Sunteți pe pagina 1din 3

Spitalul Municipal Calafat

Cod : GDP

PROCEDURA ECHIPA
MULTIDISCIPLINARA

Pag.: 1 / 3
Nr. Reviziei : 0

Nr
Aprobat director medical,

NUME

FUNCTIA

ELABORAT

Litra mihail

Medic sef sectie

VERIFICAT

Puraci Viorel

Director Medical

APROBAT

Stelian Voinea

Manager

INDICATORUL REVIZIILOR
Pag.
Data
rev.
rev.

DATA

SEMNATURA

Obiectul reviziei

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE DOCUMENTE anexa


Structura activitate
Sectia Boli interne
Sectia Obstetrica Ginecologie
Compartiment Neonatologie
Compartiment Neurologie
Sectia Chirurgie generaia
Compartiment Ortopedie
Compartiment ATI
Sectia Pediatrie
Compartiment Fizioterapie
Compartiment Oftalmologie
Compartiment ORL

Data

Nume si prenume
Dr. Lupu Constantin
Dr. Radulescu
Cicerone
Dr.
Angiu Rodica
Dr. Gliga Cristina
Dr. Litra Mihail
Dr. Covali Veaceslav
Dr. Macarau Anca
Dr. Pasca Liviu
Dr. Poenaru Dana
Dr. Preovic Gabriela
Dr. Raceanu Elena

Semnatura

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA ECHIPA
MULTIDISCIPLINARA

Cod : GDP
Pag.: 2 / 3
Nr. Reviziei : 0

Compartiment Dermatovenerologie
Sectia TBC Poiana Mare
CPU Plenita
Radiologie
Laborator analize medicate

Dr. Puraci Viorel


Dr. Rugeanu Cristian
As. Pr. Lascuti Leontin
Dr. Vasilescu Eva
Dr. Popescu Niculina

Ambulatoriu
Dispensar TBC
CPU
CPCIN
Dietetica
Sterilizare

As. Pr. Matei Silviu


Dr. Gogoneata
Veronica
As.
Pr. Lazar Ion
Dr. Popescu Niculina
As. Pr. Lungulescu
Steliana
As. Pr. Perianu Mihaela

1. SCOP
Prezenta procedur are drept scop descrierea modului de constituire si functionare a echipelor
multidisciplinare in prezenta unui caz complicat.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in toate seciile si compartimentele de ngrijire.
3. OBIECTIVELE ACTIVITATII / PROCESULUI
Asigurarea si desfasurarea activitatii medicale de calitate, conform standardelor de acreditare, in
Spitalul Municipal Calafat.
4. TERMINOLOGIE I ABREVIERI
Nu exista abrevieri
5. DOCUMENTE DE REFERIN
5.1. Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de
acreditare a spitalelor
6. RESPONSABILITI
6.1 Responsabil de proces = medicul curant
6.2 Echipa de proces
= directorul medical + medic curant + medic sef sectie + medici din
alte specialitati
7. DESCRIEREA PROCESULUI
Comisiile multidisciplinare sunt formate pentru a stabili diagnosticul sau tratamentul bolilor
complicate.
Aceasta este o metod care creste cu sigurant rata succesului unui tratament.
Cazuri complicate trebuie analizate printr-o abordare diferit n cazul fiecrui pacient.
De aceea, in Spitalul Municpal Calafat, CM a decis crearea unui echipe multidisciplinare, format
din experi din arii conexe de specializare, care colaboreaz pentru diagnosticarea sau vindecarea
pacienilor.

Spitalul Municipal Calafat

Cod : GDP

PROCEDURA ECHIPA
MULTIDISCIPLINARA

Pag.: 3 / 3
Nr. Reviziei : 0

Ce este o Comisie Multidisciplinar?


n cadrul acestor echipe, medici din diferite arii de expertiz discut i evalueaz starea
pacientului din toata unghiurile posibile. Analiza pluridisciplinar a acestor cazuri ajut la stabilirea
diagnosticelor sau a celor mai adecvate metode de tratament pentru fiecare pacient.
Cum se constituie o comisie multidisciplinara?
Medicul curant al uni paicent stabileste in functie de complexitatea cazului, necesitatea
constituirii unei comisii multidisciplinare si noteaza in FOCG, precizand diagnosticul prezuntiv.
Solicita Directorului medical constituirea comisiei printr-un referat justificat (particularitatea
cazului)
Directorul medical stabileste membrii viitoarei comisii in functie de diagnostic
Intrunirea comisiei se face la patul pacientului unde medicul curant va prezenta cazul.
Cum funcioneaz Comisiile Multidisciplinare?
Transmiterea informatiilor despre pacient intre membrii comisiei
Asistentul de salon transmite copia pacientului catre membrii comisiei multidisciplinare, care
evalueaza cazul
Pacientul va fi supus unui examen complex in prezenta membrilor comisiei
In urma evaluarii cazului respectiv de fiecare membru al comisiei si a examinarii pacientului se va
face un schimb de informatie
In final comisia va stabili:
o necesitatea unor investigatii suplimentare
o diagnosticul de certitudine
o schema terapeutica
Fiecare embru al comisiei va consemna in FOCG examenul efectuat
Conscluziile comisiei se vor trece in FOCG si fiecare membru va semna
Din comisia multidisciplinara mai poate face parte:
- asistent medical cu diferite specializari (paliativa)
- psiholog
- etc.
8. EVIDENE, NREGISTRRI I ANEXE
Nu sunt inregistrari
9. DIFUZARE
Prezenta procedur este pus la dispoziia utilizatorilor:
- pe suport de hartie -conform Listei de difuzare
- pe suport informatic- pe intranet

sau