Sunteți pe pagina 1din 12

DIAGNOSTIC TEHNICO-ECONOMIC

MASTER AUDIT ANUL II

Masterand Tiloiu Elena Iuliana

DIAGNOSTIC TEHNICO-ECONOMIC PRIVIND


ACTIVITATEA DESFASURATA DE
S. C. Dumagri 2006 S.R.L. IN PERIOADA 2011 - 2012

Date de identificare

S.C. Dumagri 2006 S.R.L. a fost nfiinat n baza legii 31/1990 la data de 13
Februarie 2006.
Societatea are sediul n localitatea Ciorti, judeul Vrancea, nregistrat la
Registrul Comerului cu numrul J 39/106/2006.

Forma juridica

S.C. Dumagri 2006 S.R.L. este societate cu rspundere limitat ( S. R. L.),

Obiectul de activitate al societatii

Firma face parte din Sectiunea A conform Codului CAEN , activitatea acesteia
fiind de cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase i a plantelor
productoare de semine oleaginoase.
Societatea a fost nfiinata i este condus de Vtafu Georgeta ,fiind director.

ANALIZA BILANULUI CONTABIL LA 31.12.2012

1. Analiza structurii si dinamicii bilanului contabil


Analiza situaiei generale a patrimoniului pe baza elementelor din activul bilanului contabil, prezentate in cele
ce urmeaz se constituie ca baza de analiza a mijloacelor materiale si bneti ale societii, astfel:

-leiNr.
crt.
I

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Activ
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:
-imobilizri necorporale
-imobilizri corporale
-imobilizri financiare
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:
-stocuri
-creane
-casa si conturi la banci(disponibilitati)
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII CE TREBUIE PLTITE INTR-0 PERIOADA
DE UN AN
VENITURI IN AVANS
ACTIVE
CIRCULANTE,
RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE (ll+lll -IV-V)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE
(l+VI)

2011

2012

308346

497128

161.22

308346

497128

161.22

468582
321873
78325
68384
0
602131

653436
458633
167041
27762
0
834134

139.44
142.49
213.27
40.60

0
-133549

-180698

174797

316430

138.53

135.30
181.03

Se constata cresterea valorii activului din bilan cu 81.03% fata de cea inregistrata in anul precedent, existnd
modificri ale structurii acestuia pe elemente componente.
Activele imobilizate au crescut .cu 61.22 % datorita achizitiei de noi echipamente.
Activele circulante au crescut fata de anul precedent. In structura activelor circulante stocurile au nregistrat o
crestere de 42.49% , in timp ce creaneleau o crestre de113.27 % si disponibilitile bneti.o scadere de 50.40%.
Datoriile ce trebuie pltite intr-o perioada de un an au nregistrat o crestere de 38.53 %fata de anul precedent .

2.Analiza situaiei surselor de finanare a societii pe baza elementelor din


pasivul bilanului contabil
-leiNr. crt.
I.

II.
III.
IV.
V.

Pasiv
CAPITAL, din care:
-capitalul subscris vrsat
REZERVE DIN REEVALUARE
REZERVE
REZULTATUL REPORTAT
REZULTATUL EXERCIIULUI

2011
1000
1000
0
173797
0
55699

2012
1000
1000
0
173797
0
141633

254.28

VI.

TOTAL CAPITALURI PROPRII (l+ll+lll+IV+V-VI)

174797

316430

181.03

100
100
100

Sursele proprii de acoperire a elementelor de activ -capitalurile proprii- sunt aceleasi fata de anul precedent. In
cadrul acestora se disting mai multe elemente. Rezervele din reevelauare au valoare 0 Rezultatul reportat are
valoare 0.
Faptul ca societatea nu a apelat la imprumuturi bancare, i-a conferit o autonomie financiara satisfctoare.
In cele ce urmeaz vom prezenta situaia financiara a societii folosind principalele rate de structura ale
activului si pasivului, dupa cum urmeaz :
Nr.
1.

