Sunteți pe pagina 1din 546

.

CAESAR
RZBOIUL GALLIC
RZBOIUL CIVIL

C. I ULI I

CAE S A R I S

BELLUM GALLIC UM
*

BELLUM CIVILE

C. I U L I U S C A E S A R

RZBOIUL GALLIC
*

RZBOIUL CIVIL

EDITURA

TIINIFICA

BUCURETI, 1964

S tu d iu l

in tro d u c tiv

in d ic e

CICERONE POGHIRC

R z b o iu l

g a llic , tr a d u c e r e , n o te
J ANIN A VILAN UNGURU

R z b o iu l

c iv il, t r a d u c e r e i
ELISABETA POGHTRC

Note
CICERONE POGHIRC

in d ic e

in d ic e

STUDIU

INTRODUCTIV

P uine d in tre m arile personaliti ale istoriei au strn it


n ju ru l lor attea discuii pasionate ca Caesar, m eninndu-se perm anent n atenia nu num ai a specialitilor,
ci i a tu tu ro r oam enilor de cultur n general. P erm a
nena acestei dispute a prevzut-o contem poranul su
Cicero, care i spunea: M are va fi disputa despre tine
chiar p rin tre generaiile care vor veni, aa cum a fost i
p rin tre noi, cci unii vor ridica n slvi cu laudele lor
faptele tale, alii, probabil, i vo r reproa unele lu
cruri, .. ,1. Tacitus relateaz c la nm orm ntarea lui Cae
sar unii contem porani considerau uciderea lui ca cea mai
m rav d intre crime, alii ca cea m ai frum oas fa p t 2,
incit p e bun dreptate, la scu rt v rem e dup aceasta,
T itus Livius spunea c n u tie ce le-a fost m ai de folos
rom anilor: n aterea sau m oartea lui Caesar3.
' C i c e r o , Pro Marcello, 9, 29; el l sftuia ca n aciunile
sale s aib n vedere tocmai generaiile viitoare, care te vor
judeca dup multe secole i nu tiu dac nu mai imparial dect
noi, cci te vor judeca fr dragoste i dezinteresai i n acelai
timp fr ur i fr invidie". Cicero se nela n aceast pri
vin, cci, dup cum se tie, disputa a rmas i astzi la fel de
aprins.
2 T a c i t u s , Annales, I, 8.
3 Asupra prerii contemporanilor (mrturiile anilor 6044)
despre Caesar, vezi H. S t r a s s b u r g e r , Csar im TJrteil (lei
Zeitgenossen, Historische Zeitschrift, 1953, nr. 175, pp. 225264;
vezi, de asemenea, F r. G u n d o l f , Csars Gestalt im Altertum, Humanistisches Gymnasium", 1924, pp. 97110. Date inte
resante asupra soartei faimei lui Caesar de-a lungul timpului se
gsesc n numeroase alte lucrri ale lui Gundolf dedicate acestei
teme (Caesar, Geschichte seines Ruhms, Berlin, 1924; Caesar im
19. Jahrhundert, Berlin, 1926; Zur Geschichte von Csars Ruhm,
NJM, 1930, pp. 369 382); ele snt, din pcate, scrise n tonul
netiinific de exaltare a rolului personalitii, a eroului", spe
cific epocii.

CICERONE POGHIRC

De atunci i pn astzi adm iratorii fac din el o fiin


aproape supraum an4, u n zeu, n tim p ce adversarii vd
n el u n tira n sau, n cel m ai bun caz, dup expresia unuia
d in tre ei, un ra ta t de geniu. Laudele, ca i im putrile
care i se aduc, gsesc justificare n persoana, ca i n acti
vitatea sa, care m brieaz o ntreag epoc, u n a din
cele m ai frm n tate epoci ale istoriei. Num ele lui a deve
nit un substantiv comun (cezar, K aiser, paps ) i denu
m irea unei form e de guvernm nt (cezarismul). P erm a
n en a i violena pasiunilor strn ite de aceast problem
se explic p rin fap tu l c discuia n ju ru l persoanei lui
Caesar este, de fapt, disputa venic dintre tiranie i li
bertate, neleas de fiecare epoc n felul ei. nelegerea
mai adnc a activitii lui i a influenei pe care a exerci
tat-o a su p ra epocii nu poate rezulta nici din acceptarea
necondiionat, nici din negarea absolut i aprioric, ci
num ai din ncadrarea om ului i a faptelor sale n m ijlo
cul acelor fore sociale i evenim ente istorice al cror
produs este.
IZVOARELE
Epoca lui Caesar este una din cele m ai bine cunoscute
din istoria Romei. A supra ei s-au p stra t din antichitate
o serie de scrieri, nu toate ns de aceeai valoare. R egre
tabil este m ai ales pierderea unor im portante izvoare
contem porane. D ocum entul principal n aceast privin
l constituie chiar operele lui Caesar, singurele care descriu
n m od sistem atic i am nunit o bun p arte a evenim en
telor vrem ii. Ele reprezint ns, nu trebuie s uitm ,
punctul de vedere al lui Caesar asupra acestor eveni
m ente5.
Interesante date asupra strii sociale la Rom a n acea
vrem e gsim n opera lui Sallustius. R eferire direct la
Caesar n u apare ns dect n Despre Conspiraia lui Catilina, unde se dau d a te preioase asupra rolului lui Caesar
4 R. S. C o n w a y , Julius Caesar: man or superman? QR,
1933, pp. 2138.
5 Asupra obiectivittii operei lui Caesar, vezi mai jos p. 68.

STUDIU INTRODUCTIV

n aceste evenim ente, se face un p o rtre t al acestuia


(cap. 54) i se reproduce (prelucrat, desigur) discursul lui
Caesar n senat n aceast m prejurare. Valoroase snt
de asem enea, p e n tru ilu strarea m entalitii predom inante
n rndurile popularilor, cele dou scrisori (considerate de
unii ca apocrife) adresate lui Caesar de ctre Sallustius6.
O surs deosebit de preioas o constituie unele dis
cursuri i m ai cu seam scrisorile lui Cicero. Reflectnd
poziia republican a autorului lor, ele p erm it verificarea
afirm aiilor adeseori tendenioase ale lui Caesar, aduc
nenum rate date noi, uneori inten io n at trecu te cu ve
derea de acesta, i p erm it d atarea m ai strict, deseori pe
zile, a evenim entelor. P rin tre scrisorile lui Cicero s-au
p strat i cteva de ale corespondenilor si i chiar cteva
scrisori autentice ale lui Caesar nsui. Ele au ns deza
vantajul de a nu constitui o expunere sistem atic i com
plet7.
Num eroase alte lucrri contem porane s-au pierdut.
tim astfel c doi partizani i colaboratori ai lui Caesar,
Caius Balbus i Caius Oppius, i-au scris biografia. Dispa
riia operelor lor nu constituie, probabil, o pierdere prea
im portant, n tru c t ele erau apologii necondiionate ale
persoanei acestuia. R egretabil este m ai ales pierderea
unor opere de orientare republican sau, n orice caz, mai
independente. P rin tre acestea trebuie am intit istoria lui
Asinius Pollio, care, fiind locotenent al lui Caesar i p a rti
cipnd direct la o serie de evenim ente, a p riv it totui cu
ochi critic aciunile generalului su. V aloarea operei lui
ca docum ent politic o putem constata fie i numai dup
cele cteva referine la ea din operele scriitorilor de mai
trziu.
A disprut, de asem enea, opera lui Tanusius Geminus,
contem poran i adversar al lui Caesar, ca i aceea a lui
Q. Aelius Tubero.
P ierdute snt i acele cri din opera lui T itus Livius
care se refereau la aceast epoc. A stzi avem abia o
vag cunotin asupra coninutului lor din nite rezuB Ad Caesarem senem de re publica.
7
Asupra valorii corespondenei lui Cicero pentru cunoaterea
realitilor timpului, vezi N. I. B a r b u , Viaa roman in scri
sorile lui Cicero, Editura tiinific, Bucureti, 1959.

CICERONE POGHIRC

m ate (periochae), unele de citeva rnduri, fcute in tr-o


epoc trzie8. T itus Livius era, dup cum se tie, pom peian,
adm irator nflcrat al republicii, dei a scris n tim pul
dom niei lui Augustus. Valoarea operei lui n problem a
care ne intereseaz const tocm ai n atestarea punctului
de vedere potrivnic lui Caesar.
D ispariia m ultor opere cu p ronunat caracter republi
can trebuie pus, f r ndoial, n legtur cu dictatura
im perial. tim astfel c opera istoricului C rem utius Cordus a fost ars din porunca lui Tiberius, p e n tru c n ea
B rutus i Cassius e ra u num ii ultim ii d in tre rom ani .
Izvoarele m ai trzii sn t aproape f r excepie favorabile
im periului i, im plicit, lui Caesar; num ai ntm pltor ele
reflect ici i colo i ideile opuse, atunci ond urm eaz
ndeaproape vreun izvor republican. n plus, scriindu-le
cu m ult m ai trziu dect evenim entele la care se refereau,
autorii lor, uneori strini (greci), n u erau im plicai politicdirect n evenim entele respective.
Astfel, Velleius Paterculus, care descrie n istoria sa
i epoca lui Caesar, este istoricul de curte al m pratului
Tiberius. F lorus (secolul al II-lea e.n.) i E utropius (secolul
al IV -lea e.n.), autorii unor seci rezum ate ale istoriei
romane, snt i ei partizani ai regim ului im perial, scriind
n tr-o epoc n care ecoul rzboaielor civile se stinsese
de m ult.
Suetonius, au to ru l vieilor celor 12 m prai9, este tot
un partizan al regim ului im perial, dei biografiile lui
conin destule date care nu-i pun pe m prai n tr-o lu
m in favorabil. Ceea ce este ns m ai su p rto r la el
este lipsa de atitudine critic fa de izvoarele folosite.
Singurul ecou al scrierilor republicane asupra epocii
lui Caesar l constituie epopeea lui L u c a n , Pharsalia
(secolul I e.n.). Dei oper poetic, ea urm eaz ndeaproape
evenim entele rzboiului civil propriu-zis10, oferind adesea
8 Vezi periocha 103116, voi. V, Editura tiinific, Bucu
reti, 1964.
9 Vezi traducerea romneasc a operei aprut n Editura
tiinific n 1958.
19 Titlul autentic al lucrrii pare s fi fost identic cu cel al
operei lui Caesar: De bello civili, constituind n intenia autorului
o replic de pe alt poziie la opera acestuia.

STUDIU INTRODUCTIV

0>

posibiliti de control i uneori chiar de com pletare a


datelor lucrrii lui Caesar. Scris de u n aristocrat, evident
nem ulum it de regim ul im perial, opera lui ridic n slvi
idealurile i eroii republicani (Cato i B rutus n prim ul
rnd). Ea constituie u n docum ent foarte preios, n tru ct
reflect adeseori izvoare republicane astzi pierdute.
U n loc ap arte l constituie izvoarele greceti ale epocii
lui Caesar: Appian, P lu ta rh i Cassius Dio, prim ii doi din
secolul al II-lea e.n., ultim ul de la nceputul celui de-al
treilea secol. O pera lui A ppian, in titu la t Rzboaiele civile,
constituie u n docum ent de prim ordin11. Dei inspirat n
bun m sur d in scrieri favorabile lui Caesar (uneori
fiind, dup expresia unora, m ai cezarian dect Caesar
nsui), el a folosit, dup cum se vede, izvoare de prim a
min, astzi pierdute. A scuitul su sim politic n n e
legerea evenim entelor i uneori sesizarea chiar a cauzelor
economice ale acestor evenim ente i-au atra s adm iraia
lui Engels12.
U n m aterial extrem de bogat i de interesant, cules
din cele mai variate surse, l conin biografiile lui P lu
ta rh 13. Dei ele n u snt istorie propriu-zis (forma biogra
fic i perm anenta tendin m oralizatoare, uneori de-a
d rep tu l suprtoare, dovedesc acest lucru), ele constituie
o u til i comod culegere a datelor i faptelor m ai im
p ortante n legtur cu principalele personaje ale epocii.
O problem nedezlegat nc o constituie aceea a surselor
lui P lutarh, ntruct, dup cum m rtu risete el nsui1'1,
nu tia suficient latinete p en tru a putea consulta direct
scrierile latine.
n Partea referitoare la epoca lui Caesar este cuprins n
cartea a Il-a. Traducerea romneasc a lucrrii a aprut n 1957
n Editura tiinific.
12 K. M a r x i F. E n g e l s , Opere alese n dou volume,
ed. 2, voi. I, E.S.P.L.P., Bucureti, 1955, p. 430.
is Biografiile care intereseaz problema snt, n afar de
viaa lui Caesar, vieile lui Pompeius, Cato, Cicero, Brutus i
Antonius. Vezi traducerea romneasc a vieii lui Caesar aprut
n Editura tiinific n 1957 si studiul introductiv al prof.
N. I. Barbu (pp. 99110).
14 P l u t a r h , Viaa lui Demostene, 2.

10

CICERONE POGHIRC

O surs valoroas este de asem enea Istoria roman a


lui Cassius Dio, care n p artea ce ne intereseaz (crile
X X X V IIXLIV) pare s fi fost in sp irat mai ales din
surse republicane. Din pcate, i aceasta s-a p stra t doar
sub form a unor rezum ate i excerpte trzii.
D intre izvoarele citate, singurele m onografii dedicate
exclusiv lui Caesar sn t biografiile scrise de Suetonius i
P lutarh.
Dei incom plete i uneori contradictorii, toate aceste
izvoare ne dau posibilitatea s ne form m o im agine des
tul de clar despre viaa i epoca lui C aesar1516.
EPOCA15
V rem ea n care i-a desfurat activitatea Caesar a
fost una d in cele mai frm n tate epoci din istoria Romei,
epoca sfritului republicii i a prim elor ncercri de in
stau rare a im periului. P e n tru a nelege evenim entele
complicate i contradictorii care au dus la aceast schim
bare, precum i ro lu l u nor personaliti de seam ale
vrem ii, ca Caesar, Pom peius, Cato, Cicero, trebuie avute
n vedere cteva lucruri eseniale.
Cnd vorbim aici de republic, n u treb u ie s uitm
c ea era departe de a fi sinonim eu dem ocraia. R epu
blica rom an era n e t aristocratic, o form de guvern15 Un istoric critic al cercetrilor moderne asupra Iul Caesar
vezi la N. A. M a c h i n , Principatul lui Augustus, Bucureti,
1954, pp. 5459. Dintre monografiile mai recente dedicate lui
Caesar citm doar A. F e r r a b i n o , Cesare, Florena, 1945: G. Wa l t e r , Cesar, Paris, 1947 (trad, englez New York. 1952; ger
man Stuttgart, 1955); M. G e 1 z e r, Caesar, der Politiker und
Staatsmann, ed. 6, Wiesbaden, 1960; A. D u g g a n , Julius Caesar,
Londra, 1961. Pentru istoriografia dintre cele dou rzboaie mon
diale vezi P. F a b r e, Vingt annees d'etudes sur Cesar, n Me
morial des etudes latin es. . . offerts J. Marouzeau, Paris, Les
Belles Lettres, 1943, pp. 215231, iar pentru stadiul actual al
cercetrilor asupra lui Caesar vezi M. R a m b a u d , Cesar n
Actes du Congres de Lyon de lAssociation Guillaume Bude (1958),
Paris, Les Belles Lettres, 1960, pp. 205238.
16 Asupra ntregii epoci, vezi, n afara tratatelor generale de
istorie, mai ales lucrarea fundamental a lui R o n a l d S y m e ,
The Roman Revolution, Oxford, 1939.

STUDIU INTRODUCTIV

m int p rin care aristocraia rom an, sub instituii republi


cane i aparent democratice, deinea p u terea politic real,
asigurndu-i dom inaia economic. Interesele economice
ale m arilor pro p rietari de sclavi i form ele politice de
nfptuire a lor au n tm pinat pe plan politic ntotdeauna
o opoziie nverunat din partea pturii srace i mai
ales a m icilor pro p rietari de pm nt. Istoria instituiilor
sociale, a form elor de organizare politic a Romei este
istoria luptei n e n treru p te d intre patricieni i plebei, n
care prim ii caut s-i asigure pos'turile-cheie n condu
cerea statului (consulatul, pretura, guvernarea provin
ciilor), iar ceilali ncearc s sm ulg aristocrailor o
p a rte din putere, s instituie noi m agistraturi sau s
capete acces la cele rezervate exclusiv patricienilor i s
prom ulge legi p rin care s reduc d rep tu rile m agistratu
rilor aristocratice i s asigure aprarea intereselor proprii.
Cnd acest lucru le reuete, ca n cazul institu irii trib u natului plebei (494 .e.n.), care, p rin d rep tu l su de veto,
lim ita n m are m sur puterea aproape absolut a consu
lilor, senatul, ca exponent al aristocraiei, gsete noi
form e care s contracareze efectul legilor i m agistratu
rilor plebeiene, cum era acel senatus consultum ultim um ,
p rin care consulii erau investii cu p uteri dictatoriale, m
potriva crora d rep tu l de veto al trib unului devenea nul.
Dei consulatul este n principiu accesibil plebei nc
din anul 367 .e.n., realizarea practic a acestui fapt rm ne perm anent o excepie i plebeii ajung consuli de
obicei abia n m om entul cnd, p rin averea i interesele
lor economice, au i trecu t de p artea aristocraiei. In plus,
p en tru mai m ult siguran, dup ce consulatul a ajuns
accesibil plebeilor, senatul a lu at consulilor p u terea ju d i
ciar, deosebit de im p o rtan t p e n tru litigiile economice
i politice, i a tran sferat-o pretorului. T ot astfel, p e n tru
a slbi p u terea edililor plebeieni, ajutor preios al trib u
nilor plebei, senatul creeaz edilitatea curul, rezervat
patricienilor. Chiar n form a aparent cea m ai democratic,
aceea a alegerilor, aristocraia i luase toate m surile
p e n tru ea m ajoritatea zdrobitoare a plebei s rm n i
aici neputincioas. A legerea m agistrailor superiori con
suli, pretori, cenzori - se fcea n com iiile centuriate,
prezidate de u n consul (uneori dictato r sau interrege), n

12

CICERONE POGHIRC

care m ajoritatea e ra asigurat aristocraiei, cci centuriile


form ate din oamenii m ai bogai votau prim ele i aveau
m ajoritatea voturilor, aa incit votul centuriilor de oa
m eni m ai sraci, care cuprindeau ca num r de m em bri
m area m ajo ritate a poporului, rm neau ntotdeauna n
m inoritate la vot. Com iiile tribute, convocate n general
de trib u n u l plebei (n care caz se num eau concilia plebis)
i n oare plebea avea cuvntul hotrtor, alegeau doar pe
tribuni, ovestori, edili i m agistraii inferiori. F ora lor o
constituia m ai cu seam d rep tu l de a vota legi (plebiscite),
care de la o anum e epoc nu mai aveau nevoie de sanc
iunea senatului. Cum ns trib u n ii plebei erau departe
de a reprezenta ntotdeauna interesele m aselor populare,
iar pe de alt p arte alegtorii, n m ajoritate oam eni lip
sii de m ijloace de trai, erau cum prai de candidaii bo
gai, eficacitatea com iiilor trib u te era adesea foarte rela
tiv.
D ezvoltarea sclavagism ului, concentrarea proprietii
agrare sub form de m ari latifundii, dezvoltarea com er
u lui pe baza produciei agricole a m arilor latifundii scla
vagiste i a produselor m eteugreti realizate n ate
liere, care foloseau n prim ul rn d m na de lucru servil,
au dus la continua srcire a m icilor proprietari de pm nt
i de sclavi, la ngroarea p tu rii de proletarii (ceteni
liberi lipsii de proprietate). Acetia, neputndu-i ctiga
existena m uncind n schim bul unui salariu pe m arile la ti
fundii sau n ateliere, n tru c t m unca lor e ra aici concu
ra t de m na de lucru aproape g ratu it a sclavilor, erau
silii s-i duc viaa din m p ririle de grne pe care le
fcea sta tu l celor sraci (ca o supap de siguran p en tru
a m ai potoli nem ulum irile), precum i vnzndu-i votul
acelui candidat care se a r ta dispus s plteasc mai
m ult. Dup reform a m ilitar a lui M arius, p rin care i
aceti proletarii aveau d reptul de a fi nrolai n arm at,
ei mai cp tar o posibilitate de existen: solda m ilitar
pe tim pul serviciului i sperana cptrii unui lot de
pm nt la ncheierea stagiului.
D ependena economic a im ensei m ajoriti a plebei
de aristocraie luase, de altfel, la Rom a de m ult vrem e
form e specifice, nchegndu-se n in stitu ia patronatului i

STUDIU INTRODUCTIV

13

a clientelei17. Lipsit practic de d repturile politice reale,


plebeul era nevoit s se pun, n calitate de client, sub
protecia unui aristocrat (patronus), care p rin influena
lui putea s-l apere n diferitele litigii i m ai ales n con
flictele juridice cu cm tarii la care era nevoit s recurg
p en tru a-i putea susine existena. Dac n tr-o epoc
mai veche clientul era cel care l aju ta i m aterial pe
patron, fiind obligat s-i fac daruri periodice cu diverse
ocazii sau s-l i m prum ute cu bani n m om entul cnd
acesta avea nevoie, dup ce dezvoltarea sistem ului scla
vagist a dus la concentrarea m ijloacelor m ateriale n m inile ctorva fam ilii de aristocrai i cavaleri i la aproape
totala srcire a m ajoritii plebei, clientul n u num ai c
nu m ai are din ce l aju ta pe patron, d ar ajunge s fie
n tre in u t de acesta, ducnd o existen parazitar. n
schim bul pom enilor i al proteciei patronului, clientul
nu-i putea oferi acestuia, dup cum rem arca Cicero, dect
votul su n alegeri, sprijinindu-1 s obin m agistraturile
rvnite.
A ntagonism ul esenial al societii sclavagiste nu era,
desigur, conflictul d intre patricieni i plebei, ci acela
dintre clasa pro p rietarilo r de sclavi n ntregim ea ei i
cei pe spatele crora tr ia u toi acetia, sclavii. D up cum
se tie ns, sclavii nu aveau o form de organizare i o
ideologie proprie, nem ulum irile lor m anifestndu-se doar
din cnd n cnd sub form a unor conflicte individuale cu
propriul lor stpn sau sub aceea a u nor rb u fn iri oarbe
de m ari rscoale de sclavi, care zguduiau din tem elii ornduirea sclavagist, d a r n u duceau i n u puteau s duc
la n ltu rarea ei i la in staurarea unei form e de guvernm nt n care clasa celor care m unceau, sclavii, s aib
conducerea. Acest lucru s-a oglindit i n m area rscoal
a sclavilor de sub conducerea lui Spartacus (7471 .e.n.),
cnd rsculaii au reu it p e n tru m om ent s nfrng arm a
tele consulilor, dar n -au fost n stare s gseasc o form
politic proprie, capabil s le asigure dom inaia. n gene
ral, sclavii erau, dup expresia lui Lenin, simpli pioni n
m inile stpnitorilor, care i foloseau unii m potriva altora
u Asupra lor vezi N. A. M a k i n , Principatul lui Augustus
(trad, din limba rus), Bucureti, 1954, pp. 1415.

14

CICERONE POGHIRC

n conflictele d in tre e i18. Pe plan politic i ideologic, an ta


gonism ul dintre sclavi i stpni se reflect m ai degrab
sub form a conflictelor d intre diferitele p tu ri ale clasei
oam enilor lib eri19.
L upta p en tru p u tere d in tre patricieni i plebei a fost
dus m ult vrem e n form e mai m ult sau mai puin
legale. Cnd ns contradiciile economice d in tre cele dou
p tu ri ale clasei pro p rietarilo r de sclavi au ajuns la m axi
m um, lu p ta politic a lu at form e violente, transform ndu-se n rzboi civil. Cu aceast ocazie, dedesubturile
economice ale conflictelor politice de pn atunci ies mai
evident la iveal. Problem ele eseniale n ju ru l crora
se ducea lupta plebei n aceste m p re ju rri e ra u m pr
irea p m nturilor i anularea datoriilor. P rim ele rb u f
niri violente de m ari proporii pe aceste tem e au avut loc
pe vrem ea G racchilor (a doua ju m tate a secolului al II-lea
.e.n.). Pn la aceast epoc aristocraia era singura p
tu r a societii rom ane care poseda o adevrat organi
zare politic sub form a senatului i a m agistraturilor pe
care le deinea i p rin care dirija viaa public. A prndu-i interesele proprii, ea aciona totui n epoca veche,
n linii m ari, ca rep rezen tan t a intereselor ntregii clase
a oam enilor liberi, a ntregului populus Rom anus n lupta
m potriva sclavilor, ca i a popoarelor strin e pe care le
subjuga. A bia n perioada G racchilor plebea i pturile
populare n general ncep s se m anifeste din ce n ce mai
organizat n lu p ta politic, afirm ndu-i to t mai h otrt
interesele proprii, specifice.
In aceast perioad, n urm a ndelungatului proces de
scindare tot m ai accentuat a clasei oam enilor liberi n
dou p turi cu interese v d it contradictorii, patricieni i
plebei, ncep s se contureze net dou grupri politice
18 Vezi V. I. L e n i n , Marx-Engels-marxism, ed. 3, Editura
Politic, Bucureti, 1958, p. 428; vezi i frecventele cazuri de
narmare a sclavilor n luptele dintre Marius i Sylla, ca i n
cursul rzboiului dintre Caesar i Pompeius (la C a e s a r , Rz
boiul civil, I, 24, nota 122 etc.).
19 Vezi K. M a r x i F. E n g e l s . Opere alese n dou vo
lume, voi. I, E.S.P.L.P., Bucureti, 1955, p. 240: . . . n vechea
Rom lupta de clas se desfura numai n snul unei mino
riti privilegiate, ntre bogaii liberi i sracii liberi.

STUDIU INTRODUCTIV

15

opuse: optim aii i popularii20. O ptim aii, care s-au in ti


tu la t singuri cei m ai b u n i (optimi), e ra u reprezentanii
intereselor v rfu rilo r clasei dom inante, n prim ul rn d ale
aristocraiei senatoriale, urm rind m eninerea vechilor p ri
vilegii i rep rim area oricror ncercri de dem ocratizare
a conducerii statului. P rin opoziie cu ei, popularii erau
cei care n lu p ta politic acionau ca aprtori ai in te re
selor u nor m ase m ai largi, ale plebei n prim ul rn d 21.
Spre deosebire de dem osul atenian, care n perioada
nfloririi dem ocraiei sclavagiste participa direct i activ
la conducerea statului, plebea rom an era departe de a
avea contiina politic a acestuia, fiind u n participant
m ult mai pasiv la evenim entele care se petreceau n ju ru l
su, nelat cele m ai adesea n buna sa credin22.
O rict a r p rea de ciudat, conductorii partidei popu
lare nu se recru tau n general, aa cum ne-am atepta,
din rndurile plebei, lipsit p rin condiia ei de adevrata
putere politic.
Cu excepia lui M arius, m ajo ritatea conductorilor
popularilor Gracchii, Cinna, Clodius, Caesar nsui
se trgeau din vechi i ilustre fam ilii aristocratice. R efor
mele politice ale G racchilor, rep rezen tan i ai forelor
populare, erau opera unei m ini treze i a unei nalte
contiine ceteneti, care. ridicndu-se deasupra in te re
sului m eschin i egoist al p tu rii privilegiate, avea n
vedere interesele m ai largi ale n tregului popor rom an
(neles n sensul antic, ca totalitatea oam enilor liberi),
u rm rind n t rirea republicii23. ncercarea lor a dat gre,
n tru ct form a economic pe care cutau s-o nvie (mica
pro p rietate agricol) i fo ra social legat de ea (rni
m ea liber) erau condam nate la pieire. Epoca im ediat
20 Cf. S. L. U t c e n k o, HaefiHo-noJiHTHqecKas 6opb6a b Phmc
HaKaHyHe nafleHM pecnyfiJiHKH, Moscova, 1952, pp. 2122, 31, 34.
21 Pentru caracterizarea popularilor vezi N. A. M a k i n ,
Principatul lui Augustus, p. 12 i urm. i 20. Dintre izvoarele
antice deosebit de importante snt cteva locuri din Cicero, n
primul rnd Pro Sestio, 96, Ad Atticum, II, 19, 2 i 20, 4.
22 Vezi S. L. U t c e n ko, op. cit., p. 21 i urm.
23 Vezi N. A. M a k i n , op. cit., p. 15, i M. E. S e r g h e e n k o , 3eMeJibHaa peiopivia TnOepra TpaKxa h paccKa3 AnimaHa,
n BecTHHK UpeBHeH HcTOpun, 1958, nr. 2, pp. 150156.

16

CICERONE POGHIRC

u rm to are a adus victoria definitiv a m arii proprieti.


Asistm n perioada u rm toare G racchilor la o tre p tat
degradare politic i, ca urm are, m oral a plebei rom ane,
de la situ a ia dem n de cetean liber, pe care i-o ddea
m ica ei p roprietate i fap tu l c tr ia din m unca proprie,
pn la starea njositoare a lum penproletariatului din
epoca rstu rn rii republicii, sim plu p arazit al societii,
m ai p u in an g ren at n procesul produciei chiar dect
trn d av u l stpnitor de sclavi24. A cest fa p t se oglindete
chiar i n evoluia lozincilor prom ovate de p artid a popu
larilor: dac n epoca G racchilor obiectivul principal al
luptei era problem a pm ntului, a m eninerii micii pro
prieti, n epoca u rm toare principal este anularea da
toriilor i m p rirea de grne, m p rirea de pm nturi
fiind m ai m u lt o m anevr abil a p tu rii suprapuse, prin
care n l tu ra din Rom a elem entele tu rb ulente, su p r
toare. Plebea continu i acum s-i form uleze p rete n
iile, dar acestea nu m ai in de re p a rtiia proprietii, de
postularea unui rol determ in at n procesul de producie,
ci num ai de re p a rtiia produselor. n esen, ea a fost
scoas n afara luptei politice fundam entale. Ca u rm are
a acestui fapt, plebea a devenit o sim pl m as de m anevr
n m inile unora d in tre rep rezentanii aristocraiei aflai
din tr-o pricin sau alta n conflict cu restu l p turii din
care fceau parte. Conductorii popularilor sn t n aceast
vrem e, de obicei, nobili scptai, nglodai n datorii de
pe u rm a am biiilor politice n em surate sau chiar a desfrului, cum a fost Clodius i, n anum e m sur, Caesar
nsui. N ereuind p rin m ijloacele obinuite s-i refac
situaia i s pun m na pe putere, ei m anevreaz cu
abilitate tu lb u r rile plebei, speculnd nzuinele ei p en
tru a-i infringe adversarii lor politici. G ritor pentru
felul cum aristocraii populari" foloseau plebea ca pe o
tram bulin p e n tru propria lor ascensiune politic este
cazul lui Clodius, care, nscut d in tr-u n a din cele mai
vechi i m ai vestite fam ilii patriciene (ginta Claudia, care
dduse pe A ppius Claudius Caecus), i-a vulgarizat"
num ele din Claudius n Clodius i s-a lsat adoptat de
24
Vezi caracterizarea plebei, mai ales cea din Roma, la
S. L. U t c e n k o. op. cit., pp. 19, 51.

STUDIU INTRODUCTIV

17

un plebeu (cu sp rijin u l lui Caesar, m are pontif pe atunci)


p en tru a putea ajunge trib u n al plebei. Popular" este
n aceast perioad mai degrab sinonim cu dem agog"25.
Populari snt deci acei patricieni care nu in tra u n grupa
oligarhic, cu care interesele lor i puneau n conflict.
V rnd s slbeasc puterea oligarhiei i s restabileasc
au toritatea senatului n ntregim ea lui i a comiiilor, iar
de cele m ai m ulte ori urm rin d scopuri p u r personale, ei
fceau apel la plebea neangajat p rin clientel, pe care,
neputnd-o atrage p rin m ijloace m ateriale, o ctigau prin
lozinci democratice, p rin propuneri de legi favorabile etc.
Adesea ei nu se sfiau s fac apel chiar la sclavi, atunci
cnd nu m ai aveau alt posibilitate. Ei eliberau uneori
pe sclavii care luptaser de partea lor, dar niciodat n-au
a r ta t nici cea m ai m ic intenie de a desfiina sclavajul
ca instituie.
Dac optim aii erau reprezentanii p turii sociale celei
m ai avute, popularii nu reprezentau form e economice m ai
avansate, ci constituiau de obicei g ru p u l dizident, de opo
ziie, al aristocraiei. Aa se explic desele treceri dintr-o
grupare n alta n aceast vrem e23. Pom peius, care-i n
cepuse cariera ca partizan al lui Sylla, deci optim at, lupt
dup aceea m potriva aristocraiei, restau rn d vechea con
stitu ie republican abolit de ylla, ca n cele din urm
s m oar luptnd n fru n tea aristocrailor m potriva lui
Caesar. Cicero, cavaler ca origine, i ncepe cariera acuzndu-i pe partizanii lui Sylla, lu p t m ai trziu p entru
m pcarea n tre p turile sociale (pax civilis, concordia
ordinum), p e n tru ea s devin ctre sfritu l vieii expo
nen tu l ideologic al reaciunii aristocratice. n schim b Cae
sar, de cea mai nobil origine, este exponentul consecvent
al popularilor, cel p u in pn n m om entul cnd obine
puterea. Cazurile de total consecven politic, fie i
reacionar, de tipul lui Cato, snt foarte rare n aceast
epoc.
Conflictul d intre cele dou fore politice, m anifestat
mai cu trie pe vrem ea Gracchilor, a fost relu a t cu i
25 Vezi pasajele din Cicero citate la p. 15, nota 21.
28
Asupra explicaiei acestui fenomen vezi i S. L. U t c e n k o,
op. cit., p. 22.
2 R zboiul g allic

18

CICERONE POGHIRC

m ai m are violen la nceputul secolului I .e.n., in lupta,


d in tre partizanii lui M arius (populari) i ai lui S ylla (oli
garhie aristocratic), care au pus n lu p t unii m potriva
altora arm ate ntregi. Roma, ca i cum a r fi fost u n ora
strin, a fost pe rn d cucerit cnd de arm atele unora,
cnd de ale altora, pn ce victoria lui Sylla a adus o
foarte rela tiv i trectoare stabilizare. C onstituia ro
m an a fost transform at conform cu interesele aristocra
iei, auto ritatea trib u n ilo r redus la m inim um , d repturile
com iiilor restrn se n bun m sur, plebea lipsit i de
distribuirile de grne care i se asiguraser de pe vrem ea
Gracchilor.
A ceast relativ victorie a oligarhiei nu avea s fie
de lung durat. La scurt vrem e dup m oartea lui Sylla,
forele popularilor reiau lupta, avnd n curnd n fru n te
pe Caesar. C onflictul capt din nou proporiile unui
rzboi civil, care avea s se ncheie n cele din urm cu
rstu rn a re a republicii i in stau rarea d ictaturii im periale.
R ezultatul tu tu ro r acestor frm n tri este aparent
paradoxal: lu p ta popularilor, a forelor dem ocratice, a
m aselor duce la n l tu ra re a republicii i in stitu irea dicta
tu rii personale. L ucrul devine ns neles n m om entul
n care avem n vedere situaia n ansam blu, ntregul
rap o rt de fore ale societii rom ane din acea epoc.
D ezvoltarea sclavagism ului adusese ascuirea la m axi
m um a contradiciilor in tern e in eren te acestei o rn d u iri.
C reterea pu tern ic a sclavagism ului la Rom a27 datorit
unor condiii deosebit de prielnice, asupra crora nu
insistm , avusese ca efect extinderea statu lu i rom an de la
cetatea-stat, lim itat la zidurile Romei, la u n im periu
m ondial cum puine a m ai cunoscut istoria. Form a de
organizare a statu lu i rom an continua s fie n bu n m
sur aceea din vrem ea cetii-stat, cu m ag istratu ri pu
ine, aflate aproape toate n m inile unei infim e m ino
rit i a poporului rom an, cele cteva zeci de fam ilii aristo
cratice i noii m bogii. Lrgirea Im periului rom an ofe
rea, la rn d u l ei, condiii deosebit de favorabile dezvolAsupra situaiei economice a statului roman n secolul I .e.n.,
vezi Istoria universal (trad. din limba rus), voi. II. Editura
tiinific, Bucureti, 1959, pp. 357358.

STUDIU INTRODUCTIV

19

trii sclavagism ului, ascuindu-i n acelai tim p la m axi


m um contradiciile. B eneficiarul im enselor bogii jefuite
din provinciile cucerite nu era n treg u l popor rom an, ci
ele in trau n m ina ctorva privilegiai28, plebei revenindu-i cel m ult pom ana d istribuiilor g ratu ite de grne. J a
ful ex te rn grbise procesul de concentrare al m ijloacelor
m ateriale n snul societii rom ane, punnd pe plebeul
srac n tr-o neputincioas inferioritate n lu p ta politic
i economic fa de concurentul su, m arele p roprietar
de sclavi. Pe de, alt parte, zecile i uneori sutele de m ii
de sclavi obinui ca prad de rzboi fceau nerentabil
i in util m na de lucru liber, reducndu-1 pe plebeu,
aa cum s-a vzut, la situaia de parazit.
In snul clasei dom inante, a oam enilor liberi, contra
diciile se com plicaser i n a lt mod. A lturi de cele
cteva zeci de vechi fam ilii aristocratice, a cror putere
economic era n prim u l rn d m area p ro p rietate agrar,
apruse o nou p tu r social, aceea a proaspeilor m
bogii de pe urm a speculaiilor com erciale i cm treti i a jafu lu i din provincii, cavalerii. S itu aia acestora
era oarecum interm ed iar n tre plebei i aristocrai. Inte
resele lor, legate de form e economice m ai noi (comerul,
finanele, m area producie m eteugreasc), in tra u n
conflict cu acelea ale aristocraiei, legat de o form eco
nom ic retrograd, m area p roprietate funciar. n aceast
ciocnire de interese, cavalerii cutau, m ai ales n epoca
m ai veche, u n aliat n rndurile plebei, i m ai cu seam
p rin tre rep rezen tan ii politici ai acesteia, efii populari
lor. De m ulte ori ns, interesele lor, ca p tu r posesoare
de m ijloace de producie, m ergeau a l tu ri de aristocraie,
m potriva plebei proletarizate. De aici aceast oscilaie
n tre populari i optim ai, observat adesea la cavaleri29.
28 Proprietatea privat crescuse n vremea lui Caesar peste
msur. Crassus, legendar prin avuiile sale, spunea c bogat cu
adevrat este numai cel care poate ntreine din averea sa o
armat (P 1 u t a r h, Crassus, 2). Pompeius era i el unul dintre cei
mai bogai oameni ai timpului, ca i Labienus. L. Domitius Ahenobarbus, adversarul lui Caesar, promite trupelor sale (peste 10 000
de oameni) cite 15 iugre de fiecare soldat din pmnturiie sale
(vezi Rzboiul civil, I, 17).
29 Vezi S. L. U t c e n k o , op. cit., p. 39.

20

CICERONE POGHIRC

C ontradicia fundam ental a societii sclavagiste ro


m ane, aceea d intre sclavi i stpni, ascuea i m ai m ult
toate aceste conflicte. Rscoale ca acelea ale sclavilor din
Sicilia (sfritul secolului al II-lea .e.n.) sau cea condus
de S partacus am eninau nsi existena statului rom an.
Ciocnirile de interese din sinul clasei dom inante, frm iarea, dezagregarea ei o fceau incapabil s reziste atacu
rilor tot m ai violente ale exploatailor. Singura form ul
de salvare era in stau rarea dictaturii, care s potoleasc
ntr-o anum e m sur conflictele din in terio ru l clasei stpinilor de sclavi, dndu-i coeziunea necesar p en tru a-i
m enine dom inaia am eninat. n cursul prim ei jum ti
a secolului I .e.n. asistm tot mai des la ncercri de
in sta u ra re a dictaturii. Cnd o p tu r, cnd cealalt n
cearc s-i im pun rep rezen tan tu l n postul conductor,
a tt p rin m ijloacele legale ale luptei politice, ct i sub
form violent. S ituaiile critice p rin care trece statul
rom an n aceast perioad fac senatul s atribuie din ce
n ce m ai des puteri ex traordinare u nor oam eni politici,
p e n tru a scoate republica din impas. Rscoalele sclavilor,
rzboiul m potriva lui M ithridate, cel m potriva pirailor
i altele scot n fru n te a n d pe Crassus, cnd pe Pom peius
sau pe ali oam eni politici, crora li se acord p u teri cvasidictatoriale, h otrrii lor supunndu-se toi ceilali m a
g istrai30. A lteori dictatorul tem porar era im pus de lupta
a rm at intern, ca n cazul lui M arius i Sylla. D ictatura
lui Sylla a fost, de fapt, prim a ncercare de a instaura
p u terea m onarhic la Roma.
L upta aceasta avea s duc la im punerea reprezen
tan tu lu i forelor dem ocratice, a lui Caesar, dar ea se fcea
n interesul ntregii clase a stpnilor de sclavi. D up uci
derea lui Caesar, n urm a unor noi tu lb u r ri i lupte
civile, istoria avea s-l im pun pe A ugustus, care a tiut
s reprezinte m ai bine interesele generale ale clasei stpnitoare, consolidndu-i p e n tru o bun vrem e poziia.
30
Asupra rolului magistraturilor extraordinare n pregtirea
dictaturii, vezi A. E. R. B o a k, The extraordinary commands
from 81 to 48 b. C., American Historical Review, XXIV (1918
1919); vezi i N. A. M a k i n, op. cit., p. 16 i urm.

STU DIU

IN T R O D U C T IV

21

VIAA
Calus Iulius Caesar s-a nscut n anul 100 .e.n.31, la
13 ale lunii Quintilis, care avea s se num easc m ai trziu,
dup num ele su, iulie. Se trgea dintr-o \veche gint
patrician, Iulia, care pretindea c descinde, p rin Iulus
Ascanius, fiul lui Aeneas, din nsi zeia Venus, cum i-a
plcut chiar lui s-o sublinieze32. D up ram u ra m atern a
mamei sale, Aurelia, Caesar pretindea (loc. cit.) c se
trage din regele Ancus M arcius33. C rict de nalt i-a r fi
fost ascendena, c e rt este c fam ilia lui, care jucase un
rol im portant n secolul al IV-lea, se eclipsase n secolul
al III-lea i reapruse abia n vrem ea rzboaielor cu
H annibal34. Chiar i dup aceast dat ea nu ocupase
posturi prea nsem nate n conducerea statului, deinnd
mai cu seam funcii religioase. Prim ul, pare-se, din
fam ilia Iulia care a p rim it dem nitatea consular este
unchiul su, Sextus Iulius Caesar, consul n anul 91 .e.n.
T atl lui Caesar nu atinsese dect treap ta de pretor. Mai
cert dect pretinsa origine divin i hotrtoare pentru
ntreaga lui existen avea s fie ns rela ia lui cu unul
din cele mai im portante personaje ale epocii, eful popu
larilor, M arius, care era cstorit cu Iulia. m tua lui
Caesar.
S tarea m aterial m odest, pare-se, a fam iliei (Caesar
apare chiar de la nceput nglodat n datorii), nem ulum i
rea acum ulat de m ult vrem e c, dei de cea m ai veche
vi aristocratic, Iulii fuseser n general pn atunci
inui departe de m arile dem niti i, m ai ales, tradiia
31 Data este confirmat de aproape toi istoricii antici (P 1 ut a r h , Caesar, 69: S u e t o n i u s , Caesar, 88; A p p i an, Rzboaiele
civile, II, 149; V e l l e i u s P a t e r c u l u s , II, 43 .a.). Constatnd c lui Caesar i s-a acordat pretura i consulatul cu doi ani
nainte de vrsta legal, Th. Mommsen presupune c s-ar fi nscut
n 102. Cum astfel de excepii nu snt rare n epoc, nu este
obligatoriu s. acceptm ipoteza lui Mommsen.
82 Vezi discursul la moartea mtuii sale Iulia, S u e t o n i u s ,
Caesar, 6.
33 Familia din care se trgea dup mam Aurelia se numea
Marcia Rex.
34 A. P i g a n i o 1, La conquete romaine, ed. 2, Paris, 1930,
p. 388.

22

CICERONE POGHIRC

revoluionar pe care o lsase ru d en ia cu M arius n fam i


lia sa au fcut ca tn ru l Caesar s se afilieze nc de la
nceput popularilor, devenind n scurt vrem e eful in
contestabil al acestei g ru p ri35, cel m ai consecvent dintre
rep rezentanii ei.
Copilria i-a tr it-o n tim pul cum plitelor lupte din
tre partizanii lui M arius i ai lui Sylla, evenim ente care
trebuie s fi avut o puternic influen n form area sa,
dat fiind m ai ales ru d en ia apropiat cu M arius, iar peri
oada form rii contiinei sale politice i a in tr rii lui n
viaa public se plaseaz tocm ai n anii cruntei dictaturi
a lui Sylla.
De educaia lui s-a ocupat in copilrie m am a sa, A ure
lia38, dup m rtu ria lui T acitus37 u n a d in tre cele mai
respectabile fem ei rom ane, dem n de a fi com parat cu
Cornelia, m am a Gracchilor. Instruciunea a cptat-o de
la u n celebru reto r de origine gallic, M arcus A ntonius
Gnipho. La v rsta de 13 ani (n anul 87 .e.n. este ales,
g raie trecerii unchiului su M arius, p reot al lui Ju p ite r
(Flamen dialis). In anuT urm tor fam ilia l logodete cu
Cossutia, dintr-o fam ilie foarte bogat de cavaleri. La
16 ani i pierde tatl, iar doi ani m ai trziu (n anul
82 .e.n.) i prsete logodnica i se cstorete cu Cor
nelia, fiica lui Cinna, fost consul, tovar al lui M arius,
unul d in tre efii popularilor. S u p rat de acest act, dicta
torul Sylla ncearc s-l sileasc s divoreze de fiica
adversarului su, dar nu reuete; de aceea, lundu-i titlul
de flam en dialis, dota soiei i m otenirile fam iliale, Sylla
l decreteaz dum an politic. Unii prieteni care, m irai
de nverunarea dictatorului, i spuneau acestuia c Cae
sar nu e dect u n copil, Sylla, care intuise caracterul
tnrului, le rspunde c n acest copil se ascund mai
m uli M arius3A Caesar este nevoit s se exileze. Bolnav,
fuge pe ascuns i cu greu scap de oam enii lui Sylla
trim ii n u rm rirea lui, m ituindu-i.
85 Vezi P l u t a r h , Caesar, 56.
86 Aurelia se trgea dintr-o ilustr familie plebeian; fraii ei
Caius i Marcus Aurelius Cotta au fost consuli pe rnd n anii 75
i 74 .e.n., ambii adversari ai oligarhiei lui Sylla.
87 T a c i t u s , Dialogus de oratoribus, 28.
88 P l u t a r h , Caesar, 1; S u e t o n i u s , Caesar, cap. 1.

STUDIU INTRODUCTIV

23

In tre anii 81 i 78 (pin dup m oartea lui Sylla), cit


tim p este nevoit s stea departe de Roma, Caesar folo
sete acest tim p liber i se nroleaz nti n arm ata lui
M arcus M inucius Therm us, n cam pania m potriva lui
M ithridate, n care se distinge prim ind coroana civic,
rsplata celor care salvau viaa u nui cetean rom an pe
cm pul de lupt. Tot n aceast perioad se situeaz ns
i episodul relaiilor sale cu Nicomede, regele B ithyniei,
care aveau s duneze a tt de m u lt faim ei lui39. Dup
cucerirea oraului M ytilene, Caesar se nscrie n flota
care lupta m potriva p irailor din Cilicia sub conducerea
lui Publius S ervilius Isauricus, pe al crui fiu avea s
i-l aleag m ai trziu coleg n tim p u l celui de-al doilea
consulat (49).
n d at dup m oartea lui Sylla se ntoarce la Roma i
in tr n rn d u rile celor care lu p ta u m potriva partizanilor
acestuia, acuznd, cnd avea doar 21 de ani, de luare de
m it pe u n prieten al lui Sylla, Cnaeus Dolabella. Era.
de altm interi, m odul cel mai obinuit p e n tru un tnr
care-i ncepea cariera de a atrage a te n ia public asupra
sa p rin tr-u n proces rsu n to r40. Procesul i atrage succesul
public scontat, dar partizanii lui Sylla erau nc destul
de puternici, aa nct Dolabella este achitat. Un al doilea
proces n d re p ta t m potriva unui a lt optim at, Cnaeus A ntonius H ybrida, acuzat de jaf n Grecia, este de asem enea
pierdut. Cele dou procese i aduc faim , ctigndu-i
sim patia popularilor, dar i dum nia u nor personaje in
fluente din rn d u rile optim ailor. Din cauza acestor du
m nii, considernd c nu e m om entul u nor aciuni dem o
cratice n tr-o vrem e n care partizanii lui Sylla au nc
destul putere, el hotrte s se retrag din nou din
Rom a i pleac spre Rhodos.
In drum spre Rhodos este prins de pirai, care bntu iau n vrem ea aceea m rile; n aceast m p reju rare se
vdesc cteva tr s tu ri eseniale ale caracterului su. Se
povestete c, dei prizonier, el are fa de p irai o ati39 Vezi S u e t o n i u s , Caesar, 2 i 49.
40 Tot astfel procedase Cicero, care debutase n 84 printr-un
proces mpotriva unui libert al lui Sylla, Chrysogonus, pe cnd
dictatorul era n plin putere.

Pi

<

24

' - -*

CICERONE POGHIRC

tudine demn, de-a d rep tu l dispreuitoare, care reuete


s le im pun. Cnd p iraii cer p e n tru rscum prarea lui
20 de talani, el rde de ei, spunndu-le c nu tiu pe
cine au prins de cer aa de puin i le ofer 50 de talani.
pe care reuete s-i strn g p rin trim iii si de la oraele
din Asia. ntm plarea a ra t c tn ru l Caesar era contient
de propria sa valoare, dar denot i o anum e vanitate
pueril, care avea s se m anifeste i cu alte ocazii. Pe
cnd era nc n captivitate Caesar i am enina pe pirai
c n m om entul cnd se va elibera are s-i spnzure, iar
acetia rdeau, lundu-i cuvintele d rep t glum . Caesar
ns s-a in u t de cuvnt i, ndat ce a fost eliberat, a
strns o flot, i-a prins i i-a om ort fr nici un fel de
judecat, cu toat opoziia m agistratului din acea regiune41.
F ap tu l dovedete o cruzim e calculat, care, ca i alte fapte
asem ntoare, nu trebuie u ita t atunci cnd se discut
despre m ult ludata clem en a lui Caesar.
Dup ieirea din captivitate se duce totui la Rhodos,
unde ia lecii de elocin cu cel m ai celebru reto r al
tim pului, faim osul Molon din Rhodos, profesorul lui
Cicero. Ca om care urm rea cu st ru in ascensiunea.
Caesar .i ddea foarte bine seam a de im portana talen
tului oratoric p e n tru cariera politic, fie i num ai dup
exem plul contem poranului su (cu ase ani m ai n vrst)
Cicero., care, dei de origine m odest, doblndise n scurt
vrem e faim i au to ritate m ai ales d atorit excepio
nalului su talen t oratoric42. Caesar i-a form at la coala
din Rhodos elocin elegant i im provizarea facil pe
care aveau s i-o laude a tt de m ult contem poranii43, care
l considerau p rin tre prim ii oratori ai tim pului.
In anul 74 este ales pontif n locul unchiului su Au
relius Cotta i este nevoit s se ntoarc la Roma, unde
' i ncepe activitatea politic n ateptarea vrstei leeale
p en tru m agistraturile superioare. La scurt vrem e dup
aceasta candideaz la funcia de trib u n m ilitar m potriva
lui Calus Popilius i, datorit sim patiei poporului, este
41 P 1 u t a r h, Caesar, 2; S u e t o n i u s , Caesar, 4.
42 Remarca lui R. P i c h o n, Histoire de la litterature latine
ad. 2, Paris, 1898, p. 237.
43 Vezi pp. 5657.

STUDIU INTRODUCTIV

25

ales, fiind preferat acestuia. Era tocmai vrem ea lu p telo r


lui Pom peius m potriva lui S ertorius n Spania i a m arii
rscoale a sclavilor condui de Spartacus, n nbuirea
creia s-a ilu stra t u n alt viitor coleg al su de trium virat,
Crassus. Dovedindu-se politician abil nc de la nceput,
Caesar, dei se m anifest ca popular i ctig sim patia
plebei p rin drnicia sa, dndu-i seam a c epoca n care
lum ea liber era speriat i n d rjit de rscoala lui S par
tacus nu e m om entul potriv it unor aciuni radicale, n
treine relaii i cu unele cercuri aristocratice care-1 p u
teau sprijini n ascensiunea politic. A stfel el sprijin
aciunea lui Pom peius, susinut de cercurile dem ocra
tice, din tim pul consulatului acestuia cu Crassus (anul
70 .e.n.), aciune care avea ca scop restau rarea constitu
iei dinainte de Sylla (restabilirea drep tu rilo r trib u n i
lor, adm iterea cavalerilor i a plebeilor bogai n comi
siile judiciare, distribuirea gratu it de grne ec.). A ciu
nea era ntreprins, desigur, sub influena m arii rscoale
a sclavilor, cnd oligarhia aristocratic, sub presiunea
prim ejdiei, a neles c trebuie s renune pe m om ent
la unele interese egoiste p e n tru a uni ntreaga clas
a oam enilor liberi m potriva pericolului care i am enina.
Dei fuseser partizani ai lui Sylla, Pom peius i Crassus
snt nevoii s se apropie de populari i s se ridice
m potriva m surilor aceluia p e n tru a nu-i pierde popu
laritatea. A ciunile lui Pom peius m potriva pirailor ser
veau de asem enea cercurile democratice, cci activitatea
pirailor fcea imposibil im portul de grne, fa p t de pe
urm a cru ia suferea plebea, i dezorganiza com erul pe
mare, lovind n prim ul rn d n cavaleri. M anevrele de
m ocratice ale lui Pom peius i aduc ceea ce dorea: co
m anda n O rient, unde avea s se com porte ea stpn
absolut44.
D atorit abilitii politice a lu i Caesar, cariera sa se
desfoar rapid: n 68 el este ales cvestor, n 65 edil,
n 63 m are pontif, n 62 .e.n. pretor, n anul urm tor
guvernator al Spaniei, iar n 59 .e.n. consul. Alegerea
sa ca cvestor n 68 .e.n. i aduce in tra re a n rndurile
senatului. C vestura o exercit n Spania U lterior pe
44 Vezi Istoria universal, voi. II, pp. 359360.

26

CICERONE POGH1RC

ln g propreto ru l A ntistius Vetus. n aceast perioad se


situeaz u n episod deosebit de sem nificativ p en tru dez
v lu irea in teniilor lui Caesar, a planurilor lui de m
rire. Se povestete c, aflndu-se la Gades n tim pul cvestu rii sale (anul 68 .e.n.) i vznd n tem plul lui H ercule o statuie a lui A lexandru cel M are, a plns, nvinovindu-se c n -a fcut nc nim ic de seam la o vrst
cnd A lexandru cucerise lum ea45. A lt dat, trecnd printr-u n sat srccios din G allia i fiind n treb at n glum
de unul din nsoitori dac i aici pot fi am biii, lupte
p e n tru n tie tate i vrjm ii p rin tre cei puternici, el a
rspuns c a r p refe ra s fie prim ul acolo dect al doilea
la Rom a46. P n s ajung ns prim ul la Rom a i stpnul lumii, ca A lexandru, i-au tre b u it m ai bine de 20
de ani. n tot acest tim p el i-a u rm rit cu ndrjire
elul propus, punnd n slujba lui o energie uim itoare,
o inteligefi i o iscusin cu to tul excepional. nflc
ra t de aceast idee, el prsete Spania nainte de nche
ierea term enului m agistraturii sale i se ntoarce la Roma
p e n tru a-i pune n aciune planurile. n drum vizi
teaz coloniile din G allia Cisalpin, unde avea s fie mai
trziu guvernator, i le atrage de partea sa, prom ind
gallilor sprijinul n cererea lor de a obine cetenia ro
m an.
n aceast vrem e o puternic im presie public produc
discursurile funebre rostite de el la m oartea m tuii sale
Iulia i la m oartea soiei sale, Cornelia, dei aceasta m u
rise tn r i la rom ani nu se obinuia s se fac elo
giul fem eilor m oarte n tineree. F ap tu l i-a atras sim
patia m ulim ii, care vedea n aceasta un semn de sen
sibilitate. n plus, Caesar a tiu t s transform e nm orm ntarea m tuii sale n tr-o m anifestaie politic, seond
n public cu ocazia aceasta, p e n tru prim a dat de la m oar
tea lui Sylla, statuile lui M arius i ale celorlali p a rti
zani ai acestuia. A ceast m anifestare public a senti
m entelor sale fa de curentul popular i-a atra s i mai
m ult sim patia plebei. C aracteristic p e n tru m entalitatea
sa, ca i p e n tru confuzia ideologic a celorlali efi popu45 S u e t o n i u s , Caesar, 7, i P l u t a r h , Caesar, 11.
46 P l u t a r h , Caesar, 11.

STUDIU INTRODUCTIV

27

lari, ieii n general to t din rndurile aristocraiei, este


faptul c n discursul in u t la aceast m anifestaie popu
lar el ine s-i afirm e public originea regal i divin.
ntoarcerea sa din Spania a av u t loc n vrem ea cnd
Pom peius cpta p rin legea G abinia p u terea ex traordi
nar n conducerea rzboiului m potriva pirailor. n
anul u rm to r Pom peius este n u m it com andant n rz
boiul m potriva lui M ithridate p rin legea M anilia, sp ri
jin it de Cicero n discursul cu acelai num e. n acelai
an (66 .e.n.) i se ncredineaz lui Caesar sarcina de
curator (intendent) al cii Appia, n care funcie nu-i
cru averea p e n tru a-i ar ta zelul. n 65 .e.n. este ales
edil i n aceast funcie face cheltuieli i mai m ari,
ndatorndu-se cui m ilioane d e sesteri p e n tru a ctiga
favoarea poporului, oferind jocuri de circ, reprezentaii
teatrale i ospee publice care ntrec pe toate cele dinain
tea lui47. T ot cu aceast ocazie el -ctig definitiv sim
patia m ulim ii, rep u n n d pe Capitoliu trofeele i statuile
lui M arius, n ltu rate din porunca lui Sylla. Plebea, ca i
oam enii, politici dem ocrai, vd n el de acum nainte
pe eful necontestat al popularilor. A cuzat n senat' c
a r complota fi m potriva statului, Caesar rspunde
p rin tr-u n discurs p rin care nu num ai c nltu r acuza
iile aduse, dar reuete chiar s ctige sim patia m ajo
ritii senatului.
n toat aceast epoc Caesar reuete s m bine aciu
nile dem ocratice cu intrigile de culise n propriul su
interes. U nele izvoare antice atest am estecul lui, m
preun cu Crassus, n aa-num ita prim conspiraie a lui
C atilina (anii 6665 .e.n.). P roiectul de lege agrar
al trib u n u lu i Servilius R ullus din anul 64 .e.n. pare s
fi fost de asem enea inspirat de Caesar, cci am intete
de legile agrare propuse de el m ai trziu 48, dar, datorit
interveniei lui Cicero, n u mai este pus n discuie. D rept
rspuns, Caesar instig pe Labienus, viitorul su legat
n Gallia, s intenteze procesul contra optim atului Rabirius, acuzndu-1 de un omor svrit cu 30 de ani
nainte. Tot la propunerea lui Labienus se voteaz o lege
47 Vezi P l u t a r h , Caesar, 5 i S u e t o n i u s ,
48 A. P i g a n i o 1, op. cit., p. 383.

Caesar, 10.

S.8

CICERONE POGHIRC

p rin care se acord poporului d reptul de a alege pe m a


rele pontif. Ca urm are a acestei legi, Caesar este ales
m are pontif n anul 63 .e.n., n locul lui Q uintus Caecilius M atellus care m urise, dei la aceast funcie era
concurat de dou din cele mai de vaz personaje ale Ro
mei: Publius Servilius Isaurieus, fostul su com andant
n Asia, i Q uintus L utatius Catuluis, fru n ta al senatu
lui, unul din cei mai intransigeni aristocrai. Aceast
funcie avea i o deosebit im portan politic, p e n tru
c m arele pontif se putea oricnd opune h otrrilor luate
de m agistrai sub p retex t c zeii nu le snt favorabili.
In terv en ia lui Caesar ca pontif i-a dat lui Clodius drep
tul de a fi adoptat de ur plebeu i de a putea fi astfel
ales trib u n al plebei, fap t pe care l-a obinut sub con
sulatul lui Caesar (59 .e.n.) i cu sprijinul acestuia. n
acest tim p s-a petrecut u n incident sem nificativ pentru
m entalitatea lui Caesar. n tim pul unei srbtori reli
gioase exclusiv fem inine, care avea loc, conform obi
ceiului, n casa m arelui pontif, Clodius, care avea leg
turi cu Pom peia, cea' de-a doua soie a lui Caesar, a
gsit un prilej p e n tru a ptrunde n cas deghizat n
haine de fem eie. Faptul, fiind descoperit, a fost con
siderat ca u n sacrilegiu i a s trn it un m are scandal.
Un trib u n l-a dat n judecat pe Clodius p e n tru aceast
fapt i Cicero a vorbit cu trie n acuzarea lui, atrgndu-i dum nia nem pcat a acestuia. Solicitat s
depun m rturie, Caesar, p e n tru a-1 m enaja pe Clodius,
om ul su, a refuzat sub p rete x t c nu tie nimic, dei n
urm a acestui evenim ent i repudiase soia. M arele pontif
dovedea n aceast m p reju rare mai puine scrupule reli
gioase deet ceilali. Oa urm are, Clodius a fost achitat.
A nul 63 .e.n. este anul faim oasei conspiraii a lui Catilin a49 i al consulatului lui Cicero. Lucius Sergius Catilina, nobil scptat, adunnd n ju ru l su elem ente destul
de dubioase i u rm rind rstu rn a re a oligarhiei senato
riale i in staurarea d ictaturii personale, agita problem a
anulrii datoriilor p e n tru a-i atrage plebea de partea
49
Asupra acestui eveniment vezi mai ales clasica lucrare a lui
G. B o i s s i e r, La conjuration de Catilina, ed. 2, Paris, 1908.

STUDIU INTRODUC TIV

29

sa. M icarea era sim patizat tacit de toi cei care urm
reau slbirea aristocraiei senatoriale, i unele izvoare
antice afirm c*C aesar i Crassus e ra u i ei am este
cai n conspiraie. C om portarea lor n aceast m pre
ju rare a fost ns deosebit de prudent, cci, atunci cnd
conspiraia a fost nbuit datorit interveniei en er
gice a consulului Cicero, nu s-au gsit dovezi gritoare
m potriva lor. Mai m ult dect att, unele izvoare afirm
c, p en tru a-i dovedi nevinovia, Crassus i Caesar
ar fi furnizat ei nii lui Cicero unele date asupra con
spiraiei50. Cnd ns n edina senatului s-a propus
condam narea la m oarte a efilor conspiraiei, Caesar a
ncercat salvarea lor p rin tr-u n discurs foarte abil51, n
care dem onstra c d eten ia pe via a r fi o pedeaps
mai grea dect m oartea. In terv en ia lui ctigase m ajo
ritatea senatului i a r fi triu m fat dac discursul violent
al lui Cato n -a r fi fcut s se im pun propunerea con
trar.
A propierea d intre Crassus i Caesar, dovedit i de
participarea lor la conspiraie, nu era ntm pltoare. Cras
sus, vzndu-se n trecu t de Pom peius p rin puterile ex
traordinare care i se acordaser acestuia n rzboaiele
contra pirailor i contra lui M ithridate, ncerca o apro
piere de cercurile populare, Caesar, la rn d u l su, avea
nevoie ide un aliat p rin tre aristocraii influeni. In anul
62 .e.n. Caesar este ales p reto r i i se ncredineaz p re
tu ra urban, cea m ai de vaz. A ciunile lui ca pretor
m potriva optim ailor, sprijinite de tribunul plebei Metellus Nepos, strnesc n aa m sur u ra senatului, nct cei doi snt demii din funcie. M etellus fuge la
Pompeius, d a r Caesar, vznd c a m pins lucrurile prea
departe, se supune hotrrii senatului i se retrage n
cas, abinndu-se de la orice aciune public. Supunerea
lui i reetig ncrederea senatului, care l repune n
funcie, ludndu-1 c s-a ab in u t de la tu lb u r ri i ac
iuni ilegale.
so Vezi S u e t o n i u s , Caesar, 17.
51 Discursul s-a pstrat la S a l l u s t i u s , De coniuratione
Catilinae, 51. Dei prelucrat, el este deosebit de interesant pentru
cunoaterea abilitii lui Caesar.

30

CICERONE POGHIRC

D up ncheierea m agistraturii i se acord guvernarea


Spaniei cu titlu de propretor. D atoriile sale ns erau
a tt de m ari52, incit creditorii nu-1 lsau s plece din
Roma. A liana, ou Crassus l salveaz ns, cci acesta
l ia pe cauiune i Caesar poate pleca. A juns n Spania,
el nu se lim iteaz la guvernarea panic a provinciei, ci
ncepe un rzboi p rin care supune trib u rile din L usita
nia rm ase nc libere. Aceste lupte, pe lng m eritul
de a fi adus im portante v enituri statului din prada de
rzboi, i procur nsem nate bogii personale, titlu l de
im perator i d rep tu l d e a obine trium ful.
n anul 60 .e.n., dup abia un an de end plecase
plin de datorii n Spania,- se ntoarce bogat la Roma,
plin de sperana c va dobndr dou d intre cele mai m ari
onoruri: triu m fu l i consulatul. P e n tru a obine triu m
fu l ns treb u ia s atepte n a fa ra Romei, fr s-i
demobilizeze arm ata, pstrnd comanda m ilitar pn
cnd senatul avea s hotrasc acordarea trium fului.
P e n tru a candida la consulat trebuia, dim potriv, s m
brace toga civil i s se prezinte la Rom a p en tru ale
geri. El ncearc s obin aprobarea special de a can
dida n lips, favoare care se m ai acordase anterior, dar
opoziia optim ailor, i n prim ul rn d a lui Cato, adver
sarul su cel mai nverurat, fac s nu i se acorde acest
drept. Caesar ren u n atunci la trium f, onoare lipsit
de vreo p u tere real, preferind consulatul.
P e n tru a-1 obine n s i treb u iau aliai care s-l ajute
m potriva optim ailor. El gsete la Rom a doi nem ul
um ii, Crassus i Pom peius: Crassus, vechiul su aliat,
e ra nem ulum it p e n tru fap tu l c, dei posesor al unor
bogii im ense, e ra in u t n um br; Pom peius, recent
ntors d in O rient dup victoria m potriva lui M ithridate, e ra nem ulum it c, dup ce avusese generozita
tea" s-i demobilizeze arm ata n loc s se n d rep te cu
ea asupra Romei i s pun m na pe putere, cum se
atepta m u lt lume, senatul nu-i ratificase nici m car
dup doi ani de la ntoarcere m surile lu ate n Orient
i nu acordase pm n t veteranilor si, ceea ce i scdea
52 El nsui afirma c-i trebuiesc 25 000 000 de sesteri ca s
nu posede nimic.

STUDIU INTRODUCTIV

31

prestigiul a tit n faa arm atei, ct i a clienilor si


orientali. Cei doi nem ulum ii se dum neau ns n tre
ei. Caesar folosete cu abilitate nem ulum irea com un
i reuete s ncheie cu ei o nelegere secret (care
mai trziu a cptat denum irea de p rim ul triu m v ira t33),
p rin care se angajau ea, p rin trecerea i resursele lor,
s nu perm it s se ia nici o m sur politic de ctre
stat care n u i-a r fi convenit vreunuia d in tre ei. Ca pro
gram activ se hotrse ca Caesar s obin consulatul
pentru anul viitor, iar Pom peius, ratificarea actelor din
O rient i m proprietrirea veteranilor. Coaliia foarte ciu
dat d intre u n popular (Caesar), un optim at (Crassus)
i Pom peius, care oscila n tre partide, avea ca baz n
prim ul rn d interesul personal: constatnd c nici unul
dintre ei n u poate prin propriile fore pune m na pe p u
tere, s-au decis s realizeze acest lucru m preun. Leg
tu ra politic a fost n t rit p rin tr-u n a de fam ilie, cci
Caesar a dat n cstorie lui Pom peius pe fiica sa Iulia,
el nsui cstorindu-se cu fiica lui C alpurnius Piso, care
a fost ales consul pe anul v iito r54.
Im ediat ns ce rap o rtu l de fore s-a m odificat i unul
d in tre ei a devenit m ai puternic, triu m v iratu l s-a des
trm at.
nelegerea lor, iniial secret, a devenit n curnd
cunoscut, cum se vede din scrisorile lui Cicero, care
vorbete despre subordonarea fa de trium viri ca de
robie55. ncep s circule pam flete m potriva trium virilor.
Izvoarele antice nu ntrebuineaz termenul de triumvirat
despre aceast prim nelegere. Titus Livius (periocha 103) o nu
mete conspiratio, S u e t o n i u s , (Caesar, 19) societas, C a s s i u s
D i o (37, 54 i urm.) prietenie ( <P'.Xta ), V e l l e i u s P a t e r
c u l u s (II, 44) potentiae societas, iar Florus (IV, II) spune c n
ea Caesar urmrea s-i fundeze puterea, Crassus s-o sporeasc,
iar Pompeius s i-o pstreze. Anticii au numit triumvirat numai
nelegerea dintre Octavian, Antonius i Lepidus din 43 .e.n.
54 Cstoriile ntre familiile influente constituiau unul diri
mijloacele obinuite de a pune mna pe putere, mpotriva cruia
protesta cu vehemen Cato (vezi P 1 u t a r h, Caesar, 14). Asupra
problemei vezi mai ales F. Mii n zer, Adelsparteien und AdeJsfamilien, Stuttgart, 1920.
55 Ad Atticum, II, 18, 1.

32

CICERONE POGHIRC

i M arcus T erentius V arro com pune o satir intitulat


xpixticpavo m onstrul cu trei capete56.
Ca urm are a coaliiei Caesar reu ete n alegeri i
devine consul n anul 59 .e.n. A ristocraia, neputnd s-i
m piedice num irea, face s fie ales ca al doilea consul
M arcus Bibulus, un conservator ncpnat, fost coleg
de edilitate i p retu r cu Caesar i adversar al lui n
aceste funcii. Cu toat opoziia optim ailor, Caesar re u
ete s im pun votarea m surilor hotrte, uneori supunndu-le direct aprobrii poporului, fr ncuviinarea
senatului (cum era obiceiul). El obine ratificarea acte
lor lui Pom peius n O rient i introduce o lege p rin care
se reducea cu o treim e s u m a -p e care publicanii erau
obligai s-o verse n contul im pozitelor a cror strngere
le era concesionat. P rin aceast lege erau favorizai
cavalerii, care se ocupau d e obicei cu strngerea im
pozitelor i pe care Caesar reuete s i-i apropie57. In
afar de aceasta, Caesar m ai propune o lege agrar care
avea n vedere m ult mai m u lt dect sim pla m propriet
rire a veteranilor lui Pom peius, prezentnd un carac
ter net democratic. P rin aceast lege se m preau pm nturile statu lu i din Cam pania cetenilor sraci care
aveau cel p uin trei copii. Legea ntm pin opoziia nd rjit a optim ailor, n prim ul rn d a lui Bibulus i
a lui Cato, pe care Caesar nu reuete s-i nving de
ct seomdu-i cu fora din for. P rin tre persoanele nsrci
n a te cu ndeplinirea acestei legi se num rau i Pom peius
i Crassus, De la acest incident, Bibulus n -a mai p a rti
cipat la nici o activitate public, rm nnd to t restul anului
nchis n cas, fapt oare a fcut ca an u l 59 .e.n. s fie
n um it n glum anul consulatului lui Oaius i al lui
Iulius58.
A ciunile sale n tim pul consulatului au fost mai de
grab ale unui trib u n rzv rtito r dect ale unui consul,
care, dup tradiie, reprezenta interesele sen atu lu i59. Ca
5r> Vezi A p p i a n, Rzboaiele civile, II, 9.
57 Vezi A p p i a n, op. cit., II, 13.
68 S u e t o n i u s , Caesar, 20. n loc s dea anului, aa cum se
obinuia, numele celor doi consuli, Caesar i Bibulus, se ddea
prenumele i numele lui Caesar.
59 Vezi P 1 u t a r h, Caesar, 14.

STUDIU INTRODUCTIV

33

i n cazul consulatului lui M arius i Cinna, alegerea


lui Caesar nsem na, n fapt, o victorie a popularilor.
Ducnd o politic destul de consecvent democratic,
Caesar se ocup i de educarea opiniei publice; el ho
trte s se creeze un fel de ju rn a l al senatului, Acta
Senatus, i unul al Romei, A cta Urbis, n care s se
publice i discuiile avute, nu num ai tex tu l legilor (cum
se fcea pn atunci), p en tru a aduce la cunotina plebei
luptele politice duse n organele de conducere a sta tu
lui, dem ascnd astfel pe dum anii plebei i artnd care-i
sn t prietenii. n afara aciunilor m ari am intite, care-i
atrseser sim patia p turilor sociale de o rientare demo
cratic, el tie s-i aranjeze i unele chestiuni p er
sonale. Astfel, n calitate d e consul, el vinde lui Ptolem aeus A uletes titlu l de rege i prieten al poporului
rom an n schim bul a 6 000 de talani; l im plic ntr-o
conspiraie pe V ettius, eare-1 acuzase n anul 62 .e.n.
de com plicitate cu Catilina i face s fie ucis n nchi
soare00; l rzbun pe Catilina p rin deschiderea unui
proces p e n tru luare de m it contra lui C. Antonius, co
legul de consulat al lui Cicero, pe Cicero nsui avnd
s-l lase m ai trziu prad aciunilor lui Clodius61. P e n
tru a-i consolida poziia pe viitor, face s fie alei con
su li p e n tru anul 58 .e.n. socrul su, C alpurnius Piso,
i Gabinius, om ul lui Pom peius. Tot n tim pul consula
tu lu i Caesar i asigur guvernarea pe cinci ani a Galliei Cisalpine i a Ilyriei, m preun cu com anda a cinci
legiuni. n credinarea lor lui Caesar a fost votat nu
de senat, ci de adunarea poporului. M urind guvernato
ru l Galliei T ransalpine, senatul, p en tru a-1 m buna pe
Caesar, se grbete s-i acorde i aceast provincie nainte
ca s-o fac nsui poporul62.
A cordarea G alliei T ransalpine i convenea lui Caesar,
cci i ddea posibilitatea unui rzboi m potriva trib u
rilor nesupuse nc din nordul Galliei, ceea ce avea
s-i aduc gloria m ilitar, o a rm at foarte credincioas
i bogii im ense necesare p e n tru viitoarele sale ac
iuni. C ucerirea G alliei avea s dureze aproape zece
60 A p p i a n. Rzboaiele civile, II, 12.
61 Vezi p. urm.
62 Vezi S u e t o n i u s , Caesar, 22.
3

R zboiul g allic

'

>

34

CICERONE POCHIRC

ani. E venim entele ne snt bine cunoscute din Com en


tariile asupra rzboiului gallic, scrise de Caesar nsui.
n tim pul absenei lui Caesar se petrec la Roma eve
nim ente deosebit de im portante. L uptele d in tre optim ai
i populari rencep cu i mai m are furie, n fru n te a
popularilor aflndu-se, n lipsa lui Caesar, Clodius
Pulcher. care ajunge tribun al plebei n anul 58 .e.n. n
tim pul trib u n atu lu i su el reuete s im pun cteva
m suri care loveau vdit n optim ai, fiind n interesul
plebei: distribuirea g ratu it de grne la 320 000 de ce
teni; renfiinarea colegiilor de cartier (un fel de clu
b uri politice populare, la care_ lu au uneori p arte chiar
i sclavii63), desfiinate n tim pul conspiraiei lui C atiina; exilarea lui Cicero, p u rt to ru l de cuvnt al optim ailor n acea vrem e, fcut cu consim m ntul tacit
al lui Caesar i Pom peius, p e n tru fap tu l de a fi con
dam nat la m oarte fr aprobarea adunrii poporului pe
complicii lui C atilina; lim itarea puterii cenzorilor n alc
tu irea listelor de senatori; interzicerea consultrii sem nelor
cereti de ctre m agistraii superiori n zilele adunrii com iiilqr, deoarece, sub p retex tu l sem nelor nefavorabile,
ei declarau adeseori nule legile votate de popor. T oate
aceste m suri Clodius le im punea cu fora, aprnd per
m anent nconjurat de detaam ente narm ate form ate din
sclavi i din pturile de jos ale plebei. A ciunile, n b u n
p arte demagogice, ale lui Clodius m ergeau m ult mai
departe dect inteniile lui Caesar, eful popularilor, i
ele oglindeau n tr-o anum e m sur i nem ulum irile ple
bei nsi fa de politica dictatorial a trium virilor. Lup
tele de strad se ineau lan n aceast vrem e, iar omo
ru rile politice erau la ordinea zilei. n anul 52 .e.n.,
Clodius este om ort de gladiatorii lui T itus A nnius Milo,
unul dintre aristocraii cei mai nverunai, i m oartea
lui strneste o adevrat revolt n rndu rile plebei64.
A narhia devenise a tt de m are la Roma, nct erau ani
cnd, din cauza ciocnirilor de strad i a cum nrrii f
ie a voturilor, nu se m ai puteau efectua alegerile d e
m agistrai.
63 Asupra faptului vezi A. S c h e r 11, Die Stellung der Sklaven in den Colleg'a, Diss., Miinchen, 1949.
4 A p p a n, II, 22.

S1UDIU INTRODUCTIV

33

n aceste m p re ju rri are loc ntln irea triu m v irilo r la


Luca n anul 56 .e.n. Aceast n tln ire are ca scop ren t rirea legturii d intre trium viri i stabilirea progra
m ului pe viitor. Ea a nsem nat o recunoatere aproape
oficial a p uterii trium virilor, cci la ntln ire au lu at
p arte 200 de senatori, dintre care m uli m agistrai, i
125 de lictori.
Cei trei au h o trt c Pom peius i Crassus vor fi con
suli n anul urm tor, dup care prim ul va prim i guvernm ntul Spaniei i al Africii, iar al doilea guvernm ntul
Siriei i com anda n rzboiul m potriva prilor. Lui
Caesar i se prelungea comanda n Gallia cu nc cinci
ani. Tendinele autocrate ale trium virilor au s tm it
nem ulum iri nu num ai n rn d u l aristocrailor, ci chiar
i ale plebei. Pom peius i Crassus n-au fost alei dect
cu m are greutate, abia n ianuarie 55 .e.n., mai m ult sub
presiunea soldailor trim ii de Caesar n perm isie ca s
voteze n calitate de ceteni.
ntlnirea celor trei nu mai avusese loc ns n vechile
condiii. Dac la prim a nelegere pe Caesar num ai abila
m anevrare a forelor popularilor l punea n rnd cu
Pom peius i Crassus, care i erau net superiori ca poziie
i m ijloace m ateriale, la cea de-a doua ntlnire Caesar
era, evident, personajul cel mai im portant, dispunnd de
o arm at care i fcea oricnd accesibil puterea perso
nal. T rium viratul, srbtorit n public cu atta fast, avea
s se destram e n scurt vrem e, cci Crassus avea s
m oar n expediia m potriva prilor, ia r Pom peius, n
special dup m oartea soiei sale Iulia (chezia legturii
lui cu Caesar), vznd c acesta i-o ia cu m ult nainte n
ce privete puterea, se apropia tot m ai m ult de p artida
senatorial, mai ales n urm a agitaiei popularilor n leg
tu r cu m oartea lui Clodius. Dei n um it guvernator al
Straniei, el rm sese la Roma p e n tru a-i m enine auto
ritatea, guvernnd provincia prin emisari.
C reterea nem surat a puterii i prestigiului lui Cae
sar n urm a aciunilor sale n G allia nelinitea ns n
prim ul rn d senatul. Prim ele sale victorii strniser m ndria c rom anii, care altdat puteau cu greu s se apere
de galii, i atacau acum chiar la ei acas, supunnd cea
m ai m are p a rte a Galliei, p arte care pn atunci reuise

36

CICERONE POGHIRC

nc s se m enin liber. Dac la acest lucru adugm


zecile i chiar sutele de mii de sclavi i im ensele bogii
pe care statu l rom an le cpta de pe urm a acestui rzboi,
nelegem de ce, cu rare excepii, prelungirea guvernm ntului lui Caesar n Gallia nu ntm pinase m are opo
ziie n senat i fusese sprijinit cu cldur de Cicero
nsui n discursul De provinciis consularibus. Vznd
ns c, n tim p ce oamenii politici aflai la Roma se
com prom it n lupte lipsite de principii i n intrigi m
runte, de interes personal, faim a lui Caesar ncepe s
ating proporii legendare i, m ai ales, c pu terea sa real
a crescut a tt de m ult, nct el ar putea oricnd s pun
m ina pe conducerea sta tu lu i656, senatul ncepe s se ng ri
joreze. D up ce altdat i fcuse g reuti lui Pompeius,
nevoind s-i recunoasc hotrrile din O rient i neacordnd pm nt soldailor si, acum aristocraia face totul
ca s-l a tra g , vznd n el singurul cm care i-ar putea
fi opus lui Caesar i ar putea liniti tulb u rrile de la
Roma, care luaser proporii dezastruoase la m oartea lui
Clodius. Form a republican de guvernm nt se dovedea
incapabil s m ai fac fa m prejurrilor, i ideea dic
tatu rii durabile, care se im punea cu to t m ai m ult nece
sitate ca singura form ul de salvare a ornduirii exis
tente, ncepea s fie neleas de tot m ai m ult lum e6tl.
L u p ta politic i mai trziu a rm a t care se ddea avea ca
obiect n realitate m ai m ult faptul de a se ti dac dicta
toru l v a fi Pom peius, om ul aristocrailor, sau Caesar,
eful popularilor. G rupul celor care m ai sperau n tr-o
m pcare n tre partid e i n renvierea vechii republici,
ca Cicero sau Cato, era lipsit de putere. N um ai form ula
abil gsit de Cato, ca Pom peius s fie ales consul fr
coleg, face s nu i se acorde fi acestuia dictatura n
anul 52.
n ce-1 privete pe Caesar, la scurt vrem e dup ren
noirea guvernm ntului su senatul ncepe s se ntrebe
despre necesitatea real i legalitatea aciunilor sale n
65 n afara legiunilor credincioase, Caesar, altdat plin de
datorii, devenise acum att de bogat, incit cumpra fi perso
naje influente de la Roma, oferindu-le mari sume de bani i
pltindu-le datoriile (vezi A p p i a n , II, 17 i 26).
66 Vezi A p p i a n , II, 1920.

STUDIU INTRODUCTIV

37

Gallia. P e cnd partizanii lui Caesar propuneau s se fac


rugciuni publice la Rom a n cinstea victoriilor lui (lucru
pe care l-au i obinut), Cato, exprim nd sentim entele
vrfurilor aristocraiei, cerea acum, dim potriv, ca Caesar
s fie dat pe m ina germ anilor67 sau, n caz contrar, pro
m itea c n d at ce m isiunea acestuia n G allia va nceta,
l va aduce s dea seam n faa tribunalului. P e n tru a
scpa de proces, Caesar trebuia s m anevreze n aa fel,
incit im ediat dup ncheierea guvernrii sale n G allia
s fie ales consul. Conform legii n vigoare ns, care n u
perm itea realegerea n aceeai m ag istratu r dect dup
un in terv al de 10 ani, Caesar nu putea deveni consul dect
n anul 48 .e.n. Or, dup ct se pare, comanda lui expira
n toam na anului 50 sau prim vara lui 49 .e.n.68, aa
nct pn la in tra re a n consulat adversarii ar fi a v u t
tot tim pul s-l dea n judecat, lucru care ar fi fcut im
posibil alegerea sa. Tot p en tru a-1 lipsi p e n tru un tim p
de p u tere n cazul cnd a r fi reuit s fie ales consul, i
a-1 face deci atacabil n justiie, dum anii lui Caesar, cu
Pom peius n fru n te, p u n n vigoare n acest tim p o lege
p rin care provinciile se acordau abia la cinci ani dup
ieirea d in funcie.
Interesul lui Caesar era deci s-i prelungeasc co
m anda pn la in tra re a n consulat63, lucru care, p retin
dea el, i se cuvenea n mod legal, cci p rin tr-u n plebiscit
din anul 52 .e.n., care obinuse iniial aprobarea lui Pom
peius, i se dduse dreptul s candideze n lips. S enatul
ns, la instigarea ctorva aristocrai nverunai n fru n te
cu consulul anului 50 .e.n., Caius Claudius M arcellus,
gsind unele subterfugii juridice, i refuz a tt d rep tu l de
e7 Pentru c mniase zeii, nclcind sanctitatea soliei: reinuse
pe solii germanilor (vezi P l u t a r h , Caesar, 22).
8 Problema duratei puterii lui Caesar n Ga1!ia a fost foarte
mult discutat i este departe de a putea fi considerat rezolvat.
Asupra problemei, vezi, printre altele, A. P e r p i l l o n , l a question
de droit evtre Cesar et le senat, n ..Pevue Historique", 1928,
pp. 272283; M. G e l z e r , Die lex Vatinia de imperio Caesaris,
n Historia, 1928, pp. 113137; G. R. E l t o n , The terminal
date of Caesars Gallic Proconsulate, n Journal of Roman Stu
dies", XXXVI, 1946, pp. 18 sq; R. S e a 1 y, Habe meam rationem,
n Classics et Mediaevalia", XVIII, 1957, pp. 75101.
Vezi A p p i a n, II, 25.

38

CICERONE POGHIRC

a fi ales n lips, cit i prelungirea guvernm ntului G alliei, i num ete n loc pe un vechi adversar al su, Lucius
D om itius A henobarbus. Dei n d rjit de icanele aristo
crailor, Caesar se arat foarte conciliant, dispus s res
pecte legea i s evite rzboiul civil, dac aceasta n -a r
atrage pierderea puterii sale. Om ul su n senat, tribunul
Curio, fostul adversar cum prat de Caesar cu 1 500 000
de sesteri, propune o m sur ap aren t neutr, aceea ca
i Caesar i Pom peius s depun com anda i s-i demo
bilizeze arm atele, lucru care a r fi n l tu ra t pe m om ent
prim ejdia rzboiului civil.
In teniile conciliante ale lui Caesar i tendinele sale
legaliste, subliniate adesea n Com entariile asupra rz
boiului civil, se bazau, desigur, pe convingerea c, graie
m ijloacelor sale m ateriale im ense ctigate n Gallia, cu
care ar fi p u tu t cum pra totul, i faptului c poziia sa
n m ijlocul popularilor i punea la dispoziie plebea, deose
b it de agitat n aceast vrem e, era posibil i chiar mai
convenabil p e n tru el s obin puterea p rin m ijloace pa
nice i legale, dect p rin lupt. Este foarte probabil c
Caesar, care, aa cum s-a artat, dorea de foarte m ult
vrem e puterea, nc nu-i nchipuia c ea ar putea fi
obinut altfel dect n cadrul organizrii republicane.
T endinele sale dictatoriale i, d u p unii, chiar m onar
hice s-au form at, pe ct se pare, pe m sura desfurrii
evenim entelor.
Dac Caesar, aa cum se poate constata din m ulte
m p reju rri, evita sistem atic ciocnirile sngeroase atunci
cnd exista o soluie panic p e n tru a-i atinge scopurile,
el nu se ddea ns n lturi de la lupt atunci cnd alt
soluie nu m ai era posibil70. De aceea, cnd a vzut c se
n a tu l e decis s-i lase lui Pom peius arm ata, iar pe el s-l
oblige s prseasc G allia i s demobilizeze legiunile,
declarndu-1 dum an al patriei n cazul cnd n u s-ar su70 Dup mrturia lui C i c e r o , De oficiis, III, 21, dictonul
favorit al lui Caesar era: Dac dreptul trebuie violat, aceasta
trebuie fcut numai pentru a domni; n celelalte mprejurri cul
tivai respectul legii.

u-n

STUDIU INTRODUCTIV

39

pune, a po rn it asupra Romei71, T recerea Rubiconului d


de gndit chiar i m ultora din cei care credeau sincer n
inteniile panice ale lui Caesar. Labienus, legatul su
cel mai valoros in cam paniile din Gallia, l prsete i
trece de partea pom peienilor, nevoind dup expresia
lui Cicero72 s fie p rta la crim . n acelai tim p
m uli oam eni pn atunci nedecii trec de p artea lui
Pom peius.
E venim entele sn t m ai departe bine cunoscute, n p ri
m ul rn d din nsei com entariile lui Caesar. ntm plarea
ofer i u n p re te x t legal aciunii sale: tribunii plebei
favorabili lui Caesar snt alungai din senat i vin s se
refugieze la el, aa nct faptul i d de acum d reptul s
afirm e c nu a nceput rzboiul num ai d in tr-u n interes
personal, ci pentru a repune n d repturi pe tribunii ple
bei alungai din Roma i p e n tru a-i reda siei i po
porului rom an, asu p rit de o grupare de civa ini, liber
ta te a 73, i p en tru ca team a s dispar din Roma, liber
tate a com iiilor i orice afacere public s fie g arantat
senatului i poporului rom an74.
Dei Caesar avea s introduc dictatura personal i
n u dem ocraia i cu toate c afirm aiile sale au mai m ult
un scop propagandistic, nu este mai puin adevrat c
politica lui Caesar reprezenta o baz social mai larg
dect aceea a partizanilor lui Pom peius. G ritori n aceast
p riv in snt aliaii interni i externi pe care i unul i
altu l i-au avut n cursul rzboiului civil. Astfel, de partea
lui Pom peius se afla m ajoritatea aristocraiei rom ane i
im ensa clientel legat de fam iliile aristocratice75, pre
cum i bogaii proprietari funciari din m arile orae pro
vinciale. n exterior, de partea lui era aristocraia celtiberilor, atras n tim pul rscoalei lui Sertorius, aristo
craia tribal din Illyricum , aflat n dum nie cu oraele
Vezi Rzboiul civil, I, 2 i nota 19. Asupra nceputu
rilor rzboiului, vezi L. H o l z a p f e l , Die Anfnge des Biirgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius, Klio, 1903, pp. 213234
i 1904, pp. 327382.
72 C i c e r o , Ad familiares, XVI, 12.
72 Rzboiul civil, I, cap. 22.
74 Ibidem, cap. 9.
75 Pompeius nsui avea n clientel regiuni ntregi, de exem
plu Picenum.

40

CICERONE POGHIRC

com erciale m aritim e, i regii din O rient. De partea lui


Caesar era plebea rom an i cea italic, p tu ra cavale
rilo r i o p a rte a aristocraiei angajat n politica popu
lar sau cum prat personal de Caesar. Pe plan ex te rn
el avea ca aliai aristocraia gallic, oraele comerciale din
Illyricum i unele din Spania i Africa. In plus, Caesar
avea de p a rtea sa o arm at m ult mai puternic i m ai
bine organizat76.
A ciunile rapide ale lui Caesar au ca efect cderea
oraelor Italiei unu l du p altul n m inile sale, aproape
fr rezisten, iar Pom peius i cei doi consuli, cu tru
pele lor adunate n grab, abia au tim pul s scape de
Caesar, fugind n Grecia. C urind Italia de adversari,
Caesar se ntoarce la Roma, unde i se ncredineaz dicta
tu ra pe cteva zile, tim p suficient ca s convoace comi
iile i s fie ales consul p en tru anul urm tor. Lipsit de
corbii cu care s porneasc im ediat n urm rirea lui
Pom peius, el pornete p rin Gailia n Spania, provincia
guvernat de Pom peius, unde se afla grosul tru p elo r aces
tuia: apte legiuni. In 40 de zile el i infringe pe pompeienii /lin Spania, asigurndu-i astfel spatele. Se n
toarce la Rom a ctre nceputul noului an num ai p en tru
a face fa solem nitilor intrrii n funcia de consul,
dup care pornete im ediat, de data aceasta n calitate
oficial, m potriva adversarilor si, devenii n tre tim p,
la expirarea funciei lor, nite sim pli particulari. Slab
aprovizionat din cauza lipsei de corbii, inferior num eric
dum anilor, Caesar n trep rin d e la nceput cteva aciuni
nereuite i sufer lng D yrrachium o nfrngere care,
dup propria sa afirm aie, putea fi decisiv dac dum anii
a r fi tiu t s-o exploateze77. La Pharsalus ns. n Thesalia,
datorit unei m anevre foarte ingenioase, ctig victoria
h otrtoare78. A dversarii fug m prtiai, iar Pom peius se
refugiaz n Egipt, unde este ucis m ielete de oam enii
regelui m inor Ptolem eu al X II-lea. M ergnd pe unmele
lui Pom peius, Caesar se ncurc n Egipt n tr-o aciune
76 Vezi Istoria universal, voi. II, pp. 368360.
77 Vezi P i u t a r h , Caesar, 39; A p p i a n , II, 62.
78 Asupra evenimentului vezi C a e s a r , Rzboiul civil, III.
8699 i notele aferente.

STUDIU INTRODUCTIV

41

extrem de prim ejdioas, care era aproape s-l coste viaa,,


cci, dei cu tru p e foarte puine, intervine n luptele pen
tru tron d intre Ptolem eu i sora sa Cleopatra. L uptele
acestea, ca i relaiile personale cu Cleopatra, l rein
n Egipt tim p de aproape opt luni79.
Caesar se n d reap t apoi spre Asia Mic, unde ia unele
m suri adm inistrative i ctig o victorie fu lg erto are
m potriva lui Pharnaces, regele Bosforului80.
In acest tim p, adversarii si au posibilitatea de a-i
regrupa forele n A frica, sub conducerea lui Scipio, a lui
Cato i a fiilor lui Pom peius, i cu sprijinul regelui Iuba,.
vechi dum an al lui Caesar. A u loc cteva lupte ndrjite
i Caesar este pus la nceput n m are prim ejdie, n p ri
m ul rn d datorit cavaleriei lui Labienus, fostul su le
gat, care-i pricinuise i nfrngerea de la D yrrachium .
Caesar ns folosete lipsa de coordonare dintre trupelepom peiene i incapacitatea com andantului suprem , Piso,
i obine victoria la Thapsus n prim vara anului 46.
D intre adversari, unii m or n lupt, alii reuesc s fug,
iar alii, ca Scipio, Cato, P etreius i regele Iuba, se sinu
cid p e n tru a nu cdea n m inile dum anului.
i de data aceasta, ca i dup Pharsalus, Caesar i
face iluzia c rzboiul s-a ncheiat i, p e n tru a liniti spi
ritele, se arat din nou clem ent fa de cei nvini. S inu
ciderea lui Cato ns, care a p refe ra t s m oar dect s
prim easc iertarea de la Caesar81, anihileaz n bu n
m sur efectul c le m e n e i' calculate a lui Caesar i agit
spiritele, strnindu-i din nou pe pom peienii ntori la
79
Asupra acestei perioade i a importanei ei n formarea
concepiei monarhice a lui Caesar, vezi H. J u n g, Caesar in
Aegypten, 48/47 v. Chr., Mainz, 1900; J. H. C o l l i n s , n Ame
rican Journal of Philology", 1959, pp. 127 i urm., .a.
89 Aceast victorie i-a prilejuit lui Caesar celebrele cuvinte
veni, vidi, viei, care aveau ca scop s pun n contrast rapidi
tatea victoriei sale cu trgnarea luptelor dintre Pompeius i
Mithridate. Asupra faptelor i a eventualei surse a expresiei, vezi
J. S. R e i d, Caesar's thrasonical brag, n Philological Quarterly",
1924, p. 237; H. W. G i l m e r , Caesars thrasonical boast, ibidem,
1925, p. 157; M. E. D e u t s c h , Veni, vidi, vici, ibidem, 1925,
pp. 151156.
81 n legtur cu efectul sinuciderii lui Cato asupra lui Caesar
vezi P l u t a r h , Caesar, 54 i A p p i an, II, 99.

42

CICERONE POCHIRC

Rom a. F igura lui Cato capt proporii legendare i de


vine sim bolul rezistenei republicane. Cicero nsui, ov
ielnic adeseori i obligat lui Caesar p e n tru iertarea acor
dat, nu se poate opri s nu scrie elogiul lui Cato, pe
care l pune n rn d cu zeii. Ecoul public al elogiului, ca
i sim pla am intire a faptului, care constituise o m are
lovitur p en tru Caesar, l determ in pe acesta s rs
pund personal p rin tr-o oper plin de calomnii, care
nu-i face cinste82.
Dovada faptului c Caesar considera rzboiul ncheiat
rezult i din aceea c de data aceasta, ntorcndu-se la
Rom a, se hotrte s-i serbeze trium furile. Dei, evi
dent, cea m ai preioas victorie p e n tru el era aceea asu
p ra pom peienilor, p e n tru a nu jigni sentim entele com pa
trioilor si srbtorind trium ful asupra unor rom ani, el
serbeaz doar victoriile asupra strinilor: cea din Gallia,
din Egipt, din Asia (asupra lui Pharnaees) i din Africa
(asupra lui Iuba). S enatul se grbete s-i deeearn ono
ru ri ce nu m ai fuseser acordate pn atunci: dictatura
pe 10 ani, censura (praefectura m orum ) pe trei ani, drep
tu l de a lua prim ul cuvntul n senat i de a sta ling
consuli .a.
n ain te ns de a apuca s-i pun n aplicare planu
rile de reorganizare a statului, Caesar afl c pom peienii,
sub conducerea fiilor lui Pom peius i a lui Labienus, au
a d u n at din nou fore im presionante n Spania, fapt care
l face s porneasc m potriva lor nc din tim pul iernii
lui 46 .e.n., fr s fi avut tim p s num easc consulii i
pretorii pe anul urm tor.
n Spania are loc poate cea m ai grea d intre luptele
d u se de Caesar, n care a fost la un pas de nfrngerea
definitiv i chiar de m oarte, cci num ai exem plul vitejiei
lui personale a p u tu t s-i ntoarc la lupt pe soldaii
care prseau btlia83. F aptul l-a n d rjit a tt de m ult,
nct i-a pierdut stpnirea de sine i, spre deosebire de
luptele precedente, n care ddea dispoziia s fie cruai
pe ct posibil cetenii rom ani, victoria de la M unda asu
p ra fiilor lui Pom peius a nsem nat un adevrat m asacru,
82 Vezi p. 58.
sa Vezi A p p i a n , II, 103105.

