Sunteți pe pagina 1din 3

Spitalul Municipal Calafat

MSURI PENTRU PREVENIREA


RISCURILOR LEGATE DE UTILIZAREA
ECHIPAMENTELOR MEDICALE

NUME

FUNCTIA

Puraci Viorel

Director Medical

Cod : .
Pag.: 1 / 3
Nr. Reviziei : 0

DATA

SEMNATURA

ELABORAT
VERIFICAT

Stelian
Manager
Voinea
INDICATORUL REVIZIILOR
Pag. Data
Obiectul reviziei
rev. rev.

APROBAT

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE DOCUMENTE anexa


Structura activitate
Sectia Boli interne
Sectia Obstetrica Ginecologie
Compartiment Neonatologie
Compartiment Neurologie
Sectia Chirurgie generaia
Compartiment Ortopedie
Compartiment ATI
Sectia Pediatrie
Compartiment Fizioterapie
Compartiment Oftalmologie
Compartiment ORL
Compartiment
Dermatovenerologie
Sectia TBC Poiana Mare
CPU Plenita
Radiologie
Laborator analize medicate
Ambulatoriu
Dispensar TBC
CPU
CPCIN
Dietetica
Sterilizare

1. SCOP

Data

Nume si prenume
Dr. Lupu Constantin
Dr. Radulescu
Dr. Angiu Rodica
Dr. Gliga Cristina
Dr. Litra Mihail
Dr. Covali Veaceslav
Dr. Macarau Anca
Dr. Pasca Liviu
Dr. Poenaru Dana
Dr. Preovic Gabriela
Dr. Raceanu Elena
Dr. Puraci Viorel
Dr. Rugeanu Cristian
As. Pr. Lascuti
Leontin
Dr.
Vasilescu Eva
Dr. Popescu Niculina
As. Pr. Matei Silviu
Dr. Gogoneata
Veronica
As.
Pr. Lazar Ion
Dr. Popescu Niculina
As. Pr. Lungulescu
Steliana
As.
Pr. Perianu

Semnatura

Spitalul Municipal Calafat


MSURI PENTRU PREVENIREA
RISCURILOR LEGATE DE UTILIZAREA
ECHIPAMENTELOR MEDICALE

Cod : .
Pag.: 2 / 3
Nr. Reviziei : 0

Prezenta procedura are drept scop descrierea masurilor adoptate pentru prevenirea
accidentelor in cazul utilizarii echipamentelor medicale.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in toate seciile si compartimentele de ngrijire, laboratoare.
3. OBIECTIVELE ACTIVITATII / PROCESULUI
Desfasurarea activitatilor medicale sigure pentru personal si pacient, conform cerintelor tehnice
si de securitate ale echipamentelor medicale.

4. TERMINOLOGIE I ABREVIERI
Nu exista abrevieri
5. DOCUMENTE DE REFERIN
5.1. Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de
acreditare a spitalelor

5.2. ISO 14971/2007 standardul de management al riscului pentru dispozitive


medicale
5.3. ISO 15223-2:2010, Dispozitive medicale Simboluri de utilizat pe etichetele
dispozitivelor medicale, etichetarea si furnizarea de informatii
6. RESPONSABILITI
6.1 Responsabil de proces = personalul care utilizeaza aparatura
6.2 Echipa de proces
= medicul sef de sectie / laborator + medic curant +
asistent medical
7. DESCRIEREA PROCESULUI

Se instuieste personalul medical pentru utilizarea fiecarui tip de echipament


medical, conform cu Manualul de utilizare al aparatului si pe cat posibil de catre
profesionistii din firma care a livrat aparatul; instructajul va fi efectuat periodic,
cel putin de doua ori pe an
Se monitorizeaza fiecare echipament medical in timpul utilizarii, masurand
parametrii realizati
Se evalueaza si se analizeaza riscul pentru fiecare tip de dispozitiv medical
utilizat in spital
Se completeaza un registru al riscurilor pentru fiecare aparat medical
Se elaboreaza masuri de control pentru fiecare echipament medical
Se completeaza Fisa tehnica si de securitate a echipaementului

8. EVIDENE, NREGISTRRI I ANEXE

Program de instruire al personalului care utilizeaza echipamente medicale


Registrul riscurilor pentru echipamentele medicale
Fisa echipametului
Raport de service si mentenanta

Spitalul Municipal Calafat


MSURI PENTRU PREVENIREA
RISCURILOR LEGATE DE UTILIZAREA
ECHIPAMENTELOR MEDICALE

Cod : .
Pag.: 3 / 3
Nr. Reviziei : 0

Raport de punere in functiune


Buletin de monitorizare
9. DIFUZARE
Prezenta procedur este pus la dispoziia utilizatorilor:
- pe suport de hartie -conform Listei de difuzare
sau
- pe suport informatic- pe intranet