Sunteți pe pagina 1din 9

DRUMURI PIETRUITE

In general, drumurile de pamant nu rezista traficului, deoarece sub influenta apei isi pierd
capacitatea portanta si devin impracticabile, iar pe timp uscat se produce praf, care este nociv si
ingreuneaza vizibilitatea. Din aceste considerente, drumurile de pamant trebuie sa fie pe cat
posibil amenajate, oricat de sumar.
Reprofilarea platformei cu autogrederul (dandu-i-se acesteia o panta de scurgere
maxima), urmata de o compactare corespunzatoare ajuta, intr-o oarecare masura, la mentinerea
drumului de pamant in stare de circulatie o anumita perioada de timp. In perioadele cu
precipitatii abundente (primavara si toamna) si in perioada de topire a zapezilor, drumurile din
pamant devin impracticabile pentru mai multe categorii de vehicule.
n alt procedeu, folosit in special in zonele cu nisip este adaugarea nisipului in reprize
succesive, operatie ce se numeste innisipare,urmata de o cilindrare efectuata de catre
autovehiculele care circula pe drum sau cu ajutorul compactoarelor. !cest procedeu da rezultate
favorabile, intrucat prin corectarea granulozitatii pamantului, plasticitatea lui scade si deci se
reduce sensibilitatea la umezeala. Innisiparea repetata de mai nulte ori pe an poate duce la
formarea unui strart de "#$"% cm de pamant amestecat cu nisip. !cest strat se degradeaza insa
destul de repede sub actiunea traficului greu si a factorilor climatici, in special a umiditatii,
devenind in anumite perioade ale anului impracticabil, circulatia autovehiculelor fiind exclusa.
De aceea, este necesar sa se efectueze consolidarea straturilor pe care se desfasoara
circulatia, prin diverse procedee, de exemplu& pietruire cu balast, pietris sau piatra sparta,
obtinandu-se astfel drumuri pietruite, care fac trecerea spre drumurile cu imbracaminte moderne.
Drumurile pietruite au, in prezent, ponderea cea mai mare din reteaua drumurilor publice, de
interes local, de la noi din tara.
Drumurile pietruite pot fi grupate in urmatoarele categorii&
- pietruiri cu balast'
- pietruiri cu pietris'
- pietruiri cu piatra sparta'
- macadamuri'
In cadrul executarii de imbracaminti moderne, pietruirile existente vor fi considerate,
dupa caz, ca strat de fundatie sau strat de forma.
1. Pietruiri executate din balast, pietris sau piatra sparta
Dupa executarea terasamentelor, peste patul drumului pregatit se astern unul sau mai
multe straturi de balast cu grosimea de (#$"# cm. )tratul de balast se cilindreaza, apoi se da in
circulatie, completandu-se cu material nou, pe masura formarii fagaselor si a gropilor. *
asemenea pietruire se numeste balastare. )e recomansa ca, intotdeauna, peste terenul de fundare
sa se astearna un strat de balast sau nisip si numai pe acesta sa se aseze, in continuare, stratul de
pietris sau piatra sparta. +u se va asterne niciodata piatra sparta direct pe terenul de fundare, mai
ales in cazul in care acesta este coeziv, deoarece, sub influenta apei ce patrunde prin golurile
pietri sparte, pana la patul drumului, pamantul se inmoaie, iar piatra patrunde in acesta. In final,
pamantul se ridica la suprafata si compromite toata lucrarea. In vederea asigurarii scurgerii
apelor, balastarii i se va asigura o panta transversala de ,.#$,.% -.
.ompactarea se face cu compactoare cu rulouri netede, urmand sa se definitiveze sub
efectul circulatiei. /rosimea pietruirilor din piatra sparta poate fi de 0$(# cm. 1iatra sparta
trebuie sa fie asezata neaparat pe un strat de basalt sau nisip.
2. Macadacam
)tratul rutier denumit macadam, intalnit foarte des, este alcatuit din piatra sparta
monogranulara, asternuta in reprize si cilindrata pana la fixare, apoi impanata cu split raspandit
uniform, udata si cilindrata, urmata de umplerea golurilor ramase cu savura sau cu nisip si
cilindrare pana la fixarea definitiva.