STUDIU INTRODUCTIV

43

soldndu-se cu 30 000 de m ori, ia r la ntoarcerea la Roma


Caesar i-a srb to rit de data aceasta triu m fu l asupra
fiilor lui Pom peius ca asupra unor strini, fapt care a
provocat m ari nem ulum iri n opinia public84.
S enatul se grbete ns s-i acorde noi onoruri: dic
ta tu ra pe via, consulatul pe 10 ani, titlu l de pater pa
triae i cel de im perator ca fcnd p arte din num ele su,
d rep tu l de a recom anda com iiilor pe toi m agistraii
(ceea ce era, de fapt, echivalent cu a-i numi), de a purta
o cunun de lauri i m ulte altele. Caesar ns refuz
consulatul pe 10 ani, i accept s recom ande num ai pe
ju m ta te din m agistrai (inclusiv pe cei doi consuli),
lsnd com iiilor d reptul de a-i alege pe ceilali.
S fritul rzboaielor i-a perm is lui Caesar s treac
la aciuni de organizare a statului pe care le plnuise
de m ult vrem e. P e n tru a-i p u tea rsplti aliaii din
tim pul rzboiului p rin acordare de onoruri, dar i p e n tru a
p u tea face m ai bine fa sarcinilor de conducere a u ria
ului Im periu rom an, el m ri num rul m agistrailor
aproape n fiecare funcie. Spori num rul senatorilor de
la 300 la 900, introducndu-i oamenii si (uneori foti
centurioni i liberi) i asigurndu-i p rin aceasta m ajo
rita te a senatorial, dei n acel m om ent nu mai p u tea fi
vorba de o opoziie real.
Cu toate c dictatura devenise, cum s-a artat, o n e
cesitate recunoscut de m ult vrem e, cucerirea definitiv
a puterii de ctre Caesar n u nsem na p rin ea nsi o
rezolvare a situaiei; ea aducea doar ncetarea luptelor,
nu i dispariia contradiciilor i a ciocnirilor de interese,
care continuau s se fac sim ite sub form e m ai m ult
sau mai p uin violente. U nele d in tre ele rbufniser cu
putere nc din tim pul rzboiului civil i tocmai n snul
acelor p turi pe care pretindea Caesar c le reprezint.
Dac pn la cucerirea puterii Caesar acionase ca un
dem ocrat mai m ult sau mai p u in consecvent, dup
aceasta politica sa social se caracterizeaz prin tendina
de a cuta sprijinul diferitelor grupe sociale, chiar i la
fostul su adversar, aristocraia, i m ulte dintre refo r
m ele sale au un caracter n et antidem ocratic.
84 P 1 u t a r h, Caesar, 56.

44

CICERONE POGHIRC

A stfel aliatul su cel mai im portant, plebea srac,


atepta de la el n prim ul rn d soluionarea principalei
sale revendicri, anularea datoriilor. D eparte de a face
acest lucru, Caesar a ncercat s restabileasc ncrederea
creditorilor, satisfcnd num ai n foarte mic m sur ce
rinele datornicilor. n anul 49 .e.n., cnd toat lum ea
se atepta s fie anulate datoriile, el a dat o lege prin
care garanta plata datoriilor, dar, p e n tru a u u ra pe dator
nici, prevedea s se scad din datorie dobnzile p ltite
pn n acel m om ent, iar bunurile datornicilor luate de
creditori n contul datoriei urm au s fie calculate la pre
u l lor nedevalorizat, dinainte de rzboi. M sura a avut
un efect opus celui scontat de Caesar, cci, n loc s
atrag de p a rtea sa cele doU categorii, i nem ulum ea
i pe unii i pe ceilali. Speculnd nem ulum irile plebei,
p retorul M arcus Caelius R ufus a propus n anul consu
latului lui Caesar (48 .e.n.) mai nti am narea datoriilor
pe ase ani, ia r cnd propunerea sa a n tm pinat rezis
ten, el a propus o nou lege, m ai radical, care preve
dea anularea com plet a datoriilor i scutirea de plata
chiriei p e n tru trecut. Demis din funcie de senat, care-i
apra propriile in terese pretex tn d respectarea legii lui
Caesar, R ufus a strn it o rscoal n sudul Ttaliei, a tr gnd de p artea sia partizani de-ai lui Pom peius, precum i
gladiatori i sclavi i asociindu-i-1 n aceast m sur att
de radical dem ocratic pe aristocratul n d rjit Milo, omorto ru l lui Clodius. n anul urm tor, tribunul plebei P u
blius Cornelius Dolabella a pus din nou n discuie pro
iectul de lege p e n tru anularea datoriilor i a organizat
o rscoal cu ajutorul plebeilor i al liberilor. Am bele
rscoale au fost nbuite de oamenii lui Caesar nsrci
nai cu m eninerea ordinii n Italia.
Nici dup cucerirea victoriei Caesar n u s-a a r ta t mai
generos fa de principalul su aliat. Cu excepia d aru
rilor n bani i a m eselor oferite cu ocazia srbtoririi
victoriei, Caesar n-a mai luat aproape nici o m sur m e
nit s favorizeze plebea, ci, dim potriv, a sczut num
ru l celor care prim eau grine g ratu it de la 320 000 la
150 000 i a desfiinat colegiile plebei, renfiinate pe
tim pul trib u n alu lu i lui Clodius. T rim iterea n colonii a

STUDIU INTRODUCTIV

45

80 000 de veterani, liberi i ceteni sraci, ca i obli


gaia im pus proprietarilor ca o treim e din pstori s fie
oam eni liberi, avea ca scop mai m ult s liniteasc unele
nem ulum iri i s cure oraele de elem ente care consti
tuiau un focar perm anent de tulburri, dect s acorde
un ajutor real acestor pturi.
In ce privete aristocraia, Caesar s-a a r tat foarte
generos, acordndu-i totul n afar de puterea politic
real. El a fost deosebit de clem ent fa de cei care lu p ta
ser m potriva sa, acordndu-le iertarea i dreptul de a
se ntoarce la Rom a i chiar de a ndeplini funcii publice
de m are rspundere. C ontrar ateptrii republicanilor85,
victoria lui Caesar n-a fost urm at de prescripii, de
om oruri i confiscri de averi. Clem ena calculat a lui
Caesar, care avea ca scop s-i atrag pe fotii si adver
sari, a dat ns gre. N econfiscndu-le averile, Caesar,
dei i-a lipsit pe aristocrai de puterea politic real, le-a
lsat totui n m n esen ialu l: p u terea economic. E n tu
ziasm ul iniial s trn it p rin tre aristocrai de generozitatea
lui Caesar86 s-a risipit repede i sentim entul de recu
notin s-a transform at n scu rt vrem e n um ilin i
m ai trziu n u r 87. Ceea ce i-a ridicat ns definitiv pe
aristocrai m potriva lui Caesar a fost fa p tu l c la iertare
el n -a adugat i libertatea. S perana lor c dup victorie
el va depune dictatura, asem enea lui Sylla, i va restau ra
republica n u s-a realizat, ci, dim potriv, tendinele autocrate ale lui Caesar se fceau cu trecerea vrem ii tot mai
sim ite88.
n m surile pe care le ia n ultim a perioad a vieii
sale Caesar n u m ai apare ca rep rezen tan t al popularilor;
el caut s treac d rep t reprezentant al intereselor n
tregii categorii de oam eni liberi. P rin aceasta el dovedea
ss Vezi temerile lor la C i c e r o , Ad Atticum, X, 8. ntr-o
scrisoare a lui Caesar ctre Appius pstrat la C i c e r o , Ad
Atticum, IX, 7, Caesar recomand expres misericordia i liberalitas fat de pompeieni.
86 Caracteristic pentru aceast etap este discursul Pro Mar
cello al lui Cicero.
87 Vezi G. B o i s s i e r , Ciceron et ses amis, Paris, 1879, p. 318.
88 Dup mrturia lui Titus Ampius, Caesar spunea n aceast
vreme c Sylla a fost un nepriceput c a prsit dictatura"
( S u e t o n i u s , Caesar, 77).

46

CICERONE POGHIRC

c a neles scopul p e n tru care fusese in stau rat dicta*


tu ra personal, acela de a consolida poziia clasei dom i
n a n te n lupta m potriva sclavilor, p rin n ltu rarea con
flictelor n tre diferitele p tu ri sociale, conflicte care i
subm inau unitatea.
M surile luate de Caesar n aceast perioad snt de
parte de a mai avea caracterul ascuit politic, dem ocratic
in esen, pe care l avuseser legile sale anterioare. Este
vorba n general de m suri m ai m ult gospodreti, adm i
nistrative, ap aren t neu tre sub aspect politic, m enite s
restaureze ordinea" dup tulb u rrile provocate de rz
boaiele civile. A stfel el reorganizeaz finanele i regle
m enteaz sistem ul fiscal, ia m suri m enite s contribuie
la dezvoltarea schim bului de bunuri, face unele reform e
judiciare i pregtete o nou codificare a dreptului ro
m an (lucru pe care nu a mai apucat s-l realizeze). Se
ocup de reform area m oravurilor i, n calitate de praefectus m orum , el, rafinatul, d legi care condam n luxul.
Ia m suri favorabile dezvoltrii culturii, nsrcineaz pe
savantul M arcus T erentius V arro cu organizarea prim ei
biblioteci publice i acord dreptul de cetenie rom an
profesorilor i m edicilor strini stabilii la Roma. Refor
meaz, cu aju to ru l savanilor greci din Egipt, calendarul,
rm as n urm cu cteva luni fa de anul solar. Face de
asem enea m ari construcii publice la Roma, strnind adm i
raia contem poranilor, ca i a posteritii.
nelegnd c statu l rom an nu mai nseam n Rom a i
nici Italia, ia m suri im portante de reorganizare a pro
vinciilor, pe care ncearc s le contopeasc ct mai strns
cu nucleul iniial al im periului Reglem enteaz guverna
rea provinciilor si ia m suri p en tru n ltu rarea abuzuri
lor publicam'lor, hotrind ca im pozitele directe s fie pre
date statului nem ijlocit de ctre com unitile locale.
Acord dreptul rom an i latin m ultor orae provinciale,
asigurindu-le unora d intre ele o anum e autonom ie. Acest
fapt i atrage m uli partizani din provincie, aliai care
de m are folos n tim pul rzboiului civil nu aveau
nici o influen direct n viaa politic de la Roma.
n ncercarea de a m pca n tre ele i de a-i subor
dona p turile oam enilor liberi aflate n conflict, Caesar
se sprijinea n p rim u l rn d pe arm at, pe care a sporit-o

STUDIU INTRODUCTIV

4?

la m axim um : la un m om ent dat sub com anda lui se aflau


39 de legiuni, ia r la m oartea sa, cnd rzboiul se nche
iase, mai existau nc n im periu 26 de legiuni, aproape
dublu fa de cele existente la nceputul rzboiului civil.
P e n tru a-i atrage pe soldai, Caesar le m rise solda anual
de la 120 la 225 de dinari.
n ncercarea de a consolida poziia sclavagism ului
p rin suprim area conflictelor n interio ru l clasei dom i
nante, Caesar ncerca s opun tendinelor extrem iste,
mai ales ale aristocraiei, o coaliie de centru a stpnitorilor de sclavi, ajungnd, fr s-i dea seama, la pozi
ia pe care o com btuse alt dat, a lui Cicero, care lu p ta
p en tru pacea civil i nelegerea dintre clase (concordia
ordinum )80. M surile sale practice, care urm reau conso
lidarea poziiei stpnitorilor de sclavi n totalitatea lor,
aduceau n prim ul rn d n t rirea claselor avute, inclu
siv aristocraia, ca reprezentanii cei mai tipici ai clasei
dom inante, i nem ulum eau n acest fel pe vechiul su
aliat, plebea. Izvoarele antice atest unanim c n aceast
perioad Caesar nu num ai c si pierduse popularitatea,
dar ajunsese chiar u rt de popor8990*, i serbrile i banche
tele publice pe care le oferea nu puteau s n ltu re din
rndurile plebei nem ulum irile rezultate de pe urm a ne
glijrii intereselor ei eseniale.
A ristocraia, la rn d u l ei, dei cru at i chiar cople
it cu onoruri de ctre Caesar, nu putea suporta faptul
c i se luase p u terea politic i i se lim itaser posibili
tile de m bogire. Cum se ntm pl de obicei n astfel
de cazuri, v rn d s-i mpace pe toi, Caesar nem ulum ise
pe toat lumea.
Sprijinul su esenial, arm ata, capabil s paralizeze
aciunile violente ale p tu rilo r sociale nem ulum ite, nu
putea s suprim e ns i cauzele conflictelor i nem ul
um irilor. La adpostul ei Caesar i n trea tot mai m ult
poziia, concentrnd n m inile sale aproape toat p uterea,
dei aparent m eninuse form ele republicane i refuzase
unele p u teri acordate. P rin funciile sale de m are pontif,
89 Asupra acestei tendine centraliste vezi P. J a 1 Par civilis
concordia, n Revue des Etudes Latines", XXIX, 1961, pp. 210
231.
99 P I u t a r h, Caesar, 51; S u e t o n i u s , Caesar, 80 etc.

48

CICERONE POGHIRC

de tribun, dictator i im perator pe via, de censor al


m oravurilor .a., el deinea, de fapt, toat p u terea reli
gioas, politic i m ilitar de care se bucur un m onarh.
M eninerea com iiilor i a senatului n u nsem na nim ic
a tta vrem e ct candidaii cei m ai im portani erau num ii
de el, iar h o trrile sale aveau p u tere de lege. De altfel,
Caesar se silea p rin toate m ijloacele s slbeasc ct mai
m u lt chiar i acele in stituii pe care, fie i aparent, le
m ai pstrase. G ritoare este n aceast p rivin atitu d i
nea sa fa de consulat. Dei refuzase consulatul pe 10 ani
acordat de senat, el se strduia s subm ineze tot mai
m ult p u terea acestei m agistraturi, lsnd uneori m ult
vrem e neocupate posturile de consuli, alteori alegnd con
suli p e n tru o perioad derizorie91. La nceputul rzboiului,
atunci cnd ncercase s p tru n d n tem plu ca s ia
tezau ru l public, explica violena sa num ai p rin m p reju
rrile rzboiului i prom itea lui M etellus, care ncerca
s i se m potriveasc: Cnd glasul arm elor va nceta,
dup m pcare, atunci o s te urci la trib u n i o s
ncerci s-i atragi poporul92. n schimb, dup ce deve
nise stpn pe situaie, striga furios unui trib u n care n
drznise s nu se ridice n picioare la trecerea lui: Ei
bine, trib u n e Aquila, cere-m i acum republica"93. Dup
ce p rete x tu l nceperii rzboiului civil fusese repunerea
n funcie a trib u n ilo r plebei alungai i eliberarea rep u
blicii de stpnirea celor p u ini94, acum i alunga el nsusi
din funcie pe tribunii care stteau n calea tendinelor
sale m onarhice95 i el, fostul popular, in stau ra dictatura
personal. D up expresia lui nsui, republica nu mai
era nimic, deet un num e fr corp i form "96. Toate
94 Vezi cazul lui Rebillus, ales pentru o singur zi n locul
consulului mort i, pe aceast tem, glumele lui Cicero, care le
spunea senatorilor s se grbeasc s ajung s-l felicite pe noul
consul nainte de a i se termina consulatul, sau al lui Caninius
despre care spunea c acesta a fost consulul cel mai vigi
lent, cci n-a nchis de loc ochii n timpul consulatului su.
92 P 1 u t a r h, Caesar, 35.
95 Adic restaurarea instituiilor republicane (vezi S u e t o
n i u s , Caesar, 78).
94 Vezi p. 39.
95 A p p i a n, II, 108.
96 S u e t o n i u s . Caesar. 77.

/
STUDIU INTRODUCTIV

49

izvoarele antice vorbesc de tendinele sale m onarhice n


u ltim a p arte a vieii i chiar de in ten ia de a se proclam a
rege. P unnd pe prietenii si s-i ofere nsem nele regale,
el se fcea c le respinge p e n tru a ncerca atitudinea
m ulim ii, dar se supra atunci cnd aceasta n u se ar ta
dispus s-i acorde titlu l de rege97.
D orina de a se proclam a rege n u era, desigur, num ai
urm area gustului personal de putere. E xem plul lui A le
x a n d ru cel M are i ederea sa n Egipt i sugeraser, pro
babil, ideea c u n m are im periu nu poate fi organizat
dect pe baze m onarhice98. Tendinele sale m onarhice
strnesc nem ulum iri aproape n toate cercurile i o con
spiraie m potriva sa se form eaz nc spre sfritul anu
lui 45 .e.n. La aceast conspiraie iau parte nu num ai
adversarii si declarai, dar chiar i foti partizani ai lui
Pom peius, ca Q uintus Cassius i M arcus B rutus, care
trecuser de m ult de p artea sa, prim ind de la el cele mai
m ari onoruri, i chiar prieteni de-ai si, cum erau Caius
Casca, Trebonius, Tillius Cimber, M inucius Basillus i
nsui Decimus B rutus, prieten u l su de totdeauna, unul
dintre oamenii si cei mai apropiai99. Com plotul era
opera aristocraiei, care, p e n tru a atrage asupra lui nem ul
um irea public, se pare c se grbea inten io n at s-i
acorde cele mai neobinuite ono ru ri100.
Ocazia p e n tru a-1 suprim a pe Caesar a fost oferit de
u rm torul fapt: cutndu-se u n p rete x t oarecare pentru
proclam area sa ca rege, s-a gsit n crile sibiline o p re
zicere care afirm a c victoria^n O rient o va obine num ai
Vezi PI u t ar h, Caesar, 60; S u e t o n i u s , Caesar, 49 i 79;
A p p i a n. II. 108; Eutropius, VI, 25. Semnificativ este ntmplarea relatat de A p p i a n (loc. cit.) i S u e t o n i u s , 79: cnd
fu salutat de unii cu titlul de rege (latinete rex), Caesar, obser
v e d nemulumirea plebei, rspunse abil: ,.Nu snt Rex, ci Caesar;
fcndu-se c nu pricepe despre ce este vorba, el lsa s se cread
c a neles c oamenii, n loc s i se adreseze cu cognomenu
lui, Caesar, l-au salutat cu alt cognomen, i anume acela de Rex,
existent chiar i n familia sa (vezi p. 20, nota 3). n legtur cu
aceast ntmplare, vezi M. E. D e u t s c h , I am Caesar, not rex,
n Classical Philology", XXIII, 1928. pp. 394398.
98 Vezi C o l l i n s , op. cit., p. 128.
99 Vezi A p p i a n , II, 113.
oo Vezi P 1 u t a r h, Caesar, 57; F l o r u s , IV, 2.4
4 R zboiul g allic

50

CICERONE POGHIRC

un rege. Cum Caesar se pregtea s plece n expediie


m potriva lui B urebista101 i a prilor, se hotrse, pare-se,
ca n edina senatului de la idele lui m artie 44 (15 m ar
tie) s i se acorde titlu l de rege. C onjuraii au folosit
acest prilej i chiar la nceputul edinei l-au om ort cu
23 de lovituri de' pum nal la picioarele statuii lui Pom
peius.
P e n tru a explica uciderea neateptat i aparent
inexplicabil a unui om care, aflat n culm ea puterii, se
p u rta cu destul blndee, izvoarele antice prezint fap
tu l ca pe o h o trre a destinului i povestesc n legtur
cu aceasta o serie de prevestiri i nm plri ciudate102.
In realitate nu este vorba de nici o fatalitate, nici de
o ntm plare neexplicabil, de aciunea a rb itra r a ctorva
oameni. ncercrile sale de a suprim a gruprile politice
i de a reconcilia diversele p tu ri ale clasei dom inante
au dat gre i l-au compromis politic p rin inconsecvena
la care se vedea obligat. N em ulum indu-i vechii aliai,
Caesar se lipsise de baza social care-i asigurase venirea
la p u tere i dduse posibilitatea de a aciona contra sa
vechilor lui adversari, pe care zadarnic ncercase s i-i
atrag. Num ai aa se poate explica fap tu l c, sub u n
regim dictatorial, o conspiraie la care luau p arte 60 de
oam eni a p u tu t s rm n ascuns tim p de aproape jum
tate de an i s fie adus la ndeplinire n public, n
plin senat. O m orrea lui Caesar nu a schim bat, de altfel,
situaia i n u a adus restau rarea republicii, cum cre
deau conspiratorii103. D ictatura devenise absolut necesar
n acel m om ent si, chiar dac a r fi nvins Pom peius, re
zultatul ar fi fost acelai104. M oartea lui Caesar a rede101 Asupra acestui fapt vezi Istoria Romniei, voi. X, Bucureti,
1960. op. f87289.
102 Vezi P l u t a r h , Caesar, 63; A p p i an, II, 115116; S u e
t o n i u s . Caesar, 81, .a.
m3 Cicero, care nu i-a fost niciodat prieten iui Caesar, spune
c omorrea acestuia a fost fcut cu curaj brbtesc, dar cu
judecat copilreasc" (Ad Atticum, XIV, 21, 3).
104 Dup prerea unor cercettori, Augustus ar fi continuat
politica aparent republican a lui Pompeius i nu pe cea monar
hic a lui Caesar. Vezi n acest sens celebra lucrare a lui E d.
M e y e r , Caesars Monarchie uvd das Principat des Pomvejus,
ed. 2. StuttgartBerlin, 1919, i, mai recent, J. V a n O o t e g h e m ,
Pompee le Grand, btisseur d'empire, Bruxelle/, 1954.

STUDIU INTRODUCTIV

51

tep ta t p e n tru un tim p lupta d intre republicani i ceza^


rieni, iar dup nfrngerea republicanilor lu p ta p e n tru
p u tere n rn d u rile cezarienilor, dar pn la urm s-a
ajuns la in staurarea definitiv a principatului p rin p er
soana lui A ugustus. Acolo unde a dat gre geniul lui
Caesar, avea s reueasc abilul i crudul O ctavian105.
OPERA10'5
Caesar era, fr ndoial, u n om de aciune i nu un
lite ra t p rin vocaie, dei 'geniul su m ultilateral i ddea
posibilitatea s se sim t la el acas i n dom eniul lite
relor. Spre lite ra tu r l-a m pins coala, uzanele lum ii
din care fcea p arte (ca stim ulent exterior), d a r m ai ales
nevoia de a se ilu stra p rin orice m ijloace, i n prim ul
rnd interesul strict politic107.
1. Opera pierdut

A ntichitatea ne-a transm is sub num ele lui Caesar


o serie de titlu ri de opere din care, cu excepia Com en
tariilor, n u s-a p strat aproape nim ic108.
Vezi G. B o i s s i e r , op. cit., p. 319.
108 Asupra operei literare a lui Caesar, vezi (n afara trata
telor de istorie literar) mai ales urmtoarele lucrri mai gene
rale: H. O p p e r m a n n , Caesar, der Schritsteller und sein
Werk, Leipzig, Teubner, 1933; G. P e r r o t t a , Caesare scrittore,
Maia, I, 1648, pp. 532; W. T. A v e r y , Caesar, the man of
letters, n Classical Weekly", 1956, nr. 50, pp. 2328; F. E. A dc o c k, Caesar as man of letters, University Press, Cambridge,
1956 (trad, german la Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
1957); G. L u c k , Caesar als Schriftsteller, n Die Sammlung",
XII, 1957, pp. 236242; G. F u n a i o 1 i, Giulio Cesare scrittore,
n Stud. Rom., V, 1957, pp. 136150 s.a.
107 Vezi B o i s s i e r , Ciceron, p. 263; R. P i c h o n, op. cit.,
p. 237 .a.
108 Dintre izvoarele antice, vezi asupra lor mai ales S u e t o
n i u s , Caesar, 5556. Fragmentele operelor lui Caesar au fost
editate de A. K l o t z (Leipzig, Teubner, 1927) ca adaos la opera
apocrif (rzboaiele din Alexandria, Africa i Spania).

52

CICERONE POGHIRC

Se eiteaza astfel u n ele opere de tineree, ta ra ndoiala mai m ult nite


exerciii de coal, continuarea preocuprilor din vrem ea
studiilor: un poem in titu la t Laudele lui Her cule, o trage
die Oedip i o culegere de m axim e109, toate distruse din
ordinul lui A ugustus110, care le considera, probabil, nu pe
m sura dem nitii lui Caesar, pe care el se strduia s-l
zeifice. D intre ele culegerea de m axim e, desigur rezulta
tu l lecturilor sale, ar fi fost interesant p en tru stabilirea
orizontului 'cultural i a orientrii filozofice a lui Caesar.
Plinius cel T nr l citeaz i el pe Caesar ca autor
de versuri, uoare pe cit se p a re 111, fr s spun exact
despre ce fel de opere este vorba. Nu este exclus ns s
se refere la epigram e, dintre care una s-a p strat n Vita
Terenti a lui Suetonius. Este vorba de ase hexam etri,
sim pli i curgtori, n care Caesar el nsui u n p u rist
laud p u rita te a stilului lui T erentius, dar regret c aces
tu ia i lipsete fora comic (vis comica) p e n tru a-1 egala
pe m odelul su, M enandru.
G ustul p e n tru v ersuri l-a p stra t pn la btrnee,
cci, dup m odelul lui Cicero, cate i cntase consulatul,
Caesar a versificat, chiar n tim pul m arului, peripeiile
drum ului su de la Rom a n Spania, fcut n tr-u n tim p
record (24 de zile) n iarna anului 46 .e.n., n tr-u n poem
in titu la t Iter (,,D rum ul"). Elanul poetic i venea probabil
din sentim entul c va dobndi o victorie uoar i rapid,
d a r in ten ia de autoglorificare s-a dovedit nepotrivit,
cci n Spania l atep ta o lupt n care a fost la un pas
de dezastru.
Care va fi fost valoarea litera r a operelor poetice ale
lui Caesar e greu de stabilit dup cei ase hexam etri ps
tra i112. F ap tu l c A ugustus a interzis publicarea lor nu
e u n argum ent hotrtor, cci acesta a fcut-o, probabil,
nu din considerente literare. Un personaj al Dialogului
109 Care va fi fost titlul exact al culegerii nu tim. C i c e r o
(Ad fam., IX, 16, 4) le numete ct7roi{)y[i.aTa ; S u e t o n i u s
(Caesar, 56) dicta collectanea.
no Vezi S u e t o n i u s , Caesar, 56 fine.
111 P l i n i u s , Epistulae, V, 3, 5.
112 Vezi n aceast privin J. W. S p a e t h , Caesars poetic
interests, n Classical Journal1*, XXVI, 1931, pp. 588604.

STUDIU INTRODUCTIV

53

despre oratori al lui Tacitus, Aper, spune c Caesar (i


B rutus) au fcut versuri nu mai bine dect Cicero, dar
cu mai m ult noroc, cci puini snt cei care tiu c ei au
fcut v e rsu ri"113. E drept c A per este partizanul curen
tului nou n litera tu r i nu apreciaz nici chiar discursu
rile lui Caesar, pe care alii le-au elogiat.
In afara operei beletristice, C aesar
Lucrri
a m ai scris i dou opere cu un ca
savante
rac ter tehnic special.
U na d intre ele, D w inatio (A rta prezicerii")114, este,
desigur, u rm area funciilor religioase pe care le-a dei
nut. Despre coninutul operei nu se tie nimic. Suetonius
(loc. cit.) ne spune ns c e o oper de tineree, c n
aceast vrem e Caesar im ita stilul celebrului orator Strabo
i c n Divinatio a reprodus cuvnt cu cuvnt cteva
pasaje din discursul acestuia Pro Sardis.
C ealalt lucrare este un tra ta t de gram atic n dou'
cri, De analogia, scris n 55 .e.n. (sau 54), n tim pul
traversrii Alpilor, i dedicat lui Cicero, cruia i aduce
n introducere un strlucit elogiu115. T ra ta tu l are ca scop,
cum spune Cicero (loc. cit.), de a a r ta m etoda de a
vorbi corect latinete". D isputa anom alieanalogie" fu
sese viu dezbtut la greci i relu at i la Roma, cci
n aceeai vrem e e tra ta t de contem poranul lui Caesar,
savantul M arcus T erentius Varro. n aceast disput Cae
s a r apr teza savanilor alexandrini, analogia, dar el s-a
angajat n aceast ncurcat disput tehnic num ai pen
tru interesul practic deosebit pe care l prezenta pro
blem a norm elor exprim rii corecte i a stilului care tre
buie adoptat.
O pera nu ne este cunoscut dect dm cteva scurte
citate din gram atici ca Aulus Gellius, Charisius, M acrobius i Priscian. F ragm entele p stra te conin aproape
ns T a c i t u s , Dialogus de oratoribus, 21.
u i Amintit de S u e t o n i u s , Caesar, 55.
ii* Vezi C i c e r o , Brutus, 253. Asupra titlului operei i
adresrii ei lui Cicero, vezi A u l u s G e l l i u s , XIX, 8, 3, i
S u e t o n i u s , Caesar, 56. Asupra datrii i a naturii lucrrii,
vezi G. L. H e n d r i c k s o n , The De Analogia of Julius Caesar,
its occasion, nature and date, in Classical Philology", 1906,
pp. 97120, care opineaz pentru anul 54.

54

CICERONE POGHIRC

num ai recom andri practice asupra folosirii unor cuvinte


sau form e gram aticale. S-a p stra t ns i o idee teore
tic deosebit de im portant, care ne a ju t m ult n jude
carea stilului lui Oaesar: S te fereti de cuvntul nem ai
auzit i neobinuit aa cum se ferete eorbierul de o
stn e116. D up m rtu ria lui Cicero (loc. cit.), n prim a
carte a acestei lucrri se afirm a de asem enea c punc
tu l de plecare al elocvenei const n alegerea cuvinte
lor". Teza analogiei era i teza purism ului, nu n sensul
lui absurd, ci a l corectitudinii, al sim plitii i eleganei,
al evitrii barbarism ului i solecism ului i a oricrei ino
vaii care nu e n sp iritu l limbii. Caesar, omul de aciune,
i relev i n aceast lucrare teoretic spiritul su prac
tic i trebuie s-o recunoatem bunul su sim : uzul
curent a l vorbirii trebuie s ne fie model, iar acolo unde
exist dubii asupra uzului, analogia ne indic ce trebuie
s alegem 117.
Principiul analogiei, al regularitii gram aticale, l face
pe Caesar s* adm it n lim bajul obinuit o form ca p ar
ticipiul prezent al verbului a f i, ens, form folosit
exclusiv n lim bajul filozofic p e n tru a reda grecescul
T6 8v. 118. A lteori ns el nu mai urm eaz nici analogia,
nici uzul com un cnd recom and form ele de genitiv de
tipul huius die, huius specie119 sau dative ca senatu, victu,
aspectu120. Noi ns nu cunoatem argum entele lui Caesar
n aceast privin.
O p a rte im p o rtan t a operei lui
Oratoria lui
Caesar au constituit-o discursurile
sale, din pcate astzi p ierd u te 121.
D ebutul su n oratorie l-au constituit cele dou dis
cursuri m potriva lui Cnaeus Dolabella, in u t la 21 de
a n i122, i a lui Cnaeus A ntonius H ybrida. n cursul carieu A u l u s G e l l i u s , I, 10; M a e r o b i u s , Saturnale, I,
5, 2.
nr Vezi R. P i c h o n , op. cit., pp. 237238.
ns Vezi P r i s c i a n , 18.
119 A u l u s G e l l i u s , IX, 14.
iso Ibidem, IV, 16.
121 S-au pstrat doar cteva fragmente; vezi ediia lui
A. Klotz. ritat mai nainte, si, mai recent, H. M a l c o v a t i , Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae, Torino, 1955.
122 Vezi T a c i t u s , Dlalogus de oratoribus, 34.

STUDIU INTRODUCTIV

55

rei sale politice el a avut ocazia s in m ulte discur


s u ri123 n faa tribunalelor, n senat sau n faa trupelor
sale. n afara celor dou am intite mai sus, mai cunoatem
cteva titlu ri: Suetonius vorbete de un Pro Quinto, pe
care A ugustus l considera mai m ult opera grefierilor,
oare nu l-au p u tu t urm ri cum treb u ie124125; Tacitus pom e
nete un discurs n favoarea lui D edus S am nitul123. Despre
coninutul lor nu tim nimic. n schimb, alt discurs am in
tit de Suetonius (loc. cit.), Pro M etello, sau, cum inea
Caesar s-l intituleze, Quam scripsit pro M etello (Dis
curs pe care l-a scris p e n tru M etellus), este scris n m
preju rri pe care le cunoatem : n anul 62 .e.n., Caesar,
fiind pretor, m preun cu colegul su M etellus, n urm a
unor aciuni antisenatoriale sn t demii din funcie. Me
tellus e alungat, d a r Caesar, datorit abilitii sale, este
repus n funcie. D iscursul are ca scop s nlture acu
zaiile care li se aduceau, dar Caesar, form ulnd titlu l aa
cum precizeaz Suetonius, vrea s dea u n aer de obiec
tivitate operei, respingnd sub num ele lui M etellus acu
zaii care i se aduceau de fapt i lui.
A lte titlu ri de discursuri nu mai avem, dar cunoatem
din 'izvoarele asupra vieii sale o serie de alte m preju
r ri n care a vo rb it n public. U na d in tre cele mai sem ni
ficative este aceea n care a lu at cuvntul n aprarea
conspiraiei lui Catilina, de care se pare c nu era strin,
n aceste m p reju rri Caesar a gsit i curajul de a in te r
veni i abilitatea de a ncerca s-i salveze pe acuzai,
fa p t care ar fi reuit, dac nu avea loc in terv en ia lui
Cato. D iscursul este red a t de S allustius126, dar e cel m ult
un rezum at m ai m ult sau mai puin contiincios, dac nu
i prelu crat n m aniera lui Sallustius. n el apar unele
din ideile eseniale pe care le vom ntlni, spre exemplu,
n Com entariile asupra rzboiului civil: Caesar, revolu
ionarul, face n discurs apel la legalitate i la tradiie,
cutnd n ele un argum ent contra pedepsei cu m oar123 Brutus mrturisete c a citit mai multe: vezi C i c e r o ,
Brutus, 262.
124 Vezi S u e t o n i u s , Caesar, 55.
125 T a c i t u s , op. cit., 21.
126 De coniuratione Catilinae, 51.

CICERONE POGHIRC

56

te a 127. D iscursul vdete n plus o serie de tr s tu ri dem ne


de luat n seam cnd judecm a rta oratoric a lui Caesar.
Astfel, snt luate n batjocur procedeele retorice i este
form ulat expres ideea c faptele sn t m ai gritoare dect
floricelele de stil128.
D iscursurile care se ntlnesc n cursul operei sale
istorice, fie c snt n num ele su sau al altor personaje,
m ajoritatea n stil indirect, vdesc i ele calitile teore
tizate de el: claritate, precizie, lips de efecte stilistice
i de cuvinte rare; ceea ce vorbete este logica faptelor
i argum entele m ateriale, practice129.
Caesar fusese, dup cum tim , elevul lui Molon din
Rhodos, profesorul lui Cicero, eful unei coli care pro
m ulga o linie de m ijloc n tre cele dou extrem e: curen
tu l asianic, care cultiva retorism ul exagerat i efectele
ieftine, i cel aticist, partizan al raionalism ului i al
extrem ei sim pliti n stil i n inut.
C ontrar operei sale istorice, n care Caesar cultiv
voit extrem a sim plitate, n discursuri el pare s fi urm at
linia de m ijloc a colii din Rhodos, cci, dup m rtu ria
lui Suetonius130, se zice c p ronuna cuvintele cu voce
clar, avea gesturi i m icri pline de n su fleire i de
g raie". C om parat ns cu contem poranul su, Cicero,
partizan i el al aceleiai coli, Caesar reprezenta o linie
m u lt m ai m oderat n utilizarea efectelor retorice. O im a
gine destul de exact asupra a ceea ce reprezenta elocina lui Caesar ne putem face, de exem plu, din discursul
n procesul lui C atilina reprodus de Sallustius131 si mai
ales din discursul pe care Caesar i-1 atribuie lui Curio132.
A rta lui oratoric nu a n trziat s trezeasc adm i
raie nc din antichitate. Astfel. Suetonius soune c
dup acuzaia m potriva lui Dolabella a fost clasat in
contestabil p rin tre cei dinii avocai"133. Cele mai m ari
laude le-a p rim it din partea lui Cicero, cel m ai n m sur
De coniuratione CatiVnae, cap. 51, paragraf. 17 i urm.
jhidem, paragraf. 910.
129 Vezi R. P i c h o n, op. cit., p. 239.
is S u e t o n i u s , Caesar, 55.
i Cu rezervele fcute n pagina precedent.
132 C a e s a r , Rzboiul civil, II, 32.
133 S u e t o n i u s , Caesar, 55.

127
128

STUDIO INTRODUCTIV

57

s-o fac. n tr-o scrisoare ctre Cornelius Nepos, Cicero,


ludndu-i profunzim ea i bogia ideilor, frum useea im a
ginilor i elegana stilului, declar c nu vede care dintre
oratorii de profesie ar putea fi pui naintea lu i134. Ace
leai caliti le elogiaz Cicero i n alte opere135*. Foarte
sem nificativ este caracterizarea fcut de Q uintilian,
care spune c Caesar n discursurile sale are atta for,
atta ascuim e i avnt, nct este evident c le-a compus
cu aceeai energie cu care a p u rta t rzboaie"133.
Este d rept c exist i aprecieri de alt natur; astfel,
n dialogul lui Tacitus despre oratori, Messalla, partiza
nul vechii oratorii, spune c discursurile de tineree ale
lui Caesar mai erau chiar i pe vrem ea sa citite cu adm i
ra ie 137, dar Aper, adm iratorul noii elocine, face o re
m arc ce contrazice afirm aiile lui Q uintilian, spunnd
c Caesar a svrit n dom eniul elocinei, din pricina
planurilor sale m ree i a ocupaiilor m ultiple, mai puin
dect era de a tep tat din partea geniului su d iv in "138.
De altfel, chiar elogiile aduse de Cicero n B rutus pot fi
suspectate n ce privete obiectivitatea, cci vin n tim p
dup iertarea acordat lui Cicero de ctre Caesar p e n tru
participarea alturi de pom peieni n rzboiul civil i mai
ales ca rspuns la elogiul strlu cit pe care Caesar l
fcuse talentului lui Cicero n dedicaia tra tatu lu i De
analogia. Din aceste afirm aii p arial contradictorii, pu
tem conchide totui c Caesar a fost unul dintre oratorii
cei mai de seam ai vrem ii sale, avnd grij s ne ferim
ns de exagerri n aceast privin.
Scrisorile
O parte deosebit de interesant a
operei lui Caesar trebuie s-o fi con
stitu it corespondena sa, a tt cea oficial, ct i cea p ri
vat. P e vrem ea lui Suetonius se m ai p strau nc cule
gerile acestor scrisori. Astfel, el citeaz o culegere de
scrisori ctre senat, cele n care probabil Caesar ddea
seam de aciunile sale n calitate de guvernator, precum
i altele adresate lui Cicero sau prietenilor i rudelor
134 S u e t o n i u s , Caesar, 55.
138 Vezi. de ex.. C i c e r o . Brutus, 252 i urm.
138 Q u i n t i l i a n . Institutio oratoria, X. 1, 114.
137 T a c i t u s , Dialogus de oratoribus, cap. 34.
is8 ibidem , cap. 21.

58

CICERONE POGHIRC

sale. F r s n e spun nim ic despre coninutul sau a rta


lor, Suetonius relateaz c Caesar a adus o inovaie n
form a scrisorilor oficiale, nlocuind papirusul lung, n
form de sul, cu caiete cu pagini. Tot el relateaz c,
n scrisorile cu caracter m ai intim , Caesar utiliza un
cifru secret139. Din toat aceast bogat coresponden
n u ni s-a pstrat, din pcate, aproape nimic, afar de
cteva scrisori reproduse de Cicero, adresate lui sau altor
personaje de ctre C aesar140, sau aluzii la aceste scrisori.
Ele au toate un caracter p ro n u n at politic i ntregesc im a
ginea noastr despre Caesar, dezvluindu-ne unele intenii
pe care el le ascunde cu grij n operele sale istorice.
... , ,
....
Lucrarea care dezvluie cel mai bine
caracterul politic al operelor lui Cae
sar este pam fletul m potriva lui Cato. D up sinuciderea
lui Cato, care, aa cum s-a artat, a produs ata vlv
la Rom a (anul 46 .e.n.), Cicero a scris o laud a lui
Cato (Laus Catonis)m , un elogiu strlucit al personali
tii acestuia, p rin care agita spiritele republicane pe
care Caesar ncerca cu greu s le potoleasc. A larm at de
ecoul lucrrii lui Cicero, Caesar l ndeam n la nceput
pe H irtius s rspund elogiilor lui Cicero p rin tr-o oper
in titu la t Anticato, dar nem ulum it, se vede, de scrierea
acestuia i de efectul mai degrab co n trar142 pe care,
pare-se, l stm ise n public, scrie el nsui u n nou A n ti
cato. n aceast oper, Caesar, de obicei att de m surat,
se ar ta m ai p u in clem ent fa de Cato m ort dect fa
de adversarii rm ai n via, cci nu se sfiete s pngreasc m em oria unui astfel de om, spunnd, de pild,
c ar fi fost beiv etc. G estul lui Caesar se explic p rin tr-u n m otiv de ordin personal. n tre Cato i Caesar exis
tase o dum nie ireductibil, de n a tu r politic, dar,
iso S u e t o n i u s , Caesar, 56.
140 Vezi, de ex., C i c e r o , Ad Atticum, cartea a IX-a scri
sorile 6, 7, 13, 14, 16 i cartea a X-a, scrisoarea 8.
141 Asupra ei ca i asupra rspunsurilor lui Caesar vezi
M. B r o z e k , De Catonis laudatione a Cicerone scripta deque
vituperatione contra laudationem illam a Caesare scripta, Meander, XIV, 1959, pp. 321336.
142 C i c e r o , Ad Atticum, XII, 44.

STUDIU INTRODUCTIV

59

poate, i tem peram ental. Cato sim ise foarte de tim p u


riu inteniile dictatoriale ale lui Caesar i-l urm rise
cu nverunare de-a lungul ntregii lui activiti, opunndu-se n senat la toate aciunile lui Caesar i uneori
reuind s le m piedice. n afara urii personale recente,
dei de dom eniul trecutului, Caesar avea un interes m ult
mai im portant i mai actual, i anum e de a terge im
presia produs de elogiul lui Cicero si de a potoli agita
ia republican, com prom indu-i eroii143.
Din fericire p e n tru faim a lui Caesar, aceste pam flete
s-au pierdut, dar, din pcate, o dat eu ele i elogiul
lui Cicero. n v eru n area politic i lipsa de obiectivitate,
vdit n aceast oper, trebuie ns s ne previn n
judecarea lucrrilor sale istorice, care in s par att
de im pariale.
2. Opera pstrat

Opera capital a lui Caesar o constituie C om enta


riile sale asupra cam paniilor din Gallia (Com m entarii de
bello Gallico) i a prim ei cam panii din rzboiul civil
(Comm entarii de bello civili).
Genul
Dei trateaz problem e de istorie,
Comentariilor
Comentariile lui Caesar nu snt opere
de istorie p ropriu-zis144. Com m entarii nsem nau etim o
logic, ca i n accepia epocii, m em orii", sim ple note
asupra evenim entelor, n genul ju rnalelor personale mo
derne, m enite s consemneze faptele mai dem ne de a
fi reinute. G enul com entariilor era practicat nc din
vechim e la Roma. Se cunosc astfel o serie de comen
tarii oficiale (Comm entarii sacrorum, augurales, consu143 Caracterul propagandistic al lucrrii lui Caesar rezult
foarte bine din faptul c, defimndu-1 pe Cato, l menaja , to
tui pe Cicero, autorul Laudei lui Cato, aducndu-i elogii i spunnd c nu se poate compara, el, un militar, cu marele orator.
u i A surra genului, vezi F. B o e m e r . Der Comme^tarins.
Zur Vorgeschichte und literarischen Form der Schriften Caesars,
n Hermes, LXXXI, 1953, pp. 210250: M. R a m b a u d , Lart
de la deformation historique dans Ies Commentaires de Cesar,
Paris, 1953, p. 112 i urm.; M. R u c h , Cesar, le Commentarius
et la propagande autour de l'annee 45, n Bulletin de l'Association Guillaume Bude, 1959, p. 507 i urm.

60

CICERONE POGHIRC

lares, Com m entarii rerum urbanarum etc.), n care, spre


deosebire de docum entele oficiale, ca Acta senatus, care
aveau ca scop doar fixarea oficial a rezultatelor edin
elor organelor adm inistrative, se notau toate faptele i
problem ele dezbtute, care ar fi p u tu t interesa n viitor,
n ce privete com entariile particulare, ele erau fie co
lecii de nsem nri din experiena personal, fie m em orii
cu caracter autobiografic i cu n u an adesea apologe
tic. Acest din urm gen este cunoscut nc de la sfritul secolului al doilea prin com entariile lui Caius Sempronius Tuditanus, consulul anului 129. C om entariile pu
teau fi i n versuri, poem ul lui Cicero De consulatu sua
fiind un exem plu n aceast privin. Ca atitudine ele
constituiau o justificare a posteriori, prin sim pla expu
nere a faptelor. T endina lor apologetic i autobiogra
fic i fcea pe rom ani s le deosebeasc net de istoria
propriu-zis, care cerea n general o anum e detaare de
subiect. Caesar nsui, care aduce com entariul la perfec
iune, nu este considerat istoric de critica litera r a n
tic: Q uintilian, trecnd n revist n cartea a X -a lite
ra tu ra latin, nici nu-1 pom enete p rin tre istorici, dei
vorbete de el ca orator.
n ce privete form a, com entariile n u erau prea bine
definite, p uind fi scrise, cum s-a vzut, i n versuri.
Cele n proz ns se distingeau n general p rin tr-u n stil
sim plu, nem podobit, i p rin lipsa preocuprii artistice. Ele
nu erau deci nici istorie, nici lite ra tu r pro p riu -zis145.
G enul acesta de scriere a fost prefeComentariile lui
ra c]e Caesar p e n tru a-si consem na
faptele de arm e din mai m ulte mo
tive. Istoria propriu-zis se ocupa la Roma, cum s-a
artat, cel p uin pn la Caesar, de fap te mai ndepr
tate n tim p. Or, Caesar, om ul de aciune, sim ea foarte
puin atracie p en tru epocile trecute, pe el interesndu-1
evenim entele i pasiunile contem porane. n d ep rtarea n
tim p trebuia s dea autorului o anum e perspectiv neDe altfel istoria era, n concepia antichitii, un gen
literar.

STUDIU INTRODUCTIV

6]

cesar judecii de valoare a acestor fapte, cci istoria


era n concepia rom anilor retoric i m oraliza
toare. R etorism ul ns i repugna lui Caesar, care pre
fera, cum s-a vzut, s lase faptele s vorbeasc. Cit
privete tendina m oralizatoare (aprecierea de valoare a
evenim entelor istorice i extragerea de nvm inte pen
tru viitor), ea nu-i convenea p e n tru c, descriindu-i pro
priile fapte, el a r fi fost n acest caz i erou i judec
tor, i orice judecat de valoare ar fi p ru t lipsit de
obiectivitate. S tilul de proces-verbal al com entariilor, de
nud expunere a faptelor, i convenea cel m ai m ult lui
Caesar, n tru ct ddea u n aer de obiectivitate, care a i
nelar de altfel pe m uli d intre cititorii si antici i
m oderni.
In afara interesului, i a lte m otive l-a u determ inat
pe Caesar s prefere genul com entariilor. La cartierul su
general, n tim pul cam paniilor p u rtate, se inea, dup m ode
lul faim oaselor E fem eride regale ale lui A lexandru cel
Mare, u n ju rn a l destul de am nunit al evenim entelor,
necesar n prim ul rn d ntocm irii rapoartelor regulate
care trebuiau prezentate senatului. P e lng aceasta, Cae
sar mai avea la ndem n rapoartele generalilor si asu
pra aciunilor care nu se petrecuser n im ediata lui p re
zen. N eputndu-i perm ite s piard prea m ult tim p
cu literatu ra, Caesar a u rm rit n Com entariile sale des
tu l de aproape aceste m ateriale. Unii critici literari mo
derni consider c com entariile n u snt dect o sim pl
stilizare i ordonare a m aterialului din ju rn al n sensul
care-i convenea lui, i cred c adesea el a inclus n opera
sa rapoartele b ru te ale generalilor1'*8.
Din adoptarea genului rezult i stru c tu ra com enta
riilor: relatarea pe c t posibil strict cronologic a fap te
lor i dedicarea cte unei cri fiecrui an.
na Aa explic unii relatarea tehnicist i foarte dezvoltat
a lucrrilor de asediu de la Massilia, de exemplu (Rzboiul civil,
I I , 8 12) sau expunerea aciunilor lui Curio n Africa (ibidem,
I I , 2344) .a. Asupra acestuia din urm, vezi P. M e n g e , 1st
Csar der Verfasser des Abschnittes iiber Kurios Feldzug in
Africa? n Programm der Landschule Pforta, I, 1910, i II,
1911.

CICERONE POGHIRC

62

P rim u l d in tre com entariile lui Caesar


cuprinde evenim entele proconsulatului su n Gallia. El este form at din
opt cri, d in tre care prim ele apte, scrise d e Caesar
nsui, descriu evenim entele anilor 58 52 .e n., iar ul
tim a, opera generalului su H irtius, se ocup de cam pa
niile anilor 51 50 .e.n. A supra felului cum a scris Cae
sar aceast carte i a datei publicrii ei, cercettorii
m oderni nu snt de acord. Unii (cei mai puini) consi
der c lucrarea a fost scris i publicat ctre sfritul
cam paniei din Gallia. Alii cred c fiecare c a rte . a fost
scris i publicat separat, la sfritul fiecrui a n 1'57; n
sfrit, o a tre ia teorie, pare-se cea mai plauzibil,
susinut de cei mai m uli cercettori, consider c fie
care carte a fost scris separat, pe ani, dar c lucrarea
a fost publicat integral n iarna anului 52 51 .e.n.,
dup victoria asupra lui V ereingetorix. A rgum entele de
n a tu r stilistic, de stru ctu ra lucrrii sau de logica eve
nim entelor (contradicii sau, dim potriv, trim ite ri de
la o carte la alta) aduse n sprijinul unei teorii sau a
celeilalte asu p ra redactrii crii snt departe de a fi
decisive, fiecare teorie p u tnd fi aproape la fel de bine
su sin u t147148. In schim b, ideea c lucrarea a fost publicat
integral n anii 52 51 pare destul de bine dem onstrat.
A rgum entul h o trto r n aceast p rivin este fap tu l c
Caesar tocm ai n aceast perioad avea nevoie cel mai
m ult de o justificare a aciunilor sale n Gallia, a cror
legalitate i necesitate erau contestate cu ndrjire n
acrast vrem e149. n tre ag a lucrare tinde s dem onstreze
necesitatea im perioas a aciunilor lui Caesar i pericolul
im inent pe care l rep rezen tau trib u rile gallice libere i
mai ales cele germ anice p e n tru p u tere a rom an.
Commentarii
de bello Gallico

147 Asupra acestei teorii vezi, mai recent, K. B a r w i o k ,


Kleine Studien zu Caesars Bellum Gallicum, Rheinisches Mu
seum, 98, 1955. pp. 4172, i articolul lui Th. H a s t r u p din
Classica et Mediaevalia, XVIII, 1957, pp. 5974.
148 Asupra ntregii discuii vezi M. R a m b a u d , op. cit., pp.
911; o teorie mixt a redactrii i publicrii operei n trei
trane, puin convingtoare, d L. H a 1 k i n, La date de publi
cation de la Guerre des Gaules de Cesar, n Melanges Paul Tho
mas, Gnd, 1930, pp. 407416.
u Vezi mai sus pp. 3637.

STUDIU INTRODUCTIV

63

n afara acestei sim ple justificri, opera i servea n


acest m om ent i ca un instru m en t de propagand pen
tru cucerirea opiniei pu b lice n vederea alegerilor de
consulat la care inteniona s candideze i la care ntm pina drza opoziie a senatului150. Dovada cea m ai bun
c p artea scris de Caesar (prim ele ap te cri) a fost
publicat la data indicat este fap tu l c Caesar i-a n
tre ru p t aici definitiv povestirea, pe care n-a m ai re
luat-o nici cnd s-a decis s scrie evenim entele rz
boiului civil. F ap tu l este i u n puternic argum ent n spri
jinul scopului strict propagandistic al lucrrii: o ase
m enea oper i era foarte necesar n perioada dezbate
rilor aprige din anii 52 49 .e.n., dar ea nu mai putea
juca nici un rol dup dezlnuirea rzboiului civil, cnd
evenim entele din G allia trecuser pe un plan cu totul
secundar n atenia publicului. Dovad c pe Caesar
l interesa n u descrierea evenim entelor i pregtirea de
m aterial p e n tru viitorii istorici, ci efectul lor im ediat
asupra publicului contem poran, este fap tu l c, dei a
mai tr it civa ani, nu s-a gndit s-i duc pn la
capt m em oriile asupra rzboiului din Gallia. C artea
scris de H irtius, care, dup m rtu risirea autorului ei151,
avea ca scop s fac legtura n tre rzboiul grille si rz
boiul civil, a fost compus, dup toate probabilitile,
n perioada d in tre m oartea lui Caesar (15 m artie 44 .e.n.)
i m oartea lui H irtius (27 aprilie 43 .e.n.).
Scopul propagandistic este i m ai evi
C om m entary
d
e n t n Com entariile asupra rzbo
de bello civili
iului civil. Lucrarea conine descrie
rea evenim entelor de la izbucnirea rzboiului (nceputul
anului 49) i pn n octom brie 48, la scurt vrem e dup
nceperea unui nou rzboi, cam pania din A lexandria152.
150 Vezi de ex.. n aceast privin. U. K n o r h e , Caesars
Com.mentarii, ihr Gege^stand und ihre Absicht, n Gvmnasium",
LVIII, 1951, pp. 139160, i C. E. S t e v e n s , The Bellnm Gallieum os a work of propaganda, n Latomus, XI, 1952,
pp. 3D 16517Q.
151 Vezi prefaa crii a VIII-a a Rzboiului gallic.
132 Celelalte evenimente au fost expuse n trei opere, care
nu-i aparin, dei au fost transmise sub numele lui: Bellurn
Alexardrinum, Bellurn Africavum i Bellum Hispaniense, dintre
care prima se bnuiete c este tot opera lui Hirtius, autorii
celorlalte dou fiind necunoscui.

64

CICERONE POGHIRC

Aa cum ne este transm is, opera este m prit, con


tr a r obiceiului, n trei cri, dei conine evenim entele
doar a doi ani. Acest fa p t a fcut pe filologi s consi
dere c prim a i a doua (cea de-a doua, de altfel, con
ine doar 44 de capitole fa de cele 87 ale prim ei), care
tra tea z evenim entele anului 49, form au n realitate o
singur carte, separat n dou doar din m otive de co
m oditate de editorii antici153. A supra com punerii i d a
trii ei, discuiile sm t chiar mai contradictorii dect asu
pra Rzboiului gallic. O pera este evident neterm inat,
cci se oprete n m ijlocul evenim entelor i, dup p
rere a celor m ai m uli, ea nu a fost editat n tim pul vie
ii a u to ru lu i154.
Cit privete data la care se consider c a fost scris,
e a oscileaz n tre 48 i 44, anul m orii lui Caesar. P o r
nind de la cteva locuri din cartea a IlI-a a Rzboiului
civil, n care se spune aa cum am aflat dup term ina
rea rzboiului"155, unii filologi cred c lucrarea a fost
scris dup ncheierea definitiv a rzboiului, deci dup
cam pania din Spania (prim vara lui 45 .e.n.)153. Pasa
je le respective pot fi ns foarte bine in te rp re ta te i ca in
terpolri ale prim ului editor antic al crii, fap t dem onstra
bil i prin unele argum ente de ordin stilistic. Alii, consta tn d c o dat a tt de trzie este imposibil, socot c
a r fi fost scris dup cam pania din A frica sau chiar mai
devrem e, im ediat dup evenim entele pe care le de
scrie157.
158 Asupra problemei vezi F. W. K e l s e y , The Cues of
Caesar, n Classical Journal", II, 19061907, pp. 4958.
154 Argumente serioase asupra editrii ei n timpul vieii lui
Caesar vezi la K. B a r w i c k , Caesars Bellum civile (Tendenz,
Abfassungszeit und Stil), Berlin. 1951, p. 108 i urm.
155 Vezi Rzboiul civil, III, 18, 57, 104.
156 Vezi n aceast privin teoriile lui M. R u c h, Cesar, le
Commentarius et la propagande autour de l'annee 45, n Bul
letin de lAssociation Guillaume Bude", 1959, p. 507.
157 n afara operei citate a lui Barwick vezi n aceast pri
vin J. H. C o l l i n s , On the date and interpretation of the
Bellum Civile, n American Journal of Philology", LXXX, 1959,
pp. 113132, care crede c lucrarea a fost scris n Egipt n
4847 .e.n. Sceptic n privina argumentelor politice aduse n
sprijinul acestei datri se arat A. K a r 1 h a u s, n Zur Datierung von Csars Bellum Civile, n Musaeum Helveticum",
XV, 1958, pp. 5674.

STUDIU INTRODUCTIV

63

Dac avem n vedere scopul propagandistic al lu


crrii i urm rim tendinele evidente care apar n ea,
data cea mai plauzibil a com punerii Rzboiului civil
(term inus ante quem ) trebuie plasat la scurt vrem e
dup term in area cam paniei din Grecia. n m om entul n
care nvinsese pe Pom peius i se considera stpn pe
situaie, Caesar avea nevoie de o oper propagandis
tic care s justifice aciunile sale, s arunce vina rz
boiului asupra adversarilor si, com prom indu-i, i s
ncerce p rin toate acestea i m ai ales p rin trm biarea
clem enei lui Caesar, de care se vorbete a tt de des
n lucrare, s arate fotilor partizani ai lui Pom peius
inutilitatea continurii rzboiului i s liniteasc spiri
tele, dndu-le sigurana iertrii i a pcii. Tot n spri
jin u l acestei datri vorbete i fap tu l c lucrarea nu
este term in at i m ai ales locul unde se n treru p e. Cae
sar a fost, pe ct se pare, depit de evenim ente. n
tim p ce el scria lucrarea spernd n efectul ei politic,
pom peienii se regrupaser n Africa, rencepnd rzboiul,
n asem enea condiii, cnd arm ele aveau cuvntul, conti
nuarea lucrrii n u m ai prezenta p e n tru Caesar im por
ta n a politic pe care o avusese n in teniile lui, i de
aceea el a p rsit i aceast lucrare, ca i Rzboiul gallic,
lsnd-o neterm inat.
D up cam pania din Africa, cnd Caesar devine ntr-ad ev r stpn pe situaie, n u el este cel care trebuie
s-i conving adversarii de necesitatea nelegerii, ci
acetia snt cei nevoi ti s-i im plore iertare a i s-i caute
prietenia. A ciunea fiilor lui Pom peius n Spania, dei
extrem de prim ejdioas p e n tru Caesar, nu a fost dect
ncercarea unor desperai p e n tru care n u m ai exista alt
soluie. Ct privete perioada de dup aceast campanie,
Caesar era prea ocupat cu problem ele reorganizrii i
rzboiul civil era o faz prea depit ca s mai prezinte
p en tru el a tta interes nct s-i consacre u n tim p preios.
Vrem ea exact a com punerii lucrrii este, desigur,
greu de stabilit. K. B arw ick158 crede c, asem eni Rz
boiului gallic, lucrarea a fost scris i publicat, pe cri,
la sfritul fiecrui an de evenim ente cuprinse, lucru
158 K. B a r w i c k , op. cit., p. 123 i urm.
5 R zboiul g allic

66

CICERONE POGHIRC

greu de dovedit m ai ales n ce privete publicarea. N u


este ns de loc exclus ca ea s fi fost scris n m ai
m ulte etape. Aa, de pild, o p arte a evenim entelor anu
lui 49 .e.n., pn la ncheierea prim ei cam panii din
Spania, este foarte posibil s fi fost scrise pe drum , la
ntoarcerea din S pania159. M ult tim p liber p e n tru astfel
de ocupaie a avut de asem enea Caesar n prim ele luni
ale anului 48 .e.n., cnd atepta n Illyricum venirea tru
pelor sale din Italia. Cel mai ntins rgaz ns i l-a oferit
ederea n Egipt dup ncheierea ostilitilor.
O ricare a r fi fost ns tim pul n care a fost scris,
Rzboiul civil vdete grave im perfeciuni de stil i de
structur, care a ra t clar nu num ai c n -a fost publicat
n tim pul vieii autorului, dar c el nici n-a reu it s-i
dea ultim a form 160.
L ucrrile p stra te snt, f r ndoial,
Valoarea Comentariigj par,ea ,c ea mai valoroas a operei
or
lui Caesar, constituind un docum ent
de prim rang p e n tru cunoaterea epocii.
Astfel, Rzboiul gallic ne furnizeaz o serie de date
extrem de preioase p e n tru cunoaterea istoriei gallilor
i a germ anilor i a rap o rtu rilo r dintre acetia i statu l
rom an. A lturi de povestirea am nunit a scenelor de
lupt, snt cuprinse n ea date despre aezarea trib u rilo r
gallice i germ anice, despre rap o rtu rile d intre ele, despre
organizarea social, a rta m ilitar, caracterul, credinele
i obiceiurile acestor triburi. Caesar este n aceast p ri
vin o surs deosebit de im portant p e n tru etnografia
Galliei i G erm aniei din acea vrem e, care, fr inform a
iile lui, n e-ar fi foarte slab cunoscut. Pe ling inform a
iile incidentale, Caesar rezerv pri ntregi din opera
sa p e n tru descrierea felului de via al trib u rilo r gallice
i germ anice161. n afara datelor cu caracter etnografic,
5 S nu uitm c Caesar i-a scris tratatul De analogia n
timpul traversrii Alpilor din Gallia n Italia.
fi supra ar est' r imperfec'uni. vezi rrri jos, pp. 7576.
Dintre numeroasele lacune ale Rzboiului civil, cel puin unele
s-ar putea s nu fie datorate pierderii unei buci din manuscris,
ci s fie locuri rmase necompletate de autor.
oi Vezi, de exemplu, Rzboiul gallic, I, 1 (descrierea Gal
liei), II, 98 (belgii), III. 9 (veneii), IV. 13 (suebii), 5 (gallii),
V, 1216 (britannii), VI, 1120 (gallii), 2128 (germanii) etc.

STUDIU INTRODUCTIV

67

deosebit de im portante snt inform aiile asupra structurii


sociale a populaiilor cu care Caesar a v e n it n contact.
D iferitele trib u ri gallice i germ anice se aflau n faze
mai napoiate sau mai n aintate ale trecerii de la com una
prim itiv spre sclavagism, m ai p strn d n bun m sur
rm ie ale vechii ornduiri.
Opera lui Caesar ne arat foarte clar care a fost rolul
cuceririi rom ane n acest proces de descom punere a ve
chilor relaii sociale162. La m ulte d intre trib u rile pom e
nite de Caesar se ducea n aceast perioad o lupt
acerb n tre m asele populare, care ncercau s m enin
vechile rap o rtu ri de relativ egalitate n interio ru l obtii,
i vrfurile aristocratice care lu p tau p rin toate m ijloacele
s-i nsueasc ct m ai m ult din p roprietatea altdat
colectiv i s-i asigure suprem aia politic. A ristocraia
m ilitar era sprijin it n aceast aciune de casta preo
easc a druizilor, care deinea n m na sa, pe lng p u
terea religioas propriu-zis, arm e deosebit de puternice
ca in te rp re ta re a dreptului tradiional, a rta prevestirilor
i a vindecrii i chiar i scrierea.
Ornduirea gentilie, cu venicile lu p te d in tre gini
i triburi care o caracterizeaz, a facilitat ptru n d erea ro
m anilor, la care gallii fceau adesea apel n nenelegerile
dintre ei.
In terv en ia rom an grbea procesul de in stau rare a
relaiilor sclavagiste, sprijinind aristocraia local n lu p ta
ei m potriva m aselor. D atorit acestui fapt, aristocraia
a fost aceea care a nlesnit adesea ptru n d erea rom a
nilor, pactiznd cu ei m potriva com patrioilor si.
V aloarea docum entar deosebit a datelor lui Caesar
rezult din aceea c ele nu snt inform aii de a doua
m n, din auzite, ci m rtu ria unui om care a cunoscut
personal m ajoritatea acestor fapte, trin d aproape 10 ani
n m ijlocul populaiilor descrise. P rin am ploarea i exac
titatea inform aiilor aduse, Caesar este cel care a fcut
s in tre definitiv n istorie populaiile gallice i germ a
nice.
182 Caesar este, dup cum se tie, unul din izvoarele de baz
ale lui F. Engels, n lucrarea Originea familiei, a proprietii
private i a statului.

68

CICERONE POGHIRC

Preioas este i valoarea docum entar a Rzboiului


civil, m ai ales dac avem n vedere puin tatea izvoa
relor contem porane cu aceast perioad. O serie de date,
personaje sau faze din desfurarea rzboiului ne snt
uneori cunoscute exclusiv din relatarea lui Caesar. Deo
sebit de preios este fap tu l c lucrarea lui Caesar ne ajut
de cele mai m ulte ori s reconstituim n u num ai istoria
faptic a Romei n aceast perioad, ci i pe cea politic.
U n interes deosebit prezint com entariile lui Caesar
sub rap o rt m ilitar, d a t fiind geniul m ilitar incontestabil
al autorului. Ele au atras de m ult atenia unor m ari gene
rali ai vrem urilor m oderne: Napoleon a scris la Sfnta
E lena u n bogat com entariu (Precis sur Ies guerres de
Jules Cesar) asupra operelor lui Caesar.
m
.
.... Inform aia faptic n tln it n opeTendma politic rele M Caesar este n general co
rect i ngrijit. Spre deosebire de alte izvoare, care
accept fr prea m ult sp irit critic date p u in controlate
i adesea de-a d rep tu l fanteziste, Caesar ne ofer de cele
mai m ulte ori date sigure i nu denatureaz faptele.
n ce privete ns in te rp re ta re a lor, cauzele eveni
m entelor i m obilul aciunii oamenilor, treb u ie s fim
deosebit de prudeni. Nu trebuie s uitm c Caesar era
interesat n cel m ai nalt grad n evenim entele pe care le
descria, fiind n acelai tim p un abil politician, i c
opera lui are n in ten ia autorului o vdit tendin pro
pagandistic. A p arenta obiectivitate a lucrrii, stilul ei
rece de proces-verbal, ap aren ta ei tehnicitate, lim itarea
voit la relatarea s-a r p rea exact de date i fapte
sn t de foarte m ulte ori o m asc m enit s ascund ct
mai bine inteniile politice ale lui Caesar. Dac nu dena
tureaz faptele, Caesar le grupeaz n aa fel nct citi
to ru l s trag singur concluzia pe care v rea s i-o im
pun autorul.
T rebuie spus c lui Caesar i reuete adesea aceast
intenie. nc din antichitate, m ajoritatea cititorilor s-au
lsat am gii de aceast aparent obiectivitate163. Tot de
163 printre victimele mai recente ale acestei iluzii, vezi, de
exemplu, N. J. d e W i 11. The non political nature of Caesar's
Commentaries, in Transactions and Proceedings of the Ameri
can Association", 1942, pp. 341352.

STUDIU INTRODUCTIV

69

atunci ns au existat oam eni care au neles n a tu ra acestei obiectiviti. Astfel, contem poranul i p rietenul su
Asinius Pollio a r ta c Comentariile lui nu sn t scrise
nici cu ngrijire, nici cu respectul adevrului, cci Caesar
crede prea uor m ulte lucruri svrite de a lii164, iar pe
cele svrite de el le-a redat greit fie intenionat, fie
din scpri de m em orie"165. Critica nceput de el s-a
dezvoltat foarte m ult n epoca m odern, la nceput mai
ales ca reaciune la elogiul fr rezerve adus obiectivitii lui Caesar de Napoleon al III-lea. Istoricii i mai
ales filologii m oderni au publicat nenum rate opere n
care au a r ta t contradiciile sau neverosim ilitatea unora
d intre afirm aiile lui Caesar i m ai ales lipsa lor de con
cordan eu alte izvoare168. Astfel, una din trstu rile
cele mai izbitoare ale operei unui revoluionar" cum a
fost Caesar este tendina lui de legalitate, de a ar ta c
ntotdeauna a acionat n lim ita legilor i n interesul
poporului i adesea chiar a senatului rom an. El ncearc
s justifice toate aciunile sale din rzboiul cu gallii,
duse n prim u l rn d din do rin a lui de m rire i din
nevoia de m bogire, ca fiind fcute exclusiv n inte
resul poporului rom an. P e n tru nim eni nu este un secret
ns c n acea epoc gallii erau departe de a mai rep re
zenta un pericol direct p e n tru Italia. Pericolul germ anic,
de care Caesar face atta caz, pare s fi fost n bun
m sur real, cel p u in p e n tru provinciile im periului. Caesar
im Asinius Pollio se nela, desigur: Caesar mai mult se fcea
c le crede.
185
Suetonius,
Caesar,
56.
Asupra
aprecierii
lui
Asinius Pollio, vezi G. V r i n d. Asinii Pollioms iudicium de
Caesaris Commentariis, n Mnemosyne", LVI, 1928, pp. 207213.
166 Opera capital n aceast privin o constituie teza lui
M. l i a m b a u d , L'art de la deformation historique dans Ies
Commentaires de Cesar, Paris, 1953. n afar de aceasta, mai
vezi, printre altele, P. H ii b e r, Die Glaubwilrdigkeit Csars in
seinem Bericht uber den gallischen Krieq, Bamberg, 1931;
K. R a r w i c k , ori. cit., mai ales cap. I, ..Die Tendenz des Pelium
Civile", pp. 985; W. L e h m a n n , Die Methode der Propa
ganda in Csars Schriften, unter besonderer Beriicks'chtigung
der Commentarien vom Biirgerkrieg, Marburg, 1951; J. H. C o l
l i n s , Propaganda, ethics and psychological assumptions in Cae
sar's writing, Frankfurt a. M., 1952; J. P. V. D. B a l s d o n ,
The veracity of Caesar, n Greece & Rome", 1957, pp. 1928

CICERONE POGHIRC

n s n u reuete dect cu greu s dem onstreze c n


aceste aciuni el a fost cel atacat. n ceea ce privete
teza c ofensiva este cea m ai bun aprare, tim prea
bine la ce a p u tu t s duc n cursul istoriei aplicarea ei.
T endina de legalitate e i mai evident n Rzboiul
civil. Caesar se strduiete p rin toate m ijloacele s arate
c n u el, ci adversarii lui au dezlnuit rzboiul, i c
p tru n d e re a sa n Italia n -a avut dect scopuri strict
legale: 1) s apere drep tu rile trib u n ilo r107; 2) s elibereze
poporul rom an de o grupare oligarhic167168*; 3) s-i apere
p ropria dem nitate de nedreptile adversarilor101. Dup
relatrile lui, s-ar p rea c nu exist nici un republican
m ai convins dect el, cci n ntreaga sa oper nu se
gsete aproape nici o urm de tendin m onarhic170,
aa nct aprcape c n u se ntlnete n operele sale vreo
idee care s nu poat fi aprobat de Cicero sau chiar de
Cato.
Ct privete pe adversarii si, ei comit ntotdeauna cele
m ai m ari ilegaliti171.
Dac e s-l credem pe Caesar, m arul su asupra Ita
liei n 49 .e.n. a gsit asentim entul general i nici o
a rm at de cuceritori n -a fost p rim it cu atta entuziasm .
Este destul s com parm aceste afirm aii cu spusele lui
Cicero, care se n treab dac este vorba de un general
al poporului rom an sau de H annibal ca s ne dm seam a
de adevrul lor172.
Tot astfel, el caut perm anent s arate ct de in te re
sai i de egoiti snt adversarii si Lentulus, Scipio,
Cato, Pom peius nsui n tim p ce las s se cread
c nu exist om m ai dezinteresat, m ai devotat binelui
public dect el, care, dup cum tim, i-a u rm rit cu atta
n d rjire i abilitate propriul interes n desfurarea eve167 Vezi Rzboiul civil, I, 5, 22, 32 etc.
ies Op. cit., I, 22, 85.
i9 Ibidem, I, 78, 22, 32.
170 Intr-un singur loc (Rzboiul civil, I, 32), invitnd pe sena
tori s vin la Roma spre a lua parte la edinele senatului con
duse de el, i previne c, n cazul cnd refuz colaborarea, el
nu se va da n lturi s administreze singur statul.
171 Vezi Rzboiul civil, cartea I, nota 58, 63 etc.
172 C i c e r o , Ad Atticum, VII, 11.

STUDIU INTRODUCTIV

71

nimemtelor, chiar atunci cnd cauza pe care o reprezenta


el era cea dreapt.
Dac, aa cum s-a artat, este adevrat c Caesar se
ferete s denatureze direct faptele relatate, el folosete
adesea ns un procedeu foarte comod de a scpa de lu
crurile care nu-i convin: omisiunea. Aa, de pild, Caesar
n u ' num ai c om ite s justifice trecerea R ubieonului173174,
dar nici nu pom enete de acest evenim ent, tot aa cum
nu pom enete de arderea bibliotecii din A lexandria, n
tmplat din vina lu i17/. Tot astfel, num ele lui Cicero nu
este pom enit niciodat n to t cursul Rzboiului civil,
dei este lucru cunoscut c n decurs de cteva luni (ia
nuariem artie 49) Cicero a fost solicitat de 17 ori de
ctre Caesar s cad la nelegere. Pe de o parte rela ta
rea refuzului acestuia n u era n in teresu l su, pe de alta
Caesar avea to t in teresu l s-l m enajeze pe Cicero, cci
m pcarea cu el i-a r fi atras m uli partizani.
A sem enea exem ple de deform are abil a faptelor s-ar
putea nm uli. T rebuie s recunoatem ns c n exe
geza lui Caesar s-a exagerat adesea, vzndu-se contra
dicii i inexactiti chiar i acolo unde nu exist175*. Ade
seori expuneri aparent contradictorii urm resc n fond
aceeai ten d in de a servi interesele politice ale lui
Caesar, diferite uneori de la o epoc la a lta 173.
Dac studiem ns cu atenie unghiul de deform are
al reflectrii realitii n opera lui Caesar, obinem o
im agine destul de exact i de com plet a epocii.
173 Rzboiul civil, I, 7 i u rm .
174 Op. cit., III, 104.
u* Ca exemplu de ct de departe s-a mers n demascarea"
inteniilor lui Caesar, vezi cazul lui J. H a r m a n d, Deux pro
blemei du De bello Gallico, I: Qui fut Vercingetorix?, n Ogam,
VII, 1955, nr. 37, pp. 326, care ncearc s demonstreze c
rscoala general a gallilor de la sfritul lui 54 .e.n. a fost
declanat de Caesar nsui, iar conductorul rscoalei, eroul na
ional al gallilor, Vercingetorix, nu era dect. . . agentul lui
Caesar!
17B U n e x e m p lu s tr lu c it d e e x p lic a re ju s t a u n e i a stfe l de
c o n tra d ic ii a p a re n te l c o n stitu ie s tu d iu l p ro f. A. I. D o v a t u r,
O preTopur h A phobhct, p ublicat n BecTHiiK apeBHefl HCTopmi".
1957, n r. 3, p p . 101 121.

72

CICERONE POGHIRC

D atorit tendinei de a p rea obiec


tiv p rin evitarea judecilor de v a
loare i prezentarea nud a faptelor,
este foarte greu s ne form m o prere exact asupra,
concepiilor sale despre lum e i via. R are sn t operele
literatu rii antice care s conin a tt de puine idei gene
rale ca scrierile lui C aesar177, i aceasta nu p e n tru c
autorului i-a r lipsi ideile generale, ci din tendina rem ar
cat m ai sus. D esigur c sentinele filozofice nu lipsesc
cu totul la C aesar178. M ajoritatea ns snt sim ple obser
vaii cu caracter empiric, de cele m ai m ulte ori locuri
comune care adesea nu spun m are lucru n ceea ce p ri
vete concepiile generale ale lui Caesar.
Caesar a fost, cum s-a artat, un dem ocrat n m ajo
rita te a aciunilor sale, dar acest lucru se observ foarte'
ra r n opera sa. U nul d in tre rarele exem ple de acest fel
l constituie un episod al rzboiului civil n care, trebuind
s fie duse tratative, Caesar insist ca ele s aib loc n
faa trupelor, care s-i dea prerea n aceast p riv in 179,
n alt parte, Caesar, nrobitorul Galliei i viitorul dicta
tor, recunoate c toi oamenii p rin n a tu ra lor tind spre
libertate i ursc sclavia"180. A lteori ns lim itele de clas
sn t evidente, ca n cazul cnd, discutnd problem a dato
riilor, pe care, cum s-a artat, el n-a rezolvat-o radical,
afirm c a aduce ca scuz srcia i a te plnge de
calam itile proprii sau de cele ale tim pului i a vorbi
despre dificultile unei vnzri la licitaie e treaba unui
suflet m ediocru"181. Aceeai lim it apare i cnd vorbete
de stupida i b arb ara ngm fare11 a allobrogilor182.
Concepiile lui
Caesar

177 Una dintre caracteristicile eseniale ale operelor literare


din antichitate este, dup cum se tie, faptul c snt presrate
cu sentine. Asupra reflexiilor generale ia Caesar, vezi J. C r a i g ,
The general reflections in Caesar's Commentaries, n Classi
cal Rewiev", 1931, pp. 107110, i R. P r e i s w e r k , Sententiae in Caesars Com m entaries n Musaeum Helveticum", 1945,
pp. 213226.
178 Vezi. de exemplu. Rzboiul civil. I, 67; II, 4. 8, 27, 29, 36,
39; III, 18, 20, 28, 73, sau Rzboiul gallic, I, 14; III, 10, 18; VII,
84 etc.
179 Rzboiul civil, III, 19.
789 Rzboiul gallic, III, 10.
181 Rzboiul civil, III, 20.
182 Ibidem, III, 59.

STUDIU INTRODUCTIV

73

In general ns sentinele lui vdesc o orientare rea


list, practicist. Astfel, dup el, experiena este stpna
tu tu ro r lucrurilor dac i se adaug inteligena om e
neasc"183. A jutorul p e n tru om st n tria lui sufle
teasc"184 i, dac nu toate sn t fericite, norocul trebuie
a ju tat de efortul om ului"185186.
n legtur cu aceste din urm sentine, se pune o
problem foarte dezbtut: dac Caesar credea sau nu n
so art180. S oarta (Fortuna) este adeseori pom enit n ope
rele sale187. Cum s-a mai spus, Caesar nu era un supersti
ios, fiind n sinea lui un ateu, dei a d ein u t im por
tan te funcii religioase. Lucrul ne este atestat chiar de
izvoarele antice188. El nu s-a crezut niciodat favorizat
n mod special de soart, i invocarea ei are drept scop
de cele m ai m ulte ori s scuze n to rstu ri nefavorabile
ale evenim entelor, aruncnd asupra sorii vina propriilor
sale eecuri. Legenda norocului lui Caesar este o creaie
trzie, care nu e strin de propaganda cultului im perial.
A cestea snt liniile m ari, pozitive de altfel, ale con
cepiei lui Caesar, aa cum rezult ea din puinele reflecii
generale ale operei lui. Din pcate, spre deosebire de cei
lali istorici rom ani, el nu i-a expus n capitole speciale
concepiile asupra istoriei, n special, i a vieii, n ge
neral.
183 Rzboiul civil, II, 8.
iei Ibidem, III, 28.
185 ibidem, III, 73.
186 W. F o w l e r , Caesar's conception of Fortuna, n Clas
sical Rewiev, XVII, 1903, pp. 153156; E. T a p p a n , Julius Cae
sar and Fortuna, n Transactions and Proceedings of the Ame
rican Philological Association", 1927, XXVIIXXVIII; i d e m ,
Julius Caesar's luck, ibidem, 1930, XXII; H. E r i c s s o n , Caesar
und sein Clilck, n ,,Eranos, 1944, pp. 5769; C. B r u t s c h e r ,
Caesar und sein Gliick, n Musaeum Helveticum", XV, 1958,
pp. 7583.
187 Vezi, de exemplu, Rzboiul civil, I, 52, 59, 60; III, 10, 14,
27, 72, 73.
188 Vezi. de exemplu, S u e t o n i u s , Caesar, 59, 81 etc. Asu
pra problemei religiozitii lui, vezi G. C o s t a , La concezione
religiosa di Cesare, Convivium, 1935, pp. 579600; E. G i o v a n e 11 i, La religione di Cesare, Milano, 1937.

74

. ,

CICERONE POGHIRC

. .

Aa cum s-a aratat, in ansam blul


litera tu rii latine, neleasa in sensul
ei larg, antic, genul com entariilor era d intre cele mai p uin
literare". Caesar l-a ales nu din cauza lipsei de ncli
n ri artistice, cci el a cultivat i beletristica, ci p e n tru
c servea mai bine inteniile sale politice, oferindu-i acel
aer de obiectivitate necesar n faa cititorilor contem
porani care adeseori aveau alt prere dect el asupra
evenim entelor descrise. Caesar vrea s par c apeleaz
num ai la inteligena cititorului, n u i la afectelfe lui, i
de aceea evit intenionat artificiile artistice. El nu cul
tiv n general descrierile grandioase, g ruprile artificiale
de evenim ente n vederea obinerii unui efect etc. Peste
tot el are aerul c face o sim pl descriere a faptelor, i
im presia de m re i spectaculos pe care o dau adesea
unele pasaje din opera sa rezult mai ales din am ploarea
evenim entelor i a energiilor om eneti desfurate dect
din a rta litera r propriu-zis189*.
stilul
Lim ba operei sale este conform cu
sim plitatea stru ctu rii e ii0. Cu greu
se poate nchipui o fraz mai lipsit de figuri de stil i
de orice podoabe artistice191, i aceasta tocmai ntr-o
epoc n care Cicero a dus m eteugul frazei nflorite la
culm ea perfeciunii.
C alitile izbitoare ale stilului su snt m ai ales sim
plitatea, claritatea sintaxei i p u rita te a vocabularului.
Efectul acestor caliti asupra contem poranilor, obosii n
bun m sur de retorica destul de ncrcat a tim pului,
189
Vezi asupra artei Comentariilor lui Caesar, C i c e r o
Brutus, 262.
ido Vezi H. O p p e r m a n n , Caesar's Styl, n Neue Jahrbiicher fiir das Klassische Altertum, 1931; R. F r e s e , Be'trge
zur Beurteilung der Sprache Caesar's, mit besonderer Beriicksichtigung des Bellum Civile, Miinchen, 1900; W. A. 0 1 d f at h e r G. B l o o m . Caesars grammatical theories and his own
practice, in Classical Journal", 1927, pp. 584602; M. L. U h l f e 1 d e r. Further thoughts on Caesar and latinity, in Classi
cal Journal*1, 50. 1954. pp. 6566.
101 Cf. A. L a P e n n a, Tendenze e arte del Bellum civile
di Cesare, n Maia", V, 1952, pp. 191233; G. P a s c u c c i , /
mezzi espressivi e stilistici di Cesare nel processo di deformazione storica dei Commentarii, n Studii Classici e Orientali",
6, 1957, pp. 134174.

STUDIU INTRODUCTIV

73

ca i asupra posteritii, a fost izbitor. Cicero, au to ritatea


suprem n m aterie, spune c dintre toi oratorii rom ani
Caesar vorbete latina cea m ai elegant192, elegan pe
care o subliniaz i Q uintilian193. Tacitus, la rn d u l su,
i laud claritatea194.
S nu ne lsm ns nelai de aceast sim plitate i
s o considerm lipsit de a rt i de intenie. Cicero a
observat foarte bine c ea este efectul unor studii nde
lungate i dificile i al unui efort apreciabil195196.' M eritul
lui Caesar este n aceast p riv in cu a tt m ai m are, cu
ct acest efort nu se observ n opera sa. Exist, desigur,
n Comentariile sale i m ulte pasaje inegale ca valoare,
mai neglijent redactate (aglom erri obositoare de ablative
absolute, rep etarea suprtoare a substantivului reluat
p rin pronum ele relativ etc.)198. A ceste neglijene snt m ult
m ai num eroase i m ai suprtoare n Rzboiul civil, unde
altu ri de pasaje excelent scrise, ca episodul lui Curio n
A frica din cartea a Il-a, exist num eroase locuri unde
abia cu greu se poate constata ce a v ru t s spun auto
rul. C ontrastul d intre Rzboiul gallic i Rzboiul civil n
aceast p rivin este a tt de m are, nct n secolul trecut
m uli filologi cu autoritate au form ulat ndoiala c Rz
boiul civil ar fi opera lui C aesar197. P rerea aceasta este
astzi unanim respins, neglijenele rem arcate gsindu-i
192 C i c e r o , Brutus, 252.
Q u i n t i 1 i a n, Institutio oratoria, X, 1, 114. Noiunea
de elegan trebuie neleas, cum just au artat unii critici mo
derni, n sensul ei etimologic mai degrab, acela de grij exce
siv pentru puritatea vocabularului, pentru alegerea cuvintelor
(elegantia este legat de verbul eligere a alege"), lucru teoretizat
de Caesar nsusi (vezi mai sus. p. 54). Asupra problemei vezi
K. D e i c h g r b e r , Elegantia Caesaris, n Gymnasium", LVII,
1950, p. 112 i urm.
i*4 T a c i t u s , Dialogus de oratoribus, 25.
195 C i c e r o , Brutus, 252.
196 Vezi, de exemplu, Rzboiul gallic, I, 6: erant omnino
i t i n e r a duo, quibus i t i n e r i b u s . . . i multe altele.
197 Vezi H. M o s n e r . Num Caesar Bellnm Civile scrivserit?
Program Kulmbach, 1865; H e i d t m a n n , Habev w ir ausreichende
Garantien fiir die Echtheit der dem C. Julius Caesar zugeschriebenen rei Biicher de Bello Civili? Essen, 1867; W u t k e,
Quaestiones Caesarianeae, Neisse, 1872; R. M e n g e , De auctoribus Commentariorum de Bello Civili, Weimar, 1873.
im

76

CICERONE POGHIRC

suficient explicaie n faptul c Caesar n -a reu it s


term ine Rzboiul civil i c n tex tu l pe care l cunoa
tem astzi snt incluse adesea m ateriale b ru te din ju rn a
lul cartierului su general sau din rapoartele ofierilor.
Num ai astfel se pot nelege aceste neglijene i stilul
adesea soldesc" al Rzboiului civil p rin opoziie cu
elegana Rzboiului gallicm .
Cu excepia acestor fapte, operele lui Caesar snt u nul
d in tre modelele de curat i frum oas lim b latineasc
i nu pe ned rep t ele constituie de sute de ani coala obli
gatorie p rin care trebuie s treac toi cei ee vor s cu
noasc lim ba latin.
, Aa cum s-a artat, antichitatea nu-1
LOm eralL ra atin
Pe Caesar drept istoric.
M uli dintre criticii literari m oderni
nu-1 socot nici ei u n istoric de prim ordin, reprondu-i
c e prea preocupat de conflictele de m om ent, lipsit de
dezinteres i de profunzim e, interesat m ai m ult de topo
grafia exact, itinerarul, fazele luptelor sau construirea
m ainilor de rzboi dect de cauzele evenim entelor i de
m ersul istoriei199. Defectele ar tate snt n bun m sur
reale, dar ele snt mai degrab ale genului lite ra r pe care
i l-a im pus dect ale autorului. Astzi, tim , de pild
ct de ubred este i obiectivitatea acelor istorici care
este pus de obicei n opoziie cu lipsa de dezinteresare
a lui Caesar. C aracterul tehnicist al Com entariilor lui
Caesar nu trebuie s ne nele: sub aparena de procesverbal, Caesar fcea istorie, i adesea istorie de bun
calitate. L ucrul acesta l-a neles perfect Cicero cnd a
spus c se nal cei care cred c el a voit ca alii s
aib m aterial preg tit de unde s-l ia p e n tru a scrie isto
ria. Acest lucru convine poate celor naivi, care doresc s
zugrveasc cu ornam ente de stil aceleai fapte istorice,
dar nu ncurajeaz pe oamenii cu raiu n e sntoas s
m ai scrie o dat aceeai istorie"200.
198 Traductorul Rzboiului civil din prezenta lucrare a n
cercat s redea fidel calitile i defectele operei, considernd c
ar fi greit s creeze impresia unor fraze curgtoare acolo unde
ele nu exist n original. n asemenea locuri, singura preocupare
a fost aceea a inteligibil itii textului.
las Vezi, de exemplu, R. P i c h o n , op. cit., pp. 239 i 245.
zoo C i c e r o , Brutus, 262.

STUDIU INTRODUCTIV

77

Dac Caesar n u ocup n istoriografia rom an prim ul


loc20120, aa cum l-a ocupat n societatea tim pului su, el
este totui, fr ndoial, u n u l d intre cei mai valoroi
istorici latini.

.
.
T extul Rzboiului qalhc, care a fost
Caesar in romineto
, ,. , .
t
,
totdeauna studiat m coala, a form at
obiectul a num eroase ediii, com plete sau pariale, cu
note p e n tru uzul elevilor.
P rim a traducere a fost fcut de C. Copcinianu n
18 7 2202, ca rspuns la concursul in stitu it de Societatea
Academic Rom n, la care se oferea u n prem iu din
fondul Cuza. Mai trziu au mai a p ru t num eroase tra
duceri n iu x te colreti ale unor cri izolate, cele care
se studiau n general n coal (de ex. I, II, VI). n secolul
nostru, o traducere complet, n general corect, cu un
studiu introductiv destul de bogat, dar nvechit ca con
cepie (bazat mai ales pe Th. Mommsen), a dat Tudor D.
tefnescu. T raducerea lui a cunoscut tre i ediii203.
n ce privete Rzboiul civil i opera apocrif, m ult
m ai ra r editat, n tru c t nu se stu d ia n coal, el s-a
bucurat de o singur traducere n rom nete, fcut tot
p e n tru concursul Societii Academice, n 1877, de D. Caianu204. Dei lu crat cu destul n g rijire i dovedind un
efo rt stilistic rem arcabil p e n tru acea vrem e, ea este astzi
o ra rita te bibliografic, devenit inutilizabil, ca i Rz201 Vezi considerarea exagerat a lui Caesar ca cel mai mare
istoric latin la E. L u t i, Nemo in historia rerum gestarum validior Caesare fuit, n Latinitas", V, 1957, pp. 2432G2.
202 Comentariele lui Caiu Juliu Cesare de belulu galicu, tra
duse de C. Copcinianu. Tiprite i premiate din fondul Cuza
de Societatea Academic Romn, Bucureti, 1872.
w C e s a r i A u l u s H i r t i u s , Cucerirea Galiei de ctre
romani, trad, de T. D. tefnescu, Craiova, 1913. A doua ediie
a aprut la Bucureti n 1924. Cea de-a treia, Craiova, 1939,
poart titlul Straja la Rin.
204 Comentariele lui Caiu Juliu Cesare de belulu civile, ur
mate de Comentariile de belele alexandrinu i africanu ale lui,
A. Hirtiu, precum i de Comentariele de belulu ispanicu ale unui
autoru anonimu, traduse de D. Caianu. Tiprite i premiate din
fondul Cuza de Societatea Academic Romn, Bucureti, 1877.

78

CICERONE POGHIRC

boiul gallic al lui C. Copcinianu, d atorit m ai ales im po


sibilei ortografii latinizante a epocii.
T raductorii celor dou opere ale lui Caesar publicate
n prezentul volum au lu a t ca baz tex tu l ediiilor din
colecia G uillaum e Bude205, confruntndu-1 i uneori corectndu-1 dup ultim a ediie d in e d itu ra G. B. T eubner203.
205 C e s a r , Guerre des Gaulles, t. III, texte etabli et traduit par L. A. Constans, 2-e ed., Paris, Les Belles Lettres, 1941,
i C e s a r , La guerre civile, t. III, texte etabli et traduit par
Pierre Fabre, 4-e ed.. Paris, Les Belles Lettres, 19541959.
2Cai us J u l i u s C a e s a r , I: Bellum Gallicum, edidit
Otto Seel, Lipsiae, B. G. Teubner, 1961, cu o prefa deosebit de
interesant (p. ICXXII), i II, Commentarii Belii civilis, edi
dit Alfredus Klotz, Lipsiae, Teubner, 1957.

RZBOIUL GALLIC
CARTEA

1
G allia n tre ag 1 este m p rit n trei pri, d in tre
care o p arte este locuit de belgi2, alta de aquitani, iar a
treia de cei care n lim ba lor se num esc celi, iar n lim ba
latin galii. Aceste popoare se deosebesc n tre ele prin
limb, obiceiuri i legi. Gallii snt desprii de aquitani
p rin fluviul G arum na, ia r de belgi p rin M atrona i Sequana3. Cei m ai viteji d intre toi snt belgii, p e n tru c
ei snt cei mai izolai de traiu l bun i civilizat din P ro
vincia rom an4; la ei vin foarte ra r negustori5 care aduc
lucruri ce contribuie la rroleirea sufletelor i snt cei
mai apropiai de germ ani, care locuiesc pe m alul cellalt
al R inului i cu care se rzboiesc fr ncetare.
Din acelai m otiv, helveii6 ntrec n brbie pe cei
lali galii: aproape n fiecare zi se lupt cu germ anii, pe
care sau i resping de pe terito riu l helvet, sau i atac
n propria lor ar. inutul ocupat de galii este aezat
spre nord; el ncepe de la fluviul Ron, se m rginete cu
G arum na, oceanul i ara belgilor, iar nspre sequani7
i helvei ajunge pn la Rin. ara belgilor, aezat la
nord-est, ncepe acolo unde se term in G allia i ine
pn la cursul inferior a l Rinului. A quitania se afl la
nord-vest8 i se ntinde de la fluviul G arum na pn la
m unii P irinei i pn la acea p arte a oceanului care ud
coastele Spaniei.
2
La helvei, om ul care se distingea cel mai m ult prin
originea i bogia sa era Orgetorix. Acesta, n tim pul
consulatului9 lui M arcus Messala i M arcus Piso10, a fcut
o conspiraie a nobilim ii11. El i-a convins concetenii s
em igreze n m as cu tot avutul, spunndu-le c le va fi
foarte uor s pun stpnire pe ntreaga Gallie, deoa
6 R zboiul g a llic

82

CAESAR

rece ei i n trec pe toi n vitejie. P e helvei i-a fost cu


a tt m ai uor s-i conving, cu cit acetia snt nconjurai
d in toate prile de stavile naturale: d in tr-o p arte de
Rin, fluviu foarte larg i adnc care desparte a ra helve
ilo r de G erm ania; din alt p a rte de Ju ra , m uni foarte
nali care se afl n tre ara sequanilor i cea a helve
ilor, i din a treia p a rte de lacul L em annus12 i de flu
viul Ron, care desparte Provincia noastr de teritoriul
helveilor. Din aceast cauz, ei n u p u tea u s fac in
cursiuni pn departe i le venea greu s se rzboiasc
cu vecinii, lucru care provoca o m are durere unui popor
a tt de rzboinic. In afar de asta, ei socoteau c te ri
toriul lor, care avea 240 000 de pai13 n lungim e i
180 000 n lim e, era prea mic fa de num rul locuito
rilo r14, de gloria m ilitar i de vitejia lor.
3
D eterm inai a tt d e aceste m otive, ct i de autori
tatea lui O rgetorix, helveii au h o trt s fac pregtirile
necesare n vederea plecrii, i anum e s cum pere ct
m ai m ulte care i vite de povar, s fac sem nturi pe
m ari suprafee p e n tru a avea pe drum o c a n titate
suficient de g ru i s ntreasc legturile de pace
i de prietenie cu popoarele vecine. A u socotit c aceste
pregtiri vor putea fi term inate n doi ani; p rin tr-o lege
ei fixeaz plecarea p e n tru cel de-al treilea an. Cu aduce
rea la ndeplinire a hotrrilo r luate a fost nsrcinat
O rgetorix. A cesta i lu asupra sa sarcina de a m erge
n solie la popoarele vecine. P e drum l convinge pe
sequanul Casticus, fiul lui C atam antaloedis15, care dom
nise m uli ani n a ra sequanilor i care prim ise din p a r
tea senatului rom an titlu l de p rie te n "16, s pun m na
pe dom nia17 care aparinuse mai nainte tatlui su. De
asem enea m ai convinge s ncerce acelai lucru i pe
h ed u u l18 D um norix, fratele lui Diviciacus, care deinea
pe atunci prim ul ran g 19 n cetate i era foarte iubit de
m ulim e i cruia i ddu pe fiica sa n cstorie. El le
ara t c e foarte uor s duc la bun sfrit aceast
aciune, deoarece el nsui este pe punctul de a obine
puterea n ara sa; le mai spune c nim eni nu se ndo
iete c helveii snt poporul cel mai puternic din toat
G allia i i d cuvntul c va obine p e n tru ei p u tere a

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

83

cu aju to ru l arm atei i a bogiilor sale personale. Vor


bele lui O rgetorix conving pe Casticus i Dum norix. Toi
trei se leag p rin ju rm in te solem ne i sper c, deve
nind regi ai celor tre i popoare20, care snt cele m ai m ari
i mai puternice, s ajung stpnii ntregii G allii21.
4
De acest plan au aflat helveii n u rm a unui den u n .
P otrivit obiceiului lor, helveii au obligat pe O rgetorix
s se apere n lanuri; n caz c a r fi fost condam nat,
urm a s fie ars de viu. n ziua procesului, O rgetorix a
adus din toate p rile n faa judecik pe toi ai si, vreo
10 000 de oameni, precum i pe toi clienii22 i dator
nicii23 si, care erau foarte num eroi. D atorit prezenei
lor, el s-a p u tu t sustrage de la obligaia de a vorbi24.
n tim p ce concetenii si, revoltai de aceast a titu
dine, ncercau s-i apere drepturile cu aju to ru l arm elor,
iar m agistraii adunau u n m are num r de oam eni de la
ar, m oare Orgetorix. Se presupune, aa cum cred i hel
veii, c s-ar fi sinucis25.
5 D up m oartea lui O rgetorix, helveii au s t ru it n
h otrrea lor de a-i prsi ara. Cnd, n sfrit, au soco
t it c snt pregtii p en tru plecare, au dat foc tu tu ro r
oraelor, vreo 12 la num r, satelor, n n u m r de vreo 400,
caselor izolate i au ars tot griul pe care nu l-au p u tu t
lua cu ei. n felul acesta, n ltu rn d orice speran de
ntoarcere acas, s-au preg tit s n fru n te toate prim ej
diile. Fiecare treb u ia s-i ia fin p e n tru tre i luni. H el
veii conving pe rau raci28, pe tulingi27 i pe latobici28,
vecinii lor, s ia aceeai hotrre, s dea foc oraelor i
satelor i s plece m preun eu ei; n sfrit, se aliaz
i prim esc la ei pe boiii29, un popor de dincolo de Rin.
care trecuser n N oricum i asediaser N oreea30.
6 Erau num ai dou drum uri pe u n d e 1pu teau iei din
ar. U nul31, ngust i anevoios, trecea p rin ara sequa
nilor, n tre m unii J u ra i fluviul Ron; pe aici abia p u tea
trece un singur car. Pe lng asta, mai era i dom inat
de un m unte foarte nalt, aa nct o m n de oameni
ar fi fost de ajuns p e n tru a opri cu u u rin trecerea.

