Sunteți pe pagina 1din 12

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala

Bucuresti

OMFP 1802/2014 - Cadrul general si studiu de caz: continutul raportului


administratorilor

Stagiar anul II,


Plesca Maria Mirabela
Semestru I, 2015

Raportul administratorilor

Membrii organelor de administraie, de conducere i de supraveghere ale unei entiti,


care acioneaz n limitele competenelor conferite de legislaia naional, au responsabilitatea
colectiv de a asigura faptul c situaiile financiare anuale individuale i raportul
administratorilor, respectiv situaiile financiare anuale consolidate i rapoartele consolidate ale
administratorilor, sunt ntocmite i se public n conformitate cu cerinele reglementate.
nclcarea responsabilitilor se sancioneaz potrivit Legii contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Consiliul de administraie elaboreaz pentru fiecare exerciiu financiar un raport,
denumit raportul administratorilor, care conine o prezentare fidel a dezvoltrii i
performanei activitilor entitii i a poziiei sale, precum i o descriere a principalelor
riscuri i incertitudini cu care aceasta se confrunt. Aceast prezentare este o analiz
echilibrat i cuprinztoare a dezvoltrii i performanei activitilor entitii i a poziiei
sale, corelat cu dimensiunea i complexitatea activitilor.
Raportul administratorilor se aprob de consiliul de administraie i se semneaz n
numele acestuia de preedintele consiliului.
n msura n care este necesar pentru a nelege dezvoltarea, performan a sau pozi ia
entitii, analiza cuprinde indicatoricheie de performan financiari i, atunci cnd este cazul,
nefinanciari relevani pentru activitile specifice, inclusiv informaii referitoare la aspecte de
mediu i de personal. n prezentarea analizei, raportul administratorilor conine, atunci cnd
este cazul, referiri i explicaii suplimentare privind sumele raportate n situaiile financiare
anuale. Raportul administratorilor ofer, de asemenea, informaii despre:
a) evenimente importante aparute dupa sfrsitul exercitiului financiar;
b) dezvoltarea previzibila a entitatii;
c) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
d) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:
motivele achizitiilor efectuate n cursul exercitiului financiar;
numarul si valoarea actiunilor achizitionate si nstrainate n cursul exercitiului financiar si
proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
n cazul achizitiei si nstrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;

numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si


proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
e) existenta de sucursale ale entitatii;
f) utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, n cazul n care sunt semnificative
pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:
obiectivele si politicile entitatii n materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica
sa de acoperire mpotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru
care se utilizeaza contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor, si expunerea entitatii la
riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.
Scopul acestor prezentari este de a furniza informatii care sa ajute la ntelegerea mai buna a
semnificatiei instrumentelor financiare bilantiere sau extrabilantiere asupra situatiei financiare
a unei entitati, rezultatelor activitatii ei si fluxurilor de numerar si de a ajuta n evaluarea
sumelor,momentului aparitiei si gradului de siguranta a fluxurilor de numerar viitoare asociate
cu acele instrumente.
Prezentarile cerute ofera informatii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situatiilor financiare n
evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu n bilant.
Tranzactiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau
transferarea catre alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos.
a) Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc:
riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza
variatiilor cursului de schimb valutar;
riscul ratei dobnzii la valoarea justa este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa
fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobnzii;
riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al
schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici
instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate
instrumentele tranzactionate pe piata.
Termenul risc de piata ncorporeaza nu numai potentialul de pierdere, dar si cel de cstig.
b) Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute
obligatia asumata, cauznd celeilalte parti o pierdere financiara.
c) Riscul de lichiditate (numit si riscul de finantare), este riscul ca o entitate sa ntlneasca
dificultati n procurarea fondurilor necesare pentru ndeplinirea angajamentelor aferente

instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde


repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.
d) Riscul ratei dobnzii la fluxul de numerar este riscul ca fluxurile de numerar viitoare sa
fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobnzii. De exemplu, n cazul unui
instrument de mprumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau n schimbarea ratei
dobnzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale
juste.
O entitate trebuie sa prezinte obiectivele si politicile de gestionare a riscului, inclusiv
politicile de acoperire a acestuia.
n cazul entitatilor ale caror valori mobiliare n totalitate sau o parte din aceste titluri sunt
admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care fac obiectul unei oferte publice de
achizitie, astfel cum acestea sunt definite n legislatia n vigoare privind piata de capital,
raportul administratorilor trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate despre:
a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare pe
o piata reglementata, cu indicarea claselor diferite de actiuni si, daca este cazul, pentru fiecare
clasa de actiuni, drepturile si obligatiile atasate clasei respective si procentul din capitalul
social total pe care l reprezinta;
b) orice restrictii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitarile privind detinerea
de titluri de valoare sau necesitatea de a obtine aprobarea entitatii sau a altor detinatori de
valori mobiliare;
c) detinerile semnificative directe si indirecte de actiuni (inclusiv detinerile indirecte prin
structuri piramidale si detineri ncrucisate de actiuni, asa cum acestea sunt definite n
reglementarile n vigoare privind piata de capital);
d) detinatorii oricaror valori mobiliare cu drepturi speciale de control si o descriere a acestor
drepturi;
e) sistemul de control al oricarei scheme de acordare de actiuni salariatilor, daca drepturile de
control nu se exercita direct de catre salariati;
f) orice restrictii privind drepturile de vot, cum ar fi limitarile drepturilor de vot ale
detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de
vot sau sistemele prin care, coopernd cu entitatea, drepturile financiare atasate valorilor
mobiliare sunt separate de detinerea de valori mobiliare;
g) orice acorduri dintre actionari care sunt cunoscute de catre entitate si care pot avea ca
rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/sau la drepturile de vot;

h) regulile care prevad numirea sau nlocuirea membrilor consiliului de administratie si


modificarea actelor constitutive ale entitatii;
i) puterile membrilor consiliului de administratie si, n special, cele referitoare la emiterea sau
rascumpararea de actiuni;
j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte si care intra n vigoare, se modifica
sau nceteaza n functie de o modificare a controlului entitatii ca urmare a unei oferte publice
de achizitie, si efectele rezultate din aceasta, cu exceptia cazului n care prezentarea acestor
informatii ar prejudicia grav entitatea.
Aceasta exceptie nu se aplica n cazul n care entitatea este obligata n mod special sa prezinte
asemenea informatii conform altor cerinte legale;
k) orice acorduri dintre entitate si membrii consiliului sau de administratie sau salariati, prin
care se ofera compensari daca acestia demisioneaza sau sunt concediati fara un motiv
rezonabil sau daca relatia de angajare nceteaza din cauza unei oferte publice de achizitie.
Informatiile de mai sus vor fi prezentate ntr-o sectiune distincta a raportului administratorilor,
referitoare laguvernanta corporativa.
De asemenea, o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata
reglementata, astfel cum aceasta este definita n legislatia n vigoare privind piata de capital,
va include n cadrul aceleiasi sectiuni referitoare la guvernanta corporativa o declaratie care
va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) o trimitere la:
codul de guvernanta corporativa care se aplica entitatii si/sau codul de guvernanta
corporativa pe care entitatea a decis sa l aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care
sunt disponibile public; si/sau toate informatiile relevante referitoare la practicile de
guvernanta corporativa aplicate n plus fata de cerintele legislatiei nationale. n acest caz,
entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernanta corporativa;
b) n masura n care, potrivit legislatiei nationale, entitatea se ndeparteaza de la codul de
guvernanta corporativa care i se aplica sau pe care a ales sa l aplice, o explicatie a acesteia
privind partile din cod pe care nu le aplica si motivele neaplicarii;
c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern si a sistemelor de gestionare a
riscurilor, n relatie cu procesul de raportare financiara;
d) modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor si atributiile cheie ale acesteia,
precum si o descriere a drepturilor actionarilor si a modului cum acestea pot fi exercitate;

e) structura si modul de operare ale organelor de administratie, conducere si supraveghere si


