Sunteți pe pagina 1din 12

OLIMPIADA DE MATEMATIC Bucuresti

ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 CLASA A V-A

Not : Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte.


Pe foaia de concurs se trec rezolv rile complete. Timp de lucru: 2 ore.

1. Determina i numerele ab tiind c mp r ind num rul ab5 la num rul ba ob inem ctul 5
i restul 25.

2. a) Determina i toate perechile de numere naturale ( n, p ) care verific egalitatea

( n + 1)( n + 2 p ) = 1 + 2 + 3 + 4 ;
b) Determina i cte perechi de numere naturale ( n, p ) care verific egalitatea

( n + 1)( n + 2 p ) = 1 + 2 + 3 + ... + 2014 .


3. Se consider num rul n = 9 + 99 + 999 + ... + 99...99 + 2014.
2014 cifre

a) Ar ta i c num rul n este divizibil cu 10;


b) Determina i ctul i restul mp r irii num rului n la 111 .

4. Se consider mul imea A care are ca elemente numere naturale scrise cu cinci cifre
diferite care apar in mul imii {1, 3, 5, 7, 9} .
a) Determina i cte numere din mul imea A au prima cifr 1 i ultima cifr 3;
b) Determina i cte elemente con ine mul imea A ;
c) Calcula i suma tuturor elementelor din mul imea A .

Problema 3 a fost selectat din Suplimentul Gazetei Matematice- Seria B, nr. 10/2013,
publica ie lunar pentru tineret, fondat n anul 1895, editat de Societatea de tiin e
Matematice din Romnia

OLIMPIADA DE MATEMATIC
ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 CLASA A V-A
SOLU II I BAREME ORIENTATIVE
Not : Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte. Se acord numai punctaje ntregi.
Orice alt rezolvare se asimileaz conform baremului.
Subiectul 1. Determina i numerele ab tiind c mp r ind num rul ab5 la num rul ba ob inem
ctul 5 i restul 25 .
Prof. Cristian Mangra, Bucure ti
Barem
Detalii rezolvare
asociat
2p
Din teorema mp r irii cu rest avem ab5 = 5 ba + 25 , cu ba > 25 .
Folosind scrierea n baza 10 ob inem 19 a = 8 b + 4 .
2p
Deoarece num rul din membrul drept se divide cu 4 deducem c a {4,8} .
2p
Pentru a = 4 , ob inem b = 9 i num rul c utat este 49 .
1p
Pentru a = 8 nu avem solu ie.
Subiectul 2.
a) Determina i toate perechile de numere naturale ( n, p ) care verific egalitatea

( n + 1)( n + 2 p ) = 1 + 2 + 3 + 4 ;
b) Determina i cte perechi de numere naturale ( n, p ) care verific egalitatea

( n + 1)( n + 2 p ) = 1 + 2 + 3 + ... + 2014 .


Prof. Ion Cicu, Bucure ti
Barem
Detalii rezolvare
asociat
a) Avem ( n + 1)( n + 2 p ) = 10 , deci n + 1 este divizor al lui 10, adic n + 1 {1, 2,5,10}
1p
Ob inem n {0,1, 4,9} . Convin perechile n = 0, p = 5 i n = 1, p = 2 .

b) R spuns: 0 perechi
Avem 1 + 2 + 3 + ... + 2014 = 1007 2015 care este num r impar.
Numerele n + 1 i n + 2 p au parit i diferite deoarece 1 este impar, iar 2 p este par.
Prin urmare, num rul ( n + 1)( n + 2 p ) este par.
n concluzie ( n + 1)( n + 2 p ) 1 + 2 + 3 + ... + 2014 , oricare ar fi numerele naturale n i p.

2p
1p
2p
1p

Subiectul 3.

Se consider num rul n = 9 + 99 + 999 + ... + 99...99 + 2014.


2014 cifre

a) Ar ta i c num rul n este divizibil cu 10;


b) Determina i ctul i restul mp r irii num rului n la 111 .
Prof. Aurica Prvescu, Boto ani
Barem
asociat

Detalii rezolvare
a) Num rul n are 2014 termeni forma i numai cu cifra 9 . Vom scrie termenul 2014 ca
o sum format din 2014 de 1 .
Avem
n = 9 + 99 + 999 + ... + 99...99 + 1 + 1 + 1 + ... + 1 = ( 9 + 1) + ( 99 + 1) + ( 999 + 1) + ... + ( 99...99 + 1)
2014 cifre

2014 termeni

sau
n = 10 + 100 + 1000 + ... + 100...00 = 11...110 .
2014 cifre

3p

2014 cifre

Cum ultima cifr este 0 , num rul este divizibil cu 10


b) Vom scrie n = 111 102012 + 111 102009 + ... + 11110 2 + 10 =
= 111 (1 102012 + 1 102009 + ... + 1 102 ) + 10

Ctul este 100100...100 , iar restul este 10 .

