Sunteți pe pagina 1din 14

SCENARIULUI DE SECURITATE LA

INCENDIU
1.Caracteristicile constructiei sau amenajrii
1.1.Datele de identificare
A. Adresa:Calea Serban Voda
B.Profilul de activitate : turism (hotel)
Programul de lucru: 24/24
1.2.Destinatia

FUNCTIUNI PRINCIPALE: cazare,alimentatie publica(restaurant,bar,salon mic dejun,bucatarie),sali


multifunctionale;
FUNCTIUNI SECUNDARE: -comert;
-spatii pentru administrarea hotelului (birouri,sali consiliu etc);
-mic centru de afaceri;
FUNCTIUNI ANEXE:-spatii tehnice (central termica,statie pompa,rezervor apa,post transformare,grup
electreogen,tablou electricetc) ;
-parcaje;
-grupuri sanitare;
-depozitari;
-circulatii;
1.3.Categoria si clasa de importanta
-CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI( stabilit conform Regulamentului privind stabilirea
categoriei de important a constructiilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 766/1997) :

(normala);
-CLASA DE IMPORTANTA: clasa III (constructii de importanta normala care nu fac parte din clasele I si
II,cladiri de locuit,hoteluri,etc-P100-92);
1.4.Particularitti specifice constructiei/amenajrii

A.Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei:


a)TIPUL CLADIRII:civila obisnuita (pulica)-turism, supraterana (peste cota nivelului inconjurator si care
poate avea sau nu niveluri subterane),cu sala aglomerate.
b)REGIM DE INALTIME: 2S+P+M+5E, cota ultimului nivel util +24,25m fata de Calea Serban Voda
(Caransebes Bypass),strada la care se deschide pe fatada principala ;
c)VOLUMUL CONSTRUCTIEI: 55 025 mc;
d)ARIA CONSTRUITA: 2750mp;
ARIA DESFASURATA:13 720 mp,
PRINCIPALELE DESTINATII ALE INCAPERILOR SI ALE SPATIILOR AFERENTE CONSTRUCTIILOR :
-SUBSOL 2:
-nod secundar (12mp.);
-parcare (1237mp) ;
- centrala termica (43mp);
-grup electrogen(41mp);
-tablou electric (22mp);
-post transformare (24mp);
-rezervor apa(41mp);
-statie pompa(38mp);

-depozitare(34m);
-5 depozitari bucatarie (36mp,36mp,31mp,31mp,respective 33mp)
-2 vestiare (21mp,respective 36mp)
-2 grupuri sanitare(50mp,respectiv 41mp);
-camera supraveghere video(40mp);
-supraveghere parcare (45mp)
-SUBSOL 1:nod secundar(12mp);
-sala multifunctionala(sala aglomerata-430mp)-zona foyer sala multifunctionala: garderoba(30mp) ; -g.s.(55mp) ; zona de asteptare(340mp) ;
-3 depozitari sala multifunctionala(31mp,34mp,respectiv 34mp) ;
- camera traduceri (14mp).
-bucatarie (190mp);
-oficiu bucatarie (59mp+39mp);
-4 depozitari bucatarie (19mp,18mp,18mp,respectiv 25mp)
-camera bucatar sef (14mp);
-sala de mese personal bucatarie (67mp);
-sala de odihna personal bucatarie (54mp);
-grupuri sanitare personal bucatarie (45mp);
-restaurant (480mp);
-receptie restaurant (55mp);
-garderoba restaurant (37mp);
-grupuri sanitare (46mp);
-circulatii orizonatale;
-restaurant+zona receptie restaurant(garderoba+g.s.);
-PARTER:
-nod principal de circulatie (14mp);
-nod secundar de circulatie (12mp);
-receptie (275mp);
-receptie sala multifunctionala (71mp);
-spatiu comercial (63mp);
-bar (107mp);
-depozitare bar (34mp);
-grup sanitar bar (35mp);
-salon mic dejun (414mp);
-grup sanitar salon mic dejun (34mp);
-circulatii orizontale;
-MEZANIN:
-nod principal (14mp);
-nod secundar (12mp);
-sala fitness (110mp);
-centru de afaceri:4 birouri a cate 18mp;
-2 zone de lobby a cate 50mp;
-3 sali de conferinte a cate 50mp;
-centru administrativ:4 birouri a cate 25mp + o sala de conferinte (37mp);
-grup sanitar (45mp);
-receptie spre sala multifunctionala (70mp);
-circulatii orizontale;

ETAJ 1-2:
-nod principal (14mp);
-nod secundar (12mp);
-18 camere de cazare a cate (17mp);
-3 camere tip apartament cu 2 incaperi a cate 17.5mp,respectiv 18,7mp;
-oficiu de etaj (16mp);
-depozitare oficiu (18mp);
-circulatii orizontale.

c)NUMAR COMPARTIMENTE DE INCENDIU:


