Sunteți pe pagina 1din 165

CAPITOLUL 1.

GENERALIT !I
1.1. Obiect
Prezentul ghid se utilizeaz la proiectarea geotehnic a funda!iilor de suprafa! , funda!iilor pe
pilo!i, ancorajelor, lucr rilor de sus!inere, lucr rilor supuse riscului ced rii de natur
hidraulic , taluzurilor "i rambleelor.
Prezentul ghid are drept obiect prezentarea principalelor etape ale proiect rii geotehnice pe
baza sistemului de reglement ri tehnice din care fac parte:
- NP 074 Normativ privind documenta!iile geotehnice pentru construc!ii
- NP 112 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare direct (Partea I: Proiectarea
geotehnic a funda!iilor de suprafa! )
- NP 114 Normativ privind proiectarea geotehnic a ancorajelor n teren
- NP 120 Normativ privind cerin!ele de proiectare, execu!ie "i monitorizare a excava!iilor
adnci n zone urbane
- NP 122 Normativ privind determinarea valorilor caracteristice "i de calcul ale parametrilor
geotehnici
- NP 123 Normativ privind proiectarea geotehnic a funda!iilor pe pilo!i
- NP 124 Normativ privind proiectarea geotehnic a lucr rilor de sus!inere
- NP 125 Normativ privind fundarea construc#iilor pe p mnturi sensibile la umezire
colapsibile
- NP 126 Normativ privind fundarea construc!iilor pe p mnturi cu umfl ri "i contrac!ii mari
- NP 134 Normativ privind proiectarea geotehnic a lucr rilor de epuizmente
Capitolele ghidului parcurg principalele etape ale proiect rii geotehnice, dup cum urmeaz :
- Capitolul 2 se refer la evaluarea riscului geotehnic, cu utilizarea conceptului de categorie
geotehnic .
- Capitolul 3 are drept obiect investigarea terenului.
- Capitolul 4 este consacrat elabor rii "i verific rii Studiului geotehnic.
- Capitolul 5 cuprinde elemente ale proiect rii geotehnice aplicate n reglement rile tehnice
din !ara noastr armonizate cu standardul SR EN 1997-1.
- Capitolele 6 ... 11 sunt consacrate proiect rii geotehnice a principalelor tipuri de structuri
geotehnice: funda!ii de suprafa! , funda!ii pe pilo!i, ancoraje, lucr ri de sus!inere, lucr ri
supuse riscului ced rii de natur hidraulic , taluzuri "i ramblee.
1.2. Domeniu de aplicare
Prezentul ghid se adreseaz proiectan!ilor, verificatorilor de proiecte "i exper!ilor tehnici n
scopul facilit rii aplic rii prevederilor reglement rilor tehnice enumerate la pct. 1.1, ct "i ale
standardelor SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-2, mpreun cu anexele lor na!ionale, cu care
acestea au fost armonizate.

1.3. List" de simboluri


n prezentul ghid se utilizeaz urm toarele simboluri:
Litere LATINE
A
A
Ab
As;i
Ac
ad
anom
a
B
b
B
b
Cd
c
c'
c!u;d
cu
cu;d
D
D
De
d
d
E
Ed
Eoed
Es
Estb;d
Edst;d
e
eB
eL
Fc;d
Fd
Fk
Frep
Ft;d
Ftr;d
G

aria total a bazei funda#iei de suprafa!


aria efectiv (redus )a bazei funda#iei de suprafa!
suprafa#a bazei unui pilot
suprafa#a lateral a pilotului n stratul i
aria comprimat a bazei funda#iei de suprafa!
valoarea de calcul a datelor geometrice
valoarea nominal a datelor geometrice
modificarea adus valorii nominale a datelor geometrice
l #imea (latura mic ) a bazei funda#iei rectangulare sau diametrul bazei funda#iei
circulare (cap.6)
l #imea unei funda#ii (cap.9)
l #imea efectiv (redus ) a funda#iei (cap.6)
l #imea efectiv a unei funda#ii (cap.9)
valoarea de calcul limit a efectului unei ac#iuni
coeziunea p mntului
coeziunea efectiv (n termeni de eforturi efective)
valoarea de calcul a coeziunii drenate
coeziunea nedrenat
valoarea de calcul a coeziunii nedrenate
adncimea de fundare
frac!iunea din amortizarea critic (cap.3)
adncimea echivalent de ncastrare
distan#a dintre marginea funda#iei $i marginea taluzului (cap.6)
diametrul sau latura maxim a sec#iunii pilotului (cap.7)
valoarea efectului ac#iunilor
valoarea de calcul a efectului ac#iunilor
modulul edometric
modulul de deforma#ie liniar
valoarea de calcul a efectului ac#iunilor stabilizatoare
valoarea de calcul a efectului ac#iunilor destabilizatoare
excentricitatea componentei verticale a unei ac#iuni totale fa# de centrul de
greutate al bazei funda#iei de suprafa!
excentricitatea prin raport cu axa longitudinal a bazei funda#iei de suprafa!
excentricitatea prin raport cu axa transversal a bazei funda#iei de suprafa!
valoarea de calcul a nc rc rii axiale de compresiune asupra unui pilot sau a unui
grup de pilo#i
valoarea de calcul a unei ac#iuni
valoarea caracteristic a unei ac#iuni
valoarea reprezentativ a unei ac#iuni
valoarea de calcul a nc rc rii de smulgere axial asupra unui pilot sau a unui
grup de pilo#i supu$i la smulgere
valoarea de calcul a nc rc rii transversale asupra unui pilot sau a unei funda#ii pe
pilo#i
ac#iunea vertical permanent
4

G
Gdst;d
Gstb;d
Gstb;d
H
Hd
H
H
h
h'
hw;k
i
K0
K0;"
k
ka
kp
L
l
L
l
Q
Qdst;d
q
qb;k
qs;i;k
P
Pd
Ra
Ra;d
Ra;k
Rd
Rb;cal
Rb;d
Rb;k
Rc
Rc;cal

modulul dinamic de deforma!ie transversal (cap.3)


valoarea de calcul a ac#iunilor permanente destabilizatoare pentru verificarea la
subpresiune
valoarea de calcul a ac#iunilor verticale permanente stabilizatoare pentru
verificarea la subpresiune
valoarea de calcul a ac#iunilor verticale permanente stabilizatoare pentru
verificarea la cedare hidraulic a fundului s p turii (cu greutatea submersat )
ac#iunea orizontal sau componenta orizontal a unei ac#iuni totale aplicat
paralel cu baza funda#iei (cap.6)
valoarea de calcul a lui H
adncimea de nghe#
nivelul apei pentru verificarea la cedare hidraulic a fundului s p turii (cap.10)
n l#imea unui zid
n l#imea unei prisme de p mnt pentru verificarea la cedare hidraulic a
fundului s p turii
valoarea caracteristic a n l#imii coloanei de ap fa# de talpa unei prisme de
p mnt pentru verificarea la cedare hidraulic a fundului s p turii
gradientul hidraulic
coeficient al presiunii n stare de repaus a p mntului
coeficient al presiunii n stare de repaus ntr-un masiv de p mnt a c rui
suprafa# este nclinat cu unghiul " fa# de orizontal
raportul #d/$cv;d
coeficientul presiunii active
coeficientul presiunii pasive
lungimea (latura mare) a bazei funda#iei rectangulare sau a sistemului de fundare
(cap.6)
lungimea funda#iei (cap.9)
lungimea efectiv (redus )a funda#iei (cap.6)
lungimea efectiv a funda#iei (cap.9)
ac#iune variabil , vertical sau nclinat
valoarea de calcul a ac#iunilor verticale destabilizatoare la verificarea la
subpresiune
presiunea din greutatea p mntului la nivelul bazei funda#iei
valoarea caracteristic a presiunii pe baz
valoarea caracteristic a rezisten#ei de frecare lateral n stratul i
nc rcarea asupra unui ancoraj
valoarea de calcul a lui P
rezisten#a la smulgere a unui ancoraj
valoarea de calcul a lui Ra
valoarea caracteristic a lui Ra
valoarea de calcul a rezisten#ei fa# de o ac#iune
rezisten#a la baza unui pilot, la starea limit ultim , dedus pe baza rezultatelor
ncerc rilor asupra p mntului
valoarea de calcul a rezisten#ei pe baz a pilotului
valoarea caracteristic a rezisten#ei pe baz a pilotului
rezisten#a la compresiune a terenului n contact cu pilotul, la starea limit ultim
valoarea calculat a lui Rc pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului
5

(Rc;cal)med
(Rc;cal)min
Rc;d
Rc;k
Rc;m
(Rc;m)med
(Rc;m)min
Rp;d
Rs;d
Rs;cal
Rs;k
Rt
Rt;cal
(Rt;cal)med
(Rt;cal)min
Rt;d
Rt;d
Rt;k
Rt;m
(Rt;m)med
(Rt;m)min
Rtr;d
Sdst;d
Sdst;k
s
s0
s1
s2
Td
u
udst;d
U
V
Vd
Vd
Vdst;d
Vdst;k
Xd
Xk

valoarea medie a lui Rc;cal


valoarea minim a lui Rc;cal
valoarea de calcul a lui Rc
valoarea caracteristic a lui Rc
valoarea m surat a lui Rc n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo#i
valoarea medie a lui Rc;m
valoarea minim a lui Rc;m
valoarea de calcul a for#ei datorat presiunii p mntului asupra fe#ei unei funda#ii
valoarea de calcul a rezisten#ei de frecare pe suprafa#a lateral a pilotului
valoarea ultim a rezisten#ei de frecare pe suprafa#a lateral a pilotului, calculat
cu utilizarea parametrilor p mntului stabili#i pe baza rezultatelor ncerc rilor
valoarea caracteristic a rezisten#ei de frecare pe suprafa#a lateral a unui pilot
rezisten#a la trac#iune a unui pilot sau a unui grup de pilo#i
valoarea calculat a lui Rt pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului
valoarea medie a lui Rc;cal
valoarea minim a lui Rc;cal
valoarea de calcul a rezisten#ei la trac#iune a unui pilot sau a unui grup de pilo#i
(cap.7)
valoarea de calcul a rezisten#ei la smulgere a structurii unui ancoraj (cap.8)
valoarea caracteristic a rezisten#ei la trac#iune a unui pilot sau a unui grup de pilo#i
valoarea m surat a lui Rt n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo#i
valoarea medie a lui Rt,m
valoarea minim a lui Rt,m
valoarea de calcul a rezisten#ei pilotului nc rcat transversal
valoarea de calcul a for#ei curentului destabilizatoare n teren
valoarea caracteristic a for#ei curentului destabilizatoare n teren
tasarea total
tasarea instantanee (imediat )
tasarea de consolidare
tasarea prin curgere lent (tasare secundar )
valoarea de calcul a rezisten#ei la forfecare dezvoltat asupra p r#ii unei structuri
n contact cu terenul
presiunea apei din pori
valoarea de calcul a presiunii totale destabilizatoare a apei din pori
perimetrul sec#iunii transversale a pilotului
ac#iunea vertical sau componenta vertical a unei ac#iuni totale aplicat la baza
funda#iei de suprafa!
valoarea de calcul a lui V
valoarea de calcul a ac#iunii verticale efective sau componenta normal a
rezultantei ac#iunilor efective aplicate asupra bazei funda#iei de suprafa!
valoarea de calcul a ac#iunii verticale destabilizatoare
valoarea caracteristic a ac#iunii verticale destabilizatoare
valoarea de calcul a propriet #ii unui material
valoarea caracteristic a propriet #ii unui material
6

distan#a vertical

Litere GRECE TI

%
"
"
#
#
#d
#a
&
&'
&a
&b
&c'
&cu
&E
&f
&F
&G
&G;dst
&G;stb
&l
&m
&m;i
&M
&Q
&qu
&R
&R;d
&R;e
&R;h
&R;v
&s
&S;d
&Q;dst
&Q;stb
&t
&w

nclinarea fa# de orizontal a bazei funda#iei de suprafa!


unghiul taluzului fa# de orizontal (cap 6)
unghiul pantei terenului n spatele unui zid (se consider pozitiv cnd este n
sus) (cap 9)
unghiul de nclinare a lui Q fa# de vertical (cap 6)
unghi de frecare la interfa#a structur -teren (cap 9)
valoarea de calcul a lui #
unghiul de frecare la interfa#a funda#ie teren, n planul bazei
greutatea volumic a p mntului
greutatea volumic submersat
coeficient par#ial pentru ancoraje
coeficient par#ial pentru rezisten#a pe baz a unui pilot
coeficient par#ial pentru coeziunea efectiv
coeficient par#ial pentru coeziunea nedrenat
coeficient par#ial pentru efectul unei ac#iuni
coeficient par#ial pentru ac#iuni, care #ine cont de posibilitatea unor abateri
nefavorabile ale valorilor ac#iunilor prin raport cu valorile lor reprezentative
coeficient par#ial pentru o ac#iune
coeficient par#ial pentru o ac#iune permanent
coeficient par#ial pentru o ac#iune permanent destabilizatoare
coeficient par#ial pentru o ac#iune permanent stabilizatoare
coeficient de importan# n func#ie de durata de existen# a lucr rii de sus#inere
coeficient par#ial pentru un parametru al p mntului (o proprietate a
materialului)
coeficient par#ial pentru un parametrul al p mntului n stratul i
coeficient par#ial pentru un parametru al p mntului care #ine cont de
incertitudinile asupra modelului
coeficient par#ial pentru o ac#iune variabil
coeficient par#ial pentru rezisten#a la compresiune monoaxial
coeficient par#ial pentru o rezisten#
coeficient par#ial care #ine cont de incertitudinile asupra modelului de rezisten#
coeficient par#ial pentru rezisten#a p mntului
coeficient par#ial pentru rezisten#a la alunecare
coeficient par#ial pentru capacitate portant
coeficient par#ial pentru rezisten#a prin frecare pe suprafa#a lateral a unui pilot
coeficient par#ial pentru incertitudinile n modelarea efectelor ac#iunilor
coeficient par#ial pentru o ac#iune destabilizatoare care provoac o cedare
hidraulic
coeficient par#ial pentru o ac#iune stabilizatoare care se opune ced rii hidraulice
coeficient par#ial pentru rezisten#a total a unui pilot
greutatea volumic a apei
7

coeficient par#ial pentru unghiul de frecare intern (se aplic la tg $)


coeficient par#ial pentru greutatea volumic a p mntului
unghiul de rotire a bazei funda#iei fa! de orizontal sau nclinarea paramentului
zidului de sprijin
factor pentru convertirea de la valoarea caracteristic la valoarea reprezentativ
valoarea de calcul pentru efortul total vertical stabilizator
componenta orizontal a presiunii efective a p mntului n stare de repaus
efortul normal asupra unei lucr ri de sus#inere la adncimea z
efort tangen#ial n lungul unei lucr ri de sus#inere la adncimea z
unghiul de frecare intern
unghiul de frecare intern n termeni de eforturi efective
valoarea de calcul a lui $'
unghiul de frecare intern la starea critic
valoarea de calcul a lui $cv
coeficient de corelare n func#ie de num rul de pilo#i ncerca#i sau profilelor de
stratifica#ie
coeficient de frecare

&$
&&
'
(
)stb;d
)'h;0
)(z)
*(z)
$
$'
$ %d
$cv
$cv;d
+

1.4 Documente normative de referin#"


Standarde
1.

SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiect rii structurilor

2.

SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiect rii structurilor. Anexa na!ional

3.

SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Ac!iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac!iuni


generale. Greut !i specifice, greut !i proprii, nc rc ri utile pentru cl diri

4.

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Ac!iuni asupra structurilor. Partea 1-1:


Ac!iuni generale. Greut !i specifice, greut !i proprii, nc rc ri utile pentru cl diri.
Anexa Na!ional

5.

SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli generale

6.

SR EN 1997-1:2004/NB:2008 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli


generale. Anexa Na!ional

7.

SR EN 1997-1:2004/AC:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli


generale

8.

SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2: Investigarea "i


ncercarea terenului.

9.

SR EN 1997-2:2007/NB:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2: Investigarea


"i ncercarea terenului. Anexa Na!ional

10.

SR EN 1997-2:2007/AC:2010 Eurocod 7: Proiectare geotehnic . Partea 2: Investigarea


$i ncercarea terenului

11.

SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8. Proiectarea structurilor pentru rezisten!a la cutremur.


Partea 1. Reguli generale, ac!iuni seismice "i reguli pentru cl diri

12.

SR EN 1998-1:2004/NA: 2008 Eurocod 8. Proiectarea structurilor pentru rezisten!a la


cutremur. Partea 1. Reguli generale, ac!iuni seismice "i reguli pentru cl diri. Anexa
Na!ional

13.

SR EN 1998-1:2004/AC:2010 Eurocod 8. Proiectarea structurilor pentru rezisten!a la


cutremur. Partea 1. Reguli generale, ac!iuni seismice "i reguli pentru cl diri

14.

SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8. Proiectarea structurilor pentru rezistena!a la cutremur.


Partea 5. Funda!ii, structuri de sus!inere "i aspecte geotehnice.

15.

SR EN 1998-5:2004/NA:2007 Eurocod 8. Proiectarea structurilor pentru rezistena!a la


cutremur. Partea 5. Funda!ii, structuri de sus!inere "i aspecte geotehnice. Anexa
Na!ional

16.

SR EN 1537:2004 Execu!ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren

17.

SR EN ISO 14688-1:2004. Cercet ri "i ncerc ri geotehnice. Identificarea "i clasificarea


p mnturilor. Partea 1: Identificare "i descriere

18.

SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006 Cercet ri "i ncerc ri geotehnice. Identificarea "i


clasificarea p mnturilor. Partea 1: Identificare "i descriere.

19.

SR EN ISO 14688-2:2005 Cercet ri "i ncerc ri geotehnice. Identificarea "i clasificarea


p mnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

20.

SR EN ISO 14688-2:2005/AC:2007 Cercet ri "i ncerc ri geotehnice. Identificarea "i


clasificarea p mnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

Reglement!ri tehnice
Nr.
crt.
1

Act normativ prin care se aprob"


reglementarea tehnic"/publica$ia
Normativ privind documenta!iile geotehnice Ordinul ministrului dezvolt rii regionale $i
pentru construc!ii, indicativ NP 074-2014
administra#iei publice nr. 1330/2014,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei.
Reglementare tehnic"

Normativ privind proiectarea structurilor de


fundare direct , indicativ NP 112-2005
2

Ordinul ministrului transpoturilor,


construc#iilor $i turismului nr.275/2005,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I nr.451 $i nr. 451 bis din 27 mai
2005
9

Normativ privind proiectarea geotehnic


ancorajelor n teren, indicativ NP 114-2014

Ordinul ministrului dezvolt rii regionale $i


administra#iei publice nr./2014, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei

Normativ privind cerin#ele de proiectare,


execu#ie "i monitorizare a excava#iilor adnci
n zone urbane, indicativ NP 120-2006

Ordinul transpoturilor, construc#iilor $i


turismului nr. 1730/2006, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.
911 $i nr. 911 bis din 9 noiembrie 2006

10

Normativ privind determinarea valorilor Ordinul ministrului dezvolt rii regionale $i


caracteristice "i de calcul ale parametrilor turismului nr. 2690/2010, publicat n
geotehnici, indicativ NP 122-2010
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.
158 $i nr.158 bis din 4 martie 2011
Normativ privind proiectarea geotehnic a Ordinul ministrului dezvolt rii regionale $i
funda!iilor pe pilo!i, indicativ NP 123-2010
turismului nr. 2691/2010, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 $i 158
bis din 4 martie 2011
Normativ privind proiectarea geotehnic a Ordinul ministrului dezvolt rii regionale $i
lucr rilor de sus!inere, indicativ NP 124-2010
turismului nr. 2689/2010, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 $i 158
bis din 4 martie 2011
Normativ privind fundarea construc#iilor pe Ordinul ministrului dezvolt rii regionale $i
p mnturi sensibile la umezire colapsibile, turismului nr. 2688/2010, publicat n
indicativ NP 125-2010
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 $i 158
bis din 4 martie 2011
Normativ privind fundarea construc!iilor pe Ordinul ministrului dezvolt rii regionale $i
p mnturi cu umfl ri "i contrac!ii mari, turismului nr. 115/2012, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 397 $i 397
indicativ NP 126-2010
bis din 13 iunie 2012
Normativ privind proiectarea geotehnic a Ordinul ministrului dezvolt rii regionale $i
lucr rilor de epuizmente, indicativ NP 134- administra#iei publice nr. 995/2014,
2014
publicat n Monitorul Oficial al Romniei.

10

CAPITOLUL 2.
EVALUAREA RISCULUI GEOTEHNIC
n proiectarea geotehnic , nainte de a se stabili programul de investiga!ii geotehnice, este
necesar o evaluare a riscului pe care le prezint lucrarea care urmeaz a se proiecta.
n acest sens, NP 074 introduce trei Categorii geotehnice asociate cu riscul geotehnic,
considerat ca fiind redus n cazul Categoriei geotehnice 1, moderat n cazul Categoriei
geotehnice 2 "i mare n cazul Categoriei geotehnice 3. n normativ este recomdandat o
metodologie care faciliteaz ncadrarea lucr rii n una din cele trei Categorii geotehice.
n aceast metodologie, pentru definirea riscului geotehnic sunt lua!i n considerare cinci
factori: condi!iile de teren, apa subteran , clasa de importan! a construc!iei, vecin t !ile "i
zona seismic .
Condi"iile de teren sunt grupate n trei categorii, dup cum urmeaz :
(a) Terenuri bune, conform tabelului 2.1
Tabelul 2.1. Terenuri bune
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tipul de teren
Blocuri, bolov ni$uri $i pietri$uri, con#innd mai pu#in de 40% nisip $i mai pu#in de
30% argil , n condi#iile unei stratifica#ii practic uniforme $i orizontale (avnd
nclinarea mai mic de 10%)
P mnturi nisipoase, inclusiv nisipuri pr foase, ndesate, n condi#iile unei
stratifica#ii practic uniforme $i orizontale
P mnturi fine cu plasticitate redus (IP<10%): nisipuri argiloase, prafuri nisipoase
$i prafuri, avnd e<0.7 $i IC,0.75, n condi#iile unei stratifica#ii practic uniforme $i
orizontale
P mnturi fine cu plasticitate medie (10%<IP<20%): nisipuri argiloase, prafuri
nisipoase-argiloase, avnd e<1.0 $i IC,0.75, n condi#iile unei stratifica#ii practic
uniforme $i orizontale
P mnturi fine cu plasticitate mare (IP>20%): argile nisipoase, argile pr foase $i
argile, avnd e<1.1 $i IC,0.75, n condi#iile unei stratifica#ii practic uniforme $i
orizontale
Roci stncoase $i semistncoase n condi#iile unei stratifica#ii practic uniforme $i
orizontale
Umpluturi compactate realizate conform unor documenta#ii de execu#ie (caiete de
sarcini) controlate calitativ de unit #i autorizate
Orice combina#ie ntre stratifica#iile precizate la Nr. crt. 16

NOT : Se excepteaz de la ncadrarea la pct. 4 $i 5 p mnturile sensibile la umezire, identificate conform


normativului NP 125, iar la pct. 5 p mnturile argiloase cu umfl ri $i contrac#ii mari, identificate conform
normativului NP 126.

11

(b) Terenuri medii, conform tabelului 2.2


Tabelul 2.2. Terenuri medii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Tipul de teren
P mnturi nisipoase, inclusiv nisipuri pr foase, de ndesare medie, n condi#iile
unei stratifica#ii practic uniforme $i orizontale (avnd nclinarea mai mic de 10%)
P mnturi fine cu plasticitate redus : nisipuri argiloase, prafuri nisipoase $i prafuri,
avnd e<0.7 $i 0.5<IC<0.75, n condi#iile unei stratifica#ii practic uniforme $i
orizontale
P mnturi fine cu plasticitate medie: nisipuri argiloase, prafuri nisipoase-argiloase,
avnd e<1.0 $i 0.5<IC<0.75, n condi#iile unei stratifica#ii practic uniforme $i
orizontale
P mnturi fine cu plasticitate mare(Ip -20%): argile nisipoase, argile pr foase $i
argile, avnd e<1.1 $i 0.5<IC<0.75, n condi#iile unei stratifica#ii practic uniforme
$i orizontale
P mnturi loessoide apar#innd grupei A de p mnturi sensibile la umezire definite
conform normativului NP 125
Umpluturi de provenien# cunoscut , con#innd materii organice sub 6 %, realizate
organizat, sau avnd o vechime mai mare de 10-12 ani $i necompactate ini#ial.

(c) Terenuri dificile, conform tabelului 2.3


Tabelul 2.3. Terenuri dificile
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipul de teren
P mnturi nisipoase, inclusiv nisipuri pr foase, n stare afnat
P mnturi nisipoase saturate susceptibile de lichefiere sub ac!iuni seismice
P mnturi fine avnd Ic<0.5
P mnturi loessoide apar#innd grupei B de p mnturi sensibile la umezire definite
conform normativului NP 125
P mnturi argiloase cu umfl ri $i contrac#ii mari, identificate conform normativului
NP 126
P mnturi cu con#inut ridicat de materii organice (peste 6 %),
Terenuri n pant cu poten#ial de alunecare
Umpluturi din p mnt executate necontrolat cu o vechime sub 10 ani
Umpluturi din resturi menajere, indiferent de vechime

Apa subteran!. Pentru definirea categoriei geotehnice se disting 3 situa!ii:


a) excava#ia nu coboar sub nivelul apei subterane, nu sunt necesare epuismente;
b) excava#ia coboar sub nivelul apei subterane, se prev d lucr ri normale de epuizmente
directe sau de drenaj, f r riscul de a influen#a nefavorabil structuri al turate;
c) excava#ia coboar sub nivelul apei subterane, n condi#ii hidrogeologice excep#ionale,
impunnd lucr ri de epuismente cu caracter excep#ional.
Clasificarea construc"iilor dup! importan"!. Se utilizeaz clasificarea n patru categorii de
importan! n conformitate cu Codul de proiectare seismic partea 1, P100-1:
a) excep#ional ,
b) deosebit ,
12

c) normal ,
d) redus .
Vecin!t!"ile. Se au n vedere construc!iile "i re!elele subterane aflate n vecin tate, care pot fi
afectate de realizarea excava!iilor, a epuizmentelor "i a lucr rilor de infrastructur aferente
construc!iei care se proiecteaz . Din punctul de vedere al riscului pentru vecin t !i se disting
trei situa!ii:
a) risc inexistent;
b) risc moderat;
c) risc major.
Zona seismic!. n proiectarea geotehnic sunt luate n considerare trei tipuri de zone seismice
diferen!iate n func!ie de valoarea accelere!iei terenului pentru proiectare ag, a"a cum este
definit n codul P 100-1, dup cum urmeaz :
. zona cu ag & 0,25g
. zona cu ag = (0.15 0.25)g
. zona cu ag < 0,15g
Exemplificarea metodologiei din NP 074 are n vedere cl dirile. Pentru lucr rile inginere"ti
cum sunt drumurile, podurile, tunelurile, construc!iile hidrotehnice ".a., ncadrarea lucr rii n
una din cele trei categorii geotehnice "i, ca atare, asocierea acesteia cu riscul geotehnic,
trebuie s se bazeze n primul rnd pe condi!iile de teren "i pe cele privind apa subteran , dar
"i pe experien!a lucr rilor similare.
n continuare se dau cteva exemple privind ncadrarea unor lucr ri inginere"ti n categoriile
geotehnice:
. un tunel construit ntr- roc tare, nefracturat , poate fi ncadrat n Categoria geotehnic 2,
n vreme ce acela"i tunel construit ntr-o argil moale sau ntr-un teren foarte permeabil
poate fi ncadrat n Categoria geotehnic 3.
. excava!iile "i rambleurile n terenuri bune sau medii, f r poten!ial de alunecare, pot fi
ncadrate n Categoria geotehnic 2, n vreme ce acelea"i lucr ri realizate pe
amplasamente susceptibile de instabilitate, pot fi ncadrate n Categoria geotehnic 3.
NP 074 stipuleaz c ncadrarea preliminar a unei lucr ri n una din cele trei Categorii
geotehnice, care n mod normal trebuie s se fac nainte de investigarea terenului de fundare,
poate fi ulterior schimbat , ca urmare a rezultatelor investig rii terenului. Totodat , nu este
necesar s se trateze ntreaga lucrare n concordan! cu exigen!ele categoriei cele mai ridicate.
Astfel, la construirea unei piste de avia!ie de 2500 m, din care 2200 m n s p tur de
adncime mic iar 300 m ntr-o umplutur care atinge 28 m, a"ezat pe un teren foarte
compresibil, zona n s p tur se va ncadra n Categoria geotehnic 2 iar zona de umplutur n
Categoria geotehnic 3.

13

CAPITOLUL 3.
INVESTIGAREA TERENULUI
NP 074 arat c investigarea terenului de fundare se efectueaz n conformitate cu prevederile
SR EN 1997-2.
Standardul SR EN 1997-2 se refer doar la ncerc rile n laborator "i pe teren utilizate n mod
curent "i, de regul , pe p mnturi saturate. De asemenea, prevederile standardului se aplic n
principal la proiecte ncadrate n Categoria geotehnic 2.
Principalele etape ale investig rii terenului sunt:
a. stabilirea programului lucr rilor de investigare
b. efectuarea de ncerc ri pe teren n p mnturi "i roci
c. efectuarea de ncerc ri n laborator pe p mnturi "i roci.
n anexa E din NP 074 sunt preluate, cu titlul de exemplificare, recomand rile din SR EN
1997-2 privind interspa!iile "i adncimea investiga!iilor. Recomand rile men!ionate nu
acoper toate situa!ile care se pot ntlni n practic , dar pot servi ca baz pentru stabilirea
programului de investigare n alte situa!ii.
n tabelul 3.1 sunt date recomand rile din NP 074 privind investigarea terenului de fundare
prin ncerc ri pe teren.
Tabelul 3.1 Recomand!ri din NP 074 privind investigarea terenului de fundare prin
ncerc!ri pe teren
7.1.1

Tipul de teren

Categoria geotehnic" 2

Nisipuri $i nisipuri cu pietri$

SPT
DP
CPT

P mnturi fine de consisten#


ridicat (IC>0,5)

SPT
DP
CPT

P mnturi fine de consisten#


sc zut (IC<0,5) $i cu
con#inut de materii organice
mai mare de 6%

SPT
DP
CPT

P mnturi sensibile la
umezire (PSU)

SPT
DP
CPT

Categoria geotehnic" 3
ncerc rile recomandate pentru
Categoria 2, precum $i, suplimentar:
DMT
PLT
ncerc rile recomandate pentru
Categoria 2, precum $i, suplimentar:
CPTU
DMT
PMT
PLT
ncerc rile recomandate pentru
Categoria 2, precum $i, suplimentar:
CPTU
DMT
FVT
PLT
ncerc rile recomandate pentru
Categoria 2, precum, $i suplimentar:
PLT - n sondaj deschis, cu inundare

LEGEND : SPT - ncercare de penetrare standard; DP - ncercarea de penetrare dinamic ; CPT - incercare de
penetrare cu con; CPTU - incercare de penetrare cu piezocon; PMT - ncercare cu presiometrul; DMT - incercare
cu dilatometrul plat (Marchetti); FVT - ncercare cu scizometrul de $antier; PLT - ncercarea de nc rcare cu
placa

14

n tabelul 3.2 sunt date cerin!ele din NP 074 privind minimul de ncerc ri n laborator.
Tabelul 3.2 Cerin"e din NP 074 privind minimul de ncerc!ri n laborator
Categoria de
p"mnt
(SR EN ISO
14688-2)

Categoria
geotehnic" 1

Categoria
geotehnic" 2

P mnturi
foarte grosiere
$i grosiere
exceptnd
nisipurile

- granulozitate

granulozitate
umiditate

Nisipuri

- granulozitate

granulozitate
umiditate
caracteristici de
compactare
(Proctor)1)
coeficientul de
permeabilitate1)

P mnturi fine

granulozitate
greutate volumic
umiditate
limite de
plasticitate

Acelea$i ca la Categoria
geotehnic! 1, precum $i,
suplimentar:
- modulul de deforma#ie
edometric
- parametrii rezisten#ei
la forfecare
- caracteristicile de
compactare (Proctor)1)
- coeficientul de
permeabilitate1)

P mnturi cu
con#inut n
carbonat de
calciu
(marnoase)

Acelea$i ca la
p mnturile fine

Acelea$i ca la
p mnturile fine,
precum $i, suplimentar:
- con#inutul n CaCO3

P mnturi
sensibile la
umezire
(PSU)

Acelea$i ca la
p mnturile fine $i n
mod suplimentar:
- ncerc ri n
edometru pe probe

Acelea$i ca la
p mnturile fine,
precum $i, suplimentar:
- ncerc ri n edometru
pe probe la umiditatea

Categoria
geotehnic" 3
-

granulozitate
umiditate
greutate specific
compozi#ie mineralogic $i grad
de alterare1)
- parametrii rezisten#ei la forfecare1)
- granulozitate
- umiditate
- caracteristicile de compactare
(Proctor)1)
- greutate specific
- coeficientul de permeabilitate1)
- greutatea volumic 1)
- grad de ndesare1)
- parametrii rezisten#ei la forfecare
pe probe aduse la porozitatea
natural 1)
- rezisten#a la lichefiere2)
- modulul dinamic de deforma#ie
transversal , G $i frac#iunea din
amortizarea critic , D4)
Acelea$i ca la Categoria
geotehnic! 2, precum $i,
suplimentar:
- greutatea specific
- presiunea de preconsolidare
- coeficientul de consolidare
primar
- parametrii rezisten#ei la forfecare
exprima#i n func#ie de eforturile
efective $i de eforturile totale
- coeficientul presiunii n stare de
repaus3)
- modulul dinamic de deforma#ie
transversal , G $i frac#iunea din
amortizarea critic , D4)
Acelea$i ca la p mnturile fine,
precum $i, suplimentar:
- con#inutul n CaCO3
- umflarea liber 5)
- presiunea de umflare 5)
Acelea$i ca la p mnturile fine,
precum $i, suplimentar:
- ncerc ri n edometru pe probe la
umiditatea natural $i pe probe
inundate

15

Categoria de
p"mnt
(SR EN ISO
14688-2)

Categoria
geotehnic" 1
la umiditatea
natural $i pe probe
inundate

P mnturi cu
umfl ri $i
contrac#ii mari
(PUCM)

P mnturi cu
con#inut ridicat
de materii
organice (peste
6%) $i
consisten#
sc zut (IC <
0,5)

Acelea$i ca la
p mnturile fine

---

Categoria
geotehnic" 2
natural $i pe probe
inundate
- parametrii rezisten#ei
la forfecare pe probe
inundate
Acelea$i ca la
p mnturile fine,
precum $i, suplimentar:
- umflarea liber
- limita de contrac#ie
- presiunea de umflare
Acelea$i ca la
p mnturile fine,
precum $i, suplimentar:
- con#inutul n materii
organice
- coeficientul de
consolidare primar

Categoria
geotehnic" 3
- parametrii rezisten#ei la forfecare
pe probe inundate
- ncerc ri n triaxial cu umezire $i
drum de efort impus 1)
Acelea$i ca la p mnturile fine,
precum $i, suplimentar:
- umflarea liber
- limita de contrac#ie
- presiunea de umflare
- c ldura maxim de umezire
- curba de contrac#ie
Acelea$i ca la p mnturile fine,
precum $i, suplimentar:
- con#inutul n materii organice
- indicele de compresiune
- coeficientul de consolidare
secundar

Observa$ii:
1. ncerc ri care se execut n anumite situa#ii, cerute de specificul construc#iei.
2. Numai pentru nisipuri fine $i nisipuri pr foase saturate pe amplasamente cuprinse n zonele seismice
avnd a g & 0,15 g (conform codului P 100-1).
3. n cazul lucr rilor de sus#inere a s p turilor cu adncimea D > 6 m.
4. Numai pe amplasamente situate n zonele seismice avnd ag & 0,15 g (conform codului P 100-1).
5. Cnd apare posibil decopertarea straturilor cu con#inut n carbonat de calciu.

Exigen!ele asupra investiga!iilor exprimate n func!ie de Categoria geotehnic sunt date n


Tabelul 3.3
Tabelul 3.3 Exigen"ele asupra investiga"iilor exprimate n func"ie de Categoria geotehnic!

geotehnice

Investiga$ii

Categoria Geotehnic! 1

Sondaje deschise $i/sau


foraje de recunoa$tere
a terenului cu prelevare
de e$antioane n vederea
identific rii n laborator a
naturii $i st rii
p mntului.

Categoria Geotehnic! 2

Investiga#ii de rutin
cuprinznd sondaje
deschise, foraje cu
prelevarea de e$antioane $i
m surarea nivelului apei
subterane, ncerc ri n
laborator $i, eventual,
ncerc ri pe teren.

