Sunteți pe pagina 1din 14

Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania


Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M - 07
IDENTIFICAREA SITUATIILOR DE URGENTA
SI PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA
SI CAPACITATE DE RASPUNS
STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIIA : 1/2007
REVIZIA: 0
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.


Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

INDICATORUL MODIFICRILOR
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.200

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Nr.
crt.
1

10

ISO 9002

ED./
REV.
1/0

Data: 10.09.07
Pag. 2 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

DATA
20.08.07

CONINUTUL MODIFICRII

ELABORAT

APROBAT

Elaborare procedur de sistem PSM


07 Ed.1 Rev.0 / 2007

RMCM

MDG

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 3 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE


Prezenta procedura descrie modul de lucru si responsabilitatile privind
identificarea situatiilor de urgenta si accidentelor potentiale , cazurile in care aceste
situatii de urgenta si / sau accidente potentiale se produc , in vederea reducerii sau
eliminarii impactului asupra mediului asociat acestora si
modul de lucru si
responsabilitatile in prevenirea aparitiei situatiilor de urgenta si accidentelor potentiale
acestora si asigurarea capacitatii de raspuns corespunzatoare pentru cazurile in care
aceste situatii de urgenta si / sau accidente potentiale se produc, in vederea reducerii
sau eliminarii impactului asupra mediului asociat acestora.
Organizatia isi propune sa analizeze si sa revizuiasca, acolo unde este necesar,
planurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, in special dupa
producerea accidentelor sau aparitia unor situatii de urgenta si sa testeze periodic astfel
de planuri, atunci cand acest lucru este posibil.
Procedura se aplica in toate serviciile/birourile/compartimentele in care exista
posibilitatea sa apara situatii de urgenta si accidente.

2. DOCUMENTE DE REFERIN
2.1. SR EN ISO 14001: 2004 Sisteme de management de mediu, Specificaii i ghid
de utilizare;
2.2. SR EN ISO 14004: 1998 Sisteme de management de mediu, Ghid privind
principiile, sistemele i tehnicile de aplicare pentru mbuntirea performanelor.
2.3. Legea nr.310/2004 privind modificarea Legii Apelor 107/96;
2.4. Legea nr.645/2002, privind Prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii;
2.5. Legea nr.655/2001, privind Protecia Atmosferei;
2.6. HG nr.188/2002, privind Condiiile de descrcare n mediu acvatic a apelor uzate;
2.7. Ordinul MAPPM nr.278/1997, Elaborarea Planurilor de prevenire i combatere a
polurilor accidentale;
2.8. Ordinul MMGA 818/2003, Procedura emiterii autorizaiei integrate de mediu;
2.9. Ordinul MMGA 1144/2002, Registrul poluanilor emii de activitatile care intra sub
incidenta OUG 34/2002;
2.10 SR ISO 14050: 1999 Management de mediu. Vocabular
2.11 MCM Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;

3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI


3.1.

Termeni i definiii

- Situaie de urgen eveniment sau accident care nu genereaz efecte majore


asupra sntii personalului i asupra mediului nconjurtor, dar care are potenialul s
produc un accident major care impune intervenia rapid a unei echipe instruite n acest
scop;
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 4 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

- Accident orice eveniment survenit (ca urmare a unei situaii de urgen), cum ar fi:
o emisie de substane periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezult din evoluii
necontrolate n cursul desfurrii oricrei activiti / serviciu i care conduce la apariia
imediat sau ntrziat a unor pericole grave asupra sntii populaiei i / sau asupra
mediului nconjurtor, n interiorul sau n exteriorul amplasamentului i n care sunt implicate
una sau mai multe substane periculoase;
- Capacitate de rspuns asigurarea dotrii cu mijloace de intervenie, mijloace de
protecie i resurse umane pentru a interveni imediat i eficient atunci cnd apare o situaie
de urgen i / sau un accident;
- Poluare accidental orice alterare a caracteristicilor fizico chimice i biologice
sau bacteriologice ale mediului produs prin accident, avarie sau alt cauz ca urmare a
unei erori, omisiuni, neglijente sau calamiti naturale;
- Punct critic punctul din cadrul obiectivului unde se produc pierderi de produse
(semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse finite, combustibili sau alte
materiale) care pot conduce la poluri accidentale;
- Pericol proprietatea intrinsec a unei substane sau preparat chimic sau a unei
stri fizice cu potenialul de a introduce efecte negative asupra sntii personalului sau a
mediului nconjurtor;
- Risc probabilitatea ca un pericol s produc un accident ntr-o anumit perioad
de timp / sau n anumite circumstane;
- Substan periculoas orice substan chimica pur, amestec de substane sau
preparate care exist sub forma de materii prime, produse finite, produse secundare,
reziduuri sau produse intermediare inclusiv acele substane despre care exist
presupunerea rezonabil c vor fi generate n cazul producerii unui accident, care introduse
sau meninute n mediu pot duna acestuia.
3.2. Prescurtri
MDG - Director General
BDT - Director Tehnic
RMCM Reprezentantul Managementului Calitate Mediu;
PP Proprietar Proces;
APM Agenia de Protecia Mediului
SGA Sistemul de Gospodrire a Apelor
RAGC Regia Autonom de Gospodrire Comunal

