Sunteți pe pagina 1din 15
“V2tV2016 INEDIT. Pegromul doa Java —adovérul despre anuario 194, Radeschide)anchata dupa 75 do ai | Bucium -Publicaje de informatio attain na, INEDIT. Pogromul de la Jilava - adevarul despre ianuarie 1941. Redeschideti ancheta dupa 75 de ani! de Florin DOBRESCU Nota: Acest studiu il inchin memorici sutelor de morti nevinovafi, romani si evrei, sacrificati fara sens in diversiunea zilelor de 20-24 ianuarie 1941... Siin acest ianuarie se va vorbi despre ,pogromul legionar” din 1941. Se vor rosti discursuri. Se vor varsa lacrimi.Se vor pléinui memoriale. Se vor reitera acuzafii. Se va blestema. Dar de 75 de ani, in afara tabu-urilor in care istoricti au incremenit, nimeni nu are vointa de a redeschide aceasta dureroasd pagind a istoriei recente roménesti. O pagindi dureroasd deopotrivii pentru familiile evreilor siroménilor mortiin acele zile. Dureroasti pentru amintirea evreilor ucisi in padurea Jilava, cat si pentru cei care de sapte decenii sunt incriminati global, fara a se ficlarificat implicarea lor in acel méicel absurd: legionarii. Sipentru cé aceasta pagina de istorie ne priveste pe tofi, voi indrdizni sa o fac eu. Voiredeschide acest tephra 201801724 pogrom -lav-adevar- despre anuro-194-redeschidt- ancl. pa 75-d-ai! 18 ‘i226 NEI. Peron dla ava adv des lanai 941, Redshid}anchota p75 dai | Buu Pubic derma attr, | — TW PU sy) subiect ingropat cu intentie in sabloane mediatice si voi fincerea sit-adue in dezbaterea opiniei publice, dar mai ales a specialistilor. Ovoiface rece, obiectiv, eu riseul de a-miatrage resentimente din ambele tabere. O fac, constient de consecinte, deoarece cred eit Adevitrul este singurul care ne poate elibera de fantomele trecutului. Singurul care poate genera normalitatea unei societdfi. Dar o fac si pentru cd pastrez amintirile dureroase ale unor martori directi ai evenimentelor, cei mai multi morti la aceasté ord. Saag) Sisunt dator, cu price pret, sa mdrturisese ceea ce cunose. 0 fae pentrua se sti edt nu sti in firea poporului roman comiterea acestui gen de acte sanguinare si ct in spatele lor s-au aflat interese si influente stritine. Voiardita cit in oribilul masacru de la Jilava au fost implicate structuri ale statului roman de atunci, iar acest lucru explicé de ce ancheta asasinarii acelor nefericiti nu a fost dust niciodata pand la capét. Ca siin decembrie 1989, « fost nevoie de victime nevinovate pentrua justifica instaurarea unei noi ordini politice. Mai multe forte au fost interesate in aceastdi diversiune. “Antonescu — pentru a obtine justificarea inldturtirié legionarilor de la putere. URSS — pentrua destabiliza situatia interné a principatului aliat si alimentator cu petrol al Germaniei in réizboiul ce se apropia. Germania hitlerista— pentru a griibi debarcarea nationalistilor legionari de la putere, Reichul avand nevoie in viitorul rézboi de un vasal asemenea lui Jon Antonescu. hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! an. “U2tV2016 INEDIT. Pegromul dol Jlava—adovérul despre anuario 194, Radeschide) anchata dupa 75 do ai | Bucium - Publicaje de informatio attain na, Sursele marturiilor mele Ramura dinspre mama a familiei mele isi are obarsiile in comunele 1 Decembrie gi Jilava. Bunicul matern sio serie de rude au activat in Migcarea Legionar’ in aceste localititi care pe atunci fceau parte din plasa Vidra a judejului Mfov. in comuna 1 Decembrie (numit& atunci ,Regele Ferdinand”), activau in toamna lui 1940 trei cuiburi legionare; dintr-unul din ele ficeau parte bunicul si strabunicul dinspre mami, avand ca sef de cuib pe cumatrul lor, Nicolae Voiculescu — viceprimar local in timpul guvernatii legionare, ucis la Jilava in 1951. intre rudele ,verzi” de la 1 Decembrie avem gi un mort la Canal, tot in 1951. Bunicul dinspre tata a facut parte din Politia Legionarii in comuna suburbani Serban Voda, unde se gisea sicentrul administrativ al plasei Vidra siera prieten eu Costici Doneu, primarul legionar din Jilava, comuna aflatiila cativa km in sudul capitalei. Am citit in ultimii 20 de ani multe aberatii despre evenimentele din ianuarie 1941, De la kulturnieii care demonizeazi stereotip Migcarea Legionari si pind la ideali {in pidurea Jilava din acele zile. exaltati care neagi existenta oricirui cadavru Siunii gi alti vorbese in afara realitatii. Adevarul este urmatorul: in zilele de 21-22 ianuarie 1941, in pidurea aflata pe soseaua Bucuresti-Giurgiu, langit apa Sabarului, in punctul numit din batrani ,Lacu’ Culmii’, au