Sunteți pe pagina 1din 6
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă
1.Elabora ţ i o secven ţă de evaluare prin probe orale pentru o tem ă

1.Elaboraţi o secvenţă de evaluare prin probe orale pentru o temă din

învăţământul primar-disciplina Educaţie civică, Clasa a III-a, lecţia- Despre bunătate.

o tem ă din înv ăţă mântul primar-disciplina Educa ţ ie civic ă , Clasa a

Specificaţi:

a) obiectivele de evaluare;

b) funcţiile pe care le atribuiţi evaluării proiectate/realizate;

c) forma evaluării proiectate.

2. Elaboraţi o secvenţă de evaluare prin probe scrise pentru o temă din învăţământul primar – disciplina Educaţie civică, Clasa a III-a, lecţia- Despre bunătate.

Specificaţi:

a) obiectivele de evaluare;

b) funcţiile pe care le atribuiţi evaluării proiectate/realizate;

c) forma evaluării proiectate.

rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de
rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de
rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de
rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de
rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de
rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de
rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de
rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de
rii proiectate/realizate; c) forma evalu ă rii proiectate. 3. Elabora ţ i o secven ţă de

3. Elaboraţi o secvenţă de evaluare prin probe orale pentru un conţinut tematic din învăţământul preşcolar- Nivel 1 Domeniul Ştiinţe Alte domenii experienţiale care interferează în abordarea temei proiectului: Domeniul estetic şi creativ, Domeniul Limbăşi comunicare, Domeniul Om şi societate Tema anuală:

Cine şi cum planifică/organizează o activitate? Proiect tematic- Telefonul Durata proiectului: 1 săptămână

Specificaţi:

a) obiectivele de evaluare;

b) funcţiile pe care le atribuiţi evaluării proiectate/realizate;

c) forma evaluării proiectate.

4. Proiectaţi o

secvenţă

de

evaluare

prin

probe

practice

pentru

învăţămânul

 

preşcolar, nivel 2 (5-6 ani). Specificaţi:

 

a) obiectivele de evaluare;

b) funcţiile pe care le atribuiţi evaluării proiectate/realizate;

c) forma evaluării proiectate;

d) criteriile de evaluare a produsului/produselor realizat(e).

Domeniul estetic şi creativ Alte domenii experienţiale care interferează în abordarea temei proiectului: Domeniul Limbă şi comunicare, Domeniul Ştiinţe, Domeniul Om şi societate Tema anuală: Ce şi cum vreau să fiu? Proiect tematic- Trenuleţul cu profesii/meserii Durata proiectului: 4 săptămâni

5.Proiectaţi o secvenţă de evaluare prin probe practice pentru învăţămânul preşcolar,

nivel 2 (5-6 ani).

Specificaţi:

a) obiectivele de evaluare;

b) funcţiile pe care le atribuiţi evaluării proiectate/realizate;

c) forma evaluării proiectate;

d) criteriile de evaluare a produsului/produselor realizate.

Domeniul estetic şi creativ Alte domenii experienţiale care interferează în abordarea temei proiectului: Domeniul Limbăşi comunicare, Domeniul Ştiinţe, Domeniul Om şi societate Tema anuală:

Cine sunt/suntem? Proiect tematic- De ziua ta, copile drag! Durata proiectului: 1 săptămână

ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i
ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i
ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i
ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i
ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i
ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i
ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i
ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i
ta, copile drag! Durata proiectului: 1 s ă pt ă mân ă 6. Elabora ţ i

6. Elaboraţi o secvenţă de evaluare printr-o probă tradiţională, pentru învăţământul preşcolar, Nivel 2. Domeniul Limbăşi comunicare Alte domenii experienţiale care interferează în abordarea temei proiectului: Domeniul Ştiinţe, Domeniul Om şi societate Tema anuală: Cine sunt/suntem? Proiect tematic- Corpul meu-un univers de explorat! Durata proiectului: 3 săptămâni

Men

ţ

iona

ţ

i următoarele aspecte:

Obiectivele de evaluare; Funcţiile evaluării specifice evaluării realizate prin această probă; 3 metode de predare-învăţare care pot fi utilizate pentru a stabili coerenţa cu metoda de evaluare proiectată.