ale comitetelor acestora.
Membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere ale entitatii au obligatia
colectiva de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sa fie
ntocmite si publicate n conformitate cu legislatia nationala.
Raportul administratorilor se aproba de consiliul de administratie si se semneaza n numele
acestuia de presedintele consiliului.
Microentitile i entitile mici nu sunt obligate s prezinte informaiile nefinanciare.
Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe lng informaiile prevzute de alte
dispoziii ale prezentelor reglementri, cel puin informaiile mentionate mai sus, "Raportul
administratorilor", innd cont de ajustrile eseniale care decurg din caracteristicile specifice
ale unui raport consolidat al administratorilor, comparativ cu un raport al administratorilor,
ntrun mod care s faciliteze evaluarea poziiei entitilor incluse n consolidare, luate n
ansamblu.
La prezentarea de detalii privind aciunile sau prile sociale proprii de inute, raportul
consolidat al administratorilor indic numrul i valoarea nominal sau, n absena unei valori
nominale, echivalentul contabil al tuturor aciunilor sau prilor sociale ale societii
mam deinute de ea nsi, de filiale ale acesteia sau de o persoan care acioneaz n nume
propriu, dar n contul oricreia dintre acele entiti. Aceste informaii pot fi prezentate n
notele explicative la situaiile financiare anuale consolidate.
Atunci cnd se solicit un raport consolidat al administratorilor, pe lng raportul
administratorilor, cele dou rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport.
Situaiile financiare anuale aprobate corespunztor i raportul administratorilor, mpreun cu
opinia auditorului statutar sau a firmei de audit menionat la seciunea 10.1 "Cerine generale
privind auditul" din prezentele reglementri, respectiv raportul cenzorilor, dup caz, se
public n conformitate cu legislaia n vigoare.
Trebuie s fie posibil obinerea, la cerere, a unor copii ale situaiilor financiare. Preul unei
astfel de copii nu poate depi costul su administrativ.
Prevederile mentionate mai sus se aplic i n ceea ce privete situaiile financiare anuale
consolidate i rapoartele consolidate ale administratorilor.

Studiu de caz
Raportul administratorilor Societatii TERMOFRIG SA
Pentru exercitiul financiar: 2014
Data raportului: 29 aprilie 2015
Denumirea societatii comerciale: TERMOFRIG S.A.
Sediul social: Bucuresti, TERMOFRIG,
Numarul de telefon/fax: 021 265893; Fax: 021 369858
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 236985
Numar de ordine in Registrul Comertului: J07/355/2000
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti
Capitalul social subscris si varsat: 30.000.000 ron.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: ACTIUNI NOMINATIVE in numar de 30.000.000, cu o valoare nominala de 1
ron/actiune.
Consiliul de Administratie al SC TERMOFRIG SA Bucuresti numit de Adunarea
Generala a Actionarilor SC TERMOFRIG SA a elaborat, pentru exercitiul financiar
2014, prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierderi,
situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, politicii
contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2014. Aceste
situatii financiare sunt prezentate impreuna cu Raportul de audit si prezentul Raport al
Administratorilor si se refera la:
Capitaluri proprii 100.000.000 ron
Cifra de afaceri 90.000.000 ron
Rezultatul net al exercitiului profit 5.000.000 ron
Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu:
(i)
Legea Contabilitatii 82/1991 republicata in iunie 2008 (Legea 82)
(ii)
prevederile Ordinului nr. 1286/2012 .
Societatea prezinta incepand cu anul 2013 situatii financiare individuale intocmite in
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile
societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o
piata reglementata, cu toate modificarile si clarificarile ulterioare.
Societatea TERMOFRIG a fost auditata de auditorul independent Ernst & Young
Assurance Services SRL Rezultatele auditarii Societatii sunt prezentate in Raportul
Auditorului Independent Ernst & Young Assurance Services SRL.

