Sunteți pe pagina 1din 7
PARTEA A PATRA : (O/NOUA PERSPECTIVA'A PLUTIRIL CCAPITOLUL 264 PERSPECTIVA ILUMINARIE t PLUTIREA, O POARTA CATRE CONSTIINTA SUPREMA {Intro seara de lard a anului 1999, mam decis ses 58 lens. Pe fa jumatatea drumului, a inceput sa ningh din grew, aga eh mam final ma Inore acas In drum cate casa, alergam pe um pod peste raul Santa Fe, iar pe la jumitatea podulul, am Eluneeat pe zapad sam cSt. Mam balansat pulin sam cizut pe spate, de pe pod In ul lin de bolovani. ram lovitcu ceafa theo para sam stut Imediat,c& sunt paralizal, Capul im) era tiara din apa, sprint de piatrarespectva, iar restul corpul fra scufundat in apa inghetata. Eram paralizat de la git in jos Int era foarte greu s& respi, asl ii putea striga dupa als tor 3 nu puteam si ma misc ca Si pot ies singur din apa. Era ‘Sear gfe intuneca din ee in ce mal tare, aga ch nu speram si ma vad elneva acolo. Simeam cum apa inghetata imi suse {dura corpulul si mbam dat seama ci urma si mor ‘Am smfitun fel de chicoteala launtrica i m-am gindit mod stupid de a mur”. Cum cAldura corpului se diminua din qn ce, am inceput si ma molesese sam recunoscut simpor hhipotermiei, La un moment dat, mam pomenit visind {ntins pe pat se un rau trece peste el, ma gindeam cit de teste seh ar tebul sf ma ridie din pat, doar ¢& m1 mi inisca. In ultimele momente dinainte de a lesina, am. ‘Dect asta inseamnd a muri”. Am avut sentimentul e& nde au, de faptina simeam ehiar foarte confortabil 3 am "pra ete, apni 964 cupid dar capitoele 1-25. ohn crs 2008 Perse iin: Plaives,o poate contig suprenit ‘dupiice mor, rec in acest gol in eare deja ma scufundam. Dupa ‘aceea, am lesinat i, din cate ti, am muri ‘Urmitorul lucru pe eare ml amintese a fost c& mam tre- Zit pe 0 mast de operatie, cu fata in jos, in timp ce un neu rochirurg se pregitea simi opereze coloana. Mal trzi, am aflat Cham cinci vertebre zdrobite, a 2a, aa, a 5a gla Ga cervicale 51 prima vertebra toracic’ gc am fost noroces ci nu am murit in timpul cider, O alta experien{a aproape de moarte ‘Chirurgut mia spus ef probabil voi rimaine paralizat dela gatin jos pentru restul vie, Am fost pus rapid into carcasd de hips, eucapul $1 gitul imobilzate, eu obralilridicalin-aer. Urmatorul fucru de carem! adue aminte a fost un atac violent de pneu rmonie, in urma céruia doctor au zis e4 aproape am murit. Imediat ce alacul a incetat, am mal avut inca unul, poate mat ‘grav ca primul. [mi amintese c& aveam halueinati vl In care ma ‘indeam co si, mor si ci moartea este un. vid infinit, Ma simjeam confortabil. ‘Cum stiteam eu intins aga, saptiména dupa siptamana, ‘ma gandeam cd viaja mea a luat sfargt. Nu credeam ci 0 si mat ‘pot merge vreadata,n-o sin mai vad fu niclodat, nu o s4 mal fac dragoste niciodata, pe scurt, ma gindeam cé am ajuns la ‘apit. In plus, mai trebuia $4 port si ghipsul acela nenorocit ‘yreo tre lin s incapacitatea de a ma migea,ehlar cu durere, a fost cea mal rea experienta prin care am trecut Cred cam te- cut pe angi moarte de vreo 45 or! in doar cateva zie si cautam ‘sémi dau seama daca aceasta avea vreo semnifiatle cosmica pentru mine, Mam amintt de versetul biblic care spunea ca tre- ‘ule a mori pentru a renaste. M-am ganditca poate am Incercat ‘in mod incongtient si mor, ca si ma pot naste tro noua vias Darla vremea aceea, nu aveam nici o idee ce poate si msemne aceasta. ‘Eram convins c& daca ma mige din nou sl depun efort ‘mare, pot snl mise putin degetele. Am practicat aceasta la st Jar sam prins un ple de speranta. $1 apo, farsi, cu mult efort, ‘am descoperite& pot sini mige i piciorl. Ince, pe o perioada ‘de luni de zile, am invajat sa ma mige din cen ce mai mult, ast- fel c& am ft mutat din spitalul de terapie Intensiva mntrunul de 25s 4 noua perspeton «plait reabilitare. Acolo erau specialist In terape fle care mau ajue tal Invay sami mise corpul. Dar, la un moment dat, datorita notelor de plati foarte mari a trebuit si fu mutat din spita intro casi de ingejire mal iefina. Era un loe veehl, Intunecos, murdar si deprimant, care mai inainte fusese depozit pentru pacienti eu boala Alzhelmer in faza terminala gi pentru batranil care asteptau si moar’. Mull) intr ei tateau pur si simplu ania! pe culoare, in carucioarele Jor, tata ziua, ea