Sunteți pe pagina 1din 40

R O M N I A

Ministerul Lucrrilor Publice Transporturilor i Locuinei


Administraia Naional a Drumurilor
B-dul Dinicu Golescu, 38 77113 Bucureti, sector 1.
Tel.: 0-040-1-638.43.25 F!: 0-040-1-312.0".84
Ordinul
Directorului general al A.N.D.
Nr. ........21...
din2601..2001
n conormitate cu re!ulamentul de or!ani"are i uncionare al Administraiei Naionale
a Drumurilor# stabilit prin $otr%rea de &u'ern nr( )*+, - )../# modiicata i completat prin
$otr%rile de &u'ern nr( *0 - )..0# *+1 - )..0# *,/ - )..+ i 1)* - )..2# i 3n ba"a contractului de
mana!ement nr( 0)*, - )..0# 3nc4eiat cu Ministerul Transporturilor# Dnil 5uca 6 mana!er al
Administraiei Naionale a Drumurilor 6 RA# emite urmtorul
ORDIN:
Art. 1. 7e aproba 8Instruciunile pri'ind plantaiile rutiere8 ind( AND ,1)6*//)(
Art. *( De la data emiterii pre"entului ordin 3i 3ncetea" aplicabilitatea pre'ederile Ordinului
MTT9 nr( ./+ - +(/1().+. de aplicare a 8Instruciunilor pri'ind plantaiile rutiere8(
Art. 3. Aducerea la 3ndeplinire a pre"entului Ordin re'ine DRDP )6+ i 9:7TRIN(
Administraia Naional a Drumurilor
onsiliul !e"nico # $conomic
Nr. %3 & 10'' & 06.11.2000
Denumirea lucrrii: Instrucie (ri)ind (lantaiile rutiere
*ene+iciar: Administraia Naional a Drumurilor
$la,orator: -.. *O.AO -.A.
*ene+iciar: Administraia Naional a Drumurilor
Instrucie
(ri)ind (lantaiile rutiere
contract nr. /&21.03.2000
0a1a de e2ecuie: Redactarea +inal
3roiectant : -.. *O.AO -.R.4. # se(tem,rie 2000 5
- *O.AO -R4
Denumirea documentaiei; Instrucia pri'ind plantaiile rutiere
5eneiciar; Administraia Naional a Drumurilor
Anul; *///
4ista de semnturi
Director 5OMA9O 7(R(L( dr( in!( M( 5oicu
<e proiect in!( A( Ioni
Redactare in!( A( &eor!escu
u(rins
1. 6eneraliti
2. 0unciile (lantaiilor rutiere
3. -(ecii +orestiere 7i (omicole +olosite 8n (lantaiile rutiere
'. 3re)ederi (ri)ind (erioadele de (lantare
/. ategoriile de (lantaii rutiere
,()( Plantaii 3n r%nduri
,(*( Plantaii de arbori# pomi i arbuti i"olai
,(=( Plantaii 3n !rupuri
,(0( Plantaii 3n r%nduri altern%nd cu !rupuri
,(,( Plantaii 3n ben"i
,(1( &arduri 'ii
,(+( Plantaii pentru consolidarea talu"urilor
,(2( Plantarea amena>rilor aerente drumurilor
,(.( Plantaii la sediile unitilor de drumuri
,()/( nierbri
,())( Preci"ri speciale reeritoare la plantaii
6. $2ecutarea (lantaiilor
1()( Recomandri !enerale
1(*( ?a"ele pre!titoare i lucrrile necesare e@ecutrii plantaiilor
1(*()( Pre!tirea terenului
1(*(*( Ale!erea speciilor pentru plantare
1(*(=( Pic4etarea !ropilor
1(*(0( 7parea !ropilor
1(*(,( Asi!urarea materialului sditor
1(*(1( Ambalarea i transportul materialului sditor
1(*(+( Depo"itarea materialului sditor
1(*(2( Apro'i"ionarea cu tutori
1(*(.( Pre!tirea materialului sditor
1(*()/(Tierile pentru ormarea coroanei
1(*())( Plantarea materialului sditor
1(*()*( Plantarea puieilor Acu balot de pm%nt la rdcinB
9. :ntreinerea (lantaiilor tinere
+()( 9ompletarea lipsurilor 3n plantaiile e@istente
+(*( Lucrrile de 3ntreinere curent
+(=( Lucrri de 3ntreinere periodice
+(0( Protecia plantaiilor rutiere
;. :ntreinerea (lantaiilor mature
2()( ntreinerea solului
2(*( n!ri>irea trunc4iului
2(=( n!ri>irea coroanei
%. !ierile (entru regenerarea coroanei la ar,ori 7i (omi
10. !ieri de crengi (entru asigurarea )i1i,ilitii< ga,aritului drumului 7i (entru ,una
+uncionare a instalaiilor din )ecintatea (lantaiilor
11. $)idena< (a1a 7i tierea (lantaiilor rutiere
12. 4ucrri di)erse (entru meninerea esteticii 1onei drumurilor
13. A)i1e 7i modul de )alori+icare a (roduselor din (lantaiile rutiere
1'. 3reci1ri (ri)ind (rotecia muncii
AN$=A 1 6 9lasiicarea arborilor i arbutilor pe clase de 3nlime
AN$=A 2 6 ?ormular pentru 9artea plantaiei
AN$=A 3 6 ?ormular CTabel cu arborii ce trebuie deriai8
AN$=A ' 6 Terminolo!ie
1. 6eneraliti
1.1. Pre"entele instruciuni re!lementea" modul de proiectare# plantare# 3ntreinere i
e@ploatare a plantaiilor rutiere amplasate 3n aara perimetrelor localitilor urbane i rurale
Dplantaiile rutiere 3n localiti urbane i rurale sunt re!lementate prin Ordinul MT nr( 0+-.2E(
1.2. Prin Plantaii rutiere, se 3nele! toate amena>rile cu arbori# pomi# arbuti# liane# plante
loricole sau 3nierbri# care se e@ecut;
6 3n "ona de si!uran a drumurilorF
6 3n perdelele de protecie contra 3n"pe"irii drumurilorF
6 3n perdelele de protecie antiocF
6 3n para'ane antioniceF
6 3n plantaiile de st'ilire a a'alanelor i de reinere a nisipuluiF
6 la talu"uriF
6 pe drumurile cu sensuri de circulaie separate prin band medianF
6 3n insulele de diri>are a circulaieiF
6 3n locurile de parcare i la %nt%niF
6 3n incinta cantoanelor i la sediile unitilor de drumuriF
6 alte amena>ri care au rolul 3ncadrrii lucrrilor de art sau de mascare a aspectelor
inestetice din "ona drumurilorF
1.3. Termenul Cplantaie rutier8 poate i asimilat cu C'e!etaie rutier8(
2. 0unciile (lantaiilor rutiere
Plantaiile rutiere se reali"ea" 3n "onele ce mr!inesc drumurile 3n scopul 3ndeplinirii unui
comple@ de unciuni cu predominarea celor te4nice# rutiere# ecolo!ice i peisa!ere(
Plantaiile rutiere trebuie s 3ndeplineasc urmtoarele uncii;
aE #unc$i te%nic&
6 s asi!ure protecia talu"urilor erodabileF
6 s asi!ure asanarea apelor care 'in spre partea carosabilF
6 s rein "pada# nisipul i praul purtate de '%nt# pre'enind depunerea lor pe platorma
drumuluiF
bE #unc$i rutier&
6 s contribuie la si!urana circulaiei prin >alonarea drumului# 3n special pe timp de iarn i
de ceaF
6 s asi!ure conort i a!rement prin peisa>ul i umbra pe care o de!a> pe timp de ariF
6 s asi!ure marcarea i accentuarea "onei de relie a traseuluiF
cE #unc$i ecolo'ic&
6 s reali"e"e un microclimat a'orabilF
6 s reduc "!omotele prin creare de ecrane 'e!etaleF
6 s constituie iltru al no@elor pro'enite din e'acuarea !a"elor care conduc la poluarea
mediului ambiantF
6 s ser'easc drept adpost auneiF
dE #unc$i (eis'er&
6 s se 3ncadre"e 3n peisa>ul 3ncon>urtorF
6 crearea i 'aloriicarea peisa>ului speciic rutierF
6 s 3mbunteasc aspectul estetic al "onei# e'it%nd monotoniaF
6 s masc4e"e aspectele neplcute i supraeele de!radate din 'ecintatea drumurilorF
7peciile plantate 3n "ona de si!uran a drumurilor trebuie alese de aa manier 3nc%t s nu
pro'oace 3n"pe"irea drumurilor# s nu produc daune conductorilor auto# s nu murdreasc
partea carosabil# s nu constituie mediu propice pentru de"'oltarea bolilor i duntorilor(
3. -(ecii +orestiere 7i (omicole +olosite 8n (lantaiile rutiere
3.1. n plantaiile rutiere sunt admise 3n !eneral toate speciile de arbori orestieri# pomi
ructieri# arbuti ructieri i ornamentali# lori i !a"on( Acestea trebuie alese 3n uncie de rolul pe
care trebuie s%6) 3ndeplineasc(
3.2. )riteriile de le'ere s(eciilor sunt:
6 adaptare la climat i solF
6 re"istena la secetF
6 re"istena la '%ntF
6 tipul sistemului radicularF
6 adaptabilitate la 'ariaiile de micro6climatF
6 re"istena la poluare Dno@e datorate !a"elor de eapament# ondani c4imici olosii la
combaterea !4eiiEF
6 condiii i constr%n!eri le!ate de locul plantrii D"ona de si!uran# banda median# talu"uri#
insule de diri>are# etc(EF
6 arbutii s se prete"e la tieri de ormare ca plante i"olate# !arduri 'ii sau ecrane de
protecieF
6 s se de"'olte 3n mod corespun"tor r o 3ntreinere costisitoare a'%nd 3n 'edere
condiiile e@istente(
3.3. Lista speciilor de arbori i arbuti care se olosesc 3n plantaiile rutiere i adaptabilitatea
acestora la condiiile de clim i sol este pre"entat 3n -!A- ;19/#9% i nu este limitati'(
'. 3re)ederi (ri)ind (erioadele de (lantare
Plantaiile rutiere se 'or e@ecuta# de re!ul# 3n perioada repausului 'e!etati'(
Reali"area plantaiilor de toamn 'a 3ncepe odat cu 3ncetarea 'e!etaiei Dcderea run"elorE(
Plantaiile de prim'ar se 'or e@ecuta 3n inter'alul de la 3nceperea de"!4eului i p%n la
3nceperea 'e!etaiei Ddesc4iderea mu!urilorE(
Plantarea puieilor cu balot de pm%nt la rdcin se 'a e@ecuta de preerin 3n timpul iernii#
e@cept%nd perioadele cu temperaturi sub minus )/
/
9# sau 'ara(
/. ategoriile de (lantaii rutiere
Dup orm# compo"iie speciic i rolul pe care 3l au# plantaiile rutiere se 3mpart 3n
urmtoarele cate!orii;
/.1. Plantaii 3n r%nduri
/.2. Plantaii de arbori# pomi i arbuti i"olai
/.3. Plantaii 3n !rupuri
/.'. Plantaii 3n r%nduri altern%nd cu !rupuri
/./. Plantaii 3n ben"i
/.6. Plantaii 3n !arduri 'ii
/.9. Plantaii pentru consolidarea talu"urilor
/.;. Plantaii 3n >urul amena>rilor aerente drumurilor
/.%. Plantaii la sediile unitilor de drumuri
/.10. nierbri
/.1. 3lantaii 8n r>nduri pot i e@ecutate at%t cu arbori c%t i cu arbuti(
/.1.1. Plantaiile 3n r%nduri cu arbori se e@ecut de re!ul# pe "ona de si!uran# pe ambele
pri ale drumului# amplasate simetric i paralel a de a@ul drumului(
/.1.2. Distanele minime de plantare 3n proil trans'ersal se stabilesc 3n uncie de clasa
te4nic a drumului# conorm tabelului )(
Tabelul )
Distana minim 3n m# a de mar!inea;
Nr( 9lasa te4nic a e@terioar a
9rt( drumuri platormei ben"ii de prii
ncadrare carosabile
)( IGIII *#*, 6 6
*( IH 6 *#*, 6
=( H 6 6 *#*,
/.1.3. Distanele de plantare# dintre arborii sau pomii aceluiai r%nd# sunt de ,/ m# 3n 'ederea
e'itrii impactului cu auto'e4iculele care ies din partea carosabil a drumului(
/.1.'. Lun!imea sectoarelor de drum plantate 3n r%nduri# cu aceeai specie# 'a i de minim )
Im pentru arbori i pomi(
/.1./. Plantarea arborilor 3n r%nduri se ace in%nd seama de orma proilului trans'ersal al
drumului astel;
6 c%nd platorma drumului este la ni'el cu terenul natural# conorm ?i!( )F
6 pe( sectoarele de drum 3n debleu# cu 3nlimea 4 J *#// m# la muc4ia superioar a talu"ului#
conorm ?i!( *F
6 pe sectoarele de drum 3n rambleu# cu 3nlimea 4 J *#// m# dincolo de an 3n "ona de
si!uran a drumului# conorm ?i!( =F
- pe sectoarele de drum 3n rambleu# cu 3nlimea *#// ? 4 ,: ,#// m# 3n treimea inerioar a
talu"ului# conorm ?i!( 0# 3n situaia 3n care talu"ul este stabil(
Fi'. 1
Fi'. 2
Fi'. 3
Fi'. 4
/.1.6. Nu se 'or e@ecuta plantaii 3n r%nduri 3n urmtoarele situaii;
6 pe sectoarele de drum 3n rambleu cu 3nlimea peste ,#// m precum i la rambleele care
necesit consolidriF
6 pe sectoarele de drum 3n debleu cu 3nlimi peste *#// mF
6 la trecerile de ni'el cu calea erat# pe poriunile de drum cu lun!imi de )// m de o parte i
de alta a treceriiF
6 3n interseciile de drumuri# pe poriunile cuprinse 3n interiorul triun!4iurilor de 'i"ibilitate#
pe o distan D stabilit 3n uncie de 'ite"a de proiectare# conorm Tabelului * i ?i!( ,F
!a,elul2
Hite"a# Im-4 *, =/ 0/ ,/ 1/ 2/ )//
Distana# D# 3n m ,/ 1/ +/ ))/ )0/ *=/ *2/
6 pe sectoarele de drum limitroe cu "ona de si!uran a cilor erate# la mai puin de )/ mF
6 pe sectoarele de drum 3n care li"iera pdurii este la o distan J */ m de "ona de si!uranF
6 pe sectoarele de drum 3n care plantaiile pomicole sau 'iticole amplasate paralel cu drumul
pe o lun!ime de minim *// m sunt limitroe "onei de si!uranF
6 3n interiorul curbelor cu distana de 'i"ibilitate mai mic de ),/ mF
6 pe sectoarele de drum unde sunt instalate 3n "ona de si!uran a drumului# conducte# cabluri
subterane# linii electrice# teleonice sau 3n aara "onei de si!uran la o distan mai mic de