-compartiment subteran (subsol 2-parcare) risc mijlociu de incendiu;
-compartiment suprateran (subsol 1,parter, mezanin, etaje 1 - 5) risc mic de incendiu;
ARIE COMP.:subsol (2650mp)
-de asemenea in subsol2 spatiile sunt protejate de spatiul de parcare cu un risc mare
de incendiu prin plasarea lor in 2 compartimente prevazute cu usi de cu autoinchidere EI 90 si pereti
REI 240 pentru a preveni raspandirea incendiului in aceste spatii pentru o anumita perioada de timp
d)NR. MAXIM UTILIZATORI:
-etaj curent 45 persoane;
-mezanin
120 persoane;
-parter
140 persoane;
-subsol 1
510 persoane;
-subsol2
110 persoane
_____________
TOTAL
925 persoane
e)PREZENTA PERMANENTA A PERSOANELOR,CAPACITATEA DE EVACUARE A ACESTORA:
In constructie exista permanent personal de supraveghere cca. 3persoane.
Pentru accesul persoanelor cu handicap exista rampe de acces la intrari/iesiri
si lift dimensionate corespunzator.Exista de asemenea grupuri sanitare conform normelor in vigoare
pentru persoanele cu dizabilitati.
f)CAPACITATI DE DEPOZITARE SAU ADAPOSTIRE:
-sunt prevazute diverse depozitari:alimente,lenjerie,depozitarile salilor multifunctionale,enumerate la
pct. 1.4.d ce prezinta un risc mare de incendiu.
-nu exista adapost ALA;
g) CARACTERISTICILE PROCESELOR TEHNOLOGICE SI CANTITTILE DE SUBSTANTE PERICULOASE,
POTRIVIT CLASIFICRII DIN HOTRREA GUVERNULUI NR. 95/2003 PRIVIND CONTROLUL
ACTIVITTILOR CARE PREZINT PERICOLE DE ACCIDENTE MAJORE N CARE SUNT IMPLICATE
SUBSTANTE PERICULOASE: nu se vor depozita nici una din substantele prevazute in hg nr. 95/2003 in
cantitatile considerate relevante;
h)NUMARUL CAILOR DE EVACUARE:
- Subsol -2: evacuarea se face pe 2 cai de evacuare,una din ele este scara secundara,scara inchisa
care debuseaza la nivelul holului din parter,prevazuta cu usa EI 45 (fiind situata intr-un compartiment
protejat cu usa EI 90 cu autoinchidere si pereti REI 240 fata de spatiul de parcaj cu un risc mare de
incendiu)si prin o a-IIa scara deschisa spre exterior care descarca direct afara in curtea constructiei la
nivelul subsolului 1.
- Subsol -1: evacuarea se face pe 7 cai de evacuare dintre care:
-scara secundara care debuseaza in parter la nivelul holului;

-usile de evacuare de la sala de conferinte care dau direct spre exterior la nivelul subsolului 1, avand
dimensiunea de 90cm x 250cm;
- scara deschisa situata in foyerul Sali multifunctionale ,care la parter descarca tot in zona foyerului sali
mergand pe doar 3 niveluri;
-accesul in zona de receptie a restaurantului este de asemenea si cale de evacuare in caz de
incendiu,fiind prevazut cu usa dotata cu autoinchidere,avand dimensiunea de 90cm x 250cm;
-scara deschisa situata in zona de receptiei a restaurantului,care descarca in zona holului din parter si
care merge pe doar 3 niveluri;
-usa care face legatura directa dintre utilizatorii din zona restaurantului si exterior,avand dimensiunea
de 90cm x 250cm;
-tunelul care face evacuarea din zona de bucatarie,la exterior,protejat printr-o usa dotata cu
autoinchidere EI 60,nedepasind lungimea de 200m.
Caile de evacuare din subsol 1 asigura 9 din cele 9 fluxuri necesare,fiind respectate si distantele maxime
de evacuare,atat pe una cat si pe 2 directii.
- Parter: evacuarea din parter se face direct spre exterior,prin 2 cai de evacuare a cate 4 usi,avand
dimensiunea de 90cm x 250 cm,care fac legatura directa cu spatial exterior.Aceste usi sunt dotate cu
autoinchidere,asigurand evacuarea a 8 fluxuri din 2 necesare.Ele sunt situate la accesul principal in
hotel,putand fi accesate din zona de receptie a hotelului,respectiv la accesul spre sala
multifunctionala.Singura distanta de evacuare din parter care nu respecta reglementarile din
Normativul P118-99 este cea pe o directie,din zona de mic dejun avand o lungime de 26,20m>20m
maximul admis.
- Mezanin: evacuarea se face in doua directii cu distanta maxima 27,00m(max. admis fiind de 40m) si
pe o directie cu distanta maxima de 17,70m(max admis fiind de 20m) spre cele 2 scari protejate,
inchise cu pereti CO(CA1),REI180 si usi cu autoinchidere E45,desfumate prin tiraj naturalorganizat,ce debuseaza la nivelul holului din parter;-2 fluxuri de evacuare necesare,3fluxuri
asigurate;
- Etaj curent: evacuarea din zona de cazare se face in doua directii cu distanta maxima 20,30m(max.
admis fiind de 40m) si pe o directie cu distanta maxima de 16,30m (max admis fiind de 20m) spre
cele 2 scari inchise cu pereti CO(CA1),REI180 si usi cu autoinchidere E45,desfumate prin tiraj
natural-organizat,ce debuseaza la nivelul holului din parter ;-1flux de evacuare necesar,3fluxuri
asigurate;
B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii : de incalzire , ventilatie , climatizare , electrice ,
gaze , automatizare
Cladirea este prevazuta cu :
Instalatii electrice
Tabloul general de distributie asigura protectia la supratensiune.
Materialele si echipamentele electrice utilizate tin cont de destinatiile spatiilor si vor fi omologate .
Instalatii electrice interioare
-coloane electrice de distributie si tablouri electrice
-iluminat general normal
-circuite de prize
Instalatiile electrice (conductori electrici, prize) nu sunt pozate direct pe materiale combustibile .
Iluminatul de siguranta tip 3
- pentru marcare cai de evacuare
- pentru marcarea hidrantilor interiori.
- pentru continuarea lucrului n ncaperea centralei de semnalizare, statie de pompe , grup electrogen .