7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea
7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea
7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea
7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea
7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea
7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea
7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea
7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea
7. Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea

7. Proiectaţi o situaţie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea sistematică a comportamentului elevului la disciplina Istorie, clasa a IV-a, Unitatea de învăţare: Istoria locală (Familia: istoria familiei, sărbători de familie; Vecinii şi comunitatea; teritoriu, monumente, castele şi cetăţi; locuinţa, ocupaţii şi viaţa cotidiană; Copilăria de ieri şi de azi).

a) Specifica ţ i obiectivele de evaluare;

b) Construiţi conţinutul itemilor pentru o scală de clasificare şi pentru o listă de control/ verificare.

8.Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea sistematic
8.Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea sistematic
8.Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea sistematic
8.Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea sistematic
8.Proiecta ţ i o situa ţ ie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea sistematic

8.Proiectaţi o situaţie de evaluare care presupune utilizarea metodei Observarea sistematică a comportamentului elevului la disciplina Istorie, clasa a IV-a, Unitatea de învăţare: Istoria locală (Familia: istoria familiei, sărbători de familie; Vecinii şi

istoria familiei, s ă rb ă tori de familie; Vecinii ş i castele ş i cet
istoria familiei, s ă rb ă tori de familie; Vecinii ş i castele ş i cet

castele şi cetăţi; locuinţa, ocupaţii şi viaţa

comunitatea; teritoriu, monumente, cotidiană; Copilăria de ieri şi de azi).

a) Specifica ţ i obiectivele de evaluare;

b) Construiţi conţinutul unei fişe de evaluare (menţionând şi proiectând conţinutul complet pentru 3 evenimente).

9.Proiectaţi conţinutul unui portofoliu aplicat ca metodă de evaluare la Clasa a IV-a,

disciplina Educa ţ ie plastic ă , Unitatea de înv ăţ are: Amestecurile cromatice ş

disciplina Educaţie plastică, Unitatea de învăţare: Amestecurile cromatice şi

acromatice. Dominanta cromatică, specificând:

ie plastic ă , Unitatea de înv ăţ are: Amestecurile cromatice ş i acromatice. Dominanta cromatic

a) Obiectivele de evaluare;

b) Conţinutul portofoliului, organizat pe unităţi tematice specifice temei;

c) Criteriile de evaluare a portofoliului (având în vedere acordul cu obiectivele de evaluare şi tipurile de competenţe dezvoltate la elevi).

10. Proiectaţi

conţinutul

unui

portofoliu

aplicat

ca

metodă

de

evaluare

în

   

învăţământul preşcolar, Nivel 2. Domeniul estetic şi creativ Alte domenii experienţiale care interferează în abordarea temei proiectului: Domeniul Limbăşi comunicare, Domeniul Ştiinţe, Domeniul Om şi societate Tema anuală: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?

Proiect tematic- Armonia culorilor Durata poiectului: 3 săptămâni

Men

ţ

iona

ţ

i:

a)

Obiectivele de evaluare;

 

b)

Conţinutul portofoliului, organizat pe unităţi tematice specifice temei;

 

c)

Criteriile de evaluare a portofoliului (având în vedere acordul cu obiectivele de evaluare şi tipurile de competenţe dezvoltate la elevi).

11.

Propuneţi

conţinutul

unui

proiect

aplicat

ca

metodă

de

evaluare

în

învăţământul

preşcolar, Nivel 2.

Domeniul estetic şi creativ

Alte domenii experienţiale care interferează în abordarea temei proiectului: Domeniul Limbăşi comunicare, Domeniul Ştiinţe, Domeniul Om şi societate Tema anuală: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Proiect tematic- Armonia culorilor Durata poiectului: 3 săptămâni

Men ţ iona ţ i:
Men
ţ iona
ţ i:

a) Obiectivele de evaluare;

b) Conţinutul portofoliului/proiectului, organizat pe unităţi tematice specifice temei;

c) Criteriile de evaluare a portofoliului/proiectului (având în vedere acordul cu obiectivele de evaluare şi tipurile de competenţe dezvoltate la elevi).