)#,/ m( n ca"ul plantaiilor e@istente# aceste instalaii se 'or amplasa la min( )#,/ m de la
mar!inea "onei de si!uran a drumuluiF
6 pe sectoarele de drum 3n tra'ersarea deileelorF
/.1.9. Plantaiile 3n r%nduri# numai cu arbuti# se 'or e@ecuta 3n urmtoarele situaii;
6 pe "onele de si!uran ale drumurilor unde sunt cabluri sau conducte subteraneF
6 3n interiorul curbelor i 3n interseciile rutiere# cu asi!urarea 'i"ibilitii traseului# unde
3nlimea arbutilor nu trebuie s depeasc /#,/ mF
6 sub liniile electrice i de telecomunicaii Dca" 3n care se pot planta i arbori de mrimea III 6
Ane@a )E(
/.1.;. Distana de plantare a arbutilor pe r%nd este de minim )/#// m# iar distana minim
de plantare 3n proil trans'ersal este conorm pct( ,()(*(
/.2. 3lantaii de ar,ori< (omi 7i ar,u7ti i1olai
Arborii i arbutii i"olai se amplasea" la distane ine!ale pe "ona de si!uran a drumurilor
constituind repere de >alonare 'i"ual pentru conductorii de 'e4icule(
/.3. 3lantaii 8n gru(uri
/.3.1. &rupurile 'or i ormate din = ((( ), e@emplare de arbori i arbuti din care arborii nu
'or depi trei e@emplare 3n "onele unde drumul tra'ersea" terenuri arabile(
Numrul e@emplarelor care intr 3n compo"iia unui !rup se 'a stabili 3n uncie de
coni!uraia terenului i natura 'e!etaiei limitroe e@istente(
/.3.2. Arborii din !rup situai 3n partea dinspre drum 'or i amplasai la distanele de la pct(
,()(*( F arbutii pot i amplasai la mar!inea dinspre drum a "onei de si!uran(
/.3.3. Distana de la un !rup la altul #'a i de )//((( ,// m 3n aliniament i de ,/ m 3n
e@teriorul curbelor(
/.3.'. &rupurile se 'or amplasa alternati' de o parte i alta a drumului astel ca !rupul de pe
o parte a drumului s ie amplasat la mi>locul distanei dintre !rupurile de pe partea cealalt(
/.3./. Distana de plantare dintre e@emplarele care compun un !rup se 'a stabili 3n uncie de
orma speciic a coroanelor i de consistena care trebuie s se reali"e"e 3n !rupul respecti'F
distanele limit la arbori i pomi sunt de =6, m iar la arbuti de ) 6 * m(
/.3.6. Dup structura 'ertical# plantaiile 3n !rupuri pot i;
6 !rupuri monoeta>ateF
6 !rupuri bieta>ateF
6 !rupuri multieta>ate(
5.3.6.1. &rupurile monoeta>ate 'or i alctuite din arbori# pomi sau arbuti care 'or a'ea
aceeai 3nlime Di!( 1E(
5.3.6.2. &rupurile bieta>ate# 'or a'ea coroanele arborilor la dou ni'eluri Di!( +E(
5.3.6.3. &rupurile multieta>ate# sunt acelea 3n care coroanele arborilor ce le alctuiesc 'or i
situate la mai multe ni'ele Di!( 2E(
6?i!(16 ( 6?i!(+6 6?i!(26
/.3.9. Pentru reali"area !rupurilor cu dou sau mai multe ni'eluri# se 'or olosi arbori# pomi
i arbuti de specii cu talii dierite(
/.3.;. Pentru ormarea unui !rup# se 'or ale!e speciile al cror aspect i de"'oltare
corespund ormei# 3nlimii i coloritului pe care se dorete s le aib !rupul(
/.3.%. La ale!erea materialului sditor pentru ormarea !rupurilor# trebuie s se aib 3n
'edere ca speciile olosite i !rupurile 3n ansamblul lor s aib un aspect plcut 3n orice anotimp#
prin coloritul run"elor# al lorilor i al ructelor# sau prin orma lor decorati'(
/.3.10. Distanele dintre arborii din acelai !rup pot i e!ale sau 'ariate# iind 3ns
obli!atoriu ca la amplasarea lor s se in seama de urmtoarele;
5.3.10.1. Arborii i arbutii de talie mic 'or i amplasai 3n spaiile dintre speciile de talie
mare# sau 3n aa acestora# e'it%ndu6se 3ntotdeauna acoperirea unora de ctre ceilali(
5.3.10.2. 7e 'a acorda o deosebit atenie amplasrii rinoaselor i speciilor cu run"e
colorate# sau cu 3nlorire abundent# astel 3nc%t acestea s nu ie mascate de alte specii(
5.3.10.3. Arbutii cu 3nlorire abundent 'or i amplasai 3n aa !rupurilor# cut%nd a planta
specii care 3nloresc 3n perioade dierite# pentru a asi!ura# pe c%t posibil continuitate 3n timp a unui
aspect peisa!istic c%t mai plcut(
5.3.10.4. Amplasarea speciilor cu orm 8pendent8 se 'a ace 3n aa el 3nc%t s ie 'i"ibil
orma lor speciic# 3n care scop plantarea lor se 'a e@ecuta 3n aa celorlalte specii# sau lateral# la
distana necesar( n ca"ul 3n care asemenea specii 'or i introduse 3n interiorul !rupului# se 'or
planta 3n >urul lor numai arbuti cu talie mic Di!( .E(
6 ?i!( . K
/.3.11. La proiectarea plantaiilor 3n !rupuri# se 'a cuta ca arborii i arbutii pre'"ui# s
ie de mrime# orm i aspect c%t mai 'ariate i naturale# e'it%ndu6se pe c%t posibil repetarea unor
!rupuri identice Di!( )/E( n compo"iia !rupurilor 'or intra specii cu run"e 'iu colorate#
inlorescene bo!ate precum i specii cu run"e persistente(
6?i!()/6
/.3.12. Plantaiile 3n !rupuri se pot e@ecuta i 3n interseciile la acelai ni'el D?i!( ))E# c%t i
3n interseciile rutiere deni'elate Dpasa>e superioare sau inerioareE# cu plante anuale sau perene cu
3nlimea de ma@im /#, m 3n insulele de diri>are# cu arbuti 3n interiorul interseciei i cu arbori i
arbuti 3n e@teriorul interseciei D?i!( )*E(
?i!())6
?i!( )* 6
/.'. 3lantaiile 8n r>nduri altern>nd cu gru(uri
Acest tip de plantaie se olosete 3ndeosebi 3n re!iunile de c%mpie pentru 3nlturarea
monotoniei "onei drumurilor# prin olosirea unor arbori din aceeai specie pentru r%nduri# iar pentru
!rupuri# arbori i arbuti 'ariai ca orm# colorit i compo"iie(
/.'.1. R%ndurile i !rupurile se 'or e@ecuta conorm pre'ederilor de la pct( ,()( i ,(=(
R%ndurile se 'or e@ecuta 3n "ona de si!uran a drumului i amplasamentele situate la
punctele ,()(,(
/.'.2. Lun!imea r%ndurilor 3ntre dou !rupuri 'a i de *// 6 ,// m(
/.'.3. Distana de la arborele din centrul !rupului la primul arbore de pe r%nd# 'a i e!al cu
dublul distanei pre'"ut la pct( ,()(=(# pentru plantarea pe r%nd(
/.'.'. Arborii din !rupuri 'or i amplasai pe acelai aliniament cu plantaia pe r%nd# situat
de o parte i de alta a !rupului(
/./. 3lantaii 8n ,en1i
Plantaiile 3n ben"i se proiectea" i se e@ecut 3n urmtoarele situaii;
6 pe sectoarele de drum !ra' 3n"pe"ibile# 3n care ca" poart denumirea de Aperdele de
protecie contra3n"pe"irilorBF
6 pentru i@area nisipurilor mobile sau reinerea !ranulelor de nisip ori a particulelor de sol#
purtate de '%ntF
6 3n "onele de munte pentru st'ilirea a'alanelorF
6 pe unele poriuni de drum# 3n 'ederea mascrii unor aspecte inestetice din "ona drumuluiF
6 pe sectoarele de drum 3n care este pericol de derapare# pentru a atenua eectele !ra'e
asupra auto'e4iculelor derapate i ieite de pe platorma drumului# 3n care ca" poart
denumirea de 8plantaii antioc8F
6 3n pante# pentru combaterea ero"iunii solurilor(
?orma i dimensiunile plantaiilor 3n ben"i se 'or stabili in%nd seama de unciunile pentru
care se reali"ea" acestea i anume; para"pe"i# st'ilirea a'alanelor# i@area nisipurilor mobile#
si!urana circulaiei pe traseele de drumuri 3n curbe i ramblee(
/./.1. Perdelele de protecie contra 3n"pe"irilor# se olosesc pe sectoarele de drum care se
3n"pe"esc datorit "pe"ilor purtate de '%nt(
/./.2. niinarea perdelelor de protecie contra 3n"pe"irilor se ace pe ba" de studii de
e"abilitate i proiecte de e@ecuie( Necesitatea 3niinrii perdelelor de protecie se 'a stabili pe
ba"a criteriului eicienei economice a de soluia amplasrii de panouri para"pe"i# a'%nd 3n
'edere# pe de o parte# durata 3ntreruperilor de circulaie 3n timpul iernii# costul lucrrilor de
des"pe"ire i pe de alt parte# costul terenului# al lucrrilor de 3niinare i 3ntreinere# e@ploatarea
masei lemnoase( La 3ntocmirea documentaiei i la e@ecuie se 'a ine seama de o serie de actori
enumerai mai >os(
5.5.2.1. Perdelele de protecie se 'or amplasa de6a lun!ul drumului# 3n partea din care bate
'%ntul care pro'oac 3n"pe"irea(
5.5.2.2. Pe sectoarele de drum pe care 3n"pe"irea se poate produce din ambele pri# se 'or
e@ecuta perdele de protecie pe ambele laturi ale drumului(
5.5.2.3. Perdelele de protecie contra 3n"pe"irilor se 'or reali"a prin plantarea sistematic a
dieritelor specii de arbori i arbuti# 3n aa el amplasate# 3nc%t 6 prin re"istena pe care o opun
'%ntului 6 s micore"e 'ite"a acestuia i s pro'oace depunerea "pe"ii 3n interiorul i 3n aa
perdelei de protecie(
5.5.2.4. Pentru proiectarea perdelei de protecie trebuie ca# pe ba"a studiilor i obser'aiilor
din mai muli ani# s se stabileasc direcia# intensitatea i rec'ena '%ntului care pro'oac
3n"pe"irea drumului# precum i cantitatea de "pad ce se depune pe platorma drumului(
5.5.2.5. n uncie de direcia '%ntului# se 'a stabili orientarea perdelei de protecie# iar 3n
uncie de intensitatea '%ntului i de cantitatea de "pad# se 'a stabili numrul r%ndurilor de arbori
care compun perdeaua# limea i compo"iia acesteia# precum i distana perdelei de protecie de la
mar!inea platormei drumului(
5.5.2.6. Distana de amplasare a ben"ilor 3n ca"ul perdelelor de protecie precum i numrul
de r%nduri i distanele dintre acestea# 3n uncie de cantitile de "pad ce se pot depo"ita pe
drumuri 'or i conorm Tabelului = i sc4ia de la i!()=(
Tabelul=
&rosimea Distana de la Prima band Distana de la A doua band
7tratului de mar!inea platormei Nr( de r%nduri Distana 3ntre ultimul r%nd al Nr( de r%nduri
Distana 3ntre
Lpaddrumului p%n la r%nduri primei ben"i p%n r%nduri
Primul r%nd al ben"ii la primul r%nd al
DcmE DmE DmE ben"ii a doua DmE
*, */#/G*,#/ * *#, 6 6 6
,/ =/#/ 0 *#, 6 6 6
+, 0/#/ 1 *#, 6 6 6
)// ,/#/ 1 *#, 6 6 6
),/ 0/#/ 1 *#, =/#/ 0 *#,
*// ,/#/ 1 *#, =,#/ 1 *#,
6?i!()=6
5.5.2.7. n ca"urile 3n care direcia '%ntului dominant care pro'oac 3n"pe"irea este oblic
pe a@a drumului# distanele din coloanele * i , din tabelul =# 'or i 3nmulite cu sinusul un!4iului
pe care 3l ormea" direcia '%ntului cu a@a drumului(
5.5.2.8. La perdelele de protecie se recomand ca r%ndul dinspre drum# s ie ormat din
arbuti ornamentali din specii c%t mai dierite i cu 3nlorire abundent care s 3nlture monotonia i
s 3nrumusee"e peisa>ul(
/./.3. Perdelele de protecie pentru reinerea nisipurilor purtate de '%nt(
5.5.3.1. 7e 'or e@ecuta 3n "one de step# pentru a pre'eni ormarea pe drum a depo"itelor de
nisip sau de particule de sol purtate de '%nt(
5.5.3.2. Lun!imea i limea acestor perdele de protecie ormate din arbori i arbuti#
numrul i densitatea r%ndurilor# distana dintre r%nduri i amplasarea perdelelor a de drum se 'or
stabili de la ca" la ca"(
5.5.3.3. La 3niinarea acestor tipuri de perdele de protecie# se 'or a'ea 3n 'edere indicaiile
de la pct( ,(,()(# olosindu6se specii de arbori i arbuti care asi!ur i@area nisipurilor(
/./.'. Plantaii pentru st'ilirea a'alanelor
5.5.4.1. 7e e@ecut 3n "onele de munte unde este pericol de a'alane# 3ns numai pe ba" de
documentaii te4nice de specialitate(
5.5.4.2. Amplasarea# ale!erea speciilor# densitatea ben"ilor i distanele 3ntre ele 'or trebui
s asi!ure ma@imum de eicien pentru a contribui la si!urana circulaiei rutiere i continuitatea
traicului 3n timpul iernii(
5.5.4.3. Aceste plantaii pot i alternate cu !arduri 'ii e@ecutate din specii corespun"toare
"onei montane# amplasate 3ntre ben"ile de arbori 3n scopul sporirii capacitii de reinere a
a'alanelor(
/././. Perdele pentru mascarea unor aspecte necorespun"toare
5.5.5.1. 7e 'or e@ecuta din = 6 + r%nduri de arbori i arbuti amplasai la )#/ m distan pe
r%nd i la *#, m 3ntre r%nduri(
5.5.5.2. 7peciile i talia arborilor 'or i alese de la ca" la ca"# potri'it 3nlimii "onei ce