1. Analiza activitatii Societatii

a) Descrierea activitatii de baza a Societatii: Societatea functioneaza in temeiul


Legii societatilor comerciale nr.31 / 1990 (cu modificarile si completarile ulterioare) si
a Legii pietei de capital nr. 297/2004.
b) Data infiintarii Societatii: Societatea TERMOFRIG S.A. este o societate pe
actiuni infiintata in Romania in anul 2000.
Principalul obiect de activitate este fabricarea ghetii carbonice, lazilor frigorifice,
frigidere.
Capitalurile proprii ale societatii au scazut in exercitiul financiar 2014 fata de anul
2013 cu 219.168 ron, datorita descresterii activelor imobilizate ca urmare a uzurii
normale (amortizare), dar si a inregistrarii reevaluarii patrimoniului la data de
31.12.2014.
Rezerva legala este de 3.561.377 ron si reprezinta 12,3% din capitalul social.
Datoriile totale ale Societatii au scazut cu 24.285.431 ron, ca urmare in principal a
scaderii obligatiilor fata de institutiile financiare (cu 15.004.844 ron),a datoriilor fata
de furnizori (cu 5.857.960 ron) si a celor privind impozitele amanate (cu 2.597.463
ron).
Provizioanele societatii au scazut cu 666.781 ron ca urmare in principal a reversarii
unor provizioane pentru riscuri si cheltuieli in legatura cu obligatiile privind activitati
de protejare a mediului inconjurator.
Organizarea contabilitatii s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu, prin
care s-a urmarit si realizat tinerea corecta si la zi a operatiunilor contabile, respectarea
principiilor contabilitatii si a regulilor si metodelor contabile prevazute in
reglementarile in vigoare.
Bilantul contabil a fost intocmit in baza balantei de verificare, a conturilor sintetice si
s-a urmarit respectarea normelor metodologice si a regulilor de intocmire a bilantului
contabil, posturile inscrise in bilant cu datele inregistrate in contabilitate fiind puse de
acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor.
Contul de profit si pierdere reflecta in mod fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele
financiare ale anului 2014. Societatea a realizat inventarierea intregului patrimoniu,
rezultatele inventarierii inregistrandu-se in contabilitate si in bilantul contabil.
Unitatea are organizata activitatea de control financiar preventiv. Activitatea de audit
intern a fost asigurata in execitiul financiar 2014 de catre PricewaterhouseCoopers.
Avand in vedere faptul ca produsele societatii sunt diversificate, nu se poate determina
o cota de piata globala.
Societatea detinea in conturi la 31.12.2014 suma de 2.891.828 ron.

De la nfiinare i pn n prezent, SC Termofrig nu a fcut obiectul unor operaiuni


de fuziune. n cursul anului 2014 nu au existat reorganizri semnificative ale activitii
SC Termofrig.
2. Evaluarea nivelului tehnic al Societatii
TERMOFRIG SA este cea mai mare entitate a Grupului TERMOFRIG, iar portofoliul
de produse al firmei acopera toata gama de produse frigorifice. In 2014, o parte din
sistemele TERMOFRIG au fost completate cu noi repere, iar in 2015 se intentioneaza
continuarea trendului de dezvoltare a tuturor liniilor de business. TERMOFRIG are un
sistem de vanzari ce include o retea de depozite proprii deschise in orasele-cheie
precum si parteneriate cu distribuitorii din toata tara. TERMOFRIG realizeaza de
asemenea activitati de export atat pe pietele Europei Centrale si de Est, cat si pe cele
din Europa de Vest.
3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Activitatea de aprovizionare este strans legata de buna functionare a unui complex de
relatii intre departamentele din interiorul firmei, cat si din afara acesteia. In acest
context, aprovizionarea are misiunea de a tine permanent active rapoartele cu sectorul
tehnic, de productie, economic si comercial.
In afara, departamentul aprovizionare relationeaza cu furnizorii pentru achizitionarea
resurselor materiale, stabilirea conditiilor de furnizare, incheierea de contracte si
derularea livrarilor.
Procesul de achizitii are la origine necesarul de materiale generat de programele de
productie anuale si lunare corelate cu analiza permanenta a consumului mediu zilnic si
incadrarea in nivele de stoc minime care sa asigure fuctionarea in conditii optime a
productiei.
Necesarele de materiale sunt analizate de catre responsabilii de achizitii si supervizate
de directorul de achizitii care stabilesc in functie de criteriile specifice furnizorii de la
care urmeaza sa se faca aprovizionarea.
In activitatea de aprovizionare, o componenta importanta este selectarea furnizorilor.
Criteriile de apreciere a furnizorilor se refera la calitatea si gradul in care produsele
respecta specificatia impusa,pretul,creditul furnizor disponibil,termenul de plata,
termenul de livrare, modul de derulare a livrarilor anterioare, respectarea conditiilor
referitoare la cantitatea comandata si calitatea solicitata, care impreuna definesc
potentialul de livrare al furnizorului.
Atat pentru materiile prime, cat si pentru materiale,TERMOFRIG detine cel putin doi
furnizori alternativi agreati, acestia fiind atat indigeni, cat si din Europa si chiar Asia.