2.

Indicatori

U/M

Modul de calcul

2011

2012

Rata de structura a activului


-rata activelor imobilizate

active imobilizate x 100


total active

176.4%

157.10%

-rata imobilizrilor corporale

176.4%

157.10%

-rata imobilizrilor financiare

imobilizri corporale x 100


total active
imobilizri financiare x 100
total active

-rata activelor circulante

268.07%

206.50%

-rata creanelor comerciale

44.8%

52.79%

-rata disponibilitilor

active circulante x 100


total active
creante x 100
total active
disponibiliti x 100
total active

39.12%

8.77%

Rata de structura a pasivului


-rata stabilitii financiare

0.006%

0.003%

-rata de indatorare globala

capital subscris si vrsa


total capitaluri
datorii totale
total capitaluri

3.44%

2.64%

Rata activelor imobilizate si rata imobilizrilor corporale au inregistrat o scadere fata de nivelul anului
precedent, datorita
Rata creanelor s-a situat cu 7.99 crestere fata de ce s-a inregistrat anul trecut datorita noilor imprumuturi .
Rata disponibilitilor bneti a inregistrat o scadere fata de nivelul din anul 2011 datorita creterii nivelului
creantelor.
Rata de indatorare globala si rata stabilitii financiare s-au situat la -0.03 si 0.8 fata de ce s-a inregistrat in
anul 2011
Comparnd rata de indatorare globala cu rata disponibilitilor bneti, se constata ca indatorarea se poate
realiza deoarece disponibilitatile pot acoperii aceste indatorari.
3. Analiza

fondului de rulment si a trezoreriei nete

Fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta sunt indicatori care reprezint excedentul
surselor financiare permanente sau durabile, comparativ cu activul imobilizat.
Dinamica acestor indicatori se prezint astfel:
-leiElemente
2011
2012
%
Nr. crt.
1.
Capitaluri proprii total
174797
316430
181.03
2.
Active imobilizate total
308346
497128
161.22
3.
Fond de rulment (1-2) (FR)
-133549
-180698
135.30
4.
5.
6.
7.

Stocuri
Creane
Cheltuieli in avans
Datorii-obligatii

321873
78325
0
602131

458633
167041
0
834134

142.49
213.27
0
138.53

8.
9.

Venituri in avans

10.
11.

Necesar de fond de rulment (NFR) (4+5+6-7-8)


Disponibiliti
Credire bancare pe termen scurt

12.

Provizioane

13.

Trezoreria neta (10-11-12)

0
10002329

1459808

14.59

68384

27762

40.59

68384

27762

40.59

Comparativ cu 2011, in perioada curenta s-a realizat o crestere de 35.30 % a fondului de rulment ca urmare a
utilizari disponibilitatilor curente.
Trezoreria neta, constituie activele circulante lichide si reprezint capacitatea societii de a face fata nevoii de
lichiditi. Trezoreria neta a scazut cu 59.41% fata de anul precedent, necesarul fondului de rulment al societii
fiind acoperit din disponibilitile curente.

4. Analiza creanelor si a obligaiilor conform bilanului


Corelaia dintre creanele si obligaiile societii este un indicator care influeneaz capacitatea de plata a
acesteia.
Creanele reprezint drepturile de incasat pentru serviciile prestate, iar obligaiile, datoriile de plata ctre teri.
Evoluia acestora, comparativ cu cifra de afaceri, se prezint astfel:
Nr. crt.

Indicatori

U/M

1.
2.
3.
4.

Cifra de afaceri
Creante
Obligatii-datorii
Creante/obligatii

lei
lei
lei

2011

2012

6000243
78325
602131
0.13

802869
167041
834134
0.20

13.38
213.27
138.53
153.85

Creanele inregistrate la finele anului au inregistrat o crestre cu 113.27% iar obligaiile o crestre de 38.53 %.