trebuie mascat# a'%nd !ri> ca prin aceast operaiune s nu se produc o 3n"pe"ire in'oluntar a
drumului pe acel sector(
/./.6. Plantaii antioc
5.5.6.1. Plantaiile antioc se e@ecut pe sectoarele de drum 3n rambleu i 3n special# pe
talu"urile din e@teriorul curbelor periculoase i au ca scop s rein auto'e4iculele derapate i ieite
de pe platorma drumului(
5.5.6.2. La e@ecutarea acestor plantaii se 'or olosi arbuti cu dra>onare puternic i cu
tulpini mldioase r !4impi# a cror de"'oltare la maturitate s nu depeasc 3nlimea de * m(
5.5.6.3. Plantaiile antioc se e@ecut dup criteriile pre'"ute la capitolul APlantaii pentru
consolidarea talu"urilor drumurilor 3n rambleuB(
/.6. 6arduri )ii
/.6.1. &ardurile 'ii se olosesc# de re!ul# 3n lucrri ornamentale# "one 'er"i( La dimensiuni
reduse mai pot i olosite i pe ben"ile mediane ale autostr"ilor(
/.6.2. &ardurile 'ii netunse se 'or olosi 3n urmtoarele ca"uri;
6 3n completarea unor r%nduri de arbori# pe mar!inile unor plantaii masi'e sau pentru
crearea unor li"iere 3n "onele cu puncte periculoase ale drumurilor Dtampon de oc# sporirea
eectelor de !4ida># mascare# etc(EF
6 la crearea de li"iere decorati'e sau la reacerea li"ierelor inestetice ale masi'elor pduroase
desc4iseF
6 ca mi>loc de barare a trecerilor peste drum(
/.6.3. La proiectarea !ardurilor 'ii se 'a studia dac ele nu 3nlesnesc 3n"pe"irea drumului
sau nu pro'oac alte incon'eniente pentru circulaia rutier(
Distanele de plantare# numrul r%ndurilor precum i limea !ardurilor 'ii 3n uncie de
cate!oria de arbuti se re!sesc 3n tabelul 0(
Tabelul 0
9ate!oria de arbuti Distanele de Numrul Limea !ardurilor 'ii
Plantare r%ndurilor DcmE
DcmE
Mici =/ ) =/G0/
* ,/G1/
= 1/G./
0 ./G)*/
Mi>locii ,/ ) 0/G)//
* +/G)//
Mari +, ) +,G)//
/.9. 3lantaii (entru consolidarea talu1urilor
/.9.1. 9onsolidarea talu"urilor este determinat de 3nlimea# panta i orma talu"ului
precum i de estetica traseului# conortul optic i si!urana circulaiei( 9onsolidarea talu"urilor se
poate reali"a prin;
aE Lucrri de natur biolo!ic;
6 3mbrcminte 'e!etal din ierburi 3nsm%nateF
6 plantri cu arboriF
6 plantri cu arbutiF
6 plantri mi@te de arbuti cu ierburi 3nsm%nateF
6 plantri mi@te de arbori i arbuti(
bE Lucrri mi@te Dlucrri de natur biolo!ic i construciiE
6 caroia>e
/.9.2. Plantarea se reali"ea" cu puiei de )6* ani( n ca"ul 3n care e@ist pericol de ero"iune
sau de pierdere a stabilitii la supraaa talu"urilor se utili"ea" 3mpdurirea cu specii repede
cresctoare Dsalcie# plop# anin# tei# salc%m# rasin# dud# etc(E precum i arbuti Dctin# mceE( n
ca"ul 3n care e@ist pericol de pierdere a stabilitii mai 3n proun"imea corpului terasamentului se
pre'ede 3mpdurirea cu specii cu 3nrdcinare ad%nc Dste>ar# pin# nuc# etc(E(
/.9.3. :@ecutarea plantaiilor se 'a ace 3n uncie de mrimea i elul talu"urilor dup cum
traseul este 3n debleu sau rambleu(
5.7.3.1. Pe talu"urile 3n debleu# cu 3nlimea de *#// ((( ,#// m plantaiile se 'or e@ecuta
numai pe >umtatea superioar a lor# 3ncep%nd cu arbuti de talie mic i continu%nd cu arbuti i
arbori din ce 3n ce mai mari# astel;
6 plantaia 3n >umtatea superioar a talu"ului pe ambele laturi ale unui sector de drum 3n
aliniament se poate ace continuu conorm i!( )0 a# sau 3n !rupuri conorm i!( )0 b(
6 ?i!( )0 a# b 6
6 pe sectoarele de drumuri 3n curb# se 'or planta arbuti numai pe talu"ul
din partea e@terioar a curbei Di!( ),E(
6?i!(),
5.7.3.2. Pe sectoarele de drum 3n debleu cu 3nlimea peste ,#// m c%nd talu"urile au pante
mai mici de )-) i sunt pre'"ute cu banc4ete# plantaiile se 'or e@ecuta 3ncep%nd de la banc4et 3n
sus# cu condiia ca aceasta s ie situat la cel puin *#// m 3nlime# conorm i!( )1(
6?i!()1
5.7.3.3. Pe sectoarele de drum 3n rambleu cu 3nlimea 4 de *#// ((( ,#// m se 'or e@ecuta
plantaii 3ncep%nd de la ba"a talu"ului cu arbori i arbuti a cror 3nlime descrete ctre partea
superioar a talu"ului# ultimele dou r%nduri dinspre drum iind ormate din arbuti ornamentali a
cror 3nlime# la maturitate s nu depeasc ni'elul platormei drumului# conorm i!( )+ a(
6?i!(l+a6
Distana de plantare pe r%nduri i 3ntre r%nduri 'a i de cel puin /#+, m la arbuti i cel puin
)#, m la arboriF amplasarea acestora se 'a ace 3n c4in6cons Dtabl de a4E conorm ?i!( )+ b(
6 ?i!( )+b6
5.7.3.4. Pe talu"urile sectoarelor de drum 3n rambleu cu 3nlimea de peste ,#// m se 'or
e@ecuta# de re!ul# plantaii cu arbori de talie mare(
/.9.'. n ca"urile drumurilor cu proil mi@t se 'or e@ecuta lucrri de plantare pe rambleu sau
pe debleu conorm speciicaiilor pentru iecare cate!orie de talu"uri(
/.9./. Lucrrile mi@te 6 caroia>ele 6 se pot e@ecuta din nuiele 3mpletite pe rui btui 3n
pm%nt a'%nd dimensiuni conorm ?i!( )2# din elemente preabricate din beton simplu armate
constructi' i montate 3n sistem ptratic D?i!( ).E sau din elemente preabricate din beton simplu#
armate constructi' i montate 3n sistem 4e@a!onal D?i!( */E(
6?i!()26
6?i!().6
7upraaa cuprins 3n interiorul caroia>elor se prote>ea" cu pm%nt 'e!etal# 3nsm%nare sau
plantare(
6 ?i!( */ 6
/.;. 3lantarea amena@rilor a+erente drumurilor
/.;.1. Plantaii pe banda median
5.8.1.1. Plantaiile pe banda median a autostr"ilor sau a altor sectoare de drumuri cu dou
ci de circulaie separate prin spaiu destinat "onei 'er"i se 'or e@ecuta cu specii lemnoase care
ormea" prin coroana i run"iul lor ecrane 'e!etale care au drept scop;
6 s 3mpiedice 3n timpul nopii eectul de orbire a conductorilor auto de ctre lumina
arurilor 'e4iculelor care 'in din sens opusF
6 s >alone"e traseul pe timpul iernii sau pe timp de ceaF
6 s 3mbunteasc aspectul traseului i s6l armoni"e"e cu mediul 3ncon>urtor(
5.8.1.2. La amplasarea i la calculul dimensiunilor ecranelor 'e!etale se 'or a'ea 3n 'edere
urmtoarele;
6 limea ben"ii mediane s ie de minimum *#// mF
6 'ite"a medie de circulaie se consider de ./ Im-4# iar 'ite"a ma@im de )0/ Im-4F
6 lumina arurilor acionea"# dea'orabil# asupra conductorului auto# sub un un!4i de
ma@im */MF
6 timpul necesar pentru perceperea ima!inii este de )-)/ sF
6 3nlimea ma@im la care se al oc4iul conductorului auto este de *#// mF
6 3nlimea ma@im a arurilor 'e4iculelor a de partea carosabil# este de )#0/ mF
6 distana minim de la mar!inea prii carosabile la ecranul 'e!etal este de )#// m(
6 pentru interceptarea luminii 'enit din sens opus# 3nlimea Nmedie a arbutilor trebuie s
ie cuprins 3ntre )#*/ 6 )#+/ m(
5.8.1.3. n uncie de limea spaiului destinat plantaiilor de pe banda median i proilului
drumului# se stabilesc soluiile de plantare conorm speciicaiilor de mai >os;
aE pentru limi curente cuprinse 3ntre *60 m;
6 se plantea" 3n a@ul ben"ii mediane arbuti cu tua deas# la distana de 061 m# 3n uncie de
specie# astel ca 3n circulaie s se orme"e un ecran continuuF supraaa de teren rmas se
3nierbea"F
6 plantaii de !ard 'iu continuu cu lun!imi 'ariabile# iar pentru e'itarea monotoniei#
altern%nd cu plantaii i"olate de arbuti# la distane de 061 mF
6 plantaii de !ard 'iu dispus 3n "i!6"a!# altern%nd de6o parte i de alta# 3n ca"ul !lisierei sau
a ri!olelor amplasate 3n a@ul ben"ii medianeF
6 la proiectare i la plantare se 'a ine seama de tipul proilului trans'ersal# elementele de
colectare i de e'acuare a apelor e@ecutate 3n banda median# cmine de 'i"itare# !lisiere de
si!uran i mod de amplasare D3n a@ul sau 3n lateralele ben"ii medianeE(
bE pentru limi mai mari de 0 m# se adopt soluii de plantri 3n masi' sau 3n r%nduri cu distane 3n
proil trans'ersal suicient de mari pentru inter'enii mecanice de 3ntreinere(
5.8.1.4. De"a'anta>ele e@ecuiei plantaiilor pe banda median a autostr"ilor;
6 costuri ridicate de 3ntreinereF
6 pro'oac 3n"pe"irea unui sens de circulaie prin reinerea "pe"ii 'iscoliteF
6 permite trecerea de pe un sens pe cellalt prin locuri nepermise constituind pericol de
accidenteF
/.;.2. Plantaiile la locurile de parcare 6 reu!ii
5.8.1.2. Aceste plantaii se 'or e@ecuta la distana de minim *#// m de la mar!inea e@terioar
a bordurii care 3ncadrea" locul de parcare respect%nd delimitarea "onei( Pe sectoarele de drum 3n
rambleu cu 3nlimea p%n la *#// m plantarea se 'a ace cu specii de arbori piramidali amplasai la
piciorul talu"ului(
5.8.2.2. Distana de plantare 3ntre e@emplare 'a i de *(((0 m la speciile piramidale# de =((( 1
m pentru speciile cu coroan de"'oltat i de ) m la arbuti(
5.8.2.3. Amplasarea plantaiei se stabilete 3n uncie de supraaa de teren destinat pentru
locul de parcare# reali"%ndu6se plantaii 3n r%nduri sau !rupuri(
5.8.2.4. La intrarea i ieirea locurilor de parcare se pot planta arbori cu coroan cu ramuri
pendente# care se 'or amplasa la *#*, m de la mar!inea platormei drumului# cu condiia s nu
3mpiedice 'i"ibilitatea(
5.8.2.5. La locurile de parcare situate pe sectoare de drum e@puse 3n"pe"irii se 'or planta
e@emplare din specii cu coroan piramidal la )/#// m distan unul a de cellaltF de asemenea se
'or culti'a plante perene a cror tulpin se taie toamna pentru a nu pro'oca 3n"pe"irea drumului(
5.8.2.6. n compo"iia speciilor plantate la locurile de parcare 'or intra specii cu run"e
persistente# specii cu coroan umbroas# cu run"ele# lorile i ructele 'ariat colorate i
inlorescen bo!at( Arbutii pot i plantai sub orm de !arduri 'ii care s 3ncadre"e cu mici
3ntreruperi locul de parcare# conorm sc4emelor din i!(*)(
5.8.2.7. Nu se e@ecut plantaii 3n >urul locurilor de parcare 6 reu!ii# situate 3n terenuri
3mpdurite a'%nd li"iera pdurii 3n imediata apropiere(
,(2(*(2( La locurile de parcare situate sub liniile electrice sau de telecomunicaii se 'or
planta arbuti sau arbori de mrimea III# iar la cele cu conducte sau cabluri subterane se plantea"
numai arbuti(
-c"eme de (lantare 8n @urul locurilor de (arcare
I )( Pinus sp( sau Picea abies
*( T4u>a sau 5u@us arborescens
3n re!iuni de deal i munte
II )( Tilia sp( sau 5etula pendula
*( P4Oladelp4us sau Li!ustnim
III )( 7ali@
DTortuosaE 3n soluri cu e@ces de umiditate
*(Tamari@
I )( Populus sp(
*( Populus 9anadensis sau Acer Ne!undo# 'arie!atis
=( Arbuti lorieri D7piraea# ?orsOt4ia# LoniceraE
II )( Puercus robur
*( Acer platanoides
=( Arbuti lorieri DP4Oladelp4us# 9Odonia# 7Omp4oricarpusE
III )( Robinia pseudacacia
*( Morus alba sau Robinia sp(
=( 9Odonia
I )( Populus 9anadensis# Aesculus $( sau ?ra@inus
*( Populus sp(
=( $ibiscus sau LO!ustrum
II )( Pinus sp( sau Picea abies
*( 5etula pendula
=( P4Oladelp4us# 9ornus san!uinea# LO!ustrum
I )( Populus sp(
*( Populus 9anadensis sau ?ra@inus 3n >urul locurilor de parcare 3n rambleu 3nalt
I )( Pinus sau 5etula pendula
*( Acer pseudoplatanus# Tilia sp( 3n re!iuni de deal i de munte
=( P4Oladelp4us
II l( Pinus sp(
*( Aesculus 4(# Populus 9anadensis# ?ra@inus
=( 7piraea# ?orsOt4ia# Lonicera
I )( Populus canadensis sau alte specii cu trunc4iul 3nalt care se pretea" la ela!a>
*( &ard 'iu de plante perene DAster# 7olida!o sau alteleE
II l( Pinus sp( cu trunc4iul ela!at
*( Plante perene
pentru locurile de parcare e@puse 3n"pe"irilor
6?i!(*)6
/.;.3. Plantaiile la insulele de diri>are a circulaiei
Insulele de diri>are a circulaiei din interseciile rutiere# c%t i din interseciile !iratorii# 'or i
