Sunteți pe pagina 1din 5

COALA GIMNAZIALA IOAN GRIGORESCU

MUNICIPIUL PLOIETI, JUDEUL PRAHOVA


STR. IZVOARE, NR. 81
TELEFON: 0244 574332; FAX: 0244 574332
Email : scioangrigorescu@yahoo.com
Web : www.scioangrigorescu.scoli.edu.ro

COMISIA ANTICORUPIE
N
EDUCAIE

RESPONSABILI: prof .ANGELESCU ADINA

AN COLAR 2014-2015

PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI ANTICORUPIE N


EDUCAIE
Obiectiv general 1: Prevenirea corupiei la nivelul sectorului educaional
Remedierea vulnerabilitilor specifice sectorului educaional
prin implementarea sistematic a msurilor preventive
Modaliti de realizare
Responsabil
Termen
- publicarea informaiilor la
Conductorul
avizierul colii sau pe site-ul
unitii colare/
Permanent
web al unitii de nvmnt
Responsabilii
comisiei
- instruirea personalului
1.1.2 Monitorizarea i controlul
didactic supraveghetor i
Conductorul
desfurrii concursurilor i
evaluator privind modalitile
unitii colare/
Iunie 2015
examenelor naionale organizate n de desfurare ale examenelor
Comisia de
sistemul educaional
naionale;
examen
- amplasarea de camere video
- popularizarea codului etic
1.1.3 Implementarea i monitorizarea existent prin brouri sau
aplicrii Codului de etic pentru
accesarea site-urilor
nvmntul preuniversitar sau
educaionale;
Martie 2015
elaborarea unui cod etic
- set de msuri privind
particularizat la nivel de coal
stimularea comportamentului
etic, particularizat la nivel de
Responsabilii
coal
comisiei
Obiectiv specific 1.1
Msuri
1.1.1 Asigurarea transparenei n
procesele de nscriere, transfer i
absolvire a elevilor n sistemul de
nvmnt

Obiectiv specific 1.2


Msuri
1.2.1 Creterea gradului de
accesibilizare a informaiilor de la
nivelul autoritilor implicate n
sistemul educaional n vederea
informrii corecte i eficiente a
actorilor implicai n actul
educaional
1.2.2 mbuntirea strategiilor de
comunicare pe teme anticorupie la
nivelul unitilor de nvmnt, care
s ia n calcul potenialele riscuri i
vulnerabiliti la corupie
1.2.3 Crearea unei structuri minime
pentru site-ul web al unitii de
nvmnt i asigurarea actualizrii
permanente a acestuia

Creterea transparenei instituionale prin sporirea gradului


de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziie
de ctre instituiile din sectorul educaional
Modaliti de realizare
Responsabil
Termen
- afiarea la avizierul colii i n
cancelarie a informaiilor
provenind de la diverse
Conductorul
autoriti implicate n sistemul unitii colare/
Permanent
educaional;
Diriginii
- trimiterea la site-uri web
dedicate sectorului educaional;
- realizarea unei analize SWOT
privind strategiile de
Februarie 2015
comunicare anticorupie cu
Responsabilii
realizarea unui plan de
comisiei
remediere a vulnerabilitilor
- crearea unei rubrici
Profesorul de
permanente pe site-ul colii
Lunar
informatic
dedicat corupiei

Consolidarea integritii personalului din sectorul educaional


Obiectiv specific 1.3
prin promovarea standardelor etice profesionale i prin
stimularea comportamentului etic, a profesionalismului i a
rezultatelor obinute
Msuri
Modaliti de realizare
Responsabil
Termen
1.3.1 Includerea n planul managerial - sesiuni de prezentare i
al instituiei educaionale a
dezbatere, inclusiv pe marginea Comisia CEAC/
Semestrial
obligativitii diseminrii
unor spee reale n cadrul
Conductorul
prevederilor Codului de Etic
consiliilor profesorale
unitii colare
1.3.2 Consolidarea unor sisteme
- realizarea unor fie de
interne de management i asigurare a evaluare a personalului
calitii la nivelul unitii colare
didactic;
Conductorul
care s asigure transparena i
- includerea criteriilor de
unitii colare/
Februarie
responsabilitatea instituional cu
evaluare a eticii i
Consiliul de
Martie 2015
privire la aspectele legate de etica
performanelor profesionale n administraie al
profesional i de performanele
planul managerial al instituiei
colii
profesionale
Creterea eficienei mecanismelor de prevenire a corupiei n
materia achiziiilor publice i a utilizrii fondurilor publice n
general, la nivelul sectorului educaional
Msuri
Modaliti de realizare
Responsabil
Termen
1.4.1 Asigurarea implicrii tuturor - consultri n cadrul
factorilor cointeresai n procesul de catedrelor/comisiilor/
Conductorul
elaborare a planului de achiziii al consiliilor profesorale privind
unitii colare
Periodic
unitii de nvmnt
lista de necesiti a unitii de
nvmnt
1.4.2 Asigurarea transparenei
- publicarea anual a
Conductorul
resurselor bugetare i extrabugetare informaiilor la avizierul
unitii colare/
Iunie 2015
colii/site web al unitii de
Profesorul de
nvmnt
informatic
Obiectiv specific 1.4

