volum n aer): UEL: 7.0
[Estimat]
Temperatura de autoaprindere: Nu exist date disponibile

SECIUNEA 6

LEL: 0.9

MSURI MPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. PRECAUII PERSONALE, ECHIPAMENT DE PROTECIE I PROCEDURI DE URGEN


PROCEDURI DE NOTIFICARE
n cazul scurgerilor accidentale ale produsului, anuntati autoritatile competente conform regulamentelor
aplicabile.
MSURI DE PROTECIE
Evitati contactul cu produsul varsat. Consultati Sectiunea 5 pentru Informatii privind combaterea incendiilor.
Pentru Pericole semnificative, vezi Seciunea de Identificare a Pericolelor. A se vedea Sectiunea 4 pentru
Recomandari de acordare a primului ajutor. Consultai Seciunea 8 pentru ndrumri privind cerinele
minime referitoare la echipamentul de protecie personal. Pot fi necesare msuri de protecie
suplimentare, n funcie de mprejurrile specifice i/sau de expertiza persoanelor care acioneaz ca
rspuns la situaia de urgen.

6.2. PROTECIA MEDIULUI


Scurgeri importante: ndiguiti scurgerea de lichid pentru recuperare si eliminare ulterioara. Preveniti scurgerea
produsului n cursuri de apa, n canalizare sau n spatii nchise. Luati masuri pentru a preveni patrunderea n
cursuri de apa, canale de scurgere sau zone nchise.
6.3. METODE I MATERIALE PENTRU STVILIRE I CURARE
Deversare pe sol: Opriti scurgerea daca acest lucru este posibil fara riscuri. Recuperati sau ndepartati
produsul prin pompare sau cu ajutorul unor materiale absorbante inerte.
Deversare n ap: Opriti scurgerea daca acest lucru este posibil fara riscuri. nchidei imediat deversatul prin
ndiguire. Avertizai celelalte transporturi. ndeprtai de pe suprafa prin colectare superficial sau cu ajutorul
unor absorbani adecvai. Soliciati opinia unui specialist nainte de a utiliza dispersanti.
Recomandarile referitoare la scurgerile produsului n apa si pe sol se bazeaza pe cel mai probabil scenariu de
scurgere pentru acest produs; totusi, conditiile geografice, vntul, temperatura si (n cazul scurgerilor n apa)
valurile, directia si viteza curentilor pot influenta mult alegerea celor mai adecvate metode ce urmeaza a fi
adoptate. Din aceste motive, vor trebui consultati specialistii locali. Nota: Regulamentele locale recomanda
sau interzic metodele ce urmeaza a fi adoptate.
6.4. REFERINE CTRE ALTE SECIUNI
Vezi seciunile 8 i 13.

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 5 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

SECIUNEA 7

MANIPULARE I DEPOZITARE

7.1. PRECAUII PENTRU MANIPULARE N CONDIII DE SIGURAN


Evitati contactul cu produsul uzat. Preveniti pierderile si scurgerile n cantitati mici pentru a evita pericolul de
alunecare. Materialul poate acumula ncrcturi electrostatice care pot provoca o scnteie electric (surs de
aprindere). Cnd materialul este manipulat n vrac, o scnteie electric poate aprinde orice vapori inflamabili
provenii de la lichidele sau reziduurile care pot fi prezente (de exemplu, n cursul operaiunilor de switchloading). Utilizai proceduri adecvate de legare i/sau mpmntare. Cu toate acestea, instalaiile de legare i
mpmntare nu pot elimina pericolul reprezentat de acumulrile electrostatice. Pentru ndrumare, consultai
standardele locale aplicabile. Referinele suplimentare includ American Petroleum Institute 2003 (Protection
Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents), National Fire Protection Agency 77
(Recommended Practice on Static Electricity) sau CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice
for the avoidance of hazards due to static electricity).
Acumulare electrostatica: Acest material acumuleaza sarcini electrostatice.
7.2. CONDIII PENTRU DEPOZITAREA N SIGURAN, INCLUSIV ORICE INCOMPATIBILITI
Alegerea containerului, de exemplu a vasului pentru depozitare, poate influena acumularea i disiparea
sarcinilor electrostatice. Nu depozitati produsul n containere deschise sau fara eticheta. A nu se folosi in
apropierea materialelor incompatibile.
7.3. UTILIZRI FINALE SPECIFICE: Seciunea 1 informeaz n legtur cu utilizrile finale identificate. Nu este
disponibil un ghid cu specificitate de industries au sector.