fost adusi cu siniile eu eai, in cdteva trange, zeci de evrei care au fost impuscati. Cercetirile ulterioare au aratat ci tofi fuseser’ ridicati din cartierele evreiesti de elemente care se revendicau ostentativ dela Migcarea Legionari si adusi la Jilava, unde fuseseri preluati de alti pretinsi legionari locali. Rigoarea deontologica a analizei istorice ne obligi si plasim corect evenimentul in contextul social si politic al acelor zile, pentru corecta intelegerea sa. Motiv pentru care vom initia un scurt excurs istoric. hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! as 124016 NEDIT Pgramul dota Jlava—adevul despre lan 1941, Radeschis) ancta dip 75 ai | cium Pubicai de nermaye tur na, O lovitura de stat clasica. Si diversiunea din dotare. Din 14 septembrie 1940, Romania era — prin decret regal — intitulata ,Stat Najional-Legionar” Guvernarea era exercitatd prin algoritm de ministri legionari si respectiv ministri loiali generalului lon Antonescu, conducatorul Statului si prim-ministru. Pe fondul acumularii unor tensiuni intre Antonescu gi Migcarea Legionar, abia intors dintr-o vizita la Berlin unde obtinuse sprijinul total al lui Hitler, Antoneseu ainitiat o serie de masuri care, in baza oricdrui manual de politologie, poart caracteristicile tipice ale unei lovituri de stat. Miza era inlaturarea legionarilor de la putere si preluarea integral a acesteia, Din acest moment intra in joc o serie de evenimente tulburi, in care prezenta diferitelor servieii secrete devine evident. La19 ianuarie 1941 este asasinat la Bucuresti maiorul german Déring. Autorul — un grec, agent al Intelligence Service. Este pretextul utilizat de Antonescu pt declangarea crizei politice. A doua zi este demis din functie ministrul de interne si seful Politiei Capitalei, ambii legionari, fapt ce va genera o reactie din partea Migeuirii Legionare. Aceasta va organiza in Bucuresti o ampli manifestatie, incheiata totusi ‘impiciuitor cu seandarile ,Antonescu-Sima’, © adoua mutare a ui Antonescu va fi convocarea tuturor prefectilor legionari sub pretextul unei conferinje la Bucuresti. Acelasi lucru se intampli si eu chestorii de politie, convocati in regedintele de judet. {in timp ce acestia se deplasau spre Bucuresti, seful statului fi destituie pe tofi, inlocuindu-icu prefecti militari, Locfiitorii acestora si personalul prefeeturilor si chesturilor, alcAtuit din legionari, refuz si predea institutiile ofijerilor veniti cu numiri oficiale, baricadéndu-se in sedii. De altfel, un rispuns corect la un aet ilegal, deoarece aceste functii erau atribuite in baza decretului regal din 14 septembrie 1940. Mii de {rani din comunele invecinate capitalei, membri ai Legiunii, pornese organizat si intireascit institutille si sediile legionare, in timp ce armata le asediaz. Organizatiile muncitoresti mobilizeaz, sicle, membrii in institutii dar si ca manifestanti in strada, Mii de bucuresteni manifesteazi in centrul Bucurestiului in sprijinul Misedrii Legionare. Pe alocuri militarii fraternizeazi cu gardistii. Despre acest moment, Horia Sima serie in memoriile sale: ,Paradoxul acestor zile memorabile este cdi nici eu n-am fost in centrul evenimentelor. Desimi s-au atribuit de acuzatorii antonescieni si postantonescieni fel de fel de initiative, realitatea este edi n-am dat niciun ordin, n-am organizat centre de rezistentit si n-am ordonat actiunile legionare intreprinse de organizatiile noastre locale. (..) Tot ce s-a petrecut de aici inainte a seéipat de sub controlul meu; am plecat de acasi, cdicinu-iputeam oferi lui Antonescu satisfactia sd mét ia ostatic, si, inzilele acestea, 21-23 Ianuarie, am vagabondat din casitin cast, din familie in familie, in capital, pundindu-mé la addpost.” Este momentul in care, la ordinul lui Antonescu, armata deschide focul. In sediile asediate cad primii legionari. Acestia luptau cu pistoale de mana a 2-a impotriva mitralierelor si tancurilor armatei. {in zorii zilei de 24 ianuarie, cind legionarii vor inceta rezistenta, armata va executa foc deschis impotriva manifestantilor de pe Calea Victoriei, numarul victimelor depisind cifra de 800. Elemente infractionale profitand — ca la orice eveniment de acest gen — de criza de autoritate, se dedau la hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! 