Obiectiv general 2: Creterea gradului de educaie anticorupie


Creterea gradului de educaie anticorupie a personalului
instituiilor educaionale i a personalului din administraia
public cu roluri n educaie
Msuri
Modaliti de realizare
Responsabil
Termen
2.1.1 Elaborarea i diseminarea de - publicarea de materiale cu
ghiduri i materiale cu caracter
caracter informativ despre
informativ privind riscurile i
riscurile i consecinele
consecinele faptelor de corupie sau corupiei n educaie;
Responsabilii
Martie
a incidentelor de integritate
- organizarea de seminarii
comisiei
Aprilie 2015
privind legislaia n vigoare;
- organizarea de lecii/ ateliere
tematice la nivelul comisiei
anticorupie
2.1.2 Formarea de cadre didactice
- participarea cadrelor didactice
privind anticorupia i managementul la cursuri de perfecionare
Conductorul
Periodic
educaional
organizate de ISJ
unitii colare
Obiectiv specific 2.2
Creterea gradului de educaie anticorupie la nivelul
Obiectiv specific 2.1

beneficiarilor educaiei
Msuri
Modaliti de realizare
Responsabil
Termen
2.2.1 Introducerea tematicii
- susinerea de lecii tematice n
anticorupie (cu caracter teoretic i cadrul orelor de consiliere i
Conductorul
practic, adaptat vrstei elevilor), n orientare colar / educaie
unitii colare/
Semestrial
cadrul programelor colare i a
civic etc. sau introducerea
Diriginii/
activitilor extracurriculare
unui opional privind educaia
Profesorii
mpotriva corupiei
2.2.2 Stimularea organizrii
- parteneriate cu instituii cu
sistematice, la nivelul unitii de
competene n domeniul
Conductorul
Aprilie 2015
nvmnt, a unor programe
prevenirii i combaterii
unitii colare/
(coala
extracurriculare i extracolare
corupiei (Direcia General
Diriginii/
altfel)
destinate creterii nivelului educaiei Anticorupie)
Profesorii
anticorupie a elevilor
2.2.3 Derularea de campanii de
- discuii i aplicarea de
Conductorul
informare i responsabilizare a
chestionare privind corupia n unitii colare/
elevilor i prinilor cu privire la
cadrul edinelor cu prinii
Diriginii
Semestrial
riscurile i consecinele negative ale
corupiei
Creterea gradului de informare a publicului cu privire la
Obiectiv specific 2.3
impactul fenomenului de corupie i a gradului de implicare a
factorilor cointeresai i societii civile n demersurile de
prevenire i combatere a corupiei
Msuri
Modaliti de realizare
Responsabil
Termen
2.3.1 Desfurarea de campanii
- dezvoltarea de parteneriate
Conductorul
locale pentru promovarea unui
coal comunitate familie
unitii colare/
comportament de recunoatere i
Diriginii/
Mai 2015
respingere a corupiei
Responsabilii
comisiei
2.3.2 Iniierea i derularea de
- colaborarea cu diverse ONGConductorul
proiecte comune n acest domeniu cu uri implicate n lupta mpotriva unitii colare/
organizaii neguvernamentale
corupiei
Responsabilii
Semestrial
specializate n domeniul anticorupiei
comisiei

Obiectiv general 3: Consolidarea mecanismelor de control administrativ i a


cooperrii inter-instituionale n domeniul prevenirii i combaterii corupiei n
educaie
Obiectiv specific 3.1

ntrirea rolurilor structurilor de control, audit i promovarea


a integratii la nivelul unitii de nvmnt
Msuri
Modaliti de realizare
Responsabil
Termen
3.1.1 Elaborarea i diseminarea unui - set de sanciuni privind faptele Responsabilii
sistem de sanciuni privind faptele de de corupie
comisiei/ Consiliul Martie 2015
corupie nregistrate la nivelul
profesoral
unitii de nvmnt
3.1.2 Publicarea unui raport privind - ntocmirea unui raport
sanciunile disciplinare aplicate la privind sanciunile disciplinare
Responsabilii
Iunie 2015
nivelul unitii colare, legate de
aplicate
comisiei
fapte de corupie
Obiectiv specific 3.2
Intensificarea cooperrii n domeniul combaterii corupiei cu

instituiile competente
Msuri
Modaliti de realizare
3.2.1 ncheierea de protocoale de
- realizarea de protocoale de
colaborare i comunicare ntre
colaborare cu instituiile locale
unitatea colar i instituii
din domeniul educaiei i nu
furnizoare de date din teritoriu (ISJ numai
Prahova, Consiliu Local, uniti de
nvmnt), n vederea
operaionalizrii bazei de date cu
proceduri i instrumente de
monitorizare a factorilor vulnerabili
din domeniul educaiei, susceptibili
de a genera fapte de corupie n
rndul personalului didactic

Responsabil
Conductorul
unitii colare/
Responsabilii
comisiei

Intocmit
resp.prof.Angelescu Adina

Termen
Periodic