2acadamul se poate folosi ca imbracaminte sau ca strat de baza pentru diverse tipuri de
structuri rutiere. .a strat de baza se poate utiliza in cadrul imbracamintilor bitu3minoase si al
pavajelor. 2acadamul este folosit ca imbracaminte pentru drumurile cu o intensitate a circulatiei
incadrata in clasa de trafic foarte usor (sub "# osii de calcul de ((% 4+).
2.1. Elemente geometrice
Dupa cilindrare, grosimea macadamului folosit ca imbracaminte va fi de minimum (#
cm, iar cea a macadamului folosit castrat de baza va fi de minimum 5 cm.
6atimea macadamului folosit ca imbracaminte rutiera trebuie sa depaseasca pe ambele
parti latimea partii carosabile cu #."% m.
1rofilul transversal, in aliniament, se executa sub forma de acoperis cu doua pante egale
si cu racordare printr-un arc de cerc in treimea mijlocie, iar in curbe si in zonele de amenajare
aferente, profilul transversal va fi amenajat in functie de viteza de proiectare.
1e strazi si alei se admite si executarea in profil transversal curb, avand bombamentul
(7%#$(70#, in functie de latimea strazii sau a aleii. 6a drumurile cu o singura banda de circulatie
sau cand asigurarea scurgerii apelor se face intr-o singura parte, se poate executa un profil
transversal cu panta unica.
In profilul tranversal, macadamul folosit ca imbracaminte, se executa cu urmatoarele
pante&
- , - pentru drumuri si strazi in aliniament, avand cel putin doua benzi de circulatie'
- 8 - pentru drumuri si strazi in aliniament, avand o singura banda de circulatie'
- ,$8 - pentru trotuare si alei, in functie de latimea acestora'
In profilul longitudinal, macadamul utilizat ca imbracaminte poate avea declivitatile
maxime variind intre 8 -, pentru viteza de proiectare de (## 4m7ora, si 5 -, pentru viteza de
proiectare de "% 4m7ora. 6a constructia drumurilor noi, declivitatea nu poate depasi 0 - decat in
cazuri cu totul exceptionale.
1antele profilului transversal si declivitatile in profil longitudinal ale macadamului folosit
ca strat de baza vor avea aceleasi valori ca pantele imbracamintei ce se va executa pe macadam.
2.2. Materiale utilizate
2aterialele care se folosesc la executarea macadamului sunt urmatoarele&
- piatra sparta normala 8#$0, mm, care alcatuieste scheletul de rezistenta al
macadamului'
- split (0$"% mm si 5$(0 mm, pentru impanarea scheletului de rezistenta'
- savura #$5 mm sau nisip #$9 mm, pentru umplerea golurilor dupa impanare cu
material de protectie a macadamului'
- apa, pentru stropirea agregatelor naturale (circa "% - din masa totala a agregatelor
folosite).
!ceste materiale trebuie sa corespunda calitativ conditiilor impuse materialelor de
constructie pentru drumuri.
)plitul, in general, trebuie sa aiba aceeasi natura petrografica si rezistenta ca si piatra
sparta folosita. In cazuri exceptionale se poate folosi si split care provine din roci cu alta
rezistenta decat piatra sparta (de exemplu, la piatra sparta din calcar dur se poate folosi split din
roci eruptive sau metamorfice etc.).
)avura folosita ca agregat marunt trebuie sa aiba o buna capacitate de legare-cimentare si
cel putin %# - granule peste ( mm. .and piatra sparta folosita are capacitate mica de legare-
cimentare (de exemplu, rocile bazaltice), se foloseste o savura cu o capacitate mare de legare-
cimentare (de exemplu, calcar dur).
.antitatile de materiale, in stare uscata folosite pentru realizarea unui strat de macadam
utilizat ca imbracaminte sau ca strat de baza sunt prezentate in tabelul urmator&
antitatile de materiale necesare la executia macadamului
Materiale
Macadam !olosit ca
imbracaminte
Macadam !olosit ca
strat de baza
1iatra sparta, 4g7m
"
(9%$(5# (8#$(8%
)plit, 4g7m
"
"#$"8: (0$"#:
)avura sau nisip, 4g7m
"
,%$8#:: ,#$,%::
+isip sau savura, 4g7m
"
(%$(5 (%$(5
!pa, l7m
"
,#$,% "%$,#
: .and piatra sparta provine din roci de duritate mijlocie (calcare, gresii etc.) consumul de split se
reduce la (5$"" 4g7m
"
si respectiv, (8$(5 4g7m
"
, marindu-se corespunzator consumul de piatra sparta.