Instalatie paratrasnet
2.Instalatii de incalzire , ventilatie , climatizare
ncalzirea se va face cu ventilo-convectoare racordate la centrala termica si la un sistem de racire tip
chiller, amplasat pe terasa constructiei. Centrala termica este pe gaz, amplasata ntr-o ncapere separata
la subsol .
Incaperea centralei termice are acces separat dintr-un coridor . Peretii centralei termice sunt din zidarie
de caramida si au rezistenta la foc de minim 3 ore , iar planseul peste subsol este din placa beton armat
rezistent la foc 120 minute.Usa de la centrala termica va fi URF = 90 minute.
Exploatarea instalatiilor termice de ncalzire se va face cu respectarea Normativelor I-13/2000 .
Nu se admite pentru ncalzit utilizarea de aparate electrice improvizate ( resouri ) sau de aparate
electrice standardizate cu flacara deschisa .
3.Instalatii de gaze
Constructia este prevazuta cu instalatie si detectie de gaze folosita la functionarea centralei termice si la
bucatarie. Conducta de gaze este prevazuta cu robinet de inchidere montat inaintea intrarii n ncaperea
centralei termice.
2.Riscul de incendiu

A.Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementrilor tehnice


specifice, lundu-se n considerare:
a)DENSITATEA SARCINII TERMICE:
Densitatea termica este data de totalitatea materialelor combustibile si a celor din alcatuirea tmplariei
si elementelor de constructie combustibile din finisaje.
b)CLASELE DE REACTIE LA FOC SI CLASELE DE PERICULOZITATE ALE MATERIALELOR SI SUBSTANTELOR
DEPOZITATE:-materiale de constructie clasele de reactie la foc A1 si A2 s1d0;
-materiale de finisaj A1- Cs3d ,cele din clasele mai slabe de reactie la foc fiind insa in cantitate redusa,de
exemplu folii subtiri lipite pe suport incombustibil (mocheta clasele B1 si C);
-mobilier si material necesare activitatii A1 F;
c)SURSELE POTENTIALE DE APRINDERE SI MPREJURRILE CARE POT FAVORIZA APRINDEREA SI,
DUP CAZ, TIMPUL MINIM DE APRINDERE, PRECUM SI TIMPUL DE ATINGERE A FAZEI DE
INCENDIU GENERALIZAT:
-surse de aprindere cu flacara (ex.flacara de chibrit);
-surse de aprindere de natura termica (ex.caldura degajata de aparate termice etc.);
-surse de apridere de natura electrica (ex.scurt circuit,electricitate statica,effect termic al curentului
electric etc);
-surse de aprindere naturala (ex.trasnet,caldura solara);
-surse de apridere datorate exploziilor si materialelor incendiare;
-surse de aprindere de natura mecanica (ex.frecare,);
-surse de aprindere indirect.
Imprejurari care pot favoriza aprinderea,dezvoltarea si propagarea unui incendiu in cladire pot fi:
-instalatii si echipamente defecte sau improvizate;
-receptori electrici sub tensiune nesupravegheati;
-sisteme si mijloace de incalzire defecte sau improvizate,nesupravegheate;
-fumatul in locuri cu pericol de incendiu;
-lucrari cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor de siguranta specifice;
-nerespectarea conform graficelor stabilite ,a operatiilor si lucrarilor de reparatii si intretinere a
masinilor si aparatelor cu piese in miscare;
-defectiuni tehnice de constructii-montaj;

-defectiuni tehnice de exploatare;


-nereguli organizatorice;
-actiune intentionata;
-avarie urmata de incendiu;
B. NIVELURILE RISCULUI DE INCENDIU (n functie de densitatea sarcinii
termice, functiunea spatiilor, ncperilor, respectiv de natura activittilor desfsurate,
de comportarea la foc a elementelor de constructii si de caracteristicile de ardere a
materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate):
-incaperi cu risc mare de incendiu (in care se utilizeaza, sau depoziteaza materiale ori substante
combustibile,cu qi = peste 840 MJ/m2 );
-incaperi cu risc mijlociu de incendiu(in care se utilizeaza foc deschis,cu qi = 420 840MJ/m2);
-incaperi cu risc mic de incendiu(cu sarcina termica uniform distribuita qi = sub 420 MJ/m2):
SUBSOL 2 CENTRALA TERMICA, POST TRANSFORMARE .Centrala termica cu functionare pe gaz metan
se incadreaza in categoria D pericol de incendiu = risc mijlociu.
GRUP ELECTROGEN, TABLOU ELECTRIC.Grupul electrogen i tabloul electric se ncadreaza n categoria C
pericol de incendiu = risc mare.
STAIE DE POMPE, BAZIN DE APA.ncaperea pentru staia de pompe i ncaperea pentru bazinul de apa
se ncadreaza n categoria E pericol de incendiu = risc mic.
PARCAREA din subsol 2 si depozitarile bucatariei au un risc mare de incendiu.
SUBSOL1 BUCATARIE.Bucataria si sala multifunctionala se incadreaza in categoria D de pericol de
incendiu = risc mijlociu, depozitarile lor avand un risc mare.Restul incaperilor din subsol 1 prezinta un
risc mic.
La nivelurile supraterane parter,mezanin,etaje de cazare riscul este predominant mic cu exceptia
oficiilor de etaj care au un risc mai ridicat-risc mijlociu,datorita depozitarilor de lenjerie,perne,saltele, si
a altor depozitari cu risc mare.
Corespunzator prevederilor Normativului de siguranta la foc a constructiilor,indicative P118-90,art.
2.1.3 riscul de incendiu al intregii constructii este mic,cel mai mare risc care reprezinta minimum 30%
din volumul acesteia.
3.Nivelurile criteriilor de performant privind securitatea la incendiu
3.1.Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimeaz potrivit prevederilor normelor generale de aprare
mpotriva incendiilor si reglementrilor tehnice, n functie de:
- natura , alcatuirea si dimensiunile elementelor de constructie ;
- modul de asamblare si geometria elementelor de constructie ;
- combustibilitatea si densitatea sarcinii termice de incendiu date de elementele de constructie
- compartimentarea antifoc ;
- geometria constructiei si comportarea la foc a structurii portante .
a)rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (n special a celor portante
sau cu rol de compartimentare), stabilit potrivit criteriilor din Regulamentul privind
clasificarea si ncadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, reglementrilor tehnice si standardelor europene de referint:
Subsol 2 si celelalte niveluri supraterane:
-elemente portante cu rol de separare a focului: plansee REI 45,pereti REI 120;
-elemente portante fara rol de separare a focului (stalpi,coloane) R120;
-elemente neportante (pereti despartitori) - EI 45.