SECIUNEA 8

CONTROLUL EXPUNERII / PROTECIE PERSONAL

8.1. PARAMETRI DE CONTROL

Limitele ocupationale de expunere conform Legii 319/2006 - Securitatea si sntatea n munc si HG 1218/2006 privind
stabilirea cerintelor minime de securitate si sntate n munc pentru asigurarea protectiei lucrtorilor mpotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici-anexa 1.
Limitele/standardele de expunere pentru materialele ce se pot forma cnd se folosete acest produs Cnd
exist posibilitatea s apar abur/aerosoli, se recomand urmtoarea valoare: 5 mg/m - ACGIH TLV (fracie
inhalabil).
Nota: Informatiile referitoare la procedurile recomandate de monitorizare pot fi obtinute de la urmatoarele agentii sau
institutii:
Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 6 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

8.2. MSURI DE CONTROL AL EXPUNERII


CONTROALE TEHNICE
Nivelul de protectie si masurile necesare de control a expunerii variaza n functie de conditiile potentiale de
expunere. Masuri tehnice de control ce vor fi luate n considerare:
Nu sunt necesare masuri speciale n conditii de utilizare normale si n cazul unei ventilatii adecvate.
PROTECIE PERSONAL
Alegerea echipamentului personal de protectie variaza n functie de conditiile potentiale de expunere, cum ar fi
operatiile de aplicare si manipulare, concentratia si ventilatia. Informatiile de mai jos, referitoare la alegerea
echipamentului de protectie ce urmeaza a fi utilizat n timpul manipularii acestui produs, se refera la utilizarea in
conditii normale a produsului.
Protecie respiratorie: Daca masurile de control tehnic nu mentin concentratiile vaporilor si aerosolilor din aer
la un nivel adecvat pentru protectia sanatatii muncitorilor, este necesara purtarea unei masti de gaze aprobate.
Alegerea, utilizarea si ntretinerea mastii de gaze se va face n conformitate cu reglementarile in vigoare, acolo
unde este cazul. Tipurile mastilor de gaze necesare n cazul acestui tip de material includ:
Nu sunt necesare masuri speciale n conditii de utilizare normale si n cazul unei ventilatii adecvate.
Pentru concentratii mari de vapori n aer, utilizati o masca de gaze aprobata, prevazuta cu alimentare de aer si
cu presiune pozitiva. Mastile de gaze cu alimentare de aer si cu butelie de evacuare se pot dovedi necesare
atunci cnd nivelul de oxigen este insuficient, cnd conditiile de avertizare referitoare la gaze/vapori sunt
necorespunzatoare sau cnd capacitatea/puterea nominala filtrelor de purificare a aerului este depasita.
Protecia minilor: Informatiile privind mnusile de protectie se bazeaz pe date din literatur sau pe datele
furnizate de productor. Conditiile de lucru pot afecta semnificativ durabilitatea mnusilor. Contactati
productorii de mnusi pentru recomandrile specifice in ceea ce priveste alegerea mnusilor pentru conditiile
Dvs. specifice de lucru.Verificati si nlocuiti mnusile uzate sau deteriorate. Tipurile de mnusi de protectie
necesare n cazul acestui tip de produs includ:
n general, nu este necesara protectia minilor n conditii normale de utilizare.
Protecia ochilor: n cazul n care exista posibilitatea de contact, este recomandabil sa purtati ochelari de
protectie cu ecrane laterale.
Protecia pielii i a corpului: Toate datele referitoare la echipamentul de protectie se bazeaza pe materialele
publicate si pe informatiile furnizate de producator. Tipurile de echipament de protectie necesar n cazul acestui
tip de material includ:
n general, nu sunt necesare echipamente de protectie a pielii, n conditii normale de utilizare. n
conformitate cu practicile industriale de igiena, se vor lua masuri de precautie pentru evitarea
contactului cu pielea.
Msuri de igien specifice: Respectati ntotdeauna regulile de igiena personala, cum ar fi spalatul pe mini
dupa manipularea materialului si nainte de a mnca, bea si/sau fuma. Spalati n mod regulat hainele de lucru
si echipamentul de protectie pentru a elimina contaminarea. ndepartati de articolele de mbracaminte si
ncaltaminte contaminate ce nu mai pot fi curatate. Respectati regulamentele de manipulare si organizare.