:: 2aterialul granular marunt poate fi alcatuit numai din savura sau nisip, ori dintr-un amestec in
parti egale din aceste doua materiale.
In cazurile in care macadamul folosit ca strat de baza este dat in circulatie pe o perioada
mai mare de , luni sau in cazul macadamurilor neprotejate, folosite ca imbracaminte, se prevad
materiale de intretinere, folosindu-se de preferinta split din sorturile 5-(0 si (0-"% sau
amestec 5-"%. In aceste situatii, materialul se raspandeste pe masura necesitatilor.
6iantul la executarea macadamului este o pulbere minerala rezultata din sfaramarea
pietrelor, care, umezita, capata anumite proprietati de aglomerant.
2.". Executia macadamului
In vederea realizarii macadamului, piatra sparta se asterne pe fundatie intr-un strat
uniform si se cilindraza la uscat pana la livrare, apoi se asterne splitul de impanare, de obicei in
doua reprize, se stropeste cu apa si se continua cilindrarea pana la inclestare.
mplerea golurilor ramase se face cu savura sau nisip, asternute uniform in doua reprize,
stropite si cilindrate concomitent, pana la fixarea definitiva (fig. %.().
1iatra sparta se asterne intr-un strat de grosime cat mai uniforma, folosindu-se in acest
scop benzi-reper din agregatele naturale folosite, la cota prescrisa in proiect.
!sternerea se face astfel ca marginile imbracamintei si suprafata ei sa corespunda
conditiilor de suprafatare stabilite, conditii care se verifica folosindu-se dreptarul.
/rosimea de asternere a pietrei sparte va fi cu circa "% - mai mare decat grosimea
prevazuta h
p
dupa cilindrare, procentul exact stabilindu-se pe baza de incercari pe santier, pe un
sector experimental realizat inainte de inceperea executiei.
#igura $.1 #azele de executie a macadamului%
( ; asternerea peitrei sparte (sort 8#-0,, cantitatea (8#$(5# 4g7m
"
' " ; cilindrarea uscata a
pietrei sparte pana la fixare (circa %# - din numarul trecerilor)' , ; impanare, cilindrare si udare (split
sort (0-"%, (0$"8 4g7m
"
in doua reprize' apa)' 8 ; umplerea golurilor, cilindrare, udare (savura sort #-5
sau nisip sort #-9, ,#$8# 4g7m
"
)' % ; aplicarea stratului de protectie (savura sort #-5 sau nisip sort #-9,
(%$(5 4g7m
"
).
.ilindrarea uscata a pietrei sparte se face cu compactoare cu rulouri netede usoare (0#$
5# 4+) si apoi cu compactoare cu rulouri netede mijlocii ((##$(8# 4+), pana la fixare.
Dupa fixarea pietrei sparte se face impanarea scheletului macadamului prin asternerea
uniforma a splitului in minimum doua reprize si prin stropire succesiva cu apa, concomitent cu
cilindrarea pana la inclestare. .ilindrarea se face cu compactoare cu rulouri netede mijlocii sau
grele (peste (8# 4+), pana la inclestare.
Dupa asternerea fiecarei prize de "$, ori cu compactorul cu rulouri netede, se uda si se
continua cilindrarea pana la completa inclestare a stratului de macadam.
Dupa inclestare, se face umplerea golurilor cu savura sau nisip asternut uniform in doua
reprize, stropite cu apa si cilindrate concomitent, pana la fixarea definitiva.
<ixarea definitiva a macadamului se considera terminata cand rulourile compactorului
greu nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata macadamului sau cand mai multe pitre de
aceeasi marime si natura cu piatra folosita la executarea macadamului nu mai patrund in
macadam, ci sunt sfaramatela trecerea compactorului.
Dupa fixarea definitiva a macadamului se asterne un strat de nisip grauntos sau savura in
grosime de circa ( cm, pentru protectie.
)uprafata macadamului terminat trebuie sa prezinte un aspect de mozaic, cu o textura
uniforma.