84

CAESAR

C ellalt drum trecea p rin Provincia noastr; acesta


era m ult m ai uor i mai lipsit de obstacole, deoarece
n tre a ra helveilor i cea a allobrogilor32, popor supus
de curnd33, curge Ronul, care are mai m ulte vaduri. U lti
m ul ora al allobrogilor i cel mai apropiat de ara hel
veilor este Geneva. Acest ora se leag de terito riu l
helvet p rin tr-u n pod.
Deoarece se p rea c ailobrogii nu n u tre a u nc gnd u ri bune fa de rom ani, helveii credeau c-i vor putea
convinge s le ngduie s treac p rin ara lor; n caz
de refuz, ar fi folosit fora.
D up ce toate pregtirile de plecare au fost gata, hel
veii au fixat ziua n care treb u ia s se adune toi pe
m alul Ronului. Aceast zi era ziua a cincea dinaintea
calendelor lui aprilie34, n tim pul consulatului lui L. Piso
i A. G abinius35.
7
A duondu-i-se la cunotin c helveii ncearc s
treac p rin Provincia noastr, Caesar se grbete s p r
seasc Rom a36; el se n d reap t n m ar forat spre Gallia
T ransalpin i ajunge la Geneva. Aici ordon s se recru
teze din ntreaga Provincie u n n u m r cit mai m are de
soldai (n G allia T ransalpin n u era dect o singur
legiune37) i poruncete s se taie podul care ducea la
Geneva. A flnd de sosirea lui Caesar, helveii trim it la
el ca soli pe oamenii cei m ai de vaz din trib, n fru n te
cu Nam m eius i Verucloetius. Acetia erau nsrcinai
s-i spun lui Caesar c helveii intenioneaz s treac
p rin Provincie fr s fac vreun ru, deoarece nu aveau
alt drum , i s-l roage s nu se opun. Caesar, care nu
uitase c helveii om orser pe consulul L. Cassius38, c
btuser i trecuser pe sub jug39 arm ata rom an, soco
tea c n u trebuie s le ngduie s treac. El gndea c
aceti oam eni dum noi nu se vor abine de la stric
ciuni i violene dac li se va perm ite s treac p rin
Provincie. Totui, p e n tru a ctiga tim p pn la sosirea
trupelor ce urm au s fie recrutate, rspunde solilor c
vrea s se mai gndeasc la aceast chestiune i, dac mai
aveau ceva de obiectat, s revin la idele lui aprilie"40.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

85

8 n acest tim p, cu ajutorul legiunii pe care o avea


cu el i al soldailor care veniser din Provincie, con
struiete pe o ntindere de 19 000 de pai de la lacul
Lem annus, oare-i vars apele n Ron, i pn la m unii
Ju ra, care despart a ra sequanilor de a helveilor u n
zid n alt de 16 picioare41 i un an. D up term in area
acestor lucrri rnduiete strji peste tot, construiete i
ntrete cetui de aprare, p e n tru a putea opri m ai
uor pe helvei n cazul c acetia a r ncerca s treac
fr voia lui.
n ziua stabilit, solii au venit din nou la Caesar.
Acesta le spune c tradiia poporului rom an nu-i ng
duie s lase pe cineva s treac p rin Provincie; dac hel
veii vor ncerca s treac cu fora, el i va o p ri.
Helveii, nelai n speranele lor, au ncercat cte
odat ziua i de cele m ai m ulte ori noaptea, s-i fac
drum fie cu aju to ru l corbiilor legate u n a de alta i al
plutelor construite n acest scop, fie folosind vadurile
Ronului, unde fluviul are adncim ea cea m ai mic. Izbindu-se ns de fortificaii i fiind respini de atacurile sol
dailor i copleii de loviturile sulielor, au ren u n a t la
aceste planuri.
9 Le mai rm nea u n singur drum , i anum e acela
din ara sequanilor; datorit ngustim ii trectorilor, ei
n -ar fi p u tu t trece pe aici fr consim m ntul sequa
nilor. Cum ns nu puteau s-i nduplece pe acetia, tri
m it o solie la heduul Dum norix, p e n tru ca prin m ijlo
cirea lui s poat obine de la sequani perm isiunea de a
trece p rin ara lor. D atorit popularitii i drniciei sale,
D um norix se bucura de cea m ai m are trecere n ochii
sequanilor; n acelai tim p era i p rie ten al helveilor,
fiind cstorit cu o helvet, fiica lui O rgetorix. m pins
de am biia de a domni, el sprijinea schim brile politice
i dorea s ctige p rin serviciile sale un num r ct mai
m are de trib u ri. A adar, D um norix ia asupra sa aceast
chestiune i obine de la sequani d reptul de liber tre
cere p e n tru helvei. Face ca cele dou popoare s schim be
n tre ele ostatici, ca o garanie c sequanii nu vor m pie
dica trecerea helveilor i c acetia vor trece fr s
vatm e pe cineva i fr s produc stricciuni.

CAESAR

10 Lui Caesar i se aduce la cunotin c helveii au


de gnd s treac, p rin ara sequanilor i ara helveilor,
n in u tu l santonilor42; acesta se afl nu departe de in u
tu l tolosailor43, care face parte din Provincia rom an.
Caesar i ddea seam a cit de prim ejdios ar fi fost p e n tru
Provincia rom an s aib la hotarele ei, lipsite de ap
ra re n atu ral i foarte bogate n grne, nite vecini rz
boinici i dum ani ai rom anilor. D in aceast cauz ncre
dineaz legatului44 T itus Labienus comanda liniilor sale
fortificate, ia r el se n d reap t n m ar fo rat spre Italia;
aici recruteaz dou legiuni i ia alte tre i din tab ra de
iarn din ju ru l A quileii45. Cu aceste cinci legiuni por
nete sp re G allia Transalpin, treond p rin Alpi, pe d ru
m ul cel m ai scurt46. Aici ceutronii47, graiocelii48 i caturigii49 ncearc, de pe nlim i, s taie drum ul arm atelor
rom ane, dar snt respini n m ai m ulte lupte. Apoi Caesar
pleac din Ocelum, ultim ul ora n t rit din G allia Cisalpin, i dup apte zile ajunge n in u tu l voconilor50 din
G allia T ransalpin. De aici i duce arm ata n ara allobrogilor, apoi n a ra segusiavilor51. Acetia constituie
prim ul trib de peste graniele Provinciei, dincolo de Ron.
11 H elveii strb tu ser deja trectorile i teritoriul
sequanilor i ajunseser n a ra heduilor, unde ncepur
s pustiasc ogoarele. Heduii, meputnd s se apere pe
ei i b unurile lor, trim it soli la Caesar s-i cear ajutor.
Solii treb u iau s-i spun lui Caesar c heduii s-au pu r
ta t totdeauna52 astfel fa de poporul rom an, nct nu
m eritau ca, aproape sub ochii arm atei rom ane53, ogoarele
s le fie devastate, copiii dui n sclavie i oraele luate
cu asalt. n acelai tim p, am barrii54, un trib prieten i
n ru d it cu heduii, i aduc la cunotin lui Caesar c
le-au fost devastate ogoarele i c cu greu i pot apra
oraele de atacurile dum anilor. De asem enea, allobrogii,
care aveau sate i p m nturi dincolo de Ron55, se refu
giaz la Caesar i-i sp u n c nu le-a m ai rm as dect
pm ntul gol. Toate aceste fapte l determ in pe Caesar
s nu m ai atepte pn cnd helveii vor ajunge la santoni dup ce vo r fi distrus toate b unurile aliailor56 si.
12 E xist un fluviu, A rar57, care trece p rin a ra he
duilor i ara sequanilor i se vars n Ron; e l curge a tt

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

87

de ncet, nct nu se poate observa eu ochiul liber n ce


direcie curge. H elveii erau tocmai gata s-l treac58 cu
aju to ru l plutelor i al lu n trelo r adunate la un loc. n d at
ce a aflat de la iscoade c helveii au i tre c u t cu trei
p ri din tru p e peste fluviu i c dincoace de A rar n-a
m ai rm as dect a p a tra parte, Caesar iese din tab r59
cu trei legiuni n tim pul strjii a tre ia 60, ajungnd din
urm pe cei care nu trecuser nc fluviul. Lundu-i prin
su rp rin d ere pe cnd erau m povrai de bagaje, m cel
rete o m are p a rte din ei61; cei care au m ai rm as o iau
la fug i se ascund n pdurile din apropiere. Aceti
oam eni fceau p arte din in u tu l tigurinilor62, cci ara
helveilor este m p rit n p a tru in u tu ri. Tigurinii i
prsiser p a tria i singuri, pe vrem ea prin ilo r notri,
om orser pe consulul L. Cassius i i trecuser arm ata
sub jug. Astfel, fie datorit ntm plrii, fie datorit voin
ei zeilor nem uritori, acea p a rte a poporului helvet care
pricinuise rom anilor o m are nenorocire i-a prim it cea
dinii pedeapsa. Cu aceast ocazie, Caesar a rzbunat nu
num ai pierderile poporului rom an, ci i o pierdere per
sonal, cci tigurinii om orser, o dat cu Cassius, i pe
L. Piso63, strm oul socrului su, L. Piso64 i legatul lui
Cassius.
13
D up aceast lupt, p e n tru a p u tea urm ri restu l65
tru p elo r helveilor, pune s se construiasc un pod peste
A rar i astfel i trece arm ata pe m alul cellalt al flu
viului. Helveii, tu lb u rai de sosirea lui neateptat, vznd c lui Caesar i-a fost de ajuns o singur zi p en tru
trecerea fluviului, pe cnd ei cu greu au p u tu t s-l treac
n 20 de zile, trim it soli la el. eful soliei era Divico,
care com andase pe helvei n rzboiul m potriva lui Cas
sius. A cesta i s-a adresat lui Caesar n felul urm tor:
Dac poporul rom an ne va acorda pacea, noi ne vom
duce i ne vom aeza acolo unde vei voi i vei hotr tu;
dac ns vei continua s ne urm reti cu rzboi, va tre
bui s-i aduci am inte a tt de nfrngerile suferite odi
nioar de rom ani, ct i de strvechea vitejie a helveilor.
Cit privete fap tu l c ai atacat p rin surprindere o popu
laie izolat n m om entul n care aceasta n u m ai putea

88

CAESAR

prim i aju to r de la cei care trecuser fluviul, n u trebuie


s te fleti prea m ult cu vitejia ta i s-i dispreuieti
adversarii. Noi am n v a t de la p rinii i strm oii
notri s ne bizuim n lupte m ai m ult pe vitejie dect
pe vicleuguri i pe curse. De aceea s te fereti ca n u
cum va locul n care s-au oprit trupele rom ane s-i ia
num ele de la dezastrul suferit de poporul rom an i de
la nim icirea arm atei tale sau s lase am intirea acestui
d ezastru1'.
14 Caesar a dat solilor urm torul rspuns: Eu n u stau
la ndoial n ce privete hotrrea pe care o voi lua,
deoarece n-am u ita t ctui de p u in faptele pe care m i
le-ai am intit i le suport cu att mai greu cu ct ele
nu s-au ntm plat din vina poporului rom an. Dac po
porul rom an a r fi comis vreo nedreptate, i-a r fi fost uor
s se fereasc. El a fost ns nelat de fap tu l c n u so
cotea c ar avea s se team de ceva din cauza aciunilor
sale i nu credea c trebuie s se team fr m otiv. S
zicem ns c poporul rom an a r vrea s uite vechea
insult; ar putea, oare, s le uite i pe cele noi, i anum e
ncercarea de a trece cu fora p rin Provincie, fr con
sim m ntul rom anilor, i silniciile pricinuite heduilor,
am barrilor i allobrogilor? Obrznicia cu care v flii de
victoriile voastre i m irarea voastr n legtur cu faptul
c insultele pe care le-ai adus au rm as a tta vrem e
nepedepsite duc la acelai rezultat. Cci acelor oameni
pe care vor s-i pedepseasc p e n tru crim ele lor zeii obi
nuiesc s le acorde din cnd n a n d o situaie mai pros
per i o ntrziere a pedepsei, p e n tru ca suferina lor
s fie mai m are. Totui, eu snt gata s nchei pace cu
voi dac mi vei da ostatici d rept garanie c v vei in e
prom isiunile i dac vei da despgubiri heduilor i alia
ilor lor, precum i allobrogilor". La acestea, Divico a
rspuns: Noi am n v at de la strm oii notri s pri
m im ostatici, nu s dm; poporul rom an e m artor". D up
aceste cuvinte, Divico a plecat.
15 A doua zi, helveii i m ut tab ra din acest loc..
Acelai lucru l face i Caesar; p e n tru a vedea n ce p a rte
apuc dum anii, trim ite m ai n ain te toat cavaleria cam

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

8^

la 4 000 de oam eni pe care o strnsese din Provincie i


de la hedui i aliaii lor. O p a rte din cavaleria noastr,
u rm rind cu prea m ult nverunare ariergarda dum a
nilor, se ciocnete cu cavaleria acestora pe un teren nefa
vorabil i pierde civa oameni. M ndri de aceast lupt,
n care num ai cu 500 de clrei respinseser o cavalerie
a tt de num eroas, helveii au nceput s in piept cu
mai m ult ndrzneal i s-i atace uneori pe ai notri
n lupte de ariergard. Caesar i oprea soldaii de la
lupt, m ulum indu-se, p e n tru un m om ent, s m piedice
pe dum ani s fure, s m earg dup n u tre i s devas
teze. Cele dou arm ate au m ers astfel vreo 15 zile, fr
ca n tre ariergarda dum an i avangarda noastr s fie
o distan m ai m are de cinci sau ase m ii de pai.
16
n acest tim p, Caesar cerea zilnic de la hedui griul
pe care i-1 fgduiser n num ele tribului. Cci din cauza
frigului63 -- G allia fiind aezat la nord, aa cum s-a
mai a r ta t nu num ai c grnele nu erau nc coapte,
d ar nici m car nu exista o cantitate suficient de n u tre ;
de griul pe care-1 adusese cu corbiile n susul fluviului
A rar nu se putea folosi, deoarece helveii, pe care nu
voia s-i piard din ochi, se ndeprtaser de fluviu.
Heduii am nau zi dup zi: spuneau c griul este adunat,
c e pe drum , c sosete.
Cnd a vzut c lucrurile se trgneaz i c se apro
pie ziua n care treb u ia s se m p art griu soldailor,
Caesar cheam la el pe efii hedui, care erau n m are
n u m r n tab ra sa. P rin tre acetia se aflau Diviciacus
i Liseus, m agistratul suprem , pe care heduii l num esc
n lim ba lor vergobret. Acest m agistrat este ales pe un
an i are drept de via i de m oarte asupra concete
nilor si. Caesar le aduce grele nvinuiri p en tru faptul
c n-a prim it nici u n ajutor din p artea lor ntr-o situaie
a tt de grea, cnd griul nici nu se putea cum pra, nici nu
se putea lua de pe ogoare i cnd dum anii erau a tt de
aproape. Se plnge cu a tt m ai m ult de fap tu l c a fost
prsit, cu ct el a n trep rin s acest rzboi fiind determ inat
mai ales de rugm inile lor.

so

CAESAR

17 C uvintele lui Caesar l-a u determ in at pe Liscus s


declare, n sfrit, ceea ce inuse ascuns pn atunci:
E xist o seam de oam eni care au cea mai m are trecere
n faa m ulim ii i care, dei sim pli particulari, snt totui
m ai puternici chiar dect m agistraii. A cetia conving
m ulim ea p rin cuvntri atoare i perfide s nu mai
aduc griul pe care-1 datoreaz. Ei spun c n cazul c
heduii nu m ai pot obine suprem aia67 n Gallia e mai
bine s fie sub stpnirea gallilor68 dect sub a rom anilor,
deoarece sn t siguri c rom anii, dac vor nvinge pe hel
vei, vor rp i lib ertatea heduilor i a ntregii Gallii. Tot
ei snt aceia care inform eaz pe dum ani despre planurile
noastre i despre ceea ce se petrece n tabr. Eu nu
sn t n stare s-i opresc; mai m ult chiar, mi dau seam a
c m voi expune la o m are prim ejdie dac i voi des
tin u i toate aceste lucruri; de aceea am tc u t ct tim p
am p u tu t i am vorbit num ai silit de m p re ju r ri11.
18 Caesar pricepea c, n cuvntarea sa, Liscus se refe
rise la D um norix, fratele iui Diviciacus, dar, fiindc nu
voia s discute aceste chestiuni n prezena mai m ultor
persoane, dizolv n grab adunarea. R eine num ai pe
Liscus, cruia i pune n tre b ri cu priv ire la ceea ce
spusese n adunare. De data aceasta, Liscus vorbi mai
liber i cu mai m ult ndrzneal. Caesar ia inform aii
n tain i de la alte persoane i constat c Liscus a
spus adevrul. n tr-ad ev r, era vorba de Dum norix, om
p lin de ndrzneal, cu m are trecere n faa poporului
d a to rit drniciei sale i dornic de rstu rn a re a ornduirii
politice. De mai m uli ani luase n arend, pe un pre
mic, taxele vam ale69 i toate celelalte im pozite ale hedui
lor, deoarece nim eni nu ndrznea s supraliciteze atunci
cnd licita el. Aceasta i perm isese s-i m reasc averea
personal i s strng m ari bogii p en tru a putea face
daruri. n perm anen avea n ju ru l su un m are num r
de clrei pe care-i n tre in ea el. Se bucura de o m are
trecere nu num ai n propria lui ar, ci i la popoarele
vecine. P e n tru a-i m ri aceast trecere i-a dat m am a
dup un nobil foarte puternic din ara biturigilor70 i el
nsui s-a cstorit cu o helvet. P e sora sa dup m am
i pe celelalte ru d e ale sale le-a cstorit n alte trib u r i

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

91

Din cauza legturilor de rudenie, in ea cu helveii i-i


favoriza. m p otriva lui Caesar i a rom anilor n u trea o
ur personal, deoarece la sosirea lor pu terea lui a fost
m icorat. n tim p ce fratele su, Diviciacus, i-a rec
p ta t vechea a u to ritate i vechile onoruri. Dac rom a
nilor li s-ar ntm pla vreo nenorocire, sperana lui D um
norix de a obine dom nia a r crete foarte m ult; dim po
triv, sub stpnirea rom an, i-ar pierde ndejdea nu
num ai n obinerea domniei, ci i n m eninerea au to ri
tii pe care o avea.
n tim pul cercetrilor, Caesar a m ai aflat c, n lupta
de cavalerie care avusese loc cu cteva zile mai nainte
i care fusese defavorabil arm atei rom ane, D um norix i
clreii si (cavaleria pe care heduii o trim iseser n
aju to ru l lui Caesar era com andat de Dum norix) au fost
prim ii care au fugit; fuga lor a v rt spaim a i n restul
clreilor.
19
Aceste tiri au fost apoi adeverite de dovezi foarte
sigure, i anum e: D um norix i dusese pe helvei p rin ara
sequanilor i avusese g rij s se fac schim b de ostatici
In tre cele dou popoare; el fcuse toate acestea nu num ai
f r ordinul lui Caesar i al heduilor, ci chiar i fr
tirea lor; acuzaiile i le aducea m agistratul suprem al
heduilor. Caesar socotea c avea destule m otive s-l pe
depseasc pe D um norix sau s cear heduilor s-l pedep
seasc ei. U n singur lucru l reinea: cunotea m area dra
goste a lui Diviciacus, fratele lui Dum norix, fa de po
porul rom an, bunvoina sa fa de Caesar, fidelitatea
sa deosebit, d rep tatea i cum ptarea sa i se tem ea s
nu-1 m hneasc prea tare p rin pedepsirea lui D um norix71.
De aceea, nainte de a n treprinde ceva, l cheam pe
Diviciacus i, dup ce a n l tu ra t pe tlm acii obinuii,
vorbete cu el p rin interm ediul lui C. V alerius Troucillus,
unul din fruntaii provinciei G allia i prieten al su n
care avea cea m ai m are ncredere. n aceast ntrevedere,
Caesar i am intete ce s-a spus despre D um norix n adu
nare, de fa fiind chiar Diviciacus, i i dezvluie i infor
m aiile pe care le-a cptat pe sub ascuns; apoi i cere
i l sftuiete s n u se supere dac el, Caesar, dup ter-

92

CAESAR

m inarea cercetrilor, va lua m suri m potriva vinovatului


sau va cere heduilor s ia ei m suri.
20 Diviciacus, cu faa scldat n lacrim i, l-a m br
iat pe Caesar i l-a rugat s nu ia m suri prea aspre
m potiiva fratelui su. Eu tiu a spus el c tot
ce s-a declarat este adevrat i nim eni nu sufer mai
m ult dect m ine din aceast cauz. Intr-adevr, D um norix
s-a ridicat num ai datorit trecerii m ari pe care o aveam
eu a tt n a ra mea, et i n restu l Galliei. ns, dup ce
a dobndit avere i influen, s-a folosit de ele nu num ai
p e n tru a-m i m icora prestigiul, ei chiar p e n tru a m
pierde. Cu toate acestea, dragostea de fra te i p rerea
m ulim ii nu-m i dau linite. Dac l-ai pedepsi prea aspru
pe D um norix, toat lum ea a r fi convins c aceasta s-a
fcut cu nvoirea mea, de vrem e ce eu dein un loc im
p ortant pe lng tine; ca urm are, toi gallii m vor u r .
Pe cnd Diviciacus continua s vorbeasc i s plng,
Caesar i ia m ina, l consoleaz i l roag s pun capt
rugm inilor. i declar c ine a tt de m ult la el, nct
uit i insulta adus republicii rom ane i suprarea sa
personal. Apoi, n prezena lui Diviciacus, cheam la el
pe D um norix i i a ra t ceea ce avea s-i reproeze; i
e x p u n e ceea ce tie el nsui, precum i acuzaiile aduse
de conceteni. i recom and s se fereasc n viitor de
orice bnuial i-i spune c trece cu vederea peste faptele
din trecut, de dragul lui Diviciacus. n sfrit, pentru a
p utea ti to t ce face i cu cine vorbete, l pune su b
supraveghere.
21 n aceeai zi. aflnd de la iscoade c dum anii s-au
oprit la poalele unui m unte la o distan de 8 000 de pai
de tab ra sa, Caesar a trim is soldai s vad ce fel de
m unte era acela i cum era urcuul de ju r m prejur. I s-a
adus tirea c urcuul este uor. n tim pul strjii a treia,
poruncete locotenentului su, propreto ru l72 T itus Labienus, s ocupe v rfu l m untelui cu dou legiuni, avnd
d rep t cluz pe cei care cercetaser drum ul. T otodat
i face cunoscut planul su. n tim pul str jii a patra,
el nsui se n d reap t spre dum ani chiar pe drum ul pe
c a re apucaser acetia, dup ce trim isese m ai nainte to at

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

93

cavaleria. n ain te a cavaleriei a trim is o tru p de cerce


tai sub com anda lui P. Considius, care trecea drept un
om foarte priceput n a rta m ilitar i care servise n
a rm ata lui L. Sylla73, iar m ai trziu n cea a lui
M. Crassus74.
22 n zorii zilei, cnd vrful m untelui era ocupat de
Labienus, iar Caesar era cam la 1 500 de pai de tabra
dum anilor i cnd, aa cum s-a aflat dup aceea de la
prizonieri, nu se tia nc nimic de sosirea lui, nici de a
lui Labienus, Considius vine n goana calului la Caesar
i-i spune c m untele pe care treb u ia s-l ocupe Labie
nus e n m inile dum anilor; el a cunoscut aceasta dup
arm ele i podoabele de la coifurile gallilor75. A tunci Caesar
i retrage tru p ele pe colina cea mai apropiat i le aaz
n linie de btaie. El recom andase lui Labienus s nu
nceap lu p ta pn ce tru p ele sale n u se vor fi a r tat n
preajm a dum anilor, deoarece inea ca atacul s se dea
n acelai tim p din dou pri. De aceea Labienus, dup
ce a ocupat m untele, atepta sosirea tru p elo r noastre i
se abinea de la lupt. Spre sfritul zilei, Caesar a aflat
de la iscoade c rom anii erau cei care ocupaser m untele
i c helveii ridicaser tabra; Considius spusese c a
vzut ceea ce n realitate, din cauza spaim ei, i se pruse
doar c vede. In aceeai zi, Caesar continu urm rirea
dum anilor de la distana obinuit i i aez tabra la
3 000 de pai de tab ra lor.
23 A doua zi, cum nu m ai rm seser dect dou zile
pn la data cnd treb u ia s m p art gru soldailor76 i
cum B ibracte77, oraul cel mai m are i mai bogat al heduior, nu se afla la o distan m ai m are de 18 000 de pai,
Caesar a socotit c trebuie s se ngrijeasc de aprovi
zionare. De aceea s-^a abtut din drum i, n loc s-i u rm
reasc pe helvei, s-a n d rep tat spre B ibracte. Nite sclavi
fugari de ai lui L. Aemilius, decurion78 n cavaleria galli
lor, aduc acest lucru la cunotina dum anilor. Helveii,
fie p e n tru c socoteau c rom anii se retrgeau n fug,
i aceasta cu att mai m ult cu ct n ajun, dei ocupa
ser poziiile m ai nalte, nu dduser totui lupta, fie
p e n tru c erau siguri c le vo r p u tea tia calea de aprovi-

94

CAESAR

zionare, i-au schim bat planul i, ntorcndu-se din drum ,


au nceput s hruiasc ariergarda noastr.
24 Cnd Caesar observ m icrile helveilor, i re
trage tru p ele pe colina cea mai apropiat i trim ite cava
leria s in piept atacului dum anilor. n tim pul acesta,
el i aez cele p a tru legiuni de v eteran i79 la m ijlocul
colinei, n tre i linii de btaie, n aa fel nct deasupra
sa, n vrfu l colinei, s se afle cele dou legiuni pe care
le recrutase de curnd n Gallia Cisalpin i toate tru
pele auxiliare; ntreaga colin era astfel plin de oameni.
Totodat, a poruncit ca toate bagajele80 s fie adunate
n tr-u n singur loc i acest loc s fie n t rit de trupele
care ocupaser poziiile mai nalte. Helveii, care veneau
dup noi cu toate carele lor, i-au adunat i ei bagajele
n tr-u n singur loc; dup ce, n rn d u ri foarte strnse, au
respins cavaleria noastr, au form at o falang81 i au
n ain ta t pn la prim a noastr linie de lupt.
25 P e n tru ca prim ejdia s fie aceeai p e n tru to i i
p e n tru ca nim eni s nu poat ncerca s fug, Caesar a
poruncit s fie n d ep rtat mai nti calul su, apoi i caii
ntregului su stat-m ajor82. Dup aceea i-a m brbtat
arm ata i a nceput lupta. Soldaii, aruncnd suliele de
pe nlim i, au sfrm at uor falanga dum anilor. D up
ce au m prtiat-o, au pornit la atac cu sbiile scoase.
Gallii83 erau m piedicai n lu p t de fap tu l c num ai o
singur lovitur de suli le strpungea scuturile, intu indu-le unele de altele. Fierul, ndoindu-se, nu-1 m ai
puteau scoate i, neavnd b rau l stng liber, e ra u stinghe
rii n lupt. De aceea m uli, dup ce i-au scuturat n
zadar b rau l de mai m ulte ori, preferau s arunce scutul
i s lu p te descoperii. n sfrit, istovii de rni, au
nceput s se retrag, ndreptndu-se spre un m unte care
se afla la vreo 1 000 de pai de acolo. Ei tocmai ocupaser
m untele i arm ata noastr nainta pe urm ele lor cnd boiii
i tulingii, care, n n u m r de aproape 15 000, nchideau
coloana i acopereau ariergarda dum an, ncepur im e
diat s atace flancul nostru drept, cutnd s ne ncercuiasc. Cnd au vzut aceasta, helveii care se refugiaser
pe m unte au nceput s atace din nou. A tunci rom anii s-au

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

95

ntors i au atacat din dou p ri: prim a i cea de-a doua


linie de btaie trebuia s in piept acelor dum ani care
mai fuseser o dat nvini i pui pe fug8'1, pe cnd
cea de-a treia treb u ia s susin atacul dum anilor sosii
de curnd85.
26 Astfel, pe dou fronturi, s-a dat o lu p t ndelun
gat i nverunat. O parte din dum ani, fiindc n-a
mai p u tu t rezista atacurilor noastre, s-au retras pe m unte,
aa cum fcuser m ai nainte, iar restu l s-au adunat lng
bagajele i carele lor. n cursul acestei lupte, care a d u rat
de la prnz pn seara, nim eni n -a p u tu t vedea vreun
dum an ntorcnd spatele. L upta a continuat pn noap
tea trziu n ju ru l bagajelor, deoarece dum anii i fcu
ser din care un m eterez de aprare, aruncnd de la nl
im e sulie m potriva soldailor rom ani care se apropia
ser; civa aruncau i de jos, dintre roile carelor, sulie
i lnci scurte cu care rneau pe rom ani. D up o lu p t
ndelungat, arm ata noastr a pus m na pe bagajele i
pe tab ra dum an. n tab r au fost prini fata i unul
d intre fiii lui O rgetorix. Din aceast lu p t au rm as n
via aproape 130 000 de oameni; ei au m ers fr n tre
rupere toat noaptea i, fr s fi fcut v reu n pooas n
nopile urm toare, au ajuns a p a tra zi la lingoni86. T ru
pele noastre nu i-au p u tu t urm ri, deoarece au tre b u it s
mai zboveasc trei zile p e n tru a ngriji pe rnii i a
nm orm nta pe cei ucii. Caesar a trim is la lingoni soli
cu scrisori p rin care le cerea s nu dea helveilor gru,
nici v reu n alt ajutor; dac i vor ajuta, el i va tra ta la
fel ca pe helvei. D up trei zile, Caesar pornete eu toate
trupele n u rm rirea helveilor.
27 Acetia, constrni de lipsa n care se aflau, au
trim is la el soli ca s-i vorbeasc de suounere. ntlnindu-l
pe drum , solii s-au aruncat la picioarele lui i i-au cerut
pace plngnd. Caesar trim ise helveilor porunc s-l
atepte n locul unde se gseau atunci; helveii s-au
supus. Cnd a ajuns acolo, Caesar a cerut s i se predea
ostatici, arm e i sclavii care fugiser la ei. O dat cu
ivirea zorilor ncepe cutarea i strn g erea de arm e, osta
tici i sclavi fugari. n tim pul acesta, vreo 6 000 de oa-

S6

CAHSAR

m eni din trib u l Verbigenus, fie c se tem eau s nu fie


trim ii la m oarte dup ce vor fi pred at arm ele, fie c
sperau s scape socotind c n tr-o m ulim e a tt de m are
de prizonieri fuga lo r avea s rm n neobservat pen
tru un m om ent sau poate chiar s nu fie descoperit
niciodat, au ieit din tabra helveilor la cderea nopii
i s-au n d rep tat spre Rin, unde era gran ia cu germ anii.
28 Cnd Caesar a aflat aceasta, a ordonat triburilor
de pe teritoriile crora trecuser s-i caute i s-i aduc
pe verbigeni napoi dac nu vor s fie socotii i ei vino
vai. Fugarii au fost adui napoi i tra tai ca dum ani87.
In ceea ce privete pe ceilali, Caesar le-a p rim it capi
tularea, dup ce au p red at ostaticii, arm ele i pe dezer
tori. Helveii, tulingii i latobicii au prim it ordinul sa se
ntoarc n rile lor i s-i refac oraele i satele pe
care le incendiaser. ntruct, dup ce-i distruseser
toat recolta, nu m ai aveau acas nim ic cu ce s-i astm pere foamea, Caesar a poruncit allobrogilor s le dea o
a n u m it cantitate de gru. El a fcut aceasta mai ales
fiindc nu voia ca in u tu l p rsit de helvei s rm n
nelocuit, fiindc se tem ea ea nu cumva, din cauza calitii
bune a solului, germ anii, care locuiau dincolo de Rin,
s-i prseasc ara i s se stabileasc n a ra helveilor,
devenind astfel vecini cu provincia G allia i cu allobrogii.
La cererea heduilor, Caesar a admis ca boiii, popor re n u
m it p rin vitejia lui, s se stabileasc n a ra heduilor.
A stfel boiii au p rim it pm nt, iar dup aceea au cptat
d rep tu ri i liberti egale cu ale heduilor.
29 n tab ra helveilor s-au gsit nite tblie scrise
cu litere greceti, care au fost aduse lui Caesar. Ele cu
prindeau num rul i num ele acelora care i prsiser
ara i care erau n stare a p u rta arm e; separat erau tre
cui copiii, btrnii i fem eile. E rau 263 000 de helvei,
36 000 de tulingi, 14 000 de latobici, 23 000 de rauraci,
32 000 de boii; d intre acetia, cam 92 000 puteau purta
arm e. n total erau aproape 368 000 de oam eni88. Fcndu-se un recensm nt potrivit ordinului dat de Caesar,
:S - a aflat c num rul celor care se napoiaser acas era
de 110 00089.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

97

30 D up term inarea rzboiului cu helveii, reprezen


tani din aproape ntreaga Gallie, fruntai ai triburilor,
au venit s-l felicite pe Caesar. Ei i-au spus c, dei
p rin acest rzboi Caesar a rzb u n at vechile insulte aduse
de helvei poporului rom an90, totui cele ntm plate ser
veau tot a tt de m ult interesele Galliei ca i pe cele ale
rom anilor. Cci helveii i prsiser ara n plin nflo
rire num ai p e n tru c aveau de gnd s porneasc cu rz
boi m potriva ntregii Galii, s-o supun, s se stabileasc
n cele mai prielnice i mai roditoare dintre num eroasele
in u tu ri ale Galliei i s im pun celorlalte trib u ri s le
plteasc trib u t'1. Apoi au cerut s li se fixeze, cu ncu
viinarea lui Caesar, o zi n care s se in o adunare pe
ntreaga Gallie, cci, dup ce vor fi czut de acord cu
toii, aveau s-i cear anum ite lucruri. Caesar i ddu
consim m ntul, iar ei fixar ziua adunrii i se legar
prin jurm nt s nu destinuiasc nim ic din ceea ce se va
discuta n edin; num ai persoanele care vor prim i n
srcinare din p artea adunrii vor putea face destinuiri.
31 D up ridicarea edinei, aceiai fruntai care mai
fuseser o dat la Caesar s-au napoiat la el i i-au cerut
s le ngduie s-i vorbeasc, f r m artori i n tr-u n loc
retras, despre ceva care-i privea ndeaproape pe ei i
pe toi ceilali. Caesar a consim it; atunci toi s-au a ru n
cat plngnd la picioarele lui i i-au spus: Noi dorim tot
a tt de m ult s rm n secret ceea ce vom spune, pe ct
ne strduim s obinem ceea ce vrem , cci dac decla
raiile noastre vor fi destinuite vom fi expui la cea
mai crunt pedeaps". In num ele tu tu ro r a vorbit heduul
Diviciacus, care a spus: In ntreaga Gallie91 exist dou
partide, dintre care unul are n fru n te pe hedui, iar cel
lalt pe arverni92. De m ai m uli ani, aceste p artide se luptau
cu nverunare n tre ele p e n tru suprem aie. In cele din
urm , arvernii i sequanii au tocm it cu plat pe ger
mani. La nceput au tre c u t Rinul vreo 15 000 de germ ani.
Dup aceea, fiind atrai de fertilita te a pm ntului, de
felul de via i de bogiile Galliei, aceti barbari au
nceput s vin n num r m ai m are. Astzi se afl n
G allia vreo 120 000 de germ ani93. Noi, heduii, i clienii94
notri ne-am lu p tat de m ai m u lte ori cu ei, d a r am fost
7 R izboiul gallic

98

CAESAR

n frn i i ara su ferit o m are nenorocire, cci ne-am


p ierdut n lu p te toat nobilimea, tot senatul95 i toat
clrim ea. Istovii de nfrngeri, noi, care m ai nainte
aveam cea mai m are putere n Gallia d atorit vitejiei
noastre i legturilor de prietenie i ospitalitate cu po
porul rom an, ne-am vzut silii s dm sequanilor ca
ostatici pe nobilii cei mai de fru n te i s jurm n num ele
tribului c vom rm ne venic sub ascultarea i stp nirea sequanilor, c nu vom cere napoi ostaticii i c nu
vom chem a pe rom ani n ajutor. Eu am fost singurul
care nu am p u tu t fi d eterm inat s ju r i s-m i dau copiii
ostatici. Din aceast cauz a tre b u it s fug din ar i
am venit la Rom a s cer ajutor de la senat, n tru c t eram
singurul care n u m legasem nici p rin jurm nt, nici
p rin ostatici.
D ar sequanilor nvingtori le-a m ers m ai ru dect
heduilor nvini, cci A riovistus, regele germ anilor, s-a.
aezat pe terito riu l lor i a ocupat o treim e din ogoarele
lor, care snt cele mai bune din toat Gallia. Acum cere
sequanilor s prseasc nc o treim e din p m nturi,
sub p rete x tu l c cu cteva luni mai nainte au venit la
el 2b 000 de haruzi96, crora trebuie s li se dea p m nt
de locuit. S -ar putea ntm pla ca num ai n civa ani toi
gallii s fie alungai din G allia i toi germ anii s treac
R inul; cci nu se poate com para nici solul Galliei cu solul
G erm aniei, nici felul de via al gallilor cu cel al germ a
nilor. De cnd a nvins pe galii la A dm agetobriga97, A rio
vistus stpnete cu arogan i cruzime, cere ca ostatici
pe copiii tu tu ro r nobililor, pe care, spre a servi de exem
plu, i supune la to t felul de chinuri ori de cte ori n u
se ndeplinete ceva dup voina sa i la cel dinti sem n
dat de el Este un om slbatic, crud i foarte cutez
tor; stpnirea lui nu mai poate fi supo rtat m ult vrem e.
Dac nu vor gsi a ju to r la tine, Caesar, i la poporul
rom an, toi gallii vor fi obligai s fac ce au fcut hel
veii, adic s-i prseasc ara, s-i caute alte locuine,
alte pm nturi, departe de germ ani, i s-i ncerce soarta
oricare ar fi ea. Dac A riovistus a r afla ce am vorbit
aici, nu mai ncape nici o ndoial c toi ostaticii care
sn t n m inile lui a r fi supui celor mai grele pedepse.
T u ns, cu prestigiul t u personal i al arm atei romane

RZBOIUL GALLIC CARTEA I

99

precum i datorit victoriei tale recente i num elui po


porului rom an, ai p u tea m piedica trecerea unui num r
mai m are de germ ani peste Rin i ai p u tea apra toat
G allia m potriva silniciilor lui A riovistus'1.
32 D up ce Diviciacus i-a term in a t discursul, toi
cei care e ra u de fa, cu ochii plini de lacrim i, au
nceput s cear ajutor de la Caesar. Acesta a observat
c num ai sequanii nu se m anifestau la fel cu ceilali
i stteau triti, cu capul plecat, cu privirile n pm nt.
M irat, i-a n tre b at de ce stau aa. Sequanii n-au rspuns
nimic, ci au rm as tot triti i tcui. Caesar i-a rep etat
ntrebarea de mai m ulte ori, dar n-a p u tu t scoate de
la ei nici u n cuvnt. n cele din urm rspunse tot heduul Diviciacus: Soarta sequanilor este m ai nenorocit
i mai grea dect a celorlali, p e n tru c ei snt singurii
care nu pot ndrzni nici m car n ascuns s se plng
sau s cear a ju to r i p e n tru c, dei A riovistus lipsete,
se tem de cruzim ea lui, ca i cum a r fi de fa: cele
lalte neam uri au cel p uin posibilitatea de a fugi, pe
cnd sequanii, care l-au prim it pe A riovistus pe pm ntu l lor i ale cror orae snt toate n stpnirea lui, tre
buie s sufere tot felul d e chinuri".
33 D up ce a aflat toate aceste fapte, Caesar i-a
linitit pe galii i le-a fgduit c se va ngriji de aceast
chestiune. Le-a spus c trage m are ndejde c, datorit
binefacerilor sale98 i autoritii pe care o avea asupra
lui, s-l poat determ ina pe A riovistus s pun capt
silniciilor. D up ce i-a term in a t discursul, a dizolvat
adunarea. n afar de ceea ce aflase de la Diviciacus,
m ulte m otive l m ai ndem nau s se gndeasc la aceast
problem i s se ocupe n mod deosebit de ea: n p ri
m ul rn d fap tu l c-i vedea pe hedui, care prim iser de
attea ori din p artea senatului rom an num ele de frai,
n sclavia i sub stpnirea germ anilor i c dduser
ostatici lui A riovistus i sequanilor; el socotea c acest
lucru este o m are ruine p e n tru republic i p en tru el
nsui, dat fiind fap tu l c poporul rom an ajunsese la
o m are putere. n al doilea rind, i ddea seam a de p eri
colul pe care-1 reprezenta p e n tru rom ani fap tu l c ger-

100

CAESAR

m anii luaser, ncetul cu ncetul, obiceiul s treac


R inul i s vin n G allia n n u m r m are; el considera
c aceti oam eni slbatici i barbari nu se vor putea
stpni, dup ce vo r fi ocupat toat Gallia, s nu treac
n Provincia rom an i de acolo s nu se n d rep te spre
Italia, aa cum fcuser m ai nainte cim brii i teu to n ii",
mai ales c Provincia noastr este desprit de sequani
num ai p rin Ron. De aceea era de prere c trebuie s
prentm pine ct m ai repede aceast prim ejdie. De altfel,
A riovistus devenise a tt de trufa i de obraznic, nct
nu m ai putea fi su p o rta t100.
34 De. aceea Caesar a gsit cu cale s trim it la A rio
vistus soli ea s-i cear s aleag, p e n tru o ntrevedere,
un loc egal dep rtat de cele dou arm ate. Solii i-au spus
c Caesar voia s trateze cu el chestiuni de cea mai
m are im portan a tt p e n tru treb u rile obteti, ct i pen
tru ei amndoi. A riovistus a rspuns: Dac eu a fi
avut nevoie de Caesar, m -a fi dus la el; dac Caesar
vrea ceva de la m ine, s vin el aici. A mai adugat
c n u ndrznea s vin fr arm at n in u tu rile ocu
pate de Caesar, iar p e n tru a-i stringe o arm at trebuie
s fac m ari cheltuieli i s depun m ulte eforturi. De
altfel a continuat el m n treb ce caut Caesar i, n
general, poporul rom an n Gallia, pe care am cucerit-o n
lupte i care m i ap arin e?
35 D up ce a p rim it acest rspuns, Caesar trim ite din
nou soli la A riovistus, nsrcinai s-i comunice urm
toarele: P en tru binefacerea a tt de m are pe care ai prim it-o d in partea m ea i a poporului rom an, i anum e
aceea de a fi prim it din p artea senatului, n tim pul con
sulatului m eu101, titlu l de rege102 i de prieten, n-ai putut
s-i exprim i a ltfel recunotina fa de m ine i de po
porul rom an dect refuznd s vii la ntrevederea la care
ai fost in v ita t i socotind c nu este necesar s discutm
m preun chestiuni de interes com un. De aceea i pun
n vedere u rm toarele: m ai nti s nu m ai aduci de
acum ncolo n G allia m ase de oam eni de peste Rin;
n al doilea rnd, s dai napoi ostaticii pe care i-ai luat
de la hedui i s ngdui sequanilor s napoieze, la

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

101

rn d u l lor, heduilor ostaticii pe care i-a u luat; n sfrit, s n u mai hru ieti pe n ed rep t pe hedui i s nu
m ai porneti cu rzboi m potriva lor i a aliailor lor.
Dac vei face aa, te vei bucura ntotdeauna de bun
voina i de prieten ia m ea i a poporului rom an; n caz
contrar, pe baza decretului senatului din tim pul consula
tului lui M. M essala i M. Piso, conform cruia oricine va
guverna provincia G allia va trebui s apere pe hedui i pe
ceilali prieteni ai poporului rom an n m sura n care
aceasta nu du n a intereselor republicii , n u voi lsa
nepedepsite nedreptile fcute heduilor103.
36 La acestea A riovistus a rspuns: Exist o lege
a rzboiului dup care nvingtorii pot s porunceasc
dup bunul lo r plac nvinilor. Poporul rom an obinu
iete s com ande celor nvini nu dup ordinele altuia,
ci dup bunul su plac. De vrem e ce eu nu im pun po
porului rom an felul n care trebuie s se foloseasc de
d reptul su, nici poporul rom an nu trebuie s m m
piedice n exercitarea drep tu rilo r mele. H eduii au d e
venit trib u ta rii mei deoarece au ncercat soarta rzboiu
lui, au po rn it la lupt i au fost nvini. Sosirea ta, Cae
sar, a dus la m icorarea trib u tu rilo r pe care le p ri
meam, ceea ce este o m are nedreptate. H eduilor nu le
voi napoia ostaticii; dac vor respecta conveniile i
vor plti n fiecare a n tributul, nu-i voi ataca fr m otiv
nici pe ei, nici pe aliaii lor; dac ns n u vor face
aceasta, titlu l de fra i ai poporului rom an n u le va fi de
nici un folos.
La declaraia ta, Caesar, c n u vei lsa nepedepsite
nedreptile fcute heduilor, eu rspund c toi cei care
s-au m surat pn acum cu m ine au pierit. Dac vrei,
poi s m ataci; vei avea ocazia s constai de ce v ite
jie snt n stare germ anii cei nenvini i foarte ncercai
n lupte, care tim p de 14 ani n -au in tra t sub vreun aco
peri".
37 n m om entul n care Caesar prim ea rspunsul lui
Ariovistus, soseau i soli din p artea heduilor i a trev erilo r104. Heduii se plngeau c haruzii, care trecuser de
curind n Gallia, le devastau teritoriul; totodat ei spu-

102

CAESAR

neau c nu pot obine pace de la A riovistus, dei i d


duser ostatici. T reverii anunau c lupttorii din 100 de
sate de su eb i103 se stabiliser pe m alurile R inului i c
ncercau s treac fluviul; ei erau com andai de doi
frai, Nasua i Cim berius. Adine tu lb u ra t de aceste tiri,
Caesar a socotit c trebuie s se grbeasc, cci dac
noul g ru p de suebi s-ar uni cu vechile tru p e ale lui
Ariovistus, rom anii n -a r mai putea rezista aa uor. De
aceea, dup ce a strns provizii n cea mai m are grab,
a po rn it n m ar fo rat m potriva lui Ariovistus.
38 D up trei zile de m ar, a p rim it tirea c A rio
vistus, m preun cu toate trupele
sale, se ndreapt
spre V esontio106, cel m ai m are ora n t rit al sequanilor,
cu gndul s-l ocupe i c fcuse deja un drum de trei
zile dincolo de graniele rii sale. Caesar socotea c
treb u ie s se ia toate m surile p e n tru a m piedica ocu
parea oraului. Acest ora avea din belug tot ceea ce
era necesar p e n tru rzboi i poziia sa geografic era
a tt de favorabil, net rzboiul putea fi prelungit m ult
vrem e. Intr-adevr, fluviul D ubis107 nconjur oraul ca i
cum a r fi tra s cu compasul; spaiul pe unde nu trece
fluviul i care nu e mai lat de 1 600 de picioare este
ocupat de un m unte nalt, ale crui poale snt udate
din dou p ri de fluviu. U n zid nconjur acest m unte,
fcnd din el o fortrea, unindu-1 n acelai tim p cu
oraul. Spre acest loc s-a nd rep tat Caesar n m aruri
fo rate de zi i de noapte i, dup ce a ocupat oraul,
a aezat acolo o garnizoan.
39 Caesar s-a oprit eteva zile la Vesontio pentru
a se ngriji de aprovizionarea cu gru i cu alte m erinde,
n tim pul acesta, soldaii notri puneau n treb ri gallilor i negutorilor, care spuneau c germ anii snt de
sta tu r foarte nalt, ia r curaju l i ndem narea lor n
lupt sn t de necrezut. Adesea spuneau gallii
ne-am m surat cu ei n lupt, dar n-am p u tu t n fru n ta
nici m car nfiarea lor nspim nttoare i privirile
lor strp u n g to are11. A uzind aceasta, n treag a arm at a
fost cuprins deodat de o fric a tt de m are, net m in
ile i inim ile tu tu ro r au fost adine tulburate. F rica a

RZBOIUL GALLIC CARTEA I

103

6 8 23

cuprins m ai n ti pe trib u n ii m ilita ri108, pe prefeci109


i pe toi cei care prsiser Rom a i urm aser pe Caesar
num ai din prietenie, fr s aib m are experien n
rzboi. Acetia, p e n tru diferite m otive care, spuneau ei,
i constrngeau s plece, cereau lui Caesar perm isiunea
s se retrag. Unii, de ruine i p e n tru a nu fi bnuii
de laitate, rm neau; totui, cteodat nu puteau s se
prefac nepstori i s-i stpneasc lacrim ile; ascuni
n corturi, i jeleau soarta sau se tnguiau m preun
cu prietenii de prim ejdia care i am enina pe toi. Peste
tot n tab r se pecetluiau testam ente. V orbele i spaim a
acestora tu lb u rau ncetul cu ncetul chiar i pe cei care
aveau o m are experien m ilitar: soldai, centurioni110
i ofieri de cavalerie. Aceia care voiau s par mai cu
rajoi spuneau c nu se tem de dum an, ci de trectorile p rin care trebuiau s ptrund, de pdurile n
tinse care i despreau de A riovistus i de greutile
pe care, probabil, le vor ntm pina n tran sp o rtarea pro
viziilor. U nii m ergeau pn acolo net l ntiinau pe
Caesar c, atunci cnd le va porunci s prseasc ta
b ra i s porneasc la drum , soldaii nu se vor supune,
cci de team vor refuza s m earg mai departe.
40
Vznd acestea, Caesar a convocat consiliul i a
chem at pe centurionii tu tu ro r centuriilor, pe care mai
n ti i-a m u strat foarte aspru p e n tru fap tu l c s-au cre
zu t n d rep tii s cerceteze unde i n ce scop snt dui
i s-i spun p rerea n legtur cu aceast chestiune.
Sub consulatul m eu a spus Caesar A riovistus a
cu tat cu cea m ai m are rvn prietenia poporului ro
m an; de ce s v nchipuii c va re n u n a cu a tta ne
socotin la datoria lui? Eu snt convins c, atunci cnd
va cunoate cererile m ele i va vedea ct snt de drepte,
nu va respinge nici bunvoina mea, nici pe cea a po
porului rom an. S spunem c, m pins de furie i de ne
bunie, a r ncepe rzboiul. De ce s v tem ei? De ce s
pierdei ndejdea n vitejia voastr i n prudena mea?
Cu aceti dum ani am m ai avut de-a face o dat, pe
vrem ea prin ilo r notri, cnd, n u rm a victoriei lui
C. M arius asupra cim brilor i a teutonilor, arm ata rom an
a dobndit o glorie to t a tt de m are ca i a com andan-

104

CAESAR

tului ei. Cu acelai dum an am m ai avut de-a face mai


de curnd n Italia, n tim pul rscoalei sclavilor111, care,
oricum , erau a ju ta i de experiena i de disciplina pe
care o deplnseser de la noi. Din aceste exem ple se
poate vedea ce m are lucru este sigurana de sine, de
vrem e ce nite oam eni de care ne-am tem ut fr mo
tiv ctva tim p, atunci cnd e ra u prost narm ai, au fost
nvini dup aceea, cu toate c erau bine narm ai i
fuseser la nceput nvingtori. n sfrit, germ anii snt
tot aceiai oam eni cu care helveii s-au m surat ade
sea, nu num ai pe terito riu l lor, ei chiar i pe teritoriul
germ an i pe care aproape ntotdeauna i-au nvins; to
tui, helveii n u au p u tu t rezista tru p e lo r noastre. Aceia
d in tre voi care s-au lsat im presionai de nfrngerea
i de fuga gallilor a r putea s descopere cauzele nfrngerii dac ar sta s se gndeasc. Ei a r vedea c A rio
vistus, care tim p de m ai m ulte lu n i. a s ta t nchis n
tabr, n m ijlocul m latinilor, fr s se ex pun atacu
rilor, i-a a ta c a t pe neateptate pe galii, care obosii
de d u rata prea m are a rzboiului, i pierduser spe
ran a c vor mai p u tea lupta i se m prtiaser; gallii
au fost nvini m ai m ult d atorit tacticii i vicleniei lui
A riovistus dect v itejiei germ anilor. Dar, dac aceast
tactic a p u tu t fi n tre b u in at cu folos m potriva unor
barbari lipsii de experien, n ceea ce privete arm a
tele noastre ns nici chiar A riovistus nu poate spera
c se vor lsa nelate. Cei care p e n tru a-i ascunde
laitatea p retexteaz c sn t nelinitii din pricina apro
vizionrii i a drum ului greu snt nite obraznici, cci
au aerul sau c se ndoiesc c com andantul lor i poate
face datoria, sau c-i ara t ei ce trebuie s fac. Eu am
grij de aceste lucruri; sequanii, leucii112 i lingonii ne
dau gru; pe ogoare, grnele sn t deja coapte; ct despre
drum uri, voi niv v vei putea da seam a n scurt
tim p. F ap tu l c se spune c nu-m i vei da ascultare i
nu vei pleca mai departe nu m im presioneaz de loc.
Eu tiu c com andanii crora soldaii nu li s-au mai su
pus sau au fost prsii de soart i au suferit nfrngeri, sau, n u rm a descoperirii unei fapte urte, s-a dove
d it c snt necinstii. n ce m privete pe m ine ns,
toat viaa m ea de pn acum dovedete c snt dez-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

105-

interesat, iar rzboiul cu helveii a a r ta t ct sn t de


norocos. n consecin, voi face im ediat ceea ce aveam
de gnd s fac abia peste cteva zile i voi ridica tabra
chiar n aceast noapte, n tim pul strjii a patra, p en tru
a afla ce e mai im portant p e n tru soldai: onoarea i da
toria sau frica? Chiar dac, dup toate cele ce am spus,,
nu m va urm a nim eni, eu totui voi pleca, nsoit n u
mai de legiunea a X -a, de care snt sigur i care mi
va servi de cohort p reto ria n "113. A ceast legiune era
cea la care in ea Caesar cel m ai m u lt i n care avea
cea mai m are ncredere datorit vitejiei ei.
41
A ceast cuvin tare a produs o schim bare extraordi
n ar n starea de spirit general; ea a dat natere la
un m are entuziasm i la o m are poft de lupt. Legiu
nea a X -a, cea dinti, p rin trib u n ii si m ilitari, i-a adus
m ulum iri lui Caesar p e n tru p rerea a tt de bun pe
care o avea despre ea i l-a asigurat c e gata de lupt.
Apoi i soldaii celorlalte legiuni s-au neles cu tri
bunii lor m ilitari i cu centurionii prim ei cohorte s-i scuze
n faa lui Caesar, spunndu-i c ei n u au ovit i nu
s-au tem ut niciodat i nu au crezu t vreodat c au drep
tul s-i dea p rerea cu priv ire la conducerea rzboiului,
ci au socotit totdeauna c aceasta privea num ai pe ge
neral". Caesar a p rim it scuzele lor, apoi a plecat n
tim pul strjii a patra, aa cum spusese. La sfatul lui Divlciacus galul n care avea cea m ai m are ncredere
i pe care-1 nsrcinase cu cercetarea drum ului , Cae
sar a fcut u n ocol d e m ai m ult de 50 000 de pai pentru
a putea duce arm ata n tr-u n loc deschis. D up apte zile
de m ar n e n treru p t a aflat de la iscoade c trupele
lui A riovistus se aflau la 24 000 de pai de arm ata
noastr114.
42
A flnd de sosirea lui Caesar, A riovistus a trimis,
la el soli care i-au spus c, fiindc Caesar a venit la
el, este gata s-i satisfac cererea cu privire la con
sftuire i n u vede nici o prim ejdie n asta". Caesar nu
a respins propunerea; el socotea c A riovistus revine la
sentim ente mai bune de vrem e ce propunea el nsui
ceea ce refuzase mai nainte cnd i s-a cerut. De ase-

100

CAESAR

m enea, avea m are speran c, avnd n vedere binefa


cerile a tt de m ari pe care le-a prim it din partea sa
i a poporului rom an, A riovistus va ren u n a la ncpn area lui cnd va cunoate cererile lui Caesar.
n trev ed erea a fost fixat p e n tru ziua a cincea. Pn
atunci a avut loc de mai m ulte ori un schim b de soli
n tre cei doi com andani. A riovistus cerea lui Caesar s
nu aduc in fn ateria la ntrevedere, deoarece se tem ea
s nu fie atra s n tr-o curs, i-i fcea cunoscut c el va
veni num ai cu condiia ca am ndoi s fie nsoii doar
de cavalerie.
Caesar n u voia ca, din cauza unui sim plu pretext,
convorbirea s nu m ai aib loc, iar pe de alt parte se te
m ea s-i ncredineze viaa cavaleriei gallilor. De aceea
a gsit de cuviin c cel mai bun lucru este s ia caii
de la toi clreii galii i s-i dea soldailor legiunii a
X -a, n care avea cea mai m are ncredere, p e n tru ca n
caz de nevoie s aib o gard ct mai devotat. Pe cnd
se aducea la ndeplinire ordinul lui Caesar, unul dintre
soldai spuse cu m u lt spirit: C aesar face mai m ult dect a promis; el a fgduit s fac din soldaii legiunii a
X -a garda sa personal; acum, ns, face din ei cavaleri113.
43
Pe o cm pie n tin s 116, la o distan aproape egal
de cele dou tabere, se ridica o m ovil de pm nt des
tu l de nalt. Aici s-au n tln it cei doi com andani, dup
cum se neleseser. Caesar i-a lsat la 200 de pai de
m ovil legiunea pe care o adusese clare. La o distan
egal s-au oprit i clreii lui A riovistus. Acesta a ce
ru t ca ntrevederea s aib loc clare i fiecare din ei
s vin nsoit de zece oameni. Cnd au ajuns la locul
de ntnire, Caesar i-a nceput cuvintarea am intindu-i
lui A riovistus binefacerile pe care le prim ise din partea
sa i a senatului rom an, titlu l de rege i de prieten pe
care i-1 acordase senatul i toate darurile bogate pe care
le prim ise. I-a spus apoi: Romanii obinuiesc s acorde
asem enea onoruri num ai la puini oam eni i num ai pen
tru servicii nsem nate. Tu, A riovistus, dei nu aveai nici
dreptul, nici m otive ntem eiate s le ceri, le-ai prim it,
totui, datorit bunvoinei m ele i a sen atu lu i. De ase
m e n e a i-a m ai a r ta t ct de vechi i ct de ntem eiate

RZBOIUL GALLIC CARTEA I

107

erau m otivele de prietenie dintre rom ani i hedui, ct


de num eroase i de onorabile erau hotrrile pe care
senatul le dduse n cinstea heduilor i c acetia au
avut totdeauna hegemonia n G allia117, chiar nainte de
a fi cutat prietenia rom anilor. Poporul rom an este
obinuit nu num ai s nu ngduie ca prietenii i aliaii
si s-i piard din drepturi; el mai vrea ea influena,
cinstea i consideraia de care se bucur acetia s creas
c. n tr-ad ev r, cine ar putea ngdui s li se smulg
ceea ce aduseser cu ei legnd prietenie cu poporul rom an ? Apoi Caesar a rep etat cererile cu care-i nsrci
nase pe trim ii, i anum e: S nu mai faci rzboi nici
heduilor, nici aliailor lor; s dai napoi ostaticii; dac nu
poi trim ite acas nici o p a rte din germ ani, cel p uin s
nu m ai ngdui altora s treac fluviul R in .
44
La cererile lui Caesar, A riovistus a rspuns doar
n cteva cuvinte; n schimb, a vorbit m ult despre pro
priile lui m erite. Eu n-am tre c u t R inul din proprie
in iiativ a spus el , ci chem at i ru g at de galii i
num ai m arile recom pense i sperana n alte ctiguri
m -au determ inat s-m i prsesc casa i rudele. P m nturile pe care le stpnesc n G allia le-am prim it chiar
de la galii; acetia m i-au dat ostatici de bunvoie. Eu
iau trib u t n v irtu te a legilor rzboiului pe care nving
torii obinuiesc s le im pun nvinilor. Nu eu am ve
n it cu rzboi m potriva gallilor, ci gallii m -au atacat
pe m ine; toate trib u rile din Gallia au venit s m m
presoare i i-au aezat tab ra n faa mea, ns eu am
respins i am nfrnt toate aceste trupe ntr-o singur
lupt. Dac vor s mai fac o ncercare, eu snt gata s
m lu p t nc o dat; dac vor pace, nu e drept s re
fuze s plteasc un trib u t pe care pn atunci l pl
tiser de bunvoie. Eu am c u ta t prietenia poporului
rom an n sperana c-m i va aduce cinste i foloase, nu
pagube. Dac, datorit poporului rom an, gallii nu-m i vor
m ai plti trib u t i mi vor fi luai supuii, voi renuna
la prietenia lui tot a tt de bucuros pe ct am cutat-o.
Ct privete fap tu l c aduc n G allia un m are num r
de germ ani, asta o fac p en tru a m pune n siguran
i nu p e n tru a ataca pe galii; dovad e fap tu l c nu am

108

CAESAR

venit dect fiindc am fost chem at i c n u am atacat,


ci m -am aprat. Eu am ven it n G allia naintea rom a
nilor. Niciodat pn acum o arm at rom an nu a m ai
trecu t graniele Provinciei Gallia. Iar tu, Caesar, ce vrei
de la m ine? De ce ai v e n it pe p m nturile m ele? Aceast
p arte din Gallia este provincia mea, dup cum p a rte a
cealalt118 este provincia rom anilor, i, dup cum nu tre
buie s mi se ngduie s nvlesc pe pm ntul vostru,
tot aa nu este d rep t s m tu lb u rai n exercitarea drep
tu rilo r mele. Ct privete faptul c heduii au fost num ii
frai de ctre senatul roman, nu snt nici a tt de ne
instruit, nici a tt de p u in inform at nct s n u tiu c
heduii n -au d at a ju to r rom anilor n ultim ul rzboi cu
allobrogii i c, la rn d u l lor, n-au p rim it nici un a ju
tor din partea rom anilor n luptele pe care le-au avut
cu germ anii i cu sequanii. Snt silit s bnuiesc c, sub
p rete x tu l acestei prietenii, i ii arm ata n G allia n u
mai p e n tru nim icirea mea. Dac nu -i vei retrage tru
pele i n u vei prsi aceast regiune, te voi socoti du
m an i nu prieten i, dac te voi omor, voi aduce bucu
rie m ultor nobili i fru n tai rom ani119; tiu aceasta chiar
de la trim iii lor. P rin m oartea ta a p u tea ctiga bun
voina i p rieten ia tu tu ro r acestora. Dac ns te vei
retrage i-m i vei lsa liber stpnirea asupra Galliei,
i voi fi foarte recunosctor i te voi scuti de orice os
teneal i prim ejdie, lundu-m i asupra m ea toate rz
boaiele pe care ai voi s m i le ncredinezi".
45
Caesar i-a vorbit m ult de m otivele care-1 m pie
dicau s ren u n e la cererile sale. Nici eu, nici poporul
rom an a spus el nu avem obiceiul s prsim pe
nite aliai care ne aduc attea servicii. De altfel, nu cred
c tu ai m ai m ulte d rep tu ri asupra Galliei dect poporul
rom an. A rvernii i ru te n ii120 au fost n frn i de Q. Fabius
M axim us121, dar poporul rom an i-a iertat, nu le-a tra n s
form at a ra n provincie i nu i-a im pus la trib u t. Dac
este vorba s se in seam a de vechim e122, p u terea rom an
este cea m ai n d re p tit n Gallia; dac este vorba s
se respecte h otrrea senatului, Gallia trebuie s fie liber,
fiindc senatul a v ru t ca ea s-i pstreze legile, cu toate
c a fost nvins".

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

10.9

46 Pe cnd aveau loc aceste discuii, Caesar prim ete


tirea c nite clrei ai lui A riovistus se apropiau de
movil i se n d rep tau spre arm ata noastr, asupra c
reia aruncau pietre i sulie. Caesar a n tre ru p t atunci
convorbirea, s-a dus la ai si i le-a poruncit s nu
arunce nici o suli asupra dum anilor. Cci, dei i d
dea seam a c lupta unei legiuni de elit m potriva unor
clrei nu va fi prim ejdioas, totui n u voia s dea
aceast lupt, p e n tru ca nu cum va, dup nfrngerea du
m anilor, s se spun c s-a folosit de ntrevedere pen
tru a-i p u tea lua p rin surprindere i c i-a clcat cuvntu l d at. Cnd s-a aflat n rndul soldailor ct de cuteztor
s-a a r tat A riovistus n tim pul convorbirii, cum a in
terzis el rom anilor in tra re a n G allia i cum discuiile
au fost n tre ru p te de atacul clreilor lui m potriva sol
dailor notri, entuziasm ul i pofta de lu p t a arm atei
au crescut i, m ai m ult.
47 A doua zi A riovistus trim ite soli la Caesar pen
tru a-i spune c el dorea s continue discuiile n tre
ru p te i-i cerea lui Caesar s fixeze o zi p e n tru o nou
ntrevedere sau, dac nu voia s vin, s-i trim it pe
unul din legaii s i. Caesar n-a gsit cu cale c trebuie
s m ai vin la o a doua ntrevedere, cu a tt mai m ult
cu ct n ajun germ anii nu se putuser stpni s nu
arunce sulie m potriva soldailor notri. Dac trim itea
pe unul din locotenenii si nsem na s-l expun unor
m ari prim ejdii din p a rtea acestor barbari. I s-a p ru t c
cel mai b u n lucru este s-l trim it pe C. V alerius P rocillus, fiul lui C. V alerius C aburus123, un tn r plin de
curaj i foarte instruit, al crui ta t prim ise din partea
lui C. V alerius Flaccus124 d reptul d e cetean: era un
om cinstit, cunotea lim ba gallic, pe care A riovistus o
cunotea bine fiindc o folosea de m u lt vrem e, i ger
manii nu aveau nici un m otiv s-i fac v reu n ru. m
preun cu el trim ise pe M. M etius, care fusese oaspetele
lui A riovistus. Caesar le-a dat sarcina s asculte ce spune
Ariovistus i s-i raporteze. Cnd i-a v zu t n tabra sa,
A riovistus a strig at tare n faa ntregii arm ate: La ce
ai venit aici? Ca s spionai?" Ei au ncercat s vor
beasc, dar i-a o p rit i i-a pus n lanuri.

no

CAESAR

48 n aceeai zi, A riovistus i-a m u tat tabra m ai


departe i s-a aezat la 6 000 de pai de tabra lui Cae
sar, la poalele unui m u n te 125. A doua zi a trecu t cu tru
pele p rin faa taberei lui Caesar i s-a aezat la 2 000
de pai dincolo de e l126, avnd intenia s-i taie apro
vizionarea cu cereale i cu alte m erinde care-i veneau
din a ra sequanilor i a heduilor. n fiecare din cele
cinci zile care au urm at, Caesar i-a scos trupele n faa
taberei i le-a in u t n linie de btaie, p e n tru ca, n caz
c A riovistus a r fi v ru t s dea lupta, prilejul s nu-i
lipseasc. n tot acest tim p, A riovistus i-a in u t in fan
teria n tabr, dnd, n schimb, lupte de cavalerie n
fiecare zi. Form a de lupt n care germ anii erau mai
ncercai era u rm toarea: erau 6 000 de clrei i tot
atia pedestrai, cei mai iui i m ai curajoi, alei u nul
cte unul din toat arm ata de ctre fiecare clre, pen
tru sigurana sa personal. Cci pedestraii nsoeau pe
clrei n lupt; clreii se retrgeau la ei. Dac si
tu aia devenea grav, pedestraii in tra u n lupt, nconju rn d i ocrotind pe clreii grav rnii care czuser
de pe cal. Dac treb u ia s se nainteze m ai m ult sau
s se fac o retrag ere rapid, erau att de iui, datorit
exerciiilor pe care le fceau, nct fugeau alturi de cai,
inndu-se de coama lor.
49 Cnd Caesar a vzut c A riovistus rm ne n ta
br, ca s nu rm n f r provizii m ai m ult vrem e,
a ales un loc p e n tru tab r cam la 600 de pai dincolo
de poziia ocupat de germ ani i a venit acolo cu arm ata
aezat n linie de btaie pe trei rnduri. Apoi a porun
cit ca prim ele dou linii s rm n sub arm e, ia r a treia
s ntreasc tabra. Acest loc era, aa cum s-a spus,
cam la vreo 600 de pai de dum ani. A riovistus a tri
m is acolo aproape 16 000 de oameni uor narm ai, m
preun cu toat cavaleria, p en tru a speria pe soldaii
notri i a-i m piedica de la lucru. Caesar n -a st ru it m ai
p u in n hotrrile pe care le luase m ai nainte: prim ele
dou linii trebuiau s resping pe dum an, iar a treia
s-i term ine lucrrile de ntrire. Dup ce tabra a
fost fortificat, a lsat acolo dou legiuni i o parte din

RZBOIUL GALLIC CARTEA I

IU

tru p ele auxiliare i a adus napoi n tab ra m are pe


celelalte p a tru legiuni.
A

50 In ziua urm toare, potrivit planului su, Caesar


i-a scos tru p ele din am ndou taberele i le-a aezat n
linie de btaie nu departe de tabra cea m are, oferind
astfel dum anului p rilejul de lupt. Cnd a vzut c nici
atunci germ anii nu-i fac apariia, pe la am iaz i-a adus
arm ata napoi n tabr. Abia atunci A riovistus i-a trim is
o parte din tru p e s asedieze tab ra cea mic. A m n
dou prile au lu p ta t cu n verunare pn seara. La
apusul soarelui, A riovistus i-a adus trupele napoi n
tabr, dup ce ne provocaser i prim iser, la rndul
lor, m ulte r n i127.
n treb n d u -i pe prizonieri de ce A riovistus n u voia
s dea lu p ta hotrtoare, Caesar a aflat c la germ ani
exista obiceiul ca fem eile lor s arate p rin sori i pro
feii128 dac este bine sau nu s se dea lupta; n mo
m entul de fa, ele spuneau c, potrivit voinei zeilor,
germ anii nu pu teau nvinge dac ddeau lupta nainte
de luna nou.
51 A doua zi, Caesar a lsat de stra j n fiecare
tabr un num r de soldai care i s-a p ru t de ajuns i
i-a aezat toate trupele auxiliare129 in faa taberei celei
mici i n ochii dum anului. Fiindc legiunile sale erau
inferioare ca num r dum anilor, se folosea de trupele
auxiliare p e n tru a crea im presia c are un num r m are
de soldai. El nsui a venit pn aproape de tabra du
m anilor cu arm ata aran jat n linie de btaie pe trei
rnduri. Abia atunci germ anii, constrni de nevoie, i-au
iscos tru p ele din tabr i le-au aezat pe neam uri la
distane egale: h a ru _i, m arcom ani 13, triboci131, vangioni132,
nem ei133, sedusi134 i suebi. P e n tru a tia orice speran
de fug, au n co n ju rat ntreaga linie de b ta ;e cu care
i crue. n aceste care i crue au pus femei, care,
plngnd i cu m inile ntinse, se ru c a u de cei care plecau
la lupt s nu le lase s cad n sclavia rom anilor.
52 Caesar a pus n fru n tea fiecrei legiuni cte un
locotenent i cte u n quaestor135, p e n tru a servi de m ar-

112

CAESAR

to r vitejiei fiecrui soldat n parte; el nsui a nceput


lupta din aripa dreapt, p e n tru c observase c n aceast
parte linia dum anilor era m ai slab. Cnd s-a d a t sem
nalul, soldaii notri au nvlit cu atta nverunare asu
p ra dum anilor i acetia s-au repezit att de brusc i de
iu te in m tim pinarea lor, nct n -au mai avut spaiul ne
cesar p e n tru a p u tea arunca lancea136. Ai unei au p r
sit aceste arm e i s-au b tu t cu sbiile. D ar germ anii,
potrivit obiceiului lor, i-au form at iute falange i au
susinut astfel atacul sbiilor. D intre soldaii notri s-au
gsit mai m uli care au srit asupra falangei, au smuls
dum anilor scuturile din m in i i-au lovit cu sabia de
sus n jos. n tim p ce aripa sting a dum anilor fusese
n frn t i pus pe fug, cea dreapt ne copleea cu
n u m ru l m are de soldai. Cnd a vzut aceasta, tnru l P. Crassus137, care com anda cavaleria, deoarece era
m ai liber dect cei care se aflau n m ijlocul luptei, a tri
m is linia a treia n aju to ru l celor care se aflau n pri
mejdie.
53
In felul acesta lu p ta a fost restabilit. Toi du
m anii au ntors spatele i au luat-o la fug; nu s-au
oprit dect la Rin, la o distan de 5 000 de pai de
locul btliei. Acolo, foarte puini, ncrezndu-se n forele
lor, s-au silit s treac fluviul not sau au scpat cu
a ju to ru l u n o r corbii pe care le-au gsit. P rin tre ace
tia a fost i A riovistus, care a fugit cu o corabie mic
pe care a gsit-o legat la rm . Toi ceilali au fost
ajuni din urm i m celrii de cavaleria noastr. A rio
vistus avea dou soii: una din neam ul suebilor, pe care
o luase cu el din patrie, alta din Noricum , pe care o
luase de soie n Gallia, unde i-o trim isese regele Voccio, fratele ei. Am indou au p ierit n acea fug. A rio
vistus a avut i dou fiice: u n a d intre ele a fost ucis,
ia>r cealalt prins. C. V alerius Procillus, pe care, n
fuga lor, paznicii l tra u legat cu trei rn d u ri de lan
uri, a czut chiar n m inile lui Caesar, care urm rea
pe dum ani cu cavaleria. Aceast ntm p lare i-a produs
lui Caesar o bucurie to t a tt de m are ca i cea p rici
n u it de victorie; cci cel care fusese sm uls din m inile
dum anilor i pe care-1 regsise e ra om ul cel mai demn

RZBOIUL GALLIC. CARTEA I

113

de stim din toat provincia Gallia, prieten u l i oaspe


tele su, i soarta, crundu-1, voise s nu-i fie tu l
b u rat lui Caesar bucuria victoriei p rin m oartea lui Procillus. A cesta spunea c n prezena sa au fost consul
tai de trei ori sorii p e n tru a se ti dac treb u ia s
fie ars de viu im ediat sau s fie lsat p e n tru alt dat.
dato rit sorilor, a rm as n via.
De asem enea a fost gsit i adus napoi la Caesar
i M. M etius.
54
Cnd vestea despre aceast lu p t a ajuns dincolo
de Rin, suebii, care veniser la rm u l fluviului, au
pornit-o napoi spre cas; ns, cnd cei care locuiesc
foarte aproape de Rin i-au vzut nfricoai, au pornit
n u rm rirea lor i au ucis o m are p a rte din ei. In tr-o
singur var, Caesar a term in at dou rzboaie m ari;
dup aceasta el i-a dus arm ata n tab ra de iarn din
ara sequanilor ceva mai devrem e dect o cerea ano
tim pul i, lsnd-o sub com anda lui Labienus, a plecat
n Gallia Cisalpin p e n tru a ine a d u n ri138.

S R zboiul g allic

CARTEA

A I I-A

1 n tim p ce Caesar se afla n G allia Cisalpin, iar


legiunile erau n tabra de iarn, aa cum am a r ta t mai
sus, au ajuns la el num eroase zvonuri i a fost in
form at i p rin tr-o scrisoare din p artea lui Labienus c
toi belgii, despre care am a r ta t c ocup a treia parte
din Gallia, uneltesc m potriva poporului rom an i i dau
ostatici unii altora. Cauzele conspiraiei erau urm toa
rele: n prim ul rn d se tem eau ca nu cumva, dup pa
cificarea G alliei1, s ne ducem arm ata n ara lor, iar
n al doilea rn d erau aai de unii galii. O parte din
tre acetia, du p cum nu voiser ca germ anii s mai rm n m ult vrem e n Gallia, tot astfel n u doreau ca
arm ata poporului rom an s ierneze i s se stabileasc n
Gallia. Alii, din cauza nestatorniciei i uurinei lor,
nzuiau la o nou conducere; n sfrit, unii i aau pe
belgi deoarece, peste to t n Gallia, cei puternici i cei
care aveau m ijloace s-i ia oameni n solda lor cutau
s vin la domnie, lucru pe care, sub stpnirea ro
m an, nu l-a r fi obinut uor.
2 T u lb u rat de aceste tiri i de scrisoare, Caesar re
cruteaz dou legiuni noi n Gallia Cisalpin i, la nce
p utul verii, l nsrcineaz pe locotenentul Q. Pedius s
le duc n Gallia T ransalpin. El nsui pleac la arm at2
ndat ce n u tre u l a nceput s fie m belugat. n s r
cineaz pe senoni3 i pe ceilali galii vecini cu belgii
s afle i s-i aduc la cunotin cele ce se petreceau
la acetia. Toi l-au inform at c belgii recruteaz trupe
i i aduc arm ata n tr-u n singur loc. A tunci, n sfrit,
a socotit Caesar c trebuie s porneasc im ediat spre
belgi, fr s mai ovie. Dup ce s-a term in at aprovi-

118

CAESAR

zionarea cu grne ridic tab ra i, dup vreo


ajunge la hotarele belgilor.

15 zile,

3 Sosind acolo pe neateptate i mai repede dect ar


fi crezut cineva, rem ii4, care d intre toi belgii snt cei
m ai apropiai de graniele G alliei5, au trim is soli la el
pe Iccius i Andoeum borius, fru n taii tribului, ca s-i
spun: Noi, rem ii, n e punem sub ocrotirea i au toritatea
poporului rom an m preun cu to t av u tu l nostru. Noi nu
ne-am neles cu ceilali belgi i nici n-am conspirat m
potriva poporului rom an; sntem gata s dm ostatici, s
ne supunem poruncilor, s v prim im n orae i s v
aju tm cu g ru i cu alte lucruri. Toi ceilali belgi se
afl sub arm e; chiar germ anii, care locuiesc dincoace
de R in s-au aliat cu ei i fu ria tu tu ro r acestora este
a tt de m are, nct n u i-am p u tu t m piedica s se uneasc
cu ei nici m car pe suessioni6, fra ii i ru d ele noastre
de snge, care au aceleai d repturi i legi i aceiai co
m andani i m agistrai ca i n o i.
4 ntrebndu-i ce trib u ri se aflau sub arm e, cit de
m ari erau ele i de ce fore m ilitare dispuneau, Caesar
a aflat urm toarele: m ajoritatea belgilor se trag din ger
m ani, care odinioar trecuser R inul i, atrai de fertili
tatea solului, alungaser pe galii, vechii locuitori ai ace
lor in u tu ri, i se stabiliser acolo. Ei erau singurii care,
pe vrem ea prin ilo r notri, atunci cnd toat Gallia era
devastat, au m piedicat pe cim bri i teutoni s le in
vadeze teritoriul. A m intirea acestor fapte i face s aib
o prere prea bun despre priceperea lor m ilitar i
s fie nfum urai. R em ii spuneau c sn t foarte 'bine in
form ai eu privire la n um rul soldailor, deoarece, da
to rit legturilor lor de snge i de alian, au p u tu t afla
ci oameni fgduise n adunare s dea fiecare trib
belgie p e n tru acest rzboi. Bellovacii7 ii ntreceau pe toi
n ceea ce privete vitejia, influena i num rul. Ei p u
teau aduna 100 000 de oam eni narm ai, din care pro
m iteau s dea 60 000 de lu pttori de elit, pretinznd
ns s li se ncredineze conducerea general a rzboiu
lui. Suessionii erau vecinii rem ilor i aveau in u tu ri
foarte ntinse i ogoare foarte roditoare. nc n zilele

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A II-A

U I

noastre au av u t ca rege pe Divieiacus8, cel m ai puternic


din toat Gallia, a crui stpnire se ntindea nu num ai
asupra unei m ari p ri din aceste regiuni, ci i asupra
B ritanniei. Acum regele lor era Galba, cruia, datorit
d rep tii i prudenei lui, toi au fost de acord s i se
ncredineze conducerea general a rzboiului. Suessionii aveau 12 orae i fgduiau s dea 50 000 de soldai.
T ot atia fgduiau s dea i nervii9, care erau socotii
cei mai slbatici dintre toi belgii i locuiau cel mai
departe. A treb a ii10 fgduiau 15 000, am bianii11 10 000.
m orinii12 25 000, m enapii13 7 000, caleii14 10 000, veliocassii15 i virom anduii16 to t atia. Remii socoteau c atuatu cii17 vor da 19 000, ia r condrusii18, eburonii19, caeroesii20, paem anii21, care n tr-u n cuvnt erau num ii toi
germ ani, vor da cam 40 000 de oameni.
5
Caesar i-a ru g at stru ito r pe rem i s-i rm n cre
dincioi i, vorbindu-le prietenos, a poruncit s vin la
el to t senatul22 i s-i fie adui ca ostatici copiii fru n ta
ilor. Remii au ndeplinit toate aceste porunci la tim pul
hotrt. Apoi Caesar l-a ndem nat stru ito r pe Divieiacus
heduul i i-a a r tat ct este de im portant p e n tru re
public i p e n tru salvarea com un23 ca tru p ele dum a
nilor s fie desprite, p e n tru ca s nu fie nevoie s
se lupte n acelai tim p cu fore att de num eroase.
Dum anii a r p u tea fi desprii dac heduii i-ar duce
tru p ele n a ra bellovacilor i ar ncepe s devasteze
ogoarele acestora. Dup ce i-a fcut, aceste recom andri,
i-a dat drum ul.
Cnd a vzut c toate tru p ele belgilor s-au u n it i vin
m potriva lui, cnd a aflat de la iscoadele pe care le
trim isese i de la rem i c dumanii nu snt departe, s-a
g rb it s-i treac a rm ata peste fluviul A xona24, care
curge la hotarele rem ilor, i i-a aezat tab ra acolo
Aezndu-se n acest loc, u n a din laturile taberei era
a p rat de m alul fluviului, spatele trupelor lui Cae
sar era acoperit, iar rem ii i celelalte trib u ri puteau aduce
provizii la el n siguran. P este A xona se afla un pod.
Caesar aaz acolo o garnizoan, iar pe m alul stng al
fluviului las pe legatul su Q. T itu riu s Sabinus cu ase

120

CAESAR

cohorte, apoi ordon s se ntreasc tab ra cu un val25


n alt de 12 picioare i cu un an lat de 18 picioare.
6 La 8 000 de pai de lagr se afla B ibrax26, ora
ul rem ilor. In m arul lor, belgii l-au atacat cu atta
furie, nct cu greu a p u tu t rezista n ziua aceea. Gallii,
ca i belgii, folosesc urm toarea tactic de atac m potriva
oraelor. Toat arm ata m presoar zidurile oraului i
arunc din toate p rile cu pietre n ele, pn ce ap
rtorii le prsesc; apoi, form nd cu scuturile broasca
estoas27, se apropie de pori i drm zidul spndu-i
tem elia. Acum lu cru l acesta e ra uor, cci a tt de m uli
erau cei care aruncau pietre i sgei, nct nim eni nu
p u tea rm ne pe zid. n ora com anda rernul Iccius, de
neam nobil i cu cea m ai m are trecere p rin tre ai si; el
fusese unul d intre solii care veniser la Caesar p e n tru
pace. Dup ce noaptea a pus capt asaltului, Iccius tri
m ite lui Caesar tirea c dac nu va prim i a ju to r nu
va mai putea rezista8*11.
7 La m iezul nopii, Caesar trim ite num izi28, arcai
c retan i29 i prtiai din insulele B aleare30 n ajutorul
asediailor, d ndu-le d rep t cluz pe cei care aduseser
tirile de la Iccius. La sosirea lor, rem ii i-au recp
ta t pofta de lupt i sperana c se vor putea apra, iar
dum anii au p ierd u t sperana de a ocupa oraul. i ast
fel, dup ce au mai zbovit puin n m prejurim ile ora
ului i dup ce au p rd at ogoarele rem ilor i au dat
foc tu tu ro r satelor i locuinelor la care au p u tu t ajunge,
s-au n d re p tat cu toate trupele spre lagrul lui Caesar
i i-au aezat tab ra la mai p u in de 2 000 de pai de
el. Judecind dup fum i dup focuri, aceast tab r
se ntindea n lim e pe o distan m ai m are de 8 000
de pai.
8 La nceput, avnd n vedere m ulim ea dum anilor
i m area faim a vitejiei lor, Caesar a h otrt s amne
lu p ta decisiv. Totui, n fiecare zi ncerca, n ciocniri
de cavalerie, c u raju l dumniilor i ndrzneala soldailor
notri; el a constatat c ai notri nu snt inferiori d u
m anilor. T erenul din faa taberei era p o triv it p e n tru

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A II-A

121

aezarea arm atei n linie de btaie, deoarece colina pe


care se afla tab ra i care se ridica p u in deasupra cm
piei se ntindea n lim e, n faa dum anului, pe un spa
iu pe care a r fi p u tu t ncpea o arm at aezat n linie
de btaie; de am ndou prile avea pante abrupte i,
dup ce form a n fa un vrf p uin nalt, cobora ncet
n cmpie. Pe fiecare coast a acestei coline, Caesar a
pus s se sape un an de aproape 400 de pai, perpendi
cular pe linia de lupt; la capetele anurilor a n lat
redute, unde a pus m aini de rzboi31, p e n tru ca, dup
ce va fi aezat linia de btaie, dum anii, care erau att
de num eroi s nu ne poat m presura din flanc n
tim pul luptei. D up aceea a lsat n tab r cele dou
legiuni pe care le recrutase de curnd, p en tru ca, n
caz de nevoie, s le poat folosi ca rezerve, iar pe cele
lalte ase le-a aezat n linie de lupt n faa taberei.
Dumanii, la rndul lor, i-au scos i ei trupele din tabr
i le-au aezat n linie de btaie.
9 In tre arm ata noastr i cea a dum anilor se afla o
mic m latin. D um anii ateptau s vad dac nu cum va
o vor trece soldaii notri; acetia, la rn d u l lor, erau
narm ai, gata s se arunce asupra dum anilor m pot
m olii n m latin n cazul c a r fi ncercat s-o treac
ei cei dinti. In tim pul acesta, n tre cele dou arm ate
se ddea o lu p t de cavalerie. L upta term inndu-se n
favoarea noastr i nici unul d in tre adversari nendrz
nind s treac prim ul m latina, Caesar i-a adus trupele
, napoi n tabr. Im ediat dup aceasta, dum anii, au
plecat din acel loc i s-au n d rep tat spre Axona, care,
aa cum s-a mai artat, curgea n spatele taberei noastre.
Acolo, dnd peste vaduri, au ncercat s-i treac peste
ru o p arte din trupe, cu intenia de a cuceri, dac vor
putea, red u ta com andat de locotenentul Q. T iturius i
de a tia podul32; n caz c n u reueau, intenionau s
devasteze ogoarele rem ilor, care ne erau de m are folos
n acest rzboi i s ne taie aprovizionarea.
10 Caesar, inform at de Titurius, trece peste pod
toat cavaleria, pe num izii uor n arm ai33, pe prtiai
i pe arcai, dup care se n d reap t spre dum ani34. n

322

CAESAR

acel loc s-a dat o lu p t nverunat. Ai notri au a ta


cat pe dum anii m potm olii n fluviu i au ucis un m are
n u m r d intre ei. Cei rm ai n via, ncercnd plini de
ndrzneal s treac fluviul peste cadavre, au fost res
pini de ploaia de sgei; cei care trecuser deja au fost
nconjurai de cavalerie i ucii. Cnd belgii s-au vzut
nelai n speranele lor de a cuceri oraul B ibrax i
de a trece fluviul, cnd au vzut c ai notri nu vor
s nainteze pe u n teren defavorabil p e n tru a da lu p ta i
cnd au nceput s duc lips de provizii, au convocat adu
narea i au h o trt c cel m ai bun lucru este s se n
toarc fiecare la casa lui i s se adune toi din toate
prile p e n tru a ap ra pe cei al cror terito riu va fi in
v ad at mai nti de rom ani; n felul acesta lu p tau pe pm n tu l lor i nu pe terito riu str in i se puteau folosi
n acelai tim p de rezervele de gru de acas. La aceasta
i-a m ai determ inat i faptul c Diviciacus i heduii se
apropiau de hotarele bellovacilor. Ei nu puteau fi con
vini s zboveasc mai m ult tim p i s nu vin im ediat
n aju to ru l alor lor.
11
D up ce au lu at aceast h o trre au ieit din ta
b r cu m are zgomot i larm n tim pul str jii a doua35,
n dezordine i fr o conducere stabil, deoarece fiecare
voia s fie n fru n te pe drum i se grbea s ajung
acas aa de m ult, nct graba lor sem na cu o fug.
Caesar, dup ce a aflat aceasta de la iscoade, tem ndu-se
de o curs, deoarece nu cunotea nc m otivul retragerii
dum anilor, i-a re in u t in fanteria i cavaleria n tabr,
n zorii zilei, iscoadele i-au confirm at c ntr-ad ev r
este vorba de o retragere. A tunci a trim is nainte toat
cavaleria, p e n tru a ine n loc ariergarda dum an; n
fru n te a cavaleriei a pus pe legaii Q. Pedius i L. A urunculeius Cota. L egatul T. Labienus a p rim it ordinul s-i
urm eze m p reu n cu tre i legiuni. Aceste tru p e au atacat
ariergarda dum an, au urm rit-o pe o distan de mai
m ulte mii de pai i au ucis un m are num r de fugari.
U ltim ele rn d u ri ale ariergrzii pe care le-au mai ntln it s-au oprit i au in u t piept vitejete atacului sol
dailor notri. Cei din fa ns, care credeau c snt de
p a rte de prim ejdie i pe care n u-i in ea n fru nici

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A II-A

123

nevoia, nici au to ritatea unui com andant, auzind strig


tele, au ru p t rndurile i i-au c u ta t scparea n fug.
In felul acesta, soldaii notri, fr s se expun vreunei
prim ejdii, au ucis attia. dum ani ct le-a perm is du rata
zilei; pe la apusul soarelui au ncetat m celul i s-au n
tors n tabr, aa dup cum li se poruncise.
12 A doua zi, m ai nainte ca dum anii s-i vin n
fire n u rm a loviturii prim ite, Caesar i-a dus arm ata n
a ra suessionilor, care erau vecini cu rem ii, si au ajuns
dup un m ar fo rat n oraul Noviodunum 36. El a n
cercat s-l asedieze im ediat, deoarece auzise c era fr
aprtori, dar, cu toate c acetia erau puini, nu l-a
p u tu t lua cu asalt din pricina lim ii anului i a n l
im ii zidului. D up ce i-a n t rit tabra, a d at ordin
soldailor s m ping barcile37 i a nceput pregtirile
necesare n vederea asediului. n tim pul acesta, toi
suessionii care fugiser s-au reg ru p at i s-au adunat
noaptea u rm toare n ora. D up ce barcile au fost m
pinse repede spre ora, dup ce s-a ridicat o teras38
i s-au construit tu rn u ri, im presionai de m rim ea con
struciilor lucru nem aivzut i nem aiauzit p e n tru ei ,
precum i de iueala cu care le-au fcut rom anii, gallii
trim it soli la Caesar p e n tru supunere. La rugm inile
rem ilor, Caesar le cru viaa. 13*
13 Caesar prim ete supunerea suessionilor, care i dau
ca ostatici pe fruntaii tribului i chiar pe cei doi fii
ai regelui G alba i-i predau toate arm ele existente n
ora; apoi i.d u c e arm ata m potriva bellovacilor. Acetia
i luaser toate lucrurile i se retrseser n oraul B ratuspantium 39. P e cnd Caesar se afla cu arm ata cam la
o distan de 5 000 de pai, toi btrnii, ieind din ora,
n tind m inile spre el i caut s-i explice i prin cuvinte
c se ncredineaz puterii lui i c nu vor lu p ta m po
triv a poporului rom an. De asem enea, dup ce Caesar s-a
apropiat de ora i i-a aezat tab ra n m prejurim ile
lui, fem eile i copiii, de pe ziduri, cu m inile ntinse i
deschise potriv it obiceiului lor, au ceru t pace rom ani
lor.