12.

Elaboraţi

un

test

de

evaluare

sumativă

cu

4

itemi

(2

obiectivi

şi

2

semiobiectivi) pentru disciplina Matematică, clasa a II-a.

   

a. Menţionaţi obiectivele de evaluare;

b. Realizaţi matricea de specificaţie.

c. Menţionaţi modul de utilizare a descriptorilor de performanţă, prin raportare la calificative (prin realizare unui tabel în care pe verticală apar itemii, iar pe orizontală calificativele, descriptorii de performanţă care conduc la notare).

13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ
13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ
13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ
13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ
13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ
13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ
13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ
13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ
13. Elabora ţ i un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educa ţ

13. Elaboraţi un chestionar de autoevaluare cu 5 itemi pentru disciplina Educaţie civică, Clasa a IV-a, Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu lucrurile şi fiinţele (Raporturile noastre cu lucrurile: Ce sunt lucrurile?, Lucrurile care ne exprimă: jucării, colecţii, camera mea, îmbrăcămintea, cartea, tehnica, arta; Atitudini faţă de lucruri: grijă, brutalitate, proprietate; Nevoia de lucruri: Lucrul ca instrument de joc, învăţare, muncă; Raporturile noastre cu animalele şi plantele: Atitudini faţă de animale şi plante: grijă, brutalitate, compasiune, iubire, respect, frică).

a) Menţionaţi obiectivele de evaluare;

b) Redactaţi conţinutul itemilor din chestionar, specificând relaţia cu obiectivele de evaluare.

14.Elaboraţi 5 întrebări directoare utilizate în evaluarea prin Jurnal reflexiv la

disciplina Religie, clasa a IV-a, Unitatea de învăţare:

Iubirea lui Dumnezeu prin

Poruncile Sale

1. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu

2. Decalogul – datoriile faţă de aproapele

3. Marea poruncă a iubirii

a) Menţionaţi obiectivele de evaluare;

b) Redactaţi conţinutul întrebărilor, specificând/descriind relaţia cu obiectivele de evaluare.

15.Proiectaţi o situaţie de evaluare prin metoda investigaţiei pentru disciplina

Geografie, Clasa a IV-a, Unitatea de învăţare-

ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI:

1. Caracteristici geografice generale

Limitele si vecinii Relieful (caracteristici generale si trepte de relief). Unitati majore de relief *

Clima, apele, vegetatia, animalele si solurile – aspecte generale Locuitorii si asezarile omenesti Principalele activitati economice

2. Marile unitati geografice ale tarii (prezentare generala):

a) Carpatii

b) Dealurile si podisurile

c) Câmpiile

d) Studiu de caz: caracterizarea generala a unei unitati geografice

3. Organizarea administrativa Prezentarea localitatii natale, a resedintei de judet si a judetului *Harta administrativa Bucuresti – capitala României

Specificaţi:

a) obiectivele de evaluare;

b) funcţiile pe care le atribuiţi evaluării proiectate/realizate;

c) forma evaluării proiectate;

d) metodele de predare-învăţare propuse în proiectarea didactică pentru a facilita utilizarea în evaluare a investigaţiei.

16.Proiectaţi o situaţie de evaluare prin metoda studiului de caz pentru învăţământul

preşcolar, Nivel 2.

Domeniul Ştiinţe

Alte domenii experienţiale care interferează în abordarea temei proiectului: Domeniul estetic şi creativ, Domeniul Limbăşi comunicare, Domeniul Om şi societate, Domeniul psihomotric Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă?

Proiect tematic- În aşteptarea verii Durata proiectului: 3 săptămâni

Specificaţi:

a) obiectivele de evaluare;

b) funcţiile pe care le atribuiţi evaluării proiectate/realizate;

c) forma evaluării proiectate;

d) metodele de predare-învăţare propuse în proiectarea didactică pentru a facilita utilizarea în evaluare a studiului de caz.