Sunteți pe pagina 1din 1

Aprilie - Iunie 2006

CURIERUL ROMNESC

31

__________________________________________________________________________________________________________

CEASUL CA BIJUTERIE {I OBIECT DE INVESTI}IE (XII)


Serie ini]iat` de Silvia Constantinescu.

COMPANIA BENRUS
p r e z e n ta t` d e O c ta v ia n Ciu p itu .
Totul a nceput dintr-o ntmplare. Ne uitam cu vreun an n urm` eu [i so]ia mea, Silvia Constantinescu,
pe paginile de pe Internet ale unor case de licita]ii
din Stockholm, ca s` cercet`m cum rezultaser`
licita]iile care tocmai avuseser` loc, cnd privirile ni
s-au oprit asupra unui mic ceas-br`]ar` de dam`
care avea o particularitate: pe cadran, sub cifra 12,
se afla ceva ce sem`na cu tricolorul romnesc. Am
discutat ntre noi despre aceasta, ntrebndu-ne dac`
ntr-adev`r ceea ce vedeam era tricolorul romnesc
[i, dac` ar fi fost a[a, care s` fie motivele pentru
care tricolorul romnesc s-ar afla pe acel ceas.
Uitndu-ne la marca ceasului, am v`zut c` el fusese
produs de o firm` care se numea BENRUS. Numele
Certificat de posesie a 5 ac]iuni la compania
acesta ns` nu ne spunea nimic. Atunci ne-am
BENRUS semnat de Ralph (casier)
hot`rt s` cump`r`m noi acel ceas, c`ci r`m`sese
[i Benjamin Lazrus (pre[edinte).
nevndut de la licita]ie, [i s` cercet`m apoi ca s`
Dar
fiecare
dintre fra]i, la o ocazie sau alta, a conafl`m ct mai mult despre firma de ceasuri
dus compania n calitate de pre[edinte al consiliului
BENRUS. Ceea ce [i am f`cut.
de administra]ie. Sediul ini]ial al companiei BENRUS
Am nceput prin a cump`ra ceasul cu pricina.
s-a aflat n cl`direa Hippodrome de pe strada 44 n
Manhattan. Unele asambl`ri de ceasuri s-au f`cut [i
acolo, dar cea mai mare parte a produc]iei a avut
loc n Elve]ia, unde compania BENRUS avea n localitatea Choux de Fond o fabric` unde se asamblau
ceasurile. Activitatea de acolo a fost condus` de prima femeie din Elve]ia care a condus o activitate de
produc]ie att de ampl`. Pe vremea aceea, toate
ceasurile [i piesele de schimb elve]iene erau controlate de cartelul elve]ian care aproviziona compania
BENRUS cu mecanisme [i p`r]i componente. Compania BENRUS mai avea o fabric` [i n S.U.A., n
localitatea Waterbury, unde erau confec]ionate carcasele pentru ceasurile BENRUS. Mai trziu, prin
anii 50 [i la nceputul anilor 60, compania a mai
avut fabrici [i n Fran]a, St. Thomas [i insulele
Virgine. Anii celui de-al doilea r`zboi mondial au
constituit o perioad` de dezvoltare gigantic` pentru
compania BENRUS, datorit` livr`rilor pentru for]ele
armate americane. Ca majoritatea companiilor din
S.U.A., a participat la efortul de r`zboi prin livrarea
de articole pentru folosin]` militar`. BENRUS a avut
atunci comenzi secrete din partea guvernului ameriCeasul de dam` marca BENRUS cump`rat de noi,
can de livrare de mecanisme cu ceas a fi utilizate la
form` de pic`tur`, aur 14 ct., manual, geam din
sticl` mineral`, br`]ar` din metal galben, circa 1960. detonarea cu ntrziere la bombe [i alte arme. n
Sub textul BENRUS se vede tricolorul romnesc. acela[i timp, ei au continuat s` vnd` ceasuri la popula]ia civil`, deoarece puteau s` transporte mecaDin colec]ia Silvia Constantinescu.
nisme de ceasuri din Elve]ia pe mare prin Lisabona.
Foto: Octavian Ciupitu / CR.
Oferta extrem de limitat` de ceasuri atractive din
A urmat apoi o c`utare intens`, n principal pe Inter- acea perioad` a dus la mari profituri pentru companet, de materiale informative despre firma de cea- nie, deoarece consumatorii cump`rau imediat tot ce
suri BENRUS [i rezultatele foarte fructuoase ale
acestei munci sunt prezentate n cele ce urmeaz`.
n anul 1921, trei fra]i Oscar, Benjamin [i Ralph
Lazrus, au fondat la New York compania american` de ceasuri de mn` Benrus Watch Company,
cu statutul de ntreprindere de familie. Cei trei fra]i
erau imigran]i din Romnia. Numele de Benrus
era o combina]ie a primelor trei litere din prenumele
BENjamin cu ultimele trei litere din numele
LazRUS. nceputul anilor 20 era marcat de criza
industriei ceasurilor de buzunar, a c`ror c`utare
sc`zuse la jum`tate ca urmare a popularit`]ii de care ncepuser` s` se bucure ceasurile de mn`. Cei
trei fra]i tineri au avut atunci ca idee de afaceri
instituirea unei companii de ceasuri de mn` care s`
produc` ceasuri la pre]uri moderate pentru omul
obi[nuit. La 14 mai 1923 fra]ii Lazrus au ob]inut
protec]ia legal` a m`rcii comerciale BENRUS de la
Biroul Federal Elve]ian pentru Proprietate Intelectual`. Oscar Lazrus, care era cel mai mare dintre
fra]i [i avocat, r`spundea de publicitate [i finan]ele
companiei. Benjamin, al doilea ca vrst` dintre ei,
care luptase n primul r`zboi mondial [i studiase la
Ceas de mn` b`rb`tesc BENRUS, metal aurit,
Columbia University, r`spundea de partea operativ`
manual, circa 1950, cu tricolorul romnesc.
a companiei. n sfr[it, Ralph se ocupa de vnz`ri.