2p
2p

671 grupe

Subiectul 4. Se consider mul imea A care are ca elemente numere naturale scrise cu cinci cifre
diferite care apar in mul imii {1, 3, 5, 7, 9} .
a) Determina i cte numere din mul imea A au prima cifr 1 i ultima cifr 3;
b) Determina i cte elemente con ine mul imea A ;
c) Calcula i suma tuturor elementelor din mul imea A .
Prof.Marius Perianu, Slatina
Barem
Detalii rezolvare
asociat
a) Numerele au forma 1abc3 . Cifra a poate lua 3 valori, cifra b poate lua 2 valori, iar
2p
cifra c o valoare. Sunt 3 2 1 = 6 numere
b) Numerele au forma abcde . Cifra a poate lua 5 valori, cifra b poate lua 4 valori,
3p
cifra c poate lua 3 valori, cifra d poate lua 2 valori, iar cifra e o valoare. Sunt
5 4 3 2 1 = 120 de numere.
c) Fiecare cifr apare, pe fiecare pozi ie, de 24 de ori i atunci suma numerelor are forma
S = 24 (1 + 3 + 5 + 7 + 9) 104 + 24 (1 + 3 + 5 + 7 + 9) 103 + 24 (1 + 3 + 5 + 7 + 9) 102 +
2p
+24 (1 + 3 + 5 + 7 + 9) 10 + 24 (1 + 3 + 5 + 7 + 9) = 24 25 11111 = 6666600

OLIMPIADA DE MATEMATIC Bucuresti


ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 CLASA A VI-A

Not : Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte.


Pe foaia de concurs se trec rezolv rile complete. Timp de lucru: 2 ore.

1. Ar ta i c exist un singur num r prim de trei cifre cu produsul cifrelor egal cu 70.

2. Se consider unghiurile proprii AOB, BOC , COD, DOA cu interioarele disjuncte,


formate n jurul punctului O . Unghiul AOB este suplementul unghiului AOC precum
i al unghiului BOD . M surile unghiurilor AOB i BOC sunt exprimate, n grade,
prin dou numere naturale care au cel mai mare divizor comun egal cu 30.
Determina i m surile unghiurilor AOB, BOC , COD, DOA .

3. Dac numerele naturale x, y , z verific egalitatea 67 x + 52 y = 15 z , ar ta i c num rul


( x + y )( y + z )( z + x ) se divide cu 2010 .

4. Not m cu S mul imea numerelor de cinci cifre distincte formate cu elementele mul imii
{1, 2, 3, 7, 8}.
a) Dac p este un element oarecare al mul imii S, ar ta i c numerele 5 p, 3 p i 7p nu sunt
elemente ale mul imii S.
b) Determina i toate elementele m S care au proprietatea c 4m S .

Problema 4 a fost selectat din nr. 1/2014 al Gazetei Matematice- Seria B, publica ie
lunar pentru tineret, fondat n anul 1895, editat de Societatea de tiin e Matematice
din Romnia

OLIMPIADA DE MATEMATIC
ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 CLASA A VI-A
SOLU II I BAREME ORIENTATIVE
Not : Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte. Se acord numai punctaje ntregi.
Orice alt rezolvare se asimileaz conform baremului.
Subiectul 1. Ar ta i c exist un singur num r prim de trei cifre cu produsul cifrelor egal cu 70.
***
Barem
asociat

Detalii rezolvare
Descompunerea n factori a lui 70 este 2 5 7 i putem forma numerele
725, 752, 527, 572, 275, 257
Numerele care au ultima cifr 5 nu sunt prime; se divid cu 5, iar numerele care au ultima
cifr 2 nu sunt prime pentru c se divid cu 2.
527 = 17 31 , a adar nu este num r prim
257 este num r prim, se verific prin mp r iri succesive la 7, 11, 13 i 17.