Categoria Geotehnic! 3

Investiga#iile
men#ionate la Categoria
geotehnic 2 $i, n plus,
ncerc ri cu caracter
special n laborator $i pe
teren.

n standardul SR EN 1997-2/NB este dat o list a standardelor "i documentelor normative


romne"ti con!innd informa!ii complementare care pot fi utilizate la aplicarea standardului
SR EN 1997-2.

16

CAPITOLUL 4.
ELABORAREA STUDIULUI GEOTEHNIC
Studiul geotehnic reprezint documenta!ia geotehnic de baz
proiectare geotehnic n conformitate cu prevederile NP 074.

utilizat

n practica de

Un studiu geotehnic trebuie s cuprind dou capitole principale:


a) prezentarea informa!iilor geotehnice
b) evaluarea informa!iilor geotehice
Evaluarea informa!iilor geotehnice include recomand ri asupra sistemului de fundare.
Documenta!iile geotehnice se clasific , n func!ie de etapele de proiectare, dup cum urmeaz :
- Studiu geotehnic preliminar pentru Studiul de prefezabilitate (S.PF.) al lucr rii
- Studiu geotehnic (SG) pentru studiul de fezabilitate (S.F.) al lucr rii sau pentru proiectul
tehnic (P.Th.), parte a D.T.A.C. sau pentru proiect n faza unic (SG-U)
- Studiu geotehnic de detaliu (SG-D) pentru proiectarea la faza de detalii de execu!ie (D.E.)
- Raport de monitorizare geotehnic a execu!iei
- Expetiz geotehnic
Conform NP 074 este obligatoriu ca studiile geotehnice de tip SG, SG-U "i SG-D s fie
verificate de c tre un verificator de proiecte atestat n domeniul Af.

17

CAPITOLUL 5.
ELEMENTE ALE PROIECT RII GEOTEHNICE
Normativele de proiectare n domeniul ingineriei geotehnice au la baz
probalistic a st rilor limit .

metoda semi-

n conformitate cu standardul SR EN 1990:2002, se utilizeaz dou tipuri de st ri limit :


. st"ri limit" ultime (SLU)
. st"ri limit" de exploatare (serviciu) (SLE)
St!rile limit! ultime sunt cele care au n vedere siguran#a oamenilor $i a construc#iilor $i sunt
asociate cu pr bu$irea sau alte forme similare de cedare structural .
S!rile limt! de exploatare (serviciu) sunt cele care au n vedere exploatarea normal $i
confortul oamenilor, corespunznd stadiilor dincolo de care nceteaz a mai fi ndeplinite
cerin#ele puse de exploatarea construc#iei n ansamblu sau a unei p r#i din construc#ie.
n cele ce urmeaz se dau trei exemple n care st rile limit sunt induse de comportarea
terenului de fundare.
n fig. 5.1 starea limit! ultim! a unei structuri n cadre fundat pe radier este atins prin
cedarea terenului de fundare.
n fig. 5.2 starea limit! ultim! a aceleia$i structuri, avnd ns funda#ii izolate sub stlpi, se
produce pe seama unor tas ri diferen#iale excesive, produse, de pild , prin prezen#a unei pungi
de p mnt foarte compresibil sub unul din stlpi, neindentificat la investigarea terenului de
fundare.

Figura 5.1 Structuri de beton armat n cadre, cu funda"ie pe radier general

18

Figura 5.2 Structur! de beton armat n cadre, cu funda"ii izolate sub stlpi
n fig. 5.3 starea limit! de exploatare (serviciu) a halei industriale cu o deschidere este atins
n situa#ia n care tasarea diferen#ial mare mpiedic func#ionarea podurilor rulante cu care
este echipat hala. ntruct hala reprezint un sistem static determinat, avnd fermele
articulate n stlpi, tasarea diferen#ial nu este de natur s induc o stare limit ultim n
structur , dup cum se ntmpla n exemplul 5.2.

Figura 5.3 Hal! industrial! cu structur! static determinat!


5.1 Situa$ii de proiectare
SR EN 1997-1 impune luarea n considerare n proiectarea geotehnic a a$a numitelor situa#ii
de proiectare, care trebuie astfel alese nct s acopere toate condi#iile care pot ap rea pe
parcursul execu#iei $i exploat rii construc#iilor. n SR EN 1990, situa#ia de proiectare este
definit drept un set de condi#ii fizice reprezentnd condi#iile reale ntlnite ntr-un anumit
interval de timp, pentru care proiectarea demonstreaz c st rile limit relevante nu sunt
dep $ite. Sunt, de asemenea, definite diferitele situa#ii de proiectare care corespund st rilor
limit ultime $i de exploatare.
Trebuie avute n vedere situa#iile de proiectare pe termen scurt $i pe termen lung.
Un criteriu principal pentru luarea n considerare a factorului timp n definirea situa#iei de
proiectare l reprezint permeabilitatea p mntului. Astfel, n cazul n care permeabilitatea
19

p mntului saturat este redus , iar timpul necesar pentru disiparea presiunilor apei din pori
induse de realizarea construc#iei este mare n compara#ie cu durata execu#iei, pentru
verificarea la starea limit ultim situa#iile de proiectare trebuie s se refere att la condi#iile
nedrenate ct $i la cele drenate.
La situa#iile de proiectare pe termen scurt, condi#iile nedrenate vor fi hot rtoare n cazul
p mnturilor argiloase, de consisten# redus sau medie, deoarece disiparea n timp a presiunii
apei din pori este nso#it de o cre$tere a rezisten#ei la forfecare a p mntului.
Condi#iile drenate pot fi hot rtoare n cazul excava#iilor n p mnturi argiloase de consisten#
ridicat , cnd disiparea n timp a presiunii negative a apei din pori generat de excava#ie este
nso#it de o reducere a rezisten#ei la forfecare a p mntului.
5.2 Proiectarea geotehnic" prin calcul
Potrivit cu SR EN 1997-1, este indicat s se evite apara#ia st rilor limit prin verific ri cu una
din urm toarele metode sau printr-o combina#ie ntre acestea:
/ utilizarea calculelor
/ adoptarea unor m suri prescriptive
/ ncerc ri pe modele experimentale sau nc rc ri de prob la scara 1:1 (ca de
exemplu nc rc rile pilo#ilor sau ancorajelor)
/ o metod observa#ional
n cuprinsul prezentului ghid va fi abordat doar proiectarea geotehnic prin calcul.
Factorii care intervin n proiectarea geotehnic prin calcul sunt:
- ac#iunile, care pot fi nc rc ri impuse sau deplas ri impuse;
- propriet #ile p mnturilor $i rocilor care alc tuiesc terenul de fundare, precum $i
propriet #ile materialelor de construc#ie;
- valorile limit ale deforma#iilor, deschiderii fisurilor, vibra#iilor etc;
- modelele de calcul asociate cu st rile limit ultime $i de exploatare, n m sur s
anticipeze efectul ac#iunilor asupra rezisten#ei $i deforma#iei terenului, corespunznd
cu diferitele situa#ii de proiectare.
Valorile de calcul ale ac#iunilor $i rezisten#elor materialelor precum $i ale ac#iunilor difer n
func#ie de st rile limit la care se aplic : st ri limit ultime (sub ac#iuni permanente sau
tranzitorii) $i st ri limit de exploatare.
Proiectarea geotehnic! prin calcul reprezint metoda de proiectare curent utilizat . Totu$i,
SR EN 1997-1 atrage aten#ia proiectantului asupra faptului c recunoa$terea condi#iilor de
teren depinde de volumul $i de calitatea investig rii terenului de fundare. Aceast"
recunoa%tere, precum %i controlul calit"$ii execu$iei lucr"rilor, sunt mai importante
pentru satifacerea cerin$elor fundamentale dect precizia n modelele de calcul %i n
coeficien$ii par$iali.
Modelul de calcul poate fi un model analitic, un model bazat pe o rela#ie semi-empiric sau un
model numeric. n SR EN 1997-1 nu sunt prescrise modelele de calcul de asociat diferitelor
st ri limit , dar n anexele informative se ntlnesc modele de calcul analitice sau bazate pe
20

rela#ii empirice. Modelele numerice de calcul, bazate pe elemente finite, diferen#e finite $.a.,
sunt recunoscute ca atare n SR EN 1997-1, f r a fi ns detaliate sau ilustrate n vreun fel.
Atunci cnd, pentru o anumit stare limit , nu exist un model de calcul demn de ncredere,
SR EN 1997-1 permite s se efectueze calculul pentru o alt stare limit , folosind coeficien#i
par#iali care s asigure c dep $irea st rii limit considerate este suficient de improbabil .
Un principiu enun#at n SR EN 1997-1 arat c orice model trebuie fie s! fie exact, fie s!
conduc! la rezultate de partea siguran#ei. Se poate ntmpla ca un model de calcul s prezinte
o anumit ncertitudine sau s induc o eroare sistematic . n acest caz, pentru cre$terea
siguran#ei, rezultatele ob#inute prin utilizarea modelului pot fi modificate prin aplicarea unui
coeficient de model. Ace$ti coeficien#i de model pot fi aplica#i asupra efectelor ac#iunilor sau
asupra rezisten#elor. Un alt principiu enun#at n SR EN 1997-1 este acela c dac! n calcul se
utilizeaz! o rela#ie empiric!, trebuie stabilit cu claritate c! aceasta este relevant! pentru
condi#iile de teren prevalente pe amplasament.
5.2.1. Ac!iuni
Ac#iunile datorate structurilor se iau din CR 0. Ac#iunile pot fi nc rc ri aplicate asupra
terenului sau deplas ri sau accelera#ii impuse de teren asupra structurii sau de structur asupra
terenului. Dup natura lor, nc rc rile pot fi permanente, variabile sau accidentale.
5.2.2. Propriet"!ile terenului
Propriet #ile maselor de p mnt $i de roc , utilizate n calcule drept parametri geotehnici,
trebuie ob#inute pe baza rezultatelor ncerc rilor (fie pe cale direct , fie prin corelare), pe cale
teoretic , pe cale empiric sau pe baza altor date pertinente.
Exemple privind utilizarea unor asemenea date pertinente le constituie ob#inerea parametrilor
geotehnici de deformabilitate prin calcul invers, pornind de la tas ri m surate, sau ai
parametrilor de rezisten# , pornind de la suprafe#e de cedare reconstituite la funda#ii de
suprafa# sau la taluzuri.
n paragraful 5.3 al prezentului capitol se abordeaz problema stabilirii valorilor caracteristice
"i de calcul ale parametrilor geotehnici
5.2.3. St"ri limite ultime
SR EN 1997-1 deosebe$te cinci tipuri diferite de st ri limit ultime pentru care se folosesc
denumirile prescurtate date n SR EN 1990:
. pierderea echilibrului structurii sau terenului considerat ca un corp rigid, n care
rezisten#ele materialelor structurii $i ale terenului nu aduc o contribu#ie important! la
asigurarea rezisten#ei (EQU)
(n fig. 5.4, se prezint un zid de sprijin de greutate fundat pe stnc . R sturnarea zidului sub
efectul mpingerii p mntului este o stare limit ultim de tip EQU.)
. cedarea intern! sau deforma#ia excesiv! a structurii sau elementelor de structur!, cum
sunt de exemplu t!lpile de funda#ii, pilo#ii sau pere#ii de subsol, n care rezisten#a
materialelor contribuie semnificativ la asigurarea rezisten#ei (STR);
. cedarea sau deforma#ia excesiv! a terenului, n care rezisten#a p!mnturior sau a rocilor
contribuie n mod semnificativ la asigurarea rezisten#ei (GEO);
21

. pierderea echilibrului structurii sau a terenului provocat! de subpresiunea apei (presiunea


arhimedic!) sau de alte ac#iuni verticale (UPL);
. cedarea hidraulic! a terenului, eroziunea intern! $i eroziunea regresiv!, sub efectul
gradien#ilor hidrulici (HYD).

Figura 5.4 Zid de sprijin de greutate fundat pe stnc!


Coeficien$ii par$iali pentru st"rile limit" STR %i GEO

Utilizarea unor coeficien#i par!iali de siguran# diferen#ia#i reprezint una dintre


caracteristicile principale ale metodei semi-probabilistice la st ri limit , care st la baza
proiect rii structurilor cu utilizarea Eurocodurilor.
Pentru st rile limit STR $i GEO sunt utilizate trei grupe de coeficien#i par#iali (de siguran! ):
- pentru ac#iuni (&F) $i efectele ac#iunilor (&E)
- pentru parametrii p mntului (&M)
- pentru rezisten#e (&R)
Pentru fiecare din cele trei grupe, se definesc coeficien#i par#iali (de siguran! ) astfel:
. la &F $i &E n func#ie de natura ac#iunilor (permanente sau variabile)
. la &M n func#ie de parametrul geotehnic
. la &R n func#ie de structura geotehnic la care se aplic (funda#ie de suprafa# , pilot,
ancoraj n teren, terasament, taluz)
Tabelul 5.1 sintetizeaz tipurile de coeficien#i par#iali de siguran! care intervin n st rile
limit STR $i GEO, cu indicarea simbolurilor $i a tabelelor din anexa A la SR EN 1997-1 "i
SR EN 1997-1/NB n care se g sesc valorile acestora.

22

Tabel 5.1 Coeficien#i par#iali de siguran"! care intervin n st!rile limit! STR $i GEO
Coeficien$i par$iali
pentru ac$iuni (&F) sau efectele ac$iunilor (&E)
- permanente
nefavorabile
favorabile
- variabile
nefavorabile
favorabile
pentru parametrii p"mntului (&M)
tangenta unghiului de frecare intern
- coeziune efectiv (drenat )
- coeziune nedrenat
- rezisten#a la compresiune cu deformare lateral liber
- greutate volumic
de rezisten$" (&R) pentru funda$ii de suprafa$"
- capacitate portant
- alunecare
de rezisten$" (&R) pentru pilo$i de ndesare
- pe baz
- pe suprafa#a lateral (compresiune)
- total /combinat (compresiune)
- pe suprafa#a lateral (trac#iune)
de rezisten$" (&R) pentru pilo$i fora$i
- pe baz
- pe suprafa#a lateral (compresiune)
- total /combinat (compresiune)
- pe suprafa#a lateral (trac#iune)
de rezisten$" pentru pilo$i cu burghiu continuu (CFA)
- pe baz
- pe suprafa#a lateral (compresiune)
- total /combinat (compresiune)
- pe suprafa#a lateral (trac#iune)
de rezisten$" (&R) pentru ancoraje pretensionate
- temporar
- permanent
de rezisten$" (&R) pentru lucr"ri de sus$inere
- capacitate portant
- rezisten#a la alunecare
- rezisten#a p mntului
de rezisten$" (&R) pentru taluzuri %i pentru stabilitatea
general"
- rezisten#a p mntului

Simbol

Seturi de valori

&G

A1, A2
n tab. A.3

&Q
&$
&c!
&cu
&qu
&&

&R;v
&R;h

M1, M2
n tab A.4

R1, R2, R3
n tab. A.5

&b
&s
&t
&s;t

R1, R2, R3, R4


n tab A.6

&b
&s
&t
&s;t

R1, R2, R3, R4


n tab A.7

&b
&s
&t
&s;t

R1, R2, R3, R4


n tab A.8

&a;t
&a;p
&R;v
&R;h
&R;e
&R;e

R1, R2, R3, R4


n tab A.12
R1, R2, R3, R4
n tab A.13
R1, R2, R3, R4
n tab A.14

23

Verificarea la cedare n teren (GEO) i n structur! (STR)


n SR EN 1990 sunt date urm toarele defini!ii:
ac iune (F)
set de for"e (nc rc ri) aplicate asupra structurii (ac"iune direct )
set de deforma"ii impuse sau accelera"ii cauzate, de exemplu, de schimb rile de
temperatur , varia"ie de umiditate, tas ri diferen"iale sau cutremure (ac"iune indirect )
efect al ac iunii (E)
efect al ac"iunilor sau al ac"iunii asupra elementelor structurale (de exemplu for"
intern , moment ncovoietor, for" t ietoare, deforma"ie) sau asupra ntregii structuri
(de exemplu deplasare, rotire)
Termenul de rezisten ! poate avea dou n"elesuri:
! rezisten ! (capacitate portant!, n englez resistance), aptitudinea unui element sau unei
componente a structurii, sau a unei sec"iuni a unui element sau a unei componente a unei
structuri, de a rezista la ac"iuni f r cedare mecanic , de exemplu rezisten" la ncovoiere,
rezisten" la flambaj, rezisten" la ntindere
! rezisten ! (a materialului: n englez strength), caracteristica mecanic a unui material,
care arat capacitatea acestuia de a rezista la ac"iuni, de obicei exprimat n unit "i de efort.
La verificarea fa" de cedare sau la deforma"ii excesive n teren sau n structur , se impune
ndeplinirea urm toarei condi!ii [2.5, SR EN 1997-1]:
(5.1)
unde Ed este valoarea de calcul a efectului tuturor ac"iunilor iar Rd este valoarea de calcul a
rezisten"ei (capacit "ii portante a terenului #i/sau structurii).
Efectele ac"iunii se definesc n func"ie de ac"iunea ns #i, de propriet "ile terenului #i de datele
geometrice. Pentru stabilirea valorilor de calcul ale efectelor ac"iunilor, coeficien"ii par"iali
pentru ac"iuni se pot aplica fie asupra ac!iunilor n$ile (Frep) fie asupra efectelor ac"iunilor (E)
[rela!iile 2.6a $i 2.6b, SR EN 1997-1]:
Ed = E{"F Frep; Xk/"M ; ad}

(5.2a)

Ed = "E E{Frep; Xk/"M ; ad}.

(5.2b)

unde "F este coeficientul par"ial pentru o ac"iune, "M este coeficientul par"ial pentru proprietatea
materialului, "E este coeficientul par"ial pentru efectul unei ac!iuni, Frep este valoarea
reprezentativ a unei ac!iuni, Xk este valoarea caracteristic a propriet !ii p mntului, ad este
valoarea de calcul a unei date geometrice.
Prin termenul Xk/"M se introduc n calcul efectele ac"iunilor geotehnice, ca de exemplu
mpingerea p mntului.
Rezisten"a (capacitatea portant ) a terenului depinde de rezisten"a terenului Xk, cteodat de
ac"iune, Frep (un exemplu de situa"ie n care capacitatea portant depinde de ac"iune l
24

constituie funda"ia de suprafa" supus unei nc rc ri nclinate) #i de datele geometrice. Pentru


determinarea valorii de calcul a rezisten"ei, Rd, sunt date formulele [2.7a, 2.7b $i 2.7c, SR EN
1997-1], n care factorii sunt aplica"i asupra propriet "ii Xk a p mntului, asupra rezisten"ei R
sau asupra amndorura.
Rd = R{"F Frep; Xk/"M; ad}

(5.3a)

Rd = R{"F Frep; Xk; ad}/"R

(5.3b)

Rd = R{"F Frep; Xk/"M; ad}/"R

(5.3c)

Abord!ri de calcul

Din examinarea rela"iilor 5.2 (a, b) #i 5.3 (a, b, c) rezult c acestea difer prin modul n care
sunt distribui"i coeficien"ii par"iali de siguran! ntre ac"iuni (sau efectele ac"iunilor),
propriet "ile terenului #i rezisten"e.
Coeficien"ii par"iali de siguran! pot fi aplica"i fie asupra sursei de incertitudine n proiectarea
geotehnic fie asupra rezultatelor calculelor, adic asupra efectelor ac"iunilor #i capacit "ii
portante. Astfel au rezultat abord!rile de calcul pe care SR EN 1997-1 le-a introdus n
proiectarea geotehnic . Acestea se exprim n mod simbolic prin combinarea seturilor de
coeficien"i par"iali pentru ac"iuni #i efectele ac"iunilor (A), pentru propriet "ile materialului
(M) #i pentru rezisten"e (R).
De pild , setul A1 + M1 + R1 se interpreteaz astfel: coeficien"ii par"iali pentru ac"iuni
("F) sau efectele ac"iunilor ("E), reprezenta"i prin simbolul A #i da"i n tabelul A3 din anexa A,
se combin cu coeficien"ii par"iali ("M) pentru parametrii de rezisten" ai terenului,
reprezenta"i prin simbolul M #i da"i n tabelul A.4 din anexa A, #i cu coeficien"ii par"iali
pentru rezisten" ("R), reprezenta"i prin simbolul R #i da"i n tabelele A.5 #i A.6 din anexa A la
SR EN 1997-1.
Prin combinarea coeficien"ilor par"iali este posibil ca o ac"iune geotehnic sau efectul unei
ac"iuni incluz nd o ac"iune geotehnic s includ dou seturi de coeficien"i par"iali: An+ Mn.
Totodat , o rezisten" geotehnic (capacitate portant ) va include ntotdeauna dou seturi de
coeficien"i par"iali Mn+ Rn.
Din tabelul A.4 dat n anexa A la SR EN 1997-1, rezult c n setul M1 to"i coeficen"ii par"iali
pentru parametrii geotehnici sunt egali cu 1.0, adic valorile de calcul sunt egale cu valorile
caracteristice.

Abordarea de calcul 1

n acest abordare, coeficien"ii par"iali sunt aplica"i la surs!, adic asupra valorilor
reprezentative ale ac"iunilor #i asupra valorilor caracteristice ale parametrilor rezisten"ei la
forfecare ai terenului, cu utilizarea expresiei (5.3a). Se excepteaz , totu#i, calculul pilo"ilor
solicita"i axial #i al ancorajelor, cnd se utilizeaz rela"ia (5.3b).

25

Se deosebesc dou grup ri ale coeficien"ilor par"iali:


Gruparea 1: A1 + M1 + R1
Prin aceast grupare se urm re#te atingerea siguran"ei fat de abaterile nefavorabile prin
raport cu valorile caracteristice ale ac"iunilor sau efectului ac"iunilor, n timp ce valorile de
calcul ale propriet "ilor terenului sunt egale cu valorile caracteristice.
Gruparea 2: A2 + M2 + R1
Prin acest grupare se urm re#te atingerea siguran"ei fa" de abaterile nefavorabile prin raport
cu valorile caracteristice ale parametrilor de rezisten" ai terenului #i fa" de incertitudinile n
modelul de calcul, admi"nd totodat c ac"iunile permanente sunt foarte apropiate de valorile
reprezentative iar ac"iunile variabile se pot abate pu"in n mod nefavorabil de la valorile
reprezentative.
Atunci cnd este clar c una din grup rile de coeficien"i par"iali dicteaz proiectarea, nu mai
este necesar calculul folosind cealalt grupare. Se consider c dimensionarea geotehnic este
decis de gruparea 2 n timp ce dimensionarea structural este decis de gruparea 1.
Este recomandabil ca ntr-o prim etap s se dimensioneze elementul geotehnic folosind
gruparea 2, iar ntr-o a doua etap s se verifice, prin utilizarea grup rii 1, dac dimensiunea
elementului este acceptabil .
n SR EN 1997-1/ NB, este recomandat! pentru st!rile limit! STR i GEO utilizarea
abord!rii de calcul 1.
Abordarea de calcul 2

n Abordarea de calcul 2 siguran"a funda"iei se verific aplicnd simultan coeficien"i par"iali


de siguran! ac"iunilor sau efectelor ac"iunilor #i rezisten"ei, n timp ce pentru parametrii
geotehnici de rezisten" valorile de calcul se iau egale cu valorile caracteristice. Se folose#te
gruparea:
A1 + M1 + R2
ntruct anexa na"ional nu recomand utilizarea n proiectarea geotehnic din "ara noastr a
Abord rii de calcul 2, nu este cazul s se detalieze aceast abordare.

Abordarea de calcul 3

n aceast abordare se utilizeaz o singur grupare a seturilor de coeficien"i par"iali:


(A1* sau A2*) + M2 + R3
Valorile caracteristice ale ac"iunilor provenind de la structur sunt multiplicate cu coeficien"ii
par"iali din setul A1 pentru a se stabili valorile de calcul. Valorile de calcul ale ac"iunilor
26

generate de teren (ac"iunile geotehnice) se stabilesc utiliznd coeficien"ii par"iali din setul M2
pentru parametrii rezisten"ei terenului #i din setul A2 pentru ac"iuni.
Abordarea de calcul 3 este recomandat! n anexa na"ional! spre a fi utilizat! n
proiectarea geotehnic! din "ara nostr! pentru st!rile limit! STR i GEO.
Verificarea la starea limit! provocat! de subpresiunea apei (UPL)

Trebuie ca valoarea de calcul a ac"iunilor permanente #i variabile destabilizitoare, Vdst;d, s fie


mai mic sau egal cu suma dintre valoarea de calcul a ac"iunilor permanente verticale
stabilizatoare, Gstb;d, #i a oric ror altor rezisten"e la ridicare, Rd, conform rela!iei [2.8, SR EN
1997-1]:
Vdst,d # Gstb;d + Rd

(5.4)

Valorile recomandate ale coeficien"ilor par"iali de siguran! n acest caz sunt date n tabelele
A15 #i A16 din anexa A la SR EN 1997-1.
Ac"iuni permanente stabilizatoare sunt greutatea construc"iei #i a p mntului, unde este cazul.
Subpresiunea apei, precum #i orice alt for" de ridicare sau de smulgere, sunt ac"iuni
destabilizatoare. n tabelul A16 sunt da"i coeficien"ii par"iali de utilizat pentru a stabili
valoarea de calcul a oric rei rezisten"e adi"ionale la ridicare Rd,datorat rezisten"ei la forfecare
a p mntului, rezisten"ei la trac"iune a pilotului sau rezisten"ei ancorajelor. n mod alternativ,
aceast rezisten" poate fi trecut n rndul ac"iunilor verticale permanente stabilizatoare.
Verificarea rezisten"ei la ruperea hidraulic! a terenului (starea limit! HYD)

SR EN 1997-1 cere ca pentru starea limit de cedare prin ridicarea terenului sub ac"iunea unui
curent ascendent de ap s se verifice, pentru orice coloan de p mnt pertinent , c valoarea de
calcul a presiunii totale destabilizatoare a apei din pori (udst;d) la baza coloanei, sau valoarea de
calcul a for"ei curentului n coloan (Sdst;d), este inferioar sau egal cu tensiunea total
vertical stabilizatoare la baza coloanei ($ stb;d) sau cu greutatea n stare submersat (Gstb;d) a
aceleia#i coloane. Se aplic rela!iile [2.9a $i 2.9b, SR EN 1997-1]:
udst;d # $stb;d

(5.5a)

Sdst;d # Gstb;d

(5.5b)

Valorile recomandate ale coeficien"ilor par"iali de siguran! pentru verificarea la starea limit
HYD sunt date n tab. A17 din anexa A la SR EN 1997-1.
5.2.4 Starea limit! de exploatare (serviciu)
Verificarea la starea limit de exploatare (serviciu) trebuie s arate c apari"ia unei asemenea
st ri este suficient de improbabil .
St rile limit de exploatare (serviciu) pot fi verificate n dou moduri:

27

prin calculul valorilor de calcul ale efectelor ac"iunilor de calcul Ed (deforma"ii, tas ri
diferen"iale, vibra"ii etc) #i compararea lor cu valorile limit Cd cu rela!ia [2.10, SR EN
1997-1],
Ed # Cd,

(5.6)

printr-o metod simplificat , bazat pe experien" . Se admite utilizarea n calcul a


valorilor caracteristice att pentru ac"iuni ct #i pentru propriet "ile terenului (coeficient
par"ial 1.0). Totu#i, n situa"iile n care se calculeaz tas ri diferen"iale, este indicat s se
utilizeze o combina"ie ntre valorile caracteristice superioare #i inferioare ale modulului
de deforma"ie, pentru a "ine seama de varia"iile locale ale propriet "ilor terenului.
Este important de re"inut c n expresia (5.6) Cd reprezint , conform SR EN 1990, valoarea
de calcul limit! a criteriului de exploatare considerat. SR EN 1997-1 enun" urm torul
principiu n art. 2.4.8. O valoare limit! a unei anumite deforma ii este acea valoare pentru
care se consider! atins! n structur! o stare limit! de exploatare normal!, ca de exemplu prin
fisuri inacceptabile sau prin blocarea func ion!rii u"ilor. Asupra acestei valori limit! trebuie
s! se convin! la proiectarea structurii suportate de teren.
Sintagma valoare limit! trebuie n"eleas drept valoare admisibil!.
Unele valori limit ale tas rilor diferen"iale sunt indicate n anexa informativ H la SR EN
1997-1. Valori limit orientative ale deforma"iilor structurilor #i ale deplas rilor funda"iilor
sunt date n anexa F la NP 112.
5.3. Memoriul geotehnic
Proiectarea geotehnic se finalizeaz prin ntocmirea unui Memoriu geotehnic, numit n SR
EN 1997-1 Raport de proiectare geotehnic!. Principalele aspectele care trebuie incluse n
Memoriul geotehnic sunt enumerate n Tabelul 5.2
No
1
2
3
4
5
6
7

Tabelul 5.2 Con#inutul Memoriului geotehnic


Aspecte de inclus n Memoriul geotehnic
descriere a amplasamentului #i vecin t "ilor;
descriere a condi"iilor de teren;
descriere a lucr rii pentru care se ntocme$te Memoriul geotehnic;
valorile de calcul ale parametrilor geotehnici;
lista standardelor $i normativelor utilizate;
calcule #i desene aferente proiect rii geotehnice;
list a punctelor care trebuie verificate pe parcursul execu"iei sau care reclam m suri

Aspectele 1, 2, 3 sunt acoperite prin Studiul Geotehnic. Rezult c Memoriul geotehnic


trebuie s nglobeze sau s fac trimitere la Studiul Geotehnic, ntocmit $i verificat conform
cu NP 074.
Extinderea Memoriului geotehnic depinde de complexitatea lucr rii. La lucr ri apar!innd
Categoriei geotehnice 1 Memoriul geotehnic va fi foarte sumar, la celelalte categorii
volumul Memoriului geotehnic poate cre$te. n tabelul 5.3 este dat , conform NP 074,
corelarea ntre metodele de proiectare $i Categoria geotehnic .
28

Tabelul 5.3 Corelarea ntre Categoria geotehnic! $i metodele de proiectare

Metode de
proiectare

Categoria Geotehnic! 1

Metode de proiectare bazate


pe m suri prescriptive #i
proceduri simplificate, ca de
exemplu utilizarea tabelelor
cu presiuni conven"ionale la
fundarea direct . Calculele de
stabilitate #i de deforma"ii se
vor executa dup caz.

Categoria Geotehnic! 2

Calcule de rutin pentru


stabilitate/ capacitate
portant #i deforma"ii
folosind metode uzuale
recomandate n
reglement rile tehnice n
vigoare.

Categoria Geotehnic! 3

Calcule mai complexe


cu utilizarea unor
metode care pot s nu
fie prezentate n
reglement rile tehnice
n vigoare.

5.4. Determinarea valorilor caracteristice #i de calcul ale parametrilor geotehnici


5.4.1. Stabilirea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici prin estimare prudent
Valoarea caracteristic! a unui parametru geotehnic trebuie stabilit! ca estimare prudent! a
valorii care influen eaz! apari ia st!rii limit!. Aceast prevedere din SR EN 1997-1
eviden!iaz trei aspecte, dup cum urmeaz :
este implicat! gndirea inginereasc!;
este necesar un anumit grad de conservatorism;
valoarea caracteristic! stabilit! trebuie corelat! cu starea limit!, cu alte cuvinte pot
exista pentru acela"i parametru mai multe valori caracteristice, fiecare asociat! cu o
anumit! stare limit!.
Normativul NP 122 are la baz prevederile pertinente din capitolul 2 al standardului SR EN
1997-1 #i, totodat , "ine seama de experien"a acumulat n "ara noastr n ultimele decenii n
calculul la st ri limit al terenului de fundare prin aplicarea pe parcursul mai multor decenii a
standardelor 3300-1 #i 3300-2. Armonizat cu SR EN 1997-1, NP 122 arat c valoarea
caracteristic (Xk) este, de cele mai multe ori, o estimare prudent a mediei valorilor
determinate prin ncerc ri sau prin m sur tori n volumul de teren care guverneaz , pentru
starea limit considerat , comportarea structurii geotehnice.
Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici se stabilesc, de regul , pentru elementul
geologic denumit strat, alc tuit din p mnt apar"innd aceleia#i forma"iuni geomorfologice #i
aceleia#i clase dar #i pentru subdiviziuni ale stratului: orizonturi (delimitate n grosime),
lentile (delimitate n plan #i n grosimea stratului) #i zone (delimitate n plan).
La stabilirea valorii caracteristice a unui parametru geotehnic trebuie avute n vedere dou
aspecte majore:
a) Volumul de investiga"ii ntreprinse pe teren #i n laborator #i gradul de ncredere
privind cunoa#terea valorilor parametrului
b) Zona din teren implicat n starea limit considerat #i capacitatea structurii de a
transfera nc rc rile de la zonele slabe la zonele mai rezistente din teren
Cu privire la aspectul a, gradul de ncredere n cuno#tin"ele asupra terenului depinde de
volumul de informa"ii disponibile, ob"inute prin ncerc ri sau prin alte surse, #i de gradul de
mpr #tiere (variabilitatea) rezultatelor. Cu ct num rul de ncerc ri ntreprinse pe
29

amplasament este mai mare iar volumul de alte informa"ii este mai mare, cu att este de
a#teptat s se ob"in o mai bun determinare a valorii caracteristice a parametrului geotehnic
asociat cu producerea st rii limit n teren. Pe de alt parte, cu ct este mai mare mpr #tierea
rezultatelor, cu att este mai mare incertitudinea asupra valorii care este asociat cu apari"ia
st rii limit n teren.
Cu privire la aspectul b, trebuie avut n vedere c valorile rezultatelor ncerc rilor pentru
parametrul geotehnic fluctueaz n mod aleator (stohastic) n jurul unei valori medii sau a unei
tendin"e medii. ncerc rile, fie ele n laborator sau pe teren, implic volume mici de p mnt,
n timp ce volumul de p mnt implicat n apari"ia unei st ri limit n teren este mare. Drept
urmare, rezultatele ncerc rilor trebuie mediate prin raport cu volumul de p mnt implicat n
starea limit considerat .
O valoare foarte apropiat de valoarea medie a parametrului geotehnic guverneaz starea
limit atunci cnd:
- este implicat un volum mare n straturi omogene de p mnt, permi"nd o compensare
ntre zonele mai slabe de c tre zonele mai tari;
- structura este suficient de rigid #i de puternic pentru a transfera for"ele de la punctele
mai slabe ale funda"iei c tre punctele mai puternice.
O valoare apropiat de valorile aleatoare cele mai sc zute ale parametrului geotehnic poate
guverna starea limit atunci cnd:
- este implicat un volum mic de p mnt, iar suprafa"a de cedare se poate dezvolta n
principal n volumul de p mnt slab, sau
- structura nu este capabil s transfere for"ele de la zonele slabe la cele puternice,
pentru c nu este suficient de puternic #i rigid .
n asemenea situa"ii, valoarea caracteristic stabilit este indicat s fie apropiat de cea mai
joas valoare ob"inut din ncerc ri sau s reprezinte valoarea medie a rezultatelor ncerc rilor
pentru volumul mic de p mnt aferent.
n leg tur cu diferitele valori pe care le poate lua valoarea caracteristic a unui parametru
geotehnic, n NP 122 sunt utiliza"i urm torii termeni:
Valoare caracteristic! inferioar! (Xk inf): valoarea caracteristic ob"inut la estimarea
mediei cnd valorile inferioare sunt mai nefavorabile pentru apara"ia st rii limit ;
Valoare caracteristic! superioar! (Xk sup): valoarea caracteristic ob"inut la estimarea
mediei cnd valorile superioare sunt mai nefavorabile pentru apari"ia st rii limit ;
Valoare caracteristic! local! (Xk loc): valoarea caracteristic ob"inut ca o estimare
prudent , de regul , a celei mai sc!zute valori din volumul de teren care guverneaz
apari"ia st rii limit n structura geotehnic sau n p r"i din aceasta.
n cele ce urmeaz , sunt prezentate exemple din anexa A la NP 122 care ilustreaz utilizarea,
dup caz, a diferitelor valori caracteristice ale parametrilor geotehnici Xk, Xk inf, Xk sup #i Xk loc.
Funda ii pe pilo i
Stratifica"ia n cuprinsul fi#ei pilo"ilor cuprinde dou straturi de nisip, ntre care este intercalat
un strat de turb . Sunt examinate dou cazuri:

30

n primul caz (fig. 5.5a), la determinarea valorii caracteristice Rck a capacit "ii portante
de compresiune a pilotului ob"inut prin utilizarea valorii caracteristice a rezisten"ei pe
baza pilotului Rb,k #i a valorii caracteristice a rezisten"ei de frecare pe suprafa"a lateral
a pilotului Rs,k, valori care depind de valoarea caracteristic a unghiului de frecare
intern %k, este necesar s se utilizeze pentru fiecare din cele dou straturi de nisip
valoarea corespunz toare a lui %k inf.
n cel de al doilea caz (fig. 5.5b), se consider c la suprafa"a terenului se realizeaz o
umplutur de p mnt, care reprezint o suprasarcin . Aceasta va determina tasarea s a
stratului de turb . Ca urmare, stratul superior de nisip n mi#carea sa n jos va exercita
o frecare negativ! asupra pilotului. La stabilirea m rimii frec rii negative, considerat
ca ac"iune asupra pilotului, ce urmeaz a se ad uga ac"iunilor transmise de structur ,
este necesar s se utilizeze valoarea %k sup. n acest caz, la stabilirea capacit "ii portante
la compresiune a pilotului se va lua n considerare doar stratul inferior de nisip, cu
valoarea %k inf.

