Sunteți pe pagina 1din 3

Axa prioritar: 5 Promovarea masurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenie: 5.2 Promovarea sustenabilitii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane
si ocuparea forei de munc
Titlul proiectului:Drumuri imbunatatite spre munca prin training profesional al resurselor umane active- DIMITRA
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/135/5.2/S/129297

CURS OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE - Racos - jud. Brasov


Nr
.
Cr
t

NUME

PRENUME

Antal

Claudia

Antal

Magdalena

Balazs

Balazs

Robert
Daniela
Elisabeta

Balazs

Daniel Ionut

Balazs

Iulia Andreea

Bobos

Robert Gabriel

Bodian

9
1

Cerei
Demeter

CNP
28607260800
72
26306260837
12
19106010822
07
27407010837
16
19503200843
31
29403250822
04

JUD
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov

LOCALITATE
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos

Viola

17305220837
04
28611260801
43

Bras
ov
Bras
ov

sat Racos com


Racos
sat Racos com
Racos

Eniko
Eva

27804170837
11
26203180837

Bras
ov
Bras

sat Racos com


Racos
sat Racos com

STRA
DA

NR
56

TELEFON
0757-881
940

1
34
58
58
58

0721-369
435
0721-505
445
0724-025
275
0743-913
274

32

0745-218
012
0755-626
184

15
32

0758-746
176
0755-620

38

NIVEL INSTRUIRE
coal de arte i meserii (ISCED
2)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)
(ISCED 2)
Liceu tehnologic ciclul superior
(clasele XI-XIII)(ISCED 3)
Liceu tehnologic ciclul superior
(clasele XI-XIII)(ISCED 3)
Liceu tehnologic ciclul superior
(clasele XI-XIII)(ISCED 3)
Liceu tehnologic ciclul superior
(clasele XI-XIII)(ISCED 3)
coala secundar superioar
(clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED
2)
coal de arte i meserii (ISCED
2)
coala secundar superioar
(clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED
2)
coala secundar superioar

05

ov

Racos

184

1
1

Dobai

Ana

25603020837
26

Bras
ov

sat Racos com


Racos

11

1
2

Dudas

Daniela Delia

29104230822
08

Bras
ov

sat Racos com


Racos

2A

Dumbra
va

Eva

Ferko

Kata

Galca

Lucia Gabriela

Gaspar

Hunor Janos

Hanko

Borbala

Hanko

Dezideriu

Hanko

Rozalia

28108110822
13
26412230837
00
27505180800
54
18104051426
48
26803210837
35
19003230822
12
28812230822
10

Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov

sat Racos com


Racos
sat Racos com
Racos
sat Mateias com
Racos
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos

Hanko

Dezideriu

Kadar

Andrei

16506280837
04
16102040837
21
29502220822
00
27512130837
01
28702140822
19

Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov

sat Racos
Racos
sat Racos
Racos
sat Racos
Racos
sat Racos
Racos
sat Racos
Racos

28205180800
48
26007010837
09
18910300822
17
29502200822
05

Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov
Bras
ov

sat Racos com


Racos
sat Racos com
Racos
sat Racos com
Racos
sat Apata com
Apata Racos

1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8

Kallos
Koncz

Etelka Tunde
Mihaela

Laszlo

Borbala

Mandoki

Violka

Mucea

Szerenke Judit

Rakosi

Mihai Csaba

Schiopu

Livia Estera

32
4
14
7
19
34
34
34

com
34
com
2
com
8
com
3
com
3
5
12
59
55
6

0749-554
476
0755-626
184
0751-814
481
0741-660
457
0740-139
043
0746-491
377
0745-337
122
0745-337
122
0745-337
122
0749-677
982
0754-452
196
0746-268
553
0746-877
129
0755-824
369
0743-215
045
0752-588
244
0756-888
703

(clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED
2)
coala secundar superioar
(clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED
2)
coala secundar superioar
(clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED
2)
coala secundar superioar
(clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED
2)
Liceu tehnologic ciclul superior
(clasele XI-XIII)(ISCED 3)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)
(ISCED 2)
Liceu tehnologic ciclul superior
(clasele XI-XIII)(ISCED 3)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)
(ISCED 2)
coal de arte i meserii (ISCED
2)
coal de arte i meserii (ISCED
2)
coala secundar superioar
(clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED
2)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)
(ISCED 2)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)
(ISCED 2)
coal de arte i meserii (ISCED
2)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)
(ISCED 2)
coala secundar superioar
(clasele VII-VIII))(gimnaziu)(ISCED
2)
Liceu tehnologic ciclul superior
(clasele XI-XIII)(ISCED 3)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)
(ISCED 2)
Liceu ciclu inferior (clasele IX-X)
(ISCED 2)

S-ar putea să vă placă și