48 12016 INEDIT. Pgramul dota Jlava—adevul despre lanai 1941, Radosh ancta dup 75 ai | cium Puiai de nermaye tur na, jafuri si devastari, De remarcat totusi cA inclusiv rapoartele germane confirma c4 atacurile nu au avut ca obiect doar unitajile economice evreiesti, ci deopotriva gi pe cele ale comerciantilor romani, ceea ce vine inci o dati si intireasea faptul clautorii acestor atacuri apartineau drojdiei societitfii, si ci acestea nu au avut un caracter antisemit, ci doar unul infractional. Cartierele evreiesti lasate fara aparare. Qui prodest? Interesant este faptul c&, desi in zonele de conflict din centrul Bucurestiului ordinea era asigurata inclusive cu blindatele grele, armata si politia sunt retrase din zonele evreiesti, in timp ce infractorii devasteazi, jefuiesc si ucid civili. $i mai interesant ni se pare c& printre acestia apireau persoane dubioase, imbracate in uniforme legionare, in conditiile in care legionarii erau asediati de armatt in institutiile in care fuseser& mobilizatiprin ordin de sefii lor, fiind vanati de armata ori de cate ori erau identificati. Mentionezin acest sens mérturiile a doi martori oculari: Beleti Gheorghe (n. 1918 in comuna Leu, jud. Romanati) care a vizut intr-una din acele nopti pe Calea Dudesti, in zona biserieii SfTreime, un grup de {iginci in fuste largi, conduse de un tigan gras, cu musti{i mari, imbricat in cimasi verde cu diagonali, jefuind o privalie evreiascd. De asemenea, relatarea lui Sima Constantin (niiscut 1921), martor la scene aseminiitoare in cartierul Dudesti. Mentionez.cd cei doi nu au fost legionari si nu au avut simpatii in acest sens. Exist marturii ed emisari ai Migcirii Legionare au cerut lui Antonescu si trimiti armata in cartierele evreiesti unde erau informati ca se petree atrocitati. Acesta ins a refuzat. Se pune intrebarea: de ce? O alt& relatare care ridic’ semne de intrebare este cea alui $tefan Logigan (Stefan Logigan ~ Rumiiniens iserne Garde: Ein Legioniir erinnert sich, Verlag UNIVERSITAS, 1996, 522 pag). Acesta ficea parte din dispozitivul legionar care apira Priméiria Capitalei si relateazii ci, in noaptea de 21-22 ianuarie, legionarul Balinescu ii aduce vestea ci in cartierul Dudesti se petrec fapte abominabile, devastiii, jafuri si crime impotriva populatiei evreiesti, in condifiile in care politia a disparut, iar armata incojurase cartierul dar nu intervenea... Logigan se deplaseaz in Dudesti cu dou masini de legionari inarmati si descrie astfel situafia: “Scena care se petrecea in cartierul Dudesti era zguduitoare. Sute de femei, copii si barbafi, evrei sineevrei, fuseserd scoase in acea noapte din locuinfe si aduse in strada. Acolo, oamenii erau paziti de trei ‘sau patru indivizi in uniforme verzi legionare, intre timp, nenumérafi indivizi, majoritatea befi,jefuiau casele si gospodiiriile evreilor sine-evreilor. Obiectele jefuite erau transportate cu cérucioare de mandi, camioane si ciirufe. Era o larmé de nedescris, un tipat si un planset. Cativa evrei, care incercaseré sii se opunii, fuseserd doborati cu bastoane de cauciue si revolvere si fusesera lésati sa zacd pe caldarém. Femei sicopii tipau, dar nimeni mu-i putea ajuta. Oamenii mei erau tofi in uniformé legionard: scurta de piele neagréi, cizme inalte, negre, ciimasa verde si ciiciul de bland neagra. Pentru a mé putea face auzit, le-am ordonat mai inti sa tragéi o salva in aer. Apoi am inaintat cu un megafon ca la meciurile de fotbal — pentru a opri jaful.. Am intrebat cu voce tare cine sunt acei legionari si din al cui ordin porniserd aceasta nemernicé actiune. Cei mai mulfi dintre acele cémdsi verzi s-au risipit imediat. Am reusit sd prindem doar doi, in stare de ebrietate, si pe unul dintre jefuitori sile-am pus cdtusele. A doua zi am fost nevoit sii le dau drumul.” Marturia, citat si de Alex Mihai Stoenescu (Istoria loviturilor de stat in Romania, 1821-1999, Cele trei hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! 5 12016 INEDIT. Pgramul dota Jlava—adevul despre lanai 1941, Radosh ancta dup 75 ai | cium Puiai de nermaye tur na, dictaturi, vol.3, pag. 155, Ed.Rao), se incheie cu faptul ea verificarea a 297 arestatiin cadrul evenimentelor, a relevat faptul ci erau muncitori, dar nu aparjineau organizatiei legionare. Niciunul nua declarat de unde are cimaga verde. Din picate, eliminarea Migcirii Legionare de la conducerea statului nu a mai permis continuarea acestor anchete, Lucretiu Patriseanu, ministrul comunist al Justitiei de dupa 23 august 1944, cercetind dosarele existente la procuraturd in ancheta evenimentelor din ianuarie 1941, avea sit concluzioneze ci foarte puti i 2663 de anchetati i ineulpate pentru jafuri au fost membri ai Miscéirii