legumele, Muli al! pau constant si umblau In sus $1 n jos pe culoare si céteodatéintau in camera la mine, se ureau in pa, ba chiar urinat si defeeau In pat la mine. Era foarte frustrant c& nia puteam si ma mise sufilent de mult ca si dau afata din camera. La inceput, am erezut ca jpetele ace- fea constante or i mé scoata din ming. Oamenti mureau acolo tot timpul si adesea tipau pana in clipa in care inchideau och, Colegul meu de camera tinea televizorul deschis de cand se trezea 3} pina se culea la loc. Doar acest luer sera sufiient 58, Ima facd 88 Innebunesc, <8 vad toata ziva jocut I talkshowur ‘In primele cateva luni, am fost eumplit de deprimat. Nu ‘mal fusesem nlclodata deprimat mal inate, aga c& am fost sur prins si vid cat de puternicd gi de atoteuprinzatoare a fost ‘aceasta experienf- nu veoiam s& ma mise, nu volam smi dau. jos din pat, nu Volam s& gandese, slabisem foarte mult si ma simteam obost tot timpul ~ din punctul meu de vedere, viata ‘mea se terminase, Cred cla acel moment ma aflam la pamant ‘cu tot si dacd ag fi renunfat la tot gag fl stat pur si simplu in pat ca o leguma, a5 i putut «0 fac. Oricum, indiferent cat de {deprimat eram, nu ma gindeam la sinueidere. Am avutIntot ‘deauna eredinja cA acest aceldent a fost o gresealaoribla gle ‘cumiva, am si ma pot rele. §|intotdeauna am avut sentimen- tul cd, ineilerent eat de tare imi era vatamat corpul, eram tot eu, Deoarece eram tot eu, aveam adesea senzatia cna pot ridica pur gi simpli din pat gl ¢8 merg, des! stiam 8 nu ma puteam migca. ‘Am inceput si ma gindese la toate experientele mele de aproape de moarte si ma Intrebam ce semnficatie or fi avand, Poate c& era un semn ea imi dominasem prea tare viaa, cl Perpetvwieninii: Plair,epaaa etre eating sypremi ‘egoul meu se luplase prea din greu s4 mengind controlul 1 cd fra timp las lucrurile si curs] sa nu mai incere snl con- trolez viata, Singura cale prin care stlam eu. cA pot si renunt Ia ego era meditatia, despre care aveam oarece cunostinte va Acutnulate dea iungul anilor. Sam ed masetil spiritual sau {gurusi vorbeau despre a devent iluminat In unele cari pe care Team citt seria cA nu trebuie 84 fil religos, SA adori pe Dum- nezeu, sf un dlseipol al vreunui maestru spiritual, sau sa te supui yreunel discipline anume. AceSte cir) spuneau ca di ‘minarea este o stare naturala gi c4 oameni obisnuli se pot lum: na dacési dau seama pur $1 simplu c& el de fapt chiar sunt ue minal. Pan atunci, am erezut cd este ceva care poate fi obtinut {doar in condi foarte speciale, de catve oament altruigt, disc plinaf, sling. Dar mam dat seama ca pana s! persoane nerel- sioase si nie! prea speciale, aga ca mine, pot atinge lluminarea ‘Mam decis ci aceasta era calea de a leg din starea in care ma alla sca trebuie #8 ating iliminarea Aveam eateva edi despre meditate pe care le ciisem Inainte de accident si mam decis ca singura cale de a scapa de inebunle si de depresie era s& patrund addine in mine. Carle de meditate vorteat adesea despre faptl ci tebule 84 mori ~ sau ‘4 renunt la ego ~ mai inainte de a te nagte din nou sau de a te treti, de a te llumina si am inceput si ma gindesc ca poate aceasta era semnificaja faptuluic& aproape am murlt de céteva for, Multe earti despre meditate vorbese despre starea fara ‘inte, in care esl foarte atent si constient, dar fara gndur sau ‘mot. Citeam eateva paragrafe din carte, asimilam cuvintele, ‘dup aceea inehideam ochi si urmaream sf Intra In starea fra ‘inte despre care seria autorul. Aceasta impliea orientarea ‘completa etre inauntru sgnorarea haosului din jurul meu. La Ineeput,parea un lucru impos Dar eram hotieat s practicam de dimineata pana seara, in fiecare zi, Curdnd, am descoperitc& apareau scurte perioade in ‘care nu aveam nie un gind in minte. Cutimpul, acesteperioade ‘sa mari, pind ednd am ajuns s& walese chiar eateva minute fava ganduri in minte, doar existand pur si simpiu in prezent, fara nich un gind despre trecut sau vitor. Pe masura ce deve- 255 256 0 nana perpectot oplatirs ‘eam din ce n ce mali experimentat, mam dat seama c& acesta ‘ea un sentiment pe cared mai avasesem des inainte. Locul in care talsem acest sentiment a fost tancul de plutire. Plutisem in tane de sute de ori pe parcursullunilorn care