124

CAESAR

14 P e n tru ei a in terv en it Diviciacus, care, dup re


tragerea belgilor, dduse drum ul trupelor heduilor i se
ntorsese la Caesar. Bellovacii a spus el au fost
totdeauna prietenii credincioi ai heduilor; num ai aai
de efii lor, care spuneau c Caesar i transform ase pe hedui n sclavi i c-i supunea la tot felul de tratam ente ne
dem ne i de insulte, s-au desprit de hedui i au decla
ra t rzboi poporului rom an. A torii, vznd ct ne
norocire au adus cetii lor, au fugit n B ritannia. Nu
num ai bellovacii, ci i noi, heduii, te rugm s-i tratezi
cu generozitatea i bu n tatea ta binecunoscut. Dac te
vei p u rta astfel, vei m ri autoritatea heduilor fa de
toi belgii, care n mod obinuit i a ju t cu tru p e i bani
n caz de rzboi .
15 Caesar a spus c, din consideraie p e n tru Divicia
cus i p e n tru hedui, va prim i supunerea bellovacilor i-i
va crua. Totui, dat fiind faptul c tribul lor se bucura
de o m are au to ritate p rin tre belgi, ntrecndu-i pe toi
ca num r, a ceru t 600 de ostatici. D up ce i-au fost pre
dai ostaticii i toate arm ele din ora, s-a n d re p tat spre
ara am bianilor, care s-au p red at m preun cu toate bu
n u rile lor. Vecinii am bianilor erau nervii. Caesar, in form ndu-se despre firea i obiceiurile acestora, a aflat
urm toarele. N egustorii n u aveau voie s vin n ara
lor; nervii nu ngduiau s se im porte vin sau alte obiecte
de lux, deoarece socoteau c acestea le-ar molei sufle
tele i le-ar slbi curajul. E rau oameni slbatici i foarte
curajoi; ei certau i nvinuiau grav pe ceilali belgi pen
tru c s-au predat rom anilor i au ren u n a t la curajul
strm oesc; declarau de asem enea c nu vor trim ite soli
la Caesar i n u vor accepta pacea sub nici o condiie.16*
16 Dup un m ar de trei zile p rin a ra lor, Caesar
a aflat de la prizonieri c fluviul Sabis40 nu era la o
distan mai m are de 10 000 de pai de tab ra sa41; pe
m alul cellalt al acestui fluviu, se aezaser toi nervii,
ateptnd sosirea rom anilor. m preun cu ei se aflau
vecinii lor, atrebaii i virom anduii, pe care-i convin
seser s ncerce soarta rzboiului. N ervii ateptau i
tru p ele atuatucilor, care erau d eja pe drum ; fem eile i

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A II-A

125

toi cei care din cauza vrstei lor nu puteau fi de nici


un folos n lu p t au fost adunai n tr-u n loc care, din
cauza m latinilor, era inaccesibil p e n tru o arm at.
17
D up ce a aflat aceste lucruri, Caesar a trim is
nainte cercetai i centurioni, ca s aleag u n loc po
triv it p e n tru tabr. Mai m uli belgi supui i ali galii l
urm au pe Caesar. Aa cum s-a aflat mai trziu de la
prizonieri, unii d intre ei, observnd ordinea obinuit n
care m ergea arm ata noastr n cursul acestor zile, au
trecut noaptea la nervi i le-au a r tat c n tre legiuni
m ergeau m ari convoaie de bagaj e42 i c, atunci cnd
prim a legiune va fi ajuns la locul taberei, celelalte se
aflau la o m are distan; deci era foarte uor s-o atace
pe prim a m ai n ain te ca soldaii s-i fi lsat jos baga
jele43; dac aceast legiune a r fi alungat i bagajele
irdate, celelalte legiuni n -ar mai ndrzni s reziste,
n sprijinul sfatului celor care aduceau aceste tiri ve
nea i fap tu l c nervii, fiind slabi n cavalerie (nici
astzi nu se intereseaz de aceasta; toat fora lor con
st n pedestrim e), foloseau de m ai m u lt vrem e u rm
toru l sistem p e n tru a opri mai uor cavaleria vecinilor
dac a r.fi v e n it la ei s prade: tiau de jos copaci tineri
i-i ndoiau. A cetia creteau n lturi, dnd m ulte ra
m uri; p rin tre ei rsreau, bineneles, m rcini i tu fi
uri. Astfel, aceste garduri, asem ntoare unor ziduri,
ofereau nite n t ritu ri, p rin care nu puteai rzbate nici
m car cu privirea. Cum aceste obstacole m piedicau d ru
m ul arm atei noastre, nervii a u socotit c treb u ie s urm eze
sfatul pe care-1 prim iser. 18*

18
Poziia locului pe -care ai notri l aleseser pen
tru tab r era aceasta: o colin, deopotriv de povrnit
din vrf, cobora pn la fluviul Sabis, pe care l-am po
m enit mai sus; n fa i paralel cu aceasta, de cealalt
p arte a fluviului, se nla o alt colin cu o pant ase
m ntoare, care n p artea de jos era goal pe o distan
de vreo 200 de pai, n tim p ce v rfu l era acoperit cu
pduri a tt de dese, nct nici cu privirea n-ai fi p u tu t
ptru n d e uor. In aceste pduri stteau ascunsi dum a
nii; pe teren u l gol, de-a lungul fluviului, se vedeau doar

126

CAESAR

cteva avanposturi de clrei44. Adncirnea apei era de


aproape trei picioare.
19 Caesar i trim isese nainte toat cavaleria, pe
care o urm a de aproape m preun cu toate trupele sale:
acestea ns erau aezate n alt ordine dect cea pe
care belgii o destinuiser nervilor. Cci la apropierea
dum anului, potrivit obiceiului su,
Caesar ducea n
fru n te ase legiuni f r bagaje45; dup acestea veneau
convoaiele cu bagaje ale ntregii arm ate; n sfrit, dou
legiuni, cele care fuseser rec ru ta te m ai de curnd46, n
chideau coloana i aprau convoaiele. C lreii notri,
m preun cu prtiaii i arcaii, au tre c u t fluviul i au
nceput lu p ta cu clrim ea dum anilor. Acetia, rn d pe
rnd, se retrg eau n pdure la ai lor i apreau din nou
p en tru a-i ataca pe ai notri, care, cnd dum anii se re
trgeau, ndrzneau s-i urm reasc dincolo de terenul
gol.
In tim pul acesta, cele ase legiuni care veniser p ri
mele, dup ce i-au m p rit m unca47, au nceput fo rti
ficarea taberei. n d at ce dum anii ascuni n pduri,
unde se aranjaser n ordine de lupt, au vzut capul
coloanei de bagaje ale arm atei noastre (acesta era mo
m entul pe care-1 hotrser n tre ei p e n tru nceperea
luptei), m brbtndu-se u nul pe cellalt, s-au avntat
deodat cu toate trupele i au dat atacul asupra clre
ilor notri. Dup ce i-au respins cu u urin i i-au m
prtiat, au cobort spre fluviu cu o iueal de necrezut,
astfel nct prea c aproape n acelai tim p dum anii
se aflau i n faa pdurii, i n fluviu, i chiar lng
noi. Apoi cu aceeai repeziciune s-au u rca t pe colina
din fa i au m ers asupra taberei noastre i a celor
care erau ocupai cu lucrrile de fortificaii. 20*
20 Caesar treb u ia s fac to tu l n acelai tim p: s
porunceasc s se nale steagul ca sem n c toi tre
buie s alerge la arm e i s se sune din trom pet nce
p u tu l luptei, s cheme napoi de la lucru pe soldai, s
trim it dup cei care se deprtaser p u in ca s caute
m ateriale p e n tru n t ritu ri, s aeze tru p ele n linie de
lupt, s vorbeasc soldailor, s dea sem nalul de atac.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A II-A

127

O m are p a rte din toate acestea nu puteau fi ndeplinite


din cauza lipsei de tim p i a apropierii dum anului. n
aceste m p reju rri grele, dou lucruri veneau n ajuto
ru l lui C aesar: pe de o parte, cunotinele m ilitare i
experiena soldailor, pe care le dobndiser n luptele a n
terioare, i fceau s hotrasc ei nii ce aveau de f
cut, n u num ai s atepte ordinele altora, iar pe de alt
p a rte ordinul dat de Caesar ca nici un legat s nu-i
prseasc legiunile i lucrrile m ai nainte ca tabra s
fi fost n trit. innd seam a de apropierea dum anilor
i de iueala cu care naintau, legaii n-au mai ateptat,
de data aceasta, ordinele lui Caesar, ci a u lu at ei nii
m surile care li se preau potrivite.
21 Caesar, dup ce a dat ordinele absolut necesare, a
alergat s m brbteze pe soldai acolo unde m p reju ra
rea i scotea n calea lui i a ajuns la legiunea a X-a.
A vorbit puin, m ulum indu-se s-i ndem ne pe soldai
s-i am inteasc de vechea lor vitejie, s nu-i piard,
cum ptul i s fac fa cu h o trre atacului dum anilor.
Apoi, fiindc dum anul era doar la o aru n ctu r de su
li, a dat sem nalul de ncepere a luptei. D up aceea,
ducndu-se la aripa cealalt p e n tru a rosti i aici cteva
cuvinte de m brbtare, i-a gsit pe soldai n plin
lupt. T im pul era a tt de scurt i dum anii erau a tt de
nerbdtori s dea lupta, incit nu num ai c n-a mai fost
rgaz s ne aezm insignele48, dar nici m car s ne
punem coifurile49 i s scoatem nvelitorile de pe scu
tu ri50. Ca s nu-i piard tim pul destinat luptei cutndu-i unitatea, fiecare soldat s-a oprit la locul n care
se ntm plase s ajung venind de la lucru i lng p ri
m ele steaguri pe care le-a vzut. 2*
22 A rm ata se ornduise mai m ult dup cum o cereau
n atu ra terenului i nevoia m om entului dect regulile
tacticii; legiunile, desprite una de cealalt, ineau piept
dum anului fiecare n alt parte; gardurile (foarte dese),
despre care am vorbit mai sus, m piedicau vederea, De
aceea nu se puteau aeza rezerve n locuri bine delim i
tate, nu se putea aduce ajutor oriunde era nevoie i
nu era cu p u tin s se m p art ordinele de ctre un singur-

128

CAESAR

com andant. Astfel, n condiii a tt ide neegale, i soarta


arm elor trebuia s fie diferit.
23
Soldaii legiunilor a IX -a i a X -a s-au aezat n
aripa sting i au a ru n cat suliele. A trebaii, cci ei erau
aceia care se aflau n faa aripii stingi a rom anilor, isto
vii de rni i ou su fletu l la gur din cauza alergrii
obositoare, au fost repede respini de pe nlim e i m
pini spre fluviu; n tim p ce ncercau s treac fluviul,
rom anii, care i urm reau cu sbiile, au ucis o m are parte
din ei. Ostaii notri n -au ovit s treac ei nii flu
viul i, n a 'n tn d pe u n tere n nefavorabil, au pus pe fug
pe dum anii care i refcuser rn d u rile i care ncepu
ser din nou lupta. De asem enea, n alt p arte a fron
tu lu i51, dou legiuni, a X l-a i a V III-a, lu ptnd despr
ite u n a de alta, au b tu t pe virom andui, cu care se cioc
niser, strm u tn d lu p ta de pe nlim e pe m alul fluviu
lui. T abra ns avea faa i la tu ra sting aproape com
plet descoperite; n aripa dreapt se aezaser legiunea
a X H -a i, n u departe de ea, legiunea a V il-a. Spre acest
punct s-au n d re p tat toi nervii, n rn d u ri foarte strnse
i sub conducerea lui Boduognatus, com andantul lor su
prem . O p arte din ei au nceput s nconjure legiunile
noastre dinspre flancul drept, iar alt p a rte s-a ndrep
tat spre nlim ea pe care era aezat tabra. 24
24
n acelai tim p, clreii i pedestraii uor n a r
m ai care i nsoiser, fiind respini de dum ani n p ri
m ul atac, aa cum am artat, s-au refu g iat n tabr,
unde au dat peste dum ani; atunci au luat-o la fug n
alt direcie. R ndaii arm atei52 vzuser de pe vrful
colinei, de la p c a rta decum an53 a taberei, pe ai notri
trecnd victorioi fluviul i ieind s prade; privind ns
napoi i vznd c dum anii se afl n tab ra noastr,
a u luat-o repede la fug. n acelai tim p, aceia d intre ei
care veneau cu bagajele54 strig au i fceau zgomot i
fiecare apuca, nspim ntat, n alt direcie. Toate acestea
au tu lb u ra t m ult pe clreii treveri, a cror faim de
vitejie este unic p rin tre galii i pe care trib u l lor i tr i
m isese lui Caesar ca tru p e auxiliare.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A II-A

12

Vznd tab ra plin de o m ulim e de dum ani, legiu


nile ncolite i aproape nconjurate, rndaii, clreii,
prtiaii i num izii fugind n dezordine n toate prile,
treverii au considerat c situaia noastr este desperat
i au plecat spre a ra lor, unde au adus tirea c ro
m anii au fost respini i nvini i c dum anii au pus
m ina pe tab ra i pe bagajele lor.
25 Caesar, dup ce rostise n faa legiunii a X -a o
cuvntare, a plecat spre arip a dreapt. Acolo a gsit pe
ai si la grea cum pn. Soldaii legiunii a XH-a, ngr
m dii n ju ru l steagurilor adunate in tr-u n singur loc, se
m piedicau u n u l pe altu l n lupt. Toi centurionii i te
rg aru l cohortei55 a IV-a fuseser ucii; aceast cohort
pierduse i u n steag. A proape to i centurionii celorlalte
cohorte fuseser rn ii sau ucii; p rin tre ei se afla i p rim ipilul56 P. S extius Baculus, b rb at foarte viteaz, care
era a tt de istovit de m ulim ea i gravitatea rnilor pe
care le prim ise, nct nu se m ai p u tea in e pe picioare.
C eilali obosiser, i unii din ariergard, vzndu-se p
rsii, ieeau din lu p t ferindu-se de lovituri. Dum anii
continuau s urce din fa i s am enine am ndou
flancurile. Caesar, vznd c situ aia era desperat i c
n u existau rezerve p e n tru a fi trim ise n ajutor, a lu at
scutul de la un soldat din ariergard (cci el venise fr
scut), a n ain tat pn n prim ul rnd, a chem at pe centu
rioni pe num e, a m b rb tat pe soldai i le-a poruncit s
nainteze i s rreasc rn d u rile p e n tru a putea m nui
m ai uor sbiile. Sosirea lui a red a t soldailor sperana
i le-a ren su fleit curajul. n prezena com andantului
suprem , fiecare dorea s-i fac datoria cu srguin,
chiar n m ijlocul celor m ai m ari prim ejdii. Astfel, a ta
cul dum anilor a fost oprit n tr-o oarecare m sur.
26 Caesar, cnd a vzut c i legiunea a V il-a, care
se afla lng a X H -a, era ncolit de dum ani, a ordo
n at trib u n ilo r m ilitari s fac jonciunea celor dou le
giuni i, dup ce vor fi executat o ntoarcere com plet,
s nceap atacul. D up ce au executat aceast m icare,
soldaii pu teau s-i vin unii altora n a ju to r i nu se
m ai tem eau c vor fi nconjurai de dum ani pe la spate;
9 R zboiul g allic

130

CAESAR

ei au nceput s reziste cu m ai m u lt ndrzneal i s


lupte cu mai m u lt curaj.
n tim pul acesta, dum anii au zrit n v rfu l colinei
i pe soldaii celor dou legiuni care nsoeau, ca a rie r
gard, convoaiele i care, aflnd de lupt, grbiser pa
sul; pe de alt parte, T. Labienus, care ocupase tab ra
dum anilor i vzuse de pe nlim e ce se petrecea n
tab ra noastr, a trim is legiunea a X -a n aju to ru l alor
notri. Soldaii acestei legiuni, cnd au neles din fuga
clreilor i a rndailor care era situaia i n ce p ri
m ejdie se aflau tabra, legiunile i com andantul suprem,,
au fcut to t ce au p u tu t ca s ajung ct m ai repede.
27 Sosirea lor a schim bat a tt de m ult situaia, nct
chiar aceia d in tre noi care czuser istovii de rn i au
nceput s lupte din nou, sprijinindu-se pe scuturi; rn daii, dei erau nenarm ai, vznd spaim a dum anilor
narm ai, s-au a ru n c a t asupra lor, n tim p ce clreii
lu p ta u pretu tin d en i ca s tearg ruinea fu rii p rin v i
tejii, ntrecndu-se cu legionarii. D ar dum anii, cu toate
c nu m ai aveau nici o speran de scpare, au d at do
vad de un m are curaj: cnd cei din prim ul rn d cdeau,
cei din rn d u l u rm to r se urcau pe cadavrele lor i con
tin u a u lupta; cnd i acetia cdeau i cadavrele se n gr
m deau, supravieuitorii trgeau sgei asupra noastr
ca de pe o m ovil i ne trim ite a u napoi suliele pe care
le opriser din zbor. A stfel c treb u ia s recunoti c
nite oam eni a tt de v iteji n u ndrzniser f r tem ei s
treac un fluviu foarte lat, s urce m aluri foarte nalte
i s porneasc la asalt m potriva unei poziii foarte vi
trege p e n tru ei: curaju l lor m icorase aceste obstacole
a tt de grele57.28*
28 In u rm a acestei lupte, ginta nervilor i num ele
lor au fost nim icite aproape n ntregim e. Cnd au a fla t de
aceast lupt, cei m ai n vrst, care, dup cum am spus58,
fuseser pui la adpost n estuare i n tre m latini m
p reun cu copiii i fem eile au socotit c nim ic nu m ai
p u tea opri pe nvingtori i scpa pe nvini; de aceea, de
comun acord cu supravieuitorii, au trim is soli la Caesar
i i s-au predat. V orbind de nenorocirea lor, i-au a r ta t

r z b o iu l

g a l l ic

cartea

i i -a

131

c, din 600 de senatori, nu m ai rm seser dect 3 i, din


60 000 de oam eni n stare de a p u rta arm e, abia dac
m ai rm seser 50059. Caesar, v rn d s se ara te p lin de
com ptim ire fa de aceti nenorocii care-i cereau m ila,
i-a c ru a t cu cea m ai m are grij; i-a lsat n posesiunea
p m nturilor i a oraelor lor i a poruncit vecinilor s
nu-i jigneasc sau s le aduc vreo pagub.
29 A tuatucii, despre care am v o rb it m ai nainte, ve
neau cu toate tru p ele lor n aju to ru l nervilor; aflnd ns
de aceast lupt, s-au ntors acas i, prsindu-i ora
ele i fortificaiile, i-au strn s toate lucrurile n tr-o
singur cetate, bine n t rit de la n a tu r 90. C etatea era
nconjurat din toate p rile de stnci foarte nalte i
dom ina m prejurim ile; n tr-o singur p a rte exista un
drum accesibil, n p an t uoar, care nu era m ai lat
de 200 de picioare. A tuatucii n t rise r acest pu n ct cu
un zid dublu foarte nalt, pe care aezau acum blocuri
de stnc foarte grele i grinzi ascuite la vrf. Acest
neam se trgea din cim brii i teutonii care61, pe cnd se
nd rep tau spre Provincia noastr i spre Italia, lsaser
pe m alul stng al Rinului anim alele i bagajele pe care
nu le puteau duce cu ei i 6 000 de oam eni p en tru a le
pzi. Acetia, dup nim icirea cim brilor i a teutonilor,
au fost m u lt vrem e h ru ii de vecinii lor, fie c erau
atacai, fie c atacau ei nii; n cele din u rm au fcut
pace i, de com un acord cu toi, s-au stabilit n acest loc.30*
30 D up sosirea arm atei noastre, la nceput, nvleau
adesea afar din cetate i ddeau m ici lupte cu soldaii
notri. Mai trziu ns, cnd i-am nco n ju rat cu o linie
de fortificaii avnd o circum ferin de 15 000 de picioare
i num eroase redute, au rm as n cetate. Cnd, dup ce
am m pins barcile, am n la t terase i ne-au vzut con
stru in d un tu rn departe de ei, au nceput s rd de pe
zid i s ne arunce insulte: Ce ro st a re s se construiasc
la o asem enea d istan o m ain a tt de m are? Ce brae,
ce p uteri au nite oam eni de o sta tu r aa de m ic (cci,
n general, n ochii gallilor, sta tu ra noastr m ic n com
paraie cu m rim ea corpurilor lor este u n obiect de dis-

132

CAESAR

pre) de-i nchipuie c pot s aeze pe zid un turn de


asem enea greu tate ?
31 Vznd ns c tu rn u l se m ic i se apropie de
ziduri, nspim ntai de aceast privelite nou i neobi
nuit, au trim is soli la Caesar p e n tru pace. Acetia au
vorbit cam n felul u rm tor: Sntem convini c voi
sntei a ju ta i n rzboi de o divinitate, cci altfel cum
ai p u tea pune n m icare a tt de repede nite m aini
a tt de m ari? Noi ne predm p uterii voastre m preun cu
ntreg av u tu l nostru. Avem ns o singur cerere, o sin
g u r rugm inte: dac tu, Caesar, potriv it clem enei i
b u n tii tale binecunoscute despre care am auzit vorbindu-se, vei h otr s ne crui viaa nou, atuatucilor,
te-am ruga s nu ne iei arm ele. A proape toi vecinii ne
dum nesc i ne pizm uiesc p e n tru vitejia noastr; dac
vom preda arm ele, nu ne vom putea ap ra m potriva lor.
Dac soarta a v ru t aa cu noi, preferm s suferim orice
din p artea rom anilor dect s m urim n chinuri de m na
celor crora obinuiam s le poruncim ".
32 La acestea, Caesar a rspuns: Dac v vei preda
mai nainte ca berbecul s ating zidul, v voi crua
cetatea nu p e n tru c ai m erita-o, ci p en tru c aa st n
obiceiul m eu; nu poate fi ns vorba de capitulare dac
nu vei preda arm ele. M voi p u rta aa cum m -am p u rta t
fa de nervi i voi porunci vecinilor votri s nu p ri
cinuiasc vreo suprare supuilor poporului rom an". Solii
au a n u n a t aceasta atuatucilor, care au declarat c se
supun. A tt de m ulte arm e au fost aruncate de pe zid n
an u l din faa oraului, nct form aser grm ezi care
egalau aproape nlim ea zidului i a parapetului; totui,
aa cum s-a observat m ai trziu, asediaii ooriser i
ascunseser n cetate cam o treim e din arm e. D up aceea
au deschis porile i au petrecut o zi linitit. 3
33 Spre sear, Caesar a dat ordin s se nchid por
ile i soldaii s ias din cetate, p e n tru ca n u cum va n
tim pul nopii locuitorii s sufere v reu n neajuns din p ar
tea soldailor. A tuatucii sperau c, dup ce se vor fi
supus, noi ne vom retrag e garnizoanele sau, cel puin.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A 11-A

133

vom slbi paza; de aceea, dup ce s-au neles mai nainte


n tre ei, aa cum s-a afla t m ai trziu, au ieit deodat,
n tim pul strjii a treia, cu toate tru p ele din cetate, pe
acolo pe unde urcuul spre fortificaiile noastre prea
mai uor. U nii d intre ei i-au lu a t arm ele pe care le
opriser i le ascunseser, alii scuturi fcute din scoar
de copac sau din nuiele m pletite, pe care, constrni de
lipsa de tim p, le-au m brcat im ediat n piei. Potrivit
ordinelor date de Caesar m ai nainte, s-a dat grabnic
alarm a p rin focuri aprinse i soldaii din redutele vecine
au alergat spre punctul am eninat. D um anii au lu p tat
cu nverunarea cu care treb u iau s lu p te nite viteji
ntr-o m p re ju rare grea cnd nu-i m ai pu teau pune n
dejdea- de salvare dect n vitejia lor, avnd de luptat
n tr-u n loc neprielnic i m potriva u nor dum ani care
aruncau sgei de pe p arap et i de pe tu rn u ri. Au fost
ucii cam 4 000 de oameni; ceilali au fost m pini na
poi n cetate. A doua zi, soldaii notri, sfrm nd porile,
pe care nu le ap ra nim eni, au p tru n s n cetate i
Caesar a vn d u t la m ezat tot ce se gsea acolo. Cum p
rtorii l-au inform at c erau 53 000 de capete62.
34 Tot n vrem ea asta, Caesar a fost n tiin at de
P. Crassus, pe care l trim isese cu o legiune la venei63,
unelli, osismi, coriosolii, esuvi, aulerci, redoni, neam uri
m aritim e care locu:esc ln~ ocean, c toate acele nea
m uri au fost supuse puterii poporului rom an.
35 n urm a acestor aciuni, toat G allia a fost pacifi
cat. Rzboiul acesta a av u t un rsu n e t a tt de m are
p rin tre barbari, net popoarele care locuiau dincolo de
Rin au trim is soli la Caesar ca s-i prom it c-i vo r da
ostatici i vor face tot ce le va porunci. Deoarece se
grbea s plece n Italia i Illyricum 64, Caesar a spus
solilor s revin la nceputul verii urm toare. Apoi i-a
dus legiunile n taberele de iarn din in u tu rile crm i
ilor65, andilor63, turonilor67 i ale celorlalte neam uri din
apropierea locurilor unde se dduser luptele, dup care
a plecat spre Italia. P e n tru aceste succese, s-au decretat,
n urm a scrisorilor lui Caesar, 15 zile de rugciuni p u
blice68, ceea ce nu se mai ntm plase niciodat pn
atu n ci.

CARTEA

A III-A

1 Plecnd n Italia, Caesar a trim is pe Servius G alba


cu legiunea a X ll-a i o p arte din cavalerie n in u tu l
nantuailor, veragrilor i al sedunilor1, care se ntinde de
la hotarele allobrogilor, lacul L em annus i fluviul Ron
pn la vrfu rile cele m ai nalte ale A lpilor2. M otivul
pentru care l-a trim is a fost dorina de a deschide drum
prin Alpi, pe care, pn atunci, negustorii nu-i puteau
trece dect cu m ari riscuri i pltind taxe m ari. Lui Galba
i-a dat voie s-i aeze n aceast regiune tab ra p en tru
iernat dac va socoti necesar.
Dup cteva lupte victorioase i dup cucerirea mai
m ultor fortree, G alba a p rim it din toate p rile soli i
ostatici i a ncheiat pace; apoi a h o trt s lase dou
cohorte n in u tu l n an tu ailo r i el nsui s ierneze, m
preun cu celelalte cohorte ale legiunii sale, n tr-u n sat al
veragrilor, n u m it O ctodurus3. Acest sat, aezat ntr-o vale
strim t ling care se afl o cmpie, este nconjurat din
toate prile de m uni foarte nali. U n ru 4 desparte sa
tul n dou; G alba a lsat locuitorilor, p e n tru iernat, o
parte din sat, ia r pe cealalt, dup ce a evacuat-o, a
dat-o cohortelor sale i a n t rit-o cu u n m eterez i cu
un an.
2 T recuser m ai m ulte zile de cnd iernau i Galba
poruncise s se aduc acolo gru, cnd deodat iscoadele
l inform eaz c n tim pul nopii toi gallii au p rsit
p artea din sat care le fusese lsat i c m unii care o
dom inau erau ocupai de o foarte m are m ulim e de seduni
i de veragri.
Gallii luaser ho trrea s renceap rzboiul i s
nim iceasc legiunea, din m ai m ulte m otive: n prim ul

138

CAESAR

rind, din cauza nu m ru lu i m ic de soldai, dispreuiau


aceast legiune, care m ai e ra i necom plet, deoarece i
fuseser luate dou cohorte i m ai m uli oam eni izolai
care fuseser trim ii dup provizii. n al doilea rnd,
credeau c, din cauza terenului neprielnic, atunci cnd
vor alerga din m u n i n vale i vor arunca suliele, le
giunea nu va p u tea rezista nici chiar prim ului lor atac.
La acestea se m ai aduga durerea de a-i fi v zu t copiii
luai ca ostatici i convingerea c rom anii ncercau s
ocupe culm ile A lpilor n u num ai p e n tru a avea drum
liber, ci i p e n tru a lua n stpnire definitiv i a alipi
aceste in u tu ri la Provincia lor, cu care erau vecine.
3 T abra de ia rn i lucrrile de n t rire n u fuseser
'com plet term inate, ia r aprovizionarea cu gru era insufi
cient, fiindc, dup supunerea gallilor i dup prim irea
ostaticilor, G alba crezuse c nu m ai treb u ia s se team
de rzboi. De aceea, dup prim irea acestor tiri, el a
convocat n grab consiliul de rzboi45 i i-a ceru t prerea.
Deoarece prim ejdia era a tt de m are i de neateptat,
cum aproape toate nlim ile erau pline de o m ulim e de
oam eni narm ai i cum, din cauz c drum urile erau
tiate, nu pu teau prim i aju to are i aduce provizii, aproape
se pierduse ndejdea n salvare; n consiliu, unii au fost
de prere s prseasc bagajele i s ncerce s se sal
veze, fcnd o ieire pe acelai drum pe care veniser.
Totui, m ajoritatea a liotrt s nu se ia aceste m suri
dect n tr-u n caz extrem , iar pn atunci s se vad ce
n to rstu r vor lua lucrurile i s se apere tabra.
4 D up u n scu rt interval de tim p, n care ai notri
abia au av u t rgazul s ia m surile necesare i s aduc
la ndeplinire ho trrile luate, dum anii la u n sem nal
dat au nceput s alerge din toate p rile i s arunce
pietre i sulie m potriva m eterezului. La nceput, ai
notri, fiind cu pu terile ntregi, au rezistat vitejete i
suliele6 lor, aruncate de la nlim ea m eterezului, nu au
dat gre. Ori de cte ori o p a rte a taberei, p rsit de
aprtori, p rea am eninat, alergau ntr-acolo n ajutor.
E rau ns inferiori, p rin faptul c dum anii, cnd oboseau
din cauza duratei prea m ari a luptei, se retrg eau i n

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A III-A

139

locul- lor veneau tru p e proaspete, pe cnd ai notri nu


puteau face acelai lucru din cauz c erau puini: nu
num ai c cei obosii nu puteau iei din lupt, dar nici
m car rn iii nu-i puteau prsi posturile p e n tru a se
restabili.
5 Trecuser deja ase ceasuri de cnd se lu p tau fr
n tre ru p e re i ai notri ncepuser s-i piard p uterile
i s rm n fr sulie. D um anii am eninau cu m ai
m ult n verunare i, cum trupele noastre slbeau, nce
puser s distrug fortificaiile i s um ple anurile.
S itu aia e ra extrem de g rav 67, cnd P. S extius Baculus,
centurion prim ipil, despre care am spus c fusese aco
p e rit de rn i n lu p ta m potriva nervilor, i C. Volusenus,
trib u n m ilitar, om de o m are nelepciune i de un m are
curaj, vin repede la G alba i-i spun c exist o singur
speran: s ncerce o ieire, u ltim ul lor m ijloc de sc
pare. G alba convoac pe centurioni i aduce la cunotin
soldailor c trebuie s n tre ru p lu p ta p e n tru un mo
m ent; se vor m rgini s se apere m potriva sulielor
dum ane i s se refac dup oboseala p rin care au trecut;
apoi, cnd se va da sem nalul, vor iei din tab r i-i
vor pune sperana num ai n vitejia lor.
6 Soldaii execut ordinele prim ite i, nvlind deo
dat pe toate porile, nu las dum anilor rgazul s-i
dea seam a ce se ntm pl i s se regrupeze. Astfel, soarta
luptei se schim b i tru p ele noastre nconjur din toate
p rile pe cei care speraser c vor pune m na pe tab r
i-i m celresc. Din cei peste 30 000 de oam eni ci se
tia c veniser s atace tabra, m ai m u lt de o treim e au
fost ucii; ceilali, nspim ntai, au fost pui pe fug
i n u li s-a ngduit nici m car s se opreasc pe nl
im i. Astfel, dup ce au m p rtiat tru p ele dum anilor i
le-au silit s arunce arm ele, s-au retras n tab r n u n
tru l n tritu rilo r.
D up aceast lupt, G alba n u m ai voia s ncerce
norocul; am intindu-i c venise n tab ra de iarn cu
a lt scop, gsindu-se n faa u n o r m p re ju rri neprevzute
i fiind nelin itit m ai ales din p ricina lipsei de provizii,
el a pus a doua zi s se dea foc la toate casele din acel

140

CAESAR

sat i a po rn it spre Provincie. F r s m ai fie op rit n


m arul su de v re u n dum an, i-a dus legiunea teafr
n a ra nan tu ailo r i apoi n cea a allobrogilor, unde a
iernat.
7 n urm a acestor evenim ente, Caesar avea toate mo
tivele s cread c G allia a fost pacificat: belgii fuseser
nfrni, germ anii alungai, iar sedunii fuseser nvini
n A lpi8. De aceea, la nceputul iernii, a plecat n Illyricum, deoarece dorea s viziteze i populaiile de acolo
i s le cunoasc in u tu l. D eodat n G allia izbucnete
rzboiul. Cauza a fost urm toarea. T nrul P. Crassus,
m preun cu legiunea a V il-a, i aezase tab ra de iarn
n a ra andilor; el era cel m ai aproape de rm u l ocea
nului9. Deoarece n aceast regiune era lips de gru, a
trim is mai m uli prefeci i tribuni m ilitari la popoarele
vecine p e n tru a cere gru; d intre acetia, T. T errasidius
a fost trim is la esuvi, M. T rebius G allus la coriosolii,
iar Q. V elanius i T. Sillius la v en ei10.
8 V eneii snt cei m ai puternici de pe toat coasta
acestei regiuni m aritim e; ei au corbiile cele m ai m ulte,
cu care navigheaz n m od obinuit spre B ritannia, n trecndu-i pe ceilali p rin cunotinele i ex p eriena lor.
Deoarece rm ul, izbit de o m are deschis i furioas,
are puine porturi, iar acestea sn t n stpnirea vene
ilor, aproape toi cei care navigheaz n mod obinuit
pe aceast m are le pltesc trib u t. Veneii cei dinti au
re in u t pe Sillius i pe Velanius, creznd c astfel i v o r
putea cpta napoi ostaticii pe care-i dduser lui Cras
sus. U rm nd exem plul veneilor, cci h o trrile gallilor
snt repezi i neateptate, trib u rile vecine rein din ace
leai m otive pe T rebius i pe T errasidius i, trim indu-i
n grab soli, ju r , p rin m ijlocirea conductorilor, s n u
acioneze dect p o triv it unei nelegeri com une i s su
porte cu toii u rm rile faptelor lor, oricare a r fi. Apoi
ndeam n cu st ru in celelalte ceti s prefere s-i
pstreze libertatea prim it de la strm oi dect s sufere
robia rom an. Toi locuitorii de pe coast i-au nsuit
im ediat p rerea acestora i au trim is o delegaie com un

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A III-A

141

la P. Crassus ca s-i cear s le napoieze ostaticii dac


vrea s-i prim easc napoi pe ai si.
9 Inform at de ctre Crassus despre aceste stri de
lucruri, Caesar ordon ca, pn la sosirea sa, cci se afla
departe, s se construiasc corbii lungi pe fluviul L iger11,
care se vars n ocean, s se ia vslai din Provincie i
s se angajeze corbieri i crm aci. Aceste ordine snt
repede aduse la ndeplinire i Caesar nsui, ndat ce
i-a perm is anotim pul, s-a n d rep tat spre ram at. Cnd
a u auzit de sosirea lui, veneii, ca i celelalte neam uri,
dndu-i seam a de gravitatea faptei lor reinuser i
puseser n lan u ri nite soli al cror titlu fusese to t
deauna considerat de toate popoarele sacru i inviola
bil , ncep s se pregteasc de rzboi potriv it cu m ri
mea prim ejdiei i s se ngrijeasc mai ales de cele nece
sare p e n tru n trein erea flotei. Speranele lor erau cu att
mai m ari, cu ct n a tu ra in u tu lu i le ddea m ai m ult
siguran. Ei tiau c pe uscat drum urile erau n tre ru p te
de prundiuri i c navigaia va fi grea p e n tru noi din
cauz c nu cunoatem regiunea i c nu existau dect
cteva p orturi; de asem enea sperau c arm atele noastre
nu vor putea rm ne m ult tim p la ei din cauza lipsei de
gru. Mai m u lt nc: chiar dac toate s-ar ntm pla con
tra r atep trilo r lor, ei aveau, totui, o flot m ai p u te r
nic, n tim p ce rom anii n-aveau dect cteva corbii i
nu cunoteau vadurile, porturile i insulele in u tu lu i unde
aveau s lupte. In sfrit, tiau c alta este navigaia pe
o m are nchis i alta este navigaia pe u n ocean im ens
i deschis. D up ce au lu a t m surile de m ai sus, i n t
resc cetile, tran sp o rt acolo recolta de pe cm p i string
ct pot mai m ulte corbii n Veneia, unde era sigur c
Caesar va ncepe lupta. P e n tru acest rzboi se aliaz cu
osismii, lexovii12, nam neii, am b iliaii13, m orinii, diab lin ii14 i m enapii i cer ajutoare din B ritannia, care este
situat n faa acestor regiuni.
10 Am a r ta t m ai sus ce greu ti prezenta acest rz
boi. [Totui, mai m ulte m otive l ndem nau pe Caesar s-l
ntreprind: ofensa adus p rin arestarea u n o r cavaleri
rom ani15, revolta care a av u t loc dup supunere, trd area

142

CAESAR

n ciuda faptului c fuseser dai ostatici, rzv rtirea


atto r ceti i m ai ales team a ca nu cumva, ls.nd nepe
depsite aceste insulte, i celelalte popoare s cread c-i
pot ngdui s fac la fel. Astfel, vznd c aproape toi
gallii nzuiesc la schim bri i sn t uor de a a t la rz
boi, tiind apoi c e n firea tu tu ro r oam enilor s iubeasc
lib ertatea i s urasc sclavia, a socotit c trebuie s-i
m part a rm ata i s-o risipeasc pe o ntindere mai m are
m ai nainte de a se a l tu ra i alte neam uri la coaliie12*16.
11 A adar, trim ite pe legatul T. Labienus cu cavaleria
la treveri, care locuiesc n apropierea R inului. El i d
sarcina s se duc la rem i i la ceilali belgi i s-i in
n ascultare; de asem enea i poruncete s-i opreasc pe
germ ani, despre care se spunea c fuseser chem ai n
a ju to r de ctre galii, dac a r ncerca s foreze trecerea
fluviului cu corbiile. Lui P. Crassus i poruncete s
plece n A quitania cu 12 cohorte legionare i cu u n m are
num r de clrei, p e n tru a-i opri pe aquitani s trim it
ajutoare gallilor i a m piedica un irea acestor popoare
a tt de m ari. Pe legatul Q. T itu riu s Sabinus l trim ite cu
trei legiuni n in u tu l unellilor, coriosoliilor i al lexovilor, p e n tru a-i in e desprii unii de alii. T nrului
D. B ru tu s17 i ncredineaz com anda flotei i a vaselor
gallice pe care le adunase de la pietoni18, santoni i d e
la celelalte neam uri pacificate i-i poruncete s plece
ct m ai repede m potriva veneilor. El nsui se n d reap t
ntr-acolo cu pedestrim ea.
12 Poziia oraelor venete este, n general, aceasta:
snt situate la extrem itatea unor lim bi de pm nt sau a
unor prom ontorii, astfel net nu se poate ajunge la ele
nici cu piciorul, din cauza fluxului iscat din largul m rii,
care are loc n m od reg u lat la 12 ore o dat, nici cu
corbiile, cci n tim pul refluxului acestea s-a r avaria
n vaduri. Astfel, dou obstacole m p'edicau asedierea
oraelor. i chiar dac am fi reu it vreodat s oprim
apele m rii prin lucrri uriae cu aju to ru l unui parapet
i al digurilor ridicate pn la nlim ea zidurilor, astfel
net dum anii a r fi nceput s-i piard ndejdea n
salvare, totui, trgnd la rm u n m are n u m r de corbii

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A III-A

143

(n care e ra u foarte bogai), e i a r fi p u tu t s-i transporte


toate lucrurile i s se refugieze n oraele vecine. Acolo
a r fi p u tu t ncepe din nou s se apere, n poziii la fel
de favorabile. Tocmai aceasta au i fcut o m are parte
din var, cu a tt m ai uor cu ct corbiile noastre erau
oprite de furtu n i, iar navigaia era foarte anevoioas pe
aceast m are n tins i deschis, cu m ari flu x u ri i re
fluxuri i cu po rtu ri puine sau aproape de loc.
13 Corbiile dum anilor erau construite i narm ate
n felul u rm to r: aveau carena m ai larg dect a cor
biilor noastre, p e n tru a n fru n ta m ai bine vadurile i
refluxurile; prorele, ca i pupele, erau foarte ridicate,
potrivit cu nlim ea valurilor i cu violena furtunilor.
Corbiile erau fcute n ntregim e din stejar, p e n tru a
rezista la orice fel de lovire i neajuns. Traversele, late
de un picior, erau b tu te n cuie de fier de grosim ea
degetului m are; ancorele erau legate cu lan u ri de fier
n loc de funii; d rep t pnze erau folosite piei b ru te i
piei tbcite, fie din cauz c inul lipsea i ntreb u in area
lui era necunoscut, fie (i aceasta e m ai aproape de ade
vr) fiindc socoteau c pnzele n u rezistau fu rtu n ilo r i
vn tu rilo r puternice de pe ocean i n u puteau m na n
deajuns de uor nite corbii a tt de grele. Cnd se ntlnea cu asem enea corbii, flota noastr e ra superioar
num ai p rin aciunea i iueala vslelor; ncolo, toate avan
tajele le aveau corbiile dum ane, m ai potrivite cu n a
tu ra m rii i cu violena furtunilor. n tr-ad ev r, erau
a tt de solide, net ciocurile corbiilor noastre nu le p ri
cinuiau nici u n r u i a tt de nalte c suliele cu greu
le puteau atinge; din acelai m otiv, nu puteau fi uor
oprite cu cngile19. La aceasta se m ai aduga fap tu l c,
dac se lsau n voia vn tu lu i cnd acesta devenea pu
ternic, suportau m ai uor fu rtu n a i p u teau ancora n
vaduri fr fric, ia r cnd m area se retrgea, n-aveau de
ce s se team de stnci i de pietre. P e n tru flota noastr
ns, prezena acestor prim ejdii era de tem ut.
14 Caesar a cucerit m ai m ulte orae n trite, dar, vznd c toate ostenelile sale sn t zadarnice i c, ocupndu-le oraele, n u-i putea m piedica totui pe dum ani

S44

CAESAR

s fug i nu le p u tea face v reu n ru, a h o trt s-i


atepte flota. n d at ce aceasta a sosit i a fost observat
de ctre dum ani, aproape 220 de corbii de-ale lor,
foarte bine pregtite p e n tru lupt i nzestrate cu tot
felul de arm e, au ieit d in tr-u n p ort i s-au aezat n
faa corbiilor noastre. D ar nici B rutus, care comanda
flota, nici trib u n ii m ilitari i centurionii, care com andau
fiecare cte o corabie, nu erau destul de lm urii ce tre
buie s fac, ce m etod de lupt s aleag. Cci tiau c
n u pot provoca dum anilor nici o stricciune cu ciocul
corbiilor. n afar de asta, dac a r fi ridicat tu rn u ri,
corbiile barb arilo r le-a r fi n trecu t p rin nlim ea p u
pelor, astfel c sgeile noastre, aruncate de jos n sus,
n -a r fi n im erit destul de bine, n tim p ce sgeile gallilor
a r fi czut cu m ai m ult for. O singur m sur luat
de noi a fost de m are folos: crlige foarte ascuite au
fost vrte i fixate n v rfu l u nor p rjini lungi, asem
ntoare cu cngile p e n tru drm area zidurilor20. Cu a ju
toru l acestor crlige, ai notri apucau i trgeau spre ei
funiile care fixau vergile de catarge; apoi m nau repede
corbiile cu vslele i n felul acesta funiile se rupeau.
A tunci bineneles c vergile cdeau i, cum corbiile
gallilor nu se p u teau bizui dect pe pnze i pe arm tur,
pierderea acestora le lua n d at posibilitatea de a se
mica. Restul luptei depindea de curaj i, n privina
aceasta, soldailor notri nu le e ra greu s fie superiori,
cu a tt m ai m u lt cu cit lu p ta se ddea n faa lui Caesar
i a ntregii arm ate, astfel nct nici o fapt mai deose
bit nu putea rm ne necunoscut, cci arm ata ocupa
toate colinele i nlim ile de pe care se putea privi de
aproape m area.
15
D up ce vergile au fost dobor te aa cum am spus,
dou sau trei corbii de ale noastre nconjurau cte o
corab'e dum an i soldaii notri se lu p tau din toate
p uterile s se urce n ea. n felul acesta au fost captu
ra te m ai m ulte corbii. Cnd au vzut ce se ntm pl,
b arbarii, neputnd gsi vreo m etod de lu p t m potriva
acestei tactici, i-au cutat salvarea n fug. Tocmai i
ntorseser corbiile n direcia din care de obicei btea
vntul, cnd deodat v n tu l se potoli, iar corbiile n u se

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A III-A

145

m ai p u tu r u rni din loc. A ceast schim bare a vrem ii a


venit la tim p p e n tru a desvri victoria noastr; soldaii
notri au u rm rit i au prins una cte una corbiile du
m ane, astfel c foarte puine au reu it s ajung la rm
la cderea nopii, dup o lu p t care a d u rat cam de la
ora a 4-a21 pn la apusul soarelui.
16 (Aceast lu p t a pus capt rzboiului cu veneii i
cu toi locuitorii de pe coast. Cci, pe ling faptul c
veniser acolo toi tinerii, ba chiar i toi oam enii mai
n vrst care aveau oarecare pricepere i se bucurau de
o anum it autoritate, m ai aduseser n acel loc i toate
corbiile pe care le aveau. D up pierderea acestora, restul
dum anilor nu m ai tiau nici unde s se refugieze, nici
cum s-i apere oraele. De aceea s-au p red at lui Caesar
m preun cu toate b unurile lor. Caesar a h o trt s-i pe
depseasc cu severitate, p en tru ca n v iito r barbarii s
respecte cu m ai m u lt grij d rep tu rile, solilor. A stfel a
pus s fie ucii toi senatorii i a v n d u t la m ezat pe
ceilali locuitori.
17 In tim p ce n a ra veneilor aveau loc aceste eve
nim ente, Q. T itu riu s Sabinus a sosit n ara unellilor cu
trupele pe care le prim ise de la Caesar. In fru n tea unelli
lor era V iridoux, care avea com anda suprem asupra
tu tu ro r cetilor rsculate, de unde strnsese o arm at
num eroas. D up cteva zile de la sosirea lui Sabinus,
aulercii, eburovicii i lexovii i-au ucis senatorii, p entru
c nu ncuviinaser rzboiul, a u nchis porile i s-au
u n it cu Viridoux. n afar de asta. din toate colurile
G alliei venise o m are m ulim e de oam eni pierdui i de
tlhari, pe care sperana de a prda i pofta de rzboi i
reinea de la a g ricu ltu r i de la m uncile lor zilnice22.
Sabinus sttea n tab r n tr-o poziie avantajoas
din toate punctele de vedere, iar V iridoux se aezase n
faa lui la o d istan de 2 000 de pai i, scondu-i n
fiecare zi trupele din tabr, i oferea p rileju l de a se
lupt^. A stfel c nu num ai dum anii au nceput s-l dis
preuiasc pe Sabinus, dar chiar soldaii notri nu-1 cru
au n discuiile lor. n tr-a tt a lsat s cread c-i este
1 0 R zboiul g allic

146

CAESAR

fric, incit dum anii au nd rzn it s se apropie chiar de


m eterezul taberei. El se com porta astfel fiindc socotea
c u n legat n u trebuie s dea lu p ta cu u n dum an att
de num eros, m ai ales n lipsa com andantului suprem , dac
nu se afla ntr-o poziie prielnic i dac nu se ivea o
ocazie favorabil.
18 Dup ce toi s-au convins c-i era team , Sabinus;
alege din rn d u l tru p elo r sale auxiliare u n om capabil i
iscusit, de origine gallic. P rin m ari d aru ri i fgduieli,
el l convinge s treac la dum ani, dndu-i totodat
instruciunile necesare. Acesta vine la dum ani, dndu-se
d rep t dezertor, i le zugrvete frica rom anilor, le ara t
c nsui Caesar se afl la strm toare, fiind strns din scurt
de ctre venei i c nu m ai trziu de noaptea urm toare
Sabinus i va scoate pe ascuns arm ata din tab r i
va porni n a ju to ru l lui Caesar. Cnd au auzit aceasta,
toi au strigat c n u trebuie s scape o ocazie a tt de
bun i c trebuie s porneasc m potriva taberei. Mai
m ulte m otive i ndem nau pe galii la aceasta: oviala
lui Sabinus din zilele trecute, afirm aiile dezertorilor,
lipsa de provizii de care nu s-au ngrijit ndeajuns, spe
ran a pe care le-o ddea rzboiul cu veneii, precum i
fap tu l c, n general, oamenii cred bucuros ceea ce do
resc. D eterm inai de toate acestea, nu-1 las pe V iridoux
i pe ceilali com andani s prseasc adunarea mai
nainte de a fi dobndit de la ei nvoirea de a pune
m na pe arm e i de a se n d rep ta spre tabr. Bucuroi
c au obinut nvoirea, ca i cum a r fi fost siguri de vic
torie, ei adun legturi de nuiele i m rcini, cu care s.
um ple anurile rom anilor, i pornesc spre tabr.
19 Locul taberei se afla pe o nlim e care avea o
p a n t lin de vreo 1 000 de pai. ntr-acolo s-au n d rep
ta t dum ahii n m are grab, p e n tru a lsa rom anilor ct
m ai p uin tim p s se adune i s se narm eze. Sabinus
i m brbteaz soldaii, le d sem nalul pe eare-1 atep
tau cu nerbdare i le poruncete s nvleasc, pe n e
ateptate, pe dou po ri23 asupra dum anilor m piedicai
de bagajele pe care le p u rta u cu ei. D atorit terenului
favorabil, nepriceperii i oboselii dum anilor, vitejiei sol-

r z b o iu l

g a l l ic

cartea

i i i -a

147

dailor notri i experienei pe care acetia o dobndi


ser n luptele anterioare, dum anii n -au p u tu t rezista
nici m car la prim ul atac i au luat-o num ai decit la fug.
Soldaii notri, cu p uteri proaspete, au u rm rit pe du
m anii stingherii n m icrile lor i au ucis o m are 'parte
din ei; restul a fost u rm rit d e cavalerie i num ai civa
au scpat cu fuga. A stfel c n acelai tim p Sabinus a
fost inform at despre lupta naval, iar Caesar despre vic
toria lui Sabinus, cruia toate cetile i s-au predat im e
diat. Cci gallii, pe ct snt de iui i de nclinai s n
ceap un rzboi, pe a tt snt de slabi i de incapabili s
in piept nenorocirilor.
20 Cam n aceeai vrem e24, P. Crassus sosise n A quitania. Aa cum am spus mai n ain te25, n ceea ce pri
vete n tin d erea i populaia ei, aceast regiune poate
fi socotit ca o treim e d in Gallia. Vznd c trebuie s
poarte rzboi n in u tu rile unde cu civa ani mai n ain te
legatul L. Val. Praeconinus26 fusese ucis dup nfrngerea arm atei i de unde proconsulul27 L. M anlius28 fugise
pierzndu-i bagajele, Crassus i-a d at seam a c tre
buie s fie cu m ult luare-am inte. A adar, dup ce s-a
aprovizionat cu gru, dup ce a adunat tru p e auxiliare
i de cavalerie i dup ce a m ai chem at i individual
m uli brb ai v iteji d in Tolosa29 i N arbo30, ceti din
provincia G allia vecin cu A quitania, i-a dus arm ata
n terito riu l sotiailor31. Acetia, aflnd de sosirea lui,
i-au adunat arm at m ult i cavalerie, n care snt foarte
tari, i au atacat trupele noastre n m ar. Mai n ti au
dat p lu p t de cavalerie, apoi, clreii lor fiind res
pini i u rm rii de soldaii notri, i-au scos deodat
pedestrim ea, pe care o puseser la pnd n tr-o vale. P e
destraii s-au aruncat asupra soldailor notri, care erau
risipii, i lu p ta a nceput din nou.
21 L upta a fost ndelungat i nverunat. Sotiaii,
bizuindu-se pe victoriile lor precedente, socoteau c sal
v area ntregii A quitanii atrn de vitejia lor; ai notri
doreau s arate ce snt n stare s fac n lipsa com an
dantului suprem i a celorlalte legiuni i sub comanda
unui om tnr. n cele din urm , istovii de rni. du-

148

CAESAR

m anii au fugit. D up ce a ucis o m are p arte din ei,


C rassus a ncercat s ia cu asalt din m ar cetatea sotiailor32. Lovindu-se ns de o puternic rezisten, a adus
barcile i tu rn u rile. Dum anii cutau s scape fie ncercnd o ieire din m presurare, fie spnd galerii sub
teran e spre teras i barci33 (aquitanii snt foarte iscu
sii n aceste lucrri, deoarece la ei exist n m ulte locuri
m ine de aram i cariere de piatr); cnd au vzut ns
c, din cauza pazei atente a soldailor notri, nu pot
obine nici un rezu ltat cu aceste mijloace, au trim is soli
la Crassus, cerndu-i s le prim easc supunerea. Crassus
a consim it i le^a p oruncit s predea arm ele, ceea ce
au i fcut.
22
n tim p ce atenia ntregii noastre arm ate era
n d rep tat asupra acestei operaii, n alt parte a ora
ului, A diatuanus, care deinea comanda suprem 34, a
ncercat o ieire din m presurare m preun cu 600 de
devotai, care n lim ba lor se num esc solduri"35. M enirea
acestora este s m p art toate bucuriile vieii cu cel c
ru ia i s-au devotat; dac acesta m urea de o m oarte vio
lent, ei treb u iau sau s m part cu el aceeai soart,
sau se sinucid, i pn acum nu s-a pom enit s re
fuze vreunul s m oar dup ce i-a m u rit prietenul c
ru ia i se devotase. A adar, cu aceti oameni ncerca
A diatuanus s ias d in m presurare. A tunci, la un stri
g t care a izbucnit n aceast p arte a ntritu rilo r, sol
daii notri au pus m na pe arm e i dup o lu p t nver
unat, A diatuanus a fost respins n cetate. Totui, el
a obinut de la Crassus aceleai condiii de supunere
ca i ceilali.
231 D up ce i s-au predat arm ele i ostaticii, Crassus
a plecat spre ara vocailor i a tarusailor36. Atunci, b a r
barii, tu lb u rai de tirea c num ai n cteva zile de la
sosirea sa Crassus ocupase un ora n t rit i de natur,
i de m na omeneasc, au nceput s trim it soli n toate
prile, s se uneasc p rin jurm nt, s fac schim b de
ostatici i s pregteasc trupe. Ei trim it soli chiar la
cetile din H ispania C iterior37, vecine cu A quitania; de
aici obin tru p e auxiliare i com andani. La sosirea aces-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A III-A

149

tora ncep rzboiul cu m ult h o trre i cu o arm at


num eroas. Com andani snt alei cei care serviser tot
tim pul sub Q. S ertorius38 i care erau socotii ca fiind
foarte pricepui n a rta m ilitar. Acetia, im itnd pe ro
m ani, ocup poziii favorabile, i ntresc tab ra i ne
taie aprovizionarea. Cnd Crassus a v z u t c trupele sale
nu puteau fi m prite i rspndite n mai m ulte puncte
din cauza num rului lor prea mic, c, dim potriv, du
m anii puteau s se ntind n toate prile, s blocheze
drum urile i totui s lase n tab r destule tru p e pen
tru paz, c din aceast pricin eu greu se putea aprovi
ziona i c num rul dum anilor cretea din zi n zi. a
socotit c nu trebuie s mai am ne lupta. El a adus
aceast chestiune n faa consiliului de rzboi i, vznd c toi snt de aceeai prere, a h o t rt lupta pentru
a doua zi.
24 n zorii zilei i-a scos toat arm ata n faa tabe
rei i a aezat-o n dou linii de btaie, cu trupele au
xiliare la m ijloc59, apoi a a tep tat s vad ce h o trre
vor lua dum anii. Acetia erau siguri de victorie din
cauza superioritii lor num erice i a gloriosului lor tre
cut rzboinic, precum i din cauza num rului m ic al
soldailor notri. Cu toate acestea, socoteau c este mai
sigur s ctige victoria, fr s sufere vreo pierdere,
p rin blocarea dru m u rilo r i tierea aprovizionrii; n caz
c rom anii, constrni de lipsa de grne, a r fi nceput
s se retrag, aveau de gnd s-i atace n plin m ar,
cnd vor fi ncrcai de bagaje i descurajai. D up ce
acest plan a fost aprobat de com andani, dum anii au
rm as n tabr, dei rom anii i scoseser trupele afar.
Crassus nelesese planul dum anilor; pe de alt parte,
acetia, p rin oviala i prin team a lor aparent, aaser pofta de lupt a soldailor notri, care strigau c
trebuie s atacm im ediat tab ra fr s mai zbovim.
De aceea Crassus i-a m b rb tat arm ata i, rspunznd
dorinei generale, a pornit sp re tab ra dum an.
25 Acolo, n tim p ce unii um pleau anurile, alii,
aruncnd m ulte sgei, alungau pe aprtori de pe m e
terez; tru p ele auxiliare, pe care Crassus n u se bizuia

CAESAR

150

p rea m ult p e n tru lupt, aduceau pietre i sgei i tra n s


portau brazde de iarb p e n tru construirea unei terase,
dnd im presia c fceau p arte din rndurile lupttorilor.
Dumanii, la rndul lor, lu p tau cu ndrtnicie i curaj,
i sgeile lor, aruncate de sus, nu cdeau fr efect.
In tim pul acesta, clreii, dup ce au fcut nconjurul
taberei dum ane, i-au com unicat lui Crassus c dinspre
poarta decum an tab ra dum an nu e fortificat cu
aceeai g rij i c pe acolo se poate ajunge uor la ea.
26 C rassus a ndem nat pe prefecii cavaleriei s-i
nflcreze soldaii, prom indu-le m ari recom pense. P o
triv it ordinelor prim ite, prefecii au scos cohortele care
fuseser lsate de paz n tab r i care erau odihnite
i, duendu-le pe u n drum ltu raln ic p e n tru ea s nu
poat fi vzute din tab ra dum an, au ajuns repede la
n t ritu rile despre care am vorbit; n acest tim p, gn
durile i ochii tu tu ro r erau num ai la lupt. Dup ce
au drm at n t ritu rile , au ptru n s n m ijlocul taberei
dum anilor m ai n ain te ca acetia s-i fi p u tu t vedea
bine i s-i fi dat seam a de cele ce se ntm pl. Auzind
strigtele de lu p t care veneau d in aceast parte, sol
daii notri au sim it c le cresc p u teri noi, ceea ce se
ntm pl de obicei atunci cnd crezi n victorie, i au
nceput s atace eu m ai m ult nverunare. Dumanii,
vzndu-se nconjurai din toate p rile i pierznd orice
speran, au s rit peste fortificaii i i-au cu tat sc
parea n fug. C avaleria noastr i-a u rm rit n em p
deschis i s-a ntors n tab r noaptea trziu. Din cei
50 000 de oam eni despre care se tia c veniser din A quitan ia i din C antabria, abia au scpat u n sfert.
27 C nd au aflat de aceast lupt, cea m a m are parte
d in aquitani s-a supus lui Crassus i i-a trim is osta
tici din proprie iniiativ. P rin tre acetia erau: tarbelliP 0,
bigerrionii, ptianii, vocaii, tarusaii, elusaii, gaii, auscii,
garunnii, sibuzaii, cocosaii. N um ai cteva neam uri de
la m arginea rii nu s-a u supus, bizuindu-se pe anotim p,
cci se apropia iarna.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A III-A

151

28 Cam n aceeai vrem e, Caesar, dei v a ra e ra pe sfrite, totui, fiindc din toat Gallia, com plet pacificat,
num ai m orinii i m enapii rm seser sub arm e i nu-i
trim iseser niciodat soli ca s-i cear pace, a socotit
c rzboiul m potriva lor p u tea fi repede term in a t i
i-a dus arm ata ntr-acolo. Aceti dum ani au folosit ns
o tactic cu to tul deosebit de a celorlali galii. Vznd
c cele m ai m ari trib u ri care au dus lu p t deschis fu
seser respinse i nfrnte, s-au refugiat cu toate lu cru
rile lor n pdurile i m latinile nesfrite pe care le
aveau. Caesar ajunsese la in tra re a n acele pduri i
ncepuse s-i fortifice tabra, dar dum anul n u se ar
tase nc. Deodat, n tim p ce soldaii notri erau ocu
pai cu lucrul, dum anii nvlesc din p d u re d in toate
p rile i se arunc asupra noastr. Soldaii notri pun
repede m na pe arm e, i resping n pdure i om oar
o m are p a rte d intre ei; urm rin d u -i ns pe o distan
prea m are i pe un teren prea accidentat, au p ierd u t
oiva oameni.
29 n zilele urm toare Caesar a nceput s taie p
durea; p e n tru ca soldaii notri s nu poat fi surprini
nenarm ai i atacai din flanc, aeza copacii tiai cu
crengile spre dum ani, ngrm d 'n d u -i p e am bele laturi
n chip de m eterez. In cteva zile, cu o iueal uim i
toare, au fost tiai copacii de pe o m are suprafa.
D eja pusese m na pe vitele i pe ultim ele bagaje ale du
m anilor, care se retrg eau tot mai adnc n pdure, cnd
au in terv en it nite fu rtu n i a tt de puternice, nct a tre
b uit s se n tre ru p lucrul; cum ploaia nu mai contenea,
soldaii nu m ai pu teau fi in u i n cort. i astfel, dup
ce a d ev astat toate ogoarele dum anilor i a dat foc
satelor i locuinelor; Caesar i-a adus arm ata napoi i
a aezat-o n tab r de iarn n a ra aulercilor i a lexovilor, ca i n a celorlalte neam uri care ne declaraser
rzboi n u ltim a vrem e.

CARTEA

A IV -A

1 In iarn a urm toare, sub consulatul1 lui Cn. Pom peius i M. Crassus, usipeii2, trib de origine germ anic,
m preun cu tenctherii au trecu t R inul cu o m are m ul
im e de oameni, n u departe de m area n care se vars
fluviul. Ei s-au h o trt s treac fluviul deoarece de
mai m uli ani erau h ru ii n rzboaie de ctre suebi
i m piedicai s-i cultive pm ntul.
Neam ul suebilor este cel mai imare i mai rzboinic
dintre toi germ anii. Se spune c suebii au 100 de dis
tricte, din care scot n fiecare an cte 1 000 de oameni
narm ai, pe care-i duc la rzboaie n afara granielor.
Ceilali rm n acas i se ngrijesc de h ran a lor i a
celor plecai, iar peste un an, la rndul lor, pleac la
rzboi n locul celor dinti, care rm n acas. n felul
acesta nu se n tre ru p e nici agricultura, nici tehnica i
practica rzboiului. De altfel, la ei n u exist proprietate
p riv at i nim eni n u poate rm ne m ai m ult de un an
de zile n acelai loc p e n tru a-1 cultiva3. Consum p u
in gru, h rnindu-se m ai ales cu lapte i carne; se n
deletnicesc m ult cu vntoarea. Acest fel de via, da
to rit alim entaiei, exerciiilor zilnice i libertii n care
triesc (nc din copilrie nu snt supui la nici o obli
gaie sau disciplin i, n general, n u fac nim ic contra
voinei lor) i fortific i le d o sta tu r uria. n afar
de asta, cu to at clim a rece, s-au obinuit s se scalde
n fluvii i s se m brace num ai n piei, care, din cauz
c sn t prea scurte, las descoperit o m are p a rte a
corpului.
2 N egustorilor le ngduie s vin la ei m ai m ult
p e n tru a avea cui s vnd przile d e rzboi dect din

156

CAESAR

dorina de a im porta ceva. G erm anii nu im port nici


chiar cai, p e n tru care gallii au o m are pasiune i pe
care-i cum pr la un pre mare. Ei se folosesc de caii
btinai, mici i u ri4, pe care ns, p rin exerciii zil
nice, i fac rezisteni la oboseala cea m ai m are. n lu p
tele de cavalerie, adesea descalec i se lupt pe
jos. Caii snt deprini s rm n pe loc, aa c n caz
de nevoie lupttorii se ntorc repede la ei.
P e n tru suebi nim ic nu e mai ruinos, nimic nu tr
deaz mai m ult m oliciune dect folosirea eilor.
De
aceea, orict de puini a r fi, nu se sfiesc s atace un n u
m r ct de m are de clrei cu cai nseuai. Im portarea
vinului e cu desvrire interzis, fiindc, dup prerea
lor, vinul m oleete pe oam eni i-i face incapabili de a
rezista la oboseal5.
3 Suebii socotesc c cea mai m are glorie p e n tru un
trib este ca dincolo de graniele lui s existe inu tu ri
pustiite ct mai ntinse: aceasta dovedete c un m are
num r de trib u ri n-au p u tu t rezista forei lui. Se spune
c n tr-o p arte terito riu l suebilor se m rginete cu un
in u t nelocuit, care se ntinde pe o suprafa de 600 000
de pai6. De cealalt p a rte se afl ubii7, a cror trib a
fost m are i nfloritor, a tt ct poate fi un trib germ anic;
acetia snt ceva m ai civilizai dect celelalte trib u ri ger
m anice, p en tru c locuiesc lng R in i adesea vin la
ei negustori, precum i p e n tru c s-au deprins cu obi
ceiurile gallilor, cu care snt vecini. Suebii s-au m su
ra t cu ei n rzboaie n mai m ulte rnduri, dar nu i-au
p u tu t alunga, din cauza m ulim ii i puterii lor; totui i-au
slbit i i-au um ilit m ult i i-au silit s le plteasc
tribut.
4 Aceeai soart au avut-o i usipeii i tenctherii,
despre care am vorbit mai nainte. Acetia au rezistat
suebilor tim p de m ai m uli ani, dar n cele din urm au
fost alungai din a ra lor8 i, dup ce au rtcit trei
ani de zile prin m ulte regiuni ale G erm aniei, au ajuns
la Rin. Aici locuiau m enapii, care aveau oboare, sate
i locuine pe am ndou m alurile fluviului. nspim nta i ns de sosirea unei m ulim i a tt de m ari, m enapii

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A IV-A

157

i-au p rsit casele pe care le aveau pe m alul cellalt


al fluviului i dup ce au aezat garnizoane dincoace de
Rin, m piedicau trecerea germ anilor. Acetia, dup tot
felul de ncercri, vznd c nu pu teau trece nici cu
fora, din cauza lipsei de corbii, nici pe ascuns, din
cauza grzilor m enapilor, s-au prefcut c se ntorc n
inuturile locuite de ei i au m er n d r t cale de trei
zile. Apoi s-au ntors i, strb tn d din nou cu cavaleria
tot acest drum n tr-o singur noapte, au nvlit pe ne
ateptate asupra m enapilor, care, aflnd p rin iscoade de
retragerea germ anilor, trecuser fr team R inul i se
napoiaser n satele lor. G erm anii i-au m celrit i au
pus m ina pe corbiile lor; apoi au trecu t R inul mai
nainte ca m enapii de dincoace9 de fluviu s fi aflat
ceva i le-au ocupat toate casele; restu l iernii au tr it din
proviziile m enapilor.
5 Inform at despre aceste ntm plri i tem ndu-se de
slbiciunea de caracter a gallilor, care snt nestatornici
n hotrrile lor i nzuiesc adesea la schim bri, Caesar
a socotit c n u trebuie s se ncread n ei. Intr-adevr,
gallii au obiceiul s-i opreasc pe cltori, chiar m po
triv a voinei acestora, i s-i ntrebe despre tot ce a
vzut i a auzit fiecare. n orae, m ulim ea nconjur pe
negustori i-i silete s declare din ce in u tu ri vin i ce
au aflat pe acolo. Adesea, im presionai de cele auzite,
gallii iau h o trri cu privire la chestiunile cele mai im
portante, p e n tru ca im ediat dup asta s regrete. Se
iau orbete dup zvonuri nesigure, iar cei mai m uli ne
gustori n treb ai plsm uiesc rspunsuri ca s le fie pe
plac.
6 Caesar, care cunotea obiceiul gallilor, a plecat la
arm at mai repede dect obinuia, p e n tru a nu se gsi
n faa unui rzboi mai g reu 10. Cnd a ajuns acolo, a
aflat c s-a n tm plat ceea ce prevzuse: unele triburi
trim iseser soli la germ ani p e n tru a le cere s se re
trag de la Rin; n schimb, fgduiser c le vor nde
plini toate cererile. n cu rajai de aceste fgduieli, ger
m anii i ntinseser incursiunile mai dep arte i aju n
seser n a ra eburonilor i a condruilor, clienii tre v e ri-

158

CAESAR

lor. Caesar a convocat pe fruntaii galii, dar, socotind c


este mai bine s in ascuns ceea ce aflase, s-a m r
ginit s-i liniteasc i s-i ncurajeze; apoi le-a cerut
tru p e de cavalerie i s-a h o trt s poarte rzboi cu
germ anii.
7 D up ce a fcut provizii de g ru i a re c ru ta t c
lrei, a pornit spre in u tu rile n care auzise c se aflau
germ anii. N u m ai avea decit cteva zile de m ers pn
acolo, a n d a u v en it la el soli din p a rte a germ anilor i
i-au spus urm toarele: .Noi nu avem de gnd s n
cepem rzboiul m potriva poporului rom an, d ar dac sntem atacai n u ne dm n ltu ri de la lupt. Cci am mo
ten it de la strm oii notri obiceiul de a ne m potrivi
dum anului, oricare ar fi el, i de a n u cuta s nde
prtm rzboiul p rin rugm ini. Cu toate acestea, tr e
buie s declarm urm toarele: am v en it n Gallia f r
voia noastr, fiind alungai din patrie; dac dorii prie
tenia noastr, putei gsi n noi nite p rieteni folositori;
dai-ne pm nturi sau ngduii-ne s le pstrm pe ace
lea pe care le-am cucerit cu arm ele. Noi ne socotim in
feriori num ai fa de suebi, cu care n u se pot com para
nici chiar zeii nem uritori; ncolo, n u exist nim eni pe
pm nt pe care s n u-l putem in frin g e'1.
8 La acestea Caesar a rspuns ce a crezut de cu
viin. n ncheiere a spus: Nu voi p u tea fi prieten
cu voi dac vei rm ne n Gallia. De altfel, n u este
drept ca nite oam eni care n-au fost n stare s-i aperepropriul lor terito riu s ocupe terito rii strine. n G al
lia nici nu exist ogoare libere care s poat fi date, mai
ales cnd este vorba de o m ulim e a tt de m are, fr s
se aduc pagube cuiva. Dar, dac vrei, putei s v s ta
bilii pe te rito riu l ubiilor, ai cror soli tocm ai se afl
la m ine p e n tru a se plnge de atacurile suebilor i a-mi.
cere ajutor; voi porunci ubiilor s v prim easc".
9 Solii germ ani au spus c vo r duce acest rspuns
la ai lor, se vor sftui i vor reveni la Caesar peste trei
zile. Ei l-au ru g at pe Caesar ca, pn atunci, s nu mai
nainteze. Caesar le-a spus c nici acest lucru n u-l pot ob
ine de la el. El tia c cu cteva zile m ai n ain te trim ise-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A IV-A

159

ser o m are p a rte din 'cavaleria la am b iverii11, dincolo de


Mosa12, p e n tru a prda i a lua gru, i credea c acum
i ateapt clreii i de aceea cutau s m ai ntrzie
lucrurile13.
10
Mosa izvorte d in m untele Vosegus14, care se afl
n ara lingonilor, i dup ce a p rim it u n b ra al R inu
lui, care se num ete Vacalus, i a form at insula batavilor, se vars n R in la o distan de 80 000 pai de
ocean15. Cit privete Rinul, acesta izvorte din a ra leponilor16, care locuiesc n Alpi. n cursul lui repede,
strbate u n spaiu ntins, trece p rin ara nantuailor, a
helveilor, a sequanilor, m ediom atrieilor17, tribocilor i
treverilor. A proape de ocean se m parte n mai m ulte
brae, care form eaz insule m ulte i m ari. M ajoritatea
acestor insule snt locuite de neam uri slbatice i b a r
bare; despre unele d in aceste neam uri se crede c se h r
nesc cu peti i eu ou de pasri. Apoi fluviul se vars
n ocean p rin mai m ulte g u ri18.
11 P e cnd Caesar se afla la o distan d e 12 000 de
pai de dum an, s-au napoiat la el solii, potrivit n e le
gerii luate. n tln in d u -l pe drum , au nceput s-l roage
stru ito r s n u m earg m ai departe. Cum n-au p u tu t
obine acest lucru, l-au ru g at s trim it ordin clreilor
din avangard19 s nu nceap lupta, ia r lor s le n
gduie s trim it soli la ubii. A u a r ta t c, dac fru n
taii i senatul ubiilor i vo r da cuvntul, ei vor prim i
propunerile lui Caesar. P e n tru ducerea acestor tra tativ e
i-au ceru t un term en de trei zile. Caesar socotea c toate
acestea aveau acelai scop: germ anii doreau s ctige
trei zile pn la ntoarcerea cavaleriei lor, care era de
parte. Totui, a spus solilor c n acea zi va n ain ta n u
mai 4 000 de pai, p e n tru a se aproviziona cu ap i le-a
cerut s vin a doua zi acolo, n n u m r ct mai mare,
ca s le cerceteze cererile. n tre tim p d de tire pre
fecilor, care plecaser nainte eu toat cavaleria, s nu
atace pe dum ani i, dac vor fi ei nii atacai, s re
ziste pn la sosirea lui i a pedestrim ei.
12 ns dum anii f ndat ce au zrit pe clreii
notri care erau n num r de 5 000, n tim p ce ei nu

160

CAESAR

aveau mai m ult de 800 de oameni, deoarece aceia care


trecuser Mosa p e n tru a se aproviziona cu gru nc nu
se ntorseser au tb rt asupra soldailor notri. Ace
tia nu se tem eau de nimic, deoarece solii dum anilor abia
plecaser de la Caesar, unde fuseser s cear arm isti
iu p e n tru aceast zi. De aceea dum anii i-au p u tu t m
prtia repede pe ai notri. Cnd ai notri au nceput s-i
strng din nou rndurile, dum anii, potriv it obiceiului
lor, au desclecat i, n junghi indu-le caii pe dedesubt, au
dobort un m are num r de clrei; pe ceilali i-au pus
pe fug i i-au sp eriat a tt de tare, nct n u s-au oprit
dect atunci cnd au zrit trupele noastre.
In aceast lu p t au fost ucii 74 de clrei, p rin tre
care aquitanul Piso, un brbat foarte viteaz i de fa
m ilie foarte bun, al crui bunic fusese rege n ara sa
i prim ise din p artea senatului rom an titlu l de prieten.
Pe cnd venea n aju to ru l fratelui su care fusese ncon
ju ra t de dum ani i pe care l-a scpat din prim ejdie, du
m anii i-au rn it calul. Cznd de pe cal, a in u t piept
cu m are curaj atta ct a p u tu t; n cele din urm , acope
r it de rni i nconjurat din toate prile, s-a prbuit.
F ratele su, care tocm ai ieise din nvlm eal, vznd
de departe ce se ntm plase, a d at pinteni calului, s-a
aruncat n m ijlocul dum anilor i astfel i-a gsit i el
m oartea. 13
13
D up aceast lupt, Caesar a socotit c nu mai
trebuia s-i asculte pe soli i s prim easc propuneri
de la nite oameni care fr s fie provocai ncepuser
rzboiul prin nelciune i trdare, dei ceruser pace.
In acelai tim p, socotea c ar comite cea m ai m are neb u
nie s atepte pn ce se va ntoarce cavaleria dum ani
lor i forele lo r vor spori. Deoarece cunotea nestatorni
cia gallilor i vedea ct prestigiu dobndiser germ anii
n faa lor p rin aceast singur lupt, socotea c nu
trebuie s le lase nici o clip de rgaz p e n tru a lua hotrri. Dup ce a stabilit acestea i a com unicat legailor
i quaestorului in ten ia sa de a nu am na lupta nici m
car cu o zi, s-a iv it o m p reju rare foarte prielnic. n
dim ineaa zilei urm toare, germ anii, folosindu-se de
aceeai perfidie i prefctorie, au v en it n num r m are

r z b o iu l

g a l l ic

cartea

i v -a

161

la Caesar n tabr: erau de fa toi fruntaii i toi


btrnii.' Dup spusele lor, veniser s se dezvinoveasc
de faptul c n a ju n ncepuser lupta, contrar nelegerii
stabilite i propriilor lor cereri. T otodat ns urm reau
s obin p rin neltorie, dac era posibil, o oarecare
prelungire a arm istiiului. Caesar, bucuros c i s-au n f
iat ei nii, a dat ordin s fie arestai20. Apoi a scos
din tabr toate trupele i a poruncit cavaleriei s se
rnduiasc n ariergard, deoarece credea c era prea
nspim ntat n urm a luptei date de curnd. ^
14 Dup ce i-a aezat arm ata n linie de lupt pe
trei rnduri, a str b tu t repede 8 000 de pai i a ajuns
la tabra dum anilor mai nainte ca germ anii s poat
observa ce se petrece. Sosirea noastr grabnic, lipsa
fruntailor i a celor mai vrstnici dintre ei, faptul
c nu m ai aveau tim p s in sfat i s se narm eze,
toate acestea au produs deodat o m are spaim p rin tre
germ ani, l'o arte tulburai, nu mai tiau ce este mai bine
s fac: s-i duc trupele m potriva dum anului, s apere
tab ra sau s-i caute scparea n fug. Zgom otul i aler
garea lor dezordonat trd au team a ce-i cuprinsese. n
tim pul acesta, soldaii notri, ndrjii de pu rtarea lor
perfid din ajun, au nvlit n tabr. Acolo, cei care
au p u tu t pune repede m na pe arm e au rezistat ctva
tim n soldailor notri, luptndu-se p rin tre care si b a
gaje21. Ceilali o m ulim e de copii i de fem ei (cci
plecaser din patrie i trecuser R inul eu toi ai lor)
au nceput s fug n toate prile. Caesar i-a trim is ca
valeria s-i urm reasc22.
15 Germ anii, auzind ipete n spate i vznd cum
snt m celrii ai lor, au aruncat arm ele i drapelele
i s-au repezit afar d in tabr. D up ce au ajuns la
confluena d intre Mosa i Rin, nem aispernd s-i poat
continua fuga i vznd c o m are parte d intre ei fu
seser ucii, s-au aruncat n fluviu, unde au pierit, dobori de fric, de oboseal i copleii de curentul flu
viului. Ai notri s-au napoiat n tabr fr s fi pier
dut vreun om i avnd foarte puini rnii, dup un rz
boi a tt de tem ut n care dum anii fuseser n num r de
11 R z b o iu l g a llic

162

CAESAR

430 000. Caesar a lsat s plece pe cei pe care-i reinuse


n tabr. Acetia, tem ndu-se s nu fie supui la torturi
i om ori de ctre galii p en tru c le devastaser ogoa
rele, au declarat c doresc s rm n la el. Caesar le-a
acordat libertatea.
16
Dup term in area rzboiului cu germ anii, Caesar a
h o trt c trebuie s treac Rinul, din m ai m ulte mo
tive. Cel m ai ntem eiat era acela c, vznd ct de uor
se lsau ispitii germ anii s vin n Gallia, voia s-i
pun i pe ei n situaia de a se tem e p e n tru bunurile
lor cnd vor nelege c arm ata poporului rom an este n
stare i are i curajul s treac Rinul. Un alt m otiv era
faptul c acea p arte din cavaleria usipeilor i a tenctherilor care, aa cum am artat mai sus, trecuse Mosa
pentru a prda i a strnge gru i nu luase parte la
lupt, se retrsese, dup nfrngerea tovarilor lor, din
colo de Rin, n in u tu l sugam brilor i ncheiase alian
cu acetia. Caesar a cerut sugam brilor, p rin nite tri
mii, s-i predea pe aceia care porniser cu rzboi m
potriva lui i a Galliei. Sugam brii au rspuns c stpnirea poporului rom an ine num ai pn la Rin; dac
Caesar crede c nu este drept ca germ anii s treac n
G allia fr ncuviinarea lui, cum poate pretinde s-i
ntind ct de ct au toritatea i puterea dincolo de Rin?
In sfrit, ubii, singurii d intre transrenani care trim i
seser soli la Caesar, care legaser prietenie cu el i-i
dduser ostatici. l rugau cu m are st ru in s le vin
n ajutor, deoarece erau greu npstuii de ctre suebi;
dac treburile republicii l m piedicau s fac aceasta,
cel p uin s-i treac arm ata peste Rin; atta era de
ajuns p en tru a n l tu ra prim ejdia actual i p e n tru a
le garanta sigurana n viitor. Dup nfrngerea lui Ariovistus i n urm a ultim ei lupte, arm ata rom an a dob ndit un renum e i o preu ire a tt de m are chiar p rin
tre cele mai ndeprtate neam uri germ anice, nct, dac
se tia c snt prietenii rom anilor, ubii nu mai aveau
s se team de vreo prim ejdie. Ei i fgduiau un m are
num r de corbii p e n tru tran sportarea arm atei.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A IV-A

163

17 Din aceste m otive hotrse Caesar s treac Ri


nul. Socotea ns c trecerea cu aju to ru l corbiilor nu
era destul de sigur i nu era nici de dem nitatea sa
i a poporului rom an23. De aceea, cu toate c era foarte
greu de construit un pod din cauza lim ii, iuelii i
adncimii fluviului2'1, socotea totui c trebuie s fac
aceast ncercare sau s nu-i mai treac arm ata peste
Rin. Iat planul de construcie pe care l-a stabilit. La
o distan de doi pai, lega n tre ei doi piloni, care aveau
o grosim e de un picior i ju m tate i erau puin ascu
ii la captul de jos; lungim ea lor varia dup adncimea
fluviului. Cobori n fluviu cu aju to ru l unor m aini, pi
lonii erau nfipi n pm nt cu lovituri de mai, nu p er
pendicular, ca parii obinuii, ci oblic, nclinai n di
recia curentului. n faa acestora aeza ali piloni, le
gai n acelai fel, la o distan de 40 de picioare n josul
apei, nd rep tai m potriva curentului. P este aceste pe
rechi de piloni aeza grinzi late de dou picioare, exact
ct era distana d intre pilonii m perecheai; de o parte
i de alta, la capetele de sus, pilonii erau prini
de cte dou scoabe, care-i m piedicau s se apropie.
Pilonii, astfel desprii i fixai fiecare' n tr-o direcie
opus, ddeau lucrrii, p rin aezarea lo r fireasc, o tr i
nicie a t t , de m are nct construcia e ra cu a tt m ai
strns legat, cu ct violena curentului era mai m are.
P este toat construcia se aezau grinzi care m ergeau
transversal de la un pilon la altu l n lungul podului i
totul era acoperit cu scnduri i m pletituri de nuiele.
Cu toate acestea, n josul fluviului m ai erau fixai oblic
nite piloni care, servind de proptele i fiind legai cu
ntreaga lucrare, ineau piept curentului apei; p uin m ai
sus de pod erau fixai ali piloni, care, n caz c barbarii
ar fi m pins pe ap tru n chiuri de copaci sau corbii
p en tru a distruge lucrarea, treb u ia s slbeasc violena
loviturilor i s m piedice distrugerea podului. 18*
18 Dup 10 zile de la prim ul tran sp o rt de m ate
riale, ntreaga lucrare a fost term in at i arm ata a tre
cut fluviul. Caesar a lsat la fiecare capt al podului
cte o garnizoan puternic i s-a n d re p tat spre ara
sugam brilor. n tim pul acesta au venit la el soli de la

164

CAESAR

mai m ulte trib u ri ca s-i cear pace i prietenie. El le-a


rspuns cu bunvoin i le-a poruncit s-i aduc osta
tici.
Sugam brii ns, im ediat dup nceperea construciei
podului, se pregtiser de fug, la ndem nul tenctherilor i usipeilor, care erau cu ei, i, lundu-i toate lucru
rile, i prsiser a ra i se ascunseser n in u tu ri pduroase i nelocuite de nim eni.
19 Caesar, dup ce a zbovit eteva zile pe terito
riul lor dnd foc tu tu ro r satelor i locuinelor i secernd
grnele, s-a retras n inutul ubiilor. Acestora le-a pro
m is c le va veni n aju to r dac vor fi atacai de suebi;
de la ei a aflat urm toarele: suebii, dup ce au aflat
p rin iscoade c se construiete un pod, au in u t o adu
nare potriv it obiceiului lor i au trim is n toate prile
soli ca s pun n vedere tu tu ro r s se retrag din orae,
s-i aduc' femeile, copiii i toate bunurile n pduri,
iar brbaii n stare s poarte arm e s se adune n tr-u n
singur loc. P unctul de adunare se afla cam n centrul
in utului locuit de suebi: aici hotrser ei s atepte
sosirea rom anilor i s dea lu p ta decisiv. Cnd Caesar a
aflat aceasta, s-a napoiat n G alia dup 18 zile p e tre
cute dincolo de R in i a tiat podul n urm a sa. El
socotea c a fcut destul pentru gloria i folosul su25,
deoarece realizase tot ce-i propusese atunci cnd hot
rse s treac Rinul, i anum e s vre spaim a n germ ani,
s-i pedepseasc pe sugam bri i s-i scape pe ubii de
am eninarea acestora: 20*
20 N u mai era m ult pn la sfritul verii. Dei n
aceste locuri iernile snt tim purii (Gallia este aezat
spre m iaznoapte), totui Caesar a h o trt s plece n
B ritannia. El tia c, aproape n toate rzboaiele cu gallii,
acetia prim iser ajutoare de la b rita n n i26. De asem e
nea se gndea c, dac anotim pul nu-i va ngdui s
poarte rzboi, i va fi totui de m are folos nsui fap
tul de a pune piciorul n insul, de a cunoate precis
firea oam enilor i de a cerceta locurile, p o rturile i punc
tele de debarcare; toate acestea erau aproape necunos
cute gallilor27. n tr-ad ev r, n afar de negustori, cu greu

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A IV-A

135

m ai vine cineva pe aici; negustorii nii nu cunosc dect


coasta i regiunile din faa Galliei. Caesar a chem at la
el negustori din toate prile, dar n-a p u tu t afla nici
cit de m are este insula, nici ce trib u ri o locuiesc i cit
de num eroase snt ele, nici care e felul lor de via
i ce m etode de lupt folosesc, nici care sn t porturile
care pot prim i un num r m are de corbii.
21 P e n tru a se inform a cu privire la aceste lucruri
mai nainte de a n trep rin d e ceva, Caesar trim ite nainte,
cu o corabie de rzboi, pe C. V olusenus28, pe care-1 so
cotea potriv it p e n tru aceast m isiune, li poruncete s
fac toate cercetrile necesare i s se napoieze cit mai
curnd. El nsui pleac cu toate trupele n ara m orinilor, cci pe acolo era trecerea cea mai scurt spre
B ritannia. Acolo29 poruncete s se adune corbii din
toate regiunile vecine i flota pe care o construise vara
trecu t p en tru rzboiul cu veneii.
In acest tim p, britannii afl de la negustori despre
planul lui; mai m ulte trib u ri din insul trim it soli la el
i-i prom it c-i vor da ostatici i se vor supune puterii
poporului rom an. Caesar i ascult, le face prom isiuni
pline de bunvoin i i ndeam n s nu-i schim be ho
trrile; apoi i trim ite napoi acas, nsoii de Commius, pe care-1 pusese rege peste atrebai dup ce i
nvinsese30. Commius, pe care Caesar l aprecia p en tru
curajul i inteligena sa i l socotea fidel31, avea m ult
au to ritate n acese regiuni. Caesar i poruncete s se
duc la ct m ai m ulte triburi, pe care s le ndem ne s
se pun sub protecia poporului rom an i s anune c
n curnd va sosi i el.
Volusenus, dup ce a cercetat toate regiunile n m
sura n care putea s-o fac un om care n u ndrznea
s debarce i s se expun unei ntlniri cu barbarii, s-a
ntors n a cincea zi la Caesar, cruia i-a rap o rtat ceea
ce vzuse la m orini. 2
22 P e cnd Caesar zbovea n aceste lacuri pentru
a-i pregti flota, o m are parte din m orini trim it soli
la el ca s-i cear iertare p e n tru p u rta rea lor de mai
nainte, spunndu-i c porniser cu rzboi m potriva

1C6

CAESAR

poporului rom an ca nite barbari i necunosctori ai obi


ceiurilor noastre; totodat fgduiau c vor ndeplini po
runcile lui Caesar. Acesta socotea c supunerea este des
tu l de binevenit, cci, pe de o parte, nu voia s lase
dum ani n spatele su, pe de alt par-te anotim pul23*32
nu-i ngduia s poarte rzboi m potriva lor i,''n sfrit,
credea c expediia din B ritannia era mai nsem nat dect aceste tre b u ri m runte. De aceea le poruncete s-i
predea u n m are n u m r de ostatici. Dup ce i-au fost
adui ostaticii, prim ete supunerea m orinilor. Apoi re
chiziioneaz i aduce in tr-u n singur loc cam 80 de co
rbii de tra n sp o rt33, cite credea c snt necesare p entru
tran sp o rtarea a dou legiuni3'1. Pe ling acestea, mai
avea corbii lungi de rzboi33*, pe care le-a repartizat
quaestorului, legailor i prefecilor si. Se m ai adugau
18 corbii de transport, care se aflau la 8 000 de pai
de acolo i care nu puteau veni n acelai port, fiind
in u te n loc de vnt; pe acestea le-a m p rit cavaleria.
R estul arm atei l-a ncredinat legailor Q. T iturius Sabinus i L. A urunculeius Cotta, p e n tru a porni m po
triva m enapilor i a m orinilor, care nu trim iseser soli.
Legatului P. Sulpicius R ufus i-a poruncit s pzeasc
po rtu l cu o garnizoan care i s-a p ru t c este ndestu
ltoare.
23 D up ce a lu a t aceste m suri, tim pul fiind priel
nic p e n tru navigaie, a ridicat ancora pe la stra ja a
treia. Cavaleriei i-a poruncit s se duc n cellalt port,
s se m barce i s-l urm eze. Deoarece cavaleria exe
cuta cam ncet ordinele, Caesar a ajuns la rm u l Britanniei cu prim ele sale corbii pe la ora a 4-a din zi.
Acolo a v zu t tru p ele narm ate ale dum anilor desfu
rate pe toate colinele. C onfiguraia acestui in u t era de
aa fel i m area era a tt de nchis n tre m uni, nct
se pu teau arunca sulie de pe nlim i pe rm 36. Deoa
rece locul i se p rea foarte n epotrivit p e n tru debarcare,
Caesar a rm as cu ancora lsat pn la ora a 9-a37, ateptnd s vin i restu l flotei. n acest tim p a convocat
pe legai i pe trib u n ii m ilitari i le-a a r ta t ce aflase
de la Volusenus i care erau planurile sale. De asem e
nea le-a pus n vedere s execute toate m icrile la sem-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A IV-A

167

naiul dat i la tim pul potrivit, aa cum o cereau regulile


artei m ilitare i mai ales cele ale unui rzboi naval, n
care m icrile snt repezi i se schim b m ereu. Cnd le-a
dat drum ul, vrem ea i fluxul erau prielnice; atunci, dnd
sem nalul, a ridicat ancora i, dup ce a str b tu t aproape
7 000 de pai, i-a oprit corbiile la u n rm neted i
deschis38.
24 Cnd ns b arb arii au aflat planul rom anilor, i-au
trim is nainte cavaleria i carele de rzboi39, de care se
folosesc adesea n lupte; n urm venea restul trupelor,
care ncercau s m piedice pe ai notri s debarce. Ne-am
izbit de greu ti foarte m ari: nvile noastre, din cauza
m rim ii lor, erau nevoite s se opreasc n largul m rii;
soldaii nu cunoteau locurile i, cu minile prinse i co
pleii de greu tatea arm elor, trebuiau n acelai tim p s
sar din corbii, s se in bine n m ijlocul valurilor i
s lupte cu dum anii, care, aflndu-se pe uscat sau naintn d p u in n ap avnd m inile libere i cunoscnd
foarte bine locurile , aruncau suliele cu ndrzneal
i ddeau pinteni cailor deprini cu m area. Toate aces
tea nspim ntaser pe soldaii notri, cu totul lipsii de
experien n acest gen de lupt; din aceast cauz nu
m ai lu p tau cu aceeai vioiciune i avnt cu care luptau
n m od obinuit pe uscat.
25 Cnd Caesar a vzut aceasta, a poruncit s fie
n d ep rta te p u in de corbiile de tra n sp o rt corbiile
lungi, a cror form era mai neobinuit pentru barbari
i care erau m anevrate cu mai m ult uurin, i, m inate
cu vslele, s fie aezate n flancul d rep t al dum ani
lor; de acolo dum anii trebuiau s fie respini i alun
gai cu aju to ru l pratiilor, al sgeilor i al m ainilor de
rzboi. A ceast m sur ne-a fost de m are folos. B ar
barii, nspim ntai de form a corbiilor, de m icarea vslelor i de felul neobinuit al m ainilor de rzboi, s-au oprit
i s-au retras civa pai. Soldaii notri ns oviau, mai
ales din cauza adncimii m rii; atunci stegarul legiunii
a X-a, dup ce a rugat pe zei ca aciunea sa s aib un
rez u lta t fericit p e n tru legiune, a strigat: Srii din co
rbii, camarazi, dac nu vrei s lsai steagul40 n m i
nile dum anilor; eu, n orice caz, mi voi face datoria

168

CAESAR

fa de republic i fa de comandant'*. Strignd aces


tea, s-a aruncat d in corabie i s-a n d re p tat spre du
m ani cu steagul n m in. A tunci soldaii notri, ndem nndu-se unii pe alii s nu ngduie asem enea ruine,
au s rit cu toii din corbii. Cnd cei din corbiile aflate
n apropiere i-au vzut, i-au u rm at i au n ain tat spre
dum ani.
26 Din am ndou prile s-a dat o lupt nverunat.
Cu toate acestea, fiindc soldaii notri nu puteau nici
s-i pstreze rndurile, nici s se m enin pe poziie i
nici s urm eze steagurile u n itilor lor41, iar fiecare, im e
diat ce ieea din corabie, se aduna n ju ru l steagurilor
pe care le ntlnea, s-a produs o m are dezordine. D u
m anii ns, care cunoteau toate vadurile, cnd vedeau
ieind din corabie civa oameni izolai i ncurcai n
m icrile lor, i atacau din goana cailor; mai m uli du
mani nconjurau pe civa dintre ai notri, n tim p ce
alii atacau cu sulie din flancul d rept grosul arm atei.
Cnd. a vzut aceasta, Caesar a poruncit ca ostaii s
fie m barcai n lu n trile 42 corbiilor lungi i n corbiile
de recunoatere, trim ind ajutoare acelora pe care-i v
zuse n prim ejdie. Ai notri, ndat ce au pus piciorul
pe uscat i s-au adunat cu toii, au nv lit asupra du
m anilor i i-au pus pe fug, ns n-au p u tu 1 s-i u rm
reasc prea departe, deoarece cavaleria nu p utuse s in
drum ul drept i s ajung la insul. N um ai n aceast
m prejurare l-a p rsit pe Caesar norocul su de pn
atunci.
27 n d at ce dum anii nfrni s-au o p rit din fug,
au trim is degrab soli la Caesar s-i cear pace. Ei au
fgduit c vor da ostatici i vor ndeplini poruncile p ri
m ite. O dat cu solii a venit Commius atrebatul, despre
care am spus m ai nainte c fusese trim is de ctre Cae
sar n B ritannia. D up ce debarcase i pe cnd, n cali
tate de sol, le aducea la cunotin ordinele lui Caesar,
britan n ii au pus m na pe el i l-au aru n cat n lanuri.
Dup lupt i-au dat drum ul i au cerut pace, aruncnd
asupra m ulim ii vina arestrii lui Commius; apoi l-au
rugat pe Caesar s-i ierte, p e n tru c au greit din ne-

r z b o iu l

g a l l ic

cartea

i v -a

16S

tiin. Caesar li s-a plns c, d u p ce i-au trim is de


bunvoie soli pe continent p e n tru a-i cere pace, l-au ata
cat fr m otiv; apoi le-a spus c le iart netiina i le-a
cerut ostatici. B ritannii au predat im ediat o parte din
ostatici; pe ceilali, care tre b u iau s fie chem ai din re
giuni m ai ndeprtate, au prom is c-i vor preda peste
cteva zile. n rstim pul acesta au p oruncit soldailor lor
s se ntoarc pe ogoare i din toate prile au nceput
s vin fruntai ca s-i cear lui Caesar bunvoin fa
de ei i de trib u rile lor.
28 Pacea fiind astfel n t rit, n a p a tra zi de la sosi
rea noastr n B ritania, cele 18 corbii despre care am
vorbit mai sus, care transportaser cavaleria, au pornit
din portul de sus n btaia unui v n t uor. Cnd erau
aproape de B ritannia i se vedeau din tab ra noastr43,
s-a iscat deodat o fu rtu n a tt de puternic, nct nici o
corabie nu i-a m ai p u tu t urm a drum ul; unele au fost
duse napoi de unde plecaser, iar altele au fost trte
spre partea de sud a insulei, m ai ctre apus44, fiind
expuse la m ari prim ejdii. Dei aruncaser ancora, totui,
fiind inundate de valuri, aceste corbii s-au v zu t nevoite
s porneasc n larg, ndreptndu-se spre continent, n
ciuda nopii potrivnice.
29 n aceeai noapte45 s-a n tm p lat s fie lun plin,
m om ent n care se produc, de obicei, pe ocean fluxurile
cele m ai m ari. Soldaii notri nu cunoteau acest lucru.
Astfel, n acelai tim p, apa fluxului nvlea n eorb'ile
lungi cu care Caesar i transportase arm ata i pe care
le trsese pe uscat, iar fu rtu n a izbea ncoace i ncolo
corbiile de tran sp o rt care fuseser ancorate; soldaii
notri n-aveau nici o posib:lita te | de a m anevra cor
biile sau de a veni n aju to ru l m arinarilor. Un m are n u
m r de corbii au fost sfrm ate. Celelalte, pierzndu-i
funiile, ancorele i restul arm turii, n u au m ai fost bune
p e n tru navigaie. Aa cum era firesc, aceasta a produs o
m are tu lb u rare n ntreaga a rm at46. Cci nu m ai existau
alte corbii p e n tru ntoarcere, iar m aterialul necesar pen
tru rep ararea flotei lipsea; n sfrit, deoarece toi erau

170

CAESAR

convini c vor iern a n Gallia, n u fcuser provizii p en


tru iarn n aceste locuri.
30 Cnd au aflat de situ aia n care ne gseam, cpe
teniile britannilor, care dup lu p t veniser la Caesar,
a u in u t sfat n tre ei. Vznd c rom anii n-aveau nici
cavalerie, nici corbii, nici g ru i dndu-i seam a de
n um rul redus al soldailor dup n tin d erea m ic a ta
berei, care era cu a tt m ai strim t cu ct Caesar i adu
sese trupele fr bagaje, au socotit c lucrul cel m ai bun
era s se rscoale, s ne taie aprovizionarea i s t r
gneze luptele pn la iarn. Ei erau convini c, dac
ne vor nvinge sau, cel puin, ne vor tia ntoarcerea,
nim eni nu va m ai ndrzni s vin cu rzboi n B ritan
nia. A adar, fcnd din nou o conspiraie, au nceput s
prseasc tab ra pe nesim ite i s-i chem e n ascuns
oam enii de pe ogoare. )
31 D ar Caesar, dei nu le cunotea nc planul, totui,
gndindu-se la soarta flotei sale i vznd c britannii
ncetaser s-i m ai dea ostatici, a nceput s bnuiasc
ce avea s se ntm ple. De aceea i pregtea m ijloacele
necesare cu care s poat face fa oricror m prejurri,
n fiecare zi aducea n tab r gru de pe ogoare; folosea
lem nul i aram a de la corbiile cele m ai greu lovite
p e n tru rep a ra re a celorlalte corbii i poruncea s se aduc
de pe continent m aterialele necesare p e n tru aceste lu
crri. Astfel, d ato rit srguinei cu care au lu cra t sol
daii, dup ce pierduse 12 corbii, a izb u tit ca toate cele
lalte s fie redate navigaiei.
32 Pe cnd se petreceau acestea, o legiune, i anum e
a V il-a, fusese trim is,
de obicei, dup gru i, pn
atunci, nu se ivise nim ic care s dea loc la bnuieli cu
privire la izbucnirea unui rzboi. O p arte d intre b ti
nai rm seser pe ogoarele lor, iar alii veneau deseori
chiar n tab ra noastr. D eodat grzile din faa porilor
taberei i dau de tire lui Caesar c din direcia n care
plecase legiunea se vedea u n nor de p raf m ai m are ca
de obicei. Caesar, bn u in d ce era, i anum e c b arbarii
i schim baser hotrrile, a poruncit ca dou din cohor-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A IV-A

171

tele care fceau de gard s porneasc cu el n acea di


recie, celelalte dou s le in locul, iar restu l47 s se
narm eze i -1 urm eze im ediat. Nu se ndeprtase prea
m ult de tab r cnd a observat c soldaii si erau ncol
ii de dum ani i c abia se puteau apra; legiunea, g r
m dit n tr-u n singur loc, era m procat din toate p r
ile cu sgei. Intr-adevr, deoarece peste tot griul fusese
secerat, cu excepia unei singure buci de pm nt, du
m anii bnuiser c soldaii notri vor veni acolo i se
ascunseser noaptea n pdure. Apoi, n tim p ce soldaii
notri, risipii i fr arm e, erau ocupai cu seceriul,
i-au atacat pe neateptate, au om ort pe civa dintre
ei48 i au produs neornduial p rin tre ceilali, care nu-i
mai puteau form a rndurile. In acelai tim p i-au ncon
ju ra t cu carele i cavaleria.
33 Iat m odul n care lu p ta u cu carele. La nceput,
lupttorii alearg ncoace i ncolo i arunc sulie; de
cele m ai m ulte ori num ai spaim a produs de cai i de
zgomotul ro ilo r e de ajuns p e n tru a isca dezordine n
rndurile dum anilor. Apoi, dup ce s-au v rt p rin tre
escadroane, s a r . din care i se lu p t pe jos. In tim pul
acesta, conductorii carelor se retrag pe nesim ite din
lupt i aaz carele n aa fel nct lup tto rii s se poat
retrag e uor la ai lo r n cazul c a r fi ncolii de m ul
im ea dum anilor. Astfel, m bin n lupte u u rin a n
m icare a cavaleriei cu neclintirea pedestrim ei. D atorit
practicii i exerciiilor zilnice, reuesc s-i opreasc caii,
atunci cnd i m in n galop, pe o p a n t povrnit, s-i
nfrneze i s-i crm easc repede, s alerge pe oite,
s se aeze pe jug49 i de acolo s sar foarte repede n
care.
34 Acest gen de lu p t neobinuit a produs tu lb u rare
n rn d u rile soldailor notri. Caesar le-a v en it n ajutor
tocmai la tim p, cci la sosirea lui dum anii s-au oprit,
iar ai notri i-au venit n fire dup spaim . D up ce a
o binut acest rezultat, socotind, totui, c n u e m om entul
potrivit s h ruiasc pe dum an i s dea lupta, a rm as
pe loc, dup care peste p uin tim p i-a dus legiunile
napoi n tabr. Pe cnd se petreceau acestea50, soldaii

172

CAESAR

notri fiind ocupai cu toii, britannii care se mai aflau


pe ogoare s-au retras. Apoi, m ai m ulte zile n ir, vrem ea
rea i-a r e 'n y t pe soldaii notri n tab r i l-a m pie
dicat pe dum an s dea lupta. n acest tim p, barbarii au
trim is soli n toate p rile p e n tru a-i n tiin a pe ai lor
c num rul soldailor notri este m ic i p e n tru a le arta
c aveau prilejul s prade i s-i capete p e n tru to t
deauna libertatea dac a r reui s alunge pe rom ani din
tabr. n urm a acestor chem ri s-a ad unat repede o
m are m ulim e de pedestrai i de clrei dum ani, care
s-au n d re p tat spre tab ra noastr.
35 Caesar prevedea c se va ntm pla i de data asta
ca acum cteva zile: dum anii, dac vor fi respini, vor
putea scpa de prim ejdie d atorit iuelii lor. Cu toate^
acestea, avnd la dispozi:e cam 30 de clrei, pe care-i
adusese cu el a treb atu l Commius, despre care am vorbit
mai nainte, i-a aezat legiunile n lipie de btaie n
faa taberei. Dup ce a nceput lupta, dum anii n-au
p u tu t s reziste m u lt tim p atacurilor noastre i au luat-o
la fug. Soldaii notri i-au u rm rit atta ct le-au ng
d u it forele n m ar g rbit i au om ort u n m are num r
din ei; apoi s-au ntors n tabr, dup ce au dat foc
locuinelor n lung i n lat.
36 n aceeai zi au venit la Caesar soli trim ii de
dum ani s cear pace. Caesar le-a ceru t un num r de
ostatici de dou ori mai m are dect cel pe care-1 fixase
m ai n a:n te i le-a poruncit s-i aduc pe continent, deoa
rece se apropia echinoc'ul i nu dorea s se expun
fu rtu n ilo r din tim pul ierm i cu o flot ubred. V rem ea
fiind prielnic, Caesar a rid 'c a t ancora p u in tim p dup
nr'ezul nopii. Toate corb'ile au ajuns n bun stare pe
continent; num ai dou corb:i de tran sp o rt n-au putut
ajunge n aceleai p o rtu ri ca celelalte i au fost trte
p uin m ai jos51.
37 A proape 300 de soldai au debarcat din aceste
corbii si s-au n drep+a t spre tabr. M orinii, pe care
Caesar i supusese n a 'n te de plecarea sa n B ritam ra.
m pini de pofta de prad, i-au nconjurat la nceput cu

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A IV-A

173

u n num r destul de m ic de oameni de ai lor i le-au


ordonat s depun arm ele dac n u vor s fie ucii. Apoi,
cm d soldaii notri au form at un cerc52 i au nceput s
se apere, la strigtele m orinilor s-au a d u n a t repede vreo
6 000 de oam eni. Cnd a aflat aceasta, Caesar a trim is
n aju to ru l soldailor si toat cavaleria pe care o avea
n tab r03. In tim pul acesta, soldaii notri au in u t
piept dum anilor; s-au lu p ta t cu cea m ai m are vitejie
m ai m ult de p a tru ore i au om ort m uli dum ani, pe
cnd ei n-au a v u t dect civa rnii. Cmd ns a a p ru t
cavaleria noastr, dum anii au aru n cat arm ele i au luat-o
la fug; m uli d in tre ei au fost ucii.
38
A doua zi Caesar a trim is m potriva m orinilor
care se rsculaser pe legatul su T. Lablenus cu legiu
nile pe care le adusese napoi din B ritannia. M orinii, din
cauz c m latinile secaser, n u m ai aveau unde s se
refugieze, aa cum fcuser anul tre c u t54, i aproape toi
au czut n m inile lui Labienus.
Dim potriv, legaii Q. T iturius Sabinus i L. Cotta,
care i duseser legiunile n in u tu l m enapilor, dup ce
au p rd a t toate ogoarele acelora i dup ce au secerat
griul i au dat foc caselor, s-au ntors la Caesar, p entru
c toi m enapii se ascunseser n pduri foarte dese.
Caesar a aezat n a ra belgilor tab ra de iarn a tu
tu ro r legiunilor. Acolo num ai dou trib u ri din B ritannia
i-au trim is ostatici, pe cnd celelalte s-au sustras de la
aceast obligaie.
D u r aceste fapte, senatul, n urm a rap o rtu lu i scris
al lui Caesar, a d ecretat 20 de zile de rugciuni publice55.