Detinerea unei baze de date complexe in ceea ce priveste furnizorii alternativi, este un
real avantaj pentru departamentul achizitii care poate obtine in acest mod preturi de
achizitii competitive si poate sustine un proces de productie continuu.
4. Evaluarea activitatii de vanzare
TERMOFRIG are un sistem de vanzari ce include o retea de depozite proprii sau
inchiriate, deschise in orasele: Bucuresti, Brasov, Galati, Deva, Iasi, precum si
parteneriate cu distribuitorii din toata tara. TERMOFRIG realizeaza de asemenea
activitati de export, principalele piete externe pe care suntem prezenti fiind Germania,
Serbia, Ungaria, Republica Moldova, Austria, Slovenia, Bulgaria.
Avand in vedere faptul ca TERMOFRIG activeaza pe piata de vanzare a produselor
frigorifice, sezonalitatea este un factor esential in evolutia lunara a vanzarilor. In
aceste conditii perioada de varf de activitate este de aproximativ 6 luni (perioada maioctombrie). Politica de distributie vizeaza in principal clientii specializati din
domeniul supermaketurilor si magazinelor de specialitate, iar canalele de distributie
sunt urmatoarele:
Vanzari prin distribuitori si revanzatori (piata interna si partial export);
Vanzari prin retele de specialitate (DIY) (piata interna si export);
Vanzari directe catre consumatori (piata interna si export);
Politica comerciala a Societatii TERMOFRIG interzice o expunere mai mare de 6%
pe client. Pe parcursul anului 2014 ponderea vanzarilor si a creantelor pentru un singur
client nu a depasit valoarea de 5,23% din cifra de afaceri.

5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul Societatii


Numarul mediu de salariati a scazut in cursul perioadei de la 300 in anul 2013 la 260
salariati in anul 2014.
Conform contractului colectiv de munca in vigoare, la nivelul TERMOFRIG valoarea
salariului minim nu poate fi mai mica de 1.000 ron. Salariul mediu brut in anul 2014 a
fost de 3.093 ron.
Contractul colectiv de munca stipuleaza ca salariul cuprinde salariul de baza,
indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri.
Societatea a platit urmatoarele categorii de sporuri:
-

sporuri pentru conditii deosebite,


spor de noapte,
spor pentru ore suplimentare,
sporuri pentru lucrul in zilele de sambata si duminica,

