Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E. d)
Chimie organic (nivel I/ nivel II)
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A
10 puncte
1 simple; 2 C10H8; 3 crete; 4 Glicocolul; 5 sulf.
(5x2p)
Subiectul B
10 puncte
1 b; 2 a; 3 c; 4 d; 5 c.
(5x2p)
Subiectul C
10 puncte
1 - e; 2 - a; 3 - d; 4 - f; 5 - c.
(5x2p)
SUBIECTUL al II - lea
(30 de puncte)
Subiectul D
15 puncte
1. notarea denumirii grupelor funcionale din molecula compusului (A): grupa carboxil (1p), grupa amino (1p) 2 p
2. precizarea tipului atomilor de carbon: (1) atom de carbon primar (1p), (2) atom de carbon teriar (1p) 2 p
3. raionament corect (2p), calcule (1p), m(A) = 17,9 g
3p
4. calcularea raportului atomic C : H : O : N = 10 : 13 : 2 : 1 (4x1p)
4p
5. scrierea ecuaiilor reaciilor compusului (A) cu:
a. NaOH (2p)
b. CaCO3 (2p) pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru
4p
notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
Subiectul E
15 puncte
1. raionament corect (1p), calcule (1p), N(C) = 16 atomi
2p
2. a. scrierea ecuaiei reaciei de fermentaie acetic a alcoolului etilic (2p)
b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(etanol) = 92 g
4p
3. a. scrierea formulei de structur a butanoatului de metil (2p)
b. notarea oricrei proprieti fizice a acidului butanoic (1p)
c. notarea oricrei utilizri a alcoolului metilic (1p)
4p
4. scrierea ecuaiei reaciei dintre magneziu i acid propanoic: pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i
ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
2p
5. raionament corect (2p), calcule (1p), V(H2) = 44,8 L
3p
SUBIECTUL al III - lea
(30 de puncte)
Subiectul F
15 puncte
2p
1. scrierea formulei de structur a glucozei
2. raionament corect (2p), calcule (1p), n(C6H12O6) = 0,2 mol
3p
3. a. notarea oricrei surse naturale de amidon (1p)
b. scrierea denumirii unui solvent pentru celuloz (1p)
2p
4. a. scrierea formulei de structur a amfionului glicinei (2p)
b. notarea oricror dou proprieti fizice ale glicinei, n condiii standard (2x1p)
4p
5. scrierea ecuaiilor reaciilor de condensare prin care se obin dipeptidele:
a. seril-serina (2p)
b. valil-cisteina (2p)
4p
Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 1 din 2

Varianta 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)


15 puncte
1. scrierea formulei de structur a naftalinei
2p
2p
2. notarea oricror dou utilizri ale naftalinei (2x1p)
3. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 1-nitronaftalinei din naftalin, utiliznd amestec sulfonitric
2p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), m(1-nitronaftalin) = 17,3 g
3p
5. a. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 1,2-dicloroetanului din eten i clor (2p), notarea condiiilor de reacie
(1p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), m(C2H4Cl2) = 198 g
6p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
15 puncte
1. raionament corect (1p), calcule (1p), formula molecular a compusului monobromurat: C4H9Br
2p
2. scrierea ecuaiei reaciei de deshidratare a 2-butanolului, cu formarea produsului majoritar de reacie
2p
3p
3. raionament corect (2p), calcule (1p), V(C4H8) = 53,76 L
4. scrierea ecuaiei reaciei de obinere:
- a monoclorobenzenului din benzen i clor, n prezena clorurii de fier(III) (2p)
- a 1,2-diclorobenzenului din benzen i clor, n prezena clorurii de fier(III): pentru scrierea formulelor reactanilor i
4p
ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
5. raionament corect (3p), calcule (1p), V(Cl2) = 35,84 L
4p

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)


Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 2 din 2

Varianta 2