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 7 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

MSURI DE CONTROL CU PRIVIRE LA MEDIUL NCONJURTOR


Respectai reglementrile aplicabile pentru protecia mediului nconjurtor, care limiteaz descrcarea n aer,
ap i sol. Protejai mediul nconjurtor prin aplicarea de msuri de control adecvate pentru a preveni sau limita
emisiile.

SECIUNEA 9

PROPRIETAI FIZICE I CHIMICE

Not: Proprietile fizice i chimice sunt date numai n scopul prevederilor referitoare la siguran, sntate i
mediu i este posibil s nu reprezinte pe deplin specificaiile produsului. Pentru informaii suplimentare,
contactai furnizorul.
9.1. INFORMAII PRIVIND PROPRIETI FIZICE I CHIMICE DE BAZ
Stare fizic: Lichid
Culoare: Ambr
Miros: Caracteristic
Prag de miros: Nu exist date disponibile
pH: Nu este fezabil din punct de vedere tehnic
Punct de topire: Nu este fezabil din punct de vedere tehnic
Punct de nghe: Nu exist date disponibile
Punct de fierbere iniial / i interval de fierbere: > 316C (601F) [Estimat]
Punct de inflamabilitate [Metoda]: >200C (392F) [ASTM D-92]
Viteza de evaporare (acetat de n-butil = 1): Nu exist date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz): Nu este fezabil din punct de vedere tehnic
Limite superioar/inferioar de inflamabilitate (Exprimate n % de volum n aer): UEL: 7.0 LEL: 0.9
[Estimat]
Presiunea de vapori: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) la 20 C [Estimat]
Densitatea vaporilor (n aer = 1): > 2 la 101 kPa [Estimat]
Densitate relativ (la 15 C): 0.845 [ASTM D4052]
Solubilitate/solubiliti: ap Neglijabil
Coeficientul de repartiie (coeficient de repartiie n-octanol/ap): > 3.5 [Estimat]
Temperatura de autoaprindere: Nu exist date disponibile
Temperatura de descompunere: Nu exist date disponibile
Vscozitate: 68 cSt (68 mm2/sec) la 40 C | 11.9 cSt (11.9 mm2/sec) la 100C [ASTM D 445]
Proprieti explozive: Nici unul/ nici una
Proprieti oxidante: Nici unul/ nici una
9.2. ALTE INFORMAII
Punct de curgere:

SECIUNEA 10

-36C (-33F) [ASTM D97]

STABILITATE I REACTIVITATE

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 8 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

10.1. REACTIVITATE: Vezi sub-seciunile de mai jos.


10.2. STABILITATE CHIMIC: Produsul este stabil n conditii normale de utilizare.
10.3. POSIBILITATE DE REACII PERICULOASE: Nu va avea loc polimerizarea periculoas.
10.4. CONDIII CE TREBUIE EVITATE: ncalzire la temperaturi nalte. Surse de incendiu.
10.5. MATERIALE INCOMPATIBILE: Oxidani puternici
10.6. PRODUI PERICULOI DE DESCOMPUNERE: Produsul nu se descompune la temperatura ambianta.

SECIUNEA 11

INFORMAII TOXICOLOGICE

11.1. INFORMAII PRIVIND EFECTELE TOXICOLOGICAL


Clasa de risc

Concluzie / Observatii

Inhalare
Toxicitate acuta: Nu exist date referitoare la Toxicitate minima. Pe baza evalurii componenilor
punctul-limit pentru material.
Iritare: Nu exist date referitoare la punctullimit pentru material.

Risc neglijabil la temperaturi de manipulare ambiante/normale.

nghitire
Toxicitate acuta: Nu exist date referitoare la Toxicitate minima. Pe baza evalurii componenilor
punctul-limit pentru material.
Piele
Toxicitate acuta: Nu exist date referitoare la Toxicitate minima. Pe baza evalurii componenilor
punctul-limit pentru material.
Corosiunea pielii/Iritare: Nu exist date
referitoare la punctul-limit pentru material.

Iritatii neglijabile ale pielii la temperatura ambianta. Pe baza evalurii


componenilor

Ochi
Leziuni oculare grave/Iritare: Nu exist date
referitoare la punctul-limit pentru material.

Poate cauza disconfort usor si de scurta durata pentru ochi. Pe baza


evalurii componenilor

Sensibilizare
Sensibilizare respiratorie: Nu exist date
referitoare la punctul-limit pentru material.

Nu este de ateptat s fie sensibilizant pentru cile respiratorii.