-pt separrea parcajului de celelalte functiuni :


-elemente portante cu rol de separare a focului pereti REI240;
-elemente neportante (pereti despartitori) -R EI 240;
Nivelul II de stabilitate la incendiu,conform NP127-09,art.23.

Subsol1 si niveluri supraterane:


-stalpi R120 si pereti portanti din beton armat A1 (C0) REI 120;
-pereti interior neportanti A1 (C0) EI 30 din blocuri ceramice de zidarie;
-pereti exterior neportanti A1 EI 30 din blocuri ceramice de zidarie;
-grinzi A1 R 45 din beton armat;
-plansee,acoperisuri terasa A1 REI 45 din beton armat;
b) La stabilirea rezistentei la foc a cladirilor s-au avut n vedere urmatoarele:
- natura , alcatuirea si dimensiunile elementelor de constructie ;
- modul de asamblare si geometria elementelor de constructie ;
- combustibilitatea si densitatea sarcinii termice de incendiu date de elementele de constructie
- compartimentarea antifoc ;
- geometria constructiei si comportarea la foc a structurii portante .
Gradul II de rezistenta la foc conform P118-99,tab.2.1.3.
3.2.Limitarea aparitiei si propagrii focului si fumului n interiorul constructiei
Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiului si efluentilor incendiului n interiorul
constructiei/ compartimentului de incendiu se precizeaz:
a)compartimentarea antifoc: 2 compartimente de incendiu,pentru separarea parcari care prezinta un
risc mare de incendiu (subsol 2 ) de partea superioara,subsol 1 si nivelurile supraterane,care prezinta un
risc mic de incendiu.
Constructiile invecinate se afla la distante mai mari de 10m de hotel.
b)masurile constructive:
Compartimentarile interioare au fost propuse a se realiza in conformitate cu cerintele Normativului
NP127-09 si P118-99 astfel:
Spatiile din subsol 2 sunt separate fata de parcare,care prezinta un risc mare de incendiu in 2
compartimente de incendiu prin usi prevazute cu autoinchidere,REI 90 si pereti REI 240 A1 (C0).
Scara de evacuare din subsol2 ,scara secundara inchisa,este separata de restul spatiilor prin usi
prevazute cu autoinchider EI45 si pereti EI 180,fiind amplasata in compartimentul de incendiu. Ea
debuseaza la nivelul holului in parter.
Podestele si rampele scarii vor fi executate di beton armat,clasa de combustinilitate A1 (C0),cu o
rezistenta la foc de o ora.
Rampele scarilor aferente portiunii subterane se separa de rampele scarii cladirii supraterane prin
pereti rezistenti la focR EI 120.
In separarea spatiilor tehnice si a depozitarilor intre ele,care au un risc mai mare de incendiu s-au
folosit pereti Ei 120 si usi prevazute cu autoinchidere EI 30.
Camera de supraveghere video fiind separate de celelalte spatii si inconjurata de spatiu de parcare
este inconjurata de de pereti A1 (C0) REi 240 si usa cu autoinchidere Ei90.
In subsol 1 spatiul bucatariei si al salii multifunctionale aglomerate care prezinta un risc mai mare
de incendiu decat spatiile alaturate,vor fi separate de acestea cu pereti A1 (C0) REI 120 la bucatarie usile
dotate cu autoinchidere fiind cel putin 15 min etanse la foc.
Depozitarile care au un risc mare de incendiu au fost separate de restul spatiilor prin pereti A1 (C0)
REi 120 si prin usi cu autoinchidere EI45.

Centrala termica va fi prevazuta cu o trapa cu suprafata de 8mp,postul de transformare si e grupul


electrogen vor fi la randul lor prevazute cu trape (24m,respective 4mp),in caz de explozie care dau in
curtea constructiei.
c)sistemele de evacuare a fumului si, dup caz, a gazelor fierbint:
Pentru evitarea inundarii cu fum a caselor de scari s-au folosit usi cu autoinchidere EI 45,desfumarea
acestora fiind realizata prin tiraj natural organizat,deschiderea automata si manuala a dispozitivului de
evacuare a fumului (amplasat la partea superioara a ultimului nivel al casei scarii) si a gurii (deschiderii)
de introducere a aerului (prevazuta n partea de jos a casei scarii).
Dispozitivul de evacuare a fumului (trapa) are o arie libera determinata conform normativului, dar cel
putin 1m2, avnd asigurate posibilitati de deschidere prin comanda de la nivelul de acces n scara.
Deschiderea dispozitivului (trapei) trebuie sa poata fi comandata si de la serviciul de pompieri.
Introducerea aerului se va realiza cu ajutorul unui ventilator axial de tubulatura la care se vor
racorda tubulaturi rectangulare clasa E30,pentru introducere de aer proaspat,daca nu este posibila
montarea ventilatorului direct intr-un perete exterior al casei scarii.
La parcarea subterana se va asigura evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic, prin guri
de evacuare a fumului dispuse la partea superioara si guri de admisie a aerului situate la partea
inferioara, asigurandu-se un debit de extractie a fumului de minimum 600 m3/h pentru fiecare
autoturism.
Gurile de evacuare a fumului si de admisie a aerului aferente sistemului cu tiraj mecanic se vor
racorda prin tubulaturi separate la canale colectoare verticale realizate cu pereti rezistenti la foc EI 180
deoarece strabat alte niveluri sau alte destinatii.
Tubulaturile de admisie a aerului si de evacuare a fumului din interiorul compartimentului de
parcare si care asigura evacuarea fumului in caz de incendiu vor fi din materiale din clasa de reactie la
foc A2-s2, d0 si etanse la foc E 30. La trecerea acestor tubulaturi prin alte compartimente ale parcajului
sau prin alte destinatii vor fi rezistente la foc EI 60.
La intrarea tubulaturilor din nivelul de parcare in canalele verticale de evacuare a fumului sau de
admisie a aerului se prevad voleti rezistenti la foc EI 60 la cele de evacuare si voleti etansi la foc E 60 la
cele de admisie a aerului. Toti voletii vor fi cu actionare automata in caz de incendiu.
Instalatiile de evacuare a fumului prin tiraj mecanic se prevad cu actionare automata in caz de
incendiu si comenzi manuale dispuse langa intrari si in dispeceratele de securitate sau, atunci cand nu
sunt obligatorii dispeceratele, la serviciul permanent de supraveghere al parcajului.
Pentru evacuarea fumului degajat in caz de incendiu, la partea superioara a salilor aglomerate in
care are acces publicul, vor fi prevazute dispozitive amplasate judicios, a caror suprafata totala va fi de
4,50m(cel putin 1/100 din suprafata salii). Ele se prevad la partea superioara a salilor aglomerate
repartizate cat mai uniform.
Acestea vor comunica direct cu exteriorul ,putand fi actionate si prin comenzi manuale usor
accesibile de la nivelul salii.
Pentru evitarea inundarii cu fum a circulatiilor comune orizontale nchise ale constructiilor, se va
asigura desfumarea lor prin tiraj mecanic. Desfumarea mecanica a circulatiilor comune orizontale
nchise, se va realiza prin evacuarea mecanica a fumului si introducerea mecanica a aerului, astfel nct
sa asigure circulatia aerului n spatiul protejat si evacuarea fumului. Sistemul de ventilare normala sau
de conditionare a constructiei, va fi utilizat si pentru evacuarea fumului produs n caz de incendiu
(desfumare) indeplinind conditiile de: a avea gurile de introducere si cele de evacuare de suprafete de
minimum 0,10m2 pentru fiecare flux de evacuare al circulatiei comune orizontale din zona pe care o

desfumeaza, gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai nalta la maximum 1,00 m fata de
pardoseala, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos (parapetul) la minimum 1,80 m de pardoseala
(trebuie sa se afle n treimea superioara a circulatiei comune), usile ncaperilor accesibile publicului vor fi
situate la mai mult de 5,00 m de orice gura de introducere sau de evacuare, introducerile de aer si
evacuarile fumului vor fi dispuse alternat, la distante orizontale - masurate n axele circulatiilor - care sa
nu depasesca 10,00 m n linie drepta sau 7,00 m n linie frnta.
Foyer va fi desfumat mechanic pentru a permite evacuarea utilizatorilor in siguranta.
d)instalarea de bariere contra fumului, de exemplu usi etanse la fum:
-desfumare prin tiraj natural la casele de scari si utilizarea de usi cu autoinchidere EI 45;
- desfumarea mecanica la circulatii comune orizontale fara lumina naturala si utilizarea de usi cu
autoinchidere EI 30 ;
-in subsol evacuarea fumului se face prin tiraj mecanic,scara secundara care face legatura cu nivelul
superior (fiind situata intr-un compartiment protejat cu usa EI 90 cu autoinchidere si pereti EI 240 fata
de spatiul de parcaj cu un risc mare de incendiu) si dotata la randul ei cu usa EI 45.
e)sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului:cele descrise la 4A.
f)msurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu:
Este prevazuta instalatie de climatizare cu ventiloconvectoare care sunt dotate cu canale de ventilaie i
protejate cu nchideri RF =30min. Plafoanele suspendate prin care trec instalatiile sunt de clasa C0, cu
elemente de sustinere de clasa C0, toate rezistente la foc 30 minute.
g)msurile constructive pentru fatade, pentru mpiedicarea propagrii focului la
Constructia are in plan forma ce nu nu necesita masuri de protectie pe fatade . Fatadele constructiei au
clasa de reactie la foc A1si A2.
3.3.Limitarea propagrii incendiului la vecintti pentru asigurarea limitrii
propagrii incendiilor la vecintti se precizeaz:
a)distantele de sigurant asigurate conform reglementrilor tehnice sau msurile
alternative conforme cu reglementrile tehnice, atunci cnd aceste distante nu pot fi
realizate: constructiile invecinate se afla la distante mai mari de 10m de hotel,distantele de siguranta
fiind asigurate.Nu exista constructii alipite contructiei in cauza.
b)msurile constructive pentru limitarea propagrii incendiului pe fatade si pe
acoperis, de exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/nvelitorii de
acoperis:fatadele si acoperisul corespund performantei cerute la foc pentru constructii gradul II de
rezistenta la foc.Am folosit pereti portanti din beton armat A1 (C0) REI 120 si pereti exteriori neportanti
A1 EI 30 din blocuri ceramice de zidarie,iar pentru plansee si acoperisuri terasa A1 REI 45. Fatadele
constructiei au clasa de reactie la foc A1 si A2.
3.4.Evacuarea utilizatorilor
(A)Pentru cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu se precizeaz:
a)alctuirea constructiv a cilor de evacuare, separarea de alte functiuni prin
elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaz:
(plus alte detail legate de cai de evacuare la pct 1.4.h.)
Traseele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si independente, astfel stabilite incat sa asigure
distribuita juducioasa, posibilitatea ca persoanele sa recunoasca cu usurinte traseul spre exterior,
precum si circulatia lesnicioasa.

Caile de acces si evacuare vor fi mentinute n permanenta n orice anotimp practicabile si curate.Este
interzisa blocarea cailor de acces si evacuare cu materiale care sa reduca latimea libera de circulatie
stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie.
Usile de evacuare catre exterior trebuie sa fie prevazute cu inscriptii corespunzatoare, deschise tot
timpul ct se lucreaza si astfel ntretinute, nct deschiderea lor sa fie sigura si usoara n caz de incendiu.
Pe timp de iarna, caile de acces si evacuare vor fi curatate de zapada sau gheata. Se vor asigura
mijloacele si materialele necesare efectuarii acestei operatii.
Caile de acces si evacuare vor fi clar si vizibil marcate, conform prevederilor si semnelor indicate n STAS
297 / 2-68, astfel nct persoanele care se evacueaza sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior.
O data pe trimestru se vor efectua exercitii practice de interventie si salvare.
Evacuarea persoanelor se va realiza pe verticala de la ultimul nivel pana la iesirea in exterior (parter)
prin case de scari interioare(scara principala,scara secundara), deschise catre holul de nivel, fara a le
parasi, conform prevederilor din Normativul P 118-99 art. 2.6.19 si 2.6.20. La nivelul parterului sunt
prevazute 8 usi pivotante in vederea evacuarii utilizatorilor,avand dimensiunea de 90cm x 250cm
,deschiderea lor de pe traseul evacuarii facandu-se in sensul deplasarii oamenilor spre exterior.Usile din
parter asigura 8 fluxuri din 2 fluxuri necesare.
Din subsol evacuarea se realizeaza pe 2 cai de evacuare,printr-o casa de scara inchisa (scara secudara
situata intr-un compartiment protejat cu usa EI 90 cu autoinchidere si pereti EI 240 fata de spatiul de
parcaj cu un risc mare de incendiu) prevazuta la randul ei cu usa EI 45 si care la nivelul parterului
debuseaza in holul de nivel prin intermediul si prin o a2a scara de evacuare deschisa spre exterior care
descarca la nivelul terenului (la nivelul subsolului 1), in spatiul curtii constructiei.
Circulatii orizontale de evacuare.
Circulatiile de evacuare din cladire vor fi amenajate in concordanta cu cerintele Normativului P118
Niveluri supraterane:
-la nivelul parterului vor fi asigurate holuri de acces si evacuare a persoanelor care vor debusa liber
casele scarilor si vor avea iesiri directe catre exterior,la platformele de acces principal;
-atat holurile de acces cat si circulatiile orizontale comune vor avea asigurata desfumarea in caz de
incendiu pentru evitarea inundarii acestora cu fum si evacuarea in siguranta a utilizatorilor
(detalii pct 3.2.c.)
-usi pivotante intr-un canat pline,la incaperile cu acces in circulatiile orizontale de evacuare ,pe
coridoare si la casele de scari,avand latimea de 90cm si inaltimea de 210cm;
-usi pivotante in 2 canate cu geam la intrarile principale,avand dimensiuni de 90cm x 250cm..
b)msuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii
de presurizare si alte sisteme de control al fumului:descrise detaliat la cap. 3.2.c.
c)tipul scrilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare
deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
-scara principala:scara interioara inchisa in 3 rampe drepte ,din beton armat;
-scara secundara:scara interioara inchoisa in 3 rampe drepte,din beton armat;
-scara evacuare din subsol2 :scara interioara deschisa care debuseaza direct in exterior in rampa dreapta
din beton armat;
Grinzile, podestele si rampele sunt de clasa C0 (CA1) si au rezistenta la foc de 1 ora.
Mai exista alte 2 scari interioare deschise in 2 rampe, din beton armat,care constiutuite cai de evacuare
una din zona de receptiei a restaurantului si cealalta din zona de foyer a sali multifunctionale care
debuseaza in parter si care merg pe doar 2-3 niveluri (trepte 17cm x 30cm,latime rampa de 1,75m).
d)geometria cilor de evacuare: gabarite - ltimi, nltimi, pante etc.;
scara principal (scara de evacuare):20 de trepte din beton armat cu dimensiunile de h=17cm si t=30cm;
-rampe drepte din beton armat de 110cm latime (2fluxuri);

