Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.........................../ data...............

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2 0 1 5


n temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, subsemnata IANCU GABRIELA ALICE n calitate de DIRECTOR , declar c COALA GIMNAZIAL
IOAN GRIGORESCU din Ploieti dispune de un sistem de control intern/managerial ale crui concepere i aplicare permit conducerii i consiliului de
administraie s furnizeze o asigurare rezonabil c fondurile publice gestionate n scopul ndeplinirii obiectivelor generale i specifice au fost utilizate n
condiii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficien i economicitate.
Aceast declaraie se ntemeiaz pe o apreciere realist, corect, complet i demn de ncredere asupra sistemului de control intern/managerial al
entitii, formulat n baza autoevalurii acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol,iar aplicarea
msurilor viznd creterea eficacitii acestuia are la baz evaluarea riscurilor.
n acest caz, menionez urmtoarele:

Registrul riscurilor la nivelul entitii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordo nare i ndrumare metodologic este actualizat

anual;

- Procedurile operaionale elaborate n proporie de 90% din totalul activitilor procedurabile inventariate sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde n mod distinct, aciuni de perfecionare profesional a personalului de
conducere, execuie i a auditorilor interni n activitile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic i acesta a fost actualizat
n cursul anului;
- n cadrul entitii publice exist compartiment de audit intern funcional i acesta fiind
compus din minimum dou persoane.
Precizez c declaraiile cuprinse n prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitii manageriale i are drept temei datele, informaiile
si constatrile consemnate n documentaia aferent autoevalurii sistemului de control intern/managerial, deinut n cadrul colii Gimnaziale Ioan
Grigorescu Ploieti precum i n rapoartele de audit intern i extern.
Prezentul raport s-a elaborat n conformitate cu Instruciunile privind ntocmirea, aprobarea i prezentarea raportului asupra sistemului de control
intern/ managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitilor
publice.
Pe baza rezultatelor autoevalurii, apreciez c la data de 31 decembrie 2015 sistemul de control intern/managerial al colii Gimnaziale Ioan
Grigorescu Ploieti este conform cu standardele cuprinse n Codul controlului intern/managerial.
Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de ctre ordonatorii secundari de
credite, direct subordonai, rezult c:
3 entiti au sisteme conforme;

(nr.) entiti au sisteme parial conforme;


(nr.) entiti au sisteme neconforme.

Director,
Prof. Iancu Gabriela Alice