plantate cu specii a cror 3nlime s nu depeasc 0/ cm Dpentru a nu reduce 'i"ibilitatea 3n
interseciiE# cu un aspect plcut i 3mbinate estetic(
/.;.'. Plantaiile 3n >urul %nt%nilor i a i"'oarelor
5.8.4.1. n >urul %nt%nilor i a i"'oarelor amena>ate 3n "ona drumurilor se 'or planta arbori i
arbuti amplasai 3n aa el 3nc%t s asi!ure un cadru armonios# aspect peisa!istic atr!tor i umbra
necesar(
5.8.4.2. Dac l%n! %nt%nile i i"'oarele de pe "ona drumului se al i locuri de parcare#
plantaia trebuie s ie astel proiectat i e@ecutat 3nc%t s aib un aspect unitarF pentru orientare se
dau c%te'a e@emple 3n i!( **(
-c"eme de (lantare 8n @urul +>nt>nilor
Plantaie 3n "ona drumului Darbori de umbrE
Plantaie ornamental prin coloritul run"elor# orma coroanei i a lorilor DMalus loribunda# Prunus
pissardi# 9atalpa# Acer cu run"e 'r!ate# arbori !lobuloi# 5etula pendula# etc(E
Arbori pletoi D7ali@# Morus# 7op4oraE
Arbuti ornamentali D7piraea# ?orsOt4ia# 7Omp4oricarpus# $ibiscus# 9Odonia# LoniceraE
&ard 'iu DLO!ustrum# $ibiscus# 7piraeaE
Pelu" de iarb
?%nt%n
Drum
7peciile de arbori i arbuti ornamentali se 'or ale!e 3n uncie de condiiile locale# de clim i de
sol# urmrindu6se 3n acelai timp ca# prin orma# coloritul i amplasarea lor# s se obin un eect
peisa!istic c%t mai accentuat(
6 ?i!( ** 6
5.8.4.3. 7e 'or pre'edea speciile de arbori# pomi i arbuti cu 'aloare decorati' ridicat#
adec'ate condiiilor locale de clim i sol(
5.8.4.4. Amplasarea arborilor# pomilor i a arbutilor 'a i astel cut 3nc%t s permit
accesul la %nt%n# la i"'or sau la e'entualul loc de parcare(
5.8.4.5. Arborii i pomii olosii la plantaia din >urul %nt%nilor i al i"'oarelor 'or a'ea
trunc4iul de peste *#// m 3nlime# recomand%ndu6se ca 3n spatele i de6o parte i de alta a acestor
obiecti'e s se oloseasc arbori cu coroana pletoas# completai cu alte specii de arbori# pomi i
arbuti decorati'i# r a 3ncrca prea mult peisa>ul(
/.;./. Plantaii pentru 3ncadrarea lucrrilor de art
5.8.5.1. Aspectul necorespun"tor al unor lucrri de art alate 3n "ona drumurilor din re!iuni
cu relie accidentat poate i 3mbuntit prin 3ncadrarea lor cu arbuti i liane cu orm i colorit
plcut(
5.8.5.2. Plantarea !rupurilor de arbuti# altern%nd cu liane# se 'a e@ecuta la distana de cel
puin )#// m de "idurile de spri>in# plantarea mai aproape neiind permis pentru c a'ori"ea"
ptrunderea apei 3n spatele "idurilor i deteriorarea acestora(
5.8.5.3. Plantarea arbutilor se 'a e@ecuta la distane 'ariate# spre a se obine un aspect c%t
mai natural(
5.8.5.4. 7e recomand pentru aceste plantaii urmtoarele specii;
6 arbuti; 9Odonia# :lea!nus# ?orsOt4ia# Li!ustrum# Lonicera# 7piraea# 7ambucus# Tamari@#
Quniperus# T4u>aF
6 liane; Ampelopsis muralis# $edera 4eli@ Dpe locuri umbriteE# Lonicera# 9apriolium#
Poli!onum# AubertiF
6 plante perene; Ac4iles# P4olu@# 7tac4Ous t4Omus# 7edum semper'i'um(
5.8.5.5. Talu"urile pasa>elor superioare care tra'ersea" autostr"i sau drumuri naionale se
pot planta 3n scopul ameliorrii aspectului peisa>ului traseului c%t i 3n 'ederea punerii 3n 'aloare a
lucrrilor de art(
5.8.5.5.1. La e@ecutarea plantaiilor rutiere la pasa>ele deni'elate se 'or a'ea 3n 'edere
urmtoarele;
6 nu se 'or e@ecuta plantaii pe banda median pe o distan de =/ m de o parte i de alta a
pasa>ului care tra'ersea" drumulF
6 nu se 'a planta sertul de con al culeiiF
6 se 'or e@ecuta plantaii 3n !rupuri sau se 'or planta e@emplare i"olate la piciorul talu"ului
cu condiia ca acestea s nu deteriore"e lucrrile de art(
6 3n compo"iia !rupurilor 'or intra specii cu run"e 'ariat colorate# inlorescene bo!ate#
precum i specii cu run"e persistente(
/.%. 3lantaii la sediile unitilor de drumuri
/.%.1. n curile# !rdinile precum i pe alte terenuri ale unitilor de drumuri# se 'or planta
arbori# pomi ructieri precum i specii ornamentale(
/.%.2. La ale!erea speciilor se 'a da prioritate celor aclimati"ate 3n "ona 3n care se e@ecut
plantaia(
/.%.3. n curile i !rdinile unitilor de drumuri# plantaia se 'a e@ecuta de6a lun!ul
3mpre>muirilor# la distana de cel mult *#,/ m de acestea# precum i de mar!inile aleilor# 3n care ca"
'or i plantai numai pomi cu talie 3nalt# pentru a nu st%n>eni circulaia(
/.%.'. Nu este indicat plantarea supraeelor culti'abile# pentru a nu duna culturilor(
/.10. :nier,ri
/.10.1. Pentru e'itarea splrii pturii superioare a solului de pe talu"uri i acostamente#
pentru a se 3mpiedica creterea spontan a buruienilor 3n "ona drumurilor# c%t i pentru estetica
rutier este recomandabil ca supraeele din imediata 'ecintate a drumurilor D"onele de si!uran#
talu"urile drumurilor# banda median# insulele de diri>are a circulaiei# supraeele dintre !rupurile
de plantaii i de pe poriunile de 3ntrerupere a plantaiilor 3n r%nduri# precum i cele rmase libere 3n
"onele plantateE s se 3nierbe"e(
/.10.2. Pe terenurile prea umbrite sau pietroase# pe care iarba nu re"ist# se 'or sdi plante
perene din lora spontan# recoltate de pe terenurile cu caracteristici similare acelora pe care
urmea" s se e@ecute plantarea(
/.10.3. nierbarea se 'a reali"a prin 3nsm%nare# br"duire sau pe cale natural DspontanE 3n
ca"urile 3n care condiiile naturale asi!ur aceasta(
/.10.'. nierbarea prin 3nsm%nare se e@ecut 3n re!iunile 3n care pe cale natural# aceasta#
nu se reali"ea" 3n timp util sau este insuicient(
5.10.4.1. 7emnatul se 'a e@ecuta numai dup ce solul a ost bine pre!tit prin lucrri de
desundare# ni'elare# 3n!rare i prin sparea pm%ntului la inter'al de ) 6 * luni# pentru st%rpirea
buruienilor i altor 'e!etaii(
5.10.4.2. 7emnatul ierbii se e@ecut de re!ul 3n lunile au!ust 6 septembrie i numai 3n mod
e@cepional 3n lunile martie 6 aprilie( 7emnarea pe talu"uri se 'a ace manual i pe timp linitit(
Introducerea seminelor 3n sol se ace cu colul !reblei# apoi se presea" terenul cu o sc%ndur
special conecionat( 7e ud cu urtunul cu sit !en stropitoare(
5.10.4.3. 7emnatul pe supraee mari se 'a e@ecuta cu semntoareaF dup semnat terenul
'a i udat(
5.10.4.4. La ale!erea 'arietilor de semine se 'a tine seama de natura i de e@po"iia
terenului 3n care se e@ecut semnatul i de condiiile de clim din re!iunea respecti' D3n special de
abundena sau de lipsa de precipitaiiE(
5.10.4.5. 9antitile de semine ce se 'or olosi sunt;
6 pentru terenurile bine ni'elate 6 ), 6 */ !-m
*
6 pentru mar!inile pelu"elor 6 =/ !-m
*
6 pentru terenurile 3nclinate 6 0/ !-m
*
Dtalu"uriE
5.10.4.6. Te4nica 3ntreinerii !a"onului dup 3nsm%nare const 3n;
6 pli'irea !a"onului de buruieni cu a>utorul unor spli!i sau prin smul!ere# a'%nd 3n 'edere
aptul c 3n primul an buruienile cresc oarte repedeF
6 cosirea buruienilor 3nainte de 3nlorire# dac !a"onul s6a de"'oltat puternicF
6 cosirea !a"onului dac a atins 3nlimea de ),6*/ cm# dup operaia de pli'ire a
buruienilorF
6 pentru 3nierbrile de toamn se aplic o sin!ur cosireF
6 operaia de cosire a !a"onului se 'a ace cu 06, sptm%ni 3nainte de apariia 3n!4eului#
astel ca iarba s creasc )/ cm p%n la cderea primei "pe"i(
5.10.4.7. :ste indicat ca dup iecare cosit s se t'lu!easc pelu"a de iarb i ca anual de
preerin prim'ara dup topirea "pe"ii# s se administre"e 3n!rminte a"otate 3n cantitate de
*// 6 *,/ I! -4a(
/.10./. nierbarea prin br"duire
7e e@ecut olosind bra"de de iarb e@trase din terenurile 3nierbate(
5.10.5.1. 5ra"dele 'or a'ea seciunea de *, @ *, cm sau de == @ == cm# iar !rosimea lor 'a i
de 1 6 2 cm(
5.10.5.2. Terenul care urmea" s ie 3nierbat 'a i 3n prealabil pre!tit# 3n acelai mod ca
pentru 3nierbarea prin 3nsm%nare(
5.10.5.3. 5ra"dele 'or i ae"ate str%ns una l%n! alta# rosturile dintre ele 'or i umplute cu
pm%nt 'e!etal# dup care 'or i tasate prin batere cu maiul pesteN sc%nduri ae"ate pe bra"de i pe
rosturi(
5.10.5.4. Pe talu"uri br"duirea se 'a e@ecuta de la piciorul talu"ului spre coama acestuia# iar
pe pantele accentuate# bra"dele 'or i i@ate cu rui(
/.11. 3reci1ri s(eciale re+eritoare la (lantaii
/.11.1. Plantaiile de arbori i arbuti i"olai# plantaiile 3n !rupuri precum i plantaiile 3n
r%nduri altern%nd cu !rupuri nu se 'or e@ecuta 3n ca"urile pre'"ute la pct( ,()(1(
/.11.2. Plantaiile de arbuti i"olai# 3n !rupuri sau 3n r%nduri altern%nd cu !rupuri# se 'or
e@ecuta cu respectarea pre'ederilor de la pct( ,()(+(
/.11.3. Plantaiile care trebuie s 3ndeplineasc unciunea de amorti"are# de oc i de
reinere a 'e4iculelor ce prsesc accidental partea carosabil# se e@ecut dup criteriile pre'"ute la
pct( ,(+( DPlantaii pentru consolidarea talu"urilor la drumurile 3n rambleuE(
/.11.'. Pre'ederile de la punctul , se aplic numai sectoarelor de drumuri din aara
localitilor(
/.11./. n interiorul curbelor cu ra"a de ),/ 6 0,/ m se 'or planta# la o distan de ,/ m pe
r%nd# specii cu port piramidal al cror trunc4i 'a i ela!at ori de c%te ori coroana 3mpiedic
'i"ibilitatea pe drum(
6. $2ecutarea (lantaiilor
6.1. Recomandri generale
Amena>rile cu plantaii se 'or e@ecuta pe ba"a *i plan 3ntocmit 3n urma studierii
amnunite a condiiilor locale i care 'a pre'edea soluia optim pentru scopul urmrit i pentru
reuita plantaiei respecti'e(
6.l.l. Plantaiile rutiere se eectuea" 3n ca"ul;
6 sectoarelor de drumuri nou 3niinate# reabilitate sau moderni"ate# unde a ost necesar
lr!irea prii carosabileF
6 re3niinri pe sectoarele unde s6au eectuat deriri sau tieri de plantaii a>unse la '%rsta
e@ploatabilitiiF
6 completri# pe sectoarele unde s6au cut tieri i"olate ale e@emplarelor atacate de boli sau
duntori# dobor%te de urtun sau accidente(
6.1.2. niinrile de plantaii se ac pe ba" de proiecte# 3ntocmite 3n re!ie sau de teri cu
respectarea le!islaiei 3n 'i!oare(
6.1.3. :@ecutarea plantaiilor se 'a ace 3n conormitate cu documentaia te4nico6economic
3nsuit de administrator# prin orte proprii sau prin teri(
6.1.'. 9ompletrile de plantaii se ac 3n re!ie proprie sau prin teri Dconorm le!islaiei 3n
'i!oareE 3n limita ondurilor alocate 3n pro!ramul de lucrri(
6.2. 0a1ele (regtitoare 7i lucrrile necesare e2ecutrii (lantaiilor
Lucrrile necesare e@ecutrii plantaiilor sunt urmtoarele;
6 pre!tirea terenului
6 ale!erea speciilor care urmea" a i plantate
6 pic4etarea !ropilor
6 sparea !ropilor
6 asi!urarea cu material sditor
6 ambalarea i transportul materialului sditor
6 stratiicarea materialului sditor
6 apro'i"ionarea cu tutori
6 pre!tirea materialului sditor pentru plantare
6 tierea pentru ormarea coroanei
6 plantarea materialului sditor
6 plantarea puieilor cu balot de pm%nt la rdcin
6.2.1. Pre!tirea terenului
Operaia const 3n deriarea 'e!etaiei improprii# scoaterea buturu!ilor i a rdcinilor#
str%n!erea i 3ndeprtarea pietrelor i a !unoaielor# ni'elarea terenului i e'entual asi!urarea cu
pm%nt 'e!etal(
6.2.2. Ale!erea speciilor pentru plantare
La ale!erea speciilor care urmea" a i plantate se 'or a'ea 3n 'edere urmtoarele indicaii;
6 ale!erea speciilor de plantat se 'a ace 3n uncie de rolul pe care 3l 'a a'ea plantaia ce
urmea" a se reali"a i de condiiile de clim i de solF
6 speciile alese trebuie s ie c%t mai lon!e'i'e# iar pentru plantaiile masi'e sau 3n !rupuri#
speciile s aib aceeai lon!e'itateF
6 la ale!erea speciilor este obli!atorie respectarea standardelor i a re!lementrilor te4nice
