Sunteți pe pagina 1din 3

MACROECONOMIE

dr.,conf.univer. Aurelia Toma


Coninutul cursului :
Tema 1. OBIECTUL, SCOPUL I METODELE MACROECONOMIEI
Macroeconomia ca domeniu al tiinei economice. Scopurile i obiectul
de studiu al
macroeconomiei. Metodele specifice de analiz macroeconomic i utilizarea acestor metode. Condiiile
generale ale echilibrului macroeconomic. Analiza economiei Republicii Moldova la nivel macroeconomic.
Tema 2. EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITII LA NIVEL MACROECONOMIC
Sistemele de evaluare ai indicatorilor la nivel macroeconomic. Principiile de baz ale msurrii
rezultatelor activitii economice n sistemul conturilor naionale (SCN). Balana PIB-ului i Balana
legturilor
dintre
ramuri.
Caracteristica
indicatorilor
macroeconomici
de
rezultate
(PIB,PNB,PIN,PNN,VN,VP,VPD). Metodele de evaluare. PNB nominal i real. Caracteristica indicatorilor
macroeconomici pentru economia Republica Moldova.
Tema 3. INSTABILITATEA MACROECONOMIC I FLUCTUAIILE CICLICE
Caracterul ciclic al economiei. Tipurile i particularitile ciclurilor economice. Caracteristicile
fluctuaiilor ciclice. Factorii ce influeneaz caracterul ciclurilor economice. Fluctuaiile i tipologia
indicatorilor macroeconomici n funcie de faza ciclului economic. PNB potenial i metodele evalurii
economiei reale. Cauzele ciclitii i rolul statului n stabilizarea economiei.
Tema 4. PIAA MUNCII I DEZECHILIBRELE EI
Piaa muncii i componentele ei. Echilibrul pe piaa muncii. Modelul pieei muncii: ecuaiile i
interpretarea grafic. Formele i cauzele omajului. Evaluarea i analiza cauzelor i consecinelor
omajului. Indicatorii pieei muncii. Modelul ratei naturale a omajului. Histereza omajului. Euroscleroza.
Costurile omajului. Legea lui Okun. Durata omajului. Politici antiomaj. Piaa muncii n RM.
Tema 5. INFLAIA I ASIGURAREA STABILITII PREURILOR
Cauzele, formele i natura inflaiei contemporane. Modelul inflaiei prin cerere. Modelul inflaiei prin
ofert. Evaluarea inflaiei. Curba lui Phillips i interpretarea ei. Ecuaia curbei lui Phillips i sensul ei
economic. Evaluarea ratei de sacrificiu. Inflaia i creterea economic. Histereza inflaiei. Dihotomia i
neutralitatea banilor. Deflatorul PIB. Indicii preurilor Laspreyres, Paasche, Fisher. Inflaionarea i
deflaionarea n economie. Costurile inflaiei i politici antiinflaioniste.
Tema 6. MODELUL AD-AS. ECHILIBRUL MACROECONOMIC GENERAL
Modelul echilibrului macroeconomic general. Cererea agregat i determinanii cererii agregate.
Curba cererii agregate i efectele ce influeneaz traiectoria curbei. Consumul: component a cererii
agregate: ecuaia, funcia i interpretarea grafic. nclinaia marginal spre consum. Rata consumului.
Economiile: funciile, ecuaia i interpretarea grafic. nclinaia marginal spre economii. Investiiile:
funciile, ecuaia i interpretarea grafic. nclinaia marginal spre investiii. Multiplicatorul investiiilor.
Rata dobnzii ca factor decesiv n modificarea investiiilor. Rata dobnzii real i nominal. Rata
dobnzii ex-post. Rata dobnzii ex-ante. Achiziii guvernamentale: funciile, ecuaia i interpretarea
grafic. Exportul net ca determinant al cererii agregate. Echilibrul dintre economii i investiii n
economia nchis.
Oferta agregat i determinanii ofertei agregate. Curba ofertei agregate i ecuaia ei. Modelul
keynesian al ofertei agregate. Modelul salariilor rigide. Modelul preurilor fixe. Modelul informaiei
asimetrice. Modelul incompetenei lucrtorilor. Curba lui Phillips ca reflectare a curbei ofertei agregate.
Modelul clasic al ofertei agregate. Curbele ofertei agregate n diferite situaii economice (studii de caz).
Relaiile dintre cererea agregat i oferta agregat n scopul atingerii echilibrului macroeconomic
general. Echilibrul n modelul AD-AS (studii de caz).