ISO 9002

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 10.09.07
Pag. 5 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

4.1. DIAGRAMA FLUX PENTRU PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI


CAPACITATE DE RASPUNS
Identificarea punctelor critice

Identificarea eventualelor poluari


accidentale

Intocmirea de programe/planuri
Regulamente de functionare
Proceduri de lucru

Constatari ale unor


eventuale poluari
accidentale

Simulari poluari
accidentale

Stabilirea de actiuni
preventive
Analiza cauzelor si
stabilirea de remedieri si
actiuni corective

STOP

5.DESCRIEREA ACTIVITATII
5.1. Situatii de poluare posibile
5.1.1. Se considera puncte critice ale unitatii, unde se pot produce poluari accidentale,
cele cuprinse in planurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

raspuns (Planul de prevenire si combatere a


impotriva dezastrelor).

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 6 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

poluarii accidentale, Planul de aparare

5.1.2.Se inventariaza pe fiecare proces identificat,in fiecare serviciu/ birou/compartiment


sursele de risc / punctele critice care pot genera pericole de mediu , pe baza aspectelor
de mediu semnificative identificate in conditii: anormale si accidentale prin aplicarea
procedurilor: Aspecte de mediu si Metodologia de stabilire a impactului asupra mediului.
5.1.3. Se completeaza formularul , Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor
potentiale la nivelul procesului/serviciului/biroului/compartimentului ,cod F-07-01 .
5.1.4. Se completeaza formularul , Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale
la nivelul societatii ,cod F-07-02 .
5.2. Constatarea situatiilor de poluare accidentala
5.2.1. Poluarile accidentale pot fi identificate de catre oricare salariat al S.C. COMRACE
COMPUTERS S.R.L.
5.3. Prevenirea situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale
5.3.1. Masurile preventive au in vedere:
- prevenirea aparitiei situatiilor de urgenta si respectiv a accidentelor potentiale;
- prevenirea si / sau diminuarea impactului asupra mediului in cazul in care totusi
situatiile de urgenta si /sau accidentele se produc.
5.3.2. Se stabilesc planuri de prevenire a situatiilor de urgenta si a accidentelor
potentiale
pornind de la cauzele de aparitie a situatiilor de urgenta si respectiv a accidentelor in
fiecare serviciu/birou/compartiment.
5.4. Elaborarea planurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns
5.4.1. Se analizeaza cerintele legale existente pt fiecare situatie de urgenta , se identifica
masurile adecvate pentru actiune in vederea diminuarii impactului asupra omului si
mediului si se elaboreaza planurile de interventie conform continutului cadru prevazut de
legislatia de profil.
5.5.Organizare si actiuni in situatii de poluare accidentala
5.5.1. In planurile de combatere a poluarilor accidentale pentru punctele critice din
S.C.COMRACE COMPUTERS S.R.L. sunt detaliate:
- modul de identificare a poluarilor accidentale;
- organizarea actiunii de combatere a poluarilor accidentale ;
- masurile care se iau in caz de poluare;
- planul de comunicare interna i externa;
- analiza poluarilor accidentale cu stabilirea masurilor tehnice si organizatorice de
prevenire a acestora.
5.6.Organizarea si actiuni in situatii de dezastre
5.6.1. In Planul de aparare impotriva dezastrelor se detaliaza :
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 7 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

- modul de aplicare a planului;