Legionare, majoritatea covarsitoare apartindnd periferiei societiti. Toate aceste relatri creaza legionarilor imaginea unei strueturi politice eare a pierdut controlul situatiet {n teritoriu, Ki se aflau intr-o situatie dificila, Erau asediati in institutii si vanati de armati pe str’, fart putinja deci de a-si mai putea exercita autoritatea guvernamental la adapostul uniformelor lor, se comiteau jafuri si atrocititi, pentru a oferi pretextul unei represi singeroase, Exist de asemenea marturii care atest faptul ea, prin emisari, legionarii au semnalat lui Antonescu faptul cd in cartierele evreiesti se intdmpla acte de vandalism, cerandu-i si intervina prin intermediul armatei. $itimp de trei zile, Antonescu a refuzat si trimita armata si fact ordine in aceste zone. Aceasta in ile in care, in zonele capitalei unde se aflau centre de rezistent legionare sau institutii, erau concentrate efective uriase ale armatei, inclusiv tancuri si artilerie grea, ‘Antonescu, partenerul comunistilor in lovitura de stat. Rispunsul la aceste ciudatenii a putut fi deslusit pentru prima oar’ abia la 3.09.2003, c’ind “Romania liber” a publicat senzationalul document descoperit de ziaristul Vladimir Alexe. Este vorba de un document hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! ans. 12016 INEDIT. Pgramul dota Jlava—adevul despre lanai 1941, Radosh ancta dup 75 ai | cium Puiai de nermaye tur na, din arhivele CLA, declasificat cu ani in urma si postat pe internet, euprinzind convenfia din 11 ianuarie 1941 intre Partidul Comunist din Romania, prin Constantin David, gi regimul Antonescu, prin comisarul Petrovici de la Serviciul Secret de Informatii (SSI). Comunistii se angajau “sé participe la evenimentele din 20-23 ianuarie 1941 prin actiuni anarhice in cartierele evreiesti aliituri de politisti, derbedei gi hofi.” Aceasti pagin’ a istoriei PCR a fost considerati decenii la rand tabu. Cert este c& actiunile comunistilor din acele nop{i au dat lui Antonescu posibilitatea sit arunce vina pentru “pogrom” asupra legionarilor. Care, dupa cum am vizut, in acele zile se aflaser’ asediati in sedii, Implicarea comunistului Constantin David, lider comunist de etnie evreiasc’, la varful operatiunilor diversioniste de inkiturare a legionarilor de la guvernare ar putea expliea, in sfarsit, cel pujin din punct de vedere psihologic, arestarea acestuia de citre cei din politia legionara si excesul de zel al celor care, in timpul anchetei, I-au impuscat. Dar totodata atest pentru prima oar’ un adevir cutremuritor: implicarea in actiunile diversioniste din cartierele evreiesti a unui etnic evreu, Sigur, nici nu mi ginde: insinuer c& evreii ar fi orchestrat un masacru impotriva lor ingigi. Eo teorie absurdi, pe care nuo ‘impiirtigesc. Se stie cd evrei care aderasera la comunism nu se mai considerau de nicio etnie si deveniser’t atei. Deci nu mai apartineau spiritului evreu. Dar aceasta prezenti poate explica, fir a justifica, anumite mecanisme psihologice care au dus la identificarea evreilor ca unii dintre auto loviturii impotriva guvernirii legionare. Aceasti conventie intre comunisti si serviciul secret romanese poate, in sfarsit, oferi o explicatie plauzibila faptului cd nici autoritatile antoneseiene si nici cele de dup’ 1944 nu au dus ancheta pogromului de la Jilava pina in acele amanunte care ar fi putut stabili vinovatiile pentru acel masacru inutil. Regimul Antonescu nua dorit si devoaleze implicarea Servieiului Secret al statului roman in acest masacru etnic, iar dupa preluarea puterii de catre comunisti, in 1945, in ciuda numirului mare de etnici evrei ce ocupau funefii in regimul comunist, nu s-a dorit de asemenea aflarea faptului ca acestia au fost implicati, alturi de serviciile secrete, in evenimentele din ianuarie 1941. Inclusivin masacrul din padurea Jilava. hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! m8 11212018 INEDIT. Pogromul dota. tlava—adovirul dusprolanarie 194%, Reduschide|ancheta dup 75 do art | Buciumul ~ Publica de inormayj sitio na, Manifestant} civil in favoarea Legiunl, impuscat! de armata. De altfel, o “nota informativa cu privire la influenta comunistilor in Corpul muneitorese legionar” din 1 februarie 1941 atesta ci “Partidul comunist a trimis la Moscova un raport despre modul cum s-au desfaisurat evenimentele in legaturd cu rebeliunea si devastérile magazinelor, ardténd ci aceasta poate fi considerata ca o primé incercare de revolufie in Romania cu sprijinul partidului, intrucét majoritatea