1entru a impiedica deformarea marginilor macadamului in timpul cilindrarii si a le
mentine la nivel in aliniament, acostamentele se executa la cota prevazuta in proiect, inainte de
asternerea pietrei sparte pentru macadam. !cestea trebuie sa fie bine compactate, pentru a
impiedica impingerea laterala a macadamului in timpul cilindrarii si mentinerea constanta a
latimii partii carosabile.
* deosebita atentie trebuie acordata procesului de cilindrare a stratului de macadam.
!stfel, in profiluri transversale sub forma de acoperis, cilindrarea se incepe de la
acostamente si se continua spre axa drumului, pe fasii paralele si succesive. <iecare fasie se
suprapune peste fasia anterioara pe min "# cm. )e incepe cu un numar de treceri pe prima banda
de circulatie si se trece apoi simetric, cu acelasi numar de treceri, pe banda de sens opus,
continuandu-se compactarea catre axa. 1e axa, compactorul va calca ambele benzi de circulatie
in mod egal.
In profilurile transversale cu o singura panta sau in curbe suprainaltate, cilindrarea se
incepe de la piciorul pantei si se continua spre partea opusa.
In timpul compactarii nu se permite schimbarea de directie a compactorului pe lungimea
sectorului care se cilindreaza, iar deplasarea utilajelor trebuie sa se faca liniar si fara serpuiri.
=iteza compactoarelor trebuie sa fie constanta si mai redusa in timpul cilindrarii la uscat a pietrei
sparte (viteza maxima la compactarea macadamului este de (.#$(.% 4m7h si in nici un caz mai
mare de ,.# 4m7h).
+umarul informativ de treceri necesare pe aceeasi fasie pentru intreaga operatie de
cilindrare a macadamului de circa 5 cm grosime, dupa cilindrare, este&
- pentru roci dure (##$(,# treceri'
- pentru roci semidure >#$(## treceri'
- pentru roci moi %#$9#'
?otodata, trebuie mentionat ca cilindrarea in exces poate determina ruperea colturilor si
deci rotunjirea pietrei sparte, ceea ce echivaleaza cu o slaba inclestare a materialului si obtinerea
unui strat putin rezistent la solicitarile produse trafic, deci cilindrarea se va opri la momentul
potrivit.
1entru usurarea cilindrarii fasiilor dinspre acostamente, se recomanda ca, pe masura ce se
astern straturi noi de piatra in timpul executiei macadamului, sa se completeze si acostamentele
cu pamant sau cu material pietros, care sa incadreze macadamul.
)e recomanda ca, dupa executie, macadamul care serveste drept strat de baza si in special
drept strat de baza sub covoare asfaltice, sa fie lasat in circulatie dirijata minimum o luna de zile
inainte de asternerea imbracamintei bituminoase.
2acadamul poate fi dat in circulatie imediat dupa terminarea executiei sale. * atentie
deosebita trebuie acordata dirijarii circulatiei pe intreaga latimea partii carosabile, astfel incat sa
se realizeze o definitivare uniforma a cilindrarii.
2acadamul neprotejat, pe tot timpul cat este sub circulatie si pana la receptia lucrarii,
trebuie intretinut prin luarea urmatoarelor masuri&
- indepartarea imediata a noroiului, frunzelor, paielor etc. de pe suprafata
imbracamintei'
- reducerea pe partea carosabila a savurii sau a nisipului de protectie aruncat de
circulatie pe acostamente'
- repararea imediata cu split si savura a denivelarilor sau degradarilor aparute, evitandu-
se in special stagnarea apei pe partea carosabila.
". Macadamuri bituminoase

2acadamurile bituminoase sunt straturi rutiere executate din piatra sparta
monogranulara, cilindrata pana la inclestare, golurile dintre pietre fiind umplute cu @plit si bitum
prin una sau mai multe stropiri si acoperiri succesive urmate de cilindrare.
?inand seama de experienAa acumulata, pentru BmpCnare si acoperire se recomanda
folosirea in exclusivitate a @plitului, BntrucDt acest material este mai ieftin si poate Bnlocui in acest
caz cu succes criblura, care urmeazC sa fie utilizata doar pentru tratamentul bituminos de
etan@are.
In funcAie de tehnologia aplicata la introducerea liantului in scheletul mineral, se
diferentiaza urmCtoarele tipuri de macadamuri bituminoase&
- cu execuia la cald:
macadam penetrat cu bitum (2.1. 9)'
macadam semipenetrat cu bitum (2.1. %)'
macadam bituminos BmpCnat (2.I.)'