Figura 5.5- Funda#ie pe pilo#i n dou! situa#ii: f!r! suprasarcin! deasupra cotei terenului
natural (a), cu suprasarcin! deasupra cotei terenului natural (b)
Funda#ie pe radier a$ezat! pe un depozit de p!mnt de grosime variabil!
Grosimea variabil a stratului de p mnt se datoreaz inclin rii patului de roc . Pentru
estimarea tas rii, este prudent s se recurg la urm toarele valori ale modulului de deforma"ie
E ale stratului de p mnt:
Ek sup n dreptul grosimii minime a stratului de p mnt
Ek inf n dreptul grosimii maxime a stratului de p mnt

31

Figura 5.6 - Funda ie pe radier a"ezat! pe un depozit de p!mnt de grosime variabil!


Funda#ie pe radier a unei structuri rigide a$ezate pe un strat omogen de p!mnt

Figura 5.7 - Funda ie pe radier a unei structuri rigide a"ezate pe un


strat omogen de p!mnt
Cedarea terenului implic un volum mare ntr-un strat omogen de p mnt. n acest caz este
indicat ca la calculul capacit "ii portante s se utilizeze valorile parametrilor rezisten"ei la
forfecare %k #i ck, stabilite ca estimare prudent a mediei valorilor determinate prin ncerc ri
n volumul mare de p mnt care guverneaz apari"ia st rii limit .
Taluz cu berm! supus! unei suprasarcini q
n acest caz se impun dou verific ri distincte.
- Pierderea stabilit "ii generale a ntregului taluz implic , la fel ca n exemplul precedent,
un volum mare de p mnt. Calculul de stabilitate general este indicat s se efectueze cu
utilizarea valorilor parametrilor rezisten!ei la forfecare %k #i ck ai p mntului stabilite prin
estimarea prudent a mediei valorilor determinate prin ncerc ri n volumul mare de
p mnt care guverneaz apari"ia st rii limit .
32

- Pierderea local de stabilitate, datorat ced rii bermei sub ac"iunea suprasarcinii q. n
acest caz, verificarea de stabilitate este indicat s se efectueze utilizndu-se %k loc #i ck loc,
stabilite prin estimarea prudent a valorilor medii ale parametrilor rezisten"ei la forfecare
a p mntului n volumul mic de p mnt implicat.

Figura 5.8 Taluz cu bern! supus! unei suprasarcini


Funda ie pe radier flexibil a unui rezervor acoperit
Structura nu este suficient de rigid pentru a transfera for"ele de la punctele mai slabe c tre
cele mai puternice #i a angaja pe aceast cale un volum mare de p mnt. n consecin" , este
necesar verificarea ced rii locale sub peretele exterior, utilizndu-se %k loc #i ck loc stabilite
prin estimarea prudent a valorilor medii ale parametrilor rezisten"ei la forfecare a p mntului
n volumul mic de p mnt implicat.
Funda ii izolate sub stlpii unei hale parter (fig. 5.9 b)
n cedarea terenului sub fiecare din stlpii halei este implicat un volum mic de p mnt. &i n
acest caz, valorile de utilizat ale parametrilor rezisten"ei la forfecare sunt %k loc #i ck loc.

a)
Funda#ie pe radier flexibil a unui rezervor
acoperit

b)
Funda#ii izolate sub stlpii unei hale
parter

Figura 5.9

33

5.4.2. Stabilirea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici prin utilizarea


metodelor statistice
Determinarea prin metode statistice a propriet "ilor materialelor este prezentat n anexa
informativ D din SR EN 1990
n SR EN 1997-1 nu exist o trimitere explicit la anexa D din SR EN 1990 ci se
men"ioneaz , pur #i simplu, posibilitatea utiliz rii metodelor statistice pentru alegerea
valorilor caracteristice ale propriet "ilor terenului. Este, totu#i, de la sine n"eles c aceast
utilizare presupune existen"a unui num r suficient de mare de rezultate ale ncerc rilor,
incluznd #i date din experien"a prealabil .
SR EN 1997-1 recomand ca, atunci cnd se utilizeaz metode statistice, valoarea
caracteristic s fie determinat astfel nct probabilitatea calculat a unei valori mai
defavorabile care guverneaz apari"ia st rii limit considerate, s nu dep #easc 5%. Din acest
punct de vedere, o estimare prudent a valorii medii const n a alege valoarea medie a unui
ansamblu limitat de valori ale parametrului geotehnic cu un nivel de ncredere de 95%, n
timp ce, prin raport cu o cedare local , o estimare prudent a valorii celei mai reduse este o
cuantil de 5%.
Se admite c valorile parametrului geotehnic se nscriu pe o curb de distribu"ie normal de
tip Gauss (fig. 5.10). Atunci cnd starea limit este guvernat de un volum mare de p mnt,
valoarea caracteristic a parametrului Xk trebuie aleas drept o estimare prudent a valorii
medii Xk,med. Metodele statistice trebuie s conduc la o estimare a lui Xk,med, valoarea
necunoscut a parametrului care guverneaz starea limit n teren, cu un anumit nivel de
ncredere, de exemplu cu probabilitatea de 95% ca valoarea medie care guverneaz apari"ia
st rii limit n teren s fie mai favorabil dect valoarea caracteristic .

Figura 5.10 Curba de distribu#ie normal! de tip Gauss a valorilor parametrului geotehnic
Atunci cnd starea limit este guvernat de un volum mic de p mnt #i nu se dispune de probe
n acel volum, ca n exemplele din figurile 5.4, 5.5a, 5.5b, valoarea caracteristic Xk loc trebuie
astfel aleas nct s existe o probabilitate de numai 5% ca undeva n teren s existe o valoare
mai defavorabil dect valoarea caracteristic . n asemenea cazuri, valoarea caracteristic Xk loc
este indicat s corespund la o cuantil de 5%.

34

Este de observat c , n unele situa"ii, cuantila de 5% poate conduce la valori foarte mici ale
parametrului geotehnic #i la o proiectare mult prea acoperitoare. Solu"ia const n efectuarea
unei investiga"ii suplimentare a terenului, care s permit ob"inerea pentru zonele respective a
unor valori medii locale ale parametrului.
Formulele statistice pentru determinarea valorilor parametrului geotehnic cu un nivel de
ncredere de 95%, sau pentru cuantila de 5%, depind de tipul de popula"ie statistic , de tipul
de probe #i de volumul #i gradul de ncredere al cuno#tin"elor prealabile.
O distinc"ie trebuie f cut ntre popula"iile statistice f!r! tendin ! #i cele cu tendin !.
Popula"iile f!r! tendin ! sunt popula"ii omogene n care valorile parametrului prezint
fluctua"ii aleatoare n jurul valorii medii. Nu se poate stabili o leg tur ntre valoarea
parametrului #i locul unde s-a ob"inut valoarea care intr n prelucrare.
Popula"iile cu tendin ! sunt popula"ii la care valorile parametrului sunt distribuite aleator n
jurul unei varia"ii clare n func"ie de un alt parametru. Drept exemple de tendin" se pot da
varia"ia cu adncimea a rezisten"ei la forfecare n condi"ii nedrenate #i a compresibilit "ii
argilelor normal consolidate.
O alt distinc"ie se face n func"ie de modul n care sunt ob"inute popula"iile statistice. Se
vorbe#te despre o popula ie local! atunci cnd rezultatele ncerc rilor sau valorile derivate
sunt ob"inute prin ncerc ri ntreprinse chiar pe amplasament sau foarte aproape de
amplasamentul structurii ce urmeaz a se proiecta. Se vorbe#te despre popula ii regionale
atunci cnd rezultatele ncerc rilor sunt ob"inute prin ncerc ri asupra aceleia#i forma"iuni
geologice, dar ntreprinse pe o arie extins #i aflate, de exemplu, ntr-o banc de date.
Dac se dispune de o popula"ie local destul de mare, ea va putea servi la alegerea valorii
caracteristice a parametrului geotehnic. Atunci cnd informa"ia local este insuficient sau
lipse#te cu des vr#ire, stabilirea valorii caracteristice se va baza pe datele popula"iei
regionale sau pe alt experien" relevant . Totu#i, acest procedeu poate fi acceptat, n cazul
unor lucr ri care se ncadreaz n categoriile geotehnice 2 sau 3, doar n faza unei proiect ri
preliminare, urmnd ca valoarea caracteristic s fie apoi stabilit pe baza rezultatelor
ncerc rilor pe amplasament.
n SR EN 1997-1 se cere ca metodele statistice s permit folosirea cuno#tin"elor prealabile
asupra propriet "ilor acelora#i tipuri de p mnturi. O modalitate de a introduce cuno#tin"ele
prealabile o constituie utilizarea coeficientului de varia"ie Vx al propriet "ii p mntului pentru
care trebuie stabilit valoarea caracteristic .
Valoarea caracteristic XK se calculeaz cu rela"ia:
XK = Xm (1 knVx)
unde

(5.7)

Xm este media aritmetic a valorilor parametrului;


Vx este coeficientul de varia"ie;
kn este un coeficient statistic de varia"ie a mediei, care depinde de num rul de valori
selectate #i de nivelul de asigurare a mediei.

La luarea n considerare a coeficientului de varia"ie Vx, apar dou situa"ii extreme:


35

a. Vx nu este cunoscut a priori #i trebuie estimat pe baza rezultatelor celor n ncerc ri care
formeaz popula"ia local . Acesta este cazul Vx necunoscut.
b. Coeficientul de varia"ie Vx este cunoscut a priori (Vx cunoscut). Cunoa#terea prealabil
poate rezulta din interpretarea unor ncerc ri prealabile, din baza de date sau din valori
publicate ale coeficien"ilor de varia"ie pentru propriet "ile unor terenuri similare
(experien" comparabil ). n acest caz, Vx n rela"ia (5.8) este o valoare cunoscut a
priori.
Coeficientul de varia"ie se calculeaz astfel:
Vx %

sx
Xm

sx %

Xm %

(5.8)

1
2
& Xi ! Xm '
(
n !1

(X

(5.9)

(5.10)

n care:
sx abaterea standard a valorilor individuale selectate Xi, determinate prin ncerc ri sau
derivate din rezultatele ncerc rilor pe teren sau n laborator,
Xm media aritmetic a valorilor Xi selectate,
n num rul de valori Xi selectate.
Valorile coeficientului statistic kn pentru un nivel de asigurare de 95% , conform cu NP 122,
sunt date n tabelul 5.4.

Num!rul de valori n
3
4
5
6
8
10
20
' 30

Tabelul 5.4 Valorile coeficientului statistic kn


Valori kn pentru
Vx necunoscut
Vx cunoscut
0,95
1,69
0,82
1,18
0,74
0,95
0,67
0,82
0,58
0,67
0,52
0,58
0,37
0,39
0,30
0,31

Not!: Pentru valori n intermediare, se admite interpolarea linear a valorilor


kn din tabel.

n func"ie de semnul + sau utilizat n rela"ia (5.7) se stabilesc valorile caracteristice


superioare (Xk sup), respectiv inferioare (Xk inf) ale parametrului geotehnic:

X k sup % X m &1 ) kn *Vx '

(5.11)
36

X k inf % X m &1 ! kn *Vx '

(5.12)

Alegerea semnului se face astfel nct s se ob"in o cre#tere a siguran"ei. De cele mai multe
ori, valoarea Xk inf este cea care ndepline#te aceast condi"ie.
Exemplele din figurile (5.1.b) #i (5.2) au ilustrat situa"ii n care cre#terea siguran"ei a cerut
utilizarea valorii caracteristice superioare a parametrilor geotehnici. Un alt exemplu n acela#i
sens l reprezint cazul unui zid de sprijin la care se utilizeaz valoarea caracteristic
superioar pentru greutatea volumic , &, a p mntului ntr-o formul de tipul:
1
Pa % " H 2 K a
2
cu care se stabile#te m rimea mpingerii active a p mntului asupra unui zid de sprijin de
n l"ime H.

Pentru calculul valorilor caracteristice locale Xk loc, NP 122 d urm toarea rela"ie:

X k loc % X m &1 ! 2Vx '


cu precizarea c nu se va utiliza metoda Vx cunoscut.

(5.13)

5.4.3. Stabilirea valorilor de calcul (de proiectare) ale parametrilor geotehnici


Conform principiului definit n art. 2.4.6.2 din SR EN 1997-1, valorile de calcul (de
proiectare) ale parametrilor geotehnici, Xd, trebuie stabilite fie pe baza valorilor caracteristice,
cu rela"ia:
Xd %

Xk

"M
fie prin determinare direct .

(5.14)

Coeficientul par"ial de siguran" (M este definit n anexa A, cu caracter normativ, din SR EN


1997-1, unde sunt date $i valorile acestuia.
5.4.4. Exemple de calcul privind stabilirea valorilor caracteristice ale parametrilor
geotehnici, de utilizat n calcule de deforma!ii "i de capacitate portant
ntr-un amplasament n care urmeaz a se construi un rezervor (fig. 5.11), s-au executat dou
foraje geotehnice din care au fost prelevate probe tulburate #i netulburate, asupra c rora s-au
efectuat ncerc ri de laborator geotehnic pentru determinarea caracteristicilor fizice #i
mecanice.

37

Figura 5.11
Pe baza investig rii terenului de fundare a rezultat c acesta este alc tuit, pn la adncimea
de 6.508.70 m, dintr-o argil pr foas , cu plasticitate mare, aflat n stare de consisten"
plastic vrtoas . Principalele rezultate ale ncerc rilor de laborator sunt prezentate n tabelul
5.5.
Tabelul 5.5 Principalele rezultate ale ncerc!rilor de laborator
Eoed
c
+
"
Forajul Proba Adncimea IP [%]
n [%]
IC [-]
[kPa]
[kPa]
[g/cm3]
[,]
F1
N1
2.00
28.6
0.78
1.87
40.3
8500 17.5
28.4
F1
N2
4.00
29.3
0.82
1.92
39.6
8800 17.8
29.6
F1
N3
6.00
30.2
0.93
1.97
39.3
9700 19.2
32.1
F2
N1
2.00
27.8
0.78
1.86
40.7
7800 16.8
24.8
F2
N2
4.00
28.3
0.84
1.90
39.7
8200 17.1
26.2
F2
N3
6.00
30.4
0.92
1.96
39.5
9300 19.3
31.6
F2
N4
8.00
31.2
0.97
1.99
39.1
9700 19.7
32.1
Pentru verificarea terenului de fundare la starea limit! de deforma"ii prin calculul tas rii
diferen"iate (fig. 5.12), trebuie determinate valorile caracteristice pentru:
Plasticitatea p mntului
Consisten"a p mntului
Greutatea volumic (densitatea) n stare natural
Porozitatea #i indicele porilor
Modulul de deforma"ie edometric, Eoed #i modulul de deforma"ie liniar , E = M0Eoed,
unde coeficientul de corec"ie M0 se determin pe baza tabelului A.3.1. din NP 122.
38

Figura 5.12
Exemplu de calcul 1: Determinarea valorilor caracteristice ale indicelui de plasticitate
1.1. Calculul coeficientului de varia"ie, Vx:
1.1.1. Media aritmetic a valorilor Xi;

Xm %

.X i 28.6 ) 29.3 ) 30.2 ) 27.8 ) 28.3 ) 30.4 ) 31.2


%
- X m % I P m % 29.4 %
n
7

1.1.2. Abaterea standard a valorilor individuale Xi;


sx %

1
1
2
&28.6 ! 29.4 '2 ) &29.3 ! 29.4'2 ) ... )&31.2 ! 29.4 '2 - s x % 1.2
.& X i ! X m ' %
7 !1
n !1

1.1.3. Coeficientul de varia"ie, Vx;


Vx %

sx
1.2
%
- V x % 0.042
X m 29.4

Observa"ie: Prin consultarea tabelului 3.1 Valori maxime ale coeficientului de varia"ie
recomandate pentru delimitarea unui element geologic din NP 122 se constat c valoarea
coeficientului de varia"ie este mai mic dect valoarea maxim recomandat (Vx max = 0.30)
ceea ce confirm faptul c probele provin din acela#i strat geologic.

39

1.2. Calculul valorilor caracteristice ale indicelui de plasticitate:


1.2.1. Coeficientul statistic kn pentru stabilirea valorilor caracteristice;
Deoarece se iau n considerare numai valorile determinate direct prin ncerc ri, coeficientul de
varia"ie pentru terenul respectiv nu este cunoscut n prealabil iar valoarea kn se ia din Tabelul
3.2 (NP 122), coloana Vx necunoscut. Pentru num rul de valori n = 7, kn se determin prin
interpolare, kn = 0.745.
1.2.2. Valoarea caracteristic superioar :
X k sup % X m &1 ) k n * V x ' % 29.4&1 ) 0.745 * 0.042 ' - X k sup % I P k sup % 30.3 %
1.2.3. Valoarea caracteristic inferioar :
X k inf % X m &1 ! k n * V x ' % 29.4&1 ! 0.745 * 0.042 ' - X k inf % I P k inf % 28.5 %
Exemplu de calcul 2: Determinarea valorilor caracteristice ale indicelui de consisten"

2.1. Calculul coeficientului de varia"ie, Vx:


2.1.1. Media aritmetic a valorilor Xi;
Xm %

.X i 0.78 ) 0.82 ) 0.93 ) 0.78 ) 0.84 ) 0.92 ) 0.97


- X m % I C m % 0.86
%
7
n

2.1.2. Abaterea standard a valorilor individuale Xi;


sx %

1
1
2
&0.78 ! 0.86'2 ) &0.82 ! 0.86'2 ) ... ) &0.97 ! 0.86'2 - s x % 0.077
.& X i ! X m ' %
n !1
7 !1

2.1.3. Coeficientul de varia"ie, Vx;


Vx %

sx
0.077
%
- V x % 0.089
0.86
Xm

Observa"ie: Prin consultarea tabelului 3.1 Valori maxime ale coeficientului de varia"ie recomandate pentru
delimitarea unui element geologic din NP 122 se constat c valoarea coeficientului de varia"ie este mai mic
dect valoarea maxim recomandat (Vx max = 0.15) ceea ce confirm faptul c probele provin din acela#i strat
geologic.

2.2. Calculul valorilor caracteristice ale indicelui de consisten" :


2.2.1. Coeficientul statistic kn pentru stabilirea valorilor caracteristice;
Deoarece se iau n considerarea numai valorile determinate direct prin ncerc ri,coeficientul
de varia"ie pentru terenul respectiv nu este cunoscut n prealabil iar valoarea kn se ia din
Tabelul 3.2 (NP 122), coloana Vx necunoscut. Pentru num rul de valori n = 7, kn se determin
prin interpolare, kn = 0.745.

40

2.2.2. Valoarea caracteristic superioar :


X k sup % X m &1 ) k n * V x ' % 0.86&1 ) 0.745 * 0.089 ' - X k sup % I C k sup % 0.92

2.2.3. Valoarea caracteristic inferioar :


X k inf % X m &1 ! k n * V x ' % 0.86&1 ! 0.745 * 0.089 ' - X k inf % I C k inf % 0.81

Exemplu de calcul 3: Determinarea valorilor caracteristice ale densit "ii )n stare natural

3.1. Calculul coeficientului de varia"ie, Vx:


3.1.1. Media aritmetic a valorilor Xi;

Xm %

.X i 1.87 ) 1.92 ) 1.97 ) 1.86 ) 1.90 ) 1.96 ) 1.99


%
- X m % 1 m % 1.924 g cm 3
n
7

3.1.2. Abaterea standard a valorilor individuale Xi;


sx %

1
2
.& X i ! X m ' %
n !1

1
&1.87 ! 1.924'2 ) &1.92 ! 1.924'2 ) ... )&1.99 ! 1.924'2 - s x % 0.051
7 !1

3.1.3. Coeficientul de varia"ie, Vx;


Vx %

sx
0.051
%
- V x % 0.0263
X m 1.924

Observa"ie: Prin consultarea tabelului 3.1 Valori maxime ale coeficientului de varia"ie
recomandate pentru delimitarea unui element geologic din NP 122 se constat c valoarea
coeficientului de varia"ie este mai mic dect valoarea maxim recomandat (Vx max = 0.05)
ceea ce confirm faptul c probele provin din acela#i strat geologic.
3.2. Calculul valorii caracteristice a densit "ii n stare natural :
3.2.1. Coeficientul statistic kn pentru stabilirea valorilor caracteristice;
Deoarece se iau n considerarea numai valorile determinate direct prin ncerc ri,coeficientul
de varia"ie pentru terenul respectiv nu este cunoscut n prealabil iar valoarea kn se ia din
Tabelul 3.2 (NP 122), coloana Vx necunoscut. Pentru num rul de valori n = 7, kn se determin
prin interpolare, kn = 0.745.
3.2.2. Valoarea caracteristic superioar :
X k sup % X m &1 ) k n * V x ' % 1.924&1 ) 0.745 * 0.0263' - X k sup % 1 k sup % 1.96 g cm 3

41

3.2.3. Valoarea caracteristic inferioar :


X k inf % X m &1 ! k n * V x ' % 1.924&1 ! 0.745 * 0.0263' - X k inf % 1 k inf % 1.89 g cm 3

Exemplu de calcul 4: Determinarea valorilor caracteristice ale porozit "ii

4.1. Calculul coeficientului de varia"ie, Vx:


4.1.1. Media aritmetic a valorilor Xi;
Xm %

.X i 40.3 ) 39.6 ) 39.3 ) 40.7 ) 39.7 ) 39.5 ) 39.1


%
- X m % nm % 39.7 %
7
n

4.1.2. Abaterea standard a valorilor individuale Xi;


sx %

1
2
.& X i ! X m ' %
n !1

1
&40.3 ! 39.7 '2 ) &39.6 ! 39.7 '2 ) ... )&39.1 ! 39.7 '2 - s x % 0.565
7 !1

4.1.3. Coeficientul de varia"ie, Vx;


Vx %

sx
0.565
%
- V x % 0.014
Xm
39.7

4.2. Calculul valorilor caracteristice ale porozit "ii:


4.2.1. Coeficientul statistic kn pentru stabilirea valorilor caracteristice;
Deoarece se iau n considerarea numai valorile determinate direct prin ncerc ri,coeficientul
de varia"ie pentru terenul respectiv nu este cunoscut n prealabil iar valoarea kn se ia din
Tabelul 3.2 (NP 122), coloana Vx necunoscut. Pentru num rul de valori n = 7, kn se determin
prin interpolare, kn = 0.745.
4.2.2. Valoarea caracteristic superioar :

X k sup % X m &1 ) k n * V x ' % 39.7&1 ) 0.745 * 0.014 ' - X k sup % nk sup % 40.2%
4.2.3. Valoarea caracteristic inferioar :
X k inf % X m &1 ! k n * V x ' % 39.7&1 ! 0.745 * 0.014 ' - X k inf % nk inf % 39.3%
Exemplu de calcul 5: Determinarea valorilor caracteristice ale modulului de deforma"ie
edometric

5.1. Calculul coeficientului de varia"ie, Vx:


5.1.1. Media aritmetic a valorilor Xi;
Xm %

.X i 8500 ) 8800 ) 9700 ) 7800 ) 8200 ) 9300 ) 9700


%
- X m % Eoed m % 8857kPa
n
7
42

5.1.2. Abaterea standard a valorilor individuale Xi:


sx %

1
2
.& X i ! X m ' %
n !1

1
&8500 ! 8857 '2 ) &8800 ! 8857'2 ) ... ) &9700 ! 8857'2 - s x % 741.3
7 !1

5.1.3. Coeficientul de varia"ie, Vx;


Vx %

sx
741.3
%
- Vx % 0.084
X m 8857

5.2. Calculul valorilori caracteristice ale modulului de deforma"ie edometric:


5.2.1. Coeficientul statistic kn pentru stabilirea valorilor caracteristice;
Deoarece se iau n considerarea numai valorile determinate direct prin ncerc ri,coeficientul
de varia"ie pentru terenul respectiv nu este cunoscut n prealabil iar valoarea kn se ia din
Tabelul 3.2 (NP 122), coloana Vx necunoscut. Pentru num rul de valori n = 7, kn se determin
prin interpolare, kn = 0.745.
5.2.2. Valoarea caracteristic superioar :
X k sup % X m &1 ) k n * V x ' % 8857&1 ) 0.745 * 0.084 ' - X k sup % E oed k sup % 9409 kPa

5.2.3. Valoarea caracteristic inferioar :


X k inf % X m &1 ! k n * V x ' % 8857&1 ! 0.745 * 0.084 ' - X k inf % E oed k inf % 8305 kPa

Din Tabelul A.3.1. (NP 122), pentru un p mnt cu plasticitate mare (IP > 20 %), aflat n stare
de consisten" plastic vrtoas (IC = 0.76 1), cu indicele porilor e = 0.61 0.80, rezult
M0 = 1.5.
Tasarea minim se va calcula n zona n care pachetul coeziv are grosimea minim ,
considerndu-se modulul de deforma"ie liniar Ek sup:
E k sup % E oed k sup * M 0 % 9409 * 1.5 - E k sup % 14114 kPa
Tasarea maxim se va calcula n zona n care pachetul coeziv are grosimea maxim ,
considerndu-se modulul de deforma"ie liniar Ek inf:
E k inf % E oed k inf * M 0 % 8305 * 1.5 - E k inf % 12458 kPa
Pentru verificarea la dep! irea local! a capacit!"ii portante a terenului, ilustrat prin
schema de cedare din figura 5.13, se determin valorile caracteristice locale ob"inute n
func"ie de rezultatele preluate din tabelul 15.7 #i date n tabelul 5.6 ncerc rilor de laborator
pentru + #i c pe probe provenite de la adncimile de 2 #i 4 m .

43

Forajul
F1
F1
F2
F2

Tabelul 5.6 Valorile + "i c la adncimile de 2.00 "i 4.00 m


Adncimea
c [kPa]
+ [,]
2.00
17.5
28.4
4.00
17.8
29.6
2.00
16.8
24.8
4.00
17.1
26.2

Proba
N1
N2
N1
N2

Figura 5.13
Exemplu de calcul: Determinarea valorilor caracteristice locale ale unghiului de frecare
intern
1. Calculul coeficientului de varia"ie, Vx:
1.1. Media aritmetic a valorilor Xi;
.X i 17.5 ) 17.8 ) 16.8 ) 17.1
Xm %
%
- X m % + m % 17.3
n
4
1.2. Abaterea standard a valorilor individuale Xi;
sx %

1
2
.& X i ! X m ' %
n !1

1
&17.5 ! 17.3'2 ) &17.8 ! 17.3'2 ) ... )&17.1 ! 17.3'2 - s x % 0.44
7 !1

1.3. Coeficientul de varia"ie, Vx;


Vx %

sx
0.44
%
- V x % 0.0254
X m 17.3

44

2. Calculul valorii caracteristice locale a unghiului de frecare intern :


n cazul de fa" , ca #i n majoritatea calculelor practice, intervine numai valoarea local
inferioar .
X k loc % X m &1 ! 2 * V x ' % 17.3&1 ! 2 * 0.0254 ' - X k loc % + k loc % 16.4

Exemplu de calcul: Determinarea valorilor caracteristice locale ale coeziunii


1. Calculul coeficientului de varia"ie, Vx:
1.1. Media aritmetic a valorilor Xi;
Xm %

.X i 28.4 ) 29.6 ) 24.8 ) 26.2


%
- X m % cm % 27.25 kPa
n
4

1.2. Abaterea standard a valorilor individuale Xi;


sx %

1
2
.& X i ! X m ' %
n !1

1
&28.4 ! 27.25'2 ) &29.6 ! 27.25'2 ) ... ) &26.2 ! 27.25'2 - s x % 2.16
7 !1

1.3. Coeficientul de varia"ie, Vx;


Vx %

sx
2.16
%
- Vx % 0.079
X m 27.25

2. Calculul valorii caracteristice locale a coeziunii:


n cazul de fa" , ca #i n majoritatea calculelor practice, intervine numai valoarea local
inferioar .
X k loc % X m &1 ! 2 * V x ' % 17.3&1 ! 2 * 0.0254 ' - X k loc % ck loc % 22.9 kPa

45

CAPITOLUL 6.
PROIECTAREA GEOTEHNIC$ A FUNDA%ILOR DE SUPRAFA%$

Acest capitol are n vedere prevederile din NP 112 care sunt corelate cu prevederile din SR
EN 1997-1 #i SR EN 1997-1/NB, Sec"iunea 6.
6.1. St!ri limit!

La proiectarea geotehnic
urm toarele st ri limit :

a funda"iilor de suprafa"

trebuie s fie luate n considerare

a. St rile limit ultime de tip GEO, caracterizate prin deplas ri neamortizate ale funda"iei, se
pot manifesta prin:
- pierderea stabilit "ii generale;
- epuizarea capacit "ii portante, cedarea prin poansonare;
- cedarea prin alunecare;
- cedarea combinat n teren
- cedarea combinat n teren #i structur .
b. Starea limit ultim de tip STR, caracterizat prin deplas ri amortizate mari ale funda"iilor,
se poate manifesta prin cedarea structural .
c. St rile limit de exploatare se pot manifesta prin:
- tas ri excesive;
- ridicarea excesiv a terenului datorit umfl rii, nghe"ului #i altor cauze;
- vibra"ii inacceptabile.
6.2. Metode de proiectare

La proiectarea geotehnic
prezentate mai jos.

a funda"iilor de suprafa"

trebuie utilizat

una din metodele

Metoda direct! presupune calcule separate pentru fiecare stare limit .

La starea limit ultim , modelul de calcul trebuie s simuleze ct mai bine cu putin"
mecanismul de cedare.
- Pentru calculul capacit "ii portante se utilizeaz metoda bazat pe un model de calcul
analitic prezentat n Anexa F la NP 112.
- Pentru verificarea fa" de cedarea prin lunecarea pe talp , care trebuie efectuat atunci cnd
nc rcarea nu este normal pe talpa funda"iei, se utilizeaz metoda prezentat la pct. I.6.2 din
NP 112.
La starea limit de exploatare se impune efectuarea unui calcul al tas rilor.
Metodele de calcul utilizate sunt:
- metode analitice:
- metoda nsum rii tas rilor pe strate elementare (Anexa H la NP 112);
46

- metodele bazate pe solu"ii din teoria elasticit "ii pentru calculul tas rii (Anexa F la
SR EN 1997-1), respectiv pentru calculul nclin rii funda"iei dreptunghiulare, circulare
sau continue (Anexa H la NP 112).
-

metode care utilizeaz modele semi-empirice, bazate pe rezultatele unor ncerc ri pe


teren, n conformitate cu Anexele B2, C2 #i D4 la SR EN 1997-2 (ncercarea cu
penetrometrul cu con, ncercarea cu presiometrul, ncercarea de penetrare standard).

Metoda indirect! este bazat pe experien"a comparabil #i utilizeaz rezultatele ncerc rilor
pe teren sau n laborator sau alte observa"ii, precum #i nc rc rile corespunz toare st rii limit
de exploatare. ntruct experien"a comparabil corespunde st rii limit de exploatare,
utilizarea metodei indirecte satisface n mod automat cerin"ele SLE. n acela#i timp, metoda
indirect acoper implicit #i cerin"ele st rii limit ultime, cu condi"ia s existe o experien"
comparabil . A#adar, metoda indirect este o metod care asigur ntr-un singur pas
verificarea att la starea limit de exploatare ct #i la starea limit ultim .

n metoda indirect calculele se pot efectua utiliznd modele analitice sau semi-empirice dar,
ntruct se verific doar condi"iile impuse de SLE, nu este necesar adoptarea unei anumite
abord ri de calcul ca n cazul metodei directe.
Un exemplu de metod indirect este dat n Anexa C1 la SR EN 1997-2.
Metoda prescriptiv! este bazat pe experien"a comparabil care arat c funda"ii
dimensionate pentru o anumit presiune pe teren au condus la deforma"ii acceptabile pentru o
construc"ie. n acest mod, presiunea devine la rndu-i acceptabil pentru a putea fi aplicat la
lucr ri similare n condi"ii de teren similare.

Un exemplu de metod prescriptiv l constituie presiunile conven"ionale date n Anexa C la


NP 112. Trebuie avut n vedere c dimensionarea n faza final de proiectare a funda"iei pe
baza presiunii conven"ionale reprezint satisfacerea simultan a cerin"elor att pentru SLU ct
#i pentru SLE.
6.3 Proiectarea la st!ri limit! ultime
Stabilitatea general!

Trebuie verificat n urm toarele situa"ii: n apropiere sau pe un taluz, natural sau artificial; n
apropierea unei excava"ii sau a unei lucr ri de sus"inere; n apropiere de un ru, canal, lac,
rezervor sau de malul m rii; n apropierea unor exploat ri miniere sau a unor lucr ri
ngropate.
Metodele de verificare a stabilit "ii generale sunt examinate n SR EN 1997-1, Sec"iunea 11.
Capacitatea portant!

Trebuie satisf cut inegalitatea [(I.13) NP 112]:


Vd # Rd

(6.1)

unde:
47

Vd este valoarea de calcul a ac"iunii verticale sau componenta vertical a unei ac"iuni totale
aplicat la baza funda"iei;
Rd este valoarea de calcul a capacit "ii portante.
n Vd trebuie inclus greutatea proprie a funda"iei, greutatea oric rui material de umplutur #i
toate presiunile p mntului, fie favorabile, fie nefavorabile; presiunile apei, care nu se
datoreaz nc rc rilor transmise terenului de fundare, trebuie incluse ca ac"iuni.
Rd se calculeaz , dup caz, cu rela"iile F.1 #i F.2 din Anexa F la NP 112.
Rezisten"a la lunecare

Se cere ndeplinirea condi"iei [(I.23) NP 112]:


Hd # Rd + Rp;d
(6.2)
unde:
Hd este valoarea de calcul a ac"iunii orizontale sau componenta orizontal a unei ac"iuni totale
aplicat paralel cu baza funda"iei, incluznd valoarea de calcul a oric rei presiuni active a
p mntului asupra funda"iei;
Rd este valoarea de calcul a rezisten"ei ultime la lunecare;
Rp;d este valoarea de calcul a rezisten"ei frontale #i/sau laterale mobilizate ca urmare a ac"iunii
executate de Hd asupra funda"iei.
Aceat stare limit ultim de tip GEO pentru funda"ie poate fi atins chiar #i f r formarea
unui mecanism de cedare n p mntul din fa"a funda"iei. Cu alte cuvinte, Rp;d poate s nu
reprezinte rezisten"a pasiv a p mntului, pentru a c rei mobilizare sunt necesare deplas ri
mari. Trebuie, totodat , avute n vedere efectele excav rii locale, eroziunii, contrac"iei argilei
#.a., care pot reduce sau chiar anula rezisten"a pasiv din fa"a funda"iilor de mic adncime ale
zidurilor de sprijin.
Rd se calculeaz , dup caz, cu rela"iile I.24 #i I.25 din NP 112.
Cedarea structural! datorat! deplas!rii funda"iei

Aceasta este o stare limit ultim de tip STR, datorat deplas rilor diferen"iale verticale #i
orizontale ale funda"iilor, produse, de pild , de:
- tas ri sau deplas ri orizontale mari;
- tas ri ca urmare a coborrii nivelului apei subterane;
- contrac"ii ca urmare a suc"iunilor exercitate de r d cinile pomilor din vecin tatea funda"iilor;
- umflarea argilelor ca urmare a varia"iilor de umiditate;
- tas ri ale p mnturilor afnate n urma vibra"iilor, inunda"iilor etc.
Valorile limit ale deplas rilor, n vederea evit rii ced rii structurale, trebuie stabilite la
proiectarea structurii. n Anexa H din NP 112 sunt date valori limit orientative ale
deforma"iilor structurilor #i deplas rilor funda"iilor.