membrilor Corpului Muncitoresc Legionar sunt aderenti de stanga . (Arhivele Nationale ale RomAniei, Partidul Comunist din Roménia in ani mondial 1939-1944, coord. Alina Tudor Pavelescu, Bucuresti, 2003, doc. Nr. Tot Serviciul Secret de Informatii, intr-un raport din acele zile, sesizeaz prezenta agentului contraspionajului sovietic Mihail Sanov, legendat ca reprezentant al agentiei TASS, in randul manifestatiilor legionare anti-antonesciene din ziua de 20 ianuarie 1941 (Cristian Troncota — “Intre 20-25 .”, in Magazin Istoric nr. 1-2/1994, p. 173-195)- ianuarie va izbucni o revolutie in Tara Romaneas hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! ais. 112172018 INEDIT. Pogromuldota.tlava—adovirul duspro lanai 1941, Redoschide| ancheta dup 75 do art | Buciumul ~ Publica de inermayj sittin na, Chiar si relatirile evreului Mattias Carp in “Cartea neagra” din 1945, abunda de neclarititi flagrante care intarese cele aritate mai sus: “Desi sectorul cel mai ameninjat, stiut ca atare de cei ce au fiicut totul ca rebeliunea sé izbucneascé, totusinimeni nu s-a ingrijit sit ia din vreme vreo masura de pazii, dacé nu a avutului, cel putin a vietilor omenesti. Din indolengit sau cu dinadinsul (s.n.), 0 populatie de aproape 0 sutét de mii de oameni a fost lésaté prada bestiilor dezlénfuite.” lar mai jos, Carp afirma, socant, ci sectoarele evreiesti “au fost invadate de bandele ucigtitoare si jefuitoare, o dati cu primele semne ale réizmerijei, ba chiar mai inainte. Ancepiind de marti, pe la vremea pranzului, pand céitre revarsatul zorilor de vineri, deei multé vreme dupa capitularea rebelilor, bururile sivietile evreiesti au stat sub puterea pistolului, a tarnéicopului si céilediului legionar. Aproape 70 de ore, o masa ce cuprindea céteva zeci de mii de oameni, barbafi, femei si copii, n-au avut altd preocupare decat maltratarea, distrugerea, incendierea, furtul siasasinatul.” Este de neinjeles cum atrocititile au continuat “multi vreme dupa capitularea rebelilor”, deci dupa ce Antonescu cAstigase si detinea controlul, legionarii fiind, dup cum spune chiar Carp, “capturati”... Dar prin prisma acordului dintre SSI si PCdR, de orchestrare a atrocititilor in cartierele evreiesti pentru a arunca vina in seama legionarilor, totul devine lesne de intele i contradictii hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! ans. 112172018 INEDIT. Pogromuldota.tlava—adovirul dusprolanarie 1941, Reduschide| ancheta dup 75 do rt | Buciumul ~ Publica de inormayj sitio na, cartierele evreiesti pana in padurea Jilava? Aceasta in conditiile in care, repet, legionarii erau asediati de armata in sediile institutiilor deplasarea lor prin oras fiind posibil doar in mod clandestin si evident nu in grupuri mari, Mirturia prinjului Mihail Sturza, fost ministru de externe, este ilustrativa in ace i direeie. Aflat in conexiune cu prineipalii lideri legionari in toate cele trei zile de confruntiri, el relateazi c’ in noaptea de 21 spre 21 ianuarie i-a fost semnalati telefonie, la Prefectura Judefului Ilfov, din partea cuibului Loan Voda, identificarea a “dowd camioane cu cea ce piirea afi prizonieri, cu gardienii lor”. “Legionarii au incercat sa-i opreascit. Din camioane au fost ameninfafi cu armele sis-au tras vreo edteva focuri peste capul lor. Legionarii din cuib cereau instructiuni. Instructiunile date au fost: “Urméiriti imediat. Investigati si opriti!” Peste vreo douiizeci de minute mi s-a comunicat rezultatul investigatiilor: s-au gisit vreo treizeci de cadavre, simai multi rdnifi, evrei tofi, dupit cum se parea. Féptasii au dispdrut. Care sunt ordinele?, intreabii cuibul. Réispunsul (..a fos! “Rainitii inainte de toate. ingrijiti si dusi la spital. Legea ajutorului reciproc.”” (Mihail Sturdza— Romania si sfarsitul Europei, Ed. Fronde, Paris, 1994) Din picate, dupa inlaturarea legionarilor de la putere, acest eveniment nua mai fost investigat. Dar relatarea de fat atest un fapt uluitor: incerearea legionarilor autentici de a salva evreii masacrati de persoane necunoscute, sub acoperirea de legionari. De asemenea,Iuliu Maniu declara ulterior ci “rebeliunea a fost organizata de Germania si Comintern”.