Sunteți pe pagina 1din 121

Erich Fromm

Arta
de
a
iubi
Traducere din limba englez
de dr. Suzana Holan

editura anima