- cu execuia la rece:
macadam penetrat cu mortar subif (2.1.).)'
macadam penetrat cu emulsie bituminoasa (2.1.E.).
Grosimile uzuale ale macadamurilor bituminoase, care pot servi atDt ca imbracaminte cat
si ca strat de baza, vor fi de (#$(" cm Bnainte de cilindrare, ramanand de circa 5 cm dupC
cilindrare.
Profilul transversal in aliniament se executa sub forma de acoperi@ cu doua pante egale,
de , -, si cu racordare printr-un arc de cerc in treimea mijlocie. In curbe, amenajarea profilului
se face in funcAie de viteza de proiectare. .Dnd macadamul are rol de strat de baza, se vor realiza
pantele prescrise pentru imbracamintea proiectata, astfel fiind necesara reprofilarea cu mixtura
asfaltica.
Declivitatile in profil longitudinal ale drumurilor cu imbracaminti din macadamuri
bituminoase vor fi de maximum 5 -.
".1. Macadam penetrat cu bitum &M.P. '(
2acadamul penetrat este un strat rutier executat din piatra sparta BmpCnata si cilindrata,
fixata prin penetrare cu bitum.
2acadamul penetrat realizat din piatra monogranulara cilindrata puternic are un unghi de
frecare interioara foarte ridicat, datorita inclestarii si Bnfigerii pietrelor unele in altele.
In cazul macadamului simplu, sub influenta traficului deplasarea pietrelor este mai u@or
posibila si in aceasta situaAie echilibrul interior este deranjat, ceea ce poate conduce la dislocCri si
dezgradinari ale stratului. 1rin penetrare, deplasarea pietrei din strat este Bmpiedicata. Datorita
existentei peliculei de bitum care leagC agregatele intre ele si datorita impanarii cu @plit, frecarea
interioara creste, forAele de coeziune metin stratul compactat, ceea ce ii da o mai mare rezistenta
la solicitCri ii asigura o durata de exploatare Bndelungata.
1enetrarea se realizeazC in doua reprize, fiecare repriza fiind urmata de acoperirea cu
@plit si cilindrare. )uprafaAa se Bnchide cu un tratament bituminos.
6a executarea macadamului penetrat cu bitum, de 5 cm grosime dupC cilindrare, se
folosesc urmCtoarele materiale:
- agregate naturale:
piatra sparta sort 8#$0,, in cantitate de (("$((0 4g7m
"
, pentru formarea
scheletului mineral de rezistenta al stratului rutier propriu-zis'
@plit sort (0-"%, in cantitate de (($(% 4g7m
"
, pentru BmpCnarea scheletului
mineral'
@plit sort (0-"%, in cantitate de "#$"% 4g7m
"
, pentru acoperire dupC prima
penetrare'
@plit sort 5-(0, in cantitate de (%$"# 4g7m
"
, pentru acoperire dupC penetrarea a
doua'
criblura sort ,-5, in cantitate de (#$(% 4g7m
"
, pentru tratamentul bituminos de
Bnchidere'
- liani:
bitum tip D 5#7("#, in cantitate de ,.#$,.% 4g7m
"
, pentru prima penetrare
(stropire), plus ".#$".% 4g7m
"
pentru penetrarea a doua'
bitum tip D (5#7"##, in cantitate de (.#$(." 4g7m
"
, pentru tratamentul bituminos
de Bnchidere.
1rincipalele utila)e folosite la executarea macadamului penetrat cu bitum sunt
urmCtoarele&
- autogreder, pentru nivelarea si a@ternerea pietrei sparte (eventual pentru scarificare si
reprofilare)'
- autostropitor de apa, pentru udarea agregatelor naturale la nevoie'
- autostropitor de bitum, pentru executarea stropirii liantului in vederea penetrCrii
macadamului'
- distribuitor de @plit si criblura'
- compactor cu rulouri netede de (##$(0# 4+, pentru executarea fazelor de cilindrare
din procesul tehnologic'
- autocamioane, pentru transportul materialelor.
Procesul tehnologic de execuie a macadamului penetrat cu bitum prevede realizarea
acestuia pe fundaAii corespunzCtor dimensionate, stabile si verificate, eventual in circulaAie de cel
puAin o luna de zile.