(Gheorghe Buzatu, “Romani in arhivele Kremlinului’, Bucuresti, 1996) $i nici implicarea serviciilor secrete germane nu poate fi ignorati. Seful SSI, Eugen Cristescu consemneazi cd agentii sii au depistat numerosi oameni platiti de Gestapo si rispindeascé afige si manifeste antisemite in randul bucurestenilor, accentuind dezordinea siindemnand la pogrom. Ostilitatile au incetat dupa ce Horia Sima a dat un ordin de incetare a reristentei, sub presiunea amenintarii lui Hitler cd armata germana din Romania va intra in lupta de partea lui Antonescu. Au urmat ‘rei ani si jumatate in care RomAnia a avut statutul de vasal semiocupat al Germaniei, iar Migcarea Legionard a cunoscut una dintre cele mai erunte prigoane. hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! wis. “V2tV2016 INEDIT. Pegromul doa Java —adovérul despre anuario 194, Radeschide)anchata dupa 75 do ai | Bucium -Publicaje de informatio attain na, Masacrul din padurea Jilava. Am adunat mirturii de la cei care au fost de fat la incidente sau chiar au fost implicati, fara voia lor. Sateni din Jilava, 1 Decembrie si Vidra. Atat neutri, fri apartenenta politic’, cat silegionari sau rude de legionari. intr-un studiu viitor, voi detalia pe larg aceste declaratii. Aici ins voi sintetiza filmul evenimentelor. Pe 21 ianuarie 1941, in zorii zilei, seful legionar din comuna Regele Ferdinand a adunat pe membrii celor 3 cuiburi din localitate, inclusiv copii in varsta de 16-17 ani ai acestora. Ei au pornit cintand spre Bucuresti. {In Jilava s-au oprit in dreptul centurii CFR, in fata portii primarului local Doncu. Acesta distribuia fiecdruia rovolvere (second-hand, majoritatea Mauser si Beretta). Acolo se adunau si sitenii veniti din alte localitati - Copicenii de Jos, Vidra, Cretesti ctc., si erau distribuiti fiecare comund in cate o institutie. Cei din ,Regele Ferdinand” sijilévenii au fost repartizati intr-o institutie de pe str. Povernei, langi Piata Victorici. Acolo au roristat pana pe 24 ianuarie dimineata, cand a fost distribuit ordinul de incetare a focului transmis de Horia Sima, Nimeni nu a parasit cladirea — era imposibil pentru c& erau impuscati de armata. (Marturie Stan Nicolae, n. 1923, participant, condamnat dupa evenimente) Cine a ucis atunci evreii din padurea Jilava? $i cui a folosit acea crima colectiva oribila? in primul rand lui Antonescu, cel care a rimas la putere, aruncdnd rispunderea crimelor asupra legionarilor, alaturi de jafurile si faradelegile comise de pleava societitii in cele 3 zile. Dar a servit si sovieticilor, care vedeau inlaturat de la guvernare adversarul ireductibil al comunismului in Romania: Garda de Fier. $inu in ultimul rand lui Hitler, care astfel se debarasa de niste nationalisti care ti incureau planurile imperialiste in regiune, Asa cum in decembrie 1989 a fost nevoie de diversiunea singeroasi a teroristilor si de peste 1100 de vietime, pentru a legitima esalonul secund al strueturilor comuniste care preluasera puterea, demonizand cadrele fidele lui Ceausescu. Din pacate, ,revolutiile” se fac cu pretul anumeroase vietime inocente, hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! 18. 112172018 INEDIT. Pogromuldota.tlava—adovirul dusprolanarie 1941, Reduschide| ancheta dup 75 do rt | Buciumul ~ Publica de inormayj sitio na, Am cunoscut in comunele mentionate oameni care, la cereetiirile din 1941, reluate dupa august 1944, au fost trecuti prin fata rabinului Guttman, supraviefuitorul masacrului, ai cdirui doi fii au fost ueisiin acelasi loc. Niciunul din legionariiiliveni ori din 1 Decembrie pe care i-am cunoseut nu au fost identificati de batran ca si asasini ai copiilor sti (relatarea invaititorului George Iacob, ginerele lui Nicolae Voiculescu, retinut& de copiii sti). Viceprimarul legionar Nicolae Voiculescu zis “Ciufu” (mort la Jilava in 1953) a fost acuzat doar pentru faptul ca, atunci cand rabinul Guttman, scipat din masacru, a ajuns la primaria din 1 Decembrie, a refuzat sil primeascii din suspiciune, indicdindu-i si meargi in Bucuresti (marturie culeasi de la urmasii lui Voiculescu). Daca legionarul Voiculescu ar fi ficut parte dintr-un aparat legionar de exterminare a evreilor, plece. Lar fiucis pe Guttman cu acest prilej, nicidecum nu Lar fi sat Consider importanti relatarea indign’rii manifestate de legionarii intorsi in comune, la aflarea celor intamplate, ca inc’ o dovada a faptului ci masacrul nu a fost emanatia vointei organizatiilor locale din care ficeau parte. Citez marturia lui lordache Gheorghe (n. 1921, agricultor, com. 1 Decembrie). Tatil acestuia, Gheorghe lordache zis Delegatu, fost membru PNL, a aderat la Migcarea Legionara in anii ‘30. in 24 ianuarie 1941, afland de masacrul de la Jilava, a mers in aceast’ comund pentru a-] admonesta pe nepotul sau, Petre Ivanescu, participant la