2p
2p
2p
1p

Subiectul 2. Se consider unghiurile proprii AOB, BOC , COD, DOA cu interioarele


disjuncte, formate n jurul punctului O . M sura suplementului unghiului AOB este egal cu
m sura unghiului AOC precum i cu m sura unghiului BOD . M surile unghiurilor AOB i
BOC sunt exprimate, n grade, prin dou numere naturale care au cel mai mare divizor comun
egal cu 30.
Determina i m surile unghiurilor AOB, BOC , COD, DOA .
Prof. Victor Nicolae, Petre Simion, Bucure ti
Barem
asociat

Detalii rezolvare

Not m m ( AOB ) = a i m ( BOC ) = b . Cum

( a, b ) = 30 , rezult
( x, y ) = 1 .

Dac

AOC are ca suplement

c a = 30 x, b = 30 y x, y

AOB , atunci m ( AOC ) + a = 1800 .

Dar m ( AOC ) = a + b i atunci 2a + b = 180 sau 60 x + 30 y = 180 , rezult 2 x + y = 6 .

1p

2p

Cum y este num r par nenul, implic y {2, 4} .


Dac y = 2 , atunci x = 2 i numerele nu sunt prime ntre ele.
Dac y = 4 , atunci x = 1 . Rezult a = 300 , b = 1200 .

2p

Avem m ( AOB ) = 300 , m ( BOC ) = 1200 .


Din m ( BOD ) + a = 1800

m ( BOD ) = 1500

m ( AOD ) = 1200 .

2p
0

Din suma m surilor unghiurilor n jurul unui punct rezult m ( COD ) = 90 .

Subiectul 3. Dac numerele naturale x, y , z verific egalitatea 67 x + 52 y = 15 z , ar ta i c num rul

( x + y )( y + z )( z + x )

se divide cu 2010 .
Nicolae Iv chescu, Craiova

Barem
asociat

Detalii rezolvare
2010 = 2 3 5 67 .
Vom ar ta c num rul ( x + y )( y + z )( z + x ) se divide cu 2, cu 15 i cu 67.

1p

Rela ia dat se mai scrie 67 x + 67 y = 15 y + 15 z sau 67( x + y ) = 15( y + z )


Cum 15 este relativ prim cu 67, rezult 15 divide pe x + y , a adar

2p

15 ( x + y ) ( y + z )( z + x) (1)

2p

Cum 67 este relativ prim cu 15 rezult 67 divide pe y + z , a adar 67 ( x + y ) ( y + z )( z + x)

(2)
Dac x, y , z sunt numere naturale atunci cel pu in dou au aceea i paritate i prin urmare,
cel pu in una din sumele x + y , y + z , z + x se divide cu 2, de unde

1p

2 ( x + y ) ( y + z )( z + x) (3)
Din (1), (2) i (3) rezult 2 15 67 ( x + y ) ( y + z )( z + x) , adic 2010 ( x + y ) ( y + z )( z + x)

1p

Subiectul 4. Not m cu S mul imea numerelor de cinci cifre distincte formate cu elementele
mul imii {1, 2, 3, 7, 8}.
a) Dac p este un element oarecare al mul imii S, ar ta i c numerele 5 p,3 p i 7p nu sunt
elemente ale mul imii S.
b) Determina i toate elementele m S care au proprietatea c 4m S .
Prof.Gheorghe Rotariu, Dorohoi, Boto ani

Detalii rezolvare
a) Dac p S , atunci U ( 5 p ) {0,5} . Deci 5 p S
Dac p S , p = 9k + 3, k

. Dar 3 p este multiplu de 9, deci 3 p S .

Barem
asociat
1p
1p

Dac p S , p = abcde i 7 p S , atunci a = 1 i b = 2 . Se ob ine c 7 12cde S .

1p

b) Dac m S , m = abcde i 4m S , atunci a {1, 2} .

2p

Dac a = 1 , atunci b {7,8} i se ob ine m = 17832 .

1p
1p

Dac a = 2 , atunci b = 1 i se ob ine m = 21783 .

OLIMPIADA DE MATEMATIC Bucuresti


ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 CLASA A VII-A

Not : Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte.


Pe foaia de concurs se trec rezolv rile complete. Timp de lucru: 3 ore.

