Sunteți pe pagina 1din 4

CALCULLULDEPRODUCIESTANDARDPEENTRUV

VEGETAL

Coduri
EUROSTATT

De
enumirecultturi

SO2010
euro/ha

B_1_1_1

Grucomun
n

529,67

B_1_1_2

Grudur

394,39

B_1_1_3

Secar

392,55

B_1_1_4

Orz

456,04

B_1_1_5

Ovz

302,81

B_1_1_6

P
Porumbboab
be

640,66

B_1_1_7

Orez

822,98

B_1_1_99
9

Altecereale:sorg,hric,mei,triticcale,iarbacrnraului

416,58

B_1_2_1

M
Mazreboabe
e,fasoleboabe,lupindullce

488,31

B_1_2_2

Linte,,nutimzzriche

387,25

B_1_3

Cartofi

3.120,62

B_1_4

SSfecldezahr

B_1_5

Tutun

1.918,29

B_1_6_2

Hamei

913,37

B_1_6_4

Rapi

612,65

B_1_6_5

Floareasoareelui

501,37

B_1_6_6

Soia

574,46

B_1_6_7

In,altuld
dectinulpe
entrufibr

B_1_6_8

Altecultu
urioleaginoasse:ricin,ofrrna,susan,,arahide,maac,mutar,aalteculturi
oleaginoasee

B_1_6_11
1

Altecultu
uritextile:iutta,cnepa

B_1_6_12
2

1.522,65

274,04
47

1.254,08

B_1_6_1

Culturiffurajererdcinoase:sfeeclfurajer,,napifurajerri,morcovifu
urajeri,
altterdcinoasse

1.245,24

Plantem
medicinale,condimente,plantearomaticeimiro
odenii,inclusivceaiul,
caffeauaicicoaareapentruccafea:mueel,mtrgun
n,ment,m
mac,
anggelica,chimen,genian,iaasomia,ofraanul,salvia,gglbeneaua,lavanda

B_1_6_99
9

Alteeplanteindu
ustriale:cicoaarea,trestiadezahr,altteplantetehnice
nemen
nionatenaltparte

B_1_7_1_1

Legumeproaspette,pepeniicpunin cmp

Legumeeproaspete,pepenigalbeeniicpun
nicultivaten
naerliber,ngrdin:
varza,conopida,broccoli,legumepentrufrrunze(praz,salata,spanaacetc.),
tomate,porumbdulcce,legumeccultivatepentrufructe(vinete,ardei,dovlecii
B_1_7_1_2
2
dovleccei,castravecciori),legumecultivatepentrurdcin(bulbi,tuberculi,
excep
piecartofi),morcovi,psstrnac,ceap
pa,napi,legu
umepsti(ffasole,
mazrrecuexcepialinteiian
nutului),fruccteleplantellorperene(ccpuni,
pepenigalbeeni,pepenivverzi,ananass)

AGENIAPPENTRUFINA
ANAREAINVEESTIIILORRURALE
U
Bucureti,tr.tirbeiVo
od,nr.43,Sector1;Tel.:02
21402.27.50,,Fax:021315
5.67.79
omovare@afirr.info;Web:w
www.afir.info
Email:pro

812,88

816,04
7.113,49

7.914,85

B_1_7_2

Legumep
proaspete,p
pepenigalben
niicpunicultivatensspaiiprotejaate:varza,

conopid
da,broccoli,legumepentrufrunze(p
praz,salata,sspanacetc.),tomate,
porumbd
dulce,legum
mecultivatep
pentrufructee(vinete,ard
dei,dovleciidovlecei,

castraveciori),legu
umecultivateepentrurdcin(bulbi,,tuberculi,excepie
37.209,23
pstrnac,ceeapa,napi,le
egumepsti(fasole,maazrecu
cartofi),morcovi,p
pialinteiianutului),frructeleplantelorneperen
ne(cpuni,pepeni
excep
galbeni,pepeniverzi,ananas)

B_1_8_1

Floriiplanteornameentalecultivaatenaerlib
ber:bulbideflori,cormi,tuberculi,
25.638,04
floritiateeiboboci,p
plantecufloriiplanteorrnamentale

B_1_8_2

B_1_9_1

Iarbatemporara:iarbsemn
natpeteren
nuriarabileccedateprodu
uciilor
furaajereerbaceeepeoperioaadmaiscurrtde5aniichiarsubunan

B_1_9_2_1

P
Porumbfuraj
jer

96.808,28

256,84
980,60

Altecereealepentrussiloz:culturiaanualedece
erealerecoltaateverzi,sorrgulanual,
B_1_9_2_2
2 anumiteegramineeanualecumestefirua,crucifereledaccsuntrecolltateverzi
inuaufosttmenionateenaltpartee

B_1_9_2_9
99

Alteplaantefurajeree:diferitespeeciidetrifoianualsaupeeren(trifoiallb,trifoi
rou,triffoideAlexan
ndria,diferiteevarietideelucern

468,58

632,35

B_1_10

Semineialtesem
mine:seminedegramin
nee,semine pentruhorticultur,
semineeirsaduripentruteren
narabilcuexxcepiacereaalelor,aboabelorde
3173,70
leguminoaseuscate,aacartofilor,aaplanteloroleaginoase

B_1_11

Alteplaante:cuturid
demicimpo
ortaneconomiccaren
nupotfincaadraten
1.018,19
a
altcategori
ie

B_3_1

Pajitiipuniperm
manente

261,96

B_3_2

Pun
nisrace:punilesracee,inclusivlsstriuldeob
biceinefertiliizatei
nentreb
buinate:punicurandaamentsczuttsituatenlo
ocuriacciden
ntateila
altitudin
nimari,careenusuntcosite,terenuristncoase,tterenurimltinoase,
brganuri

uctiferi:fructteseminoasse:mere,perreetc.cuexccepia
Livezidepomifru
sstafidelor,fru
uctesmburroase:prune,,piersici,caise,cireeetcc.