Sensibilizarea pielii: Nu exist date referitoare Nu este de ateptat s fie sensibilizant pentru piele. Pe baza
la punctul-limit pentru material.
evalurii componenilor
Aspiraie: Date disponibile.

Nu este de ateptat s fie periculos prin aspirare. Pe baza


proprietilor fizico-chimice ale materialului.

Mutagenitate asupra celulelor germinale: Nu este de ateptat s fie mutagen pentru celulele germinale. Pe
Nu exist date referitoare la punctul-limit
baza evalurii componenilor
pentru material.
Carcinogenicitate: Nu exist date referitoare Nu este de ateptat s cauzeze cancer. Pe baza evalurii
la punctul-limit pentru material.
componenilor

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 9 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

Toxicitate pentru sistemul reproductiv: Nu Nu este de ateptat s fie toxic pentru funcia de reproducere. Pe
exist date referitoare la punctul-limit pentru baza evalurii componenilor
material.
Alptare: Nu exist date referitoare la
punctul-limit pentru material.

Nu este de ateptat s duneze copiilor alptai la sn.

Toxicitate specific de organ-int (STOT)


Expunere unic: Nu exist date referitoare la Nu este de ateptat s duneze organelor printr-o expunere unic.
punctul-limit pentru material.
Expunere repetat: Nu exist date referitoare Nu este de ateptat s duneze organelor prin expunere prelungit
la punctul-limit pentru material.
sau repetat. Pe baza evalurii componenilor

ALTE INFORMAII
Produsul ca atare:
Uleiuri pentru motoare Diesel: Nu este cancerigen, potrivit testelor efectuate pe animale. Studiile privind aplicarea
frecventa pe pielea soarecilor au dovedit ca uleiurile uzate si neuzate pentru motoare diesel nu au efecte cancerigene.
Uleiurile utilizate la motoarele cu ardere interna pot deveni periculoase si prezinta urmatoarele proprietati: Sunt
cancerigene, potrivit testelor efectuate pe animale. Au cauzat mutatii in vitro. Pot fi alergene si foto-alergene. Contin
compusi aromatici policiclici (CAP) din produsele de combustie ale benzinei si/sau din produsele de degradare termica.
Conine:
Uleiuri de baz sintetice: Nu se anticipeaza efecte semnificative asupra sanatatii n conditii de utilizare normala, dupa
cum rezulta din studiile de laborator cu acelasi produs sau cu produse similare. Nu este mutagen sau genotoxic. n
urma testelor pe animale si subiecti umani, s-a dovedit ca nu are efect sensibilizant.

SECIUNEA 12
INFORMAII ECOLOGICE
Informatiile furnizate se bazeaza pe datele disponibile pentru produs, elementele produsului si pentru produse similare.
12.1. TOXICITATE
Material -- Nu este de ateptat s fie nociv fa de organismele acvatice.
12.2. PERSISTEN I DEGRADABILITATE Nedeterminat.
12.3. POTENIAL DE BIOACUMULARE Nedeterminat.
12.4. MOBILITATE N SOL
Componentul de baz uleiul -- Solubilitate redusa, pluteste si poate migra din apa n sol. Se va diviza n
sedimente si material solid din apa reziduala.
12.5. PERSISTEN, BIOACUMULARE I TOXICITATE PENTRU SUBSTAN(E)
Acest produs nu este sau nu conine o substan care este un PBT sau un vPvB.
12.6. ALTE EFECTE ADVERSE
Nu sunt previzibile efecte adverse.

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 10 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