asasinate, pe care l-a blestemat pentru actul comis. Renegat de rude si de camarazi, Ivinescu s-a sinucis in momentul in care jandarmii au venit si aresteze. Mentionez si cazuri de incercare a autoritiilor antoneseiene de a incrimina in mod aberant legionari din Jilava pentru o presupusa participare la masacru. Astfel, dascilului Doncu T. Doncu i s-a reprosat ca s-ar fi agitat cdteva zeci de metri de una din siniile care transportau prizonierii evrei pe soseaua principal in timp ce mergea la primarie si ridice ajutorul social (avea multi copii), iar studentului Eduard Tomescu (cel salvat mai tarziu prin sacrificiul lui Mircea Vulcdnescu la Aiud) relata, in detentie, ui Constantin Tanisescu gi Emanoil Paraschivas, presiunile facute de anchetatori pentru a obtine declaratii in sensul implicarii conducerii Legiunii in organizarea acestui masacru. Mentionez.starea de haos si isterie specifica maselor necontrolate, precum si agitatia suspect a unor pretinsi legionari care s-au implicat in participarea la asasinate. Acestia au fost, conform relatitilor fie simpli localnici, fie simpatizanti legionari ori cel mult membri de ultima ord, care ins nu puteau justifica prezenja lor in comuna, in timp ce trebuiau sa fie prezenti in institutiile bucurestene conform ordinelor superiorilor. Daca Legiunea ar fiiesit atunci invingdtoare, acestia ar fi fost grav pedepsiti cu sigurant, pentru incalcarea discipline’ legionare. Un lueru este cert si trebuie finut cont de el din punct de vedere juridic, Nu exist niciun document din care s rezulte vreun ordin pornit de la conducerea Migcarii Legionare sau micar dela conducerea de plas sau comuna, prin care sa se fi dispus acest masacru. '4n schimb acum documentul amintit mai sus care arata clar cine au fost autorii ineidentelor din cartierele evreiesti: membrii Partidului Comunist, ajutati de pleava suburbiilor, in acord direct cu serviciul de spionaj al lui Antonescu. Mai multi emisari legionari au cerut lui Antonescu sa trimita armata in cartierele evreiesti unde erau informatica se petree atrocitifi. Acesta insi a refuzat. $i se pune intrebarea: dece? hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! ras. 112172018 INEDIT. Pogromuldota.tlava—adovirul dusprolanarie 1941, Reduschide| ancheta dup 75 do rt | Buciumul ~ Publica de inormayj sitio na, Putem acum inelege mai bine de ce de 75 de ani se refuzi sistematic redeschiderea dezbaterii sia investigatiilor unui episod cutremuritor dar rimas neclarificat. Ei bine, iat cea mai bund explicatie pentru faptul c& niciodata autorititile nu au dus ancheta pogromului de la Jilava pani in acele aminunte care ar fi putut stabili vinovatiile pentru acel masacru inutil. Regimul Antonescu nua dorit si devoaleze implicarea Serviciului Secret de Informatiiin acest masacru etnie, iar dupa preluarea puterii de citre comunisti, in 1945, in ciuda numérului mare de etniei evrei ce ocupau functi in noul regim, nu s-a dorit de asemenea aflarea faptului ci acestia au fost implicati alaturi de serviciile secrete in evenimentele din ianuarie 1941. In aceste conditii, investigatia trebuie extinsa asupra acelor elemente bucurestene, pretins legionare, care au actionat in cartierele evreiesti, lund ostatici, torturandu-i si transportandu-i apoi la Jilava, unde i-au dat pe mana unor siteni inapoiati, isterizati in obscurantismul lor de persoane care ar trebui cereetate la randul lor ca agent instigatori. Sa nu uitim din zilele lui decembrie 1989, lui iunie 1990, ca gidin alte situatii diversioniste, numarul mare de agitatori si provocatori care incitau impotriva “teroristilor” sau “legionarilor”. Cici — trebuie sa repet — adevarati legionari din Jilava si comunele adiacente au fost baricadati in institutiile bucurestene. Chiar si dupa 75 de ani, autoritatile statului roman au obligatia de a redeschide anchetele atat de usor {nchise ale pogromului de la Jilava. Lar istoricii trebuie si reevalueze abordarea studiului asupra acelor zile si nopti de cosmar, prin rigorile cercetarii, si nu pe baza relatarilor emotionale ale unor Mattias Carp ori Brunea Fox. Eu sunt unul dintre cei care cer asta, in numele adevarului si atitor oameni care au trait, pe nedrept, intreaga viata cu stigmatul unor crime la care nu au participat... Din respect pentru cei 120 de evrei morti in chinuri... Din respect pentru cei calomniati si huliti de atunci, pe nedrept, in mod pausal, pentru aceste crime: legionarii si urmasi lor. Statul roman trebuie chiar si acum, tarziu, si