Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA

ALIMENTATIE PUBLICA

MODULUL :

“SERVIREA PREPARATELOR ŞI BAUTURILOR”

„SISTEME DE SERVIRE”

DATA : 23 mai 2014

1

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA

CLASA : Clasa a XI - A

MODULUL: „SERVIREA PREPARATELOR ŞI BĂUTURILOR

subiectul : SISTEME DE SERVIRE”

TIPUL LECŢIEI : Lecţie de recapitulare şi sistematizare (teorie şi practică), fixarea abilităților practice RESURSE DE TIMP : 2 ore

PROF.ING.: JUVERDEANU GABRIELA şi ERHAN LUMINIŢA NICOLETA UNITATEA DE COMPETENŢĂ :

U21 - Servirea în unităţile de alimentaţie

COMPETENȚE DERIVATE :

C1 - PREZENTAREA SISTEMELOR DE SERVIRE, SELECTAREA SISTEMELOR DE SERVIRE DUPĂ DIFERITE CRITERII C2 - SERVIREA PREPARATELOR UTILIZÂND SISTEME DE SERVIRE ADECVATE

COMPETENŢE INDIVIDUALE :

 • Recunoaşte si defineşte fiecare tip de sistem de servire

 • Specifică rolul fiecăruia şi modul corect de realizare

 • Utilizează în comunicare termenii specifici gastronomiei

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 • 1.1. Să prezinte sistemele de servire şi să selecteze sistemele de servire pe diferite criterii

 • 1.4. Să identifice sistemele de servire a preparatelor

 • 1.5. Să valorifice termenii de specialitate pentru comunicare

 • 1.6. Să-şi formeze deprinderile de servire corectă

 • 1.7. Să-şi dezvolte capacităţi de cooperare şi lucru în echipă

CRITERII DE PERFORMANŢĂ :

 • Utilizarea surselor adecvate

 • Construirea unui text de prezentare pe un subiect dat

 • Expunerea clară a subiectului dat în faţa unei audienţe familiare

Strategia didactică :

2

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA

Metode şi procedee didactice: conversaţia, discuţia colectivă, învăţarea prin descoperire, observarea dirijată, ,,Turul GALERIEI,, ,

Metoda CIORCHINELUI, jocul de rol, joc didactic tip concurs

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Locul de desfăşurare a activităţii: Laborator de tehnica servirii

Mijloace de învaţămant : flip-chart, fişă de lucru, fişă de documentare, planşe realizate de elevi pe grupe de lucru, manualul de Alimetaţie publică, cl. X-a, obiecte de inventar

Întrebări-cheie ale curriculumului :

Întrebare esenţială - TEHNICA SERVIRII PREPARATELOR – NECESARĂ SAU OBLIGATORIE? Întrebările unităţii de învăţare - Care sunt principalele sisteme de servire? - Care sunt criteriile de selectare a sistemelor de servire?

Întrebări de conţinut :

 • Care este demersul sistemului de servire direct (englez)?

 • Care este demersul sistemului de servire indirect (francez)?

 • Ce ştiţi despre servirea la domiciliu?

 • Cum procedaţi în cazul fast-food?

 • Care sunt avantajele servirii prin intermediul automatelor?

 • Care sunt dezavantajele sistemului de autoservire?

DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

3

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA

Momentul

Compe

Activitatea profesorului

Activitatea

Metode

Forme de

lecţiei

tenţe

elevului

didactice

evaluare

Moment organizatoric

 

Salută elevii. Face prezenţa şi notează absenţii Verifică ţinuta elevilor în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii

Răspund la salut Anunţă elevii absenţi Remediază aspectele negative dacă este cazul

*Conversaţie

Frontal

Captarea atenţiei elevilor

 

Adresează întrebări clasei :

Răspund la întrebări

*Conversaţia

Frontal

Credeţi că a fost important să studiaţi sistemele de servire ? Vă vor ajuta în carieră , sau aţi fi servit

corect şi fără să le ştiţi?”

Anunţarea temei şi obiectivelor

 

Anunţă tema lecţiei: – „SERVIREA PREPARATELOR” - vom face o recapitulare a cunoştinţelor asimilate în acest semestru, atât cele teoretice cât şi

Ascultă

*Expunere

Frontal

cele practice, le vom fixa şi sistematiza.

   

ACTIVITATEA 1 :

     

Elevii vor fi rugaţi să fixeze planşele pe

Vor fixa planşele în locurile

care le-au realizat pe grupe cu ajutorul cadrelor didactice implicate şi să explice conţinutul acestora

indicate şi le vor prezenta în faţa colegilor, explicând pe scurt conţinutul acestora.

