Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicatia1: Calculati suma cifrelor unui numar natural cu maximum 9 cifre

int nr, i=0, suma = 0;


Console.Write("Dati un numar de maxim 9 cifre : ");
nr = int.Parse(Console.ReadLine());
i = nr;
while (i != 0)
{
suma += i % 10;
i =i/10;
}
Console.WriteLine("Suma cifrelor numarului {0} este {1}", nr, suma);
Console.ReadLine();
Aplicatia 2: Sa se citeasca de la tastatura un numar si sa se afiseze cifrele nu
marului scrise n ordine inversa (de la dreapta la stnga) (ex. 4326 -> 6234).
int nr, r, invers=0,i=1, copie;
Console.Write("Introduceti un numar: ");
nr=int.Parse(Console.ReadLine());
copie=nr;
while(i<9)
{
i++;
nr = nr / 10;
}
while(copie !=0)
{
r=copie%10;
invers=invers*10+r;
copie=copie/10;
}
Console.WriteLine("Inversul numarului este: {0}" ,invers);
Aplicatia3: Sa se scrie o aplicatie prin care se calculeaza lungimea unui numar
ntreg si lungimea unui sir.
Observatie Pentru a calcula lungimea unui sir se foloseste metoda Length.
{ // Sa se scrie o aplicatie prin care se calculeaza lungimea unui numar ntreg si
lungimea unui sir.
int nr, r, lungimesir = 0;
Console.Write("nr=");
nr = int.Parse(Console.ReadLine());
/*Console.Write("s=");
s=Convert.ToChar(Console.ReadLine();*/
while (nr != 0)
{
lungimesir = lungimesir + 1;
r = nr % 10;
nr = nr / 10;
}
Console.Write("lungimea sirului este:" + lungimesir);
Console.ReadLine();
}

Aplicatia9. Sa se calculeze cmmdc si cmmmc pentru doua numere citite de la tasta


tura. {
int a, b, r, x, y;
Console.Write("primul numar este:");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("al doilea numar este:");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
x = a;
y = b;
r = x % y;
while (r != 0)
{
x = y;
y = r;
r = x % y;
}
if (y != 1)
Console.WriteLine("cmmmdc este:" + a, b, y);
else
Console.WriteLine("{0} si {1} sunt prime");
Console.WriteLine("cmmmc,({0},{1})={2} este:"+ a/y*b);
Console.ReadKey();
}
Aplicatia4. Sa se scrie o aplicatie prin care se numara cte cifre pare are un num
ar natural.
{
int nr, p, k = 0;
Console.Write("Introduceti un numar: ");
nr = int.Parse(Console.ReadLine());
while (nr != 0)
{
p = nr % 10;
if (p % 2 == 0)
{ k++; }
nr = nr / 10;
}
Console.WriteLine("Numarul scris are {0} cifra(e) pare", k);
Console.ReadLine();
}

Aplicatia 5. Sa se scrie o aplicatie care verifica daca un numar este prim.

{ int n, i;
bool p = true;
i= 2;
Console.Write("Introduceti un numar: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
while (i <= n / 2)
{
if (n % i == 0)
{
p = false;
}
i = i + 1;
}
if (p)
Console.WriteLine("Numarul {0} este prim", n);
else
Console.WriteLine("Numarul {0} nu este prim", n);
Console.Read();
Aplicatia10. Sa se afiseze numerele cu proprietatea de a fi palindroame, pna la o
valoare citita de la tastatura. De asemenea, sa se afiseze si numarul lor.
int x, n, k = 0;
do
{
Console.Write("scrieti un numar natural : ");
n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (n <= 0)
Console.WriteLine("Eroare la citire!");
} while (n <= 0);
Console.Write("Numerele palindroame mai mici strict decat {0} sunt :
\n", n);
x = 1;
do
{
if (palindrom(x) == 1)
{
Console.Write(" {0,3} ", x);
k++;
}
x++;
} while (x < n);
Console.WriteLine();
if (k == 0) Console.WriteLine("Nu exista numere!");
else Console.WriteLine("Sunt {0} numere palindroame!", k);
}
static uint palindrom(int x)
{
int y = 0, z = x;
do
{
y = y * 10 + z % 10;
z /= 10;
} while (z != 0);
if (y == x) return 1;
else return 0;Console.ReadLine();

S-ar putea să vă placă și