Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. _____________________ S.R.L.

____________, Str. _________________, numarul ___


CUI: ______________
Nr. 05 / 29.04.2009

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR


din data de 29.04.2009

Dl./D-na. _______________, asociat unic/asociat la S.C. ________________


S.R.L., cu sediul in _____________, Str. _____________, numarul ___, CUI:
_______________, avand in acelasi timp si calitatea de administrator la S.C.
_____________________ S.R.L. (in baza actului constitutiv al societatii
comerciale);
D E C I D E:
- n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii, asociatul unic
(administratorul) decide suspendarea (ntreruperea temporara) a activittii
societatii, ca urmare a urmatoarelor motive:
- climatul economic actual,
- ultimele modificari legislative,
- lipsa activitatii pana in acest moment.
- Suspendarea se realizeaza pentru o perioada de 2 ani (incepand cu data
de 29.04.2009).
Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsarcineaz dl.
_________________, contabilul societatii, care va avea ca sarcina si
efectuarea tuturor formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul _____.

Asociat unic,
_______________________