B_4_1_1_1

B_4_1_2

94,74

2.703,58
3.430,92

B_4_1_3

Fructeemiciibace
e:coaczeallbeiroii,zm
meur,smocchine,ctina,afine,
goji
Fructe
ecucoaj:nu
uci,alune,migdale,castaaneetc.

B_4_4_1

Viivindecalittate

1.737,12

B_4_4_2

V
Viialtevinu
uri

1.604,54

B_4_4_3

Viistruguride mas

2.028,99

B_4_5

Pepiniere

6.653,13

B_4_6

Altecu
ulturi permaanente:rchiita,papura,b
bambus,salccie,brazideccrciun

Ciupercipe10
00mp(Nr.rrecoltepeaan4)

B_6_1

Floriiplanteornamentalecultivvatenspaii protejate

Supraf
afeelenregisstratelacultturaciupercilorsuntcele totaledecla
aratede
fermierif
raseineccontcsunt lasolsausu
upraetajate.
Supraffaatotalauneiciuperccrii(nspaiiiprotejate)ssecalculeaz
astfel:
a
ariasuprafeeibazeixnrr.destelaje(straturi)xn
nr.derecolt
ri

AGENIAPPENTRUFINA
ANAREAINVEESTIIILORRURALE
U
Bucureti,tr.tirbeiVo
od,nr.43,Sector1;Tel.:02
21402.27.50,,Fax:021315
5.67.79
omovare@afirr.info;Web:w
www.afir.info
Email:pro

1.556,94

541,52

3.845,95

CALC
CULULCOEEFICIENILLORDEPR
RODUCIEESTANDA
ARDPENTR
RUZOOTEEHNIE

Codu
uri
EUROSTTAT

Denumirrespeciideaanimale

SO
O2010
eurro/cap

C_1
1

Cabaline

1963,87

C_2__1

Bovinesub1an total

24
43,86

C_2__2

Bovine sub2anim
masculi

39
98,96

C_2__3

Bovine sub2anife
emele

36
69,66

C_2__4

Bovinede2
2aniipesteemasculi

84
46,07

C_2__5

Bovinede2
2anisipesteefemele

87
74,52

C_2__6

Vaccipentrulap
pte

1033,43

C_2_9
99

Bovinede2
2aniipesteealtevaci

Ovinemioaremontateoideunan
O
nsaumaimu
ultdestinate
ucerii,oilereeformatecarreurmeazssfete
reprodu

C_3_1
1_1

56
61,80

50,47

C_3_1__99

Ovvinealteoiovinedettoatevrstelemaipuino
ovinemioare
e
mo
ontate:miei,,berbeci,oireformate,o
oisterpecareeurmeaza fi

acrificrii
ngrate nvedereas

C_3_2
2_1

C
Caprinecapremontateffemeledestinatereprodu
ucerii,capre
reformate careurmeazzsfete

C_3_2__99

Caprrinealtecap
pre,alteledeectfemeleleedereprodu
ucere:iezi,aapi,
c
caprereform
atedestinatesacrificrii

38,09

C_4_1
1_1

Porcinetin
neretporcinsub20kg

30,71

C_4_1
1_2

Porcineescroafepentrureprod
duciepeste 50kg

30
04,03

C_4_1__99

Porcinealteporrcine

40
04,39

C_5__1

Puipentrucarnee*

4
424

C_5__2

Ginioutoaree*

99,37

2273,88

C_5__3

porumbei,strrui,potrnicchi,
Altepsri:rae,curcani,gte,bibilici,p
fazaani,prepeliee*

C_6
6

Iepurri(femeleiep
puri)

9
9,31

C_7
7

Fam
miliidealbin
ne

52,26

AGENIA
APENTRUFINANAREAINV
VESTIIILORRURALE
Bucuretii,tr.tirbeiV
Vod,nr.43,Sector1;Tel.:0
021402.27.50
0,Fax:02131
15.67.79
Email:prromovare@affir.info;Web:w
www.afir.info
o

23,39

1207,42

ferla100ccapete
*ValoareeaSOserefe
RegulameenteutilizattepentrucaalcululcoefiicienilorSO
O2010:
RegulameentulCEnr.1242/2008
8destabilireeauneitipologiicomu
unitarepenttruexploataaii
agricole
RegulameentulCEnr.868/2008p
privindfia exploataieeicareurmeeazafiutilizatnsco
opul
determinriiveniturilorexploattaiiloragriccoleianalizzriiactivitiieconom
mice
RegulameentulCEnr.1166/2008
8alParlameentuluiEuro
opeanialC
Consiliuluip
privindanch
hetele
structuralenagricullturianch
hetaprivind
dmetodele deproducieagricolide
88
abrogareaRegulameentului(CEEE)nr.571/8
Documen
ntulComitettuluiComun
nitarRICARICC1500R
Rev.3/2010 Manualde
etipologie
Documen
ntulEUROSTTATCPSA/SB/714/2013
3Formatu
uldetransm
mitereaSO2010

AGENIA
APENTRUFINANAREAINV
VESTIIILORRURALE
Bucuretii,tr.tirbeiV
Vod,nr.43,Sector1;Tel.:0
021402.27.50
0,Fax:02131
15.67.79
Email:prromovare@affir.info;Web:w
www.afir.info
o