In cursul anului 2014, sporurile de fidelitate si cel pentru vechime in munca au fost
incluse in salariul de baza. Societatea realizeaza cheltuieli cu decontarea partiala a
biletelor de odihna si tratament.
Aceste beneficii sunt acordate salariatilor societatii conform prevederilor contractului
colectiv de munca in vigoare la acest moment.
Contractul colectiv de munca la nivel de societate este negociat periodic cu sindicatul
salariatilor.
Gradul de sindicalizare a personalului este aproximativ 57%. De asemenea, conform
contractului colectiv de munca, societatea trebuie sa plateasca angajatilor sai la
momentul pensionarii o suma egala cu un multiplicator al salariului lor brut, in functie
de perioada in care au fost angajati, conditiile de munca etc.
Societatea a inregistrat provizioane pentru aceste plati. In afara de contributiile catre
bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale, societatea nu are alte obligatii legate de
beneficii post pensionare.
6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a Societatii asupra
mediului
Activitatea principala a companiei TERMOFRIG are efecte inerente asupra
mediului. Aceste efecte sunt monitorizate atent de catre autoritatiile locale si de catre
conducerea TERMOFRIG.
Abordarea preventiva si orientarea spre diminuarea impactului asupra mediului
sunt elemente care ghideaza activitatea companiei, astfel ca pentru desfasurarea
proceselor de productie, TERMOFRIG a obtinut:
-autorizatie de gospodarire a apelor nr.447/06.09.2014, valabila pina la
06.09.2015. abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. B62/03.01.2012
s-a completat cu Act aditional nr.5/06.01.2015 cu valabilitate pana la 06.01.2016
Pentru anul 2014 erau valabile urmatoarele autorizatii: autorizatie de mediu
pentru fabricarea produselor frigorifice in unitatea de productie din localitatea
Bucuresti: Autorizatie de Mediu nr.169/30.12.20010, revizuita la 24.08.2013, cu
valabilitate 10 ani.

7. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul


riscului
Riscul de credit: Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi
respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare Societatii.
Societatea a adoptat o politica de a face tranzactii doar cu parti de incredere si
de a obtine suficiente garantii, cand este cazul, ca mijloc de a reduce riscul de pierderi
financiare din nerespectarea contractelor.
Expunerea Societatii si ratingurile de credit ale tertelor parti contractuale sunt
monitorizate de catre conducere. Creantele comerciale constau dintr-un numar mare de
clienti, din diverse industrii si arii geografice.

Evaluarea permanenta a creditelor este efectuata asupra conditiei financiare a


clientilor si, cand este cazul, se face asigurare de credit.
Societatea nu are nici o expunere semnificativa la riscul de credit fata de nici o
contraparte sau grup de contraparti avand caracteristici similare. Societatea defineste
contrapartile ca avand caracteristici similare atunci cand sunt entitati afiliate. Risc de
lichiditate.
Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine
directorilor executivi, care au construit un cadru corespunzator de gestionare a
riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor Societatii pe termen scurt,
mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor. Societatea gestioneaza
riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, a unor facilitati bancare
si a unor facilitati de imprumut de rezerva, prin monitorizarea continua a fluxurilor de
numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si
datoriilor financiare.
8. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
Desi se prognozeaza o tendinta crescatoare pentru economia romaneasca,
exista, inca multa nesiguranta atat in sectorul politic, cat si in cel economic.
Conducerea nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele
acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatelor din exploatare si a fluxurilor de
trezorerie ale societatii.
TERMOFRIG SA si-a propus pentru anul 2015 un program de investitii cu o
valoare totala de 3,2 milioane euro (din care 1,56 mil euro cuprinse in bugetul din
2015 si 1,64 investitii incepute din 2014).
9. Piata valorilor mobiliare emise de Societate
Incepand cu 02.07.2009, TERMOFRIG a fost cotata la Bursa de Valori
Bucuresti. Actiunile Societatii sunt actiuni ordinare, nominative, dematerializate si
indivizibile.
Pe parcursul anilor precedenti politica TERMOFRIG in ceea ce priveste
repartizarea profitului a fost aceea de reinvestire.
10. Conducerea Societatii
Prezentarea administratorilor
Societatea TERMOFRIG este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu
de Administratie format din sapte membri alesi de catre Adunarea Generala a
Actionarilor prin vot secret.
Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de patru ani si
pot fi realesi. In perioada exercitiului financiar 2014 conducerea societatii a fost
asigurata de : Ionescu Ovidiu - presedinte Numit prin Decizie de CA in 19 ianuarie
2014 si confirmat de AGA in data de 14 iunie 2014 Dorin Matei administrator Ales
initial in cadrul AGA din 20 iunie 2009.