II. ANALIZA DINAMICII VALORII ADUGATE


Valoarea adugata este indicatorul care evideniaz surplusul de valoare obinut prin valorificarea resurselor
tehnice, umane si financiare.
Valoarea adugata se obine prin nsumarea cheltuielilor cu personalul, cheltuielilor cu amortizarea, dobnzile,
impozitele, taxele si rezultatul brut al exerciiului.
Pentru analiza, se prezint urmtorii indicatori:
Nr. crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicatori
Cheltuieli cu personalul, din care
-salarii
-protecie sociala
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu dobnzile
Impozite si taxe
Rezultatul brut
Valoarea adugata
Rata valorii adugate VA x 100 Cifra de

U/M
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

%
5

2011
23869
18668
5201
54836

2012
24861
19443
5418
63700

13562
70472
92267
31.09%

17521
168704
106082
37.32%

%
104.16
104.15
104.17
116.16
129.19

239.39
115.75
120.04

afaceri.

Din analiza structurii valorii adugate se rein urmtoarele concluzii:


-cheltuielile cu amortizarea au inregistrat o crestre de 16.16% ca urmare a introducerii de noi
echipamente.
-cheltuielile cu personalul dein o pondere importanta in valoarea adugata de 23.43% si inregistreaza o crestere
de 4.16 % fata de 2011
-rezultatul brut (profitul brut) a inregistrat o valoare de 168704 lei, cu o crestere de 139.39 % fata de 2011.
Valoarea adugata a inregistrat o cretere de 15.75 % fata de anul precedent.
III.

ANALIZA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Cheltuielile cu personalul reprezint salariile si cheltuielile cu asigurrile sociale si protecia sociala.


Pentru analiza acestora, se prezint urmtorii indicatori:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicatori

U/M

Numr mediu scriptic de salariai


Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu salariile
Cifra de afaceri
Productivitatea muncii
Valoarea adugata/salariat
Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei cifra de
afaceri
Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei valoarea
adugata

pers.
lei
lei
lei
lei/sal.
lei/sal.
lei
lei

2011

2012

2
23869
18668
600240
300120
4613350
23869

4
24861
19443
802869
200717
2625050
24861

200
104.16
104.15
133.76
66.88
56.90
104.16

2387

2486

104.15

Din datele prezentate mai sus, se observa o crestere a cheltuielilor cu personalul cu 4.16% din care cu salariile o
crestere cu 4.15 % datorata adaugarii de personal 2 lucratori.
Productivitatea muncii observa o scadere ce s-a realizat in condiiile in care numrul mediu scriptic de salariai a
inregistrat o crestre de 200 % iar cifra de afaceri o cretere de 33.76%.
In aceste condiii de cretere a cifrei de afaceri in condiiile unui numr mai mare de salariai.

IV. ANALIZA INDICATORILOR


SOLVABILITATE

DE

LICHIDITATE,

RENTABILITATE

SI

1. Analiza rentabilitii
Analiza rentabilitii se realizeaz pe baza contului de profit si pierderi si arata care au fost fluxurile de venituri si
cheltuieli, structurate pe domenii de activitate (exploatare si financiare) si eficienta activitii economice
desfurate.
Rentabilitatea se calculeaz cu ajutorul a doi indicatori: profitul ca indicator absolut (de mrime) si rata
rentabilitii (exprimare relativa a rentabilitii). In vederea analizei rentabilitii, se prezint urmtorii indicatori:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicatori
Cifra de afaceri
Valoarea adugata
Cheltuielile cu personalul
Amortizare
Rezultatul exploatrii

U/M
lei
lei
lei
lei
lei
6

2011
600240
92267
23869
54863
70472

2012
802869
106082
24681
63700
168704

%
133.76
114.97
103.40
116.10
239.39

6.

Rezultatul brut total

lei

70472

168704

239.39

7.

Rezultatul net total

lei

55699

141633

254.28

8.

Rata rentabilitii activitii de exploatare (la


cheltuiala)

8.67%

18.66%

215.22

9.