3n 'i!oare# pri'ind condiiile de calitate la li'rare(
6.2.3. Pic4etarea !ropilor
Pic4etarea !ropilor const 3n msurarea distanelor conorm planului de situaie# po"iionarea
locului prin baterea ruilor Dpic4eiE sau marcarea locului prin !ropie cute cu sapa sau ca"maua(
6.2.'. 7parea !ropilor
Dup marcarea pe teren a locului de plantare se trece la sparea !ropilor(
6.2.4.1. 7parea !ropilor pentru plantrile de toamn se 'a e@ecuta de preerin 3n lunile
au!ust 6 septembrie# iar pentru cele de prim'ar 3n lunile octombrie 6 noiembrie(
6.2.4.2. &ropile 'or i astel spate 3nc%t centrul iecreia s corespund pic4etului pus
pentru !roapa respecti'(
6.2.4.3. 7parea !ropilor se 'a e@ecuta mecanic Dec4ipament tip RNIMO&E sau manual(
6.2.4.4. &ropile spate mecanic sau 3n soluri nisipoase 'or i circulare i *or a'ea
urmtoarele dimensiuni;
6 pentru arbori; diametrul de /#,/6)#// m i ad%ncimea de /#0/6/#2/ mF
6 pentru arbuti i liane; diametrul de /#=/6/#0/ m i ad%ncimea de /#=/ mF
6 pentru plante perene; diametrul de /#*/6/#=/ m i ad%ncimea de /#*/ m(
6.2.4.5. &ropile spate manual# e@cept%nd cele din soluri nisipoase# 'or a'ea seciunea
ptrat# cu urmtoarele dimensiuni;
6 pentru arbori; /#,/6)#// m @ /#,/6)#// m @ /#0/6/#2/ m
6 pentru arbuti i liane; /#=/ m @ /#=/ m @ /#=/ m
6 pentru plante perene; /#=/ m @ /#=/ m @ /#=/ m
Dimensiunile !ropilor pentru plantarea puieilor cu balot de pm%nt la rdcin# 'or i 3n
uncie de mrimea balotului de pm%nt(
Dimensiunile !ropilor sunt date orientati'# ele trebuind s ie eectuate 3n uncie de
dimensiunile a'ute la plantare de materialul sditor olosit(
6.2.4.6. La e@ecutarea !ropii# pm%ntul re"ultat din sparea treimii superioare a !ropii i cel
re"ultat din restul spturii 'a i ae"at 3n dou !rme"i separate# de o parte i de alta a !ropii(
La plantare pe undul !ropii i 3n "ona rdcinilor se pune pm%ntul spat din partea de sus a
!ropii unde de re!ul solul este mai ertil(
6.2.4.7. O dat cu sparea !ropilor# 'or i 3ndeprtate pietrele# rdcinile# stolonii de pir i
lar'ele insectelor 'tmtoare# 3n special cele de crbui i de coropinie(
6.2./. Asi!urarea materialului sditor
6.2.5.1. Materialul sditor 'a i scos din pepiniera proprie sau adus de la pepiniera
productoare cu c%te'a "ile 3nainte de plantareF imediat dup scoatere 'a i depo"itat pro'i"oriu# 3n
condiiile de la capitolul 1(*(+(# p%n ce 'a i transportat la locul de plantare(
6.2.6. Ambalarea i transportul materialului sditor
6.2.6.1. Puieii 'or i li'rai din pepinier ambalai 3n ca"urile 3n care transportul lor la
depo"itele de la punctele de lucru se e@ecut pe calea erat i ambalai sau ne ambalai dac
transportul se e@ecut cu mi>loace auto(
6.2.6.2. Ambalarea puieilor const 3n mocirlirea rdcinilor# le!area i ambalarea lor 3n
baloturi# iar numrul de puiei se 'a stabili 3n uncie de mrimea acestora# astel 3nc%t !reutatea
unui balot s nu depeasc ,/ I!(
6.2.6.3. Dac puieii sunt transportai cu mi>loace auto# ne ambalai# pe platorma i pe pereii
'e4iculului respecti' se 'or pune paie sau coceni ume"i# peste care se 'or ae"a puieii# care 'or i
acoperii cu paie i cu prelate(
6.2.6.4. ?iecare transport de puiei# e@ecutat ie cu calea erat# ie cu mi>loace auto# 'a i
3nsoit de ormele de transport ale materialului sditor(
6.2.6.5. Dac se transport o dat mai multe specii# este obli!atoriu ca la iecare le!tur de
puiei s se pun c%te o etic4et de lemn sau tabl de "inc# purt%nd urmtoarele date;
6 denumirea pepiniereiF
6 specia i 'arietateaF
6 7TA7 nr(
6.2.6.6. Dac transportul puieilor se e@ecut 3n baloturi# etic4etele 'or i 3ntocmite 3n dublu
e@emplar# dintre care unul se 'a introduce 3n balot# iar pentru al doilea e@emplar completat cu
meniunea 8Atenie 6 Puiei ornamentali( Material sditor8# scris cu litere de cel puin ) cm# 'a i
le!at de balot(
6.2.9. Depo"itarea materialului sditor
6.2.7.1. Depo"itarea pro'i"orie a puieilor se 'a ace 3n pepiniere sau pe antiere 3n anuri
dinainte e@ecutate(
6.2.7.2. Puieii se 'or ae"a 3n le!turi de , 6 )// buc 3n uncie de !rosimea lor# iar cei din
speciile cu rdcini 'oluminoase se 'or ae"a c%te unul(
6.2.7.3. Puieii 'or i ae"ai pe undul anului 3n po"iie 'ertical sau puin 3nclinat# iar
rdcinile puieilor 'or i acoperite cu pm%nt bine mrunit 3n !rosime de )/ 6 ), cm tasat deasupra
rdcinilorF deoarece pm%ntul trebuie s umple !olurile dintre rdcini# dac este uscat 'a i ume"it
cu ap(
6.2.7.4. La depo"itarea de lun! durat# pe timpul iernii# anurile se 'or e@ecuta la un loc
adpostit i 'or i mai ad%nci# 3n aa el 3nc%t s permit acoperirea cu pm%nt tasat a puieilor cu cel
puin ), 6 =/ cm deasupra rdcinilor( Partea din puiet rmas aar din an 'a i acoperit cu
ro!o>ini# pentru a nu i e@pus ariei soarelui# '%ntului i !erului( Puieii 'or i ae"ai 3n po"iie
'ertical# nele!ai 3n snopi i rsirai(
6.2.;. Apro'i"ionarea cu tutori
6.2.8.1. 9oncomitent cu asi!urarea materialului sditor# se 'or apro'i"iona i tutorii necesari(
6.2.8.2. Tutorii 'or i conecionai din lemn de salc%m# ste>ar# brad# molid etc(# cu diametrul
de 0 6 2 cm i 'or a'ea lun!imea stabilit 3n elul urmtor;
6 /#*/ cm partea care se 3ni!e 3n pm%ntF
6 /#2/ m partea corespun"toare ad%ncimii !ropilorF
6 lun!imea corespun"toare trunc4iului puietului# msurat de la supraaa terenului p%n la
prima ramur a coroaneiF la puieii 3n orm de 'ar! Dr coroanE# aceast parte este de cel
puin )#2/ m(
6.2.8.3. Pentru a pre'eni putre"irea poriunii din tutore 3n!ropat 3n pm%nt# se 'a un!e
aceast poriune 3n lun!ime de )#// m cu !udron care a ost iert timp de o or(
6.2.%. Pre!tirea materialului sditor
Aceasta const 3n urmtoarele operaii;
6.2.".1. Heriicarea puieilor scoi de la depo"itare i 3nlturarea celor care au suerit de
uscciune# de !er sau au rdcinile 'tmate(
6.2.".2. Toaletarea rdcinilor la puieii sntoi se ace suprim%ndu6se rdcinile "drelite i
scurt%ndu6se cele ce depesc dimensiunile !ropii(
6.2.".3. Mocirlirea rdcinilor cu un amestec de pm%nt 'e!etal# ble!ar proaspt de 'ac i
ap# care# trebuie s ie at%t de dens 3nc%t s asi!ure 3ncrcarea i buna 3n'elire a rdcinilor(
6.2.10. Tierile pentru ormarea coroanei
6.2.10.1. Tierile pentru ormarea coroanei se 'or e@ecuta 3n scopul obinerii unui sc4elet c%t
mai estetic# al stabilirii unui ec4ilibru 3ntre ramurile coroanei# a crerii unor condiii optime de
i!ien# iar 3n ca"ul pomilor ructieri# pentru obinerea unei supraee de rodire c%t mai mare(
6.2.10.2. La puieii de talie mare plantai 3n toamn# tierile pentru ormarea coroanei se 'or
e@ecuta prim'ara 3nainte de 3nceperea 'e!etaiei iar la cei plantai prim'ara# aceast operaie se 'a
e@ecuta odat cu plantarea(
6.2.10.3. Operaia de tiere se 'a e@ecuta 3n elul urmtor;
6 se 'or ale!e =6, ramuri ale coroanei# reparti"ate uniorm 3n >urul a@ului i care se !sesc
aproape i la distane c%t mai e!ale unele de alteleF aceste ramuri se 'or scurta la o lun!ime
de =,60, cm de punctul de inserie# 3n aa el 3nc%t tierea s se ac deasupra unui mu!ur
plasat 3n aarF
celelalte ramuri se 'or tia de la punctul de inserie Di!( *=EF
6 3n ca"ul unei coroane mai de"'oltate# care au ramuri cu lun!imea mai mare de /#2/ m#
scurtarea ramurilor se 'a e@ecuta la lun!imea de /#1/ 6/#2/ mF
- a@ul de prelun!ire a trunc4iului se 'a scurta prin tiere *, 6 =/ cm deasupra planului de
tiere a ramurilor de ba" ale coroanei Di!( *0E(
?i!( *=
?i!(*0
6.2.10.4. La castani# nuci i rinoase nu se 'a e@ecuta nici o tiere pentru ormarea
coroanei# iar la plopi 3n loc de scurtarea ramurilor 6 se 'a e@ecuta e!alarea artiicial a ramurilor#
pstr%ndu6se ,61 ramuri la '%r# care se 'or scurta la *-= din lun!ime(
6.2.10.5. La puieii de arbori i pomi de talie mic RR se aplic asonarea coroanei( La
arbuti se 'a reduce proporional pentru a reali"a ec4ilibrul 3ntre puterea de absorbie a rdcinilor
i necesarul de 4ran a coroanei(
6.2.11. Plantarea materialului sditor
Prinderea i de"'oltarea puieilor depinde 3n mare msur de respectarea normelor te4nice de
plantare(
6.2.11.1. Pentru speciile care se tutelea" se 'or aduce tutori la !ropi i se 'or 3ni!e 3n
mi>locul !ropilor la o ad%ncime de cel puin */ cm# 3n aa el 3nc%t toi tutorii s se !seasc pe linia
pre'"ut pentru plantare# la plantaiile 3n r%nduri# sau 3n amplasamentele stabilite prin planul de
plantare 6 la celelalte plantaii(
6.2.11.2. &roapa se 'a umple p%n la o ad%ncime de )-= 6 )-* din ad%ncimea ei 3n uncie de
lun!imea rdcinilor puietului ce se 'a plantaF pm%ntul astel pus 3n !roap# 3n >urul tutorelui se 'a
tasa bine prin clcare cu piciorul(
6.2.11.3. Puietul scos din depo"it# pre!tit aa cum s6a artat la capitolele respecti'e# se 'a
ae"a 3n !roap pe partea de nord a tutorelui# urmrindu6se s nu ie plantat la o ad%ncime mai mare
dec%t aceea la care a ost plantat 3n pepinierF ac e@cepie de la aceast re!ul slciile i plopii# care
'or i plantai astel 3nc%t s ie acoperii cu pm%nt p%n la circa */ cm deasupra coletului( Pentru
pomii altoii# plantarea se 'a ace obli!atoriu cu punctul de altoire la supraaa solului(
6.2.11.4. Rdcinile se 'or ae"a 3n po"iia lor normal# se 'or acoperi cu pm%nt bine
mrunit# r a se lsa !oluri printre ele# dup care se 'a presa bine pm%ntul prin clcare cu
piciorul(
6.2.11.5. La plantrile de prim'ar i la plantrile de toamn 3n teren uscat# se 'a uda
iecare puiet cu )/ K */l de ap(
6.2.11.6. Dup plantare se 'a e@ecuta un muuroi 3n >urul puietului(
1(*())(+( Trunc4iul puietului care se tutelea" se 'a le!a# r a se str%n!e# 3n orm de 828
de captul superior al tutorelui# care nu trebuie s depeasc ni'elul coroanei(
6.2.11.8. Dup *6= sptm%ni# c%nd pm%ntul s6a ae"at# se 'a e@ecuta le!area deiniti' de
tutore# const%nd 3ntr6o le!tur la captul superior al tutorelui i alta la >umtatea luiF la puieii cu
tulpini str%mbe# se 'a e@ecuta i o a treia le!tur sau mai multe# pentru ca prin cretere s li se
3ndrepte tulpinile(
1(*())(.( Plantaiile tinere limitroe cu isla"uri i cele de pe sectoarele de drum pe care trec
cire"i de 'ite 'or i aprate 3mpotri'a distru!erilor# cu mrcini ae"ai str%ns 3n >urul trunc4iului i
prini 3n trei inele de s%rm Di!( *,EF dac se dispune de materiale# se 'or e@ecuta pentru prote>are
3n!rdituri ormate din trei araci btui 3n pm%nt 3n triun!4i ec4ilateral 3n >urul trunc4iului i prini
3ntre ei cu dou inele de ipci btute 3n cuie# unul de partea superioar a aracilor i altul la >umtatea
3nlimii lor Di!( *1E(
6 ?i!( *, ?i!( *1 6
6.2.11.10. La plantrile de toamn# trunc4iul puieilor se 'a prote>a 3mpotri'a ro"toarelor#
prin 3n'elire cu stu# cu tulpini de loarea 6 soarelui# cu coceni desrun"ii sau cu 4%rtieF acest
material protector se 'a 3ndeprta prim'ara(
6.2.11.11. La plantaiile ce nu se prote>ea" conorm indicaiilor de la punctele anterioare#
puieii i tutorii 'or i 'ruii p%n la 3nlimea de )#*/ m, imediat dup plantare# pentru o mai bun
conser'are(
6.2.11.12. La e@ecutarea plantaiilor pentru consolidri de talu"uri i perdele de protecie#
plantarea puieilor de talie mic se poate ace 3n despictur cu ca"maua# cu plantatorul# la an etc(
6.2.11.13. Materialul sditor care 'a rm%ne ne plantat la s%ritul "ilei de lucru 'a i
reae"at la stratiicare p%n la re3nceperea lucrrilor de plantare(
6.2.12. Plantarea puieilor Acu balot de pm%nt la rdcinB
