Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMUL SUBIECT

1. Obiective ce trebuie atinse prin aciuni de depoluare.


2. Principii referitoare la apartia si propagarea poluari in sol si subsol
3.Proprietati ale poluantilor care intervin in tehnologia si durata proceselor de
depoluare
4.Pomparea apei subterane si influenta acesteia asupra liniilor de current.Aplicatii.
5.Criterii pentru alegerea unei metode de depoluare.
6.Metode de depoluare bazate pe pomparea apei freatice.
7.Metode de recuperare a produselor poluante pure.
8.Metoda de recuperare cu banda a produselor flotante pea pa freatica.
9.Metode de depoluare bazate pe ventilarea solului (venting)
10.Metoda striparii in-situ (air-sparging)
11.Metoda UVB,pentru extragerea piluantilor prin depresiune si vaporizare in acelasi
foraj
12.Principiile depoluarii biologice a solului si subsolului.
13.Factorii favorabili la degradarea biologica a poluantilor
14.Tratarea prin stripare la suprafata a apei subterane poluate
15.Unele metode de tratare la suprafata a apei subterane poluate
AL DOILEA SUBIECT
16.La alegere unul dintre cele 10 cazuri
AL TREILEA SUBIECT
17.Date necesare pentru realizarea unui experiment de depoluare prin pomparea
apei freatice
18.Echipament necesar la un pilot de depoluare prin pomparea apei freatice
19.Debit critic de pompare si principia de dimensionare la un sistem de bariera
hidraulialica
20.Principiul de realizare al unei bariere hidraulice
21.Principiul de realizare al unei bariere biologice
22.Principii de aplicarea a unor tehnologii de depoluare pe platform intens poluata
(cu modul de amplasare al pilotilor de depoluare)
23.Stabilirea duratei de remediere a unei platform contaminate,pe baza curbelor
izocrone.

24.Spalarea cu alcool principia,amplasare a pilotilor,rezultate.


25.Pilotul A 2.1 Recuperarea prin denivelarea panzei freatice
26. Pilotul A 2.2 Funnel and Gate
27. Pilotul A 2.3 Recuperare prin sistem de bariera hidraulica.Principii si rezultate.
28. Pilotul A 2.4 Scop, principia de realizare, dispositive specific de recuperare a
poliantilor.
29.Principiul de realizare a unei bariere biologice.
30.Bariera fizica : scop, mod de realizare a peretelui etans,sistem de monitorizare.