Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

Departamentul de Drept Privat


Forma de nvmnt-ID (nvmnt la distan)

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

DREPTUL TRANSPORTURILOR

Codul disciplinei

D.3.6.61.

Semestrul*

Facultatea

DREPT

Domeniul

STIINTE JURIDICE

Programul de studii de licen


(specializarea)

DREPT

Numrul de credite

Numrul orelor pe semestru/activiti


Total

SI

TC

AT

AA

28

14

10

Categoria formativ a disciplinei


F-fundamental, S-de specialitate, C-complementar

Categoria de opionalitate a disciplinei : DI impus, DO opional, DL liber aleas (facultativ)

Discipline
anterioare

Obiectivele
disciplinei

Obligatorii
(condiionate)
Recomandate

DO

Transportul se analizeaz ca o faz inseparabil a produciei i desfacerii de mrfuri sau de servicii.


Exist mai multe tipuri de transporturi, unele clasice cum este transportul pe cale ferat altele cum este
transportul multimodal cu un mare grad de complexitate i noutate. In paralele cu studierea
reglementrilor pertinente din dreptul intern sunt studiate i conveniile internaionale de resort. In
domenii de frontier cum ar fi expediia i contractul de expediie i statutul exploatanilor de
terminale vor fi accentuate elementele necesare complexului practic. Evident nu vor lipsi trimiterile
necesare la reglementrile n domeniul adoptate n cadrul Uniunii Europene.

1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a noiunilor specifice disciplinei)


Competene
specifice

Cunoaterea principalelor noiuni i concepte ale dreptului transporturilor.


Cunoaterea adecvat a specificului dreptului transporturilor ca ramur de drept privat;
nelegerea rolului dreptului transportutilor n raport cu ordinea intern , comunitar i
internaional contemporan

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a


coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)

Analiza, evaluarea problemelor principale i speciale ale dreptului transporturilor


Explicarea surselor, metodelor, principiilor, normelor i instituiilor dreptului transporturilor
Explicarea noiunilor, conceptelor de baz ale dreptului transporturilor, n perspectiva formrii
unui limbaj juridic riguros i corect

3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice;


utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)

Dezvoltarea capacitii de a argumenta


Formarea unei gndiri clare cu privire la semnificaia principalelor instituii ale dreptul
Transporturilor
1

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul tiinific / cultivarea
unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,
morale i civice / valorificarea optima i creativa a propriului potenial n activitile tiinifice / implicarea
n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu
alte persoane - instituii cu responsabiliti similare / participarea la propria dezvoltare profesional)
Deprinderea abilitilor de argumentare
Dobndirea deprinderii de a gndi logic pentru a da soluii corecte, n temeiul legii
Dobndirea i sedimentarea conceptelor din domeniul dreptului transporturilor

Coninut
(descriptori

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Teme de control

1.
2.
3.
4.
5.

Teoria general a contractului de transport. Cadrul instituional al transporturilor.


Caracterul comercial al transporturilor. Natura juridic. Participani. ncheierea
contractului. Documente. Obligaiile izvorte din contractul de transport (la punctul de
pornire, pe voiaj, la destinaie). Modificarea contractului. Regimul mrfii transportate.
Rspunderea cruului. Exonerri.
Transportul feroviar. Trafic intern. Transportul de persoane i bagaje. Documente.
Transportul de mrfuri. Faza precontractual. Scrisoarea de trsur. Clauzele obligatorii.
Rspunderea de voiaj. Proceduri la destinaie. Modificri de contract. Trafic feroviar
internaional. Convenii i documente internaionale. Rspunderea cruului feroviar.
Transportul rutier i expediiile rutiere. Dispoziiile normative interne. Calitatea de
operator de transport. Licene. Contractul de transport rutier internaional de mrfuri.
Documente de transport cu caracter internaional. Rspunderi i aciuni.
Transportul aerian. Contractul de transport pasageri n trafic internaional. Convenia de
la Montreal 1999. relaii contractuale n cadrul transportului aerian. Rspunderi i aciuni.
Transportul fluvial. Conveniile c4e reglementeaz transportul de mrfuri pe Dunre,
Bratislava 1955, Sfiok 1994, Budapesta 2003. particulatiti documentare. Unificarea
reglementrilor pe axa Rhin Main Dunre.
Transportul maritim. Nava maritim regim juridic. Documentele navei. nmatriculri
i privilegii. Ipoteca maritim. Contractele de navlosire (nchiriere) ale navei (dispoziii,
forme, efecte). Operaiuni i documente privitoare la marfa transportat. Obligaiile
armatorului. Timpul de operare i rspunderi. Avaria comun. Tipuri de contracte navale.
Regimul juridic al porturilor.
Transportul multimodal. Regimul stabilit de Convenia din 1980. Documente i
rspunderi.
Terminalele de transport. Convenia din 1991. Regimul terminalelor i al operatorului
de terminale. Relaii contractuale i rspunderi.
Expediiile n transportul internaional de marf. Contractul de expediie (pri,
coninut, efecte). Rspunderile casei de expediie. Aciuni.
Elemente de drept al asigurrilor n transporturi.
Politica comunitar n materia transporturilor (sintez). Dispoziii ale dreptului
comunitar. Obligaii ale statelor membre. Reglementri cu caracter special.