6.2.12.1. Plantrile Acu balot de pm%nt la rdcinB se 'or aplica 3n ca"urile 3n care se
olosete material sditor 3n '%rst i 3n special# c%nd se transplantea" rinoase# specii cu run"e
persistente# care pre"int diiculti de prindere(
6.2.12.2. Plantrile Acu balot de pm%nt la rdcinB# se e@ecut de preerin 3n perioada
3n!4eului c%nd transportul i transplantarea se pot e@ecuta mai uor(
6.2.12.3. 7e 'or putea eectua transplantri cu balot i 3n timpul se"onului de 'e!etaie# 3n
care ca" se 'or lua o serie de msuri de precauie i anume;
6 transplantarea se 'a e@ecuta imediat dup scoaterea balotului# e'it%ndu6se transportul la
distane mariF
6 3n timpul transportului i dup plantare# p%n la intrarea 3n plin 'e!etaie# coroanele
arborilor sau ale arbutilor transplantai 'or i umbrite cu ro!o>ini# iar trunc4iurile acestora
'or i 3n'elite 3n trestie# paie sau 4%rtieF
6 la oioase se 'or e@ecuta# 3nainte de transplantare# tieri de scurtare a ramurilor coroanei#
pentru a se menine ec4ilibrul 3ntre capacitatea de absorbie a sistemului radicular i
e'aporarea apei(
6.2.12.4. Pentru o mai bun reuit a transplantrilor# se recomand ca materialul sditor
destinat acestui scop s ie pre!tit 3nc din 'ara anului ce precede transplantarea( Lucrrile de
pre!tire se e@ecut 3n prima decad a lunii iunie i constau 3n;
6 sparea 3n >urul trunc4iului arborelui# care urmea" s ie transplantat# a unui an circular
3n lime de */ 6 =/ cm# p%n la ad%ncimea la care au ptruns rdcinileF cercul e@terior 'a
a'ea ra"a de patru ori mai mare dec%t a arborelui ce se transplantea"F
6 tierea cu oarece bine ascuite sau cu ierstraie mici a rdcinilor 3nt%lnite 3n anF
6 umplerea anului cu pm%nt bine tasat# imediat dup sparea lui i turnarea 3n an 6
3nainte de a i umplut complet cu pm%nt 6 a unei cantiti corespun"toare cu ap# astel
3nc%t pm%ntul muiat cu ap s umple toate !olurile(
Lucrrile de pre!tire au ca eect creterea a numeroase rdcini tinere# care 3mp%n"esc
balotul de pm%nt 3n >urul trunc4iului(
6.2.12.5. n iarn se 'a e@ecuta transplantarea arborelui astel pre!tit# sp%ndu6se un an
circular dup procedura artat la punctul anterior# care 3ns 'a a'ea ra"a cercului e@terior de cinci
ori mai mare dec%t a arboreluiF se 'a desprinde apoi balotul de pm%nt de la locul lui# tindu6se
e'entualele rdcini care6l prind de pm%ntul din >urul su(
6.2.12.6. 5alotul astel desprins 'a i ambalat 3ntr6o plas de s%rm# ale c%rei oc4iuri 'or
a'ea laturile )6 )#, cm# sau 3n sc%nduri ae"ate una l%n! alta ca doa!ele unui butoi i le!ate str%ns
de >ur 3mpre>ur pentru a nu se deplasaF 3ntre plasa de s%rm# respecti' 3ntre sc%ndurile de lemn i
balot# se 'a pune un strat de paie# iar 3n ca"urile de balot din pm%nt nisipos se 'a prote>a balotul cu
o p%n" de sac Di!( *+E(
5aloturile mai mici se pot ambala 3n couri de nuiele iar cele de mrime redus se pot
ambala 3n paie de secar corespun"tor(
6.2.12.7. nainte ca materialul sditor scos cu balot de pm%nt la rdcin s ie 3ncrcat i
transportat# ramurile laterale ale acestuia 'or i apropiate i le!ate de tulpin cu raie# cu liber de tei
sau cu nuiele# 3n aa el 3nc%t s nu se "dreleasc scoara(
6.2.12.8. Arborii cu balot de pm%nt la rdcin 'or i etic4etai 3nainte de a i transportai#
aa cum s6a artat la materialul sditor iar 3n timpul transportului 'or i 3nsoii de toate ormele
necesare(
6.2.12.". Materialul sditor scos cu balot se 'a planta c%t mai repede dup sosirea la
destinaie i nu mai t%r"iu de *6= "ile# 3n care timp 'a i prote>at prin acoperire total cu paie# coceni
sau ro!o>ini# care pe timp clduros se 'a uda cu ap(
6.2.12.10. Plantarea materialului sditor cu balot de pm%nt la rdcin se 'a e@ecuta 3n
!ropi circulare dinainte e@ecutate# a cror ra" trebuie s ie cu */ 6 =/ cm mai mare dec%t a
baloturilor i ad%ncimea e!al cu a acestoraF la plopi ad%ncimea poate i cu */ 6 0/ cm mai mare(
6.2.12.11. Arborii de talie mare 'or i ancorai 3n trei puncte cu s%rm i rui btui 3n aara
circumerinei balotului# conorm i!( *2(
6?i!( *+ 6
6?i!(*2
9. :ntreinerea (lantaiilor tinere
Lucrrile de 3ntreinere a plantaiilor tinere constau 3n;
6 completarea lipsurilor din plantaiile e@istente
6 lucrri de 3ntreinere curent
6 lucrri de 3ntreinere periodic
6 combaterea duntorilor
6 'ruirea plantaiilor
9.1. om(letarea li(surilor 8n (lantaiile e2istente
9.1.1. La completarea lipsurilor ce s6au produs 3n plantaiile e@istente# se 'a olosi material
sditor din aceeai specie i preerabil de aceeai de"'oltare ca plantaia e@istent# olosindu6se 3n
acest scop# la ne'oie material sditor cu balot la rdcin(
La completri se 'or menine distanele de plantare 3n uncie de cate!oria de plantaie
rutier Dpct( ,E(
9.1.2. 9ompletarea lipsurilor se 'a e@ecuta potri'it pre'ederilor din capitolul anterior(
9.2. 4ucrrile de 8ntreinere curent
9.2.1. 7parea pm%ntului pe o ra" de /#,/ m 3n >urul trunc4iului# care se 'a e@ecuta de c%te
ori este ne'oie i cel puin de patru ori pe an( 7e sap e@emplarele cu diametru p%n la )/ cm(
9.2.2. ndreptarea arborilor 3nclinai# completarea tutorilor rupi sau lips# suprimarea
dra>onilor sau a lstarilor# reacerea le!turilor de tutori# care se e@ecut odat cu sparea
pm%ntului(
9.2.3. Hruirea plantaiei# inclusi' a tutorilor# p%n la 3nlimea de )#*/ m de la teren(
9.2.'. Sinerea plantaiei sub obser'aie tot timpul anului i repetarea lucrrilor enumerate ori
de c%te ori 'a i ne'oie(
9.3. 4ucrri de 8ntreinere (eriodice
9.3.1. 7uprimarea lstarilor i dra>onilor Da lstarilor din rdcinE# care se e@ecut prim'ara
3ndat ce apar(
9.3.2. Rdatul plantaiei pe timp de secet cu */ 6 0/ ) de ap# la iecare e@emplar# care se 'a
e@ecuta dup ce se desac muuroaiele i se 'or orma li!4eane 3n >urul arborilor i pomilorF
operaia de udare se 'a repeta la )/ 6 )0 "ile(
9.3.3. Reacerea muuroaielor 3n >urul arborilor dup ce udatul a ost terminat(
9.'. 3rotecia (lantaiei rutiere
9.'.1. n tot timpul anului# eul de district# te4nicienii i in!inerii de la uniti# 'or ine
plantaia sub obser'aie i 'or lua msuri de combatere a unor e'entuale atacuri de insecte sau boli
cripto!amice( Aciunea de combatere a bolilor i duntorilor se poate eectua cu mi>loacele te4nice
din dotare sau prin intermediul unitilor speciali"ate 3n domeniu(
9.'.2. La du"i# 3n perioada creterii 'iermilor de mtase# 3n ca"ul a'i"rii# sunt inter"ise
tratamentele cu substane c4imiceF cuiburile i oule de omi"i 'or i culese i distruse(
9.'.3. Duntorii i bolile cel mai des 3nt%lnite 3n plantaiile rutiere sunt pre"entate mai >os
Ddescrierea pe lar! se al 3n Instrucia pri'ind acti'itatea pepinierelor rutiereE(
7.4.3.1. Iepurele T roade scoara pomilor# care se usuc( Puieii tineri de pomi preerai de
iepuri 'or i prote>ai cu mrcini# trestie# coceni sau alte materiale le!ate str%ns 3n >urul tulpinii
p%n la )#* m 3nlime(
7.4.3.2. Omida proas a dudului( :ste cel mai periculos duntor( &eneraia de prim'ar
apare 3n aprilie( Omi"ile es un cuib mtsos cu care 3mpre>muiesc run"ele tinere pe care le
mn%nc( Apoi prsesc cuibul i se rsp%ndesc 3n coroana arborilor i pomilor i le mn%nc
run"ele( La e@emplarele atacate sta!nea" 'e!etaia# lu>erii rmai neli!niicai de!er iarna# iar
e@emplarele deoliate se usuc(
7e combate prin tierea cuiburilor de omi"i cu a>utorul oarecelor de omi"it i arderea lor pe
loc# sau prin stropiri cu substane itoarmaceutice Dproduse pe ba" de malation sau lindanE(
7.4.3.3. Pduc4ii 'er"i ai run"elor apar 3n luna mai 6 iunie# atac lstarii i run"ele din care
su! se'a# run"ele se deormea" i se rsucesc iar creterea sta!nea"(
7e combat cu stropiri cu substane pe ba" de dimetoat(
7.4.3.4. ?luturele alb al salciei i plopului( Apare 3n luna mai 6 iunieF omi"ile se 4rnesc cu
run"eF 3n ani cu ierni bl%nde i prim'eri calde omi"ile produc desrun"irea 3n mas a coroanei
plopilor# care se opresc din cretere iar ramurile 3ncep s se usuce( Omi"ile luturelui alb preer
plopul piramidal(
7e combate prin stropiri cu produse or!anoclorurate sau or!anoosorice(
7.4.3.5( Pduc4ele din 7an 6 Qose
n urma atacului# sub scoar# pe run"e i ructe se obser' puncte roii de )6* mm cau"ate
de su!erea se'ei din esuturi( Pomii atacai se usuc treptat de la '%r spre ba"(
7e combate prin stropiri de iarn cu polisulur de calciu sau de bariu i stropiri de 'ar cu
etil sau metilparation# dimetoat# malation# enitrotion# cloren'inos# etc(
7.4.3.6. ?inarea mrului( 9iuperca apare 3n lunile iulie 6 au!ust pe run"ele mrului( 7e
combate prin stropiri cu sul muiabil(
;. :ntreinerea (lantaiilor mature
Pentru a se asi!ura 'e!etarea normal a plantaiilor mature se 'or e@ecuta urmtoarele lucrri de
3ntreinere;
- 3ntreinerea solului
- 3n!ri>irea trunc4iului
- 3n!ri>irea coroanei
- tierile pentru corectarea coroanei
;.1. :ntreinerea solului
Aceast lucrare const 3n a%narea solului# prin sparea 3n >urul arborilor# omilor i arbutilor cu
diametrul p%n la )/ cm pe o ra" de /#,6/#+, m i o ad%ncime de 162 cm# cosirea ierbii de pe
acostamente i "one# st%rpirea buruienilor i a tuiurilor# combaterea cuscutei DtoreluluiE# udatul 3n
ca" de secet(
;.2. :ngri@irea trunc"iului
Aceast operaie const 3n urmtoarele lucrri;
- 3nlturarea scoarei moarte de pe trunc4i cu a>utorul ra"ului i al periei de s%rm#
str%n!erea i arderea scoarei c"ute# pentru a distru!e insectele i pupele lor# care s6au
adpostit sub eaF
- stropirea trunc4iului cu substane itoarmaceuticeF
- 'ruirea de *6= ori pe an a trunc4iului# pe 3nlimea de )#*/ mF
- suprimarea lstarilor i a dra>onilor imediat ce aparF
- tratarea rnilor produse prin lo'iri# insolaie !er# etc(F
- aprarea trunc4iului 3mpotri'a ro"toarelor sau a stricciunilor pe care le6ar putea produce
'itele# prin 3n'elirea cu spini# stu# tulpini de loarea soarelui# coceni desrun"ii sau cu
4%rtie(
;.3. :ngri@irea coroanei
Aceast operaie const 3n urmtoarele lucrri;
6 3ndeprtarea ramurilor uscate i a ructelor mumiiateF
6 tieri pentru corectarea coroanei# care constau 3n scurtarea sau suprimarea ramurilor
lacome# a celor de prisos sau inestetic crescute Dsuprapuse# 3ncruciate# at%rnateE# precum i a
celor 'tmate sau rupteF aceste tieri se e@ecut cu re!ularitate 3n cursul anului# e@cepie
c%nd pomii ructieri# la care tierile se 'or e@ecuta 3n luna au!ust pentru s%mburoase i
nuci i spre s%ritul iernii Dlunile ebruarie 6 martieE pentru meri i periF
6 tieri de ela!are# care constau 3n tierea la inel a ramurilor alate 3n ba"a coroanei# 3n
scopul ridicrii ni'elului coroanei( Tierile de ela!are se 'or e@ecuta treptat# 3n uncie de
stadiul de de"'oltare a arborelui# 3n aa el 3nc%t partea din trunc4iul acestuia de la teren
p%n la prima ramur# s nu depeasc *-= din 3nlimea lui i s nu ie mai mare de ,#/ m(
%. !ierile (entru regenerarea coroanei la ar,ori 7i (omi
%.1. Aceste tieri se 'or e@ecuta la arborii i pomii btr%ni i care au ca scop re!enerarea
coroanei i prelun!irea 'ieii acestor arbori(
%.2. La arborii i pomii la care se 'a 4otr3 c trebuie s ie e@ecutate aceste tieri# se 'a
stabili 3n primul r%nd conturul coroanei ce urmea" s se obin(
%.3. La arborii ru conormai nu se 'or e@ecuta tieri de re!enerare a coroanei(
%.'. Diametrul ma@im al ramurii 3n punctul 3n care se 'a e@ecuta tierea nu trebuie s
depeasc */ cm la du"i# ), cm la salc%mi# ulmi# rasini# arari# tei# plopi i slcii i )* cm la
