Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT

Subsemnata DIMITRIU ANCA,Director Medical al Spitalului Municipal


Calafat ,va rog sa-mi aprobati prezentul referat prin care solicit transferul Kit
semnatura electronica din gestiunea cabinetului director medical in gestiunea
Biroului de statistica.

Am predat
Dr.DIMITRIU ANCA

Am primit
Ing.CRINTEANU CRISTI

Data:

Semnatura:

Domnului Manager al Spitalului Municipal Calafat