SECIUNEA 13

MASURI PRIVIND ELIMINAREA DESEURILOR

Recomandarile de eliminare se bazeaza pe produs n starea n care a fost furnizat. Eliminarea se va face n
conformitate cu reglementarile nationale, tinnd cont de caracteristicile produsului n momentul eliminarii.
13.1. METODE PENTRU TRATAREA DEEURILOR
Se recomanda incinerarea produsului ntr-un arzator nchis, controlat pentru puterea calorifica a combustibilului
sau eliminarea prin incinerare supravegheata la temperaturi foarte nalte pentru a preveni formarea produselor
secundare de combustie. Protejai mediul ncojurtor. Eliminai uleiul uzat n locurile special amenajate.
Reducei la minimum contactul cu pielea. Nu amestecai uleiurile uzate cu solveni, lichide de frn sau ageni
de rcire.
INFORMAII PRIVIND REGLEMENTRILE REFERITOARE LA ELIMINAREA DESEURILOR
Codul European al Deeurilor: 13 02 06*
NOTA: Aceste coduri sunt atribuite n functie de utilizarile cele mai frecvente ale acestui produs si este posibil
sa nu reflecte impuritatile care rezulta din utilizarea reala. Producatorii de deseuri trebuie sa evalueze
procesele propriu-zise utilizate n momentul generarii deseurilor si contaminantilor respectivi, n vederea
atribuirii codului(rilor) de deseu corespunzatoare.
Acest produs este considerat ca fiind un deseu periculos, conform Directivei 91/689/CEE privind deseurile
periculoase, si se supune prevederilor acestei Directive, cu exceptia cazului n care se aplica Articolul 1(5) din
cadrul Directivei.
Avertisment privind containerele goale Avertisment pentru container golit (dac este cazul): Containerele golite pot
conine reziduuri i pot fi periculoase. Nu ncercai s reumplei sau s curai containerele n lipsa instruciunilor
corespunztoare. Butoaiele golite trebuie scurse complet i depozitate n siguran pn la recondiionarea sau
eliminarea lor, n condiii de siguran. Containerele golite trebuie s fie trimise spre reciclare, recuperare sau eliminare
prin intermediul unui contractor calificat i liceniat n mod corespunztor i n conformitate cu reglementrile
guvernamentale. A NU SE PRESURIZA, TIA, SUDA, ALMI, LIPI, GURI, POLIZA SAU EXPUNE ASEMENEA
CONTAINERE LA CLDUR, FLCRI, SCNTEI, ELECTRICITATE STATIC SAU ALTE SURSE DE APRINDERE.
ELE POT EXPLODA, CAUZND RNIRE SAU DECES.

SECIUNEA 14

INFORMAII REFERITOARE LA TRANSPORT

TERESTRU (ADR/RID): 14.1-14.6 Neclasificat pentru transportul terestru

CI NAVIGABILE INTERNE (ADNR/ADN): 14.1-14.6 Neclasificat pentru transportul pe ap n interiorul rii

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 11 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

MARITIM (IMDG): 14.1-14.6 Neclasificat pentru transportul maritim conform codului IMDG
MARE (Convenia MARPOL 73/78 - Anexa II):
14.7. Transport n vrac conform cu Anexa II a MARPOL 73/78 i Codul IBC
Nu este clasificat conform Anexei II
AER (IATA): 14.1-14.6 Neclasificat pentru transportul aerian

SECIUNEA 15

INFORMAII PRIVIND REGLEMENTARILE

STATUT LEGAL I LEGI I REGLEMENTRI APLICABILE


Listate sau scutit de la listare/notificare cu privire la urmtoarele liste de chimicale: AICS, DSL, ENCS,
IECSC, KECI, PICCS, TSCA

15.1. REGLEMENTRILE/LEGISLAIA PRIVIND SNTATEA, SIGURANA I MEDIUL NCONJURTOR


SPECIFICE PENTRU SUBSTAN SAU AMESTEC
Directivele si Reglementrile aplicabile n UE:
Regulamentul (CE) 1907/2006 [... referitor la nregistrarea, Evaluarea, Autorizarea i Restricionarea
substanelor chimice ... i amendamentele aferente]
689/2008/CE [...referitor exportul i importul de substane periculoase i amendamentele aferente]
1272/2008 [referitor la clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i amestecurilor.. i
amendamentele respective]
Consultai reglementrile UE/naionale relevante pentru detalii privind orice aciuni sau restricii cerute de
Reglementarea/reglementrile/Directiva/directivele menionate mai sus.

15.2. EVALUARE DE SIGURAN CHIMIC


Informaii REACH: A fost efectuat o evaluare a siguranei chimice pentru una sau mai multe substane prezente n
acest material.