48

6.4. Proiectarea la starea limit! de exploatare

Pentru st rile limit de exploatare n teren sau ntr-o sec"iune, element sau mbinare a
structurii, trebuie verificat ndeplinirea condi"iei [(I.12) NP 112]:
Ed * Cd

(6.3)

unde:
Ed este valoarea de calcul a efectului unei ac"iuni sau combina"iilor de ac"iuni
Cd este valoarea de calcul limit a efectului unei ac"iuni sau combina"ii de ac"iuni
n concordan" cu practica de proiectare din "ara noastr , bazat pe aplicarea metodei st rilor
limit , rela"ia (6.3) din Anexa H la NP 112 este particularizat sub forma:
2s # 2s

sau

2t # 2t

(6.4)

unde:
2s

sau

2s

- valori limit ale deplas rilor funda"iilor #i deforma"iilor structurilor, stabilite de


proiectantul structurii sau determinate conform NP 112 Anexa H tabelul H.1
- valori limit ale deplas rilor funda"iilor #i deforma"iilor structurilor admise din punct
de vedere tehnologic, specificate de proiectantul tehnolog, n cazul constructiilor cu
restric"ii de deforma"ii n exploatare

2t

2t

- deplas ri sau deforma"ii posibile, calculate conform NP 112 Anexa H

De asemenea, "innd seama de practica de proiectare din "ara noastr , NP 112 introduce,
al turi de condi"iile (6.4), condi"ia de verificare a criteriului privind limitarea nc rc rilor
transmise la teren [(I.26) NP 112]:
pef,med < ppl

(6.5)

unde:
pef,med este presiunea efectiv medie la baza funda"iei, calculat pentru grup rile de ac"iuni
(efecte ale ac"iunilor) definite conform CR 0, dup caz (caracteristic , frecvent ,
cvasipermanent )
ppl este presiunea plastic , care reprezint valoarea de calcul limit a presiunii pentru care n
p mnt apar zone plastice de extindere limitat .

Presiunea plastic se calculeaz , dup caz, cu rela"iile H.16 #i H.17 din Anexa H la NP 112.
Condi"ia de verificare (6.5) exprim o condi"ie de veridicitate a calculului tas rilor bazat pe
modelul Hooke al mediului elastic att la stabilirea eforturilor n teren ct #i la definirea
rela"iilor efort deforma"ie. Se admite c , att timp ct zonele plastice au extindere limitat
(pe o adncime egal cu 1/4 din l "imea B a funda"iei), acest model poate sta la baza estim rii
tas rilor. O extindere mai mare a zonelor plastice ar conduce la un mediu elasto-plastic pentru
care tas rile ar trebui calculate pe alte baze (de exemplu prin aplicarea metodei elementelor
finite) ceea ce, n mod obi#nuit, nu se justific .

49

Rela"ia (6.5) se utilizeaz pentru calculul la starea limit de exploatare #i, n consecin" ,
coeficien"ii par"iali de rezisten" pentru parametrii geotehnici ", + #i c au valoarea unitar
("M = 1,0).
6.5 Exemple de calcul
6.5.1 Funda!ie izolat solicitat de for!e axiale centrice pe un strat de nisip uscat

Situa"ia de proiectare
Dimensiunile funda"iei: L = 2,60 m, B = 2,20 m, D = 0,50 m.
Valori caracteristice ale nc rc rilor axiale centrice: VGk = 800 kN, VQk = 450 kN.
Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici: +'k = 35, "k = 18 kN/m3, Ek = 15 MPa.
Valoare caracteristic pentru greutatea volumic a betonului armat: "ck = 25 kN/m3.

VGk+VQk

B
1. Verificarea la SLU GEO (Capacitatea portant )
Ab1G1: A1 + M1 + R1
A1:"G = 1,35, "Q = 1,50
M1:"+ = 1,00, ""=1,00
R1:"R;v = 1,00

Rela"ia de verificare:
Vd * Rd
Valoarea de calcul a ac"iunilor verticale:
Vd = G(WGk + VGk) + QVQk = G( ckLBD + VGk) +

QVQk =

1852 kN.

Valoarea capacit !ii portante:


R = A' (c'dNc bc scic + q' Nq bq sqiq + 0,5 'B' N b s i )
unde:
c'd - valoarea de calcul a coeziunii efective
Nc, Nq, N - factori adimensionali pentru capacitate portant n func!ie de !"d:
Nq = e"tan!'tan2(45.+!"d/2)
Nc = (Nq - 1) cot!"d
N = 2 (Nq- 1) tan#, n care# = !"d/2
50

!"d - valoarea de calcul a unghiului de frecare intern n termeni de eforturi efective


bc, bq, b - factori adimensionali pentru nclinarea bazei funda!iei; pentru funda!ie cu baza
orizontal : bq = b = bc = 1
sc, sq, s - factori adimensionali pentru forma bazei funda!iei; pentru funda!ia cu baza
rectangular :
sq = 1 + (B'/L' ) sin!"d
s = 1 0,3 (B'/L')
sc = (sq$Nq -1)/(Nq - 1)
ic, iq, i - factori adimensionali pentru nclinarea nc rc rii; pentru nc rcare vertical :
ic = iq = i = 1
q' - suprasarcina efectiv la nivelul bazei funda!iei
' - valoarea de calcul a greut !ii volumice efective a p mntului sub baza funda!iei
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 35%;
3
d = 18 kN/m ;
Nq = 33,3; Nc = 46,1; N = 20,4;
sq = 1,49; s = 0,75; sc = 1,5 (B' = B, L' = L pentru nc rcarea centric );
q' = dD = 9 kPa;
R = 4267 kN.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 4267 kN.
Verificare:
1852 kN $ 4267 kN (adev rat % ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1= (Vd/Rd)100 = 43%.
Ab1G2: A2 + M2 + R1
A2: G = 1; Q = 1,30
M2: ! = 1,25, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 1457 kN.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 29,3%;
3
d = 18 kN/m ;
Nq = 16,9; Nc= 28,4; N = 8,3;
sq= 1,41; s = 0,75; sc = 1,44;
q' = 9 kPa;
R = 1934 kN.
51

Valoarea de calcul a capacit !ii portante:


Rd = R/ Rv = 1934 kN.
Verificare:
1457kN $ 1934 kN (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,2 = (Vd/Rd)100=75%.
Ab3: A1 + M2 + R3
A1: G = 1,35; Q = 1,50
M2: ! = 1,25, = 1,00
R3: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 1852 kN.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 29,3%;
3
d = 18 kN/m ;
Nq = 16,9; Nc = 28,4; N = 8,3;
sq = 1,41; s = 0,75; sc = 1,44;
q' = 9 kPa;
R = 1934 kN.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1934 kN.
Verificare:
1852kN $ 1934 kN (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,3= (Vd/Rd) 100 = 96%.
2. Verificarea la SLE
Coeficien!ii par!iali:
A: G = 1; Q = 1 (CR 0, pct. 7.4.1.1.)
M: M = 1,00 (NP 112, pct. I.7.3.5)
Valorile de calcul:
Vd = 1322 kN;
!"d = 35%;
3
d = 18 kN/m ;
Ed = 15 MPa.
Verificarea criteriului privind deplasarea (tasarea) funda&iei
s ' slim
s tasarea posibil ;
52

slim tasarea limit stabilit de proiectantul structurii sau determinat conform NP 112, Anexa
H.
Calculul tas rii posibile se face prin metoda nsum rii tas rilor pe strate elementare (NP 112,
Anexa H)
pnet = pef,med q = Vd / LB D d
pef,med = 231 kPa; q = 9 kPa;
pnet = 222 kPa
s = b ' (szi,med hi / Es,i) (mm)
s = 26,8 mm.
Tas rile straturilor elementare sunt calculate n tabelul de mai jos.
Nr.
strat

hi
(m)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

z
(m)
0
0,8
0,8
1,6
1,6
2,4
2,4
3,2
3,2
4,0
4,0
4,8
4,8
5,6
5,6
6,4

z/B

L/B

a0

0
0,36
0,36
0,73
0,73
1,09
1,09
1,45
1,45
1,82
1,82
2,18
2,18
2,55
2,55
2,91

1,18

1
0,84
0,84
0,53
0,53
0,33
0,33
0,21
0,21
0,16
0,16
0,13
0,13
0,10
0,10
0,06

sz
(kPa)
222
186
186
118
118
73
73
47
47
36
36
29
29
22
22
13

sz,med
(kPa)

204
152
95
60
41
32
26
18

sgz
(kPa)
9
23
23
38
38
52
52
67
67
81
81
95
95
110
110
124

sz 0,2sgz

si
(mm)

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da

10,9
8,1
5,1
3,2
2,2
1,7
1,4
0,9

Verificarea criteriului privind limitarea nc rc rilor transmise la teren


pef,med ' ppl
ppl = ml ( B N1 + q N2 + c'dN3) (Anexa H NP 112)
ml = 1,7 (coeficient adimensional al condi!iilor de lucru, Anexa H NP 112)
N1, N2, N3 coeficien!i adimensionali de capacitate portant , defini!i n func!ie de !"d
N1 = 1,68; N2 = 7,73; N3 = 9,60;
= d = 18 kPa;
q = d D = 9 kPa.
Rezult :
ppl = 231 kPa
Verificare:
219 kPa $ 231 kPa (adev rat%ndeplinit )

53

6.5.2 Funda ie izolat! solicitat! de for e axiale excentrice pe un strat de nisip uscat

Situa!ia de proiectare
Dimensiunile funda!iei: L = 3,00 m, B = 2,20 m, D= 0,50 m.
Valori caracteristice ale nc rc rilor axiale excentrice: VGk = 800 kN, VQk = 450 kN.
Excentricit !ile nc rc rilor axiale: eB = 75 mm, eL = 100 mm.
Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici: !'k = 35, k = 18 kN/m3.
Valoare caracteristic pentru greutatea volumic a betonului armat: ck = 25 kN/m3.

VGk+VQk

B
Ab1G1: A1 + M1 + R1
A1: G = 1,35, Q = 1,50
M1: ! = 1,00, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Rela!ia de verificare:
Vd $ Rd
Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:
Vd = G (WGk+ VGk) + QVQk= G( ckL B D + VGk) +

QVQk =

1866 kN.

Aria efectiv (redus ) a bazei funda!iei:


e'B = ( GVGk + QVQk)eB/[ G(WGk + VGk) + QVQk] = 70,5 mm $ B/6 = 367 mm
e'L = ( GVGk + QVQk)eL/[ G(WGk + VGk) + QVQk] = 94 mm $ L/6 = 500 mm
A' = B'L' = (B 2e'B)(L 2e'L) = 5,79 m2.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :

!"d = 35%;

18 kN/m3
Nq = 33,3; Nc = 46,1; N = 20,4;
sq = 1,42; s = 0,78; sc = 1,43 (B 2e'B; L 2e'L);
q' = d D = 9 kPa;
R = 4169 kN.
d=

Valoarea de calcul a capacit !ii portante:


Rd = R/ Rv = 4169 kN.
Verificare:
54

1866kN $ 4169 kN (adev rat%ndeplinit )

Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 45%


Ab1G2: A2 + M2 + R1
A2: G = 1; Q = 1,30
M2: ! = 1,25, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iuniilor verticale:


Vd = 1468 kN.
Aria efectiv (redus ) a bazei funda!iei:
e'B = 70,8 mm $ B/6 = 367 mm
e'L = 94,4 mm $ L/6 = 500 mm
A' = 5,79m2.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 29,3%;
3
d = 18 kN/m ;
Nq = 16,9; Nc= 28,4; N = 8,3;
sq = 1,36; s = 0,78; sc = 1,38;
q' = 9 kPa;
R = 1892 kN.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1892 kN.
Verificare:
1468kN $ 1892 kN (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,2 = (Vd/Rd) 100 = 78%.
Ab3: A1 + M2 + R3
A1: G = 1,35; Q = 1,50
M2: ! = 1,25, = 1,00
R3: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 1866 kN.
Aria efectiv (redus ) a bazei funda!iei:
e'B = 70,5 mm $ B/6 = 367 mm
e'L = 94,0 mm $ L/6 = 500 mm
A' = 5,79 m2.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 29,3%;
3
d = 18 kN/m ;
55

Nq = 16,9; Nc= 28,4; N = 8,3;


sq = 1,36; s = 0,78; sc = 1,38;
q' = 9 kPa;
R = 1893kN.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1893 kN.
Verificare:
1866kN $ 1893 kN (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,3= (Vd/Rd) 100 = 99%.
6.5.3 Funda ie continu! pe un strat de p!mnt coeziv

Situa!ia de proiectare
Dimensiunile funda!iei: B = 3,40 m, D = 1,50 m.
Valori caracteristice ale nc rc rilor axiale centrice: VGk = 200 kN/m, VQk = 80 kN/m (calculul
se face pentru o lungime egal cu 1m).
Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici:
cuk = 45 kPa, !'k = 25, c'k = 5kPa, k = 21 kN/m3.
Apa subteran : Dw = 1,00 m, wk = 10 kN/m3.
Valoare caracteristic pentru greutatea volumic a betonului armat: ck = 25 kN/m3.
Qk

Dw

Gk+

B
Ab1G1: A1 + M1 + R1
A1: G = 1,35, Q = 1,50; G;stb = 0,9; G;dst = 1,35
M1: ! = 1,00, c = 1,00, cu = 1,00, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Rela!ia de verificare:
Vd $ Rd
Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:
Vd = G (WGk+ VGk) + QVQk - G;stb wB(D- Dw) = 547kN/m.
Capacitatea portant n condi!ii drenate
R = A' (c'dNc bc scic + q' Nq bq sqiq + 0,5 'B' N b s i )
56

A' = 1$B
bq = b = bc = 1 (pentru funda!ie cu baza orizontal )
sq = s = sc = 1 (pentru funda!ie continu )
ic = iq = i = 1 (pentru nc rcare vertical )
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 25%;
c'd = 5kPa;
3
d = 21 kN/m ;
Nq = 10,7; Nc= 20,7; N = 4,3;
q' = d D - G;dst w (D- Dw) = 24,7 kPa;
R = 1772 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1772 kN/m.
Verificare:
547 kN/m $ 1772 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 31%.
Capacitatea portant n condi!ii nedrenate
R = A' ("+2) cu;d bc sc ic + q
A' = 1$B
bc = 1 (pentru funda!ie cu baza orizontal )
sc = 1 (pentru funda!ie continu )
ic = 1 (pentru nc rcare vertical )
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
cu;d = 45 kPa;
3
d = 21 kN/m ;
q = d D = 31,5 kPa;
R = 818 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 818 kN/m.
Verificare:
547 kN/m $ 818 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 67%.
Ab1G2: A2 + M2 + R1
A2: G= 1; Q = 1,30; G;stb = 0,9; G;dst = 1,35
M2: ! = 1,25, c = 1,25, cu = 1,40, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 416 kN/m.
57

Capacitatea portant n condi!ii drenate


Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 20,5%;
c'd = 4kPa;
3
d = 21 kN/m ;
Nq = 6,7; Nc = 15,3; N = 2,1;
q' = d D - G;dst w (D- Dw) = 24,7 kPa;
R = 1026 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1026 kN/m.
Verificare:
416 kN/m $ 1026 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 41%
Capacitatea portant n condi!ii nedrenate
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
cu;d = 32,1 kPa;
3
d = 21 kN/m ;
q = d D = 31,5 kPa;
R = 593 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 593 kN/m.
Verificare:
416 kN/m $ 593 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 70%.
Ab3: A1 + M2 + R3
A1: G = 1,35, Q = 1,50; G;stb = 0,9;
M2: ! = 1,25, c = 1,25, cu = 1,40,
R1: R;v = 1,00

= 1,35
= 1,00

G;dst

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 547 kN/m.
Capacitatea portant n condi!ii drenate
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 20,5%;
c'd = 4 kPa;
3
d = 21 kN/m ;
58

Nq = 6,7; Nc = 15,3; N = 2,1;


q' = d D - G;dst w (D- Dw) = 24,7 kPa;
R = 1026 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1026 kN/m.
Verificare:
547 kN/m $ 1026 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 53%.
Capacitatea portant n condi&ii nedrenate
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
cu;d = 32,1 kPa;
3
d = 21 kN/m ;
q = d D = 31,5 kPa;
R = 593 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 593 kN/m.
Verificare:
547 kN/m $ 593 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 92%.

59

CAPITOLUL 7.
PROIECTAREA GEOTEHNIC! A FUNDA"ILOR PE PILO"I

Acest capitol are n vedere prevederile din NP 123 care sunt corelate cu prevederile din SR
EN 1997-1 #i SR EN 1997-1/NB, Sec!iunea 7.
NP 123 se refer la toate tipurile de pilo!i, din punctul de vedere al modului cum sunt
transferate la teren nc rc rile axiale (pilo!i purt tori pe vrf sau pilo!i flotan!i), din punctul de
vedere al solicit rii (axial , de compresiune, de trac!iune sau transversal ), din punctul de
vedere al modului de punere n oper (prin batere, prin presare, prin n#urubare, prin forare cu
sau f r injectare).
NP 123 nu se aplic la proiectarea micropilo!ilor.
Prevederile din NP 123 se pot aplica, n condi!iile precizate, #i la proiectarea funda!iilor pe
barete.
7.1

St#ri limit#

St rile limit care pot fi avute n vedere la proiectarea unei funda!ii pe pilo!i se clasific n 3
categorii, dup cum urmeaz :
(i) Referitor la epuizarea capacit !ii portante n raport cu terenul (capacitatea portant extern )
a pilo!ilor:
pierderea stabilit !ii generale;
epuizarea capacit !ii portante a funda!iei pe pilo!i;
ridicarea sau rezisten!a la trac!iune insuficient a funda!iei pe pilo!i;
cedarea terenului datorit nc rc rii transversale a funda!iei pe pilo!i;
(ii) Referitor la epuizarea capacit !ii portante interne a pilo!ilor:
cedarea structural a pilotului la diferite tipuri de solicit ri;
cedarea combinat n teren #i n funda!ia pe pilo!i;
cedarea combinat n teren #i structur .
(iii) Referitor la st rile limit de exploatare sau ultime n structur :
tasare excesiv ;
ridicare excesiv ;
deplasare lateral excesiv ;
vibra!ii inacceptabile.
7.2

Ac$iuni %i situa&ii de proiectare

Ac!iunile (i situa&iile de proiectare care trebuie incluse n proiectarea geotehnic sunt descrise
n Capitolul 5 din prezentul Ghid.
Tipurile de ac!iuni asupra pilo!ilor produse de deplas rile terenului sunt: frecarea negativ ,
ridicarea (umflarea) #i nc rcarea transversal .
60

Frecarea negativ produs de tasarea p mntului din jurul pilotului


Frecarea negativ este o ac!iune vertical , dirijat de sus n jos, care apare atunci cnd
deplasarea terenului din jurul pilotului produs de comprimarea terenului sub greutate proprie
#i/sau efectul oric rei supranc rc ri n jurul pilotului este mai mare dect deplasarea pilotului
nsu#i.
Frecarea negativ se consider ca o for! care se adaug la for!ele axiale provenite de la
structur .
n mod normal, n grup rile de nc rcare nu se consider simultan frecarea negativ #i
nc rc rile temporare.
Ridicarea terenului
Sunt numeroase cauze care pot produce ridicarea terenului: desc rcarea terenului prin
excavare, ac!iunea nghe!ului, baterea pilo!ilor nvecina!i, umflarea p mntului argilos,
oprirea extragerii apei din pnzele acvifere, mpiedicarea evapor rii prin noi construc!ii etc.
Ridicarea se poate produce n cursul execu!iei, nainte de nc rcarea pilo!ilor de c tre lucrare.
Ca #i n cazul frec rii negative, ridicarea terenului se trateaz drept o ac!iune.
nc rcarea transversal produs de mi!c rile terenului
n SR EN 1997-1, Sec!iunea 7 (7.3.2.4) sunt enumerate situa!iile de proiectare n care pot
ap rea nc rc ri transversale asupra unui pilot produse de mi#c rile terenului din jurul
acestuia.
Dintre acestea, situa!ia cea mai des ntlnit n !ara noastr este cea a pilo!ilor sau funda!iilor
pe pilo!i realizate ntr-un taluz aflat n mi#care.
O alt situa!ie de proiectare este ar tat n figura 7.1. n cuprinsul stratifica!iei apare un strat
argilos de consisten! redus . Sub efectul unei suprasarcini nesimetrice (de o singur parte a
funda!iei) este generat o tendin! de deplasare lateral a stratului moale care ncearc s se
lamineze printre pilo!ii funda!iei. Presiunea orizontal rezultat , ph, trebuie luat n
considerare la proiectare pentru a preveni ruperea pilo!ilor.

Figura 7.1 Presiunea orizontal generat de tendin"a de deplasare lateral a stratului moale
61

7.3

Metode de proiectare 'i considera$ii referitoare la proiectare

Principiul de baz al metodelor de proiectare a pilo!ilor respectiv a funda!iilor pe pilo!i const


n utilizarea rezultatelor nc rc rilor statice pe pilo!ii de proba ob!inute n mod direct, chiar pe
amplasamentul funda!iei. n anumite cazuri, rezultatele nc rc rilor statice pot fi utilizate n
mod indirect, atunci cnd se folosesc metode de calcul empirice sau teoretice a c ror validitate
a fost confirmat de nc rc ri sub sarcini statice realizate n situa!ii comparabile. De
asemenea, utilizarea rezultatelor unor ncerc ri sub sarcini dinamice este condi!ionat de
validitatea demonstrat prin ncerc ri statice n situa!ii comparabile. Proiectarea se poate face
#i pe baza datelor ob!inute prin monitorizarea comport rii unor funda!ii pe pilo!i comparabile,
dar numai dac acest mod de abordare este sus!inut de rezultatele investiga!iilor pe
amplasament #i ale ncerc rilor asupra terenului.
Factorii care trebuie lua!i n considerare la proiectarea funda!iilor pe pilo!i sunt:
(
comportarea pilo!ilor individuali #i a grupelor de pilo!i;
(
durata #i varia!ia n timp a nc rc rii;
(
suprasarcinile sau excava!iile prev zute a se produce n viitor;
(
modific ri poten!iale n regimul apei subterane.
De asemenea, la alegerea tipului de pilot #i a metodei de punere n oper se vor avea n vedere
diferitele aspecte enumerate n SR EN 1997-1, Sec!iunea 7.
7.4

nc#rc#ri de prob# pe pilo$i

n SR EN 1997-1, Sec!iunea 7, sunt indicate situa!iile n care trebuie ntreprinse nc rc rile de


prob pe pilo!i #i modalit !ile de utilizare a acestora. Se examineaz nc rc rile statice de
prob , att pe pilo!ii de prob ct #i pe pilo!ii care r mn n lucrare, precum #i ncerc rile n
condi!ii dinamice.
NP 123 precizeaz condi!iile de utilizare a nc rc rilor pe pilo!i n faza final de proiectare #i
stabile#te num rul total minim al pilo!ilor ncerca!i static. Pentru ncerc rile n condi!ii
dinamice, n NP 123 se cere respectarea indica!iilor din SR EN 1997-1 (7.5.3).
n privin&a modului de efectuare a ncerc rilor pe pilo&i este necesar respectarea prevederilor
din reglementarile tehnice n vigoare privind ncercarea n teren a pilo&ilor de prob (i a
pilo&ilor din funda&ii.
7.5

Pilo$i supu'i la solicit#ri axiale

n SR EN 1997-1(7.6) se precizeaz patru tipuri de st ri limit care pot fi induse n cazul


pilo!ilor supu#i la solicit ri axiale.
Primele dou se refer la pilo!ii izola!i sau n grup:
( st ri limit ultime de cedare prin epuizarea capacit !ii portante la compresiune sau
trac!iune a pilotului izolat;
( st ri limit de cedare prin epuizarea capacit !ii portante la compresiune sau trac!iune a
funda!iei pe pilo!i ca un ntreg.
62

Ultimele dou sunt st ri limit de tip SLU sau SLE datorate tas rilor pilo!ilor:
( st ri limit ultime de cedare sau degradare sever a structurii produse de deplas ri
absolute sau diferen!iale excesive ale funda!iei pe pilo!i;
( st ri limit de exploatare ale structurii produse de deplasarea pilo!ilor.
Epuizarea capacit tii portante la compresiune sau trac!iune a pilotului izolat este definit drept
acea stare la care pilotul se deplaseaz nelimitat, n jos (dac este solicitat la compresiune) sau
n sus (dac este solicitat la trac!iune), cu o cre#tere sau descre#tere neglijabil a rezisten!ei. n
figura 7.2 este ar tat o diagram de nc rcare-tasare ob!inut prin nc rcarea de prob a unui
pilot solicitat la compresiune, care corespunde acestei situa!ii.
Sunt ns frecvente cazurile n care diagrama de nc rcare-tasare are alura ar tat n figura
7.3. n asemenea cazuri, criteriul de cedare se asociaz cu o tasare limit , slim, egal cu 10%
din diametrul (latura) pilotului.

Figura 7.2
Figura 7.3
Diagrame de nc rcare-tasare ob"inute prin ncercarea la compresiune a unor pilo"i de
prob
7.5.1 Capacitatea portant! la compresiune

Rela!ia general de verificare este [(1) NP 123]:


Fc;d ' Rc;d
(7.1)
unde:
Fc;d - valoarea de calcul a nc rc rii axiale de compresiune asupra unui pilot sau a unui grup de
pilo!i corespunz toare st rii limit ultime;
Rc;d - valoarea de calcul a rezisten!ei la compresiune a terenului n contact cu pilotul la starea
limit ultim , Rc.
Rela!iile date n NP 123 privitoare la determinarea lui Rc;d se refer exclusiv la pilotul
individual.
Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza nc rc rilor statice de prob pe
pilo"i
Pentru determinarea capacit !ii portante ultime se cere ca pilo!ii ncerca!i s fie de acela#i tip
ca pilo!ii din funda!ie #i s fie realiza!i n acela#i condi!ii de teren. Interpretarea rezultatelor
63

ncerc rilor pe pilo!i trebuie s ia n considerare variabilitatea terenului de fundare de pe


amplasament precum #i cea datorat abaterilor de la tehnologia normal de execu!ie.
n cazul unor pilo!i cu diametru foarte mare se admite s se efectueze nc rcarea de prob pe
pilo!i instrumenta!i cu diametru mai mic, f r a se cobor ns sub raportul 0,5 ntre diametrul
pilotului de prob #i cel al pilotului din lucrare. Totodat , tehnologia de execu!ie a celor doi
pilo!i trebuie s fie aceea#i.
Capacitatea portant
p mnturilor

ultim

de compresiune stabilit

pe baza ncerc rilor asupra

n SR EN 1997-1 se cere ca metodele din aceast categorie s se bazaze pe rezultatele unor


ncerc ri pe pilo!i #i pe o experien& comparabil .
Este permis utilizarea unui a#a-numit coeficient de model care s ia n considerare
amploarea incertitudinii pe care o introduce metoda de calcul, astfel nct capacitatea portant
estimat pe aceast cale s fie suficient de sigur .
ntre metodele din aceast categorie se nscrie #i calculul capacit !ii portante a pilo!ilor
prefabrica!i introdu#i prin batere, pe baza datelor din ncercarea de penetrare static cu conul
(CPT) inclus n NP 123.
Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza rezultatelor unor ncerc ri
dinamice
n SR EN 1997-1 se consider trei tipuri de ncerc ri dinamice relevante n acest caz:
(
pe baza ncerc rilor de impact dinamice
(
pe baza formulelor de batere
(
pe baza interpret rii ecua!iei undei.
NP 123 se refer , de asemenea, la cele trei tipuri de ncerc ri dinamice, dar d rela!ii de calcul
doar n cazul formulelor de batere, aplicabile n cazul pilo!ilor purt tori pe vrf b tu!i ntr-un
p mnt necoeziv.
Capacitatea portant ultim la compresiune a pilo"ilor stabilit prin metode prescriptive
n SR EN 1997-1 nu se face nici o referire cu privire la utilizarea de metode prescriptive n
cazul pilo!ilor solicita!i axial.
n NP 123 este inclus o metod prescriptiv , prin preluarea #i adaptarea procedurilor din
STAS 2561/3.
7.5.2 Capacitatea portant! la trac iune

Rela!ia general de verificare este [(20) NP 123]:


Ft;d ' Rt;d
(7.2)
unde:
Ft;d - valoarea de calcul a trac!iunii exercitat asupra unui pilot corespunz toare st rii limit
ultime;
64

Rt;d - valoarea de calcul a rezisten!ei la trac!iune a pilotului n contact cu terenul la starea limit
ultim , Rt.
n SR EN 1997-1 se examineaz determinarea capacit !ii portante la trac!iune pe baza
nc rc rilor de prob asupra pilo!ilor #i pe baza ncerc rilor asupra p mntului.
n plus fa! de prevederile din SR EN 1997-1, n NP 123 se abordeaz stabilirea rezisten!ei
ultime la trac!iune pe baza datelor din ncercarea de penetrare static #i prin metode
prescriptive.
Pe lng cedarea prin smulgerea din p mnt a pilo!ilor, n SR EN 1997-1 este inclus #i
cedarea prin ridicarea sub efectul subpresiunii (starea limit UPL) a unui bloc de p mnt care
con!ine pilo!ii.
7.5.3 Deplas!ri verticale ale funda iilor pe pilo i

Funda!ia pe pilo!i trebuie astfel proiectat nct deplas rile verticale s fie limitate #i s nu
conduc la apari!ia unor st ri limit , fie de tip SLU, fie de tip SLE, n structura suportat de
pilo!i.
n SR EN 1997-1 se arat c , atunci cnd se calculeaz deplas rile verticale ale unei funda!ii
pe pilo!i, este indicat s se aibe n vedere incertitudinile asociate cu modelul de calcul #i cu
determinarea propriet !ilor p mntului care intervin, ceea ce face ca de cele mai multe ori
calculele s nu poat furniza dect o estimare aproximativ a deplas rilor. n acest sens
trebuie considerat #i metoda de calcul a tas rii unei funda!ii pe pilo!i bazat pe schema
funda!iei conven!ionale, dat n Anexa D la NP 123.
7.6

Pilo$i solicita$i transversal

Rela!ia de verificare este [(29) NP 123]:


(7.3)
Ftr ,d ' Rtr ,d
unde:
Ftr ,d - valoarea de calcul a nc rc rii transversale asupra unui pilot corespunz toare st rii limit
ultime;
Rtr;d - valoarea de calcul a rezisten!ei la solicitare transversal a pilotului n contact cu terenul
la starea limit ultim , Rtr, lund n considerare efectul oric ror nc rc ri axiale de
compresiune sau de trac!iune.
Potrivit SR EN 1997-1, n func!ie de rigiditatea pilo!ilor sunt posibile dou mecanisme de
cedare:
) n cazul pilo!ilor scur!i, rotirea sau translatarea pilotului ca un corp rigid (Fig. 7.4);
) n cazul pilo!ilor lungi #i zvel!i, cedarea prin ncovoiere a pilotului, nso!it de o plastifiere
local #i o deplasare a p mntului n aproprierea capului pilotului (Fig. 7.5).
n cazul pilo!ilor lungi #i zvel!i, conform SR EN 1997-1, se accept utilizarea teoriei grinzii
pe mediu elastic suportat de resoarte elastice.

65

n Anexa A din NP 123 este prezentat o astfel de metod de calcul a pilotului solicitat
transversal, n ipoteza model rii terenului de fundare ca un mediu discret de tip Winkler.
Conform NP 123, pentru fazele preliminare de proiectare se acccept la calculul rezisten!ei la
nc rcare transversal a pilotului utilizarea unei metode prescriptive bazat pe conceptul
lungimii conven!ionale de ncastrare, l0.

Figura 7.4
Cazul pilo"ilor scur"i !i rigizi

Figura 7.5
Cazul pilo"ilor lungi !i zvel"i

n Anexa B din NP 123 este prezentat o metod de calcul a deplas rilor #i rotirilor unui grup
spa!ial de pilo!i cu radier rigid.
7.7

Proiectarea structural# a pilo$ilor

SR EN 1997-1 impune verificarea pilo!ilor fat de cedarea structural , cu respectarea


prevederilor normativelor cu relevan! pentru materialul din care este alc tuit pilotul.
Pentru pilo!ii zvel!i care trec prin ap sau printr-un strat gros de p mnt foarte moale, se
impune verificarea la flambaj, exceptnd cazul n care valoarea coeziunii nedrenate, cu, a
stratului foarte moale este mai mare dect 10 kPa.
n capitolul 9 din NP 123 sunt prezentate elementele privind proiectarea structural a pilo!ilor.
7.8

Supravegherea execu$iei

SR EN 1997-1 impune elaborarea unui program de instalare a pilo!ilor #i specific elementele


pe care s le cuprind acest program.
Se cere, de asemenea, ca instalarea tuturor pilo!ilor s fie monitorizat , nregistndu-se pe
amplasament datele ob!inute pe parcursul instal rii pilotului, cu respectarea prevederilor din
standardele de execu!ie a lucr rilor speciale de funda!ii.

66

7.9

Exemple de calcul

7.9.1. Calculul capacit! ii portante ultime la compresiune a unor pilo i de beton armat
prin metode prescriptive

Se consider pilo!i de beton armat, cu o fi# L = 10,00 m, din care 8,00 m ntr-o argil
nisipoas #i 2,00 m ntr-un nisip cu pietri# de ndesare medie.
Stratul de argil are drept valori caracteristice cu;k = 45 kPa pentru coeziunea nedrenat #i
3
k1 = 18,5kN/m pentru greutatea volumic .
Nisipul are parametrii de rezisten! n stare drenat !"k = 36, c*k = 0 kPa #i greutatea
volumic k2 = 20 kN/m3.
Apa subteran a fost ntlnit la adncimea dw = 1,00 m.
Frecarea lateral pe pilot va fi ignorat deasupra cotei - 1,00, p mntul de deasupra acestei
cote urmnd a fi ndep rtat.
Se cere calculul capacit !ii portante ultime la compresiune, Rc;d, n condi!iile de teren date,
pentru cele 3 tipuri de pilo!i (fig. 7.6 #i 7.7).

Figura 7.6
Sec"iune vertical

Figura 7.7
Tipurile de pilo"i

Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d) depinde de abordarea de
calcul.
Abord rile de calcul pentru pilo!i, conform SR EN 1997-1/NB, sunt prezentate n tabelul
7.1.

67

Tabelul 7.1 Abord ri de calcul


Setul de coeficien!i par!iali
Abordarea
Acronim
de calcul
A
M
R
Abordarea 1, gruparea 1 Ab1G1 A1
M1
R1
Abordarea 1, gruparea 2 Ab1G2 A2
M1 sau M2*
R4
* M1 pentru calculul rezisten!ei pilo!ilor #i ancoraje; M2 pentru calculul ac!iunilor
defavorabile (frecare negativ , nc rc ri transversale)

n NP 123, punctul 7.2.4 sunt date valorile coeficien!ilor par!iali de rezisten! . Aceste
valori nu depind de abordarea de calcul.

P1 - Pilot prefabricat de sec iune p!trat! (b = 0,40m)


Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = s = 1,0 conform Tabel A.6 (RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b1 = s1 = 1,0 conform Tabel 4 NP 123
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4, SR EN 1997-1
R4: (1) b = s = 1,3 conform Tabel A.6 (RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b1 = s1 = 1,0 conform Tabel 4 NP 123
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei pe baz# a pilotului (Rb;k)

Conform NP 123, rela!ia (11), valoarea caracteristic a rezisten!ei pe baz este:


Rb;k = Ab qb;k
unde:
Ab
suprafa!a bazei pilotului
qb;k
valoarea caracteristic a presiunii pe baz
Ab = d2 = 0,42 = 0,16 m2
Conform tabelului 5 din NP123, pentru pilot cu vrful in p mnt necoeziv (nisipuri mari) #i
adncimea de nfigere L=10m, valoarea caracteristic a presiunii pe baz va fi:
qb;k = 7300 kPa
Dar, conform observa!iei 4 de la tabelul 5, valoarea qb;k va trebui corectat , deoarece t/d<15,
unde:
( t = 2m adncimea de ncastrare a vrfului pilotului n stratul de nisip mare sau pietri#;
( d = 0,4m diametrul pilotului n planul bazei;
( t/d = 2/0,4 = 5.

68

Prin urmare, valoarea caracteristic corectat a rezisten!ei pe baz este:


qb;k;cor = qb;k (0,7 + 0,02 t/d) = 7300(0,7 + 0,1) = 5840 kPa
Rezult :
Rb;k = 0,16$5840 = 934,4 kN
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei de frecare pe suprafa$a lateral# (Rs;k)

Conform NP 123, rela!ia (12), valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare pe suprafa!a


lateral pe baz este:
Rs;k = )As;i qs;i;k = U ) qs;i;k li
unde:
As;i
suprafa!a lateral a pilotului n stratul i
U
perimetrul sec!iunii transversale a pilotului
li
lungimea pilotului n contact cu stratul i
valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare lateral n stratul i
qs;i;k
U = 4d = 4$0,4 = 1,6 m
Pentru calculul frec rii pe suprafa!a lateral , straturile de p mnt se mpart n orizonturi de
maxim 2 m. Vor rezulta astfel grosimile straturilor de calcul (li) ca n figura 7.8.