am Tucrat la aceasta carte, far in anit care auv urinat, cand ‘mam luat tancul meu propriu, am petrecut mii de ore plutind, ‘Adesea, in imp ce pluteam, ajungeam la starea in care eram aga de relaxat. inet corpul meu parea ca se topeste, se dizolva, In cele momente, ini spuneam: ,Bine,faré euvinte, far ginduri imaginl, frd minte”. Imedlat mintea se golea si ma reg: seam Intro stare pe care pot +0 numesc ,somn fara vise in starea de veghe". Eram Intro stare de vid complet si timpul pared disparuse. Stam c& nu dorm, pentru e& aveam o constien- taare primordial, de baz, chiar dacd nuexistau cuvinte, sat s#indur, sau imagin, Nu exista timp, deoarece nu exista nimeni care sa fie constient de timp ~ totul nu era decat un vid imens Care parea ci se Intinde in toate direct, la infin. Acest gol prea ci ma primeste si aveam sentimental cd foul este in frdine. Cand jegeam, din starea aceea de vid ain tanc, aveam sentimentul de bundstare,euforle sl energie. Aceste gedinte in ‘care apirea vidul si pierdeam complet nogunea timpului era ‘cle mal reusite sedinte de pltire. Cand leseam din samadhi ‘ane, eram mereu sutprins de timp, deoarece in acea stare atem porala nu putea sim dau seama daca trecusera 10 secunde sat 2 ore. Dar cand jegeam din samadhi tane, observam cd 2-3 ore trecusera cat al clip din och, ‘Acumm, In timp ce sta intns tn camera mea, in easa aceas- ta de ingrije,sicltese care despre meditate si caut sa intra in starea far minte, imi dau seama ef ceea ce realizasem eu in samadhi tanc era o stare far de minte. In timp ce stayin pat sat jn caruciorul meu, iml imaginez e& ma afl in taneul de plutr. Oprese toate zzomotele externe,inchid ochil, imi ndreptatenfia complet catre interior gi imi spun: ,fard euvinte, ard ginduri, fara minte”. Aproape automat, intr Intro stare fa minte. Ma alam intro tacere toala— toate tipetele gi haosul pareau ea di- par. Am inceput sisi petree mare parte din zi in starea lard de ‘inte gn mod suprinzator, am descoperit c& pot si ma mise Perspeton ium: Pires, opaart etre ons supromit 257 din ce ince mal mult i 8 deprimareadispiruse. Dupd aprox, ‘hati un an, eram capabil si ma dau jos dn pat ssi Mere pe Culoar,cuajutorul uni spin. Doctorii miau spus C2 © Un Mig. fol ~ i acesta este un fermen pe care doctort mud folosege foarte des. Doctoral meu chiar a ineeput sma mumeasc Om] Miracol Pe misurd ce exploram sentimentul de vd de {2rd ming, am inceput si descopir & avea anurmite cal, era inf jp foate dectile si nu conta eat de adine teai scufundat in gl ‘vind puteal merge gi mak adane. Nu exstainduntry sa jn ‘lara ~ exista pur tsimplu ~ =! acest! terment nu se aplicg, dleoarece era vorba de un tol Ni.avea cena nl aveao Cue gu ca nu, deoarece era init in toate direct. Ce era ce thal Important era ch aces vid ra complet lint - er patea Uilind st putea ramane acolo pentru toideauna,f8 53 oh. ‘est deoarece,bneinfeles c8 nu al o inte care ste fact ‘bosest si nicl nu aveal nofunea timpului- era tot impul yn ‘Scum, a nant fr dup ‘Apo, intro i, sa petrecut ceva suprinzitor Veniser ‘md ia inten cdrcor=8 mA duca la dus. Mau cut dus gn ‘it si, nu md aflam into stare fra de minte ~ eran compiet, implieatin aciunea dea face dus. Apot in timp ce ma aductgy pe culoar inapol, am simito radaie wimitoare in eter Pept ca o planta risrind din pamdnt. rea ch emand gin ental plepuli, de parc acolo se afla un soare care rad Tumi inten = staluctoare, desi nu era vorba despre ls 9 lumina ~ era doar acea radiate puternicd lovzbild ca oe ‘resea, Ce este aceasta” mam rarebat seid mam Inn jy camera mea am realiza c& ceea ce simisem era friiea. jg Invadase un sentiment de excitare side miracol. Vata mi Peg aun miraeol Stind acolo In cirucioral meu, simfind acea fei nn, si, mam dat seama dintrodat cn se limita doar Ia pen ‘Se raspinde prin ot corpus apo in nieagaeamerd, Orde tha ullam, plea cd acea ere radian e extindea 3 pene rice. De fap, prea ¢& sunt atom, numal cd mu era voy spre 0 substantA materials. ~ era invizbld ca aerul 258 0 noua perspec a plato ‘excepfia faptului cd penetra orice, nclusly oblectle solide, cast {cum a fi substratul secret din care a fost format tt univers. A lumpluttotl si era peste tot i am simit noi, aameni,suntem

S-ar putea să vă placă și