Transportatorul (cruul) n contractual de transport: drepturi i obligaii, condiii, licene.


Contractile de navlosire ale nacei maritime: tipuri, condiii (clause), diferenieri.
Contractual de transport n reglementarile noului Cod civil.
Noua reglementare a contractului de expediie n noul Cod civil.
Conosamentul : coninut i fora probant. Forme.

Forma de evaluare (E examen, C colocviu/test final, LP lucrri de control)


Stabilirea notei finale (procentaje)

Bibliografie

A.
1.
2.
3.
4.
5.

- rspunsuri la examen/colocviu/lucrri practice


- activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control

C
90%

10%

Acte normative
OG nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe cile ferate din Romnia M.
Of. 838/11.10.2006
OG nr. 29/1997 privind Codul aerian M. Of. 45/26.01.2001
OG nr. 42/1997 privind Transportul naval M. Of. 210/10.03.2004
Legea 102/2006 pentru aprobarea OUG nr. 109/2005 privind Transporturile rutiere M. Of.
398/09.05.2006
Codul comercial romn - Cartea a II-a despre comerul maritim i despre navigaiuni

6.

Noul Cod Civil Romn i Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul Civil

B.
1.
2.

Convenii internaionale
Convenia cu privire la transporturile internaionale feroviare (COTIF), Berna 1980
Reguli uniforme privind Contractul de transport internaional feroviar al mrfurilor (CIM), Berna
1980
Convenia referitoare la Contractul de transport internaional de mrfuri pe osele CMR, Geneva,
1956
Convenia vamal relativ la transportul internaional al mrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR
(Convenia TIR), Geneva 1975
Convenia vamal relativ la Carnetul ATA pentru admiterea temporar a mrfurilor, Bruxelles, 1961
Convenia Naiunilor Unite privind transportu lde mrfuri pe mare , Hamburg, 1978
Convenia privind condiiile generale de transport mrfuri n trafic internaional pe Dunre (adugit
n baza hotrrilor adoptate la Conferina de la Viena din 03.02.1994), modificrile incluse n
prezenta convenie sunt n vigoare de la 01.02.1995 Siofok, 1989
Convenia de la Budapesta privind contractul de transport de mrfuri n navigaia interioar CMNI,
Budapesta, 2000
Convenia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaional, Montreal,
1999
Convenia Naiunilor Unite cu privire la transportul multimodal internaional de mrfuri, Geneva
1980
Convenia Naiunilor Unite asupra responsabilitii exploatanilor de tterminale de transport n
comerul internaional, Viena, 1991
Dreptul comerului inbternaional, documente (coord. B. tefnescu), Lumina Lex, Bucureti, 2003
Convenia privind contractul de transport cnd o parte a transportului se execut pe mare Convenia
de la Rotterdam/Regulile de la Rotterdam, 2009.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
Lista
materialelor
didactice
necesare

Monografii
O. Cpn, Gh. Stancu Dreptul transporturilor Partea general, Lumina Lex, 2000. Partea
special, Lumina Lex, 2002
O. Cpn, Gh. Stancu Dreptul transporturilor Partea special, Lumina Lex, 2002
Gh. Piperea Dreptul transporturilor, ed. a 3-a, All Beck, 2013
O. Manolache Dreptul transporturilor, All Beck, 2001
M. Voicu Dreptul de retenie, Ex Ponto, 1999
Gh. Caraiani, M. Serescu Transporturile maritime, Lumina Lex, 1998
Gh. Caraiani Transporturile i expediiile rutiere, Lumina Lex, 1998
Gh. Caraiani, I. Stancu Transporturile feroviare, Lumina Lex, 1998
M. Veriotti Sechestru asigurtor al navei comerciale. Teorie i jurispruden, Ed. Ex Ponto, 2001
Gh. Caraiani Transporturi, expediii i asigurri internaionale, Lumina Lex, 2001
Gh. tefnescu Avarii la nav i ncrctur, Ed. Tehnic, 1974
D. A. Sitaru, S. A. Stnescu Contractul de transport internaional de mrfuri, Lumina Lex, 2007
R. Rodiere Traite de droit maritime, Tome I IV, Paris, 1985
G.H. Dragomir i Gr. Pun Transport maritim, Constana, 1992
Gh. Caraiani .a. Aquis-ul comunitar i politica sectorial din domeniul transporturilor n UE, ed. Pinguin Book,
Bucureti, 2006

Curs pentru nvmnt la distan

Data avizrii de departament: 01.10.2014.


Director Departament
Conf.univ.dr.Carmen Plcean

Coordonator de disciplin
Prof.univ.dr. Olimpiu Crauciuc

Legenda: SI studio individual, TC teme de control, AT activiti tutoriale, AA activiti aplicative aplicate