Sunteți pe pagina 1din 7

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI Reparatii drumuri din balast si piatra sparta

CAIET DE SARCINI
FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA SAU PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL DIN AGREGATE DE BALASTIERA

GENERALITAI 1 1

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI Reparatii drumuri din balast si piatra sparta

Obiect si domeniu de aplicare Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice generale de calitate ale straturilor de baza si straturilor de fundatie din alcatuirea sistemelor rutiere nerigide si rigide pentru drumuri din piatra sparta. Straturile de baza pot fi alcatuite din: - macadam; - macadam penetrat si semipenetrat; - piatra sparta impanata si split bitumat; - agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici (ciment); Straturile de fundatie pot fi alcatuite din: - agregate naturale (nisip, balast, impietruiri vechi); - balast, amestec optimal; - piatra sparta mare, sort 63-90; - piatra sparta, amestec optimal; - pamant stabilizat mecanic; - agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici (ciment); Indicatii generale Pentru prevenirea degradarilor rezultate din inghet-dezghet se vor aplica prevederile STAS 1709/75. Grosimile straturilor de baza si de fundatie se stabilesc prin calcul, in conformitate cu prevederile STAS 1339-79 si a reglementarilor tehnice in vigoare privind alcatuirea si dimensionarea sistemelor rutiere. Grosimea stratului de piatra se va executa conform indicatiilor din proiect si a prescriptiilor din STAS 6400. Compozitia si amestecul sorturilor de piatra sparta se vor executa in conformitate cu STAS 1913/83. Elemente geometrice si abateri limita Latimea straturilor de baza si de fundatie se stabileste conform STAS 2900-79 si STAS 1598-78. Patul drumului in cazul terasamentelor executate din pamanturi necoezive sau in cazul terasamentelor prevazute cu strat de forma trebuie sa aiba aceleasi pante in profil transversal si aceleasi declivitati in profil longitudinal ca ale suprafetei imbracamintilor, admitandu-se aceleasi tolerante ca ale acestora. Patul drumului in cazul terasamentelor executate din pamanturi coezive, fara strat de forma trebuie sa aiba o panta de minimum 4% in profil transversal. In profil longitudinal trebuie sa aiba aceleasi declivitati ca cele ale suprafetei imbracamintilor, admitandu-se aceleasi tolerante ca ale acestora. 2 2

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI Reparatii drumuri din balast si piatra sparta

Pantele in profil transversal si declivitatile in profil longitudinal ale suprafetei straturilor de fundatie si de baza sunt acelesi ca si ale imbracamintilor sub care se executa su sunt date in standardele respective de imbracaminti: STAS 174-83, STAS 175-76, STAS 179-84, STAS 183-83, STAS 1120-82, STAS 6978-77 si STAS 9095-77. Denivelarile admisibile in profil transversal ale straturilor de fundatie sunt cu 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintile sub care se executa. Denivelarile admisibile in profil longitudinal ale suprafetei straturilor de fundatie sub dreptarul de 3,00 m sunt de maximum 2 cm in cazul straturilor de fundatie din pamant stabilizat mecanic, agregate naturale, balast amestec optimal, piatra sparta, si piatra bruta si de maximum 1,5 cm in cazul straturilor de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici. MATERIALE Materialele din care se executa straturile de baza si de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor respective de materiale dupa cum urmeaza: agregate naturale de balastiera neprelucrate, conform STAS 662-82 piatra bruta, piatra sparta, criblura, nisip de concasaj, pavele, calupuri, conform STAS 667-84; Nisipul pentru stratul izolant, in afara de conditiile de calitate prevazute de STAS 662-82, trebuie sa indeplineasca si conditia de filtru invers, conform STAS 662-82. Balastul pentru stratul drenant trebuie sa satisfaca conditiile prevazute in STAS 66282 referitor la balastul pentru straturi de fundatie. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA SI DE FUNDATIE Executia substraturilor de fundatie se incepe numai dupa receptia terasamentelor, conform prevederilor STAS 2914-84. Executia straturilor drenante, anticapilare sau izolante din piatra sparta, balast si nisip necesita urmatoarele operatiuni: asternerea si nivelarea la sablon a nisipului, a balastului sau a pietrei sparte in straturi cu grosime de max. 15 cm (inainte de compactare); Grosimea materialului asternut inainte de compactare poate depasi 12 cm in cazul utilizarii unor utilaje de compactare ale caror caracteristici tehnice indica grosimi de compactare mai mari de 12 cm. In acest caz grosimea de asternere a materialului va fi stabilita pe santier inainte de inceperea executiei. adaugarea prin stropire a cantitatii necesare de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare determinate prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83. Compactarea nisipului prin pilonare sau vibrare si a balastului sau pietrei sparte prin compactare si vibrarea, conform revederilor din prezentul standard. Grosimea inainte de compactare a stratului de fundatie imediat superior din agregate naturale sa fie de min. 12 cm. 3 3