putea s` scoat` compania BENRUS pe pia]`. Dup`


terminarea r`zboiului, au intrat n companie [i al]i
membri ai familiei, ca Jay Kay [i Julian Lazrus, fiii
lui Oscar Lazrus. Jay Kay studiase la Exeter [i
Harvard, luptase ca locotenent specialist de comunica]ii n timpul r`zboiului [i a devenit apoi vice-pre[edinte executiv la compania BENRUS. Creatorii de
modele ai companiei proiectau atunci ceasuri frumoase [i bogate n ornamente [i pietre pre]ioase,
corespunznd vie]ii postbelice. Multe rezultate erau
unice, dar erau [i unele exagerate. n perioada aceea s-au remarcat modelele Enbraceable [i Citation. Produc]iile anilor 40 [i 50 cre[teau mereu,
deoarece compania BENRUS putea oferi ceasuri cu
mecanisme elve]iene de precizie la pre]uri accesibile, aceasta pentru c` ei cump`rau mecanismele
din Elve]ia la pre]uri mici, datorit` volumelor mari
de comenzi. La nceputul anilor 50, BENRUS era al
treilea mare produc`tor de ceasuri din S.U.A., dup`
Hamilton Watch [i Bulova, avnd [i reputa]ia c `
produce ceasuri de calitate. Aceasta a fost [i una
dintre primele companii care au dezvoltat un ceas
complet etan[ la ap`. n anii 60 [i 70, au fost
produse ceasuri pentru for]ele armate [i navale ale
S.U.A. care luptau n r`zboiul din Vietnam.

Ceas b`rb`tesc BENRUS, automat, din 1963


cu tricolorul romnesc.
La nceputul anilor 60, Benjamin [i Ralph Lazrus sau retras, iar Oscar a cump`rat partea lor din firm`,
r`mnnd singurul proprietar al companiei, care
avea atunci produc]ie [i n insulele Virgine, St.
Thomas [i n noua fabric` din Ridgefield n S.U.A.,
unde se mutase fabrica din Waterbury. Dar, n 1967
compania BENRUS a fost vndut` lui Victor Kiam,
proprietarul fabricilor de lame de ras Remington,
dup` care a fost mbuc`t`]it` [i p`r]ile mai valoroase
au fost vndute. La mijlocul anilor 70 s-a reorganizat sub numele de Benrus Incorporated, incluznd
companiile Benrus Watch Co., Wells Inc. Jewelry [i
Destino Ltd. Christian Dior Products. Dar ncerc`rile de a consolida aceste activit`]i att de diferite au
dus la faliment n anul 1977. Dup` aceea compania
a fost vndut`, apar]innd mai apoi la Hampden
Company, care mai avea [i Fantasy Diamonds.
ncerc`rile de a aduce marca BENRUS n cadrul
companiei Hampden/Fantasy au avut doar un succes
de scurt` durat`, dup` care marca BENRUS a disp`rut definitiv. La nceputul anilor 90 Oscar Lazrus
a decedat, pe atunci n vrst` de peste 90 de ani.
n concluzie, al treilea dintre cei mai mari produc`tori de ceasuri de mn` din S.U.A. n perioada
imediat dup` 1945 a fost o companie nfiin]at` de
persoane venite din Romnia, care nu au ezitat s`-[i
marcheze majoritatea produselor, ale c`ror mecanisme erau dealtfel executate n Elve]ia, cu tricolorul romnesc: ro[u, galben [i albastru. Dispari]ia
companiei a f`cut ca ceasurile BENRUS s` devin`
piese tot mai atractive de colec]ie n S.U.A. R`mne
s` vedem dac` prezen]a tricolorului romnesc le va
face s` fie interesante [i n Romnia.