Figura 7.8
Schema pentru calculul frec rii pe suprafa"a lateral
n func!ie de adncimea medie a stratului (m surat de la suprafa!a terenului) #i de natura
p mntului din stratul respectiv, prin interpolare n tabelul 6 din NP123 se ob!in valorile qs;i;k.

69

Pentru straturile 1, 2, 3, #i 4 s-au utilizat valorile pentru p mnturi coezive cu Ic = 0,7; pentru
stratul 5 s-au utilizat valorile pentru p mnturi necoezive mari #i medii.

Nr.
strat

li

zi

qs;i;k

qs;i;k li

)qs;i;k li

[m]

[m]

[kPa]

[kN/m]

[kN/m]

ARGILA

1
2
3
4

1
2
2
2

1,5
3
5
7

26,5
35
40
43

26,5
70
80
86

262,5

NISIP

Tabelul 7.2 Calculul rezisten#ei de frecare pe suprafa#a lateral a pilotului

63,3

126,7

126,7

TOTAL

389,2

Observa ie: primul strat ncepe de la cota 1,00 m, deoarece tema de proiectare prevede faptul c p mntul
deasupra acestei cote va fi ndep rtat.

Rezult :
Rs;k = 1,6$389,2 = 622,7 kN
Valoarea de calcul a capacit#$ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

Ab1G1
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 934,4/1,0 + 622,7/1,0 = 1557,1 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b1 + Rs;k / s1 = 934,4/1,0 + 622,7/1,0 = 1557,1 kN
Ab1G2
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 934,4/1,3 + 622,7/1,3 = 1197,8 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b1 + Rs;k / s1 = 934,4/1,0 + 622,7/1,0 = 1557,1 kN
P2 - Pilot forat cu tubaj recuperabil, cu sec iune circular! (d = 0,40m)
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = 1,25; s = 1,0 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b2 = 1,3 conform Tabel 7 NP 123
s2 = 1,90 cnd pilotul strabate un strat coeziv conform Tabel 8 NP 123
s2 = 1,70 cnd pilotul str bate un strat necoeziv conform Tabel 8 NP 123
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1:

!'

c*

cu

= 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1


70

R4: (1)
(2)

= 1,6; s= 1,3 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB


b2 = 1,3 conform Tabel 7 NP 123
s2 = 1,90 cnd pilotul strabate un strat coeziv conform Tabel 8 NP 123
s2 = 1,70 cnd pilotul str bate un strat necoeziv conform Tabel 8 NP 123
b

Valoarea caracteristic# a rezisten$ei pe baz# a pilotului (Rb;k)

Rb;k = Ab qb;k
Conform NP123, punctul 7.2.4.2.5 (iv), pentru pilo!ii de dislocuire care reazem cu baza pe
straturi necoezive:
qb;k = + ( ddbN + d;1DcNq )
unde:
+
coeficient determinat n func!ie de gradul de ndesare ID al p mntului de la baza
pilotului, dat n tabelul 10 NP 123
valoarea de calcul a greut !ii volumice a p mntului de sub baza pilotului
d
media ponderat , prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale greut !ilor
d;1
volumice ale straturilor str b tute de pilot
diametrul pilotului la nivelul bazei
db
N , Nq factori de capacitate portant determina!i n func!ie de valoarea de calcul a unghiului
de frecare interioar , $d, al stratului de la baza pilotului, da!i n tabelul 11 NP 123
Dc
fi#a de calcul a pilotului:
Dc = ,db dac D - ,db
Dc = D dac D . ,db
unde:
, coeficient n func!ie de gradul de ndesare ID al p mntului de la baza pilotului, dat
n tabelul 10 NP 123
Pentru 0,36 < ID < 0,65 rezult : + = 0,4; , = 15
= k2 = 20 kN/m3
3
d;1 = / ki hi / / hi = (18,5$8 + 20$2) / (8+2) = 18,8 kN/m
db = 0,4 m
d

Din tabelul 11 NP 123, pentru $d = 36% rezult : N = 48,6; Nq = 87,6


Dc = ,db = 15$0,4 = 6,0 m (Dc < D)
qb;k = 0,4 (20$0,4$48,6 + 18,8$6$87,6) = 4108 kPa
Ab = "d2/4 = "$0,42/4 = 0,1256 m2
Rezult :
Rb;k = 0,1256$4108 = 516 kN
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei de frecare pe suprafa$a lateral# (Rs;k)

Calculul rezisten!ei de frecare pe suprafa!a lateral a pilotului se face conform tabelului 7.2.
Rs;kcoeziv = 1,2566$262,5 = 329,9 kN

71

Rs;knecoeziv = 1,2566$126,7 = 159,2 kN


U = "d = "$0,4 = 1,2566 m
Valoarea de calcul a capacit#$ii portante ultime la compresiune (Rc;d)
Ab1G1
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 516/1,25 + 489/1,0 = 901,8 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b2 + Rs;k / s2 = 516/1,3 + 329,9/1,9 + 159,2/1,7 = 664,2 kN
Ab1G2
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d = Rb;k / b + Rs;k / s = 516/1,6 + 489/1,3 = 698,7 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d = Rb;k / b2 + Rs;k / s2 = 516/1,3 + 329,9/1,9 + 159,2/1,7 = 664,2 kN
P3 - Pilot forat sub noroi bentonitic, cu sec iune circular! (d = 0,40m)
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = 1,25; s = 1,0 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b2 = 1,5 conform Tabel 7 NP 123
s2 = 2,4 conform Tabel 8 NP 123 (p mnt coeziv n jurul pilotului)
s2 = 1,9 conform Tabel 8 NP 123 (p mnt necoeziv n jurul pilotului)
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: (1) b = 1,6; s= 1,3 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b2 = 1,5conform Tabel 7 NP 123
s2 = 2,4 conform Tabel 8 NP 123 (p mnt coeziv n jurul pilotului);
s2 = 1,9 conform Tabel 8 NP 123 (p mnt necoeziv n jurul pilotului)
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei pe baz# a pilotului (Rb;k)
Rb;k= 0,1256$4108 = 516 kN
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei de frecare pe suprafa$a lateral# (Rs;k)
Rs;kcoeziv = 1,2566$262,5 = 329,9 kN
Rs;knecoeziv = 1,2566$126,7 = 159,2 kN
Valoarea de calcul a capacit#$ii portante ultime la compresiune (Rc;d)
Ab1G1
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 516/1,25 + 489/1,0 = 901,8 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b2 + Rs;k / s2 = 516/1,5 + 329,9/2,4 + 159,2/1,9 = 565,2 kN
Ab1G2
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 516/1,6 + 489/1,3 = 698,7 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b2 + Rs;k / s2 = 516/1,5 + 329,9/2,4 + 159,2/1,9 = 565,2 kN

72

n tabelul 7.3 sunt prezentate centralizat valorile de calcul ale capacit &ii portante ultime la
compresiune, Rc;d.
Tabelul 7.3 Valori de calcul ale capacit #ii portante ultime la compresiune
Reglementarea tehnic SR EN 1997-1/NB
NP123
Abordarea de calcul
Ab1G1 Ab1G2 Ab1G1 #i Ab1G2
Tip Pilot
Rc;d[kN]
P1
1557,1
1197,8
1557,1
P2
901,8
698,7
664,2
P3
901,8
698,7
565,2
7.9.2. Calculul capacit! ii portante ultime la compresiune a unor pilo i de beton armat care
str!bat un strat de p!mnt foarte compresibil

Se consider un pilot de beton armat cu o fi# L = 10,0 m, din care 5,0 m ntr-o argil moale #i
5,0 m ntr-un nisip cu pietri# de ndesare medie (fig. 7.9), care suport nc rc rile VG;k = 650
kN (permanent ) #i VQ;k = 250 kN (variabil ).

Argila nisipoasa
Ic=0.3
3
k1=18,5kN/m

cuk=45kPa

1. Parametri geometrici
! Lungimea pilotului L = 10,0 m
! Diametrul pilotului d = 0,4 m

L=10,00

t1=5,00

VGk=650kN
VQk=250kN

5,00

Nisip cu pietris(grSa)
ID= 0.36-0.65 - mediu indesat
3
k2 = 20kN/m

c'k = 0kPa
f k = 36
f cv,k = 33

2. Ac iuni
! Ac iune permanent!: VG;k = 650 kN
! Ac iune variabil!: VQ;k = 250 kN

Figura 7.9 - Situa ia de proiectare


Greutatea volumic! caracteristic! a betonului armat este c;k= 25 kN/m3.
Stratul de argil! are valoarea caracteristic! a greut! ii volumice k1 = 18,5 kN/m3. Nisipul are
parametrii de rezisten ! n stare drenat! "k = 36, ck = 0 kPa "i greutatea volumic! k2 = 20
kN/m3.
Unghiul de frecare interioar! al nisipului n condi ii de volum constant este #cv,k = 33.
73

Se cere calculul capacit! ii portante ultime la compresiune n condi iile de teren dat, pentru
urm!toarele tipuri de pilo i:
P1 pilot prefabricat de sec iune p!trat! (b = 0,40m)
P2 pilot forat cu tubaj recuperabil cu sec iune circular! (d = 0,40m)
P1 - Pilot prefabricat introdus prin batere, cu sec iune p!trat! (b = 0,4m)
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = s = 1,0 conform Tabel A.6(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b1 = s1 = 1,0 conform Tabel 4 NP 123
Ab1G2: A2 + M2 + R4
M2:

= c# = 1,25 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1


cu = 1,40 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
= 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: (1) b = s = 1,3 conform Tabel A.6(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b1 = s1 = 1,0 conform Tabel 4 NP 123
"'

Valoarea caracteristic a rezisten!ei pe baz a pilotului (Rb;k)

Conform NP 123, rela ia (11), valoarea caracteristic! a rezisten ei pe baz! este:


Rb;k = Ab qb;k
unde:
Ab
suprafa a bazei pilotului
qb;k
valoarea caracteristic! a presiunii pe baz!
Conform NP 123, rela ia (11), valoarea caracteristic! a rezisten ei pe baz! este:
Rb;k = Ab qb;k
unde:
Ab
suprafa a bazei pilotului
valoarea caracteristic! a presiunii pe baz!
qb;k
Ab = d2 = 0,42 = 0,16 m2
Conform tabelului 5 din NP123, pentru pilot cu vrful in p!mnt necoeziv (nisipuri mari) "i
adncimea de nfigere L=10m:
qb;k = 7300 kPa
Dar, conform observa iei 4 de la tabelul 5, valoarea qb;k va trebui corectat!, deoarece t/d<15,
unde:
! t = 5m - adncimea de ncastrare n stratul de nisip mare sau pietri" a vrfului pilotului
! d = 0,4m
! t/d = 5/0,4 = 12,5
74

Prin urmare, valoarea presiunii caracteristice corectate pe baz! devine:


qb;k;cor = qb;k (0,7 + 0,02 t/d) = 7300 (0,7 + 0,25) = 6935 kPa
Rezult!:
Rb;k = 0,16$6935 = 1109,6 kN
Valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare pe suprafa!a lateral (Rs;k)

Conform NP 123, rela ia (12) valoarea caracteristic! a rezisten ei de frecare pe suprafa a


lateral! pe baz! este:
Rs;k = $ As;i qs;i;k = U $ qs;i;k li
unde:
As;i
suprafa a lateral! a pilotului n stratul i
U
perimetrul sec iunii transversale a pilotului
li
lungimea pilotului n contact cu stratul i
qs;i;k
valoarea caracteristic! a rezisten ei de frecare lateral! n stratul i
U = 4d = 4$0,4 = 1,6 m
Valorile qs;i;k se determin! conform tabelului 6 din NP 123 cu luarea n considerare a
observa iei 3.
mp!r%irea pe straturi s-a detaliat n figura 7.10.

1,00
3,00

9,50

8,00

6,00

4,50
4

2,00

1,00

5,00

Nisip cu pietris
(grSa)

1,00

2,00

2,00

Argila nisipoasa

L=10,00

t1=5,00

2,00

VGk=650kN
VQk=250kN

Figura 7.10
Schema pentru calculul frec!rii pe suprafa a lateral!

75

n tabelul 7.4 s-a centralizat calculul frec!rilor pe suprafa a lateral! a pilotului conform
observa iei 3, care pune n eviden ! faptul c! pentru o suprasarcin! mai mic! de 30 kPa
valoarea qs;k este zero, iar pentru o suprasarcin! mai mare sau egal! cu 30 kPa valoarea qs;k
este de -5 kPa.

Nr.
strat
1
2
3
4
5
6

zi
[m]
1
3
4,5
6
8
9,5

li
[m]
2
2
1
2
2
1

Tabel 7.4 - Calculul Rs;k


qs;i;k [kPa]
Rs;i;k [kN/m]
q < 30 kPa q & 30 kPa q < 30 kPa q & 30 kPa
0

-5

58
61,7
64,2

-31,4
146
155
80,7

Rs;k

381

350

Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

n tabelul 7.5 sunt prezentate centralizat valorile de calcul ale capacit!%ii portante ultime la
compresiune, Rc;d.

Simbol
PE BAZ'
PE
SUPRAFA(A
LATERAL'
TOTAL

b1

Rb;k [kN]
Rb;d [kN]
q [kPa]
s1

Rs;k [kN]
Rs;d [kN]
Rc;d [kN]

Tabel 7.5 Calculul Rc;d


SR EN 1997-1/NB
Ab1G1
Ab1G2
1,0
1,3
1109,6
1109,6
1109,6
853.5
q < 30 q > 30 q < 30 q > 30
1,0
1,3
381
350
381
350
381
350
293
269
1490,6 1459,6 1146,5 1122,5

NP 123
Ab1G1 "i Ab1G2
1,0
1109,6
1109,6
q < 30
q > 30
1,0
1,0
381
350
381
350
1490,6
1459,6

P2 - Pilot forat cu tubaj recuperabil, cu sec iune circular! (d = 0,40m)


Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = 1,25; s= 1,0 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b2 = 1,3 conform Tabel 7 NP 123; s2 = 1,2 conform Tabel 8 NP 123
Ab1G2: A2 + M2 + R4
M2:

= c# = 1,25 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1


cu = 1,40 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
= 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: (1) b = 1,6; s = 1,3 conform Tabel A.7 (RO) SR EN 1997-1/NB
"'

76

(2)

b2

= 1,3 conform Tabel 7 NP 123;

s2

= 1,2 conform Tabel 8 NP 123

Valoarea caracteristic a rezisten!ei pe baz a pilotului (Rb;k)

Rb;k = Ab qb;k
Conform NP 123, punctul 7.2.4.2.5 (iv), pentru pilo ii de dislocuire care reazem! cu baza pe
straturi necoezive:
qb;k = % ( ddbN + d;1DcNq )
unde:
%
coeficient determinat n func ie de gradul de ndesare ID al p!mntului de la baza
pilotului, dat n tabelul 10 NP 123
valoarea de calcul a greut! ii volumice a p!mntului de sub baza pilotului
d
media ponderat!, prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale greut! ilor
d;1
volumice ale straturilor str!b!tute de pilot
db
diametrul pilotului la nivelul bazei
N , Nq factori de capacitate portant! determina i n func ie de valoarea de calcul a unghiului
de frecare interioar!, "d, al stratului de la baza pilotului, da i n tabelul 11 NP 123
fi"a de calcul a pilotului:
Dc
Dc = &db dac! D ' &db
Dc = D dac! D ( &db
unde:
& coeficient n func ie de gradul de ndesare ID al p!mntului de la baza pilotului, dat
n tabelul 10 NP 123
Conform punctului 7.2.4.2.5 din NP 123, pentru pilot cu vrful in p!mnt necoeziv (nisipuri
mari):
qb;k = % ( d db N + d;1 Dc Nq) + d;2$h
unde:
d;1 media ponderat!, prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale greut! ii volumice
ale straturilor de p!mnt
d;1

= 5$18,5 + 5$20 / 10 = 19,25 kPa

Dar, conform observa iei, la valoarea qb;k se adaug! termenul d;2$h, unde
calcul a greut! ii volumice a stratului slab "i h, grosimea acestuia.

d;2

este valoarea de

Din tabelul 10 din NP 123, pentru ID = 0.36 ) 0.65


! ) = 0.4
! * = 15
Cum D < *db, rezult! Dc = D = 5,0m, unde:
! db = 0,4m, diametrul pilotului
! Dc fi"a de calul a pilotului
! D fi"a pilotului
Din tabelul 11 din NP 123, n func ie de "d rezult! valorile N +i Nq conform tabelului 7.16
77

NP 123.
= 20 kN/m3 valoarea de calul a greuta ii volumice a p!mntului de sub baza pilotului;
3
d;2 = 18,5 kN/m greutatea volumic! a stratului slab;
h = 5m grosimea stratului slab;
d;2$h = 92,5 kPa
Ab = 0,1256 m2.
d

n tabelul 7.6 sunt prezentate centralizat valorile caracteristice ale rezisten%ei pe baz!, Rb;k.
Valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare pe suprafa!a lateral (Rs;k)

Valorile qs;i;k, se determin! conform tabelul 6 din NP 123, cu luarea n considerare a


observa%iei 3. Imp!r%irea pe straturi s-a detaliat n figura 7.10.
U = *d = *$0,4 = 1,2566 m
n tabelul 7.7 s-a centralizat calculul frec!rilor pe suprafa a lateral! a pilotului, Rs;k
Tabel 7.6 Valori caracteristice ale rezisten#ei pe baz!, Rb;k
Ab1G1
Ab2G2
1,00
1,25
"'
"k []
36
36
"d []
36
30,2
48,6
17,89
N
Nq
87,6
33,86
qb;k [kPa]
3618,5
1454,5
Rb;k [kN]
454
183
Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

n tabelul 7.8 sunt prezentate centralizat valorile de calcul ale capacit!%ii portante ultime la
compresiune, Rc;d.
Tabel 7.7 - Calculul Rs;k
Rs;k
[kN/m]
zi
Nr. li
q < 30 kPa
q & 30 kPa
q < 30 kPa
q & 30 kPa
strat [m] [m]
coeziv necoeziv coeziv necoeziv coeziv necoeziv coeziv necoeziv
1
2
0
-5
0
-31.4
2
2
3
3
1
4,5
4
2
6
58
58
145,77
145,77
5
2
8
61,7
61,7
155,07
155,07
6
1
9,5
64,2
64,2
80,68
80,68
qs;i;k
[kPa]

Rs;k

381,5

-31,4

381,5

78

Simbol
PE
BAZ'
PE
SUPRAFA(A
LATERAL'
TOTAL

Rb;k[kN]
Rb;d[kN]
q [kPa]
s

Rs;k [kN]
Rs;d[kN]
Rc;d[kN]

SR EN 1997-1/NB
Ab1G1
Ab1G2
1,25
1,6
454
183
363,2
114,4
q < 30 q > 30
q < 30
q > 30
1,0
1,3
381,5
350,1
381,5
350,1
381,5
350,1
293,5
269,3
744,7
713,3
407,9
383,7

Tabel 7.8 - Calculul Rc;d


NP 123
Ab1G1
Ab1G2
1,3
454
183
349,2
140,8
q < 30 q > 30 q < 30 q > 30
1,7
381,5
350,1 381,5 350,1
224,4
205,9 224,4 205,9
573,6
555,1 365,2 346,7

7.9.3 Calculul capacit! ii portante ultime la compresiune pe baza nc!rc!rilor statice de


prob!. Determinarea num!rului necesar de pilo i.

Se cunosc rezultatele inc!rc!rilor statice de prob!, Rc;m, pentru 4 pilo i fora%i de beton armat
cu lungimea de 55,5 m +i diametrul de 1,22 m:
P1: Rc;m = 14,0 MN
P2: Rc;m = 14,4 MN
P3: Rc;m = 12,1 MN
P4: Rc;m = 13,9 MN
nc!rc!rile pe funda%ia pe pilo%i sunt:
VG;k = 31 MN
VQ;k = 16 MN
Calculul capacit !ii portante ultime la compresiune pe baza nc rc rilor statice de
prob

Valoarea de calcul a capacit! ii portante ultime la compresiune (Rc;d) depinde de abordarea de


calcul.
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: t = 1,15 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: t = 1,5 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
Valoarea caracteristic a capaci! tii portante ultime la compresiune (Rc;k)

Rc;k = Min {(Rc;m)med / +1; (Rc;m)min / +2}


unde:
79

valoarea m!surat! a lui Rc n una sau mai multe nc!rc!ri de prob! pe pilo i
valoarea medie a lui Rc,m
valoarea minim! a lui Rc,m
coeficien%i de corelare

Rc;m
(Rc;m)med
(Rc;m)min
+1; +2

Pentru Ab1G1 si Ab1G2, valorile +1; +2 sunt date n tabelul A9(RO) SR EN 1997-1/NB.
Pentru n = 4 (pilo i ncerca i):
+1 = 1,15
+2 = 1,05
(Rc;m)med = (14 + 14,4 + 12,1 + 13,9)/4 = 13,6 MN
(Rc;m)min = min(14; 14,4; 12,1; 13,9) = 12,1 MN
Ab1G1 si Ab1G2
Rc;k = Min (13,6/1,15;12,1/1,05) = 11,52 MN
Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

Rc;d = Rc;k /

Ab1G1
Rc;d = 11,52/1,15 = 10 MN
Ab1G2
Rc;d = 11,52/1,5 = 7,7 MN
Determinarea num rului necesar de pilo"i (np)
Ab1G1

A1:

= 1,35;

= 1,5

Fc;d = VG;d + VQ;d =

GVG;k

QVQ;k

= 1,35$31 + 1,5$16 = 65,85 MN

Rezult!:
np = Fc;d/ Rc;d = 65,85/10 = 6,59
Ab1G2

A2:

G=

1;

= 1,3

Fc;d = VG;d + VQ;d =

GVG;k

QVQ;k

= 1$31 + 1,3$16 = 51,8 MN

Rezult!:
np = Fc;d / Rc;d = 51,8/7,7 = 6,73

80

Num!rul minim necesar de pilo i este:


np;min = max(6,59; 6;73) = 7
7.9.4 Determinarea rezisten ei de calcul la nc!rcare transversal! pe baza ncerc!rilor pe
pilo i de prob!

n urma ncerc!rilor pe pilo i de prob! solicita i transversal, pe baza valorilor m!surate, Rtr,m,
s-au determinat valorile medii, (Rtr,m)med, respectiv valorile minime, (Rtr,m)min, ale rezisten%ei la
nc!rcare transversal! (tab. 7.9). Toate ncerc!rile au fost efectuate pe acela+i amplasament +i
acela+i tip de pilot.
Determinarea rezisten!ei caracteristice la nc rcare transversal (Rtr,k)

Rtr;k = Min {(Rtr;m)med / +1;(Rtr;m)min / +2}


Valorile coeficien%ilor de corelare,+1; +2, sunt date n tabelul A9(RO) SR EN 1997-1/NB.
Tabel 7.9 Rezultatele ncerc!rilor pe pilo i de prob! solicita i transversal
Rezisten a la nc!rcare transversal!
Num!rul de
ncerc!ri
realizate

(Rtr,m)med

(Rtr,m)min

[kN]

[kN]

1622

1622

1453

1284

1408

1284

1330

1096

Pentru n = 1 (pilo i ncerca i):


+1 = 1,5
+2 = 1,5
Rtr;k= Min (1622/1,5;1622/1,5) = 1081 kN

Pentru n = 2 (pilo i ncerca i):

+1 = 1,35
+2 = 1,25
Rtr;k= Min (1453/1,35;1284/1,25) = 1027 kN

Pentru n = 3 (pilo i ncerca i):


+1 = 1,25
+2 = 1,1
Rtr;k= Min (1408/1,25;1284/1,1) = 1126 kN

Pentru n = 4 (pilo i ncerca i):


+1 = 1,15
81

+2 = 1,05
Rtr;k= Min (1330/1,15;1096/1,05) = 1044 kN
Determinarea rezisten!ei de calcul la nc rcare transversal (Rtr,d)
Rtr,d = (Rtr,k)min/

tr

= 1027/2 = 513,5 kN

Valoarea coeficientului par ial

tr

= 2 este indicat! n NP 123, punctul 8.2.2.

7.9.5 Calculul unui grup de pilo i de beton armat la st!ri limit! conform NP 123

Se consider! o funda ie pe pilo i de beton armat.


nc!rc!rile permanente transmise funda iei, la partea superioar! a radierului, sunt:
- nc!rcare axial!, VG;k = 1500 kN;
- moment de r!sturnare, MG;k = 1467 kNm.
Se consider! condi iile de teren "i pilo ii conform datelor prezentate la pct. 7.9.1, pilotul tip P2
(pilot forat cu tubaj recuperabil, cu sec iune circular! de 0,40 m "i fi"a L = 10,00 m) (fig. 7.6
"i 7.7).
Funda ia este alcatuit! din 6 pilo i dispu"i la distan a de 1,20 m interax (fig. 7.11). Grosimea
radierului, hR, este de 0,6 m. Adncimea de fundare se consider! la -1,0 m sub nivelul
terenului de fundare.
Capacitatea portant ultim la compresiune (Rc;d)
Rc;d = 664,2 kN (pct. 7.9.1, pilotul tip P2)
Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

Capacitatea portant! ultim! la compresiune a unui pilot care lucreaz! n grup se calculeaz! cu
rela ia [(19) NP 123]:
Rc;g = muRc;d
unde:
mu = f(r/r0) - coeficient de utilizare;
r = lumina ntre 2 pilo i vecini;
r0 = ,(li tg$i) - raza de influen ! a pilotului n planul bazei;
li = grosimea stratului i prin care trece pilotul;
$i = ("d / 4)
r0 = 7 tg (12-/4) + 2 tg (36-/4) = 0,68
r = 0,8m
r/r0 = 0,8/0,68 = 1,17
Rezult!:
mu = 0,785 (Tabelul 14 NP 123)
Rc;g = 0,785$664,2 = 521,4 kN.
82

3.2
0.4

1.2

2.0

1.2

0.4
0.4

1.2

1.2

0.4

Figura 7.11
Grupul de pilo i. Vedere n plan. Distan a interax 1,2 m
Rezisten!a ultim la trac!iune(Rt;d)

Rezisten a ultim! la trac iune pentru pilo ii executa i pe loc se calculeaz! cu rela ia [(27) NP
123]:
Rt;d = U,(qs;i;kli) / (
m = 2,4

m s2)

Rezult!:
Rt;d = (329,9/1,9 + 159,2/1,7) / 2,4 = 111,4 kN.
Calculul solicit rilor axiale n pilo!i

Calculul solicit!rilor axiale n pilo i, Si, se poate face prin metoda simplificat!, n baza
ipotezelor urm!toare:
-

radierul este infinit rigid


pilo ii sunt bare rigide
nc!rc!rile transmise de radier la pilo i sunt preluate integral de pilo i (se neglijeaz!
transmiterea nc!rc!rilor la teren prin baza radierului)
calculul solicit!rilor se face independent pentru nc!rc!rile axiale, respectiv transversale
(se admite suprapunerea de efecte)

nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:


NG;k= VG;k + GR;k = 1596kN; GR;k - greutatea radierului;
MG;k = 1467kNm1)

c;k

= 25 kN/m3

1) Not!: n cazul unei for e t!ietoare permanente (TG;k) la partea superioar! a radierului,
MG;T;k = MG;k + TG;k hR

83

nc!rc!rile de calcul reduse la baza radierului pe pilo i sunt:


Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2155 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1596 kN
MG;d = 1467 kNm

Calculul solicit!rilor axiale n pilo i, Si, se face utiliznd rela ia:

unde:
np = num!rul de pilo i
xi = distan a din centrul pilotului i n centrul radierului pe direc ia solicit!rii
n tabelul 7.10 sunt centralizate rezultatele ob inute.

Tip nc!rc!ri

ncarc!ri permanente

Solicit!ri n pilo i
Capacitatea portant! a
unui pilot

Tabel 7.10 Solicit!rile axiale n pilo i


Abordarea de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
NG;k [kN]
1596
MG;k [kN]
1467
1,35
1,00
G[-]
NG;d [kN]
2155
1596
MG;d [kN]
1980
1467
771,6
571,6
Smax [kN]
Smin [kN]
-53,3
-39,6
Rc;g [kN]
521,4
Rt;d [kN]
111,4

Verific rile la starea limit ultim - SLU

Rela ia general! de verificare este:


Si . Rd
unde:
Si - solicitarea axial! n pilotul i corespunz!toare st!rii limit! ultime
Rd - capacitatea portant! de calcul corespunzatoare
Conform valorilor din tabelul 7.10:
Smax > Rc;g / Verificarea nu este ndeplinit pentru nici una din abord rile de calcul.

84

Redimensionarea grupului se face m!rind distan a interax dintre pilo i.


a) Distan a interax dintre pilo i de 1,60 m (Fig. 7.12).
Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

r/r0 = 1,2/0,68 = 1,765


Rezult!:
mu = 0,941.
Rc;g = 0,941$664,2 = 625,1 kN.
nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:
NG;k= VG;k + GR;k = 1644 kN;
MG;k = 1467 kNm.

4.0
0.4

1.6

1.6

2.4

0.4
0.4

1.6

1.6

0.4

Figura 7.12 Grupul de pilo i. Vedere n plan. Distan a interax 1,6 m


nc!rc!rile de calcul la baza radierului pe pilo i sunt:
Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2219 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1644 kN
MG;d = 1467 kNm

85

n tabelul 7.11 sunt centralizate rezultatele ob inute.

Tip nc!rc!ri

ncarc!ri
permanente
Solicit!ri n
pilo i
Capacitatea
portant!

Tabel 7.11 - Solicit!rile axiale n pilo i


Abordarea de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
NG;k [kN]
1644
MG;k [kN]
1467
1,35
1,00
[-]
G
NG;d [kN]
2219
1644
MG;d [kN]
1980
1467
Smax [kN]
679
503
Smin [kN]
60,5
44,8
Rc;g[kN]
625,1
Rt;d[kN]
111,4

Conform valorilor din tabelul 7.11:


Smax > Rc;g / Verificarea nu este ndeplinit pentru abordarea de calcul Ab1G1.

b) Distan a interax dintre pilo i de 1,80 m


Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

r/r0 = 1,4/0,68 = 2,05


Rezult!:
mu = 1;
Rc;g = Rc;d = 664,2 kN.
nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:
NG;k= VG;k + GR;k = 1672kN;
MG;k = 1467kNm.
nc!rc!rile de calcul la baza radierului pe pilo i sunt:
Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2257 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1672 kN
MG;d = 1467 kNm

n tabelul 7.12 sunt centralizate rezultatele ob inute.


86

Tip nc rc ri

ncarc!ri
permanente
Solicit!ri n
pilo i
Capacitatea
portant!

Tabel 7.12 - Solicit!rile axiale n pilo i


Abordare de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
NG;k [kN]
1672
MG;k [kN]
1467
1,35
1,00
G[-]
NG;d [kN]
2257
1672
MG;d [kN]
1980
1467
Smax [kN]
652
482
Smin [kN]
101
75
Rc;g[kN]
664,2
Rt;d[kN]
111,4

Conform valorilor din tabelul 7.12:


Smax < Rc;d / Verificarea este ndeplinit .
Smin < Rt;d / Verificarea este ndeplinit .
Verificarea la starea limit de exploatare - SLE
Tasarea probabil! a funda iei pe pilo i se calculeaz! conform anexei D din NP123.

87

CAPITOLUL 8.
PROIECTAREA GEOTEHNIC# A ANCORAJELOR N TEREN

Prezentul capitol corespunde cerin elor normativului NP 114 care sunt conforme cu
prevederile din sec iunea 8 din SR EN 1997-1 privind proiectarea ancorajelor temporare "i
permanente care transmit o for ! de trac iune unui strat rezistent de p!mnt sau de roc!.
Ancorajele pot fi pretensionate sau nepretensionate.
8.1 St ri limit caracteristice ancorajelor

n metoda st!rilor limit! sunt analizate: starea limit ultim (SLU) "i starea limit de
exploatare (SLE, numit $i stare limit de serviciu). Aceast! metod! de calcul are la baz!
utilizarea de coeficien i de siguran ! diferen ia i, denumi i coeficien%i par iali, pentru nc!rc!ri,
propriet! ile materialelor "i rezisten e. Aplicarea coeficien%ilor par iali de siguran ! are
avantajul de a putea distribui diferit marja de siguran ! pentru diferi ii parametri care intervin
n calcul.
n cazul ancorajelor n teren, st!rile limit! trebuie s! fac! referiri la deplas!ri excesive sau
ruperi care pot privi, pe de o parte, ancorajul propriu-zis (cap de ancorare, arm!tur!, bulb), iar
pe de alt! parte interac iunea cu terenul (frecare bulb de ancorare teren) respectiv cedarea
general! a terenului.
St!rile limit! caracteristice ancorajelor n teren sunt cele indicate n standardul SR EN 1997-1,
paragraful 8.2, respectiv n NP114.
8.2 Ac!iuni $i situa!ii de proiectare

Ac iunile "i situa iile de proiectare pentru calculul la st!ri limit! al ancorajelor sunt cele
precizate n SR EN 1997-1, paragraful 8.3. "i n normativul NP114.
Orice interac iune teren structur! trebuie luat! n considerare atunci cnd se determin!
ac iunile de proiectare pentru ancoraje.
For a din ancoraj, P,trebuie luat! n considerare ca o ac iune nefavorabil! la proiectarea
ancorajului
Ac iunile sunt definite n conformitate cu SR EN 1990 "i vor fi considerate n conformitate cu
prevederile paragrafului 2.4.2 din SR EN 1997-1.
La calculul ancorajelor structurilor realizate n zone seismice se vor respecta prevederile SR
EN 1998-1, paragraful 2.1, precum "i SR EN 1998-5, sec iunea 7. De asemenea, se vor
respecta prevederile P100-1.

88

8.3 Abord ri de calcul specifice ancorajelor

Abord!rile de calcul aplicabile ancorajelor, conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB


sunt:
Abordarea de calcul 1

Gruparea 1: A1 + M1 + R1
Gruparea 2: A2 + M1 + R4
NOTA 1 n gruparea 1, coeficien ii par iali (de siguran !) sunt aplica i asupra ac iunilor "i asupra parametrilor
de rezisten ! ai terenului. n gruparea 2, coeficien ii par iali sunt aplica i asupra ac iunilor, asupra rezisten elor
terenului "i, uneori, asupra parametrilor de rezisten ! ai terenului.
NOTA 2 n gruparea 2, setul de coeficien i par iali (de siguran !) M1 este utilizat pentru a calcula rezisten ele
ancorajelor.

Dac! este evident c! una dintre cele dou! grup!ri guverneaz! proiectarea, nu este necesar s!
se mai efectueze calculele "i cu cealalt! grupare. Totu"i, grup!ri diferite se pot dovedi critice
pentru aspecte diferite ale aceluia"i proiect.
Celelalte abord!ri de calcul (2 "i 3) sunt eliminate, n cazul ancorajelor, de c!tre SR EN 19971/NB "i NP 114.
8.4 Calculul la starea limit ultim
Calculul ancorajului

Valoarea de calcul, Ra;d, a rezisten ei la smulgere, Ra, a unui ancoraj, trebuie s! ndeplineasc!
urm!toarea condi ie limit!:
(8.1)

Pd.Ra;d
unde Pd este valoarea de calcul a nc!rc!rii ancorajului

Valorile de calcul ale rezisten ei la smulgere pot fi determinate pe baza rezultatelor


ncerc!rilor ntreprinse asupra ancorajelor sau prin calcul.
Valori de calcul ale rezisten elor la smulgere stabilite pe baza rezultatelor ncerc!rilor
Valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere trebuie stabilit! pe baza valorii caracteristice Ra;k,
folosind rela ia:
Ra;d = Ra;k/

(8.2)

NOT': Coeficientul par ial,


ancorajului.

a,

ia n considerare abaterile nefavorabile ale rezisten ei la smulgere ale

Coeficien ii par iali a,sunt defini i n SR EN 1997-1/NB.


89

Este indicat s! se coreleze valoarea caracteristic! cu ncerc!rile de control prin aplicarea unui
coeficient de corelare +a (SR EN 1997-1/NB). Acest lucru se refer! la tipurile de ancoraje care
nu sunt controlate n mod individual prin ncerc!ri de recep ie. Dac! se folose"te un coeficient
de corelare +a, acesta trebuie s! fie bazat pe experien !.
Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune determinat! prin calcul
Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune trebuie evaluat! n conformitate cu principiile din
SR EN 1997-1, paragrafele 2.4.7 "i 2.4.8, dup! caz.
Valoarea de calcul a rezisten ei structurale a ancorajului
La proiectarea structural! a ancorajului trebuie satisf!cut! inegalitatea:
Ra;d

Rt;d

(8.3)

Rezisten a materialului ancorajelor trebuie calculat! n conformitate cu standardele SR


EN 1992, SR EN 1993 "i SR EN 1537, dup! cum sunt pertinente.
Atunci cnd ancorajele sunt supuse ncerc!rilor de control, Rt;dtrebuie s! in! seama de
trac iunea de prob! (conform SR EN 1537).
Valoarea de calcul a nc!rc!rii ancorajului
n stabilirea valorii de calcul a nc!rc!rii din ancoraj, Pd, se alege valoarea maxim! rezultat!
n urma calculului structurii de sus inere, astfel:
-

for a rezultat! n urma calculului la SLU a structurii de sus inere;


sau for a rezultat! din calculul la SLE a structurii de sus inere, dac! aceasta este
relevant!.