C A R T E A

V-A

v.

1
n tim p u l consulatului lui L. D om itius i Ap. Clau
dius1, Caesar, prsind tab ra de iarn p e n tru a se duce
n Itaba, aa cum obinuia s fac n fiecare an, porun
cete legailor pe care-i pusese n fru n tea legiunilor s
construiasc n tim pul iernii un num r ct mai maie de
corbii, iar pe cele vechi s le repare. Le indic dim en
siunile i form a viitoarelor corbii. P e n tru a le putea
ncrca m ai repede i a le trage m ai uor la rm , hotr
s le fac m ai p u in nalte dect cele pe care le folosim
de obicei pe m area noastr2; aceasta cu a tt mai m ult
cu ct observase c, din cauza flu x u rilo r i refluxurilor
dese, valurile erau m ai mici. P en tru a putea transporta
g reuti i un num r m are de anim ale de povar, le face
p uin mai largi dect corbiile de care ne folosim pe
celelalte m ri. Poruncete ca toate s fie uoare, cu vsle
i pnze; nlim ea lor m ic nlesnea m u lt acest lucru.
D ordin s se aduc din Spania m aterialul necesar n a r
m rii corbiilor. Apoi, dup ce au lu a t sfrit adunrile
din G allia C iterior, pleac n Illyricum , fiindc auzise
c p iru tii3 invadaser i devastau hotarele Provinciei4.
Cum a ajuns acolo, a poruncit populaiilor s recruteze
trupe, crora le-a fix at u n loc de adunare. Cnd au aflat
aceasta, pirutii trim it soli la el ca s-i arate c trib u l nu
e vinovat de cele ntm plate i s-i declare c snt gata
s-i dea orice fel de despgubiri p e n tru pagubele prici
nuite. D up ce i ascult cu atenie, Caesar le poruncete
s-i dea ostatici, hotrndu-le totodat i data la care
trebuia s-i predea; le ara t c dac nu se vor supune
ordinului va porni cu rzboi m potriva trib u lu i lor. O sta
ticii sn t adui n ziua fixat, p o triv it ordinului. Caesar
1 2 R zboiul g allic

CAESAR

178

num ete nite a rb itri p e n tru a aprecia pagubele sufe


rite de fiecare trib i p e n tru a fixa despgubirile.
2 D up ce a term in a t aceste tre b u ri i a in u t adu
nrile, Caesar s-a n to rs n G allia C iterior, de unde a
plecat la arm at.
Cum a ajuns acolo, a inspectat toate taberele de iarn;
d atorit deosebitei srguine a soldailor, cu toat lipsa
m are de m ateriale, a gsit echipate aproape 600 de cor
bii de felul celor pe care le-am descris m ai sus i 28 de
corbii lungi; acestea erau aproape gata, aa c n cteva
zile a r fi p u tu t fi scoase n larg.
Caesar laud pe soldai i pe cei care au condus lu cr
rile, apoi le arat care snt scopurile sale i le p o ru n
cete s se adune to i la po rtu l Itius; pe aici tia c se
trece cel m ai uor n B ritannia, distan a d in tre continent
i insul fiind n acest punct num ai de 30 000 de pai;
p e n tru aceast aciune las attea tru p e cite a socotit c
sn t necesare. El nsui, m preun cu tre i legiuni fr
bagaje5 i cu 800 de clrei, pleac spre a ra treverilor,
deoarece acetia nu veneau la ad u n ri0, nu se supuneau
a u to ritii sale i se spunea c ncercau s a e pe g er
m anii de dincolo de Rin.
3 T ribul acesta al trev erilo r are cea m ai puternic
clrim e din toat G allia i o pedestrim e num eroas.
Aa cum am a r ta t m ai sus, terito riu l lo r se ntinde pn
la Rin. n acest trib, doi oameni se lu p tau n tre ei pen
tru p utere: Indutiom arus i Cingetorix. Acesta, ndat ce
a aflat de sosirea lui Caesar i a legiunilor, a venit la el,
l-a asigurat c-i va rm ne credincios m preun cu toi
ai si i c nu va trd a prietenia poporului rom an i i-a
a r ta t ce se petrecea la trev eii. Indutiom arus ns a
nceput s strng cavalerie i pedestrim e i s se preg
teasc de rzboi, dup ce a ascuns n pd u rea A rduenna7
pe cei care, din cauza vrstei, nu pu teau p u rta arm e.
Aceast pdure se ntinde n m ijlocul terito riu lu i tre
verilor pe o suprafa m are, de la R in i pn la hotarele
rerm'lor.
D up ce ns unii d intre fruntaii tribului, determ i
nai de p rieten ia cu C ingetorix i nspim ntai de sosi-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A

V-A

179

rea arm atei noastre, au venit la Caesar i au nceput s-i


adreseze cereri p e n tru ei nii n tru c t p en tru trib
nu puteau face nim ic , Indutiom arus, tem ndu-se s
nu fie p rsit de toi, a trim is soli la Caesar. Solii i-au
spus lui Caesar c Indutiom arus n-a v ru t s-i prseasc
pe ai si i s vin la el p e n tru a p u tea ine m ai bine
tribul n ascultare, ca nu cumva, n u rm a plecrii ntregii
nobilimi, poporul s fac vreo greeal din prostie5*8; aa
dar, el avea trib u l n puterea sa i, dac Caesar i va
ngdui, va veni la el n tab r i-i va ncredina soarta
sa i a trib u lu i su.
4 Caesar i ddea seam de ce Indutiom arus vorbea
astfel i de m otivul care l face s ren u n e la planul su
de m ai nainte. Totui, ca s nu fie constrns s-i pe
treac v ara n a ra treverilor, dup ce se fcuser toate
pregtirile p e n tru rzboiul din B ritannia, i-a ordonat lui
Indutiom arus s vin la el cu 200 de ostatici. D up ce
i-au fost adui ostaticii, p rin tre care se aflau fiul i toate
rudele lui Indutiom arus, pe care i ceruse nom inal,
Caesar l-a n cu ra ja t pe Indutiom arus i l-a ndem nat s
rm n credincios. Cu toate acestea, a m ai chem at la el
i pe fru n taii trev erilo r i i-a ctigat unul cte unul de
partea lui Cingetorix. Caesar tia c C ingetorix m erita
aceast rsplat; n afar de asta, socotea c este foarte
im portant ca acela care a dat dovad de a tta devota
m ent fa de el s aib cea m ai m are a u to ritate p rin tre
ai si.
/
Indutiom arus a su fe rit m ult din cauz c n u mai avea
aceeai a u to ritate p rin tre ai si, i dac nc dinainte ne
p u rta dum nie, acum u ra lui a devenit i m ai aprins.
5 D up ce a lu a t aceste m suri, Caesar sosete cu
legiunile sale la p o rtu l Itius. Aici afl c 60 de corbii
care fuseser construite n a ra m eldilor9, fiind zvrlite
napoi de furtun, nu i-au m ai p u tu t continua drum ul
i s-au ntors la locul de unde plecaser. Pe celelalte le-a
gsit gata de plecare i nzestrate cu toate cele necesare,
n acelai p o rt s-au ad unat clreii10 din toat Gallia,
n n u m r de 4 000, i fruntaii tu tu ro r trib u rilo r. Tem n
du-se s nu izbucneasc vreo rscoal n lipsa sa, Caesar

180

CAESAR

a h o trt s nu lase n Gallia dect foarte puini clrei


i fruntai, i anum e pe aceia n care avea ncredere, iar
pe toi ceilali s-i ia cu el ca ostatici.
6 P rin tre acetia se afla heduul D um norix, despre
care am vorbit m ai n ain te 11. El era unul d intre aceia
pe care Caesar inea neap rat s-i ia cu el, fiindc l
tia dornic de schim bri, lacom de putere, plin de curaj
i cunotea m area lui trecere p rin tre galii. La aceasta se
m ai aduga faptul c, ntr-o adunare a hedudor, Dum no
rix spusese c Caesar i oferea dom nia tribului. Aceste
cuvinte nelinitiser m u lt pe hedui; totui ei nu ndrz
neau s trim it soli la Caesar p en tru a se m potrivi pla
nului lui sau p en tru a-1 ruga s ren u n e la el. Caesar a
aflat aceasta de la gazdele sale12. La nceput, D um norix
a cu tat s obin, p rin to t felul de rugm ini, perm isiu
nea de a rm ne n Gallia. S punea c nu e obinuit s
navigheze i se tem e de m are, c e m piedicat de nda
toriri religioase. Apoi, vzndu-se m ereu refuzat i pierznd orice speran de reuit, a nceput s-i ae pe
fruntaii galii. L undu-i pe fiecare n parte, i speria i-i
ndem na s rm n pe continent; le spunea c nu fr
un anum it scop i se rpea Galliei ntreaga nobilim e:
Caesar inteniona s-i duc i s-i ucid n B ritannia pe
toi aceia pe care n u ndrznea s-i om oare sub ochii
g allilor. A ltora le ddea cuvntul su i le cerea s
ju re c vor face de com un acord tot ceea ce vor socoti
c este n folosul Galliei.
Caesar a aflat despre aceste uneltiri din mai m ulte
p ri13.
7 D up ce a lu at cunotin de ele, n tru ct ddea
m ult im portan trib u lu i hedm lor, a socotit c trebuie
s-l rein pe D um norix i s-l m piedice p rin toate m ij
loacele posibile s-i realizeze planurile. Pe de alt p arte
ns, vznd c nebum a acestuia cretea tot m ai m ult,
socotea c trebuie s ia m suri de prevedere, ca nu cum va
D um norix s-i pricinuiasc v reun ru lui nsui i R epu
b lic i rom ane.
Deoarece v n tu l chorus14, care sufl n aceast regiune
n cea m ai m are p a rte a anului, m piedica navigaia, s-a

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A

V-A

181

vzut nevoit s m ai zboveasc n port aproape 25 de


zile; n tim pul acesta s-a str d u it s-l in pe D um norix
n ascultare, fr s nceteze, totui, s se inform eze de
toate planurile acestuia.
n sfirit, tim pul a devenit din nou prielnic i Caesar
a poruncit pedestrailor i clreilor s se m barce. Dar,
n tim p ce toi erau ocupai cu m barcarea, Dum norix,
m preun cu cavaleria heduilor, prsete tabra fr ti
rea lui Caesar i se n d reap t spre patrie. La aflarea
acestei veti, Caesar ntreru p e pregtirile de plecare i
toate celelalte treburi i trim ite o m are parte din cava
lerie s-l urm reasc pe D um norix, poruncindu-i s-l
aduc napoi sau s-l om oare n caz c a r rezista i nu
s-ar supune. Cci Caesar nu se atepta ca un om care-i
nesocotise poruncile atunci cnd el era prezent s fac
ceva bun n lipsa sa. n tr-ad ev r, cnd soldaii i-au ordo
n at s vin napoi, D um norix a nceput s opun rezis
ten, s se apere cu arm ele i s-i roage pe ai si s-i
fac datoria, strignd m ereu c el este om liber i a p a r
ine unui neam liber. Atunci, p o triv it poruncilor prim ite,
soldaii l nconjur i-l ucid; toi clreii hedui se n
torc napoi la Caesar.
8
Dup aceasta, Caesar las pe Labienus pe conti
n en t m preun cu trei legiuni i 2 000 de clrei, ca s
pzeasc porturile, s fac provizii de gru, s urm
reasc ce se petrecea n Gallia i s ia hotrrile cerute
de m prejurri. La apusul soarelui ridic ancora m
preun cu cinci legiuni i cu un num r de clrei egal
cu cel pe care-1 lsase pe continent. La nceput a cl
torit n b ta ia unui v n t slab african15, d ar la m iezul
nopii v ntul a ncetat; Caesar nu i-a m ai p u tu t urm a
drum ul i, dus de m aree destul de departe, a observat n
zori c B rita n n 'a rm sese n stnga lui. Atunci, profitnd
de schim barea direciei curentului, a vslit din toate p u
terile ca s ajung n acea p arte a insulei unde tia,
nc din vara trecut, c se poate debarca foarte u o r16.
In aceast m prejurare, soldaii notri au dat dovad de
o brbie vrednic de toat lauda: vshnd fr n tre ru
pere, au reu it s meargv cu nite corbii de transport
greu ncrcate tot a tt de repede ca i cu corbiile lungi.

182

CAESAR

Pe la am iaz to at flota a ajuns pe rm u l B ritanniei


f r s fi zrit acolo pe dum ani. Aa cum a aflat Caesar
m ai trziu de la prizonieri, pe rm se adunaser num e
roase g rupuri, dar, nspim ntate de m ulim ea corbiilor
(zriser deodat m ai m u lt de 800 de corbii, d in tre care
unele serviser anul trecut, iar celelalte fuseser con
stru ite de p a rtic u la ri17 p e n tru propriile lor nevoi), fugi
ser de la rm i se ascunseser pe nlim i.
9 Caesar i-a debarcat trupele i a ales u n loc potriv it
p e n tru tabr. A flnd de la prizonieri unde se opriser
tru p ele dum anilor, a lsat ling m are 10 cohorte i
300 de clrei ca s pzeasc corbiile i, n tim pul strjii
a tre ia 18, a po rn it spre dum ani. In priv in a flotei n-avea
nici o grij, cu a tt m ai m ult cu ct o lsase ancorat pe
un rm lin i neted. Com anda garnizoanei i a flotei o
ncredinase lui Q. A trius.
D up ce a m ers aproape 12 000 de pai n tim pul
nopii, a observat tru p ele dum anilor. A cetia n ain ta
ser spre flu v iu 19 cu cavaleria i carele lor; aflndu-se la
o nlim e m ai m are dect noi, au ncercat s ne m pie
dice trecerea, ncepnd lupta. Respini de cavaleria noas
tr, s-au ascuns n pduri, unde gsiser o poziie foarte
bine n t rit de la n a tu r i de m ina om eneasc, pe care
se pare c o pregtiser m ai dinainte n vederea unui
rzboi civil, cci tiaser foarte m uli copaci cu care
astupaser toate in trrile. Risipii n g ru p u ri mici, tr
geau din pduri asupra noastr, ncercnd s ne m pie
dice s ptrundem n u n tru l fortificaiilor lor. ns sol
daii legiunii a VII-a, dup ce au form at o testudo20 i
au m pins o teras pn la n t ritu ri, au ocupat terenul
i i-au alungat pe dum ani din pduri, alegndu-ne num ai
cu civa rnii. Caesar i-a oprit s-i urm reasc mai
departe pe fugari, deoarece nu cunotea regiunea i
fiindc o m are p arte din zi trecuse deja, iar el voia s
foloseasc restu l tim pului p e n tru fortificarea taberei.
10 A doua zi dim ineaa, Caesar i-a trim is pedestraii
si clreii n u rm rirea fugarilor n trei direcii. Ei str
btuser o distan destul de m are, reuind chiar s
zreasc ultim ele rnduri ale dum anilor, cnd nite cl

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A tV-A

183

rei trim ii de Q. A trius vin la Caesar i-l an u n c


noaptea trecu t o fu rtu n foarte putern ic avariase i
aruncase pe rm aproape toate corbiile; ancorele i
odgoanele nu rezistaser, ia r corbiile i crm acii nu pu
tu ser ine piept violenei fu rtu n ii; corbiile, lovindu-se
unele de altele, suferiser m ari stricciuni.
11 Cnd Caesar a aflat aceasta, trim ite ordin legiu
nilor i cavaleriei s se opreasc n locul n care le va
sosi ordinul i s se ntoarc napoi. El ns se napoiaz
la corbii i constat personal cam aceleai lucruri pe
care le aflase de la inform atori i din scrisoare: aproape
40 de corbii erau pierdute, iar celelalte p rea c vor
p u tea fi rep a ra te dup o m unc grea. Caesar alege, aa
dar, m eteugari21 din rn d u l legiunilor i m ai poruncete
s fie chem ai i alii de pe continent. Scrie lui Labienus
s construiasc cu legiunile care erau cu el ct m ai m ulte
corbii.
Dei e ra o m unc foarte grea i obositoare, totui a
socotit c lucrul cel m ai bun este s trag corbiile pe
uscat i s le uneasc cu tab ra p rin tr-o fortificaie co
m un.
Aceste operaii i-au lu at aproape 10 zile, soldaii nencetnd lucrul nici noaptea. D up ce corbiile au fost trase
pe uscat i tab ra foarte bine fortificat, Caesar las
aceleai tru p e de m ai nainte s pzeasc flota, ia r el se
napoiaz n locul de unde venise. Cnd a ajuns acolo,
a gsit num eroase tru p e de b ritan n i care se adunaser
din toate prile i, de comun acord, ncredinaser lui
C assivellaunus com anda suprem i conducerea rzbo
iului.
Cam la o d ep rtare de 80 000 de pai de m are, un
fluviu n um it Tam esis22 desparte a ra acestuia de trib u
rile m aritim e. P n atunci, C assivellaunus nu ncetase s
se rzboiasc cu celelalte trib u ri, d ar team a pricinuit
de sosirea noastr i determ inase pe b ritan n i s-i ncre
dineze com anda suprem a rzboiului.
12 P a rte a din
oam eni care, dup
Pe coast locuiesc
tru a se rzboi i

interior a B ritanniei este locuit de


o tradiie oral23, se p retin d btinai.
belgi, care veniser din a ra lor pen
a prda; aproape toi poart num ele

184

CAESAR

trib u rilo r din care se tra g 24; dup rzboi s-au stabilit aici
i au nceput s cultive ogoarele. Populaia este extrem
de num eroas, casele, asem ntoare cu cele din Gallia,
snt foarte dese i exist un m are num r de turm e. B ritannii folosesc d rep t m oned aram a, bani de a u r sau
drugi de fier de o anum it greutate.
n interiorul insulei se afl cositor, iar pe coast fier,
ns n cantitate mic; aram a se im port25. Ca i n Gallia,
exist tot felul de arbori, n afar de fag i de brad.
Locuitorii socotesc o nelegiuire s m nnce iepuri, gini
sau gte; totui, le cresc de plcere.
Clima este mai tem perat dect n G allia26, frigul
fiind mai slab.
13 Insula are o form triunghiular; una d intre latu ri
se afl n faa G alliei27. U nul din colurile acestei laturi,
cel dinspre C antium 28, unde acosteaz aproape toate co
rbiile care vin din Gallia, este n d re p tat spre rsrit,
cellalt, mai nclinat, spre miazzi. Aceast coast se n
tinde pe o distan de aproape 500 000 de pai. A doua
este aezat spre Spania i apus29; n aceast parte se
gsete H ibernia30, care e socotit de dou ori mai mic
dect B ritannia; n tre ea i B ritanm a este aceeai dis
tan ca cea d intre B ritannia i Gallia. La jum tatea d ru
m ului se afl o insul num it Mona31; se spune c mai
exist i alte insule m ai m ici32, vecine cu B ritannia, unde,
dup unii autori, noaptea a r dura 30 de zile n tim pul
solstiiului de iarn. n cercetrile pe care le-am fcut,
n-am aflat nim ic cu priv ire la aceasta; am constatat doar,
prin m surtori exacte cu aju to ru l clepsidrelor33, c nop
ile snt m ai scurte dect pe continent. D up prerea
autorilor pom enii m ai sus, lungim ea acestei coaste este
de 700 000 de pai34. A treia coast este n d rep tat spre
nord i n faa ei nu se afl alt ar; doar unul din
coluri este m ult n clin at spre G erm ania. D up cum se
crede, lungim ea ei a r fi de 800 000 de pai35. n felul
acesta, ntreaga insul are un p erim etru de 2 000 000 de
pai.
14 D intre toi locuitorii B ritanniei, cei mai civilizai
snt cei din C antium , regiune n ntregim e m aritim .

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

185

M oravurile lor nu se deosebesc m u lt de cele ale gallilor.


M ajoritatea locuitorilor din interior nu seam n gru, ci
se hrnesc cu lapte i carne i se m brac n piei de
anim ale. Toi britan n ii ns se vopsesc cu drobuor36,
care produce o culoare albastr; din aceast cauz au o
nfiare groaznic n tim pul luptelor. P oart p rul lung
i-i rad toate prile .corpului, n afar de cap i de
buza superioar.
Cte 10 sau 12 brbai au soii com une ntre ei, mai
ales fraii cu fraii i p rinii cu fiii. Copiii care se nasc
ap arin prim ului so.
15 C avaleria i carele dum anilor au av u t o ciocnire
puternic cu cavaleria noastr, care era n m ar37; totui,
peste tot am fost nvingtori i i-am respins pe dum ani
spre p duri i dealuri, dar, dup ce am om ort o bun
parte din ei, am p ierd u t civa oameni, din cauz c i-am
u rm rit cu prea m ult ndrjire. D up ctva tim p, lund
p rin surp rin d ere pe soldaii notri, care, ocupai fiind cu
n trirea taberei, n-au lu at nici o m sur de prevedere,
dum anii au n v lit deodat d :n pduri i, aruncndu-se
asupra celor care fceau de gard n faa taberei, au dat
o lupt nverunat. Caesar a trim is n a ju to r dou co
horte; acestea erau prim ele din dou legiuni s-au
aezat la o m ic distan una de cealalt. Dum anii ns,
dat fiind faptul c soldaii notri erau speriai de noul
fel de lupt, au nvlit cu m are ndrzneal n m ijlocul
lor i s-au retras de acolo fr pierderi. n acea zi a fost
ucis Q. Laberius Durus, trib u n m ilita r38. Dup ce au mai
fost trim ise n a ju to r m ai m ulte cohorte, dum anii au
p u tu t fi respini.
16 Cum ntreaga lupt s-a desfurat n faa taberei,
sub ochii tu tu ro r, s-a vzut c pedestraii notri nu erau
bine pregtii s lupte m potriva unui asem enea dum an;
fiind prea greu narm ai, nu puteau s-l urm reasc n
retrag ere i nu ndrzneau s se ndeprteze de stea
g u ri39. Pe de alt parte, p e n tru cavalerie acest fel de
lupt era foarte prim ejdios, deoarece de cele m ai m ulte ori
dum anii se retrg eau ntr-adins i, dup ce-i atrgeau
pe clrei la o oarecare distan de legiuni, sreau din

188

CAESAR

launus, a p ra t de pduri i de m latini; acolo se adu


nase un n u m r destul de m are de oam eni i de vite.
B ritannii num esc cetate" o pdure n care cu greu se
poate ptrunde, pe care au m rit-o cu m eterez i un
an i n care obinuiesc s se refugiere p e n tru a se feri
de nvlirea dum anilor. Caesar se ndreapt intr-acolo
cu legiunile i gsete un loc bine n t rit de la n a tu r
i de m na omeneasc, pe care totui se sdete s-l atace
din dou pri. D up o scurt rezisten, dum anii n -au
m ai p u tu t face fa atacului nostru i au fugit prin alt
parte a cetii. Acolo s-a gsit un m are num r de vite;
m uli oameni au fost prini i ucii n tim p ce fugeau.
22 n tim p ce aici se petreceau aceste lucruri, Cassivellaunus trim ite soli la C antium , despre care am spus
mai nainte c este o regiune m aritim i care e condus
de p a tru regi: C ingetorix, C arvilius, Taxim agulus i Segovax; acestora le poruncete s atace i s ia cu asalt,
pe neateptate i folos'nd toate forele, tab ra corbiilor.
Cnd au ajuns la tabr, soldaii notri s-au n pustit asupra
lor, au ucis pe m uli d in tre ei i au luat prizonier chiar
pe u n com andant de origine nobil, Lugotorix; apoi s-au
ntors n tab r fr s fi suferit vreo pierdere.
Aflnd de aceast lupt, Cassivellaunus, descurajat de
attea nfrngeri, de devastarea teritoriului su i m ai
ales de faptul c fusese prsit de celelalte trib u ri, a
trim is soli la Caesar, prin m ijlocirea atreb atu lu i Commius, p e n tru a se supune. Din cauza m 'crilor care p u
teau izbucni pe neateptate n Gallia, Caesar hotrse s
petreac iarna pe continent i, cum nu m ai era m ult pn
la sfritul verii, i ddea seam a c dum anii puteau
trgna lucrurile pn atunci; de aceea ordon s i se
predea ostatici i fixeaz trib u tu l pe care B ritannia tre
buia s-1 plteasc n fiecare an poporului rom anv; lui
C assivellaunus i interzice cu h o trre s fac vreun ru
lui M andubracius i trinovanilor.
23 Dup ce a p rim it ostaticii, Caesar i-a adus din
nou arm ata la rm u l m rii, unde a gsit corbiile rep a
rate. Dup ce le-a dat drum ul pe m are, deoarece avea
un m are n u m r de prizonieri i fiindc m ai m ulte corbii

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

189

pieriser din cauza furtunii, a hotrt s-i treac arm ata


n dou convoaie. S-a ntm plat ca nici anul acesta i
nici anul trecut, n ciuda atto r dru m u ri fcute, s nu se
piard nici u n a din corbiile a tt de num eroase care
tran sp o rtau trupe. Dim potriv, num ai foarte puine din
corbiile care-i fuseser trim ise napoi goale de pe con
tinent, fie c ap arineau prim ului convoi, care-i debar
case trupele, fie c fceau parte din cele 60 de corbii
construite de Labienus m ai trziu, au ajuns la destinaie.
A proape toate celelalte au fost aruncate pe rm . Dup
ce le-a a te p tat n zadar ctva timp, Caesar, de team
s nu fie m piedicat de anotim p s m ai navigheze, cci
se apropia echinociul, s-a vzut silit s-i m barce tru
pele; apoi s-a a te rn u t o m are linite, iar el a ridicat
ancora la nceputul strjii a doua i n zorii zilei a ajuns
la rm cu toate corbiile n bun stare.
24
D up ce a tra s corbiile pe uscat i a in u t adu
n area gallilor la S am arobriva45, Caesar a fost nevoit s-i
aeze arm ata n tab ra de iarn altfel dect n anii tre
cui i s-i repartizeze legiunile n m ai m ulte in u tu ri,
deoarece, din cauza secetei, se fcuse p u in grlu n Gallia
n acel an. Pe u n a d intre legiuni a trim is-o n a ra m orinilor, sub com anda legatului Q. Fabius, pe alta n ara
nervilor, sub com anda lui Q. Cicero46, pe a IlI-a n ara
esuviilor, sub comanda lui L. Roscius; a poruncit ca
a IV -a s ierneze m preun cu T itus Labienus n ara
rem ilor, la hotarele treverilor. In ara belgilor a aezat
trei legiuni sub com anda quaestorului M. Crassus47 i a
legailor L. M unatius Plancus i C. Trebonius. n ara
eburonilor, care n cea m ai m are p a rte locuiesc ntre
Mosa i R in i care erau condui de A m b'orix i C atuvolcos, a trim is o legiune pe care o recrutase de curnd
la nord de P ad i cinci cohorte. n fru n tea acestor ostai
a pus pe legaii Q. T iturius Sabinus i L. A urunculeius
Cotta. Caesar credea c prin aceast repartizare a legiu
nilor va putea s m plineasc foarte uor lipsa de gru.
Totui, taberele de iarn ale acestor legiuni nu se aflau
la o distan m ai m are de 100 000 de pai una de alta,
cu excepia legiunii pe care o ncredinase lui L. Ros
cius, ca s-o duc n regiunea cea m ai lin itit i complet

190

CAESAR

pacificat. Caesar a h o trt s rm n n G allia pn ce


va afla c legiunile au fost cantonate i c taberele au
fost ntrite.
25 La carnui era u n om de neam m are, Tasgetius,
ai crui strm oi fuseser regi n ara lor. Fiindc se folo
sise n toate rzboaiele de sp rijin u l lui deosebit, Caesar
i redase rangul strm oilor, ca s-l rsplteasc pentru
vitejia i devotam entul lui. n al treilea an de domnie,
dum anii, ndem nai pe fa de m ai m uli oameni din
trib, l-au ucis n tain. Crim a este adus la cunotina
lui Caesar. F iind m uli complici, Caesar s-a tem u t ca nu
cum va, la ndem nul lor, trib u l s se revolte; de aceea a
poruncit lui L. Plancus s plece repede cu legiunea din
a ra belgilor la carnui, s ierneze acolo i totodat s
aresteze i s trim it la el pe aceia despre care va afla
c erau vinovai de uciderea lui Tasgetius. n tre tim p a
fost n tiin at de ctre toi aceia crora le ncredinase
legiunile c au ajuns la taberele de iarn, pe care le-au
fortificat.
26 Cam la 15 zile de la sosirea lor n tab ra de iarn,
a izbucnit deodat o rscoal, provocat de A m biorix i
Catuvolcos. Acetia, dup ce au ven it pn la graniele
rii lor ca s stea la dispoziia lui Sabinus i Cotta i
dup ce au adus griul n tab ra de iarn, ndem nai de
solii trev eru lu i Indutiom arus, i-au a a t supuii la r s
coal i, dup ce au atacat p rin su rp rin d ere pe cei care
se duseser dup lem ne, s-au n d re p tat cu fore puternice
spre tab ra noastr ca s-o ia cu asalt. Ai notri au pus
repede m na pe arm e i s-au u rca t pe m eterez, n tim p
ce clreii spanioli, ieind pe una d in tre pori, au b iru it
n tr-o lupt de cavalerie. Dum anii, pierzndu-i spe
ra n a c vo r nvinge, i-au retras trupele de la asediu.
Apoi, potriv it obiceiului lor, au strig at s vin careva
d in tre ai notri la o ntrevedere, cci aveau s ne spun
anum ite lucruri de interes com un n u rm a crora sperau
s se poat n l tu ra nenelegerile.
27 P e n tru aceast n trevedere sn t trim ii la ei C.
A rpineius, cavaler rom an, prieten cu Q. T iturius, i un

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

191

oarecare Q. Iunius din Spania, care m ai venise nainte


de cteva ori la A m biorix cu m isiuni din partea lui Cae
sar. A m biorix le-a m rtu risit c-i era foarte n d ato rat lui
Caesar p e n tru binefacerile sale, cci m ulu m it lui sc
pase de trib u tu l pe care-1 pltea n mod reg u lat veci
nilor si, atuatucii, iar Caesar i dduse napoi pe fiul
su i pe cel al fratelui su, pe care atuatucii i luaser
ca ostatici i-i in u ser n lan u rile sclaviei. n ceea ce
privete asedierea taberei, el a acionat m potriva felului
su de a gndi i a voinei sale, fiind constrns de trib;
au to ritatea sa e de asem enea n atu r, nct m ulim ea nu
are m ai pu in e d rep tu ri asupra lui dect are el asu p ra
m ulim ii. n afar de asta, trib u l a nceput rzboiul pen
tru c n u a p u tu t rezista n faa conspiraiei n eatep tate
a gallilor. P u tea dovedi uor acest lu cru p rin propria-i
neputin, cci nu era a tt de lipsit de experien nct
s cread c v a reui s nfrng pe rom ani cu trupele
sale. n tre ag a Gallie luase ns h o trrea ca n aceast
zi s fie atacate toate taberele de iarn ale lui Caesar,
p e n tru ca nu cum va vreo legiune s poat veni n a ju
toru l alteia. Cu greu a r fi p u tu t refuza nite galii pe ali
galii, m ai ales c h o trrea fusese lu at n vederea redobndirii libertii comune. ntruct, din patriotism , i-a
ndeplinit datoria fa de galii, se gndea acum la obliga
iile pe care le avea fa de Caesar p e n tru binefacerile
prim ite i l sftuia, l ru g a pe T iturius, n num ele leg
turii de ospitalitate, s se ngrijeasc de salvarea sa i a
soldailor. O tru p num eroas de germ ani a tre c u t R inul
i va sosi acolo n dou zile. Rom anii singuri trebuiau s
hotrasc dac vor s-i scoat trupele din tab ra de
iarn m ai nainte ca vecinii s observe aceasta i s le
duc la Cicero, care se afla la o d istan de 50 000 de
pai, sau la Labienus, care se afla p u in m ai departe''8.
El fgduia i n trea p rin ju r m n t c le va acorda
liber trecere p rin ara sa. Procednd astfel, pe de o parte
i servea tribul, n tru c t l scpa de staionarea trupelor
rom ane n tim pul iernii, iar pe de alta i arta recu
n o tin a fa de C aesar p e n tru binefacerile lui. D up
aceste cuvinte, A m biorix s-a retras.

192

CAESAR

28 A rpineius i Iunius au ra p o rta t legailor ceea ce


au auzit. Legaii, tu lb u rai de aceast vesie neateptat,
dei inform aiile veneau din p artea unor dum ani, soco
teau totui c trebuie s in seam a de ele; i nelinitea
m ai ales faptul c era greu de crezut ca un trib puin
cunoscut49 i slab ca acela al eburonilor s ndrzneasc
s porneasc cu rzboi m potriva poporului rom an, bazndu-se num ai pe propriile sale m ijloace. Aadar, aduc
chestiunea n faa consiliului de rzboi. In tre partici
pani au loc m ari discuii. L. A urunculeius i m ai m uli
tribuni, precum i centurionii prim ei cohorte50, socoteau
c nu trebuie s n trep rin d nim ic la ntm plare i s
nu prseasc tab ra de iarn fr porunca lui Caesar.
Ei a r tau c, deoarece tab ra era n trit, puteau ine
piept germ anilor orict de num eroi a r fi ei: dovada o
constituia faptul c au rezistat foarte bine prim ului atac
al dum anilor, ba m ai m ult, le-au pricinuit i m ulte pier
deri. De gru nu duceau lips; n tre tim p vor sosi a ju
toare i de la taberele vecine51, i de la Caesar. n sfrit,
nu este nim ic mai lipsit de chibzuial i m ai ruinos
dect s iei o h o trre cu priv ire la situaii de cea mai
m are im portan in n d seam a de sfatul dum anilor".
29 Dim potriv, T iturius striga c va fi prea trziu
atunci cnci trupele dum anilor, aliindu-se cu germ anii,
vor deveni mai num eroase sau cnd se va ntm pla vreo
nenorocire n taberele de iarn cele m ai apropiate. P en
tru a lua o h o trre nu aveau dect acest scu rt prilej.
T iturius credea c Caesar plecase n Italia; dac Caesar
ar fi fost n Gallia, carnuii nu a r fi pus la cale om orrea
lui Tasgetius, iar eburonii nu a r fi p o rn it m potriva ta
berei cu atta dispre fa de n o i. T iturius m ai spunea
c el inea seam a de situaie, nu de faptul c dum anii
fuseser aceia care i ntiinaser. R inul era aproape;
m oartea lui A riovistus52 i victoriile noastre de m ai na
inte produseser o m are durere germ anilor; Gallia, care
dup ce suferise attea um iline fusese supus de poporul
rom an i i pierduse gloria m ilitar de altdat, ardea
de dorina de a se rzbuna. n sfrit, cine a r putea crede
c A m biorix a recurs la asem enea h o trre fr s fi
av u t un m otiv bine ntem eiat? i n tr-u n caz, i n cel

r z b o iu l

g a l l ic

cartea

v -a

193

lalt, p rerea sa prezenta garanii: dac situaia nu era


grav, vor ajunge la legiunea cea m ai apropiat fr nici
o prim ejdie; dac G allia' ntreag se unea cu germ anii,
rom anii i puteau gsi scparea num ai ntr-o retragere
rapid. D im potriv, ce u rm ri ar putea avea propunerea
lui Cotta i a celor de aceeai prere cu el? Dac aceast
propunere nu prezenta u n pericol im ediat, n orice caz
rom anii a r fi av u t s se team de o foam ete provocat
de un asediu ndelungat".
30 D up ce a avut loc aceast discuie de o p arte i
de alta, n tru c t C otta i centurionii prim ei cohorte se
m potriveau cu nverunare, Sabinus a spus: Ei bine,
fii m ulum ii dac v rei aa! i, ridicnd vocea ca s-l
aud bine o m are p arte din soldai, a continuat astfel:
D intre voi, n u snt eu acela care s se team cel mai
m ult de m oarte; soldaii vor ti s judece; n caz c s-ar
ntm pla vreo nenorocire, ie i vor cere socoteal, Cotta;
dac le-ai perm ite, s-ar uni poim ine cu taberele vecine
i a r putea n fru n ta m preun prim ejdiile rzboiului i
n -ar pieri de sabie sau de foame, respini i surghiunii
departe de tovarii lo r.
31 A dunarea ia sfrit; cei de fa se string n juru l
celor doi legai i-i roag s nu nruteasc situaia
prin nenelegerile i ncpnarea lor; le ara t c si
tuaia este uoar fie c rm n, fie c pleac, ns num ai
cu condiia ca toi s fie de aceeai prere; dim potriv,
nu vd nici un m ijloc de scpare dac exist nenele
geri". Discuiile se prelungesc pn la m iezul nopii. n
cele din urm , Cotta, em oionat, se declar nvins i tri
um f p rerea lui Sabinus. Se an u n c vor pleca n zorii
zilei. R estul nopii l petrec veghind; fiecare soldat se
uit n ju ru l su s vad ce poate tran sp o rta cu el i ce
e constrns s prseasc din echipam entul taberei de
iarn. Se nscocete to t ceea ce fcea m ai prim ejdioas
plecarea a doua zi dim ineaa i to t ceea ce putea m ri
pericolul din cauza oboselii soldailor nedorm ii.
n zorii zilei, trupele plecar din tab r ca nite oa
m eni care a r fi fost convini c sfatul pe care l prim i
ser de la A m biorix le venea din p artea unuia d intre cei
13 Rzboiul g allic

194

CAESAR

m ai buni prieteni i nu din p a rtea unui dum an; m ergeau


ntr-o coloan de m ar foarte lung i cu foarte m ulte
bagaje.
32 Dum anii, nelegnd din agitaia i din neodihna
soldailor notri din tim pul nopii c acetia vor pleca,
au aezat curse n pduri n dou pri, n tr-u n loc favo
rabil i ascuns, la o distan de aproape 2 000 de pai de
tabr; acum atep tau sosirea rom anilor. D up ce m ajo
rita te a tru p elo r a cobort ntr-o vale m are, dum anii au
a p ru t deodat din am bele p ri ale acestei vi, au n
ceput s-i urm reasc de aproape pe cei din ariergard,
s-i m piedice pe cei din avangard s urce i au dat
lupta n tr-o poziie foarte neprielnic p e n tru noi.
33 Abia atunci T iturius, care m ai nainte nu luase
nici o m sur de prevedere, ncepe s se agite, alearg
n toate prile i aeaz cohortele; totui, i aceste
aciuni le ndeplinete cu team , n aa fel nct prea
c-i pierduse cu totul cum ptul. A ceasta se ntm pl de
obicei acelora care snt nevoii s ia o h o trre n u lti
m ul m om ent. D im potriv, Cotta, care se gndise c ase
m enea surprize se pu teau ivi pe d rum i din aceast
cauz fusese m potriva plecrii, nu neglija nim ic din
ceea ce e ra de folos p e n tru salvarea com un: se adresa
soldailor i-i m brbta, ndeplinindu-i astfel datoria
de general, n tim p ce n lupte i-o ndeplinea pe aceea
de soldat. Din cauza lungim ii m ari a coloanei, legailor
le era greu s fac totul personal i s ia n fiecare loc
m surile necesare; de aceea a u poruncit ca soldaii s
fie a n u n a i s prseasc bagajele i s form eze u n cerc53.
Dei aceast ho trre n u este de condam nat n asem enea
m p reju rri, totui a av u t u rm ri neplcute; ea a slbit
ncrederea soldailor notri i a m rit nflcrarea dum a
nilor p e n tru lupt, fiindc se p rea c aceast h o trre
fusese lu at dintr-o team foarte m are i din desperare,
n afar de asta, s-a m ai ntm plat ceva care era inevi
tabil: soldaii au p rsit steagurile n m as, fiecare alergnd s caute i s ia din bagaje lucrurile la care in e a
m ai m ult. Peste tot e ra num ai strig t i plnset.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

195

34 B arbarii, dim potriv, au fost m ai dibaci. Cci co


m andanii lor au poruncit s se an u n e n toat linia de
lu p t urm toarele: Nim eni s nu prseasc poziia; a
voastr va fi prad a i vou v snt destinate toate lucru
rile pe care le vor prsi rom anii; gndii-v deci c totul
a trn num ai de victorie". Ai notri, dei erau prsii
de com andant i de zeia F ortuna54, totui i puneau
toat ndejdea salvrii n vitejie i, ori de cite ori o
cohort n ain ta la atac, cdea u n m are n u m r de dum ani
n locul n care se ddea atacul. O bservnd aceasta, Ambiorix poruncete s li se spun soldailor si s arunce
suliele de departe, fr s se apropie, i s se retrag
din locul n care vor ataca rom anii: datorit arm elor lor
uoare i exerciiilor zilnice, vor putea provoca acestora
pierderi serioase; n schimb, cnd rom anii se vor retrage
la steagurile lor55, i vor urm ri din nou.
35 B arbarii au ndeplinit cu cea m ai m are grij acest
ordin: ori de cte ori o cohort rom an ieea din cerc i
ataca, dum anii se retrgeau n cea mai m are grab. n
tim pul acesta, n mod inevitabil, locul p rsit de cohort
rm nea descoperit i flancul ei drept, lipsit de aprare,
era atacat cu sulie. Apoi, cnd cohorta revenea n locul
de unde plecase, era nconjurat i de barbarii care se
retrseser i de cei care rm seser n apropiere. Dac,
dim potriv, ai notri nu voiau s ias din cerc, atunci
nu m ai aveau posibilitatea s-i m anifeste c u raju l i, n
ghesuii unii n tr-alii, nu se m ai puteau feri de suliele
aruncate de o m ulim e a tt de m are de dum ani. Cu toate
c suferiser attea neajunsuri i aveau aa m ulte pier
deri, dup ce trecuse o bun p arte din zi (se luptaser
din zorii zilei pn la ora a 8-a56), mai rezistau nc, fr
s svreasc ceva nedem n de ei. n clipa aceasta, o lance
scurt strpunge am ndou coapsele lui T. Balentius,
brb at viteaz i cu m are autoritate, care anul trecut'
fusese prim ipilus57. Q. Lucanius, care avea acelai grad,
este ucis n tim p ce lu p ta vitejete i venea n aju to ru l
fiului su m presurat de dum ani. L egatul L. Cotta este
r n it de o piatr d rep t n m ijlocul feei pe cnd m br
bta toate cohortele i centuriile.

196

CAESAB

36 T u lburat de aceste ntm plri, Q. Titurius, vzndu-1 de departe pe A m biorix cum i m brbteaz sol
daii, trim ite la el pe tlm aciul su, Cn. Pom peius, ca
s-l roage s-l crue pe el i pe soldaii si. La cuvintele
solului, A m biorix a rspuns astfel: Sabinus poate s
vin s stea de vorb cu m ine dac vrea; sper s obin
de la arm at ca soldaii lui Sabinus s fie cruai; n
ceea ce-1 privete pe com andant, este sigur c nu i se va
face nici un ru; de asta g aran tez. Sabinus comunic
aceste lucru ri lui Cotta, care era rn it, i-i propune s
prseasc am ndoi lu p ta i s m earg s stea de vorb
cu Am biorix; i spune c sper s obin de la acesta
s li se crue viaa lor i a soldailor lor. Cotta refuz
s m earg la un dum an n arm at i persist n refuzul
su.
37 Sabinus ordon tribunilor m ilitari pe care-i avea
atunci n ju ru l su i centurionilor din prim a cohort
s-l urm eze; dup ce s-a apropiat de A m biorix, prim ind
ordinul s arunce arm ele, se supune i poruncete oam e
nilor si s fac acelai lucru. n tim p ce discuta despre
condiii i A m biorix lungea vorba n m od intenionat.
Sabinus e nconjurat pe nesim ite i ucis. A tunci, du
manii, p o triv it obiceiului lor, strig: Victorie, victorie!,
scot urlete i nvlesc asupra soldailor notri, producnd
nvlm eal n rn d u rile lor. Acolo piere luptnd L. Cotta
i cea m ai m are p arte d intre soldai. C eilali se refugiaz
n tab ra de unde plecaser. U nul d intre acetia, stegarul
L. Petrosidius, fiind h ru it de aproape de o m are m ul
im e de dum ani, arunc steagul n u n tru l m eterezului
i cade rp u s n faa taberei, lu ptnd cu cea mai m are
vitejie. P n la cderea nopii, soldaii rezist cu greu
asaltului; n tim pul nopii, pierzndu-i ndejdea de a
scpa, se sinucid toi pn la unul. Civa, care scpaser
din lupt, ajung la legatul T. Labienus, n tab ra de
iarn, dup ce rtciser prin pduri i-l ntiineaz de
cele ntm plate.
38 Plin de tru fie n urm a acestei victorii, Am biorix
pleac im ediat cu cavaleria n a ra atuatucilor, care erau
vecini cu regatul lui; m erge fr oprire zi i noapte i

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

197

poruncete pedestrim ei s-l urm eze de aproape. A tuatucilor le povestete cele ntm plate i-i a la revolt; a
doua zi sosete la nervi i i ndeam n s nu piard oca
zia de a se elibera o dat p en tru totdeauna i de a se
rzbuna pe rom ani p entru loviturile pe care le-au sufe
rit din partea lor. Le a ra t c au fost om ori doi legai
i c a p ierit o m are parte din arm at; nu este nici o
greutate ca nervii s atace pe neateptate legiunea care
ierneaz sub com anda lui Cicero i s-o masacreze. Le
prom ite c le va da aju to r n aceast aciune. Cu aceste
vorbe i convinge cu u urin pe nervi.
39 A adar, dup ce au trim is soli la ceutroni, grudii,
levaci, pleum oxii, geidum ni58, care snt toi sub stpnirea lor, nervii string ct m ai m ulte tru p e i se reped
pe neateptate spre tabra de iarn a lui Cicero, la care
nu ajunsese nc tirea m orii lui T iturius. i lui Cicero
i s-a ntm plat ceva ce era de atep tat: civa soldai, care
se d eprtaser n p duri p e n tru a aduce lem ne de ars
i de construcie, au fost luai p rin surprindere de sosirea
neateptat a cavaleriei. D up ce i-au nconjurat n m are
num r, eburonii, nervii, atuatucii, precum i aliaii i
clienii lor, ncep s atace legiunea.
Soldaii notri alearg repede la arm e i urc pe m e
tereze. A fost o zi grea, cci dum anii i puneau toat
ndejdea n iueal i credeau c vor fi venic nving
tori dac vor obine aceast victorie.
40 Im ediat Cicero trim ite o scrisoare lui Caesar, prom ind m ari recom pense curierilor dac scrisoarea va
ajunge pn la el. ns toate drum urile erau ocupate de
dum ani i curierii snt oprii. n tim pul nopii, din lem
nul adus p e n tru fortificaii, se cldesc cu o iueal de
necrezut 120 de tu rn u ri; se term in lucrrile de fortifi
caie, care p reau neisprvite. A doua zi, dum anii, care
strnseser tru p e m ult m ai num eroase, asalteaz tabra,
um plu anul. Ai notri rezist la fel ca n ziua prece
dent. Acelai lucru se repet n zilele urm toare. Noap
tea lucrul nu se n treru p e de loc; nici bolnavii, nici r
niii nu se pot odihni n tim pul nopii; se fac toate p re
gtirile necesare p e n tru asaltul de a doua zi: se preg

198

CAESAR

tesc m uli p ari ascuii i clii n foc, m ulte sulie grele


de asalt, se construiesc tu rn u ri cu mai m ulte etaje des
p rite p rin scnduri, se m pletesc din nuiele creneluri
i parapete59. nsui Cicero, dei avea o sntate ubred,
nu-i rezerva nici m car noaptea tim p p e n tru odihn,
astfel c soldaii l-au nconjurat i l-au constrns, prin
insistenele lor, s se crue.
41 A tunci com andanii i fruntaii nervilor, care
aveau oarecare cuvnt la Cicero i m otive de prietenie cu
el, spun c doresc s-i vorbeasc. D ndu-li-se putina
s stea de vorb cu el, ei rep et aceleai vorbe pe care
le adresase A m biorix lui Titurius, c toat Gallia se
afl sub arm e, c germ anii au tre c u t Rinul, c tab ra de
iarn a lui Caesar i a celorlali este asediat". n afar
de asta m ai pom enesc i de m oartea lui Sabinus; pentru
a fi crezui, l ara t pe Am biorix. Spun c rom anii se
nal dac ateapt v reu n aju to r de la oam eni care nu
mai au ncredere n propria lor situaie. Totui, ei, nervii,
nutresc astfel de gnduri fa de Cicero i de poporul ro
man, nct n u le refuz nim ic n afar de tab ra de iarn
i nu se m potrivesc dect nrdcinrii acestui obicei a]
rom anilor de a se aeza n tabere de iarn. Ei vo r p er
m ite rom anilor s prseasc teferi tab ra de iarn i s
plece fr team n orice parte vor voi. La acestea Cicero
a rspuns doar a tt: Nu este n obiceiul poporului rom an
s prim easc condiii de la u n dum an narm at; dac vor
preda arm ele, se vor bucura de sp rijinul su i vor putea
trim ite soli la Caesar; sper c Caesar le va satisface ce
rerile, avnd n vedere sp iritu l lui de d rep tate".
42 nelai n speranele lor, nervii nconjur tabra
de iarn cu un m eterez nalt de 10 picioare i cu u n an
lat de 15 picioare. Cunoteau aceast m etod, pe de o
parte, n urm a legturilor pe care le avuseser cu noi
n anii trecui, iar pe de alt p arte de la civa prizonieri
din arm ata noastr. ns, neavnd uneltele de fier nece
sare p e n tru aceste lucrri, erau nevoii s taie brazdele
de iarb cu sbiile, s scoat pm ntul cu m inile i s-l
transporte n m antalele lor60. D atorit acestor lucrri s-a
putut cunoate n um rul oam enilor, cci n m ai p uin de

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

199

3 ore au construit o n t ritu r cu un perim etru de 15 000


de picioare. n zilele u rm toare au nceput s construiasc
tu rn u ri de nlim ea redutei noastre i s fac barci61 i
cngi, aa -cum nvaser to t de la prizonieri.
43 n a aptea zi de asediu, a izbucnit un v nt foarte
puternic i nervii au nceput s arunce cu pratiile, dup
obiceiul gallilor, bulgri de pm nt fierbini i sulie
aprinse62 asupra colibelor acoperite cu paie. Colibele au
luat repede foc i v ntul puternic l-a m p rtiat n toate
prile taberei. D um anii, scond strigte puternice, ca i
cum a r fi ctigat victoria, au nceput s m ping tu rn u
rile i barcile i s se urce pe red u t pe scri. D ar sol
daii notri au dat dovad de a tta curaj i singe rece,
incit, dei erau nconjurai de flcri din toate prile, dei
erau copleii de ploaia deas de sulie i vedeau c toate
bagajele i tot av u tu l lor ard, n u num ai c nim eni nu s-a
retras de pe red u t p en tru a-i prsi postul, dar aproape
c n-a fost soldat care s fi ntors m car capul; dim po
triv, n aceast situaie critic, toi lu p tau cu cea mai
m are n verun are i vitejie. Aceast zi a fost extrem de
grea p e n tru noi; cu toate acestea, rezu ltatu l a fost c
dum anii au a v u t foarte m uli m ori i rnii, deoarece
se ngrm diser sub red u t i cei care veneau ultim ii
tiau retrag erea celor din prim ele rnduri. Cum focul se
potolise i in tr-u n anum it punct un tu rn fusese m pins i
al tu ra t de red u ta rom an, centurionii cohortei a 3-a au
p rsit postul n care se aflau i i-au retras toi oamenii;
apoi au nceput s fac sem ne dum anilor i s-i strige,
poftindu-i s in tre dac vor, ns nim eni n-a ndrznit s
nainteze. Atunci, dum anii au fost pui pe fug cu pietre
aruncate din to ate prile, iar tu rn u l a fost incendiat.
44 E rau n acea legiune doi centurioni foarte viteji,
care nu m ai aveau m u lt pn s ajung la gradele cele mai
nalte63: T. Pullo i L. Vorenus. A cetia se certau n tre ei
tot tim pul cu priv ire la n tietatea care trebuia acordat
unuia d in tre ei i n fiecare an se lu p tau cu cea m ai m are
n d rjire p e n tru dem niti. n tim p ce se ddea o lupt
n v eru n at ling fortificaii, Pullo spuse: De ^ e ovi,
Vorenus? Ce prilej m ai atepi p e n tru a-i arta vitejia?

i
200

CAESAR

Ziua de azi va hotr asupra certurilor noastre". Spunnd


acestea, iese n afara fortificaiilor i d nval n rndu
rile dum anilor care i s-au p ru t m ai dese. A tunci nici
Vorenus nu rm ne n dosul redutei, ci, tem ndu-se de
prerea pe care i-o vor face toi despre el, i urm eaz
im ediat rivalul. Lsnd o distan potrivit n tre el i du
mani, Pullo arunc sulia i strpunge pe unul din m ul
im ea de dum ani care alerga nainte; dum anii acoper
cu scuturile pe cel lovit i f r suflare, apoi l atac cu
suliele pe Pullo i-l m piedic s nainteze. Scutul lui
Pullo este strp u n s de o suli, care se nfige n centiron.
Aceast ntm plare face s se m ute din loc teaca sbiei
i m piedic m na d reap t a centurionului care ncerca
s-i scoat sabia; n tim p ce se afla n aceast ncurc
tur, este nconjurat de dum ani. Pe cnd Pullo era la
strm toare, rivalul su, Vorenus, i vine repede n a ju
tor. Im ediat, toat m ulim ea dum anilor se ntoarce asupra
lui, prsindu-1 pe Pullo, despre care credeau c fusese
strpuns de suli. Vorenus se lu p t de aproape cu sabia
i, dup ce ucide un dum an, i respinge p uin pe cei
lali; u rm rindu-i cu prea m ult nverunare, cade. La
rndul su este nconjurat, dar i vine n aju to r Pullo;
dup ce ucid m ai m uli dum ani, se ntorc amndoi n
interiorul n tritu rilo r, teferi i acoperii de glorie. Astfel
s-a ju cat cu ei soarta n rivalitatea lor, nct, dei d u
mani, i-au venit n ajutor, salvndu-se reciproc; nu a
fost cu putin s se stabileasc care dintre ei e superior
n ceea ce privete vitejia.
45
P e zi ce trecea, asediul devenea tot mai greu i mai
prim ejdios, mai ales c o m are p arte din soldai, fiind
istovii de rni rm seser num ai civa aprtori. Tot
mai des erau trim ii la Caesar curieri cu scrisori. O p arte
d intre acetia au fost prini de dum ani i ucii n chi
nuri sub ochii soldailor notri. n u n tru l taberei era un
om din trib u l nervilor, pe num e Vertico, de fam ilie
bun, care nc de la nceputul asediului fugise la Cicero
i-i jurase credin desvrit. Vertico convinge un sclav
s duc o scrisoare la Caesar i-i prom ite libertatea i
m ari recom pense. Sclavul duce scrisoarea nchis n v rfu l unei sulie; gali de origine, trece repede p rin tre galii

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

201

fr s trezeasc vreo bnuial i ajunge la Caesar64.


Acesta afl de la el de prim ejdiile p rin care trecea Cicero
i legiunea lui.
46 Dup ce a p rim it scrisoarea, cam pe la a 11-a or
din zi, Caesar trim ite numaidect un c u rie r n a ra bellovacilor, la quaestorul M. Crassus, a crui tabr se afla
la o distan de 25 000 de pai65. Caesar poruncete ca
legiunea s plece la m iezul nopii i s vin n grab la
el. Crassus pleac im ediat dup ce a prim it tirea. Caesar
mai trim ite u n om la legatul C. Fabius, ca s-i spun
s-i aduc legiunea n a ra atrebailor, pe unde tia c va
trebui s treac el nsui. Lui Labienus i scrie s vin
cu legiunea la hotarele nervilor66, dac va putea s fac
aceasta fr s pun n prim ejdie interesele republicii.
Fiindc restul arm atei se afla cam departe, n u a gsit cu
cale c trebuie s-o mai atepte. D in taberele de iarn
vecine strnge vreo 400 de clrei.
47 Pe la ora a 3-a, Caesar afl de la avangarda lui
Crassus de sosirea acestuia; el pleac i nainteaz n
acea zi 20 000 de pai. ncredineaz lui Crassus comanda
oraului Sam arobriva i-i d com anda legiunii, deoarece
lsa acolo echipam entul arm atei, ostaticii predai de tri
buri, arhiva oficial i tot griul pe care l adusese pentru
iarn. P o triv it ordinului prim it, Fabius nu zbovete prea
m ult i iese cu legiunea n ain tea lui Caesar.
Labienus aflase de m oartea lui Sabinus i de m asacra
rea cohortelor; fiindc toate tru p ele trev erilo r se n drep
taser asupra lui, se tem ea c nu va p u tea ine piept
atacului dum anilor dac a r sim ula o fug din tabr,
mai ales c tia c, n u rm a proaspetei lor izbnzi, treverii fuseser cuprini de tru fia victoriei. De aceea rs
punde lui Caesar, artndu-i ct era de prim ejdios s-i
scoat legiunea din tabr; i descrie n mod am nunit
cele ce s-au n tm p lat la eburoni i l inform eaz c toate
trupele de pedestrai i de clrei ale treverilor s-au
oprit la o distan de 3 000 de pai de tabra sa.
48 Caesar a aprobat hotrrea lui. n elat n speran
ele sale de a avea trei legiuni i nevoit s se m u lu -

202

CAESAR

m easc num ai cu dou, nu nceta totui s socoteasc c


salvarea com un depindea num ai de iu eala aciunii. Vine
n m ar fo ra t n a ra nervilor. Aici afl de la prizonieri
ce se ntm plase n tab ra lui Cicei'o i cit de prim ej
dioas era situaia.
A tunci convinge, p rin m ari recom pense, pe u n u l din
clreii galii s duc o scrisoare lui Cicero. Scrie n gre
cete, p e n tru ea nu cum va, n caz c scrisoarea ar cdea
n m inile dum anilor, acetia s afle planurile noastre,
n caz c trim isul gali nu va putea ptrunde pn la
Cicero, l sftuiete s lege scrisoarea de cureaua suliei
sale67 i s-o aru n ce n u n tru l fortificaiilor. n scrisoare
l anun pe Cicero c a plecat cu legiunile i c va sosi
acolo n scurt tim p; l ndeam n s-i pstreze curajul
su de altdat. Gallul, tem ndu-se de prim ejdie, arunc
sulia, aa cum fusese sftuit. D in ntm plare, sulia s-a
n fip t pe un tu rn i tim p de dou zile a rm as neobser
v a t de ai notri; a tre ia zi, un soldat o vede, o sm ulge i
o duce lui Cicero. A cesta citete mai n ti el singur scri
soarea, apoi o recitete n adunarea soldailor, care snt
cuprini de cea m ai m are bucurie. n clipa aceasta s-a z
rit n d e p rtare fum ul focurilor, ceea ce a n l tu ra t orice
ndoial cu privire la sosirea legiunilor.
49
A flnd aceasta de la iscoadele lor, gallii prsesc
asediul i pornesc spre Caesar cu toate trupele. Sub arm e
erau vreo 60 000 de oameni.
D atorit aceluiai Vertico, despre care am vorbit mai
nainte, Cicero are prilejul s gseasc u n gali care s
duc o scrisoare lui Caesar; l sftuiete s m earg cu
bgare de seam i s se grbeasc. n scrisoare l infor
m eaz pe Caesar n mod am nunit c dum anii s-au n
d e p rtat de el i c i-au n d rep tat toate forele spre
Caesar. Scrisoarea sosete pe la m ijlocul nopii. Caesar
i ntiineaz pe ai si i-i m brbteaz la lupt. A doua
zi n zori ridic tab ra i, dup ce nainteaz aproape
4 000 de pai, zrete m ulim ea de dum ani dincolo de o
vale68 n care curgea un ru. Era foarte prim ejdios s dea
lu p ta n tr-u n loc neprielnic cnd avea o arm at a tt de
p u in num eroas; n afar de asta, fiindc tia c Cicero
scpase de asediu, socotea c poate s m earg m ai ncet

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

203

fr grij. Aadar, se oprete i i n t rete tab ra n tr-u n


loc ct se poate de favorabil. Cu toate c aceast tabr
era ea nsi mic, bun abia p e n tru 7 000 de oam eni i
acetia fr bagaje, o mai micoreaz totui ct poate mai
m ult, ngustnd drum urile care treceau p rin tabr. In
ten ia sa era s produc dum anilor cel mai m are dispre,
n tre tim p trim ite iscoade n toate p rile p e n tru a afla
pe unde poate trece valea cel mai uor.
50 n aceast zi au av u t loc cteva m ici lu p te de ca
valerie ling ru, dar cele dou arm ate au rm as n po
ziiile lor. Gallii ateptau tru p ele m ai num eroase, care
nu se adunaser nc. Caesar rm nea pe loc p en tru a
putea da lu p ta dincoace de vale, n faa taberei, n caz
c, prefcndu-se c-i este team , a r fi izbutit s-i atrag
pe dum ani spre poziia ocupat de el. n caz c nu re u
ea, dorea cel puin, dup ce va fi cercetat drum urile, s
poat trece valea i ru l fr prea m ari prim ejdii. n
zorii zilei, cavaleria dum anilor se apropie de tabra
noastr i ncepe lu p ta cu clreii notri. Caesar po
runcete clreilor s se retrag n tr-ad in s i s se re
fugieze n tabr; totodat d ordin s se ntreasc ta
bra din toate p rile cu o red u t m ai nalt dect cea
obinuit i s se astupe porile; soldaii treb u iau s exe
cute aceste lucrri agitndu-se ct m ai m ult i prefcndu-se c le este team .
51 A dem enii de toate aceste vicleuguri, dum anii i
trec trupele peste ru i se aaz n linie de lu p t ntr-o
poziie neprielnic. n tim p ce ai notri coboar de pe
redut, ei se apropie i m ai m ult, arunc din toate p r
ile sulie n in terio ru l n t ritu rii i, trim in d crainici
de ju r m prejur, an u n c orice gali sau rom an poate s
treac la ei fr prim ejdie nainte de ora a 3-a69 dac
vrea; dup aceast or nu se va m ai putea trece.
D um anii ne dispreuiau n tr-a tta , nct, deoarece cre
deau c n u vor putea sparge porile, care erau astupate
num ai de form cu u n singur stra t de brazde, unii au
nceput s distrug prcanele cu nina, iar alii s astupe
anurile. A tunci Caesar nvlete pe toate porile i i
arunc cavaleria asupra dum anilor, care sn t pui nu-

204

CAESAR

m aidect pe fug n aa fel, nct nici u n u l nu s-a mai


oprit ca s lupte; om oar o m are parte din ei i-i fo r
eaz pe toi s-i lepede arm ele.
52 Tem ndu-se s-i urm reasc m ai departe, fiindc
ntre el i dum ani se aflau pduri i m latini i fiindc
i ddea seam a c nu m ai putea s le pricinuiasc nici
cele mai mici pagube, Caesar sosete n aceeai zi la Ci
cero fr s fi su ferit vreo pierdere. Se m ir de tu rn u
rile, barcile i fortificaiile dum anilor, trece n revist
legiunile i constat c din 10 soldai u n u l era rnit.
Toate astea l-au fcut s neleag p rin ce prim ejdie au
trecut i cu ct eroism i-au fcut datoria soldaii lui
Cicero. Aduce laude lui Cicero i legiunii sale, potrivit
m eritelor lor; se adreseaz n p arte fiecruia d intre cen
turionii i trib u n ii m ilitari despre care aflase de la Ci
cero c dduser dovad de un curaj deosebit. Despre
nenorocirea lui Sabinus i a lui Cotta e inform at mai
precis de ctre prizonieri. A doua zi adun soldaii, le
explic situaia, i m ngie i-i ncurajeaz; le arat c
nenorocirea ntm plat din vina i lipsa de judecat a
unui legat nu treb u ie s-i tulbure, cu a tt m ai m u lt cu
ct, datorit proteciei zeilor nem u rito ri70 i vitejiei sol
dailor notri, nenorocirea a fost r 'b u n a t ; bucuria du
m anilor a fost scurt i nici m hnirea soldailor rom ani
nu trebuie s dureze m ai m u lt.
53 n tim pul acesta, vestea despre victoria lui Caesar
e transm is lui Labienus de ctre rem i cu o iueal de
necrezut. Dei se afla la o distan de aproape 60 000
de pai de tab ra lui Cicero, unde Caesar sosise dup
ora a 9-a din zi71, totui nainte de m iezul nopii au iz
bucnit strigte la porile taberei: p rin aceste strigte,
rem ii i a n u n au lui Labienus victoria i-l felicitau.
Aceeai veste ajunge la treveri, i Indutiom arus, care hotrse s asedieze tab ra lui Labienus a doua zi, fuge n
tim pul nopii i-i aduce toate trupele napoi la treveri.
Caesar trim ite napoi n tab ra de iarn pe Fabius cu
legiunea lui, iar el hotrte s ierneze cu trei legiuni72
n trei tabere de iarn n m prejurim ile oraului Sam arobriva. Din cauza rz v r tirilo r a tt de m ari din Gallia.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

205

el a h o t rt s rm n toat iarn a la arm at. In tr-a d e


vr, dup ce s-a rsp n d it tirea referitoare la nenoro
cirea aceea i la m oartea lui Sabinus, aproape toate tri
burile din G allia a u nceput s discute despre rzboi i
s trim it vestitori i soli n toate prile, ca s afle ce
planuri aveau ceilali i de unde va ncepe rzboiul; noap
tea ineau adunri n locuri prsite.
Caesar aproape c n -a a v u t nici o clip linitit toat
iarna; n p erm anen prim ea cte o tire n legtur cu
planurile i rscoala gallilor. P rin tre altele, a aflat de la
L. Roscius, pe care-1 pusese n fru n te a legiunii a X lI-a,
c tru p e num eroase de galii a p arin n d trib u rilo r num ite
arem orice se adunaser ca s-l atace i c veniser pn
la o d istan de 8 000 de pai de tab ra sa de iarn, dar
c ndat ce au a fla t de victoria lui Caesar s-au retras
a tt de repede, nct retrag erea lor sem na cu o fug.
54
Caesar a chem at la el pe fruntaii fiecrui trib i,
fie speriindu-i, cci le spunea c tie tot ce se ntm pl,
fie m brbtndu-i, a reu it s in n ascultare o m are
parte din Gallia. Cu toate acestea, senonli, u nul dintre
triburile cele m ai puternice i cu m are autoritate p rin tre
galii, au ncercat, n urm a unei hotrri luate n comun,
s-l ucid pe C avarinus, pe care Caesar l pusese rege
peste ei. F ratele lui, M oritasgus, deinea dom nia n mo
m entul n care Caesar a v e n it n Gallia, iar strm oii
lui fuseser i ei regi. Cavarinus, presim ind inteniile
senonilor, a fugit, dar ei l-au u rm rit pn la g rani i
l-au alungat din dom nie i din ar; apoi au trim is soli
la Caesar ca s se dezvinoveasc, dar, cnd acesta a
poruncit s vin la el tot senatul, nu s-au supus. Faptul
c s-au gsit civa fruntai care s ne declare rzboi a
im presionat a tt de m ult pe b arbari i a produs o schim
bare a tt de m are n starea de spirit a tu tu ro r, nct, cu
excepia heduilor i a rem ilor, pe care Caesar i-a p re
u it ntotdeauna, pe unii p e n tru credina lor strveche i
neclintit fa de poporul rom an, pe ceilali p en tru ser
viciile pe care le-au adus de curnd n rzboiul gallic73,
aproape toate trib u rile ne-au dat m otive de bnuial. Nu
tiu dac acest lucru trebuie s ne m ire atta, cci, n
afar de m ulte alte cauze, gallii, care erau considerai

206

CAESAR

d rep t cei m ai rzboinici d in tre toate neam urile, sufereau


foarte m u lt de pe u rm a faptului c i pierduser n tra tta aceast faim , nct ajunseser s se supun p orun
cilor poporului rom an.
55 In ceea ce-i privete pe treveri, acetia, m preun
cu Indutiom arus, n-au n cetat toat iarna s trim it soli
dincolo de Rin, s ae triburile, s prom it bani, s
spun c o m are p arte din arm ata noastr pierise i c
nu m ai rm seser dect foarte p uini soldai. Cu toate
acestea, nici u n trib germ anic n -a p u tu t fi determ inat
s treac Rinul, cci, spuneau ei, au m ai fcut de dou
ori aceast ncercare o dat n tim pul rzboiului lui
A riovistus, a doua oar cu ocazia em igrrii ten cth erilo r
i n u m ai au de gnd s mai ncerce nc o dat norocul,
nelat n sperana sa, Indutiom arus n-a re n u n a t totui
s strng tru p e, s le instruiasc, s cum pere cai de la
vecini i s atrag de partea sa, p rin m ari daruri, pe
exilaii i condam naii din ntreaga Gallie. P rin aceste
aciuni i ctigase un prestigiu a tt de m are n Gallia,
nct veneau la el soli de p retutindeni care-i cereau fa
voarea i p rieten ia a tt n num ele tribului, ct i n n u
mele lo r personal.
56 Cnd a vzut c vin la el de bunvoie, c, pe de o
parte, senonii i carnuii erau m pini la rscoal de n
si am intirea crim elor lor, c, pe de alt parte, nervii
i atuatucii se pregteau de rzboi m potriva rom anilor
i c nu va duce lips de voluntari atunci cnd va ncepe
s nainteze dincolo de hotarele rii sale, convoac adu
narea narm at. P o triv it obiceiului gallilor, convocarea
acestei adunri nseam n nceputul rzboiului; potrivit
unei legi comune, toi tinerii trebuie s vin aici n a r
m ai; acela care sosea ultim ul era om ort n faa m ulim ii,
dun ce a fost supus la tot felul de chinuri. n aceast
adunare, Indutiom arus declar dum an public pe Cingetorix, eful partidei adverse, i-i confisc averea. Cingetorix era ginerele su i, dup cum am spus mai sus, se
pusese sub protecia lui Caesar i-i rm sese credincios.
Apoi Indutiom arus declar n adunare c a fost chem at
de senoni, carnui, precum i de m ulte alte trib u ri din:

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A V-A

207

Gallia; el a n u n c se va duce acolo trecnd p rin ara


rem ilor, crora le va devasta ogoarele, iar m ai nainte
de asta va ataca tab ra lui Labienus. P e n tru aceasta
d ordinele necesare.
57 Labienus nu avea nici o team n priv in a sa i a
legiunii sale, deoarece se afla n tr-o tab r foarte bine
n t rit i de la n atur, i de m ina om ului; se gndea n u
mai s nu piard ocazia de a obine un succes. Aadar,
dup ce a aflat de la Cingetorix i de la rudele acestuia
despre cuvntarea pe care a in u t-o Indutiom arus n a d u
nare, trim ite soli la trib u rile vecine i cheam clrei
din toate prile, crora le fixeaz o zi anum it ca s se
adune. In tim pul acesta, aproape n fiecare zi, Indutio
m arus cutreiera, m preun cu toat cavaleria, n m pre
jurim ile taberei lui Labienus; aceasta, pe de o parte,
p e n tru a cunoate poziia taberei, iar pe de alt parte
p e n tru a in tra n vorb cu gallii din tab ra noastr sau
p e n tru a-i nfricoa; de obicei, toi clreii si aruncau
sulie n interio ru l fortificaiilor. Labienus i inea sol
daii n spatele n t ritu rilo r i cuta p rin toate m ijloa
cele s ntreasc convingerea dum anilor c nou ne
este team .
58 Pe zi ce trecea, Indutiom arus se apropia de tabr
cu tot m ai m u lt dispre. n tr-o noapte, Labienus a in
trodus n tab r pe clreii tu tu ro r trib u rilo r vecine pe
care avusese g rij s-i cheme; cu aju to ru l santinelelor
i-a in u t cu atta bgare de seam pe toi ai si n in
teriorul taberei, nct acest lucru n-a p u tu t fi n nici un
chip divulgat sau adus la cunotina treverilor. In tim pul
acesta, Indutiom arus, potriv it obiceiului su zilnic, se
apropia de tab r i-i petrecea acolo o m are parte din
zi; clreii si aruncau sulie i provocau la lupt pe
ai notri cu vorbe insulttoare. Deoarece nu prim eau nici
un rspuns din p artea noastr, spre sear au gsit cu
cale s se retrag n dezordine, m prtiindu-se n d ife
rite direcii. Deodat, Labienus i scoate toat cavaleria
pe dou pori; ordon ca, dup ce dum anii nspim n
tai vor fi pui pe fug (lucru pe care-1 prevedea i care
s-a ntm plat), toi s-l urm reasc num ai pe Indutiom a-

208

CAESAR

rus i le interzice s loveasc pe cineva m ai nainte de


a-1 vedea pe acela m ort; n u voia ca, n tim p ce soldaii
notri a r fi fost ocupai cu u rm rirea celorlali, Indutiom arus s aib tim p s fug. Fgduiete m ari recom
pense acelora care-1 vor ucide i trim ite cohorte n a ju
torul cavaleriei. Norocul ncuviineaz m surile luate de
Labienus: toi pornesc n u rm rirea unuia singur. Indutiom arus este prins i ucis tocm ai n vadul fluviului74; ca
pul lui este adus n tabr; la napoiere, clreii u rm
resc i ucid pe aceia pe care-i pot ucide. Cnd au aflat
aceasta, toate tru p ele eburonilor i ale nervilor, care se
adunaser, se m prtie; dup aceea Caesar a avut ceva
mai m ult linite n Gallia

CARTEA

14 -

R zboiul g allic

V I-A

1 E xistau m ai m ulte m otive1 p e n tru care Caesar se


atepta s izbucneasc o revolt m ai m are n Gallia; de
aceea hotrte ca legaii M. Silanus, C. A ntistius Reginus, T. S extius s fac recru tri; totodat cere procon
sulului Cn. Pom peius, care, n in teresul republicii, rm nea n apropierea Rom ei2, nvestit cu im perium 3, s
porunceasc soldailor pe care-i recrutase din G allia Cisalpin i de la care prim ise ju rm n tu l n tim pul con
sulatului su 4 s se adune n ju ru l steagurilor i s plece
spre Caesar. Socotea c i pe viitor e de m are im portan
pentru prestigiul rom anilor n faa gallilor s se vad c
Italia dispune de asem enea mijloace, nct, dac a r suferi
vreo pagub n tr-u n rzboi, n u num ai c ar putea acoperi
aceast pagub n scurt vreme, dar i-ar spori i num
rul trupelor. innd seam a nu num ai de interesele re
publicii, ci i de prietenia sa cu Caesar, Pom peius i-a
satisfcut cererea. Legaii lui Caesar fac repede recru tri
i, m ai nainte de sfritul iernii, alctuiesc trei legiuni,
pe care le aduc n Gallia; n felul acesta, n um rul cohor
telor se dublase fa de cel pe care-1 pierduse o dat cu
Q. T iturius. P rin iueala cu care s-a fcut recrutarea, ca
i p rin nu m ru l m are de trupe strnse, Caesar a a r tat
ce pot realiza organizarea m ilitar i m ijloacele de care
dispune poporul roman.
2 D up ce Indutiom arus a fost om ort, aa cum am
artat, treverii ncredineaz rudelor lui puterea. Acetia
continu s-i ae pe germ anii din vecintate i s le
prom it bani. N ereuind s-i conving pe cei mai apro
piai, se adreseaz unor trib u ri mai ndeprtate. Dup ce
au gsit cteva trib u ri care s-au nvoit s-i ajute, se an-

212

CAESAR

gajeaz unii fa de alii prin ju rm n t i treverii dau


ostatici drept garanie p e n tru banii pe care-i prom iseser; ncheie cu A m biorix un tra ta t de alian defensiv
i ofensiv.
Cnd a aflat acestea i a vzut c peste tot se fac
pregtiri de rzboi, c nervii, atuatucii i m enapii s-au
aliat cu toi germ anii de dincoace de R in i s-au n a r
m at, c senonii nu se supun ordinelor, ba nc se neleg
cu carnuii i trib u rile vecine, c treverii a pe ger
m ani p rin solii dese, Caesar a socotit c trebuie s se
gndeasc la rzboi mai c u rn d dect voia.
3 A adar, mai n ain te de sfritul iernii, adun cele
patru legiuni m ai apropiate45 i pornete pe neateptate
m potriva nervilor; m ai nainte ca acetia s se poat
aduna sau fugi, i-a silit s se supun i s-i dea ostatici,
dup ce le-a luat un m are num r de vite i de oameni, pe
care i-a d ru it soldailor ca prad, i dup ce a jefuit
ogoarele. T erm innd repede aceste operaii, i-a adus le
giunile napoi n tabra de iarn. La nceputul prim verii,
potrivit obiceiului stabilit, a convocat adunarea Galliei;
deoarece au venit toi n afar de senoni, carnui i treveri, a socotit c lipsa acestora nsem na un nceput de
tr d a re i de rzboi; p e n tru a arta c punea mai p re
sus de orice nbuirea rscoalei, m ut adunarea la Lutecia6, oraul parisilor. Acetia erau vecini cu senonii i,
pe vrem ea prinilor lor, se uniser cu ei n tr-o singur
ar, dar se credea c nu luaser parte la aceast revolt.
Caesar anun de la trib u n 7 hotrrea sa de a strm uta
adunarea i, n aceeai zi, pleac cu legiunile spre ara
senonilor, unde ajunge n m ar forat.
4 Cnd a aflat de sosirea lui, Acco, cel care aase la
rscoal, poruncete populaiei s se adune n ceti.
Oam enii abia ncepuser s aduc la ndeplinire acest
ordin, cnd prim esc tirea c rom anii au si sosit. De ne
voie, ren u n la h otrrea lor i trim it soli la Caesar ca
s-i cear iertare; solii snt introdui de ctre hedui, sub
protecia crora se afla de m ult vrem e trib u l senonilor.
La rugm intea heduilor, Caesar i iart bucuros i le
prim ete scuzele, deoarece socotea c vara n u e ra un

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

213

anotim p potrivit p e n tru cercetri, ci trebuia folosit pentru


rzboiul care era gata s izbucneasc. Cere 100 de ostatici,
pe care-i las n paza heduilor. n acelai loc8 i trim it i
carnuii soli i ostatici9, folosindu-se de intervenia rem ilor, ai cror clieni10 erau; obin acelai rspuns. Caesar
ridic edina i cere trib u rilo r s-i dea clrei.
5 Dup ce aceast p arte a Galliei a fost pacificat,
Caesar i ndreapt toat atenia i-i pune tot sufletul
n pregtirea rzboiului cu treverii i Am biorix. P o ru n
cete lui C avarinus s-l nsoeasc m preun cu cavaleria
senonilor, p e n tru ca nu cum va firea iute a acestuia sau
ura pe care i-o atrsese s provoace tu lb u rri n trib.
Dup ce a lu a t aceste m suri, deoarece socotea ca si
gur c A m biorix n u va da lupta, se strd u ia s afle cele
lalte planuri ale acestuia.
A proape de hotarele eburonilor se aflau m enapii, ap
rai de m latini i de pduri nesfrite; ei erau singurii din
toat G allia care n u trim iseser niciodat soli la Caesar
p en tru pace. Caesar tia c snt n legturi de ospeie
cu A m biorix i c, p rin interm ediul treverilor, stabiliser
relaii de prietenie cu germ anii. Socotea c mai nainte
de a-1 ataca trebuia s-i rpeasc aceste ajutoare, p entru
ca n u cum va, pierzndu-i ndejdea de salvare, s se
ascund la m enapi sau s fie silit s se alieze cu ger
m anii d e dincolo de Rin. Dup ce ia aceast hotrre,
trim ite bagajele ntregii arm ate la Labienus, n ara tre
verilor11 i poruncete s plece ntr-acolo i dou le
giuni; el nsui pleac m potriva m enapilor cu cinci legi
uni uor narm ate. M enapii, fr s strng arm at,
deoarece se bizuiau pe aprarea pe care le-o oferea in u
tul, se refugiaz n pduri i m latini, unde i aduc i
avutul. 6*
6 Caesar i m parte trupele cu legatul C. Fabius i
quaestorul M. Crassus, construiete repede cteva poduri
i in tr n a ra m enapilor p rin trei locuri; d foc la cl
diri i la sate i prinde un m are n u m r de vite i oameni.
Aceasta i silete pe m enapi s trim it soli la el ca s cear
pace. D up ce prim ete ostatici, Caesar declar c-i va
tra ta pe m enapi ca pe nite dum ani dac vor prim i n

214

CAESAR

ara lor pe A m biorix sau pe solii acestuia. D up ce r e


zolv aceste chestiuni, las la m enapi pe atreb atu l Comm ius m preun cu cavaleria p e n tru a-i supraveghea, iar el
pleac spre ara treverilor.
7 n tim p ce Caesr svrea aceste aciuni, treverii,
strngnd num eroase tru p e de pedestrai i clrei, se
pregteau s-l atace pe Labienus, care petrecuse iarna, cu
o singur legiune, pe terito riu l lor; pn la el nu mai
aveau dect o distan de dou zile, cnd afl c au sosit
dou legiuni trim ise de Caesar. A tunci i aaz tabra
la o distan de 15 000 de pai de Labienus i hotrsc s
atepte ajutoarele germ anilor. Labienus, aflnd de planul
dum anilor, spera c, datorit im prudenei lor, se va ivi
vreun prilej de lupt; dup ce las cinci cohorte s p
zeasc bagajele, pleac cu 25 de cohorte i o cavalerie
num eroas m potriva dum anului i i aaz i n t
rete tab ra la o distan de 1 000 de pai de acesta. n tre
Labienus i dum ani se afla un flu v iu greu de trecu t i
cu m aluri ab ru p te 12. Labienus nu avea de gnd s-l treac
i credea c nici dum anii nu-1 vor trece. S perana du
m anilor de a prim i aju to are cretea din zi n zi. Labienus
vorbete ta re n consiliu13 i arat c, deoarece se spune
c se apropie germ anii, n u via lsa soarta sa i a arm a
tei sale la voia ntm plrii, ci a doua zi, n zori, va ri
dica tabra. Aceste cuvinte snt transm ise im ediat dum a
nilor, cci era n a tu ra l ca, d intre atia clrei galii, unii
s sprijine cauza com patrioilor lor. Labienus convoac
n tim pul nopii pe trib u n ii m ilitari i pe centurionii p ri
m elor cohorte, crora le expune planul su i, p e n tru a
da mai uor de bn u it dum anilor c-i este team , po
runcete s se ridice tab ra cu mai m ult zgomot i mai
m ult dezordine dect era n obiceiul rom anilor.
n felul acesta, plecarea sa sem na cu o fug. i
aceste evenim ente snt aduse la cunotina dum anilor de
ctre spioni mai n ain te de a se lum ina de ziu, cci cele
dou tabere erau foarte aproape una de alta. 8
8 Abia ieise ariergarda n afara n tritu rilo r, c
gallii, ndem nndu-se unii pe alii s n u lase s le scape
din m ini prada dorit, nu ovie s treac fluviul i s

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

215

nceap lu p ta pe u n teren nefavorabil. Ei spuneau c ar


pierde prea m ult tim p dac a r atepta aju to ru l germ ani
lor, de vrem e ce rom anii erau nfricoai; onoarea lor
nu le ngduia ca, dispunnd de fore a tt de num eroase,
s nu ndrzneasc s atace un g ru p a tt de nensem nat,
m ai ales cnd fugea m povrat de b agaje.
Labienus bnuia c se va ntm pla astfel i, pentru
a-i atrage pe toi dincoace de fluviu, nainta ncet, prefcndu-se m ereu c-i continu drum ul. Apoi, dup ce
a trim is bagajele p u in mai nainte i dup ce le-a ae
zat p e o movil, s-a adresat trupelor n felul urm tor:
Soldai, iat ocazia pe care o doreai: l inei pe du
m an n tr-u n loc nefavorabil i n care cu grey se poate
ptrunde. Dai dovad, sub conducerea noastr, de aceeai
vitejie de care ai dat dovad adesea sub ordinele co
m andantului suprem ; nchipuii-v c acesta s-ar afla aici
i ar vedea cele ce se ntm pl". Apoi poruncete s se
execute o schim bare de fro n t i s se form eze linia de
btaie i trim ite cteva escadroane s pzeasc bagajele;
pe ceilali clrei i aaz la flancurile arm atei. N um ai
dect soldaii notri scot strigte de lu p t i arunc su
lie m potriva dum anilor. Cnd acetia, n ciuda atept
rilor lor, au v zu t c cei despre care credeau c fug se
ntorc i vin asupra lor, nu au p u tu t rezista atacului i,
pui pe fug de la prim a ciocnire, s-au refugiat n pdu
rile d in apropiere. Labienus i-a u rm rit cu cavaleria, a
ucis o m are p arte din ei, a lu at mai m uli prizonieri i.
peste cteva zile, a p rim it supunerea tribului. Auzind de
fuga treverilor, germ anii, care le veneau n ajutor, s-au
ntors acas. O dat cu germ anii i-au p rsit a ra r u
dele lui Indutiom arus, instigatorii rscoalei. Lui Cingetorix, despre care am spus c rm sese credincios lui
Caesar14, i s-a ncredinat p u terea civil i m ilitar.
9
Dup ce a venit din ara m enapilor n cea a tre v e ri
lor, Caesar a h o trt s treac R inul din dou cauze: n
prim ul rnd, p e n tru c germ anii de dincolo de Rin tri
m iseser aju to are treverilor m potriva sa; n al doilea
rnd, p e n tru ca nu cum va Am biorix s gseasc u n re
fugiu la ei. Dup ce a lu at aceast hotrre se apuc s
construiasc u n pod p u in m ai sus de locul pe unde i.