1e fundaAia pregCtita corespunzCtor si curata se a@terne in grosime uniforma stratul de
piatra sparta sort 8#-0, in cantitate de (("$((0 4g7m
"
, dupC care se executa cilindrarea pana la
inclestarea pietrei sparte.
DupC cilindrarea la uscat a pietrei sparte, se executa BmpCnarea macadamului cu @plit sort
(0-"% in cantitate de (($(% 4g7m
"
, prin a@ternere uniforma, intr-o singura repriza. !ceasta
operaAie este urmata de stropirea cu apa a @plitului de BmpCnare si de o noua cilindrare, la Bnceput
cu compactoare cu rulouri netede, mijlocii, de 0#$5# 4+, apoi cu cele grele de (##$("# 4+.
.ilindrarea se executa dinspre marginea de lDngC acostamente spre axa drumului, pe fasii
paralele, suprapuse parAial.
)uprafaAa macadamului trebuie sa aibC un aspect de mozaic, cu pietre rCspDndite uniform.
*bAinerea unei texturi uniforme, fara aglomerCri locale de material mare sau de material
mCrunt in suprafaAa macadamului, asigura reu@ita lucrCrii. n volum de goluri mare conduce la
scurgerea bitumului spre baza stratului si, in consecinAa, se va obAine un strat rutier cu bitum mai
puAin in partea superioara, ceea ce face ca imbracamintea sa fie permeabila' un volum de goluri
mic nu asigura penetrarea cu bitum a macadamului si, in consecinAa, bitumul, ramanand la
suprafaAa in exces, va cauza vClurirea suprafeAei de rulare.
In cazul utilizCrii rocilor acide, pentru asigurarea adezivitatii liantului la acestea, se
executa o stropire cu lapte de var diluat (circa ( l7m
"
) sau cu suspensie de bitum filerizat (#.%$
#.9 4g bitum pur pe ( m
"
).
DupC evaporarea apei si uscarea laptelui de var (ceea ce se recunoa@te prin apariAia culorii
albe pe suprafaAa pietrelor) sau dupC ruperea suspensiei (se recunoa@te prin trecerea de la
culoarea cafenie la cea neagra), in cazul amorsCrii rocilor acide, urmeazC stropirea cu bitum tip
D 5#7("#, BncClzit la temperatura de (0#$(5#
o
..
In vederea asigurCrii unei repartizCri uniforme a liantului, stropirea bitumului se executa
cu autostropitoare de bitum.
Imediat dupC stropire, Bnainte de rCcirea bitumului, se a@terne uniform @plitul sort (0-"%,
in cantitate de "#$"% 4g7m
"
, pentru acoperire dupC prima penetrare. Fplitul a@ternut se
cilindreazC pana la fixare, apoi se indeparteaza prin maturare @plitul in exces si urmeazC a doua
penetrare cu bitum topit, stropindu-se cantitatea de ".#$".% 4g7m
"
bitum tip D 5#7("#, BncClzit
tot la temperatura de (0#$(5#
o
..
rmeazC a@ternerea celui de-al doilea strat de @plit de acoperire, sort 5-(0, in cantitate de
(%$"# 4g7m
"
, si cilindrarea acestuia pana la fixare.
DupC executarea celei de-a doua penetrCri si a curatarii suprafeAei macadamului de @plitul
in exces, se executa tratamentul bituminos de Bnchidere prin stropire cu (.#$(." 4g7m
"
bitum tip
D (5#7"## si acoperire cu criblura ,-5 mm, in cantitatea de (#$(% 4g7m
"
, urmata de cilindrare.
2acadamul penetrat cu bitum, astfel executat, se da in circulaAie imediat dupC rCcirea bitumului.
".2. Macadam semipenetrat cu bitum &M.P. $(

2acadamul semipenetrat este un strat rutier executat din piatra sparta BmpCnata si
cilindrata pana la fixare, avDnd golurile dintre pietre printr-o singura penetrare cu bitum si
acoperite cu @plit. )imilar ca la macadamul penetrat, suprafaAa macadamului semipenetrat se
Bnchide cu un tratament bituminos de etan@are.
Domeniul de folosire a macadamurilor semipenetrate se deosebe@te de cel al
macadamurilor penetrate doar prin faptul ca 2.1. % se adopta pentru trasee cu trafic mai redus.