8.5 Calculul la starea limit de exploatare (serviciu)

Starea limit! de exploatare se refer! la condi iile care duc la pierderea utilit! ii func ionale a
unui component sau a ntregii structuri. Aceasta poate fi provocat! de deforma iile terenului
sau ale structurii.
Calculul ancorajelor la starea limit! de exploatare se va realiza respectnd prevederile din SR
EN 1997-1, paragraful 8.6. "i ale normativului NP114.
Valoarea coeficientului de model aplicat asupra for ei corespunz!toare st!rii limit! de
exploatare pentru ca rezisten a ancorajului s! asigure o securitate suficient! este indicat! n
Anexa Na ional! SR EN 1997-1/NB. Se poate adopta valoarea 1.0 pentru coeficientul de
model cu condi ia aplic!rii prevederilor SR EN 1997-1 paragraful 8.5. "i ale NP 114.

90

8.6. Exemple de calcul


8.6.1. Exemplul 1. Calculul unui ancoraj intr-un masiv de p mnt necoeziv (ancoraje tip
C ancoraje temporare)

8.6.1.1. Date de intrare:


Caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt:
- unghi frecare interioar! (valoare caracteristic!): ! = 30o
Solicit!rile asupra ancorajului:
- inc!rc!ri (valori caracteristice):
EG = 250 kN (nc!rcare permanenta)
EQ = 100 kN (nc!rcare temporara)
Not : nc!rc!rile asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucr!ri de sus inere sau al unui alt tip
de structur! ancorat! n teren.

8.6.1.2. Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB

Abordarea de calcul 1
1. Gruparea 1: A1 + M1 + R1
2. Gruparea 2: A2 + M1 + R4
8.6.1.2.1 Gruparea A1+M1+R1 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A1
"G = 1.35
"Q = 1.5
(Tabel A.3, SR EN 1997-1)
M1
"! = 1
(Tabel A.4, SR EN 1997-1)
R1
"at = 1.1
(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)
Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):
D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
91

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn % c min
A1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Condi ia general! de verificare a ancorajului n teren:
Pd< Rad
Pd valoarea de calcul a solicit!rii n ancoraj;
Rad valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere a ancorajului (determinat! pe baza
ncerc!rilor pe teren sau prin calcul).
Not : Pentru exemplul considerat, valoarea lui Rad este determinat! prin calcul (cu respectarea prevederilor
normativului NP 114).

Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):


a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
unde:
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
ftk rezisten#a caracteristic! la ntindere a arm!turii;
At - aria transversal! a arm!turii ancorajului;
n = 6 (num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 527.788 mm2
se considera "a = 1.11 (NP114)
Pd = 487.5 kN
Rad1 = 576.37 kN
487.5 kN < 576.37 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
92

PdSLE = EG + EQ

(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)

R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

$pk - efortul unitar de blocare;


ki - suma pierderilor de tensiune in ancoraj;
% - coeficient al pierderii de tensiune, dat n tabel (NP 114)
+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 527.788 mm2
PdSLE = 350 kN
Rad2 = 371.304 kN
350 kN < 371.304 kN
(verificare ndeplinit!)
Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)
Pd< Rad3
(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def - diametrul mediu efectiv al bulbului format prin injectare;
za - lungimea zonei de ancorare;
fin rezisten#a normat! pe suprafa a lateral! a zonei de ancorare (NP 114).
Def = 3D
(lungime propus!)
za = 6.5 m
2
fin = 105 kN/m
# = 30o
se considera "a = 1.78 (NP114)
Pd = 487.5 kN
Rad3 = 540.3 kN
487.5 kN < 540.3 kN (verificare ndeplinit!)
8.6.1.2.2 Gruparea A2+M1+R4 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A2
"G = 1.1
"Q = 1.3
(Tabel A.3, SR EN 1997-1)
M1
(Tabel A.4, SR EN 1997-1)
"# = 1
R4
"at = 1.1
(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)
93

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7arm!turi # 4mm
- sec iune nominal! toron:
d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):
a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n=6
(num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 527.788 mm2
"a = 1.11
Pd = 380 kN
Rad1 = 575.8 kN
380 kN < 575.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
94

7
+ pk n
100
At = 527.788 mm2
PdSLE = 350 kN
Rad2 = 371.304 kN
350kN , 371.304kN
(k i %

(verificare ndeplinit!)

Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)


Pd< Rad3
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 3D
za = 5.5 m
(lungime propus!)
2
fin = 105 kN/m
"a = 1.78
Pd = 380 kN
Rad3 = 457.1 kN
(verificare ndeplinit!)
380 kN < 457.1 kN
Rezultatele calculului ancorajelor n masiv de p mnt necoeziv

Tabel 8.1
Parametri
geotehnici

nc!rc!ri
permanente

nc!rc!ri
temporare

c (kPa)

EG (kN)

EQ (kN)

30

250

100

Coeficien i par iali

Diametru
foraj

Diametru
arm!tur!

Nr. arm!turi /
toron

Num!r
toroane

Lungime
bulb

A1
1.35;
1.5

M1

R1

D (mm)

d (mm)

buc.

buc.

za (m)

1.1

150

6.5

A2

M1

R4

1; 1.3

1.1

150

5.5

95

8.6.2. Exemplul 2. Calculul unui ancoraj intr-un masiv de p mnt coeziv (ancoraje tip C
ancoraje temporare)

8.6.2.1. Date de intrare:


Caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt:
- unghi frecare interioara (valoare caracteristica): # = 9o
- coeziune (valoare caracteristica): c = 15 kPa
Solicit!rile asupra ancorajului:
- nc!rc!ri (valori caracteristice):
EG = 200 kN
EQ = 75 kN

(nc!rcare permanent!)
(nc!rcare temporar!)

Not : nc!rc!rile asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucr!ri de sus inere sau al unui alt tip
de structur! ancorat! n teren.

8.6.2.2. Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB


Abordarea de calcul 1
1. Gruparea 1: A1 + M1 + R1
2. Gruparea 2: A2 + M1 + R4
8.6.2.2.1. Gruparea A1+M1+R1 (STR, GEO):
Coeficien#ti par#iali (de siguran !):
A1

"G = 1.35
"Q = 1.5

(Tabel A.3, SR EN 1997-1)

"# = 1

(Tabel A.4, SR EN 1997-1)

"at = 1.1

(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)

M1
R1

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
96

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Condi ia general! de verificare a ancorajului n teren:
Pd< Rad
Pd valoarea de calcul a solicit!rii n ancoraj;
Rad valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere a ancorajului (poate fi determinat! pe
baza ncerc!rilor pe teren sau prin calcul).
Not : Pentru exemplul considerat, valoarea lui Rad este determinat! prin calcul (cu respectarea prevederilor
normativului NP 114).

Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):


a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n=5
(num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 439.823 mm2
"a = 1.11
Pd = 420 kN
Rad1 = 479.8 kN
420 kN < 479.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

97

+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 439.823 mm2
PdSLE = 300 kN
Rad2 = 335.516 kN
300 kN < 335.516 kN
(verificare ndeplinit!)
Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)
Pd< Rad3
(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 2.5D
(lungime propus!)
za = 10.5 m
fin = 70 kN/m2
(Ic = 0.75 ... 1.0)
"a = 1.78
Pd = 420 kN
Rad3 = 484.8 kN
420 kN < 484.8
(verificare ndeplinit!)
8.6.2.2.2. Gruparea A2+M1+R4 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A2
"G = 1.1
"Q = 1.3

(Tabel A.3, SR EN 1997-1)

"# = 1

(Tabel A.4, SR EN 1997-1)

"at = 1.1

(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)

M1
R4

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al armaturii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
98

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):
a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n = 5 (num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 439.823 mm2
"a = 1.11
Pd = 330 kN
Rad1 = 479.8 kN
330 kN < 479.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

+pkadm = 0.76Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk< 0.76 Rpn
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 439.823 mm2
PdSLE = 300 kN
Rad2 = 335.516 kN
300 kN < 335.516 kN (verificare ndeplinit!)
99

Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)


(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd< Rad3
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 2.5D
za = 8 m
(lungime propus!)
fin = 70 kN/m2
(Ic = 0.75 ... 1.0)
"a = 1.78
Pd = 330 kN
Rad3 = 369.4 kN
330 kN < 369.4 kN
(verificare ndeplinit!)
Rezultatele calculului ancorajelor n masiv de p mnt coeziv

Tabel 8.2
Parametri
geotehnici

nc!rc!ri
permanente

nc!rc!ri
temporare

Coeficien i par iali

Diametru
foraj

Diametru
arm!tur!

Nr. arm!turi /
toron

Num!r
toroane

Lungime
bulb

c (kPa)

EG (kN)

EQ (kN)

A1

M1

R1

D (mm)

d (mm)

buc.

buc.

za (m)

15

200

75

1.35; 1.5

1.1

150

10.5

A2

M1

R4

1; 1.3

1.1

150

100

CAPITOLUL 9.
PROIECTAREA GEOTEHNIC! A LUCR!RILOR DE SUS"INERE
9.1 Generalit #i

Lucr!rile de sus inere sunt lucr!ri care au ca scop re inerea terenului (p!mnt, roci, umpluturi)
"i a apei. n aceast! categorie sunt incluse toate tipurile de lucr!ri "i sisteme de sprijin n care
elementele structurale sunt supuse for elor generate de materialul re inut (teren, ap!).
Prezentul capitol respect! prevederile Normativului NP 124 "i ale SR EN 1997-1 "i se refer!
la urm!toarele tipuri de lucr!ri:
- ziduri de sprijin
- ziduri de sprijin de greutate din piatr! sau beton simplu, inclusiv gabioane
- ziduri de sprijin tip cornier din beton armat,
- ziduri de sprijin din c!soaie,
- pere i de sprijin
- sprijiniri simple din lemn "i din elemente metalice de inventar pentru sus inerea
excava iilor
- pere i din palplan"e
- pere i ngropa i
- pere i de sus inere de tip mixt
- pere i de sus inere realiza i prin injec ie cu presiune nalt! (tehnologia jet-grouting)
Aceste lucr!ri de sus inere sunt definite n capitolul II.1 al NP 124.

9.2. St ri limit

Pentru calculul la st!ri limit! al lucr!rilor de sus inere se vor analiza cel pu in urm!toarele
situa ii:
- stabilitatea general!,
- posibilitatea ca un element structural sau leg!tura dintre elemente s! cedeze,
- rupere mixt! n teren "i n elementul structural,
- cedare hidraulic! de tip ridicare hidraulic! sau eroziune regresiv!,
- pr!bu"irea sau afectarea exploat!rii normale a lucr!rii de sus inere sau a lucr!rilor
nvecinate datorit! deplas!rilor structurii de sus inere,
- exfiltra ii masive de ap! prin sau pe sub perete,
- transport masiv de particule de p!mnt prin sau pe sub perete,
- modific!ri importante ale parametrilor ce definesc regimul de curgere al apei subterane.
Pentru ziduri de sprijin de greutate sau lucr!ri din p!mnt armat se mai analizeaz! "i:
- cedarea terenului de fundare prin pierderea capacit! ii portante,
- alunecare pe talpa zidului,
- r!sturnarea zidului.
Pentru pere i ngropa i trebuie luate n calcul "i:
- rotirea sau transla ia peretelui sau a unor p!r i ale acestuia care pot duce la cedare;
- pierderea echilibrului vertical al peretelui.
101

In afar! de st!rile limit! prezentate, considerate individual, trebuie luate n considerare "i
combina ii ale acestora.
9.3. Ac#iuni $i situa#ii de proiectare

Ac iunile "i situa iile de proiectare pentru lucr!rile de sus inere sunt cele precizate n
paragraful IV.3.9 din NP 124.
Valorile reprezentative ale ac iunilor (Frep) sunt ob inute printr-o combina ie a valorilor
caracteristice (Fk), prin considerarea coeficientului de combina ie, ., n baza prevederilor din
SR EN 1990 "i SR EN 1991.
Pentru structurile de sus inere realizate n zone seismice se vor respecta prevederile SR EN
1998-1, paragraful 2.1, precum "i SR EN 1998-5, sec iunea 7. De asemenea, se vor respecta
prevederile P 100-1.
Structurile construite n zone seismice trebuie s! respecte dou! exigen e fundamentale:
- s! nu cedeze (s! reziste ac iunilor seismice de calcul f!r! cedare local! sau general!,
conservndu-"i integritatea structural! "i o capacitate portant! rezidual! dup! evenimentul
seismic);
- s! fie limitate deforma iile (structura trebuie s! fie conceput! "i construit! astfel nct s!
reziste ac iunilor seismice cu probabilitate de apari ie mai mare dect cea de calcul f!r! a
ap!rea deterior!ri "i limit!ri ale exploat!rii).
Grup!rile ac iuniii seismice cu alte ac iuni trebuie realizate n conformitate cu SR EN 1990
(paragraful 6.4.3.4) "i SR EN 1998-1 (paragraful 3.2.4).

9.4. Metode de proiectare

Metodele prin care se verific! atingerea st!rilor limit! sunt (a se vedea "i paragraful IV.4 din
NP 124):
- prin calcul
- pe baz! m!surilor prescriptive
- pe baz! de modele experimentale
- metode observa ionale.
Metodele de proiectare prin calcul sunt descrise n NP 124 pentru fiecare tip de lucrare de
sus inere n parte.

Modelul de calcul utilizat trebuie s! descrie comportarea prezumat! a terenului, pentru starea
limit! considerat!. Dac! pentru o stare limit! nu exist! modele de calcul fiabile, calculul
trebuie realizat pentru o alt! stare limit!, folosind coeficien i care s! asigure c! dep!"irea st!rii
limite considerate este suficient de improbabil!. n astfel de cazuri, proiectarea se poate face
"i pe baz! de m!suri prescriptive, modele, ncerc!ri sau metode observa ionale. Modelul de
calcul considerat poate fi: analitic, semi-empiric sau numeric.
Metoda de calcul aleas! pentru a fi utilizat! depinde de complexitatea structurii, de procesul
de construire, de informa iile necesar a fi ob inute prin calcule, de datele de intrare avute la
dispozi ie "i de beneficiul din punct de vedere economic care rezult! n urma rafin!rii
102

calculelor. De exemplu, dac! peretele ngropat trebuie s! satisfac! doar condi ii de


impermeabilitate, calculele prea complexe ofer! beneficii reduse. De asemenea, nu sunt
indicate calcule complexe pentru cazuri n care interac iunea teren structur! este pu in
relevant! (de exemplu la pere ii n consol!).
Metodele de proiectare pe baz de m suri prescriptive sunt prev!zute pentru lucr!rile de
sprijiniri simple ale excava iilor, pentru adncimi de pn! la 3 m. Pentru adncimi mai mari
de excavare sau atunci cnd pe terenul din spatele peretelui exist! suprasarcini, dimensionarea
prin calcul este obligatorie.
Metodele bazate pe modele experimentale sunt indicat a se utiliza la lucr!ri de sus inere
complexe, la care comportarea lucr!rii de sus inere n interac iune cu terenul nu este
cunoscut! sau nu este corect modelat! prin metodele de calcul curente. Din aceast! categorie
se pot aminti modele de laborator (clasice sau centrifugate) sau la scar! real!. In aceast!
categorie poate fi introdus! "i adaptarea, respectiv validarea modelului de calcul, pe baza
experien ei similare. In urma realiz!rii unor lucr!ri de sus inere "i a monitoriz!rii acestora pe
anumite amplasamente "i a compara iei ntre m!sur!tori "i rezultatele de calcul, modelul de
calcul poate fi mbun!t! it. Aceast! modalitate de calare a unor modele de calcul este mai
accesibil! dect varianta unor model!ri experimentale. Pentru a da ns! rezultate este necesar!
o baz! de date riguroas!, cu nregistr!ri cu un grad ridicat de fiabilitate.

Aplicarea metodelor observa#ionale presupune monitorizarea lucr!rii de sus inere "i


corectarea proiectului pe parcursul execu iei. Dac! m!sur!torile realizate n timpul execu iei
indic! valori diferite de cele din proiect pentru anumite m!rimi (deplas!ri, for e n "prai uri,
nivelul apei etc.) se aplic! prevederile SR EN 1997-1 paragraful 2.7.
Rezultatele calculelor se vor confrunta ori de cte ori este posibil cu experien a comparabil!.
Dificultatea n a prognoza comportarea lucr!rii de sus inere nu reprezint! singurul motiv
pentru adoptarea metodei observa ionale. Proiectarea geotehnic! presupune o bun! cunoa"tere
a parametrilor geotehnici, dar chiar "i o investiga ie atent! este susceptibil! de a nu detecta
anumite condi ii ale terenului care pot influen a hot!rtor comportarea lucr!rii. De aceea,
metoda observa ional! poate fi considerat! ca o parte integrant! a conceptului de siguran ! "i
este necesar a fi planificat! nc! din faza de proiectare.

Figura 9.1. Principiul metodei observa ionale


103

Metoda observa ional! este o metod! de proiectare a c!rei aplicare presupune mai mult dect
o corectare a proiectului din mers. Este necesar! prevederea n proiect a unor planuri de
m!suri "i a unor ac iuni corective n cazul detect!rii unor neconformit! i ntre situa ia din
realitate "i ipotezele, parametrii sau situa iile considerate n proiectare. Pe de alt! parte,
metoda observa ional! nu poate fi considerat! ca o alternativ! la o investiga ie geotehnic!
corespunz!toare.
In principiu, metoda observa ional! se aplic! structurilor ncadrate n categoria geotehnic! 3
proiecte foarte complexe, cu pronun at! interac iune teren structur! (pere i de sus inere
flexibili ancora i pe mai multe nivele, de exemplu), lucr!ri n care presiunea apei este
important! "i variabil! (de exemplu, lucr!ri n zone maritime, eventual n zone cu maree
important!), sisteme complexe n interac iune alc!tuite din teren, excava ie adnc!, lucrare de
sprijin "i cl!diri nvecinate sau construc ii pe pante.

9.5 Evaluarea presiunii p mntului

Atunci cnd se determin! valorile de proiectare ale presiunilor p!mntului, unul din
elementele cele mai importante este considerarea acelor tipuri de presiuni "i acelor
amplitudini care sunt acceptabile pentru deplas!rile "i deforma iile lucr!rii de sus inere, cu
alte cuvinte care sunt posibil a se produce pentru starea limit! considerat!.
Principalii factori de influen ! ai presiunii p!mntului sunt:
- suprasarcina de la suprafa a terenului,
- geometria terenului "i a peretelui,
- nivelul apei subterane precum "i for ele hidrodinamice,
- m!rimea, direc ia "i sensul deplas!rii lucr!rii de sus#inere,
- caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt sprijinit ,
- caracteristicile de rigiditate ale peretelui de sus inere "i ale sistemului de sprijin,
- caracteristicile de frecare pe suprafa#a de contact lucrare de sprijin - teren,
- n cazul rocilor mai trebuie luat! n calcul prezen a, geometria "i caracteristicile
eventualelor discontinuit! i.
Se presupune c! frecarea maxim! pe peretele de sprijin nu poate apare simultan cu rezisten a
maxim! la forfecare de-a lungul suprafe ei de rupere.
Valoarea presiunii p!mntului pentru calculul la starea limit! ultim! este, n general, diferit!
de valoarea acesteia la starea limit! de exploatare, ea neavnd o singur! valoare caracteristic!.
La evaluarea presiunii p!mntului se va ine seama de eventualul poten ial de umflare al
p!mntului, precum "i de efectul compact!rii umpluturii din spatele lucr!rii de sprijin.
Valorile limit! ale presiunii p!mntului trebuie determinate n func ie de deplasarea relativ! a
p!mntului "i a lucr!rii de sus inere, precum "i de forma suprafe ei de cedare.
n Anexa C a SR EN 1997-1 sunt date valori ale deplas!rilor relative care duc la valorile
limit! ale presiunilor p!mntului.

104

n cazul unui perete vertical, valorile limit! ale presiunii unui p!mnt coeziv sub ac iunea unei
suprasarcini, q se calculeaz! astfel:
- stare limit activ , corespunz!toare trecerii masivului n stare activ! datorit! deplas!rii
peretelui de sus inere prin ndep!rtarea de masiv:
Presiunea activ! a p!mntului, normal! pe perete:
(9.1)
unde:
z adncimea punctului de calcul,
Ka coeficientul presiunii active orizontale,
c coeziunea p!mntului sus inut.
- stare limit pasiv , corespunz!toare trecerii masivului n stare pasiv! datorit! deplas!rii
peretelui de sus inere nspre masiv:
Presiunea pasiv! a p!mntului, normal! pe perete:
(9.2)
unde, n plus fa ! de nota iile anterioare:
Kp coeficientul presiunii pasive orizontale.
n Anexa A a SR EN 1997-1 sunt date recomand!ri pentru determinarea coeficien ilor Ka "i
Kp n diferite cazuri.
Atunci cnd deplas!rile masivului sunt insuficiente pentru a mobiliza valorile limit!,
presiunea p!mntului este cuprins! ntre presiunea n stare de repaus "i valorile limit! activ!
"i, respectiv, pasiv!.
Determinarea valorii intermediare a presiunii p!mntului trebuie s! se fac! pe baza m!rimii "i
direc iei deplas!rii lucr!rii de sprijin fa ! de teren.
n Anexa C din SR EN 1997-1 sunt date unele recomand!ri privitoare la modul de
determinare a valorilor intermediare ale presiunii p!mntului.
In condi#ii seismice, la evaluarea presiunii p!mntului se va ine seama de apari ia unei
presiuni suplimentare datorat! solicit!rii seismice, fa ! de presiunea p!mntului n condi ii
statice. In afara acestei presiuni suplimentare, elementul de sus inere va fi supus for elor
iner iale, n conformitate cu prevederile P 100-1 "i SR EN 1998-5.

Calculul presiunii suplimentare a p!mntului n condi ii seismice se poate efectua cu metoda


pseudo-static!. n aplicarea acestei metode se vor avea n vedere prevederile SR EN 1998-5,
paragraful 7.3.2 "i cele ale NP 124 Capitolul V "i Anexa A.
Conform SR EN 1998-5, la calculul presiunii p!mntului n condi ii seismice unghiul de
nclinare al diagramei de presiuni fa ! de normal! va fi luat nu mai mult de (2/3 #) pentru
presiunea activ! "i zero pentru rezisten a pasiv!.

105

9.6 Ziduri de sprijin


9.6.1 Calculul la starea limit ultim a zidurilor de sprijin

St!rile limit! ultime n cazul zidurilor de sprijin sunt (conform SR EN 1997-1):


- cedarea terenului de fundare: cedarea prin lunecarea pe talp!, prin r!sturnare sau prin
dep!"irea capacit! ii portante a terenului de fundare;
- pierderea stabilit! ii generale.
Se precizeaz! faptul c! prin aplicarea principiilor SR EN 1997-1, nu se mai ob ine un factor
de siguran ! global, unic (fa ! de lunecarea pe talp! sau fa ! de r!sturnare) care s! fie
comparat cu un factor de siguran ! admisibil. Marja de siguran ! poate fi cuantificat! prin
calculul gradului de utilizare.
Verificarea la cedarea prin lunecare pe talp este o stare limit! de tip GEO "i presupune
verificarea urm!toarei rela ii, conform 6.5.3 din SR EN 1997-1:

(9.3)
unde:
Hd Valoarea de calcul a lui H;
H nc!rcarea orizontal! sau componenta orizontal! a unei ac iuni totale aplicate paralel
cu baza zidului (n acest caz rezultanta presiunii active a p!mntului);
Rd valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune, n cazul acesta for a de frecare pe
baza funda iei zidului, calculat! n conformitate cu paragraful 2.4 al SR EN 1997-1;
Rp,d valoarea de calcul a for ei datorate presiunii pasive.
Pentru zidurile de sprijin se recomand! neglijarea presiunii pasive pe fa a funda iei zidului.
Rezisten a de calcul la lunecare, Rd, n condi ii drenate, se calculeaz! aplicnd coeficien i
par iali (de siguran !) fie asupra propriet! ilor p!mntului fie asupra rezisten elor terenului,
dup! cum urmeaz!:
(9.4)
sau:
(9.5)
unde:
Vd valoarea de calcul a ac iunii verticale efective sau componenta normal! a
rezultantei ac iunilor efective aplicate asupra bazei funda iei zidului;
/ - unghiul de frecare la interfa a baza zidului teren de fundare;
/k valoarea caracteristic! a lui /;
/d valoarea de calcul a lui /;
"R;h coeficient par ial (de siguran !) pentru rezisten a la lunecare (conform Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB).

106

Unghiul de frecare de calcul, /d, poate fi admis egal cu valoarea de calcul a unghiului efectiv
de frecare intern! la starea critic!, !cv;d, la funda iile de beton turnate pe loc "i egal cu
2/3!cv;d la funda ii prefabricate netede. Este indicat s! se neglijeze coeziunea efectiv!, c.
Rezisten a de calcul la lunecare n condi ii nedrenate, Rd, trebuie calculat! fie aplicnd
coeficien ii par iali asupra propriet! ilor p!mntului, fie aplicndu-i asupra rezisten elor
p!mntului, dup! cum urmeaz!:
(9.6)
sau:
(9.7)
unde:
Ac suprafa a total! a bazei supus! la compresiune;
cu;k valoarea caracteristic! a coeziunii nedrenate;
cu;d valoarea de calcul a coeziunii nedrenate;
"R;h coeficient par ial (de siguran !) pentru rezisten a la lunecare (conform Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB).
Dac! este posibil ca apa sau aerul s! p!trund! la interfa a dintre funda ia zidului "i un teren
argilos nedrenat, trebuie verificat! "i rela ia urm!toare:
(9.8)
unde:
Vd valoarea de calcul a lui V;
V nc!rcarea vertical! sau componenta normal! a rezultantei ac iunilor aplicate asupra
bazei funda iei zidului.
Verificarea la r sturnare a zidului de sprijin presupune verificarea urm!toarei rela ii:

(9.9)
unde:
- Edst;d valoarea de calcul a efectului ac iunilor destabilizatoare, respectiv a momentului
for elor destabilizatoare;
- Estb;d - valoarea de calcul a efectului ac iunilor stabilizatoare, respectiv a momentului
for elor stabilizatoare.
(9.10)
(9.11)
unde:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficient par ial (de siguran !) pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficient par ial (de siguran !) pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice.
107

R!sturnarea poate fi considerat! ca fiind o stare limit! de tip EQU sau de tip GEO. Starea
limit! de tip EQU n cazul r!sturn!rii poate fi considerat! numai n cazuri speciale. Conform
Notei 1 a paragrafului 2.4.7.2 din SR EN 1997-1, echilibrul static EQU este relevant n special
n proiectarea structural!. n proiectarea geotehnic!, verificarea EQU este limitat! la cazuri
rare, cum ar fi, de exemplu, o funda ie rigid! pe un teren stncos "i este, n principiu, distinct!
fa ! de analiza stabilit! ii generale sau de problemele datorate presiunilor arhimedice. Dac! se
include o rezisten ! Rd, aceasta trebuie s! fie de mic! importan !. In aceste condi ii, doar un
zid masiv de greutate, fundat pe roc! ar putea ceda prin atingerea unei st!ri limit! de tip EQU
la r!sturnare. In toate celelalte cazuri, r!sturnarea este o stare limit! de tip GEO.
Coeficien ii par iali (de siguran !) ai nc!rc!rilor (conform Anexei A a SR EN 1997-1 "i SR
EN 1997-1/NB) se pot aplica fie asupra ac iunilor, fie asupra efectelor ac iunilor.
Pentru ziduri de sprijin realizate pe terenuri de fundare alc!tuite din roci moi, r!sturnarea ca
stare limit! ultim! nu este luat! n considerare, avnd n vedere c! starea limit! ultim! de
cedare prin dep!"irea capacit! ii portante va ap!rea naintea acesteia.
Verificarea capacit #ii portante a terenului de fundare presupune satisfacerea urm!toarei
rela ii (stare limit! de tip GEO):
Vd

Rd

(9.12)

unde:
Vd valoarea de calcul a lui V;
V nc!rcarea vertical! sau componenta normal! a rezultantei ac iunilor aplicate asupra
bazei funda iei zidului;
Rd - valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune, calculat! conform paragrafului 2.4
din SR EN 1997-1:
- cnd coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d
(9.13)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.14)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d /& R
(9.15)

n acest caz Rd este valoarea de calcul a capacit! ii portante.


La stabilirea lui Vd trebuie s! se in! seama de greutatea proprie a zidului, de greutatea
oric!rui material de umplutur!, de toate presiunile p!mntului, favorabile sau nefavorabile,
precum "i de presiunea apei.
Coeficien ii par iali de rezisten ! pentru lucr!ri de sus inere, "R, sunt da i n Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB.
O metod! analitic! de calcul a capacit! ii portante a terenului de fundare este prezentat! n
Anexa D a SR EN 1997-1.
108

Se vor avea n vedere prevederile paragrafului 6.5.2 al SR EN 1997-1.


Pentru excentricit! i mari ale nc!rc!rilor, dep!"ind 1/3 din l! imea funda iei dreptunghiulare
a zidului, se vor verifica valorile de calcul ale ac iunilor n conformitate cu paragraful 6.5.4
din SR EN 1997-1.
Verificarea stabilit #ii generale a zidului de sprijin se face n conformitate cu prevederile
din sec iunea 11 a SR EN 1997-1. Pe baza acestor principii se va demonstra c! nu se produce
o pierdere de stabilitate general! "i c! deforma iile corespunz!toare sunt suficient de mici.

Stabilitatea general! a taluzelor incluznd construc ii existente sau proiectate, se verific! la


st!rile limit! ultime de tip GEO "i STR, folosind valorile de calcul ale ac iunilor, rezisten elor
"i parametrilor geotehnici, precum "i coeficien ii par iali defini i n Anexa A a SR EN 1997-1
corelat cu SR EN 1997-1/NB.
Se va ine cont de riscurile de cedare progresiv! "i de lichefiere.
Pentru st!rile limit! ultime de tip GEO "i STR trebuie verificat! ndeplinirea condi iei:
Ed

Rd ,

(9.16)

unde:
Ed este valoarea de calcul a efectelor ac iunilor:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra ac iunilor (Frep):

E d % E0& F Frep; X k & M ; a d 1

(9.17)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra efectelor ac iunilor (E):

E d % & E E0Frep ; X k & M ; a d 1

(9.18)

n care:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficientul par ial pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficientul par ial pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice;
"E coeficientul par ial pentru efectul unei ac iuni;
Rd este valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune:
- cnd coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d

(9.19)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.20)

109

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d /& R

(9.21)

La alegerea coeficien ilor par iali (de siguran !) pentru fiecare caz n parte se vor respecta
prevederile Anexei A "i ale paragrafului 2.4.7.3 al SR EN 1997-1, n func ie de abordarea de
calcul utilizat!, corelat cu SR EN 1997-1/NB.
Coeficien ii par iali "R utiliza i pentru verificarea stabilit! ii generale sunt da i n Tabelul A-14
(RO) din SR EN 1997-1/NB.
Zidurile de sprijin realizate din elemente structurale precum gabioanele sau c!soaiele vor fi
verificate la st!rile limit! ultime descrise mai sus, considerndu-le ca un tot unitar (verificarea
stabilit! ii externe).
Pentru st!rile limit! de tip STR "i GEO se vor utiliza abord!rile de calcul prezentate n
paragraful 2.4.7.3.4 al SR EN 1997-1, corelat cu Anexa na ional! de aplicare, SR EN 19971/NB, respectiv abordarea de calcul 1 cu cele dou! grup!ri de nc!rc!ri "i abordarea de calcul
3. Atunci cnd ac iunile sunt doar de tip geotehnic, abordarea de calcul 3 duce la rezultate
identice cu abordarea 1 gruparea 2. La verificarea stabilit! ii generale a zidurilor de sprijin,
ac iunile aplicate asupra terenului (cum ar fi, de exemplu ac iunile provenind de la structur!
sau nc!rc!rile date de trafic) sunt tratate drept ac iuni geotehnice. Pentru celelalte verific!ri
trebuie f!cut! distinc ia ntre ac#iunile structurale (cum este, de exemplu, greutatea zidului de
sprijin din beton) "i cele geotehnice, deoarece n abordarea 3 se aplic! coeficien i par iali
diferi i.
Pentru verific!rile zidurilor de sprijin n condi ii seismice se vor avea n vedere prevederile
SR EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4).
Pentru ziduri de sprijin se pot adopta pentru calculul n condi ii seismice valori unitare pentru
coeficien ii par iali ai ac iunilor ("F), iar pentru caracteristicile geotehnice ale terenului se vor
respecta prevederile SR EN 1998-5/NA (3.1 (3)), care prevede valori ale coeficien ilor par iali
"M identice cu cele din setul M2.
9.6.2. Proiectarea structural a zidurilor de sprijin

Lucr!rile de sus inere, inclusiv elementele lor structurale de sprijin, trebuie verificate fa ! de
cedarea structural! n conformitate cu articolul 2.4 din SR EN 1997-1, precum "i cu
standardele din seria Eurocodurilor referitoare la materialele din care sunt alc!tuite
respectivele lucr!ri "i elemente structurale.
n cazul zidurilor de sprijin alc!tuite din elemente structurale precum gabioane sau c!soaie, se
va verifica "i posibilitatea de cedare intern! prin verificarea la lunecare la fiecare nivel (ntre
dou! gabioane sau dou! c!soaie).
Pentru evaluarea rezisten ei la lunecare la nivelul diferitelor interfe e ale unui zid din
gabioane, se va considera unghiul de frecare intern! a umpluturii de piatr! din gabioane, f!r! a
se conta n nici un fel pe materialul din care este realizat! cutia.

110

n cazul zidurilor de sprijin din c!soaie, se va considera rezisten a la forfecare a mbin!rii


dintre dou! c!soaie.
Pentru fiecare stare limit! ultim! trebuie demonstrat c! pot fi mobilizate rezisten ele necesare,
deoarece deforma iile din teren "i cele din structur! sunt compatibile.
9.6.3. Verificarea la starea limit de exploatare a zidurilor de sprijin

Verificarea la starea limit! de exploatare a lucr!rilor de sus inere se face n conformitate cu


prevederile paragrafelor 2.4.8. "i 9.8. din SR EN 1997-1.
Coeficien ii par iali (de siguran !) aferen i st!rii limit! de exploatare (de serviciu) sunt egali
cu 1,0.
Valorile de calcul ale presiunilor p!mntului pentru verificarea la starea limit! de exploatare
(de serviciu) trebuie stabilite lundu-se n considerare deplas!rile admisibile ale structurii n
aceast! stare limit!. Aceste valori nu sunt neap!rat valori limit! (activ! sau pasiv!).
Verificarea la starea limit! de exploatare presupune satisfacerea urm!toarei condi ii:
E

d,

(9.22)

unde:
Ed valoarea de calcul a efectului ac iunilor;
Cd valoarea de calcul limit! a efectului unei ac iuni.
Valorile caracteristice ale parametrilor p!mntului trebuie modificate adecvat n func ie de
modific!rile a"teptate pe durata de via ! a structurii.