*Conversaţia, Turul Galeriei

*Planşa 1:

CELE 6 SISTEME DE

Apoi, fiecare grupă va face un

Descoperirea

SERVIRE STUDIATE definire şi foto cu

tur al lucrărilor realizate de

dirijată,

Frontal,

modul de realizare

colegi şi vor căuta să descopere

Observaţia,

pe grupe

Dirijarea predării – învăţării

CD 1

CD 2

*Planşa 2: SISTEMUL DIRECT SAU

ENGLEZ – cele 6 tipuri de servire directă cu foto şi explicaţii

eventualele greşeli sau neconcordanţe. În timp ce vor explica fiecare

Explicaţia Jocul de rol

*Planşa 3: SERVICIILE EFECTUATE PE PARTEA DREAPTĂ *Planşa 4: SERVICIILE EFECTUATE PE PARTEA STÂNGĂ ŞI PE AMBELE PĂRŢI

sistem de servire, elevii vor prezenta și practic acest lucru. Astfel, se vor grupa și în timp ce unul dintre ei va explica modul

de realizare, alți colegi vor juca

4

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA

   

rolul ospătarilor și vor executa

partea practică.

 

ACTIVITATEA 2 :

Elevii vor sorta imaginile, în

   

Pune la dispoziţia elevilor un număr de imagini în care sunt realizate servicii pe partea dreaptă, stângă şi pe ambele părţi şi 2 panouri de PVC . Va împărţi copiii în 2 grupe prin tragere la sorți şi va organiza un concurs. Echipa câştigătoare va fii cea care va descoperi cele mai multe servicii şi le va monta pe panoul corect!

funcţie de tipul de serviciu realizat şi apoi le vor fixa pe unul din cele 2 panouri şi la una din cele 3 grupe de servicii descoperite. Vor lucra pe grupe și vor încerca să utilizeze cunoștințele dobândite anterior pentru a câștiga concursul. Fiecare grupă își va alege un șef care îi va coordona și va anunța

Descoperirea dirijată Observația Joc didactic tip concurs

Pe grupe

numărul de servicii

Feed-back-ul

 

ACTIVITATEA 3 :

   

Pe grupe și

Cele 2 grupe de elevi deja formate își

ajutorul flip-chart-ului.

Fiecare grupă își va alege un lider

Metoda

individual

vor fixa cunoștințele dobândite printr-

care va aplica metoda indicata,

Ciorchinelui

o scurta recapitulare a tuturor sistemelor de servire și a serviciilor, utilizând metoda Ciorchinelui, cu

lucrând pe flip-chart. Se va desfăşura pe tot parcursul activităţii prin dialogul continuu dintre profesor şi elevi

Notarea activității elevilor

 

Va nota elevii în funcție de activitatea desfășurată de fiecare

La sfârșitul activității fiecare grupă va fi recompensată cu câte un

   

premiu.

Enunțarea capitolului următor

 

„Debarasarea meselor în sala de servire

     

5

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA

FIȘĂ DE DOCUMENTARE

SISTEME DE SERVIRE

1.Clasificarea sistemelor de servire

Servirea rapidă (fast food) Servirea la domiciliu Sisteme de servire Servirea prin Room Autoservire Servirea în
Servirea
rapidă (fast
food)
Servirea la
domiciliu
Sisteme de
servire
Servirea
prin
Room
Autoservire
Servirea în
Sistemul servire
direct (englez)
unitățile de
transport
Ș COALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA FI Ș Ă DE DOCUMENTARE SISTEME DE

Servirea de către ospătar

Ș COALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA FI Ș Ă DE DOCUMENTARE SISTEME DE

Sistemul servire indirect (francez)

La La Cu La farfuri ceașcă ajutorul e
La
La
Cu
La
farfuri
ceașcă
ajutorul
e

Cu ajutorul cleștelui și al lușului

Sistemul cu doi lucrători
Sistemul cu
doi lucrători

gheridon

6

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA

FISE DE DOCUMENTARE

Servicii efectuate pe partea dreapta a clientului :

 • așezarea și debarasarea farfuriilor: suport, cu preparate, suport ceașcă ceai ;

 • așezarea și debarasarea cuțitelor și lingurilor, cu excepțiile cunoscute;

 • așezarea și debarasarea paharelor ;

 • oferirea listelor de preparate și băuturi ;

 • servirea supelor la ceașcă ;

 • servirea preparatelor la farfurie, capace, alte recipiente, cupe, supele la ceașcă;

 • prezentarea vinului ;

 • servirea tuturor băuturilor porționate la pahar, ceașcă și din sticlă, cafetieră, ceainic,

 • cană, cutie ;

 • prezentarea notei de plată și încasarea banilor.

7

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA

SERVICII EFECTUATE PE PARTEA STÂNGĂ

 • așezarea și debarasarea furculițelor

 • așezarea și debarasarea salatierelor și a osierelor

 • prezentarea preparatelor la platou

 • servirea preparatelor din platou, legumieră, sosieră, supieră, fructieră

 • oferirea bolurilor pentru clătirea degetelor

 • așezarea și debarasarea coșului cu produse de panificație și a cuțitului pentru unt

 • prezentarea vinului

SERVICII EFECTUATE PE AMBELE PĂRŢI

 • curățarea firimiturilor înainte de servirea desertului

 • oricare din serviciile menționate anterior care nu se pot efectua după regula de baza, când aceasta este lipită de un perete sau de un stâlp

8

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, C-LUNG MOLDOVENESC PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA