Sunteți pe pagina 1din 17

CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatii si curatire la fatada principala a ansamblului


Palatul Culturii din Timisoara, Corp Vechi
I. DELIMITAREA ZONEI DE INTERVENTIE A AMPLASAMENTULUI
Cladirea existenta propusa spre reparare si refunctionalizare se afla amplasata in
Municipiul Timisoara, P-ta Victoriei si este in proprietatea Primariei Municipiului Timisoiara, fiind
incadrata la categoria MONUMENTE CATEGORIA A.
Fatada principala a ansamblului "Palatul Culturii" din Timisoara care face obiectul acestei
documentatii este partea de fatada placata cu travertin situata in Piata Victoriei si este alcatuita
din cinci zone distincte:
- fatada spre Piata Operei;
- 2 fatade laterale;
- balconul intradosul arcului;
- zona retrasa de suprainaltare peste turnul scenei.
Documentaia de fata are ca obiect doar placajul, ornamentele tip placaj si elemente
liniare de ornament (brauri, profile, cornise, parapete), elementele sculpturale se vor trata ca
obiecte de arta prin interventii separate.
II. EXECUTIA LUCRARILOR DE REPARATII SI CURATARE cuprinde urmatoarele
categorii de lucrari:
Repararea placajelor plane deteriorate si a placajelor ornamentale din piatra (placaj
travertin, calcar si similar) prin inlocuire partiala, refacerea zonelor degradate,
consolidari, curatire si protejare a suprafetelor de piatra;
Curatirea si refinisarea ornamentelor metalice (balustrade, panotaj protectie, etc).
Acestea implica urmatoarele operatiuni:
2.1) analiza existentului din punct de vedere al caracteristicilor pietrei si sistemului de montaj;
zonificare, stabilire degradarilor prin incercari, analize fizice, chimice si biologice; se va
alege un sistem de remontare/completare prin care suprafata finala noua va avea un
aspect similar cu cea ramasa si curatata; se va stabili fiabilitatea viitoare a placajului
existent nedeteriorat si a suportului acestuia in vederea stabilirii sigurantei placajului
existent tinand cont de situarea obiectivului intr-un spatiu public intens circulat;
2.2) Curatirea prin procedee adecvate situatiilor rezultate in urma analizelor si pregatirea
suprafetelor verticale si orizontale deteriorate ce urmeaza a fi reparate;
2.3) Achizitionarea placilor/placajelor necesare, similare celor originale cu integrare
cromatica si realizarea aspectului estetic unitar;
2.4) Montarea placilor/placajelor cazute cu mortar similar celui original cu integrarea
cromatica si realizarea aspectului estetic unitar (inclusiv curatirea rosturilor dupa uscare
si spalarea manuala a suprafetelor reparate);
2.5) Repararea suprafetelor degradate in zonele unde nu este necesara inlocuirea placilor si
a pieselor ornamentale prin completari cu mortare speciale cu praf de piatra;
2.6) Impermeabilizarea pietrei dupa efectuarea reparatiilor necesare prin procedee agreate
la interventia pe monumente; se va asigura aspectul natural si caracteristicile pietrei
naturale.
2.7) In cazul in care in urma operatiunilor de la punctul 2.1 se va stabili ca suprafata
replacata este semnificativ mai mare decat cea ce ramana spre a fi doar curatata sau

existentul nu prezinta aderanta necesara si necesita lucrari suplimentare de consolidare


a suportului sau a sustinerii placilor, se va lua in considerare varianta remontarii integrale
a placilor existente sau inlocuirii totale a placajului existent cu material similar in
dimensiune si orientare a placilor si texturii conform existentului. Aceasta solutie necesita
intocmirea unei documentatii suplimentare fata de cea existenta conform cerintelor
legislatiei in constructii si interventiilor la monumente categoria A , documentatie ce intra
in sarcina executantului lucrarii si va fi verificata conform cerintelor de calitate.
III. DESCRIEREA LUCRARILOR DE REPARATII PROPUSE
Generalitati si Standarde de referinta
Prin prezenta documentatie se solicita efectuarea lucrarilor de reparatii la fatada
principala placata cu piatra de travertin, necesare ca urmare a degradarilor suferite datorita
influentei in timp a factorilor externi asupra paramentului constructiei, placajul de piatra de
travertin ce face obiectul documentatie de fata este partial degradat datorita intemperiilor,
prezinta zone desprinse, cazute sau cu risc de cadere, zone murdare datorita factorilor externi
sau a interventie in timp. Fatada este parte componenta a ansamblului de monument clasat
in categoria A de importanta Palatul Culturii si trebuie tratat ca atare.
Standardele general valabile in constructii si repartii se vor suplimenta cu cerintele
speciale de interventii pe monumente, zonele speciale de tip capitel, basorelief, profile
ornamentale, se vor trata ca elemente sculpturale, interventiile vor fi de tip restaurare.
In cazul necesitatii de reparatii la elementele sculpturale, acestea se vor face de catre
specialisti acreditati pentru lucrari de arta si conform cerintelor legislatiei de interventii la
monumente conform documentatiei de specialitate daca este cazul, documentatie ce intra in
sarcina executantului lucrarii si va fi verificata conform cerintelor de calitate.
Materiale si produse auxiliare
- Piatra utilizata este de tip travertin debitat in placi si blocuri profilate si sculptate.
- Se va stabili prin analize tipul de travertin, calcar si eventuale alte tipuri de piatra.
- Alegerea materialelor de interventie, in special a pietrei, ce va inlocui local sau zonal
placajele existente se va face in functie de zonele stabilite in urma analizei.
- Materialul propus se va stabili in urma analizei zonale a existentului, se va corela cu cel
actual ca caracteristici de baza, textura si culoare, stare aparenta actuala si tip de interventie
propus (refacere, restaurare).
- Alegerea va fi sustinuta si de prezentare de mostre pentru zonele stabilite in urma
expertizarii intregii suprafete (dupa montarea schelei si verificarea in detaliu a placajului prin
analize specifice).
- Se va stabili tipul si necesarul de materiale auxiliare in functie de rezultatul analizelor si
identificarea propunerilor de procee de interventii.
- mortare si adezive;
- ancore;
- mortare si betoane de consolidare;
- materiale auxiliare: plase, rasini, chituri de rost;
- materiale de cutatire si protejare;
- schele si platforme speciale.
In cazul in care in urma operatiunilor de analiza se va stabili ca suprafata replacata este
semnificativ mai mare decat cea ce ramana spre a fi doar curatata, sau existentul nu prezinta
aderanta necesara si necesita lucrari suplimentare de consolidare a suportului, sau a sustinerii
placilor, se va lua in considerare varianta remontarii integrale a placilor existente sau inlocuirii

totatale a placajului existent cu material similar in dimensiune si orientare a placilor si texturii


conform existentului.
Se poate propune un sistem de placare nou ce tine cont de aspectul actual al
monumentului, cat mai apropiat tehnicii de montare existente, dar conform normativelor de
siguranta in explotare in vigoare si intocmirea unei documentatii specifice suplimentare pentru
obtinerea avizelor specifice.
Executia lucrarilor
Executantul va trebui sa aiba un responsabil tehnic pe santier care va fi autorizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii;
Tinand seama de prevederile Normelor metodologice privind atestarea specialistilor,
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarilor monumentelor istorice, aprobate prin
Ordinul MCCPN nr. 2495/2010, art. 1, art. 7-10, se solicita urmatorul personal atestat de
Ministerul Culturii:
- Un specialist pentru executare de lucrari in domeniul restaurare arhitectura,
specializarea E, domeniul 1
- Un specialist pentru executare de lucrari in domeniul consolidare / restaurare
structuri istorice, specializarea E, domeniul 4
Beneficiarul va trebui sa aiba un diriginte de santier care va fi autorizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii si va detine obligatoriu si certificat de atestare emis de
Ministerul Culturii si Cultelor;
In zona santierului, daca este cazul, se va amplasa organizare de santier pentru care
ofertantul va obtine toate avizele si acordurile necesare, pe cheltuiala proprie, urmand a tine
cont de ofertarea la capitolul de deviz: cheltuieli de organizare de santier de o cota
reprezentand 1 % din capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Pentru renovarea fatadei se va folosi schela tubulara de exterior de 11-15 tone si schela
din lemn.
Se va monta schela pe toata suprafata de remediat si, datorita faptului ca obiectivul este
monument istoric si travertinul nu trebuie sa fie degradat, avand in vedere ca nu se poate
ancora schela de fatada, pentru evitarea rasturnarii schelei, schela va fi contrafisata de schela
de acelasi tip in 4 puncte.
Schela propriu-zisa, pentru protectie pietonala, pe langa toate accesoriile, va avea
obligatoriu plasa de protectie pe toata suprafata, pe care va fi imprimat planul fatadei.
Pentru evitarea unor accidente, accesul principal in cladire se va proteja prin realizarea
unui tunel din schela protejat cu podina si plasa. Se va dirija circulatia pietonala prin
inscriptionare si restrictionare.
Fazele premergatoare dupa montarea schelei de acces la parament
- Se va releva si se va cartografia pozitia placilor de travertin existente pe intreaga fatada
si pentru fiecare placa inventariata se va stabili solutia de interventie.
- Documentatia de reparatii se va completa cu elemente de specialitate pentru lucrari de
pavimente cu placaj de piatra si restaurare, elemente docorative de arhitectura (capiteluri, brauri,
bosaje) prin efectuarea de expertizare locala si zonare de interventii. Executantul va avea
specialisti acreditati si cu experienta in domeniul restaurarii de piatra.

- La baza lucrarilor va sta o documentatie de specialitate care va cuprinde specificatiile

de interventie bazate pe factorii de actiune existenti si preconizati, analiza chimica, analiza


biologica si surse de poluanti pentru fiecare zona de fatada in parte. De asemene zonarea va
cuprinde nivelurile calitative de interventii preconizate (refaceri-reparatii, restaurare, protejare).
Documentatia trebuie sa contina ca parte desenata completarea releveului fatadei cu
reprezentarea grafica a tipurilor de degradari (crusta neagra, arie afectata de apa de infiltratie,
fisuri, portiuni deteriorate, zone lipsa, diferite tipuri de depuneri de impuritati, atac biologic etc.)
si categoriilor de expunere prevazute (insorire, ape pluviale abrazive, vant dominant cu praf
atmosferic).
- Completarea expertizei structurale existente cu detalierea zonala dupa eliberarea
partiala a zidului de placajele fisurate, documentatie ce va sta la baza consolidarilor structurale
propuse; aceasta completare a documentatiei de expertiza se va face dupa montarea schelei si
executia lucrarilor de verificare integrala a placajului existent.
- In situatia mentionata la punctul 2.7, se va intocmi o documentatie suplimentara fata de
cea existenta conform cerintelor legislatiei in constructii si interventiilor la monumente categoria
A, documentatie ce intra in sarcina executantului lucrarii si va fi verificata conform cerintelor de
calitate.
- Executia propriu-zisa se va face pe baza rezultatelor lucrarilor din fazele premergatoare
si se va desfasura de catre firma specializata cu experienta in domeniu si sub supravegherea
unor specialisti acreditati pentru lucrari de interventii pe monumente si restaurare de decoratiuni
de arhitectura din piatra.
Tratarea umiditatii prin capilaritate
Materialele de constructie in contact cu apa sau solul umed sunt supuse la o ascensiune
capilara a carei nivel depinde de porozitatea lor globala, de reparatia lor porometrica si de
nivelul de evaporare potential al suprafetelor umede.
Practic, toate zidariile traditionale in contact direct cu solul sunt subiectul acestui
fenomen, chiar daca ele sunt constituite din blocuri de beton sau blocuri din materiale foarte
poroase (piatra, porfir etc).
In acest caz, este mortarul de constructie care face oficiul de mijloc de propagare.
Definirea procedeului de tratare a umiditatii
Acest procedeu consta in crearea prin injectie a unei bariere capilare pe toata grosimea
zidurilor.
Zona de zid tratata (partea de jos a zidului) este definitiv uscata si blocheaza migrarea
apei prin capilaritate de jos in sus.

Fig. 1

Eficacitatea tratamentului este conditionata de:


- calitatea forajelor:(amplasare, spatiul si adancimea gaurilor);
- calitatea produselor injectate;
- maiestria injectarii(controlul cantitatii injectate prin contorul de trecere);
- continuitatea barierei anticapilare;
- compozitia specifica a solutiilor: rasini hidrofobe ce garanteaza o buna difuzie in
toate suporturile fara sa fie influentata de natura lor, structura de tinere a apei, structura si
natura sarurilor.
Procedeul consta in urmatoarelor operatii:
- diagnosticul prealabil (utilizand hygrometre si/sau bomba cu carburi);
- efectuarea gaurilor si injectarea;
- masura eficacitatii tratamentului.
Realizarea injectarilor
Caz General
GAURIRE
INJECTARE
PROPAGARE

- Forati la baza zidurilor

gauri orizontale sau usor oblice de

12 mm diametru,distanta de 10-15 cm si adincimea de 3/4-4/5 din grosimea zidului.


- Gaurile vor fi forate de preferinta in rosturile de mortar si aliniate mai mult sau mai putin
orizontal.
- Injectati produsul cu presiune joasa echipati cu un "Contor de trecere "astfel incit sa se
repartizeze uniform in zid 1.5 la 2.5 litri pe metru liniar, pe 10 cm grosime de zid (calitatea
produsului poate fi marita in functie de tipul de zid).
- Daca debitul produsului de injectare este foarte slab, mariti presiunea.
Cazuri particulare
a) Ziduri groase

>60CM

60CM

Fig. 3
- Pentru ziduri superioare de 60 cm grosime se pot efectua forari atat dintr-o parte cat si din
amandoua partile in functie de problemele de accesibilitate. Pentru tratamentele dintr-o singura
parte, forarea si injectarea sunt realizate in doua faze.
b) Ziduri partial ingropate (pe o inaltime cel putin egala cu grosimea zidului)

Fig. 4

- Bariera orizontala este realizata la 10 cm deasupra nivelului pamantului

- Sub aceasta bariera orizontala: se satureaza in masa, partea de zid in contact cu pamantul,
forand gauri la distante de 15-30cm astfel incat sa se repartizeze 20-25 L de produs de
injectare pe m3 de zid tratat
c) Ziduri din blocuri de piatra

Fig. 5
- Forajele sunt realizate in rosturile cele mai apropiate de sol si distantate 15-30cm
d) Ziduri din caramida

-Forajele sunt realizate in primul rost orizontal pornind de la sol si distantate la 10-15cm maxim

e) Zid tratat in contact cu un zid netratat


Zid
netratat

Fig. 7
- Se prevede o bariera verticala intre zidul tratat si cel netratat.
f) Ziduri interioare cu pivnita sau gol sanitar ventilat

Fig. 8
- Zona blocajului de umiditate ascensionala poate sa fie realizata la trei nivele diferite in functie
de zonele de ziduri pe care dorim sa le protejam, alegeti nivelul cel mai de jos posibil in functie
de posibilitatea de acces si de nivelul pamintului exterior.
Material de injectare
Materialul de injectare se compune:
- dintr-un sistem de punere sub presiune a produsului de injectare, fie cu ajutorul unei cuve,
fie cu ajutorul unei pompe cu membrana sau cu piston.
- dintr-un contor de trecere permitand masurarea cantitatii injectate in volum
- dintr-un injector echipat cu un cap compresibil asigurand etanseitatea si nelasand produsul
sa iasa afara.
Saruri higroscopice

In constructiile foarte vechi supuse de zeci de ani umiditatii prin capilaritate, cea mai
mare cantitate de saruri prezente in zidarii antreneaza un fenomen de atragere de apa care se
adauga fortelor capilare de umiditate ascensionala pura.
Acest efect nefast de saruri poate fi agravat daca zidaria este sau a fost in contact cu
surse importante de saruri higroscopice cum ar fi: nitrati, cloruri si sulfati.
In aceste conditii, in pofida unei opriri totale a ascensiunii capilare nu este posibil de a
mentine in aceste incaperi locuite, un nivel de umiditate de aer suficient de scazut pentru a evita
efectul higroscopic al sarurilor.
O saturare completa a zonelor de saruri prin injectare cu solutii specifice, urmata de o
pulverizare de suprafata, permit anularea efectelor higroscopice.
Consolidari armate
Realizarea injectarilor
Deschiderea fisurilor - Se va curati fisura in adancime pentru a se asigura patrunderea
mortarului. Fisurile cu deschideri de pana la 5 mm nu necesita aceasta operatie.
Implantarea unor stuturi in fisuri, confectionate din tuburi IPY
16 mm. Stuturile trebuie
sa patrunda in fisura pe o lungime de 5 cm si sa aiba la exterior cca 15 cm. Distanta
recomandata intre stuturi este de 25 cm.
Gaurile in zidarie se vor face cu rotopercutanta.
Etansarea fisurilor pe ambele parti ale zidului, prin matisare cu mortar.
Se va injecta apa in fisura. Injectarea de apa in fisura asigura umectarea zidariei, ceea
ce imbunatateste dispersarea mortarului in zona fisurata.
Injectarea cu mortar se poate incepe la un interval minim de 15 minute dupa umectare.
Injectarea va incepe de la partea inferioara. Controlul injectarii se face prin stuturile
superioare.
Dupa ce pasta de ciment injectata refuleaza prin stutul superior se renunta la injectarea
prin stutul de jos care se obtureaza cu un dop de lemn. Se continua injectarea prin stutul
superior si operatia se repeta pana la injectarea completa a fisurii.
Indepartarea stuturilor se poate face dupa cca 30 minute de la injectare, dar se va urmari
ca pasta de ciment sa nu curga din fisura injectata.
Repartii placaje
Verificare, curatare partiala si demontare
Operatiunea presupune demontare placilor desprinse, curatirea manuala si/sau
mecanica a suprafetelor de pe care s-au desprins placajele, cu indepartarea placilor limitrofe
desprinse sau tensionate - dupa caz.
Verificarea si consolidarea suportului si pregatirea de placare - verificarea materialului de
placaj, mostre si testari
- In vederea completarii cu acelasi tip de material sau material similar, si completarii
locale cu mortar de corectie cu praf de piatra, se vor face analize zonale dupa stabilirea exacta
a zonelor de interventie.
- Pentru fundamentarea documentatiei si propunerea solutiei de interventie in acord cu
situatia concreta a fatadei, este necesar sa fie facute investigatii de tipul: analiza petrografica
(compozitia pietrei, porozitate, duritate, etc.); analiza chimica pentru cunoasterea compusilor
rezultati din reactia pietrei cu substantele poluante din mediu; analiza biologica fara de care
nu se poate alege materialul de combatere a atacului biologic.

- Inlocuirea portiunilor de piatra lipsa se va face cu material nou dimensionat la marimea


initiala sau modul din marimea initiala cu laturile paralele si asezarea structurii in directia celei
initiale. Piatra ramasa se va fasona in vederea completarii cu muchii paralele cu laturile
placajului initial. Rosturile de completare vor fi minime si se vor estompa, ramanand perceptibil
doar desenul de panotaj initial. Sistemul de prindere va fi pe cat posibil cel utilizat initial, in cazul
replacarii cu placi de dimensiuni mari. Dupa montarea schelei si verificarea desprinderii placilor
se vor stabili zonele si sistemele de montaj utilizate. Se presupune ca montajul a fost facut in
ancore metalice si turnarea de mortar in spatiul ramas intre piatra si paviment. La verificarea
aderentei placajului se va face punctual si verificarea ancorelor de montaj si fixarea, respectiv
acoperirea acesteia.
- Completarile cu placaje noi se va face cu un sistem de montare cat mai apropiat de cel
initial ce tine cont de aspectul actual al monumentului si ofera o suprafata finala unitara, dar
conform normativelor de siguranta in explotare in vigoare.
- La suprafetele noi, mari, clar delimitate de cele cele existente, se poate propune un
sistem de placare nou ce tine cont de aspectul actual al monumentului, cat mai apropiat tehnicii
de montare existente, dar conform normativelor de siguranta in explotare in vigoare.
Curatare
Procedeul definitiv de inmuiere si curatare se va stabili dupa analizele zonale si va fi
diferit in functie caracteristicele si degradarile constatate.
- In cazul folosirii apei sau altui agent lichid de inmuiere se va impiedica curgere pe
fatada sau sa intre in profunzimea pavimentului si nu va fi aplicat sub presiune sau alte metode
abrazive mecanic.
- Dupa umezirea depunerilor, acestea se indeparteaza cu metode neagresive, dupa care
se lasa fatada sa se usuce in vederea urmatoarei umeziri sau faze de curatare. Operatia se
repeta cat e necesar pentru indepartarea depunerilor si sarurilor solubile.
- Calcina nu se indeparteaza, doar impuritatile vizibile din ea; pentru cele invizibile, de
tipul substantelor chimice nocive este necesar sa se verifice prin analiza chimica dupa curatare.
- Prin curatare nu este admis sa se afecteze textura pietrei sau depunerile protective
benefice. Sunt prohibiti detergentii de orice tip.
Descrierea metodelor de curatire:
Curatire chimica:
Utilizarea produselor chimice are ca scop facilitarea eliminarii sarurilor printr-o reactie
fizico-chimica de suprafa a. Aceste produse sunt in general aplicate folosind pensule moi sau
prin pulverizare, pe suprafe ele in prealabil umezite.Inmuierea trebuie efectuata de jos in sus
(pentru suprafete verticale), pentru evitarea patrunderii apei murdare in porii materialului uscat.
Dupa un timp de reac ie care variaza de la 5 la 30 de minute, intreaga suprafa a tratata
trebuie clatita cu apa sub presiune (de preferat calda) sau vapori. Aceasta curatire are rolul de a
elimina murdaria si produsul utilizat.
Obligatoriu testare in prealabil.
Dupa cura are suport, este recomandat protejarea suprafetei impotriva depunerilor, prin
aplicarea unui hidrofug de suprafa a.
Aspectul pozitiv al curatirii chimice
Gratie unei alegeri judicioase intre diferite cura iri disponibile (testare in prealabil) i o
utilizarea corecta a reactivilor chimici, putem spera la eliminarea murdariei fara atacarea

sensibila a materialelor, fie prin reactia specifica a reactivilor asupra sarurilor, fie prin
desprinderea unui strat superficial infim de material, provocand desprinderea murdariei.
Aspecte negative ale curatirii chimice
Risc de eflorescenta
Utilizarea substan elor chimice poate cauza uneori, pe materiale tratate, aparitia de
eflorescen e rezultate din migra ia sarurilor solubile. Un test preliminar este intotdeauna
recomandabil, cu mai multe saptamani inainte de selec ia finala a agentului de cura are,
pentru a fi capabil sa detecteze apari ia reac iilor secundare (eflorescen e, pete) in timpul
sau dupa uscarea suprafe ei tratate.
Produse dificil de manipulat
Produsele chimice necesita utilizarea for ei de munca specializate (protec ie obligatorie
impotriva stropilor). Apa de spalare trebuie evacuata, inand cont de legile in vigoare.
Principalele produse chimice folosite pentru cura are fatade, pereti, pardoseli, sunt
agen i acizi i bazici.
Pentru a indeparta petele specifice, sunt uneori folositi reactivi speciali (tensio-activi).
Solven ii organici fac parte de asemenea din produse de curatare chimice.
Curatare cu produse acide ( Ph<7)
Acizii si sarurile acide ac ioneaza prin atacarea stratului suport. Cu cat ei desprind mai
multa murdarie cu atat reactia este mai efervescenta. Risc de atacare sticla si tamplarie.
Protectie recomandata.
Obligatoriu testare in prealabil.
Curatare cu produse alcaline (Ph>7)
Produsele alcaline actioneaza prin degresarea de uleiuri / grasimi. Risc de atacare sticla
si tamplarie. Protectie recomandata.
Obligatoriu testare in prealabil.
Agen ii tensio-activi
Agentii tensio-activi pot fi utilizati pentru a elimina pete mari de grasime, dar sunt cel mai
adesea utilizati pentru a asigura un contact mai bun a solu iei cu murdaria prezenta pe fatada
favorizand astfel actiune aproduselor. Agentii tensio-activi permit reducerea tensiunii
superficiale a produselor de curatare si, astfel, sunt uneori adaugati in compozitia produsului de
curatare.
Obligatoriu testare in prealabil.
Curatare cu solventi organici
Solventi organici sunt folositi pentru a indeparta petele specifice (degresare, decapare);
uleiuri, grasimi, solutii hidrofuge, bitum, gudron, vopsea, ...
Obligatoriu testare in prealabil.
Curatire mecanica:
Curatare cu pasta pe suprafete uscate
Se aplica pe suport o pasta speciala de curatare pe baza de cauciuc. Aceasta pasta
formeaza in timpul uscarii o pelicula in care funinginea, praful, adera. Dupa uscare, intreaga
pelicula se inlatura eliminand murdaria prin metoda mecanica.
Obligatoriu testare in prealabil.

Recomandari
Documentatia de specialitate recomanda, ca pentru fatada din material de travertin, sa
se utilizeze produsele tensio-active sau produsele alcaline Ph>7 (soda si potasiu caustic, sapun
alcalin).
Interventii previzibile (necesare) in acord cu rezultatele analizelor:
Indiferent de solutia aleasa, este obligatoriu o incercare in prealabil cu acordul
beneficiarului si al proiectantului.
Montarea de placi noi
- Operatiunea prevede complectarea zonelor deteriorate cu placajele lipsa prin lipirea
acestora si realizarea aspectului estetic unitar si integrarea cromatica corespunzatoare.
- Se va face dupa indepartrea celor degradate, curatarea suprafetei si rosturilor si
consolidarea suportului - operatiunea presupune procurarea materialelor de constructii
necesare pentru complectarea sau/si inlocuirea placilor lipsa sau deteriorate cu altele similare
celor originale.
- Se va face dupa achizitionare placlori/ placajelor necesare, similare celor originale cu
integrare cromatica si de caracteristici de comportare in timp, achizitionate pentru intreaga zona
caracteristica in vederea realizarii aspectului estetic unitar.
- Se va procura/procesa liantului pentru lipire cu caracteristicole compatibile cu piatra;
operatiunea presupune procurarea materialelor necesare fabricarii mortarului cu o compozitie
similara cu originalul si realizarea aspectului estetic unitar.
- La final, se vor curati manual suprafetele si se vor pregati pentru operatiunea de
impermeabilizare.
Completari:
- Daca sunt de mici dimensiuni se vor executa din mortar compatibil cu structura pietrei in
care se introduce pulbere si granule din piatra caracteristica fatadei.
- La dimensiuni mari, mortarul se aplica pe armatura din otel inoxidabil (agrafe sau plasa,
in functie de caz) sau se va consolida cu texturi din polipropilena sau alt material agreat in
interventiile de restaurare.
- Completarile se vor supune unei verificari vizuale imediata in vederea asigurarii unei
suprafete continue din punct de vedere al planeitatii culorii si texturii, ce asigura estetica de
ansamblu.
Inlocuiri
- Se accepta doar daca piatra este cazuta sau este foarte degradata structural cu

suprafete mari degradate.


- Portiunile inlocuite trebuie sa respecte forma si dimensiunea pieselor originare si sa fie
confectionate fie din acelasi material cu existentul, fie dintr-un material asemanator si compatibil
cu cel existent.
- Se vor face decolorari artificiale ale pietrei noi in zonele unde este cazul.
- Piatra noua se va achizitiona dupa un studiu comparatic de mostre corelat cu zonele de
interventie si se va referi la textura, culoare, duritate si caracteristici de fiabilitate si comportare
in timp.
- Orice lucrare de montaj se va executa doar dupa verificarea suportului si executia
lucrarilor de consolidare a suportului (mortare, injectari de rasini, plase de consolidare).
Consolidarea suprafetei

- In cazul in care este necesara consolidarea suprafetei placajului se va analiza


oportunitatea aplicarii unei substante de consolidare a pietrei pe toata suprafata fatadei, sau pe
zone distincte fara a afecta estetica de ansamblu.
- Daca analizele preliminare indica friabilitate sau daca in urma lor se apreciaza ca e
necesar preventiv procedeul de consolidare a suprafetei, se va face cu un produs compatibil si
agreat in interventiile pe monumente.
- Consolidarea fisurilor se va face prin injectari acolo unde piatra nu prezinta alte tipuri de
degradare. Injectarile se fac cu mortar compatibil si adaos de praf de piatra.
Tratament biocid
- Daca prin operatia de curatare nu au fost indepartate si atacurile biologice, se aplica in
zonele afectate substante biocide care nu afecteaza paramentul.
- Nu se admit ierbicide sau alte substante nocive pentru tipul de piatra al fatadei.
- Tratamentul se executa pe timp uscat si dupa aplicare, depunerile se indeparteaza prin
procedura de curatare, cu folosirea apei si a unei perii moi sau alte procedee nonagresive.
Rostuire si finisarea
- Rostuirea se va face cu material similar cu cel initial, cu caracteristici ce asigura atat
estetica ansamblului cat si protejarea fata de infiltratii de apa si absorbtie de substante ce pot
schimba culoarea rostului.
- Inainte de rostuirea suprafetelor mari se vor prezenta mostre de rostuire si certifcatul de
garantie a materialului.
- Finisarea finala va pune accent pe zonele de alaturare a lucrarilor efectuate.
Tratament hidrofug
- Impermeabilizarea pietrei dupa efectuarea reparatiilor este necesara pe toata suprafata
fatadei, pentru a impiedica patrunderea apei meteorice, dar fara sa inchida porii pietrei naturale.
Uzual se folosesc substante pe baza de siliconi. In functie de analizele si interventiile zonale
efectuate, se va propune de catre executant un procedeu de impermeabilizare agreat de
beneficiar si proiectant in conformitate cu reglementarile in vigoare.
- Operatiunea presupune achizitionarea in prealabil a materialelor necesare protejarii de
intemperii a elementelor din piatra a monumentului pentru intrega suprafata sau a produselor
diferite in functie de zone specifice.
- Solutia de impermeabilizare se aplica atat pe suprafetele din piatra reparate si proaspat
curatate, cat si pe restul suprafetelor de piatra aferente monumentului, avand proprietatea de a
impiedica infiltrarea apei de ploaie in interior.
Orice lucrare de montaj se va executa doar dupa verificarea suportului si executia
lucrarilor de consolidare a suportului.
Hidrofugele de suprafata sunt cunoscute mai ales pentru numeroasele aplicatii pe
suprafetele verticale fatade, pereti de incinta etc.
Mentiuni: diferenta intre procedurile de tratare a suprafetelor verticale si cele orizontale
rezida in faptul ca hidrofugele aplicate pe suprafetele orizontale imbatranesc mai repede, ca
urmare a actiunilor mecanice si climatice mai importante. Pentru protectia solului exista si
oleofuge
Tratarea hidrofuga este o tratare incolora, destinata reducerii penetratiilor de apa sub
forma lichida (ploaie), care nu modifica sau modifica foarte putin, permeabilitatea vaporilor de
apa (permitand respirarea materialului).
Tratarea hidrofuga nu formeaza o pelicula, ci reduce tensiunea superficiala a suportului
tratat (de la 80 mN/m la 20 mN/m)
Aplicarea unui produs hidrofug de suprafata pe un suport provoaca o reducere a tensiunii
superficiale acestuia si antreneaza astfel un efect de respingere la apa, mai mult sau mai putin

important.
Avantaje:
o Protectie impotriva intemperiilor, a agentilor atmosferici si poluantilor.,
o Reduce stricaciunile provocate de inghet,
o Blocheaza formarea de eflorescente datorate migrarii apei,
o Protectie contra patrunderii apei,
o Permite materialului sa isi pastreze proprietatile de izolatie termica,
o Limiteaza dezvoltarea muschiului si cresterea umiditatii,
o Intretinere mai usoara a fatadei, datorita proprietatii de auto-curatare a materialului
hidrofug,
o Creste durabilitatea materialelor,
o Lasa suportul sa respire,
o Tratare invizibila.
Aplicare:
Produsele hidrofuge de suprafata se aplica cu o perie sau rulou, sau prin pulverizare (sub
presiune), in doua sau trei straturi, pana la saturarea suportului.
Aplicarea unui produs hidrofug in doua sau trei straturi pana la saturarea suportului,
asigura o foarte buna migrare a acestui produs in suport (pana la 1,5 cm). Aceasta lama de
1,5 cm va imbatrani cu timpul, ca urmare a actiunii UV si a ploilor acide. In fiecare an cativa zeci
de milimetri din aceasta lama vor disparea. Altfel zis, cu cat suportul este mai bine tratat,
pana la saturare, cu atat va rezista mai bine la imbatranire si isi va pastra eficienta timp mai
indelungat.
Consumul depinde in mare masura de gradul de porozitate al suportului si poate varia
intre 0,2 l (suport cu porozitate redusa) si 1,5 l/m2 (suport poros) pentru cele 2 sau 3 straturi.
Pentru aplicarea materialelor hidrofuge solventi (pe baza de solvent),suportul trebuie sa fie
uscat.
Pentru aplicarea materialelor hidrofuge apoase (pe baza de apa), suportul poate fi uscat
sau umed.
Temperatura suportului nu va fi niciodata sub 5C.
In toate situatiile, ramele si geamurile vor fi protejate, petele accidentale vor fi imediat
curatate.
Se recomanda intotdeauna o incercare prealabila.
Suportul trebuie sa fie curat, sters, fara praf si degresat.
Se vor indeparta resturile de vopsea si eflorescentele de calcar.
Se va dezinfecta suportul, se vor indeparta urmele de muschi, de alge si licheni cu ajutorul
unui fungicid.
Se vor asana imbinarile erodate si se vor colmata fisurile (> 0,2 mm).
Suportul trebuie sa fie absorbant.
Pentru suprafetele cu porozitate redusa, se recomanda, dupa aplicarea diferitelor straturi
si inainte de uscarea materialului, indepartarea excesului de la suprafata, cu ajutorul unei bucati
de material sau cu ajutorul unui rulou usor umezit cu apa, in cazul produselor pe baza de apa
sau cu un alcool alb pentru produsele pe baza de solvent.
Mentiuni: Toate produsele hidrofuge de suprafata contin un amestec de rasini hidrofobe
fie in apa, fie intr-un amestec de solventi. Performantele acestor produse nu depind doar de
concentratia de substante active (extract uscat) ci si de calitatea lor. Un exces de substante
active (sau utilizarea unor substante active ne adecvate) pot dauna calitatii impregnarii si pot
provoca aparitia de pete pe suport.
In afara selectarii produselor performante, utilizatorul va trebui sa faca o alegere in
functie de propriile constrangeri pe santier si in functie de materiale, intre produsele hidrofuge
pe baza de solventi si cele pe baza de apa.

Produse hidrofuge de suprafata pe baza de solvent


Avantaje:
Produs uscat in interval de 1/4 ora dupa;
Se poate aplica cu usurinta peste produse hidrofuge vechi;
Se poate aplica in mai multe straturi pa parcursul mai multor zile.
Incoveniente:
Suportul trebuie sa fie suficient de uscat;
Risc de miros (evaporarea solventului);
Clasa nociv;
Nu se poate aplica pe un suport alcalin, adica pe imbinari, suprafete impregnate
sau beton proaspat (non carbonati).
Produs Hidrofug de suprafata apos (pe baza de apa)
Avantaje:
Se poate aplica pe suport uscat sau umed;
Se poate aplica pe suport alcalin, adica pe imbinari si locuri proaspat cimentate
(24 h);
Ne nociv, ne inflamabil;
Inodor.
Inconveniente:
Risc de spalare a produsului in interval de o ora de la aplicare (in caz de ploaie
torentiala);
Cele doua straturi trebuie aplicate (proaspat pe proaspat);
Nu poate fi aplicat pe un suport anterior tratat hidrofug.
Risc de solubilizare a sarurilor si eflorescentelor (in cazul peretilor foarte incarcati).
Alegerea unui produs hidrofug
Alegerea unui produs hidrofug de suprafata se face in functie de mai multe criterii:
Suport poros (ex: caramida, imbinare) sau cu porozitate redusa (ex: piatra de apa);
Suport uscat sau umed;
Suport cu imbinari proaspete (pH alcalin) sau imbinari mai vechi de 28 zile (pH neutru).
Alegerea unui produs hidrofug de suprafata va depinde si:
- De calitatea produsului;
- De costul produsului;
- De materialele sau materialul ce trebuie trata;
- De faptul ca produsul hidrofug miracol nu exista si ca fiecare tip de suport are
caracteristicile sale proprii (porozitate, densitate) si ca exista diferente majore in conditiile
de aplicare (temperatura, suport uscat sau ud,pH neutru sau alcalin).

Suport poros sau cu porozitate redusa?


Produsele hidrofuge destinate suporturilor poroase nu pot fi aplicate pe suporturi cu porozitate
redusa pentru ca exista riscul de aparitie a petelor, riscul sa se prelinga si sa apara diferite
nuante.
In acelasi timp produsele hidrofuge destinate a fi aplicate pe suport cu porozitate redusa
nu vor da rezultate, pe termen scurt sau lung, pe suprafetele poroase.
Suport uscat sau umed?
Pentru aplicarea produselor hidrofuge pe baza de solvent, suportul trebuie sa fie suficient
de (minimum 3 zile fara ploaie).

Pentru aplicarea produselor hidrofuge apoase suportul poate fi uscat sau umed
(minimum 1 zi fara ploaie torentiala, inainte si dupa tratare).
pH neutru sau pH alcalin?
Produsele hidrofuge pe baza de solvent nu pot fi aplicate decat pe suport cu pH relativ
neutru, adica imbinari sau cimentari mai vechi de 28 zile, pentru ca exista riscul saponificarii.
Produsele hidrofuge apoase pot fi aplicate pe suport cu pH alcalin, adica pe imbinari sau
cimentari proaspete.
Masura de eficienta a tratarii hidrofuge
Masura de absorbtie a apei sub presiune, cu ajutorul unei pipe de sticla este de departe
metoda cea mai simpla si cea mai rapida de a ne asigura:
- De necesitatea unei tratari hidrofuge (in functie de absorbtia suportului);
- De calitatea unei tratari hidrofuge a (tratare efectuata pana la saturare sau nu).
- De durata produsului hidrofug.
Daca tratarea hidrofuga a fost efectuata cu un produs de calitate si pana la saturarea
suportului, absorbtia de apa in timpul testului cu pipa de sticla trebuie sa fie nula, pentru marea
majoritate a materialelor.
Metoda cu pipa de sticla
- Suprafata este supusa unei presiuni de apa echivalenta cu 98 mm inaltime de apa.
- Aceasta presiune corespunde unei rafale de vant de 142.5 km/h perpendicular pe suprafata.
Gradul absorbtie al apei se exprima in ml, si reprezinta diferenta de nivel de apa intre t 5
si 15 minute.
Verificarea in vederea receptie si decontarea
Verificarile finale se vor face inainte de demontarea schelei/ sau a indepartarii utilajelor
ce asigura interventii la inaltime.
Un elemenet important in verificarea si receptia lucrarilor pe zone de interventie este
aspectul de ansamblu, respectiv culoarea placarilor noi fata de existent, continuitatea rosturilor
si planeitete placajelor.
Decontare se va face in urma lucrarilor executate cu faza respectiva receptionata.
Tehnologiile alternative se vor prezenta beneficiarului si proiectantului pentru aprobare
cu adaptarea corespunzatoare a listelor de cantitati.

OBSERVATII FINALE (obligatiile executantului)


Executantul va transmite periodic, in scris, beneficiarului programul cu activitatile
programate, numarul de persoane si numarul de utilaje cu care se executa aceste lucrari.
In baza acestor programe, beneficiarul va efectua verificari la punctul de lucru in ceea ce
priveste cantitatea si calitatea serviciilor precum si protejarea zonei limitrofe puternic
circulata.
Executantul are obligatia sa detina sau sa isi procure prin inchiriere, toate utilajele
specifice (inclusiv schele) efectuarii lucrarilor de reparatii curente ale monumentelor care
fac obiectul acestei licitatii, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de
constuctii si a utilajelor.
De asemenea executantul este obligat sa detina sau sa inchirieze elementele de
protectie fata de spatiile publice a zonei adicente lucrarii si fatadelor laterele ce nu se vor
repara. Se va prezenta solutiile de protectie si se va cere acordul beneficiarului pentru
aceste procedee .

Executantul are obligatia de a intocmi propuneri lunare care vor fi analizate de beneficiar,
urmand ca propunerile intemeiate sa fie cuprinse in program.
Executantul are obligatia sa asigure o analiza permanenta a starii ansamblului de fatada,
degradare fizica a monumentului si fazele de santier ce se executa, respectiv implicatiile
in cadrul spatiului public, sesizand beneficiarului orice probleme aparute.
Fiecare lucrare de montare, reparatii curente sau reconditionare (unde este cazul) a
monumentului si a zonei de amplasament aferenta - va fi predata la finalizare, pe baza
de PROCES VERBAL DE RECEPTIE si CERTIFICAT DE GARANTIE pentru lucrarile
efectuate si pentru materialele folosite, semnat si stampilat de ambele parti.
Agentii economici care se vor prezenta la licitatie trebuie sa prezinte Certificatul de
Atestare de specialitate emis de Ministerul Culturii si Patrimoniului National
(piatra/metal) si obligatoriu vor certifica, calitatea serviciilor executate in conformitate cu
normele specifice acestor categorii de lucrari legiferate pentru domeniile si specializarile
solicitate.
Garantia minima pretinsa de beneficiar este de 5 (cinci) ani de la data semnarii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, timp in care executantul are
obligatia de a asigura mentenanta obiectivelor receptionate.
Tehnologiile alternative se vor prezenta beneficiarului si proiectantului pentru aprobare.
In situatia in care in urma analizelor efectuate pe monument, la faza de decopertare,
solutia propusa de executat si insusita de beneficiar este cea de inlocuire de suprafete
compacte mari, sau replacare integrala a fatadei, se va completa documentatia de fata
cu o documentatie de specialitate conform cerintelor legislatiei in constructii si
interventiilor la monumente categoria A, documentatie ce intra in sarcina
executantului lucrarii si va fi verificata conform cerintelor de calitate.
Costul estimat pentru obtinerea avizelor necesare variantei de de obtinere a
documentatiei de specialitate pentru inlocuirea totala a placajului fatadei se vor oferta in
procent de 5% din capitolul 4 al devizului

Sef proiect,
dr. ing. Carmen Cuc

Proiectant
specialitate
arh. Alfred Schwalie
arh. Laura Nicolae

arhitectura,

S-ar putea să vă placă și