Sunteți pe pagina 1din 2

S se calculeze soldurile intermediare de gestiune n manier continental pentru ntreprinderea ale crei venituri i

cheltuieli sunt prezentate mai jos i s se compare cu cele calculate n manier anglosaxon:
Indicator
u.m.
Venituri din vnzarea mrfurilor
4000
Producia vndut
44000
Producia stocat
2500
Subvenii de exploatare
12000
Venituri din provizioane de exploatare
200
Venituri din vnzarea mijloacelor fixe
1000
Cheltuieli cu materii prime
10000
Costul mrfurilor vndute
4200
Cheltuieli salariale
20000
Cheltuieli cu amortizarea
1000
Cheltuieli cu provizioane
200
Cheltuieli cu chirii
200
Cheltuieli cu asigurri sociale
2000
Valoarea net contabil a elementelor de activ cedate 600
Impozite i taxe
300
Venituri din dobnzi
200
Venituri din diferene favorabile de curs valutar
100
Cheltuieli cu dobnzi
700
Cheltuieli cu provizioane financiare
100
Impozit pe profit
1300
Soldurile intermediare de gestiune (maniera continentala) reprezinta o serie de indicatori care ne ajuta sa analizam
modul de obtinere a rezultatului firmei (profit sau pierdere) tinand cont de natura elementelor de cheltuieli
inregistrate.
RSPUNS:
Conform modelului continental de analiza, acesti indicatori sunt:
1. Marja comerciala(MC)- reprezinta diferenta dintre valoarea vanzarilor si costul direct aferent produselor vandute;
marja comerciala este primul nivel de la care incepe sa se contureze profilul firmei
MC = cifra de afaceri-costul marfii, produselor sau serviciilor vandute
MC = Venituri din vnzarea mrfurilor (4000) - Costul mrfurilor vndute (4200)-Cheltuieli cu materii
prime(10000)
MC= -10200
2.Valoarea adaugata(VA) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia firmei dupa valorificarea bunurilor si serviciilor si
deducerea cheltuielilor cu resursele externe consumate pentru derularea activitatii de baza a firmei;
VA = MC + productia stocata sau imobilizata-alte cheltuieli externe ale firmei
Cheltuieli externe =chelt cu mat. consumabile, cu energia si apa, cu ambalajele, inintretinerea si reparatiile, cu
chiriile, asigurarile de bunuri si persoane, transport , protocol, reclama si publicitate, deplasari, posta si
telecomunicatii, servicii bancare si alteservicii prestate de terti
VA= MC (-10200)+ Productia vndut(44000)+ Producia stocat(2500)- Cheltuieli cu chirii(200)
VA = 36100
3. Excedentul brut de exploatare (EBE) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia ramasa dupa ce s-a diminuat
valoarea adaugata cu cheltuielile de personal si cheltuieli cuimpozitele si taxele percepute de stat;
EBE = VA (chelt de personal+chelt cu impozite si taxe);
EBE =36100 (Cheltuieli salariale 20000+ Cheltuieli cu asigurri sociale 2000+Impozite i taxe 300) =36100
22300
EBE = 13800
4. Rezultatul exploatarii (RE) reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile deexploatare
RE = EBE + (alte venituri din exploatare alte chelt din exploatare) chelt cuamortizarea;
RE= 13800 + (Venituri din provizioane de exploatare200+ Venituri din vnzareamijloacelor fixe1000)-( Cheltuieli
cu provizioane 200) - Cheltuieli cu amortizarea 1000=13800+1000-1000

RE = 13800
5. Rezultatul curent (RC) reperzinta rezultatul obtinut din activitatea de exploatare si ceafinanciara
RC=RE +(venituri financiare cheltuieli financiare)
RC = 13800 + (Venituri din dobnzi200+ Venituri din diferene favorabile de curs valutar 100) (Cheltuieli cu
dobnzi 700 + Cheltuieli cu provizioane financiare 100) = 13800 +300-800
RC = 13300
Conform modelului de analiza anglo-saxon, soldurile intermediare de gestiune sunt:
1. Rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit si amortizarii = marja asupra cheltuielilor variabile
EBITDA = cifra de afaceri chelt variabile de exploatare
Cifra de afaceri = Venituri din vnzarea mrfurilor 4000 + Subventii de exploatare 12000 = 16000
Chelt variabile = Cheltuieli cu materii prime 10000 + Costul mrfurilor vndute 4200 +Cheltuieli salariale 10000 +
Cheltuieli cu provizioane 200 + cheltuieli cu chirii 200 +Cheltuieli cu asigurri sociale 2000 + Impozite i taxe 300
= 26900
EBITDA =16000 26900
EBITDA = -10900
2. Rezultatul inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit
EBIT = EBITDA chelt cu amortizarea
EBIT = - 10900 - Cheltuieli cu amortizarea 1000
EBIT = - 11900
3. Rezultatul brut, inainte de plata impozitului pe profit
EBT = EBIT chelt cu dobanzile
EBT = -11900 - Cheltuieli cu dobnzi 700
EBT = -12600