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI Reparatii drumuri din balast si piatra sparta

Descarcarea din autocamioane a agregatelor naturale se face prin basculare, de preferinta in mers, iar imprastierea si nivelarea acestora, cu autogrederul sau buldozerul. Executia straturilor de fundatie incepe numai dupa receptia terasamentelor, conform STAS 2914-84, in cazul executiei acestoraa direct pe patul drumului sau dupa receptia substraturilor de fundatie, din prezentul standard, in cazul prevederii in sistemul rutier a unuia din aceste straturi. Executia straturilor superioare de fundatie se face numai dupa receptia straturilor inferioare de fundatie. Executia straturilor de fundatie din piatra sparta mare sort 63-90 necesita urmatoarele operatiuni; asternerea si compactarea la uscat a pietrei sparte. Pana la inclestarea pietrei sparte compactarea se face cu compactoare cu rulouri netede de 6 t, dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 1014 t; - impanarea cu split sort 16-25 a suprafetei stratului de piatra sparta si compactare; - umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare cu savura 0-8 sau nisip. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra Sparta se acopera cu un material de protectie (nisip grauntos sau savura). In cazul in care stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare. Executia straturilor de fundatie din piatra sparta amestec optimal necesita urmatoarele operatii: stabilirea proportiilor de amestec ale diferitelor sorturi de piatra pentru realizarea compozitiei granulometrice a amestecului optimal conform regulamentelor legale in vigoare si a umiditatii optime de compactare determinate prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83; - realizarea amestecului intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu patru compartimente; - asternerea materialului cu un repartizor finisor de asphalt si eventuala compactare a cantitatii de apa corespunzatoare umiditatii optime de compactare; - compactarea stratului cu compactoare cu pneuri sau vibratoare conform prevederilor actualului standard. - executia straturilor de fundatie din blocaj de piatra bruta necesita asezarea manuala, pe stratul inferior din balast, a pietrei cu baza mare in jos, pietrele fiind dispuse cat mai strans unele langa altele, cu rosturile pe cat posibil tesute si cu lungimea perpendicular ape axa drumului; golurile dintre pietre vor fi umplute (impanate) cu piatra sparta. Executia straturilor de baza se face numai dupa receptia straturilor de fndatie. Executia straturilor de baza din piatra sparta impanata cu split bitumat se face conform reglementarilor tehnice in vigoare.

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI Reparatii drumuri din balast si piatra sparta

REGULI SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII LUCRARILOR Verificarea calitatii materialelor Verificarea calitatii materialelor se face pe toata durata executiei lucrarilor, conform prevederilor standardelor respective de materiale cu urmatoarele precizari: verificarea se face de catre laboratorul de santier sau laboratorul central al intreprinderii constructoare, iar determinarile care nu pot fi efectuate de acestea, de catre un laborator de specialitate.