216

CAESAR

trecuse arm ata mai n ain te15. L ucrarea, realizat dup


sistem ul cunoscut i pus n aplicare, este gata n cteva
zile, datorit strduinei m ari a soldailor. In ara treverilor, la captul podului, las o puternic garnizoan, ca
s n u izbucneasc vreo rscoal pe neateptate; apoi trece
fluviul cu restu l trupelor i cu cavaleria. Ubii, care mai
nainte dduser ostatici i se supuseser, trim it soli la el
p e n tru a se dezvinovi i a-i ar ta c n-au trim is a ju
toare trev erilo r i nici n u i-au clcat cuvntul; l roag
st ru ito r s-i crue i s nu pedepseasc pe nite nevi
novai n locul celor vinovai din cauza urii lui fa de
germ ani. i fgduiesc c-i vor m ai da ostatici dac vrea,
Fcnd o anchet, Caesar descoper c ajutoarele fuse
ser trim ise de suebi; prim ete scuzele ubiilor i se in
tereseaz de dru m u rile i de in trrile n a ra suebi lor.
10 Dup cteva zile afl de la ubii c suebii i con
centreaz toate tru p ele n tr-u n singur loc i c au porun
cit neam urilor care se aflau sub stpnirea lor s le tr i
m it ajutoare n tru p e d e pedestrai i clrei. Dup ce
a aflat aceasta, Caesar face provizii de g ru i alege un
loc' potrivit p e n tru tabr; poruncete ubiilor s-i ia vi
tele i toate bu n u rile de la a r i s le duc n ceti,
sperind c, din cauza lipsei de alim ente, nite barbari
lipsii d e experien vor putea fi silii s dea lupta n
condiii neprielnice. nsrcineaz pe ubii s trim it m ulte
iscoade la suebi i s afle ce se ntm pl acolo. Ubii se
supun poruncilor i, dup cteva zile, raporteaz: D up
ce au p rim it inform aii sigure cu priv ire la arm ata ro
m an, toi suebii s-au retras departe, la captul rii,
m preun cu toi lupttorii lor i cu to ate trupele aliate
pe care le strnseser. Acolo exist o pdure nesfrit
oare se num ete Bacenis16; ea se ntinde m ult n interior
i, aezat ca un fel de zid natural, desparte pe cherusci17
de suebi, aprndu-i pe fiecare m potriva celorlali de n
vliri i devastri. Suebii au h o trt s atepte sosirea ro
m anilor la in tra re a n aceast pdure".
11 n tru c t am aju n s la acest pu n ct al povestirii, mi
se pare potrivit s vorbesc despre m oravurile gallilor i
ale germ anilor i despre deosebirile d in tre aceste neam uri.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

217

In Gallia, exist grupri politice18 nu num ai n to ate


triburile, districtele i satele, dar aproape chiar n fie
care cas. efii acestor grupri snt persoanele care, dup
prerea gallilor, se bucur de cea mai m are au to ritate;
ei au d rep tu l s dea hotrrea suprem n toate tre b u
rile, n toate dezbaterile. Aceast rnduial pare s fi fost
stabilit de m ult vrem e, p e n tru ca n u cum va vreun om
din rndul plebei s fie lipsit de aprare m potriva unuia
mai p uternic dect el, cci nici u n ef nu ngduie s fie
asu p rit sau nelat vreunul din oamenii si; dac pro
cedeaz altfel, nu se m ai bucur de njci o autoritate
p rin tre ai si. n general, aceeai ornduire dom nete n
toat Gallia, cci toate triburile sn t m p rite n dou.
12
O rid Caesar a v en it n Gallia, u n grup de triburi
era condus de hedui, cellalt de sequani. Acetia din
urm , fiind prea slabi p n n propriile lor fore, cci auto
rita te a suprem se afla de m u lt vrem e n m inile heduilor, care aveau o clientel num eroas, se aliaz cu
Ariovistus i cu germ anii, pe care i ctigaser cu pre
ul a m ari sacrificii i fgduieli. Dup mai m ulte lupte
victorioase n care pierise toat nobilim ea heduilor,
sequanii au aju n s la o pu tere a tt de m are, nct au luat
o bun p arte din clientela heduilor i au prim it de la
ei, ca ostatici, pe fiii cpeteniilor, pe care i-au silit s
ju re n num ele trib u lu i c nu vor pune la cale nimic m
potriva sequanilor. De asem enea au pus stpnire pe o
parte din in u tu l vecin, pe care l-au ocupat cu fora;
astfel au dobndit dom inaia asupra ntregii Gallii. Con
strns de aceast situaie, Diviciacus plecase la Roma s
cear a ju to r senatului, d a r se ntorsese fr s fi realizat
ceva.
O
dat cu sosirea lui Caesar, lucrurile s-au schim bat:
ostaticii i vechii clieni au fost napoiai heduilor, care,
cu sprijinul lui Caesar, i-au ctigat noi clieni, cci aceia
care se adunaser n ju ru l heduilor ca prieteni vedeau c
se bucur de o situaie mai bun i de o stpnire mai
dreapt. In sfrit, p u terea i influena heduilor au crescut
n toate privinele, n tim p ce sequanii i-au pierdut do
m inaia. Locul lor a fost luat de rem i. D ndu-i seam a c
acetia se bu cu rau n faa lui Caesar de o trecere egal

218

CAESAR

cu cea a heduilor, cei care n u se pu teau uni n nici un


chip cu heduii din cauza unor vechi dum nii se decla
ra u clienii rem ilor. Rem ii i ocroteau cu m ult grij; n
felul acesta i m enineau autoritatea, care era un lucru
nou p e n tru ei i pe care o dobndiser dintr-o dat. Pe
vrem ea aceea situaia era urm toarea: heduii aveau n
tietatea absolut, iar rem ii ocupau locul al doilea n ceea
te privete influena.
13
n n treag a Gallie exist dou categorii de oam eni
care au oarecare nsem ntate i se bucur de o anum it
consideraie. Cci poporul este in u t aproape n rndul
sclavilor; el nu ndrznete s n tre p rin d nim ic i nu
este chem at la nici o adunare. Cei m ai m uli, cnd snt
apsai fie de datorii, fie de im pozitele prea m ari sau de
n edreptatea celor puternici, se declar sclavii nobililor,
care au fa de ei absolut aceleai d rep tu ri pe care le au
stpnii fa de sclavi.
U na d intre cele dou categorii am intite este form at
de d ru izi19, cealalt de cavaleri20. Druizii iau parte activ
la cult, se ngrijesc de sacrificiile publice i private, ex
plic practicile religioase; la ei vine un m are num r de
tineri ca s nvee. Druizii se bucur de m ult cinste n
faa gallilor. Ei hotrsc n aproape to ate dezbaterile
publice i private; dac s-a comis vreo crim , dac s-a
svrit v reu n omor, dac exist vreun proces de m ote
nire sau de hotrnicie, tot ei snt aceia care dau sentine,
fixeaz despgubirile i amenzile. P articu laru l sau tri
bul care nu se supune hotrrii lor nu mai are dreptul
s aduc jertfe. La galii, aceasta este pedeapsa cea mai
grea. Cei astfel pedepsii snt considerai nite nelegiuii
i crim inali; toi evit s se ntlneasc i s stea de vorb
cu ei, ca nu cum va contactul cu ei s le aduc vreo ne
norocire; n u li se acord jurisdicie dac o c er i n u li
se d vreo funcie public. In fru n te a tu tu ro r druizilor se
afl unul singur, care are cea m ai m are au to ritate p rin tre
ei. La m oartea lui i urm eaz cineva care se distinge prin
dem nitate sau, n caz c exist m ai m uli care se bu
cur de aceeai trecere, ei i disput ntietafea p rin vo
tu l druizilor, ba uneori chiar pe calea arm elor. n tr-o
anum it perioad a anului, druizii se aaz, oa s judece,

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

219

n tr-u n loc consacrat21, n in u tu l carnuilor, care este


considerat c se afl n cen tru l Galliei. Aici se adun de
pretutindeni toi cei care au procese i se supun ju d e
cii i h otrrilor druizilor.
Se crede c doctrina druizilor a fost descoperit n
B ritannia i c de acolo a fost adus n Gallia; i astzi
cei care vor s-o cunoasc mai tem einic pleac adesea
n B ritannia ca s nvee.
14 Druizii obinuiesc s nu ia p arte la rzboaie i nu
pltesc impozite, ca restu l populaiei; snt scutii de ser
viciul m ilitar i de orice alt sarcin. A trai de privilegii
a tt de m ari, m uli vin la ei s se instruiasc, pe de o
parte, din proprie iniiativ, pe de alt parte, trim ii de
prini sau de rude. Se spune c acolo nva pe dinafar
un m are num r de v ersu ri22; unii rm n la studii cite
20 de ani.
Druizii socotesc c religia nu perm ite consem narea
n scris a nvturii lor, dei n celelalte treb u ri de
ordin public i p rivat se folosesc, n general, de alfabetul
grec. Cred c druizii au h o trt aceasta din dou m otive:
pe de o parte, nu doresc s li se divulge doctrina, iar pe
de alt parte, se tem ca nu cum va discipolii lor, bizuindu-se pe scris, s-i cultive m ai p u in m em oria; in tr-ad e
vr, cei m ai m uli, bizui ndu-se pe scris, sn t n general
mai p u in srguincioi n n varea pe de rost i nu mai
acord atenie m em oriei.
n prim ul rnd, druizii vor s insufle convingerea c
sufletul nu piere, ci dup m oarte trece d in tr-u n corp
n tr-a ltu l23; dup ei, aceast credin e un foarte bun
stim ulent p e n tru curaj, deoarece n l tu r team a de
m oarte. n afar de asta, m ai discut i nva pe tineri
o m ulim e de lucru ri n legtur cu atrii i cu m icarea
lor21, cu m rim ea universului i a Pm ntului, cu origi
nea lucru rilo r i p u terea i atrib u iile zeilor nem uritori. 15*
15 Cealalt clas privilegiat este form at din cava
leri. Acetia, ori de cte ori este nevoie, ori de cte ori
izbucnete v reu n rzboi (i aceasta se ntm pla aproape
n fiecare an nainte de sosirea lui Caesar, fie c atacau
ei nii, fie c respingeau atacurile dum anilor), iau p arte

220

C A ESA R

cu toii la rzboi. Fiecare din ei are n ju ru l su cu


a tt mai m uli clieni i slujitori25, cu cit se distinge mai
m ult prin origine i avere. N um rul m are de clieni con
stituie singura form de influen i p u tere pe care o
cunosc20.
16 n tre g u l neam al gallilor este foarte superstiios.
De aceea cei atini de boli p rea grave sau cei care tr
iesc n m ijlocul luptelor i al prim ejdiilor jertfesc sau
prom it c vor je rtfi oameni. La aceste sacrificii se ser
vesc de aju to ru l druizilor. Ei cred c nu pot ndupleca
voina zeilor dect dac ofer o via om eneasc n schim
bul altei viei om eneti. i p e n tru binele obtesc obi
nuiesc asem enea sacrificii. Unele trib u ri au un fel de
m anechine de o m rim e colosal, m pletite din nuiele, n
in teriorul crora pun oameni vii; m anechinelor li se d
foc i oam enii m or nvluii n flcri. Gallii socotesc
c zeilor nem uritori le este m ai plcut sacrificarea de
oam eni care au fost prini cu vreun furt, cu vreo tlhiie
sau a lt delict; n cazul c lipsesc asem enea victim e, recurg
la sacrificarea unor nevinovai. 17*
17 Zeul pe care gallii l cinstesc cel m ai m ult este
M ercur27; im aginile28 lui snt cele mai num eroase. Gallii
cred c M ercur este descoperitorul tu tu ro r artelor, zeul
care nsoete pe cltori i le ara t drum ul i care aju t
cel m ai m u lt pe oam eni la ctiguri bneti i n negusto
rie. n al doilea rnd, ador pe Apollo29, M ars30, Iu p p ite r31
i pe M inerva32. Despre aceti zei au aproape aceleai
preri pe care le au i celelalte n e a m u ri: Apollo alung
bolile. M inerva d oam enilor prim ele cunotine din
dom eniul artelor i al m eteugurilor, Iu p p ite r e stpnul
cerului, M ars are n seam a sa rzboaiele. De cele mai
m ulte ori, cnd hotrsc s se lupte, fgduiesc lui M ars
prada pe care o vor lua n rzboi; dup victorie jertfesc
vieuitoarele33 pe care le-au lu a t ca p rad i ngrm desc
celelalte lucruri n tr-u n singur loc. La m ulte trib u ri se
pot vedea, n locuri consacrate, m ovile cldite din aceste
lucruri; ra r se ntm pl ca cineva, nesocotind religia, s
ndrzneasc s ascund prada la el sau s se ating de

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

221

ofrande: p e n tru aceast fapt au stabilit ca pedeaps o


m oarte ngrozitoare, nsoit de chinuri.
18 Toi gallii afirm c se trag din Dis P a te r34 i spun
c tiu aceasta de la druizi. De aceea determ in du rata
nu dup nu m ru l zilelor, ci dup cel al nopilor35. Calcu
leaz zilele de natere i nceputul lunilor i al anilor
n aa fel incit noaptea preced zilei. n p riv in a celor
lalte obiceiuri se deosebesc de alte popoare m ai ales prin
faptul c n u ngduie copiilor lor s apar n fa a lor
n public dac n-au ajuns la vrsta la care sin t api s
poarte arm ele; socotesc ruinos faptul ca u n biat care
mai e nc copil s se arate n public n prezena tatlui
su.
19 B rbaii adaug din bunurile lor la dota soiei,
dup ce au fcut evaluarea, o sum egal cu cea prim it
de la soie cu titlu de dot. Socoteala acestor sum e se
ine n comun, iar venitul este pus deoparte. Amndou
sumele, m preun cu v en itu rile adunate pn atunci, revin
unuia dintre cei doi soi care supravieuiete celuilalt.
B rbaii au d rep t de via i de m oarte asupra fem eilor,
ca i asupra copiilor.
Ori de cte ori m oare v reun cap de fam ilie de neam
m are, se adun rudele lui i, dac m oartea d natere la
bnuieli, soiile snt supuse la interogatoriu cu torturi,
aa cum snt supui sclavii; dac se dovedete c snt
vinovate, snt supuse la tot felul de chinuri i arse de vii.
F a de gradul de civilizaie al gallii or, nm orm ntrile36 snt m ree i luxoase; ei arunc n foc toate
lucrurile la care cred c au in u t defuncii n tim pul
vieii, chiar i fiin e37; pn nu de m ult, sclavii i clienii
despre care se tia c fuseser dragi celor m ori erau
ari m preun cu ei dup svrirea cerem oniei funebre
obinuite. 20
20 T riburile despre care se crede c-i organizeaz
mai bine treb u rile obteti au prevzut p rin legi c acela
care ar afla de la vecini sau din zvonuri ceva n legtur
cu statu l s raporteze m agistratului i s n u discute cu
altcineva, deoarece s-a constatat adesea c oam eni ne-

222

CA ESAR

chibzuii i lipsii de experien se sperie de zvonuri


false, se las m pini la fapte necugetate i iau hotrri
cu priv ire la chestiuni de cea m ai m are im portan. M a
g istraii trec sub tcere ceea ce cred de cuviin i com u
nic poporului num ai ceea ce socotesc c-i este de folos.
N u este ngduit s se vorbeasc despre tre b u ri de stat
dect n adunare.
21 O biceiurile germ anilor se deosebesc m u lt de ale
gallilor. n tr-ad ev r, ei n-au druizi*8 care s conduc
cultul divin i n u se preocup a tt de m ult de sacrificii,
Socotesc zei num ai pe aceia pe care-i vd i ale cror bine
faceri snt vdite, adic Soarele, V ulcan39 i Luna; despre
ceilali nici m car n -au auzit40. i petrec toat viaa vnnd
i lund parte la exerciii rzboinice; de m ici se deprind
cu viaa obositoare i anevoioas. Cei care i-au p strat
castitatea m ai m ult vrem e se bucur de m are stim
p rin tre ai lor; germ anii cred c din cauza aceasta unii
cresc m ai nali, iar alii devin m ai puternici i cu nervi
mai tari. Socotesc c faptul de a cunoate fem eia mai
nainte de a m plini v rsta de 20 de ani este unul dintre
cele m ai ruinoase lucruri. Totui, asem enea chestiuni
nu sn t secrete, cci b rbaii i fem eile se scald laolalt
n ru ri i se m brac n piei sau n tr-u n fel de cojoace41
care las descoperit o m are p a rte a corpului.
22 Cu agricu ltu ra se ocup p u in 42; h ra n a lor const
mai ales n lapte, brnz i carne43. Nim eni nu are o
ntindere de pm nt determ inat, nici p ro prieti perso
nale, ci n fiecare an m agistraii i efii trib u rilo r m part
ginilor i gru p u rilo r de oam eni nrudii, care triesc n
comun, a tt pm nt ct socotesc necesar i n in u tu l n
care cred de cuviin. Peste u n an i silesc s se duc
n alt parte. G erm anii m otiveaz acest obicei n mai
m ulte feluri: obinuindu-se cu o locuin fix, oam enii
a r putea s schim be dragostea de rzboi cu cea p en tru
agricultur; de asem enea s-ar putea strdui s-i ntind
proprietile i astfel cei m ai puternici s-i alunge pe
cei m ai slabi; se m ai tem eau s n u ajung s se ngri
jeasc p rea m ult de cldit p e n tru a se feri de frig i cl
dur i s n u se nasc pofta de bani, care provoac dez

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

223

binri i nenelegeri; n sfrit, urm resc s in poporul


n cum ptare din m om ent ce fiecare vede c, n ceea
ce privete averea, este egal cu oam enii cei mai
puternici.
23 Cea m ai m are glorie p e n tru u n trib este ca, n
urm a prdciunilor pe care le va fi fcut, s existe n
ju ru l su in u tu ri pustii ct m ai ntinse. G erm anii soco
tesc c este caracteristic p en tru v iteji ca vecinii lor s
se retrag, alungai de pe ogoare, i ca nim eni s nu n
drzneasc s se aeze n apropiere. T otodat cred c snt
mai n siguran de vrem e ce nu m ai au de ce s se
team de o nvlire neateptat. Cnd trib u l duce u n
rzboi defensiv sau ofensiv, snt alei m agistrai care s
conduc rzboiul i care au d rep t de via i de m oarte44.
n tim p de pace nu exist u n m ag istrat comun, ci
efii regiunilor i ai cantoanelor m p art dreptatea p rin
tre ai lor i potolesc nenelegerile. F u rtu rile comise n
afara g ranielor unui trib nu atrag dup ele dezonoarea,
ba, ceva m ai m ult, germ anii p retin d c aceste fu rtu ri snt
un fel de exerciiu p e n tru tin e ret i se practic p en tru a
n ltu ra trndvia. Cnd v reu n a d in tre cpetenii spune
n tr-o adunare c va conduce o expediie i cere celor care
vor s-l urm eze s se prezinte, persoanele care snt de acord
cu m otivele expediiei i-l socotesc capabil pe cel care a
fcut propunerea se ridic i fgduiesc sprijinul lor, iar
m ulim ea i copleete cu laude. Cei care i calc fgduiala snt considerai dezertori i tr d to ri i nu li se
mai acord nici o ncredere.
G erm anii socotesc c este o nelegiuire s nu respeci
un oaspete. Pe oamenii care vin la ei indiferent din ce
cauze i apr de insulte i i consider invio1abili; aces
tora le snt deschise toate casele i sn t in vitai la m ese45.
24 A fost un tim p cnd gallii ntreceau n vitejie pe
germ ani46, p u rta u rzboaie pe terito riu l lor i trim iteau
coloni47 dincolo de Rin, din cauza num rului prea m are
de oam eni i a lipsei de pm nt. Astfel, in u tu rile cele
mai fertile din G erm ania, adic acelea din ju ru l pdurii
Hercynia, despre care citesc c auziser E ratosthenes i
ali civa greci48 i pe care ei o num esc Orcynia, au fost

224

CAESAfi

ocupate de volcii tectosagi49, care s-au stabilit acolo. i


astzi volcii tectosagi locuiesc aceste in u tu ri i se bucur
de cea m ai frum oas rep u taie n ceea ce privete spi
ritu l de drep tate i calitile rzboinice. Acum germ anii
continu s duc aceeai via de lipsuri i srcie pe
care o suport cu rbdare, se hrnesc cu aceleai ali
m ente i se folosesc de acelai fel de m brcm inte ca
m ai nainte; gallilor ns, vecintatea cu provinciile noas
tre i com erul m aritim le ofer m ulte bogii i m ijloa
cele de a se folosi de aceste bogii; ncetul cu ncetul,
ei s-au obinuit s fie n trecu i i nvini n m ulte lupte
i nu se m ai com par nici ei nii cu germ anii n ceea
ce privete vitejia.
25 P e n tru un om uor echipat, lim ea acestei pduri,
H ercynia, despre care am vorbit mai sus, este de nou
zile de m ers; cci nu poate fi altfel delim itat, ntruct
germ anii nu cunosc m surile ru tiere. P d u rea ncepe de
la hotarele helveilor, nem eilor i rauracilor i, m ergnd
paralel cu D unrea, ajunge pn la hotarele dacilor i ale
a n arilo r50; de aici cotete la stnga, deprtndu-se de flu
viu, i, d atorit ntinderii ei, atinge hotarele m ultor nea
m uri. In aceast p arte a G erm aniei nu exist nim eni
care s poat spune c a ajuns la m arginea pdurii, dei
a m ers 60 de zile, sau s tie de unde ncepe. Se cu
noate c n aceast pdure se nasc m ulte specii de ani
m ale slbatice care nu se v d n alte pri. Acelea care
se deosebesc cel m ai m u lt de celelalte i par vrednice
de a fi am intite sn t urm toarele.
26 Exist un fel de bou51 care seam n cu u n cerb
i care are la m ijlocul frunii, n tre urechi, u n singur
corn, m ai nalt i m ai d rept dect coarnele cunoscute. Din
vrful acestui corn pornesc nite ram uri lungi n form
de palm . Fem elele snt la fel cu m asculii; coam ele lor
au aceeai form i m rim e.
27 Mai exist nite anim ale num ite elani52. Acetia
seam n cu caprele; ca i ele, au pielea pestri, d ar snt
ceva m ai m ari i au coarne ciuntite i picioare n earticu

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

225

late53. Nu se culc pe p m nt p en tru a se odihni i, dac


se ntm pl s cad, nu m ai pot s se scoale i nici m car
s se ridice puin. Copacii le servesc de culcu; se sp ri
jin de ei i se odihnesc astfel, num ai rezem ndu-se. Cnd
vntorii au observat, dup urm e, n ce loc obinuiesc s
se retrag aceste anim ale, dezrdcineaz sau taie num ai
pe ju m tate toi copacii din acel loc, n aa fel ns nct
s p ar c stau nc n picioare. Cnd elanii se reazem
de copaci, ca de obicei, doboar cu g reu tatea corpurilor
lor copacii ubrezi i cad o dat cu ei.
28 A tre ia specie o form eaz anim alele num ite u ri54.
Acetia snt p u in m ai mici dect elefanii i seam n
cu nite tau ri n ceea ce privete aspectul general, cu
loarea i conform aia. S n t foarte puternici i iui i nu
cru pe om ul sau pe anim alul pe care l-au zrit. Oa
m enii se silesc s-i prind n gropi i-i ucid. Tinerii i
ntresc tru p u l practicnd acest fel de vntoare obosi
toare; cei care au om ort cel m ai m are n u m r de uri
aduc coarnele n public d rep t m rtu rie, unde ctig
m ari laude. Urii nici m car atunci cnd snt prini de
mici n u se pot obinui cu om ul i nu pot fi m blnzii.
Coarnele lor se deosebesc m ult, ca m rim e, form i
aspect, de coarnele boilor notri. S nt foarte cutate; ger
m anii le arginteaz pe m argini i le folosesc d rep t cupe
la m arile ospee.
29 D up ce a aflat de la iscoadele ubiilor c suebii
s-au refugiat n pduri, deoarece, aa cum am a r tat
mai sus, toi germ anii se ndeletnicesc prea p u in cu
agricultura, Caesar, tem ndu-se s nu duc lips de gru,
a h o trt s nu nainteze m ai departe. Totui, p en tru ca
barbarii s se m ai team de ntoarcerea sa i ca s ntrzie trim iterea de ajutoare n Gallia, i aduce trupele
napoi i taie, pe o lungim e de 200 de pai, captul podu
lui care se nvecina cu m alul din ara ubiilor; la captul
cellalt al podului construiete un tu rn cu p a tru etaje,
las o garnizoan de 12 cohorte ca s apere podul i
ntrete poziia cu fortificaii puternice. Com anda gar
nizoanei de acolo o ncredineaz tn ru lu i C. Volcacius
Tullus. Deoarece grnele ncepeau s se coac55, pleac
15 R zboiul gallic

226

CAESAR

la rzboi m potriva lui Am biorix, trecn d p rin pdurea


A rduenna, care este cea mai m are din toat Gallia, n tin zndu-se de la m alul R inului i hotarele treverilor pn la
graniele nervilor i avnd o lungim e mai m are de 500 000
de pai. P e L. M inucius Basilus l trim ite nainte cu toat
cavaleria, ca s profite de iueala m arului i de m o
m entul prielnic; l sftuiete s interzic s se fac foc
n tabr, p e n tru ca nu cum va n felul acesta s se afle
de departe de sosirea lui; i spune c-1 v a urm a de
aproape.
30
Basilus face aa cum i s-a poruncit. Dup un
m ar iute, m potriva tu tu ro r ateptrilor, ia prin su rp rin
dere pe dum ani pe ogoare. U rm nd indicaiile lor, se
n d reap t spre Am biorix, n locul n care se spunea c
se afl cu clva clrei. n rzboi, ca i n oricare alte
m prejurri, soarta56 are m are putere. Cci, dup cum
fap tu l c Basilus a dat peste Am biorix, oare era nepre
g tit i nu luase m suri de precauie, i c a a p ru t n
faa dum anilor m ai nainte de a se fi rspndit vestea
despre sosirea lui se datoreaz ntm plrii, tot aa a fost
un m are noroc p en tru A m biorix c a scpat cu via,
dei i s-a lu a t tot echipam entul m ilitar pe care-1 avea cu
el, precum i carele i caii. A m biorix a p u tu t scpa i
d atorit faptului c locuina sa fiind nconjurat de
pduri, aa cum sn t de obicei locuinele gallilor, care,
p e n tru a se feri de cldur, caut de cele m ai m ulte ori
vecintatea pdurilor i a fluviilor nsoitorii i prie
tenii si au p u tu t rezista ctva tim p atacului clreilor
notri n tr-u n loc ngust. In tim p ce acetia se luptau,
u n u l d intre ai lui l-a u rcat pe un cal; pdurile i-au
acoperit fuga. A stfel soarta a fcut nu num ai ca Am
biorix s n fru n te prim ejdia, dar s i scape de ea.
31
Nu se tie din ce cauz A m biorix nu i-a adunat
trupele; a fcut-o ntr-adins, fiindc socotea c nu trebuie
s dea lupta, sau a fost m piedicat de lipsa de tim p i
de sosirea neateptat a clreilor notri dup care cre
dea c vine grosul arm atei? n orice caz este sigur c a
trim is soli la cei de pe ogoare i le-a poruncit s se ngri
jeasc fiecare de propria lui aprare. U nii s-au refugiat

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

22 ?

p d u rea A rduenna, alii n in u tu rile acoperite de


m latini n en treru p te. Cei care locuiau aproape de ocean
s-au ascuns in insulele form ate de flux i reflu x 57; m uli
i-au prsit ara i s-au dus, m preun cu toate bunu
rile lor, la nite neam uri care le erau cu to tul necu
noscute. Catuvolcos, regele unei ju m ti dintre eburoni,
care pusese la cale rscoala m preun cu Am biorix, co
pleit de ani i nem aiputnd suporta oboselile rzboiului
sau ale fugii, s-a o trvit cu tis58, care se gsete din
belug n G allia i n G erm ania, dup ce a acoperit cu
tot felul de blestem e pe A m biorix, autorul planului.

32 Segnii59 i condrusii, neam uri de origine germ a


nic i care locuiesc n tre eburoni i treveri, au trim is
soli la Caesar ca s-l roage s n u-i considere dum ani
i s n u cread c toi germ anii de dincoace de Rin au
interese comune. I-au a r ta t c nu s-au gndit ctui de
p u in la rzboi i n-au trim is nici u n fel de ajutoare lui
Am biorix. Caesar, dup ce a exam inat aceast situaie,
lund interogatoriu sclavilor, a poruncit segnilor i condrusilor s-i aduc pe eburonii care se vor fi refugiat
la ei; le-au spus c dac se vor supune poruncii nu le
va ataca ara. Apoi i-a m p rit trupele n tre i i a
strn s la A tuatuca bagajele tu tu ro r legiunilor. A tuatuca60
este num ele unei fortree care se afl cam n mijlocul
rii eburonilor, unde se stabiliser p e n tru iern at Titurius i A urunculeius. Lui Caesar i s-a p ru t potrivit acest
loc din m ai m ulte pricini, n tre altele i p e n tru c fo rti
ficaiile din anul trecu t erau n bun stare, ceea ce uura
m unca soldailor. Las legiunea a X lV -a s pzeasc
bagajele; aceasta era una dintre cele trei legiuni pe care
le recrutase de curnd n Italia i le adusese n Gallia.
Com anda legiunii i a taberei o ncredineaz lui Q. T ul
lius Cicero, cruia i d 200 de clrei.
33 D up ce i-a m p rit arm ata, poruncete lui Titus
Labienus s plece cu trei legiuni spre ocean, n in u tu rile
vecine cu a ra m enapilor. Pe C. Trebonius l trim ite cu
acelai num r de legiuni s devasteze regiunea care se
nvecineaz cu a ra atuatucilor. El nsui hotrte s
plece cu celelalte trei legiuni spre fluviul Scaldis61, care

228

CA ESA R

se vars n Mosa, i spre prile cele m ai ndeprtate


ale pdurii A rduenna, unde auzise c a plecat A m biorix
cu civa clrei. La plecare declar c se va ntoarce
peste apte zile, cnd tia c va trebui s distribuie gru
legiunii pe care o lsa n fortrea. S ftuiete pe Labienus i pe Trebonius s se napoieze tot atunci, dac
lucrul acesta n u duna intereselor republicii, p e n tru ca,
dup ce vor ine din nou sfat i dup ce vor cunoate
planurile dum anilor, s poat rencepe rzboiul dup
alt plan.
34
Aa cum am a r ta t m ai nainte, nu exista nici un
fel de tru p e regulate, nici un fel de cetate sau de g arni
zoan care s fi fost n stare s se apere cu arm ele, ci
num ai o m ulim e m prtiat n toate prile, care se
aezase oriunde vreo vale ascuns, v reu n loc m pdurit
sau vreo m latin de n estr b tu t i oferea oarecare spe
ran de ap rare sau de salvare. Aceste locuri erau cu
noscute vecinilor, i m p reju rarea cerea m are bgare de
seam nu p e n tru sigurana grosului arm atei, cci o arm at
reu n it nu p u tea fi am eninat de nici o prim ejdie din
partea unor dum ani nfricoai i risipii, ci p e n tru sigu
ra n a fiecrui soldat n parte, de care depindea totui,
n oarecare m sur, i salvarea ntregii arm ate. In tr-a d e
vr, m uli, atrai de pofta de prad, se deprtau prea
m ult, ia r pdurile, cu drum urile lor nesigure i ascunse,
i m piedicau s m earg n grup. Dac rom anii voiau s
term ine expediia i s strpeasc acest neam de tlhari,
arm ata trebuia m p rit n m ai m ulte detaam ente care
s fie trim ise n toate prile. Dac ns voiau s m en
in u n itile grupate n ju ru l steagurilor62, aa cum cerea
tactica obinuit a arm atei rom ane, poziia nsi pe care
o ocupau ar fi a p ra t pe barbari, crora nu le-ar fi lipsit
nici ndrzneala de a ntinde curse i de a ncercui sol
dai izolai. Se luau toate m surile de prevedere care
puteau fi luate n m p reju rri a tt de grele, astfel incit,
dei inim ile tu tu ro r ardeau de dorina de rzbunare, mai
curnd se ren u n a la v reu n prilej de a pricinui pierderi
dum anilor dect s se sacrifice civa ostai.
Caesar trim ite soli la trib u rile vecine: trezindu-le spe
ran a de prad, le ndeam n pe toate s jefuiasc pe

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

220

eburoni. In felul acesta expunea m ai curnd viaa gallilor


dect pe cea a v reunui soldat legionar. T otodat voia ca,
nvlind cu o m are m ulim e de oam eni, s nimiceasc
neam ul i num ele eburonilor ca pedeaps p e n tru o crim
a tt de m are63. Im ediat s-a adunat din toate prile un
m are n u m r de oameni.
35
Aceste fapte se petreceau pe to t terito riu l ebu
ronilor.
Se apropia ziua a aptea n care Caesar hotrse s
se napoieze la legiune i la bagaje. n aceast m preju
rare s-a p u tu t vedea ce p u tere m are are soarta n tim p
de rzboi i ce surprize poate s produc. Dum anii fiind
m prtiai i ngrozii, aa cum am artat, nu mai exista
nici o tru p care s ne dea un m otiv ct de mic de team
Dincolo de R in ns, la germ ani, ajunge tirea c eburonii snt prdai i, ceva m ai m ult, sn t chem ai jefui
tori de pretutindeni. Sugam brii, care locuiesc cel mai
aproape de R in i la care am spus m ai narnte c se refugiaser tenctherii i usipeii, string 2 000 de clrei. Apoi
trec R inul cu corbiile i plutele, cu 30 000 de pai mai
jos de locul unde Caesar construise u n pod i lsase o
garnizoan; trec graniele eburonilor, prin d o m ulim e
de fugari care se m p rt'aser i pun m na pe u n m are
num r de vite, de care b arbarii snt foarte dornici. Atrai
de prad, nainteaz m ai departe. Nici m latinile, nici
pdurile nu-i opresc pe aceti oam eni nscui n m ijlo
cul rzboaielor i al tlhriilor. n tre a b pe prizonieri
unde este Caesar i afl c a plecat m ai departe i c
toat arm ata s-a retras. A tunci u n u l d intre prizonieri
spune: De ce alergai dup o prad am rt i nen
sem nat, voi care putei deveni ntr-o clip foarte bogai?
n trei ore pu tei ajunge la A tuatuca, acolo i-a adunat
arm ata rom an toate bogiile; garnizoana este a tt de
mic, nct nici m car n -a r putea ocupa zidul n ntregim e
i nim eni n -a r ndrzni s ias n afara n t ritu rilo r.
D ndu-li-se asem enea speran, germ anii ascund prada pe
care o luaser i se ndreapt spre A tuatuca, ndrum ai
fiind de aceeai persoan de la care prim iser aceste
inform aii.

230

CAESAR

36 Dei pn acum Cicero reinuse pe soldai n tab r


cu cea mai m are grij, potriv it ordinului lui Caesar, i
nu ngduise nici m car unui singur slujitor s ias afar
din n tritu ri, totui n a aptea zi i-a p ierdut ndejdea
c Caesar va respecta data fixat, deoarece auzise c ple
case m ai departe i nu venea nici o veste despre napo
ierea lui. T otodat era nelinitit de vorbele acelora care
spuneau c precauia lui Cicero era aproape totuna cu
un asediu, de vrem e ce nu se putea iei din tabr. Pe
de alt parte, nu credea c i s-ar putea ntm pla vreo
nenorocire pe o distan de 3 000 de pai, n tru ct n
faa dum anilor, m prtiai i aproape nim icii, stteau
nou legiuni i o cavalerie foarte num eroas; de aceea
trim ite cinci cohorte s adune g ru pe ogoarele cele m ai
apropiate, care n u erau desprite de tab r dect printr-u n deal. Mai m uli soldai legionari bolnavi rm seser
n tabr; cei care se nsntoiser n aceste apte zile,
cam 300 la num r, form eaz un detaam ent i snt tri
m ii m preun cu cohortele. In afar de asta, o m ulim e
de slujitori ai arm atei capt perm isiunea s-i urm eze
m preun cu un m are num r de anim ale de povar care
rm seser n tabr.
37 Chiar n acest m om ent i n aceast situaie cri
tic sosesc pe n eateptate clreii germ ani; im ediat i
f r s-i schim be ritm u l de m ar, ncearc s nv
leasc n tab r dinspre poarta decum an. P artea aceasta
fiind acoperit de pduri, n-au p u tu t fi vzui mai nainte
de a se fi apropiat de tabr, astfel nct negustorii64,
care i aveau corturile la poalele m eterezului, n-au mai
p u tu t s se retrag. Ai notri, luai p rin surprindere, i
pierd cum ptul din cauza acestei ntm plri neateptate
i cohorta de gard abia poate ine piept prim ului atac.
Dum anii se m prtie n toate p rile ca s caute o in
trare. Soldaii notri apr cu greu porile, n tim p ce
celelalte in tr ri65 erau aprate num ai de poziii i de
n t ritu ri. In toat tab ra dom nete agitaia i soldaii
se ntreab unii pe alii care e cauza zgom otului; nim eni
n u se ngrijete s ara te ncotro trebuie duse steagurile
i n ce direcie trebuie s se ndrepte fiecare. Unul
anun c tab ra a fost cucerit, altu l c au sosit barbarii

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VI-A

231

victorioi, dup ce au nim icit arm ata i au om ort pe


com andantul suprem ; cei m ai m uli, sub im presia pro
dus de locul n care se aflau, i furesc tot felul de
gnduri, pe care nu le aveau m ai nainte, im aginndu-i
nenorocirea lui C otta i a lui T iturius, care m uriser n
aceeai fo rtrea66. Aceast team , care-i cuprinsese pe
toi, ntrete convingerea barb arilo r c n u n tru nu este
nici o garnizoan, aa cum aflaser de la prizonier. Se
silesc s p tru n d n u n tru i se ndeam n unii pe alii
s nu lase s le scape din m ini u n prilej a tt de bun.
38 P rin tre bolnavii rm ai cu garnizoana era i P. Sextius Baculus, care fusese prim ipil n arm ata lui Caesar
i despre care am vo rb it n legtur cu luptele de
m ai nainte. T recuser cinci zile de cnd nu m ncase.
Dei i se zdruncinase ndejdea n salvarea sa i a tu
tu ro r celorlali, iese n en arm at din cort. Vznd c du
m anii ne am enin i c situ aia este foarte grea, ia a r
m ele de la cei m ai apropiai de el i se aaz la poart67.
C enturionii cohortei care fceau de gard l urm eaz i
ctva tim p lu p t m preun. S extius i pierde cunotina
din cauza gravelor rn i prim ite; e salvat cu greu, fiind
p u rta t din m n n m n. In rstim pul acesta, ceilali se
m brbteaz unii pe alii n tr-a tta , nct ndrznesc s
se urce pe n t ritu ri i s dea im presia c exist ap r
tori.
39 In tim p ce aprovizionarea se term inase, soldaii
notri aud strigte din deprtri; clreii pleac nainte
i i dau seam a de gravitatea situaiei. In locul n care
se gseau, n u exista ns nici o fortificaie care s-i
adposteasc pe cei nspim ntai. R ecrutai de curnd
i lipsii de ex p erien m ilitar, soldaii i ndreapt pri
virile spre trib u n u l m ilitar i spre centurioni, ateptn d ordinele lor. Nim eni nu este a tt de curajos nct
s nu fie tu lb u ra t de aceast ntm plare neateptat.
B arbarii, zrind de departe steagurile, n tre ru p atacul. La
nceput credeau c s-au napoiat legiunile despre care
aflaser de la prizonieri c se d eprtaser m ult; dup
aceea ns, plini de dispre p en tru o tru p a tt de puin
num eroas, ^nvlesc asupra ei din toate prile.

232

CAESAR

40 Slujitorii arm atei aleaig spre m ovila cea mai


apropiat. A lungai repede de aici, se reped spre m anipulele*'8 grupate n ju ru l steagurilor, ceea ce nspim nt
i m ai m ult pe soldaii deja cuprini de team . Unii snt
de prere s se aeze n triu n g h i69 i s-i fac repede
loc, de vrem e ce tab ra este a tt de aproape; socoteau c,
dac o p a rte din ei a r fi fost nconjurai i ar fi pierit, cel
p u in ceilali a r p u tea scpa. Alii snt de prere s se
adune pe colin i s n fru n te aceeai soart. Soldaii mai
ncercai, despre care am a r ta t c form aser un singur
detaam ent, nu snt de acord cu ultim a propunere. Aa
dar, dup ce s-au m b rb tat unii pe alii, i taie drum
p rin tre dum ani, sub com anda lui C. Trebonius, cavaler
rom an, care fusese pus n fruntea lor, i toi, fr excep
ie, sosesc teferi n tabr. Slujitorii i clreii i u r
m eaz n nvala lor i sn t salvai datorit vitejiei legiu
nilor.
Cei care se opriser pe colin, neavnd nc nici o
experien n a rta m ilitar, n-au p u tu t nici s rm n
la hotrrea lor de a se ap ra pe nlim e, nici s im ite
energia i iueala care le-au fost de folos celorlali; au
ncercat s se napoieze n tabr, dar au alunecat n tr-u n
loc nefavorabil. Centurionii, d intre care unii fuseser
n ain tai p e n tru v ite jia lor de la gradele inferioare ale
celorlalte legiuni la gradele superioare ale legiunii aces
teia70, au czut lu p tn d cu cel m ai m are curaj, p e n tru ca
s nu-i piard gloria m ilitar pe care o dobndiser.
D atorit vitejiei acestor centurioni, o p arte din soldai
au ajuns teferi n tab r dup n d ep rtarea dum anilor
Alt p arte ns a p ie rit nconjurat de dum ani.
41 G erm anii, pierzndu-i sperana s m ai poat lua
cu asalt tabra, deoarece vedeau c ai notri i ocupa
ser locurile pe n t ritu ri, au nceput s se retrag dincolo
de Rin, ducnd cu ei prada pe care o lsaser n pduri.
Dar, chiar dup retrag erea dum anilor, spaim a continua
s fie a tt de m are, nct C. Volusenus, care fusese trim is
cu cavaleria i sosise n acea noapte n tabr, n-a p u tu t
s-i fac pe ai notri s cread c Caesar se afla acolo
cu arm ata neatins. A tt de m ult pusese team a stpnire
pe inim ile tutu ro r, nct aproape c-i pierduser m inile;

R ZB O IU L G A LLIC. CA R TEA A V l-A

233

ei spuneau c toate trupele fuseser nim icite i num ai


cavaleria scpase p rin fug; de asem enea susineau c
germ anii n -ar fi asediat tab ra dac arm ata n -ar fi fost
distrus. Sosirea lui Caesar a pus capt acestei frici.
42 La ntoarcerea sa, Caesar, care cunotea peripe
iile rzboaielor, nu s-a plns dect de u n singur lucru,
i anum e de faptul c s-a dat drum ul din post cohortelor:
el a spus c n u trebuie s se ofere ntm plrii nici un
fel de prilej. Socotea c soarta a jucat u n m are rol n
venirea neateptat a dum anilor i altu l i m ai m are n
ndeprtarea barb arilo r de la m eterez i de la porile
taberei. Cel m ai ciudat i se p rea fap tu l c germ anii,
care trecuser R inul cu gndul s devasteze a ra lui
Am biorix, i-au adus, dim potriv, acestuia cel m ai m are
serviciu pe care i-l putea dori din cauz c au pornit
asupra taberei rom ane.
43 Caesar pleac din nou s-i h ruiasc pe dum ani
i trim ite n toate p rile un m are n u m r de clrei pe
care-i strnsese de la trib u rile vecine. Soldaii ddeau
foc la toate satele i casele pe care le zrea v reunul din
ei, vitele erau ucise, p retutindeni se fceau prdciuni;
grnele erau consum ate de o m are m ulim e de oameni i
de anim ale i, n afar, de asta, fuseser culcate la pm nt
de ploile din acest anotim p. A stfel era lim pede c, n
cazul c nite dum ani s-ar fi p u tu t ascunde p en tru un
m om ent, a r fi p ierit totui de foame, chiar dac arm ata
rom an se retrgea. Din cauz c fusese trim is n toate
p rile o cavalerie a tt de num eroas, s-a ntm plat n
m ai m ulte rn d u ri ca prizonierii luai de rom ani s spun
c l-au v zu t pe A m biorix n tim p ce fugea i s-l caute
cu privirea, susinnd c nu l-au p ierd u t cu to tul din
vedere. Astfel, n sperana c-1 vor ajunge, fceau cele
m ai m ari eforturi, deoarece considerau c vor ctiga cea
m ai m are p reu ire din partea lui Caesar; clreii romani
aproape depeau lim itele firii om eneti p rin strduina
lor i m ereu li se prea c snt pe punctul de a-i atinge
elul. A m biorix ns scpa ascunzndu-se n vguni i
pduri i, la adpostul nopii, se n d rep ta spre alte in u -

234

CAESAR

tu ri i trib u ri, nsoit doar de o gard de p a tru clrei,


singurii crora avusese curajul s-i ncredineze viaa.

44
Dup ce a devastat astfel in u tu rile eburonilor
Caesar i-a adus arm ata napoi n a ra rem ilor, la D urocortorum 71, cu excepia celor dou cohorte pierdute. n
acest ora a convocat adunarea Galliei i a nceput cerce
trile cu privire la com plotul senonilor i al carnuilor;
pe Acco, cpetenia rscoalei, l-a condam nat la m oarte i
l-a executat potriv it obiceiului rom an strm oesc72. Unii,
tem ndu-se de judecat, au fugit. Caesar le-a interzis
acestora apa i focul73, apoi i-a aezat legiunile n tabra
de iarn: dou la h o taru l treverilor, dou n a ra lingonilor, iar pe celelalte ase n a ra senonilor, la A gedincum 74. D up ce i-a aprovizionat arm ata cu gru, a ple
cat n Italia, potriv it obiceiului su, ca s in a d u n ri75.

CARTEA

V II-A

1
D up pacificarea G alliei1, Caesar, aa cum hotrse,
pleac n Italia ca s in adunri. Acolo afl de ucide
rea lui P. Clodius2. F iind n tiin at despre ho trrea sena
tului ca toi tin erii3 din Italia s depun ju r m n tu l m ili
tar, a decis s fac recru tri n toat Provincia4. tirea
n legtur cu aceste m suri se rspndete repede n
G allia T ransalpin. G allii m ai adaug de la ei i nsco
cesc zvonuri cu privire la fapte care li se preau c de
curg chiar din m p reju rarea dat, i anum e: Caesar era
rein u t de situaia de la Rom a i nu putea s vin la
arm at din cauza luptelor interne ndrjite. n cu ra ja i de
acest prilej, gallii, care sufereau din pricin c erau su
pui p u terii poporului rom an, ncep s fureasc planuri
de rzboi cu m ai m ult libertate i ndrzneal. Condu
ctorii lor fixeaz n tre ei adunri n pduri, n locuri
mai retrase i se plng de m oartea lui Acco. Ei ara t c
aceast nenorocire li se poate ntm pla i lor i deplng
nenorocirea com un a Galliei; fcnd tot felul de pro
m isiuni i dnd recom pense, cer stru ito r ca unii s n
ceap rzboiul i, chiar cu p reu l vieii lor, s recuce
reasc lib ertatea Galliei. n prim ul rnd, spun ei, tre
buie s aib g rij s-i taie lui Caesar d rum ul spre arm at
mai nainte ca planurile lor secrete s fie divulgate. Acest
lucru era uor de realizat, n tru c t legiunile nu ndrz
neau s ias din tab ra de iarn n lipsa com andantului
suprem , iar acesta, la rn d u l su, nu putea ajunge la
legiuni fr o gard. In sfrit, declar c e m ai bine
s pieri n lupt dect s n u -i redobndeti vechea glo
rie m ilitar i lib ertatea pe care ai m otenit-o de la str
moi".

238

CAESAR

2 D up discuia aprins n ju ru l acestor problem e,


carnuii declar c p e n tru salvarea com un nu se dau n
ltu ri de la nici o prim ejdie i fgduiesc s nceap ei
rzboiul. Fiindc deocam dat nu-i pot da garanii unii
altora, fcnd schim b de ostatici, ca nu cum va p lanurile
lor s fie descoperite, cer s ntreasc p rin tr-u n ju r m n t
solem n n ju ru l steagurilor adunate la un loc obicei
care constituie cea m ai im portant cerem onie a lor c
ceilali nu-i vor prsi dup nceperea rzboiului. Atunci
carnuii prim esc foarte m ulte laude; toi care erau de
fa depun ju r m n tu l i, dup ce au fix a t data rscoa
lei, prsesc adunarea.
3 In ziua fixat, carnuii, sub com anda lui C otuatus
i a lui Conconnetodum nus, nite oam eni pierdui, de la
care nu te puteai atepta la nim ic b u n 5, nvlesc, la u n
sem nal dat, m Cenabum 6; ucid pe cetenii rom ani care
se stabiliser acolo p e n tru nego7 i le jefuiesc averile;
p rin tre aceti ceteni se afla i C. Fufius Cita, un cava
ler rom an onorabil, pe care Caesar l nsrcinase cu apro
vizionarea cu gru. tirea este transm is repede la toate
trib u rile Galliei. Cci, ori de cte ori se ntm pl ceva
im portant i deosebit, gallii an u n p rin strigte satele
i regiunile; cei care prim esc tirea o tran sm it m ai de
p a rte celor din im ediata apropiere8. Aa s-a n tm plat i
de data aceasta. Cci evenim entele care s-au p etrecu t la
Cenabum la rs ritu l soarelui au fost cunoscute n ara
arv ern ilo r m ai nainte de sfritul prim ei strji; aceast
a r se afl la o d istan de aproape 160 000 de pai.4
4 U rm nd exem plul carnuilor, arv ern u l V ercingetorix, fiul lui Celtillus, u n tn r cu m are p u tere i al crui
tat, care avusese n tietatea n ntreaga Gallie i care
fusese ucis de concetenii si p entru c nzuia la dom
nie, i convoac clienii i-i nflcreaz uor. Cnd pla
nul lui a devenit cunoscut, m ulim ea alearg la arm e.
G obannitio, unchiul su i ali fruntai, care erau m po
triv a unei asem enea ncercri, l m piedic s-i pun
planul n aplicare i-l alung din G ergov:a9. Totui, V ercingetorix nu ren u n i recruteaz de la a r oameni
sraci i pierdui. D up ce adun aceast ceat, ctig de

r z b o iu l

g a l l ic

cartea

v i i -a

239

p artea sa pe toi concetenii pe care-i ntlnete i i


ndeam n s ia arm ele p e n tru lib ertatea comun. D up
ce adun tru p e num eroase, alung din ar pe adversarii
si, care-1 alungaser cu p uin mai nainte. Oamenii si
l proclam rege. V ercingetorix trim ite solii la toate tri
burile, pe care le im plor s rm n credincioase ju r m ntului. ncheie repede alian cu senonii, parisii, pie
tonii, cadurcii5*10, turonii, aulercii, lemovicii, andii i cu
toi ceilali care locuiesc ling ocean; cu consim m ntu l tu turor, i se acord com anda suprem . Dup ce i s-a
ncredinat aceast putere, cere ostatici de la toate aceste
trib u ri, poruncete s i se aduc num aidect un anum it
n u m r de soldai i hotrte cte arm e trebuie s pre
dea fiecare trib i n ct tim p; se preocup ndeosebi de
cavalerie. m bin cea mai m are srguin cu cea m ai
m are severitate n exercitarea puterii; pe ovielnici i constrnge p rin pedepse aspre: p e n tru o greeal grav ucide
pe vinovai n foc i tot felul de tortu ri; n cazul unor
greeli m ai uoare, i trim ite acas, dup ce le ta :e u re
chile sau le scoate un ochi, ca s serveasc de n v tu r
celorlali i s-i ngrozeasc p rin asprim ea pedepsei.
5
Cu asem enea pedepse a strn s repede o arm at.
Dup aceasta trim ite la ruteni pe cadurcul Lucterius, om
de o m are ndrzneal, m preun cu o p arte din trupe, iar
el pleac la b 'tu rig i11. La sosirea lui, biturigii trim it soli
la hedui, ai cror clieni erau, ca s le cear aju to r s
poat rezista m ai uor trupelor dum ane. P otrivit sfa
tului legailor pe care Caesar i lsase la arm at, heduii
trim it tru p e de clrei i pedestrai n ajutorul b itu rigilor. Aceste trupe, ajungnd la fluviul Liger, care des
p arte pe biturim de hedui, zbovesc acolo cteva zile i,
nendrznind s treac fluviul, se ntorc acas i spun
legailor notri c s-au napoiat fiindc se tem eau de p er
fidia biturigilor, despre care au aflat c plnuiser s-i
nconjure, ei dintr-o p arte i arvernii d intr-alta, n caz
c ar fi trecu t fluviul. n tru c t nu am nici o dovad, nu
cred c heduii au fcut aceasta chiar din m otivul pe care
l-au declarat legailor, dar nici cu gndul de a trda.
Im ediat dup plecarea heduilor, biturigii se aliaz cu
arvernii.

240

CAESAR

6 Cnd toate cele ntm plate i-au fost aduse la cu


notin lui Caesar n Italia, acesta, vznd c datorit
energiei lui Cn. Pom peius situaia de la Roma se m bu
n tise12, a plecat n G allia T ransalpin. V enind aici,
s-a lovit de o m are greutate, deoarece nu tia n ce chip
ar p u tea ajunge la arm at. n tr-ad ev r, i ddea seam a
c, dac ar fi chem at legiunile n Provincie, ele s-ar fi
vzut silite s lupte pe drum n lipsa lui; dac s-ar fi
nd rep tat el spre arm at, tia c n m prejurrile de
atunci nu-i putea ncredina viaa nici m car acelora
care p reau linitii.
7 In tre tim p, cadurcul L ucterius, care fusese trim is
la ruteni, ctig acest trib de partea arvernilor. Apoi
m erge m ai depare n ara nitiobrogilor13 i a gabalilor14,
prim ete ostatici de la am ndou aceste trib u ri i, dup
ce strnge o arm at num eroas, ncearc s nvleasc
n Provincie n direcia oraului Narbo. Aflnd aceasta,
Caesar consider c mai nainte de orice trebuie s plece
la Narbo. Cnd ajunge acolo, ncurajeaz pe cei fricoi,
aaz garnizoane pe terito riu l ru ten ilo r din Provincie, al
volcilor arecom ici15, al tolosailor i n ju ru l Narbonei,
regiuni vecine cu dum anii, i poruncete ca o p arte din
trupele din Provincie i rezervele pe care le adusese din
Italia s se adune n a ra h elvilor16, vecinii arvernilor.
8 D up ce a lu at aceste m suri i dup ce Lucterius
a fost oprit i s-a retras, cci socotea c e prim ejdios s
p tru n d n m ijlocul garnizoanelor noastre, Caesar a ple
cat n a ra helvilor. Dei m unii Cevenni, care despart
pe arv em i de helvi, erau acoperii de m ult zpad n
acest anotim p foarte aspru i m piedicau drum ul, to
tui Caesar reuete s ajung n a ra arvernilor dato
rit eforturilor m ari depuse de soldai, care au dat la
o p a rte zpada n alt de ase picioare i au deschis d ru
m urile. A rvernii au fost luai p rin surprindere, cci se
credeau aprai de Cevenni ca de un zid i niciodat n
acest anotim p drum urile nu p utuser fi strb tu te nici
m car de o singur persoan. Caesar poruncete clre
ilor si s se m prtie pe o distan ct m ai m are i s
vre ct m ai m ult groaz n dum ani. Aceste ntm plri

R ZB O IU L G ALLIC. CA R TEA A V II-A

241

ajung repede la urechea lui V ercingetorix p rin zvonuri


i soli. Toi arvernii, ngrozii, l nconjur i-l im plor
s aib g rij de bunurile lor i s nu lase pe dum ani
s-i jefuiasc, m ai ales c vedea c toat g reutatea rz
boiului apas pe um erii lor. n d uplecat de rugm inile
lor, V ercingetorix ridic tab ra din a ra biturgilor i por
nete spre arverni.
9 Caesar, dup ce a zbovit dou zile n aceste locuri,
deoarece prevzuse c V ercingetorix va proceda astfel,
prsete a rm a ta sub p retex t c se duce s strng tru p e
de rezerv i cavalerie. Com anda tru p elo r o las tnrului B rutus, cru ia i recom and s trim it cavaleria s
fac incursiuni n toate direciile i pe o distan ct mai
m are i-i spune c-i va da osteneala s nu lipseasc din
tab r m ai m ult de trei zile. Dup ce a lu at aceste m
suri, sosete n m ar fo ra t la V ienna17, spre m area m i
ra re a trupelor sale de aici i gsete odihnit cavaleria
pe care o trim isese cu m ulte zile nainte. F r s-i n
tre ru p m arul nici ziua nici noaptea, trece p rin ara
heduilor i se ndreapt spre a ra lingonilor, unde ier
nau dou legiuni p e n tru ca, n caz c heduii a r pune
ceva la cale m potriva sa, s prentm pine aducerea la
ndeplinire a planului lor. D up ce ajunge la lingoni,
trim ite ordine celorlalte legiuni i le adun pe toate
n tr-u n singur loc m ai n ain te ca arv e rn ii s fi fost n ti
in ai de sosirea lui la lingoni. A flnd aceasta, Vercinge
torix i duce a rm ata napoi n a ra bitu rg ilo r i, plecnd
de acolo, se h otrte s asedieze G orgobina18, cetatea
boiilor, pe care Caesar i aezase acolo dup ce i nvin
sese n rzboiul cu helveii i-i pusese sub autoritatea
heduilor.
10 A ceast operaie l ncurca m ult pe Caesar n lu a
rea unei hotrri. n caz c n restu l iernii i-ar fi in u t
legiunile n tr-u n singur loc, se tem ea ca nu cumva, din
cauz c lsase s fie zdrobit o populaie trib u ta r h e
duilor, ntreaga G allie s-l prseasc, de vrem e ce vedea
c prietenii nu gseau la el nici un fel de sprijin; dac
ns i scotea legiunile prea devrem e din tab ra de iarn,
se tem ea s nu duc lips de provizii din cauza g reut- 16
1 6 R zboiul g allic

242

CAESAR

ilor de transport. Totui, n cele din urm , consider c


este m ai bine s n dure toate greu tile dect s-i n
strineze dragostea tu tu ro r prietenilor si p rin accepta
rea unei asem enea insulte. A adar, ndeam n struitor
pe hedui s-i aduc provizii i trim ite soli la boii ca s-i
ntiineze de sosirea lui i s-i ndem ne s rm n cre
dincioi i s n fru n te cu curaj atacul dum anilor. Apoi,
dup ce las la Agedincum dou legiuni i bagajele n
tregii arm ate, pleac spre a ra boiilor.
11 A doua zi ajunge la cetatea senonilor, Vellaunodunum 19. Ca s nu lase n urm a sa v reu n dum an i ca
s se poat aproviziona uor, se hotrte s asedieze ce
tatea i, n dou zile, o nconjur cu linii de m presura re 20. A treia zi cetatea a trim is soli ca s se supun:
Caesar le poruncete s predea arm ele, s aduc cai i s
dea 600 de ostatici. Las pe legatul C. Trebonius s su p ra
vegheze executarea acestor ordine, iar el pleac spre Ce
nabum , cetatea carnuilor, unde dorea s ajung ct mai
repede. C arnuii, care abia atunci aflaser de asedierea
cetii V ellaunodunum , socoteau c asediul va dura m ai
m ult vrem e i se pregteau s trim it o garnizoan s
apere Cenabum . n dou zile Caesar sosete acolo. i
aaz tab ra n faa cetii i, fiindc era prea trziu,
am n asediul p e n tru a doua zi. P oruncete soldailor s
fac pregtirile necesare p en tru acest asediu i, fiindc se
tem ea ca nu cum va locuitorii s fug din cetate n tim pul
nopii, deoarece din Cenabum pornea u n pod care tre
cea peste fluviul Liger, ordon ca dou legiuni s stea de
straj cu arm ele n m ini. P uin nainte de m iezul nopii,
locuitorii d;n Cenabum ies n linite din cetate i ncep
s treac fluviul. A flnd aceasta de la iscoade, Caesar
d foc porilor, introduce n cetate legiunile crora le po
runcise s nu-i ia bagajele i ocup cetatea. A proaoe toi
dum anii au fost prini, deoarece podul ngust i d ru m u
rile strim te tiaser retrag erea m ulim ii. Caesar jefuiete
cetatea i-i d i foc, druiete soldailor prada, trece a r
m ata peste Liger i ajunge n ara biturigilor. 12*
12 Cnd a aflat de sosirea lui Caesar, V ercingetorix a
ncetat asediul i a plecat n ntm p in area lui. Caesar se

RZBOIUL GALLIC CARTEA A VII-A

243

pregtea s asedieze N oviodunum 14*21, cetatea biturigilor,


care se afla n drum ul su. Din aceast cetate vin soli
la el ca s-l roage s-i ierte pe locuitori i s le crue
viaa. Caesar, p e n tru a efectua i celelalte o peraii22 cu
aceeai iueal cu care obinuse cele m ai m ulte succese,
le poruncete s predea arm ele, s aduc cai i s dea os
tatici. D up ce o p a rte din ostatici a fost pred at i n
tim p ce celelalte obligaii erau pe cale de a fi ndeplini
te (fuseser trim ii n cetate centurioni i civa soldai
p e n tru a aduna arm ele i caii), a fost zrit de departe
cavaleria dum anilor care preceda a rm a ta lui Vercingetorix. n d at ce locuitorii cetii au vzut-o, convini c
vor prim i ajutor, au scos un strig t i au nceput s pun
m ina pe arm e, s nchid porile i s ocupe zidurile. Cen
turionii care se aflau n cetate, nelegnd din pu rtarea
gallilor c acetia i-au schim bat hotrrea, i-au scos s
biile, au ocupat porile i au adus pe toi soldaii teferi
napoi n tabr.
13 Caesar scoate cavaleria din tab r i ncepe lupta;
n ajutorul trupelor sale care se aflau la strm toare trim ite
aproape 400 de clrei germ ani, pe care de la nceputul
rzboiului obinuia s-i aib cu el. Gallii n -au p u tu t rezista
atacului lor i, pui pe fug, s-au retras la grosul arm a
tei dup ce au su ferit m ulte pierderi. D up nfrngerea
acestora, locuitorii cetii, nspim ntai d in nou, au ares
tat pe aceia pe care-i credeau vinovai de rscoala ple
bei, i-au adus n faa lui Caesar i i-au predat. Apoi Cae
sar a plecat spre cetatea A varieum 23, cea mai m are i m ai
puternic cetate din a ra biturigilor, situ at n tr-o regi
une foarte roditoare. El era convins c, dun ce va ocupa
aceast cetate, va supune to t trib u l biturigilor.
14 n u rm a a ttm nenorociri suferite la V ellaunodunum , Cenabum i Noviodunum , V ercingetorix convoac
pe ai si la un consiliu de rzboi i le ara t c rzboiul
trebuie p u rta t dup un plan cu totul deosebit de cel de
mai nainte. T rebuie depuse toate efo rtu rile p en tru a-i
m piedica pe rom ani s ia n u tre i s fac tot felul de
provizii. A cest lucru este uor, n tru c t gallii au o cavale
rie num eroas i snt aju ta i i de anotim p. Iarb a nu poate

244

CAESAR

fi cosit; dum anii vor fi constrni s se m prtie i s ca


ute n u tre pe la uri i, n orice zi, clreii galii i pot ni
mici pe toi. n afar de asta, p e n tru salvarea comun
trebuie lsate la o p arte toate interesele personale; tre
buie s se dea foc tu tu ro r satelor i caselor peste to t pe
unde s-ar p rea c vo r p u tea trece rom anii n cutare de
nutre. T rupele sale au de toate din belug, p e n tru c snt
aprovizionai de trib u rile pe terito riu l crora se duce
r boiul. Rom anii ns sau n u vor putea suporta foam e
tea, sau vor trebui s n fru n te m ari prim ejdii dac se
vor deprta de tabr. E totuna dac-i vor om or sau le
vor lua bagajele, cci ia r acestea nu se poate p u rta un
rzboi24. n afar de asta, trebuie s se dea foc i cet
ilor care nu sn t aprate de n t ritu ri i de poziii n a tu
rale m potriva oricrei prim ejdii, ca s nu serveasc de
refugiu dezertorilor sau s m bie pe rom ani s se apro
vizioneze din belug i s ia prad. Dac aceste m suri
par prea aspre, prea crude, el crede c totui este m ult
mai r u dac soiile i copiii lor vo r fi dui n sclavie, iar
ei nii ucii, cci aceasta este soarta de n en ltu rat a
celor nvini".
15
A ceast p rere a fost aprobat de toi; n tr-o sin
gur zi s-a dat foc la m ai m u lt de 20 de orae ale biturigilor. Acelai lucru l-au fcu t i celelalte trib u ri25; peste
tot se vedeau num ai focuri. Dei toi sufereau foarte m ult
din aceast cauz, totui se m ngiau cu gndul c vor re
p a ra repede stricciunile, deoarece victoria era aproape
sigur. n tr-o adunare general se discut dac trebuie s
se dea foc cetii A varicum sau s fie aprat. Biturigii
cad la picioarele tu tu ro r gallilor care lu au parte la adu
n are i-i im plor s nu-i sileasc s dea foc cu propriile
lor m ini unui ora care era aproape cel m ai frum os din
toat G allia i care rep rezen ta sp rijinul i podoaba trib u
lui lor. D atorit poziiei sale, adaug ei, l vor putea uor
apra, deoarece e nconjurat aproape din toate p rile de
un ru i de o m latin i nu are dect o singur intrare,
i aceasta foarte ngust26. C ererea le este aprobat. La n
ceput V ercingetorix nu a fost de acord, dar dup aceea
a cedat, d atorit rugm inilor lor i a com ptim irii gene
rale. S n t alei oam enii n stare s apere cetatea.

RZBOIUL GALLIC CARTEA A

VII-A

24S

16 V ercingetorix urm rete pe Caesar, m ergnd mai


ncet dect el i alege u n loc de tab r a p ra t de m latini
i pduri, situ at ta o distan de 16 000 de pai27 de Avaricum . De aici ddea ordinele necesare i afla din or n
or, p rin iscoade trim ise regulat, ce se p etrecea la A varicum. Pndea toate detaam entele noastre trim ise dup
n u tre i g ru i ori de cite ori oam enii notri, m pini de
nevoie, n ain tau prea m u lt i se m prtiau, i ataca i le
provoca pierderi m ari, dei ai notri se fereau de p rim ej
die, lu nd toate m surile de prevedere cu p u tin (de
exem plu, plecau la intervale neregulate i pe drum uri
diferite).
17 Caesar i-a aezat tab ra n faa acelei pori a ora
ului care, aa cum am spus m ai sus, nu era nchis de
ru i de m latini i avea o in tra re strim t. Apoi a nceput
s construiasc o teras, s m ping barcile i s ridice
dou tu rn u ri, cci teren u l nu-i ngduia s nconjure ce
tatea cu v aluri de m presurare. Cere n encetat g ru de la
boii i hedui. Acetia din u rm nu erau de m are ajutor,
fiind lipsii de zel; boiii nu aveau destule mijloace, deoa
rece trib u l lor era mic i slab i consum ase repede ce a
avut. A rm ata ducea o lips a tt de m are de provizii din
cauza srciei boiilor, a nepsrii heduilor i a incendierii
ferm elor, incit tim p de m ai m ulte zile soldaii n-au avut
gru i i-au astm prat foam ea grozav cu carne de oaie,
adus din sate ndeprtate. Cu toate acestea n-au scos
nici o vorb care n -ar fi fost de dem nitatea poporului
rom an i de victoriile trecute. Ceva m ai m ult: cnd Cae
sar s-a adresat fiecrei legiuni n parte, n tim pul lucr
rilor, i le-a spus c, dac nu puteau suporta lipsurile, va
ren u n a la asediu, toi i-au ceru t s nu fac una ca asta.
Soldaii spuneau c au servit m ai m uli ani sub comanda
lui fr s fi p rim it vreo insult i niciodat n-au lsat
ceva neterm inat; considerau o ruine s prseasc ase
diul nceput i preferau s suporte toate greutile dect
s nu rzbune pe cetenii rom ani care au p ierit la Cenabum din cauza perfidiei gallilor. Acelai lucru l spu
neau centurionilor i trib u n ilo r m ilitari p e n tru ca acetia
s-l inform eze pe Caesar.

246

CAESAR

18 Dup ce apropiase deja tu rn u rile de zid, Caesar a


aflat de la prizonieri c V ercingetorix, term innd nutreul,
i-a m u ta t tab ra m ai aproape de A varicum i c m pre
un cu cavaleria i cu pedestrim ea uor narm at, care
obinuia s lupte p rin tre clrei, a plecat s pun curse
acolo unde credea c vor veni soldaii notri a doua zi
n cutare de n u tre. A flnd aceasta, Caesar pleac n t
cere la m iezul nopii i ajunge a doua zi dim ineaa la ta
b ra dum anilor. Dum anii afl repede de la iscoade de
sosirea lui Caesar, i ascund carele i bagajele n pdu
rile dese i i aaz toate trupele pe u n loc nalt i des
coperit. Cnd aceste fapte i-au fost aduse la cunotin,
Caesar a poruncit soldailor s adune repede la u n loc
lu cru rile personale28 i s pregteasc arm ele pentru
lupt.
19 Era o colin cu o pant uoar. O m latin foarte
greu de trecut, care nu era m ai lat de 50 de picioare,
o nconjura aproape din toate prile. D up ce tiaser
pdurile, gallii ocupaser aceast colin i nu se m icau
de acolo, siguri de poziia lor. m p rii pe neam uri, ocu
pau toate vadurile i desiurile din apropiere i, n caz c
rom anii a r fi ncercat s treac m latina, erau gata s se
npusteasc de pe nlim e asupra lor n m om entul n care
se vor fi nglodat n m latin. n felul acesta, cine a r fi
vzut de aproape poziiile arm atelor a r fi crezut c gallii
snt gata s lupte cu sori aproape egali; dar cine a r fi
observat condiiile inegale de lupt, i-ar fi d at seam a c
gallii se flesc i se prefac fr rost29.
Soldaii notri erau m nioi din pricin c dum anii
puteau suporta p rivirile lor la o distan a tt de m ic i
cereau st ru ito r s se dea sem nalul de lupt, dar Caesar
le ara t cu cte sacrificii i cu p re u l ctor viei de b r
bai viteji treb u ie s se obin victoria. V zndu-i a tt de
h o tri nct p e n tru gloria lui ar n fru n ta orice prim ejdii,
le spune c a r trebui s fie acuzat de nerecunotin
dac n -a r in e m ai m u lt la viaa lor dect la a lu i.
D up ce-i m ngie pe soldai n felul acesta, i duce
napoi n tab r i ia ultim ele m suri n vederea asedierii
cetii.

RZBOIUL GALLIC CARTEA A VII-A

247

20
D up se s-a ntors la ai si, V ercingetorix a fost acu
zat de trd are p e n tru c i m utase tabra mai aproape de
rom ani, p e n tru c plecase cu toat cavaleria i lsase fr
com andant attea trupe, precum i p e n tru c, dup ple
carea lui, rom anii sosiser a tt de repede i n tr-u n m o
m en t a tt de potrivit. Gallii susineau c toate acestea nu
s-au p etrecu t num ai din ntm plare sau fr un plan dina
inte stabilit; V ercingetorix prefera s obin dom nia n
G allia prin tr-o favoare a lui Caesar dect p rin bunvoina
lo r. La aceste acuzaii, V ercingetorix a rspuns astfel: In
ce privete faptul c am m u ta t tabra, am fcut aceasta
din cauza lipsei de n u tre i la ndem nul vostru; am venit
m ai aproape de rom ani fiind atras de poziia prielnic pe
care o apra nsi n a tu ra ei, fr s m ai aib nevoie de
fortificaii. Ct privete cavaleria, nu s-a sim it nevoie de
serviciile ei n tr-u n loc m ltinos i a fost de folos acolo
unde s-a dus. La plecare, n tr-ad in s n-am lsat nim nui
com anda suprem , p e n tru ca nu cum va cel care ar fi fost
num it com andant s nu fie m pins la lu p t de m ulim ea
nflcrat. Vd c toi ardei de nerbdare s dai lupta
din cauza lipsei voastre de vlag, fiindc nu sntei n
stare s rezistai la oboseal m ai m u lt tim p. Dac rom a
nii au sosit din ntm plare, trebuie s m ulum ii soartei;
dac au fost chem ai de v reu n tr d to r acestuia trebuie
s-i m ulum ii; cci n felul acesta ai p u tu t cunoate de
pe nlim e nu m ru l m ic al rom anilor i ai p u tu t dispreui vitejia" u nor soldai care nu au ndrznit s dea
lu p ta i s-au retras n mod ruinos n tabr. Nu doresc
s obin de la Caesar p rin tr d a re o pu tere pe care o pot
dobndi p rin victorie, de care i eu i voi sntem siguri;
ceva mai m ult, v voi preda aceast p u tere dac vi se
pare c mai curnd mi facei cinste dect c m i datorai
salvarea. Ca s v dai seam a a ad ugat el - c vor
besc sincer, ascultai-i pe soldaii rom ani". Aduce nam tea
gallilor sclavi30, pe care-i prinsese cu cteva zile m ai na
inte n tim p ce um blau dup n u tre i pe care-i torturase,
lsndu-i nem ncai i punndu-i n lan u ri. Aceti sclavi
fuseser nvai m ai nainte ce s spun, dac vor fi in
terogai; ei declar c sn t soldai legionari, c foam ea i
srcia i-a m pins s ias pe furi din tabr, spernd c
vor putea gsi ceva g ru sau vite pe tim p; aceeai srcie

248

CAESAR

apas asupra ntregii arm ate, toi snt sleii de p uteri i


nim eni nu m ai poate suporta oboseala lucrului. De aceea
com andantul suprem a h o trt s retrag a rm ata dup
trei zile dac nu va obine nici u n succes n asediu. Iat
spune atunci V ercincetorix ce-m i datorai mie, pe
care m acuzai de trdare; m ulum it m ie i fr ca voi
s fi v rsat vreo pictur de singe, vedei o arm ata vic
torioas a tt de m are m istu it de foame. Am a v u t g rij ca
nici un trib s nu-i prim easc pe rom ani pe teritoriul
su atunci cnd i vo r cuta scparea n tr-o fug ru i
noas".
21 Toat m ulim ea strig i, p o triv it obiceiului gallic31,
face zgomot cu arm ele; aa obinuiesc gallii s se m ani
feste fa de acela a crui cuvntare o aprob. Vercingetorix este cel m ai m are com andant spuneau ei i
nu trebuie s ne ndoim de buna lui credin; rzboiul nu
poate fi condus cu m ai m ult iscusin". H otrsc s tri
m it n cetate 10 000 de oameni, alei din ntreaga a r
m at, i snt de prere c nu trebuie s lase sarcina sal
v rii generale num ai pe seam a b itu ririlo r, cci i d
deau seam a c, dac biturigii vor p rd a cetatea, va fi a
acestora.
22 m potriva vitejiei deosebite a soldailor notri,
gallii luau to t felul de m suri de aprare, cci neam ul lor
este de o m are isteim e i foarte priceput n a im ita tot
ceea ce nva de la alii. Intr-adevr, cu aju to ru l laurilor,
ndeprtau cngile noastre32, pe care, dup ce le apucau
bine, le trgeau n u n tru l fortificaiilor cu aju to ru l unor
m aini. S pnd galerii subterane, fceau s se prbueasc
terasele33; la aceasta se pricepeau cu a tt mai bine, cu
cit la ei exist m ari m ine de fier i cunosc i folosesc tot
felul de galerii subterane. n t rise r tot zidul cetii din
toate prile cu tu rn u ri de lem n cu m ai m ulte etaje i
acoperite cu piei. Adesea, n tim pul zilei i al nopii, n
vleau i ddeau foc terasei noastre sau atacau pe soldai
n tim p ce lucrau; pe m sur ce tu rn u rile noastre deve
neau tot m ai nalte, dato rit lucrrilor zilnice de constru
ire a terasei, gallii i nlau i ei tu rn u rile tot pe atta,
legnd n tre ele birnele verticale cu brne transversale.
n trziau construirea galeriilor noastre descoperite, a ru n -

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

249

cnd lem ne ascuite i aprinse la u n capt, smoal cloco


tit i pietre foarte grele, i ne m piedicau s ducem gale
riile pn la ziduri.
23 Z idurile gallilor sn t construite, n general, n felul
urm tor. Pe pm nt, n toat lungim ea zidului, se aaz
n continuare nite brne perpendiculare pe zid, la o
distan de dou picioare unele de altele. Brnele snt le
gate n tre ele n interio ru l zidului i snt bine acoperite
i um plute cu pm nt; la exterior, galeriile dintre brne,
despre care am vorbit, snt um plute cu bolovani m ari.
Peste acest prim s tra t bine n t rit se pune altul, astfel
nct n tre brne s rm n aceeai distan i brnele de
deasupra s nu se ating de cele de dedesubt; ele snt
aezate la distane egale i fiecare b rn este bine fixat
cu ajutorul unei pietre care o desparte de celelalte brne.
Astfel se ncheie tre p ta t ntreaga lucrare, pn ce zidul
ajunge la nlim ea dorit. Din punctul de vedere al v a
rietii aspectului, construcia n u displace ochilor, dato
rit altern an ei de brne i pietre, care i pstreaz li
nia dreapt. n afar de asta, este foarte nim erit p entru
ap rarea oraelor, n tru c t piatra apr de foc, iar lem nul
de berbec, cci o lem nrie in terio ar construit n ge
neral din b rne lungi de 40 de picioare nu poate fi sfrm at sau sm uls.
24 Toate aceste obstacole m piedicau asediul. Dei fri
gul i ploile n e n treru p te i ntrziau m ereu pe soldai,
acetia au n frn t toate g reutile p rin tr-o m unc nen
tre ru p t i, n 25 de zile, au construit o teras lat de
330 de picioare i nalt de 80. Cnd construcia era
aproape s ating zidul dum anilor i pe cnd Caesar, po
triv it obiceiului su, sttea de veghe ling lucrri i-i
ndem na pe soldai s nu n tre ru p lucrul nici o clip,
p u in nainte de stra ja a treia s-a observat c terasa fu
meg: dum anii i dduser foc pe dedesubt p rin tr-o ga
lerie. n acelai tim p a izbucnit un strigt de-a lungul n
tregului zid i dum anii au nceput s nvleasc pe dou
pori, de am ndou p rile tu rn u rilo r noastre. Unii a ru n
cau de departe de pe zid pe teras to re i lem ne uscate,
alii azvrleau sm oal i alte m aterii care puteau aa focul,

250

CAESAR

astfel c era greu s ne hotrm ncotro s alergm mai


nti sau unde s dm ajuior. Totui, fiindc, potrivit hot rrii lui Caesar, totdeauna stteau de gard n faa ta
berei dou legiuni, iar alte trupe, destul de num eroase,
lucrau cu schim bul, s-au p u tu t lua repede urm toarele
m suri: unii au in u t piept nvalei, alii au retras tu rn u
rile i au su rp at terasa, ia r toi soldaii din tab r au ve
nit s sting focul.
25
N oaptea trecuse deja cnd nc se m ai ddeau
lupte n toate prile. S p eran a dum anilor de a nvinge
renvia nencetat, cu a tt m ai m u lt cu ct ei vedeau c
m anteluele34 tu rn u rilo r fuseser arse i observau c ro
m anii, rm nnd descoperii, nu pu teau veni uor n a ju
toru l tovarilor lor; tot tim pul tru p ele ostenite ale du
m anilor e ra u nlocuite cu altele odihnite. Ei socoteau c
toat salvarea G alliei depinde de clipa aceea. A tunci n
faa ochilor notri s-a p etrecu t ceva care mi s-a p ru t
vrednic de a fi am in tit i de a nu fi tre c u t sub tcere.
U n gali care se afla n faa uneia dintre porile oraului
arunca n foc, nspre tu rn , bulgri de seu i smoal, care i
erau transm ii din m in n m n; lovit n coasta din dreapta
de o sgeat de scorpion35, cade fr suflare. U n gali din
apropiere, trecnd peste cadavrul lui, ndeplinete aceeai
sarcin, pn cnd cade i el lovit de scorpion; i urm eaz
un al treilea i acestuia un al patrulea. Poziia n-a fost
p rsit de aprtori m ai nainte de a fi pus capt luptei,
dup ce focul a fost stins i dum anii au fost alungai din
punctul acela.
2 b D up ce au fcut toate ncercrile posibile fr s
fi izb u tit nimic, gallii, la ndem nul i la porunca lui V ercingetorix, au h o trt a doua zi s prseasc cetatea.
S perau s reueasc fr s sufere m ari pierderi dac
vor face aceast ncercare n linitea nopii, p e n tru c ta
b ra lui V ercingetorix nu era departe de cetate i m la
tina n e n treru p t d intre cele dou tabere a r fi fost o pie
dic p e n tru rom ani n u rm rirea dum anilor. ncepuser
deja pregtirile n tim pul nopii, cnd deodat fem eile
alearg n strad, se arunc plngnd la picioarele b rb ai
lor i i im plor n toate chipurile s nu le lase prad

RZBOIUL GALLIC CARTEA A VII-A

251

cruzim ii dum anilor pe ele i pe copiii lor, pe care vrsta


i slbiciunea i m piedicau s fug. V zndu-i c stru ie
n hotrrea lor cci de cele m ai m ulte ori, n caz de
prim ejdie, team a nbu m ila , au nceput s strige i
s dea de tire rom anilor c b rbaii lo r vor s fug.
Atunci gallii, tem ndu-se ca n u cum va cavaleria rom an
s le taie drum ul, au re n u n a t la planul lor.
27 A doua zi, n tim p ce continuau lucrrile ncepute
dup ce Caesar m pinsese nainte un tu rn , a izbuc
nit o ploaie puternic. Caesar socotea c aceast vrem e
este prielnic p e n tru un atac i, fiindc vedea c strjile
nu fuseser aezate pe zid cu prea m ult grij, poruncete
soldailor si s lucreze m ai ncet i le d ordinele nece
sare. Convoac n tain, dincoace de barci, legiunile
gata de lu p t i le ndeam n s culeag, n sfrit, dup
attea osteneli, roadele victoriei; celor care se vor urca
cei dinii pe zid le prom ite recom pense. Apoi d sem nalul
de lupt. Soldaii nvlesc deodat din toate prile i
ocup repede zidul.
28 D um anii, nspim ntai de aceast m anevr nea
teptat, fiind alungai de pe zid i de pe tu rn u ri, s-au n
grm dit n pia i n locuri m ai deschise, cu gndul de
a face fro n t i a da o lupt hotrtoare n cazul c rom a
nii i vor ataca dintr-o anum it direcie. Cnd au vzut c
niciunul d intre soldaii notri nu coboar n tr-u n loc jos
i c ei, dim potriv, ocupaser to t zidul, s-au tem ut s nu
li se ia orice speran de a se retrag e i, aruncnd arm ele,
s-au repezit n tr-u n suflet spre m arginile oraului. Acolo,
unii, nghesuindu-se n faa porilor prea strim te, au fost
ucii de pedestraii notri, n tim p ce alii, care ieiser
pe poart, au fost om ori de clrei. Nim eni nu s-a gndit la prad. nd rjii de am intirea m celului de la Cenabum i de m unca obositoare de la asediu, rom anii nu
au c ru a t nici pe btrni, nici pe femei, nici pe copii. n
tr-u n cuvnt, din totalul de aproape 40 000 de oameni,
num ai 800 (cei care fugiser din ora cnd au auzit pri
mele strigte ale rom anilor) au ajuns teferi la V ercingetorix. Acesta, tem ndu-se ca nu cum va sosirea lor n
m as i com ptim irea general pe care a r fi trezit-o s

252

CAESAR

provoace vreo revolt n tabr, i-a p rim it abia noaptea


trziu, n tcere. Avusese grij s aeze pe drum , departe
de tabr, pe oam enii si de ncredere i pe fruntaii tri
burilor, ca s separe pe fugari i s-i duc la ai lor, n
acea p a rte a taberei care fusese dat fiecrui trib la n
ceputul rzboiului.
29 A doua zi a convocat consiliul de rzboi, i-a lini
tit oamenii i i-a ndem nat s nu-i piard ctui de p u
in curaju l i s nu se tu lb u re din cauza unei ntm plri
nefericite: Rom anii n -au nvins dato rit vitejiei lor i
nici pe cm pul de lupt, ci prin tr-o tehnic i a rt a ase
diului, pe eare noi gallii nu le-am cunoscut. Cei care se
ateapt s aib num ai succese n rzboaie se nal. Eu
n-am fost niciodat de prere s aprm A varicum , de
asta sntei m arto ri voi niv. N enorocirea se datorete
lipsei de prevedere a biturigilor i ngduinei prea m ari
a celorlali fa de ei. Totui, voi tm dui repede aceast
ran p rin izbnzi i m ai m ari. Cci p rin grija m ea voi uni
acele trib u ri care pn acum au stat desprite de ceilali
galii i voi face ca n toat G allia s nu existe dect o
singur voin, creia om enirea ntreag s n u -i poat re
zista; aproape am i atins acest el. Acum a r fi bine
dac v-a putea convinge, n interesul salvrii tu tu ro r, s
n trii tabra, p e n tru a putea susine m ai uor atacurile
neateptate ale dum anilor". 30*
30 Acest discurs a plcut gallilor, m ai ales c V ercingetorix nsui nu-i pierduse curajul dup o nenoro
cire a tt de m are, nici nu se ascunsese i nu fugise de p ri
virile m ulim ii. Acum aveau o p rere i m ai bun despre
pru d en a i pu terea lui de a prevedea totul, deoarece,
atunci end lucrurile stteau b'ne, propusese m ai nti s
se dea foc cetii A varicum , apoi s fie prsit. Astfel,
n tim p ce auto ritatea altor conductori sczuse din cauza
nfrngerilor,
dim potriv prestigiul lui V ercingetorix
cretea din zi n zi dup nenorocirea suferit. n acelai
tim p, asigurrile sale trezeau sperana c i alte triburi
vor in tra n alian. Atunci, p en tru prim a dat, s-au
apucat gallii36 s-i ntreasc tabra; a tta p u tere a avut
discursul lui V ercingetorix asupra acestor oameni ne-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

253

obinuii cu m unca, incit au socotit c trebuie s fac tot


ce li se poruncea.
31 P o triv it fgduinei sale, V ercingetorix i ddea
toat silin s atrag i pe celelalte trib u ri n alian i
cuta s ctige, p rin d aru ri i fgduieli, pe fruntaii
lor. In acest scop alegea oam eni potrivii care, p rin dis
cursuri iscusite sau relaii de prietenie, puteau s ctige
foarte uor triburile. A re g rij s fie narm ai i m br
cai aceia care reuiser s fug dup cucerirea cetii
Avaricum ; de asem enea, p e n tru a com pleta num rul tr u
pelor care suferiser pierderi, poruncete trib u rilo r s-i
dea un anum it n u m r de soldai i fixeaz data la care
dorea s-i fie adui n tabr. D ordin s se recruteze i
s i se trim it toi arcaii, care erau foarte num eroi n
Gallia. P rin aceste m suri n ltu r repede pierderile sufe
rite la Avaricum .
n tim pul acesta, Teutom atus, fiul lui Ollovico, regele
nitiobrog lor, al crui ta t prim ise din p a rte a senatului
nostru titlu l de prieten", sosete la V ercingetorix m
preun cu un m are num r de clrei din trib u l su i
de m ercenari pe care i recrutase n A quitania.
32 Caesar a zbovit m ai m ulte zile la A varicum i,
gsind acolo o m are cantitate de g ru i de alte provizii,
a p u tu t s-i refac arm ata dup oboseala i lipsurile n
durate. Iarn a era pe sfrite i nsui anotim pul l n
dem na s porneasc la rzboi. Caesar hotrse s por
neasc m potriva dum anului pentru a-1 face s ias din
m latini i p duri sau p e n tru a-1 asedia, cnd sosesc la el
n calitate de soli fru n tai ai heduilor ca s-l roage s le
vin n a ju to r deoarece snt n tr-o situaie foarte grea.
Ei i spun c nc din vechim e exista obiceiul de a se
num i un singur m agistrat32*37 care s dein puterea regal
tim p de u n an; acum doi oam eni ocup aceast m agistra. tu r i fiecare din ei pretinde c a fost num it n m od le
gal. U nul d in tre acetia era Convictolitavis, u n tn r bogat
i de neam m are, cellalt Cotus, care se trgea dintr-o
fam ilie foarte veche i avea el nsui m are influen i
num eroase rude; fratele acestuia, Valetiacus, a exercitat
aceeai m ag istratu r anul trecu t. Tot trib u l este sub

254

CAESAR

arm e; senatul e m prit, ca i poporul i clientela celor


doi potrivnici. Dac aceste certuri continu, cele dou
p ri ale trib u lu i vor ajunge s se lupte n tre ele. De
pinde num ai de g rija i de auto ritatea lui Caesar ca acest
lucru s nu se ntm ple.
33 Caesar socotea c nu e n folosul su s nceteze
rzboiul i s piard din vedere pe dum an; totui, fiindc
tia ct de m ari neplceri se produc de obicei din cauza
discordiei, a gsit cu cale c trebuie s evite prim ejdia ca
un trib a tt de m are i de legat de poporul rom an i pe
care el nsui l sprijinise ntotdeauna i-l onorase cu tot
felul de privilegii s ajung la un rzboi civil, iar p a rti
dul m ai slab s cear a ju to r de la V ercingetorix. Deoa
rece legile heduilor n u ngduiau acelora care deineau
m ag istratu ra suprem s treac grania, a h o trt s plece
el nsui la hedui, ca s nu dea im presia c aduce vreo
tirb ire legilor rii, i a chem at la el la D eceia38 tot se
n a tu l i pe cei doi vrjm ai. A proape tot trib u l s-a adu
nat acolo. A flnd c o m n de oameni se adunase n tain
n alt loc i n alt m om ent dect ar fi tre b u it i l alesese
pe Cotus, c un frate proclam ase ales pe cellalt frate,
dei legile interziceau ca doi brb ai din aceeai fam ilie,
care erau am ndoi n via, s fie alei m agistrai i chiar
s fie prim ii n senat, Caesar a silit pe Cotus s depun
p u terea i a poruncit s-o ia Convictolitavis, care fusese
ales sub preedinia preoilor, potrivit obiceiului tribului,
n tim pul cnd nu funcionau m agistrai.
34 D up in terv en irea acestui decret, Caesar i-a n
dem nat pe hedui s evite nenelegerile i v rajb a i, lsnd toate celelalte treb u ri la o parte, s se preocupe
num ai de acest rzboi. Le-a spus s fie siguri de recom
pensele pe care le vor prim i de la el dup nfrngerea
Galii ei i le-a ceru t s-i trim it grabnic toat cavaleria i
10 000 de pedestrai, pe care i va aeza n diferite pos
tu ri ca s supravegheze aprovizionarea. Apoi i-a m p rit
arm ata n dou: p a tru legiuni le-a d at lui Labienus s le
duc n a ra senonilor, iar pe celelalte ase le-a dus el
nsui n a ra arvernilor, spre cetatea Gergovia, urm nd
cursul fluviului E laver39; tot lui Labienus i-a m ai ncre-

RZBOIUL GALLIC CARTEA A VII-A

255

d in a t i o p a rte din cavalerie, cealalt p a rte pstrnd-o


el. Cnd a a fla t aceasta, V ercingetorix a t ia t toate po
durile de pe Elaver i a nceput s nainteze pe m alul ce
llalt al fluviului.
35 Cele dou arm ate se aflau una n faa celeilalte i
taberele lo r erau aezate aproape fa n fa. Vercinge
torix pusese iscoade din loc n loc p e n tru ca nu cumva
rom anii s fac vreun pod i s-i treac trupele. Caesar
era ntr-o situaie foarte grea; se putea ntm pla s fie
in u t n loc de fluviu n cea m ai m are parte a verii, cci,
de obicei, E laver nu poate fi tre c u t p rin vad nainte de so
sirea toam nei. Ca s nu se ntm ple aa ceva, i-a aezat
tabra ntr-o regiune pduroas, n faa u n u ia d intre po
durile distruse de V ercingetorix, i a doua zi s-a ascuns
acolo cu dou legiuni. Ca de obicei, i-a trim is m ai de
p arte restu l trupelo r m preun cu toate bagajele, dup ce
a avut g rij s m part cteva cohorte n m ai m ulte de
taam ente, ca s dea im presia c n um rul legiunilor este
acelai. Le-a poruncit s nainteze ct vor putea m ai m ult.
Dup ctva tim p, cnd a socotit c tru p ele trebuie s fi
ajuns la tabr, a nceput s rep are podul pe vechii pi
loni, care aveau capetele de jos ntregi. Lucrarea a fost
repede term inat; dup ce Caesar i-a trecu t legiunile i
a ales un loc bun de tabr, a chem at napoi restul tru
pelor. Cnd V ercingetorix a aflat de trecerea fluviului, a
luat-o nainte n m ar forat, ca s nu fie constrns s
dea lupta fr voia lui.
36 De acolo Caesar a ajuns la Gergovia n cinci zile40.
Dup ce a dat o m ic lupt de cavalerie chiar n ziua so
sirii i a cercetat poziia oraului, care era aezat pe un
m unte foarte n alt41 i la care nu puteai ajunge dect cu
m are greu tate ind iferen t din ce direcie ai fi venit, Caesar
i-a p ierdut sperana s-l poat lua cu asalt i a ho trt
s nu nceap asediul m ai nainte de a fi asigurat apro
vizionarea.
In ceea ce l privete pe V ercingetorix, acesta i sta
bilise tab ra n apropierea cetii, pe m unte, i aezase
n ju ru l su, la distane mici, trupele diferitelor triburi,
grupate pe neam uri. P rivelitea pe care o oferea, dup ce
ocupase toate v rfu rile 42 acestui la n de m uni de pe care

256

CAESAR

p u tea fi observat, era ngrozitoare. n fiecare zi, n zori,


chem a la el pe fru n taii triburilor, pe care-i alesese in
consiliul su, fie p e n tru a delibera, fie p e n tru a aduce la
ndeplinire m surile luate. A proape c nu era zi n care
s nu pun la ncercare, p rin lupte de cavalerie, la care
participau i arcai, curajul i vitejia soldailor si.
n faa cetii, chiar la poalele m untelui, era o colin
foarte bine n t rit de la n a tu r i izolat din toate p r
ile43; se vedea c, dac soldaii notri a r fi ocupat-o, ar
fi tia t dum anilor o m are p a rte din ap i i-a r fi m pie
dicat s se duc fr g rij dup n u tre . Ins aceast po
ziie era ocupat de o garnizoan dum an destul de pu
ternic. Totui, n linitea nopii, Caesar a ieit din ta
b r i a alungat garnizoana m ai nainte ca aceasta s fi
p u tu t prim i ajutor din cetate; dup ce a ocupat poziia, a
lsat acolo dou legiuni. Apoi a u n it tab ra m are cu cea
m ic p rin tr-u n an dublu la t de 12 picioare44, ca s poat
um bla, la adpost de atacul n eatep tat al dum anilor, i
oam eni izolai.
37
n tim p ce n faa Gergoviei aveau loc aceste eve
nim ente, heduul Convictolitavis, cruia Caesar i ncre
dinase m ag istratu ra suprem aa cum am artat, este
ctigat cu bani de ctre arv ern i i in tr n legtur cu
d iv a tineri n fru n te a crora se afla Litaviccus i fraii
lui, care se trgeau din tr-o fam ilie foarte nsem nat. m
p arte cu ei banii prim ii de la arverni i i ndeam n
s-i aduc am inte c sn t oam eni liberi i c s-au ns
cut s comande. Le-a a r ta t c heduii snt singurul trib
care pune piedic victoriei sigure a gallilor; influ en a lor
oprete i celelalte trib u ri s se rscoale. Dac ns heduii
vor trece de p artea celorlali galii, rom anii nu vor mai
putea rezista n Gallia. El, Convictolitavis, a re oarecare
obligaii fa de Caesar, dei n-a o binut de la el dect
ceva foarte drept. P e n tru el e m ai nsem nat ns lib er
tatea comun. De ce s fac apel heduii la a rb itra ju l lui
Caesar, cnd este vorba de legile i de tradiiile lor, n loc
s apeleze rom anii la hedui? Tinerii au fost repede con
vini de cuvintele i de banii lui Convictolitavis i au de
clarat c vor lua conducerea rscoalei. C onspiratorii dis
cut m ijloacele de aducere la ndeplinire a planului lor,

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

257

cci nu sperau c-i vor puteau determ ina pe hedui s


nceap rscoala fr m otive ntem eiate. S-a h o t rt ca
Litaviccus s ia comanda celor 10 000 de oameni care u r
m au s fie trim ii lui Caesar n vederea rzboiului i s-i
duc la el, iar fraii si vor sosi m ai nainte la Caesar.
Stabilesc, de asem enea, i restu l planului de aciune.
38 Litaviccus prim ete com anda arm atei. Cnd era cam
la 30 000 de pai de Gergovia, i-a ad unat trupele pe ne
ateptate i le-a spus plngnd: ncotro m ergem , soldai?
Toat cavaleria i toat nobilim ea noastr au pierit; fru n
taii triburilor, Eporedorix i V iridom arus, acuzai de
tr d a re de ctre rom ani, au fost executai fr s li se
dea voie s se apere. U rm toarele fapte le vei afla din
gura celor care au scpat din m ijlocul m celului fugind,
cci pe mine, care m i-am p ierd u t fra ii i toate rudele,
durerea m m piedic s povestesc cele ce s-au ntm p la t. S n t adui aceia pe care i nvase ce s spun; ei
povestesc m ulim ii aceleai fapte pe care le povestise i
Litaviccus, i anum e: Clreii liedui au fost ucii sub
pretex tu l c ar fi in tra t n legtur cu arvernii, ei nii
au scpat din m ijlocul m celului ascunzndu-se n m uli
m ea de soldai. Heduii izbucnesc n strigte i l implor
pe Litaviccus s aib grij de ei. n tr-a d e v r spune
el vorbii ca i cnd acum a r fi tim p de deliberat i nu
a r fi nevoie s pornim spre Gergovia i s ne unim cu
arvernii. Oare putem s ne ndoim c, dup asem enea
crim , rom anii nu se vor grbi s ne om oare? Aadar,
dac m ai avem o frim de curaj n noi, s rzbunm
m oartea celor care au fost ucii a tt de m ielete i s-i
nim icim pe aceti tlh a ri! A rat apoi pe cetenii romani
care l nsoeau ncrezndu-se n protecia lui45, le ia o
m are cantitate de gru i-i ucide n chinuri groaznice,
Trim ite vestitori n toat ara heduilor, pe care i a
folosind aceeai m inciun despre m celrirea clreilor
i a fru n tailo r i i ndeam n s rzbune, ca i el, lovi
turile suferite.
39 H eduul Eporedorix, un tn r d intr-o fam ilie foarte
bun i cu m are putere n a ra sa, m preun cu V irido
m arus, care era de aceeai vrst cu el i se bucura de
17 - R zboiul gallic

258

CAESAR

tot a tta trecere, dar era de origine m ai um il i pe care


Caesar, la recom andaia lui Diviciacus, l ridicase d intr-o
situaie m odest la cele m ai m ari dem niti, in tra se r n
rn d u l cavalerilor/|6 i fuseser chem ai n m od special de
ctre Caesar. Eporedorix i V iridom arus se luptau n tre
ei p e n tru n tietate i, n cearta am in tit47 d intre cei doi
m agistrai, luptaser din toate pu terile u n u l p e n tru Convictolitavis, cellalt p e n tru Cotus. Eporedorix afl de
planul lui Litaviccus i l aduce la cunotin lui Caesar
pe la m iezul nopii. l roag pe C aesar s nu ngduie
ca trib u l heduilor s ren u n e la prietenia poporului ro
m an din cauza planurilor nesbuite ale unor tineri, cci,
n tr-ad ev r, aa se va ntm pla dac se vor uni cu du
m anii attea mii de oameni, fiindc nu se poate ca r u
dele acestora s nu se intereseze de soarta lor i trib u l
s-o considere un lucru de m ic im portan.
40
Aceste veti l-au nelinitit foarte m u lt pe Caesar,
cci totdeauna el s-a a r ta t foarte binevoitor fa de tri
bul heduilor. F r s m ai stea pe gnduri, scoate din ta
br patru legiuni uor echipate i toat cavaleria. n ase
m enea m prejurri, nici nu a mai fost tim p s restrng
tab ra48, deoarece izb'nda depindea de grab. Caesar las
pe legatul C. F ufius s pzeasc tab ra m preun cu dou
legiuni. D up ce a poruncit s fie arestai fraii lui L ita
viccus, a aflat c au fugit la dum ani cu p u in mai na
inte. ndeam n pe soldai s nu se sperie de g reutile
unui m ar im pus de m p reju rri; toi l urm eaz plini de
nflcrare. Dup ce strbate o distan de 25 000 de pai,
zrete coloana heduilor i trim ite cavaleria m potriva
lor, m piedicndu-i s mai nainteze; interzice ns tu tu
ro r soldailor s om oare pe cineva. Poruncete ca Epore
dorix i V iridom arus, pe care heduii i credeau m ori, s
se vre p rin tre clrei i s vorbeasc com patrioilor lor.
E poredorix i V iridom arus snt recunoscui i neltoria
lui Litaviccus este descoperit; heduii ntind m inile,
ara t c se supun i, aruncnd arm ele, cer s li se crue
viaa.
Litaviccus fuge la Gergovia m preun cu clienii si,
care, p o triv it obiceiurilor gallilor, a r svri o nelegiuire

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

259

dac i-ar prsi p atronul chiar i n situaiile cele mai


prim ejdioase.
41 Caesar trim ite vestitori la hedui ca s le aduc la
cunotin c, datorit lui, au fost lsai n via nite
oam eni pe care i-a r fi p u tu t om or p o triv it legilor rz
boiului. Apoi, dup ce a lsat arm ata s se odihneasc
trei ore n tim pul nopii, a plecat spre Gergovia. Cam pe
la jum tatea drum ului i ies n cale nite clrei trim ii
de Fabius i i spun ct de prim ejdioas a fost situaia la
Gergovia. i ara t c tab ra fusese atacat de tru p e pu
ternice; n tim p ce trupele obosite ale dum anilor erau
m ereu nlocuite cu altele odihnite, soldaii notri erau
istovii de luptele nentrerupte, deoarece din cauza n tin
derii m ari a taberei aceiai oam eni trebuiau s rm n
m ereu pe m eterez. M uli d in tre ai notri fuseser rn ii
de ploaia de sgei i de to t felul de arm e de aruncat;
m ainile de rzboi ne-au a ju ta t foarte m u lt s ie inem
piept. D up retragerea dum anilor, Fabius a astupat toate
porile n afar de dou, a pus p arap ete pe m eterez i
s-a preg tit p e n tru a doua zi n vederea unui atac asem
ntor. Cnd a aflat aceasta, Caesar a g rb it pasul i, dato
rit zelului soldailor, a sosit la tab r nainte de rs ri
tu l soarelui. 42*
42 n tim p ce la Gergovia se petreceau aceste fapte,
heduii prim esc cele dinii veti de la Litaviccus, dar nu-i
rezerv tim pul necesar p en tru a verifica exactitatea lor.
Unii erau m pini de lcomie, alii de m nie i nesoco
tin, cel m ai m are cusur nnscut al acestui neam, care
l face s ia d rept lucru sigur un zvon nentem eiat. Se
apuc s jefuiasc bunurile cetenilor rom ani, pe care
i om oar sau i duc n sclavie. Convictolitavis sprijin
m icarea pornit i m pin"e poporul la nebunie, pentru
ca, o dat ce va fi svrit crim a, s-i fie ruine s-i
revin din rtcire. Pe trib u n u l m ilitar M. A ristius, care
era n drum spre legiune, l scot cu fo ra din oraul
Cavillonum''*9, dndu-i cuvntul de onoare c nu i se va
ntm pla nimic. La fel procedeaz cu aceia care se sta
biliser acolo p e n tru a face nego. ns a b :a plecaser
rom anii, c heduii i atac i le iau toate bagajele; ntm -

260

CAESAR

pinnd rezisten din p artea lor, i asediaz o zi i o


noapte. n urm a p ierderilor foarte m ari suferite de am
bele pri, heduii cheam la arm e o m ulim e m ai m are
de oameni.
43 n tim pul acesta se rspndete vestea c toi soldaii
hedui50 snt n m inile lui Caesar. Atunci, heduii alearg
la A ristius i i ara t c totul s-a petrecu t fr tirea
conducerii; ordon s se fac cercetri n leg tu r cu
jafurile, confisc bu n u rile lui Litaviccus i ale frailor
lui i trim it soli la Caesar ca s se dezvinoveasc. Ei
iau aceste m suri ca s-i capete napoi oamenii, dar
ptai de crim i atrai de ctigurile dobndite prin ja
ful la care participaser m uli i tem ndu-se de pedeaps,
ncep s fac n tain planuri de rzboi i caut s atrag
prin solii i pe celelalte triburi. Dei Caesar i ddea
seam a de aceste uneltiri, totui se adreseaz solilor cu
cea m ai m are blndee i le spune c nu-i va judeca prea
aspru pe hedui din cauza nepriceperii i a uu rin ei m ul
im ii i nu se va a r ta m ai p uin binevoitor fa de ei.
ns, fiindc se atepta la o m icare m ai m are n Gallia,
ca s nu fie m p resu rat de toate triburile, se gndea cum
s se retrag de la Gergovia i s strng iari la un
loc toat arm ata, n aa fel nct plecarea sa, provocat
num ai de team a de rscoal, s n u sem ene cu o fug. 4*
44 n tim p ce se gndea la aceasta, i s-a p ru t c s-a
ivit prilejul de a duce lucrul la bun sfrit. Dup ce a
sosit n tab ra m ic51 p e n tru a inspecta lucrrile, a obser
vat c o colin, care era n m inile dum anilor, fusese
prsit de aprtori, n tim p ce n zilele trecute abia
putea fi zrit din m ulim ea de soldai. M irat, a ntrebat
pe dezertori (cci zilnic venea la el un m are num r de
dezertori) din ce cauz au p rsit gallii colina. Toi declar
ceea ce nsui Caesar aflase de la iscoade: Spinarea ace
lei coline e ra aproape neted, dar, acolo unde era in tra
rea n cealalt p arte a oraului, era ngust52 i acoperit
de pduri. Dum anii se tem eau m ult p en tru locul acela
i nu se ndoiau c, dac vor m ai pierde o colin dup
ce rom anii ocupaser deja una, vor fi ca i asediai, li se
va tia orice ieire i nu se vor m ai putea duce dup

RZBOIUL GALLIC.

