Sunteți pe pagina 1din 1

Model de cerere pentru nscrierea la examenul de disertaie

Master Marketing i Comunicare n Afaceri

Domnule Decan,
Subsemnatul, .......................................,
cursant() n cadrul programului de
Master Marketing i Comunicare n
Afaceri, grupa ......., seria ....,
v rog a-mi aproba nscrierea la
exemenul de disertaie cu lucrarea
Titlul lucrrii convenit cu profesorul coordonator
.......................................................
Coordonat de dl /dna

Gradul i numele profesorului coordonator

............................................................
Semntura
Coordonatorului

Semntura
masterandului

Nota :
Aceaste fie de nscriere se primesc doar de ctre conducerea cursului de Master Marketing
i Comunciare n Afaceri (dna conf. univ. dr. Ioana Popescu sau dl lect. univ. dr. Mihai
Roca) pn la data de 31 oct 2008. Nu se lasa la profesorul coordonator !
Masteranzii care nu depun acest document pn la data menionat nu vor putea
sustine examenul de disertatie la sfarsitul acestui semestru!