scara secundara (scara de evacuare):trepte din beton armat cu dimensiunile de h=17cm si t=30cm;
-rampe drepte din beton armat de 90cm latime (1flux);
scara de evacuare din subsol2:trepte din beton armat cu dimensiunile de h=17cm si t=30cm;
-rampa dreapta din beton armat de 110cm latime (2fluxuri);
-scara de la sala de conferinte si cea de la restaurant :20trepte de 17cm x 30cm si rampa de 175 cm
latime (3fluxuri);
Coridoarele de circulatie si evacuare vor avea latimea minima de 1,20m si inaltimea de minim 2,25m.
Usile de evacuare din parter,prevazute cu autoinchidere au dimensiunea de 90cm x 250cm,la fel si cele
din subsol 1 care fac evacuarea din zona de restaurant si a salii de conferinte.Toate fac legatura direct
catre exterior.(detalii cai de evacuare pct 1.4.h.)
e)timpii/lungimile de evacuare;
Calculul timpilor de evacuare a fost calculat in concordanta cu cerintele Normativului P118-99,astfel:
A.Subsoluri-spatii de parcare:
-distanta/timp de evacuare sunt <20m/50sec intr-o singura directive;
-distanta/timp de evacuare sunt<40m/100sec in doua directii;
B.Niveluri supraterane:
-distanta/timp de evacuare sunt <20m/50sec intr-o singura directive;
-distanta/timp de evacuare sunt<40m/100sec in doua directii,cladirea incadrandu-se la cladire pentru
turism,gradul II de rezistenta la foc.(tab.4.2.121.).
Singura distanta de evacuare din parter care nu respecta reglementarile din Normativul P118-99 este
cea pe o directie,din zona de mic dejun avand o lungime de 26,20m>20m maximul admis.
f)numrul fluxurilor de evacuare;
Etaj 1-5(cazare)-45 persoane,rezulta un flux necesar 3 asigurate prin 2cai de evacuare,2scari inchise
protejate de fum si foc (vezi pct 1.4.h);
Mezanin-120 persoane,rezulta 2fluxuri necesare 3 asigurate prin 2 cai de evacuare,mentionate la pct
anterior.
Parter-140 persoane,rezulta 2 fluxuri necesare 8 asigurate prin 2 cai de evacuare a cate 4 usi,mentionate
la pct anterior.
Subsol 1- 551 persoane,rezulta 9 fluxuri asigurate prin 7 cai de evacuare,precizate la pct 1.4.h.
g)existenta iluminatului de sigurant, tipul si sursa de alimentare cu energie
electric de rezerv;
La usile de evacuare,pe caile de evacuare si la inflexiunile acestora,pe palierele scarilor,se va folosi
iluminat de siguranta pentru evacuare de tip 3b,ce va fi alimentat din grupul electrogen.
Se va realiza iluminarea pentru marcare a hidrantilor interiori si iluminarea de siguranta pentru
continuarea lucrului n ncaperea centralei de semnalizare.
h)prevederea de dispozitive de sigurant la usi;
Usile cailor de evacuare sunt prevazute cu sisteme de autoinchidere,iar cele pentru iesirea de urgenta
de la nivelul parterului si subsolului 1 sunt dotate cu bara antipanica (bara de siguranta).
i)timpul de sigurant a cilor de evacuare si, dup caz, a refugiilor:
Holurile hotelului sunt delimitate cu pereti rezistenti la foc 90 minute.
j)marcarea cilor de evacuare.
Marcarea cailor de evacuare se face cu indicatoare de directionare inscriptionate conform STAS 297.Pe
pereti in locuri vizibile,se vor amplasa planuri de evacuare cu indicarea si marcarea cailor de urmat in caz
de incendiu.
(B)Dac este cazul, se precizeaz msurile pentru accesul si evacuarea copiilor,
persoanelor cu dizabilitti, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot
evacua singure n caz de incendiu.

In constructie exista permanent personal de supraveghere cca. 3persoane.


Pentru accesul persoanelor cu handicap exista rampe de acces la intrari/iesiri
si lifturi dimensionate corespunzator.
3.5.Securitatea fortelor de interventie
(A)Se precizeaz amenajrile pentru accesul fortelor de interventie n cldire si incint, pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.
-calea de circulatie publica Calea Serban ;
Prin forma sitului,pozitionarea si geometria constructiei utilajele mobile de pompieri au acces pe 2
laturi la nivelul parterului,de pe Calea Serban Voda la fatada principala (cu intrarea in hotel) si la fatada
dinspre sud-vest (cu accesul spre sala multifunctionala) ,de pe circulatia carosabila propusa
adiacenta acesteia.
Accesul masini de pompieri se poate face si la fatada dinspre nord pe la cota subsolului 1, pe circulatia
carosabila propusa la limita din spate a sitului,pe care se face aprovizionarea si accesul spre restaurant.
(B)Se precizeaz caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si
ale cilor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementrilor
tehnice, regulamentului general de urbanism si reglementrilor specifice de aplicare,
referitoare la:
a)numrul de accese:3 accese carosabile:unul de pe Calea Serban Voda si celelalte 2 de pe circulatiile din
propunere,circulatii care descarca tot pe Calea Serban Voda.
b)dimensiuni/gabarite:circulatiile din propunere- 2 sensuri a cate un fir de circulatie,anvand latimea de
6m;
Calea Serban Voda-2sensuri a cate 3 fire de circulatie avand latimea de 18m;
c)trasee:pe 3 laturi ale imobilului;
d)realizare si marcare:se prevad indicatoare rutiere pentru circulatia autoturismelor,montate la partea
superioara si inferioara a cailor de circulatie din parcaj si indicatoare de evacuare pentru utilizatori.
Locurile de parcare ale autoturismelor se marcheaza si se numeroteaza vizibil pe pardoseala si se
semnalizeaza cu indicatoare de orientare.
(C) Ascensoarele de pompieri:

Cladirea este prevazuta cu lift de interventie,care este situat in apropierea casei scarii de evacuare,lift
care permite accesul pompierilor,transportul echipamentului necesar acestora si a persoanelor in
imposibilitate de a se evacua singure.
4.Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor
(A)Se precizeaz nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aprare
mpotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aprare mpotriva
incendiilor, a normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor, precum si a
reglementrilor tehnice specifice. ,
-numarul maxim de persoane este mai mare de 150 si sunt mai mult de 3 niveluri, deci n cladire este
obligatorie prevederea unei instalatii de detectare si semnalizare a incendiilor tip 1 cu acoperire totala
tip 1.
Instalatia automata de semnalizare a incendiilor va asigura urmatorii timpi :
- timp de alertare = 10 secunde ;
-timp de alarmare = 3 minute .
Centrala de semnalizare a incendiilor se va amplasa intr-o incapere cu supraveghere permanenta
(exemplu : receptie ) .
Se vor prevede detectori de fum in toate camerele, coridoarele si oficiile constructiei , detectori de
temperatura in bucatarie si locurile in care se permite fumatul . Daca prin organigrama constructiei vor
fi camere de cazare pentru fumatori, atunci in aceste camere se vor monta detectori de temperatura .