- masurile de prevenire;
- masurile de protectie;
- activitatea de limitare si inlaturare a dezastrelor;
- planul de comunicare interna si externa;
- responsabilitatile MDG;
- activitatile specifice la dezastre pentru fiecare punct de lucru al societatii.
5.6.2. Masurile de protectie si interventie se refera la urmatoarele tipuri de dezastre:
- cutremure de pamant caracteristice zonei seismice de gradul VIII;
- incendii;
- epidemii;
- caderi de obiecte cosmice;
- inundatii.
5.7. Actiuni desfasurate dupa ce situatia este sub control
5.7.1. Se evalueaza situatia si actiunile desfasurate in timpul interventiei.
5.7.2. Se intocmeste Raportul privind capacitatea de raspuns in caz de accident, formular
cod F-07-03 , care va cuprinde:
- descrierea accidentului produs , cauza , planul de interventie aplicat ;
- modul de desfasurare a actiunilor de interventie , necesitatea modificarii planurilor
de prevenire si interventie daca este cazul si actiunile corective .
5.8. Organizare si actiuni in situatiile de urgenta care nu necesita elaborarea unor
planuri de interventie
5.8.1. Se elaboreaza instructiuni de lucru / proceduri pentru situatiile de urgenta pentru care
nu a fost identificata necesitatea elaborarii unui plan de interventie.
5.8.2. Instructiunile de lucru / procedurile respective au drept scop definirea liniei de actiune
pentru :
- prevenirea aparitiei situatiei de urgenta;
- prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului;
- reactia in cazul aparitiei situatiei de urgenta.
5.9. Organizarea simularilor
5.9.1. Proprietarii de proces, Sefii serviciilor/birourilor/compartimentelor intocmesc anual
un plan de simulari,care se comunica la sfarsitul anului pentru anul urmator, pana in
data de 15 decembrie, RMCM.
5.9.2. Partea teoretica a simularilor consta in :
- scenarii de simulari, elaborate de sefii serviciilor/birourilor;
- procese verbale de simulri, care cuprind:
- participanii;
- concluziile;
- calificativele obinute de fiecare participant.
5.10. Disponibilitatea si accesibilitatea planurilor de pregatire pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns
5.10.1. Planurile sunt disponibile la sefii serviciilor/birourilor/compartimentelor,care au
obligatia sa constientizeze intreg personalul din subordine, prin instruiri periodice.
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 8 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

5.10.2. Procedurile de lucru sunt disponibile la fiecare loc de desfasurare a activitatilor.


5.10.3. Instructiunile de lucru sunt afisate la locurile de munca.
6. RESPONSABILITATI
6.1. MDG
aproba Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale la nivelul
societatii ,cod F-07-02 ;
aproba planurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;
dispune aplicarea planurilor de prevenire a poluarilor accidentale i mobilizarea de
urgenta a colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale;
anunta imediat telefonic APM / Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judeean /
/ ASP cu privire la poluarea accidentala si informeaza periodic asupra
desfasurarii operatiunilor de inlaturare a poluarii.
6.2. RMCM
elaboreaza Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale la nivelul
societatii, cod F-07-02;
avizeaza planurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns ;
avizeaza Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale la nivelul
serviciului/biroului/compartimentului,cod F-07-01 ;
completeaza Registru evidenta situatii de urgenta, cod R-07-01 .
avizeaza planurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns ;
6.3. Colectivul constituit pentru combaterea poluarilor accidentale
aplica planurile de prevenire a poluarilor accidentale ;
intocmeste Raportul privind capacitatea de raspuns in caz de accident,cod F-07-03 .
6.4. Sefii de servicii i de birouri /compartimente
identifica situatiile de urgenta si a accidentelor potentiale la nivelul serviciului /
biroului/compartimentului;
elaboreaza Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale la nivelul
serviciului/biroulu/compartimentului,cod F-07-01 ;
elaboreaz planurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns ;
elaboreaza instructiuni de lucru / proceduri pentru situatiile de urgenta pentru care nu
a fost identificata necesitatea elaborarii unui plan de interventie.
receptioneaza orice sesizare din partea personalului din subordine privind eventuala
poluare accidentala;
anunta imediat conducerea S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L. si RMCM cu
privire la poluarea accidentala;
elaboreaz planurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns ;
intocmesc anual un plan de simulari;
elaboreaza scenarii de simulari ;
incheie procese verbale de simulari;
contientizeaz intreg personalul din subordine, prin instruiri periodice, privind
eventualele poluari accidentale si masurile de combatere a acestora ;
elaboreaza instructiuni de lucru / proceduri pentru situatiile de urgenta pentru care nu
ISO 9002

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0
Data: 10.09.07

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Pag. 9 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

a fost identificata necesitatea elaborarii unui plan de interventie.


6.5. Inspector protectia civila
elaboreaza Planul de aparare impotriva dezastrelor .
6.6. Salariatii
au obligatia ca, in cazul observarii unor poluari accidentale ale mediului, sa
anunte
imediat seful serviciului/biroului/compartimentului din care fac parte .