catalpa# a!# carpen# !ldi i alte esene tariF la castani i nuci nu se 'or e@ecuta tieri de
re!enerare a ramurilor !roase(
%./. Dup ce s6a stabilit noul contur al coroanei# se 'a trece la e@ecutarea tierilor(
%./.1. 7e 'a scurta ramura a@ial Dramur de ordinul IE la 3nlimea stabilit prin noul contur
al coroanei(
%./.2. 7e 'or scurta apoi ramurile care pornesc din ramura a@ial Dramuri de ordinul IIE la lun!imea
e!al cu *-= din lun!imea celei a@iale# msurat de la '%rul ei p%n la punctul de pornire a ramurii
de ordinul II care se scurtea"( D:@(; o ramur de ordinul II# care pornete dintr6un punct al ramurii
a@iale situat la ./ cm de '%rul acestei ramuri# 'a i scurtat la lun!imea de *-= din ./ cm# adic la
lun!imea de 1/ cm 6 i!( *. a i *. bE(
?i!( *. a ?i!( *. b
%./.3. Dup ce s6au scurtat toate ramurile de ordinul II# se 'a trece la scurtarea celor de
ordinul III# dup indicaiile date pentru cele de ordinul II# lun!imea scurtat stabilindu6se 3n acelai
mod# 3n uncie de lun!imea ramurii din care pleac ramura de ordinul III# msurat de la '%rul ei
p%n la punctul de plecare a ramurii ce se scurtea"(
La el se 'a proceda# succesi'# cu ramurile de ordinul IH i H etc( Di!( *. a i *. bE(
%./.'. La coroanele r '%r de cretere Dr ramur a@ialE# denumite 83n orm de 'as8# se
'a lua de ba" una dintre ramurile cele mai !roase# care se 'a scurta la lun!imea pre'"ut 3n noul
contur al coroanei# dup care 'or i scurtate la aceeai lun!ime celelalte ramuri de ba"# considerate
de ordinul ) i apoi se 'a continua scurtarea dup procedeul indicat la coroanele cu ramur a@ial
Di!( =/ a# b i cE
?i!( =/a
?i!( =/b
?i!( =/c
10. !ieri de crengi (entru asigurarea )i1i,ilitii ga,aritului drumului 7i (entru ,una
+uncionare a instalaiilor din )ecintatea (lantaiilor
Tierea cren!ilor# care 3mpiedic 'i"ibilitatea pe drum sau spre indicatoarele de circulaie#
ori reduc !abaritul de liber trecere pe drum# se 'a e@ecuta ori de c%te ori este necesar pe ba"a
constatrilor cute cu oca"ia re'i"iilor drumului(
Tierea cren!ilor pentru asi!urarea !abaritului pentru liniile aeriene de telecomunicaii i
ener!ie electric# tierile de ela!a> artiicial sau corectarea coroanei unei specii# precum i tierile
pentru re!enerarea coroanei# tierile de i!ien i 3ntreinere# se e@ecut pe ba"a constatrii or!anelor
de specialitate i a aprobrii or!anelor competente(
10.1. Tierea ramurilor subiri p%n la = cm diametru se 'a e@ecuta de la 8inel8# adic din
punctul de inserie cu tulpina(
10.2. La plantaiile de plop i de alte specii cu de"'oltare piramidal# care necesit tierea
mai multor ramuri# se 'or scurta toate ramurile proporional cu lun!imea celor a cror scurtare este
impus# pentru a nu le strica orma lor speciic# prin tirbirea coroanei Di!( =)() i =)() aE(
6?i!(=)()6 6?i!(=)()a6
10.3. 9ren!ile i"olate# care reduc !abaritul sau pro'oac deran>amente instalaiilor din
'ecintatea plantaiilor# 'or i suprimate de la 8inel8# astel 3nc%t s conduc la rrirea coroanei sau
la ridicarea ni'elului ei i prin aceasta# la eliminarea incon'enientelor e@istente# 3ns r ca prin
aceasta s se dune"e aspectului estetic al plantaiei Di!( =)(* i =)(*aE(
6?i!(=)(*6 6?i!(=)(*a6
10.'. n ca"urile 3n care prin suprimarea cren!ilor s6ar deorma coroana# se 'or aplica tierile
pentru re!enerarea coroanei# tratate la capitolul anterior Di!( =)(= i=)(=aE(
?i!(=)(=6 6?i!(=)(=a
10./. La plantaiile de talie 3nalt# ale cror ramuri de la ba"a coroanei reduc !abaritul sau
pro'oac deran>amente instalaiilor 'ecine# se 'or suprima toate aceste ramuri# ridic%ndu6se ni'elul
coroanei# r a duna aspectului estetic al acesteia Di!( =)(0 i =)(0aE(
6?i!(=)(06 ?i!( =)(0a6
10.6. La arborii i pomii cu coroan !lobular# se 'or e@ecuta tieri de re!enerare a coroanei#
3n msura impus de incon'enientele constatate# deoarece e@ecutarea unor tieri pariale ar strica
aspectul estetic al arborilor Di!( =)(, i =)(,aE(
6?i!(=)(,6 ?i!(=)(,a6
10.9. Tierea ramurilor mai !roase de * cm# se 'a e@ecuta numai cu ierstrul Dmanual sau
mecanicE tierea 3ncep%nd din partea 3n care se 3nclin ramura# pentru a pre'eni ac4ierea ei(
10.;. Rnile pro'ocate prin e@ecutarea tierilor# dac depesc diametrul de = cm# se 'or
nete"i i un!e cu 'opsea de culoarea scoarei sau cu ulei ars# pentru a se pre'eni uscarea i
de!radarea lemnului descoperit# 3nainte de a se cicatri"a rana(
10.%. Toate aceste tipuri de tieri# e@cept%nd tierile de suprimare a ramurilor subiri p%n la
= cm diametru# se 'or e@ecuta numai 3n timpul repausului 'e!etati'(
10.10. Toate tierile# e@cept%nd tierile la du"i i cele de suprimare a ramurilor subiri p%n
la = cm diametru# se 'or e@ecuta numai 3n timpul repausului 'e!etati' i numai 3n ba"a unor
autori"aii eliberate de ctre unitile de drumuri competente# care sunt obli!ate ca 6 3n prealabil 6 s
cercete"e la aa locului toate ca"urile respecti'e i s dea a'i" numai acelora bine >ustiicate#
indic%nd i sistemul de taiere ce se 'a aplica(
10.11. La arborii care sunt declarai monumente ale naturii# tierile se 'or e@ecuta numai
dup obinerea aprobrii de la or!anele competente(
11. !ierea (lantaiilor
11.1. Tierea arborilor# pomilor i arbutilor din plantaiile rutiere se poate ace 3n situaiile
de mai >os;
11.1.1. Tierea e@emplarelor sntoase D3n plin 'e!etaieE
6 3n 'ederea eliberrii amplasamentelor lucrrilor de moderni"are sau de"'oltare a reelei de
drumuri sau pentru alte construcii i instalaii limitroe drumului pentru care s6au eliberat
autori"aii de amplasare din partea administratorului drumuluiF
6 pentru rrirea plantaiei D3n mod ealonatE# astel 3nc%t s se reali"e"e o distan de ,/ m
3ntre arbori pe r%nd# aa cum este pre'"ut 3n actuala InstrucieF
6 pentru 3nlocuirea e@emplarelor necorespun"toare Darbori ru conormai# situai 3n aara
aliniamentului etc(EF
6 3n 'ederea 3nlturrii e@emplarelor care pre"int pericol pentru si!urana circulaiei
Dplantaie 3n interior de curbe# 3n intersecii cu alte drumuri sau cu calea eratE sau pentru
construciile i instalaiile limitroeF
6 pentru desiinarea aliniamentelor de pe sectoarele de drum 3n 'ecintatea crora se al
'e!etaie orestier# plantaii 'iticole sau pomicoleF
6 3n scopul re!enerrii pe cale 'e!etati' a plantaiilor care constituie perdele de protecie
sau a plantaiilor pentru consolidarea talu"urilorF
11.1.2. Tieri de i!ien 6 tierea e@emplarelor aectate de boli i duntori# alate 3n dierite
stadii de uscare(
11.1.3. Tierea e@emplarelor uscate# rupte sau mutilate de '%nt# accidente de circulaie sau a
unor calamiti naturale D'%nt# cderi mari de "pad# depuneri de c4iciur etc(EF
11.1.'. Tierea plantaiei rutiere a>uns la '%rsta de e@ploatabilitate(
11.2. Tierea arborilor# pomilor i arbutilor alai pe "ona drumurilor de orice cate!orie sau
a celor plantai 3n aara acestei "one 3n scopul consolidrii i proteciei drumului se poate ace
numai 3n condiiile stabilite de le!e(
11.3. Distru!erea sau de!radarea plantaiilor rutiere se pedepsete potri'it le!ii# penal sau
contra'enional# dup ca"(
11.'. Pentru plantaiile ce mr!inesc drumul# dar care nu aparin unitilor de drumuri# i
care pun 3n pericol si!urana circulaiei rutiere# unitatea care administrea" drumul Dde re!ul 7ecia
de DrumuriE# 'a trimite o adres proprietarului plantaiei respecti'e 3n 'ederea lurii msurilor
corespun"toare( n ca" contrar# administratorul drumului prin subunitatea care 3ntreine "ona
respecti' 'a lua msurile de sancionare contra'enional pre'"ute de le!e(
12. 4ucrri di)erse (entru meninerea esteticii 1onei drumurilor
Pentru meninerea esteticii "onei drumurilor se 'or e@ecuta# 3n aar de lucrrile pre'"ute la
capitolele anterioare i lucrrile pre'"ute mai >os(
12.1. Deriarea tuelor# a lstarilor i a dra>onilor crescui pe "ona drumului se 'a e@ecuta
imediat ce se constat apariia lor(
12.2. Tierea buruienilor de pe "ona drumurilor# imediat ce aparF erbicidarea 'e!etaiei
ierboase nedorite# 3n "onele ce nu pot i cosite mecanic sau manual De@( anuri pereate# serturi de
con pereate# "iduri de spri>in# rosturi etc(E(
12.3. 9osirea ierbii de pe "ona drumurilor# se 'a e@ecuta c%nd depete 3nlimea de ), cm(
12.'. Hruirea plantaiei(
13. A)i1e 7i modul de )alori+icare a (roduselor din (lantaiile rutiere
13.1. Materialul lemnos re"ultat prin tierea sau deriarea plantaiilor 'a i 'aloriicat
conorm normelor le!ale 3n 'i!oare# 3n cadrul subunitilor de drumuri# pentru 3ncl"irea ba"elor de
des"pe"ire Dcu prioritateE# prin prelucrarea 3n atelierele proprii de t%mplrie Dunde este ca"ulE i
prin 'inderea ctre salariaii unitilor de drumuri sau unor tere persoane pe ba" de licitaie(
6 Pentru sectoarele ce urmea" a i deriate# este necesar# ca 3n conormitate cu Le!ea nr(
)=+-).., pri'ind protecia mediului i a Ordinului nr( )*,-)..1 la MAPPM pri'ind Procedura de
re!lementare a acti'itilor economice i sociale cu impact asupra mediului 3ncon>urtor# s se
obin 3n prealabil Acordul de mediu de la A!enia de Protecie a Mediului(
6 7eciile de drumuri# prin personalul de specialitate# 'or solicita 3n scris ocolului sil'ic Dpe
ra"a cruia se al plantaia ce urmea" a i deriatE marcarea plantaiei(
6 Dup eectuarea calculelor# ocolul sil'ic# 'a emite Actul de punere 3n 'aloare# care
3mpreun cu tabelul cu arborii ce urmea" a i deriai D3ntocmit de eul de district 6 model Ane@a
=E constituie actele necesare obinerii acordului Direciei Re!ionale de Drumuri i Poduri 3n adresa
3naintat de secie ctre DRDP 3mpreun cu documentaia sus menionat se 'a meniona destinaia
materialului lemnos marcat(
6 Dup obinerea aprobrii DRDP# secia 'a solicita ocolului sil'ic emiterea Autori"aiei de
:@ploatare( Deriarea propriu6"is nu se poate e@ecuta dec%t dup obinerea Autori"aiei de
:@ploatare# iar un e@emplar al acesteia se 'a ala obli!atoriu la conductorului punctului de lucru
unde se e@ecut deriarea(
6 Responsabilul cu plantaiile rutiere din cadrul seciei 'a a'ea o e'iden strict a cererilor
personalului care solicit lemn din deriri# iar 3nainte de 3nceperea tierilor 'a 3ntocmi 3mpreun
cu eul de district Dpe ra"a cruia se ac deririleE un tabel care s cuprind subunitatea sau
persoana care solicit material lemnos# 'olumul de lemn solicitat prin cerere i 'olumul de lemn
aprobat Din%nd cont de 'olumul de lemn ma@im admis prin re!lementrile A(N(DE# preul de
'%n"are i po"iia arborelui din tabelul cu arbori aprobat de direcia re!ional( Acest tabel 'a i
semnat de eul de sector i de responsabilul cu plantaiile rutiere# 3nre!istrat la secie i aprobat prin
semntur i tampil de conducerea seciei(
13.2. Pentru lucrri de deriare masi' D3n ca"ul moderni"rilor# lucrrilor de reabilitare# a
perdelelor de protecieE este necesar ca DRDP pe ra"a cruia se propune deriarea# s obin i
acordul Administraiei Naionale a Drumurilor(
13.3. n situaii de ur!en Dcum ar i ca"ul arborilor rupi de '%nt# datorit altor calamiti
naturale# accidentelor# c%nd circulaia este blocat datorit arborilor prbuii din di'erse cau"e sau
c%nd se consider c un arbore pre"int pericol iminent pentru si!urana circulaieiE se pot eectua
lucrri de tiere i transportare a acestor arbori la district# pe ba" de proces 'erbal 3ntocmit la aa