In vederea executCrii unui macadam semipenetrat, de 5 cm grosime dupC cilindrare, se
utilizeazC urmCtoarele materiale%
- agregate naturale:
piatra sparta sort 8#$0,, in cantitate de (("$((0 4g7m
"
, pentru formarea
scheletului mineral de rezistenta'
@plit sort (0-"%, in cantitate de (($(% 4g7m
"
, pentru BmpCnarea scheletului
mineral'
@plit sort (0-"%, in cantitate de "#$"% 4g7m
"
, pentru acoperire dupC penetrare'
criblura sort ,-5, in cantitate de (0$"# 4g7m
"
, pentru tratamentul bituminos de
Bnchidere'
- liani:
bitum tip D 5#7("#, in cantitate de ,.%$8., 4g7m
"
, pentru penetrare'
bitum tip D (5#7"##, in cantitate de (."$(.0 4g7m
"
, pentru tratamentul de
Bnchidere.
Utilajele folosite la executarea macadamului semipenetrat sunt identice cu cele utilizate
la macadamul penetrat.
Procesul tehnologic de execuie in cazul macadamului semipenetrat consta in acelea@i
operaAii ca la macadamul penetrat, cu o singura remarca importanta ca se realizeazC numai o
singura penetrare urmata de tratamentul de etan@are.
Din experienAa executCrii 2.1. 9 si 2.1. % pe diverse drumuri, rezulta necesitatea
examinCrii cu atenAie a modului de comportare in exploatare a acestor imbracaminti, mai ales in
primii doi ani, cDnd de cele mai multe ori tratamentele de etan@are si de intretinere trebuie
repetate in scopul de a se obAine un invelis care sa etan@eze corespunzCtor complexul rutier.
Din punct de vedere al planeitatii si uniformitatii, suprafaAa acestor imbracaminti se
prezintC sub nivelul straturilor de rulare realizate din mixturi asfaltice.
Dintre cauzele care pot duce la apariAia prematura a defecAiunilor in macadamurile
bituminoase (penetrate si semipenetrate) se pot menAiona urmCtoarele&
- utilizarea unor agregate naturale murdare sau prCfuite, ce Bmpiedica adezivitatea
bitumului la suprafaAa lor, ceea ce conduce la o slaba coeziune, la dezgradinarea materialului si
formarea gropilor'
- folosirea unor materiale pietroase, dintr-o roca slaba sau alterata, care, in timpul
cilindrCrii sau sub circulaAie, se sfarDmC'
- agregatele naturale necalibrate corespunzCtor, de alte dimensiuni decDt cele prescrise
(8#$0, mm), nu se pot a@eza astfel BncDt penetrarea sa se facC in mod uniform si, in consecinAa,
se obAine un strat omogen, care se va comporta in exploatare uniform, ceea ce provoacC
denivelCri care jeneazC circulaAia'
- textura stratului de rezistenta BmpCnat prezintC o importanta deosebita, existenta unor
zone formate numai din materiale mCrunte sau numai din materiale grosiere ; textura uniforma ;
provoacC fie menAinerea liantului la suprafaAa, fie scurgerea liantului la baza stratului, ceea ce
conduce la exces de liant, respectiv lipsa de liant, cu consecinAe nefavorabile asupra comportCrii
stratului in exploatare'
- agregatele naturale umede sau executarea lucrCrii pe timp friguros nu favorizeazC
adezivitatea si nici penetrarea liantului, ceea ce conduce la apariAia de dezgradinari si gropi'
- folosirea unui bitum insuficient BncClzit sau a unui bitum ars (supraBncClzit) este de
asemenea cauza aparitei degradCrilor premature'
- dozajul de liant necorespunzCtor provoacC fie exsudare sau vClurire, daca liantul este
in exces, fie dezgradinarea macadamului, in cazul unui liant insuficient.
)e recomanda deci ca, la execuAia macadamului bituminos, sa se acorde o asistenta
tehnica permanenta pentru a se asigura o calitate corespunzCtoare.
2acadamul bituminos prezintC marele avantaj de a putea fi executat cu atelierul de utilaje
folosit pentru realizarea tratamentelor bituminoase.
.orect executat, macadamul bituminos este durabil, iar intretinerea se poate face u@or
(plombCri si tratamente bituminoase).