CA R TEA

V II-A

26 ]

nutre. P e n tru a ntri aceast colin, V ercingetorix i


cheam toate trupele.
45 A flnd aceasta, Caesar trim ite acolo, la miezul
nopii, m ai m ulte escadroane de cavalerie crora le po
runcete s se m prtie n toate prile i s fac mai
m ult zgomot ca de obicei. In zorii zilei, d ordin s se
scoat afar din tab r un m are num r de anim ale de
povar, m ai ales catri, s li se ia sam arele, iar catrgiii
s-i pun coifurile i, lund n fiarea unor clrei,
s nconjure colinele. Le mai d civa clrei, care tre
buiau s colinde pn departe p e n tru a nela pe du
mani, apoi le poruncete s se adune tot n in u tu l acela
dup ce vor fi fcut un lung ocol. Toate aceste m icri
erau observate de departe din cetate, cci din Gergovia
se putea vedea n tabr; totui, de la o distan a tt de
m are nu se putea distinge bine ceea ce se petrecea n
realitate.
Caesar trim ite o legiune pe aceleai coline i, dup
o scurt naintare, o aaz n tr-u n loc jos i o ascunde
n pduri. B nuiala gallilor crete; ei i aduc acolo toate
trupele p en tru a face ntrito ri.
Vznd tab ra dum anilor goal, Caesar i trece sol
daii, n grupuri, din tab ra m are n cea mic, dup ce
i-au acoperit podoabele53 i au ascuns steagurile ca s
nu fie observai din cetate. D instruciunile necesare
legailor pe care i pusese n fru n tea fiecrei legiuni. n
prim ul rnd, i sftuiete s-i in n fru pe soldai, ca
nu cum va s nainteze prea m ult din dorina de a lupta
sau din sperana de a lua prad; le explic ce neajunsuri
avea terenul nereg u lat i le ara t c num ai prin tr-o
aciune rapid pot fi n ltu rate aceste neajunsuri, c este
vorba doar de a folosi un prilej bun, nu de a da lupta".
Dup aceste lm uriri d sem nalul i, n acelai tim p, tr i
m ite pe hedui pe u n a lt urcu, la dreapta. 46
46 n lim e dreapt, fr cotituri, zidul cetii se afla
la o distan de 1 200 de pai5,1 de cm pie i de locul
unde ncepea urcuul; dar ocolul fcut p en tru a uura
urcuul lungea drum ul. Cam pe la m ijlocul colinei i n
lungul ei, u rm nd configuraia terenului, gallii construi-

262

CAESAR

ser din bolovani m ari u n zid nalt de 6 picioare p entru


a opri atacul soldailor notri; toat p artea inferioar a
colinei o lsaser liber, iar p a rte a superioar o acoperiser pn la zidul cetii cu tabere aezate foarte aproape
una de cealalt55. La u n sem nal dat, soldaii sosesc repede
la zidul ridicat de galii, l trec i ocup trei tabere a tt
de repede, nct Teutom atus, regele nitiobrogilor, a fost
lu at prin surprindere din cort n tim p ce se odihnea, pe
ju m tate dezbrcat, i abia a p u tu t scpa pe u n cal rn it
din m inile soldailor venii dup prad.
47
Deoarece realizase ceea ce i propusese, Caesar
a poruncit s se sune retrag erea i a ordonat legiunii a
X-a, pe care o avea cu el, s se opreasc. Soldaii din
celelalte legiuni nu au auzit sunetul trom petei, fiindc
se aflau dincolo de o vale destul de m are. Cu toate aces
tea, trib u n ii m ilitari i legaii se str d u ;au s-i in pe
loc, p o triv it instruciunilor lui Caesar. m pini ns de
sp eran a n tr-o izbnd uoar i a a i de fuga dum a
nilor i de am intirea victoriilor de m ai nainte, au socotit
c nu exist greutate pe care s n-o poat infringe da
to rit vitejiei lor; de aceea nu au ncetat u rm rirea mai
nainte de a fi ajuns la zidul i la porile cetii. A tunci
au izbucnit strigte din toate prile; gallii care erau mai
departe s-au speriat de larm a aceasta neateptat, deoa
rece credeau c dum anii in traser pe pori i au ieit
repede din cetate. Fem eile aruncau de pe zid vem inte
i argintrie i, aplecndu-se peste zid cu pieptul desco
p erit i cu m inile ntinse, im plorau pe rom ani s le crue
i s nu le ucid pe ele i pe copiii lor, aa cum fcuser
la A varicum ; cteva i ddur drum ul de pe zid, inndu-se de m inile celor care rm seser sus i se predar
soldailor.
L. Fabius, centurion din legiunea a VIII-a, despre
care se tia c declarase n ziua aceea oam enilor si c
l adem eneau recom pensele prom ise la A varicum i c
nu va ngdui nim nui s se urce pe zid naintea sa, ia
cu el trei soldai din m anipulul56 su i, m pins de acetia,
se urc pe zid; apoi, la rn d u l su, i a ju t pe fiecare n
parte i i trage dup el pe zid.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

263

48 In tim pul acesta, gallii, care se adunaser la cel


lalt capt al oraului ca s fac unele n t ritu ri, aa cum
am a r ta t m ai sus, nelinitii la nceput de strigte i
apoi de tirile num eroase p o triv it crora cetatea a r fi
czut n m inile rom anilor, i-au trim is cavaleria nainte
i au pornit n grab ntr-acolo. Pe m sur ce soseau se
opreau la picioarele zidului i m reau num rul lu p tto
rilor. Dup ce s-a ad unat o m are m ulim e, femeile, care
cu puin nainte ntindeau de pe zid m inile spre romani,
au nceput s-i im plore pe ai lor i s le arate copiii
dup ce i-au despletit p ru l57, potrivit obiceiului gallic.
P e n tru rom ani, lupta nu era egal nici n ceea ce privete
poziia, nici n ceea ce privete n um rul soldailor; tot
odat, obosii de lungim ea drum ului i de d u rata luptei,
rezistaser cu greu atacurilor unor tru p e odihnite i n
tregi.
49 V znd c lu p ta se d pe un teren potrivnic nou,
c trupele dum anilor se nm uleau, de team p en tru ai
si, Caesar trim ite legatului T. Sextius, pe care l lsase
de paz n tab ra mic, ordinul de a scoate num aidect
cohortele i de a le aeza la poalele colinei, n aripa
dreap t a dum anilor, ca s-i sperie pe acetia i s-i
m piedice s ne urm reasc n caz c ai notri vor fi
alungai de pe poziie. Caesar nsui a n ain tat cu legiu
nile sale p um m ai departe de locul n care se oprise la
nceput i a a tep tat sfritul luptei. 50*
50 Se ddea o lu p t nverunat corp la corp, n care
dum anii se bizuiau pe poziia i pe n um rul lor, iar ai
notri pe vitejia lor; deodat din flancul nostru drept au
a p ru t heduii, pe care Caesar i trim isese din partea
dreapt pe a lt urcu p en tru a distrage aten ia dum ani
lor. D atorit asem nrii arm elor lor cu cele ale dum a
nilor, heduii au speriat foarte tare pe ai notri i, cu
toate c aveau um rul d rept gol, sem n convenional obi
nuit, totui, rom anii socoteau c nsui acest semn era un
te rtip folosit de dum ani p e n tru a-i nela. n acelai
tim p, centurionul L. Fabius i cei care se urcaser pe zid
m preun cu el au fost nconjurai, ucii i aruncai de
pe zid. M. Petronius, u n centurion din aceeai legiune,

264

CAESAR

ncercnd s sfrm e porile, a fost copleit de num rul


m are de dum ani i, nem aiavnd nici o ndejde de sc
pare, cci era num ai rni, s-a adresat astfel soldailor
si care l urm aser: Fiindc nu pot s m salvez m
preun cu voi, cel p u in voi avea g rij de viaa voastr,
cci v-am v rt n prim ejdie datorit dorinei m ele de
glorie. Folosii-v de p rileju l care vi se ofer i salvai-v . Zicnd acestea, s-a a ru n cat n m ijlocul dum a
nilor i a om orit doi d intre ei, iar pe ceilali i-a nde
p rta t de la poart. Soldaii si au ncercat s-i vin n
ajutor, dar el le-a spus: n zadar ncercai s m salvai:
am p ierdut m ult snge i puterile m prsesc. Plecai,
aadar, ct m ai este cu pu tin i ntoarcei-v la legiune4'.
P uin tim p dup aceea a czut luptnd i astfel i-a sal
vat soldaii.
51 Soldaii notri, ncolii de aproape din toate p r
ile, au fost alungai dup ce au p ierd u t 46 de centu
rioni. D ar legiunea a X-a, care ocupase un teren ceva
mai neted ca s poat veni n ajutor, i-a oprit pe gallii
care ne urm reau cu nverunare. Cohortele legiunii
a X III-a, care ieiser din tabra m ic sub com anda le
gatului T. S extius i ocupaser o nlim e, au sprijinit
la rn d u l lor legiunea a X-a. n d at ce legiunile au ajuns
pe cmpie, s-au aezat cu steagurile fa n fa cu du
m anii. V ercingetorix i-a retras tru p ele de la poalele
colinei n in teriorul fortificaiilor. In aceast zi am pier
d ut aproape 700 de oameni. 52*
52 A doua zi, Caesar i-a chem at trupele la o adu
nare i le-a m u strat p e n tru nechibzuina i nflcrarea
nem surat a lor, n tru c t au h o trt de capul lor pn
unde s nainteze i ce trebuie s fac, iar cnd s-a dat
sem nalul de retrag ere nu s-au op rit i n-au p u tu t fi
stpnii de trib u n ii m ilitari i de legai. Le-a a r ta t ce
nsem ntate avea teren u l accidentat, ce a sim it el nsui
la Avari cum, cnd, dei a surprins pe dum ani fr co
m andant i fr cavalerie, totui a re n u n a t la o victorie
sigur ca s n u sufere n lu p t nici o pierdere, orict de
mic, din cauza terenului nefavorabil. Pe ct adm ira
eroism ul lor, cci nici nlim ea m untelui, nici zidul ce-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

265

tii nu i-au p u tu t opri, pe atta trebuia s-i dojeneasc


p en tru indisciplina i ngm farea lor, fiindc i nchipuiser c se pricep m ai bine dect com andantul suprem
s obin victoria i s prevad sfritul luptei. El nu
cerea de la soldai m ai puin m odestie i disciplin
dect vitejie i eroism.
53 La aceast adunare, n ncheierea discursului, i-a
m brbtat soldaii, spunndu-le s nu se descurajeze din
cauza aceasta i s nu pun pe seam a vitejiei dum anilor
un insucces care se datora num ai terenului nefavorabil.
Deoarece nu-i schim base h otrrea de a pleca, i-a scos
legiunile din tab r i a aezat linia de lupt pe un teren
favorabil. Fiindc V ercingetorix continua s rm n n
interiorul fortificaiilor i nu cobora n cmpie, Caesar
i-a adus arm ata napoi n tabr, dup o mic lupt de
cavalerie n care a ieit victorios. A doua zi a fcut
acelai lucru i, socotind c a fcut destul p entru a mic-'
ora tru fia gallilor i a ncuraja pe soldai, a plecat la
hedui. Nici atunci dum anii nu au ndrznit s ne u rm
reasc. A treia zi Caesar a ajuns la fluviul Elaver, a
rep a ra t podurile i i-a tre c u t a rm ata peste fluviu. 54*
54 Acolo i-au ieit n ntm pinare heduii V iridom arus
i Eporedorix, care l-au inform at c Litaviccus plecase
cu toat cavaleria ca s ae pe hedui i i-au spus c
este nevoie s plece ei nii m ai nainte p en tru a ine
trib u l n ascultare. Dei cunotea acum, din m ulte m pre
ju rri, perfidia heduilor i socotea c plecarea lor va
grbi trd area tribului, totui Caesar nu a gsit cu cale
c trebuie s-i rein, ca s nu dea im presia c-i jig
nete sau s lase s se bnuiasc c i este team . La
plecare, le-a a r ta t pe scurt recunotina pe care i-o
datorau heduii: le-a am intit n ce situaie um il i-a gsit:
ngrm dii n ceti, deposedai de pm nturi, lipsii de
orice fel de mijloace, obligai s plteasc tribut, constrni n chipul cel m ai um ilitor s dea ostatici. Le art
ce situaie nfloritoare le-a creat; nu num ai c au revenit
la starea lor de m ai nainte, ci au i depit pu terea i
in fluena de care s-au b u cu rat vreodat. Dup ce i-a

266

CAESAR

nsrcinat s comunice acestea celorlali hedui, i-a lsat


s plece.
55 N oviodunum 58 era o cetate a heduilor aezat pe
m alurile fluviului Liger, ntr-o poziie favorabil. Aici
strnsese Caesar toi ostaticii din Gallia, griul, banii a r
m atei, precum i o m are parte din bagajele sale i ale
arm atei, aici trim isese u n m are num r de cai pe care i
cum prase n Italia i Spania n vederea acestui rzboi.
Cnd E poredorix i V iridom arus au sosit acolo, au aflat
n ce situaie se afla trib u l heduilor: Litaviccus fusese
p rim it de hedui la B ibracte, oraul lor cel m ai im portant,
iar Convictolitavis, m agistratul suprem , i o m are parte
din senat veniser la el; la V ercingetorix fuseser trim ii
soli n num ele trib u lu i ca s ncheie cu el u n tra ta t de
pace i prietenie. A tunci, Eporedorix i V iridom arus au
socotit c nu trebuie s scape un prilej a tt de potrivit.
A adar, dup ce au ucis garda din Noviodunum i pe
negustorii rom ani care se gseau acolo, i-au m prit
n tre ei banii i caii; pe ostaticii diferitelor trib u ri i-au
dus la B ibracte, la m agistratul suprem . O raului i-au dat
foc, ca s nu poat fi de vreun folos rom anilor, cci cre
deau c nu-1 vor putea pstra; to t grul pe care l-au
p u tu t lua n grab l-a u c ra t n corbii, ia r restu l l-au
aru n cat n fluviu sau n foc. Ei nii s-au apucat s
strng tru p e din in u tu rile vecine, s aeze strji pe m a
lurile Ligerului i s-i ara te cavaleria n toate prile
ca s produc spaim , spernd s poat tia n felul
acesta aprovizionarea rom anilor sau s-i constrng prin
foam ete s se ntoarc n Provincie. S p eran a lor era
n t rit de faptul c fluviul Liger crescuse n urm a to
pirii zpezilor, astfel nct p rea c este cu n ep u tin s
fie tre c u t prin vad.56*
56 A flnd aceasta, Caesar a socotit c trebuie s se
grbeasc, p e n tru ca, n caz c ar fi tre b u it s dea vreo
lu p t n tim pul construirii podurilor, aceast lu p t s
aib loc mai nainte ca dum anii s-i adune acolo trupe
prea num eroase. El nu putea s-i schim be planul i s-i
n d rep te paii spre Provincie, m ai ales c nim eni nu
socotea c aceast m icare a r fi fost atunci absolut nece-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

287

sar; ruinea, lipsa de dem nitate a unei asem enea m suri,


M unii Cevenni, care i tiau calea, i greu tile drum ului
l m piedicau s fac asta. Pe de alt parte, se tem ea
m ai ales p e n tru Labienus, care rm sese izolat i pentru
legiunile pe care le trim isese m preun cu el. Astfel,
dup ce a m ers zi i noapte n m ar forat, a ajuns la
Liger, m potriva tu tu ro r ateptrilor; apoi, dup ce cl
reii si au gsit un vad potrivit p e n tru acea m pre
ju ra re astfel nct num ai braele i um erii ieeau afar
din ap p e n tru a ine arm ele, i-a aezat cavaleria n
aa fel nct s nving curentul fluviului i, fiindc du
m anii s-au tu lb u ra t la nceput cnd ne-au vzut, i-a
p u tu t trece a rm ata fr s sufere vreo pierdere. Pe
ogoare a gsit gru i o m ulim e de vite, cu care i-a
aprovizionat arm ata; apoi a po rn it spre a ra senoniior.
57 In tim p ce n preajm a lui Caesar au loc cele po
vestite m ai sus, Labienu las la Agedincum , s pzeasc
bagajele, trupele de rezerv care sosiser din Italia i
pleac cu p a tru legiuni la Lutecia. A cesta este u n ora
al parisiilor, aezat pe o insul59 de pe fluviul Sequana.
Cnd dum anii au aflat c se apropie Labienus, s-au adu
n a t num eroase tru p e de la trib u rile vecine; comanda
suprem a fost ncredinat aulercului Camulogenus.
Acesta, dei era foarte btrn, totui a cptat aceast
dem nitate d atorit deosebitei sale experiene n a rta m i
litar. C bservnd o m latin n e n treru p t care se vrsa
n Sequana00 i care m piedica m u lt in tra re a n toat
regiunea, s-a stab ilit acolo i s-a h o trt s ne taie tre
cerea.58*
58 La nceput, Labienus a ncercat s m ping nainte
barcile, s um ple m latina cu lest i cu tot felul de
m ateriale, ca s-i fac drum . Cnd a vzut c este prea
greu s treac m latina, a ieit n tcere din tabr n
tim pul strjii a treia i, pornind pe drum ul pe care ve
nise, a ajuns la M etlosedum 61. A cesta este un ora al
senoniior aezat pe o insul de pe Sequana, aa cum am
spus ceva m ai nainte despre Lutecia. Labienus pune m na
pe vreo 50 de corbii, le leag repede unele de altele i
le ncarc cu soldai. Locuitorii oraului, d in tre care m uli

268

CAESAR

fuseser luai la rzboi, s-au speriat de aceast am enin


are neateptat i Labienus a ocupat oraul fr lupt.
D up ce a refcu t podulC2 pe care dum anii l distruse
ser zilele trecute, i trece arm ata pe m alul cellalt i
se n d reap t spre Lutecia, m ergnd de-a lungul fluviului.
A flnd aceasta de la cei care fugiser din M etlosedum,
dum anii poruncesc s se dea foc Luteciei i s se taie
podurile oraului, iar ei prsesc m latina i i aaz
tab ra pe m alul Sequanei, nspre Lutecia i n faa tabe
rei lui Labienus.
59 Se spunea c Caesar prsise Gergovia; um blau de
asem enea zvonuri despre trd area heduilor i reuita
rscoalei din toat Gallia. n convorbirile lor, gallii a fir
m au c lui Caesar i se tiase drum ul i trecerea peste
fluviul Liger i c, silit de lipsa de gru, pornise spre
Provincie. Cnd au aflat de trd area heduilor, bellovacii,
care nc dinainte se artaser necredincioi, fr s fi
fost ndem nai de cineva, au nceput s strng tru p e
i s se pregteasc pe fa de rzboi. Atunci, Labienus,
vznd cit de m ult s-a schim bat s itu a :a, a neles c tre
buie s ia alt hotrre; n loc s fac cuceriri i s-i
atace pe dum ani, se gpdea c era mai bine s-i aduc
arm ata teafr napoi la Agedincum . n tr-ad ev r, din tr-o
parte am eninau bellovacii, trib care se bucur n G allia
de cea m ai m are rep u taie n ceea ce privete vitejia, iar
de cealalt p arte se afla Camulogenus, cu arm ata gata
de lu p t i bine echipat; n afar de asta, un fluviu m are
desprea legiunile de trupele de rezerv63 i de bagaje,
n faa u nor g reu ti a tt de m ari care se iviser pe
neateptate, Labienus i ddu seam a c trebuie s g
seasc salvarea ntr-o h o trre curajoas. 60*
60 Spre sear a convocat un consiliu de rzboi i a
cerut s i se ndeplineasc ordinele cu grij i srguin.
ncredineaz fiecrui cavaler rom an cte o corabie din
acelea pe care le adusese de la M etlosedum i le ordon
s plece n linite dup stra ja ntia, s nam teze 4 000
de pai n josul fluviului i s-l atepte acolo. Las de
paz n tabr cinci cohorte pe care le socotea cele mai
slabe p e n tru lupt; poruncete celorlalte cinci cohorte din

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

260

aceeai legiune s plece la m iezul nopii cu toate baga


jele i s m earg n susul fluviului, fcnd larm m are.
Gsete i nite luntre, pe care le trim ite n aceeai di
recie, m inate de vsle cu m are zgomot. P u in m ai trziu,
iese el nsui, n tcere, cu trei legiuni i se ndreapt
spre locul unde poruncise corbiilor s acosteze.
61 D up ce a ajuns acolo, iscoadele dum anilor, care
fuseser aezate de-a lungul fluviului, snt luate prin
surprindere i nim icite de soldaii notri n tim pul unei
furtuni care izbucnise pe neateptate. Pedestrim ea i ca
valeria snt repede trecute pe cellalt m al sub comanda
cavalerilor rom ani, crora Labienus le ncredinase aceast
sarcin.
Spre ziu, dum anii afl c n tab ra rom an dom
nete o larm neobinuit, c o m are coloan de soldai
a pornit-o n susul fluviului, c tot n p artea aceea se
aude un zgomot de vsle i c, p u in m ai la vale, trec
soldai pe m alul cellalt cu corbiile. A uzind aceasta i
creznd c legiunile trec fluviul n trei locuri i c ro
m anii, nspim ntai de trd area heduilor, se pregtesc
s fug, dum anii i-au m p rit i ei trup ele n trei.
Dup ce au lsat o garnizoan n faa taberei i au trim is
un m ic detaam ent spre M etlosedum cu ordinul de a
nainta num ai n m sura n care vor nainta i corbiile,
i-au dus celelalte tru p e m potriva lui Labienus. 62
62 In zorii zilei, toate tru p ele noastre trecuser flu
viul i vedeau n faa lor linia dum an. Labienus i
ndeam n soldaii s-i aduc am inte de vechea lor v ite
jie i de luptele victorioase i s-i nchipuie c e de fa
nsui Caesar, sub conducerea cruia au nvins de attea
ori pe dum ani; apoi d sem nalul de lupt. n prim a cioc
nire, la aripa dreapt, unde se afla legiunea a V il-a, du
m anii snt respini i pui pe fug; la aripa sting, ocu
pat de legiunea a XH -a, dei dum anii din prim ele rnduri au czut strpuni de sulie, totui ceilali rezistau
cu n d rjire i nici u nul nu ddea de bn u it c a r vrea
s fug. nsui com andantul lor, Cam ulogenus, era lng
ei i i m brbta. Dar, n tim p ce victoria era nc nesi
gur, trib u n ii legiunii a V il-a aflnd ce se petrece la aripa

270

CAESAR

stng, i-au adus legiunea n spatele dum anilor i au


nceput atacul. Nici chiar atunci nu a dat napoi vreunul
d in tre dum ani, ci toi au fost nconjurai i ucii. Aceeai
soart a avut-o i Cam ulogenus. Ct despre cei care rm
seser de paz n faa taberei lui Labienus, acetia, au
zind c ncepuse lupta, au po rn it n aju to ru l tovarilor
lor i au ocupat colina, dar nu au p u tu t rezista atacului
vitejilor notri soldai. S -au am estecat p rin tre ceilali
galii care fugeau, iar aceia care nu s-au p u tu t ascunde
n pduri i n m uni au fost ucii de cavaleria noastr.
Dup aceast aciune, Labienus se napoiaz la Agedincum, unde fuseser lsate bagajele ntregii arm ate, dup
care sosete la Caesar cu toate trupele64.
63
Cnd s-a aflat de trd area heduilor, rzboiul s-a
ntins m ai m ult. Heduii au trim is solii n toate prile
i s-au str d u it s ctige trib u rile folosind toat influ
ena, au to ritatea i banii de care dispuneau. A vnd n
m inile lor pe ostaticii pe care Caesar i lsase la ei, i
sperie pe cei ovielnici, am eninndu-i cu m oartea. Cer
lui V ercingetorix s vin s discute m preun planul de
lupt. V ercingetorix consim te, iar ei p retind s li se n
credineze conducerea suprem a rzboiului. A ceast ce
rere d natere la nenelegere i atunci se convoac la
B ibracte o adunare general a Galliei. Acolo s-a adunat
o m ulim e de oam eni din toate prile. H otrrea este
lsat pe seam a voturilor m ulim ii; absolut toi sn t de
acord ca V ercingetorix s fie com andant suprem . La
aceast adunare nu au lu a t p arte rem ii, .lingonii i tre verii: rem ii i lingonii p e n tru c rm seser prieteni cu
rom anii, treverii p e n tru c se aflau prea departe i erau
am eninai de germ ani, m otiv p en tru care au stat deo
p a rte n tot tim pul rzboiului i nu au trim is a ju to r nici
uneia dintre cele dou pri.
Heduii sufereau foarte m ult din pricin c i-au pier
dut ntietatea, se plngeau de schim barea soartei i re
g retau buntatea lui Caesar fa de ei; totui, dup ce
ncepuse rzboiul, nu mai ndrzneau s urm eze a lt plan
dect acela pe care l puseser la cale m preun cu cei
lali galii. De nevoie, am biioii Eporedorix i Viridom arus se supun lui Vercingetorix.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

271

64 V ercingetorix cere celorlalte trib u ri s-i dea osta


tici i fixeaz ziua cnd treb u iau s-i predea. D ordin
s se adune repede acolo toi clreii, n num r de
15 000; spune c se va m ulum i cu pedestraii pe care i
avusese m ai nainte, c nu va ncerca norocul i nu va
da o lu p t regulat; ns, fiindc are o cavalerie num e
roas, i va fi foarte uor s taie rom anilor aprovizio
n area cu gru i s-i m piedice s ia nu tre. Gallii tre
buiau num ai s-i distrug cu snge rece grnele i s
dea foc caselor; ei tiu bine c p rin aceste sacrificii i
vor ctiga p e n tru totdeauna pu terea i libertatea. D up
ce ia aceste m suri, cere de la hedui i segusiavi, care
snt vecini cu Provincia, 10 000 de pedestrai; la acetia
mai adaug 800 de clrei. n fru n tea lor pune pe fra
tele lui Eporedorix, cruia i poruncete s atace pe allobrogi. Pe de a lt parte, trim ite pe gabali i satele vecine
ale arvernilor m potriva helvilor, ia r pe ru ten i i pe
cadurci i trim ite s devasteze a ra volcilor arecomici.
Aceasta nu-1 m piedic s ae n tain pe allobrogi p rin
vestitori i soli, cci spera c spiritele allobrogilor nu se
linitiser nc dup ultim ul rzboi. F ru n tailo r acestora
le prom ite bani, iar trib u lu i stpnirea ntregii Provincii. 65*
65 P e n tru a face fa tu tu ro r acestor prim ejdii a fost
p reg tit o arm at de aprare alctuit din 22 de co
horte, care fuseser recru tate de ctre legatul L. Caesar
chiar n Provincie i care se m potriveau dum anilor din
toate prile. Helvii se lu p t singuri cu vecinii lor i snt
nfrni; ei pierd pe C. Val. D om notaurus, fruntaul tri
bului, fiul lui Caburus, i pe m uli alii i snt mpini
napoi n ceti, n dosul zidurilor. Allobrom i i apr
hotarele cu m u lt g rij i srguin, aeznd num eroase
posturi de ap rare de-a lungul Ronului.
Fiindc tia c dum anii snt superiori n cavalerie i
fiindc nu putea prim i nici un fel de a ju to r din P ro
vincie sau din Italia deoarece toate drum urile erau tiate,
Caesar trim ite soli peste Rin, n G erm ania, la trib u rile
pe care le potolise n anii trecui i aduce de acolo cl
rei i pedestrai uor narm ai, obinuii s lupte p rin tre
clrei. La sosirea lor, fiindc nu aveau cai prea buni,
Caesar ia caii de ia tribunii m ilitari, de la ceilali cava-

272

CAESAR

Ieri rom ani i de la veteranii rechem ai65 i i d germ a


nilor.
66 In tim p ce se petreceau toate acestea, trupele du
m ane din a ra arvernilor i clreii pe care trebuia s-i
predea ntreaga Gallie se adun n n u m r m are. In tim p
ce Caesar trecea p rin a ra lingonilor, ndreptndu-se spre
sequani, ca s poat veni m ai uor n a ju to ru l Provinciei,
V ercingetorix i aaz trei tabere cam la 10 000 de pai
de rom ani. Convoac la consiliul de rzboi pe com an
danii cavaleriei i le declar: A sosit ceasul victoriei;
rom anii prsesc Gallia i fug n Provincie. Deocamdat
aceasta este de ajuns p e n tru a obine libertatea, dar pen
tru asigurarea pcii i a linitii n viitor este prea puin,
cci rom anii vor reveni cu trupe m ai num eroase i vor
continua rzboiul. De aceea trebuie s-i atacm n tim pul
m arului, cnd snt m povrai de bagaje. n caz c pe
destraii rom ani vor ncerca s dea a ju to r celor atacai,
i vor pierde tim pul i nu vor m ai putea s-i continue
drum ul; dac i vor prsi bagajele i se vor gndi num ai
s scape cu via ceea ce e m ai probabil , i vor
pierde n acelai tim p i m ijloacele de existen, i onoa
rea. Ct despre clreii rom anilor, p utei fi siguri c
nici unul d in tre ei nu va ndrzni m car s ias din
coloana de m ar. Ca s-i atacai cu m ai m u lt curaj, voi
ine toate trupele n faa taberei i voi vr spaim a n
dum ani". C lreii strig n tr-u n singur glas c trebuie
s fac cel m ai sfnt ju r m n t c nu va gsi vreun ad
post i nu va fi p rim it de copii, de prini, de soie acela
care nu va fi tre c u t clare de dou ori p rin tre rndurile
dum anilor. 67
67 P ropunerea a fost aprobat i toi au fost pui s
jure. A doua zi cavaleria este m p rit n trei corpuri;
dou se a ra t deodat la aripile trupelor noastre, iar
cel de-al treilea apare n faa coloanei i ncearc s-i
taie drum ul. A flnd aceasta, Caesar i m parte i el cava
leria n trei i i poruncete s porneasc m potriva du
m anilor. In acelai tim p se dau lupte n toate prile.
Coloana se oprete, bagajele snt aezate la m ijloc ntre
legiuni66. Ori de cte ori vedea c, n anum ite puncte.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

273

clreii notri ntm pin greu ti sau sn t ncolii prea


ru, Caesar ordona s se aeze arm ata n linie de lupt
i s dea atacul n acea parte; aceast m sur m piedica
pe dum ani s ne urm reasc i n trea curajul trupelor
noastre, dndu-le speran a c vor fi ajutate. n sfrit, la
dreapta, germ anii, care ocupaser o nlim e, alung de
acolo pe dum ani, i urm resc pe fugari pn la ru 67,
unde se aezase V ercingetorix cu trupele de pedestrai,
i om oar pe m uli d intre ei. Ceilali, observnd aceasta
i tem ndu-se s nu fie ncercuii, o iau la fug. Peste tot
e num ai mcel. Trei hedui d intre cei m ai nobili sn t
luai prizonieri i dui la Caesar: Cotus, com andantul
cavaleriei, care se certase cu Convictolitavis n ultim ele
alegeri, Cavarillus, care comandase trupele de pedestrai
dup trd area lui Litaviccus, i Eporedorix, sub condu
cerea cruia heduii se rzboiser cu sequanii nainte de
sosirea lui Caesar.
68 D up ce toat cavaleria gallilor a fost pus pe fug,
V ercingetorix, care i aezase trupele n faa taberei,
le-a retras im ediat i a pornit spre A lesia68, ora al m andubiilor09, poruncind totodat s se scoat repede baga
jele din tab r i s fie transportate n urm a lui. Caesar
i-a dus bagajele pe colina cea m ai apropiat i, dup ce
a lsat acolo de paz dou legiuni, l-a u rm rit pe du
m an n tot cursul zilei i a om ort aproape 3 000 de oa
m eni din ariergard; a doua zi i-a aezat tabra lng
Alesia. C ercetnd poziia oraului, a constatat c nu pu
tea fi luat cu asalt, d ar vznd, pe de alt parte, c du
m anii erau dem oralizai, deoarece cavaleria, partea arm a
tei pe care se bizuiau cel mai m ult, fusese nfrnt, i-a
chem at pe soldai la lucru i s-a apucat s construiasc
linii de m presurare n ju ru l oraului.
69 C etatea Alesia propriu-zis se afla pe v rfu l unei
coline, la m are nlim e70, astfel nct se vedea bine c
nu poate fi cucerit dect p rin tr-u n asediu. Poalele coli
nei erau u d ate din dou p ri de dou ru ri71. n faa
oraului se ntindea o cm pie lung de aproape 3 000 de
pai; n toate celelalte pri, oraul era nconjurat de
coline de aceeai nlim e, care se aflau la o distan
18 Rzboiul gallic

274

CAESAR

destul de m ic u n a de alta. La picioarele zidului, toat


coasta de r s rit a dealului era ocupat de trupele galiilor, care spaser un an i ridicaser un zid netencuit
nalt de 6 picioare. Liniile de m presurare construite de
rom ani aveau un perim etru de 10 000 de pai. T aberele72
erau aezate n tr-o poziie favorabil, unde m ai fuse
ser construite i 23 de redute. n tim pul zilei, n aceste
redute erau puse detaam ente care s m piedice izbuc
n irea unui atac neateptat; n tim pul nopii, aceleai re
dute erau ocupate de str ji i de garnizoane puternice.
70 n tim p ce lucrrile de m presurare erau n curs,
se d o lu p t de cavalerie pe cm pia despre care am spus
mai sus c se ntindea n tre dealuri pe o lungim e de
3 000 de pai. A m ndou p rile lupt cu cea mai m are
nverunare. Caesar trim ite pe germ ani n ajutorul cl
reilor notri care ddeau napoi i aaz legiunile n
faa taberei ca s m piedice un atac n eatep tat al pedestrim ii dum ane. S p rijin u l dat de legiuni renvie curajul
clreilor notri. D um anii snt pui pe fug; din cauz
c erau prea m uli i porile fcute n zid erau prea
strim te, se nghesuiau i se m piedicau unii pe alii. G er
m anii i urm resc cu nverunare pn la n tritu ri. Se
face un m are mcel. O p arte din dum ani i prsesc caii
i ncearc s treac an u l i s sar zidul. Caesar p orun
cete legiunilor pe care le aezase n faa valului s
nainteze puin. Gallii din spatele n t ritu rilo r se tu lb u r
tot a tt de m u lt ca i cei care o luaser la fug; nchipuindu-i c vor fi atacai num aidect, strig: La arm e!
la arm e !. Unii, nspim ntai, nvlesc n ora. V ereingetorix poruncete s se nchid porile, ca s nu rm n
tabra fr aprtori. D up ce au om ort un m are n u m r
de dum ani i au prins foarte m uli cai, germ anii s-au
retras. 71
71 Mai nainte ca rom anii s term ine lu crrile de
m presurare, V ercingetorix ia h o trrea s dea drum ul
cavaleriei n tim pul nopii. La plecare cere clreilor s
se duc fiecare la trib u l lui i s chem e la rzboi pe
to i aceia crora vrsta le ngduia s poarte arm e. Le
am intete ce a fcut p e n tru ei i i im plor s se gn-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

275

deasc la viaa lui i s nu-1 lase prad chinurilor la care


l vor supune dum anii dup ce a fcut atta pentru
libertatea comun. Le ara t c, dac nu vor fi destul de
energici, o dat cu ei vor pieri 80 000 de lupttori de
elit. D up socoteala lui crede c m ai are gru tocmai
pentru 30 de zile, dar, fcnd economie, ar putea s o
mai duc ctva tim p. D up ce le-a dat aceste in stru c
iuni, n tim pul strjii a doua, trim ite cavaleria n tcere
n locul unde lucrarea noastr nu era nc gata. D ordin
s i se aduc to t griul i fixeaz pedeapsa cu m oartea
pentru aceia care nu se vor supune. m parte fiecrui om
vitele pe care le aduseser m an dubii; poruncete s se
distribuie gru cu economie i tre p tat. Apoi aduce n a
poi n cetate toate trupele pe care le aezase n faa
cetii. D up ce a lu at aceste m suri, se pregtete de
rzboi i ateapt ajutoarele din partea Galliei.
72
A flnd acestea de la dezertori i prizonieri, Caesar
s-a apucat s fac urm toarele fortificaii. A spat un
an lat de 20 de picioare cu pereii perpendiculari, n
aa fel nct fundul anului avea o lim e egal cu dis
tana dintre m arginile de sus; toate celelalte n tri tu ri
le-a ridicat la o distan de 400 de picioare de an. Cci,
din cauz c fusese nevoit s cuprind o suprafa foarte
m are i nu putea s nconjure cu un cordon de soldai
ntreaga linie de fortificaii, se tem ea ca n u cum va n
tim pul nopii m ulim ea de dum ani s nvleasc pe
neateptate spre n t ritu ri sau, n tim pul zilei, s arunce
sulie asupra soldailor notri ocupai cu lucrrile.
In spaiul d intre an i restu l lu crrilo r a spat dou
an u ri late de 15 picioare i avnd am ndou aceeai
adncime; abtnd cursul ru lu i73 a um p lu t cu ap anul
cel m ai apropiat de Alesia, care se afla n p rile m ai
lsate ale cmpiei. n spatele acestor an u ri a construit
o teras cu u n val nalt de 12 picioare74. La aceasta a
adugat u n parap et i creneluri, iar la punctele de leg
tu r d in tre p arap et i teras a pus tru n ch iu ri m ari cu
ram uri cu tot, ca s ntrzie urcarea dum anilor, i a
aezat tu rn u ri de ju r m p reju ru l ntregii lucrri, la o
d istan de 80 de picioare unul de altul.

276

CAESAR

73 n acelai tim p trebuia s se strng lem ne de con


strucii, s se fac provizii de g riu i s se ridice forti
ficaii a tt de m ari, cu toate c nu m ru l soldailor notri
sczuse n urm a plecrii acelora care se d eprtaser de
tab r ca s fac provizii. n afar de asta, gallii au
atacat n mai m ulte rn d u ri lucrrile noastre i au ncer
cat s ias cu fora din cetate pe m ai m ulte pori. Din
aceast cauz Caesar s-a gndit c trebuie s completeze
lucrrile de n t rire ca s poat ap ra n t ritu rile cu un
num r m ai mic de soldai. A stfel au fost tiate trunchiuri
de copaci cu ram uri foarte puternice, iar capetele ram u
rilor au fost cu rate de coji i ascuite la vrf. Apoi
s-au spat an u ri lungi, adinei de 5 picioare. T runchiu
rile e ra u nfipte n aceste an u ri i fixate n partea de
jos ca s nu poat fi smulse; num ai ram urile ieeau afar
din an. E rau cinci iru ri de tru n ch iu ri u n ite n tre ele
i cu ram urile m preunate. Cine in tra acolo se nepa
singur n vrfu rile ascuite ale parilor, pe care soldaii
i num eau c ip p f5. n ain tea acestor cippi, se spau n
linie oblic, n felul p tratelo r unei table de ah, nite
gropi adinei de trei picioare, care spre fund se strm tau
tot mai m ult. n aceste gropi se nfigeau pari rotunjii,
de grosim ea coapsei, cu v rfurile ascuite i clite n foc,
care nu ieeau afar din pmnt m ai m ult de p a tru degete.
In afar de asta, p e n tru a-i ntri i a-i fixa m ai bine,
fundul fiecrei gropi era um plut cu pm nt pn la nl
im ea de un picior i pm ntul era b tu t cu picioarele;
restu l gropii era acoperit cu crengi i m rcini p en tru a
ascunde cursele. S-au spat opt iruri de astfel de gropi,
la o distan de trei picioare u n u l de cellalt. Soldaii
ddeau num ele de lilium acestor iruri de gropi, din
cauz c sem nau cu un crin76. n faa gropilor erau
nfipi ru i lungi de u n picior, care aveau nite crlige
de fier i erau com plet acoperii de pm nt; terenul era
sem nat peste tot cu astfel de rui, crora soldaii le
spuneau ep i.74*
74 D up term in area acestor lucrri, Caesar a ales
locurile cele mai favorabile, n m sura n care i-o per
m itea configuraia terenului, i a construit o linie de
n t ritu ri care cuprindea o suprafa de 14 000 de pai i

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

277

era absolut la fel cu cea de m ai sus, doar c m ergea n


direcie opus, m potriva dum anilor din afar. Aceasta
p e n tru ca dum anii, orict de num eroi a r fi, s nu poat
ncercui garnizoanele de aprare, n caz c el ar pleca,
sau s-l constrng s ias din tab r i s se expun unei
prim ejdii. Poruncete tu tu ro r s se aprovizioneze cu nu
tre i gru p e n tru 30 de zile.
75 In tim p ce n faa Alesiei se executau aceste lu
crri, gallii in un sfat al cpeteniilor i hotrsc s nu
cheme la rzboi pe toi brbaii n stare s poarte arm e,
aa cum voia V ercingetorix, ci s cear de la fiecare trib
un anum it num r de oameni, p e n tru ca nu cumva, din
cauza unui am estec a u t de m are de oam eni, s nu m ai
poat m enine disciplina, deosebi tru p ele diferitelor tr i
buri i organiza aprovizionarea. De la hedui i clienii
lor, segusiavii, am bivareii77, aulercii brannovici i blannovii, cer 35 000 de oameni; tot atta cer de la arverni i
eleu tei78, cadurci, gabali, vellavi79, care triau de m ult
vrem e sub stpnirea arvernilor; de la sequani, senoni,
biturigi, santoni, ruteni, carnui iau cte 10 000 de oa
meni, de la bellovaci 10 000, de la pietoni, turoni, parisii
i helvei cte 8 000, de la am biani, m ediom atrici, petrocorii80, nervi, m orini, nitiobrogi cte 5 000; tot a tia de
la aulerci i cenomani; de la atreb ai 4 000; de la veliocassi, lexovii i aulercii eburovici iau cte 3 000 de oa
meni, de la rauraci i boii cte 1 000; de la toate neam u
rile care locuiesc pe rm ul oceanului i caie obinuiesc
s-i spun aremorici, i anum e coriosoliii, redonii, ambibarii, caleii, osismii, lenovicii i unellii, iau cu totul
20 000 de oameni. Num ai bellovacii nu i-au trim is num
ru l de ostai cerut, deoarece spuneau c vor p u rta rz
boi cu rom anii num ai pe socoteala lor i dup placul lor
i nu se vor supune ordinelor nim rui; totui, la rug
m intea lui Commius, avnd n vedere legturile de ospi
talitate cu el, au trim is i ei 2 000 de oameni. 76
76 Aa cum am a r ta t m ai sus, acest Commius l ser
vise pe Caesar cu credin i folos n B ritannia n anii
trecu i. P e n tru serviciile aduse, Caesar dduse ordin ca
trib u l lui Commius s fie scutit de dri, i lsase legile

278

CAESAR

i tradiiile lui i i pusese pe m orini sub stpnirea lui.


Cu toate acestea, a tt de puternic a fost dorina tu tu ro r
gallilor de a-i recuceri libertatea i de a-i redobndi
vechea glorie m ilitar, incit au u ita t i de binefacerile
prim ite, i de prietenie i i-au pus tot sufletul i toate
m ijloacele n slujba rzboiului. Au strns 8 000 de cl
rei i aproape 240 000 de pedestrai81, apoi au trecut
n revist i au n u m ra t toate aceste tru p e pe teritoriul
heduilor i au n u m it com andani. Com anda suprem a
fost ncredinat atreb atu lu i Commius, heduilor Viridom arus i E poredorix i arv ern u lu i V ercassivellaunus, v
ru l lui V ercingetorix. A cestora le-au dat ca ajutoare
delegai ai trib u rilo r, care urm au s form eze consiliul de
rzboi. Toi pleac spre Alesia plini de entuziasm i de
ncredere, cci nim eni n u credea c dum anii vor putea
n fru n ta m car privirile unei m ulim i a tt de m ari, mai
ales n situaia cnd erau nevoii s lupte pe dou fro n
turi, cci, pe de o parte, asediaii vo r nvli din cetate,
iar pe de alta tru p e num eroase de clrei i pedestrai
vor aprea din afar. 7
77
In tim pul acesta, asediaii de la Alesia convoac o
adunare i se sftuiesc cu privire la soarta lor, deoarece
trecuse ziua n care ateptau s le soseasc ajutoare de
la ai lor; rm seser f r g ru i n u tiau ce se petrece
la hedui. In adunare s-au exprim at m ai m ulte preri:
unii erau p en tru supunere, alii cereau s ncerce s ias
din asediu ct m ai erau nc n putere. Cred c nu tre
buie s trec sub tcere cuvntarea lui C ritognatus, din
cauza cruzim ii lui neobinuite i nelegiuite. Acesta se
nscuse n a ra arv ern ilo r d intr-o fam ilie m are i se
bucura de m ult autoritate. El a v o rb it astfel: Nu voi
spune nim ic despre p rerea acelora care dau num ele de
supunere sclaviei celei m ai ruinoase; socotesc c ace
tia nu trebuie considerai ceteni i nu trebuie chem ai
la consiliu. V reau s m ocup num ai de aceia care snt
p e n tru ieirea din m presurare; dup prerea voastr a
tu tu ro r, n propunerile acestora m ai dinuie am intirea
strvechii vitejii. Totui, faptul de a nu p u tea suporta
foam etea ctva tim p nu este o dovad de curaj, ci de
slbiciune. Se gsesc mai uor oameni care se expun de

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

279

b u n voie m orii dect aceia care suport cu rbdare


durerea. Totui, a fi de acord cu aceast propunere
(n tr-atta i respect pe aceia care au fcut-o) dac a
vedea c este vorba num ai de sacrificiul propriei noastre
viei; dar, cnd lum o hotrre, trebuie s inem seama
de ntreaga Gallie, pe care am chem at-o n aju to ru l nos
tru . Ce curaj credei c vor mai avea ceilali dup ce vor
fi p ierit n tr-u n singur loc 80 000 de oameni, ru d e de ale
noastre, de acelai snge cu noi i cnd se vor vedea
silii s lupte chiar pe cadavrele acestora? N u-i lipsii
de aju to ru l vostru pe nite oam eni care au dispreuit
prim ejdiile ca s v salveze, nu ngenuncheai i nu su
punei G allia unei robii venice din cauza prostiei i a
nesocotinei voastre sau a laitii! Sau, fiindc n-au
venit n ziua fixat, v ndoii de bun-credina i de
statornicia lor? Ce? C redei c num ai de plcere fac ex er
ciii rom anii n fiecare zi n n t ritu rile lor din afar?
Dac nu v putei convinge p rin veti c prietenii notri
se apropie, deoarece toate drum urile le sn t tiate, luai
de m artori chiar pe rom ani: m uncesc zi i noapte la ntritu ri fiindc se tem de sosirea aliailor notri. Care este,
aadar, sfatul m eu? S facem ceea ce au fcut strm oii
notri n rzboiul cu cim brii i teutonii, care nici nu se
poate com para cu acesta: alungai n ceti i ndurnd ace
eai foam ete ca i noi, i-au m en in u t viaa hrn:ndu-se cu
corpul acelora care deveniser nefolositori p e n tru rzboi
din cauza vrstei i nu s-au pred at dum anilor82. Chiar dac
nu am avea n faa noastr acest exem plu, totui a socoti
c ar fi foarte frum os s-l nscocim noi de dragul liber
tii i s-l transm item urm ailor. Cci ce asem nare exist
n tre acel rzboi i cel de acum? Cim brii au devastat Gallia
i au adus m are nenorocire pe pm ntul nostru, dar pn
la urm s-au retras83 i au plecat n alt parte: ne-au
lsat drepturile, legile, ogoarele, libertatea. Rom anii ns
ce cer sau ce vor? Ori de cte ori aud de un trib vestit, p u
ternic n rzboi, mpini de invidie, vo r s se stabileasc
pe ogoarele i n cetile lui i s-i im pun jugul unei
sclavii venice. Niciodat rzboaiele lor nu au avut alt
el. Dac nu tii ce s-a petrecut la popoarele ndepr
tate, uitai-v la aceast parte a Galliei vecine cu voi,
care a fost tran sfo rm at n provincie, prim ind alte drep-

280

CAESAR

tu ri i legi i, supus securilor rom ane, este striv it de o


sclavie venic.
78 Dup discuii se hotrte ca aceia care nu snt
buni de rzboi din cauza sntii sau a vrstei s p r
seasc cetatea, iar ceilali s ncerce totul m ai nainte
de a recurge la propunerea lui C ritognatus; totui, dac
situaia i va sili, dac ajutoarele vor ntrzia, m ai curnd
vor prim i aceast propunere dect s capituleze sau s
se supun condiiilor de pace ale dum anilor. M andubii,
care prim iser pe ceilali galii n cetatea lor, snt con
strni s prseasc cetatea m preun cu copiii i cu
soiile lor. A jungnd la fortificaiile rom anilor, i roag
stru ito r i cu lacrim i n ochi s-i prim easc n sclavie
i s le dea de m ncare. Caesar ns aezase posturi de
paz pe red u t i poruncete s n u fie prim ii.
79 n tim pul acesta, Commius i ceilali conductori
crora li se ncredinase com anda suprem sosesc cu toate
trupele lor n faa Alesiei i. dup ce ocup o colin din
afara l'n iilo r rom ane, se stabilesc la 1 000 de pai de
n t ritu rile noastre. A doua zi i scot cavaleria din tabr
i ocup toat cmpia, despre care am spus c se ntinde,
n lungim e, pe o d istan de 3 000 de pai; p uin m ai
departe i ascund tru p ele de pedestrai pe nite nl
im i84. Cm pia putea fi vzut din cetatea A les;a. Cnd
au vzut trupele de ajutor, asediaii alearg din toate
prile, se felicit unii pe alii i inim ile lor tresalt de
bucurie. Apoi i duc trupele mai nainte i le aaz n
faa cetii, acoper prim ul an cu lest sau l um plu cu
pmnt, p re ; tin d u -se astfel s ias din ncercuire i s
n fru n te toate prim ejdiile. 80
80 Caesar i-a aezat ntreaga arm at pe am ndou
liniile de n tritu ri, p en tru ca, atunci cnd va fi nevoie,
fiecare s se gseasc la postul lui i s-l tie unde este.
Apoi poruncete cavaleriei s ias din tab r i s n
ceap lupta.
Cmpia putea fi vzut din toate taberele care se aflau
de ju r m p reju r pe nlim i i toi soldaii priveau cu
aten ie i atep tau rezu ltatu l luptei. Galii vrser p rin tre

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

281

gru p u ri m ici de cavalerie arcai i pedestrai uor n a r


m ai, care s vin n ajutorul lu p ttorilor lor dac a r da
napoi i s in piept atacului clreilor notri. R nii
pe neateptate de aceti arcai i pedestrai, m uli dintre
ai notri prsesc lupta. Gallii, a tt cei care erau ncon
ju ra i de liniile noastre de fortificaie, cit i cei care le
veniser n ajutor, fiind convini de superioritatea tru
pelor lor i vznd c m ulim ea lor i copleise pe ai
notri, i ncurajeaz din toate prile lupttorii prin
strigte i urlete. Deoarece lu p ta se desfura sub ochii
tu tu ro r i nici un act de eroism sau de laitate nu putea
rm ne neobservat, dorina de glorie i team a de dezo
noare ndem nau la vitejie am ndou taberele.
L upta ncepuse la prnz i nu m ai era m ult pn la
apusul soarelui, dar nu se tia nc de partea cui va fi
victoria, pn cnd, n tr-u n punct, escadroanele de ger
m ani au atacat n rn d u ri strnse pe dum ani i i-au
respins; clreii au fost pui pe fug, ia r arcaii ncon
ju ra i i ucii. La rn d u l lor, clreii notri au nvlit
din celelalte pri, au u rm rit pe fugari pn la tabra
lor i nu le-au dat posibilitatea s-i refac rndurile.
Cei care ieiser din Alesia s-au rentors n cetate triti
i aproape f r nici o speran n victorie. 1*8
81
A tre c u t o zi; n tim pul acesta, gallii au fcut o
m are cantitate de lese, scri i cngi de fier. Apoi, pe la
m iezul nopii, ies n linite din tab r i se ndreapt
spre n t ritu rile noastre din cmpie. Deodat scot un stri
gt ca s dea de tire celor asediai n cetate c sosesc
i ncep s arunce lesele, s atace cu pratii, sgei i
pietre pe aprtorii notri de pe redut i n general s
fac tot ce era necesar n tr-u n asediu. n acelai tim p,
V ercingetorix, auzind strigtul, d sem nalul cu trom pete
i i scoate trupele din cetate.
Soldaii notri se ndreapt spre n t ritu ri i fiecare
i ocup locul care i fusese atrib u it zilele trecute; nspi
mnt i alung pe dum ani cu pratiile, pietrele i parii
ascuii pe care i aezaser pe redut. Din cauza n tu
nericului nu se mai vedea nim ic i am ndou prile au
suferit pierderi grele. M ainile de rzboi aruncau o ploaie
de sgei. n tim pul acesta, legaii M. A ntonius i C. Tre-

282

CAESAR

bonius, crora le revenise sarcina s apere acest punct,


trim iteau, acolo unde vedeau c ai notri snt la strm toare, rezerve pe care le aduceau din redutele aflate n
afara cm pului de lupt.
82 Ct tim p s-au aflat la oarecare distan de n trituri, gallii au fost superiori, d atorit m ulim ii sgeilor
lor; ns cnd s-au apropiat m ai m ult, se agau pe
neateptate n epii de fier sau cdeau n gropi i erau
strp u n i sau piereau lovii de suliele grele de asediu
aruncate de pe red u t i de pe tu rn u ri. P retu tin d en i sufe
riser pierderi grele, fr s fi p u tu t strpunge ntritu rile n v reu n punct. Cnd a nceput s se lum ineze de
ziu, s-au retras la ai lor, deoarece se tem eau s nu fie
nconjurai din flancul d rep t n caz c rom anii a r iei
din taberele aezate pe nlim i. A sediaii, n tim p ce
tran sp o rtau m aterialele pregtite de V ercingetorix n ve
derea ieirii din m presurare i cu um plerea prim elor
a n u ri83*, zbovind prea m u lt cu aducerea la ndeplinire
a acestor sarcini, au aflat c trupele de a ju to r se re trseser m ai nainte de a fi ajuns la n t ritu ri. Deoarece
nu au izbutit n ncercarea lor, s-au napoiat n cetate.
83 F iind respini de dou ori cu m ari pierderi, gallii
se sftuiesc ce s fac; cheam oam enii care cunoteau
in u tu rile i iau inform aii de la ei cu priv ire la poziia
taberelor de pe nlim i. La nord era un m unte86, pe care,
din cauza m rim ii lui, n u l-am p u tu t cuprinde n in te
riorul liniilor noastre de aprare; de aceea am fost nevoii
s aezm tab ra pe un teren cam potrivnic i uor
nclinat. T abra aceasta era ocupat de legaii C. A ntistius Reginus i C. C aninius Rebilus cu dou legiuni.
D up ce au cercetat in u tu rile cu aju to ru l iscoadelor,
com andanii dum anilor aleg din toat arm ata 60 000 de
oameni, care fceau p arte din trib u rile care se bucurau
de cel m ai m are renum e n p riv in a vitejiei. Stabilesc n
tain ce aciuni s n trep rin d i m odul n care urm au
s le aduc la ndeplinire; fixeaz atacul p e n tru ora prnzului. n fru n te a acestor tru p e pun pe unul din cei p atru
com andani, arv ern u l V ercassivellaunus, ru d a lui V ercin
getorix. V ercassivellaunus a ieit din tab r n tim pul

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

283

strjii nti; ajungnd la captul drum ului n zorii zilei,


s-a ascuns n spatele m untelui i a poruncit soldailor
s se odihneasc dup oboseala din tim pul nopii. Cnd
a v zu t c nu m ai e m u lt pn la am iaz, a po rn it spre
tab ra despre care am vo rb it m ai nainte. n acelai tim p,
cavaleria s-a apropiat de fortificaiile din cmpie, iar
celelalte trupe au nceput s se arate n faa taberei lor.
84 V ercingetorix, zrindu-i pe ai si de pe cetuia
Alesiei, iese din cetate; ia cu el lesele, prjinile, barcile
acoperite85*87, cngile i tot ceea ce pregtise p en tru ieirea
din m presurare. P retu tin d en i se dau lupte n acelai
tim p i se atac toate n t ritu rile rom ane; gallii nvlesc
n m as acolo unde li se pare c este punctul cel mai
slab. T rupele rom ane, p u in num eroase, se risipesc din
cauza n tinderii p rea m ari a liniilor de fortificaii i cu
greu pot ine piept n m ai m ulte locuri. Strigtele care
izbucnesc n spatele lor88 sperie m u lt pe soldaii notri,
p e n tru c vd c soarta lor depinde de salvarea altora;
oamenii se tu lb u r mai ales din cauza prim ejdiilor nev
zute.
85 Caesar, dup ce i-a ales o poziie bun, a u rm rit
tot ce se petrecea n fiecare punct i a trim is aju to r tru
pelor care erau n pericol.
A m ndou p rile considerau c a sosit m om entul n
care trebuie s dea lu p ta hotrtoare: gallii i pierdeau
orice speran n caz c nu reueau s strpung liniile
de fortificaie; rom anii sperau c vor scpa de toate neca
zurile dac vor iei biruitori.
Cea m ai m are prim ejdie era la n t ritu rile de pe nl
imi, unde am a r ta t c fusese trim is V ercassivellaunus.
P an ta neprielnic a teren u lu i avea o m are im portan.
Unii aruncau sulie, alii form aser o testudo i nain
tau; nencetat trupele obosite erau nlocuite cu altele
odihnite. Gallii aruncau to t felul de m ateriale n n t ri
tu rile noastre, ceea ce le-a d a t posibilitatea s se suie
pe m eterez, i acopereau cursele pe care rom anii le
ascunseser n pm nt. Soldaii notri n u m ai aveau arm e
i puterile i prsiser.

284

CAESAR

86 A flnd aceasta, Caesar trim ite pe Labienus cu ase


cohorte n aju to ru l celor care erau n prim ejdie; i po
runcete s-i ia cohortele de pe red u t i s fac o
ieire num ai la m are nevoie i n caz c nu va putea
rezista. Caesar nsui se duce ia ceilali ostai i-i n
deam n s nu se lase n frn i de oboseal; le arat c
roadele tu tu ro r luptelor de m ai nainte depind de ziua
i de ora aceasta.
Asediaii, pierznd ndejdea de a m ai putea strpunge
liniile de fortificaie din cmpie din cauza ntinderii lor,
ncearc s urce pe nlim i i aduc aici tot m aterialul
pe care l pregtiser n vederea atacului. Cu o ploaie
de sgei alung pe aprtorii de pe tu rn u ri, um plu an
u rile cu pm nt i pari i, cu a ju to ru l cngilor, fac o
sp rtu r n red u t i n parapet.
87 Caesar trim ite m ai nti pe tn ru l B rutus cu cteva
cohorte, apoi pe le ra tu l C. Fabius cu alte cohorte; n cele
din urm , cnd lu p ta devine mai nverunat, vine el
nsui n aju to r cu trupe proaspete. Dup ce restabilete
lupta i respinge pe dum ani, se n d reap t spre locul
unde l trim isese pe Labienus; ia p a tru cohorte din red u ta
cea mai apropiat i poruncete unei p ri din cavalerie
s-l urm eze, iar celeilalte p ri s nconjure n tritu rile
exterioare i s-i atace pe dum ani pe la spate.
Vznd c nici redutele, nici anurile nu puteau opri
nvala dum anilor, Labienus strnge 39 de cohorte, pe
care norocul i le scosese nainte din posturile apropiate,
i i comunic lui Caesar, p rin trim ii, ce consider el
c trebuie fcut.
88 Caesar grbete pasul ca s poat lua p arte la
lupt. Recunoscndu-1 dup culoarea m brcm intei pe
care obinuia s-o poarte n lu p t8889 i vznd escadroanele
de cavalerie i cohortele care l nsoeau potrivit ordinului
su (cci, de pe nlim i, se vedeau pantele pe care co
bora Caesar), dum anii ncep lupta. Din am ndou prile
izbucnete un strig t de lupt, cruia i rspunde alt
strig t de pe red u t i din toate n tritu rile. Soldaii no
tri ren u n la lnci i se lupt cu sbiile. Deodat, du
m anii zresc cavaleria noastr n spatele lor. Alte co-

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VII-A

285

horte se apropiau. A tunci dum anii o iau la fug, dar


cavaleria noastr le taie retragerea. A re loc un m are
mcel. Sedullus, com andantul i fru n tau l lem ovicilor
arem orici, este ucis; arv ern u l V ercassivellaunus este prins
de viu n tim p ce fu "ea; 74 de steaguri snt aduse la
Caesar. D intr-o arm at a tt de num eroas, num ai civa
scap teferi i se ntorc n tabr. Vznd din cetate m
celul i fuga tovarilor lor, asediaii pierd orice ndejde
de scpare i i retras? trunele de la n t ritu ri. Im ediat
ce au aflat aceasta, gallii din tru p e le de a ju to r prsesc
tabra. Dac soldaii notri nu a r fi fost obosii din cauza
ajutorului pe care au tre b u it s-l dea i a efortului din
tot tim pul zilei, a r fi p u tu t nim ici toat arm ata dum a
nilor. C avaleria trim is n u rm rirea gallilor ajunge a rie r
garda dum an pe la m iezul nopii; m uli dum ani snt
luai prizonieri sau ucii; ceilali fug i se m prtie pe
la trib u rile lor.
89 A doua zi V ercingetorix convoac adunarea i arat
c nu a n trep rin s acest rzboi n prop riu l su interes,
ci p e n tru lib ertatea com un; dar, fiindc trebuie s se
plece n faa soartei, el se pune la dispoziia lor, fie c
vor s-i m blnzeasc pe rom ani ucigndu-1, fie c vor
s-l predea viu. n legtur cu aceast chestiune snt
trim ii soli la Caesar. Caesar poruncete gallilor s p re
dea arm ele i s-i aduc naintea sa pe fruntaii trib u
rilor. Apoi ia loc n interiorul n tritu rilo r, n faa ta
berei; aici snt adui fruntaii; V ercingetorix este predat,
arm ele sn t aruncate la picioarele lui Caesar00. Caesar
pstreaz pe prizonierii bedui i arverni, ca s ncerce
s ctige din nou, cu ajutorul lor, trib u rile din care
fceau parte; pe ceilali i-a d ru it arm atei ca prad de
rzboi, cte u n u l de fiecare soldat. 90
90 D up aceasta, Caesar pleac n a ra heduilor, care
i se supun. Acolo, vin la el soli din p a rtea arvernilor,
care i fgduiesc c vor face tot ceea ce le va porunci.
Caesar le cere un m are n u m r de ostatici, apoi trim ite
legiunile n tab ra de iarn. napoiaz heduilor i a rv er
nilor cam 20 000 de prizonieri. Poruncete lui T. Labie
nus s plece cu dou legiuni i cavaleria n a ra sequa-

286

CAESAR

nilor i pune pe M. Sem pronius R utilus sub ordinele lui.


Pe legatul C. Fabius i pe L. M inucius Basilus cu dou
legiuni i stabilete n a ra rem ilor, p e n tru ca nu cum va
acetia s sufere v reu n neajuns din p artea vecinilor lor,
bellovacii. Pe C. A ntistius Reginus l trim ite la am bivarei, pe T. S extius la biturigi, pe C. Caninius Rebilus la
ru ten i, fiecare avnd cte o legiune. Pe Q. Tullius Cicero
i P. Sulpicius i ncartiruiete la Cavillo i Matisco91 n
a ra heduilor, pe fluviul A rar, ca s se ngrijeasc de apro
vizionare. El hotrte s ierneze la B ibracte.
ndat ce aceste evenim ente au fost cunoscute la Roma
n urm a scrisorilor lui Caesar, se n al rugciuni publice
de m ulu m ire tim p de 20 de zile.

CARTEA

A V III-A

PREFAA1

Constrns de rugm inile tale struitoare, Balbus2, de


oarece refuzurile m ele zilnice n u gseau o scuz n greu
tate a lucrrii, ci p reau o acoperire a lenei, am nceput
o m unc foarte grea: am n tre g it ceea ce lipsea din co
m entariile asupra rzboiului gallic, scrise de scum pul
nostru Caesar, i le-am legat de scrierile lui de m ai trziu3; am isp r v it i ultim a lui lucrare, rm as n eterm i
nat, povestind evenim entele de la rzboiul alexandrin
pn la m oartea lui Caesar i nu pn la sfritul rzboiu
lui civil, care n u tim cnd se va term in a4. Dac a r putea
s tie cititorii ct de greu m i-a fost s iau asupra m ea
aceast lucrare, a scpa m ai uor de nvinuirea de ne
pricepere i ngm fare, care mi s-a r p u tea aduce pentru
c m -am am estecat n scrierile lui Caesar. Cci toat lu
m ea tie c, pn acum, nici o oper, orict de ng rijit ar
fi fost scris, n-a atins elegana acestor com entarii. Ele
au fost publicate p e n tru ca nite evenim ente a tt de im
portante s nu rm n necunoscute de istorici, dar snt
a tt de apreciate de toi, nct se pare c nu a oferit, ci
m ai curnd a r p it istoricilor orice p u tin de a scrie.
Totui, adm iraia noastr p en tru aceste com entarii este
m ai m are dect a celorlali, cci, n tim p ce acetia cu
nosc num ai perfeciunea operei, noi m ai tim i cu cit
u u rin i ct de repede a scris-o Caesar. Fiindc el, n
afar de o m are u u rin de a scrie i de o desvrit
elegan a stilului, m ai era n zestrat i cu o adevrat
a rt de a-i explica inteniile. Eu nu am av u t nici m car
norocul de a participa la rzboiul alexandrin i la cel
african5. Aceste rzboaie ne snt cunoscute, n parte, din
convorbirile cu Caesar. Totui, u n a este s asculi poves
tirea unor fapte care ne farm ec p rin noutatea lor sau
19 Rzboiul gallic

290

CAESAR

ne um plu de adm iraie, i alta e s le asculi cu scopul


de a le reproduce apoi drept m rturie.
Dar, n tim p ce string toate m otivele de scuz cu p u
tin ca s nu fiu com parat cu Caesar, m expun, desi
gur, tocm ai nvinuirii de ngm fare, de vrem e ce cred c
poate cineva s m com pare cu Caesar. Fii sntos!
1 Toat G allia fusese n frn t. Din v ara trecu t6,
Caesar nu ncetase lupta nici o clip i dorea ca soldaii
s se odihneasc n tab ra de iarn dup a tta oboseal,
cnd ns vine tirea c mai m ulte trib u ri deodat nce
puser iari s fac planuri de rzboi i ncheiau n e
legeri n tre ele. A ceast com portare era explicat prin
cauze verosim ile: toi gallii tiau c nu a r putea rezista
rom anilor dac a r aduna trupe num eroase n tr-u n singur
loc; dac ns m ai m ulte trib u ri i-a r ataca n acelai tim p
n m ai m ulte puncte, rom anii nu a r avea destule a ju
toare din p artea aliailor, nici destul tim p, nici destule
m ijloace ca s poat face fa peste tot; nici un trib nu
treb u ia s se fereasc de neajunsuri dac, reinndu-i n
felul acesta pe dum ani, ar da p u tin celorlalte trib u ri
s-i redobndeasc libertatea.
2 Ca nu cum va aceast credin a gallilor s prind
rdcini, Caesar ncredineaz com anda taberei de iarn
quaestorului M. Antonius, iar el, nsoit de o escort de
cavaleri, pleac din Bibracte, n aju n u l calendelor lui
ian u arie7 i se duce la legiunea a X III-a, pe care o ae
zase n a ra biturigilor, n u departe de g ran ia cu heduii,
unde aduce i legiunea a X l-a, care era cea m ai aproape8.
Las dou cohorte s pzeasc bagajele i i duce restul
arm atei n in u tu rile cele m ai bogate ale biturigilor.
Acetia aveau u n terito riu ntins i m ulte ceti; de aceea
tab ra de iarn a unei singure legiuni n u i putuse m
piedica s se pregteasc de rzboi i s pun la cale
com ploturi. 3
3 La sosirea n eateptat a lui Caesar s-a n tm plat
ceea ce era firesc s se ntm ple unor oam eni care triau
risipii i nu erau pregtii: n tim p ce i cultivau lini
tii ogoarele sn t atacai de cavalerie m ai nainte de a se

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

291

fi p u tu t refugia n ceti. Caesar interzisese p rin tr-u n or


din s se m ai dea foc caselor sem nal obinuit p rin
care se a n u n a nvlirea dum anilor p e n tru a nu fi
lipsit de griu i de n u tre n caz c a r v rea s nainteze
m ai departe i ca nu cum va dum anii s se sperie la
vederea focului. Mai m ulte m ii de oam eni au fost luai
prizonieri, ceea ce a produs o m are spaim p rin tre biturigi; aceia care reuiser s scape de prim a nval a
rom anilor fugiser la trib u rile vecine, bizuindu-se pe le
gturile particu lare de ospitalitate sau pe aliana d in tre
triburi. n zadar: Caesar le iese nainte peste tot p rin
m aruri forate i nu d nici unui trib rgazul s se gndeasc la salvarea celorlali m ai nainte de a se gndi la
p ro p ria lor salvare; p rin aceste aciuni repezi i obliga
pe prieteni s rm n credincioi, iar pe cei ovielnici i
s'lea, p rin spaim , s prim easc pacea. n tr-o astfel de si
tuaie, biturigii, vz'nd c bunvoina lui Caesar le d
dea p u tin a s-i ctige din nou prietenia i c celelalte
trib u ri dduser ostatici i se supuseser fr s fi p ri
m it vreo pedeaps, au fcut i ei acelai lucru.
4. Ca rsp lat p e n tru m arile eforturi i rbdarea sol
dailor care au m uncit cu cel m ai m are zel n tim pul ier
nii i au m ers pe drum uri foarte grele pe un frig de ne
suportat, Caesar fgduiete cte 200 de sesteri9 fiecrui
soldat i cte 1 000 de sesteri fiecrui centurion d rep t
prad de rzboi. Apoi i trim ite legiunile n tab ra de
iarn i se rentoarce la B ibracte, dup o lips de 40 de
zile. Acolo, n tim p ce era ocupat cu judecile, biturigii
trim it soli la el ca s-i cear a ju to r m potriva carnuilor,
de care se plngeau c le-au declarat rzboi. A flnd
aceasta, cu toate c nu a s ta t m ai m u lt de 18 zile n ta
b ra de iarn, scoate legiunile a X lV -a i a V l-a din
tab ra de iarn de pe A rar, pe care le trim isese acolo
p e n tru a u u ra aprovizionarea cu gru, aa cum s-a a r ta t
n cartea p reced en t10. Astfel, pleac cu dou legiuni n
u rm rirea carnuilor.
5
Cnd a ajuns la dum ani zvonul c arm atele rom ane
se apropie, carnuii, am intindu-i de nenorocirea celor
lali, i prsesc satele i oraele, unde locuiau n nite

2 92

CAESAR

case mici, construite de nevoie, n grab, p en tru a petrece


iarn a cci cu ocazia ultim ei n frn g eri11 pierduser mai
m ulte orae i fug n toate prile.
Fiindc Caesar n u voia ca soldaii s sufere din cauza
anotim pului frig u ro s12, i aaz tabra n Cenabum , o ra
ul carnuilor, i i vr o parte din soldai n casele gallilor, iar cealalt p a rte n barcile care fuseser njghe
bate n grab p rin acoperirea corturilor cu paie. Totui,
trim ite cavaleria i trupele de pedestrai auxiliare peste
tot unde se spunea c se retrseser dum anii. i nu a
fost n zadar; cci de cele m ai m ulte ori ai notri s-au
ntors ncrcai cu prad. C arnuii, copleii de asprim ea
iernii, nspim ntai de prim ejdia care i am enina i alu n
gai din case, nu ndrzneau s poposeasc nicieri mai
m ult vrem e i nu puteau gsi adpost n p duri m po
triv a gerului aspru; dup ce au p ierd u t pe m uli dintre
ei, se m p r tie ,n diferite direcii pe la trib u rile vecine.
6
Caesar socotind c n m ijlocul anotim pului celui
m ai aspru este de ajuns dac m prtie g ru p u rile de du
m ani care se adunaser p e n tru a m piedica izbucnirea
unui rzboi i fiind convins, n m sura n care se putea
prevedea, c m ai nainte de sosirea verii n u putea izbucni
nici u n rzboi m are, trim ite pe C. Trebonius n tab ra
de iarn de la Cenabum m preun cu cele dou legiuni
pe care Caesar le avea cu el. Rem ii l ntiineaz prin
num eroase solii c bellovacii - care ntreceau n glorie
m ilitar pe galii i pe toi belgii, precum i trib u rile v e
cine cu ei , sub com anda bellovacului C orreus i a atrebatului Commius, recru tau tru p e i le adunau n tr-u n
singur loc ca s nvleasc n m as n a ra suessionilor,
pe care Caesar i pusese sub au toritatea rem ilor. De aceea,
socotea c era n joc n u num ai prestigiul, ci i salvarea
sa, dac se ntm pla vreo nenorocire unor aliai care i-au
ctigat attea m erite fa de republic; i cheam legiu
nea a X l-a din tab ra de iarn, scrie lui C. Fabius s
aduc n a ra suessionilor cele dou legiuni pe care le
avea cu el i cheam u n a d intre cele dou legiuni ale lui
L abienus13. Astfel, n m sura n care poziia prielnic a
taberei de iarn i necesitile rzboiului o ngduiau, im

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A


punea rn d pe rn d legiunilor povara expediiilor,
tim p ce el nsui era venic ocupat.

293

7 D up ce a strns aceste tru p e pornete m potriva


bellovacilor, i aaz tab ra pe terito riu l lor i trim ite
n toate p rile escadroane de cavalerie ca s ia civa
prizonieri de la care s afle planurile dum anilor. C l
reii i ndeplinesc sarcina i raporteaz lui Caesar c nu
au gsit dect civa oam eni n case i c acetia nu r
m seser ca s cultive ogoarele, cci toate locurile fuse
ser evacuate cu grij, ci fuseser trim ii s spioneze. ntrebndu-i pe prizonieri unde se gsete grosul arm atei
bellovacilor i ce p lanuri aveau, Caesar afl urm toarele:
toi bellovacii care erau n stare s poarte arm ele se
adunaser n tr-u n singur loc, m preun cu am bianii, aulercii, caleii, veliocassii, atrebaii. i aleseser p e n tru ta
br un loc nalt, n m ijlocul unei p duri nconjurate de
o m latin 1''*, i i duseser toate bagajele n pdurile
m ai n d ep rta te 14. F ru n taii care aa se r la rzboi erau
num eroi, dar m ulim ea asculta m ai ales de Correus.
fiindc tia c u rte de m oarte poporul rom an.
Cu cteva zile m ai nainte, a tre b atu l Commius p r
sise tab ra ca s aduc ajutoare de la germ anii care lo
cuiau aproape15 i care e ra u foarte num eroi. Cu consimm ntul tu tu ro r fruntailor i p o triv it dorinei puternice
a poporului, bellovacii hotrser s nceap lu p ta n caz
c Caesar va sosi cu tre i legiuni, dup cum se vorbea,
p en tru c nu cum va s fie silii m ai trziu s lupte m
potriva ntregii arm ate rom ane n condiii m ai grele. Dac
Caesar va aduce tru p e num eroase, ei vor rm ne n locul
pe care l aleseser, d ar vor aeza curse i i vo r m pie
dica pe rom ani s strng nutre, care era p uin din cauza
anotim pului i se afla n locuri diferite; nu-i va lsa s
se aprovizioneze nici cu gru i cu alte lu cru ri necesare.
8 Cnd a aflat aceste tiri, n t rite de m ai m uli m ar
tori, socotind c planurile dum anilor care i fuseser
expuse de ctre prizonieri snt pline de prevedere i de
p arte de nesocotina barbarilor, Caesar a socotit c tre^
buie s fac to t ce i st n p u tin p e n tru ca dumanii,
dispreuind n u m ru l m ic al soldailor si, s nceap

294

CAESAR

lu p ta m ai devrem e. Avea cu el legiunile cele m ai vechi,


de o ra r vitejie, i anum e a V il-a, a V III-a i a IX -a;
o avea i pe a X l-a, care ddea m ari sperane i era
form at din rzboinici de elit, dar care totui dup un
serviciu de 8 ani, nu ctigase aceeai faim de ex p erien
i vitejie n com paraie cu celelalte legiuni. Convoac un
consiliu de rzboi n care povestete to t ce a aflat i i
ncurajeaz oam enii. Ca s ncerce s-i atrag pe dum ani
n lupt, le a ra t num ai trei legiuni i stabilete u rm
toarea ordine de m ar: legiunile a V il-a, a V III-a i a
IX -a m ergeau naintea tu tu ro r bagajelor, urm a apoi con
voiul de bagaje, care, dei cuprindea toate bagajele, era
totui destul de mic, aa cum se obinuiete n expediii;
legiunea a X l-a ncheia coloana, p e n tru ca dum anii s
n u poat vedea m ai m ulte trupe dect se ateptau. n felul
acesta, Caesar form eaz aproape un p tra t16 i i aduce
a rm ata n faa ochilor dum anilor m ai repede dect se
ateptau ei.
9
Cnd gallii, ale cror h o trri pline de ncredere fu
seser aduse la cunotina lui Caesar, au v zu t deodat
c legiunile se apropiau cu pas sigur i n ordine
de lupt, s-au m ulu m it s-i aeze trupele n faa ta
berei fr s prseasc nlim ea; au fcut aceasta fie
din cauza prim ejdiei pe care o prezenta lupta, fie din
cauza sosirii noastre neateptate, fie c voiau s vad ce
ho trre vom lua. Cu toate c dorea s dea lupta, Caesar,
surprins de m ulim ea a tt de m are a dum anilor, de care
l desprea o vale m ai m ult adnc dect larg, i aaz
tab ra n faa taberei dum ane. Poruncete s se n t
reasc tab ra cu u n val nalt de 12 picioare i s se r i
dice peste el u n m ic p arap et pe m sura nlim ii valu
lui; poruncete de asem enea s se sape dou anuri
avnd fiecare o lim e de 15 picioare i cu pereii v e rti
cali, s se ridice m ulte tu rn u ri cu 3 etaje, care s fie
legate n tre ele p rin poduri de scnduri, cu latu rile ex te
rioare ap rate de parapete fcute din nuiele mplet'lte. n
felul acesta, tab ra era a p ra t de dum ani p rin tr-u n
an dublu i p rin dou iruri de lupttori; lupttorii
d in tr-u n u l din iru ri puteau s arunce sulie de pe po
d uri cu m ai m u lt ndrzneal i la distan m ai m are.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

295

deoarece se aflau m ai n siguran la nlim e, iar cel


lalt ir, care se afla chiar pe p a ra p e t i m ai aproape de
dum ani, era a p ra t de pod m potriva sulielor care c
deau de sus. A p revzut porile cu canaturi i turnuri.
10 Aceste n t ritu ri aveau un dublu scop. Caesar
spera c proporiile lucrrilor i team a sa ap aren t vor
m ri ncrederea dum anilor; pe de alt parte, datorit
ntritu rilo r, tab ra putea fi a p ra t i cu tru p e puin
num eroase atunci cnd eram nevoii s m ergem pn de
p a rte dup n u tre i gru. n tim pul acesta, de o parte
i de alta naintau adesea n g ru p u ri mici, care se hru ia u n tre cele dou tabere, fr s treac m latina. To
tui, uneori, trupele noastre auxiliare, form ate din galii
i germ ani, treceau m latina i u rm reau pe dum ani cu
n verunare sau dum anii, la rn d u l lor, treceau m latina
i ne goneau pn departe. n afar de asta, deoarece n
fiecare zi ai notri plecau dup n u tre, se ntm pla ca
soldaii care um blau m prtiai dup n u tre s fie n
cercuii n locuri pline de obstacole, lucru firesc deoarece
treb u ia s cutm n u tre n ham bare izolate i risipite.
Dei aceste a tacu ri n u ne p ricin u iau dect p ierderi ne
nsem nate de vite i sclavi, totui a a u gndurile nebu
neti ale barbarilor, cu a tt m ai m u lt cu ct Commius,
despre care am a r ta t c plecase s aduc ajutoare de la
germ ani, sosise cu cavaleria. Dei clreii nu erau mai
m uli de 500, totui b arbarii se fleau grozav n urm a
sosirii germ anilor.
11 Cnd Caesar a vzut c dum anii stteau de mai
m ulte zile n tab ra ap rat de m latin i de poziia ei,
c aceasta nu putea fi luat cu asalt dect prin tr-o lupt
ucigtoare i c nu putea fi ncercuit dect de o arm at
m ai m are, i scrie lui Trebonius s cheme ct m ai repede
cu p u tin legiunea a X III-a, care ierna cu legatul T. Sextius n a ra biturigilor, i astfel s vin la el, n m ar
forat, cu trei legiuni. n tim pul acesta trim ite cu rndul
clrei de-ai rem ilor, lingonilor i ai altor trib u ri, din
care recrutase un m are num r, s apere pe cei plecai
dup n u tre i s in piept atacu rilo r neateptate ale
dum anilor.

2 96

CAESAR

12 Lucrul acesta se rep eta n fiecare zi i, d in cauza


obinuinei, spiritul de prevedere sczuse, ceea ce se ntm pl de cele m ai m ulte ori atunci cnd faci m ereu ace
lai lucru. Bellovacii, care cunoteau posturile unde st
teau zilnic clreii notri, aaz la pnd in tr-u n in u t
pduros nite detaam ente de elit i trim it a doua zi
clrei ca s-i m om easc pe ai notri, p e n tru ca apoi tru
pele din ascunztoare s-i ncercuiasc i s-i atace.
Nenorocirea a czut asupra rem ilor, crora le venise
rndul s fie de serviciu n ziua aceea. Cnd au observat
pe clreii dum ani, crora le erau superiori num ericete, au pornit orbete n u rm rirea lor, plini de dispre
fa de num rul m ic al dum anilor, dar au fost nconju
rai din toate prile de pedestrai. T u lburai de acest
atac, s-au retras m ai repede dect cere regula n tr-o lupt
de cavalerie, dup ce au p ierd u t pe Vertiscus, frunta al
trib u lu i i com andantul clrim ii. Acesta, dei abia se
mai putea in e pe cal de b trn ce era, totui, potriv it
obiceiului gallilor, nu s-a folosit de acest p retex t ca s
scape de com and i nu a voit s se dea lu p ta fr el.
Aceast lu p t ncununat de izbnd, precum i m oartea
fruntaului i com andantului rem ilor um plu de m ndrie
i de ndrzneal sufletele dum anilor. Ai notri nva
din acest insucces c trebuie s aeze posturile num ai
dup ce au cercetat cu grij in u tu l i s urm reasc cu
m ai m ult pru d en pe dum an cnd se retrage.
13 n tim pul acesta nu ncetaser luptele zilnice care
se ddeau sub ochii celor dou tabere, n d rep tu l v a d u ri
lor m latinii. n tr-u n a din aceste lupte, germ anii pe care
Caesar i adusese de peste R in ca s lupte n rn d u rile
clreilor trec toi m latina cu m ult hotrre, ucid civa
dum ani care opuneau rezisten i urm resc cu n v er
unare restu l m ulim ii. D um anii sn t cuprini de spaim ;
nu num ai aceia care erau ncolii de aproape sau lovii
de la distan, ci i aceia care, de obicei, stteau deo
parte, ca tru p e de rezerv, a u fu g it ruinos, pierznd de
cteva ori poziiile nalte i nu s-au oprit dect cnd au
ajuns la tabr; unii, de ruine, au fugit i m ai departe.
Aceast nenorocire a produs a tta neornduial n rn d u
rile ntregii arm ate dum ane, incit era greu de spus dac

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

297

dum anii e ra u m ai obraznici n u rm a u nor izbnzi nen


sem nate sau m ai fricoi n m ijlocul celor m ai mici p ri
m ejdii.
14 Dum anii au p etrecu t m ai m ulte zile n aceast ta
br. Cnd au aflat c legiunile i legatul C. Trebonius
erau pe aproape, fruntaii bellovacilor, tem ndu-se de un
asediu asem ntor cu cel de la Alesia, ndeprteaz n
tim pul nopii pe aceia care erau prea n vrst, prea slabi
sau care nu aveau arm e i, m preun cu ei, toate baga
jele. n tim p ce fceau ordine n convoiul n care dom neau
nelinitea i nvlm eala (cci gallii obinuiesc s duc
dup ei o m are m ulim e de oare, chiar i n cursul unor
expediii de m ic im portan), i apuc ziua. A tunci i
aaz trupele narm ate n faa taberei ea s-i m piedice
pe rom ani s porneasc n u rm rirea lor m ai nainte ca
bagajele s fi aju n s ceva m ai departe.
Caesar socotea c nu trebuie s atace pe dum anii care
pu teau opune rezisten, deoarece dealul ocupat de ei
era foarte abrupt, i totui considera c trebuie s-i duc
trupele destul de departe, astfel nct barbarii, am enin
a i de noi, s nu se poat retrag e de acolo fr s se
expun unei prim ejdii. A adar, vznd c cele dou ta
bere erau d esprite de o m latin, care era greu de
trecut i pu teau stvili iueala u rm ritorilor, i c m un
tele care se n la dincolo de m latin 17 p n aproape de
tabra dum an era d e sp rit de aceast tab r prin tr-o
vale nu prea m are, face poduri peste m latin, i trece
legiunile i ajunge repede pe cm pia din v rfu l m untelui,
a p ra t din dou p ri de nite p an te prpstioase. Acolo
i aaz legiunile n ordine de m ar; apoi ajunge la ca
p tu l podiului i i aaz arm ata n linie de lupt, ntr-u n loc de unde sgeile aruncate de m aini puteau
atinge grosul arm atei dum anilor.
15 B arbarii, bizuindu-se pe poziia lor, erau gata s
dea lupta n caz c rom anii ar fi ncercat s se urce pe
deal; pe de alt parte, nu puteau s-i trim it trupele
n toate p rile tre p ta t i n g ru p u ri mici ca nu
cumva, vzndu-se m prtiate, s se descurajeze; de aceea
au rm as n linie de lupt.

298

CAESAR

Cnd a vzut ndrtnicia lor, Caesar aaz 20 de co


horte n linie de lupt, traseaz m arginile taberei n acel
loc i ordon s se ntreasc tabra. Dup term inarea lu
crrilor, i aaz legiunile n faa valului i pune de
gard clrei ai cror cai erau cu fru rile puse.
Vznd c rom anii snt gata s-i urm reasc i fiindc
nu puteau s nnopteze sau s rm n mai m ult tim p n
acel loc fr s se expun unei prim ejdii, bellovacii au
fcut u rm to ru l plan de retragere. T recnd din m n n
m n m aldrele de paie i m nunchiurile de nuiele pe
care ezuser (n com entariile precedente ale lui Caesar
s-a a r ta t c gallii obinuiesc s se aeze pe astfel de
m aldre)1718 i care se gseau din belug n tabr, le-au
aezat n faa liniei lor de lu p t i, la sfritul zilei, la
un sem nal dat, le-au dat foc la toate n acelai tim p. In
felul acesta, o perdea de flcri a acoperit deodat toate
trupele, ferindu-le de ochii rom anilor. A tunci b arbarii au
luat-o la fug ct au p u tu t m ai repede.
16 Dei C aesar n u p u tea observa retrag erea dum a
nilor din cauza focului, totui, bnuind c luaser aceast
ho trre ca s poat fugi, i duce legiunile nainte i
trim ite escadroane de cavalerie n u rm rirea dum anilor.
El nsui nainteaz ncet, cci se tem ea de o curs: du
m anul ar fi p u tu t s rm n pe poziiile sale, cutnd s-i
atrag pe ai notri n tr-u n loc potrivnic. C lreii nu n
drznesc s in tre acolo unde fum ul era des i flcrile
m ari; dac v reu n ii din ei, prea zeloi, in trau , abia de m ai
puteau zri capetele cailor lor. De aceea, tem ndu-se de
0 curs, i-au lsat pe bellovaci s se retrag n linite.
Astfel, d atorit acestei fugi lae i viclene n acelai
tim p, dum anii au p u tu t s nainteze vreo 10 000 de pai
fr nici o pierdere i s-i aeze tab ra n tr-u n loc foarte
bine a p rat de la n atu r. De acolo, aeznd adesea la
pnd tru p e de clrei i pedestrai, pricinuiau m ari
pagube rom anilor cnd plecau dup n u tre.
17 L ucrul acesta se rep eta des. n tre tim p Caesar
afl de la u n prizonier c Correus, conductorul bellovacilor, a ales 6 000 de pedestrai d intre cei m ai v iteji i
1 000 de clrei din toat cavaleria, ca s-i aeze la

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

299

pnd acolo unde bnuia c vor veni rom anii, atrai de


belugul de gru i de nu tre. A flnd de acest plan, Caesar
scoate m ai m ulte legiuni ca de obicei i trim ite nainte
cavaleria, care m ergea n mod obinuit s-i ocroteasc pe
cei plecai dup n u tre ; p rin tre clrei v r trupe au
xiliare uor narm ate. El nsui se apropie cu legiunile ct
p u tu m ai m ult.
18 D up ce dum anii, aezai la pnd, au ales, pen
tru executarea planului lor, o cm pie care se ntindea n
toate direciile pe o distan de 1 000 de pai i care
era n t rit din toate p rile de pduri i de un ru
foarte greu de tre c u t19 au nconjurat-o cu u n cerc, ca la
vntoare20. C lreii notri, care cunoteau planul du
m anilor, sosesc n cm pie aezai pe escadroane; ei erau
gata narm ai i dornici de lu p t i nu refuzau nici o
ciocnire, deoarece legiunile veneau im ediat dup ei. La
sosirea lor, Correus, socotind c s-a iv it ocazia de a da
lovitura, iese la nceput doar cu civa oam eni i atac
prim ele escadroane. Ai notri rezist cu h o trre nvalei
dum anilor care stteau la pnd, fr s se adune mai
m uli la u n loc; n general, n luptele de cavalerie, aceast
g ru p are care se datorete fricii i nsi m ulim ii lu p t
torilor, pricinuiete pierderi.
19 Pe cnd escadroanele care se aezaser n linie de
btaie, lu p tau pe rn d n mici g ru p u ri izolate i cutau
s m piedice pe dum ani s-i nconjure pe lupttorii
notri dinspre flancuri, ceilali galii nvlesc din pduri,
n tim p ce C orreus lupta. In m ai m ulte puncte se dau
lu p te nverunate. Fiindc luptele d u rau de m ai m ult
vrem e i n u se ajunsese la nici u n rez u lta t hotrtor,
grosul pedestrim ii aezate n linie de btaie iese ncetncet din p duri i silete pe clreii notri s se re
trag. A cestora le vin repede n a ju to r pedestraii uor
narm ai, despre care am a r ta t c fuseser trim ii na
intea legiunilor i lupt cu hotrre. am estecai cu esca
droanele noastre. Ctva tim p am ndou prile lu p t cu
o nverunare e?al; apoi, aa cum cerea felul luptei,
aceia care fuseser atacai cei dinti ies nvingtori, dato
rit tocmai faptului c trupele dum ane care stteau la

300

CAESAR

pnd n u i-au surprins nepregtii i nu le-au p u tu t pricinui nici un neajuns.


In tim pul acesta, legiunile se apropie; trupele noastre
i cele dum ane prim esc n acelai tim p num eroase tiri,
potriv it crora com andantul suprem se afla n apropiere
cu tru p ele aezate n linie de lupt. A uzind aceasta, c
lreii i pedestraii notri uor narm ai, bizuindu-se pe
sprijinul legiunilor, se lupt cu cea m ai m are nveru
nare, ca s nu p ar c m p art cu legiunile gloria b iru
inei dac a r aciona prea trziu. D um anii i pierd cu
raju l i caut s fug pe m ai m ulte drum uri. n zadar,
cci tocm ai teren u l p lin de obstacole n care au v ru t s
nchid pe rom ani le tia acum drum ul. nfrni, dobori
i ngrozii, dup ce au su ferit m ari pierderi, reuesc to
tui s fug, u nii n pdure, alii spre ru; d ar n tim p ce
fugeau snt ucii de tru p ele noastre care i u rm rea u cu
nverunare. n tim pul acesta, Correus, pe care nici o
nenorocire nu-1 putea infringe, nu s-a p u tu t h otr s
prseasc lu p ta i s fug n pduri sau s se supun
la cererea noastr; continund lu p ta cu cea mai m are
vitejie i rn in d m uli dum ani, a silit pe nvingtorii
plini de m nie s-l doboare cu suliele.
20
D up ce lu p ta s-a ncheiat n felul acesta, Caesar
a sosit pe cm pul de lupt, care m ai p stra urm ele proas
petei btlii. El credea c, atunci cnd vor afla de aceast
nenorocire a tt de m are, dum anii nvini vor prsi lo
cul taberei, care, dup ct se spune, nu se afla la o dis
tan m ai m are de 8 000 de pai de locul m celului. De
aceea i trece arm ata peste ru, dei vedea c ru l2021* m
piedica m u lt trecerea, i m erge nainte. Bellovacii i
celelalte trib u ri prim esc pe neateptate civa fugari r
nii, care scpaser de la m oarte adpostindu-se n p
duri; vznd c totul le sta m potriv, aflnd de nfrngere, de m oartea lui Correus, de pierderea clrim ii i a
celor m ai buni pedestrai i ateptndu-se s soseasc ro
m anii, convoac im ediat o adunare p rin sunete de trom
pete i declar c treb u ie s trim it soli i ostatici la
Caesar.