Rata rentabilitii rezultatului brut (profitului brut)

40.32%

53.31%

132.22

Din analiza prezentata rezulta o apreciere a indicatorilor de eficienta economica in valori absolute.
La activitatea de exploatare, rezultatul exploatrii a inregistrat o crestere de 139.39 % .
Ratele de rentabilitate inregistreaza valori pozitive de 115.22 % si 32.22 %.

2. Analiza lichiditii si solvabilitii


Lichiditatea unei societi reprezint proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani (lichiditi),
iar solvabilitatea, capacitatea acesteia de a face fata obligaiilor sale bneti la termenele scadente. Ca atare,
societatea este solvabila daca are disponibiliti. Analiza se poate efectua pe baza urmtorilor indicatori:

Nr. crt. Indicatori


1.
Rata solvabilitii patrimoniale

Elemente de calcul
Capital propriu (subscris)
Capital propriu(subscris)+lmprumuturi

0.57%

0.32%

2.

Rata lichiditii curente

Active circulante
Datorii

77.8%

78.3%

3.

Rata lichiditii imediate

24.36%

23.35%

4.

Rata solvabilitii generale

Active circulante-Stocuri
Datorii
Active circulante+Active fixe
Datorii

129.03%

137.93%

5.

Ponderea
disponibilitilor Disponibiliti
bneti in total active circulante
Active circulante
Ponderea disponibilitilor in total Disponibiliti
Active imobilizate+Active circulante
active imobilizate si circulante

14.59%

4.24%

8.80%

2.41%

6.

2011

2012

Scaderea indicatorilor de lichiditate este datorata de plata datoriilor ce trebuiau achitate mai devreme de un an,
acestea fiind achitate in anul 2011.

V. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI


Contul de profit si pierdere reflecta prin datele ce le conine, fluxurile economice ale societii, respectiv veniturile
si cheltuielile acesteia intr-un exerciiu financiar. Contul de profit si pierderi, incheiat la 31.12.2012., se prezint
astfel:
-lei-

Nr. crt. Indicatori


1.

2.

3.

4.
5.

Activitatea de exploatare
a.Venituri
b.Cheltuieli
c.Rezultatul din exploatare
Activiti financiare
a.Venituri
b.Cheltuieli
c.Rezultatul financiar
Total activitate
a.Venituri
b.Cheltuieli
c.Rezultatul brut
Impozit profit
Rezultatul net al exerciiului financiar

2011

2012

885620
812431
73189

1072519
904174
168345

121.10
111.29
230.01

525
3242
-2717

359
0
359

68.38
0
-13.21

886145
815673
70472

1072878
904174
168704

121.06
110.85
239.39

14773
55699

27071
141633

183.25
254.28

Din situaia contului de profit si pierdere se constata creterea veniturilor din exploatare cu 21.10 %, a
cheltuielilor din exploatare cu 11.29 %, ceea ce a condus la inregistrarea unui profit in crestere cu 154.28 %
Pe total activitate, veniturile au inregistrat o crestere de 21.06 % .cheltuielile o crestere de 10.85%.;

VI. REPARTIZAREA PROFITULUI


Consiliul de Administraie al SC Dumagri 2006 S.R.L. a propus spre aprobare Adunrii Generale a Acionarilor
urmtoarea repartizare a profitului net:

Nr.
crt.

Indicatori

Valoare
-lei -

Pondere

PROFIT NET TOTAL

141633

100%

Profit reinvestit

141633

100%

SITUAIA CAPITALURILOR PROPRII SI REPARTIZAREA DIVIDENDELOR


La 31 decembrie 2012. s-a inregistrat un capital propriu subscris si vrsat in suma de 1000 lei., respectiv .1000
aciuni la valoarea nominala de 1 leu/actiune.

Analiza ratelor de rentabilitate


8

Nr.