Tema 7. POLITICA BUGETAR-FISCAL. CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE I DATORIA DE


STAT
Sectorul guvernamental. Politica bugetar-fiscal i bugetul de stat. Instrumentele politicii bugetarfiscale. Deficitul i excedentul bugetar i impactul asupra economiei. Metode de finanare a deficitului
bugetar. Senioraj. Efectul Oliver-Tanzi. Curba lui Laffer. Gradul de ndatorare a statului i metode de
finanare a datoriei de stat. Efectele de transmisie i de multiplicare a politicii bugetar-fiscale.
Stabilizatorii automati. Costurile deficitului si excedentului bugetar.
Tema 8. PIAA MONETAR I POLITICA MONETAR-CREDITAR
Componentele i structura pieei monetare. Condiiile de echilibru ale pieei monetare. Politica
monetar-creditar i instrumentele ei. Masa monetar i baza monetar. Agregatele monetare. Metode
de reglementare a ofertei monetare. Cererea de bani. Teorii ale cererii de bani. Teoria preferinei pentru
lichiditate. Teoria neutralitii banilor. Condiii de eficien ale politicii monetar-creditare. Efectele de
transmisie i de multiplicare a politicii monetar-creditare. Efectul Fier. Piaa monetar n RM.
Tema 9. MODELUL IS-LM. ECHILIBRUL SIMULTAN PE PIAA BUNURILOR I PIAA
MONETAR
Modelul IS-LM. Caracteristicile i ecuaiile modelului. Crucea lui Keynes. Cheltuielile planificate i
reale. Caracteristicile curbei IS. Caracteristicile curbei LM. Deplasarea curbelor n modelul IS-LM.
Ecuaiile modelul IS-LM. Piaa soldurilor monetare. Eficiena politicilor bugetar-fiscale i monetarcreditare n modelul IS-LM. Echilibrul n cazul preurilor fixe i n cazul preurilor flexibile. Echilibrul pieei
monetare i rolul ratei dobnzii n asigurarea echilibrului. Rezolvarea dezechilibrelor prin modelul IS-LM.
Construirea curbei AD n baza modelului IS-LM. Interaciunea dintre modelul IS-LM i AD-AS. Utilizarea
modelului IS-LM n economia real.
Tema 10. PIAA VALUTAR
Piaa valutar i componentele ei. Cererea i oferta de valut. Echilibrul pe piaa valutar. Rata de
schimb i factorii ce o influeneaz. Rata de schimb nominal i real. Teoria paritii capacitii de
cumprare. Sistemele ratelor de schimb fixe i flexibile. Eficiena politicilor economice n condiiile
sistemului de cursuri fixe i flexibile. Sisteme monetare.
Tema 11. ECONOMIA DESCHIS. BALANA DE PLI EXTERNE
Economia deschis: caracteristici i factori de influen. Economie mic deschis. Economie mare
deschis. Evaluarea gradului de deschidere a economiei. Aspectele macroeconomice ale teoriilor
comerului internaional. Comerul exterior i identitatea macroeconomic de baz. Eficiena exportului i
importului.
Balana de pli externe i structura ei. Contul curent i structura contului curent. Contul de capital
i structura lui. Rezervele valutare i operaiuni cu rezerve. Modelul balanei de pli i asigurarea
echilibrului BPE. Modelul datoriei dependenei interne i externe i a deficitului balanei de pli. Criza
balanei de pli. Politica de echilibrare a balanei de pli.
Repartizarea orelor de activitate individual: (ore)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. Pregtire prezentri verbale
2. Studiu dup manual, suport de curs
10
9. Pregtire examinare final
3. Studiul bibliografiei indicate
10
10. Consultaii
4. Documentare suplimentar n bibliotec
10
11. Documentare pe teren
5. Activitate de pregtire pentru seminar
10
12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.
10
13. Alte activiti
7. Pregtire teste, lucrri de control
5
14. Alte activiti
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90 ore
Ore n sal 60
Total 150 (5 credite)

5
5
5
10
-

Teme pentru activitate individual :

Analiza articolelor economice


Analiza crizelor economice
Caracteristica indicatorilor macroeconomici n Republica Moldova.
Analiza pieei muncii n R.Moldova
Analiza ratei inflatiei in RM in dinamica
Analiza structurii consumului pentru economia R.Moldova
Analiza structurii i dinamicii PIB-ului n economia R.Moldova
Politica bugetar-fiscal a Republicii Moldova 2015 (2016)
Dinamica deficitului bugetar din 2009-2016 i ponderea n PIB
Analiza surselor de finanare a deficitului bugetar ultimii 5 ani
Politica monetara a RM 2015, 2016
Dinamica instrumentelor politicii monetare 2014-2016
Construirea curbei cererii agregate pe baza modelului IS-LM.
Balana de pli pentru Republica Moldova 2015, 2016
Piaa valutara a RM
Dinamica i structura rezervelor valutare in RM

Bibliografia recomandata:

TEORIE ECONOMIC. Vol.II. Macroecoonomie. / Coord.: A.Toma. Chiinu:


Tipografia Central. 2013. 332 p.
Economie. / Coord.: C.Angelescu. Bucureti: Economica. 2009.
Samuelson P., Nordhous W. Economics. Bucureti, Ed. Teora, 2005
Stiglitz E.J., Walsh E.C. Economie. Bucureti, Ed. Economica, 2005
Ciobanu Gheorghe (coord.), Macroeconomie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011
Gheorghe Popescu, Ciurlau Florin ,Macroeconomie., Editura: PRO UNIVERSITARIA,
Bucureti, 2012