asume aceast ancheta onesta, inclusiv realitatea c& institutiile sale de atunci, in special serviciile secrete, au participat la orchestrarea crimei colective. $inu trebuie s& se team nimeni cd statului roman de azii s-ar putea imputa daune materiale in viitor. Pentru c& Romania de azi nu poate fi pusd si plateascd pentru actele criminale ale unui regim ilegitim, instaurat la adapostul unei lovituri de stat, cu implicarea mai multor servieii secrete straine. NOTA: Prezentul studiu va fi publicat sub forma unei broguri. Nu se vrea a oferi coneluzii definitive. Dorim doar redeschiderea cercetarilor penale si celor stiintifice in acest caz, pentru clarificarea tuturor nelémuririlor. in memoria celor peste 1000 de vietime ale evenimentelor din 20-24 ianuarie 1941, indiferent de apartenenta etnicd... Lui Florin Dobrescu gator 208 e piace asta hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! 1915. “V2tV2016 INEDIT. Pegromul doa Java —adovérul despre anuario 194, Radeschide)anchata dupa 75 do ai | Bucium -Publicaje de informatio attain na, Short URL: http://www.buciumul.ro/?p=21640 eC@eatCnrs xu on 21 Jan 2036. Filed under Social, Ultimele stiri. You can follow any responses to this entry 10. You can leave a response or trackback to this entry Posted by Flor through the Rs 3. comentarii for - - “INEDIT. Pogromul de la Jilava — adevarul despre ianuarie 1941. Redeschideti ancheta dupa 75 de ani!” INEDIT. Pogromul de la Jilava — ade cRITic 21 januarie 2016 -14:42 ;ncheta dupa 75 de anil | MAGAZIN [.-1Voi ardita c@ in oribilul masacru de la Jilava au fostimplicate structuri ale statului roman de atunci, iar acest lucru explica de ce ancheta asasinarii acelor nefericif nu a fost dusé nicodata pana la capat. Ca si In decembrie 1989, a fost nevoie de victime nevinovate pentru a justifica instaurarea unei noi ordini politice. Mai multe forte au fost interesate in aceasta diversiune. Antonescu — pentru a abjine justitficarea inlaturarii legionarilor de la putere. URSS - pentru a destabiliza situajja intern a principalului aliat gi alimentator cu petrol al Germaniei in rzboiul ce se apropia. Germania hitleristé pentru a grabi debarcarea najjonalistilor legionari de la putere, Reichul avnd nevoie In viltorul r4zboi de un vasal asemenea lui lon Antonescu. [...] Leseuney Dan Petre 21 fanuarie 2016 - 17:24 Inevitabil o paralela cu Revolutia din decembrie '89 esti tentat sa o faci. Inclusiv imaginile cu mortii dezbracat si mutilati, imprastiat prin padurea Jilava amintesc de groapa comuna din Cimitirul Saracilor din Timisoara, care a isterizat presa nationala si internationala, ‘Sunt convins ca URSS nu a fost straina de implicarea in evenimente (de lamurit cui au servit actiunile lui Dumitru Groza), cum si nemtii par de fapt sa fi jucat "la doua capete’ PS: O singura remarca/ corectie de forma imi permit: armata romana nu avea la vremea respectiva decat blindate USOARE de tip FT 17, R35 , respectiv R2 — ultimele find vazute in mai multe fotografii de epoca in Piata Victoriei, respectv pe Bd. Bonaparte. 1 Lesseuney 10./gerules ra 24 januari 2016 - 19:03 fa:25| Despre evreii sefarzi si aschenaze nu se aminteste nimic in aceasta incercare de revizuire a istoriei dintre care primii au {fost maririzati'de catre evreii aschenaze sionisti de fapt Apoi cadavrele care se vad imprastiate printre nameti santtoate la pielea goala,par a fi aduse dela un crematoriu,pentruca nu cred ca jefuitorii de cadrave au luat totul de pe acesti ‘mottinici ciorapi in picioare si nici chiloti pe ef nu aveau.Ciorapili nu se iau de pe morti jefuiti Eu cred ca ar trebui sa se tina cont si de aceste lucruri in continuarea anchetei Plus.nici o familie evreiasca nu a reclamat disparitia cuiva din familie. comform cerintelor temutului Talmud, si nici un tribunal romanesc nu a lasat documente despre vre-o condamnare a unui legionr macar.implicat in acele crime din inuarie 1941 Stereotipurile loviturilor de stat din istoria mai recenta a omenirii sant cam aceleasi.deci facute pe aceiasi"tehica" deci se pare ca aceleasi eminente cenusii au initiat si au produs asemenea hitpzhwwbucumul 1020180121 pogromu-do-alava-adevaru-despr-ianurio-194-edschidet-ncheta-dupo-75-d0-ani! wis. “U2t12016 INEDIT. Pegromul doa Jlava—adovérul despre anuario 194%, Radeschideanchata dupa 75 do ai | Bucium -Publicaje de informatie attain na, hitpahwwbuciumul 1020180121 pogromU-do-alava-adovaru-despro-ianurio-194-edschidet-ancheta-dupo-75-d0-ani! wi.

S-ar putea să vă placă și