Sunteți pe pagina 1din 8

Poliedre

Poliedre
Poliedrul este un corp geometric m
arginit de suprafete plane.
Aria unui poliedru este suma ariilor fetelor sale.
Prisma
Definition
Prisma este un poliedru cu bazele situate n plane paralele.
Bazele unei prisme sunt dou
a poligoane congruente, fetele
laterale fiind paralelograme.
Prisma care are muchiile laterale perpendiculare pe planele
bazelor se numeste dreapt
a. Fetele ei laterale sunt
dreptunghiuri.
O prisma dreapta cu baza poligon regulat se numeste prisma
regulata.
Elemente de geometrie-3

Poliedre

Poliedre
Suma ariilor fetelor laterale se numeste aria laterala a prismei.
Suma dintre aria lateral
a si ariile bazelor se numeste aria totala.
At = Al + 2 Ab .
Pentru o prisma dreapt
a aria lateral
a se calculeaz
a:
Al = Pb h
unde Pb este perimetrul bazei iar h este lungimea muchiei laterale
(naltimii).
Paralelipipedul este o prism
a cu bazele paralelograme.
Toate fetele paralelipipedului sunt paralelograme.
Daca fetele laterale sunt dreptunghiuri paralelipipedul se numeste
drept.
Elemente de geometrie-3

Poliedre

Poliedre

Definition
Un paralelipiped cu toate fetele dreptunghiuri se numeste
dreptunghic.
Cubul este paralelipipedul dreptunghic cu toate fetele patrate.
Aria totala a unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile a, b si
c este
At = 2 (a b + a c + b c).
Aria totala a cubului cu latura l este
At = 6 l 2 .

Elemente de geometrie-3

Poliedre

Poliedre

Volumul prismei este:


V = Ab h,
unde Ab este aria bazei, iar h este lungimea n
altimii.
Volumul paralelipipedului dreptunghic cu dimensiunile a, b, c este
V = a b c.
Volumul cubului cu latura l este:
V = l 3.

Elemente de geometrie-3

Poliedre

Poliedre
Piramida
Piramida este determinat
a de un poligon plan numit baza si un
punct exterior planului bazei, numit v
arf.
Un triunghi care are un v
arf n v
arful piramidei si latura opusa
acestuia este o latura a bazei piramidei se numeste fat
a lateral
aa
piramidei.
Perpendiculara coborat
a din v
arful piramidei pe planul bazei se
numeste n
altime.
Piramida care are baza un poligon regulat si n
altimea trece prin
centrul bazei se numeste regulat
a.
Inaltimea unei fete laterale a unei piramide regulata se numeste
apotema piramidei.

Elemente de geometrie-3

Poliedre

Poliedre
Aria laterala a unei piramide este suma ariilor fetelor laterale.
Pentru piramida regulat
a se calculeaz
a
Al =

Pb a p
,
2

unde Pb este perimetrul bazei, iar ap este apotema piramidei.


Aria totala a unei piramide este suma dintre aria laterala si aria
bazei.
At = Al + Ab .
Volumul piramidei este o treime din produsul ariei bazei cu
naltime.
Ab h
.
V =
3

Elemente de geometrie-3

Poliedre

Poliedre

Trunchiul de piramida
Trunchiul de piramida este poliedrul obtinut prin sectionarea unei
piramide printr-un plan paralel cu baza si nl
aturarea partii de la
varf. Are o baza mica si o baz
a mare, poligoane asemenea.
Fetele laterale sunt trapeze.
Daca piramida din care a fost obtinut este regulata atunci
trunchiul de piramida este regulat.
Inatimea unei fete laterale a unui trunchi de piramida regulat se
numeste apotema trunchiului.

Elemente de geometrie-3

Poliedre

Poliedre
Pentru un trunchi de piramid
a regulat, aria laterala se calculeaza:
Al =

(PB + Pb ) ap
,
2

unde PB si Pb este perimetrul bazei mari, respectiv perimetrul


bazei mici a trunchiului de piramid
a;
aria totala este suma dintre aria lateral
a si ariile bazelor
At = Al + AB + Ab .
Volumul trunchiului de piramid
a este:
V =

p
h
(AB + Ab + AB Ab )
3

unde AB si Ab este aria bazei mari, respectiv aria bazei mici.


Elemente de geometrie-3