9.7. Pere#i de sus#inere


9.7.1. Calcul la starea limit ultim

Calculele la starea limit! ultim! (SLU) trebuie realizate pe baza metodelor de echilibru limit!
sau a analizei de interac iune teren structur! (prezentate n Anexa B paragraful B.2 al NP
124). Principalul scop este determinarea adncimii de ncastrare "i a capacit! ii portante a
peretelui, pentru asigurarea stabilit! ii.
St!rile limit! pot apare att n teren ct "i n structur!, sau prin cedare combinat! n structur!
"i teren. Orice interac iune dintre structur! "i teren trebuie luat! n considerare la determinarea
ac iunilor de proiectare.
La verificarea stabilit! ii generale trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1 sec iunea
11.
Stabilitatea general! a taluzelor incluznd construc ii existente sau proiectate se verific! la
st!rile limite ultime de tip GEO "i STR, folosind valorile de calcul ale ac iunilor, rezisten elor
"i parametrilor geotehnici, precum "i coeficien ii par iali (de siguran !) defini i n Anexa A a
SR EN 1997-1.
111

La verificarea ced!rii de tip rota ional (stare limit! tip GEO) a pere ilor de sus inere trebuie
demonstrat prin calcule c! pere ii ncastra i au o fi"! suficient! pentru a fi pu"i la ad!post de o
astfel de cedare. Intensitatea "i direc ia de calcul ale efortului tangen ial dintre p!mnt "i
perete trebuie s! fie compatibile cu deplasarea vertical! relativ! care s-ar produce n situa ia
de proiectare considerat!.
La verificarea ced!rii verticale a pere ilor de sus inere (stare limit! tip GEO) trebuie
demonstrat c! se poate ob ine echilibrul pe vertical! folosind valorile de calcul ale
rezisten elor sau propriet! ilor de rezisten ! ale p!mntului "i for ele verticale de calcul care se
exercit! asupra peretelui. Se vor respecta prevederile paragrafului 9.7.5 al SR EN 1997-1.
La verificarea ced!rii pe vertical! a pere ilor de sus inere care ac ioneaz! ca funda ie pentru
structur! trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1 - sec iunea 6 "i NP 112.
Pentru verificarea ancorajelor la st!ri limit! se vor respecta prevederile sec iunii 8 a SR EN
1997-1.
Pentru st!rile limit! de tip GEO sau STR trebuie verificat! ndeplinirea condi iei:
Ed R d ,
(9.23)
unde:
Ed este valoarea de calcul a efectelor ac iunilor:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra ac iunilor (Frep):
E d % E & F Frep; X k & M ; a d
(9.24)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra efectelor ac iunilor (E):
E d % & E E Frep ; X k & M ; a d

(9.25)

n care:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficientul par ial pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficientul par ial pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice;
"E coeficientul par ial pentru efectul unei ac iuni.
Rd este valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune:
- dac! coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d

(9.26)

sau:
- dac! coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.27)

sau:
- dac! coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
112

R d % R0& F Frep ; X k & M ; a d 1/& R

(9.28)

n alegerea coeficien ilor par iali (de siguran !) pentru fiecare caz n parte se vor respecta
prevederile Anexei A "i ale paragrafului 2.4.7.3 al SR EN 1997, corelat cu SR EN 19971/NB, n func ie de abordarea de calcul utilizat!.
Comentarii referitoare la modul de considerare al presiunilor p!mntului: Presiunea activ! a
p!mntului este, clar, o ac iune nefavorabil! asupra peretelui de sprijin. In cazul, ns!, al
presiunii pasive, aceasta asigur! stabilitatea peretelui, de aceea proiectantul poate fi n situa ia
de a o considera ca o ac iune sau ca o rezisten !. Dac! presiunea pasiv! este considerat!
ac iune trebuie s! i se aplice coeficientul par ial aferent, "F. Acesta ar putea fi acela"i ca "i
pentru presiunea activ! (deoarece amndou! provin din aceea"i surs!) sau ar putea fi diferit
pentru c! presiunea pasiv! este favorabil!, n timp ce presiunea activ! este o ac iune
defavorabil!. Abordarea corect! este cea care rezult! din principiul sursei unice enun at n
SR EN 1997-1 paragraful 2.4.2(9) Not!: Ac iunile permanente nefavorabile (sau
destabilizatoare) "i favorabile (sau stabilizatoare) pot n anumite situa ii s! se considere ca
provenind dintr-o surs! unic!. Dac! se consider! astfel, poate fi aplicat un singur coeficient
par ial asupra sumei acestor ac iuni sau asupra sumei efectelor acestora. Conform acestui
principiu, att presiunea activ!, ct "i cea pasiv! provin din aceea"i surs! (greutatea proprie a
p!mntului), deci nu pot fi una favorabil! "i una nefavorabil!. In cazul consider!rii ambelor
ca ac iuni, ele vor fi ambele tratate ca ac iuni nefavorabile.
Considerarea presiunii pasive ca rezisten ! are sens doar n abordarea de calcul 2, singura n
care coeficien ii par iali pentru rezisten e, "R, nu sunt unitari. ntruct aceast! abordare nu este
inclus! n SR EN 1997-1/NB, presiunea pasiv! nu va fi considerat! ca rezisten !.
Pentru st!rile limit! de tip STR "i GEO se vor utiliza abord!rile de calcul prezentate n
paragraful 2.4.7.3.4 al SR EN 1997-1, corelat cu SR EN 1997-1/NB, respectiv abordarea de
calcul 1 cu cele dou! grup!ri de nc!rc!ri "i abordarea de calcul 3. Atunci cnd ac iunile sunt
doar de tip geotehnic, abordarea de calcul 3 duce la rezultate identice cu abordarea 1 gruparea
2. La verificarea stabilit! ii generale a pere ilor de sus inere, ac iunile aplicate asupra terenului
(cum ar fi, de exemplu ac iunile provenind de la structur! sau nc!rc!rile date de trafic) sunt
tratate drept ac iuni geotehnice. Pentru celelalte verific!ri trebuie f!cut! distinc ia ntre
ac#iunile structurale "i cele geotehnice, deoarece n abordarea 3 se aplic! coeficien i par iali
diferi i.
Pentru verific!rile pere ilor de sus inere n condi ii seismice se vor avea n vedere prevederile
SR EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4).
Pentru verific!rile pere ilor de sus inere n condi ii seismice se recomand! adoptarea unor
valori unitare pentru coeficien ii par iali ai ac iunilor ("F), iar pentru caracteristicile geotehnice
ale terenului se vor respecta prevederile SR EN 1998-5/NA (3.1 (3)), care consider! valori ale
coeficien ilor par iali "M identice cu cele din setul M2. Se vor avea n vedere "i prevederile SR
EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4). De asemenea, n conformitate cu NP 124
capitolul V.5., se va ine seama "i de durata de via ! proiectat! a lucr!rii de sus inere.
9.7.2. Proiectarea structural a pere!ilor de sus!inere

Elementele structurale ale unei lucr!ri de sus inere (perete, sisteme de rezemare de tip
"prai uri sau ancoraje) trebuie verificate la cedarea de tip structural (STR).

113

n verific!rile la cedarea structural! a pere ilor de sus inere din palplan"e se vor respecta
prevederile standardelor europene armonizate pentru fiecare tip de material.
Pentru fiecare stare limit! ultim!, trebuie demonstrat c! rezisten ele necesare pot fi
mobilizate, cu deforma ii compatibile n teren "i n lucrarea de sus inere.
Proiectarea elementelor structurale se va face n conformitate cu standardele SR EN de
aplicare a Eurocodurilor aferente materialelor respective.
9.7.3. Cedarea hidraulic n cazul pere!ilor de sus!inere

n cazul n care peretele de sus inere este etan" "i este supus la presiuni diferen iale ale apei,
trebuie verificat! securitatea fa ! de ruperea prin ridicare hidraulic $i prin eroziune
intern sau regresiv .
n acest caz se aplic! prevederile capitolului 10 al SR EN 1997-1.

9.8. Exemple de calcul

Pentru ilustrarea modului de calcul au fost elaborate 4 exemple:


1.
2.
3.
4.

zid de sprijin de greutate fundat pe roc!


zid de sprijin cornier fundat pe teren argilos
perete ngropat n consol!
perete ngropat ncastrat "i ancorat

Pentru fiecare exemplu sunt parcurse etapele de verificare la starea limit! ultim! descrise n
paragrafele de mai sus.
Pentru fiecare exemplu este prezentat n detaliu doar calculul la abordarea de calcul 1,
combina ia 1, calculele fiind similare pentru celelalte combina ii "i abord!ri. La sfr"itul
fiec!rui exemplu este dat un tabel de sintez! cu rezultatele pentru fiecare din abord!rile 1 "i 3.
Pentru fiecare verificare este calculat gradul de utilizare, 2 ca fiind raportul dintre ac iuni sau
efectele acestora "i rezisten e. Dac! gradul de utilizare 2 < 100%, proiectarea este
corespunz!toare. Pentru un grad de utilizare 2 > 100% proiectarea trebuie reluat!.
La sfr"itul exemplelor sunt comentarii specifice fiec!rui caz.

114

Exemplul 1 Zid de sprijin de greutate din beton fundat pe roc

Figura 9.2. Schema zidului de greutate fundat pe roc!

- Unghiul de frecare intern! caracteristic la starea critic!:

1. Parametrii geometrici

Nu este necesar s! se considere abateri datorit! excava iei


115

n!l imea zidului


H= 4.00 m
L! imea funda iei
B= 2.00 m
L! imea la coronament
b = 1.00 m
nclinarea fe ei zidului de greutate:

2.

Ac#iuni verticale caracteristice $i momente datorate acestora

Greutatea total! caracteristic!

Momentul total caracteristic stabilizator

Figura 9.3. For e ac ionnd pe zidul de greutate


ABORDAREA DE CALCUL 1 Combina#ia 1 (A1, M1, R1)
A.

Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien i par iali (de siguran !) M1:


116

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru umplutur!

Coeziunea de calcul pentru umplutura

Unghiul de frecare intern! de calcul la starea critic!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! pentru umplutur! la betonul


turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru roc!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! ntre baza zidului "i roc! la
betonul turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

Valorile de calcul ale materialelor pentru verificarea la r sturnare starea limit EQU

Coeficien i par iali (de siguran !) EQU:

Unghiul de frecare interna de calcul pentru umplutur!

Coeziunea de calcul pentru umplutur!

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru roc!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! ntre baza zidului "i roc! la
betonul turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

A.

Efectele ac#iunilor

Coeficien i par iali (de siguran !) A1:

117

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur!


sau
For ele dezvoltate de umplutur! "i suprasarcin! "i momentele generate de acestea
-

For ele "i momentul generate de umplutura de nisip

for a orizontal!:

for a vertical!:

momentul generat de Pahdl:

For ele "i momentul generate de suprasarcin!:

for a orizontal!:

for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:

nc!rcarea orizontal! de calcul

nc!rcarea vertical! de calcul

momentul de calcul destabilizator

Valorile de calcul ale nc!rc!rilor verticale


favorabile

nefavorabile

Efectele ac#iunilor pentru verificarea la r sturnare stare limit EQU

Coeficien i par iali (de siguran !) EQU:


118

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur!


sau
For ele dezvoltate de umplutur! "i suprasarcin! "i momentele generate de acestea
-

For ele "i momentul generate de umplutura de nisip:

for a orizontal!:
for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:
-

For ele "i momentul generate de suprasarcin!:

for a orizontal!:
for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:
-

nc!rcarea orizontal! de calcul

momentul de calcul destabilizator

B.

Rezisten#a la lunecare

Coeficien i par iali (de siguran !) R1:


-

rezisten a la lunecare de calcul

Pentru condi ii nedrenate se calculeaz! rezisten a la lunecare conform SR EN 1997-1 6.5.3(8)


ec. 6.3b

D.

Rezisten#a la r sturnare pentru starea limit EQU

Momentele stabilizatoare de calcul:


generat de umplutur!:

119

generat de umplutur!:

generat de zidul de greutate:

momentul stabilizator de calcul

Excentricitatea nc!rc!rii:

Verificare smbure central:


nc!rcarea ac ioneaz! n smburele central dac! excentricitatea eB este mai mic! dect

Figura 9.3. Nota ii pentru calculul excentricit! ii

120

E.

VERIFIC!RI

verificarea la lunecare

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

verificarea la r!sturnare

121

SINTEZA REZULTATELOR PENTRU EXEMPLUL 1

Tabel 9.1. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 1 abord!rile de calcul 1 "i 3


[conditii drenate]

1.25

1.25

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

1.25

"

1.25

1.25

1.25

c'

FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*, A2, M1, R1)

"

!#EQU

c'_EQU

In cazul AC3 coeficien ii par iali A1 se aplic! asupra


ac iunilor provenind de la structur!, iar A2 se aplic! asupra
ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

1.5

1.3

1.5

1.3

1.1

1.1

1.1

0.9

0.9

0.9

1.5

1.5

1.5

Hed [KN/m]

68.3

67

67

HRd [KN/m]

164.3

130.8

130.8

Hed/HRd [%]

42

51

51

MEd_dst [KNM/m]

112.7

112.7

112.7

MEd_stb [KNM/m]

232.08

232.08

232.08

MEd_dst/MEd_stb[%]

49

49

49

"

G_fav
Q

"

"

G_EQU

"

G_fav_EQU
Q_EQU

"

"

"

Rh

VERIFICAREA VERIFICAREA
LA
LA
RASTURNARE ALUNECARE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

Not :
In acest exemplu exist cteva aspecte specifice:
- r sturnarea este o stare limit de tip EQU, deoarece nu implic nici o rezisten! de tip geotehnic;
- verificarea capacit !ii portante nu are sens avnd n vedere terenul alc tuit din roc ;
- n Abordarea de calcul 3 greutatea structurii din beton este ac!iune structural favorabil pentru verificarea la
starea limit de lunecare pe talp (de tip GEO), de aceea coeficientul par!ial aplicat este G#fav = 1, acela"i ca
"i la abordarea de calcul 1, iar coeficien!ii par!iali de material sunt identici cu cei din abordarea 1 gruparea 2.
De aceea rezultatele sunt identice n acest exemplu pentru abordarea 1 gruparea 2 "i abordarea 3

122

Exemplul 2 Zid de sprijin de tip cornier din beton armat fundat pe teren argilos
Ipoteza 1. CONDITII NEDRENATE PENTRU TERENUL DE BAZ!

Figura 9.4. Schema zidului de sprijin cornier fundat pe teren argilos

1. Parametrii geometrici

$
$
$

n l!imea zidului
Adncimea de fundare
L !imea funda!iei

H = 3.50 m
Df = 1.00 m
B = 3.2 m
123

$
$

Grosimea funda!iei
Grosimea inimiii

h' = 0.40 m
t'i = 0.30m

ti = 0.40m

a = 0.40m
b = B ti a b = 2.4m
Abateri datorit excava!iei
n l!imea de calcul
2. Ac"iuni verticale caracteristice #i momente datorate acestora

$ Greutatea caracteristic talp funda!ie

Figura 9.5. For e de greutate pe zidul de sprijin cornier

Momentul generat de

Greutatea caracteristic a inimii zidului:

Momentul generat de Gk_2 "i Gk_3:

124

Greutatea caracteristic umplutur de nisip:

Momentul generat de Gk_4:

Greutatea total caracteristic :

Momentul total caracteristic stabilizator

nc rcarea caracteristic din suprasarcin

Suprasarcina este o nc rcare variabil "i ac!ioneaz pe toat lungimea umpluturii "i a inimii
peretelui "i se consider ca fiind nc rcare nefavorabil pentru capacitatea portant a terenului.
n cazul n care nc rcarea din suprasarcin se consider ca ac!iune favorabil , aceasta se
exclude din calcul.

125

Figura 9.6. Nota ii "i for e de mpingere pentru zidul cornier

ABORDAREA DE CALCUL 1 Gruparea 1 (A1, M1, R1)


A. Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:

Unghiul de frecare intern de calcul pentru umplutur :

Coeziunea de calcul pentru umplutur :

Coeziunea nedrenat de calcul pentru argil :

126

B. Efectele ac"iunilor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:

$
-

Valorile de calcul ale nc rc rilor verticale:


favorabile:

nefavorabile:

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur :


sau

Presiunile dezvoltate de umplutur "i suprasarcin "i momentele generate de acestea:

Presiunea generat de umplutura de nisip:

Momentul generat de Pad1:

Presiunea generat de suprasarcin :

Momentul generat de Pad2:

nc rcarea orizontal total de calcul

Momentul de calcul destabilizator

C. Rezisten"a la lunecare

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:


$

Rezisten!a la lunecare de calcul

Pentru condi!ii nedrenate se calculeaz rezisten!a la lunecare conform SR EN 1997-1


6.5.3(11) ec. 6.4b

127

D. Capacitatea portant

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:


Momentul datorat greut !ii proprii "i a suprasarcinii:

Excentricitatea nc rc rii (vezi figura 9.3):

Verificare smbure central:


nc rcarea ac!ioneaz n smburele central dac excentricitatea eB este mai mic dect .

Aria efectiv de calcul:

nclinarea nc rc rii produs de o sarcin orizontal H:

Efortul vertical produs de ncastrarea funda!iei zidului n p mnt (Df):

CAPACITATEA PORTANT# DE CALCUL (conform anexa D SR EN 1997-1)


Capacitatea portant caracteristic :

Capacitatea portant de calcul:

128

E. Rezisten"a la r sturnare

Momentul stabilizator de calcul datorat greut !ii:

F. VERIFIC!RI

VERIFICAREA LA LUNECARE

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

VERIFICAREA CAPACIT#TII PORTANTE:

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

VERIFICAREA LA R#STURNARE

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

Ipoteza 2. CONDITII DRENATE PENTRU TERENUL DE BAZ!

n condi!ii drenate terenul de baz are urm torii parametrii:

Ceilal!i parametri r mn identici cu paramatrii de la condi!iile nedrenate.


Ac"iuni verticale caracteristice #i momente datorate acestora din calculul anterior
pentru condi"ii nedrenate

129

Greutatea total caracteristic

Momentul total caracteristic stabilizator

nc rcarea caracteristic din suprasarcin

Valorile de calcul a nc rc rilor verticale:


-

favorabile:

nefavorabile:

A.

Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:


Unghiul de frecare intern de calcul pentru argil :

Coeziunea drenat de calcul pentru argil :

Unghiul de frecare de calcul la interfa!a teren-structura pentru umplutur la betonul turnat pe


loc, se poate admite o valoare a lui k = 1.0

B.

Rezisten"a la lunecare

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:


Rezisten!a la lunecare de calcul
Pentru condi!ii nedrenate se calculeaz
6.5.3(8) ec.6.3b

rezisten!a la lunecare conform SR EN 1997-1-

130

C.

Capacitatea portant

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:

Factorii capacit !ii portante (conform anexa D SR EN 1997-1)

nclinarea nc rc rii produs de o sarcin orizontal H:

Exponentul mB
mB = 2

Efortul vertical produs de ncastrarea funda!iei zidului n p mnt (Df):

CAPACITATEA PORTANT# DE CALCUL (conform Anexa D SR EN 1997-1)


Capacit !ile portante caracteristice:

131

Capacitatea portant de calcul:

D.

REZISTEN$A LA R!STURNARE

Momentul stabilizator de calcul datorat greut !ii:

E.

VERIFIC!RI

- Verificarea la lunecare

Gradul de utilizare Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

- Verificarea capacit !ii portante

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

Verificarea la r sturnare:

Gradul de utilizare Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

132

SINTEZA REZULTATELOR PENTRU EXEMPLUL 2

Tabel 9.2. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 2 abord!rile de calcul 1 "i 3 condi ii
nedrenate

[conditii nedrenate]

FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*,A2,M1,R1)

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

"

1.4

1.4

c'

cu

In cazul AC3 coeficien ii par iali A1 se aplic! asupra


ac iunilor provenind de la structur!, iar A2 se aplic! asupra
ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

"

1.5

1.3

1.5

1.3

"

"

Hed [KN/m]

61.75

60.74

60.74

HRd [KN/m]

144

102.857

102.857

Hed/HRd [%]

43

59

59

Ved [KN/mp]

109.783

88.075

108.35

Rd [KN/mp]

222.49

151.69

154.26

Ved/Rd [%]

49

58

70

MEd_dst [KNM/m]

88.86

88.58

88.58

MEd_stb [KNM/m]

368.11

368.11

368.11

MEd_dst/MEd_stb[%]

24

24

24

"

G_fav
Q

Rv

"

Rh

VERIFICAREA VERIFICAREA VERIFICAREA


LA
CAPACITATII
LA
RASTURNARE PORTANTE ALUNECARE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

133

Tabel 9.3. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 2 abord!rile de calcul 1 "i 3 condi ii
drenate

FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA

[conditii drenate]

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*, A2, M1, R1)

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

c'

In cazul AC3 coeficien ii par iali A1 se aplic! asupra


ac iunilor provenind de la structur!, iar A2 se aplic! asupra
ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

"

1.5

1.3

1.5

1.3

"

"

Hed [KN/m]

61.75

60.74

60.74

HRd [KN/m]

81.08

64.86

64.86

Hed/HRd [%]

76

94

94

Ved [KN/mp]

109.78

88.075

108.35

Rd [KN/mp]

244.91

125.54

146.66

Ved/Rd [%]

45

70

74

MEd_dst [KNM/m]

88.86

88.58

88.58

MEd_stb [KNM/m]

368.11

368.11

368.1

MEd_dst/MEd_stb[%]

24

24

24

"

G_fav
Q

Rv

"

Rh

VERIFICAREA VERIFICAREA VERIFICAREA


LA
CAPACITATII
LA
RASTURNARE PORTANTE ALUNECARE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

Not : In acest exemplu de calcul exist unele specificit !i:


- terenul de fundare fiind alc tuit dintr-o argil , a fost necesar realizarea analizei att n condi!ii nedrenate ct
"i n condi!ii drenate;
- n cazul zidului de sprijin pe p mnt ("i nu pe roc ), r sturnarea presupune o cedare n zona piciorului aval al
zidului, deci o rezisten! din partea terenului (geotehnic ), de aceea r sturnarea este o stare limit de tio GEO
n acest caz;
- n Abordarea de calcul 3 greutatea zidului de sprijin este o ac!iune structural favorabil pentru verific rile la
lunecare pe talp "i r sturnare, coeficientul par!ial (de siguran! ) aplicat fiind cel din setul A1, G_fav = 1,
identic cu cel de la Abordarea de calcul 1 gruparea 2. De aceea, rezultatele pentru lunecare pe talp "i
r sturnare sunt identice n Abordarea de calcul 1 gruparea 2 "i Abordarea de calcul 3. In schimb, greutatea
zidului devine ac!iune structural defavorabil pentru verificarea capacit !ii portante "i coeficientul par!ial
corespunz tor din setul A1 este G = 1.35. Abordarea de calcul 3 dimensioneaz n cazul verific rii la
capacitate portant , fiind cea mai sever (gradul de utilizare cel mai mare).
- n Abordarea de calcul 3 suprasarcina se consider ac!iune geotehnic "i i s-a aplicat coeficientul par!ial din
setul A2 ( Q = 1.3).

134

Exemplul 3 Perete ngropat liber la partea superioar #i ncastrat n teren

Figura 9.7. Schema peretelui ngropat liber la partea superioar! "i ncastrat n teren

135

j =1.5m

se propune: D=4.665m

Parametrii geometrici

$ n l!imea excava!iei
h = 3.00 m
$ Abateri datorit excava!iei

$ Adncimea nivelului hidrostatic


dw = 1.50 m
$ Lungimea liniei de curent

Not : Datorit faptului c peretele este ncastrat ntr-un strat permeabil, va exista curgere pe sub perete.
Lungimea liniei de curent, L este distan!a parcurs de ap pe sub perete ntre nivelul de ap din amonte "i nivelul
de ap din aval. Datorit existen!ei curgerii abordarea corect de calcul este echilibrarea presiunilor apei la baza
peretelui ntre amonte "i aval. Vezi figura 9.8.
In amonte: presiunea la baza peretelui este u1 = wH1 = w (D+j) = 10(5.081+1.5)= 65.81 kPa
In aval: presiunea la baza peretelui este u2 = wH2 = w (D-%h) = 10(5.081-0.3) = 47.81 kPa
Diferen!a %u = u1 u2 = 18 kPa se va distribui uniform pe lungimea liniei de curent, L = 11.36 m. Rezult o
presiune uniform distribuit pe n l!ime de x = 18/11.36 = 1.58 kPa/ml.
Presiunea final la baza peretelui va fi, de exemplu n amonte: ut = u1 x H1 = u1 x (D+j) = 65.81 1.58
(5.081+1.5) = 55.41 kPa. (acela"i rezultat se ob!ine "i dac se calculeaz pentru aval).
Coloana echivalent de ap corespunz toare acestei presiuni ut este ht = ut/ w = 5.54 m.

136

Figura 9.8. Schem! pentru calculul presiunilor apei


ABORDAREA DE CALCUL 1 Gruparea 1 (A1, M1, R1)
A. Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:


$

Unghiul de frecare intern de calcul pentru umplutur

Coeziunea de calcul

Unghiul de frecare de calcul la interfa!a teren-structur


& n partea activ :
& n partea pasiv :

Coeficientul presiunii active Ka

137

Coeficientul presiunii pasive Kp

Figura 9.9. Schema de presiuni pe peretele ngropat liber la partea superioar! "i ncastrat n
teren pn! la punctul de rotire (O)
B.

Efectele ac"iunilor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:

Presiunile dezvoltate de umplutur "i suprasarcin "i momentele generate de acestea

Presiunile generate de mpingerea p mntului, a apei "i a suprasarcinii:


-

presiunea activ n amonte deasupra NH:

presiunea activ n amonte sub NH:

138

- presiunea activ n amonte datorit suprasarcinii:

- presiunea hidrostatic a apei n amonte (calculat pe n l!imea echivalent ht):

- rezisten!a pasiv n aval (calculat n eforturi efective din valoarea total calculat cu
k_nisip se scade presiunea apei la baza peretelui ut = wht):

- presiunea hidrostatic a apei n aval (calculat pe n l!imea echivalent ht):

- Distan!ele pn n punctul O

139

Momentele pn n O (punctul de rotire):


-

moment generat de presiunile active

moment generat de suprasarcin

moment generat de presiunile pasive

moment generat de presiunea apei

Echilibru de momente n punctul O

Calculul este repetitiv pn se ajunge la un echilibru de momente n punctul O.

C. Verificarea echilibrului orizontal

Adncime adi!ional pentru a se realiza echilibrul orizontal

%D este fi"a peretelui sub punctul de rotire.


$
se recalculeaz lungimea liniei de curent "i coloana echivalent de ap la baza
peretelui

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:

140

Impingeri suplimentare pe %D. Sub punctul de rotire O apare pe partea amonte rezisten!a
pasiv , iar pe partea aval presiune activ (Figura 9.10).

Figura 9.10. Schema de presiuni pe peretele ngropat liber la partea superioar! "i ncastrat
n teren sub punctul de rotire (O)

- Presiunea pasiv adi!ional generat de $D (pe fa!a amonte)

Presiunea pasiv adi!ional generat de suprasarcin (pe fa!a amonte)

Presiunea activ adi!ional generat de $D (pe fa!a aval)

- Presiunea adi!ional de ap pe fa!a amonte (se calculeaz diagrama de presiune hidrostatic


echilibrat pe noua lungime a peretelui, din care se scade presiunea hidrostatic echilibrat
luat n calcul pn n punctul O)

- Presiunea adi!ional de ap pe fa!a aval

141

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:

fi"a de nfigere rezult


Df = Dnec

Df = 5.03m

Not : Fi"a necesar a peretelui este cea rezultat n urma echilibrului orizontal.

C.

Calculul momentului maxim

Aflarea adncimii ds unde for!a t ietoare este nul

se propune ds = 2.61 m

calculul presiunilor la adncimea ds

142

verificarea echilibrului orizontal la adncimea ds

distan!e la adncimea ds

Momentul maxim

143

SINTEZA REZULTATELOR PENTRU EXEMPLUL 3

Tabel 9.4. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 3 abordarea de calcul 1 "i 3

REZULTA
FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA
TE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*,A2,M1,R1)

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

In cazul AC3 factorii A1 se aplic! asupra ac iunilor provenind


de la structur!, iar A2 se aplic! asupra ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

"

1.5

1.3

1.5

1.3

"

Df [m]

5.03

6.70

6.70

172.26

212.23

212.23

"

G_fav
Q

Re

"

Mmax[KNm/m]

Not : In acest exemplu, deoarece toate ac!iunile sunt de tip geotehnic, rezultatele abord rii de calcul 1 gruparea
2 "i ale abord rii de calcul 3 sunt identice.
Dac peretele ngropat ar fi fost ncastrat n argil , curgerea pe sub perete ar fi fost neglijabil "i atunci nu era
nevoie de echilibrarea presiunilor apei la baza peretelui, ci s-ar fi lucrat cu presiuni hidrostatice diferite n
amonte "i aval.
Conform celor prezentate n paragraful 9.7.1., presiunea (rezisten!a) pasiv a fost considerat ca ac!iune
nefavorabil , ca "i presiunea activ .

144

Exemplul 4 Perete ngropat sprijinit la partea superioar #i ncastrat n teren

Figura 9.11. Schema peretelui ngropat sprijinit la partea superioar! "i ncastrat n teren

j = 3.3m

i = 3m

a = 1.5m

145

Parametrii geometrici

n l!imea excava!iei

adncimea nivelului hidrostatic

h = 7.00 m

ABORDAREA DE CALCUL 1 Gruparea 1 (A1, M1, R1)


A. Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:


$

Unghiul de frecare intern de calcul pentru umplutur

Coeziunea de calcul

Unghiul de frecare de calcul la interfa!a teren-structur

n partea activ :

n partea pasiv :

Coeficientul presiunii active Ka

Coeficientul presiunii pasive Kp

B. Efectele ac"iunilor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:


Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:
$

Presiunile dezvoltate de umplutur "i suprasarcin

146

n l!imea echivalent he

Figura 9.12. Schema de mpingeri ale p!mntului pentru peretele ngropat sprijinit la partea
superioar! "i ncastrat n teren

Adncimea y la care presiunea net se anuleaz


147

Calculul se face pe metru liniar, utilizndu-se metoda grinzii nlocuitoare. Aceasta presupune
peretele divizat n dou por!iuni independente, 1 C "i C D. n punctul C se anuleaz
mpingerile.

Figura 9.13. Schema metodei grinzii nlocuitoare pentru peretele ngropat sprijinit la partea
superioar! "i ncastrat n teren
Pentru calculul reac!iunilor RA "i RC se egaleaz cu zero momentele n punctele C "i respectiv
A.

148

Verificarea sector 1 C: echilibru pe orizontal

$
Cunoscnd valoarea reac!iunii RC, se consider grinda inferioar CD "i se anuleaz
momentul tuturor for!elor n punctul D; din ecua!ia respectiv se deduce adncimea de calcul
D.

Se propune x = 3.43 m

149

Rezult fi"a de calcul a peretelui: Dnec = y + x


$

D = 4.353 m

Fi"a efectiv a peretelui se ob!ine sporind cu 20% fi"a de calcul.

D = 1.2 Dnec

D = 5.224 m

C. Calculul momentului maxim

Aflarea adncimii Z unde for!a t ietoare este nul


-

se propune Z = 5.44 m

verificarea echilibrului pe orizontal la adncimea Z

HZ = RaZ RA

HZ = 0 KN/m

150

SINTEZA REZULTATELOR PENTRU EXEMPLUL 4

Tabel 9.5. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 4 abord!rile de calcul 1 "i 3

FACTORI PARTIALI DE
SIGURANTA

ABORDAREA DE CALCUL
1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)
!

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

In cazul AC3 factorii A1 se aplica asupra ac iunilor provenind


de la structur!, iar A2 se aplic! asupra ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

"

1.5

1.3

1.5

1.3

"

D [m]

4.47

5.85

5.85

Mmax[KNm/m]

255.7

258.5

258.5

"

G_fav
Q

Re

REZULTATE

ABORDAREA DE
CALCUL 3
(A1*,A2,M1,R1)

"

Not : In acest exemplu nu s-a mai realizat echilibrarea presiunilor apei la baza peretelui. Pentru pere!i ngropa!i
ncastra!i n terenuri permeabile abordarea corect de calcul este de a echilibra presiunile la baza peretelui, a"a
cum a fost realizat la Exemplul 3. Pentru pere!ii ngropa!i ncastra!i n argil se poate lucra cu presiuni
hidrostatice diferite n amonte "i aval, a"a cum s-a realizat calculul pentru Exemplul 4.
In acest exemplu, deoarece toate ac!iunile sunt de tip geotehnic, rezultatele abord rii de calcul 1 gruparea 2
"i ale abord rii de calcul 3 sunt identice.
Conform celor prezentate n paragraful 9.7.1., presiunea (rezisten!a) pasiv a fost considerat ca ac!iune
nefavorabil , ca "i presiunea activ .

151

CAPITOLUL 10.
PROIECTAREA GEOTEHNIC A LUCR RILOR SUPUSE RISCULUI CED RII
DE NATUR HIDRAULIC

10.1 Generalit!"i

Acest capitol detaliaz verific rile prin calcul la St rile Limit Ultime privind cedarea sub
ac!iunea presiunii hidrostatice sau arhimedice (UPL) "i cedarea prin ridicare hidraulic a
terenului din cauza anul rii eforturilor efective verticale (HYD).
10.2 Cedarea prin ac"iunea presiunii hidrostatice (UPL)
10.2.1. Descrierea fenomenului UPL

Cedarea global sub efectul subpresiunii apei (UPL) are loc atunci cnd aceasta produce o
presiune sub structur sau un strat de p mnt de permeabilitate redus care este superioar
efortului vertical mediu produs de aceast structur sau de straturile de p mnt aflate
deasupra.
Stabilitatea unei lucr ri trebuie verificat prin compararea ac!iunii permanente stabilizatoare
(Gstb;d) "i a altor surse adi!ionale (Rd), cu ac!iunea destabilizatoare permanent "i variabil
(Vdst;d) creat de subpresiune.
Ac!iunea permanent stabilizatoare este produs de greutatea lucr rii "i a straturilor de p mnt
aflate deasupra "i de ac!iunea altor surse, ca for!ele de frecare (Td), for!ele de ancorare (P) etc.
Aceste for!e vor fi tratate drept o ac!iune vertical permanent stabilizatoare (Gstb;d).
Componenta vertical a ac!iunilor destabilizatoare permanente Gdst;d produs de subpresiune
"i cea variabil Qdst;d, reprezint suma for!elor aplicate sub lucrare, Vdst;d. n aceste condi!ii,
verificarea va fi f cut conform expresiei:
Vdst;d # Gstb;d + Rd

(10.1)

Vdst;d = Gdst;d + Qdst;d

(10.2)

n care:

10.2.2. Coeficien i par iali de siguran !

n aceste rela!ii trebuie utiliza!i coeficien!i par!iali de siguran! pentru ac!iunile permanente
stabilizatoare (Gstb;d), "i cele destabilizatoare (Gstb,d, Qdst,d), precum "i pentru ac!iunile
adi!ionale la ridicare (Rd), pentru situa!ii permanente (ac!iuni permanente) sau tranzitorii
(ac!iuni permanente "i temporare).
Ace"ti coeficien!i sunt prev zu!i n Tabelele A.15 "i A.16 din SR EN 1997-1.

152

10.2.3. Exemplu de calcul pentru UPL

Se cere s se determine grosimea D a radierului unui doc uscat (fig. 10.1) pentru a rezista la
ac!iunea subpresiunii (UPL), cunoscnd urm toarele elemente:
10.2.3.1. Caracteristicile structurii
-

lungime mare pentru a efectua calculul bidimensional


l !ime interioar : B = 20,0 m
cota superioar a radierului fa! de nivelul apei : H2 = -5,5 m
cota superioar a bajoaierelor fa! de nivelul apei: H1 = +2,5 m
grosimea bajoaierelor: t = 1,5 m
n l!imea bajoaierelor: H = 8,0 m
l !imea total a radierului: B = 23,0 m
grosimea radierului: D = 3,0 m

10.2.3.2. Caracteristicile terenului


-

pietri" "i nisip ndesat


$k = 35o
ck = 0
= 20 KN/mc (greutatea volumic a terenului deasupra nivelului apei)

= 11 KN/mc (greutatea volumic submersat a terenului sub nivelul apei)

Figura 10.1 - Cedare prin ridicare hidraulic global datorat subpresiunii (UPL)
10.2.3.3. Apa freatic
-

nivelul maxim este notat cu 0,00 "i se afl la 2,5 m sub nivelul platformei

153

10.2.3.4. Solicit ri
-

greutatea betonului armat cu valoarea caracteristic a densit !ii c,k = 25 KN/mc


componenta vertical a frec rii umpluturii pe extradosul bajoaierelor
subpresiunea

10.2.3.5. Ac!iuni
10.2.3.5.1. Ac!iuni stabilizatoare
M rimea ac!iunilor verticale stabilizatoare pe 1 m de structur este dat de suma valorilor de
proiectare a ac!iunilor verticale permanente, (Gstb,d) "i a rezisten!elor adi!ionale, respectiv:
- greutatea radierului "i bajoaierelor
- rezisten!a, Rd, generat de frecarea pe extradosul bajoaierelor
Greutatea structurii de beton armat (bajoaiere "i radier), depinde de elementele geometrice ale
acesteia "i de densitatea betonului armat.
Gstb,d =

a stb x

c,k

x2txH+

c,k

x B x D)

Nu se ia n considerare sarcina util de pe radier.