1. Determina i toate perechile de numere naturale ( a, b ) care verific egalitatea


a 2b 2 11a 2 11b 2 = 1893 .
2. Se consider trapezul ABCD ( AB CD ) n care {O} = AC BD . Punctele M i N sunt
situate pe segmentele ( AO ) i respectiv ( BO ) , iar punctele P i Q sunt situate pe
segmentele ( AD ) i respectiv ( BC ) , astfel nct MP AD , iar NQ BC .
a) Demonstra i c S OAD = S OBC ;
b) Demonstra i c MN AB dac

AD NQ
=
.
BC PM

i numai dac

3. Se consider numerele ntregi nenule a, b i c care verific egalitatea a + b + c =


a) Ar ta i c

1 1 1
+ + .
a b c

a+b+c 3;

b) Ar ta i c cel pu in unul dintre numerele a, b sau c are modulul egal cu 1.

4. Pe ipotenuza triunghiului dreptunghic ABC , m BAC = 90 , se consider punctele D i E


astfel nct BD = AB i CE = AC . Punctele F i G sunt situate pe laturile ( AB ) , respectiv

( AC )

astfel nct BF = BE i CG = CD . Dac I este centrul cercului nscris n triunghiul


ABC, demonstra i c punctele F, I i G sunt coliniare.

Problema 1 a fost selectat din nr. 10/2013 al Gazetei Matematice- Seria B, publica ie
lunar pentru tineret, fondat n anul 1895, editat de Societatea de tiin e Matematice
din Romnia

OLIMPIADA DE MATEMATIC
ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 CLASA A VII-A
SOLU II I BAREME ORIENTATIVE
Not : Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte. Se acord numai punctaje ntregi.
Orice alt rezolvare se asimileaz conform baremului.
Subiectul 1. Determina i toate perechile de numere naturale ( a, b ) care verific egalitatea
a 2b 2 11a 2 11b 2 = 1893 .
Prof. Eugen Predoiu, C l ra i
Barem
asociat

Detalii rezolvare

)(

Egalitatea din enun este echivalent cu a 2 11 b 2 11 = 2014 = 2 19 53

3p

Deci a 2 11 {1, 2,19,53,38,106,1007, 2014}

2p

Convin numai a 2 11 = 38 i b 2 11 = 53 sau b 2 11 = 38 i a 2 11 = 53 , de unde


ob inem ( a, b ) {( 7,8 ) , ( 8, 7 )} .

2p

Subiectul 2. Se consider trapezul ABCD ( AB CD ) n care {O} = AC BD . Punctele M i N sunt

( AO ) i respectiv ( BO ) , iar punctele P


( AD ) i respectiv ( BC ) , astfel nct MP AD , iar NQ BC .

situate pe segmentele

i Q sunt situate pe segmentele

a) Demonstra i c S OAD = S OBC ;


b) Demonstra i c MN AB dac

i numai dac

AD NQ
=
.
BC PM

Detalii rezolvare
a) Avem S DAB = S CAB . Sc dem din ambii membri ai egalit ii S AOB

S OAD = S OBC .
b) MN AB este echivalent, conform teoremei lui Thales, cu
Echivalent cu
Echivalent cu

S DMO
S DMA

S CNO
S CNB

S DMO + S DMA
S DMA

Prof. Traian Preda, Bucure ti


Barem
asociat
i ob inem
2p

OM ON
=
.
MA NB

2p

S CNO + S CNB
S CNB

, adic

S DOA
S DMA

S COB
S CNB

2p

Echivalent cu S DMA = S CNB .


Echivalent cu

AD MP BC NQ
AD NQ
, echivalent cu
=
=
2
2
BC PM

1p

Subiectul 3. Se consider numerele ntregi nenule a, b i c care verific egalitatea


a+b+c =

1 1 1
+ + .
a b c

a) Ar ta i c a + b + c 3 ;
b) Ar ta i c cel pu in unul dintre numerele a, b sau c are modulul egal cu 1.
Prof. Lucian Petrescu, Tulcea, Cristian Mangra, Bucure ti
Barem
Detalii rezolvare
asociat
1 1 1 1 1 1
a) Din ipotez , rezult a + b + c = + + + + 1 + 1 + 1 = 3 .
a b c a b c
2p
Egalitatea se ob ine pentru ( a, b, c ) {(1,1,1) , ( 1, 1, 1)}

b) Presupunem c a 2, b 2, c 2 , atunci 1 a + b + c =

1 1 1 1 1 1 3
+ + + +
a b c a b c 2

2p

Ob inem a + b + c = 1

1 1 1
Dac toate numerele a, b i c sunt impare, atunci 1 = a + b + c + + = 1 , deci
3 3 3
a = b = c = 3 . Cum a + b + c este multiplu de 3, rezult c a + b + c 1