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

301

21 Toi snt de acord cu aceast hotrre. A trebatul


Commius fuge la germ ani, de la care m prum utase a ju
toare p e n tru rzboiul acesta. Ceilali trim it ndat soli la
Caesar i i cer s se m ulum easc cu pedeapsa pe care, n
clem ena i bunvoina lui, Caesar n u a r da-o, desigur, nicio
dat unor dum ani cu forele ntregi dac i-a r fi cu pu
tin s-o dea fr lupt, li spun c forele bellovacilor
au fost zdrobite n lu p ta de cavalerie; au p ierit m ulte mii
de pedestrai de elit i ab ia a u p u tu t scpa aceia care
au a n u n a t m celul. Totui, n aceast lu p t bellovacii
au dobndit u n m are ctig, n m sura n care se poate
vorbi de ctig n tr-o asem enea nonorocire: a fost ucis
Correus, provocatorul rzboiului i a to ru l m ulim ii.
Intr-adevr, niciodat n tim pul vieii lui Correus, sena
tu l n u a av u t pu terea pe care a avut-o plebea netiu
toare .
22 Rspunznd rugm inilor solilor, Caesar le am inteste c anul tre c u t bellovacii au in tra t n rzboi o dat
cu celelalte trib u ri din Gallia i c, d intre toi, ei au
fost singurii care au s t ru it cu ndrtnicie n h otrrea
lor i nu s-au n v a t m inte dup supunerea celorlali.
El tie foarte bine c este foarte uor s dai vina pe
cei m ori. Intr-adevr, nim eni nu are a tta pu tere nct
s poat provoca i conduce rzboiul m potriva voinei
conductorilor, cu toat m potrivirea senatului i a tu tu ro r celor buni; totui, se va m ulum i cu pedeapsa pe
care i-au atras-o ei nii.23
23 n noaptea urm toare, solii duc rspunsul la ai
lor i string ostatici. V in n grab i soli ai altor triburi,
care ateptau s vad ce vor obine bellovacii. Toi dau
ostatici i execut ordinele, cu excepia lui Commius,
pe care team a l m piedica s-i ncredineze v iaa cuiva.
Cci anul trecut, pe cnd Caesar se afla n Gallia Citerio r i judeca, T. Labienus, aflnd c Commius a a tri
burile i punea la cale un com plot m potriva lui Caesar,
a crezut c poate nbui trd area fr s se fac vino
vat de perfidie22. Fiindc nu credea c Commius va veni
n tab r dac v a fi chem at, ca s nu-1 fac m ai p re
caut p rin ncercrile sale de a-1 atrage n tabr, a tri-

I
/
;
>
}
(

302

CAESAR

m is pe C. Volusenus Q uadratus s-l omoare, folosind pre


tex tu l unei convorbiri, i i-a dat centurioni special alei
p e n tru aceast treab. Convorbirea ncepuse i Voluse
nus, potrivit nelegerii stabilite, apucase m ina lui Comm ius, dar centurionul nu l-a p u tu t ucide fie p e n tru c
oam enii lui Com m 'us l-au oprit repede, fie p e n tru c
era tu lb u ra t din cauza sarcinii sale neobinuite; cu toate
acestea, l-a r n it grav la cap din prim a lovitur de
sabie. A m ndou p rile au tras sbiile, dar nu a tta
p e n tru a se lupta, cit p en tru a putea fugi; ai notri cre
deau c Commius fusese r n it m ortal, iar gallii, vznd
c li se ntinsese o curs, se tem eau s nu fie la m ij
loc vreo prim ejdie i m ai m are dect cea la care asis
taser. De cnd cu aceast ntm plare se spunea c Com
m ius a hotr! s n u m ai apar niciodat n faa vreunui
rom an.
24
D up ce a nvins ginile cele m ai rzboinice, Cae
sar, vznd c nu m ai exist nici un trib care s p re
gteasc un rzboi de rezisten, d ar c totui unii lo
cuitori plecau din orae i fugeau de pe ogoare ca s se
sustrag stpnirii rom ane, a h o trt s-i risipeasc a r
m ata n toate direciile. Ia cu el pe quaestorul M. A ntonius m preun cu legiunea a X ll-a. Pe legatul C. F abius l trim ite cu 25 de cohorte la captul cellalt al
G alliei23, fiindc auzise c unele trib u ri de acolo se
narm aser i p e n tru c socotea c cele dou legiuni ale
legatului C. Caninius Rebilus, care se gseau n in u tu
rile acelea, nu erau destul de tari. Pe T. Labienus l
cheam la el; legiunea a XV-a, care fusese cu Labienus
n tab ra de iarn, o trim ite n G allia Togata-4 s ocro
teasc coloniile de ceteni rom ani25, ca nu cum va b ar
barii, cobornd d;n m uni, s le pricinuiasc o nenoro
cire asem ntoare cu cea pe care o suferiser tergestinii26 v a ra trecut, cnd fuseser atacai pe neateptate i
jefuii. Caesar nsui pleac s pustiasc i s prade ara
lui Am biorix; pierznd ndejdea c l va putea supune
dup ce acesta fugise nspim ntat, socotea c cel p u in
era de dem m 'tatea sa s-i pusbasc a ra de oameni, case
i vite n aa m sur, nct A m biorix s nu se mai poat
ntoarce n a r din cauza u rii concetenilor lui, dac ar

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

303

m ai fi rm as vreunul, deoarece provocase nenorociri a tt


de m ari.
25 Dup ce a trim is legiuni sau tru p e auxiliare n
toate colurile rii lui A m biorix i a pustiit totul p rin
m celuri, focuri i jafuri, dup ce a ucis sau a prins
un m are n u m r de oameni, Caesar trim ite pe Labienus
cu dou legiuni n ara treverilor. A cetia se obinui
ser cu rzboaiele zilnice din pricina vecintii cu ger
m anii, de care nu se deosebeau m ult p rin m oravurile
lor slbatice i nu se supuneau niciodat dect constrni de fo ra arm elor.
26 n tim pul acesta, legatul C. Caninius afl din scri
sorile i de la trim iii lui D uratius c o m are m ulim e de
dum ani se adunase n ara pietonilor. D uratius rm
sese tot tim pul credincios prieteniei cu rom anii, n tim p
ce o p arte din trib u l su rl prsise. Caninius se n
dreapt spre cetatea Lem onum 27*. Im ediat ce s-a apropiat
de acest ora, a p rim it inform aii m ai precise de la p ri
zonieri: D uratius era asediat n Lem onum de m ai m ulte
m ii de oameni, com andai de D um nacus, com andantul
andilor; nendrznind s-i expun dum anilor legiunile
p uin num eroase, i-a aezat tab ra n tr-o poziie n
trit. A flnd c se apropie Caninius, D um nacus i-a n
d rep ta t toate trupele m potriva legiunilor i a nceput s
atace tab ra rom an. D up ce a p ierdut m ai m ulte zile
cu asediul i a su ferit m ari pierderi f r s fi p u tu t
distruge vreo p a rte din n t ritu ri, s a napoiat la ase
diul oraului Lem onum .
27 n acelai tim p, legatul C. Fabius prim ete supu
nerea mai m ultor triburi, se asigur de fidelitatea lor
cerndu-le ostatici i afl dintr-o scrisoare trim is de Ca
ninius ceea ce se petrecea la pietoni. D up aceasta pleac
n ajutorul lui D uratius. ns D um nacus, aflnd de so
sirea lui Fabius, i pierduse orice speran c va m ai
p u tea scpa dac va fi constrns n acelai tim p s in
p ie p t rom anilor i unui dum an din afar i s su p ra
vegheze i s se pzeasc de cei asediai. De aceea se
retrag e im ediat cu trupele din acea poziie, socotind c

304

CAESAR

nu va fi n destul siguran dac n u i va trece tr u


pele peste fluviul Liger, care din cauza m rim ii, nu
putea fi tre c u t dect pe pod.
Dei Fabius nu ajunsese nc aproape de dum ani
i nu se unise cu Caninius, totui, inform at de oameni
care cunoateau relieful locurilor, a socotit c dum anii,
nspim ntai, se vor n d rep ta spre locul ctre care se
i porniser28. P rin urm are, pornete cu tru p ele to t spre
podul acela29* i poruncete cavaleriei s-o ia naintea le
giunilor, dar num ai n m sura n care aveau posibilita
tea s se ntoarc n aceeai tab r ca i ele, fr s-i
oboseasc caii. Cavalerii notri l urm resc pe D um nacus
dup cum li se poruncise, nvlesc asupra grupului lui
i, atacnd n m ar pe fugarii nfricoai i m povrai
de sarcini, ucid pe m uli dintre ei i captureaz o prad
bogat. D up aceast izbnd se napoiaz n tabr.
28 In noaptea urm toare, Fabius trim ite nainte ca
valeria, cu ordinul de a-i lovi pe dum ani i de a le
ine n loc toat arm ata pn la sosirea sa. P e n tru a-i
ndeplini ordinele, Q. A tius Varus, com andantul cavale
riei, om de un m are curaj i de o ra r nelepciune, i
ndeam n trupele i, dup ce ajunge din urm coloana
dum anilor, aaz o p a rte din escadroane n poziii priel
nice, iar cu cealalt p a rte ncepe lupta. Cavaleria du
m anilor lu p t cu m are ndrzneal, deoarece era spriji
n it de pedestrai, care se opresc ou toi i dau ajutor
clreilor lor m potriva noastr. A re loc o lu p t nver
unat. Astfel, clreii notri, d ispreuind pe dum anii
n frn i cu o zi m ai n ain te i am intindu-i c legiunile
veneau im ediat dup ei, lu p t cu cea m ai m are vitejie
m potriva pedestrailor dum ani, cci le era ruine s
dea napoi i ardeau de dorina de a term ina ei singuri
lupta; dup experiena din ajun, dum anii credeau c nu
vor m ai veni alte tru p e i c au gsit ocazia de a nimici
cavaleria noastr.
29 Deoarece lu p ta era foarte n v eru n at de ctva
tim p, D um nacus i aaz tru p ele n linie de btaie, n
aa fel nct s apere cu rn d u l cavaleria. D eodat n

RZBOIUL GALLIC. CRTEA A VIII-A

3D5

faa ochilor dum anilor apar legiunile n rn d u ri strnse.


Vzndu-le, escadroanele barbarilor se tulbur, pedestra
ii snt cuprini de spaim i fug n toate prile, ipnd i alergnd dezordonat, n tim p ce n convoiul cu
bagaje dom nea cea m ai m are neornduial.
C lreii notri, care puin m ai nainte luptaser cu
cea m ai m are vitejie m potriva dum anilor care opu
neau rezisten, nsufleii de bucuria izbnzii, scot s tri
gte puternice din toate p rile i i nconjur pe du
m anii oare dau napoi. n aceast lu p t om oar la v r j
m ai a tta tim p ct caii au pu terea s urm reasc pe
dum ani, iar braele s ucid. Snt om oii m ai m ult
de 12 000 de oameni, dintre care unii m ai erau narm ai,
iar alii, n groaza lor, aruncaser arm ele; toat m ulim ea
de bagaje cade n m inile noastre.
30 Se tia c, dup aceast nfrngere, senonul D rappes, care, ndat ce Gallia se rsculase, adunnd din
toate p rile oam eni pierdui, chem nd pe sclavi s-i
ctige libertatea, strngnd la el pe exilaii tu tu ro r tri
burilor, prim ind pe hoi i punnd m ina pe bagajele i
proviziile rom anilor, i-a form at o a rm at din 2 000 de
fugari cu care s-a nd rep tat spre Provincie. Se tia, de
asem enea, c a lu at aceast ho trre n com plicitate cu
cadurcul L ucterius, care, la nceputul rscoalei din Gal
lia, voise s nvleasc n Provincie, aa cum s-a vzut
n cartea precedent. A tunci legatul C aninius pornete
n urm rirea lor m preun cu dou legiuni, ca s nu se
acopere de ruine, datorit tlhriiloi u nor oam eni p ier
dui, dac Provincia a r suferi v reu n neajuns sau a r fi
cuprins de spaim.31
31 C. Fabius pleac cu restu l arm atei la carnui i
la celelalte trib u ri, despre ale cror tru p e tia c sufe
riser pierderi grele n lu p ta pe care o dduse m potriva
lui Dum nacus. Intr-adevr, nu se ndoia c nfrngerea su ferit de curnd i fcuse m ai supui, dar, pe de
a lt parte, se tem ea c se vor rscuia din nou, aai tot
de Dumnacus, dac li se va da rgaz. n aceast m pre
ju rare, Fabius a a v u t norocul s prim easc supunerea
trib u rilo r n cel m ai scurt tim p. Cci carnuii, care nu
2 0 Rzboiul gallic

306

CAESAR

fcuser niciodat propuneri de pace30, dei fuseser ade


sea h ru ii, dau ostatici i se supun; celelalte triburi,
care locuiesc n cele m ai n deprtate in u tu ri ale Galliei
i snt vecine cu oceanul i care se num esc arem orici,
m inate de exem plul carnuilor, ndeplinesc im ediat ordi
nele la sosirea lui Fabius i a legiunilor. Dum nacus, iz
gonit din a ra sa, rtcin d i stnd ascuns, a fost ne
voit s se ndrepte spre in u tu rile cele mai ndeprtate
ale Galliei.
32 Cnd a u .aflat c Caninius i legiunile sale snt
aproape, D rappes i, m preun cu el, L ucterius se opresc
n a ra cadurcilor, deoarece socoteau c, u rm rii de a r
m at, nu vor p u tea p tru n d e n Provincie fr s se
expun unei pieiri sigure i nu m ai aveau p u tin a s
m ai rtceasc n libertate i s fac prdciuni. Pe
vrem uri, cnd a ra lo r era liber, L ucterius avusese
m u lt trecere la concetenii si i, p rin ndem nurile
sale la rscoal, a av u t totdeauna m are a u to rita te asupra
barbarilor. De aceea ocup cu tru p ele sale i ale lui
D rappes oraul U xellodunum 31, ai crui locuitori fceau
parte din clientela sa i care era foarte bine n t rit de
la n atu r, i ctig pe oreni de partea sa.
33 Im ediat sosete acolo C. Caninius. El bag de
seam c oraul era n t rit din toate prile de stnci
abrupte, pe care n ;te oam eni n arm ai cu greu le-ar
fi p u tu t urca chiar dac nu existau aprtori. A m ai ob
servat ns c n ora e ra u foarte m ulte bagaje de ale
locuitorilor; dac acetia ar fi ncercat s fug i s le
ia cu ei, n u a r fi p u tu t s scape nu num ai de cavale
rie, dar nici chiar de legiunile noastre. De aceea i-a
m p rit cohortele n trei i a ridicat tre i tabere n tr-u n
loc foarte nalt. De acolo s-a apucat s construiasc
trep tat, a tt ct i perm itea n u m ru l trupelor, u n val de
ap rare care nconjura cetatea.
34 Vznd aceasta, locuitorii cetii, tu lb u ra i de am in
tirea nenorocirii de la Alei a32, se tem eau de un asediu
asem ntor. Mai ales Lucterius, care trecuse p rin asem e
nea prim ejdii, le ar ta c trebuie s se ngrijeasc de

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

3 07

aprovizionarea cu gru. H otrsc deci n unanim itate s


lase acolo o p arte din tru p e i s plece cu soldaii fr
bagaje ca s aduc gru. Dup ce planul a fost aprobat,
n noaptea urm toare D rappes i Lucterius las 2 000
de oam eni narm ai n ora i iau cu ei pe ceilali. Zbo
vind cteva zile, iau o m are cantitate de gru din ara
cadurcilor; unii d intre acetia doreau s-i aju te cu pro
vizii, iar alii n u-i puteau m piedica s se aprovizioneze.
In m ai m ulte rn d u ri atac redutele noastre n expediii
de noapte. Din aceast cauz, C aninius ovie s ncon
jure cu n t ritu ri tot oraul, cci se tem ea c nu-1 va
putea ap ra chiar dup term inarea lucrrilor sau c
strjile pe care le va pune n mai m ulte puncte vor fi
prea slabe ca num r.
35 D up ce au adunat o m are cantitate de gru,
Drappes i L ucterius se stabilesc la o distan de 10 000
de pai de ora, de unde intenionau s transporte tre p
ta t griul n ora. i m p a rt n tre ei sarcinile: D rappes
rm ne de paz n tab r cu o p arte din trupe, iar Luc
terius duce vitele de povar spre ora. D up ce aaz
acolo tru p e de paz, pe la ceasul al 10-lea din noapte33,
ncepe s care gru n ora, m ergnd pe potecile nguste
din pduri. Cnd strjile din tab ra noastr au auzit zgo
m otul fcut de oamenii lui Lucterius i dup ce au fost
trim ise iscoade care au ra p o rta t ce se petrecea, n zorii
zilei Caninius, cu cohortele narm ate din redutele vecine,
atac convoaiele de provizii. D um anii, nspim ntai de
atacul neateptat, o iau la fug spre strjile lor. Im ediat
ce ai notri au z rit aceste strji, s-au aruncat plini de
furie asupra celor narm ai i n u a u prins viu pe nimeni.
L ucterius a reu it s scape num ai cu o m n de oameni,
d ar nu s-a m ai napoiat n tabr.
36 Dup acest succes, Caninius afl de la prizonieri
c o p a rte din trupe a rm as m preun cu D rappes n tr-o
tab r care nu se afl la o distan m ai m are de 12 000
de pai. tirea aceasta i-a fost confirm at de m ai m uli
m artori. Dei i ddea seam a c ceilali dum ani vor
putea fi uor luai p rin surprindere i nim icii, de vrem e
ce unul din com andani fugise, totui socotea c a r fi

308

CAESAR

un m are noroc dac nici u n u l d intre aceia care scpa


ser din m cel nu s-ar napoia n tab r i nu l-a r n
tiin a pe D rappes de nenorocirea suferit. Dar, fiindc
nu vedea nici u n pericol ntr-o asem enea ncercare, tri
m ite nainte, spre ta b ra dum anilor, toat cavaleria i
pe pedestraii germ ani, oameni foarte iu i de picior. El
nsui i aaz o legiune n trei tabere i ia cu sine
alt legiune fr bagaje. Cnd ajunge aproape de du
m ani, afl de la iscoadele pe care le trim isese nainte
c, potrivit obiceiului barbarilor, dum anii prsiser
nlim ile i i coborser tab ra pe m alurile ru lu i34,
d ar c germ anii i clreii i surprinseser nepreg
tii, se aruncaser pe neateptate asupra lor i ncepu
ser lupta. A flnd aceasta, Caninius i aduce legiunea
n arm at i aezat n linie de btaie. La un semnal
dat, soldaii ocup din toate p rile nlim ile. G erm anii
i clreii, vznd steagurile legiunii, lu p t cu m ai m are
n drjire. Im ediat cohortele atac din toate prile i
pun m na pe o prad bogat, dup ce toi dum anii au
fost om ori sau prini. n aceast lu p t a fost fcut
prizonier nsui Drappes.
37 Dup acest succes a tt de strlucit, C aninius se
ntoarce la asediul oraului aproape fr nici u n rnit;
dup nim icirea dum anului din afar, de team a cruia
m ai nainte nu-i rspndise trupele n diferite posturi
i nu nconjurase o raul cu fortificaii, d ordin s se
fac peste tot lucrri de n trire. Tot acolo sosete a
doua zi i C. Fabius cu trupele sale i ia asupra sa ase
dierea unei p ri a oraului.
38 n tim pul acesta, Caesar las pe quaestorul M. A ntonius cu 15 cohorte n a ra bellovacilor, ca nu cum va
belgii s gseasc din nou p rilejul s se rscoale, iar
el se duce la alte trib u ri, le cere un num r m are de os
tatici i linitete inim ile cuprinse de spaim ale tu tu
ror. Cnd a ajuns n ara eam uilor, de unde ncepuse
rzboiul aa cum a a r ta t Caesar n cartea prece
dent , vzndu-i foarte speriai din cauz c erau
contieni de vina lor i p e n tru a scpa m ai repede tr i
bul de team , Caesar cere s-i fie p red at G u tu ater35,

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

3iM f

principalul vinovat i ato ru l rzboiului, ca s-l pe - :


depseasc. Cu toate c acesta nu-i ncredina viaa nici
m car concetenilor si, totui, p rin g rija tu tu ro r, este
cutat i adus repede n tabr. m potriva firii sale,
Caesar este silit s-l predea, spre a fi executat, soldai
lor, care veniser n grab n n u m r m are i care pu
neau pe seam a lui G u tu ater toate prim ejdiile i toate
nenorocirile suferite n tim pul rzboiului. D up ce l-au
b tu t cu nuiele pn i-a d at sufletul, i-au t ia t capul
cu securea.
39 In a ra carnuilor, Caesar afl din m ai m ulte scri
sori de ale lui Caninius ce s-a n tm p lat cu D rappes i
cu L ucterius i h o trrea n care stru iau locuitorii din
Uxellodunum . Dei dispreuia num rul lor mic, totui
socotea c ncpnarea lor trebuie aspru pedepsit, pen
tru ca nu cum va Gallia ntreag s-i nchipuie c, n
rezistena m potriva rom anilor, ei i-au lipsit nu forele,
ci statornicia, iar celelalte trib u ri, u rm nd exem plul cadurcilor i bizuindu-se pe poziiile lor prielnice, s caute
s-i cucereasc libertatea. Intr-ad ev r, Caesar tia c
tu tu ro r gallilor le era cunoscut fap tu l c el nu m ai r m nea dect o var n Provincia sa36; ei socoteau c, dac
ar putea rezista n acest tim p, dup aceea nu vor m ai
avea s se team de nici o prim ejdie. Aadar, Caesar
las pe legatul Q. Calenus cu dou legiuni i i ordon
s-l urm eze n m ar obinuit37, iar el pornete cu toat
cavaleria n m ar fo rat spre Caninius.
40 Cnd Caesar a sosit la U xellodunum , m potriva
tu tu ro r ateptrilor, i a vzut cetatea nconjurat de ntrituri, socotind c nu putea ridica asediul cu nici un
pre, i aflnd de la dezertori c asediaii aveau o m are
cantitate de gru, a h otrt s ncerce s le taie apa. Un
ru strb tea fundul unei vi, care nconjura aproape
tot m untele pe care era aezat U xellodunum . N atura
terenului nu ngduia s se schim be cursul apei; ea
curgea la poalele m untelui, n locuri a tt de joase, nct
nu putea fi a b tu t n nici o direcie p rin spare de
anuri. Ins asediaii nu pu teau cobor pn acolo dect
pe un drum greu i abrupt; dac ai notri le-ar fi tiat

310

CAESAR

trecerea, n u ar m ai fi p u tu t s se apropie de ru, nici


s se napoieze pe urcuul greu fr s se rneasc i
s-i prim ejduiasc viaa.
Cnd a descoperit aceste g reu ti pe care le ntm pinau dum anii, Caesar a aezat arcai i prtiai n dife
rite locuri i a pus m aini de rzboi n anum ite puncte din
faa coastelor, m piedicnd astfel pe asediai s ia ap
din ru.
41 A tunci toi au nceput s vin dup ap in tr-u n
singur loc, chiar la picioarele zidului cetii, unde nea
un izvor m are, pe o distan de aproape 300 de picioare,
n p artea care nu era nconjurat de ru.
Toi soldaii notri doreau s taie asediailor calea spre
izvor, ns num ai Caesar tia cum se poate realiza acest
lucru; el a poruncit s se m ping barcile pe m unte n
sus n direcia izvorului i a construit o teras cu p reu l
unei m unci grele i n m ijlocul unor hru ieli n en tre
rupte. Cci asediaii coborau de pe nlim e i luptau de
la distan fr s se expun vreunei prim ejdii; au rn it
pe m uli d intre ai notri care se ncpnaser s nain
teze. Cu toate acestea, soldaii notri nu s-au speriat i
au continuat s m ping barcile i s nfrng obsta
colele terenului p rin tr-o m unc ndrjit. n acelai tim p
spau galerii nspre firele de ap i captul izvorului;
aceast lucrare se p u tea executa fr prim ejdie i fr
ca dum anii s bnuiasc ceva. Se ridic o teras nalt
de 60 de picioare, pe care se aaz un tu rn cu 10 etaje,
care, totui, nu atingea nlim ea zidurilor (aceasta nu se
putea realiza p rin nici u n fel de lucrri), dar care dep
ea nlim ea de unde ieea izvorul. Deoarece m p reju
rim ile izvorului erau atacate cu sulie aruncate de m ai
nile de rzboi de pe tu rn i asediaii nu puteau veni dup
ap fr s se expun prim ejdiei, nu num ai vitele i an i
m alele de povar, ci i o m are m ulim e de oam eni m u
reau de sete.
42 nspim ntai de aceast nenorocire, asediaii um
plu butoaie cu seu, smoal i achii de lem n, le dau foc
i le arunc asupra lu cr rilo r noastre; n acelai tim p
ncep o lu p t foarte nverunat, p e n tru ca din cauza

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

311

acestei lupte prim ejdioase rom anii s n u m ai aib rga


zul s sting focul. Flcri m ari izbucnesc deodat n
m ijlocul lucrrilo r noastre. Intr-ad ev r, toate butoaiele
care fuseser aruncate pe pan t n jos se m piedicau de
barci i terase, aprinznd totodat aceste obstacole. Sol
daii notri, dei se aflau la strm toare din cauza luptei
foarte prim ejdioase i a terenului potrivnic, totui ineau
piept la toate cu cel m ai m are curaj. Cci lu p ta avea loc
pe o nlim e n faa arm atei noastre i din am ndou
prile izbucneau strigte puternice. De aceea fiecare se
expunea cu a tt m ai m ult sulielor dum anilor i flc
rilor, cu ct avea o faim mai m are, p e n tru ca v itejia lui
s fie i m ai bine cunoscut.
43 Vznd nu m ru l m are de rnii, Caesar p o ru n
cete cohortelor s urce m untele din toate p rile i s
scoat strigte pretutindeni, ca i cum a r fi gata s ocupe
zidurile. D up ce aceste porunci au fost aduse la ndepli
nire, asediaii, nspim ntai, deoarece n u tiau ce se ntm pl n alte pri, i cheam napoi soldaii de la ase
diul lucrrilor noastre i i aaz pe ziduri. Astfel, lupta
ia sfrit i soldaii notri sting repede focul care cuprin
sese lucrrile sau l m piedic s se ntind. Fiindc ase
d iaii continuau s reziste cu ncpnare i stru iau n
ho trrea lor, dei o m are p arte din ei pieriser de sete,
n cele din urm vinele de ap ale izvorului au fost tiate
de galeriile noastre i ab tute din drum . D up aceasta,
izvorul, care nu seca niciodat, a secat deodat i ase
diaii au fost cuprini de o dezndejde att de m are, nct
socoteau c aceast ntm plare nu se datorete m inii om e
neti, ci voinei zeilor38. i astfel, de nevoie, s-au predat.
44 Caesar tia c toi i cunosc bu n tatea i n u se
tem ea c se va crede c a lu at m suri aspre din pricina
firii sale crude. P e de alt parte, n u vedea cum i va
realiza p lanurile dac m ai m ulte trib u ri ar ntreprinde
aciuni asem ntoare n diferite locuri; de aceea a socotit
c ceilali galii trebuie m piedicai p rin pedepse exem
plare s fac aceasta. A adar, a tia t m inile tu tu ro r
acelora care luaser arm ele i le-a c ru a t viaa, ca s se
vad m ai bine cum pedepsete el pe vinovai. Drappes,

312

CAESAR

despre care am a r ta t c fusese lu a t prizonier de Caninius, fie p e n tru c n u putea suporta ruinea i durerea
de a fi pus n lan u ri, fie de team a unor chinuri m ai
grele, s-a ab in u t cteva zile de la m incare i a m u rit de
foame. n acelai tim p, Lucterius, despre care am spus c
fugise din lupt, a aju n s n m inile arv ern u lu i Epasnactus,
cci schim ba des locurile i se adpostea cnd la unul,
cnd la altul; el i ddea seam a ct e de prim ejdios s
stea m ai m u lt tim p n tr-u n singur loc, deoarece tia ct
de m ult l u rte Caesar. A rvernul Epasnactus, un foarte
bun prieten al poporului rom an, n u a m ai sta t pe gnduri i l-a adus la Caesar legat n lanuri.
45 n tim pul acesta, Labienus d pe terito riu l trev erilo r o lu p t victorioas de cavalerie, om oar o m ulim e
de treveri i de germ ani, care niciodat nu refuzaser
s dea cuiva a ju to r m potriva rom anilor, i prinde de vii
pe fruntaii lor. P rin tre acetia se afla heduul Sum s, foarte
cunoscut dato rit vitejiei i originii sale nobile; el era
singurul d in tre hedui care n u depusese nc arm ele.
46 Cnd Caesar a aflat aceasta, vznd c n toate
prile Galliei lucrurile se desfoar cu bine i consi
d e r e d c G allia39 fusese com plet nvins i supus n
urm a exepediiilor din anii trecui, deoarece nu fusese
niciodat n A quitania, ci doar o nvinsese n parte cu
aju to ru l lui P. Crassus, pleac cu dou legiuni n acea
regiune a Galliei ca s-i petreac acolo sfritul verii.
i aceast aciune a dus-o repede la bun sfrit, ca i pe
celelalte. Cci toate trib u rile din A quitania au trim is
soli la Caesar i i-au dat ostatici. D up aceasta a plecat
spre Narbo cu o escort de clrei i i-a nsrcinat pe
legai s duc arm ata n taberele de iarn: n a ra bel
gilor a aezat 4 legiuni, sub comanda legailor M. A ntonius, C. Trebonius i P. V atinius; dou legiuni au fost
duse n a ra heduilor, despre care Caesar tia c au foarte
m are au to ritate n toat Gallia; alte dou legiuni le-a
aezat n ara turonilor, la grania cu carnuii, ca s in
n fru toat regiunea nvecinat cu oceanul; ultim ele
dou legiuni le-a trim is n ara lem ovicilor, nu departe
de arverni, p e n tru ca nici o regiune din G allia s n u

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

313

rm n f r trupe. In Provincie a rm as doar cteva zile;


a str b tu t repede toate locurile unde se in eau judeci,
a rezolvat nenelegerile publice40, a r sp l tit pe aceia
care i aduseser servicii, cci avusese cea m ai bun
ocazie s cunoasc gndurile fiecruia n tim pul rscoalei
generale din Gallia, creia i-a p u tu t ine piept datorit
fidelitii i sp rijinului p rim it din p artea Provinciei am in
tite m ai sus. D up ce a isprvit aceste treburi, s-a na
poiat la legiunile din Belgium i a p etrecu t iarn a la
N em etocenna41.
47 Acolo a aflat c a tre b atu l Commius dduse lupta
cu cavaleria rom an. Cci dup ce A ntonius sosise n ta
bra de iarn i pe cnd trib u l a tre b ailo r sttea linitit,
Commius, n u rm a rnii despre care am vorbit mai na
in te42, era m ereu la dispoziia concetenilor si pentru
tot felul de m icri, p e n tru ca aceia care doreau rzboiul
s aib u n rzv rtito r, i u n conductor; n tim p ce
trib u l su se supusese rom anilor, el i clreii43 si tr
iau din tlhrii, bteau drum urile nesigure i puneau m na
pe proviziile care erau tran sp o rtate n tab ra de iarn
a rom anilor.
48 Sub ordinele lui A ntonius se afla com andantul
cavaleriei, C. Volusenus Q uadratus, care trebuia s pe
treac iarna cu el. A ntonius l trim isese n urm rirea
clrim ii dum ane. La vitejia ra r care l caracteriza
pe Volusenus se m ai aduga o u r nverunat m po
triv a lui Commius; de aceea a p rim it cu bucurie sarcina
care i fusese ncredinat. D up ce le-a pus curse, a
atacat adesea pe clreii lui Commius, dnd lupte ncu
nunate de victorie. n cele din urm , n tim pul unei
lupte m ai nverunate, Volusenus, n dorina lui de a
pune m na pe Commius, l-a u rm rit cu ncpnare, n
soit doar de civa oameni. Commius, care l ura, a luat-o
repede la fug i l-a atras departe. Deodat Commius
cere concetenilor si s-l aju te s nu lase nerzbunate
rnile pe care le-a p rim it n chip perfid; ntorcnd calul,
se ndeprteaz de ei i se repede plin de ndrzneal
sp re com andantul rom an. Acelai lucru l fac toi cl

314

CAESAR

reii si; i silesc pe ai notri, puini la num r, s se n


toarc i pornesc n u rm rirea lor. Commius d pinteni
calului, m nndu-1 m potriva calului lui Q uadratus, i cu
0 lovitur de lance aru n cat cu toat pu terea strpunge
coapsa dum anului. Dei com andantul lor a fost rnit, sol
daii notri nu ovie s in piept i i ntorc caii asupra
dum anilor, pe care i alung. A tunci m uli dum ani dobori de atacul nostru pu tern ic snt rn ii i o p arte din
ei snt clcai n picioare n tim pul fugii, alii snt luai
prizonieri. C om andantul lor a scpat de aceast nenoro
cire datorit iuelii calului su. C om andantul rom an ns,
dei lu p ta a fost victorioas, a fost a tit de grav rnit, nct a fost adus napoi n tabr, deoarece se credea c e
n pericol de m oarte.
Commius, fie c i satisfcuse pofta de rzbunare,
fie p e n tru c pierduse m uli oameni, trim ite soli la Antonius, d ostatici i fgduiete c se va stabili acolo unde
1 se v a porunci44 i va ndeplini toate poruncile. A re o
singur rugm inte: s se in seam de team a lui i s
nu fie obligat s ap ar vreodat n fa a unui rom an.
Antonius, socotind c aceast cerere provine d intr-o team
n d reptit, i-a ndeplinit d orina i a p rim it ostaticii.
tiu c Caesar a scris cte o carte p e n tru fiecare an,
lucru pe care am crezut c nu trebuie s-l fac i eu,
deoarece n anul u rm tor, sub consulatul lui L. Paulus
i C. M arcellus, n u s-au p e tre cu t fapte nsem nate n
Gallia. Totui, ca s tie toat lum ea unde a fost Caesar
i arm ata lui n acel tim p, am h o trt s scriu cteva
pagini i s le adaug la acest com entariu. 49*
49
n tim p ce ierna n Belgium, Caesar u rm rea un
singur scop: s m enin prietenia trib u rilo r i s n u dea
nici unuia speran sau p rete x t de rzboi. n tr-ad ev r,
nim ic nu i se prea m ai de nedorit dect s fie constrns
s poarte rzboi n m om entul ieirii sale din funcie i,
atunci cnd i va retrag e arm ata, s lase n urm a sa un
rzboi pe care l-a r ntrep rin d e bucuros toat Gallia,
neavnd s se team p e n tru un m om ent de nici o p ri
m ejdie. P rin urm are, a dat trib u rilo r titlu ri de cinste,
i-a copleit pe fruntai cu cele m ai m ari d aruri, nu a mai

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

315

im pus sarcini noi i a m en in u t uor pacea n Gallia sl


bit de atte a nfrngeri, oferindu-i condiii de supunere
mai blnde.
50 D up ce a tre c u t iarn a45, C aesar a plecat n Italia
m ai devrem e ca de obicei46, m ergnd n m ar fo ra t ca
s vorbeasc n fa a m unicipiilor47 i a coloniilor, crora
le recom andase pe quaestorul su, M. A ntonius, n cali
tate de candidat la aug u rat48. Pe de o parte, lupta cu
plcere, folosindu-i influena sa personal, p e n tru un
om de care era foarte legat49 i pe care l trim isese cu
p uin m ai nainte s se ngrijeasc de candidatur. Pe
de alt parte, ddea o lu p t n d rjit m potriva p u tern i
cului p artid oligarhic, care u rm rea s distrug, prin
cderea lui A ntonius n alegeri, in fluena lui Caesar n
m om entul ieirii acestuia din funcie. Pe drum , mai
nainte de a ajunge n Italia, Caesar a a fla t c A ntonius
fusese ales augur; cu toate acestea, a socotit c m ai avea
destule m otive ntem eiate de a vizita m unicipiile i colo
niile, ca s le m ulum easc p e n tru c au v e n it n num r
m are la alegeri i l-au servit pe A ntonius; n afar de
asta m ai inteniona s-i recom ande candidatura la con
sulat p e n tru anul u rm to r50, ntruct adversarii si se
fleau cu n eruinare c au fost alei consuli L. L entulus
i C. M arcellus51, care u rm reau s-i rpeasc lui Caesar
orice m ag istratu r i dem nitate; adversarii si se m ai
fleau i cu fap tu l c Ser. Galba, dei avea m u lt mai
m ult trecere i obinuse m u lt m ai m ulte voturi, nu fusese
ales consul fiindc era prieten cu Caesar i fusese m ult
vrem e legatul su.
51 Sosirea lui Caesar a fost prim it de toate m uni
cipiile i coloniile cu u n respect i o dragoste de necre
zut. Cci, de cnd cu faim osul rzboi m potriva ntregii
Gallii, venea acolo p e n tru prim a oar. N u s-a u ita t nim ic
d in ceea ce se putea nscoci p e n tru m podobirea porilor,
a drum urilor i a tu tu ro r locurilor pe unde avea s treac
Caesar. Toat populaia i ieea nainte cu copiii, peste
tot se sacrificau victim e, n piee i tem ple se aterneau
m ese52, astfel nct oam enii se pu teau bucura dinainte de

316

CAESAR

triu m fu l m u lt ate p tat53. F astu l desfurat de cei bogai


i entuziasm ul celor sraci au fost foarte m ari.
52 D up ce a s tr b tu t toate regiunile din Gallia
Togata, Caesar s-a nap o iat n cea m ai m are grab la
arm at, la N em etocenna, i dup ce a chem at legiunile
din toate taberele de iarn i le-a trim is la hotarele tre verilor, a plecat i ei acolo i i-a tre c u t arm ata n revist.
Lui T. Labienus i-a n cred in at com anda n Gallia Togata,
ca s-o ctige p rin tr-o bun recom andare, n vederea can
didaturii lui Caesar la consulat.
Caesar fcea dru m u ri num ai n m sura n care soco
tea c schim barea locurilor este n folosul sntii sol
dailor. Adesea i veneau veti c Labienus era m om it
de dum anii si i era inform at c, la ndem nul unora,
ncercau s-i rpeasc o p arte din arm at p rin tr-o in te r
venie a senatului. Cu toate acestea, nu a crezut nimic
din ceea ce se spunea despre Labienus i nu a p u tu t fi
determ inat s n tre p rin d ceva m potriva auto ritii sena
tului. El considera c i va fi uor s-i ctige cauza
dac senatorii vo r vota n libertate. C. Curio54, trib u n al
plebei, -care i luase asupra sa sarcina de a apra cauza
i dem nitatea lui Caesar, fgduise adesea senatului c,
dac cineva ar fi cuprins de nelinite din cauza puterii
m ilitare a lui Caesar i p en tru c, pe de alt parte, tira
nia i arm atele lui Pom peius nu produceau m ai puin
team n popor, am ndoi vor depune arm ele i vor da
drum ul trupelor. P rin acest fap t senatul va fi liber i
independent. i nu s-a m ulum it s fac num ai prom i
siuni, ci a lu a t in iiativa de a provoca o v o tare55 a sena
tului; consulii i prietenii lui Pom peius s-au m potrivit
i edina s-a ridicat, lucrurile fiind astfel trg n ate56.
53 A ceasta era o dovad puternic despre gndurile
senatului n ntregul su i se potrivea cu o ntm plare
petrecut m ai nainte. A nul trecut, M. M arcellus, atacnd
puterea lui Caesar57, a clcat o lege a lui Pom peius i
Crassus58 i a prezen tat n faa senatului, nainte de te r
m en, o propunere cu privire la provinciile lui Caesar.
Dup discuii i dup atacul calomnios a l lui M arcellus

RZBOIUL GALLIC. CARTEA A VIII-A

317

m potriva lui Caesar p e n tru a obine toate dem nitile


posibile, s-a pus chestiunea la vot, senatul trecnd n
m as de p artea cealalt. Aceast nfrngere nu a descu
ra ja t ns pe dum anii lui Caesar, ci i-a ndem nat s
gseasc m ijloace de constrngere m ai puternice cu a ju
torul crora s poat sili senatul s aprobe ceea ce hotrser num ai ei.
54 Dup aceea se d un senatus consultum , potrivit
cruia Pom peius i Caesar treb u iau s trim it fiecare
cte o legiune m potriva prilor. E ra clar c am ndou
legiunile vor fi luate de la u n u l singur. n tr-ad ev r,
Cn. Pom peius a dat, ca i cum a r fi fcut p arte din legiu
nile sale, legiunea nti, pe care o trim isese lui Caesar
dup ce o recrutase chiar n Provincia acestuia55*59. Dei
nu se ndoia etui de p uin de inteniile adversarilor si,
Caesar i-a napoiat totui lui Pom peius legiunea i, potri
vit h otrrii senatului, a predat n num ele su legiunea
a XV-a, pe care o avusese n Gallia Citerior. In locul ei
trim ite n Italia legiunea a X III-a, ca s pzeasc postu
rile pe care le prsea legiunea a XV-a. Apoi re p a rti
zeaz arm atei taberele de iarn: pe C. Trebonius l ncartiruiete n Belgium cu p a tru legiuni, iar pe Fabius l
trim ite tot cu attea legiuni n a ra heduilor. Cci soco
tea c n Gallia v a dom ni cea m ai m are linite dac
arm atele vor ine n fru pe belgi, care erau cei mai
viteji, i pe hedui, care aveau cea m ai m are influen
Dup aceea pleac el nsui n Italia.
55 A jungnd acolo, afl c cele dou legiuni pe care
le predase i care treb u iau s plece n rzboiul cu prii,
potriv it hotrrii senatului, au fost date de consulul
C. M arcellus lui Cn. Pom peius i c au fost rein u te n
Italia. D up aceasta nim eni nu se m ai ndo'a c se pre
gtete ceva m potriva lui Caesar; totui, Caesar a hotr t c trebuie s rabde orice atta tim p ct i m ai rm nea
vreo speran de a se rezolva conflictul m ai curnd pe
calea discuiei dect pe calea arm elor. El a n c e rc a t. . -60.

ma

NOTE

CARTEA I

Caesar se refer aici numai la Gallia independent. La sosi


rea lui Caesar n Gallia, teritoriul locuit de galii care se
ntindea ntre Italia, Germania, Marea Mediteran, Pirinei i
ocean era mprit n: Gallia Cisalpin, numit i Gallia
Citerior, Gallia Togata, Provincia Citerior, cuprins ntre Alpi
i Pad i transformat n provincie roman n anul 191 .e.n.,
i Gallia Transalpin, sau Gallia Ulterior, care se ntindea
la nord de Alpi i corespundea teritoriului Franei, Belgiei,
Olandei i unei pri din Elveia de astzi. Gallia Transalpin
cuprindea: a) Gallia Narbonensis, sau Provincia, situat n
sudul Galliei Transalpine, ntre Aquitania, Gallia Celtic,
Gallia Cisalpin i Mediterana, corespunznd Provenei i unei
pri din Languedoc; n anul 118 .e.n. a fost transformat
n provincie roman; b) Gallia independent (numit Gallia),
care se mprea n: Aquitania, Belgicum i Gallia celtic.
2 Belgii ( belgae) locuiau n nordul. Galliei, n inutul cuprins
ntre Sena, Marna i Rin. Erau un amestec de triburi germa
nice i celtice; o parte din ei au emigrat n Britannia (V, 12).
Aquitanii (aquitani) locuiau n sud-vestul Galliei, ntre Garonna, munii Pirinei i ocean. Cu excepia biturigilor vibisci,
care erau celi, toate triburile aquitane erau de neam iberic.
Numele de galii este folosit aici n sens restrns, pentru
a desemna pe locuitorii Galliei celtice, care se ntindea ntre Garonna, Sena, Marna, munii Cevenni i cursul superior al
Ronului (vezi nota 1).
3 Garumna, Matrona, Sequana astzi Garonna, Marna, Sena.
4 La Caesar, Provincia roman mai apare i sub denumirea
de Gallia Provincia, Provincia nostra, Provincia Ulterior.
5 Este vorba de negustori care veneau din Marsilia (Massalia)
i care aduceau mrfuri de lux, printre care vin i ulei.
8 Helvei populaie de neam celtic care locuia ntre munii
Jura, lacul Geneva, Ron, Rin, lacul Constana i Alpii Retici,
pe un teritoriu care aproape corespundea cu Elveia de astzi.
7 Sequani (sequani) populaie din Gallia celtic. Locuiau ntre
Saone, Ron, munii Jura, Rin i munii Vosgi.
8 Caesar face o greeal: n realitate, Aquitania era ndreptat
spre sud-vest. Eroarea se datorete hrilor antice greit n
tocmite; n aceste hri, rile din sud-vestul Europei erau
aezate mult mai la nord. Aceeai eroare o ntlnim n izvoa1

2 1 R zboiul g allic

322

JANINA VILAN-UNGURU

rele cercetate de Caesar (vezi S t r a b o , 4, 5, 199; M e l a


3, 12).
Consulatul (consulatus) constituia magistratura suprem la
romani, nfiinat n anul 509 .e.n. i exercitat de doi con
suli, alei pe timp de un an. Consulii aveau urmtoarele atri
buii: convocau i prezidau edinele senatului i ale eomiiilor, aduceau la ndeplinire hotrrile senatului i ale po
porului, recrutau trupe, comandau armata i numeau pe ofi
eri. Ei erau nvestii cu imperium, puterea suprem civil i
militar, care includea totodat i anumite atribuii reli
gioase.
t# Marcus Valerius Messala Niger i Marcus Pupius Piso Calpurnianus au fost consuli n anul 61 .e.n.
11 La galii, nobilimea era format din senatori (vezi nota 17)
i cavaleri, din rzboinici i bogtai, care deineau toate func
iile civile i militare.
12 Astzi lacul Geneva sau Leman din Elveia.
13 Pas (passus) unitate de lungime pentru msurarea distan
elor. Un pas era egal cu 1,478 m. Pentru distanele mari,
unitatea de msur era mia de pai, miile passuum (1 478,50 m).
14 Erau 368 000 de locuitori.
15 Rege al sequanilor. Nu se tie despre el dect ceea ce ne
spune Caesar n acest capitol.
16 Titlul de prieten al poporului roman" (amicus populi Ro
mani) era acordat de senatul roman regilor sau simplilor
particulari care aduseser servicii Romei i pe care romanii
voiau s-i atrag de partea lor, precum i popoarele cu care
romanii ncheiau forma de alian numit amiciia priete
nie". Fiecare dintre cele dou pri ntre care se ncheia
aceast form de alian era obligat s respecte pe prietenii
celeilalte pri i s nu dea ajutor dumanilor ei.
17 Prin regnum domnie", Caesar desemneaz autoritatea su
prem, puterea absolut deinut de anumite cpetenii, efi
militari i religioi ai diferitelor comuniti din Gallia, pe
care autorii antici i numeau regi" (reges). Uneori funcia
de rex era ereditar (V, 24). Alteori regele era ales (VII, 4).
n timpul lui Caesar, regalitatea era pe cale de dispariie n
Gallia. Majoritatea triburilor aveau o form de guvernmnt
republican (republici aristocrate), fiind conduse de un con
siliu, cruia Caesar i d numele de senatus, prin analogie
cu instituia roman, i deun magistrat suprem.
Despre
senatul gallilor Caesar nu ne d informaii bogate i precise
Se pare c era format din oamenii cei mai bogai i mai
influeni, care fceau parte din aristocraia gallic; fiecare
gint i avea un reprezentant al ei n senat. La unele comu
niti, senatul era numeros (la nervi, de pild, senatul era
alctuit din 600 de membri).
Magistraii supremi erau alei pe timp de un an i aveau
mare putere, mergnd chiar pn la dreptul de via i de
moarte (I, 16). Din faptul c n unele pasaje Caesar folosete

NOTE. CARTEA 1

323

pluralul de la magistratus (1, 4; VII, 33), s-a dedus c n


afar de aceti magistrai supremi trebuie s fi existat i
civa magistrai inferiori.
Pentru a-i putea stpni mai bine pe galii i pentru a
lupta mpotriva preoilor i a nobililor, Caesar a cutat n
mai multe rnduri s restabileasc regalitatea, dnd titlul de
rex unor fruntai galii: camutului Tasgetius, senonului Cavarinus etc.
Heduii (haedui) alctuiau una dintre cele mai importante con
federaii tribale din Gallia celtic; locuiau ntre Loara i
Saone. Au ncheiat de timpuriu alian cu romanii, alturi de
care au luptat pn n anul 52 .e.n., cnd au ntors armele
mpotriva cotropitorilor i s-au alturat celorlali rsculai
galii.
la La galii existau fruntai (principes) care exercitau o deose
bit influen asupra concetenilor lor; ei deineau supremaia
n trib, fr s fie ns magistrai. Erau foarte bogai i aveau
o clientel (vezi nota 22) numeroas. Luau parte la adunrile
generale ale Galliei i uneori erau mai puternici dect magis
traii. n general, puterea lor era mai mult de ordin econo
mic. Autoritatea lor putea dura mai muli ani.
20 Adic ai helveilor, sequanilor i heduilor.
21 Emigraia helveilor a fost determinat, de fapt, de pregti
rile de invazie dinspre vest i dinspre sud ale germanilor.
22 Clieni (clientes) termen latin aplicat de Caesar unei insti
tuii gallice.
La galii, ca i la romani, mprejurul persoanelor puter
nice i influente, mprejurul nobililor, se grupau oameni care
aveau nevoie de protecie i care, la rndul lor, erau obligai
s-i ajute protectorii n diferite mprejurri. Clientela nobi
lilor galii^ cuprindea dou categorii de persoane: a) oameni
sraci, apsai de datorii, de impozite i de asuprirea celor
puternici, se declarau supui ai unor personaje bogate i
influente, care aveau asupra lor aproape aceleai drepturi ca
i stpnii de sclavi asupra sclavilor i care n limba celtic
se numeau ambacti; b) o clientel militar, alctuit din
oameni liberi, care se ataaser pe lng un nobil pentru a
face serviciul militar. Jurnd credin absolut efului lor,
luptau pentru el i alturi de el, triau laolalt cu el i i
mprteau soarta, bun sau rea. Dac patronul murea, nu
trebuia s-i supravieuiasc, ci erau obligai s se sinucid
peste cadavrul patronului. Caesar numete aceast categorie
de clieni devoti, iar cu un termen celtic solduri.
Cu cit patronii aveau un numr mai mare de clieni, cu
atta puterea i influena lor erau mai mari. Heduul Dumnorix ntreinea o trup de cavalerie (II, 18). Aquitanul Adiatunnus avea 600 de devoti (III, 22), iar clientela lui Lucterius
era alctuit dintr-un ntreg ora (VIII, 52). efii care dispu
neau de o clientel att de numeroas aveau o mare influen
n stat, astfel c puteau paraliza activitatea senatului i a

324

JANINA VILAN-UNGURU

magistrailor, se puteau sustrage judecii publice (I, 4, 17),


rsturnau forma de guvernmnt (I, 3; VII, 4).
23 Datornicii ( obaerati) care nu-i puteau plti datoriile se puneau
sub protecia unui patron, scpnd n felul acesta de urm
rirea creditorilor i a fiscului.
24 Una dintre ndatoririle clienilor era i aceea de a depune
n faa justiiei mrturii n favoarea patronului lor.
25 Motivul sinuciderii lui Orgetorix (n caz c, intr-adevr,
acesta s-a sinucis), a fost desigur, euarea proiectelor sale.
Avnd n vedere ns anarhia din Gallia i luptele dintre
partide (vezi cartea a Vl-a cap. 11, 12), se poate presupune
c Orgetorix a fost suprimat de adversarii si. Caesar ii
prezint pe Orgetorix, Casticus i Dumnorix numai ca pe
nite ambiioi, tiriznd spre tiranie. n realitate ns ei mai
urmreau s-i apere compatrioii mpotriva ameninrii ger
manilor (vezi nota 21) i a romanilor. Caesar, de pe poziia
lui de cuceritor, trece cteodat sub tcere unele fapte sau
prezint ntr-o lumin fals pe adversarii si.
2 Rauraci (sau raurici) populaie celtic, care locuia ntre
Vosgi i Aar, pe un teritoriu care corespunde Alsaciei de
sud i cantonului Ble.
27 Tulingi populaie germanic, care locuia pe malul drept
al Rinului, la nord de helvei.
23 Latobici populaie germanic, care locuia tot pe malul
_ drept al Rinului, la nord de tulingi, aproape de izvoarele
Dunrii.
2 Boiii populaie celtic, care n urma rzboaielor emigrase
din Gallia n nordul Italiei i n Germania. La nceputul
rzboiului gallic un grup de boii s-a aliat cu helveii, dar a
fost nfrnt. Caesar le-a permis s se aeze pe teritoriul
heduilor ntre Loara i AII ier.
au Noreiea ora n Noricum, regiune care corespundea pro
vinciilor austriece Styria, Carinthia i Carnia i se nvecina
la vest cu Retia, la nord cu Germania, la est cu Panonia i
la sud cu Panonia i Italia. Astzi se numete Neumarkt.
si Pe malul drept al Ronului, la sud-vest de Geneva, pe unde
trece astzi drumul de la Geneva spre Lyon.
32 Allobrogi (allobroges) populaie celtic; fceau parte din
Provincie, ocupnd un inut cuprins ntre Ron, Isara (Isere),
lacul Lemannus i Alpi.
33 n anul 61 .e.n.
84 28 martie. n calendarul roman, fiecare lun a anului avea
trei zile principale, care corespundeau diferitelor faze ale
lunii (la nceput, anul roman era calculat dup mersul lunii);
a) Calendae (sau kalendae), prima zi a lunii care cores
pundea lunii noi.
b) Nonae, care cdeau la 5 sau 7 ale lunii i corespun
deau primului ptrar.
c) Idus, care cdeau la 13 sau 15 ale lunii i corespun
deau lunii pline.

NOTE. CARTEA I

325

Numai n martie, mai, iulie i octombrie, nonele cdeau


la 7 i idele la 15.
Romanii calculau datele pornind de la aceste zile prin
cipale i numrnd napoi: socoteau cite zile erau naintea
calendelor, nonelor sau idelor lunii respective. n calcul intra
att prima, cit i ultima zi. Astfel se spunea: ziua nti nain
tea calendelor, a treia naintea nonelor, idelor" etc. Deci
28 martie era ziua a cincea naintea calendelor lui aprilie
(ante diem quintum calendas Apriles). Tot aa, 2 ianuarie era
a 4-a zi naintea nonelor lui ianuarie (ante diem. quartum
nonas lanuarias). Ajunul zilei principale se desemna prin
cuvntul pridie urmat de numele zilei principale i al lunii
respective: pridie nonas Februarias = 4 februarie. Termenii
acetia i sistemul de desemnare a datelor s-au pstrat i
dup reforma calendarului nfptuit n timpul i din ordinul
Iui Caesar, cnd anul a nceput s fie calculat dup mersul
soarelui.
nainte de reforma lui Caesar calendarul public era n
avans fa de cel real. De aceea datele din Rzboiul gallic nu
corespund exact datelor reale: n momentul cnd Caesar i
scria memoriile, calendarul nu fusese nc corectat. Reforma
a avut loc abia n anul 47 .e.n. Dup calendarul nou, data
citat mai sus este 24 martie n loc de 28.
35 n anul 58 .e.n.
36 n aprilie 58. Dup ieirea sa din consulat, Caesar fusese
nevoit s mai rmn n Roma nc trei luni de zile ca s-i
consolideze situaia, ntrind legturile de prietenie cu Crassus
i Pompeius, asigurnd alegerea la consulat i tribunat a
oamenilor triumvirilor i nlturnd pe civa dintre adver
sarii cei mai de temut (Piso, socrul lui Caesar, i Gabinius,
partizanul lui Pompeius, au fost alei consuli, iar Publius
Clodius tribun. Cato a fost trimis n Orient cu anumite mi
siuni, iar Cicero, care refuzase s fie legatul lui Caesar n
Gallia, a fost lsat prad dumanului su de moarte, Clodius,
i silit s se exileze).
37 Legiune (legio) unitate militar de baz a armatei romane.
La nceputul regalitii era format din 3 000 de oameni.
Servius Tullius mrete efectivul la 4 200. n vremea repu
blicii, o legiune cuprindea ntre 4 200 i 6 000 de oameni, iar
n timpul imperiului avea 6 1006 200 de oameni. Pe vremea
lui Caesar, o legiune se mprea n 10 cohorte, fiecare co
hort n 3 manipuli i fiecare manipul n 2 centurii.
33 Lucius Cassius Longinus fusese consul n anul 107, mpreun
cu Marius. Trimis mpotriva helveilor, care, dup invazia
cimbrilor i a teutonilor, ncercaser s emigreze din ar,
a fost atras ntr-o curs de ctre Divico, fruntaul helveilor,
i a pierit mpreun cu legatul su, Lucius Calpurnius Piso,
i cu o mare parte din armat.
33 Jugul (iugum) era fcut din dou lnci nfipte n pmnt i
o a treia fixat orizontal de capetele de sus ale celorlalte

326

JANINA VILAN-UNGURU

dou. Pe sub acest jug, romanii treceau pe dumanii nvini.


Faptul de a fi trecut pe sub jug era cea mai mare ruine
pentru armata roman. Astfel de iuga erau faimoasele furci
caudine", pe sub care au fost trecute trupele romane dup
nfrngerea lor de ctre samnii, la Caudium, n anul 321 .e.n.
40 13 (9) aprilie (vezi nota 34).
44 Piciorul (pes) msur de lungime care echivala n epoca
clasic cu 0,2957 m. Se pare c zidul nu era continuu, ci era
ntrerupt acolo unde existau obstacole naturale. D i o C a s
s i u s (38, 31, 4) vorbete numai despre fortificarea unor locuri
mai importante.
42 Santoni trib puternic i numeros din Gallia celtic; locuiau
pe rmul oceanului, la nord de Garonna.
43 Tolosai (tolosates) trib care locuia pe amndou malurile
Garonnei de sus i aparineau tribului volcilor tectosagi. Pe
vremea lui Caesar, ei fceau parte din Provincia roman.
Contrar celor spuse de Caesar, tolosaii se aflau la o distan
destul de mare de santoni (aproape 200 km).
44 Legai ( legai) ineau locul generalilor n anumite mpreju
rri i erau principalele lui ajutoare. Ei puteau comanda o
legiune, un corp de armat, un vas de rzboi, o fortrea i
luau parte la consiliile de rzboi. Uneori ndeplineau i funcii
administrative: se ngrijeau de aprovizionare, de recrutarea
trupelor, supravegheau lucrrile de construcie i reparaie a
flotei. Legaii erau numii de ctre senat, care inea ns
seama i de dorinele generalului. De obicei erau n numr
de trei, dar puteau fi i mai muli. n majoritatea cazurilor
aparineau ordinului senatorilor.
45 Aquileiea cetate a veneilor, n Gallia Citerior, pe rmul
Mrii Adriatice. Romanii organizaser aici un puternic centru
de aprare mpotriva gallilor. Astzi se numete tot Aquileea
(sau Aglar).
46 Peste muntele Genevre.
47 Ceutroni (ceutrones) mic trib celtic independent, care
locuia n Provincia, pe malurile Iserului.
48 Graioceli mic trib independent, care locuia n Alpii Graici.
49 Caturigi (caturiges) mic trib celtic independent, care locuia
pe valea superioar a rului Durance, ntre localitile Gap
i Embrun.
so Voconi trib celtic din Provincia roman. Locuiau la sud
de allobrogi, ntre Isere i Durance.
si Segusiavi trib din Gallia celtic, de pe malul drept al
Ronului, vecin cu allobrogii. Acetia erau supui heduilor.
52 Adic din anul 121 .e.n., cnd au ncheiat alian cu romanii
i au primit titlul de socii populi Romani (aliai ai poporului
roman).
53 Din cele ce urmeaz rezult c Caesar se napoiase din Gallia
Cisalpin (vezi i capitolul precedent) i se stabilise pe malul
drept al Ronului.
54 Ambarri mic trib celtic, aliat i nrudit cu heduii. Locuiau

NOTE. CARTEA I

327

ntre hedui, sequani i allobrogi, la confluena dintre SaOne


i Eon.
55 Adic pe malul drept al Ronului.
56 Aici este vorba de bunurile heduilor i ale allobrogilor.
57 Arar azi Saone.
58 Dup unii istorici moderni, trecerea trebuie s fi avut loc
ntre Villefranche i Trevoux, mai - sus de Lyon, dup alii
n dreptul localitii Mcon.
59 Aceast tabr se afla, probabil, la nord de Lyon, ling
Sathonay.
Adic ntre 12 i 2 noaptea. n timpul serviciului militar,
garda de noapte se schimba de patru ori. Noaptea era m
prit n patru strji {vigiliae)\ primele dou durau de la
apusul soarelui pn la miezul nopii, iar ultimele dou de
la miezul nopii pn la rsritul soarelui.
Durata strjilor varia ns dup anotimp: n solstiiul de
var fiecare straj dura dou ore, iar n solstiiul de iarn
patru ore.
161 Aceast lupt a avut loc n iunie 58, la nord de Trevoux.
Dup P 1 u t a r h, Caesar, 18, i A p p i a n u s, Celtica, 15.
cel care a svrit aceste fapte de arme ar fi fost Labienus,
legat al lui Caesar (vezi nota 72).
62 inutui tigurinilor se afla ntre lacul Neuchtel i lacul Leman.
3 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus a fost consul n anul 107
.e.n.
4 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus nepotul celui de mai
sus i tatl Calpurniei, cea de-a treia soie a lui Caesar, a
fost consul n anul 58 .e.n. (vezi i nota 38).
65 Este vorba de trupele care trecuser peste Saone (vezi cap. 12).
Era n iunie; se pare c pe atunci clima era mai rece dect
astzi (vezi D i o d o r d i n S i c i l i a , 5, 25).
7 Anumite triburi deineau, n anumite perioade, supremaia
(principatus) asupra restului populaiei din Gallia. n Gallia
celtic, de exemplu, aceast supremaie a fost exercitat ma:
nti de arverni, apoi de sequani i mai trziu de hedui. La
belgi, hegemonia au avut-o suessionii, apoi remii.
88 Adic a helveilor.
89 Aici este vorba de taxele de trecere peste ruri, pe poduri,
pe drumuri, de intrare sau de ieire dintr-un port. Perceperea
acestor taxe, ca i a tuturor celorlalte impozite, era arendat
unor persoane particulare prin licitaie public. Cei care per
cepeau aceste taxe i impozite plteau obtii o anumit sum,
oprindu-i n schimb beneficiile.
to Biturigi (bituriges) trib puternic din Gallia celtic; locuiau
la sud de Loara i mai purtau porecla de cubi, spre a se
deosebi de biturigii vivisci, care locuiau n Aquitania.
7i Simpatia fa de Diviciacus nu a fost singurul motiv care
l-a determinat pe Caesar s nu-1 execute atunci pe Dumnorix.
El se temea s nu-i atrag ura unui trib att de nsemnat
ca heduii tocmai la nceputul expediiei sale.

328

72 Propretor

JAN1NA VILAN-UNGURU

(propraetor[e]) se numea fostul pretor (magistrat


nsrcinat cu administrarea justiiei) care, dup ieirea din
funcie, pleca ntr-o provincie n calitate de guvernator. Titus
Labienus a fost cel mai de seam legat al lui Caesar. n
anul 63 .e.n. fusese tribun al plebei. S-a distins n mod deo
sebit n rzboiul gallic. n rzboiul dintre Caesar i Pompeius a trecut de partea acestuia din urm; dup ce a luptat
la Dyrrachium i Pharsalus, a trecut n Africa, apoi n Spania,
unde a murit n lupta de la Munda n anul 45 .e.n.
72 Este vorba de dictatorul Lucius Cornelius Sulla (138 78).
7* Marcus Licinius Crassus Dives unul dintre triumviri; a
fost consul n 70 i 55 .e.n.
75 Cele mai caracteristice arme ale gallilor erau: scuturile, coifu
rile i sbiile. Ei aveau scuturi lungi, uneori ovale, nguste
i aproape turtite, nconjurate cu o band de metal i mpo
dobite cu figuri de animale i alte ornamente; n mijlocul
scutului era o umfltur, umbo, care mpiedica proiectilele
s se fixeze n scut i le fcea s ricoeze. Coifurile erau
confecionate, n general, din bronz i mpodobite cu relie
furi de tot felul; unele aveau creste care reprezentau figuri
de psri sau de animale slbatice, altele erau mpodobite
cu un penaj bogat sau cu coarne.
Ca arme de atac, gallii foloseau sbii foarte lungi din fier
sau bronz, cu dou tiuri i fr vrf, precum i altele mai
scurte, lnci lungi, sulie de diferite feluri i pratii.
Griul era hrana principal a soldailor. La fiecare 16 sau
17 zile se mprea cte 1 250 g de gru pe zi de fiecare soldat.
Numai n situaii excepionale se distribuiau raii pentru o
lun de zile. Raiile distribuite erau transportate, probabil,
cu ajutorul animalelor de povar sau duse de soldai, m
preun cu celelalte lucruri personale.
77 Bibracte cetatea cea mai nsemnat a heduilor, situat
ntre Loara i Saone, pe muntele Beuvray.
78 Decurion subofier de cavalerie care comanda un grup de
10 oameni (decuria). L. Aemilius era decurion n cavaleria
gallilor i lupta alturi de Caesar mpotriva helveilor.
7 Legiunile a Vll-a, a VIII-a, a IX-a i a X-a. Acestea erau
legiuni recrutate de mult vreme i clite n rzboi.
so Bagaje (sarcinae) lucrurile personale pe care soldaii le
duceau cu ei n timpul marului: arme, mbrcminte, unelte
de lucru (topoare, ferstraie, lopei, pari), vase pentru gtit,
provizii de gru. n afara coifului, pe care l purtau atrnat
de gt, a scutului, pe care l purtau atrnat la spate sau pe
bra, i a sbiei, pe care o purtau la cingtoare, toate cele
lalte obiecte erau strnse laolalt i atrnate n vrful unei
furci pe care soldaii o purtau pe umr.
Falang formaie de lupt, n rnduri compacte, folosit
de diferite popoare din antichitate. De obicei soldaii erau
aezai pe neamuri, gini i familii. Adncimea falangei i
numrul lupttorilor variau. Falanga teban a lui Epaminon-

NOTE. CARTEA I

329

das era format din 6 000 de lupttori, aezai pe 16 rnduri


n adncime. Celebra falang macedonean cuprindea 16 000
de lupttori, mprii n grupe de 50 de oameni i aezai
pe 16 rnduri n adncime. Uneori avea numai 12 sau chiar
8 rnduri n adncime. Soldaii din falanga macedonean erau
narmai cu o lance (sarissa), care, pe vremea lui Alexandru,
avea o lungime de 6,50 m, i cu un scut, avnd un diametru
de aproximativ 0,50 m. La galii i la germani, soldaii erau ae
zai n rnduri strnse, ntr-o coloan lung. Cei din primul
rnd i ineau scuturile n fa, n timp ce ceilali le ineau
ridicate deasupra capului; n felul acesta, ntreaga coloan era
ferit de sgeile dumanilor.
82 Acelai lucru l relateaz i P i u t a r h (Caesar, 18) i S u e
t o n i u s (Caesar, 60). Caesar a mai luptat pe jos i n btlia
de la Munda.
88 Gallii, adic helveii,
84 Este vorba de helvei, care mai fuseser o dat nvini si
pui pe fug.
85 Adic boiii i tulingii.
88 Lingonii ( lingones) trib din Gallia celtic; locuiau ntre
izvoarele Senei, Marnei, Meusei i Sane. La nord erau vecini
cu senonii, iar la sud cu sequanii i heduii.
87 Adic vndui ca sclavi sau ucii.
88 Dup P 1 u t a r h (Caesar, 18), ar fi fost 300 000 de oameni,
dintre care 190 000 de combatani; dup P o l y a i n o s (8,
13, 3), 300 000, dintre care 200 000 de combatani, iar dup
O r o s i u s (6, 7, 5), 157000. Se pare c cifrele date de Caesar
snt mai exacte.
89 P l u t a r h (Caesar, 18), spune c s-au napoiat acas ceva
mai mult de 100 000 de oameni. A p p i a n u s (Celtica, 1 , 3),
spune c din 200 000 de oameni au pierit 80 000. Cifrele date
de S t r a b o (4, 3, 3) snt exagerate; el vorbete de 400 000 de
mori i 8 000 de supravieuitori.
90 Vezi cap. 7, 12 i 14 i notele respective.
91 Aici Caesar se refer la Gallia celtic.
92 Arverni unul dintre triburile cele mai puternice din Gallia
celtic. Teritoriul lor se nvecina la nord cu ara biturigilor
i la sud cu munii Cevenni i corespundea cu provincia
francez Auvergne (departamentele Puy-de-D6me i Cantal).
93 n legtur cu aceste fapte vezi VI, 12.
94 i ntre triburi existau relaii de clientel (vezi nota 22);
unele triburi se aflau, ntr-o msur mai mic sau mai mare,
n stare de dependen fa de alte triburi, mai puternice.
Clienii heduilor erau: bellovacii (vezi cartea a Il-a, nota 7).
biturigii, senonii (vezi cartea a Il-a, nota 3).
95 Vezi nota 17.
98 Haruzi (harudes) trib germanic, originar din Chersonesul
cimbric (Jutlanda). Pe vremea lui Caesar se stabiliser ntre
Rin, Main i Dunre.
97 Admagetobriga probabil un ora din Alsacia, n regiunea
Schlestedt. Lupta despre care vorbete Diviciacus a avut loc

JANINA V1LAN-UNGURU

330

n anul 61 sau 60 .e.n. Cicero se refer la aceast lupt


ntr-una din scrisorile sale din anul 60 .e.n. (Ad Atticum,

1, 19, 2).

98 Vezi cap. 35 i PI u t ar h, Caesar, 19.


9 Intre anii 113 i 101 .e.n., cimbrii i teutonii, triburi germa
nice, dintre care primii erau originari din Chersonesul eimbric
(Jutlanda), iar ceilali de pe rmurile .Mrii Baltice i din
insulele daneze, au invadat Gallia. Marius i-a nimicit n
luptele de la Aquae Sextiae (102) i Vereellae (101).
io Caesar ine s-i justifice naintarea spre nord. n cap. 35,
aduce n sprijinul aciunilor sale un decret al senatului din
anul 61, care ddea puteri excepionale guvernatorului Galliei.
101 Adic n anul 59 .e.n.
i2 Senatul roman acorda cteodat titlul de rege" conducto
rului unui stat sau trib strin.
103 Vezi nota 99. D io C a s s i u s (38, 34, 3) l critic pe Caesar
pentru aciunile sale, artnd c nu urmrea dect o glorie
personal i cuta s-l provoace pe Ariovistus ca s poat
porni cu rzboi mpotriva lui.
.104 Treveri populaie de origine germanic din Belgium. Lo
cuiau ntre Rin i Maas, pe amndou malurile Moselei. Erau
renumii pentru cavaleria lor.
jos Suebi numele generic al mai multor triburi germanice
care locuiau ntre Elba, Vistula i Dunre. Cele mai impor
tante triburi de suebi erau: sicambrii, care locuiau pe malul
drept al Rinului ntre Sieg i Ruhr; chattii, care locuiau pe
amndou malurile Oderului; marco manii, care au locuit mai
nti ntre Rin, Main i Dunre, iar mai trziu s-au stabilit
n Boemia; suebii propriu-zii, care locuiau pe malurile Ode
rului, n Prusia central.
loo Vesontio ora important al sequanilor, astzi Besancon, pe
malul drept al rului Doubs.
i7 Dubis astzi Doubs; izvorte din munii Jura i se vars
n Saone.
ros Tribuni militari (tribuni militum ) ofieri superiori, coman
dani ai legiunilor, numii la nceput de consuli, apoi de popor,
iar uneori chiar de generalul care avea comanda suprem
a armatei. Ei erau alei din rndul cavalerilor sau al senato
rilor. Fiecare legiune avea cte ase tribuni militari, care
exercitau comanda alternativ: cte doi tribuni militari coman
dau legiunea timp de dou luni, o zi unul, o zi cellalt. n
felul acesta, n decursul unui an, fiecare tribun militar exer
cita comanda timp de patru luni. Cnd nu erau de serviciu,
i ajutau pe generali. n armata lui Caesar nu mai jucau un
rol att de important; numai n cazuri excepionale comandau
o legiune; n general, ei comandau mici detaamente, luau
parte la consiliile de rzboi sau supravegheau aprovizionrile.
io Prefeci (praefecti) ofieri care ndeplineau diferite sarcini
militare: comandau trupe de cavalerie, trupe auxiliare de
infanterie sau flota.

NOTE. CARTEA I

331

Centurioni (centuriones) ofieri subalterni recrutai din rndurile plebei, care comandau cte o centurie (un grup de
aproximativ 100 de oameni, a 60-a parte dintr-o legiune;
deci ntr-o legiune erau 60 de centurioni).
111 Caesar vorbete aici de rscoala lui Spartacus din anii 7371
.e.n. Muli lupttori din armata lui Spartacus erau germani.
H2 Leuci trib din Belgium, care locuia la nord de lingoni.
ii* Cohort pretorian (cohors praetoria) corp de elit care
alctuia garda personal a comandantului suprem.
114 Caesar i aezase tabra n Alsacia de sus, aproape de Cernay, situat pe rul Thur, afluent al rului 111.
ns Joc de cuvinte: ad equum rescribere nseamn a primi n
rndurile clreilor", dar i a admite n ordinul cavalerilor".
De altfel, cavalerii fceau serviciul militar la cavalerie, pri
mind din partea statului un cal (equus publicus).
ii Aici este vorba de cmpia Alsaciei. Movila nu a putut fi
identificat. Numeroasele discuii cu privire la locul ntreve
derii i al luptei dintre Caesar i Ariovistus nu au putut
stabili nimic precis. Potrivit ipotezei celei mai verosimile,
care corespunde cel mai mult cu detaliile topografice date de
Caesar, se pare c ntrevederea i lupta dintre Caesar i
Ariovistus au avut loc aproape de localitatea Cernay, ntre
Thann si Mulhouse (vezi J u 11 i a n, Histoire de la Gaule,
III, p. 231, n. 4).
117 Este vorba de independena i supremaia heduilor n Gallia,
pe care acetia o posedau n momentul ncheierii alianei cu
romanii.
ns Provincia (vezi nota 1).
n Este vorba de partida aristocraiei senatoriale, optimates. Din
acest pasaj reiese c Ariovistus avea unele legturi cu aris
tocraia roman. n orice caz, Caesar folosete acest argu
ment pentru a-i nvinovi adversarii de complicitate cu
Ariovistus i pentru a-i justifica, nc o dat, aciunile ntre
prinse n Gallia.
120 Ruteni trib din Gallia celtic, la nord de Provincia. O
parte din ei aparinea Provinciei romane; ceilali erau inde
pendeni.
121 Quintus Fabius Maximus Allobrogicus nepot al lui Scipio
Africanul; a luat parte la rzboiul mpotriva Numantiei i a
luptat mpotriva sclavilor rsculai din Sicilia (132); a guver
nat Spania n calitate de propretor. n 121, n timpul consu
latului su, a nfrnt pe allobrogi, aliai cu arvernii i rutenii
(de aici porecla de Allobrogicus). Lupta a avut loc la conflu
ena dintre Isere i Ron.
122 nfrngerea arvernilor i a rutenilor de ctre romani avusese
loc cu 63 de ani mai nainte de aciunile ntreprinse de
Ariovistus.
12* C. Valerius Caburus frunta gal originar din Provincia.
124 c. Valerius Flaccus a guvernat Gallia Narbonensis n 83 n
calitate de propretor.
ho

332

JANINA VILAN-UNGURU

125 La poalele Vosgilor, dac tabra lui Caesar se afla n apro


pierea localitii Cernay (vezi notele 114 i 116).
*26 Adic spre sud-vest.
12 D i o C a s s i u s (38, 48, 3) spune c tabra roman era cit
pe-aci s fie ocupat de Ariovistus.
!28 T a c i t u s (Germania, 10) descrie modul n care germanii con
sultau sorii: se tia o ramur de pom fructifer n mai multe
bucele i pe fiecare se fcea cte un semn (aceste semne
erau aa-numitele rune, litere mprumutate de germani de la
romani prin intermediul celilor; din ele s-a alctuit alfabetul
runic al nordicilor. Fiecare semn runic avea o semnificaie, de
exemplu M = manna brbat", Th == thues uria"). Bucelele
erau mprtiate apoi pe o stof alb i un preot sau capul
familiei (dup cum era vorba de o chestiune de interes pu
blic sau privat) trgea la ntmplare trei bucele i interpreta
semnele de pe ele. Dup Caesar, interpretarea semnelor era
fcut de femei.
n ceea ce privete profeiile, P 1 u t a r h (Caesar, 19) ne spune
c femeile germane preziceau viitorul dup vrtejuri i dup
zgomotul apelor.
189 Trupele auxiliare ale romanilor erau formate din trupe da
infanterie, recrutate n provincii dintre cei care nu aveau
cetenia roman i din trupe de strini. n majoritatea ca
zurilor erau uor narmate. Uneori strinii i pstrau costu
mul i armele lor specifice i erau comandai, n general, de
oameni de acelai neam cu ei. ntruct aceste trupe auxiliare
nu erau prea puternice, Caesar le folosea mai mult n ac
iuni de mic importan.
iso Marcomani vezi nota 105.
i8i Triboci (triboces, triboci) trib germanic care se stabilise
pe ambele maluri ale Rinului n apropiere de Strasbourg.
is* Vangioni (vangiones) trib germanic de pe Rin; oraul lor
principal era Borbetomagus, astzi Worms.
i8 Nemei (nemetes) trib germanic de pe malul drept al Rinu
lui, n regiunea Spira; locuiau ntre vangioni i triboci.
isi Sedui trib germanic vecin cu marcomanii, vangionii (la
nord) i nemeii (la vest).
135 Quaestor magistrat nsrcinat cu administrarea finanelor.
Mai nainte avea i atribuii judiciare (judecarea proceselor
criminale). La nceput au existat la Roma doi quaestori, apoi
patru, dintre care doi stteau la Roma (quaestores urbani),
iar ceilali doi nsoeau pe consuli n rzboi (quaestores militares). n 267 au fost 8 quaestori, sub Sylla 20, iar n timpul
lui Caesar 40. Quaestores urbani se ngrijeau de tezaurul public,
de ncasarea impozitelor de tot felul, ineau registrele, veri
ficau socotelile, plteau banii necesari pentru construirea sau
restaurarea monumentelor publice. n provincii, quaestorii aju
tau pe guvernator n administrarea finanelor. n armat,
quaestores militares plteau solda trupelor, conduceau servi
ciul de intenden; uneori ndeplineau i funcii militare (pu
teau comanda un corp de armat). La nceput quaesotrii erau

NOTE. CARTEA A II-A

333

numii de consuli; mai trziu au fost alei de popor n comi


iile tribute.
136 Spaiul necesar pentru a putea arunca lancea era ntre 25
i 35 m.
s? Tnrul P. Crassus era fiul triumvirului; a fost legat al lui
Caesar pn n anul 56. A plecat mpreun cu tatl su n Si
ria mpotriva prilor; amndoi au pierit n lupta de la Carrhae
din anul 53 .e.n.
Pentru a ine adunri este vorba de adunrile (ad conventus agendos) pe care guvernatorii de provincii le ineau pe
riodic n principalele orae din provinciile respective cu oca
zia vizitrii inuturilor supuse autoritii lor. La aceste adunri
erau convocai fruntaii provinciei, precum i cetenii romani
mai de vaz care se aflau acolo pentru afaceri comerciale sau
de alt natur. n cadrul adunrilor se dezbteau procese i
se rezolvau diverse probleme administrative. edinele erau
publice, se ineau n for, fiind prezidate de guvernator. Uneori
guvernatorul ddea delegaie quaestorului sau unuia dintre
legaii si s conduc edina.
Caesar inea adunri n fiecare an n Gallia Cisalpin; despre
Gallia Narbonensis i Illyricum nu vorbete; probabil c acolo
trimitea pe vreunul dintre legaii si.

CARTEA

A II- A

Pacificarea Galliei eufemism pentru supunerea Galliei.

Caesar folosete des asemenea eufemisme pentru a atenua ca


racterul de cucerire, de cotropire al expediiilor sale; el pre
zint reprimarea micrilor de eliberare ale gallilor drept o
pacificare". Gallia, folosit n sens restrns, desemneaz nu
mai Gallia celtic.
^ La Vesontio (vezi I, 54).
9 Senoni (senones) populaie numeroas i puternic din Gallia
celtic, al crei teritoriu se ntindea ntre Marna i Loara,
corespunznd unei pri din Champagne i din Bourgogne.
4 Remi trib din Belgium; locuiau la nord de Marna, pe
amndou malurile rului Aisne, i erau vecini cu senonii, leu
cii, treverii, nervii (vezi nota 9), viromanduii (vezi nota 16) i
bellovacii (vezi nota 7).
8 Adic de graniele Galliei celtice.
6 Suessioni (suessiones) trib din Belgium, care locuia ntre
Marna i Oise.
i Bellovaci trib care locuia n Belgium, ntre Somme, Sena
i Oise.
a Diviciacus __ rege al suessionilor; nu trebuie confundat cu
druidul Diviciacus, personaj influent din ara heduilor, eful
partidei aristocratice i filoroman din Gallia, prietenul lui
Caesar.
Nervii populaie germano-belgic, care locuia ntre Sambre

334

J ANINA VILAN-UNGURU

i Escaut. Teritoriul lor corespundea provinciilor Hainaut i


Namur.
10 Atrebai (atrebates) trib belgie; locuiau pe un teritoriu care
corespundea provinciei Artois (departamentul Pas-de-Calais i
o parte din departamentul Somme).
11 Ambiani mic trib belgie; locuiau la nord de bellovaci, pe un
teritoriu care corespundea aproape departamentului Somme.
Numele lor s-a pstrat n numele oraului Amiens.
12 Morini trib belgie care locuia pe rmul Mrii Mnecii, ntre
Escaut i Somme.
13 Menapi trib belgie care locuia pe rmul Mrii Mnecii, n
tre morini i Rin.
14 Calei (caletes, caleti) mic trib belgie de pe rmul Mrii
Mnecii, aproape de gurile Senei.
>5 Veliocassi (veliocasses, veliocassi) trib belgie de pe malul
drept al Senei, la sud-vest de calei i bellovaci.
s Viromandui mic trib belgie, vecin cu ambianii i atrebaii
la nord, cu nervii i remii la nord-est, cu suessionii la sud i
cu bellovacii la vest.
17 Atuatuci (sau aduatucii) trib de origine germanic; locuiau
n Belgium pe valea Meusei.
18 Condrusi mic trib din Belgium, de pe malul drept al Meu
sei. Erau de origine germanic.
19 Eburoni (eburones) trib de origine germanic; locuiau n
Belgium pe amndou malurile Meusei, ntinzndu-se spre r
srit pn la Rin.
29 Caeroesi mie trib belgie, vecin cu atuatucii i condrusii.
21 Paemani mic trib din Belgium, la nord de remi, pe malui
drept al rului Sambre.
22 Vezi cartea X, nota 17.
23 Adic a romanilor i a heduilor.
24 Axona astzi Aisne; se vars n Oise (Sabis), un afluent al
Senei.
23 O tabr roman (castra) era aprat de un an lat de cel
mult 18 picioare (cam 5 m) i adine de cel mult 9 picioare
(circa 2,70 m) i de un meterez format din pmntul scos din
an i aezat pe marginea din afar a anului (agger), n care
se nfigea un ir de pari nali cam de 1,20 m (vallum), n
dosul cruia stteau aprtorii taberei. n acest pasaj, precum
i n multe altele, prin val (vallum) se nelege att pmntul
(agger) de pe marginea anului, cit i gardul de pari. n acest
caz, nlimea maxim era de 12 picioare (circa 3,50 m); to
tui, n situaii grave, vallum putea fi i mai nalt (5,2 m).
28 Bibrax dup unii Beaurieux, dup alii VieuxLaon.
27 Broasca estoas (testudo) formaie n care trupele romane
atacau zidurile unei ceti sau fortificaiile dumanilor; pe
cnd soldaii din rndul nti naintau spre ziduri innd scu
turile n fa, ceilali le ineau ridicate deasupra capului, astfel
net formaia amintea de carapacea unei broate estoase. Sol
daii din primele rnduri stteau drepi, cei din ultimele rnduri stteau n genunchi sau cu genunchii ndoii. De obicei.

NOTE CARTEA A II-A

335

veneau mai multe testudines una dup alta. Cnd prima ajun
gea la ntrituri, soldaii din ultimele rinduri se aplecau, pentru
ca soldaii din primele rinduri ale celei de-a doua testudo s
urce pe scuturile lor i s escaladeze meterezul sau zidul. Acest
procedeu era folosit i de galii.
28 Numizi locuitorii Numidiei, regiune din nordul Africii, care
se nvecina la rsrit cu Carthagina, la sud cu Getulia i Li
bia, la vest cu Mauretania (i corespundea aproape cu Algeria
de astzi). O parte din trupele auxiliare romane erau for
mate din clrei i pedestrai numizi.
29 Cretanii erau cunoscui ca exceleni arcai.
39 Locuitorii insulelor Baleare, din apropierea coastei rsritene
a Spaniei, erau prtiai renumii; au fost folosii n armata
cartaginez i apoi n cea roman.
31 Diferite maini de aruncat proiectile prin destinderea unor
coarde elastice rsucite i nfurate n jurul unui cilindru.
Dup felul proiectilelor existau urmtoarele categorii de ma
ini de rzboi: a) catapultae, care aruncau sulie sau sgei
aprinse, uneori i pietre, la o distan de 400 m; erau deser
vite de 35 oameni; b) ballistae, care aruncau pietre, brne,
proiectile de plumb la o distan maxim de 750 m, fiind mnuite de cel puin 6 oameni; c) scorpiones, catapulte mai mici,
mnuite de un singur om, care aruncau sgei mici, pietre sau
ghiulele de plumb; d) onagri, care aruncau pietre mari.
32 Vezi cap. 5.
33 Este vorba de infanteritii numizi, narmai numai cu sulie
i sgei (vezi nota 28).
34 D i o C a s s i u s (39, 1, 4) ne spune c Caesar a fost informat de
nite dezertori i c nu a pornit el nsui mpotriva duma
nilor.
35 Vezi cartea I, nota 60.
36 Noviodunum n Gallia existau mai multe orae cu acest
nume, care n celtic nseamn ora nou. Aici este vorba de
un ora al suessionilor din Belgium, care se afla la o distan
de 34 km de actuala localitate Soissons din departamentul
Aisne (dup unii ar fi chiar Soissons).
37 Barci (vineae) un fel de adposturi rulante, care permiteau
asediatorilor s se apropie de locul asediat fr s fie vzui
de ctre dumani. Erau construite din lemn i aveau un aco
peri de scnduri sau de nuiele mpletite. Puteau fi acoperite
i pe de lturi cu nuiele sau piei. De obicei erau nalte de
8 picioare, late de 7 i lungi de 18. Mai multe vineae erau
aezate cap la cap i mpinse pe roi spre zidul asediat. La
adpostul lor se puteau executa diferite lucrri de asediu, se
putea comunica cu turnurile (vezi nota 38), dar se puteau con
strui i diguri sau poduri.
33 Asediatorii construiau din pmnt, pietre, lemne i ramuri de
copaci o teras, un rambleu (agger) care pornea de la o anu
mit distan de cetatea asediat i ajungea pn la zidurile
cetii. (Cnd este vorba de asedierea unui ora, agger are un

336

JANINA VILAN-UNGURU

sens diferit de acela pe care l are atunci cnd e folosit n le


gtur cu aprarea unei tabere; vezi nota 25.) Aceste terase
atingeau de obicei nlimea zidurilor, erau masive i aveau
forme i dimensiuni diferite, dup mprejurri. Pe teras,
aproape de ziduri, se aezau mainile de rzboi i asediatorii
aveau posibilitatea de a ataca i interiorul cetii, nu numai
zidurile. Pe teras se aezau i turnuri (turres) rulante, con
struite din lemn i acoperite cu piei de animale i prevzute
cu tot felul de maini de rzboi i de arme de aruncat. Turnu
rile aveau mai multe etaje pentru a domina zidul cetii i
erau prevzute i cu puni mobile, care uurau asaltul. Tur
nurile se aezau pe teras numai n caz c oraul era situat
ntr-o regiune accidentat; dac terenul era neted, turnurile
erau aezate direct pe pmnt.
a Bratuspantium ora al bellovacilor, despre care nu se tie
precis n ce loc se afla; a fost rnd pe rnd identificat cu
Beauvais, Montdidier, Breteuil, Grattepanche.
40 Sabis astzi Sambre, afluent al Meusei.
Dup unii, tabra ar fi fost la Bavay i lupta ar fi avut loc
pe malul stng al Sambrei; dup alii, lupta s-ar fi dat pe
malul drept, ntre Berlaimont i Bachaut.
42 Aici este vorba de bagajele mari ale armatei (impedimenta),
transportate cu carele sau cu animale de povar, i anume:
corturi, mobilierul taberei, maini de rzboi, provizii etc. n
timpul marului, dac armata trecea prin inutul unui trib
prieten, fiecare legiune era urmat de bagajele ei. Pe terito
riul duman, bagajele tuturor legiunilor erau grupate la un
loc i puse sub paza unui corp de armat (vezi cap. 19). n
czui unor maruri repezi erau lsate ntr-un castru (6, 32)
sau ntr-un ora (7, 10; 55; 57).
43 Vezi cartea I, nota 80.
44 Avnd n vedere cele afirmate n cap. 17, nseamn c aici,
ca i n capitolul urmtor, nu poate fi vorba de cavaleria ner
vilor, ci numai de cea a aliailor lor.
43 Legiunile a Vil-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a X l-a i a
XII-a.
48 Aici Caesar vorbete de legiunile a XIII-a i a XlV-a. n
al doilea an de rzboi (57), armata lui Caesar era format
din aceste opt legiuni, care snt menionate n cursul prime
lor dou cri (vezi I, 40; 41; 42; II, 21; 23; 25; 26 etc.).
47 Dup alegerea poziiei taberei se delimita terenul necesar
construirii taberei. Aceste operaii erau efectuate de cercetai
i de un detaament de soldai trimii mai nainte sub comanda
unor tribuni sau centurioni. Cnd sosea restul trupelor, ofierii
indicau soldailor locul de munc i sarcinile care le reveneau
n aciunea de construire i ntrire a taberei. Apoi, sub supra
vegherea centurionilor i conducerea tribunilor, ncepea con
struirea fortificaiilor.
48 Insigne (insignia) penajele coifurilor, coliere, piei de ani
male slbatice i alte ornamente care indicau gradele mili
tare.

NOTE. CARTEA A II-A

337

Soldaii i puneau coiful n cap numai nainte de nceperea


luptei; n timpul marului l purtau atrnat de gt.
50 In timpul marului, scuturile de metal erau acoperite cu nite
nvelitori de piele, pe care soldaii le scoteau numai n mo
mentul nceperii luptei.
si n centru.
82 Sclavi care slujeau pe ofieri i soldai se ngrijeau de cai,
nsoeau pe soldaii care plecau dup furaj. Ei nu luau parte
la lupte.
52 O tabr avea, de obicei, patru pori, cte una pe fiecare latur
(n general tabra roman avea forma unui ptrat sau a
unui dreptunghi; uneori ns putea fi i de form triunghiu
lar. Aceasta depindea de natura terenului). Poarta decuman
era cea mai ndeprtat de poziia dumanilor. Numele ei
vine de la faptul c, legiunea fiind mprit n 10 cohorte,
cohorta a zecea (decuma, decima) sttea cea mai aproape de
aceast poart. In faa porii decumane se afla porta praetoria, cea mai apropiat de dumani. Porile celelalte, late
rale, se numeau porta principalis dextra (poarta principal
din dreapta) i porta principalis sinistra (poarta principal
din stnga).
84 Legiunile a XIII-a i a XIV-a, care fuseser lsate s p
zeasc bagajele (vezi cap. 19).
S5 Cohort (cohors) subdiviziune a unei legiuni, a 10-a parte
dintr-o legiune (vezi cartea I, nota 37). Efectivul cohortei
varia dup cel al legiunii; n armata lui Caesar, cohortele
erau formate din 300 pn la 360 de soldai. Prima cohort
(dup unii primele 4 cohorte) era format din soldai de
elit i era considerat ca cea mai important. Fiecare co
hort se mprea n 3 manipuli i fiecare manipulus n 2
centurii.
so primipil (primipilus) gradul cel mai nalt al unui centu
rion (vezi cartea I, nota 110). Primipilul comanda prima cen
turie din primul manipulus al primei cohorte (vezi nota 55).
87 Uneori Caesar recunoate meritele adversarilor. Aici ! elo
giaz pe nervi i pentru a motiva impasul n care s-a aflat
la un moment dat.
58 Vezi cap. 16.
59 Exagerare. Pasajul e n contradicie cu cele relatate de Caesar
n cartea a V-a, cap. 39 . urm., unde vedem pe nervi ase
diind tabra lui Cicero i cartea a Vil-a, cap. 75, unde ni se
spune c nervii au' dat lui Vercingetorix 6 000 de lupttori.
#o Nu se tie precis unde se afla aceast cetate; dup unii,
pe locul acestei ceti s-ar afla astzi oraul Namur.
Vezi I, 32 i-II, 4.
62 Acesta este unul dintre pasajele care ne dezvluie cruzimea
cu care s-a purtat uneori Caesar fa de populaia subjugat.
Caesar nu trece sub tcere msura pe care a luat-o, ntruct
att el, ct i contemporanii si socoteau c este normal s
se ia asemenea msuri n timp de rzboi.
49

Venei, unelli, osismi, coriosolii, esuvi, aulerci,

22

Rzboiul gallic

redoni

338

JANINA VILAN-UNGURU

triburi celtice de pe coasta de nord-vest a Galliei, ntre gu


rile Senei i Loarei; teritoriul locuit de ele corespundea Bretaniei i Normandiei. Contrar celor afirmate de Caesar, aulercii
nu erau o populaie maritim propriu-zis, ci se nvecinau cu
celelalte triburi maritime. Ei se mpreau n mai multe ra
muri; sub numele de aulerci trebuie s nelegem aici pe au
lercii diablini, aulercii eburovici i aulercii cenomani. n Gal
lia celtic, vecini cu heduii, senonii i biturigii, triau aulercii

brannovici.
lllyricum provincie roman de pe coasta Adriaticii, care

corespundea unei pri din Istria i Dalmaia; era guvernat


tot de Caesar.
5 Carnui. (carnutes) unul dintre triburile cele mai impor
tante din Gallia celtic; locuiau pe amndou malurile Senei,
la nord de biturigi i la vest de senoni.
6 Audi (andes) trib din Gallia celtic, la nord de Loara;
teritoriul lor corespundea provinciei Anjou.
7 Turoni (turones, luroni) trib din Gallia celtic, de pe am
bele maluri ale Loarei, ntre andi i carnui. Teritoriul lor
corespundea provinciei Touraine.
8 Rugciuni publice (supplicationes) rugciuni de mulumire
aduse zeilor dup o victorie. Erau decretate de ctre senat
i se desfurau cu o anumit solemnitate: se deschideau toate
templele, iar statuile zeilor erau scoase din sanctuar i expuse
pe nite paturi n faa poporului, care li se nchina n ge
nunchi i cu mnile ntinse spre cer. La nceput, aceste rug
ciuni durau o singur zi, apoi trei, cinci sau mai multe zile,
dup importana victoriei. Cnd Hannibal a prsit Italia,
rugciunile publice au durat 5 zile, iar cu ocazia victoriei lui
Pompeius asupra lui Mitridate, 12 zile.
Asemenea zile de rugciuni publice se mai decretau i n
alte mprejurri: pentru ndeprtarea unor primejdii publice
sau cu ocazia unor ceremonii de ispire.

CARTEA

I II-A

1 Triburi celtice care triau n munii Alpi, pe valea superioar


a Honului.
2 Mont Blanc i Saint-Bernard.
9 Azi Martigny-Bourg.
* Dranse afluent al Ronului.
s Consiliul de rzboi (consilium) putea fi convocat i prezi
dat de Caesar sau de legatul care l nlocuia. La el parti
cipau legaii, tribunii militari i centurionii primei cohorte
(vezi cartea I, nota 37, i cartea a Ii-a, nota 55).
0 Este vorba de sulie lungi (gaesa) i grele de fier, folosite
la nceput de populaiile din Alpi; mai trziu au fost folosite
n toat Gallia i apoi mprumutate i de germani.
7 Evenimentele povestite n primele ase capitole aparin, de
fapt, expediiei din anul precedent (57) i trebuiau menionate

NOTE. CARTEA A III-A

339

la sfritul crii a II-a, ns Caesar a vrut s ncheie cartea


respectiv cu relatarea unui succes.
8 n aceast fraz, Caesar prezint foarte pe scurt campaniile
din primii doi ani de rzboi. El nu menioneaz aici dect
pe principalii adversari: belgii, germanii i sedunii (ultimii
constituiau ramura cea mai important a populaiilor din Alpi.)
9 Aici se refer la Marea Mediteran.
10 Vezi cartea a II-a, nota 63.
11 Liger astzi Loara.
12 Lexovii trib celtic de pe coasta de nord a Galliei, la vest
de gurile Senei.
13 Ambiliai mic trib celtic, aliat cu veneii; nu se tie pre
cis unde locuiau, probabil pe malul sting al Loarei, la sud
de andii.
Diablini (diablintes) ramur a aulercilor, la est de redoni
(vezi cartea a II-a, nota 63).
15 Vezi cap. 7 i 8. Cavalerii (equites) formau un ordin inter
mediar ntre senat i plebe. Fceau serviciul militar la cavale
rie i trebuiau s posede un anumit cens (400 000 de sesteri
pe vremea lui August) pentru a putea face parte din acest
ordin. Cu timpul, muli dintre cavaleri au ajuns foarte bo
gai, datorit faptului c n minile lor se aflau operaiile
uzuriere, perceperea impozitelor n provincie i comerul ex
tern. Cavalerii purtau ca semne distinctive un inel de aur i
tunica angusticlava (o tunic mpodobit cu dou benzi n
guste de purpur). Diferite legi au acordat cavalerilor anumite
privilegii. Astfel, o lege a lui C. Gracchus din anul 122 .e.n.,
lex Sempronia iudiciaria, le-a acordat dreptul de a face
parte n exclusivitate din completele de judecat (pn atunci
judectorii fuseser recrutai numai dintre senatori); aceast
lege a fost abrogat de Sulla n anul 82 .e.n. i restabilit
parial n anul 70 .e.n., prin lex Aurelia.
Lex Roscia din anul 67 a acordat cavalerilor dreptul de
a se aeza la teatru pe primele 14 rnduri de bnci din spa
tele orchestrei, unde edeau senatorii.
Caesar folosete aici termenul de cavaler, deoarece tri
bunii militari se recrutau din ordinul cavalerilor (vezi car
tea I, nota 108).
16 n acest pasaj, Caesar i d pe fa tendinele agresive i
atitudinea sa de cotropitor fa de luptele de eliberare de sub
jugul strin.
17 Decimus Iunius Brutus Albinus legat al lui Caesar. Era
fiul consulului din anul 77, D. Iunius Brutus, i fusese adop
tat de Postumius Albinus, consul n anul 59. n timpul rz
boiului civil a luptat alturi de Caesar, comandnd flota de
la Marsilia. Datorit lui Caesar, n anul 48 a fost numit
guvernator al Galliei Cisalpine. n testamentul su, Caesar
l desemnase ca motenitor al su i tutore al lui Octavian.
Era rud cu M. Brutus, care l-a atras n complotul mpo
triva lui Caesar. Dup asasinarea acestuia, a refuzat s-i p
rseasc provincia i s-a ntrit n oraul Mutina, unde a

340

J ANINA VILAN-UNGURU

fost asediat de Antonius pn n aprilie 43, cnd Antonius


a fost nfrnt de trupele lui Octavianus i ale consulilor Hirtius
i Pansa. Dup mpcarea lui Octavianus cu Antonius i Lepidus, Brutus, vzndu-se prsit de trupe, a fugit la Aquileiea, dar n urma trdrii unui gall a fost prins i omort din
ordinul lui Antonius.
s Pietoni (pictones) trib din Gallia celtic, la sud de Loara
i la nord de santoni. Teritoriul lor corespundea provinciei
franceze Poitou (departamentele Vendee, Deux-Sevres, Vienne).
19 Este vorba de aa-numitele cngi de abordare (copulae), cu
ajutorul crora corbiile dumane erau oprite i inute n loc
pentru a fi atacate.
29 Cngile pentru drmarea zidurilor (murales falces) erau nite
crlige de fier fixate n vrful unor prjini puse n micare
cu ajutorul unui sistem de funii. Aceste cngi smulgeau pie
trele zidurilor i parii meterezelor asediate.
21 Ora a 4-a cam 9 dimineaa. Romanii mpreau ziua n
12 ore de la rsritul pn la apusul soarelui. Orele erau egale
ntre ele, dar erau mai scurte iarna i mai lungi vara; durata
lor varia ntre 3 i 5 sferturi de or de-ale noastre. n toate
anotimpurile ns, la amiaz se sfrea ora a 6-a i ncepea
ora a 7-a. Noaptea era i ea mprit tot n 12 ore; la miezul
nopii se sfrea ora a 6-a din noapte i ncepea ora a 7-a.
Ziua propriu-zis ncepea la ora 6 dimineaa i se sfrea la
6 seara.
22 Caesar vorbete de pe poziia unui cuceritor, care i trateaz
adversarii cu dispre i ostilitate.
2 Este vorba de cele dou pori laterale ale taberei: porta
principalis dextra i porta principalis sinistra (vezi cartea a
Il-a, nota 53).
2^ Lupta naval i victoria lui Sabinus au avut loc pe la sfritul lunii august a anului 56 .e.n. Luptele conduse de Crassus au inut pn la jumtatea lui septembrie (vezi cap. 27
si 28).
25 Vezi I, 2.
2 L. Val. Praeconinus nu ne este cunoscut dect din acest pasaj;
a murit, probabil, n rzboiul mpotriva lui Sertorius (vezi
nota 38).
27 Proconsul fost consul (vezi cartea I, nota 9), nsrcinat
cu guvernarea unei provincii dup ieirea din consulat. n
cadrul provinciei sale exercita comanda suprem a armatei.
Proconsul putea fi i un fost pretor sau alt persoan pe care
senatul o nvestea cu puterea consular.
28 L. Manlius proconsul al Galilei Cisalpine n anul 78 .e.n.
A luptat n Spania mpotriva lui Sertorius, dar a fost nfrnt
i -a napoiat n Gallia, unde a fost atacat de aqu