Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 11
Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind modificarea i completarea H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind nfiinarea
Clubului Sportiv AVNTUL Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.07.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.5633/21.07.2015 naintat de domnul
Bobu Aurel, referent I cultural n cadrul Primriei Comunei Periam, prin care propune consiliului local
modificarea Anexelor nr.1-3 ale H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind nfiinarea Clubului Sportiv
AVNTUL Periam, respectiv actualizarea Regulamentului Clubului Sportiv AVNTUL Periam, a
Organigramei i a Statului de funcii ale Clubului Sportiv;
- prevederile H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind nfiinarea Clubului Sportiv
AVNTULPeriam, cu modificrile i completrile ulterioare (H.C.L. Periam nr.50/26.06.2013, H.C.L.
Periam nr.29/24.04.2014 i H.C.L. Periam nr.15/09.02.2015);
- Avizul de constituire i Autorizaia de funcionare nr.377/27.11.2009 eliberate de Ministerul
Tineretului i Sportului;
- prevederile Legii nr.69/2000 a educaiei fizice i sportului, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile H.G.nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere n aplicare a
dispoziiilor Legii educaiei fizice i sportului nr. 69/2000;
- prevederile art.9 alin.3 din Regulamentul de organizare i funcionare al Clubului Sportiv de
drept public AVNTUL Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.6, art.39 alin.1, art.45 alin.1
precum i ale art.115 alin.l lit.b, alin.3 i alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public
Local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob modificarea, respectiv actualizarea Anexelor nr.1-3 ale H.C.L. Periam
nr.75/14.10.2009 privind nfiinarea Clubului Sportiv AVNTUL Periam, anexe reprezentnd
1

Regulamentul, Organigrama i Statul de funcii ale Clubului Sportiv AVNTUL Periam, conform
Anexelor nr.1-3, care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Se aprob Consiliul Director al Clubului Sportiv AVNTUL Periam format din 11
(unsprezece) membri numii de Consiliul Local al Comunei Periam, dup cum urmeaz:
- RUS ADRIAN
director;
- DAN BOGDAN
director adjunct;
- BOBU AUREL
secretar;
- COZMA VASILE
organizator competiii i delegat;
- MAGER CLIN-MARIUS
membru;
- TRU SORIN-FLORIN
membru;
- POPU VASILE
membru;
- VALEA VALENTIN-CONSTANTIN
membru;
- MIRODONE LIVIU
membru;
- CTEA SORIN-LEONID
membru;
- UVAT IOAN
membru.
Art.3. Se aprob numirea n funcia de cenzor a Clubului Sportiv AVNTUL Periam a
doamnei Hrdlu Anioara.
Art.4. Clubul Sportiv AVNTUL Periam va avea culorile alb, bleu i bleumarin.
Art.5. Cu data prezentei, se revoc orice prevederi contrare.
Art.6. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam i conducerea Clubului Sportiv AVNTUL Periam.
Art.7. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului Judeului Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil;
- Consiliului Director al Clubului Sportiv AVNTUL Periam ;
- Comisiei de cenzori a Clubului Sportiv AVNTUL Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

COZMA VASILE

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 72 din 30.07.2015