Sunteți pe pagina 1din 1

09.10.

2015 Drept Comercial Curs 1


Examen:Grila + speta, grila legata de titlurile de credite (5-10 grile)
Curs Drept Comercial - Profesionistii Comercianti editura CHB
Pleduarie a Dreptului Comercial.
Def :(mercis=marfa + cum=cum sau despre => cumercis = comercial) Ramura de drept
privat care vizeaza materia comerciala(faptele/actele de comert si subiectele c
are le realizeaza)
Definitia a fost valabila pentru toate legislatiile care se intemeiaza pe dualit
atea dreptului privat (separatiunea intre dr. civil si cel comercial)
dupa cum ea este valabila chiar si in unele legislatii care se bazeaza pe teoria
monista(legislatia italiana).
Legislatia romaneasca a abandonat faptele/actele de comert ,care s-a produs prin
abrogarea codului comercial.
Desi legiuitorul roman nu mai defineste faptele de comert si nu le mai reglement
eaza , totusi in codul civil dar si in legile speciale sunt prevazute
operatiuni juridice care pot fi calificate fapte de comert potrivit criteriilor
avute in vedere de codul comercial astfel:
-Potrivit codului comercial existau 3 categorii de fapte de comert,3 categorii d
e operatiuni pe care leguitorul le considera ca fiind fapte de comert.Aceste fap
te
erau prevazute in art. 3-6 din Codul Comercial coroborat cu art.54 din fostul Co
d Comercial;
Fapte : -obiective de comert
-subiective de comert
-unilaterale sau mixte
Potrivit unui criteriu obiectiv sau independent de calitatea subiectelor partici
pante la operatiunile comerciale.Aceste fapte aveau ca substanta ideea de interp
unere,
intermediere in schimbul de marfuri sau alte valori
-aveau ca substanta ideea de interpunere in schimb sau intermediere in munca org
anizata sub forma unei inteprinderi
-substanta faptelor obiective aveau ca idee orice activitate conexa sau auxiliar
a cu primele doua socotita tot fapt de comert.
In privinta faptelor subiective de comert potrivit art.4 Cod comercial;exista o
prezumtie relativa de comercialitate cu privire la toate faptele sau operatiunil
e
incheiate sau savarsite de un comerciant cu exceptia celor de natura pur civila
cum ar fi acceptarea unei succesiuni,unei mosteniri
Faptele unilaterale sau mixte erau valabile pt una dintre parti iar pentru ceala
lta aveau caracter civil (asigurarile...bla bla)
Aceste fapte de comert au fost au fost abrogate(dispozitiile) numai ca in noul C
od Civil au fost preluate in diferite dispozitii legale,dandu-se insa o noua for
ma
si uneori au fost definite.exemplu(art.3 punctul 5 legiuitorul se referea in mod
expres la interprinderile de furnituri,spectacole publice,editura)
Particularitatile dreptului comercial: Principalul izvor de drept al dr comercia
l este Dreptul Civil