1p

Dac , de exemplu numerele a i b sunt pare i c este impar, atunci


1 1 1 1 1 1
1 = + + = + + , dar 2 + 3 + 6 = 11 1 . Rezult c , cel pu in unul dintre numerele
a b c 2 6 3
a, b, c are modulul egal cu 1.
Un triplet care verific egalitatea din enun este, de exemplu ( a, b, c ) = (1, 2, 2 )

1p

1p

Subiectul 4. Pe ipotenuza triunghiului dreptunghic ABC , m BAC = 90 , se consider punctele D


i E astfel nct BD = AB i CE = AC . Punctele F i G sunt situate pe laturile

( AB ) , respectiv

( AC )

astfel nct BF = BE i CG = CD . Dac I este centrul cercului nscris n triunghiul ABC,


demonstra i c punctele F, I i G sunt coliniare.
Prof. Gabriel Vrnceanu, Mircea Fianu, Bucure ti
Barem
Detalii rezolvare
asociat
Deoarece triunghiul BFE este isoscel i ( BI este bisectoarea unghiului EBF , rezult c
dreapta BI este mediatoarea segmentului [ EF ] (1) .
Cum triunghiul CAE este isoscel, iar ( CI este bisectoarea unghiului ACE , rezult c

2p

dreapta CI este mediatoarea segmentului [ EA] (2).


Din (1) i (2), rezult c I este centrul cercului circumscris triunghiului AFE, deci I este
situat pe mediatoarea segmentului [ FA] (3).
Analog, ob inem c I este centrul cercului circumscris triunghiului AGD, deci I este situat
pe mediatoarea segmentului [GA] (4).
Din (3) i (4) deducem c I este centrul cercului circumscris triunghiului AGF.
Cum triunghiul AFG este dreptunghic n A, rezult c I este mijlocul ipotenuzei [ FG ] ,
deci punctele F, I i G sunt coliniare.

2p
1p
2p

OLIMPIADA DE MATEMATIC Bucuresti


ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 CLASA A VIII-A

Not : Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte.


Pe foaia de concurs se trec rezolv rile complete. Timp de lucru: 3 ore.
1. Demonstra i c dac a, b i n sunt numere naturale nenule astfel nct

num rul A = n + n +

a
b
+
= n , atunci
b
a

+ n + n + n + 2 este natural.
2014 radicali

2. Se consider expresia E ( a, b ) =

a2
b

b2
a

16ab
a 2 + b2

, unde a i b sunt numere reale strict

pozitive.

a) Ar ta i c num rul E

2 1, 2 + 1 este ra ional;

b) Determina i cel mai mare num r real n pentru care inegalitatea E ( a, b ) n are loc,
oricare ar fi numerele reale strict pozitive a i b.

3. Se consider triunghiul echilateral ABC i triunghiul BCD situate n plane perpendiculare.


Fie M mijlocul segmentului [ AD ] i G centrul de greutate al triunghiului ABC.
Dac DG ( MBC ) , demonstra i c triunghiul BCD este dreptunghic isoscel.

4. Ar ta i c , dac a, b i c sunt lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic cu ipotenuza a,


atunci
a
a)
2;
bc
( a b )( a c ) 17 12 2 .
b)
( a + b )( a + c )
Problema 4 a fost selectat din Suplimentul Gazetei Matematice- Seria B nr.10
/2013,publica ie lunar pentru tineret, fondat n anul 1895, editat de Societatea de
tiin e Matematice din Romnia

OLIMPIADA DE MATEMATIC
ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 CLASA A VIII-A
SOLU II I BAREME ORIENTATIVE
Not : Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte. Se acord numai punctaje ntregi.
Orice alt rezolvare se asimileaz conform baremului.
a
b
Subiectul 1. Demonstra i c dac a, b i n sunt numere naturale nenule astfel nct
+
= n,
b
a
atunci num rul A = n + n +