Specificare

Formula de calcul

2012

crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Venituri totale
Cifra de afaceri
Cheltuieli totale
Profit brut
Profit net
Capital propriu
Active total
Rata rentabilitii veniturilor

9.

Rata rentabilitii resurselor consumate

10.

Rentabilitatea comercial

11.

Rentabilitatea economic

12.

Rentabilitatea financiar

Vt
CA
Cht
Pb
Pn
Cpr
At
Pr ofit net
* 100
Rv=
Venituri totale
profit total
* 100
Rc=
Cheltuieli totale
Pr ofit brut
* 100
Re =
Cifra de afaceri
Pr ofit brut
* 100
Re =
Active totale
Pr ofit net
* 100
Rf =
Capital propriu

1072878
802869
904174
167074
141633
174797
174797
13.20
15.66
20.80
95.58
81.03

INTERPRETAREA REZULTATELOR
Rata rentabilitatii veniturilor este pozitiva si depaseste valoare de 5% - 13.20%
Rentabilitatea economica a societati are o valoare de 95.58%
Rentabilitatea financiara are o valoare pozitiva de 81.03% - se recomanda adaptarea
capitalului propriu la dimensiunea afacerii.

Analiza pragului de rentabilitate


Nr.

Specificare

crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Venituri din exploatareCheltuieli din exploatare


Profit din exploatare
Costuri variabile
Costuri fixe

Formula de calcul
Vexp
Chexp
Pexp=Vexpl-Chexpl
Cvar
Cf
9

2012
1072519
904174
168345
691082
246016

6.
7.
8.

Marja costurilor variabile


Rata marjei costurilor variabile
Prag de rentabilitate de exploatare

9.

Momentul

realizrii

pragului

Mcv= Vexpl -Cvar


rmcv = Mcv/Vexpl
Vepr= Cf/rmcv
de

= (Vepr/Vexpl) *360

381437
0.355
693002.8
232.61

rentabilitate
INTERPRETAREA REZULTATELOR
Pragul de rentabilitate a exploatarii se atinge la 693002 mii lei, acest prag reprezinta valoarea
la care veniturile societatii acopera totalitatea cheltuielilor de exploatare.
Momentul realizarii pragului de rentabilitate s-a inregistrat la ziua 233 din anul de studiu.

Analiza riscului de insolvabilitate


Nr.

Specificare

Formula de calcul

2012

Active totaleVenituri totale


Profit reinvestit
Capitaluri proprii
Datorii totale
Profit brut
Active circulante lei
T1
T2
T3
T4
T5
Z

At
Vt
Prein
Cp
Dt=tml + ts + Fz + Ob
Pb
Ac
T1 = Pb/At
T2 = Vt/At
T3 = Cpr/Dt
T4 = Prein/At
T5 = Ac/At
=3.168+6.13+0.12+1.134+3.408=>

174797
1072519
141633
174797
834134
168704
497128
0.96
6.13
0.20
0.81
2.84
13.96

crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

10

Pentru aprecierea riscului de faliment se va utiliza Metoda Altman. Aceasta se bazeaz pe


urmtoarea funcie:
Z= 3,3 x T1 + 1,0 x T2 + 0,6 x T3 + 1,4 x T4 + 1,2 x T5
Interpretarea valorilor funciei:
Z- mai mic de 1,8, situaie critic, spre faliment;
Z - cuprins ntre 1,8 i 3 riscul de faliment este ntr-o marj normal;
Z - mai mare de 3 riscul de faliment este aproape inexistent;

Interpretare
Riscul de insolvabilitate a societatii este inexistent deoarece avem Z=13.96 .

CONCLUZII FINALE
Societatea are o evolutie crescatoare.
Aceasta nu are probleme financiare, nu prezinta riscuri de insolventa, cifra de afaceri si
profitul fiind in crestere.
Profitul se reinvesteste in echipamente si productie.
Se recomanda adecvarea capitalului propriu la dimensiunea afaceri.

11

12