locului de eul de district 3mpreun cu un salariat al districtului# 3n care se 'or meniona data#
drumul# po"iia Im# moti'ul pentru care arborele respecti' a ost tiat i 'olumul acestuia( Pe ba"a
acestui proces 'erbal cantitatea de material lemnos re"ultat 'a i 3nscris 3n !estiunea districtului(
13.'. Recoltarea ructelor i a lorilor din plantaiile aerente drumurilor publice precum i a
ierbii de pe "ona acestora# se e@ecut de ctre administratorul drumului sau de ctre alte uniti sau
persoane i"ice cu acordul administratorului drumului i cu respectarea le!islaiei 3n 'i!oare(
1'. $)idena< (a1a 7i tierea (lantaiilor rutiere
1'.1. Plantaiile rutiere se 3nre!istrea" 3n e'idena te4nico6operati' 89artea plantaiei8 care
se 3ntocmete odat la patru am 3n uniti naturale# buci pe Im# buci pe obiecti' sau buci i
supraa aerent( <eul de district are obli!aia de a opera 3n cartea plantaiei orice modiicare
sur'enit ca urmare a tierilor pro!ramate sau abu"i'e c%t i a completrilor# comunic%nd la secie
situaia la "i(
In'entarierea se ace prin parcur!erea pe >os a traseului# numrarea e@emplarelor i
identiicarea speciilor i a po"iiilor Iilometrice de c%tre persoane instruite care cunosc speciile de
pe teren i pot s participe la e'aluarea supraeelor(
9artea plantaiei se centrali"ea" pe cele patru pri la ni'el de secie# DRDP# AND(
?ormularele crii plantaiei 'or i semnate de eul de district# responsabilul cu probleme de
plantaie din secie i de ctre eul de secie(
1'.2. Modul de completare a ormularelor la ni'el de district Dmodel Ane@a *E
3artea 1 +lnt$ii rutiere (e lini,ente
In'entarierea se ace din Im 3n Im# complet%ndu6se 3n coloanele *#=#0 DN po"( ImF pentru
sectoarele de drum din administrarea municipiilor se trece Im de 3nceput i de s%rit 6 consemn%nd
3n coloana O57( 6 AM U administrare municipiuF 3n coloanele *0#*, se completea" cu numrul
total de arbori Dnu arbutiE e@isteni# astel ca 3n coloana *1 s se re!seasc suma celor dou
coloane( n coloana *+ se trece '%rsta arborilor predominani(
9oloana , nu se completea" la partea I(
n ceea ce pri'ete speciile care se trec 3n coloanele 1(((*= preci"m c 3n prealabil
responsabilul cu probleme de plantaii din secii sau de la DRDP trebuie s instruiasc pe eul de
district despre speciile predominante e@istente pe "on i 3nrudirea acestora# pentru c# spaiul iind
limitat# nu se pot trece toate 'arietile unei specii( Astel;
6 8n coloana 6 6 -r.ori r&inoi 6 se trec; pinul# bradul# molidul# laricea# etc(
6 8n coloana 9 6 -r$ri 6 se trec toate 'arietile care aparin speciei arar# respecti'; ararul
ttrsc# paltinul de c%mp# paltinul de munte# >u!astrul# ararul 'r!at# ararul american
6 8n coloana ; 6 Frsinul /s(.0 6 se trec; rasinul comun# rasinul american# mo>dreanul
6 8n coloana % 6 +lo( (ir,idl 6 se trec toi plopii cu coroan piramidal indierent de
'arietate Dplop ne!ru# plop alb# plop tremurtor# plop c4ine"esc# plop 4ibridE
6 8n coloana 10 6 +lo(i di*eri 6 se trec toi plopii cu alt coroan dec%t cea piramidal#
indierent de 'arietate(
6 8n coloana 11 6 1lci 6 se trec toate 'arietile ca; salcia pletoas# rc4ita cu trunc4i 3nalt#
salcia rsucit# rc4ita alb# salcia cpreasc
6 8n coloana 12 6 1lc2, 6 intr 'arietile de salc%m >apone"# salc%m comun# salc%m
beso!nian( Amora i salc%mul !alben sunt arbuti# acetia trec%ndu6se 3n coloanele
speciicate 3n tabele sau 3n coloana di'eri arbuti
6 8n coloana 13 6 Tei 6 se trec toate 'arietile; tei alb# tei american etc(
6 8n coloana 1' 6 Di*eri r.ori 6 se trec celelalte specii de arbori ca;
mesteacnul# catalpa# ulmul# ste>arul# oetarul# arinul# carpenul# castanul slbatic# etc(
6 8n coloana 1/ K )is, 3r3&r 6 se trec 'arietile de cais altoit sau nealtoit D"ar"rE
6 8n coloana 16 K )ire, *iin 6 toate 'arietile de cire altoit sau nealtoit sau de 'iin care
au coroan i tulpin
6 8n coloana 19 6 Dud 6 'arietile de dud alb# dud ne!ru
6 8n coloanele 1;. 1%< 20 6 respecti' ,&r. nuc. (&r se trec toate 'arietile inclusi' cele
slbatice
6 8n coloana 21 6 +run. corcodu 6 se trec toate 'arietile inclusi' pinul rou DPrunus
pissardiE dac are tulpin i coroan
6 8n coloana 22 6 Di*eri (o,i 6 cum ar i; !utuiul# piersicul# castanul comestibil# etc(
6 8n coloana 23 6 Di*eri r.uti 6 se in'entaria" arbutii indi'iduali nu i cei din alctuirea
!ardurilor 'ii
6 8n coloana 2; 6 4.ser*$ii 6 se consemnea" 3n dreptul iecrui r%nd lipsa plantaiei ie
datorit inter"icerii plantrii prin 7TA7 ))*)/622# ie datorit tierii unor arbori#
speciic%ndu6se necesar e@emplare de complet
3artea a II#a 1itu$i (lnt$iilor l locurile de (rcre, #2nt2ni, cntone, (uncte de #rontier&,
intersec$ii, (u$uri .sor.nte.
# 8n coloanele 2. 3< ' 6 se completea" DN# po"( Im i partea drumului# pentru locurile de
parcare# %nt%ni# cantoane# puuri absorbante( Pentru celelalte obiecti'e# respecti' puncte de
rontier# intersecii# se trece numai DN i po"( Im( In'entarierea se ace numai 3n ordinea
cresctoare Iilometra>ului iar 3n coloana *2 se trece prescurtat obiecti'ul in'entariat# respecti' LP#
pentru locuri de parcareF ? pentru %nt%niF 9 pentru cantoaneF P? pentru punctele de rontierF I
pentru interseciiF PA pentru puuri absorbante(
Tabelul se completea" cu speciile pre'"ute 3n coloanele 1(((*=( Nu se in'entaria"
plantaiile 3n !ard 'iu(
3artea a III#a +lnt$ii rutiere l consolid&ri de tlu3uri, *ersn$i, (lnt$ii ntioc.
6 8n coloanele 2< 3.' 6 se trece DN# po"( Im i partea drumului(
6 8n coloana / 6 se trece supraaa plantat 3n 4a(
Tabelul se completea" cu speciile pre'"ute 3n coloanele 1((( *=(
3artea a IA#a +lnt$iile de (e .nd ,edin& utostr&3ilor.
6 coloanele 2< 3<' se completea" din Im 3n Im
6 8n coloana / se trece supraaa cuprins 3ntr6un Im D3n uncie de limea ben"ii medianeE
6 coloanele 6...23 se completea" cu speciile 3nscrise 3n tabel
6 coloanele 2'< 2/ nu se completea"
3artea a A#a )entrli3torul celor (tru (r$i se co,(lete3& l ni*el de district, sec$ie, D5D+,
-6D.
1'.3. <eul de district are ca sarcin pre'enirea i sancionarea unor apte care aduc
pre>udicii plantaiilor rutiere# inorm%nd operati' personalul cu atribuiuni 3n acest sens din cadrul
seciei de drumuri c%t i unitile de poliie pe ra"a crora s6au comis aptele de natur inracional
pe linie de plantaii rutiere(
1'.3.1. <eul de district 3ntocmete procese 'erbale de contra'enie persoanelor ce au adus
pre>udicii plantaiilor rutiere# cuantumul pa!ubelor produse stabilindu6se 3n comun cu repre"entanii
ocolului sil'ic pe ra"a cruia s6a produs pre>udiciul(
1/. 3reci1ri (ri)ind (rotecia muncii
1/.1. Respectarea normelor departamentale de protecie a muncii speciice sectorului de
drumuri este obli!atorie(
1/.2. Respectarea CInstruciuni proprii de securitatea muncii pentru lucrri de 3ntreinerea#
repararea i e@ploatarea drumurilor i podurilor8 aprobate prin Ord( ))1-/+(/.()... al Directorului
&eneral al AND(
Ane2a 1
Mrimea arborilor i arbutilor este clasiicat conorm tabelului de mai >os
Mrimea nlime Mrimea nlime
DmE DmE
Arbori I peste *, Arbuti I =G)/
II ),G*, II )G=
III +G), III sub )
Ane2a 2
Ane2a 3
Ane2a '
Terminolo!ie
:@tras din 7TA7 .)126+*
Nr( Termen Noiune
crt(
Altoi Poriune de ramur sau lstar 6 cu unul sau mai muli oc4i K
care se !reea" pe o plant sau poriune de plant 6
portaltoi 6 prin operaiunea de altoire
Altoire Metod de 3nmulire 'e!etati' a plantelor# care const 3n
unirea a dou pri de plante Daltoi i portaltoiE din a cror
concretere 'a re"ulta un sin!ur indi'id DplantE
Arbust ructier Plant peren lemnoas sau semilemnoas cu talie redus#
care ormea" tue D"meur# coac"# a!ri# ain etc(E
A@ Prelun!irea trunc4iului la pomi# pe care se inserea"
eta>ele coroanei i care continu creterea 3n 3nlime prin
s!eat
5uta Poriune de lstar sau ramur cu unul sau mai muli oc4i#
care ser'ete la 3nmulirea 'e!etati'
9olet Poriune a plantei situat la ni'elul solului care marc4ea"
trecerea de la rdcin la tulpin Dcorespunde "onei de
sc4imbare a po"iiei 'aselor la plantele 3nmulite prin
semineE
9ulti'ar 7inonim; soi
Duntor Orice or!anism de ori!ine animal care pro'oac dierite
tipuri de 'tmri plantelor sau prilor de plante(
Dra>on Lstar pro'enit din mu!ur de pe rdcin# care ser'ete 3n
unele ca"uri# la 3nmulirea plantelor
Lstar Or!an 'e!etati' 3n cretere care poart run"e
Marcot Plant obinut pe cale 'e!etati' prin 3nrdcinarea
lstarilor sau ramurilor# r a i detaate de planta mam
p%n ce aceasta a ormat rdcini ad'enti'e i este capabil
s triasc sin!ur
Mu!ure Or!an de cretere i reproducere a plantelor
Oc4i Ansamblu de mu!uri situat la ba"a run"ei
Oc4i pentru altoit Mu!ur detaat de pe lstarii lemniicai cu o
poriune de scoar Dcu sau r lemnE 3n 'ederea altoirii
Pepinier Rnitate speciali"at destinat pentru producerea
materialului sditor pomicol
Pom Nume !eneric pentru plante arborescente culti'ate sau din
lora spontan care produc runte comestibile
Pom altoit Pom re"ultat 3n urma operaiei de altoire
Portaltoi Plant obinut din sm%n# butai sau marcot# olosit la altoire
Punct de altoire Lona de pe plant unde s6a cut altoirea# marcat cu o linie de sudur
3ntre altoi sau portaltoi
Ramur Ramiicaie a tulpinii de dierite ordine i mrimi# care 3n ansamblu ormea"
coroana sau tua
Ramur altoi Ramur anual cu mu!uri bine de"'oltai# cu lemnul copt olosit la altoire
7!eat Ramur anual de prelun!ire a a@ului la pomi
7oi &rup omo!en de plante culti'ate aparin%nd unei specii cu 3nsuiri a!robiolo!ice
caracteristice# reali"ai prin selecie i 3nmulire 'e!etati'# pornind iniial de la o
sin!ur plant
7tratiicarea materialului Operaie care se e@ecut 3n 'ederea pstrrii materialului
7ditor sditor p%n la plantare
7tratiicarea seminelor# Operaia la care sunt supuse seminele# s%mburii i nucile
s%mburilor i nucilor 3n 'ederea postmturrii
Trunc4i Poriunea de tulpin dintre colet i prima ramur din coroan
*i,liogra+ie
)( O& 0=-)..+# pri'ind re!imul drumurilor# aprobat prin Le!ea nr( 2*-)..2# republicat
*( Le!ea nr( *1-)..1 6 9odul sil'ic
=( Instrucie pri'ind plantaiile rutiere# aprobat prin Ord( MTTc nr( ./+-).+.
0( Instrucie pri'ind pepinierele pentru drumuri# aprobat prin Ord( MTTc nr( ./2-).+.
,( Ord( MT nr( 0+-)..2 6 Norme te4nice pri'ind amplasarea lucrrilor edilitare# a st%lpilor pentru
instalaii i a pomilor 3n localitile urbane i rurale
1( Ord( MT nr( 00-)..2 6 Norme pri'ind protecia mediului ca urmare a impactului drum6mediu
3ncon>urtor
+( 7TA7 ))*/)-22 6 Plantaii rutiere# criterii !enerale de ale!ere a speciilor
2( 7TA7 0/=0-)-./ 6 Lucrri de drumuri 6 terminolo!ie
.( 7TA7 .)12-+* 6 Material sditor pomicol i 'iticol( Terminolo!ie
)/( 7TA7 2)+,-+. 6 Plantaii rutiere( 9lasiicare# terminolo!ie# criterii de ale!ere a speciilor
lemnoase
))( 7TA7 *.)1-2+ 6 Lucrri de drumuri i ci erate( Protecia talu"urilor i a anurilor
)*( 7TA7 21=-2, 6 Lucrri de drumuri( :lemente !eometrice ale traseelor( Prescripii de proiectare
)=( 7TA7 )=0+-+. # Puiei orestieri de talie mic i mi>locie
)0( 7TA7 ,.+)-2/ 6 Puiei de talie mare de arbori i arbuti ornamentali
),( Ind( AND ,*,6*/// 6 Instrucie pri'ind protecia drumurilor publice pe timp de iarn#
combaterea !4euului i 3n"pe"irii drumurilor publice
)1( Ministere des Transports 6 &uide tec4niVue 6 aut ).+. 6 Les plantations des routes nationales

S-ar putea să vă placă și