+ n + n + n + 2 este natural.
2014 radicali

Prof. Lucian Petrescu, Tulcea


Barem
asociat

Detalii rezolvare
Ridicnd la p trat rela ia din ipotez ob inem

a b a 2 + b2
+ =
= n2 2
b a
ab

2p

a 2 + b2
3p
Putem considera ( a, b ) = 1 . Frac ia
este ireductibil , deci a = b = 1 .
ab
Ob inem n = 2 .
1p
Finalizare, A = 2
1p
2
2
a
b
16ab
Subiectul 2. Se consider expresia E ( a, b ) = 2 + 2 + 2 2 , unde a i b sunt numere reale strict
b
a
a +b
pozitive.

a) Ar ta i c num rul E

2 1, 2 + 1 este ra ional;

b) Determina i cel mai mare a num r real n pentru care inegalitatea E ( a, b ) n are loc, oricare ar
fi numerele reale strict pozitive a i b.
Prof. Traian Preda, Bucure ti
Barem
Detalii rezolvare
asociat
2
a) E 2 1, 2 + 1 = 36 .
2p
3

a b
b) Inegalitatea din enun este echivalent cu

b a
Adic

(a b)

2
a b)
(
8
n 10 .

a2 + b2

( a2 + b2 ) ( a + b )2 8a2b2 n 10 .
a 2b 2 ( a 2 + b 2 )

2p

Deoarece a 2 + b 2 2ab i ( a + b ) 4ab , ob inem, prin nmul ire

( a2 + b2 ) ( a + b )2 8a2b2 . Deci E ( a, b ) 10 0 , oricare ar fi numerele reale strict

2p

pozitive a i b.. Deducem c n 10 .


Cum E ( a, a ) = 10 , a > 0 , rezult c n = 10 .

1p

Subiectul 3. Se consider triunghiul echilateral ABC i triunghiul BCD situate n plane


perpendiculare. Fie M mijlocul segmentului [ AD ] i G centrul de greutate al triunghiului ABC.
Dac DG ( MBC ) , demonstra i c triunghiul BCD este dreptunghic isoscel.
Prof. Mircea Fianu, Bucure ti
Barem
Detalii rezolvare
asociat
Fie N mijlocul segmentului [ BC ] . Punctele A, G i N sunt coliniare i AN BC (1)
Cum DG ( MBC ) , rezult c DG BC (2)
Din (1) i (2) deducem c BC ( AND ) , deci dreapta DN este mediatoare a segmentului

[ BC ] , prin urmare, triunghiul BDC este isoscel cu

2p

DB = DC .

AD
(3). Dac P este mijlocul segmentului
2
i { R} = DG MN , atunci [ PM ] este linie mijlocie n triunghiul ADG, de unde

n triunghiul dreptunghic AND avem NM =

[ AG ]

deducem c

[GR ] este linie mijlocie n triunghiul NPM, deci R este mijlocul segmentului

[ MN ] . Cum

3p

AD
(4)
2

DR MN , rezult c triunghiul DMN este isoscel cu DN = DM =

Din (3) i (4) ob inem c triunghiul MDN este echilateral.


Triunghiurile ANC i AND sunt congruente (C. U.), deci ND = NC =

BC
, adic
2

2p

triunghiul DBC este dreptunghic n D.


Subiectul 4. Ar ta i c , dac a, b i c sunt lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic cu ipotenuza
a, atunci
a
a)
2;
bc
( a b )( a c ) 17 12 2 .
b)
( a + b )( a + c )
Prof. Valerian Vl escu, Dorohoi
Barem
Detalii rezolvare
asociat
2
a
2 , sau a 2 2bc , adic b 2 + c 2 2bc .
a) Prin ridicare la p trat, inegalitatea devine
bc
2p
2

Ultima inegalitate este adev rat deoarece este echivalent cu ( b c ) 0 .


c2
b2
. Inegalitatea din enun devine
i ac =
a+b
a+b
2
bc
1
3 2 2 , adic
3 2 2 =
.
( a + b )( a + c )
3+ 2 2

b) a 2 = b 2 + c 2 , ob inem a b =

b 2c 2

( a + b )2 ( a + c )2

Inegalitate echivalent cu

Avem

a
+1
b

a
+1
b
2

a
+1
c

2 +1
2

sau

a
a
a
a
2a
+1 =
+ (b + c ) + 1
+
+1 =
c
bc bc
bc
bc

a
+1
b

a
+1
c

2p

2 +1 .

3p
a
+1
bc

2 +1