Conform prevederilor Normativului 118 , obligatoriu se vor monta si butoni manuali de semnalizare a
incendiilor .
In zona bucatariei si in incaperea centralei termice se vor prevede detectori de gaze.
Tot echipamentul instalatiei de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie agrementat in Romnia.
Constructia va fi prevazuta si cu instalatie cu hidranti de stingere interiori,cu hidranti de stingere
exteriori si cu stingatoare portabile.
Avnd n vedere destinatia cladirii , precum si aria construita si numarul de niveluri , sunt obligatorii
hidranti interiori . Hidrantii interiori asigura ca fiecare punct sa fie protejat cu un jet de 2,5 l/s.
La subsol, intr-o incapere separata prin pereti rezistenti la foc 150 minute, este amplasata statia de
pompe si rezerva de apa pentru hidrantii interiori .
Hidrantii interiori sunt prevazuti cu iluminat de siguranta pentru marcare tip 3.
Hidranti exteriori Potrivit prevederilor art. 6.1. din Normativul NP086/2005 si art. 4.3.39. din
Normativul P118/99, hotelul avnd mai mult de patru niveluri , este obligatorie asigurarea stingerii din
exterior a incendiilor prin alimentarea din rezerva de apa proprie a hidrantilor exteriori .
Conform anexei nr. 8 din Normativul NP 086/2005 , debitul de stingere din exterior este de 20 l/sec. si
este asigurat parin hidranti exteriori tip A supraterani .
Stingerea din exterior se va asigura in urmatoarea solutie tehnica :
sursa de apa : bransament in reteaua de apa ;
rezervor de inmagazinare ingropat ;
pompe sumersibile agrementate pentru incendiu montate direct in rezervor ;
retea de distributie inelara pe care se monteaza hidrantii exteriori .
Conducta de bransament are diametrul de 150 mm .
Conform anexei nr. 8 din Normativul NP 086/2005 , debitul de stingere din exterior este de 20 l/sec.
Durata de functionare a hidrantilor exteriori este de 3 ore .
Se prevede un pichet de incendiu exterior echipat cu :
- chei pentru racorduri ABC
= 2 buc.
- fesi furtun tip B
= 2 buc.
- tevi de refulare tip B
= 4 buc.
- hidrant portativ tip A
= 1 buc.
- reductie A B
= 2 buc.
- chei pentru hidrant tip A
= 2 buc.
- furtun de refulare cauciucat tip B = 6 role (adica 120 m)
Instalatii de stingere cu sprinklere
Conform prevederilor art. 7.1. din Normativul NP 086/2005 , nu este obligatorie instalatie speciala
automata de stingere a incendiilor cu sprinklere .
Dotarea cu mijloace de prima interventie
Clasa de incendiu = A si partial B la bucatarie .
- 2 buc. stingatoare cu praf si CO2 de tip P6 pe fiecare nivel pe coridoare .
- 1 buc. stingator cu praf si CO2 in centrala termica .
- 1buc. stingator cu praf si CO2 in bucatarie .
-1 buc. stingator cu spuma chimica sau aeromecanica de 9 kg in bucatarie ;
-1 buc. stingator cu praf si CO2 in oficiu .
-2 buc. stingatoare cu praf si CO2 in spalatorie .
- 1 buc. stingatoare cu praf si CO2 in depozit .
5.Conditii specifice pentru asigurarea interventiei n caz de incendiu n functie de
categoria de important a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu,

amplasarea constructiei sau a amenajrii, se specific:


a)sursele de alimentare cu ap, substantele de stingere si rezervele asigurate;
Alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie se poate face din hidrantii exteriori propusi si din
caminul de racord pompe mobile .
b)pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electric, gaze si, dup caz, alte
utilitti;
- alimentarea cu energie electrica a obiectivului analizat este realizata din reteaua stradala cu
bransament subteran pna la firida de pe peretele exterior .
c) date privind serviciul privat pentru situatii de uragenta
In conformitate cu prevederile din Normativul P118/99 nu este obligatorie constituirea serviciului
propriu de pompieri .
Pe fiecare schimb se va constitui o grupa de prima interventie care va fi instruita sa actioneze pentru
evacuarea persoanelor , a bunurilor materiale si pentru interventie cu hidrantii si stingatoarele din
dotare .
c)zonele, ncperile, spatiile n care se gsesc substantele si materialele periculoase
si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se
precizeaz inclusiv cantittile respective si starea n care se afl), precum si tipul
echipamentului individual de protectie a personalului.In cladire nu se gasesc materiale si substante
deosebite care sa necesite produse de stingere si echipamente speciale.
6.Msuri tehnico-organizatorice
Daca vor fi realizate toate masurile nscrise n prezenta documentatie , atunci constructia analizata
corespunde nivelurilor minime ale criteriilor de performanta la foc.
In conformitate cu prevederile din Normele Generale de PSI , documentele principale de organizare a
apararii mpotriva incendiilor pe durata exploatarii constructiei sunt :
- instructiuni de aparare mpotriva incendiilor - acestea se ntocmesc n functie de specificul de activitate
pentru toate categoriile profesionale (ex : receptioner, camerista, bucatar ) , avnd la baza Normele PSI
specifice activitatii , Normele Generale , Normative republicane I7; I9: I 13 etc.;
- schema instalatiilor de semnalizare incendii si instructiuni de exploatare;
- planul de evacuare care trebuie sa fie afisat . Pentru bunuri se va stabili locul de evacuare n caz de
incendiu , iar personalul desemnat pentru evacuare va fi temeinic instruit; In camerele de cazare, planul
de evacuare si instructiunile in caz de incendiu vor fi si intr-o limba de circulatie internationala (engleza).
- scenariul de securitate la incendiu ale carui concluzii vor fi aplicate n organizarea activitatii de
prevenire si stingere a incendiilor;
- planul de intrerventie la incendii.

Stud. Arh. Ana Jianu


Stud. Arh. Cristian Mihai Radu

GR. 54A
GR. 54A

S-ar putea să vă placă și