7. CONTROLUL INREGISTRARILOR
Inregistrarea
7.1. Lista
situatiilor de
urgenta si a accidentelor
potentiale
la
nivelul
societatii
7.2. Lista situatiilor de
urgenta si a accidentelor
potentiale la
nivelul
serviciului/ biroului /
compartimentului
7.3.Registru evidenta
situatii de urgenta
7.4.Raportul privind
capacitatea de raspuns in
caz de accident
7.5. Plan de prevenire i
combatere a polurii
accidentale
7.6.Plan de aprare
mpotriva dezastrelor

Suportul

Completeaza

Formular
F-07 02

RMCM

Formular
F-07 01

Sefi comp.
societate

R-07-01

RMCM

Formular
F-07 03

Hartie
Hartie

7.7.Planul de simulari

Hartie

7.8. Scenarii de simulari

Hartie

7.9. Procese verbale de


simulari

Hartie

Locul de pastrare

Durata

RMCM

5 ani

RMCM+ Comp.
societate

5 ani

RMCM

5 ani

Colectivul
constituit pentru
combaterea
poluarilor
accidentale

RMCM+ Comp.
societate

5 ani

Sefi comp.
societate

RMCM+ Comp.
societate

5 ani

Inspector
protectia civila
Sefi comp.
societate
Sefi comp.
societate

RMCM+ Comp.
societate
RMCM+ Comp.
societate
RMCM+ Comp.
societate

Sefi comp.
societate

RMCM+ Comp.
societate

5 ani
5 ani
5 ani
5 ani

8. ANEXE
8.1. Anexa 1 : Formular F-07 -01 - Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Ediia: 1
Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 10.09.07
Pag. 10 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

la nivelul serviciului/ biroului /compartimentului


8.2. Anexa 2 : Formular F-07 -02 - Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor
potentiale la nivelul societatii;
8.3. Anexa 3 : Registru R-07-01 - Evidenta situatii de urgenta.
8.4. Anexa 4 : Formular F-07 -03 - Raportul privind capacitatea de raspuns in caz de
accident.

Anexa 1
Model Formular F0701/Ed.1 Rev.0/20.08.2007

S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

Lista situatiilor de urgenta si a accidentelor potentiale la


nivelul serviciului/biroului/compartimentului
Nr.
Crt.

ISO 9002

Aspect de
mediu(Sursa
punct critic) /
amplasament

Sit. de urgenta
potentiala /
Accident
potential

Cauza
potentiala

Poluanti
potentiali

Impact
potential
asupra
mediului

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 10.09.07
Pag. 11 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

AVIZAT,
RMCM

ELABORAT,
SEF SERVICIU/BIROU/COMPARTIMENT

Data:

ANEXA 2
Model Formular F0702/Ed.1 Rev.0/20.082007
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
Aprobat,
MDG,
Lista situaiilor de urgen i a accidentelor poteniale la nivelul organizaiei
Nr.
Crt.

Compartiment

Data:

ISO 9002

Sursa de risc

Situaia de
urgen /
Accidentul
potenial

Poluani
poteniali

Impact
potenial

Elaborat,
RMCM

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 10.09.07
Pag. 12 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

ANEXA 3
Model Registru R-07-01/Ed.1 Rev.0/20.08.2007
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

Registru evidenta situatii de urgenta


Nr.
crt
.

Data

Situatie
de
urgenta

Plan
aplicat

Nr. raport privind


capacitatea de
raspuns in caz de
accident

Concluzie
privind
capacitatea de
rapuns
eficie
nt

ISO 9002

ineficie
nt
6

Eficienta
planurilor
de
interventi
e
i1
iL
i2
7

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Ediia: 1
Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 10.09.07
Pag. 13 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

ANEXA 4
Model Formular F0703/
Ed.1 Rev.0/20.08.2007
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
Raport privind capacitatea de rspuns n caz de accident
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
Compartiment:
Data accidentului:
Ora accidentului:
Natura accidentului:
Locul accidentului:
Scurt descriere:

..Cine a sesizat (nume, prenume i semntur) ...


..
Planul de intervenie aplicat.
Responsabil plan ..
Consecinele accidentului:

..
Mod de eliminare / diminuare a impactului asupra omului i mediului:..
..
..
Responsabil plan..
Cauza accidentului: comunicare procedur echipament aparatur
lips de cunotine necunoscut altele
Comisia analiz:.
Aciuni corective, responsabil, termene ...
...
ef compartiment n care s-a produs incidentul,
Aciunea corectiv a fost realizat :
Data :
RMCM,
Concluzii privind capacitatea de rspuns n cazul accidentului produs
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 14 din 14
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

..
..
Comisia de analiz
Concluzii privind necesitatea revizuirii planului de intervenie
...
Comisia de analiz.

ISO 9002

S-ar putea să vă placă și