Coeficientul par!ial de siguran! pentru densitatea betonului este unitar.
Introducnd n rela!ia de mai sus valorile caracteristice ale structurii "i ale coeficientului
par!ial, ob!inem:
Gstb,d = 0,9 x (25 x 2 x 1,5 x8,0 + 25 x 3,0 x 23,0) = 2092,5 KN
Rezisten!a adi!ional dat de frecarea dintre teren "i extradosul bajoaierelor, Rk, depinde de
m rimea mpingerii p mntului, respectiv:
Rk = 2

!H # D "2
2

K tg $,

unde:
K = coeficientul de mpingere lateral a terenului
$ = unghiul de frecare dintre teren "i extradosul bajoaierelor
2
$k
3
Pentru $ = 35o valoarea lui Kak = 0,24

Se consider $ =

Rezisten!a caracteristic Rk este

( H # D) 2
Kak x tg $k
2
Aplicnd coeficientul par!ial de siguran!
se ob!ine:
Rk = 2 x

care reduce valoarea unghiului de frecare intern

%d = 35o/1,25 = 29,3o
154

Kad = 0,3
2
$ = 29,3o = 19,5o
3
tg $ = tg 19,5o = 0,354
Utiliznd valorile %d, Kad se ob!ine valoarea de calcul a lui Rd:
+H 2
(
( H # D) 2
Rd = 2 x ) 1 xK ad % # ( H 2 # D ) % H1 xK ad % # 2
% K ad % ' & % tg$ =
2
* 2
'
2
2
+ 2,5
(
(5,5 # 3,0)
=2 )
x0,3x 20,0 # (5,5 # 3,0) x 2,5 x0,3 x 20,0 #
0,3 x11,0& % 0,354 =
2
* 2
'
= 187,9 KN

La stabilirea valorii lui $, care poate varia ntre zero "i $ vor fi avute n vedere preciz rile de
la pct. 9,5,1 din SR EN 1997 1.
10.2.3.5.2. Ac!iuni destabilizatoare
Se consider nivelul maxim al apei subterane care genereaz asupra radierului o for!
vertical ndreptat n sus, ca o sarcin permanent . Aceast for! nu genereaz ac!iuni
variabile, astfel c Qdst;d = 0.
Valoarea de calcul a ac!iunii destabilizatoare, calculat pe 1 m de structur , este:
Vdst;d = Gdst;d =

Gdst

x (H+D) x B = 1,0 x 9,81 x (5,5 + 3,0) x 23,0 = 1917,8 KN

unde greutatea unitar a densit !ii apei este

= 9,81 KN/mc.

10.2.3.5.3. Verificarea stabilit !ii la efectul subpresiunii (UPL)


Ac!iunea stabilizatoare este:
Gstb;d + Rd = 2092,5 + 187,9 = 2275,2 KN
Ac!iunea destabilizatoare este:
Vdstb,d = 1917,8 KN
Se constat c :
Vdst,b = 1917,8 < Gstb,d + Rd = 2275,2 KN
deci grosimea radierului "i a bajoaierelor sunt suficiente pentru a prelua n siguran! ac!iunea
subpresiunii.
Dac frecarea pe extradosul bajoaierelor poate fi nul n unele ipoteze, este necesar ca for!a
stabilizatoare generat numai de greutatea radierului "i bajoaierelor s fie mai mare sau egal
cu for!a destabilizatoare (subpresiunea).

155

n exemplul dat Gstb,d = 2050 KN, iar Vdsb,d = 1917,8 KN. Deci "i n acest caz Vdsb,d < Gstb,d.
Dup efectuarea verific rii n ipoteza UPL, este necesar s fie calculat valoarea presiunii pe
teren sub radier "i distribu!ia acesteia, ca pentru o funda!ie direct .
10.3 Cedarea hidraulic! sub ac"iunea curentului ascendent de ap! (HYD)
10.3.1. Descrierea fenomenului HYD

Pentru starea limit de cedare prin ridicarea terenului sub ac!iunea curentului ascendent de ap
trebuie s se verifice dac , pentru orice coloan de p mnt, valoarea presiunii totale
destabilizatoare a apei din pori (udst;d) la baza coloanei de ap sau valoarea de calcul a for!ei
curentului (Sdst;d) n coloana de ap , este inferioar sau egal cu tensiunea total vertical
stabilizatoare (,stb;d) la baza coloanei de ap sau cu greutatea n stare submersat Gstb;d a
aceleia"i coloane, conform expresiilor:
udst;d # ,stb;d

(10.3)

Sdst;d # Gstb;d

(10.4)

10.3.2. Coeficien i par iali de siguran !

Pentru verificarea la starea limit de ridicare hidraulic local sau de eroziune (HYD) vor fi
aplica!i coeficien!ii par!iali ( F), conform Tabel A17 din SR EN 1997-1.
10.3.3. Exemplu de calcul pentru HYD

Se cere s se determine n l!imea maxim a apei, H, n spatele ecranului unei incinte


(fig.11.2), care s nu conduc la apari!ia ced rii hidraulice de tip HYD.
10.3.3.1. Caracteristicile construc!iei
O excava!ie se realizeaz la ad postul unui ecran, avnd urm toarele caracteristici:
- n l!imea ecranului deasupra s p turii: 8,0 m
- grosimea lamei de ap n incint :
dw = 0
- adncimea ecranului sub excava!ie:
d = 3,0 m
10.3.3.2. Caracteristicile terenului
= 20 KN/mc (greutatea volumic a terenului deasupra nivelului apei)
10.3.3.3. Apa freatic
-

se va considera nivelul maxim al apei n exteriorul ecranului pn la nivelul excava!iei, n


dou variante:
H = 5,5 m "i H = 6,5 m

156

10.3.3.4. Solicit ri
-

presiunea hidrostatic creat de diferen!a de nivel a apei aflat n spatele "i n fa!a
ecranului

Figura 11.2 - Cedare hidraulic a terenului sub ac!iunea curentului ascendent de ap (HYD)

10.3.3.5. Verificarea ced rii terenului sub efectul gradientului hidraulic


Pentru determinarea valorii lui H este necesar s fie determinat valoarea presiunii apei
efective &whk la baza ecranului "i n fa!a acestuia !innd seama de gradientul hidraulic creat de
apa n mi"care. n acest scop, se poate utiliza ecua!ia de mai jos, prin care se determin hk.
!d # d w " d # H # !d # H " d - !d # d "
hk =
(10.5)
w
d#H # d
Dac dw = 0, rela!ia de mai sus devine:
d d # H # !d # H " d
-d
hk =
(10.6)
d#H # d
10.3.3.5.1. Verificarea pe baza rela!iei privind presiunea apei din pori (Udst,d)
n ecua!ia (10.3), presiunea hidrostatic a apei datorat presiunii apei din pori, w(d+dw) este
multiplicat cu diferi!i factori n ambele p r!i ale ecua!iei, ceea ce nu este logic. Factorul
par!ial trebuie s fie aplicat numai excesului de presiune a apei din pori, Uh,k = w x hk, care
este o for! destabilizatoare. Efortul efectiv este x d. M rimea presiunii hidrostatice a apei
din pori, care se afl n ambele p r!i ale ecua!iei se anuleaz . n acest caz, ecua!ia (10.3)
devine similar cu ecua!ia (10.4).
De aceea se recomand utilizarea ecua!iei (10.4).
10.3.3.5.2. Verificarea conform rela!iei privind valoarea for!ei curentului (Sdst;d)
Considernd c H = 5,5 m, pentru d = 3,0 m "i dw = 0 m, valoarea calculat a lui hk este:

157

hk =

3,0 3,0 # 5,5 # (3,0 # 5,5) 3,0


3,0 # 5,5 # 3,0

- 3,0 = 2,05

Pentru unitatea de volum a terenului:


Sdst;d =
Gstb,d =

Gstb (

G dst

x hk / d = 1,35 x 9,81 x 2,05/3,0 = 9,03 KN


w)

= 0,9 x (20,0 9,81) = 9,2 KN

Se constat c Sdst;d < Gstb,d, deci ecua!ia (11.4) este satisf cut pentru H = 5,5 m "i nu se
produce cedarea hidraulic a terenului.
Dac dw = 1,0 m, atunci:
hk =

(3,0 # 1,0) % 3,0 # 5,5 # (3,0 # 5,5) 3,0


- (3,0+1,9) = 1,67 m
3,0 # 5,5 # 3,0

Sdst,d = 1,35 x 9,81 x 1,67/3,0 = 7,37 KN


Gstb;d = 9,2 KN
ntruct s-a mic"orat gradientul hidraulic, cu att mai mult
Sdst;d = 7,37 KN < Gstb;d = 9,2 KN
n cazul n care cre"te nivelul n spatele ecranului la H = 6,5 m "i dw = 0, rezult :
hk = 2,33 m
Sdst;d = 1,35 x 9,81 x 2,33/3,0 = 10,2 KN
Gstb,d = 9,2 KN
Sdst,d = 10,2 KN > Gstb,d = 9,2 KN
n aceast situa!ie se produce cedarea hidraulic a terenului, trebuind a fi luate m suri n
consecin! .
Dac n l!imea apei n fa!a ecranului este dw = 1,0 m, atunci:
hk = 1,97 m
Sdst;d = 1,35 x 9,81 x 1,97/3,0 = 8,69 KN
Gstb,d = 9,2 KN
Sdst,d = 8,69 KN < Gstb,d = 9,2 KN
Rezult c nu se produce cedarea hidraulic a terenului.
158

CAPITOLUL 11.
PROIECTAREA GEOTEHNIC A MASIVELOR DE PAMNT N PANT
11.1 Aspecte generale de proiectare geotehnic!

Stabilitatea general trebuie avut n vedere "i verificat la toate tipurile de lucr ri ce implic
realizarea sau existen!a unei pante (natural sau artificial ), precum:
. excava!ii (inclusiv lucr rile de sus!inere)
. rambleuri (diguri, baraje mici "i lucr ri de infrastructur )
. funda!ii pe pante sau n apropierea acestora,
. combaterea alunec rilor de teren.
Pentru diferite tipuri de lucr ri geotehnice, n sec!iunile 6 - 12 din SR EN 1997-1 exist
articole referitoare la verificarea stabilit !ii generale .
St rile limit care trebuie luate n considerare la verificarea stabilit !ii generale sunt la
latitudinea proiectantului, n func!ie de tipul de lucrare, urm rind a fi ndeplinite cerin!ele
fundamentale de stabilitate, de deforma!ii limit , de durabilitate "i de siguran! att ale lucr rii
propriu-zise, ct "i ale vecin t !ilor.
Pentru calculul la st ri limit , ac!iunile (for!e, presiuni, deplas ri) se aleg de c tre proiectant
avnd n vedere regula de aplicare (4) din cap. 2.4.2 din SR EN 1997-1 care con!ine o list a
ac!iunilor, ca "i principiile ce o nso!esc (5-9 P), referitoare la durata "i tipul ac!iunilor
permanente nefavorabile (sau destabilizatoare), respectiv favorabile (sau stabilizatoare).
n mod distinct, n mod obligatoriu trebuie luate n considerare "i efectele unor situa!ii
rezultate din procese antropice sau naturale, detaliate n cap.11.3 "i 12 (SR EN 1997-1).
Dintre acestea, o aten!ie deosebit trebuie acordat modului n care se consider prezen!a apei
(de suprafa! , subteran "i ca presiune n pori).
n cazul rambleurilor trebuie avute n vedere unele aspecte specifice :
. condi!iile referitoare la alegerea cotei de fundare pentru asigurarea capacit !ii portante a
terenului "i stabilitatea corpului rambleului, recomandnd "i solu!ii posibile
. ac!iunile pe care rambleul le impune structurilor adiacente
. situa!ii de proiectare speciale legate de efecte din procesul tehnologic de execu!ie
(neomogenit !i ale materialelor din corpul rambleului), efecte ale unor structuri ce vor fi
realizate adiacent, efecte ale ac!iunii apei.
. sunt obligatorii verific rile referitoare la:
. pierderea stabilit !ii generale "i locale (n cuprinsul pantei, la coronament, curgere
lent prin nghe! - desghe!), prin ced ri cauzate de eroziune intern "i/ sau de
suprafa!
. deforma!ii ale rambleului (tas ri, deplas ri, inclusiv cele produse de ac!iuni
hidraulice)
Problemele de stabilitate general trebuie tratate "i verificate pe baza unei experien!e
comparabile. n acest sens, atunci cnd verificarea stabilit !ii nu poate fi efectuat cu suficent
claritate, nainte de nceperea proiect rii se recomand completarea investiga!iilor geotehnice
"i implicit a calculelor. Aceste aspecte sunt deosebit de importante n cazul trat rii efectelor
159

unor alunec ri de teren cnd, n general, nu se dispune de date geotehnice suficiente, iar
primele m suri se decid pe baza experien!ei, pentru etapa de proiectare, fiind apoi obligatorii
studii de detaliere (conform normativului NP 074).
O situa!ie des ntlnit n practica inginereasc o constituie cea a unor amplasamente
considerate necorespunz toare din condi!ii de stabilitate. n acest caz, utilizarea va fi
condi!ionat de adoptarea unor m suri de stabilizare, a c ror eficien! trebuie dovedit printrun nou calcul de stabilitate n cadrul unui proiect specific.
Este obligatoriu ca prin proiectare s se asigure c toate activit !ile de construc!ie prev zute
pentru un amplasament pot fi planificate "i realizate astfel nct apari!ia unei st ri limit de
serviciu s fie suficient de improbabil .
n acest spirit a fost elaborat "i normativul NP 120 referitor la excava!ii adnci n zone urbane,
care are o serie de prevederi specifice referitoare la planificarea "i realizarea lucr rilor !innd
seama de condi!ion rile impuse de existen!a vecin t !ilor (de exemplu deplas ri).
Aceste cerin!e trebuie avute n vedere la elaborarea proiectelor "i caietelor de sarcini
specifice.
n solu!iile proiectate pentru asigurarea stabilit !ii masivelor de p mnt n pant "i a
construc!iilor amplasate n aceste condi!ii, pot fi utilizate diferite solu!ii constructive, precum:
. pentru cre"terea stabilit !ii: geometrice (pante, berme), mecanice (lucr ri de sus!inere,
ancoraje, bulonare, !intuire)
. pentru protec!ia taluzurilor (etan"are, acoperire cu beton, vegetalizare),
. pentru controlul prezen!ei apei (drenaj),
. combina!ii ale acestora.
11.2 Aspecte specifice de calcul
11.2.1 Calcule la starea limit! ultim!

Pentru aplicarea calculelor la starea limit ultim se face distinc!ie ntre stabilitatea pantelor n
masive de p mnt, taluzuri "i s p turi n masive de roc "i stabilitatea excava!iilor.
Pentru verificarea stabilit!"ii generale a pantelor n masive de p!mnt incluznd
structuri (existente sau proiectate), conform SR EN 1997-1 st rile limit ultime sunt GEO "i
STR.
Conform prevederilor SR EN 1997-1/NB, abord rile de calcul n Romnia sunt Abordarea 1
"i Abordarea 3, care sunt esen!iale pentru modul n care se vor alege "i utiliza valorile
coeficien!ilor par!iali de siguran! pentru a se stabili valorile de calcul ale ac!iunilor,
rezisten!elor "i parametrilor de rezisten! ai materialelor.
Astfel, Abordarea 1 de calcul permite utilizarea a dou grup ri "i seturi de coeficien!i par!iali
de siguran! pentru a verifica faptul c nu se atinge n nici o stare limit (GEO "i STR)
cedarea sau deforma!ia excesiv .
Gruparea 1 A1 + M1 + R1
Gruparea 2 A2 + M2 + R1
160

n acest caz, coeficien!ii par!iali de siguran! se aplic asupra ac!iunilor "i parametrilor de
rezisten! ai terenului.
Conform anexei A din SR EN 1997-1 "i prevederilor din Anexa Na!ional , rezult :
. Pentru st rile limit STR "i GEO seturile de coeficien!i par!iali de siguran! A1 "i A2 de
aplicat asupra ac!iunilor (&F) sau efectelor ac!iunilor (&E) sunt cele din tabelul A3
. Coeficien!ii par!iali de siguran! pentru parametrii p mntului sunt grupa!i n seturile M1 "i
M2 avnd valorile din tabelul A4.
. Coeficien!ii par!iali de siguran! de rezisten! R,e pentru seturile R1, au valorile din tabelul
A14.
n Abordarea 3 de calcul, conform SR EN 1997-1, n cazul calculului stabilit !ii taluzurilor
sau al stabilit !ii generale, ac!iunile aplicate asupra terenului (ex.: de la structur , din trafic)
sunt tratate drept ac!iuni geotehnice, astfel ncat gruparea seturilor de coeficien!i par!iali de
siguran! este:
A2 + M2 + R3
n aceast abordare, coeficien!ii par!iali de siguran! sunt aplica!i asupra ac!iunilor geotehnice
"i asupra parametrilor de rezisten! ai terenului.
COMENTARIUL 1. Pe baza valorilor coeficien!ilor par!iali de siguran! corespunz tori
celor 2 Abord ri de calcul (1 "i 3) "i seturilor aferente din tabelele A3, A4 "i A14 din SR EN
1997-1, se observ c , n cazul stabilit !ii taluzurilor "i al stabilit !ii generale, Abordarea de
calcul 1 - gruparea 2, devine identic cu Abordarea de calcul 3. De aceea, pentru probleme de
stabilitate a taluzurilor "i de stabilitate general se va utiliza abordarea de calcul 1 cu cele 2
grup ri, !innd seama de regula de aplicare (3) din capitolul 2, subpunctul 2.4.7.3.4. : "Dac
este evident c una din grup ri guverneaz proiectarea, nu este necesar s se mai efectueze
calculele "i cu cealalt grupare. Totu"i grup ri diferite se pot dovedi critice pentru aspecte
diferite ale aceluia"i proiect "

n mod obligatoriu, la analiza stabilit !ii generale trebuie luate n considerare toate modurile
de cedare. n acest sens, trebuie acordat aten!ie unor aspecte specifice legate de metodele de
calcul, de modelare a masivului de p mnt "i a mecanismului de cedare, de ipotezele ce
trebuie avute n vedere (cu o aten!ie sporit la alegerea formei suprafe!ei de cedare), de
posibilitatea reactiv rii unor alunec ri vechi.
n cadrul breviarelor de calcul proiectan!ii trebuie s analizeze n detaliu aceste aspecte "i s le
justifice, astfel :
- Metoda de calcul
. calcul de echilibru limit
. metoda elementelor finite (metode numerice)
- Modelarea masivului de p!mnt #i mecanismul de cedare
. stratifica!ie: teren omogen sau complex (natur , parametrii geotehnici)
. prezen! "i nclinare a unor discontinuit !i
. prezen!a apei - regim hidrodinamic (presiunea apei din pori)
. tipul de cedare (n masiv, curgere pe pant , alunec ri vechi, alunec ri reactivate, etc)
. forma suprafe!ei de cedare (circular , oarecare, strate cu rezisten! la forfecare redus ,
blocuri, etc.)
161

- Ipotezele de calcul :
. stabilitate pe termen scurt "i pe termen lung (etapa de execu!ie "i etapa de exploatare)
. deforma!ii de curgere lent datorate forfec rii
. simultaneitate posibil a ac!iunii seismice "i a satur rii masivului de p mnt
. varia!ii rapide ale nivelului apei subterane
. cedarea combinat a unor elemente structurale "i a terenului
. estimarea daunelor posibile n cazul ced rilor
Pentru rambleurile n contact permanent cu apa (ex. diguri), prin calcul trebuie n mod
obligatoriu luat n considerare ac!iunea acesteia, prin ipotezele bazate pe condi!iile cele mai
nefavorabile:
. nivele de calcul ale apei corespunz toare situa!iilor critice,
. condi!ii hidraulice defavorabile (regim hidrodinamic permanent pentru nivel maxim ap
subteran , coborre rapid , nivel ap liber ),
. nefunc!ionarea sistemelor constructive hidraulice (ecrane etan'e, drenuri , filtre).
. anizotropia corpului rambleului.
COMENTARIUL 2. Din punct de vedere practic, se recomand aplicarea Notei aferente
principiului 1' de la cap. 11.5.1 "i a regulei 12, din SR EN 1997-1 din care rezult c la
analiza stabilit !ii pantelor naturale calculul se va realiza n dou etape:
- etapa preliminar , f r a aplica abord rile conform Eurocod, avnd ca scop estimarea
unui coeficient de siguran! general Fs(determinarea suprafe!ei celei mai nefavorabile de
cedare) utiliznd valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici, dup caz valori superioare
sau inferioare. Se recomand utilizarea experien!ei comparabile;
- etapa final - conform SR EN 1997-1, paragraful 11.5.
COMENTARIUL 3. Aplicarea principiilor proiect rii geotehnice prin calcul nu presupune
stabilirea unui coeficient de siguran! Fs (factor de stabilitate) la alunecare minim admisibil.
Conform SR EN 1997-1, paragraful 2.4. este necesar verificarea condi!iei Ed<Rd cu luarea n
considerare a abord rilor de calcul corespunz toare "i a coeficien!ilor par!iali de siguran!
aferen!i. (Ed valoarea de calcul a efectului ac!iunilor, Rd valoarea de calcul a rezisten!ei fa! de
o ac!iune ).

Impunerea unui coeficient de siguran! Fs minim admisibil pentru diferite ipoteze de calcul
corespunde unei evalu ri preliminare a stabilit !ii "i se efectueaz cu valori caracteristice (nu
de calcul) ale parametrilor rezisten!ei la forfecare (vezi Comentariul 2).
COMENTARIUL 4. Avnd n vedere c o serie de programe de calcul prezint ca rezultat
final un factor de stabilitate (coeficient de siguran! ) Fs, n literatura de specialitate, pentru a
se putea realiza compara!ii, s-a propus introducerea unui factor de supra-dimensionare,
notat cu ODF (over-design factor), definit mai jos:
- la metoda clasic ( far abordare SR EN1997-1):
ODF = Fs rezultat / Fs admisibil, n care Fs admisibil are o valoare impus de proiectant
sau de beneficiar, diferit pentru calculele in regim static "i, respectiv, pentru calcul la
seism.
- pentru abordarea de calcul 1, gruparea 1:
ODF = Fs rezultat / 1.35, cu urm toarele preciz ri:
o conform setului A1 de coeficien!i par!iali de siguran! , G = 1.35 pentru masa de
p mnt n zona impingerii active "i G = 1.00 pentru masa de p mnt n zona rezisten!ei

162

pasive, iar P = 1.5, deoarece suprasarcina are ntotdeauna efect defavorabil asupra
rambleului;
o pentru programele de calcul n care nu se pot defini implicit coeficien!ii par!iali de
siguran! prev zu!i n Eurocoduri, valoarea suprasarcinii din trafic se multiplic cu raportul
1.5/1.35 = 1.11, iar expresia Ed # Rd din SR EN 1997-1se poate scrie astfel:
GEk

# Rk/

adica (Rk / Ek) / (

G R)

(1

/ Fs rezultat / (1.35 x 1.00) = ODF ( 1

Pentru abordarea de calcul 3 "i pentru calculul la seism, ODF = Fs rezultat.


n acest sens sunt prezentate exemplele de calcul nr. 1 "i nr. 2. de la sfr"itul capitolului.
n cazul rambleurilor se vor lua in considerare si st rile limit ultime produse de eroziunea de
suprafa! sau/"i intern , ca "i de presiunea hirdaulic (st rile limit HYD, UPL) care sunt
explicitate in capitolul 10 al prezentului GHID.
Verific rile stabilit !ii taluzurilor #i debleurilor n masive de roc! trebuie s !in seama de
fenomenele de c deri de blocuri ca "i de modurile de cedare posibile ale unor blocuri izolate
sau ale unor volume mari din masiv, care se pot produce prin transla!ie "i/sau rota!ie, cu
luarea n considerare a presiunilor apei in rosturi si/sau fisuri . n acest sens este necesar o
bun cunoa"tere a re!elei de discontinuit !i.
Diversitatea formelor de instabilitate in masivele de roc , n concordan! cu natura rocilor,
gradul de fisurare, tipurile de discontinuit !i, impune evalu ri diferen!iate "i solu!ii
constructive n consecin! .
Pentru astfel de situa!ii se recomand luarea n considerare a "regulilor de aplicare" (4)0(10)
din SR EN 1997-1.
La verificarea stabilit!"ii excava"iilor este obligatoriu a fi respectate principiile din normele
tehnice n vigoare in Romania, respectiv normativul NP 120.
Aceste principii se refer la asigurarea stabilit !ii vecin t !ilor din apropierea excava!iilor
(structuri, drumuri, re!ele existente) "i la evaluarea stabilit !ii fundului excava!iei.
11.2.2 Calcul la starea limit! de serviciu

Prin calculul la starea limit! de serviciu este obligatorie verificarea deforma!iilor terenului,
astfel nct structurile aflate n amplasament sau adiacent acestuia s nu fie afectate. Este
indicat luarea n considerare a fenomenului de subsiden! , generat de diferite condi!ii "i de
varia!ii ale nivelului apei subterane din masivul de p mnt analizat.
n cazul rambleurilor se atrage aten!ia asupra situa!iei n care condi!iile de fundare sunt
dificile (rezisten! redus , compresibilit !i foarte mari). n astfel de cazuri, procesul de
execu!ie trebuie adaptat pentru a nu dep "i capacitatea portant "i tas rile admisibile, sau se
prevede mbun t !irea (stabilizarea) terenului, urm rind ca volumul tratat s aib o extindere
suficient de mare pentru limitarea deforma!iilor.
Calculul la starea limit de serviciu impune demonstrarea prin proiect c deforma!ia
rambleului sub efectul ac!iunilor de calcul nu produce ntreruperi ale exploat rii structurilor,
drumurilor sau instala!iilor aflate pe sau n vecin tatea rambleului.
Ed # Cd
Ed valoarea de calcul a efectului ac!iunilor
163

Cd valoarea de calcul limit a efectului ac!iunilor


Pentru a ob!ine ac!iunile de calcul, coeficien!ii par!iali de siguran! sunt n general unitari.
Valorile deforma!iilor limit sunt stabilite func!ie de tipul structurilor de pe rambleu.
n situa!ia rambleurilor construite pe un teren compresibil, este obligatorie luarea n
considerare a evolu!iei tas rilor n timp "i a efectului modific rilor condi!iilor apei subterane.
n acest sens trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1; Sec!iunea 6 (cu accent asupra
articolelor 6.6.1, 6.6.2) "i recomand rile din capitolul 6 al prezentului Ghid.
Mijloacele practice prin care se poate evita apari!ia unei st ri limit de exploatare normal ,
pot fi:
. prin calcul
o La pante naturale: limitarea rezisten!ei la forfecare mobilizat utilizat n modelare,
o La rambleuri: luarea in considerare a naturii "i propriet !ilor diferite ale materialelor
din corpul rambleului "i din terenul de fundare, ceea ce implic adaptarea unor valori
ale rezisten!elor n concordan! cu valorile compatibile ale deforma!iilor materialelor,
inclusiv n cazul terenului de fundare mbun t !it (mobilizarea parametrilor rezisten!ei
la forfecare cu deforma!iile).
. n mod direct
o etapizarea execu!iei, ceea ce implic verific ri pentru fiecare faz (condi!ii de
nc rcare diferite).
o observarea deforma!iilor "i prevederea unor ac!iuni de interven!ie pentru limitarea
deforma!iilor cnd acestea se apropie de valorile admisibile (metoda observa!ional
bazat pe monitorizare).
Pentru situa!iile n care din calcul nu a rezultat imposibilitatea apari!iei st rilor limit este
obligatorie prevederea activit !ilor de monitorizare.
n SR EN 1997-1, ca "i n normele tehnice n vigoare n Romnia, sunt prezentate elementele
"i m rimile care trebuie urm rite prin monitorizare.
11.3 Activit!$i de monitorizare

Astfel de activit !i se realizeaz pe baza unui proiect, care poate face parte din Memoriul
geotehnic.
n proiect trebuie prev zute att opera!iunile de supraveghere ct "i ac!iunile de interven!ie
necesare stabilite "i aplicate pe baza rezultatelor ob!inute "i interpretate.
In capitolele 11 si 12 din SR EN 1997-1, sunt prezentate situa!iile specifice pentru
monitorizarea masivelor de p mnt n pant , inclusiv a rambleurilor, cnd se utilizeaz metoda
observa!ional . Se dau indica!ii asupra unui program minimal specific de monitorizare.
Este obligatorie monitorizarea rambleurilor construite pe terenuri moi, cu permeabilitate
redus , situa!ie n care trebuie m surate att evolu!ia presiunii apei n pori ct "i evolu!ia
tas rilor.

164

Aceste aspecte trebuie eviden!iate n cadrul proiectelor, att n breviarele de calcul ct "i n
caietele de sarcini specifice, pentru a permite evaluarea comport rii n timp "i, n cazuri
speciale, adoptarea de m suri corective.
11.4 Exemple de calcul

Exemplele se refera la calculul stabilit !ii generale pentru st rile limit ultime GEO "i STR,
pentru lucrari de pamnt: rambleu, debleu, dig.
Calculele s-au efectuat cu un program de calcul bazat pe metode de echilibru limit .

H = 6m

Date de intrare #i ipoteze:


1. Rambleu
S-a luat n considerare o sec!iune de rambleu de autostrad avnd l !imea platformei de 30m,
inal!imea de 6m "i panta taluzelor de 1:2.
Suprasarcina din trafic luat n calcul, q = 26 kPa, este echivalent cu o n l!ime de umplutur
de 1.30m.
Suprafa!a terenului natural s-a presupus a fi orizontal .
Nu s-a luat in considerare un nivel de ap hidrostatic.
Pentru materialul de umplutur din corpul rambleului (stratul 1) parametrii caracteristici ai
rezisten!ei la forfecare sunt:
Cazul 1 material necoeziv: c1 = 330 ; cc1 = 1 kPa
Cazul 2 material coeziv: c1 = 150 ; cc1 = 25 kPa
Parametrii caracteristici ai rezisten!ei la forfecare pentru terenul suport (material argilos
plastic consistent stratul 2) sunt:
c2 = 120 ; cc2 = 13 kPa.
In ambele cazuri, greutatea volumic a straturilor s-a luat n calcul egal cu 20 kN/m3.

b = 30m
q = 26 kPa

1:2

Material #: 1 Umplutura rambleu

1:2

B= 54m

Material #: 2 Teren suport

2. Debleu
S-a luat n considerare o sec!iune de debleu de autostrad avnd l !imea platformei de 30m,
nal!imea de 6m "i panta taluzelor de 1:2.
Suprasarcina pe suprafa!a terenului adiacent debleului a fost luat n calcul cu o valoare q =
10 kPa.
Suprafa!a terenului natural s-a presupus a fi orizontal .
Nu s-a luat n considerare un nivel de ap hidrostatic.
Parametrii caracteristici ai rezisten!ei la forfecare pentru terenul natural (reprezentat printr-un
singur strat) sunt: c = 130 ; cc = 15 kPa.

165

Greutatea volumic a stratului s-a luat in calcul egal cu 20 kN/m3.

H = 6m

q = 10 kPa

1:2
Material #: 1 Teren natural

H = 6m

Material #: 3 Apa

Hw1 = 5m

Material #: 1 Umplutura rambleu


b = 5m

1:2

1:2

Hw2 = 1.5m

3. Dig
S-a luat n considerare o sec!iune de dig avnd l !imea la partea superioar de 5m, n l!imea
de 6m "i panta taluzelor de 1:2.
Suprafa!a terenului natural s-a presupus a fi orizontal .
Lama de ap din amonte s-a considerat c are o grosime de 5m, iar curba de depresie format
n corpul digului iese n partea opus pe taluz la o n l!ime de 1.5m.
Nu s-a luat in considerare o suprasarcin din trafic la nivelul superior al digului.
Parametrii caracteristici ai rezisten!ei la forfecare pentru materialul de umplutur din corpul
digului - stratul 1 (material coeziv) sunt:
c1 = 150 ; cc1 = 25 kPa
Parametrii caracteristici ai rezisten!ei la forfecare pentru terenul suport stratul 2 (material
argilos plastic consistent) sunt:
c2 = 150 ; cc2 = 14 kPa.

B = 29m
Material #: 2 Teren suport

METODOLOGIA DE CALCUL
I. Calculele de stabilitate n regim static s-au efectuat cu metoda de echilibru limit Bishop,
n trei situa"ii distincte:
a) conform metodologiei clasice, verificarea efectundu-se pe baza factorului de stabilitate
admisibil, astfel incat Fsmin efectiv ( Fsadmisibil. ( Observatie: Caietele de Sarcini impun cel mai adesea
o valoare a factorului de stabilitate admisibil in conditii statice de 1.5.)

n aceast situa!ie, ca date de intrare la caracteristicile terenului s-au introdus valorile


caracteristice ale parametrilor rezisten!ei la forfecare (c; cc ).
166

b) conform SR EN 1997-1, pentru verificarea la starea limit GEO/STR utilizndu-se


abordarea de calcul 1, gruparea 1 (A1 + M1 + R1).
Coeficien!ii par!iali de siguran! pentru ac!iuni sau efectele ac!iunilor corespunz tori
setului A1 sunt egali ca valoare cu coeficien!ii de multiplicare ai nc rc rilor pentru situa!ii
de proiectare permanente "i tranzitorii (STR/GEO), corespunz tori setului B din tabelul
NA A1.2 (B) din SR EN 1990/NA: Bazele proiect rii structurilor. Anexa na!ional .
Coeficien!ii par!iali de siguran! corespunz tori setului M1 asupra parametrilor rezisten!ei
la forfecare a terenului sunt egali cu unitatea, deci din punct de vedere al valorilor
parametrii de calcul sunt egali cu parametrii caracteristici.
c) conform SR EN 1997-1, pentru verificarea la starea limita GEO utilizndu-se abordarea de
calcul 3 (A1* sau A2+ + M2 + R3).
Conform notei 2 de la pct. 2.4.7.3.4.4 din SR EN 1997-1, la calculul stabilit !ii taluzurilor
sau al stabilit !ii generale, ac!iunile aplicate asupra terenului (ac!iunile provenite de la
structur , nc rc rile date de trafic) sunt tratate drept ac!iuni geotehnice, folosindu-se setul
A2 de coeficien!i par!iali. Rezult c , n acest caz, abordarea de calcul 3 este identic cu
abordarea de calcul 1, gruparea 2 (A2 + M2 + R1). n anexa na!ional SR EN 19971:/NB:2007 se specific faptul c coeficien)ii par)iali de rezisten) (&R) pentru taluzuri "i
pentru stabilitatea general sunt egali cu unitatea, pentru ambele seturi R1 "i R3 - tabelul
A.14(RO).
Coeficien!ii par!iali de siguran! pentru ac!iuni sau efectele ac!iunilor corespunz tori
setului A2 sunt egali ca valoare cu coeficien!ii de multiplicare a nc rc rilor pentru situa!ii
de proiectare permanente "i tranzitorii (STR/GEO), corespunz tori setului C din tabelul
NA A1.2 (C) din SR EN 1990/NA: Bazele proiect rii structurilor. Anexa national .
Ca date de intrare, la caracteristicile terenului s-au introdus valorile de calcul ale
parametrilor rezisten!ei la forfecare, aplicndu-se coeficien!ii par!iali de siguran!
corespunz tori setului M2 asupra parametrilor rezisten!ei la forfecare a terenului.
II. Calculele de stabilitate in regim dinamic (la seism) s-au efectuat cu metoda de echilibru
limit Bishop, (lundu-se n calcul o valoare a accelera!iei terenului pentru proiectare ag =
0.12g), n dou situa!ii distincte:

a) conform metodologiei clasice, verificarea efectundu-se pe baza factorului de stabilitate


admisibil, astfel nct FSmin efectiv ( Fsadmisibil.
Observa"ie: Caietele de Sarcini impun n general o valoare a factorului de stabilitate admisibil la nc rc ri
dinamice (seism) de 1.1, conform prevederilor normativului PD 197.

n aceast situa!ie, ca date de intrare la caracteristicile terenului s-au introdus valorile


caracteristice ale parametrilor rezisten!ei la forfecare.
b) conform SR EN 1997-1, SR EN 1990/NA:2006, SR EN 1998-1, SR EN 1998-5, SR EN
1998-5/NA:2007 pentru verificarea la starea limit GEO.
Coeficien!ii par!iali de siguran! pentru ac!iuni sau efectele ac!iunilor n calculul la seism
sunt egali cu unitatea, conform SR EN1990/NA:2006, pct. A1.3.2 "i tabelul NA A1.3.
Ca date de intrare, la caracteristicile terenului s-au introdus valorile de calcul ale
parametrilor rezisten!ei la forfecare, aplicndu-se coeficien!ii par!iali specifica!i n SR EN
1998-5/NA:2007, la pct. 3.1, care sunt egali ca valoare cu cei corespunz tori setului M2
din SR EN 1997-1
La calculul for!ei seismice intervine, conform SR EN 1998-5, pct. 4.1.3.3 nota (5), "i
parametrul caracteristic al tipului de p mnt definit n clasele men!ionate n SR EN 1998-1,
167

S-ar putea să vă placă și