Verificarea elementelor geometrice Suprafata straturilor de baza si de fundatie se verifica in profil transversal sau longitudinal, pentru a corespunde datelor si abaterilor limita prevazute in documentatie. Latimea straturilor de baza si de fundatie se verifica conform STAS 2900-79 si STAS 1598-78 si daca corespunde datelor din proiectul de executie. Verificarile se fac la distante de max. 200 m una de alta. Grosimile straturilor de baza se de fundatie trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiectul de executie al lucrarilor prezentului standard. Verificarea grosimii straturilor de fundatie se face prin sondaje cel putin unul la 200 m de drum. Cotele profilului longitudinal se verifica in axa drumului ca aparate de nivel si trebuie sa corespunda celor din proiect. Verificarea executiei lucrarilor Se verifica respectarea proceselor tehnologice prevazute mai sus. Se verifica compactarea straturilor de fundatie. Straturile de fundatie din agregate naturalr (balast, nisip) trebuie compactate astfel: pentru drumurile din clasele IV si V sa se realizeze un grad de compactare de minimum 98% din densitatea in stare uscata maxima determinate prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in cel putin 93% din punctele de masurarea si de minimum 95% in toate punctele de masurare; - pentru drumurile din clasele I, II, si III pana la realizarea unui grad de compactare de minimum 100% din densitatea in stare uscata maxima determinate prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in cel putin 95% din punctele de masurare si de min 98% in toate punctele de masurare. Umiditatea se determina conform STAS 1913/1-82. Verificarile se vor face in cel putin un punct la 250 m lungime de banda de drum. Pentru straturile de fundatie din piatra sparta verificarea compactarii se face prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura petrografica ca si a pietrei 5 5

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI Reparatii drumuri din balast si piatra sparta

spate utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care s-a executat compactarea. Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere dizlocari sau deformari. Verificarea capacitatii portante la nivelul straturilor de fundatie sau a straturilor de baza se efectueaza prin masurari cu deflectometrul cu parghie conform reglementarilor legale in vigoare. Verificarea uniformitatii executiei se efectueaza prin masurari cu deflectometrul cu parghie conform reglementarilor legale in vigoare. Toate operatiile care privesc controlul calitatii materialelor si al executiei lucrarilor conform reglementarilor prezentului standard, vor fi urmarite si verificate de beneficiar. Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in prezentul standard vor fi tinute la zi in documentatia de executia a santierului, ce va constitui documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor. RECEPTIA LUCRARILOR Receptia straturilor de fundatie si de baza se executa in trei etape: pe faze, preliminare si finale. Receptia pe faze se efectueaza astfel: La terminarea executiei unui strat component si inainte de executarea unui strat component, imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatare, calitatea materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la nivelul stratului executat. Se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registrele de laborator. Se inchei process verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare, specificandu-se eventualele remedieri necesare. Nu se trce la executarea stratului urmator pana cand nu se executa aceste remedieri. La termiarea executiei straturilor de fundatie si a stratului de baza si inainte de executarea imbracamintei, se efectueaza aceleasi verificari ca si la receptia pe faza. Rezultatele se consemneaza intr-un proces verbal de receptie respectand aceleasi indicatii aratate mai sus. Receptia preliminara a fundatiei sau a fundatiei si stratului de baza se face o data cu receptia preliminara a intergii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare.

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI Reparatii drumuri din balast si piatra sparta

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faza, intocmite in timpul executiei lucrarilor. Verificarea grosimii straturilor de fundatie si de baza, la aprecierea comisiei se poate face prin sondaje, cate doua pe kilometru sau in aceleasi puncte in care se fac sondaje pentru verificarea grosimii si calitatii imbracamintii. RECEPTIA FINALA Receptia finala a stratului de baza si de fundatie se face odata cu imbracamintea, dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia. Receptia finala se va face conform reglementarilor legale in vigoare.

Intocmit,