SECIUNEA 16

ALTE INFORMAII

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 12 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

REFERINE: Sursele de informaii care au fost utilizate la ntocmirea prezentei FTS include una sau mai multe dintre
urmtoarele: rezultate ale studiilor toxicologice efectuate local sau de ctre furnizor, Dosarele de produs CONCAWE,
publicaii ale altor asociaii comerciale cum sunt Consoriul REACH pentru solveni hidrocarbonai din UE, Rezumatele
detaliate de program HPV din SUA, Baza de date IUCLID din UE, publicaiile NTP din SUA i alte surse, dup caz.
Lista abrevierilor i acronimelor care pot fi (dar nu sunt neaprat) utilizate n prezenta fi tehnic de
securitate:
Acronim
Nu este cazul
Nedeterminat/
NE
VOC
AICS
AIHA WEEL
ASTM
DSL
EINECS
ELINCS
ENCS
IECSC
KECI
NDSL
NZIoC (Lista
oficial a
substanelor
chimice din Noua
Zeeland)
PICCS
TLV
TSCA
UVCB
LC
LD
LL
EC
EL
NOEC
NOELR

Textul complet
Inaplicabil
Nedeterminat
Nu este stabilit
Compus organic volatil
Lista oficial a substanelor chimice, cu valabilitate n Australia
Limitele de expunere ambiental la locul de munc agreate de American Industrial Hygiene
Association
ASTM International, cunoscut iniial sub denumirea de American Society for Testing and Materials
(ASTM)
Lista substanelor de uz casnic (Canada)
Inventarul european al substanelor existente introduse pe pia
Lista european a substanelor chimice notificate
Substanele chimice existente i cele noi (lista cu valabilitate n Japonia)
Lista substanelor chimice existente, cu valabilitate n China
Inventarul substanelor chimice existente din Coreea
Lista substanelor de uz non-casnic (Canada)
Lista oficial a substanelor chimice din Noua Zeeland

Lista oficial a substanelor chimice, cu valabilitate n Filipine


Pragul valorii-limit (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
Toxic Substances Control Act (lista cu valabilitate n SUA)
Substane cu compoziie necunoscut sau variabil, Produi de reacie compleci sau Materiale
biologice
Concentraie letal
Doz letal
ncrcare letal
Concentraie eficient
ncrcare eficient
Concentraia pentru niciun efect observabil
Rata de ncrcare pentru niciun efect observabil

LISTA FRAZELOR DE RISC ALE COMPONENTILOR ENUMERATE N SECTIUNILE 2 SI 3 ALE ACESTUI


DOCUMENT (doar cu titlu de referinta):
R53; Poate cauza efecte adverse pe termen lung n mediu acvatic
CHEIA PENTRU CODURILE H DIN SECIUNEA 3 A ACESTUI DOCUMENT (cu scop pur informativ):
Aquatic Chronic 4 H413: Poate avea efecte nocive de lung durat pentru organismele acvatice; Toxic cronic ambiental,
Cat
ACEAST FI TEHNIC DE SECURITATE CONINE URMTOARELE REVIZUIRI:

Denumirea produsului: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30


Data revizuirii: 24 Nov. 2014
Pagina 13 din 13
_____________________________________________________________________________________________________________________

Schimbri n urma revizuirii


Seciunea 01: Adresa de mail a companiei au fost modificate informaii.
Seciunea 05: Produse periculoase rezultate din combustie au fost modificate informaii.
Seciunea 15: Cerine de inventar UE - antet au fost modificate informaii.
Compoziie: Tabel componente pentru REACH au fost modificate informaii.
Compozitie: Tabelul cu componenti au fost modificate informaii.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatiile si recomandarile continute n prezentul document sunt, n masura tuturor cunostintelor detinute de
ExxonMobil, corecte si adevarate la data la care au fost emise. Puteti contacta compania ExxonMobil pentru a va
asigura ca acest document este ultima versiune disponibila, oferita de ExxonMobil. Informatiile si recomandarile sunt
oferite pentru a fi luate n considerare si pentru a fi verificate de catre utilizator. Utilizatorul are responsabilitatea de a se
asigura ca produsul corespunde utilizarii prevazute. n cazul n care cumparatorul reambaleaza acest produs,
utilizatorul are responsabilitatea de a se asigura ca n container sunt incluse informatii corespunzatoare referitoare la
sanatate, sigurnasa si alte informatii necesare. Manipulantii si utilizatorii trebuie informati n mod corespunzator cu
privire la avertismentele si procedurile de manipulare. Modificarea prezentului document este strict interzisa. Nu este
permisa republicarea sau retransmiterea acestui document n totalitate sau partial, dect n masura prevazuta de lege.
Termenul ExxonMobil este folosit ca prescurtare si poate include oricare sau mai multe dintre societatile ExxonMobil
Chemical Company, ExxonMobil Corporation, sau orice companie afiliata n care corporatia detine interese n mod
direct sau indirect.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Numai de uz intern
MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 7010404XRO (1005867)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEX
Anexa nu este necesar pentru acest material.